Vraag UPDATE: Uitbreidend NEE tegen TTIP !

Meer
2 jaren 3 maanden geleden - 2 jaren 3 maanden geleden #55793 door katertje
Terwijl het Nederlandse parlement gisteren debatteerde over de ratificatie van CETA, onthullen nieuwe documenten dat Canadese toezichthouders de overeenkomst hebben gebruikt om de Europese regelgeving voor voedselveiligheid te verzwakken. De onwetendheid bij voorstanders van CETA in het Parlement en bij de regeringspartijen is stuitend.

Waarom CETA een gedrocht is dat ons land veel geld en soevereiniteit kan kosten.

In het verleden heeft het idee van een handelsovereenkomst met de VS mensen achterdocht gemaakt. En terecht. De "target-list" van de Amerikaanse onderhandelaars bij TTIP omvat immers (o.a.) méér hormonen in ons vlees. Amerikaanse functionarissen zijn destijds ook zeer duidelijk geweest- ze wilden heel graag toegang tot de Europese zorg ten behoeve van Amerikaanse multinationals - een regeling die diverse regeringen in de EU toen weigerden uit te sluiten van het verdrag.

Dat is een van de redenen waarom TTIP, de inmiddels dode deal tussen de EU en de VS veel mensen in heel Europa kwaad heeft gemaakt. Het is dus niet verwonderlijk dat de inspanningen van de EU om een vergelijkbare deal te sluiten met Canada ook op veel weerstand stuit.

In vergelijking met de controverse rond TTIP was er weinig media-aandacht voor CETA. Hoewel sommige journalisten begrijpen waarom we misschien op onze hoede zijn om een deal met Canada te sluiten, denken veel mensen dat een verdrag met Canada niet zo nieuwswaardig is.

Immers, om maar de schijnargumenten van Sigrid Kaag en Rob Jetten van D66 er bij te halen: zij hebben ons in de Tweede Wereldoorlog toch bevrijd?
Dat wij onze vrijheid mede te danken hebben aan (Sovjet) Rusland, maar dat we daar sancties en strafmaatregelen tegenover zetten, vertellen ze er niet bij omdat het niet past in hun linkse misleidende kraam.

CETA is niet alleen een handelsovereenkomst
CETA is niet alleen maar een handelsovereenkomst. Het is eigenlijk helemaal niet het belangrijkste punt om van tarieven en quota af te komen. Immers, als deze deal écht alleen maar ging over het ruilen van tariefvrije ahornsiroop en goudse kaas, zou er weinig controverse zijn. Maar dat is het niet. Het gaat om empowerment van bedrijven, het ondermijnen van goede en verstandige regelgeving en het vergrendelen van privatisering.

Misschien wel het gevaarlijkst van allemaal zijn de zogenaamde "stand-still" en "rachet" clausules in de overeenkomst. Simpel gezegd, deze clausules binden beide partijen om de niveaus van marktliberalisatie op zijn minst te handhaven waar ze waren ten tijde van de overeenkomst en om toekomstige privatisering in een bepaalde sector te blokkeren.

Gezondheidszorg
Voor diensten zoals de gezondheidszorg zijn de gevolgen hiervan niet moeilijk voor te stellen. Toekomstige regeringen zullen door het verdrag worden verhinderd de privatisering van de gezondheidszorg zo nodig of indien gewenst terug te draaien. Evenzo zou elke poging om b.v. energiemaatschappijen of de spoorwegen te re-nationaliseren, door CETA kunnen worden tenietgedaan.

Dus of er nu een Mark Rutte, een Sigrid Kaag of een Gert-Jan Segers dan wel een Kees van der Staay in het torentje zit, de Nederlandse regering is met handen en voeten gebonden aan de privatiseringsniveaus van (openbare) diensten.

wordt vervolgd

Te lezen op europa-nu.nl waarin alle voor en nadelen op een rijtje staan en het meest in het oog springende is dit stukje:

Het geeft bedrijven de mogelijkheid om via het investeringshof regeringen aan te klagen als overheidsbeslissingen hun investeringen ondermijnen. Hierdoor zouden bestaande afspraken over bijvoorbeeld het milieubeleid in gevaar kunnen komen, omdat men bang is dat bedrijven gaan klagen dat strenge milieu eisen tot ‘oneerlijke’ concurrentie zouden leiden.

.

Uit dankbaarheid aan Canada
Ik begrijp niet dat die mevrouw Kaag zo welwillend door onze pers benaderd wordt met haar argument over dankbaarheid aan Canada Wat een domme gans. .Hebben die multinationals ons in 1945 bevrijd? Kom nou! Ik dacht dat het om zaken doen ging?

