Vraag After #Brexit; de STORY en UPDATES... blijf bij !

Meer
2 jaren 11 maanden geleden #54839 door katertje
Post voor Bojo uit Brussel..

Boris Johnson dreigt ondanks een optimistisch discours op ‘onverbiddelijke’ eurocraten te botsten. Zo is het huidige brexitakkoord volgens uittredend Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker “het beste en het enige haalbare compromis”. EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier stelde het nog iets forser: een heronderhandeling is volgens hem “onaanvaardbaar”.

Eergisteren werd bekend dat Boris Johnson Theresa May als conservatief leider en bijgevolg premier van het VK mocht opvolgen. Vooraf liet de nieuwbakken premier alvast weten dat het VK voor 31 oktober de EU zal verlaten, “met een deal of zonder”. Toch is dit niet het scenario dat Johnson zijn voorkeur krijgt. In plaats daarvan zet hij in op een heronderhandeling van het brexitakkoord. Meer concreet wil hij komaf maken met de zogenaamde ‘backstop’. Deze regeling zorgt ervoor dat wanneer de Britten de EU verlaten de situatie twee jaar hetzelfde blijft. Zo blijft er vrij verkeer van personen en van goederen. Het gevolg? Er komt geen harde grens nabij Ierland.

De pleitbezorgers van de brexit hebben evenwel problemen met deze oplossing. De reden? Ze kunnen niet zelf bepalen wanneer ze uit deze ‘backstop‘ stappen. Verder vrezen de conservatieven dat de EU deze ‘verzekeringspolis’ gaat gebruiken in een toekomstige onderhandeling. De Europeanen zouden zo bijvoorbeeld toegang tot Britse wateren kunnen eisen voor Nederlandse vissers. Gaan de Britten daar niet mee akkoord, dan zouden ze in de ‘backstop’ belanden. Voor de harde brexiteers, waaronder Johnson, is het dan ook duidelijk: de ‘backstop’ moet weg.

Aanpassing? “Onaanvaardbaar” voor Barnier
EU-hoofdonderhandelaar Barnier wil van een heronderhandeling niet weten. “Dat is natuurlijk onaanvaardbaar en maakt geen deel uit van het mandaat van de Europese Raad”, citeert BELGA uit een brief aan de vertegenwoordigers van de 27 andere EU-lidstaten. Verder zou de EU zich maar beter voorbereiden op een harde brexit volgens Barnier.

Juncker, die eerder een telefoongesprek met Johnson had, bezet eenzelfde positie. “Juncker complimenteerde premier Johnson met zijn benoeming en herbevestigde zijn inzet om op de best mogelijke wijze samen te werken“, vat een woordvoerder van de Europese Commissie het telefoongesprek samen volgens Politico. “Juncker luisterde naar wat Johnson te zeggen had [en] bevestigde de positie van de EU dat het brexitakkoord het beste en het enige haalbare akkoord is“. Verder zou Juncker volgens zijn woordvoerder hebben gezegd dat de Europese Commissie ontvankelijk is voor “alle ideeën van het VK indien ze compatibel zijn met het brexitakkoord”.

bron The Guardian
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 11 maanden geleden #54834 door katertje


De nieuwe Britse premier Johnson roept de Europese Unie op om opnieuw te onderhandelen over een brexitdeal. Hij zei dat in zijn eerste toespraak als premier in het Britse parlement. Johnson zei dat de EU verlaten met een akkoord zijn voorkeur heeft. "Maar een ding moet duidelijk zijn: het terugtrekkingsakkoord is hier in het parlement drie keer verworpen", zei hij.

Johnson wil onder meer af van de backstop, de afspraak dat er geen harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland als de EU en het VK er in de twee jaar durende overgangsfase niet in slagen een handelsakkoord te sluiten.
Dat zou betekenen dat de Britten in de douane-unie van de EU blijven en Europese regels moeten blijven volgen. Volgens Johnson zijn er echter allerlei alternatieven voor een backstop.

Zonder uitstel van de brexit verlaat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober de EU. De EU heeft meerdere keren gezegd dat het akkoord dat er nu ligt definitief is en niet opnieuw onderhandelbaar. Over een politieke verklaring die ook is opgesteld wil Brussel wel praten.

Rechten EU-burgers
Volgens Johnson zijn de Britten niet goed voorbereid op een vertrek zonder akkoord met de EU. Hij heeft zijn medewerkers gevraagd van de voorbereidingen de "absolute topprioriteit" te maken. Hij denkt echter niet dat de Britten zonder deal uit de EU stappen.

Johnson zei ook dat EU-burgers hoe dan ook "de absolute zekerheid" hebben dat ze op Brits grondgebied kunnen blijven wonen en werken.

