Vraag Ein Volk, Ein Reich, ein Führer

Meer
1 jaar 3 maanden geleden - 1 jaar 3 maanden geleden #57430 door katertje
Gerenommeerde staatsadvocaat spant constitutionele rechtszaak aan tegen Merkels noodrem

Prof. Dr. Dietrich Murswiek, een staats- en staatsrechtadvocaat van de Universiteit van Freiburg, die als zeer ervaren wordt beschouwd, heeft een constitutionele rechtszaak voorbereid tegen de zogenaamde "Merkel-noodrem" voor de federale rechters in Karlsruhe.

Murswiek wordt beschouwd als een juridisch coryfee en doceert al twee decennia staatsrecht aan de prestigieuze leerstoel van de Universiteit van Freiburg. Murswiek heeft ook rechtszaken aangespannen bij het Federale Constitutionele Hof en heeft in publicaties gepleit voor het milieu.

Rechtszaak bestaat uit 47 pagina's
De federale rechters van Karlsruhe zullen binnenkort te maken krijgen met de eerste constitutionele klacht tegen de wet die door de federale regering is aangenomen - de nieuwe wijziging van de Infectiebeschermingswet, die voorziet in enorme beperkingen en avondklok op basis van incidentiewaarden.
Die 47-seitige Klage liegt der „BILD“-Zeitung vor.

Murswiek beschouwt zowel de familiecontactbeperkingen als de avondklok tussen 10.00 .m. en 5.00 uur.m. als 'disproportioneel' en 'ongrondwettelijk'. De maatregelen waarin de wet voorziet ,,schenden de grondrechten van burgers die verder gaan dan nodig is'', aldus de staatsadvocaat. Dit geldt ook voor de geplande sluitingen in outdoor catering, retail, bus en trein.

"Een volledige sluiting van de buitencatering is niet nodig om overbelasting van de intensive care te voorkomen, maar in elk geval ongepast, en schendt daarmee de grondrechten van de getroffenen", zegt prof. Murswiek. Hij zei dat de avondklok "een schot ins Blauwe Hinein" was.

De wetgever "heeft duidelijk geen concrete overweging gedaan, maar was tevreden met algemene beweringen en aannames", voegde Murswiek eraan toe. De wetgever had een "draconische maatregel bevolen om de pandemie te bestrijden; maar dat is niet voldoende om de inmenging in de grondrechten te rechtvaardigen.".

Wandelend door de stad, die 's nachts bijna verlaten is, is er bijna geen risico op infectie en "een constructie getrokken door het haar dat een infectie kan optreden wanneer de vergadering in het trappenhuis plaatsvindt", zei de advocaat in zijn aanvraag. Het enige probleem kunnen ontmoetingen zijn van jongeren die 's avonds of 's nachts buiten met alcohol vieren. Maar daarom is er geen avondklok nodig.

Bovendien is de door het Robert Koch Instituut gedefinieerde incidentiewaarde "ongrondwettelijk", aangezien de incidentie afhangt van de teststrategie die in elk geval wordt gevolgd: "Over het algemeen hangt het aantal nieuwe gevallen dat aan de RKI wordt gemeld en dus de ontwikkeling van de incidentie in de zin van de RKI, af van het aantal PCR-tests.

Hoe meer PCR-tests worden uitgevoerd, hoe positiever de resultaten zullen zijn in absolute termen en ook in relatie tot de bevolking (nieuwe infecties per 100.000 inwoners). Omgekeerd, als er veel minder tests zouden worden uitgevoerd, zou de incidentie die door de RKI wordt bepaald automatisch worden verminderd." Deze omstandigheden worden echter "niet door de RKI meegenomen in de bepaling van de incidentie".

Daarnaast moet bij de beoordeling van het infectierisico ook rekening worden gehouden met de situatie op de intensive care en het aantal geventileerde patiënten, legt Murswiek uit.

SPD-parlementslid Florian Post wil de grondwettelijke klacht indienen bij zijn advocaat zodra de wet door de Federale Raad is aangenomen en is ondertekend door de federale president. Dit moet vrijdag gebeuren volgens de vorige planning. Het is niet duidelijk hoe snel de constitutionele rechters zullen oordelen. Florian Post wil een spoedaanvraag indienen.
Laast bewerkt: 1 jaar 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 3 maanden geleden - 1 jaar 3 maanden geleden #57424 door katertje
Felle kritiek van constitutionele advocaat Ulrich Vosgerau.
Constitutionele advocaat:
Het doel van de wet lijkt te zijn om de hoogste administratieve rechtbanken uit te schakelen

In de gezondheidscommissie van de Bondsdag heeft de constitutionele advocaat Ulrich Vosgerau ernstige zorgen geuit over de nieuwe infectiebeschermingswet.

