Vraag Het corona schandaal in Duitsland. Lügen haben kurze Beine

Meer
1 jaar 4 maanden geleden - 1 jaar 4 maanden geleden #57188 door katertje
Duits ministerie van Binnenlandse Zaken in staat van beschuldiging: opzettelijk alarmerende Covid-projecties om lockdown-maatregelen mogelijk te maken

Het Covid propagandafront in Duitsland loopt uit de hand.

Zoals in vorig artikel onthult zou het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken wetenschappers opdracht hebben gegeven tot het maken van alarmistische sterfteprognoses (tot 1 miljoen doden) om “preventieve en repressieve coronamaatregelen” te rechtvaardigen.

De site Polémia verspreidde prompt met fijn venijn dit onthullende artikel over de manipulaties van de Duitse regering in de Franstalige landen (vertaling in Nederlands):

Deze “geheime” prognoses werden door het ministerie gemakshalve rechtstreeks naar de pers gelekt om de bevolking angst aan te jagen. De onthulling van het schandaal zou het Duitse gezondheidsbeleid aan het wankelen kunnen brengen en ertoe kunnen leiden dat veel lockdown-maatregelen beperkingen ten laatste vóór Pasen (en niet “ten vroegste na Pasen”) worden opgeheven. Voor veel waarnemers is deze onthulling te wijten aan de groeiende opstand van de Duitse middenklasse.


Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft academici gebruikt om lockdowns in het kader van Covid-19 te rechtvaardigen.

Zoals in vorig artikel geschreven heeft de regering van minister van Binnenlandse Zaken Seehofer de onderzoekers betrokken bij de eerste brandfase van de pandemie. Vervolgens leverden zij resultaten die werden opgenomen in een dramatisch “geheim document” dat door het ministerie werd gelekt.

Tijdens de eerste golf van de pandemie in maart 2020 heeft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken verschillende onderzoeksinstellingen en universiteiten voor politieke doeleinden ingeschakeld. Zij heeft wetenschappers van het Robert Koch-Instituut en andere instellingen opdracht gegeven een wiskundig model te ontwikkelen dat de regering van minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (hij is van de CSU) heeft gebruikt als basis om strenge Coronamaatregelen te rechtvaardigen.

Dit blijkt uit een intensieve elektronische correspondentie van meer dan 200 bladzijden tussen de directie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de wetenschappers, waarover de zondag-editie van het dagblad “Welt” beschikt. Een groep advocaten is erin geslaagd deze correspondentie van het Robert Koch Institute te verkrijgen na een juridische strijd die verscheidene maanden heeft geduurd.

In een e-mailwisseling vroeg staatssecretaris Markus Kerber de wetenschapper met wie hij sprak bijvoorbeeld om een model te ontwikkelen op basis waarvan “preventieve en repressieve maatregelen” konden worden gepland.

Volgens deze briefwisseling hebben de wetenschappers, in nauwe samenwerking met het ministerie, in slechts vier dagen de inhoud van een “geheim” verklaard document uitgewerkt, dat in de daaropvolgende dagen via verschillende media is verspreid.

In het document worden de resultaten gepresenteerd van een “worst-case scenario”, volgens hetwelk meer dan een miljoen mensen zouden sterven indien het sociale leven in Duitsland zou worden voortgezet zoals voor de pandemie.

Uit ruim 200 pagina’s aan e-mailcorrespondentie blijkt dat de Duitse regering erop uit is om psychologische oorlogsvoering te voeren tegen de eigen inwoners. Normale overtuigingskracht, gebaseerd op degelijk onderbouwde wetenschappelijke inzichten, was kennelijk onvoldoende.
Laast bewerkt: 1 jaar 4 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 4 maanden geleden - 1 jaar 4 maanden geleden #57187 door katertje

Wenn der Staatssekretär Wissenschaftler zu „maximaler Kollaboration“ aufruft
Innenminister Horst Seehofer (M.) und sein Staatssekretär Kerber (r.) holten für ihre Politik Wissenschaftler ins Boot, unter anderen RKI-Chef Lothar Wieler

Das Innenministerium erstellte im März 2020 intern ein Papier, das die Bedrohungen durch Corona dramatisch darstellte. Es sollte hartes politisches Handeln legitimieren. Ein umfangreicher interner Schriftverkehr zeigt, wie die Regierung Wissenschaftler dafür einspannte.
www.welt.de/politik/deutschland/plus2258...tler-einspannte.html

De gerenommeerde Duitse krant Die Welt publiceerde gisteren een artikel over de samenwerking tussen het Duitse Ministerie van Binnenlandse zaken, het RKI (de Duitse versie van het RIVM) en wetenschappers om de angst onder de bevolking te vergroten. Er werden afspraken gemaakt met het duidelijke doel om begrip voor de ingrijpende coronamaatregelen te kweken.

