Antwoord: After #Brexit; de STORY en UPDATES... blijf bij !

Opmerking: U plaats het bericht als een 'gast', u kunt niet meer het bericht bewerken of verwijderen
Please Inloggen or Registreren to skip this step.

Uw e-mailadres wordt nooit getoond op de site.
X

Onderwerp geschiedenis van: After #Brexit; de STORY en UPDATES... blijf bij !

Toon max. de laatste 12 berichten - (Laatste bericht eerst)

1 dag 20 uren geleden

In minder dan twee weken is het zover. 31 januari is de dag waarop Groot-Brittannië de Europese Unie wil verlaten en de Johnson-regering heeft parallelle plannen voorbereid voor een No-Deal uittreding en wil nieuwe regels voor migratie.

De Daily Mail weet te melden dat de ministers van Whitehall in stilte de planning voor een harde Brexit hebben hervat, te midden van de groeiende bezorgdheid dat de handelsakkoorden met Brussel zouden kunnen barsten.

Het “EU Exit Comité” van de regering zou deze week bijeen zijn gekomen om “een ongereguleerde december” voor te bereiden, mocht de EU niet begrijpen dat “we echt aan het eind van het jaar vertrekken”.

Brussel is "nog niet wakker geworden" wat betreft de onderhandelingspositie van Groot-Brittannië, citeert de krant de controversiële Johnson-adviseur en Ultra-Brexit Dominic Cummings.


Op 31 december eindigt de bijna eenjarige overgangsfase, waarin de EU-regels in Groot-Brittannië gedeeltelijk van kracht blijven. Veel EU-politici pleiten voor een verlenging tot 2023. De Johnson-regering in Londen heeft dit tot nu toe fel afgewezen.

"We bluffen niet"
Een andere consultant wordt geciteerd met de woorden dat de regering “niet bluft” over haar voornemen om de overgangsperiode niet te verlengen.
EU-lid Ierland daarentegen dringt erop aan de overgangsperiode met een jaar te verlengen, met het argument dat het onmogelijk is om alle Europese regels in minder dan een jaar terzijde te schuiven, volgens de Ierse EU-commissaris Phil Hogan.

Johnson wil nieuwe regels voor migratie
Ondertussen beraamt premier Johnson nieuwe beperkingen voor laagopgeleide immigranten, meldt The Telegraph dan weer. Deze stap onderstreept ook zijn voornemen om begin volgend jaar niet aan de EU-regels te voldoen.
De wet voorziet in het opwerpen van grotere barrières voor de immigratie van laaggekwalificeerde migranten. De geplande regelgeving zou al een dag na het einde van de Brexit-overgangsfase eind december in werking moeten treden. Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel zal naar verwachting de voorstellen binnen enkele dagen aan het kabinet voorleggen.

Theresa May had beloofd dat de huidige immigratieregels ook in de twee jaar na de overgangsfase – dus tot 2023 – zouden gelden. Ook het bedrijfsleven had zich hiervoor uitgesproken. Deze twee jaar durende verlenging van de overgangsfase wordt nu dus geschrapt.

Brexit-onderhandelingen op het World Economic Forum in Davos
De Johnson-regering ligt op een “ramkoers met de Confederation of British Industry”, aldus het artikel. De Confederation had geëist dat bedrijven ten minste twee jaar de tijd zouden krijgen om over te stappen op het nieuwe systeem.
De minister van Financiën, Sajid Javid, had de Britse industrie al eerder gewaarschuwd, om haar eisen voor verdere nauwe banden met de EU na de Brexit te willen handhaven.

Het World Economic Forum begint maandag in Davos – dat is het moment waarop de voorbereidende onderhandelingen over mogelijke handelsovereenkomsten tussen de EU en Groot-Brittannië worden voortgezet. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft zich al voorbereid op zware besprekingen in Brussel.

1 week 5 dagen geleden

Von der Leyen kwam gisteren naar Londen. Alvorens premier Johnson te ontmoeten bevestigde ze alle negatieve verwachtingen over Brexit en de EU......Von der Leyen vindt deadline voor handelsakkoord met Britten 'te krap'

De Britten verlaten de EU als alles goed gaat op 31 januari, einde van deze maand dus. Daarna volgt een overgangsperiode waarin ze zich nog tot eind komend jaar aan de Europese regels moeten houden. Er is afgesproken dat die periode met twee jaar kan worden verlengd, maar Johnson wil dat voorkomen. Volgens Von der Leyen is het niet mogelijk om tegen die tijd een allesomvattend handelsakkoord te hebben uit onderhandeld. "Dat is te optimistisch", aldus de Duitse.

De onderhandelaars doen er volgens Von der Leyen verstandig aan halverwege het jaar te beoordelen waar ze staan. "En indien nodig moeten ze een akkoord bereiken over een verlening van de overgangsperiode", aldus de commissievoorzitter. De Britten hebben sowieso tot eind juni de tijd om hun standpunt over verlenging van de overgangsperiode te herzien

Von der Leyen:
Speaking at the London School of Economics before a meeting with British Prime Minister Boris Johnson, Ursula von der Leyen cast doubt on his timetable for an agreement defining the long-term post-Brexit relationship by the end of 2020.