Omdat Johnson ervan uitgaat dat de Britten op 31 oktober uit de EU vertrekken, gaat hij geen Britse kandidaat voordragen voor de Europese Co.
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 4 weken geleden - 3 jaren 4 weken geleden #54573 door katertje
Even bijpraten over de Brexit ...

Op de site van de Telegraaf afgelopen week:Trump adviseert Britten om rekening voor Brexit niet te betalen. Brussel wil een vergoeding van 39 miljard pond = 44 miljard euro van het VK.

Bij het lezen van Brexit-rekening zou je denken dat er voor de Britten nog een "schuld" openstaat bij de EU, t.b.v. maar liefst 44 miljard euro. Die 39 miljard pond maakt deel uit van de Withdrawal-Agreement, waarover de EU onderhandelde met May en met niemand anders. De 39 miljard pond is in het VK bekend als echtscheidingsrekening (Divorce-Bill)

De 39 miljard pond bestaat uit betalingen die het VK moet overmaken aan de EU tot aan het einde van 2020. Het betreft de contributie en betalingen op vermeende aangegane verplichtingen.

Deze Withdrawal-Agreement heeft - ondanks drie pogingen - geen meerderheid gekregen in het Britse Lagerhuis, en heeft in principe dus geen enkele waarde - het is een suggestie van onderhandelaar Theresa May.
De reden hiervan is het zevenjarenplan dat de EU in 2013 heeft aangenomen. Daarin hebben lidstaten overeenstemming bereikt over het bedrag van hun jaarlijkse bijdragen aan de EU voor de periode van 2014-2020.De Britse goedkeuring aan dat plan, destijds afgegeven onder premier Cameron, kwam op een moment dat niemand wist dat het VK in 2016 zou stemmen voor een BREXIT, met maar liefst 1,3 miljoen stemmen. De overeenkomst werd gesloten op voorwaarde dat het VK in 2020 nog steeds lid zou zijn van de EU.
Als het aan de Britse kiezers en de Brexiteers ligt gebeurt dat niet - ondanks alle pogingen van Brussel, de huidige heersende Britse politici en continentaal Europa om de Brexit te ondermijnen en het tóch proberen te voorkomen.

Dit roep n.m.m. de vraag op of een land dat het lidmaatschap van de EU heeft opgezegd, op grond van internationale verdragen kan worden verplicht om bijdragen te blijven betalen aan de EU, zónder deelname en zónder het voordeel te genieten van deze bijdragen.

Antwoord Financial-Affairs Sub-Committee van de House of Lords in 2017:
"However, the strictly legal position of the UK on this issue appears to be strong. Article 50 provides for a "Guillotine" after two years if a withdrawal agreement is not reached unless all Members States, including the UK, agree to extend negotiations.
Although there are competing interpretations, we conclude that if the agreement is not reached, all EU law - includien provisions concerning ongoing financial contributions and machinery for adjudication - will cease to apply, and the UK would be subject to no enforceable obligation to make any financial contribution at all."

Ofwel:
De strikt juridische positie van het Verenigd Koninkrijk op dit punt lijkt echter sterk te zijn. Artikel 50 voorziet in een "guillotine na twee jaar indien een terugtrekkingsovereenkomst niet wordt bereikt, tenzij alle lidstaten, inclusief het Verenigd Koninkrijk, overeenkomen de onderhandelingen te verlengen. Hoewel er concurrerende interpretaties zijn, concluderen we dat als er geen overeenstemming wordt bereikt, alle EU-wetgeving, inclusief bepalingen betreffende lopende financiële bijdragen en beoordelingsinstrumenten, niet meer van toepassing zal zijn en het Verenigd Koninkrijk geen uitvoerbare verplichting zal hebben om wat voor financiële bijdrage dan ook te leveren."

Een harde Brexit, een exit uit de EU zonder een uittredingsverdrag, betekent daarom geen wettelijke verplichting voor het VK om bijdragen aan de EU-zevenjarige begroting te blijven betalen. De Lords staan erom bekend dat ze altijd proberen de negatieve gevolgen van een rechtspositie te overwegen.

In het onderhavige geval luidt dit als volgt:
This would be undesirable for the remaining Member States, who would have to decide how to plug the hole in the budget created by the UK's exit without any kind of transition, It would also damage the prospects of reaching friendly agreement on other issues. Nonetheless, the ultimate possibility of the UK walking away from negotiations without incurring financial commitments provides an important context."

Ofwel:
Dit zou onwenselijk zijn voor de overige lidstaten, die zouden moeten beslissen hoe ze het gat in het budget dat is gecreëerd door de exit van het VK, zonder enige vorm van overgang kunnen dichten. Het zou ook de kansen schaden om een vriendelijke overeenstemming te bereiken over andere kwesties. Niettemin biedt het de ultieme mogelijkheid dat het VK de onderhandelingstafel verlaat zonder financiële verplichtingen aan te gaan, een belangrijke context."

