Vraag Brusselse spruitjes, Duitse keizersbroodjes en de Franse slag om het Elyssee

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
10 jaren 3 maanden geleden #31989 door gnor
Frau Merkel is een machtswellustelinge. Een vriend van mij zegt immer: kijk naar de ogen dan zie je in 99% van de gevallen de onbetrouwbaarheid er vanaf stralen. Steeds meer zie je dat er feiten boven water komen nu is gebleken dat het vooruit schuiven van het puin niet tot een oplossing zal leiden. Sommige kranten gaan al heel langzaam overstag. In Nederland is dat nog lang niet het geval maar we hebben het dan ook over heikneuters.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, geus

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
10 jaren 3 maanden geleden #31988 door katertje
Merkels “samenzwering”

"Verbond tegen Hollande", meldt Der Spiegel.

Het Duitse weekblad Der Spiegel schrijft dat de Duitse bondskanselier met verscheidene Europese partners heeft afgesproken om François Hollande, de socialistische presidentskandidaat van Frankrijk, niet te ontvangen. Het zou gaan om de Italiaanse regeringsleider Mario Monti en de Britse premier David Cameron. Merkel zou het met hen op een akkoordje hebben gegooid in het belang van het Europese beleid: Hollande heeft namelijk aangegeven dat hij het begrotingspact, dat onlangs in Brussel is ondertekend, zou willen wijzigen als hij verkozen wordt.

Der Standard is van mening dat uit deze “vreemde samenzwering” blijkt dat de conservatieve regeringsleiders in Europa hun politieke overwicht zien afbrokkelen. Het dagblad is zeer kritisch over Merkel:

Het had bijna niet doorzichtiger gekund. De truc is mislukt. Hollande had geen betere verkiezingshulp van de bondskanselier kunnen wensen. De Fransen zijn de verbroken beloftes en het tuchtbeleid van Sarkozy zat. Laat staan dat de grote meerderheid zich niet uitgerekend door Berlijn wil laten dicteren wie de volgende president wordt. Dat Merkel op Cameron steunt (die haar over de euro regelmatig de maat neemt) en op Rajoy (die net heeft laten weten het tekort hevig te laten oplopen), laat zien hoe wankel haar positie is. Het zo negeren van de mogelijk toekomstige president van het belangrijkste partnerland, getuigt van een gebrek aan instinct dat we in geen tientallen jaren meer gezien hadden.

De Franse krant Libération merkt op dat deze kink in de kabel zich net voordoet nu 41% van de Fransen zegt ervan overtuigd te zijn dat Duitsland "de crisis gebruikt om zijn economie te vesterken over de ruggen van anderen”, zo blijkt uit een Frans-Duitse peiling. Als François Hollande wordt verkozen, "zullen eerst de brokstukken moeten worden opgeraapt", zegt de politicologe Sabine von Oppeln in deze krant. Een schril contrast met 2007, toen Merkel twee maanden voor de Franse presidentsverkiezingen de socialistische presidentskandidate Ségolène Royal voor het oog van de camera's had ontvangen met een gezamenlijke persconferentie.

bron: Presseurope
De volgende gebruiker (s) zei dank u: tukker, geus, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
10 jaren 4 maanden geleden #31947 door gnor
We kunnen natuurlijk blijven hopen op een oprisping van een of ander Hof maar daar gaat het niet om. Dat zie ik als achterhoedegevechten. Wat ik vandaag op TV zag is een lachende Rutte die het pact ondertekent. Het wordt tijd dat hij politiek wordt afgeslacht want zo ga je niet om met je volk dat eerst krijgt te horen dat niet alles Europa zal zijn. In welk referendum dan ook heb ik, gezien het verleden, geen enkel vertrouwen. Indien de PVV de Nederlandse ratificatie van het ESM in samenwerking met anderen niet kan tegenhouden dan kunnen we de BV Nederland echt opheffen. Dan rest slechts 1 mogelijkheid nl. burgerlijke ongehoorzaamheid d.m.v. prikacties gevolgd door massale opstanden in geheel Europa. Gebeurt dit nl. in 1 enkel land dan kan het leger/de politie o.b.v. Lissabon op zijn Syrisch tekeer gaan. Het zijn duistere tijden en dan heb ik het niet eens over de acties van Klaas Knot van de DNB die zich uit als een echte zetbaas van het Ministerie van Financiën i.c. huppelkontje Jan Kees of is het Keeshondje Jan?

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, tukker, geus

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
10 jaren 4 maanden geleden - 10 jaren 3 maanden geleden #31946 door katertje
Terwijl... in Brussel de Europese Raad bijeen is voor de ondertekening van het begrotingspact, en de herbenoeming van Herman van Rompuy

Heeft...

de Franse president Nicolas Sarkozy alle zeilen bij moeten zetten om dit pact met steun van de Duitse bondskanselier Angela Merkel van de grond te krijgen. Maar zijn socialistische tegenstander Francois Hollande heeft al laten weten dit nieuwe Europese verdrag opnieuw ter discussie te stellen als hij tot president wordt verkozen. Sarkozy is vastbesloten om de ratificatie van het verdrag door het Franse parlement niet voor de presidentsverkiezingen (van 22 april tot 6 mei) en de parlementsverkiezingen [van 10 tot 17 juni] te laten plaatsvinden, maar hij is wel voornemens om dit pact er zo spoedig mogelijk doorheen te loodsen als hij herkozen wordt.