It will be “basically impossible” to negotiate all aspects of the future relationship between the European Union and Britain by the end of this year, the head of the European Commission said on Wednesday, adding that both sides must pick priorities.

“Without an extension of the transition period beyond 2020, you cannot expect to agree on every single aspect of our new partnership,” von der Leyen said.
She noted that the further Britain diverges from the EU, the less access it will have to the bloc’s single market.


"Niet haalbaar" bestaat voor het UK niet meer.
Unless London asks for an extension of the transition period beyond 2020, trade relations between the EU and Britain from the start of 2021 will either be governed by whatever agreement can be hammered out by the end of this year, or World Trade Organisation rules.

Volgend jaar rond deze tijd – mogelijk eerder – zal in Brussel wel een politiek oproer uitbreken over wie hieraan schuld draagt. Zwarte Pieten in de bonus

>Het kan niet genoeg herhaald worden: de EU heeft de afgelopen drie jaar niets anders dan bedrog gepleegd. Er is geen enkele constructieve benadering geweest van Brexit, die wat de EU betreft nooit meer dan een eventualiteit was. Een eventualiteit waarin men niet wenste te geloven. Men rende simpelweg van het ene obstakel dat voor het UK onaanvaardbaar zou zijn naar het volgende, zonder enige poging zich voor te bereiden op een daadwerkelijke uittreding. De vuistslag op tafel van premier Johnson blijkt de enige reële optie te zijn geweest om Brexit te bewerkstelligen.
Maar verder uitstel kunnen ze in Brussel echt vergeten. Johnson zou echt gek zijn als hij niet uiterlijk 31 december alle banden doorsnijdt.
Deal or No Deal. Time's Up! Niet alleen bespaart dit het UK de eerder overeengekomen 37 miljard euro, maar ook een hele reeks andere afspraken die onder de May-deal waren gemaakt en die een zichzelf respecterend land nooit zou maken. Die kunnen nu allemaal retour afzender en de EU heeft het nakijken. Hoogmoed komt voor de val.

Britain's House of Commons has passed the #Brexit bill.
De Brexit-wet, met daarin de deal, van premier Boris Johnson is donderdag officieel aangenomen door het Britse parlement met een grote meerderheid van stemmen. Voor een Brexit op 31 januari moeten alleen het Britse Hogerhuis en het Europees Parlement nog formeel instemmen met de wet.
330 parlementariërs stemden voor de wet en 231 stemden tegen. Dat het Lagerhuis voor de Brexit-wet zou stemmen was al de verwachting, gezien Johnson bij de verkiezingen een meerderheid van tachtig zetels wist te halen.

In december werd al een eerste keer gestemd over de wet, waarna de Lagerhuisleden afgelopen week debatteerden over de precieze inhoud. Tijdens dit debat werden meerdere wetswijzigingen, zogeheten amendementen, ingediend, maar deze zijn allemaal verworpen. Hierdoor is de tekst van Johnsons wet onveranderd.

Premier Johnson heeft nu voorgesteld van de officiële uittredingsdatum van 31 januari een nationale feestdag te maken...1

3 weken 4 dagen geleden

Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen heeft haar twijfels uitgesproken over de tijdspanne waarin de handelsdeal tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk afgesloten moet worden.
De Duitse deed de uitspraken vrijdag in de Franse krant Les Echos.

De Britten, onder leiding van premier Boris Johnson, hebben de deadline voor het nieuwe handelsakkoord op december 2020 gezet. Hiermee wil het VK de EU onder druk zetten om zo snel mogelijk tot afspraken te komen.Von der Leyen sprak haar twijfels uit over de haalbaarheid van deze plannen. Volgens de Commissie-voorzitter is er waarschijnlijk meer tijd nodig om tot een nieuw handelsverdrag en een serie andere akkoorden te komen.

Het vertrek van de Britten uit de Europese Unie is voorzien op 31 januari 2020. Hierna zal een periode van onderhandelingen over potentiële handelsakkoorden plaatsvinden. Eerder liet de voorzitter van de Europese Commissie al weten weinig vertrouwen te hebben in de "extreem korte" Britse deadline. Zo moet er naast over handelskwesties ook gesproken worden over onder meer onderwijs, transport en visserij. De Duitse geeft de voorkeur aan een evaluatiemoment in midden 2020, waarna de deadline altijd nog kan worden verlengd.

> Ach nee, mevr. Von der Leijen vindt 31 december 2020 te kort? Na 3 en een half jaar klungelen wordt het wel eens tijd dat er vaart achter wordt gezet. Brexit wordt realiteit, en hoe dat voelt begint de Brusselse EU nu pas te merken. Plotseling zien we paniek, en de reden is op de keper beschouwd tamelijk schandalig. BoJo heeft tijdens UK2019 niet alleen aangekondigd dat hij per 31 januari vertrekken wil, maar ook dat het ontbreken van een handelsverdrag geen belemmering zou zijn voor het afkappen van alle bindingen.

