Vraag UPDATE: Uitbreidend NEE tegen TTIP !

Meer
5 jaren 7 maanden geleden - 5 jaren 7 maanden geleden #45553 door katertje
EU-voorstel: nationale handelsrechtbanken uitschakelen voor grote buitenlandse bedrijven

Vijf EU-lidstaten willen internationale commerciële rechtbanken, zoals ISDS en TTIP invoeren, ter vervanging van alle bestaande bilaterale vrijhandelsakkoorden. Zo worden nationale handelsrechtbanken volledig uitgeschakeld ten bate van grote buitenlandse investeerders. Dat blijkt uit een gelekt geheim document.

De organisatie Seattle to Brussels Network kon de hand leggen op een geheim voorstel dat door de regeringen van EU-lidstaten Oostenrijk, Finland, Frankrijk, Duitsland en Nederland op 7 april 2016 werd voorgelegd aan het Comité Handelsbeleid van de Europese Raad van Ministers van Economie.

In dat document stellen deze vijf regeringen voor om het systeem van zakenrechtbanken voor de beslechting van conflicten tussen buitenlandse investeerders/bedrijven en staten (Investor-State Dispute Settlement – ISDS) te veralgemenen naar elk dispuut dat investeerders hebben met de wetten van EU-lidstaten.

Conflicten tussen buitenlandse investeerders en EU-lidstaten

Dit internationaal rechtssysteem wordt ook voorzien in het TTIP-vrijhandelsakkoord dat voor het ogenblik tussen de VS en de EU wordt onderhandeld. De vijf hierboven vermelde landen willen met dit nieuwe voorstel het ISDS-systeem uitbreiden naar alle grensoverschrijdende conflicten tussen investeerders en EU-lidstaten, ook die conflicten die buiten bestaande bilaterale akkoorden vallen.

Het voorstel beweert dat het hier slechts gaat om de afschaffing van nog bestaande bilaterale handelsakkoorden tussen oudere EU-lidstaten met Oost-Europese nieuwe EU-lidstaten, die nog werden afgesloten voor die laatsten lid werden van de EU. (opm.kater: lijkt me een onzinnig argument, immers bij lid worden van de EU gaan EU-verdragen altijd boven bilaterale akkoorden).
Die akkoorden zouden interne discriminatie van landen binnen de EU veroorzaken, volgens de indieners van het voorstel. Volledige lectuur van het voorstel wijst uit dat dit slechts een oppervlakkig excuus is voor een veel grondigere hertekening van het EU-handelsrecht.

Het gaat om het uitschakelen van de bevoegdheid van nationale lidstaten.

Met dit voorstel willen deze vijf landen ( jaja, onze "NSB-ers" zijn ook weer van de partij) in één klap de bevoegdheid van nationale handelsrechtbanken van alle EU-lidstaten over disputen met buitenlandse investeerders volledig uitschakelen.

Daarmee worden bovendien alle democratische rechten van de bevolking afgeschaft om nog beperkingen op te leggen aan investeerders. Concreet betekent dit dat buitenlandse bedrijven voortaan elke bestaande sociale wetgeving, milieuwetgeving, bescherming van consumenten, voedselveiligheid e.d. kunnen negeren. Die bestaande wetten hoeven niet eens afgeschaft te worden. Ze mogen dan gewoon worden genegeerd.

Op deze manier ondermijnt dit systeem alle pogingen van democratisch verkozen regering om nog nieuwe restricties op te leggen aan de economische activiteit van bedrijven. Bedrijven en investeerders kunnen disputen over de toepassing van wetten in dit systeem voorleggen aan een internationale zakenrechtbank, waarin alleen gespecialiseerde zakenadvocaten zetelen. Deze rechtbanken – in feite zijn het arbitragehoven – vergaderen achter gesloten deuren, de agenda en de verslagen zijn geheim en er is geen enkel beroep mogelijk tegen de uitspraken.