Het argument dat het VK de 39 miljard pond betaalt, die de EU goed kan gebruiken als gevolg van een verwachte recessie, verwijst naar een duidelijk rendement, een vrijhandelsovereenkomst of iets dergelijks - wat als een vriendelijke overeenkomst kan worden beschouwd, na de Brexit.

Helaas heeft May het boekwerk "onderhandelingen voor dummies" niet gelezen of begreep ze het niet en gaf ze zich over aan de grillen van de EU. Daarom moest ze ook ontslag nemen.

Samenvattend
Het VK heeft onder Brits recht geen schulden uitstaan bij de EU. Het is ook niet mogelijk om schulden zonder tegenprestatie van de EU te hebben. De toezegging om de EU-begroting met 13 miljard euro per jaar te verhogen, werd aangenomen toen niet bekend was over een eventuele Brexit. De verbintenis van de Britten is ook gebaseerd op een tegenprestatie van de zijde van de EU: deelname aan politieke beslissingen en teruggave van een deel van de middelen aan Britse projecten.

Wie dus beweert dat het VK schulden heeft uitstaan bij de EU, moet daarbij ook aangeven dat de EU ook schulden heeft t.o. het VK.
Gezien het feit dat de vermeende schulden zouden moeten bestaat voor een periode waarin het VK niet langer lid is van de EU, zou een dergelijke bewering een grote grap zijn. Wat doet vermoeden dat de suggestie dat de Britten de EU "nog vele miljarden schuldig zijn" opzettelijk in de MSM als zodanig wordt weergegeven. om te suggereren dat het VK achter loopt met zijn betalingen aan Brussel. Dat is niet het geval. Met elke dag dat de Brexit vertraging oploopt, gooien de Britse belastingbetalers geld in de bodemloze put van de Brusselse verspillingseconomie.

bron: economedian.com

Alleen een harde Brexit zou een einde maken aan betalingen aan Brussel, een horror-scenario voor de technocraten in Brussel, omdat de bereidheid om zuinig(er) met geld om te moeten gaan, er niet is.
Laast bewerkt: 3 jaren 4 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 1 maand geleden #54486 door katertje
Dáár gáát ze....!



Britse premier neemt ontslag
Op 7 juni 2019 verlaat Theresa May Downing Street 10. Van oudsher de ambtswoning van elke Britse premier. Ze zal dan net geen drie jaar aan het hoofd hebben gestaan van de regering van het VK.

Het zat er aan te komen want ze verloor meer en meer politieke steun.…Ook binnen haar eigen partij, de Conservatieven. Haar opeenvolgende Brexit voorstellen liepen telkens op niets uit.

De afgelopen dagen verdampte het laatste greintje lauwe steun die May genoot onder Conservatieve parlementsleden, nadat ze voorstelde om de deal die ze sloot met de Europese Unie over de Brexit voor een vierde keer in stemming te brengen. Dit keer wilde May aan goedkeuring van de deal de mogelijkheid koppelen om daar een tweede referendum over te houden. Dat schoot veel Conservatieven in het verkeerde keelgat.

Vanochtend ontmoette ze de voorzitter van het invloedrijke comité 1922, dat de ‘gewone’ conservatieve parlementariërs vertegenwoordigt. Als ze had geweigerd op te stappen, had het comité alsnog kunnen besluiten de partijregels aan te passen zodat ze op korte termijn zou kunnen worden weggestemd.

Met 7 juni als vertrekdatum, mag May nog de Amerikaanse president Donald Trump ontvangen, die van 3 tot 5 juni in Londen is voor een staatsbezoek.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 1 maand geleden #54451 door katertje
De gesprekken tussen de Britse regering en de Labour-oppositie zijn op niets uitgelopen, schrijft oppositieleider Jeremy Corbyn vrijdag in een brief. Volgens hem is dat te wijten aan de steeds erger wordende "zwakte en instabiliteit" van de Britse regering.

Volgens Corbyn hebben er goede gesprekken plaatsgevonden, maar is duidelijk geworden dat de twee partijen "de grote verschillen niet hebben kunnen overbruggen".

Begin juni zal premier Theresa May vermoedelijk voor de vierde keer het terugtredingsakkoord tot stemming laten komen. Corbyn zegt dat Labour nieuwe voorstellen "zorgvuldig zal overwegen", maar hij voegt daar ook aan toe dat de grootste oppositiepartij in het Britse Lagerhuis niet voor het voorstel in de huidige vorm zal stemmen.

