Vraag After #Brexit; de STORY en UPDATES... blijf bij !

Meer
2 jaren 7 maanden geleden #54159 door katertje
Brexit: UPDATE
12 maart 2019

Premier May is gisteren toch weer naar Brussel getogen om te trachten Jean-Claude Juncker tot een aanpassing van haar Brexit akkoord te kunnen verleiden. Dat lukte, zij het "met lange tanden" vanuit Brussel. Met deze nieuwe deal hoopt May op steun voor haar Brexitplannen als daar vanavond over gestemd wordt in het parlement. Maar of het genoeg is, is maar de vraag. Eén prominente tegenstander noemde het al “lippenstift op een varken”.

"Wettelijk bindende garanties"
De Europese Unie biedt het Verenigd Koninkrijk “wettelijk bindende garanties” over de Ierse grens in het Brexitakkoord. De EU en de Britse regering hebben een akkoord bereikt over de zogenoemde backstop. Dat is een vangnet dat moet garanderen dat de grens tussen Noord-Ierland en Ierland open blijft als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat.
De Europese Unie biedt May de garantie dat de EU niet voor onbepaalde tijd kan terugvallen op de backstop. Mocht de EU dat toch doen, dan kan het Verenigd Koninkrijk dat door arbitrage aanvechten. En als ze gelijk krijgen kan de backstop opgeschort worden.

Ter Herinnering: Het Britse parlement verwierp in januari de deal die premier May met de EU sloot. Er was angst dat de backstop een permanente maatregel zou zijn. Daardoor zouden de Britten worden gedwongen om in de lengte van jaren in een douane-unie met de EU te zitten, vanwege de open grens met Ierland.
Aan het akkoord dat er al lag, worden nu twee verklaringen toegevoegd. De eerste is een gezamenlijke. De tweede is een verklaring van de Britse regering waarin staat dat de Britten zich het recht voorbehouden eenzijdig maatregelen te kunnen treffen om te voorkomen dat de Britten gevangen komen te zitten in een douane-unie.

Een tweede kans...maar geen derde
Vanavond stemt het Britse parlement dus opnieuw over het brexit-akkoord. Premier May zei op de gezamenlijke persconferentie met Europese Commissievoorzitter Juncker ze alles uit de onderhandelingen heeft gehaald en dat er niets meer in het vat zit. Juncker verzekerde van zijn kant dat dit het beste mogelijke resultaat is. “We geven het akkoord een tweede kans. Maar er komt geen derde kans. Er komen geen nieuwe onderhandelingen. Dit is het.”

De vraag is maar of deze nadere afspraken genoeg zijn om het Britse parlement te overtuigen alsnog voor Mays plan te stemmen. Volgens May komen de verklaringen tegemoet aan de bezwaren van het parlement maar oppositieleider Jeremy Corbyn van Labour vindt dat May heeft gefaald bij de onderhandelingen en dat ze de aan het parlement beloofde veranderingen niet voor elkaar heeft gekregen.

Lipstick on a pig
Een partijgenoot van May en voorstander van de Brexit, Mike Penning, zegt dat hij nu overtuigd is en vanavond voor de deal zal stemmen. Veel andere conservatieve parlementariërs willen nog niet reageren en willen de nieuwe afspraken eerst bestuderen. De meeste reageren met scepticisme. Eén van hen, Stev Baker, noemde de aanpassingen al “lipstick op een varken”.
Als May haar akkoord vandaag voor een tweede keer niet verkocht krijgt, heeft ze beloofd dat er ‘s anderendaags een stemming komt over een uitstap zonder akkoord. Als het parlement dan géén no deal-Brexit wil, dan wordt er daags nadien nog eens gestemd, over het uitstel van de Brexit
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 7 maanden geleden #54116 door katertje
Dat de EU ons voortdurend belazert - zeker als het over Brexit gaat - daar waren we inmiddels allemaal achter. Staatsomroep NOS en MSM doen net zo hard mee.
Al vanaf de eerste dag dat het Brexit-referendum door de Leavers gewonnen werd slaat bangmakerij de klok...we zouden er allemaal ernstig op achteruit gaan, het zou ons duizenden euro's aan welvaart kosten. En Groot-Brittannië? Dat zou in zee verzinken. Nou ja, of minstens een vergelijkbare idioterie uit het rijke arsenaal van de klimaathoax...
Als het zo zijn zou is er maar één schuldige, zo is duidelijk: de EU.

Wat lezen wij op NOS Teletekst?
De Europese Commissie geeft Britse medicijnen bij een no- deal-brexit toch toegang tot de Europese markt. Het gaat om een tijdelijke uitzondering onder strikte voorwaarden.
De maatregel moet voorkomen dat mensen in EU-lidstaten in de problemen komen doordat hun medicijnen na 29 maart niet langer verkrijgbaar zijn. Medicijnen uit "derde landen" worden alleen toegelaten als ze in een laboratorium zijn getest en in orde bevonden door de EU.
Minister Bruins had al een lijst laten opstellen van 50 middelen die niet meer beschikbaar dreigden te zijn. Of die alle 50 nu zijn "gered" is onduidelijk.

Huhh..toch toegang geven? Wat hebben we nu aan onze fiets hangen? Ze waren in het geval van een Brexit toch niet beschikbaar???

Er is helemaal geen probleem met de beschikbaarheid van medicijnen, zo staat hier duidelijk te lezen. Er is een probleem met toelaten van medicijnen die niet het juiste certificaat (meer) hebben. En zo’n probleem is eenvoudig oplosbaar, want het voelt alleen voor de Brusselse dictatuur als een probleem.

