Vraag ’Ein Volk, ein Reich, ein Führer’ Het Europese Nazisme ...deel 2

Meer
10 jaren 1 week geleden #33262 door katertje
Een week geleden eindigde mijn column over de EU en de euro met de opmerking dat het hele EU-gebeuren hoe langer hoe meer begint te lijken op de politieke idealen van wijlen Adolf Hitler. Ook hij streefde ernaar om van de etnische, geografische en taalkundige lappendeken van Europa, één groot rijk te smeden waarin alle positieve eigenschappen van de diverse Europse bevolkingsgroepen, tot één machtige natie zouden worden samengesmeed. Dit alles natuurlijk onder leiding van het meest superieure volk namelijk de edel-Germaanse Duitsers met als opperbaas uiteraard Adolf Hitler zelf.

We weten allemaal tot wat voor drama dit geleid heeft. Een Tweede Wereldoorlog met miljoenen doden en de vernietiging van steden, culturen en kunstschatten. In feite is de EU het directe gevolg hiervan geweest want het hoofddoel van de Europese eenwording en de introductie van de euro als eenheidsmunt, had de nobele wens "DAT NOOIT MEER", als grondgedachte. Het oorlogstrauma werkt nog steeds door. Al is die oorlog nu al meer dan 67 jaar geleden beëindigd. De discussies over de EU en de euro lijken thans uitsluitend gebaseerd te zijn op economische overwegingen die ons nu al jarenlang onophoudelijk in de oren wordt getoeterd.

Hersenspoeling

Zo wordt gehoopt dat wij dermate gehersenspoeld worden dat we tenslotte met alles akkoord gaan wat de Brusselse bobo's ons opdringen. Het belangrijkste argument is dat kleine landen in de snelgroeiende wereld van commerciële grootmachten zoals China, India, Brazilië en de VS zich niet meer zelfstandig kunnen handhaven.
Dat nu is een pertinente onwaarheid hetgeen bewezen wordt door onder meer Denemarken en Zwitserland. Daarbij is het opvallend dat er steeds meer economische zwaargewichten aan het woord komen die het volslagen oneens zijn met elkaar.

Zo is er bijvoorbeeld enerzijds de FRansman Jean-Claude Trichet, de econoom die tot vorig jaar president van de Europese Centrale Bank was. Hij werd in 1992 één van de architecten van het Verdrag van Maastricht, waarbij de EU tot stand kwam. Hij streefde ernaar meer macht vanuit de deelnemende landen naar de EU over te hevelen. Maar anderzijds is er de Amerikaanse econoom en Nobelprijswinnaar Paul Krugman die thans een lezingentournee door Europa maakt.
Hij zei kortgeleden dat "de euro een vergissing was geweest. Men had er nooit aan moeten beginnen."

Die tegengestelde meningen van allerlei economisch-financiële topfiguren wekken bepaald geen vertrouwen. Gesteld dat in de geneeskunde de topexperts elkaar op deze wijze zouden tegenspreken, dan zou het vertrouwen van de patiënten in de artsen snel verdwijnen. En net als vroeger, toen de geneeskunde nog simpel was, vluchtten de experts in zogenaamde one-liners, korte en krachtige uitspraken die veel verstand en kennis van zaken suggereren, maar die op de keeper beschouwd, niet veel voorstellen. Zoals Helmut Kohl deed in 1996 toen hij riep: "Entweder der Euro oder Krieg" (dus kiezen tussen de euro of weer een oorlog). En kortgeleden nog zijn opvolgster Angela Merkel, die in dezelfde stijl uitriep: "Scheitert der Euro, dann scheitert Europa" (als het misgaat met de euro, dan mislukt Europa).

In 2010 kwam de Duitse politicus, financieel expert en econoom Thilo Sarrazin, zowel nationaal als internationaal in de belangstelling te staan door het publiceren van het boek "Deutschland schafft sich ab" (Duitsland heft zichzelf op). Het ging over de bestrijding van de armoede en over de uit de hand gelopen immigratiepolitiek in Duitsland. In zeer korte tijd bereikte het boek een oplage van 1,2 miljoen stuks. Ook zijn tweede boek: "Europa braucht den Euro nicht"
( Europa heeft de euro niet nodig) is thans een absolute bestseller.

Sarrazin stelt dat de hele EU een verkeerd uitgepakt avontuur is, veroorzaakt door een nog steeds aanwezig schuldgevoel over de kwade rol van Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Letterlijk schrijft Sarrazin: "Op de Duitse bevolking wordt door Europolitici continu ingepraat dat de Duitsers boetvaardig op de weg naar een verenigd Europa moeten blijven teneinde hun eigen nationaliteit en identiteit in een Europese eenheid te verzuipen".

Een soort "weg met ons" politiek, die in Nederland jarenlang gepredikt is door links denkende politici. Maar reeds in 1997 was prof. Pim Fortuyn tot dezelfde conclusie gekomen in zijn boek "Zielloos Europa", met de ondertitel: "Tegen een Europa van technocraten, bureaucratie, subsidies en onvermijdelijke fraude".

Grondwet
Hoe ondemocratisch belangrijke beslissingen over de EU worden genomen, bleek in 2005 toen wij voor het eerst onze mening mochten zeggen over de zogenaamde EU-grondwet, die niemand ter inzage had gekregen. Na Frankrijk zei ook Nederland op krachtige wijze NEE.
Het resultaat was dat die kreupele grondwet onder een andere naam (het Verdrag van Lissabon) tóch heimelijk werd ingevoerd en dat onze regering besloot nooit meer een referendum uit te schrijven. Daar was het Nederlandse klootjesvolk kennelijk te dom voor.

Kortom: sinds de tijden van Julius Ceasar, Karel de Grote, Karel de Vijfde, Napoleon en Hitler zijn er altijd weer machtsbeluste politici geweest die trachtten heel Europa onder één bestuur te brengen. Het mislukte allemaal omdat er geen draagvlak voor was.

De EU is thans een godsdienst geworden en ieder die daar niet in gelooft wordt als een ketter beschouwd, die eigenlijk de dood verdient. Het is niet eens zó ondenkbaar dat de toenmalige aanstormende politicus Pim Fortuyn, alleen al voor zijn keiharde afwijzing van de EU, thans precies tien jaar geleden is neergeschoten op een parkeerplaats bij een Hilversumse radiostudio.


Prof. Smalhout
Telegraaf 23-06-2012
De volgende gebruiker (s) zei dank u: tukker, geus, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.