Geen onderzoek naar oversterfte: coronavaccins’ doen precies wat ze moeten

  • birthday-cake
Er is een reden dat er geen echt onafhankelijk onderzoek komt naar oversterfte

Wij leven in een maatschappij waarbij er steeds meer ouderen komen en die ouderen kosten de gemeenschap geld. De oplossing volgens enkele prominente sekteleden is dan ook dat die ouderen maar heel snel moeten verdwijnen naar de eeuwige jachtvelden.

Als het op onderzoek naar oversterfte aankomt, dan is het doodstil in de reguliere media. Alles en iedereen houdt de kaken stijf op elkaar en niemand waagt het om ook maar met één vinger richting levensgevaarlijke coronaspuit te wijzen. Doet iemand dat wel, dan is de wereld te klein en dient er onmiddellijk actie te worden ondernomen.

De werkelijke reden dat er nooit echt onafhankelijk onderzoek gaat komen naar de permanente oversterfte is omdat de ‘coronavaccins’ precies doen wat ze moeten doen.


Dan mag er nu wel bericht komen dat het RIVM opeens wel data beschikbaar kan stellen voor onderzoek naar oversterfte, maar ook dat zal zoals alles dusdanig worden gemanipuleerd dat het 'vaccin', in ieder geval grotendeels, buiten schot zal blijven. 


We gaan even terug naar 1981: In dat jaar was Attali beleidsadviseur van de toenmalige president Francoise Mitterand en zei hij in een interview het volgende: "In de toekomst zal het een kwestie worden om een manier te vinden om de wereldbevolking te reduceren. Wij zullen beginnen met de ouderen, want zodra ze boven een leeftijd van 60-65 komen, dan leeft een mens langer dan hij produceert en wordt een dure kostenpost voor de maatschappij".

"Daarna de zwakken en de nuttelozen die geen toegevoegde waarde hebben voor de maatschappij en er zullen meer en meer van hen zullen komen en dan in het bijzonder de domme mensen".

"Het toepassen van euthanasie voor deze groepen: Euthanasie zal in ieder geval een essentieel instrument zijn in onze toekomstige maatschappij. We kunnen de mensen natuurlijk niet executeren of in een kamp stoppen. We zullen hen opruimen door ze te laten geloven dat het voor hun eigen bestwil is".

"Wij zullen iets vinden of het veroorzaken, een pandemie die een bepaald deel van het volk treft, een echte economische crisis of niet, een virus dat alleen de dikken en de ouderen zal treffen, het maakt niet uit, de zwakken zullen het niet overleven, en bange en domme mensen zullen het geloven er erom vragen om behandeld te mogen worden".

"Wij moeten ervoor zorgen dat wij de geplande behandeling klaar hebben, een behandeling die de oplossing zal zijn".

Iemand die vergelijkbare opmerkingen maakte is Christine Lagarde, het hoofd van de Europese Centrale Bank (onder controle van de satanische sekte). Dit bleek uit de inhoud van een gelekt document. Zij maakte deze opmerkingen kort voor de uitbraak van de nep coronapandemie.

Het document betreft een interne memo, origineel geschreven in het Spaans en gericht aan talloze regeringsleiders. Het lijkt een soort discussiedocument en is gevonden in de prullenbak van een hooggeplaatste EU ambtenaar en in handen gekomen van Dr. Margaret Morganroth Gullette, een bekende Amerikaanse auteur en onderzoeker op het gebied van wat men in het Engels ageism noemt en dan in het Nederlands wordt vertaald als leeftijdsdiscriminatie.

Haar filosofie, die je ook terugvindt in al haar boeken, is dat we niet zozeer ouder worden door biologische processen, maar door de cultuur in onze huidige maatschappij.

In een door Gullette gepubliceerd artikel is de inhoud te lezen van deze memo met onder andere daarin de volgende uitspraak van Lagarde:

“Oude mensen leven te lang en vormen een risico voor de wereldeconomie. Wij moeten hier heel snel iets aan doen”.

We weten niet of het gevonden document echt is, maar het feit dat het ontvangen is door, onderzocht en vervolgens gepubliceerd door een bekend iemand als Gullette, is in ieder geval een aanwijzing dat het document heel goed echt zou kunnen zijn.
 
door katertje

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Gommers: geen vragen over waar OVERSTERFTE na vaccinatie vandaan komt

Posted 1 jaar 1 maand geleden #59840
.
Coviddokter is nu weer gewoon Diederik: ‘Mij niet meer bellen over corona’

Twee jaar lang was hij vaste klant aan talkshowtafels en in krantenartikelen als het over corona ging.
Als Diederik Gommers iets zei, dan deed die mening ertoe. Nu de pandemie over lijkt, is de ‘covid-dokter’ amper nog op tv.
 