De Europese Commissie geeft Britse medicijnen bij een no-deal-Brexit toch toegang tot de Europese markt. Het gaat om een tijdelijke uitzondering op de regels voor de kwaliteitscontrole van medicijnen, en alleen onder strikte voorwaarden. Dezelfde voorwaarden waaronder die medicijnen nu het Kanaal oversteken.

Deze situatie geldt vanzelfsprekend voor meer gepercipieerde problemen na Brexit. De EU wil niet dat het een succes wordt, dus mag het geen succes worden. En het handelsblok zal er alles aan doen om die boodschap er in ieder geval in te rammen. Want lange rijen in Dover en Calais? Kletspraat van kleptocraten. Lees dit eens...!


Dus is een uitzondering gewoon een logische maatregel ter overbrugging. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de bureaucratie het idee eenvoudig háát. Dus lang mag het niet duren:
Minister Bruins roept leveranciers van medische hulpmiddelen nog eens op zich voor te bereiden op een no-deal-Brexit. Volgens Bruins hebben nog steeds niet alle fabrikanten, leveranciers en groothandels de noodzakelijke maatregelen genomen. Bruins benadrukt dat Britse keuringsinstanties bij een no-deal geen deel meer uitmaken van het EU-systeem dat de kwaliteit en veiligheid van hulpmiddelen waarborgt.

Als u medicijnen wilt die u altijd al gebruikte, maakt u zich dan zorgen over hun aanwezigheid of dat hun certificaat niet langer onder controle van de EU staat? De EU doet nu alsof Britse producenten klaar staan m direct te beginnen de hand te lichten met het productieproces dat altijd gevolgd werd. Pfff...!

Leugens en bedrog, maar ditmaal valt het niet te ontkennen en is de EU door de mand gevallen. Vervelend, vervelend.
De EU is als de dood dat Brexit voor het UK een groot succes wordt. Dan zouden meer landen zich af kunnen gaan vragen waarom ze moeten meebetalen aan de subsidies voor uitstel van sanering van de Franse boerenstand. En meer van dergelijke onzin waarin zuidelijk Europa uitblinkt. U zou eens kunnen gaan denken dat het véél voordeliger is om buiten de EU te kunnen handelen, op onze eigen voorwaarden. En dat we dan af zijn van de dwingelandij uit Brussel.
De EU is als de dood dat u gaat denken …..Nexit !!
Bijlagen:

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 7 maanden geleden #54108 door katertje
Theresa May heeft weer een bewindsman verloren.

Staatssecretaris voor Landbouw George Eustice stapte donderdag op wegens de beslissing van de premier om het parlement de kans te geven de Brexit uit te stellen. Volgens de eurosceptische bewindsman zou uitstel ‘de ultieme vernedering voor ons land zijn’. Hij wil tijdens de Brexitdebatten vrijuit kunnen spreken, wat niet gaat als lid van de regering.

De Brexiteers in de regering zijn uiterst ongelukkig met de ommezwaai van May, die in het parlement welgeteld 108 keer heeft verkondigd dat het land de EU op 29 maart verlaat.
Onder druk van de Europagezinde ministers moest ze die belofte inslikken.

Eustice is de eerste die er consequenties aan verbindt. Volgens hem is May ‘verschrikkelijk ondermijnd’ door leden van haar kabinet. ‘Ik ben bang dat de ontwikkelingen van deze week zullen leiden tot een serie gebeurtenissen die tot gevolg hebben dat de EU zeggenschap heeft over de voorwaarden van een beoogd uitstel’, staat er in zijn ontslagbrief. De Franse president Emmanuel Macron heeft al laten doorschemeren niet akkoord te zullen gaan met een kort uitstel zonder dat er een dringende, concrete reden voor is.’

Voor May was er afgelopen dagen ook goed nieuws. Voorzitter Jacob Rees-Mogg van de European Research Group, de groep harde Brexiteers binnen de Conservatieve Partij, heeft gezegd te kunnen leven met de backstop, mits er een einddatum aan verbonden is. Eerder had hij gezegd dat dit vangnet, dat moet voorkomen dat er een grens komt tussen beide Ierlanden, geheel weg moet.

The Sun meldde dat Rees-Mogg zijn eisen heeft afgezwakt om zijn vriend Boris Johnson te helpen. Als Mays deal door het Lagerhuis komt en de premier van het toneel verdwijnt, dan kan Johnson, zo is de inschatting, de tweede fase van de Brexit in goede banen leiden. Na de afhandeling van de scheiding volgt het grote en veel moeilijkere werk: het sluiten van een alomvattend handelsakkoord.

De vraag is of het zover komt, want het idee begint post te vatten dat de Brexit weleens helemaal niet door kan gaan, bijvoorbeeld als er een tweede referendum komt. Eustice, die Mays deal steunt, legde alvast de schuld bij Brussel: ‘Ik geloof niet dat de Europese Commissie eervol heeft gehandeld tijdens de onderhandelingen. Ze hebben het bewust langzaam en moeilijk gemaakt.’

De voormalige boer vindt dat het Verenigd Koninkrijk de EU dan maar zonder deal moet verlaten om vervolgens verder te praten met Brussel. Eustice kreeg kort na zijn stap lof toegezongen van Boris Johnson. ‘Hij is moedig en correct,’ tweette de bekendste Brexiteer, ‘en zijn geweldige brief aan de premier laat zien dat een No Deal uiteindelijk de beste optie voor ons zal zijn.’