Er is dit jaar al drie keer gestemd over het terugtredingsakkoord, het Brexit-akkoord. Drie keer leidde dat tot een nederlaag voor May. Door gesprekken met Labour te starten, hoopte de Britse premier ook de oppositie mee te krijgen voor haar deal, hoewel de kans op slagen door velen niet erg hoog werd ingeschat.

De verwachting is dat May sowieso aftreedt nadat ze haar deal wederom tot stemming heeft gebracht, ongeacht de uitkomst van die stemming. Eerder gaf May al aan plaats te zullen maken wanneer deze fase in het Brexit-proces is afgerond. 'Brexiteer' en oud-burgemeester van Londen Boris Johnson heeft deze week bevestigd dat hij graag het stokje van May als leider van de Britse Conservatieven overneemt.

Britten dreigen uit de EU te crashen
In het terugtredingsakkoord zijn afspraken gemaakt om het Britse vertrek uit de EU soepeler te laten verlopen. Zonder zo'n deal dreigen de Britten uit de EU te crashen, met grote economische en maatschappelijke gevolgen.
Oorspronkelijk zouden de Britten op 29 maart uit de Europese Unie vertrekken. Die deadline is inmiddels twee keer verzet. Volgens de huidige planning is 31 oktober de laatste dag dat het Verenigd Koninkrijk nog deel uitmaakt van de EU.

Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 1 maand geleden - 3 jaren 1 maand geleden #54438 door katertje
Brexit Behind Close Doors



"What the fuck is er mis met May?"
Versnelt de Belgische documentaire Brexit Behind Closed Doors straks de val van Theresa May? Dat valt niet uit te sluiten. Regisseur Lode Desmet volgde twee jaar lang Guy Verhofstadt toen die met haar onderhandelde. De schipperende premier drijft Verhofstadt soms tot wanhoop. ‘May zou zich thuis voelen in de 15de-eeuwse Florentijnse politiek: elkaar in de rug steken en verraad.’

Eendrachtige EU, verdeelde Britten
Zo goed de verstandhouding was binnen het EU-team, zo onwaarschijnlijk was vaak de onwetendheid van de Britten over de EU tijdens de gesprekken. “Jullie straffen het VK”, verwijt een verontwaardigd Brits parlementslid Verhofstadt, die fel weerlegt. “Wij straffen niemand! Wij praten hier enkel over de gevolgen van jullie beslissing. Wij zijn niet beginnen te praten over een ‘no deal’.”
Als gesprekspartner voor de Britten wordt vooral premier Theresa May bij Verhofstadt en zijn team al snel het mikpunt van hun frustraties over de trage vooruitgang. Zelfs Verhofstadt kan het op een dag in 2017 niet laten haar in haar eigen stad publiekelijk de mantel uit te vegen.
May en Machiavelli
“Het is een beetje surrealistisch”, zegt hij tijdens een toespraak in Londen. “Terwijl ik hier praat over de EU in de hoofdstad van een land dat de EU verlaat, spreekt May in Firenze… Misschien is dat omdat de 15de-eeuwse Florentijnse politiek haar thuis deed voelen”, refereert hij aan de tijd van Niccolò Machiavelli’s Il principe. “Elkaar in de rug steken, verraad, adellijke families die vechten om de macht... Dat moet een omgeving zijn die ze heel goed herkent.”

Elders in zijn EU-hoofdkwartier kan May evenmin op begrip rekenen. Als blijkt dat de Britse premier naar Brussel komt om een akkoord te ondertekenen, maar op het laatste moment haar hand terugtrekt omdat haar gedoogpartner, de Noord-Ierse DUP, niet op de hoogte was, kan Verhofstadts medewerker Guillaume McLaughlin – zelf half Frans, half Brits – zijn frustratie niet verbergen. “Waarom verzekerde ze zich niet van hun steun voor ze naar Brussel kwam? What the fuck is wrong with her!? Dit is krankzinnig. Zielig.”

Verhofstadt op Noord-Ierse grens
Een voortdurend struikelblok vormt de grens tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek. Die moet openblijven volgens het Goede Vrijdag-vredesakkoord van 1998, maar moet in theorie dicht als de Britten uit de EU stappen.
De liberale Belgische ex-premier besluit met zijn Ierse medewerkster zelf poolshoogte te nemen, wat zelden gebeurt in de Europese politiek. Volgens de documentairemaker Desmet is dat nochtans een voorbeeld van hoe ook politici uit de ‘Brusselse bubble’ sneller resultaat kunnen halen als ze ter plaatse hun licht opsteken. Verhofstadt erkent dat later. “Ik was nog nooit in Noord-Ierland. Ik dacht zoals in Berlijn: muur weg, probleem opgelost. Het was een shock. De realiteit is dat de problemen daar niet voorbij zijn.”
Een pro-Britse unionist waarschuwt Verhofstadt koudweg: “Als we van de grens pasmunt maken in de brexit-gesprekken, komt er weer geweld en krijgen we weer rouwende families.”
"A shit declaration"
May en de EU bereiken uiteindelijk een brexit-akkoord, waarvan ook de beruchte backstop deel uitmaakt, die moet garanderen dat de grens openblijft tot twee jaar na de brexit. In de tussentijd moet er wel een vrijhandelsakkoord worden onderhandeld, maar daar zijn we nog lang niet aan toe. Als May aan de Britse media communiceert dat ze “haar visie over een toekomstige economische relatie” met Verhofstadt al besprak, fronsen zijn medewerkers de wenkbrauwen. “Ik moet ingedommeld zijn”, lacht de ene. “Omdat er geen visie is, was het razendsnel voorbij”, lacht de andere.