Johnson liet hiermee niet alleen zien een vooruitziende blik te hebben voor wat betreft de Brusselse denkwijze om van uitstel afstel te maken, maar ook te begrijpen hoezeer zijn (voorheen) eigen Foreign Office letterlijk “infested” is met eurofielen. 31 december 2020 was alles afgelopen wat niet in een verdrag geregeld werd, aldus Johnson. Deal or no deal. En 31 januari aanstaande was formeel het einde. Zo nam hij het eigen Foreign Office de wind uit de zeilen.

"De overgangsperiode om tot een handelsdeal tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk te komen na de brexit is te krap."


Het zet de EU ongelooflijk voor schut. Want het bewijst onomstotelijk dat ze er nog geen reedT aan hebben voorbereid, dat het UK de EU echt verlaten gaat. Dus na ruim drie en een half jaar geleuter over bizarre randvoorwaarden heeft men nog steeds niet de tijd gehad om tot de kern van de zaak te kunnen komen?

Boerenbedrog is een te simpel woord hiervoor, schrijft Hannibal op Veren of Lood.
Onmiskenbaar hield men er in Brussel geen rekening mee dat de Britse politiek zo ver zou komen dat het vertrek daadwerkelijk geëffectueerd kon worden, en nu zit men in Brussel in de shit want de EU verliest aan het UK meer dan andersom. Zodat de positie van smekeling 180 graden is gedraaid.
Hoopvol schreven de EU-laven nog: De Britten verlaten de EU als alles goed gaat op 31 januari.Maar het gif zit in deze zin: Daarna volgt een overgangsperiode waarin ze zich nog tot eind komend jaar aan de Europese regels moeten houden.
Laat dit nu precies één van de hoofdredenen zijn waarom de Britse bevolking de EU uitkotste. Als Brussel verlenging wil zal het met een goed verhaal moeten komen, en vette concessies. En dan nog is het iets dat Johnson wellicht zou weigeren op binnenlands politieke gronden.
Je moet echter stekeblind zijn als je nu niet ziet of begrijpt dat de EU onder leiding van Juncker, Timmermans en Barnier (de chef-onderhandelaar) al die jaren te kwader trouw is geweest. Voor de zekerheid zwijgt de staatsomroep er derhalve nog maar even over:

>Ironisch dat het EU nu uitstel wil, terwijl het 3,5 jaar zogenaamd uitstel afwees. De volstrekte incompetentie en obstructie van de huidige leiders en de regeringen die deze monsterlijke misgeboorte steunen zal zeer binnenkort tot implosie leiden. De burgers zullen de scherven moeten opruimen.

BoJo is ook in ander opzicht goed bezig : het onderzoeken van de bemoeienissen van George SOROS met het referendum 2016.
Overigens, net als in de V.S., de A.G. Barr bezig is de bemoeienissen van SOROS met de verkiezing van openbaar aanklagers in de staten, te onderzoeken / vervolgen, zoals al in een ander draadje vermeld.

1 maand 1 dag geleden

UPDATE

De verdere behandeling van de nodige brexitwetgeving heeft groen licht gekregen. Na de conservatieve verkiezingszege was er weinig verrassends aan de stemming, maar het betekent wel dat er weer een belangrijke stap is genomen.
Britse parlementariërs gaven in het Lagerhuis met 358 tegen 234 stemmen groen licht voor de verdere behandeling. De regering van premier Boris Johnson kan nu verder aan de slag kan met de maatregelen voor het vertrek uit de EU.

De behandeling van het wetsvoorstel in het Lagerhuis moet begin januari worden afgerond. Daarna gaat de wet naar het Hogerhuis.
Johnson kan de Brexit-deal waarschijnlijk zonder problemen door het parlement loodsen. Hij heeft in het Lagerhuis weinig meer te vrezen van de oppositie nu zijn partij er na de verkiezingen zo sterk voor staat.

De premier wil dat zijn land op 31 januari de Europese Unie verlaat. Daarna begint een overgangsperiode van elf maanden. Het Verenigd Koninkrijk houdt zich dan nog aan EU-regels zodat onderhandeld kan worden over een handelsakkoord. Johnson laat in zijn Brexitwetgeving onder meer vastleggen dat die overgangsperiode niet verlengd kan worden.

Na drie jaar onzekerheid over de Brexit heeft de monsterzege van Boris Johnson bij de Britse verkiezingen eindelijk duidelijkheid gebracht: er is een solide Conservatieve meerderheid in het Britse parlement om de Brexit uit te voeren. Maar dat betekent niet dat een soepele afwikkeling van het vertrek van de Britten uit de Europese Unie is gegarandeerd. Integendeel.