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 7 maanden geleden - 2 jaren 7 maanden geleden #54092 door katertje
'De Brexit-deal is douanetechnisch broddelwerk"

Hans Maessen Douane-expert , en douane-adviseur van Brexiteers, was vanmorgen te gast in het Radio 1 programma Eén op Eén om met Sven Kockelman te spreken over zijn plan om de impasse rond Brexit te doorbreken..." We zijn blind gemaakt voor de alternatieven"

Maessen helpt al 35 jaar bij bedrijven met de import en export van goederen en kent hij zodoende iedere krocht van de douanepraktijk. Vanwege die kennis adviseert hij de European Research Group (ERG) van Conservatieve parlementariërs als Jacob Rees-Mogg, Iain Duncan Smith en David Davis.

Brexit Lexicon: de backstop en andere belangrijke termen
Tot nu toe blokkeren zij in de Conservatieve fractie het akkoord tussen Theresa May en de EU. De groep van circa zeventig Members of Parliament (MP’s) heeft een alternatief plan voor de gehate backstop, de maatregel die ervoor moet zorgen dat de grens tussen Noord-Ierland en Ierland ook na de Brexit onzichtbaar blijft. Dat plan komt voor een aanzienlijk deel uit de koker van Maessen.

Hoe raakt een douane-expert uit Roermond betrokken bij een club Brexiteers in het Britse Lagerhuis
Via een zakenrelatie werd Maessen gevraagd een praatje te houden voor douanespecialisten in Engeland. Daar zat iemand in de zaal van het Institute of Economic Affairs, een denktank van mensen die vrijhandel voorstaan. Die zei: ‘Hé! Wij zijn een paper aan het schrijven en daar moet nog een grensparagraaf in over Noord-Ierland. Kunnen we daar eens samen naar kijken?’
„Bij de tweede ontmoeting zaten er namens de ERG, de club van Conservatieven, drie MP’s, onder wie Owen Paterson, oud-minister van Noord-Ierse Zaken. ‘Dit is precies wat we nodig hebben’, zei hij.”

Zijn er in het Verenigd Koninkrijk zelf geen mensen met kennis van douane- en grenskwesties?
„Er is een enorm gebrek aan douanekennis in Engeland, dat heeft ze in onderhandelingen met de EU ook opgebroken. Ik zeg altijd: customs are not sexy. Als je niet met douane te maken wilt hebben, ga je er ook niet naar op zoek. Maar het is een mooi vak, hoor. Het is een stelsel dat wereldwijd is afgestemd, het is hyper-internationaal en volledig geautomatiseerd. Het is logistiek, het is juridisch, financieel, fiscaal. In welke sector heb je dat? Er zit heel veel dynamiek in. Kijk naar Trump en China, kijk naar Brexit: dat draait om goederen, het draait om douane.”

De grens op het Ierse eiland was tijdens de burgeroorlog in het noorden, vanaf de jaren zestig tot 1998, oorzaak van spanningen tussen de unionisten (pro-Brits) en de nationalisten (pro-Iers). In principe wordt die grens na de Brexit hard, maar iedereen is het er vanwege de kostbare vrede op het eiland over eens dat dit onwenselijk is, ook de ERG. De twistvraag is alleen: hoe regel je dat? May heeft de backstop afgesproken met de EU. Als er na de Brexit niet tijdig nieuwe afspraken worden gemaakt die een zachte grens garanderen, dan treedt deze in werking. Het hele Verenigd Koninkrijk blijft dan in een douane-unie met de EU, tot die vervangende afspraken er wel zijn. De Brexiteers vrezen dat het VK op die manier eindeloos in de douane-unie gevangen blijft, waardoor het ook geen vrijhandelsverdragen met andere landen of blokken kan sluiten.

Maessen vindt dat er met de backstop onnodig een bureaucratisch monster is gecreëerd. Een grens onzichtbaar houden kan volgens hem ook prima met bestaande regels en technologie: het VK in de douane-unie houden is daar helemaal niet voor nodig. „In ons voorstel hoeven de douaneformaliteiten niet aan de grens vervuld te worden, dat kan ook op de laad- en losplaats in het binnenland. Daardoor hoef je aan de grens niet te stoppen.”

Sinds midden 2018 wordt de Limburger met grote regelmaat meegetroond naar vergaderingen met de regering of naar gesprekken van de Brexiteers met EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier en secondant Sabine Weyand. Daar licht hij zijn oplossing toe. En daar stuit hij naar eigen zeggen op onkunde en vooral veel politieke onwil.

De plannen zijn door de ERG al meermalen naar voren gebracht. Als het zo simpel is, waarom vinden ze dan zo weinig weerklank?
„Het is de standaard mindset van May. Er was al iets bedacht en nu kan er niets anders meer. In oktober werd ik door de ERG meegenomen naar 10 Downing Street om aan haar uit te leggen hoe dat nou zat, met de douanetechniek. ‘Prime minister, Hans Maessen will now explain to you how it works.’ Toen heb ik dat in vijf minuten gedaan. Maar het ging er gewoon niet in, ook niet toen ik het nogmaals uitlegde. Ze hoort niet wat ze niet wil horen.”

En Brussel?

„Ja, verdorie zeg. " De deal tussen de EU en het VK is gewoon douanetechnisch broddelwerk. Dat ergert mij
„De ERG wil geen ruzie maken”, benadrukt Maessen. Maar hijzelf vergelijkt de Brexit-deal vaak met het Verdrag van Versailles, dat na de Eerste Wereldoorlog zo zwaar op Duitsland drukte dat het de kiem legde voor de opkomst van Hitler. „Op dergelijke historische momenten moet de fairness overheersen. Anders krijg je gerommel, en dat gaat later last geven. De huidige deal dwingt de Britten in een keurslijf. Ze kunnen geen handelsakkoorden sluiten. Ze hebben geen zeggenschap. En daar is ook geen perspectief op zolang ze in die backstop en dus ook in die douane-unie zitten. Het is te veel gericht op de eenheid van het Ierse eiland, er zit niet voldoende balans in.”