Zeventig organisaties
Zo’n zeventig organisaties uit bijna vijftig landen vragen de Tweede Kamer om tegen het handelsverdrag van de Europese Unie met Canada (Ceta) te stemmen. Deze organisaties komen vooral uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika en zetten zich in voor eerlijke handel, kwetsbare bevolkingsgroepen en het milieu. In een brief aan de Kamer uiten zij hun zorgen over de negatieve effecten van het Ceta-verdrag.

Dit zijn de valkuilen van het handelsverdrag tussen de EU en Canada
Canadese investeerders kunnen straks schadevergoeding eisen als EU-landen hun belangen schaden. Volgens critici deugt dit arbitragesysteem niet. Vijf punten over het Ceta-verdrag.

Uit een tv-documentaire
Enige jaren geleden had een gouderts-verwerkend bedrijf bij haar graafwerk in Noordwest Roemenië hele landstreken voor eeuwen in een maanlandschap veranderd en daardoor die gebieden voor eeuwen in de toekomst onbewoonbaar maakte. De Roemeense regering was ontzet en weigerde nog nieuwe vergunningen af te geven. Hoewel het bedrijf er niet in had geïnvesteerd claimden ze rond 4 miljard dollar omdat hun hoop en verwachting was geweest dat ze die vergunningen toegewezen zouden krijgen. Zo'n geheime rechtbank behandelde dat en Roemenië, een van de armste landen in Europa, mocht die miljarden mooi gaan betalen. Als straf voor het feit dat ze geen nieuwe vergunningen afgaven om hun mooie land verder te laten verwoesten!

zie ook : tref.eu/nl/overzicht/128-de-€USSR-algeme....html?start=12#46942
Laast bewerkt: 2 jaren 3 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 3 maanden geleden - 2 jaren 3 maanden geleden #55792 door katertje
Het is voor minister Sigrid Kaag “onbestaanbaar” dat het Europese handelsverdrag met Canada vandaag geen goedkeuring krijgt vanuit de Tweede Kamer. Dat zei Kaag voordat het debat over het omstreden CETA van start ging, schrijft NOS. Het afkeuren van het verdrag zou voor Nederland “een blamage zijn”, aldus de minister.

Onderzoeksjournalist Arno Wellens legt in Café Weltschmerz uit dat het ‘zelfdestructief gedrag’ is als Nederland instemt met het CETA vrijhandelsakkoord met Canada.Arno Wellens betoogt:
‘Volgens D66 fractievoorzitter Rob Jetten ben je een Nazi als je tegen dat verdrag bent. En ook een dief van je eigen portemonnee, omdat we er heel veel geld op gaan verdienen. Klopt dat wel?’ D66 en andere partijen zijn enorm voorstander van het CETA verdrag. ‘Er worden veel argumenten gebruikt die niet kloppen, en die wil Wellens ontzenuwen. De discussie lijkt erg veel op die rond Oekraïne met het handelsverdrag. Vervelend om het te doen, maar toen heeft Arno Wellens ook gelijk gekregen. Met Canada gaat hetzelfde gebeuren.’

ISDS rechtbanken geven bedrijven totale macht
‘Grootste probleem met CETA is dat het argument van het wegnemen van handelsbarrières niet waar is. De importtarieven zijn namelijk al verdwenen. Ten tweede krijgen we er rechtbanken (ISDS) voor terug. Als een bedrijf last heeft van een bepaalde regelgeving, kan het de overheid die deze regels invoert, aanklagen.’
‘Ik heb hier een leuk tweetje van Rob Jetten, dat we "moeten laten zien wat we waard zijn". Dat is best raar. Je kunt voor of tegen een handelsverdrag zijn, maar dat bepaalt toch niet intrinsiek wat u waard bent. Dan zou het ook een keuze tussen "gesloten en protectionistisch", of "open en betrouwbaar" zijn. Ik vind dat een hele rare tegenstelling, want hoezo ben je onbetrouwbaar als je niet voor dat verdrag bent?’

Voor de meeste goederen geldt al 0% importtarief
‘Daarnaast klopt ook het beeld niet dat we dan protectionistisch zijn, want dat zou impliceren dat we bepaalde handelsbelemmeringen in stand willen houden. Dat is niet zo, dat klopt simpelweg niet.’ Wellens laat dat aan de hand van een aantal officiële Canadese, Britse en EU documenten zien. ‘Canada en de EU/ Nederland hebben al in de jaren ’70 verdragen gesloten waarin de meeste goederen niet meer belast worden. Daar gaat CETA dus helemaal niet over.’ Voor heel veel goederen geldt dan ook al lang een wederzijds importtarief van 0%.