Het fundamentele dilemma van de Brexit blijft onveranderd: als de Britten grotendeels zelfstandig willen bepalen hoe ze omgaan met de kwaliteitsstandaard van goederen en diensten en invoertarieven, komen er zware barrières voor de handel met de EU. Dat is nog altijd de belangrijkste handelspartner. Grotere politieke autonomie van het VK op handelsgebied zal de Britse economie daarom zwaar schaden.
Omgekeerd geldt: hoe sterker het VK zich conformeert aan de regels van de interne Europese markt, hoe minder speelruimte er is om afwijkende handelsakkoorden te sluiten met landen buiten de Europese Unie. Ofwel: een tandeloze Brexit waar vooral de extreme Brexiteers van gruwen.

In de loop van deze week wil premier Johnson de wetgeving indienen om de eerste fase van de Brexit af te ronden. Eind januari 2020 zou de Brexit dan formeel in werking treden. Er volgt dan een transitieperiode van 11 maanden, tot eind 2020, om te komende tot een akkoord over de toekomstige handelsrelatie met de Europese Unie.

Maar wat betekent dit precies?
Dit gebeurt er bij de Brexit op 31 januari 2020: bijna niets
De overeenkomst die Boris Johnson afgelopen oktober sloot met de Europese Unie over de Brexit regelt drie dingen:
De finale rekening die de Britten betalen als ze afscheid nemen van de EU.
De rechten van Britse burgers in de EU en Europese burgers in het VK na de Brexit.
De locatie van de toekomstige handelsgrens tussen Ierland en Noord-Ierland (die komt in de Ierse Zee tussen Noord-Ierland en het Britse hoofdeiland).
De wetgeving die Johnson door het Britse parlement wil loodsen in de komende weken, legt deze afspraken vast. Maar concreet gebeurt er heel weinig als de Brexit op 31 januari 2020 in werking treedt.

Het enige wat vanaf eind januari 2020 fundamenteel anders is, betreft de uitsluiting van Britse deelname aan Europese instituties. Dus het Verenigd Koninkrijk levert geen commissaris meer voor de Europese Commissie en de Britten hebben formeel niets meer te zeggen in Brussel.
Tegelijk blijft het VK onderdeel van de interne Europese markt. Het vrije verkeer van goederen, diensten en personen blijft dus bestaan in 2020. Er komen geen wederzijdse handelsbelemmeringen.De Britten kunnen tijdens de transitieperiode geen zelfstandig handelsbeleid voeren of akkoorden afsluiten met niet EU-landen. Kortom: eigenlijk is er nog geen echte Brexit

De transitieperiode: wel of geen verlenging?
Boris Johnson wil wettelijk vastleggen dat de transitieperiode elf maanden duurt en eindigt op 31 december 2020. In die periode zou er een overeenkomst moeten worden gesloten over de toekomstige handelsrelatie met de Europese Unie. De kans dat dit binnen elf maanden lukt, lijkt echter erg klein en de Europese Unie staat open voor verlenging van de transitieperiode.

Hier wordt het koffiedik kijken: Johnson lijkt aan te sturen op een harde deadline. Als er geen handelsakkoord is eind 2020, vertrekt het VK zonder verdere afspraken uit de EU. Maar waar hebben we zoiets eerder gehoord…
Toen Johnson afgelopen zomer premier werd, heeft hij keer op keer beweerd liever dood in een greppel gevonden te worden, dan dat hij zou toestaan dat het VK na 31 oktober 2019 nog in de EU zou zitten.

Zoals bekend heeft Johnson deze deadline niet gehaald, maar dat hebben Britse kiezers hem niet kwalijk genomen. Het is dus zeer de vraag of de datum van 31 december 2020 voor het bereiken van een handelsakkoord een echt breekpunt zal markeren.

Ultraharde Brexit of blijven aanschurken tegen de Europese Unie
Het fundamentele dilemma waar Johnson voor staat. Tijdens de transitieperiode blijft de Britse economie beschermd tegen een Brexit-schok voor de economie, omdat de handelsrelatie niet fundamenteel verandert. Als er eind volgend jaar na 11 maanden onderhandelen geen zicht is op een handelsakkoord en Johnson voor de verandering doet wat hij zegt – dat wil zeggen: zonder handelsdeal de banden met de EU verbreken – komt dat praktisch neer op een no deal-Brexit.
Formeel zal er geen sprake zijn van een vertrek zonder overeenkomst, omdat de afspraken over de Brexit-rekening, de rechten van burgers én de locatie van de handelsgrens tussen Ierland en Noord-Ierland blijven staan.
Maar in de praktijk betekent een vertrek zonder handelsdeal per 31 december 2020 een ultraharde Brexit, waarbij het VK en de EU terugvallen op de regels van de Wereldhandelsorganisatie. Dit betekent dat er wederzijds importtarieven kunnen komen en er geen afspraken zijn over kwaliteitsstandaarden van goederen en diensten.
Bron: Business Insider

Las ik ergens anders dat Bojo voornmens is af te rekenen met George Soros wegens diens pogingen Brexit te saboteren. In november blijken de Tories een onderzoek te zijn gestart naar Soros' financiering van de anti-Brexit bewegingen en het illegale interfereren in het democratische Brexit proces in het Verenigd Koninkrijk.
An urgent investigation has been called by the Conservative Party early last month into liberal billionaire ph...