In tegenstelling tot de ERG houdt Maessen het VK liever in de Europese Unie. En hij ziet ook wel de tekortkomingen van de Britten. De politieke intriges, de continue neiging tot improviseren.

„Vaak is het: we will cross that bridge when we get there. De voorbereidingen op een No Deal zijn bijvoorbeeld ook gewoon verschrikkelijk slecht. Dat heeft daar allemaal mee te maken. In Nederland zijn we heel ver, hebben we dat goed geregeld. Als ik ze daar iets over probeer te vertellen, dan luisteren ze vaak niet eens.”


Nu is export naar het VK een kwestie van minuten. Maar hoe gaat dat na Brexit? Nu is export naar het VK een kwestie van minuten.
Maar die minpunten neemt hij voor lief, want als hij ergens niet tegen kan, dan is het ‘zoveel gepruts’ met douanezaken als in de deal van May met de EU. Dat lijkt gedurende het gehele gesprek zijn drijfveer.

„Ik zie dat er ongelukken dreigen te gebeuren omdat er gebrek is aan douanekennis. Ik ben daar zó boos over. May en de EU zeggen dat er in hun plan sprake is van frictionless trade bij de Ierse grens. Maar dat is helemaal niet zo. Er zijn nu al verschillen in btw, in valuta. Het Ierse eiland is al een biologische zone, waar vee gekeurd moet worden voordat het erin mag. Er is kortom al heel veel aanwezig dat je kunt gebruiken om een breder gedragen oplossing te zoeken. Maar dan moeten ze wel wíllen, ook in Brussel.”


Veel mensen, in Europa en in het VK, zien de ERG als extremisten die het hele proces gijzelen. Als zij voor Mays deal zouden stemmen en hun energie zouden richten op toekomstige handelsbesprekingen, is dit hele drama voorbij. Er wordt hen vaak verweten een partij binnen een partij te zijn. Zit u dat dwars?

„Nee, het zijn keurige mensen die gewoon voor vrijhandel zijn. Dat mag, hè? Maar ze hebben een vreselijk slecht imago inderdaad. In Nederland en de rest van Europa wordt gedacht: dat zijn diehards, radicalen. Ik zeg ook wel eens tegen David Davis: ‘Ga nou eens wat aan pr doen op het continent, man. Nodig wat correspondenten uit, van NRC, Le Monde, de Frankfurter Allgemeine Zeitung.’ Maar dan zegt hij: ‘Ja, dat hebben we een keer gedaan, maar dat werd niets.’ Nu zitten ze met de gebakken peren. Ze krijgen hun boodschap niet goed overgebracht.”


Doet u eens een poging. Wat willen ze, in de kern?

„Zoals ik al zei: vrijhandel. Er zijn veel meer vrijhandelsakkoorden in de wereld dan dat er douane-unies zoals de EU zijn, dus gek is die gedachte niet. In Nederland zijn we wat socialer, keiharde vrijhandel à la Milton Friedman is ook niet mijn ding. Maar de EU is een project waar lobbygroepen en grote industrieën zeer veel invloed hebben. Via invoerrechten worden sommige sectoren ook heel goed afgeschermd. De Britten drijven voor meer dan 50 procent handel buiten de EU, dus ik kan me indenken dat zij vinden: zo willen we het niet.
„Ze willen bijvoorbeeld heel graag genetisch gemodificeerd voedsel, terwijl ze juist streng zijn op pesticiden. Dat kan niet in de EU. De ERG voelt die vrijheid dus niet. Pas op: Nederland of de EU is niet de norm in de wereld, al denken we dat vaak. Daardoor zijn we soms blind gemaakt voor alternatieven. In het geval van de Brexit is dat ook zo. Brussel heeft ons toch voorgekookt wat te denken.”


Er wordt nu weer gepraat in Brussel
May heeft van een meerderheid van het Lagerhuis de opdracht gekregen om naar alternatieven voor de backstop te zoeken en die te bespreken met de EU.
Dat biedt kansen voor jullie plannen, maar de EU weigert categorisch om de scheidingsacte waar de backstop in staat, open te breken.

"In Brussel is het: computer says no. Die zeggen drie keer per dag tegen zichzelf in de spiegel dat die backstop onveranderbaar is. Ze hebben zichzelf zó ingegraven. Ze vragen terecht aan May: wat is dan je alternatief? Maar May kwam de hele tijd met niets. Wij wel. Dít is het alternatief”, zegt Maessen terwijl hij met zijn rechterwijsvinger streng op zijn uitgeprinte plannen tikt. „Als May dit naar voren brengt bij de EU en ze doen er helemaal niets mee, dan ligt de schuld wel in Brussel, hè.”
De EU is in dit dossier nooit een millimeter van standpunt veranderd.
„Feit is dat de deal van May en de EU die er nu ligt politiek onhaalbaar is. Dat komt met geen mogelijkheid door het parlement in Londen. De ERG blokkeert dat gewoon.”


En dan?

„Dan heb je een No Deal. En dat wil niemand. Uitstel ook niet, want veel Brexiteers vrezen dat daar afstel van komt. Ga nou gewoon met z’n allen effe nadenken en zet die rechtlijnigheid en koppigheid opzij. Ik zie daar ook een mooie bemiddelende rol weggelegd voor Mark Rutte. Die ligt bij alle partijen goed. Als hij echt naam en carrière wil maken in Europa, is dit het moment.”