Ook in haar Lagerhuis is May het vertrouwen kwijt. Als ze daar nog eens een verklaring aflegt, klinkt het op Verhofstadts kantoor moedeloos: “It’s a shit declaration.” Haar brexit-akkoord wordt weggestemd. Mays toekomst is vandaag onzekerder dan ooit. Omdat de documentaire, ook te zien op BBC, ook haar belabberde imago in Brussel aantoont, zou ze weleens munitie kunnen leveren voor haar tegenstanders om haar voorspelde val te versnellen.

‘Brexit Behind Closed Doors’
de Morgen.be
Laast bewerkt: 3 jaren 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 2 maanden geleden - 3 jaren 2 maanden geleden #54381 door katertje


Britten hebben net zo veel vertrouwen in Labour en Conservatives als Nederlanders in VVD en PvdA
De gemeenteraadsverkiezingen in Engeland zijn uitgelopen op een daverend verlies voor de Conservatieven van May en in een iets mindere mate verlies voor Labour van Jeremy Corbyn.

Stemgerechtigden konden gisteren - donderdag - lokale volksvertegenwoordigers kiezen in Engeland en Noord-Ierland. Inmiddels hebben 103 van de 248 Engelse raden hun uitslagen bekendgemaakt.

Nadat vrijdagochtend ruim een derde van het aantal uitgebrachte stemmen was geteld, werd duidelijk dat de Conservatieve Partij van premier Theresa May meer dan 350 raadszetels is verloren. Labour, momenteel de grootste partij in landelijke peilingen, raakte er meer dan 70 kwijt. Fanatieke anti-brexit-partij Liberal Democrats wist daarentegen ruim 250 raadszetels te winnen. Lokale, onafhankelijke partijen wisten samen 184 nieuwe zetels te veroveren en de Green Party kreeg er ruim 30 bij.

Dat de partij van May zou worden afgestraft voor de brexit-puinhoop was vooraf verwacht. Haar straf voor het om zeep helpen van de democratie door het niet voortvarend uitvoeren van de Brexit en met traineren alleen maar schade heeft toegebracht aan het land. Je begrijpt niet dat het mens niet allang de laan uitgestuurd is. Veel analyses voorspelden echter dat pro-brexit-partij UKIP van Nigel Farage van het verlies zou profiteren, maar het tegenovergestelde is het geval. Maar UKIP is UKIP niet meer die het was onder de leiding van Nigel Farage. Farage heeft inmiddels een nieuwe partij opgericht: de Brexit-Party en daarmee staat hij in de peilingen aan de leiding. De volgende klap komt er dus aan bij de EU-verkiezingen, waar Nigel Farage met zijn Brexit-party aan meedoet.

moneymaven.io/mishtalk/economics/brexit-...43j7w7Uq84iYxIXde3g/ De straf is meer dan terecht als je het tenenkrommend gedrag van het Britse parlement ziet, het is werkelijk om te huilen.

Wat zou het toch fijn zijn als de Brexit volledig geëffectueerd is, later dit jaar. Dan ziet men dat ze nooit meer terug willen. Eindelijke weer kromme komkommers te koop, mogen ze pulsvissen, gaat de werkgelegenheid voor de Engelsen omhoog en de belasting omlaag, omdat de hypocriete mega miljarden niet meer verdwijnen in de corrupte Brusselse subsidiepotten....hoopte zij..!
Bijlagen:
Laast bewerkt: 3 jaren 2 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 2 maanden geleden - 3 jaren 2 maanden geleden #54373 door katertje
Vernomen van "kuchende" man in regenjas, gleufhoed met krant: Labour houdt tweede referendum op afstand

In de aanloop naar de Europese verkiezingen moeten ook de Britse partijen een Europees verkiezingsprogramma opmaken. Dat is ergens grappig, want in principe gaan ze sowieso de EU verlaten. Maar het kon dus even niet anders.