De gelekte voorstellen

In het gelekte document wordt verwezen naar een voorgaande vergadering van 1 oktober 2015, wat er op wijst dat dit idee van veralgemeende ISDS al enige tijd circuleert. Wat de vijf EU-lidstaten met dit voorstel stellen is dat:
•buitenlandse investeerders meer beschermingsrechten moeten krijgen dan de eigen burgers en de binnenlandse bedrijven;
•dat internationale ISDS-arbitrage boven eigen nationale rechtspraak staat;
•dat buitenlandse investeerders het recht hebben wettelijke maatregelen die door democratisch verkozen regeringen zijn beslist naast zich neer te leggen en de belastingbetaler voor de door investeerders geleden 'schade' moeten betalen;
•dat buitenlandse handel voor de EU belangrijker is dan de bescherming van de rechtstaat en de rechten van de EU-burgers.

In werkelijkheid discrimineert ISDS de burgers én binnenlandse investeerders, is ISDS onderworpen aan veel vagere regels dan nationale wetten en zijn ISDS-rechters - in tegenstelling tot nationale rechters - niet vrij van belangenvermenging, omdat ze baat hebben bij het bestaan van het systeem.

Winsten bedrijven boven algemeen belang

Dit systeem stelt de winsten van bedrijven boven het algemeen belang en zal alle pogingen voor nieuwe democratische wetgevende initiatieven ondermijnen. Bovendien zullen de belastingbetalers volledig opdraaien voor de kosten van dit systeem.

Met dit voorstel gaat de EU radicaal in tegen de wil van de eigen bevolking. Het protest tegen het TTIP-verdrag, en in het bijzonder tegen het ISDS-hoofdstuk in dat verdrag, groeit met de dag. John Hillary, directeur van de Britse organisatie War on Want, is bijzonder verontrust door dit document:

“Deze laatste lek toont dat de regeringen van de EU samenzweren om de basisprincipes van de gelijkheid voor de wet te ondermijnen. De grote zakenbelangen krijgen hun eigen parallelle rechtssysteem, dat de macht krijgt om ons voor hun rechtbank te dagen voor eender welke toekomstige beleidskeuzes die tegen de belangen van de grote bedrijven ingaan. Eén maand voor het Brits referendum over het lidmaatschap van de EU is dit een zoveelste teken van de dood van de democratie in Europa.”

Lode van Oost
DeWereldMorgen.be

>De samenzwering van de 5 regeringen is verontrustend. Het toont nogmaals aan hoe onbekwaam en corrupt de EU politici zijn.
Laast bewerkt: 5 jaren 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], tukker, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 8 maanden geleden #45494 door gnor
www.nu.nl/economie/4262135/belgie-profit...p-dan-nederland.html

België zou bij een breed vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten meer profiteren dan Nederland.De export zou met maar liefst 20 procent toenemen in het land, aldus een rapport van onderzoeksbureau Ecorys.
Het rapport is in opdracht van de Europese Commissie opgesteld.De Belgische economie zou volgens het rapport het bruto binnenlands project met 1,2 procent groeien, omgerekend 5 miljard euro.

<Dat bureau zit ook in Brussel en is van "Brussel" dus enkel Brussels lof>

Nederland profiteert volgens het rapport met een economische groei van 0,6 procent.
Onlangs schreef het Centraal Planbureau nog in een onderzoek dat het omstreden verdrag voor een 0,2 tot 2 procent hogere economische groei gaat komen.

<Ik denk dat Ecorys, na wat lobbyen en opdrachtjes, lekker is gaan middelen en daarom op 0.6 procent uitkomt. Iedereen tevreden behalve de burger om wie het gaat.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, tukker, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 8 maanden geleden #45405 door gnor
www.nu.nl/ttip/4256401/frankrijk-voorlop...kkoord-met-ttip.html
Frankrijk is ''zoals de zaken er nu voor staan'' tegen het trans-Atlantische handelsverdrag TTIP. Dat heeft president François Hollande dinsdag gezegd. Frankrijk klaagt al langer dat de VS te weinig concessies doen in de onderhandelingen.
Frankrijk zal nooit accepteren dat sleutelprincipes ,,voor onze economie, onze cultuur, voor wederzijdse toegang tot overheidscontracten'' ter discussie gesteld worden, zei Hollande.