Bronnen:https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/25/de-brexit-deal-is-douane...
www.nporadio1.nl/1-op-1/onderwerpen/4921...t-vrijhandelsakkoord
Laast bewerkt: 2 jaren 7 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 7 maanden geleden - 2 jaren 7 maanden geleden #54090 door katertje
May stelt stemming opnieuw uit, EU bereid Brexit te vertragen tot 2021
De Britse premier Theresa May heeft een geplande stemming over een nieuw Brexit-voorstel die voor komende week stond gepand, verschoven naar 12 maart.

Volgens May wordt er vooruitgang geboekt in de gesprekken met Brussel maar heeft ze meer tijd nodig. Ze blijft ondertussen vasthouden aan 29 maart als de datum waarop het land zich losscheurt uit de Europese Unie, ook al heeft niemand enig idee onder wat voor voorwaarden dat gebeurt. Afgelopen week dreigde een aantal minister in haar kabinet met een opstand als ze de optie voor een ‘no deal’-Brexit, het meest rampzalige scenario, niet van tafel haalt.

Er wordt komende woensdag wel gestemd over alternatieve voorstellen voor de Brexit maar die zijn ingediend door parlementariërs. Zo is er het voorstel van Yvette Cooper (Labour) en een voormalig Conservatief om de Brexit uit te stellen.

The Guardian meldt op basis van bronnen in Brussel dat de EU bereid is de Brexit uit te stellen tot 2021. De verlenging met 21 maanden moet de Britten in staat stellen een oplossing te vinden voor de grens met Ierland, een van de grootste struikelblokken in het uittredingsproces.
Ondertussen lees ik staalfabrikant British Steel voor 110 miljoen euro het schip in gaat als er een ‘no deal’-Brexit komt. Vanwege de Brexit zonder afspraken zou het bedrijf geen beroep meer kunnen doen op EU-emissierechten en moet deze aanschaffen op de wereldmarkt. Daar moet flink gedokt worden.

> Brexit is Brexit .
Mevrouw May draait om de hete brij heen. Uitstel verandert niets, het brengt alleen de fatale datum dichterbij. Wat moet het Verenigd Koninkrijk met een incompetente en weigerachtige May. Het mens gaat naar Brussel met wijzigingsvoorstellen waarvoor ze in haar eigen parlement geen meerderheid heeft. Dit kun je toch niet langer serieus nemen. Maar dat is wel precies wat er gebeurt.

Mevrouw May gaat de geschiedenis is als de "hinder"- premier die het Verenigd Koninkrijk eigenhandig in de zwaarste economische crisis ooit heeft gestort, omdat ze mijns inziens nimmer van plan was Brexit uit te voeren. Anders begrijp werkelijk niet waarom May er in twee jaar tijd niet in geslaagd is om EU-wetgeving te ontvlechten in een werkbaar geheel voor het Verenigd Koninkrijk. Nu heeft ze weinig meer gedaan dan het de EU naar de zin te maken. Ik heb sterk de indruk dat het opzettelijk traineren is.

Naar mijn stellige overtuiging durft mevrouw May niet met de vuist op de Brusselse tafels durft te slaan omdat ze chantabel is.Ze is destijds naar Brussel gerend om het voor elkaar te krijgen dat de overige 27 EU-landen meegingen in de Skripal-vergiftigings-Hoax van het Britse MI5/MI6, om de hetze tegen Rusland in een hogere versnelling te zetten en de EU gezamenlijk zoveel mogelijk diplomaten uit te laten zetten. In ruil voor die medewerking heeft zij toegezegd er alles aan te zullen doen Groot-Brittannië in de EU te houden.
We wachten het af...
Laast bewerkt: 2 jaren 7 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden - 2 jaren 7 maanden geleden #54025 door katertje
Brexit koerst nog steeds lijnrecht op een No-Deal exit af. ook een nieuwe poging van premier May voor het verwerven van enige steun uit het Lagerhuis strandde gisteren, zoals we eerder schreven.

Het was geen belangrijke stemming, maar het is een signaal dat een No-deal niet langer vermeden zal kunnen worden. Na 20 februari is het enige alternatief voor een No-Deal (op 29 maart) nog slechts een uitstelmanoeuvre aanvragen in Brussel. Maar welke Britse politicus dat ook doet: het is weinig meer dan een ondoordachte politieke zelfmoordpoging. Wel een heel effectieve: waarschijnlijk neemt het de partij van de aanvrager prompt mee in diens politieke graf.

Denk niet dat May dit doen zal. Verdere onderhandelingen in Brussel zullen vanaf dit tijdstip alleen nog tot gevolg hebben dat de EU voorstelt dat het UK inderdaad uitstel aanvraagt, en acceptabel zal dat niet worden. Er is teveel gebeurd, de woede is al te groot.
En wellicht het ergste van alles: er is zo’n hysterie gekweekt dat het alle grenzen van serieus gedrag te buiten is gegaan.

Zoals bij voorbeeld hier bij ons:

Brexit-muppet van Stef Blok moet ondernemers waarschuwen, maar zorgt vooral voor hilariteit
Een blauw en pluizig monster, om Nederlandse ondernemers te waarschuwen voor de gevolgen van Brexit. Slaat in als een BOM!
De campagne van het ministerie van Buitenlandse Zaken valt niet alleen in Nederland op. Onder meer de Britse omroep BBC bericht er over.