1 maand 2 weken geleden

Pat Condell

Last Chance for Brexit

3 maanden 2 weken geleden

Er is zoveel heen en weer gepraat en ruzie gemaakt in het Parlement van het Verenigd Koninkrijk dat ik door de bomen het bos niet meer zag en even ben gestopt met berichtgeving
Vandaag heeft Hannibal van Veren of Lood wederom een begrijpelijke uiteenzetting gegeven van de huidige stand van zaken....

Brexit – Britse elite nu gek van angstHet is materiaal voor een spannende vervolgserie – over tien of twintig jaar. Nu kan het UK het woord Brexit niet meer hóren, men wil het zien.
Zelf moet ik eerlijk bekennen dat ik me weer bij de neus heb laten nemen door uit te gaan van de regels zo als ze er lagen, en het maximaal haalbare dat de wetgeving van het UK leek toe te laten.

Dat leidde me eerder – vorig jaar al – tot de conclusie dat een No Deal-Brexit onvermijdelijk zou blijken. Die analyse deugde; dat blijkt nog iedere dag. Wat niet deugde is dat de regels gaande weg werden bijgesteld door een meerderheid van leden van een parlement waar nitwits en opportunistisch Labour tezamen een meerderheid hebben. Premier Johnson beschikt nu nog slechts over en minderheid, mag van diezelfde angstige – voor de kiezer – parlementariërs geen verkiezingen uitschrijven, terwijl elke normale wetgeving nu onmogelijk is gemaakt doordat de regering geen meerderheid heeft.

Angst van de Britse elite
Onconstitutioneel? In het UK met zijn wetgeving die soms terug gaat tot de eerste wetgeving van Willem de Veroveraar (koning van 1066-1089) blijkt dat tegen te vallen.

Klaarblijkelijk is de angst van de zittende Britse elite te worden gereduceerd tot Brits volksvertegenwoordiger – zonder andere carrièrekansen dan die via de bestaande grote partijen tè angstwekkend om te willen overwegen. Hetzelfde geldt voor de Brusselse EU: zonder het UK lijkt de organisatie voor zichzelf geen toekomst te zien. Dat de gevolgen voor de EU inderdaad desastreus zouden kunnen zijn klinkt logischer dan het helaas is. Zie daarvoor mijn inleiding en de reden dat ik me met Brexit WEER bij de neus heb laten nemen: de euro had immers nooit meer bestaan als tijdens de Griekse crisis van 2010 de bestaande regels netjes waren gevolgd, in plaats van bizarre hoeveelheden geld per bailout naar de geldschieters (de banken) van de Grieken over te maken.

Kwade trouw EU
Vorige week leek premier Johnson een voorstel voor een Brexit-deal te doen aan de EU-onderhandelaars dat een goede kans zou moeten maken. Waarop de EU definitief kleur bekende, en eerdere analyses bevestigde dat het niet ging om de inhoud van een eventuele deal, maar om het afwijzen van èlk voorstel, teneinde het UK binnen de EU te houden. Boris Johnson kwam met een voorstel aangaande Noord-Ierland dat in een eerder stadium door de EU ZELF aan het UK was gedaan. En inderdaad: het werd vlot afgewezen. Het was niet genoeg, want als het UK de EU zal verlaten zonder in volledige horigheid aan de EU te vervallen is het nooit genoeg.

Dat Brexit-gezinden de premier toejuichen die zich de wet niet laat voorschrijven door een minderheid die in het parlement nu tijdelijk een meerderheid heeft, brengt de Britse elite nu tot noodmaatregelen die elk precedent overstijgen. Deze zondag kwam de Sunday Times met een lijvig artikel waarin wordt uitgelegd dat er nu complotten worden gesmeed om de aftredende Speaker John Bercow premier te maken via een kongsi van Remainers en Labour-dissidenten die begrijpen dat niemand Jeremy Corbyn als alternatief zien zitten.

John Bercow has been proposed for the role of Britain’s caretaker prime minister, as opposition parties plot to sidestep Jeremy Corbyn and form a “government of national unity” composed entirely of prominent backbenchers.
The Commons Speaker has emerged as the new favourite in the race to take over from Boris Johnson if opposition parties succeed in ousting the prime minister with a vote of no confidence.
Bercow would lead a “cabinet of all the talents” made up of backbenchers and MPs leaving parliament at the next election, under plans floated by opposition parties last week.