<Duitsland i.c. Merkel zal Hollande wel overschreeuwen. Zo niet dan is er altijd nog het eigenzinnige politburo van de EU.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 8 maanden geleden - 5 jaren 8 maanden geleden #45394 door katertje
*
Zo wordt voorgesteld dat de uiteindelijke beslissing of gewassen wel of niet schadelijk voor de gezondheid zijn, bij de importeur neergelegd! Mooi hè, je "besluit" of iets schadelijk is voor de gezondheid of niet. Sowieso al onnavolgbare technocratenlogica, maar helemaal handig als de importeur die er zijn brood mee verdient die beslissing mag nemen.

Je zou zomaar op een kwade dag kunnen vaststellen dat het gedaan is met je keuzevrijheid op de belangrijkste levensgebieden.

Kwam ik er ook nog achter dat de EU het TTIP verdrag al in werking heeft gesteld zonder dat het geratificeerd is. Een clausule in het verdrag regelt dat. TTIP zal in "voorlopige werking" gesteld worden en tot drie jaar blijven gelden, mocht TTIP niet doorgaan.
Waarom dat was wilde ik weten. Het bewijs is de claim van 20 miljoen euro door de zorgverzekeringsmaatschappij Achmea aan de Slowaakse regering.

Waar gaat dat om? Om ISDS!

Achmea vaart wel bij omstreden arbitrage
In het handelsverdrag tussen de VS en de EU is ISDS, een manier om geschillen te beslechten, een heikel punt. Verzekeraar Achmea gebruikte de procedure in Slowakije, met succes.

"Nog steeds is verzekeraar Achmea eigenaar van een zorgverzekeraar in Slowakije. Dat terwijl de Slowaakse regering al acht jaar lang probeert dat bedrijf te confisqueren. Maar Achmea heeft standgehouden. Dankzij ISDS. Daarmee is Achmea waarschijnlijk het enige bedrijf in Nederlandse handen dat ervaring heeft met deze manier van handelsgeschillen beslechten.Tientallen jaren lang hoorde je niemand over ISDS (voluit Investor-State Dispute Settlement). Deze procedure van conflictbeslechting loopt niet via een gewone rechtbank maar via private arbiters...."
www.volkskrant.nl/economie/achmea-vaart-...-arbitrage~a4000229/
www.independent.co.uk/voices/its-not-jer...s-ttip-a7000351.html

Maar het wordt nog erger. Door het TTIP wordt de macht van multinationals en grote corporaties zo groot, dat het boven nationale wetgeving en nationale rechtspraak van de lidstaten uit de Euro-zone uitgaat. En toch gaat het voor de EU nog niet ver genoeg.
Vandaar dat de EU op 17 mei de wet "Trade Secrets Protection" in stemming zal brengen, waarin iedereen strafbaar wordt die informatie over bedrijven publiek maakt, die aan de bedrijven onwelgevallig is.Meteen van probleem "klokkenluiders" verlost.


Kortom, dank zij de EU wordt de Eurozone een filiaal van de VS en zijn multinationals de baas. De EU kan kiezen: of toegeven aan de druk van de VS en zijn laatste restje legitimiteit en geloofwaardigheid voor de burgers verliezen of TTIP afwijzen iig ISDS.

Als de EU voor het eerste kiest zal dat, met de "vluchtelingen"crisis en eventuele Brexit, het einde inluiden van de Europese Unie. Heb ik niet zitten bedenken, maar is de voorspelling van prof. Stiglitz, Nobelprijshouder Economie.