Wat eveneens heel vreemd is dat een van de argumenten voor CETA de rol van Canada als een van onze bevrijders in WO-2 zou zijn. ‘Dan zou je omgekeerd kunnen zeggen dat in WO-2 Duitsland fout was, en we daarom geen handelsverdrag met Duitsland moeten hebben. Een onzinnige redenering dus.’


CETA heeft onmeetbaar klein effect op BNP
De enige goederen waarbij op dit moment nog wel importtarieven worden gehanteerd zijn goederen waarbij milieu- en diervriendelijkheid standaarden van belang zijn, dus vooral van de landbouw en veeteelt. Voor alle andere goederen zijn de tarieven al weggehaald of zo goed als verdwenen.
In Canada mogen nog wel groeihormonen in kippen worden gespoten, wat in Europa is verboden en waar Nederland nog strengere regels voor hanteert. Het is nog steeds niet duidelijk wat op de langere termijn het effect van deze groeihormonen op de gezondheid van mensen is.
De totale economieën van Canada en de EU zijn bij elkaar opgeteld zo’n 18.000 tot 20.000 miljard dollar. De economische impact van het weghalen van die laatste paar tariefjes is daarom minimaal: het BNP van de EU zou er ongeveer € 1,7 tot € 2,1 miljard per jaar door kunnen groeien – een groei die enkel in honderdsten van één procent is uit te drukken. Oftewel: ‘onmeetbaar klein. Voor het geld hoeven we het dus niet te doen.’

Dit gaat ons geld KOSTEN, net als met Oekraïne
‘Die laatste paar tarieven weghalen zal wel een negatief effect hebben voor degenen met de hoogste standaarden, en dat is vooral Nederland… Ik heb destijds ook gezegd dat het associatieverdrag met Oekraïne heel nadelig zou zijn voor Nederland… Nederland zou veel meer gaan exporteren naar Oekraïne, maar ik heb meteen gezegd dat dit onzin is. En ik heb helaas gelijk gekregen.’ Zo konden ondernemers in Oekraïne, met lagere standaarden en dus lagere kosten, wel naar ons gaan exporteren, maar onze ondernemers, met hogere standaarden en hogere kosten, niet naar Oekraïne.’
Als gevolg had Nederland tot en met 2013 nog een positieve handelsbalans met Oekraïne, maar vanaf 2014 een almaar groter wordend handelstekort. We zijn van plus € 700 miljoen naar min € 700 miljoen gegaan. De post ‘levende dieren en voeding’ neemt vrijwel volledig de import uit Oekraïne –zoals plofkippen met hormoonvlees- in beslag. Dat is dus ten nadele van onze boeren gegaan (what’s new, de landbouw- en veeteelt worden door de huidige regering, met steun van een groot deel van de oppositie, met tal van andere onzinmaatregelen zoals het stikstofbeleid compleet kapot gemaakt).

"Via achterdeur door onze strot geramd"
Hetzelfde gaat nu met Canada gebeuren als de Tweede Kamer instemt met het CETA verdrag. Via de ISDS rechtbanken krijgen bedrijven de mogelijkheid om overheden aan te klagen wegens beschermende maatregelen voor de bevolking, zoals groeihormoonvlees. ‘Heel belangrijk is dat u snapt dat de Nederlandse rechter hier niet over gaat.’ Er komt een apart tribunaal, dat bijvoorbeeld kan oordelen dat Nederland "zoveel miljard euro aan bijvoorbeeld een medicijnfabrikant" moet betalen. ‘Nederland ligt zich nu zelf gewillig hierbij neer. Je kunt je echt afvragen waarom je dit zou moeten doen.’

Wellens wijst in dit verband op de beruchte Europese Grondwet, die via het Verdrag van Lissabon in 2005 alsnog werd ingevoerd, ondanks het feit dat twee derde van de Nederlandse bevolking hier via een referendum op tegen was. In artikel 66 van die door ons afgewezen grondwet werd al gewag gemaakt van de komst van deze –zogenaamd onafhankelijke- rechtbanken. ‘Via de achterdeur worden dit soort bepalingen toch door onze strot geramd.’