“Zorg dat Brexit jou niet in de weg zit… of ligt”, adviseert Blok op Twitter. Op de foto bij het bericht ligt de ‘Brexit-muppet’, zoals hij op Twitter is gedoopt, op een bureau. Achter het bureau de minister, met een verbaasde blik en zijn armen in de lucht

Heb jij al gecheckt welke gevolgen Brexit voor jou of je bedrijf heeft? Doe de Brexit Impact Scan op t.co/eytAlAwphK of kijk op t.co/U64nYectmE . Zorg dat Brexit jou niet in de weg zit….of ligt. pic.twitter.com/LWKOLnLPQl
— Stef Blok (@ministerBlok) February 14, 2019

Omg this really is for real. A Brexit Muppet. Lordy I love the Dutch. t.co/oJswLOGHN5
— Dr Anna Watts (@drannawatts) February 14, 2019

Journalisten uit binnen- en buitenland kunnen hun lol niet op. “Oh mijn god, de Nederlandse regering heeft eindelijk zijn Brexit-muppet onthuld”, twittert Danny Kemp van persbureau AFP. “De muppet is die blauwe… de andere kerel is minister van Buitenlandse Zaken @ministerblok.”

Deze blauwe knuffel moet bedrijven er aan herinneren dat er wat aan zit te komen; dat iets de gewone gang van zaken veranderen zal. Het is echt om je dood te schamen, eens te meer omdat al lang duidelijk is dat alle onrust die het gevolg van Brexit zal zijn voor 90% te wijten is aan vooropgezette EU-paniek en bewust negeren van aanstaande eventuele gevolgen. Maar goed, konden ze in het UK ook weer eens lachen.

En dat deden ze:
“Wij Britten zijn altijd wel in voor een grapje”, reageert Peter Wilson, de Britse ambassadeur in Nederland op Bloks brexit-beest. Hij tilt niet zwaar aan de blauwe mascotte die vanochtend opdook op het bureau van de minister van Buitenlandse Zaken.

> Ik dacht...kanniewaarzijn. Dat we er toch altijd weer in slagen om onszelf volslagen voor idioot te zetten. Ik dacht: is dit serieus? Is dit de manier van communiceren van een minister met het bedrijfsleven?
Na dit plaatje zijn alle Britten overtuigd dat het echt klaar is met Europa. Ook de tegenstanders van de Brexit zijn nu definitief om.

Wegwezen bij deze Europese idioten.
Bijlagen:
Laast bewerkt: 2 jaren 7 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden - 2 jaren 8 maanden geleden #54023 door katertje
'VK is te zwak om alleen op het wereldtoneel te staan'
Premier Rutte heeft in interviews met Europese media een vernietigend oordeel geveld over het Verenigd Koninkrijk.

Het zijn de Britten die verzwakt achterblijven na de Brexit. Het wordt een economie van middelmatige omvang. Het is noch de VS, noch de EU."

"

Volgens Rutte is de macht van het VK "tanende" vergeleken met twee of drie jaar geleden en is het land alleen niet groot genoeg om een rol van betekenis te spelen op het wereldtoneel. (Spaanse krant El País vandaag)Het Verenigd Koninkrijk zal volgens de huidige planning op 30 maart uit de Europese Unie vertrekken. Maar de deal waartoe de Britse regering en de Europese Unie zijn gekomen, komt maar niet door het Britse Lagerhuis heen.

Er dreigt een scenario waarbij de Britten zonder akkoord uit de Europese Unie stappen, met grote economische gevolgen.
Bal rolt richting de afgrond'"Mijn indruk is dat de bal richting de afgrond rolt en iedereen schreeuwt dat dat moet stoppen, maar niemand doet iets om het te stoppen. Tenminste, niet aan de Britse zijde", aldus Rutte. Hij ontkent dat de EU het Verenigd Koninkrijk probeert vast te zetten: "De EU wil zo spoedig mogelijk naar de volgende fase en een nieuwe relatie starten met de Britten. Maar gezien Mays pogingen om te heronderhandelen over de Irish backstop, weet ik niet hoe dit eindigt en of we een harde Brexit kunnen voorkomen."

Macht is geen vies woord
In het nieuwe Europese speelveld - zonder het VK in de EU - ziet Rutte een belangrijke rol voor Nederland. Met het vertrek van de Britten verliest de EU een belangrijke stem voor vrijhandel en open markten, "een stem die altijd overeenkwam met die van Nederland".
De interviews volgen op de Churchill-lezing van Rutte, die hij dinsdag in Zürich gaf. Daarin riep hij de Europese lidstaten op om samen één vuist maken.
"Macht is geen vies woord", zei Rutte woensdag in zijn Churchill-lezing in Zürich. "Het is nu aan ons om de positie van Europa op het wereldtoneel veilig te stellen."

> Doorzichtig naar de mond praten van de ongekozenen van de EU door Rutte. Als je ziet wat dit ruggengraatloze weekdier er allemaal voor over heeft om dat baantje bij de EU te bemachtigen... zonder met de ogen te knipperen Nederland een dikke 1000 miljard aan belastingen opleggen omdat Guterres van de Verenigde Naties hem heeft opgedragen van Nederland een klimaatproeftuin te maken voor de rest van de wereld..!

De EU geeft mij de indruk het VK vooral te willen afstraffen omdat het niet slaafs alle door de EU verzonnen regeltjes gevolgd heeft, maar duidelijk aangegeven heeft dat genoeg echt genoeg is omdat sommige van die dictaten zeer schadelijk bleken uit te pakken voor het VK. De Britten zelf zijn m.i. heel goed in staat om zonder de EU hun eigen broek op te houden op het wereldtoneel. De EU kan dat niet gebruiken omdat de bevolking van andere landen er dan ook uit zou kunnen willen stappen.