.
Laast bewerkt: 5 jaren 8 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 8 maanden geleden - 5 jaren 8 maanden geleden #45393 door katertje
UPDATE 14.00 uur: Rondje Radio

Uit de documenten blijkt onder andere dat Amerikanen onverbiddelijk zijn in hun overtuigingen, die haaks op die van Europa staan. De milieumaatregelen tegen het opwarmen van de aarde worden stopgezet en het bedrijfsleven lijkt het vooral te zeggen te hebben als het verdrag geratificeerd wordt.

Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA), vanmorgen te gast op Radio-1 (standpunt nl.) twijfelt of TTIP met de huidige stand van zaken er überhaupt gaat komen.

Het is eigenlijk geen klassiek handelsverdrag, want er zijn geen grote tariefmuren meer of importheffingen tussen ons en de VS. Het gaat vooral om het afstemmen van regelgeving. Obama zou het graag willen afronden, maar de presidentskandidaten Donald Trump en Bernie Sanders en ook Hillary Clinton zijn geen groot voorstander van handelsverdragen.

Volgens Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking loopt het zo’n vaart nog niet. Het zou logisch zijn dat de VS en Europa verschillende opvattingen hebben, "anders hoef je niet te onderhandelen".

“ Dat de EU en de VS uiteenlopende posities hebben is geen verrassing. Anders zouden we ook niet hoeven onderhandelen. Maar Nederland zet uiteindelijk alleen een handtekening onder een akkoord dat onze rode lijnen respecteert. Dat kunnen we pas beoordelen als de onderhandelingen zijn afgerond. ”

Ploumen sluit zich aan bij de Europese Commissie die de ophef, veroorzaakt door Greenpeace "domweg fout" noemt. En eurocommissaris Zwakström die het "een storm in een glas water" vindt.

GroenLinks heeft zich inmiddels ook in duidelijke bewoordingen uitgelaten over de ontdekkingen van Greenpeace en TTIP. Europarlementariër Bas Eickhout:

"Europa kan alleen een akkoord met de Amerikanen bereiken als het haar principes overboord gooit; de enige juiste conclusie is om met de onderhandelingen over TTIP te stoppen. Er is bij de TTIP geen compromis denkbaar dat op publieke steun kan rekenen in Europa. Zowel in de VS als in Europa snakken mensen ernaar om trans-Atlantische samenwerking over een andere boeg te gooien.
Laten we met de VS samenwerken bij de aanpak van klimaatverandering, belastingontwijking en toenemende ongelijkheid in plaats van onze energie te verspillen aan een handelsakkoord dat nog meer macht geeft aan multinationals."
Laast bewerkt: 5 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 8 maanden geleden - 5 jaren 8 maanden geleden #45389 door katertje

TTIP Leaks


Greenpeace Netherlands has released secret TTIP negotiation documents. We have done so to provide much needed transparency and trigger an informed debate on the treaty. This treaty is threatening to have far reaching implications for the environment and the lives of more than 800 million citizens in the EU and US.

Whether you care about environmental issues, animal welfare, labour rights or internet privacy, you should be concerned about what is in these leaked documents. They underline the strong objections civil society and millions of people around the world have voiced: TTIP is about a huge transfer of power from people to big business.

You can download all the documents below, as a whole and per chapter. For more background info on the content of these documents and TTIP in general, please check here. Press contacts can be found here.

www.ttip-leaks.org/
Bijlagen:
Laast bewerkt: 5 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 8 maanden geleden - 5 jaren 8 maanden geleden #45388 door katertje
TTIP dirty tricks op het hoogste economische niveau....


Het leek er tot nu toe dat het TTIP verdrag er inderdaad snel zou komen. De Europese en Amerikaanse leiders hebben tot dusver steeds gezegd dat ze denken nog dit jaar tot een deal te kunnen komen – voordat Obama aftreedt.