Als Hollande daarentegen de presidentsverkiezingen wint, willen vele linkse politici niets weten van een ratificatie van de tekst zoals deze nu op tafel ligt. Sinds de Europese top van afgelopen juni hopen zij juist de groei en economische governance te stimuleren, terwijl dit verdrag boven alles ten doel heeft om de begrotingsdiscipline, het stokpaardje van Merkel, zwart op wit te zetten. Het begrotingspact zal vandaag in Brussel worden ondertekend door 25 Europese staats- en regeringsleiders. Alleeen Groot-Brittanië en Tsjechië zullen niet meedoen. Maar daarmee is de discussie over dit onderwerp nog lang niet gesloten

Met de ondertekening van dit pact wordt een ratificatieprocedure in gang gezet die nog heel wat voeten in de aarde zal hebben, aangezien de crisis van de overheidsschulden tijdelijk op de achtergrond is geraakt vanwege de redding van Griekenland.

Want...
op dinsdag 28 februari verkondigde de centrumlinkse min.president van Ierland, Edna Kenny, tegen alle verwachtingen in dat hij een referendum wil organiseren om het pact te ratificeren.

Tekenen...
12 lidstaten onder aanvoering van Italië protest aan tegen het bezuinigingsbeleid van het duo Merkozy. Om de recessie die overal in Europa op de loer ligt tegen te gaan, stellen zij een beleid voor waarin groei gestimuleerd wordt.De waarschuwingen in dat verband stapelen zich op.
Twaalf landen, waaronder Italië, Spanje, Nederland, Groot-Brittannië en Polen, verzoeken om het
economische beleid van het duo Merkel-Sarkozy te herzien. “De crisis die wij moeten aanpakken, is ook een crisis qua groei”, hebben zij laten weten in een brief die op initiatief van Mario Mont, premier van Italië, is opgesteld. Volgens de twaalf ondertekenaars van deze brief ligt de oplossing juist in meer liberalisering door hervorming van de arbeidsmarkt in elke lidstaat en
een grotere openstelling van de Europese markten. Maar dat zijn nou niet bepaald de oplossingen die door de linkse partijen in Frankrijk worden aangedragen.

De recessie die de lidstaten boven het hoofd hangt, verontrust in de eerste plaats hun internationale partners. Op kortere termijn kan de uitdaging er ook -en misschien wel vooral- uit bestaan om de voorwaarden vast te stellen voor de toepassing van het stabiliteits- en groeipact zoals dat sinds het najaar verstevigd is. Spanje heeft het verzoek gedaan om de doelstellingen die voor het land zijn vastgesteld naar beneden bij te stellen, wat door de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank echter van tafel is geveegd. Punt van zorg dat het begin van de ambtstermijn van de volgende Franse president kan bemoeilijken, n.l.het beschermen van de geloofwaardigheid van het mechanisme voor collectief toezicht dat langzamerhand oprijst uit de crisis van de eurozone.

Wil...
Van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad die vandaag voor een periode van 2,5 jaar is herbenoemd door de Eu-staats- en regeringsleiders voorkomen dat het andere verdrag -het ESM- dat momenteel geraticifeerd wordt, op losse schroeven komt te staan.Duitsland, dat onder druk staat om de slagvaardigheid van dit permanente noodfonds te vergroten, heeft er dan ook op aangedrongen om beide verdragsteksten politiek met elkaar te verbinden.

Is...
Frau Merkel keihard teruggefloten door het BundesVerfassungsGericht en draagt haar op de Bundestag in zijn totaliteit te betrekken bij maatregelen voor het redden van de euro.

De rechters van het Constitutionele Hof hebben namelijk geoordeeld dat de regering o.l.v. Angela Merkel het parlement niet mag omzeilen via de groep van negen parlementariërs die ze heeft aangewezen om zonder publiek debat te beslissen over urgente zaken die de redding van de euro betreffen.
Dit omdat daarmee de de rechten van de 600 overige parlementsleden zouden worden geschonden.
Overwinning van de democratie in Duitsland, juicht de pers.De bondskanselier en haar minister van financiën hebben geprobeerd het parlement kleiner te maken.
Voor de uitgave van miljarden euro's zou de goedkeuring van slechts negen stromannen voldoende zijn !Dat is een prima oordeel, maar niet voor de elite.
Het besluit is een klap in het gezicht van bondskanselier Merkel, maar een aanmoediging voor al diegenen die van mening zijn dat het ontbreken van een volwaardig funnctionerende en transparante Europese politieke structuur er mede de oorzaak van is dat het niet lukt om tot geloofwaardige oplossingen te komen.compilate stukken presseurope
Laast bewerkt: 10 jaren 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, geus, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.