Tweehonderd jaar geleden had men daarvoor een eenvoudige oplossing gekozen: allemaal naar Tower Hill. Want dat dit landverraad van het type Quisling is staat verder buiten kijf, en het is bovendien een poging de Britse democratie af te schaffen. Èlke verkiezing die hier op volgen zal je winnen met de belofte het hele stel complotgekkies naar de beul te sturen, maar daarvoor zijn we gelukkig nog steeds te beschaafd.
Dat een meerderheid van de Britten (54%) van mening is dat Brexit ten koste van alles moet worden uitgevoerd schijnt men in Westminster niet te geloven.

Lees het hele Brexit-dossier op
verenoflood.nu/?s=Brexit

Bijlagen:

4 maanden 5 dagen geleden

Er gaat een filmpje viral waarin Guy Verhofstadt op de burelen van de EU in gezelschap van enkele corpulente EU-functionarissen, waaronder de Duitser Elmar Brok, een prijzige fles wijn opentrekt. Men feliciteert elkaar van harte met hoe Groot-Brittanië te pakken is genomen, en met de constatering dat de hele procedure dankzij hun inspanningen nog jaren gaat slepen.

Saillant detail is dat één van de aanwezigen een parlementslid van Labour is. Wat mij verbaast, is niet dat Verhofstadt zulke dingen zegt -je verwacht niet anders, maar dat hij het laat filmen, nog wel door de BBC. Daar spreekt een ongegeneerde grootheidswaan en minachting voor het volk uit…

Het Britse establishment, althans het Remain-deel daarvan, gijzelt het land zou je kunnen zeggen. Verkiezingen worden tegengehouden en er wordt gekonkeld met zowel vertegenwoordigers van de EU als de president van Frankrijk (zie links hieronder) om Brexit net zo lang uit te stellen tot het helemaal van de baan is.
Bedreiging van de democratie komt niet van Boris Johnson, maar uit deze hoek. Negeren waar het volk voor heeft gekozen, en een premier die daar niet in meegaat dreigen met gevangenisstraf, is gevaarlijk.
www.theguardian.com/politics/2019/sep/07...-before-passing-bill
en www.telegraph.co.uk/politics/2019/03/10/...on-brexit-former-pm/

[video]https://www.facebook.com/screyelman/videos/674951266317453/[/video]

Hoor 't hem zeggen: Brexit kan niet lang genoeg duren.

4 maanden 4 weken geleden

BoJo houdt patriottische speech
Boris Johnson posts patriotic video praising all four corners of the UKMaar Macron tempert ….Er is geen tijd meer om te onderhandelen over een nieuwe Brexit-deal’

Macron heeft tijdens zijn ontmoeting met de Britse premier Boris Johnson gezegd dat er “geen tijd meer is om te onderhandelen over een nieuwe Brexit-deal”.
Johnson herhaalde na de ontmoeting zijn stelling dat er geen grenscontroles komen tussen EU-lid Ierland en Noord-Ierland. Volgens hem zijn er alternatieven voor de backstop, de noodoplossing die moet voorkomen dat er een ‘harde’ grens met grenscontroles tussen Ierland en het Britse Noord-Ierland komt. Het Verenigd Koninkrijk zou in dat geval in de douane-unie blijven, tenzij er een akkoord over de grens op tafel ligt na de overgangsperiode.

Johnson is fel tegen een backstop. In een brief beschrijft hij de backstop als anti-democratisch en inconsistent met de soevereiniteit van het VK “omdat het het VK vast zou houden in de EU- douane unie”. In plaats daarvan stelt hij voor om een ‘alternatieve regeling’ en ‘technologische oplossingen’ te implementeren aan de Ierse grens, in ruil voor nieuwe, niet verder gespecificeerde ‘toezeggingen’ van het VK met betrekking tot de grens.
Maar de EU, met Ierland voorop, weigert daarin mee te gaan. Johnson benadrukte dat hij een akkoord wil bereiken over de terugtrekking van zijn land uit de Europese Unie. “Ik wil een overeenkomst”, zei Johnson.

De Franse regering zei woensdag uit te gaan van het scenario dat het VK op 31 oktober de EU verlaat zonder dat er een vertrekakkoord tussen de partijen is getekend. “De zogenoemde no deal-Brexit is nu voor Frankrijk het meest realistische scenario. Dat betekent dus dat de backstop van de baan is”, aldus het Elysée.

wordt vervolgd

5 maanden 20 uren geledenBondskanselier Merkel van Duitsland gelooft dat er voor de Brexit een alternatief kan komen voor de omstreden backstop die is opgenomen in het huidige Brexitakkoord. De Britse premier Johnson wil daar vanaf.

Merkel zou Johnson 30 dagen de tijd hebben gegeven om met een alternatief voor deze 'verzekeringspolis' te komen. Dat zeiden de twee na hun ontmoeting vandaag in Berlijn.

"Er werd gezegd dat we wellicht de komende twee jaar een oplossing voor dit probleem kunnen vinden", zei Merkel. "Maar we zouden ook in de komende 30 dagen een oplossing kunnen vinden, waarom niet?" De brexit staat momenteel gepland op 31 oktober, wat nog bijna twee keer zo lang duurt.