Maar dat blijkt nu weleens schone schijn te kunnen zijn: de nu gelekte documenten schetsen een heel ander beeld dan wat er tot nu toe steeds naar buiten is gebracht. De onderhandelingen lijken op sommige punten bijzonder stroef te verlopen.

Zo wil de EU de landbouwmarkt niet openbreken, en haar eigen producten blijven beschermen. De VS blokkeert daarom het makkelijker importeren van auto’s, zo meldt de Duitse krant Süddeutsche Zeitung.

Daarnaast zijn er nog flinke meningsverschillen over bijvoorbeeld voedselveiligheid. De regels zijn over het algemeen wat strenger in de EU, en de Europeanen willen dan ook graag dat de exporterende partij aantoont dat de producten voldoen aan de importeur. De Amerikanen willen dat juist bij de importeur neerleggen, stelt RTL Nieuws.

Ook de onderhandelingen over cosmetica verlopen moeilijk. In Europa is het bijvoorbeeld verboden om uv-filters te testen op dieren, terwijl dat in de Verenigde Staten wel is toegestaan. De Amerikanen zijn niet van plan om daarmee te stoppen. “De gesprekken verlopen erg moeizaam, en de punten waarop de partijen dichterbij elkaar zijn gekomen zijn spaarzaam”, staat er ondubbelzinnig in de documenten.

De Europeanen en Amerikanen kunnen het ook niet eens worden over ISDS, een onderdeel in veel handelsverdragen dat bedrijven moet beschermen als ze investeren in het buitenland. Als een bedrijf investeert en het land plotseling de wetgeving aanpast, kan het bedrijf een schadevergoeding eisen. Of die wordt toegekend, wordt dan besloten door een arbitragehof.

Critici vrezen echter dat bedrijven op die manier de wetgeving in een land naar hun hand kunnen zetten. De uitspraken vinden bovendien achter gesloten deuren plaats. De EU wil ISDS daarom aanpassen. Zo wil Eurocommissaris Malmström van Handel dat er een mogelijkheid komt om in hoger beroep te gaan, en dat de rechters die in de arbitragecommissie zitten zich aansluiten bij een internationaal hof. Dat moet dan nog wel worden opgericht. Malmström noemde hervormingen van ISDS zelfs een ‘dealbreaker’.

In de nu gelekte stukken staat dat de gesprekken over ISDS worden gevoerd in een ‘open en constructieve sfeer’. Maar de Amerikanen laten weinig los wat ze eigenlijk vinden van de Europese voorstellen.

De onderhandelaars zijn er dus nog lang niet uit. En met de nieuwe onthullingen kunnen de protesten tegen TTIP aanzwellen. Hoewel uit de meest recente Eurobarometer blijkt dat de meerderheid van de Europeanen nog voor het verdrag is, wint het tegenkamp. Deze onthullingen zouden weleens een extra zetje in de rug kunnen zijn voor de tegenstanders.

Greenpeace sorteert vast voor op een groter protest tegen TTIP. Nog voor de documenten daadwerkelijk zijn gepubliceerd, pikt de milieuorganisatie er alvast wat punten uit die koren op de molen zijn van critici van het verdrag.

“Deze documenten laten zien dat miljoenen mensen terecht bezorgd zijn over TTIP”, aldus Faiza Oulahsen, campagneleider bij Greenpeace Nederland, in een persbericht. “TTIP is een gigantische verschuiving van de macht van burgers naar grote bedrijven.”

Greenpeace stelt onder meer dat de Europese regels voor voedselveiligheid worden versoepeld. Het wordt bijvoorbeeld toegestaan om meer pesticiden te gebruiken, en het verdrag zou een opening bieden voor het toelaten van gemodificeerd voedsel in Europa.

Greenpeace eist dat de onderhandelingen over het verdrag worden opgeschort.