Zelfs in de kanselarij zijn er nu twijfels of merkels federale lockdown grondwettelijk conform is
De federale regering lijkt vastbesloten om haar plan voor de nieuwe infectiebeschermingswet tegen alle oppositie door te drukken. Als gevolg van berichten in de media, zelfs intern, zijn er nu enorme twijfels.

Vrijdag staat de nieuwe infectiebeschermingswet ter discussie in de Bondsdag – waarmee de kanselier bijna alle macht zou nemen over de Corona-kwestie. Maar hun plannen zullen nu waarschijnlijk zelfs in eigen beheer kritisch worden bekeken. De advocaat van een kanselier heeft grote zorgen geuit over de lockdown plannen van de kanselier.

Susanne Jaritz, een advocaat, vertelde helge Braun, hoofd van het kantoor van de kanselier, dat het wetsvoorstel "op sommige punten technisch problematisch" was. Dat meldt de krant Bild. Jaritz, die werkt bij het ministerie van Volksgezondheidsbeleid en eerder lange tijd rechter was bij het Sociaal Gerechtshof van Hessen, verscheurt merkels lockdownplannen: de "puur op incidentie gebaseerde norm" die de landelijke verboden activeert, is "kwetsbaar" en niet voldoende basis voor harde maatregelen. Automatische sluitingen van scholen en kinderdagverblijven zijn onverenigbaar met het "recht op onderwijs". Van voor naar achter getuigt Jaritz van de juridische onbekwaamheid van de Federal Lockdown. Ze is vooral kritisch over merkels algemene avondklok. Deze zijn problematisch gezien de "evenredigheid" en de onbewezen doeltreffendheid en kunnen niet in rechte worden gehandhaafd. De advocaat waarschuwt: "De Hogere Administratieve Rechtbank van Nedersaksen heeft onlangs een avondklok opgeheven om dit doel te bereiken." (TE gerapporteerd).


KANSELIER'S OFFICE SLAAT GRONDWETTELIJKE GRENZEN OVER
Kubicki: Federale overheid verklaart "eigen wetsvoorstel ongrondwettelijk"
Maar in de kanselarij wil men jarichs deskundige mening niet waarnemen. Er is een brullende stilte in het gezicht van de pers, die hierover vragen stelt. Er is geen twijfel mogelijk: vlak voor de finish wil je geen stok in je spaken laten rammen – zelfs niet als de stick "Right" of "Basic Law" wordt genoemd. Merkels eigen topadvocaat maakt dus in ieder geval deel uit van de steeds groeiende lijst van rechters en advocaten die terecht de koers van de kanselier bekijken.
Met name de aandacht voor incidentie en de algemene avondklok is de afgelopen dagen onder juridisch spervuur geweest – er is nauwelijks een staatsadvocaat die de plannen op zijn minst problematisch vindt. Een ander probleem waarmee de regering wordt geconfronteerd, is dat de toelichting in het ontwerp zich blijft richten op zorgen over gevaarlijkere virusvarianten. Een recente uitgebreide Britse studie toonde echter aan dat de B117 veriante, bekend als de "British Mutant", niet dodelijker of ernstiger is(TE gerapporteerd).

De kanselier lijkt vastbesloten om haar plan door te krijgen tegen alle weerstand. Maar het verzet groeit – zelfs binnen hun eigen gelederen.
Laast bewerkt: 1 jaar 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 3 maanden geleden - 1 jaar 3 maanden geleden #57412 door katertje
Video: odysee.com/@Politikstube:b/afdpo9j:7

Vanaf maandag zal Angela Merkel alleenheerser zijn over Duitsland, zegt AfD politica Haberl. Ze vergelijkt de huidige situatie met de machtsgreep van Hitler in 1933. Tijdens haar regeerperiode heeft Merkel volgens de politica genoeg overheidsgezinde rechters op de juiste plekken neergezet.

Totale staatscontrole
“Het ging nooit om corona. Er is maar één doel. De Grote Reset moet leiden tot totale staatscontrole en afhankelijkheid van de bevolking. Corona was slechts een voorwendsel,” aldus een bezorgde Haberl.

Wat kunnen we verwachten? Slechts één keer per week winkelen, ook overdag binnenblijven, klimaatlockdowns en het opdelen van woningen. En als je niet wilt meewerken, dan worden je kinderen bij je weggehaald. Dit alles is besproken tijdens de Bilderbergconferentie van 2019, zegt ze.
(Namens Nederland waren daar onder andere Sigrid Kaag, premier Rutte en koning Willem-Alexander bij aanwezig.)