Binnen Labour waagde de eurofiele fractie onder leiding van ondervoorzitter Tom Watson een nieuwe poging om via dit verkiezingsprogramma Labour te binden aan een tweede referendum over de Brexit. Maar zij kwamen andermaal van een kale kermis thuis.

Het bestuur van Labour besliste, na vijf uur vergaderen, dat Labour eerst en vooral vasthoudt aan haar eigen visie op de Brexit, vervolgens voorstander is van nieuwe algemene verkiezingen, en pas, als dat alles niet lukt, voorstander is van een tweede referendum, namelijk over een eventuele Tory-Brexit. Alleen eurofielen van het slag van Tony Blair denken dat alle problemen van de Britse samenleving neerkomen op een keuze voor of tegen de EU (in hun geval dus voor).
Laast bewerkt: 3 jaren 2 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 2 maanden geleden - 3 jaren 2 maanden geleden #54337 door katertje


Brexit zit in de verlenging. Lagerhuis druk in de weer om een fatsoenlijke deal in mekaar te knutselen? Windstilte bij May.
Alles in kannen en kruiken? Nou, niet echt.

Op de website van EU-Observer is te lezen dat bij de bijeenkomst van de heersende elite in Davos, dat was afgelopen januari, in het geheim gesprekken zijn gevoerd over het houden van een tweede Brexit-referendum.

Elitegroepjes, achterkamertjes, heeft de burger in de EU nog wel wat te vertellen?

De besprekingen zouden ook zijn bijgewoond door de Franse EU-commissaris Moscovici, de voormalige Britse premier Blair en George Soros, de lieveling van de EU, de man die een derde van het Europees Nepparlement in zijn broekzak heeft/op zijn loonlijst heeft staan.

EU-Observer vroeg de Europese Commissie om details over de gesprekken te publiceren. Maar de club, die de mond vol heeft van openheid en transparantie, weigerde. Vinden de interne besluitvormingsprocessen belangrijker dan openheid over wat er allemaal in Davos bekokstoofd is.

Mij lijkt het niet slim van Juncker en zijn drinkebroers, want de belangstelling voor dat geheime gekonkel wordt daardoor alleen maar groter, net als de afkeer en het wantrouwen jegens politici bij de EU, overigens. Het zou namelijk best wel interessant zijn om te weten of er een EU-exitstrategie gemaakt is voor de Brexit - en misschien zelfs wel door sociaal-democratische politici die de Britse Labour Party wantrouwen.

Timmermans - Blair
Ondertussen heeft de Europese Commissie ook gereageerd op een afzonderlijke aanvraag voor toegang tot documenten, in verband met vergaderingen gehouden door de tweede man van de Europese Commissie, vicevoorzitter Frans Timmermans.
Timmermans deelde op 6 november vorig jaar mee vergaderd te hebben met het Tony Blair Institute for Global Change. Maar volgens Timmermans waren er echter geen documenten met betrekking tot die vergadering; geen notulen of "minuten"(gespreksverslag) , zelfs geen e-mails voorafgaand aan het organiseren van de vergadering.
De Europese Commissie schreef: " Het spijt ons u te moeten mededelen dat de Europese Commissie geen documenten bezit die overeenkomen met de beschrijving in uw aanvraag".

Jammer hè?
En de woordvoerder van het campagneteam van Timmermans had net nog gezegd dat "niemand méér gedaan had voor het bevorderen van transparantie dan Frans Timmermans, en dat hij, voordat hij wilde spreken over "mogelijke volgende stappen" andere instanties van de EU hun eigen transparantie dienden te verbeteren....
EU-Observer:
Meanwhile, the commission has also replied to a separate access to documents request, related to meetings held by the commission's second-in-command, vice-president Frans Timmermans.
The Dutch politician, who wants to succeed his boss, commission president Jean-Claude Juncker, reported a meeting on 6 November 2018 with the Tony Blair Institute for Global Change.
However, according to the commission no documents existed relating to that meeting: no minutes or presentations, or even emails sent in advance for setting up the meeting.
The commission wrote "we regret to inform you that the European Commission does not hold any documents that would correspond to the description given in your application."

Het enige wat de Europese Commissie kwijt wilde was een samenvatting per E-mail van wat er met de Franse EU-commissaris was besproken, in wat de auteur van de e-mail heeft beschreven als een "snelle samenvatting van anderhalve dag sub-zero speeddating" in Davos.


Wel werd bekend gemaakt dat de financiële sector Italië en de Brexit" als belangrijkste risico's in Europa zag

Details of EU Brexit talks with Blair and Soros kept secret
euobserver.com/brexit/144724
Bijlagen:
Laast bewerkt: 3 jaren 2 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 2 maanden geleden - 3 jaren 2 maanden geleden #54288 door katertje
.
Brexit: uitstel tot 31 oktober 2019

De leiders van de 27 EU landen hebben het Verenigd Koninkrijk langer uitstel verleend dan gevraagd werd. Wat een goedzakken toch hè?