Hij wil graag dat U geen vragen stelt waar de OVERSTERFTE na vaccinatie vandaan komt..

Medeplichtig en gezien de overdaad aan bewijs zouden strafrecht juristen het zelfs 'dood-door-schuld' of 'moord-met-voorbedachte-rade' kunnen noemen..? 

/https://www.ad.nl/binnenland/coviddokter-is-nu-weer-gewoon-diederik-mij-niet-meer-bellen-over-corona~a76692cf/

> Ze verwijderen vaccinatie doden !
De data van gevaccineerden die zijn overleden, worden uit de dataset gehaald. Ze vrezen Tribunalen.  De Vaccinatie-moordenaars voelen de bui hangen en vrezen de Tribunalen. Ze weten dat ze een duizendvoudige veroordeling voor dood door schuld te wachten staat als de cijfers openbaar worden. 
 
 
door katertje

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake
Gommers wil dat U geen vragen stelt waar de OVERSTERFTE na vaccinatie vandaan komt..
Coviddokter is nu weer gewoon Diederik: ‘Mij niet meer bellen over corona’

Twee jaar lang was hij vaste klant aan talkshowtafels en in krantenartikelen als het over corona ging.
Als Diederik Gommers iets zei, dan deed die mening ertoe. Nu de pandemie over lijkt, is de ‘covid-dokter’ amper nog op tv.

Hij wil graag dat U geen vragen stelt waar de OVERSTERFTE na vaccinatie vandaan komt..

Mogelijk medeplichtig en gezien de overdaad aan bewijs zouden strafrecht juristen het zelfs 'dood-door-schuld' of 'moord-met-voorbedachte-rade' kunnen noemen..? 

/https://www.ad.nl/binnenland/coviddokter-is-nu-weer-gewoon-diederik-mij-niet-meer-bellen-over-corona~a76692cf/

> Ze verwijderen vaccinatie doden ! Ze vrezen Tribunalen.  De Vaccinatie-moordenaars voelen de bui hangen en vrezen de Tribunalen. Ze weten dat ze een duizendvoudige veroordeling voor dood door schuld te wachten staat als de cijfers openbaar worden. 
 
De data van gevaccineerden die zijn overleden, worden uit de dataset gehaald
 
door katertje

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Duitse vice-president eist autopsie van mensen overleden na COVID-19 prik

Posted 1 jaar 1 maand geleden #59797
Duitse vice-president eist autopsie van mensen die zijn overleden na COVID-19 prik

De vice-voorzitter van de Duitse Bondsdag heeft opgeroepen tot onmiddellijke onderzoeken naar sterfgevallen die zich voordoen binnen twee weken na het ontvangen van een Covid-vaccinatie, bericht Infowars.

“Ik denk dat het essentieel is dat elk onverklaard sterfgeval dat zich binnen 14 dagen na een vaccinatie voordoet, automatisch als een verdacht geval wordt geregistreerd bij het Paul Ehrlich Instituut,” vertelde Bundestag VP Wolfgang Kubicki vorige week aan de Duitse krant Die Welt. “Dit is duidelijk nog niet het geval.”

Die Welt meldt dat de parlementsvicevoorzitter verwees naar een studie van Peter Schirmacher, hoofdpatholoog van de universiteitskliniek van Heidelberg, waarin onderzoekers vaststelden dat 30 procent van de onderzochte sterfgevallen “kort na de vaccinatie” plaatsvond, en “dat de vaccinatie de doodsoorzaak was.”

“We hebben het over een relevant aantal dat het noodzakelijk maakt om dit probleem systematisch te benaderen,” verklaarde Kubicki, eraan toevoegend dat autopsies “regelmatig” moeten worden uitgevoerd door gezondheidsautoriteiten als iemand binnen twee weken na een prik overlijdt.

“Dat is ook logisch omdat de voorwaardelijke goedkeuring van deze vaccins onder enorme tijdsdruk heeft plaatsgevonden,” erkende de parlementaire leider.

Met betrekking tot Kubicki’s aandringen op meer gegevens, was de adviseur gezondheidsbeleid van de Bundestag Union, Tino Sorge (Christen Democratische Unie van Duitsland) het ermee eens dat de resultaten van Schirmacher’s onderzoek nader onderzoek vereisten.

Tweet
ZNeveri
@ZNeveri
Following the discovery that upwards of 30 percent of all deaths that he and his team have evaluated are linked to covid “vaccination,”
VP of German Parliament Wolfgang Kubicki calls for full investigation into covid “vaccine” injuries and deaths

naturalnews.com/2022-12-23-german-parlia...injuries-deaths.html

De Duitse nieuwszender Bild besprak Kubicki’s oproep tot verder onderzoek naar mogelijke vaccin-gerelateerde sterfgevallen en de alarmerende resultaten van Schirmacher’s studie.