Of dat gaat gebeuren, is nog maar de vraag. De onthulling van de documenten voert de druk op de onderhandelaars wel flink op. Nu blijkt dat de onderhandelingen stroef verlopen, is het nog maar de vraag of er wel een deal op tafel ligt voor Obama uit het Witte Huis moet.
Laast bewerkt: 5 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 8 maanden geleden - 5 jaren 8 maanden geleden #45383 door katertjeEen deel van de onderhandelingsdocumenten rond het vrijhandelsverdrag TTIP ligt op straat. Zij zijn in handen van Greenpeace, die de documenten maandag om 11.00 uur online zet. De milieu-organisatie wil niet zeggen hoe ze aan de documenten gekomen is.

"Daarmee laten we zien hoe onder andere milieu, voedselveiligheid en klimaat op het spel worden gezet", meldt de milieuorganisatie vanavond. De documenten zouden aantonen dat er sprake is van een "gigantische verschuiving van de macht van burgers naar grote bedrijven".

Greenpeace eist dat de onderhandelingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten worden gestaakt. De organisatie maakt zich zorgen omdat belangrijke milieumaatregelen dreigen te worden geschrapt.

"De EU en VS lijken de belangen van multinationals boven de bescherming van mens en milieu te stellen."

Ook het EU-principe dat alleen bewezen veilige producten op de markt mogen komen, zou worden vervangen "door een in de VS gebruikelijke benadering dat gevaarlijke stoffen niet verboden maar "gemanaged" worden"

Greenpeace laat in een verklaring weten dat de TTIP-documenten laten zien dat er grote gevaren voor milieu en consumentenveiligheid kleven aan het verdrag.

'Beloftes niet nagekomen'

Campagneleider Faiza Oulahsen zegt dat Eurocommissaris Cecilia Malmström en minister Ploumen van Buitenlandse Handel beloftes hebben gedaan die niet worden nagekomen. "Malmström heeft gezegd dat er niet getornd wordt aan onze standaarden wat betreft consumentenveiligheid. Maar die regels staan op losse schroeven."

Volgens Oulahsen eist de VS veel meer inspraak in de EU dan vice versa: "Het lijkt erop dat de VS de dienst uitmaakt. Niet alleen economisch, maar ook politiek.

Zo wil de VS inzage hebben in wetsvoorstellen voordat die bijvoorbeeld naar de Tweede Kamer gaan. Maar andersom wil de VS die openheid niet geven.

We houden u op de hoogte...
Bijlagen:
Laast bewerkt: 5 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 8 maanden geleden #45379 door gnor
www.volkskrant.nl/4292888
Ook Amerikanen maken zich zorgen over TTIP
De wind is ook in Amerika gedraaid, maar dat hebben die onderhandelaars nog niet in de gaten.'Adam Wiseman - pluizig baardje, paardenstaart, een das onder een wollen spencer - heeft net namens de verzamelde dieren- en mensenrechtenactivisten van New York en omstreken in een hotelzaaltje op Manhattan zijn dwarse ongenoegen geuit. 'We zijn gewoon niet in de stemming voor nóg een handelsakkoord.'

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, tukker, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 8 maanden geleden #45378 door katertje
Der Mittelstand in Österreich ist ebenso gegen das Freihandelsabkommen wie die Bevölkerung.


Neue Widerstand

Österreich wird zur Gefahr für TTIP

Die beiden Kandidaten für das Amt des österreichischen Bundespräsidenten haben angekündigt, das TTIP blockieren zu wollen. Die Ankündigung erfolgte so eindeutig, dass das TTIP in Österreich im Grunde nicht mehr ratifiziert werden kann.

Deutsche Mittelstands Nachrichten
De volgende gebruiker (s) zei dank u: tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 8 maanden geleden #45375 door gnor
Wat ik in de verklaring vooral lees, zijn algemeenheden om met heel veel omhaal van woorden te zeggen dat de steden eerst willen meepraten en dat het dan wellicht toch nog wel wel door kan gaan.
Men noemt zichzelf in de mobilisatie van de burgers als aanjager of te wel wat zijn we toch goed in het politiek bedrijven namens onze burgers. De befaamde veer in eigen reedt.