May wilde tot 30 juni tijd om een Brexit met deal te onderhandelen in het Britse parlement. Ze kreeg nog vier maanden meer. Of dit lange(re) uitstel, het tweede reeds, veel gaat uitmaken, valt te bekijken. Of uitstel ook afstel wordt? Zoals weer eens bewezen wordt, is in de (internationale) politiek werkelijk àlles mogelijk.
Donald Tusk: “Maybe we can avoid the UK leaving the EU – this is obviously not my role, but it’s my personal, quiet dream”.

Op 30 juni aanstaande wordt de overeenkomst tussen Groot-Brittannië en de rest van de Europese Unie nogmaals bekeken. Of het land wel aan de Europese verkiezingen van 23 mei 2019 heeft deelgenomen, wat een voorwaarde is voor het lange uitstel. Of zoveel maanden méér tijd om tot een Brexit met deal te komen binnen het Britse parlement, ook resultaat zal opleveren? De toekomst zal het uitwijzen. Onder tijdsdruk slaagde het daar in ieder geval niet in. Nu tijd veel minder belangrijk is…? In ieder geval betekent het een nog langere periode van onzekerheid. Niemand van het bedrijfsleven, zowel op het eiland als het vasteland, weer waar hij aan toe is. Niemand weet nog waarop zich voor te bereiden.

De gepinde einddatum voor een overeenkomst tussen de Britse parlementariërs onderling, en tussen het VK en de EU onderhandelaars is niet écht 31 oktober 2019! Dat suggereerde Donald Tusk heel duidelijk. En dat werd ook goed begrepen op Twitter: ’31 Oct is not a final, final Brexit date (not least because its All Souls Day). There’s a scheduled #EUCO on 17 Oct that could extend. 31 Mar 2020 is still the default end date – as before an expected April #EUCO to thrash out 2021-2027 EU budgets.’ Een deadline die geen deadline is dus. Want 29 maart werd 12 april wordt 31 oktober wordt…?
Bron: Biflatie
Laast bewerkt: 3 jaren 2 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 3 maanden geleden - 3 jaren 3 maanden geleden #54264 door katertje
Al meer dan twee jaar geleden stemden de Britten in een referendum om de EU te verlaten. Wetende hoe de EU met referenda met een voor haar ongunstige uitslag omspringt, wisten we toen ook al dat de "elite" er alles aan zou doen om het uittreden van het Verenigd Koninkrijk te voorkomen. We spraken het vermoeden uit dat May, een Brexit tegenstander, premier was gemaakt om juist dat voor elkaar te krijgen. Het moest natuurlijk wel op zo’n manier gebeuren, dat het zou lijken dat de wil van het volk geen geweld was aan gedaan.
MSM deed het af als "Samenzweringstheorie" "Alu hoedjes".
Maar als we naar de intussen ontstane chaos kijken, en de rol van May in dit alles, kunnen we alleen maar zeggen dat onze analyse steeds meer op lijkt te gaan. May, en praktisch alle andere fracties in het Lagerhuis, hebben de Brexit in zo’n kwaad daglicht geplaatst, dat de kans groot is dat het gewoon niet door gaat. Men hoopt dat de Britten er intussen zo genoeg van hebben, dat er tegen zo’n besluit niet of nauwelijks geprotesteerd zal worden.

Democratie houdt voor mij in dat je stemrecht hebt na je 18e. Als je geen gebruik maakte van dat recht moest je achteraf niet gaan zeuren als je het niet eens was met de uitslag. Je maakte immers geen gebruik van je stemrecht . Ongeveer drie jaar geleden stemden de Britten in een referendum om uit de EU te stappen. Dat kostte het Verenigd Koninkrijk een kabinet en daarna nam Theresa May het stokje over. Sindsdien komt er van regeren in het VK niet veel terecht, want men blijft maar doorzeuren over wat het volk besloot. Heel Europa houdt de adem in en kijkt gespannen toe hoe de democratie in het Verenigd Koninkrijk volledig aan gruzelementen wordt geslagen via allerlei stemrondes. Bovendien blijkt dat de niet-stemmers van het referendum nu toch gaan lopen zeuren en klieren, want als zij destijds wél waren gaan stemmen...!? (Doe dat dan meteen!) Het is één grote FARCE !
En ja, natuurlijk spint het gespuis in Brussel hier garen bij. Dat is geen theorie, maar de bittere waarheid. We schrijven het voortdurend: democratie in Europa bestaat niet! Er bestaat alleen een schijndemocratie dat als rookgordijn wordt gebruikt om de lidstaten alle zelfstandigheid en soevereiniteit af te nemen en ze stapje voor stapje in het Brusselse fuik te lokken, waar ze nimmer meer uit kunnen ontsnappen
Een beetje nadenkend mens begrijpt dat het Verenigd Koninkrijk veel te invloedrijk is in en voor Europa om ze uit de EU te laten stappen. Het gaat gewoon NIET gebeuren! Geschermd wordt met enorme negatieve economische gevolgen aan de grenzen (ook in Ierland) Wie nu nog niet doorheeft dat die hele zogenaamde Brexit één grote poppenkast is en denken dat Brexit doorgaat omdat hier op democratische wijze door het volk voor is gekozen ..die zullen ernstig teleurgesteld worden. ..een democratisch NEE van de Britten is onaanvaardbaar voor de Brusselse hotemetoten. Ooit meegemaakt dat een overheid luisterde naar het volk?