Vlees van wrede Mexicaanse dierenmishandeling niet meer te stoppen
Waarom is dat CETA verdrag met Canada zo’n probleem? Omdat Canada het NAFTA vrijhandelsverdrag met de VS en Mexico heeft gesloten, zeg maar een soort Noord Amerikaanse EU. ‘Dus als de EU/ Nederland een vrijhandelsverdrag met Canada sluiten, doen ze dat ook met Mexico. En dan krijg je de Mexicaanse normen voor dierenwelzijn.’ Ter illustratie laat Wellens dan afschuwelijke foto’s zien van intens wrede mishandeling van kalfjes in Mexico (voor een Amerikaanse voedselgigant). ‘Dit zijn methoden die absoluut verboden zijn in Nederland.’
Dit zijn dus de normen voor dierenwelzijn die wij gaan binnenhalen. ‘ Ik ga u net als met Oekraïne een voorspelling doen. Toen had ik ook gelijk. CETA is al gedeeltelijk in werking getreden… De heffingen op dierlijke producten, levend of dood, gaan er allemaal aan. Die slag heeft de Nederlandse boer al verloren.

Er wordt dan wel gestemd in de Tweede Kamer, maar het is al van kracht.’
‘In Brussel vindt men dat dit verdrag er moet komen, en dus is het rechtsgeldig voor Nederland. Het andere aspect van dit verdrag heeft betrekking op de niet handels-gerelateerde zaken, zoals het ISDS. Daar zouden we misschien nog onderuit kunnen. Als dit verdrag erdoor komt, en dat zou zo maar kunnen gebeuren, dan zullen Amerikaanse bedrijven met vestigingen in Mexico kantoren openen in Canada. En dan zij het Canadese bedrijven.’

VVD, D66 en CDA kiezen gewild voor ‘totale zelfdestructie’

Rob Jetten had ook ergens in een filmpje gezegd dat de relatie met Trump zo erg is, en Trump en Putin zo eng zijn, en we daarom de banden met Canada moeten aanhalen. Nee! Door NAFTA haal je die Amerikaanse bedrijven binnen, die via Canada gebruik kunnen maken van het CETA verdrag om Europese landen aan te klagen die producten tegenhouden die op de manier zijn geproduceerd zoals ik net liet zien. Dan zal Nederland kostbare rechtszaken moeten gaan voeren, of gaan schikken, of milieuregels helemaal niet aannemen, omdat we anders miljardenclaims krijgen van die Amerikaanse bedrijven.’


‘VVD, D66 en CDA willen dit verdrag. Die willen dit zelf weggeven. Zonder dat je er zelf iets voor terugkrijgt geef je Amerikaanse bedrijven de mogelijkheid om ons aan te klagen. Ik vind dat totale zelfdestructie.’

Maar dat zijn we met het even onzinnige als destructieve stikstof- , CO2- en overige klimaat- en energiebeleid van dit kabinet inmiddels wel gewend.

Arno Wellens, Café Weltschmertz
Laast bewerkt: 2 jaren 3 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 8 maanden geleden #50260 door gnor
www.nu.nl/ondernemen/4933808/bedrijfslev...en-concurrentie.html

Het Nederlandse bedrijfsleven is onverdeeld positief over CETA. Nou ja, bijna onverdeeld. De Nederlandse varkenshouders vrezen oneerlijke concurrentie.Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, stelde donderdag, toen een deel van het verdrag inging, dat bedrijven én consumenten van het vrijhandelsverdrag gaan profiteren.

Nederlandse varkenshouders zijn minder blij met het verdrag. In eerdere jaren voerden ze ook actie tegen CETA. "Door het CETA-verdrag blijft het zo dat er varkensvlees op de Europese markt komt, dat is geproduceerd onder lagere standaarden op het gebied van dierenwelzijn en milieu, dan de standaarden die in Nederland gelden", verklaart Ingrid Jansen, voorzitter van Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) in een schriftelijke reactie.
Volgens de POV moeten de Nederlandse varkenshouders zich niet alleen aan de strengere EU-regels houden, maar ook aan extra regels in Nederland op het gebied van milieu en dierenwelzijn. Per kilo varkensvlees stijgen de kosten voor varkenshouders hierdoor met 19 cent. Jaarlijks gaat het om een totale investering van 300 miljoen euro."Door CETA wordt het ongelijke speelveld voor onze varkenshouders nog groter", stelt Jansen. "Bovendien komt er door de invoer van Canadees varkensvlees, nóg meer varkensvlees op de Europese markt, die al vol is. Dit kan leiden tot een lagere varkensprijs. Al met al worden onze boeren dus aan twee kanten benadeeld."

<Nou klagen boeren altijd of het regent, sneeuwt of dat de zon schijnt. Maar, het zo maar de bedoeling van het kabinet zijn om via de EU de varkenshouders aan te pakken. Het CDA slaapt wellicht even om te bekomen van de schok dat men lid van een kabinet wordt.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 8 maanden geleden #50243 door katertje
Het multinationale grootbedrijf sleept weer een overwinning binnen in hun oorlog tegen de bevolkingen van Europa: Bijna een jaar geleden was er veel ophef over vrijhandelsverdrag CETA met Canada. Gisteren, donderdag, trad 95 procent van het verdrag in werking.Concreet betekent dat onder meer dat 98 procent van de Canadese en EU-importtarieven worden afgeschaft. Bovendien kunnen Europese bedrijven vanaf donderdag meedingen naar opdrachten van de Canadese overheid. Nog niet alle afspraken van het handelsakkoord treden in werking. Dat kan pas nadat alle EU-lidstaten CETA hebben geratificeerd.