Het ware natuurlijk veel duidelijker geweest indien de partijleden van al die politieke partijen hun partijen hadden opgedragen, mede ook via het EP, om de onderhandelingen te staken d.w.z. het gestelde mandaat (dat het niet is in de praktijk) in te trekken. Mandaat kun je nl. terugnemen.

Wikipedia: Mandaat is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd.
Dit in tegenstelling tot delegeren, wat wel het overdragen van bevoegdheden betekent, inclusief de verantwoordelijkheid. Een mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf te hanteren.

Zoals hiervoor aangegeven, is er in de praktijk, dat blijkt ook uit het percentage Europese wetten middels de overdracht van wetgeving aan Europa, sprake van delegatie. Met mandaat heeft het geen fluit te maken.

Heel kort samengevat. Indien de politici menen dat ze hebben gemandateerd dan moeten ze ook het lef hebben onverwijld dat mandaat in te trekken en dus zelf hun zaken te regelen. Maar, in de praktijk hebben ze het liever over marginale zaken waar op redelijk eenvoudige wijze een goed belegde boterham mee valt te verdienen. Het zijn dus nagenoeg allemaal ontkenners.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, tukker

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 jaren 8 maanden geleden #45374 door katertje
De afloop:

Op 21 en 22 april kwamen in Madrid een veertigtal burgemeesters en gemeenteraadsleden uit diverse Europese steden bijeen (foto) om hun verzet tegen vrijhandelsakkoorden zoals TTIP, CETA of TiSA kracht bij te zetten. Er was ook een aanwezigheid van lokale overheden in de Verenigde Staten. De gevolgen van dergelijke akkoorden zouden zich immers ook bij regionale en gemeentelijke overheden laten gelden; in Europa hebben dan ook al meer dan 1500 lokale besturen moties gestemd die dergelijke akkoorden afwijzen, of op zijn minst bezorgdheid tonen. Meer daarover op de website TTIP free zones Europe. www.ttip-free-zones.eu/

Barcelona_mayors

Barcelona verklaarde zich in oktober 2015 ‘TTIP-vrij’, en het gemeentebestuur en burgemeesteres Ada Colau laten het sindsdien niet bij een verklaring. Op de bijeenkomst van 21-22 april werd gedebatteerd over het thema ‘Lokale overheden en de vrijhandelsakkoorden van de nieuwe generatie’ , en als slotverklaring werd een manifest aangenomen, de Verklaring van Barcelona, waarmee andere steden nu ook aan de slag kunnen. Onder de ondertekenaars van de Verklaring, twee Brusselaars: Olivier Deleuze, burgemeester (Ecolo) van Watermaal-Bosvoorde, en Didier Wauters, gemeenteraadslid (cdH) voor Stad Brussel. De ‘hoofdstad van Europa’ TTIP-vrij !

U vindt de Verklaring van Barcelona hieronder.


Verklaring van Barcelona

Wij, burgemeesters en lokale verkozenen, deelnemers aan de eerste pan-Europese bijeenkomst van “Lokale Overheden en de Nieuwe Generatie Vrijhandelsovereenkomsten” verklaren wat volgt:

De Europese Commissie is met een mandaat van de Lidstaten onderhandelingen begonnen met de Verenigde Staten van Amerika met het oog op een Trans-Atlantisch Handels-en Investeringsakkoord (TTIP), met Canada voor een Allesomvattende Economische en Handelsovereenkomst (CETA), en een Overeenkomst over de Handel in Diensten (TiSA). De onderhandelingen over deze verdragen verlopen op een weinig transparante manier, en vormen een inbreuk op Europese normen over democratie en participatie.

Wij zijn van oordeel dat transparantie niet mag geofferd worden op het altaar van het handelsrecht. Lokale en regionale autoriteiten moeten deelnemende partij zijn bij het definiëren van een onderhandelingsmandaat.