Staatssecretaris Kerber stuurde aan verschillende wetenschappers, universiteiten en onderzoeksinstituten een e-mail waarin onder meer werd gevraagd om een worst-case-scenario om
"mentaal en planmatig" grip op de situatie te krijgen. Dat zou helepen om "maatregelen van preventieve en repressieve aard" te kunnen plannen.

De wetenschappers leverden volop suggesties, ook voorstellen om "angst en volgzaamheid bij de bevolking" op de agenda te zetten, schrijft Die Welt.
Daarvoor zouden bijvoorbeeld campagnes kunnen worden ingezet met beelden van mensen die in ademnood sterven omdat er geen IC-bedden beschikbaar zijn.


Terwijl het Duitse RIVM van een sterftepercentage van 0,56% uit wilde gaan, werd er druk uitgeoefend om ook nog een scenario bekend te maken met een sterftepercentage van 1,2%. Op basis daarvan meldde de minister van Binnenlandse zaken dat de dodentallen in de miljoenen zouden kunnen lopen. Dit alles deed men om onder de bevolking steun te krijgen voor maatregelen, die de burgers normaliter nooit zouden accepteren.

Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft begin vorig jaar samen met verschillende wetenschappers aan een strategie gewerkt om de angst voor corona te vergroten, om zo begrip voor ingrijpende coronamaatregelen te kweken. Dat meldt de krant Die Welt op basis van een uitgelekte mailwisseling.

Minister van Binnenlandse Zaken Seehofer en ook de betrokken wetenschappers hebben tot nu toe niet gereageerd. Oppositiepartijen eisen opheldering.

De e-mails dateren van maart en april 2020, toen Duitsland in de eerste lockdown zat. Seehofer maakte zich zorgen over te snelle versoepelingen en gaf zijn staatssecretaris Markus Kerber de opdracht om met een plan te komen om draagvlak te creëren voor strengere maatregelen.

Kerber stuurde aan verschillende wetenschappers, universiteiten en onderzoeksinstituten een e-mail waarin onder meer werd gevraagd om een worstcasescenario om "mentaal en planmatig" grip op de situatie te krijgen. Dat zou helpen om "maatregelen van preventieve en repressieve aard" te kunnen plannen.

De wetenschappers leverden volop suggesties, ook voorstellen om "angst en volgzaamheid bij de bevolking" op de agenda te zetten, schrijft Die Welt. Daarvoor zouden bijvoorbeeld campagnes kunnen worden ingezet met beelden van mensen die in ademnood sterven omdat er geen IC-bedden beschikbaar zijn.

Opvallend is dat wetenschappers onderling "onderhandelden" over het mogelijke dodental dat genoemd zou moeten worden. Het RKI, het Duitse RIVM, stelde voor met hun inschatting te werken van 0,56 procent van de besmette personen, maar een medewerker van het RWI, een invloedrijk economisch onderzoeksinstituut, pleitte voor het sterftepercentage van 1,2 procent.

Hij schreef dat ze "vanuit het doel van het model" moesten denken, namelijk "een grote druk om te handelen" te benadrukken en daarom de cijfers "beter slechter dan te goed" moesten voorstellen.

In het uiteindelijke strategiedocument van het ministerie zijn beide sterftepercentages opgenomen. Voor het worstcasescenario gebruikten ze het percentage dat het RWI voorstelde. Als de regering niet ingrijpt zou 70 procent van de bevolking besmet kunnen raken en de dodentallen in de miljoenen kunnen lopen, waarschuwde Seehofer destijds meermaals.

Het was de bedoeling dat de e-mails geheim zouden blijven. Ze werden vrijgegeven na maandenlange procedures van een Berlijnse groep juristen, die ze doorstuurde naar Die Welt. In de e-mails zijn namen van wetenschappers onleesbaar gemaakt. Wel duidelijk is dat Lothar Wieler, de baas van het RKI, in de mailwisseling betrokken was. Het RKI wil er niks over zeggen, omdat het om een "intern discussiestuk" zou gaan.

www.welt.de/politik/deutschland/plus2258...tler-einspannte.html

Lees ook: tref.eu/nl/overzicht/127-bij-de-BUREN/43...enorme-gevolgen.html
Duitse overheid ernstig in verlegenheid door gelekt rapport: ‘Corona was vals alarm’
Bijlagen:
Laast bewerkt: 1 jaar 4 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.