Tot zover de reclametekst.

Het lobbybedrijf EU plaatst met het CETA “handels”-verdrag de multinationals (met een brievenbus in Canada) boven de wet in de Europese lidstaten. Over democratie en inspraak gesproken: de Nederlandse Overheid moet het CETA-verdrag trouwens nog officieel goedkeuren! Dat is uiteraard slechts een formaliteit, Nederland is immers horig aan de EU en de hoogste Nederlandse lobbyisten van het grootbedrijf (de regering) doen uiteraard gezellig mee. Men verkoopt deze staatsgreep van het grootbedrijf als “goed voor de handel”.
( ze komen er nog wel achter)

U mag vast starten met sparen van de miljarden voor inspraak want inspraak van de bevolking resulteert met CETA in miljardenclaims. En omdat de lobbyisten nu ook hun eigen geheime rechtszaken hierover kunnen gaan voorzitten, winnen de bedrijven deze rechtszaken dus gegarandeerd. Dus tenzij we de bijbehorende miljardenboetes willen betalen aan het grootbedrijf, is inspraak in eigen toekomst hiermee dus feitelijk verdwenen.
En alle nieuwe Europese wetgeving en maatregelen die mogelijk impact kunnen hebben op de (door hen ingebeelde) handel van multinationals – zoals het beschermen van het milieu, het beschermen van inspraak, het verdedigen van je gezondheid en de strijd tegen onder andere kankerverwekkend gif, acties tegen de hegemonie van het grootbedrijf, de strijd tegen kernenergie, etc. – moeten vanaf nu dus éérst afgestemd worden met Canadese overheid én multinationals met brievenbus in Canada voordat de wet in Europa doorgevoerd mag worden…

Lobbyorganisatie EU heeft het multinationale grootbedrijf een soort dubbel-veto gegeven op de Europese wetgevingen. Dit is dus Democratie, maar dan .... anders
Lobbyorganisatie EU is er niet voor de burger. Nee, lobbyorganisaties EU is er voor het multinationale grootbedrijf. De burger doet niet meer mee. De burger en de belangen van de bevolking waren dan ook geen partij tijdens de onderhandelingen over dit “handels”-verdrag.
En oh ja, voor ik het vergeet.... het grootbedrijf betaalt nu nog weer minder belasting. Het verschil? Dat mogen de burgers bijleggen. Wie anders?

Ben je al ingeschreven op de CETA referendum tekenlijst? Nadat de NL lobbyoverheid binnenkort akkoord is, kunnen we direct van start met het referendum! Dat is: als het tegen die tijd nog kan én mag, men wil namelijk niet voor niets het raadgevend referendum spoedig gaan afschaffen. De regering is immers “totaal totaal totaal tegen inspraak, zeker in EU context”, aldus onze minister president.
De neoliberale globalisatie onder leiding van het multinationale grootbedrijf staat immers boven alles.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 8 maanden geleden #50233 door gnor
www.nu.nl/ondernemen/4930376/achtergrond...-werking-treedt.html
Donderdag treden delen van CETA in werking. Dit vrijhandelsakkoord moet de handel tussen Canada en de Europese Unie vergemakkelijken. CETA staat voor Comprehensive Economic and Trade Agreement (letterlijk: breed economisch- en handelsakkoord) en bestaat grotendeels uit de opheffing van veel handelsbarrières tussen Canada en de EU.

1.Vrijwel alle douanerechten worden afgeschaft.
2.Dienstverleners kunnen makkelijk in Canada terecht
3.Bedrijven kunnen meedingen naar opdrachten van elkaars overheden
4.Kwaliteitstesten worden als gelijkwaardig geaccepteerd (opm. gnor: dus een zwakke test wordt als volwaardig gezien)
5.Investeerders krijgen meer bescherming

Volgens voorstanders van het handelsverdrag kan CETA voor groei van de economie en meer werkgelegenheid zorgen. De handel tussen de EU en Canada zou vanwege het verdrag met 25 miljard euro per jaar kunnen groeien. Ook zou CETA in Europa voor veertienduizend nieuwe banen kunnen zorgen.