Europa bevindt zich vandaag op een kruispunt. De verschillende crisissen die de Europese Unie ondervindt vereisen een politieke oplossing. Daarom denken wij dat Europa haar kernwaarden als uitgangspunt moet nemen voor haar beleid: solidariteit, respect voor vrijheden en rechtvaardigheid. Het is zeer twijfelachtig of deze nieuwe generatie handelsverdragen ten goede zullen komen aan de samenleving in haar geheel. Europa moet zijn economie ondersteunen door de versterking van de sociale, economische en ecologische rechten en het arbeidsrecht, en niet alleen door de uitbreiding van de markt.

Wij zijn zeer bezorgd dat deze verdragen een gevaar kunnen betekenen voor onze wetgevende bevoegdheid en voor het gebruik van overheidsgeld, onder andere voor openbare aanbestedingen, wat ernstige schade zou berokkenen aan onze opdracht de burgers bij te staan in basiskwesties als huisvesting, gezondheidszorg, milieu, sociale dienstverlening, onderwijs, sociale economie of voedselveiligheid. Al deze opdrachten kunnen het slachtoffer worden.

We worden ook gealarmeerd door het feit dat deze overeenkomsten de democratische principes kunnen op de helling plaatsen, door minder ruimte om op te treden en politieke beslissingen te treffen, en zo de keuzemogelijkheden voor de overheid in te perken. Als zulke maatregelen in voege treden zullen ze een directe weerslag hebben op de lokale democratie. We denken daarbij aan de Beslechting van Geschillen tussen Investeerders en Staten (ISDS) of het Hof voor Investeringsgeschillen (ICS), verder de Regelgevende Samenwerking die verwerkt zit in TTIP, en de aanpassingen aan de regels voor openbare aanbestedingen en openbare diensten.

Wij erkennen het belang van de handel in goederen en diensten voor het welzijn van de burgers, maar wij onderstrepen dat competitiviteit en economische groei niet de enige criteria mogen zijn die gebruikt worden voor vrijhandelsakkoorden zoals TTIP, CETA en andere zoals TiSA.

Wij denken dat de internationale handel aan criteria moet voldoen die het nauwe kader van de ‘vrijhandel’ ver overstijgen. Eerlijke handel, duurzaamheid, respect voor het arbeidsrecht, dat moet vooraan staan op de Europese agenda.

Als verkozen vertegenwoordigers denken wij dat het onze plicht is om onze lokale gemeenschappen en democratische instellingen te verdedigen als plaats voor debat en beslissing, en dat we het overheidsbeleid ten gunste van de bevolking moeten versterken, om zo het milieu te beschermen en het kleinbedrijf en de lokale economie te ondersteunen.

Daarom vragen wij dat de huidige onderhandelingen over TTIP en TiSA opgeschort worden totdat de lokale en regionale autoriteiten hun zeg gehad hebben.

Wij zijn fier op de mobilisaties van burgers, want die hebben het debat in Europa mogelijk gemaakt. Wij erkennen volop de rol die ze gespeeld hebben, en wij nodigen ze uit om de mobilisatie verder te zetten.

Om al deze redenen vragen wij dat de lopende onderhandelingen over TTIP en TiSA opgeschort worden, en dat er een nieuw mandaat wordt opgesteld, dat rekening houdt met de vraag van allen die tot nog toe niet gehoord werden. Wij roepen het Europees Parlement, de Raad en de nationale regeringen op om CETA niet te ratificeren.

Deze verklaring, die zal aangenomen worden door alle gemeenteraden hier vertegenwoordigd, en al degenen die nog zullen toetreden, zal overgemaakt worden aan de verantwoordelijken van de Europese Unie, de nationale regeringen en alle pertinente instellingen en organisaties.

Barcelona, 21 april 2016
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], tukker, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.