Beangstigende waarschuwing
Haberl zegt ook dat achter de schermen al is bedisseld dat de volgende bondskanselier wordt geleverd door de Groenen. “We gaan niet terug naar normaal. Het zal erger worden dan de DDR. Ze zullen alles van ons afnemen als we de vaccinatie overleven!”

(Ana-Lena Baerbock heeft vanavond haar kandidatuur aangekondigd)

De beangstigende waarschuwing heeft nog geen gevolgen gehad voor de politica, weet de Donaukurier. Wel wordt de kwestie momenteel onderzocht.

bron Wochenblick
Laast bewerkt: 1 jaar 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 3 maanden geleden - 1 jaar 3 maanden geleden #57411 door katertje
Duitsland is in rep en roer. Merkel is bezig aan haar laatste huzarenstukje door alle macht naar zich toe te trekken.

MERKEL-GATES-SCHWAB: Over de criminelen die de Corona-terreur in scène hebben gezet dankzij massale steun van het WEF
De plandemie !! Alles dient de installatie van de New World Order/Great Reset

Duitse rechters waren al alert op alle nieuwe wetten, wetjes en verordeningen die het laatste jaar uit Berlijn komen. Maar nu lijkt bij veel van de recht-sprekenden lichte paniek uit te breken. Met de momenteel voorliggende ‘Infektionsschutzgesetzänderungsgesetz’ (een woord dat alleen in de Duitse taal mogelijk is) trekt de centrale regering alle macht naar zich toe.
De decentrale federale staat wordt ‘kalt gestelt’, en de Berlijnse regeringsmacht reikt binnenkort tot in de Duitse huiskamers.

We hebben erover bericht dat talrijke rechters in Duitsland in evenzovele uitspraken delen van de stroom aan vrijheidsbeperkende maatregelen hebben teruggedraaid. Altans zich ertegen uitgesproken. Maar zoals in veel op recht en democratie gefundeerde landen, hebben rechters weinig meer in te brengen.

We kunnen dan zo langzamerhand niet meer van een regering spreken, maar van een regiem, een autocratisch van de samenleving ontkoppelde wetgevende en uitvoerende macht in een. Van ‘scheiding der machten’, een van de belangrijkste peilers van een democratie, is weinig meer over.

Nu ligt dan het lang gevreesde wetsvoorstel voor met de onuitspreekbare naam: ‘Infektionsschutzgesetzänderungsgesetz’. Hierin laat ‘Berlijn’ weten wie de baas over het Coronabeleid is. Niet de deelstaten, maar de centrale staat, strikter gesteld het Kanzlerambt van Angela Merkel. Daarmee wordt onder het mom van het virus de federale structuur van het naoorlogse Duitsland grotendeels buiten werking gesteld .

Doel is zoals in maart 2020: de zorg ontlasten en vollopen van de IC-afdelingen voorkomen. Dat talrijke Bundeslanden het zorgaanbod het afgelopen jaar niet hebben vergroot, sommige menen zelfs hebben verkleind, blijft velen verbazen. (Precies als in Nederland)

De bondsregering maakt ook in deze wetgeving geen enkele afweging tussen het bestrijden van een matige streng virus en alle bijkomende schade aan de levens van haar 83 miljoen burgers en miljoenen MKB-ers en zelfstandig werkenden.

Bij elk voorstel van wet moet de regering aangeven of er alternatieven zijn. Inmiddels kennen we Merkel, haar voorstellen zijn altijd alternativlos. Dus nee, er zijn voor de kanselier geen andere belangen die mee lijken te wegen in haar afweging, en beter dan dit vernietigende beleid kan zij zich niet voorstellen.

De voormalige belangenbehartiger van ongeveer 17.000 rechters in Duitsland, Jens Gnisa, is zeer kritisch en vindt dat de federale regering met deze wet duidelijk alle grenzen van proportionaliteit overschrijdt. Deze wet is volgens Gnisa waarschijnlijk de meeste ingrijpende grondrechten-beperkende wet van de afgelopen decennia.

Mensen uit Berlijn melden dat het Kanzlerambt momenteel volledig is afgegrendeld. De kanselier maakt zich op voor roerige tijden.
Blijkbaar hebben sommigen begrepen wat de wet van Merkel eigenlijk betekent en waarom ze die zo vastbesloten wil doorzetten.
Laast bewerkt: 1 jaar 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.