Johnson bevestigde dat Merkel hem 30 dagen heeft gegeven en zei dat er een 'ruime reikwijdte' is voor een deal. "Wij willen een deal met de EU over de Brexit en dat gaat ons lukken. De backstop vertoont grote gebreken en moet uit het akkoord worden geschrapt." Tornen aan die tijdelijke verzekeringspolis blijft voor de EU echter onbespreekbaar zolang een 'realistisch alternatief' ontbreekt.

De backstop is de 'verzekeringspolis' die in werking treedt als er geen oplossing gevonden is voor de grens tussen Ierland (EU) en Noord-Ierland (VK). Deze tijdelijke noodoplossing voorkomt dat er weer een harde grens met controles tussen de Ierlanden komt, vanwege de vrees dat het etnisch-nationalistische geweld terugkeert (The Troubles)

Meer dan drie jaar nadat Groot-Brittannië ervoor stemde om de Europese Unie te verlaten, is nog altijd niet duidelijk op welke voorwaarden het land dit gaat doen, als het überhaupt uittreedt.Boris Johnson, die pas een maand premier is, hoopt dat de dreigende chaos bij een 'no deal'-Brexit ervoor zorgt dat Merkel en haar Franse collega Emmanuel Macron alsnog op zijn eisen ingaan.

Macron zei vandaag echter dat het de Britten zelf zijn die een 'no deal'-Brexit bewerkstelligen, niet de EU-leiders. De eisen van Johnson en zijn wens om van de backstop af te komen, zijn niet werkbaar zoals ze er nu liggen, voegde hij daaraan toe.
De Franse premier denkt niet dat een handelsdeal met de Verenigde Staten op zal wegen tegen het economische verlies dat een harde brexit met zich meebrengt.

Bijlagen:

5 maanden 2 dagen geleden

Yellowhammer: de chaos in Engeland na Brexit onthuld
Het staat in geheime stukken van de regering-Johnson zelf: Engeland zal half ineenstorten onmiddellijk na een no-deal Brexit en maanden nodig hebben om de ergste chaos te bestrijden.

De Sunday Times heeft het rapport Yellowhammer, waarin de chaos wordt geanalyseerd.

Groot-Brittannië zal te maken krijgen met tekort aan brandstof, aan voedsel en aan medicijnen, het wordt minsten drie maanden chaos, de prijzen zullen stijgen, de economie krimpen. Het dossier werd deze maand samengesteld door het kabinet onder de codenaam Operatie Yellowhammer en biedt een unieke blik op de geheime planning die door de regering wordt uitgevoerd om een ​​catastrofale ineenstorting van de nationale infrastructuur te voorkomen.

Millenniumwisseling. Weet u nog? De wereld zou tot stilstand komen. Nu komt de Brexit er aan en zal de EU tot stilstand komen. Maar eerst was het natuurlijk Engeland alleen dat stil zou komen te staan. Engelse bedrijven, werd gezegd, zouden in de rij staan om zich in Nederland en elders in Europa te vestigen. Amsterdam zou de rol van de Londense City overnemen en het nieuwe financiële centrum van de wereld worden. Maar de juichverhalen verstommen en het wordt wat stilletjes. Onze vaderlandse media, zoals gebruikelijk de cheerleaders van het Brusselse woord zijn kennelijk ook niet meer zo zeker van hun zaak. Nu wordt Brexit ineens ook nadelig voor héél Europa en niet meer alleen voor Engeland..! Je wordt er werkelijk niet goed van, van deze rancuneuze bangmakerij.
Het loopt de EU 7 kleuren shit door de broek.

Vermeend en Van der Ploeg gelezen in de Telegraaf? 31 oktober 2019 wordt straks de Bevrijdingsdag voor het Verenigd Koninkrijk

wordt vervolgd

5 maanden 1 week geleden

54% van de Britten achter Johnson om voorbij te gaan aan het parlement om Brexit daadwerkelijk te leveren

Gefrustreerd door het onvermogen van Britse parlementsleden om Brexit te passeren, vindt de meerderheid van het publiek nu dat ze helemaal geen zeggenschap zouden moeten hebben en PM Boris Johnson het lastige probleem in zijn eentje laten afhandelen.

Vierenvijftig procent van de Britse volwassenen is van mening dat Johnson moet worden toegestaan ​​zijn belofte na te komen en Brexit op tijd te leveren, tegen 31 oktober, zelfs als hij het Parlement moet opschorten om deze enorme taak te voltooien.

Het idee van “prorogueren” van het Parlement is ter sprake gebracht als een tegengif voor wat als een rampzalig scenario wordt gevreesd: het VK stort zich zonder deal uit de EU. Sommigen geloven dat dit precies is waar het VK naartoe gaat, met Labour-leider Jeremy Corbyn die Johnson ervan beschuldigt een “ongekend, ongrondwettelijk en antidemocratisch machtsmisbruik” te plannen door dagen na “de Brexit-deadline snelle verkiezingen te overwegen.