Nederland zou beter af zijn als Rutte zou proberen zich als een soort van "staatsman" zou gedragen en zich zou onthouden van commentaar op een (bijna) voormalige collega, i.p.v. schaamteloos de bezopen hielen ( en wie weet erger?) te likken van Juncker en de zijnen, want hij weet natuurlijk ook wel dat heel veel Nederlanders die hele ondemocratische EU, waarin NL netto-betaler is, ook flink zat zijn.

Een makke is dat er bij het EU-experiment geen blanco controle groep is. Het is dus niet te bewijzen welk aandeel de EU daadwerkelijk heeft in ons succes en welvaart. Gelovigen denken dat we er alles aan te danken hebben, en ongelovigen denken dat het ook prima zonder EU (maar met de economische vorm van samenwerking, bijvoorbeeld EEG) gelukt zou zijn.Er zijn nauwelijks argumenten of bewezen feiten. En dat betekent dus dat ik niet klakkeloos aanneem dat de EU onze bron van succes is. En ik geloof ook niet dat het VK over een paar jaar niet meer bestaat.
Het VK kan uitgroeien tot een bastion voor de wereldhandel, die te vaak hun hoofd stootten op een klein belang in de EU. In de gezamenlijke verklaring heeft men de intentie uitgesproken om wederzijds geen 'straftarieven' te gaan eisen.
Dus is het helemaal niet zo vreemd om te veronderstellen dat veel grote landen hun 'supporting staff' in de VK gaan vestigen om waar nodig support te leveren in de EU...ik bedoel, onderzoeken die de EU, om wat voor reden, tegenhoudt kunnen uitstekend uitgevoerd worden in het VK.
Is toch niet voor niets dat de grote Farma ooit in Zwirtserland is gaan zitten??

De EU "leiders" willen ons doen geloven dat een Brexit het eind der tijden is voor het VK. Las van de week in de krant dat na 28 maart het vliegen op het VK moeilijker zou worden. Ik vraag me dan altijd af, hoe deden we het dan voor de EU? Mensen laat u toch niet gek maken door die megalomane dictators in Brussel van de perfide, niet gekozen, Europese Commissie....
Laast bewerkt: 2 jaren 8 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden #54022 door katertje
De Britse premier Theresa May heeft vanavond (donderdagavond) een pijnlijke nederlaag geleden in het Lagerhuis. Parlementariërs stemden tegen een motie waarin ze werden opgeroepen "de Brexit-benadering die deze regering heeft gekozen te steunen".

Uiteindelijk stemden 303 van de Britse parlementariërs tegen de motie, tegenover 258 stemmen vóór de motie; een verschil van 45 stemmen. Radicale Brexiteers in haar eigen Conservatieve partij onthielden zich van stemming door niet op te komen dagen. De groep Conservatieven zag de motie als een uitsluiting van een Brexit zonder deal.
Oppositieleider Jeremy Corbyn van de Labourpartij riep de Britse premier, die niet bij de stemming aanwezig was, op om naar het Lagerhuis te komen en "toe te geven dat haar Brexit-strategie heeft gefaald".

Nu was de stemming van vandaag eerder symbolisch dan bindend, maar toch is de positie van May in haar eigen land en tegenover de EU verder verzwakt.

Premier May en haar regering hadden het hard gespeeld: een afwijzing van de motie zou haar onderhandelingspositie met de EU over de Brexit verzwakken. Toch verloor ze de stemmen van een deel van haar Conservatieve achterban, die hoe dan ook toch al geen meerderheid in het parlement meer heeft.

Eind januari had het Lagerhuis met een overweldigende meerderheid het akkoord dat May eerder bereikt had met de EU naar de prullenmand verwezen. Daarop won May een vertrouwens stemming,maar nu moet ze dus opnieuw in het stof bijten.

May zal blijven onderhandelen met de EU over het struikelblok van de "backstop" die de harde grens tussen het Britse gebiedsdeel Noord-Ierland en de Ierse Republiek, een lidstaat van de EU, moet vermijden. Door die backstop zou het VK nog een tijdje in de douane unie met Europa blijven, maar de radicale Brexiteers zien daar een capitulatie in.

"De regering blijft samen met de EU naar een oplossing zoeken zodat we op 29 maart uit de Unie kunnen stappen", aldus de woordvoerder van premier May

Afgelopen maandag was er een nieuwe ronde Brexit-onderhandelingen tussen EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier en de Britse Brexit-minister Stephen Barclay, maar die leverden niets op. De Britten willen de zogeheten 'backstop'-regeling aanpassen, de noodoplossing die ervoor moet zorgen dat er nooit een harde grens terugkeert op het Ierse eiland. Alle pogingen die de Britten hiertoe ondernomen hebben zijn echter afgeschoten door Brussel.

Pogingen om onder meer een tijdslimiet aan de backstop te verbinden of de Britten het recht te geven om eenzijdig uit de backstop te stappen, werden afgewezen door Barnier. Hierdoor zou er volgens de EU ooit weer een harde grens kunnen verschijnen op het Ierse eiland

wordt vervolgd
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden #54014 door katertje
Verhofstadt claims Brexiteers could 'end up on the guillotine' for NOT representing Brits
Verhofstadt kan het niet laten om te stoken. We kennen allemaal zijn holle retoriek

De voorbije week deed Verhofstadt nog eens het enige waarin hij goed is: drammen en het opvoeren van een hypocriet stukje politiek theater. De gebuisde en door de kiezer weggehoonde premier vuurde in het Europees Parlement wat banbliksems af. Doelwit?