Tegenstanders vinden die mogelijke voordelen niet opwegen tegen de nadelen. Organisaties zoals Greenpeace, Milieudefensie, Foodwatch en vakbonden hebben actiegevoerd tegen CETA. Ze verwachten dat het vrijhandelsverdrag vooral goed is voor grote bedrijven en juist nadelige gevolgen heeft voor gewone burgers.Het handelsverdrag met Canada wordt bovendien beschouwd als blauwdruk voor TTIP. De onderhandelingen over dat laatste verdrag stuiten op kritiek en verlopen mede daarom allesbehalve soepel.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 8 maanden geleden #50065 door gnor
www.nu.nl/economie/4909889/belgie-legt-ceta-verdrag-eu-hof.html

België wil van het Europees Hof van Justitie weten of het handelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA) niet in strijd is met de Europese verdragen.

Het land wil met name een oordeel over het omstreden systeem voor conflictbeslechting, het zogenoemde Investment Court System (ICS), dat in CETA is opgenomen.

Critici, waaronder linkse politici, vakbonden en milieu-organisaties, vinden dat grote ondernemingen in dit systeem te veel mogelijkheden krijgen om overheden juridisch aan te pakken. CETA wordt voorlopig van kracht op 21 september. Het gaat dan met name om de handelsbepalingen. Onder meer het ICS treedt nog niet in werking. Dat gebeurt pas als alle EU-lidstaten CETA hebben geratificeerd.

De organisaties foodwatch, Milieudefensie, Greenpeace en Transnational Institute reageren positief op het Belgische besluit. ''Wij hebben ook in Nederland meermaals gevraagd om deze toets. Het is heel goed dat België dat nu wel doet", laat een woordvoerder namens de organisaties weten
."We dreigen een verdrag ingerommeld te worden waarvan we de gevolgen niet kunnen overzien. Wij vinden het dus onverantwoord dat een groot deel van dit verdrag al over twee weken voorlopig in werking treedt, voor onze Tweede Kamer erover besloten heeft."

<Juridisch zal het EU-hof de zaken wel afdekken. Kapitaal gaat immers voor arbeid. En de Staat wordt gekozen door den arbeider dus die kan je ook aanpakken (via ICS) want belastinggeld. Dat Nederland geen vragen stelde ligt niet alleen aan Rutte maar ook aan de baantjespartij.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 10 maanden geleden - 4 jaren 10 maanden geleden #49524 door katertje
Nou...het is er hoor! Het JEFTA. Het JEFTA is het TTIP met Japan. In onze vorige reactie u er al voorbereid ...Vandaag zijn de onderhandelingen afgerond!

Het gaat maar door. CETA is nog maar net, met pijn en moeite en oponthoud door Wallonië, opgedrongen aan de bevolkingen van de Europese Unie en het volgende megalomane "handels"-verdrag is alweer in het geheim uit onderhandeld. Uit onderhandeld door de lobby voor het grootbedrijf, voor de multinationals. En weer acteerde de EU-bedrijfslobby volledig buiten het zicht van de bevolkingen...buiten alle vormen van toezicht.

De grootste handelslobby organisatie op deze planeet, de EU, is weer druk aan het werk voor hun clientèle (het multinationale grootbedrijf), om het meest slopende handelscontract aller tijden op te stellen.
Alle oude bekenden zijn weer van de partij: maximalisatie van winst voor de grootste multinationals, maximale bescherming voor investeerders in het multinationale grootbedrijf, zo min mogelijk bescherming voor de bevolking, de natuur en het milieu en vooral zo min mogelijk rechten, inspraak en kennisgeving voor de bevolkingen.
En uiteraard staat ook dit verdrag weer boven de wet.

Dit handelsverdrag is TTIP door de achterdeur, want Japan is weer in verregaande onderhandelingen met de V.S. :
ustr.gov/countries-regions/japan-korea-apec/japan
www.whitehouse.gov/the-press-office/2017...eputy-prime-minister

EU-parlementariër Ska Keller (EU-Groenen) aan het woord over het TTIP met Japan verdrag:
Greens leader Ska Keller said the process behind the Japan EU Free Trade Agreement (JEFTA) was “not serious” and described it as “alarming”. “While crucial questions about the free trade agreement with Japan remain unanswered, the European Commission is staging the political conclusion of JEFTA. This rushed procedure is not serious.
“The Commission has failed to learn from its past mistakes. The content and the process of the JEFTA negotiations resemble the old patterns of the TTIP, CETA, and TiSA negotiations.