“Twee jaar na de eerste coronavaccinatie is het de hoogste tijd voor een meer open benadering van de bijwerkingen en schade door vaccinatie,” vertelde Sorge aan Die Welt. “De studie (van Peter Schirmacher) is zorgwekkend – ook omdat ze laat zien hoe weinig we weten over de risico’s van de vaccins, zelfs na twee jaar.”

In een gesprek met Die Welt vorige week, zei Schirmacher dat zijn studie de verschillende “onbeantwoorde vragen” rond vaccinatie en de veelheid van variabelen die van invloed kunnen zijn op negatieve resultaten benadrukt.

“Er zijn belangrijke onbeantwoorde vragen die moeten worden opgehelderd, hetzij door een uitgebreide registratie van alle ongewenste bijwerkingen, hetzij als onderdeel van verder onderzoek in de zin van vaccinatieverbetering, vaccinatie-indicatie en civiele bescherming”, aldus Schirmacher: “Zijn er genetische factoren of bepaalde vroegere ziekten – bijvoorbeeld auto-immuunziekten – die predisponeren voor ernstige vaccinatiegevolgen? Vaccinatiegevolgen zijn vaccinatie-afhankelijk – maar welke kenmerken en componenten van het vaccin bepalen dit? Spelen bepaalde toepassingsvormen een rol?”

“Er zijn bijvoorbeeld hypotheses dat een onbedoelde vasculaire injectie ook een rol zou kunnen spelen bij ernstige vaccinbijwerkingen, zoals myocarditis,” merkt Die Welt op.

“Onze studie toont aan,” vervolgde Schirmacher, “dat fatale hartspierontsteking kan optreden als gevolg van mRNA-vaccinatie tegen SARS-CoV-2 en dat deze een typisch, uniform beeld laat zien.”

“Ook de mogelijkheid dat men eraan kan overlijden is een bewezen feit.”

In de commentaren schreven verschillende lezers dat dit meer is dan een “probleem” – het is genocide, bericht Naturalnews.
Elke crimineel die betrokken is bij het loslaten van dit dodelijke gif moet worden opgehangen,” schreef een van hen.

Even ter aanvulling.
Het vaccin verkeerd nog altijd in de test fase. Het wordt nog altijd ONDER VOORLOPIGE GOEDKEURING TOEGEDIEND.
Afgelopen week zijn er weer gegevens van Craihg Paardenkoper in de publiciteit gekomen.
Lees deze eens je rilt ervan. hillmd.substack.com/p/vaccine-batches-vary-in-toxicity
Dit hele project “ corona “ lijkt steeds meer op een proces van VOORBEDACHTE RADE te zijn.
Er zijn zelfs tussen de verschillende farmaceuten afspraken gemaakt wie er wanneer de meest toxische injecties op de markt mochten brengen.
Het is schandelijk wat er is gebeurt en nog gebeurt.
En het meest onbegrijpelijke;;;; mensen zijn zo gehersenspoeld DAT ZE NOG STEEDS HUN MOUWTJE OPSTROPEN VOOR DE PRIK.
door katertje

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Duitsland verdonkeremaant zijn vaccinatiedoden

Posted 1 jaar 2 maanden geleden #59776
Een nieuwe studie van de Heidelbergse patholoog prof.dr. Peter Schirmacher bewijst dat dodelijke bijwerkingen van vaccinatie vele malen vaker voorkomen dan eerder werd toegegeven. Van het mRNA-vaccin is aangetoond dat het de oorzaak is van 30 procent van de mensen die onverwacht zijn overleden na vaccinatie, schrijft Günther Strauss.

Patholoog Peter Schirmacher van het Universitair Ziekenhuis van Heidelberg doet onderzoek naar onontdekte bijwerkingen van vaccinaties. Schirmacher is al 18 jaar algemeen directeur van het Instituut voor Pathologie in het Universitair Ziekenhuis van Heidelberg. Ook was hij tot 2019 voorzitter van de Duitse Vereniging voor Pathologie en is hij bestuurslid in verschillende Europese specialistische organisaties.

Hij gaf een interview aan WELT over zijn laatste publicatie over bijwerkingen van vaccinatie in het wetenschappelijke tijdschrift “Clinical Research in Cardiology”. Zijn focus ligt op hartspierontsteking als gevolg van mRNA-vaccinatie. Inmiddels zijn er ruim 50 gecontroleerde klinisch specialistische publicaties die verslag doen van het beloop van myocarditis, inclusief sterfgevallen, als gevolg van de vaccinatie. Voor Schirmacher is de mogelijkheid om te overlijden aan door vaccins veroorzaakte hartspierontsteking een “bevestigd feit”.