De Brexiteers

De uittreding van Groot-Brittannië uit de Europese Unie zorgt bij Verhofstadt kennelijk voor een "duurzame" psychose.
Daarbij doet de zelfverklaarde democraat en grootste bemoeial van Europa in Straatsburg alsof er geen nationale parlementen meer zijn.
Verhofstadt is Europarlementariër. Vroeger was hij premier. In zijn eigen liberale club stookte hij onrust over een kwestie als het immigrantenstemrecht. Het Belgische parlement was tegen, en ook binnen de Belgische liberalen waren er veel tegen. Die moesten het veld ruimen. Verhofstadt dramde door, blies zijn partij op en verloor glansrijk de verkiezingen. Einde van Guy Verhofstadt? Niet voor de Nederlandse media. Hier verschijnt hij steeds meer in beeld, als ‘denker’ of zoiets…” Au.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden - 2 jaren 8 maanden geleden #54011 door katertje
De UK en Zwitserland sluiten een post-Brexit handelsakkoord dat op 30 maart ingaat

Switzerland formalises post-Brexit trade agreement with the UK
This content was published on February 11, 2019

The deal will also apply to Liechtenstein - represented by foreign minister Aurelia Frick - under the Swiss-Liechtenstein Customs Union.
(Keystone)
The two countries have signed a post-Brexit trade deal that would cover most of the existing agreements that govern relations with the EU.
Swiss Economics Minister Guy Parmelin signed the deal with the British Secretary of State for International Trade, Liam Fox, in the Swiss capital on Monday.
The new deal will replace those with the European Union (EU) and cover the 1972 Free Trade Agreement, the Agreement on Public Procurement, the Agreement on the Fight against Fraud, part of the Agreement on Mutual Recognition in Relation to Conformity Assessment and the 1999 Agreement on Agriculture.
However, other EU agreements on equivalency in certain areas like agriculture and customs cannot be replicated in their entirety at this stage, said a government statement.
The new trade deal will come into effect after the end of the Brexit transition period. Should the UK leave the EU without a deal on March 29, then the deal with Switzerland will be applicable from March 30. An additional agreement was also signed that applies the provisions of the Swiss-UK trade deal to Liechtenstein as well.
In 2017, the UK was the sixth-biggest market for Swiss exports (CHF11.4 billion, $11.36 billion) and the eighth-largest source of imports (CHF6 billion).

‘Mind the Gap’
Swiss-British treaty extends worker residency rights post-Brexit
The residency rights of Swiss and British nationals already living in each other’s countries will be guaranteed after Britain leaves the EU.
swissinfo.ch/ac


> Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker !
Laast bewerkt: 2 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden - 2 jaren 8 maanden geleden #53981 door katertje
Brexiteers react to Donald Tusk’s ‘special place in hell’ remarkNigel Farage 3-02-2019
EU EXPOSED? Nigel Farage's BRILLIANT critique of MEPs revealed: 'We know NOTHING!'


Nigel Farage:"Donald Tusk was talking about me. The EU are scared"
Laast bewerkt: 2 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 8 maanden geleden - 2 jaren 8 maanden geleden #53974 door katertje

Donald Tusk "Special Place in Hell for Brexit Campaigners
I've been wondering what that special place in hell looks like, for those who promoted #Brexit, without even a sketch of a plan how to carry it out safely.

,,Ik vraag me af hoe die speciale plek in de hel eruitziet voor degenen die de brexit hebben aangemoedigd, zonder zelfs maar een schets van een plan hoe dat veilig moet gebeuren’’, zei hij kort na overleg met de Ierse premier Leo Varadkar in Brussel.


De Pool zei dat hij hoopt donderdag te horen hoe de Britse regering uit de impasse rond een ordelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie per 30 maart denkt te komen. Premier Theresa May komt dan naar Brussel om over de stand van zaken te praten. Haar parlement wijst het terugtrekkingsakkoord met Brussel af zolang er geen alternatief is voor de backstopregeling om een harde landgrens met Ierland te voorkomen.


De "wondering" van Donald Tusk was inmiddels doorgedrongen tot het Britse Parlement waar het Britse Conservatieve Parlementslid Peter Bone, zijn beklag deed over de woorden van Tusk. Hij kon zich niet herinneren dat er ooit zulke zwaar beledigende opmerkingen zijn gemaakt.
Conservative Peter Bone asks how the Commons and government can complain about the comments by the EU Council President Donald Tusk on Brexit, (tweet below). He says that he doesn't remember a time when such "completely outrageous" comments were made.

Mr. Speaker John Bercow says that he was not aware that Mr Bone was so easily insulted, "deeply wounded" and "sensitive, in any sense a delicate flower".
Parlementsvoorzitter John Bercow wist niet dat Mr. Bone zo'n teer Kruidje roer me niet-bloemetje was. Zo gevoelig, zo snel beledigd, en diep gewond.

Het was Joanna Cherry van de Scottisch? SNP-party, die Parlementsvoorzitter Bercow vertelde dat Tusk's volledige opmerking voornamelijk betrekking had op het ontbreken van plannen van de Brexiteers hoe de EU te verlaten.
The SNP's Joanna Cherry says that the full comments were on the lack of plans by the Brexiteers.

Mr Bercow says that he is not responsible for comments made by the President of the European Council.


In Downing Street vraagt men zich af of Tusk denkt dat het gebruik van een dergelijke arrogante taal gunstig is”.

Nigel Farage reageerde geërgerd op de kritiek van Tusk. “Na de brexit zijn we verlost van ongekozen, arrogante pestkoppen zoals u. Dan zijn we weer zelf de baas in ons land’’, reageerde hij op Twitter. ,,Klinkt voor mij meer als de hemel.”
Bijlagen:
Laast bewerkt: 2 jaren 8 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.