De EU is uiteraard heel serieus. De EU heeft uiteraard wel wat geleerd van TiSA, TTIP en CETA: ze wisten JEFTA nu namelijk volledig buiten het nieuws te houden totdat de onderhandelingen afgerond waren. En met succes, want dat is nu dus. De onderhandelingen zijn letterlijk nu afgerond, en u heeft er nooit iets over vernomen en dat komt omdat EU-commissaris Malmström zelfs het Europees Hooggerechtshof voor haar karretje heeft gespannen om te bewerkstelligen dat zij zonder consultatie van de lidstaten haar gang kan gaan.

Dus geheel OPEN, TRANSPARANT en DEMOCRATISCH
Laast bewerkt: 4 jaren 10 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 5 maanden geleden - 5 jaren 5 maanden geleden #47461 door katertje
*
Ongeloof, dat is wat een mens ervaart bij de houding van de Europese Commissie.

De ongekozen commissarissen rollen als pletwals maar door.

Nu duidelijk is dat de lidstaten van de EU, of toch alleszins de bevolkingen, niet moeten weten van ondemocratische vrijhandelsakkoorden, net nu, beslist de EU om nieuwe vrijhandelsverdragen in de steigers te zetten.


Ongeloof. Het Europees Parlement besliste enkele weken geleden dat de onderhandelingen met Turkije, over eventuele toetreding tot de EU, moeten worden bevroren. Wat deed de Europese Commissie? Die lachte eens goed en besliste om gewoon door te gaan met de onderhandelingen. Terwijl geen zinnig mens de Turken (nog) bij de EU wil, gaan ze aan het Schumanplein dus gewoon verder op de foute, ingeslagen weg.

Hetzelfde gebeurt met vrijhandelsakkoorden. De VS willen NAFTA heronderhandelen met de Canadezen en Mexicanen. TTiP is een fiasco en zit in de koelkast. En CETA leverde twee maanden geleden nog rampen op.

En wat beslist de EU-commissie?

Dat er nu plots ook maar een vrijhandelsakkoord met Japan moet komen. Of de lidstaten en hun bevolkingen daarom gevraagd hebben? Of de bevolkingen hun fiat hebben gegeven om supranationaal die onderhandelingen te voeren? Het zal de Commissie worst wezen… Show must go on!

Het akkoord dat Commissaris Malmström ( JA DIE, die hippie...!! ) momenteel bedisselt, zal qua inhoud identiek zijn aan dat met Canada (CETA). De gevolgen zullen echter groter zijn aangezien de Japanse economie drie keer groter is dan de Canadese, zo merkt The Financial Times op. Japan en de Europese Unie willen het akkoord voor het einde van dit jaar nog rond krijgen. In het slechtste geval kan er uitstel zijn tot begin 2017; maar niet langer.

Opvallend is dat Malmström nog minder democratie aan de dag wil leggen dan EU-voorzitter Juncker. Die laatste koos namelijk bij CETA voor een "gemengd verdrag", waarbij de nationale parlementen (en deelstaatparlementen) hun zegje mochten doen.

Malmström heeft juridische bijstand gevraagd, zij wil namelijk niet weten van een "gemengd verdrag". Ze hoopt nu op een uitspraak van het Europees Hooggerechtshof waaruit moet blijken dat de Commissie, zonder consultatie van de lidstaten, haar gang mag gaan.
Terwijl de populariteit van de EU daalt tot een absoluut dieptepunt, gaat mevrouw de Commissaris dus nog even het gaspedaal verder induwen.

Tot ze keihard op een muur knalt. En dan verbaasd zijn…

bron: Beurs.com

.
Laast bewerkt: 5 jaren 5 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 5 maanden geleden #47407 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...erdrag.9553254.lynkx ?

De gemeenteraad van Amsterdam heeft een motie aangenomen waarin gesteld wordt dat de gemeente het vrijhandelsverdrag CETA tussen Europa en Canada in de huidige vorm onwenselijk vindt. De gemeenteraad vindt dat het verdrag moet worden aangepast en verzoekt het College van B&W dit uit te dragen.

De Amsterdamse afdeling van GroenLinks is initiatiefnemer van de motie en hoopt dat gemeente Amsterdam het standpunt kan uitdragen bij onder meer de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de Tweede Kamer, de Europese Commissie, de Raad van Ministers van de EU en het Europees Parlement.

CETA is voor GroenLinks alleen acceptabel voor gemeente Amsterdam met een flink aantal aanpassingen, waaronder de volgende: de onafhankelijkheid van het investment court moet gegarandeerd zijn, ILO standaarden moeten worden aangenomen, nationale investeerders moeten beschermd worden tegen buitenlandse investeerders, er moet een sanctiesysteem worden geïmplementeerd bij overschreven normen op gebied van arbeid of milieu. Ook mogen lokale democratische besluiten niet beperkt worden en publieke diensten mogen niet worden aangetast.