Duitsland verdonkeremaant zijn vaccinatiedoden
Voor de studie werden gestandaardiseerde autopsies uitgevoerd op mensen uit Baden-Württemberg die onverwacht en binnen 20 dagen na de vaccinatie stierven. 30 procent van de patiënten die een mRNA-vaccin hebben gekregen, is er waarschijnlijk aan overleden. Er konden geen andere significante ziekten worden geïdentificeerd die een onverwachte dood zouden kunnen hebben veroorzaakt. Dienovereenkomstig zijn bijwerkingen van vaccins de waarschijnlijke doodsoorzaak bij 30 procent van de patiënten.

Geen van de mensen had Covid-19 opgelopen voordat ze werden gevaccineerd. De gemiddelde leeftijd van degenen die stierven in verband met vaccinatie was 58 jaar. 80 procent stierf na de eerste dosis. Alle onderzochte mensen stierven binnen de eerste week na vaccinatie, gemiddeld tweeënhalve dag. Eerder klaagde de overledene onder meer over misselijkheid en ademhalingsproblemen. Schirmacher legt uit dat zijn studie “geen enkele extrapolatie naar het totaal van de gevaccineerden toestaat”. De resultaten van zijn onderzoek kunnen echter waarschijnlijk worden toegepast op heel Duitsland.


Volgens Schirmacher is er in Duitsland te weinig onderzoek naar mogelijke bijwerkingen van vaccinaties. Zijn programma is het enige in Duitsland en werd gefinancierd door de deelstaat Baden-Württemberg. Het federale ministerie van Onderwijs en Onderzoek heeft onlangs een ander registerprogramma (Naton) geannuleerd. Redenen hiervoor werden niet gegeven.

In reactie op de resultaten van de Schirmacher-studie riep de vice-president van de Bondsdag, Wolfgang Kubicki (FDP), in een interview met WELT op tot een uitbreiding van het programma. “Ik denk dat het essentieel is dat elk onverklaard overlijden dat binnen 14 dagen na een vaccinatie plaatsvindt, automatisch als verdacht geval wordt geregistreerd bij het Paul Ehrlich Instituut. Dat is duidelijk nog niet het geval”, aldus de FDP-politicus.


Voor Kubicki zijn de dodelijke bijwerkingen van vaccinatie bij 30 procent van de onderzochte personen “een relevant aantal dat het noodzakelijk maakt om dit probleem systematisch aan te pakken”. Door de snelle goedkeuring van vaccinaties is het nu belangrijk om volledige informatie te geven.

De woordvoerder van het gezondheidsbeleid van de vakbondsfractie in de Bondsdag, Tino Sorge (CDU), roept in een interview met WELT ook op tot “een open benadering van vaccinatie-bijwerkingen en vaccinatieschade”. Hij noemt de studie van Peter Schirmacher “verontrustend – het laat zien hoe weinig we weten over de risico’s van de vaccins, zelfs na twee jaar.” Daarnaast roept hij op om de meldingsprocedures aanzienlijk te vereenvoudigen om betrouwbare en zinvolle gegevens te verkrijgen.

Voor Schirmacher zijn de onderzoeken, net als in Heidelberg, nog maar “het begin”. “Er zijn belangrijke onbeantwoorde vragen die moeten worden opgehelderd, hetzij door uitgebreide registratie van alle bijwerkingen, hetzij als onderdeel van verder onderzoek in de zin van vaccinatieverbetering, vaccinatie-indicatie en civiele bescherming”, zegt Schirmacher: “Zijn er genetische factoren of bepaalde eerdere ziekten – bijvoorbeeld auto-immuunziekten – die vatbaar zijn voor ernstige gevolgen van vaccinatie? Gevolgen van vaccinatie zijn vaccinafhankelijk – maar welke kenmerken en componenten van het vaccin bepalen dit? Spelen bepaalde typen toepassingen een rol?”. Schirmacher omschreef het huidige vaccinatieadvies voor Covid-19 als “te breed”.
 
Last Edit:1 jaar 2 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 2 maanden geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake
Bewijs voor een directe relatie tussen de 'vaccins' en dergelijke overlijdensgevallen is volgens een groep Duitse pathologen nu onomstotelijk bewezen, vandaar de discussie. Meer en meer medici zeggen dat 'Covid' nu endemisch is, besmettelijker dan ooit tevoren, maar minder gevaarlijk voor de gezondheid van overigens gezonde mensen. Zie HIER de uitleg, van een gekwalificeerde arts, van wat die Duitse pathologen vonden. 

 Myocarditis German evidence
Dr. John Campbell
2022 Excess Mortality Analysis ( Exploratory)

wherearethenumbers.substack.com/p/the-de...an-exploratoryjammer
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.195 seconden