De wisseling van de wacht aan het roer van de conservatieve partij lijkt het rafelige aantal te hebben versterkt. De ComRes opiniepeiling, in opdracht van de Daily Telegraph, laat zien dat de Tories zes punten hebben gewonnen ten opzichte van de vorige peiling en nu met 31 procent voorop lopen, aangezien Labour achteraan loopt met 27 procent de grootste kloof tussen de twee partijen tot nu toe dit jaar.

Veel van het herstel bij de peilingen wordt toegeschreven aan Johnson, zei ComRes-voorzitter Andew Hawkins, die de peiling “bevestiging noemde dat Boris Bounce echt is en geen teken vertoont om te verdwijnen ondanks de parlementaire onderbreking.”

Hetzelfde kon echter niet worden gezegd over de parlementsleden, omdat een overweldigende meerderheid (88 procent) denkt dat ze “geen contact hebben” met het publiek, en maar liefst 89 geloven dat wetgevers achter hun eigen agenda staan ​​terwijl ze een oogje dichtknijpen voor hun bestanddelen.
Het idee dat de koningin zich in de politieke crisis zou moeten mengen om een ​​uitweg te vinden, trof geen akkoord met de meerderheid van de ondervraagden – 77 procent zei dat Hare Majesteit ‘boven de politiek moest blijven’.

Hoewel de meerderheid van de respondenten het erover eens is dat Johnson de hefboom moet krijgen om de impasse van de Brexit te doorbreken, hebben ze toch een aantal bedenkingen.

Eenenvijftig procent zegt dat de Brexit in de wacht moet worden gezet als de onopgeloste kwestie van de Ierse backstop de unie dreigt te verbreken.

wordt vervolgd

5 maanden 3 weken geleden

Post voor Bojo uit Brussel..

Boris Johnson dreigt ondanks een optimistisch discours op ‘onverbiddelijke’ eurocraten te botsten. Zo is het huidige brexitakkoord volgens uittredend Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker “het beste en het enige haalbare compromis”. EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier stelde het nog iets forser: een heronderhandeling is volgens hem “onaanvaardbaar”.

Eergisteren werd bekend dat Boris Johnson Theresa May als conservatief leider en bijgevolg premier van het VK mocht opvolgen. Vooraf liet de nieuwbakken premier alvast weten dat het VK voor 31 oktober de EU zal verlaten, “met een deal of zonder”. Toch is dit niet het scenario dat Johnson zijn voorkeur krijgt. In plaats daarvan zet hij in op een heronderhandeling van het brexitakkoord. Meer concreet wil hij komaf maken met de zogenaamde ‘backstop’. Deze regeling zorgt ervoor dat wanneer de Britten de EU verlaten de situatie twee jaar hetzelfde blijft. Zo blijft er vrij verkeer van personen en van goederen. Het gevolg? Er komt geen harde grens nabij Ierland.

De pleitbezorgers van de brexit hebben evenwel problemen met deze oplossing. De reden? Ze kunnen niet zelf bepalen wanneer ze uit deze ‘backstop‘ stappen. Verder vrezen de conservatieven dat de EU deze ‘verzekeringspolis’ gaat gebruiken in een toekomstige onderhandeling. De Europeanen zouden zo bijvoorbeeld toegang tot Britse wateren kunnen eisen voor Nederlandse vissers. Gaan de Britten daar niet mee akkoord, dan zouden ze in de ‘backstop’ belanden. Voor de harde brexiteers, waaronder Johnson, is het dan ook duidelijk: de ‘backstop’ moet weg.

Aanpassing? “Onaanvaardbaar” voor Barnier
EU-hoofdonderhandelaar Barnier wil van een heronderhandeling niet weten. “Dat is natuurlijk onaanvaardbaar en maakt geen deel uit van het mandaat van de Europese Raad”, citeert BELGA uit een brief aan de vertegenwoordigers van de 27 andere EU-lidstaten. Verder zou de EU zich maar beter voorbereiden op een harde brexit volgens Barnier.

Juncker, die eerder een telefoongesprek met Johnson had, bezet eenzelfde positie. “Juncker complimenteerde premier Johnson met zijn benoeming en herbevestigde zijn inzet om op de best mogelijke wijze samen te werken“, vat een woordvoerder van de Europese Commissie het telefoongesprek samen volgens Politico. “Juncker luisterde naar wat Johnson te zeggen had [en] bevestigde de positie van de EU dat het brexitakkoord het beste en het enige haalbare akkoord is“. Verder zou Juncker volgens zijn woordvoerder hebben gezegd dat de Europese Commissie ontvankelijk is voor “alle ideeën van het VK indien ze compatibel zijn met het brexitakkoord”.

bron The Guardian

Tijd voor maken pagina: 0.199 seconden