<Zullen we het verdrag dan maar beter niet aanpassen maar gewoon prullemanderen. Er is ook zonder Ceta en Ttip volop handel. Al die verdragen maken het enkel moeilijker en daardoor prijsopdrijvend. >

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 5 maanden geleden #47383 door gnor
deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016...-katastrophen/?ls=ap

Krisen-Vorbereitung: Regierung will im Notfall Bauernhöfe beschlagnahmen
Deutsche Wirtschafts Nachrichten | Veröffentlicht: 30.11.16 12:22 Uhr
Die Bundesregierung hat neue Notfallpläne für den Katastrophenfall beschlossen. Diese sehen unter anderem die Beschlagnahme von Bauernhöfen vor, um die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln sicherzustellen.

<Eerst was het voor 10 dagen eten in huis hebben. Nu wil men zelfs boerderijen in beslag nemen om de voortgang van voedselproductie te kunnen regelen. De regio krijgen grotere bevoegdheden enz.
Er komt dus een zeer grote crisis aan die Merkel aan de rand van een zenuwinzinking heeft gebracht. Gaat het in Italië fout?>

Die Notfallpläne sollen greifen, wenn ein Großteil der Deutschen sich nicht mehr über den freien Markt mit Lebensmitteln eindecken können. Als Beispiele für Katastrophen gelten kriegerische Auseinandersetzungen, ein großflächiger Stromausfall, eine Pandemie oder ein Anschlag mit großflächiger Freisetzung radioaktiver Strahlung.

<Dus oproer enz. wil men stoppen door een nieuwe DDR te maken.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 5 maanden geleden - 5 jaren 5 maanden geleden #47376 door katertje
EU verschiebt Abstimmung über CETA überraschend auf Februar

Die EU hat die Abstimmung im EU-Parlament über CETA auf Anfang Februar 2017 verschoben.

Eigentlich hätte schon im Dezember abgestimmt werden sollen. Die Kritiker wollen die Zeit nun zu weiterer Aufklärungsarbeit nutzen.

deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016...aschend-auf-februar/
Laast bewerkt: 5 jaren 5 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 6 maanden geleden #47010 door katertje
D66-coryfee Jan Terlouw: ‘We willen potverdorie toch niet geregeerd worden door multinationals?’


Afgelopen weekend vierde D66 zijn 50-jarige bestaan in Amsterdam. Aan de vooravond van het feestje riep oud-partijleider Jan Terlouw politici op om de politiek ‘terug te pakken’ uit de handen van het grote geld. ‘We willen potverdorie toch niet geregeerd worden door multinationals?’

Terlouw (84) was in de jaren zeventig partijleider van D66 en in 1982 een half jaar minister van Economische Zaken. De keurige ingenieur volgde in 1973 de bon vivant Hans van Mierlo op. 44 jaar later maakt Terlouw zich zorgen: "Het enige wat van belang is, is dat politici de macht gebruiken die ze hebben. Maar dat doen ze niet."

Met name de gure sociaal-economische wind van de laatste jaren baart de oud-politicus flinke zorgen. "Hoe komt het dat in de vorige eeuw slechts een van de ouders buitenshuis hoefde te werken, maar dat een gezin toch een huis kon kopen en op vakantie kon? Dat is wat de politiek zich nu moet afvragen."

Over de boze burger: "De voordelen van de globalisering komen over het algemeen bij de welgestelden terecht. Hoe langer dat doorgaat, hoe meer de ontevredenheid groeit. Het gevolg is dat als reactie straks de Trump-achtigen de macht krijgen".

De markt is in de ogen van Terlouw veel te ver doorgeschoten. "Nadat het communisme begin jaren negentig ten onder was gegaan, was de overheersende gedachte dat alles wel aan de markt kon worden overgelaten. Heel veel overheidstaken zijn toen geprivatiseerd. Maar een markt die niet aan strenge marktvoorwaarden is verbonden, ontaardt altijd in de wet van de jungle. Dan geldt de wet van de sterkste, ten koste van de zwakkeren’, aldus Terlouw. Hij erkent dat hij en zijn partij er destijds aan meewerkten. "Nu vind ik dat je hoort te beseffen dat het te ver ging."

"Ik begon me steeds meer af te vragen waar al die vermeende voordelen van marktwerking dan bleven. Alles zou toch goedkoper worden? Ik heb er niets van gemerkt." Ook aan de marktwerking in de zorg heeft Terlouw een hekel. "Het idee alleen al! Een patiënt vraagt niet om een medisch product, hij vraagt om zorg, om hulp."

Bron: politalk.nl
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.