Ach het blijft koffiedik kijken met deze psychopaten, ze hebben verschillende troeven achter de hand en naar gelang de tijd verstrijkt kunnen ze het scenario aanpassen aan de omstandigheden..een valse vlagje hier en daar of de financiële markten manipuleren het kan allemaal, want het einddoel heiligt immers alle middelen

Theresa May weet dat haar doodvonnis getekend is. Geen probleem. Haar taak is volbracht. Haar rol was slechts om het proces moeizaam te doen lijken en te laten zien hoe hard er gevochten is voor de magere Brexit deal die na hard onderhandelen met de EU nog steeds niet op goedkeuring van het parlement van het VK kon rekenen.

Een peiling van gister zou laten zien dat de meeste Britten nog steeds een Brexit willen en dus dan maar een no deal Brexit:
www.dailymail.co.uk/news/article-6885661...-NO-DEAL-Brexit.html
Laast bewerkt: 3 jaren 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 3 maanden geleden - 3 jaren 3 maanden geleden #54261 door katertje
De Britse premier Theresa May vraagt de EU opnieuw om uitstel van de Brexit. Deze keer willen ze in Londen wachten tot 30 juni. Ook zal het VK mee gaan doen aan de Europese parlementsverkiezingen in mei van dit jaar.

Of toch uitstel van een jaar?
Eerder liet een hooggeplaatste bron binnen de EU weten dat het VK een jaar uitstel zou worden verleend. Dit om te vermijden dat telkens weer korte perioden van uitstel zouden verlangd worden. Het zou Donald Tusk zijn, president van de Europese Raad, die dit bepleit. Indien het voorstel van Tusk aangenomen wordt door alle partijen, neemt dit de druk voorlopig wel van de ketel.

"Tweede uitstel in de maak"
Een eerste uitstel om met een deal tot een Brexit te komen was reeds verleend tot 12 april 2019. Maar het Britse Lagerhuis kon tot nog toe over geen enkele soort deal overeenstemming verkrijgen. Het enige wat de parlementariërs bereikten was het absoluut verhinderen van een harde Brexit. Eén zonder werkende afspraken tussen de EU en Groot-Brittannië dus.

May wordt zo opnieuw naar Brussel gestuurd om een tweede maal uitstel te vragen tot uiterlijk 30 juni. Ook treft Londen voorbereidingen om deel te nemen aan de Europese parlementsverkiezingen van dit jaar, zo staat in een brief die May stuurde aan EU-president Donald Tusk.

Het uitstel moet het Verenigd Koninkrijk in staat stellen een uitweg te vinden uit de impasse rond de Brexit. Het Britse Lagerhuis heeft de Brexitdeal van May tot dusver drie keer afgewezen. De premier overlegt nu met oppositieleider Jeremy Corbyn om te kijken of ze samen met een plan kunnen komen dat wel kan rekenen op de steun van een parlementaire meerderheid. Die gesprekken verlopen echter moeizaam.

May schrijft aan voorzitter Tusk van de Europese Raad van regeringsleiders dat ze de optie wil openhouden om de Brexit eerder dan 30 juni te laten plaatsvinden. Ze hoopt dat het Britse vertrek uit de EU al voor 23 mei kan plaatsvinden, zodat het Verenigd Koninkrijk niet hoeft deel te nemen aan de Europese parlementsverkiezingen.

Tusk wil Londen flexibel uitstel bieden
EU-president Donald Tusk is van plan Groot-Brittannië een ,,flexibel uitstel'' van twaalf maanden voor de brexit aan te bieden. Dat meldde de BBC vrijdag op basis van bronnen binnen de EU. In dat plan zou Groot-Brittannië ook eerder kunnen vertrekken als het Britse parlement instemt met een overeenkomst met de EU. Tusks idee zal ter tafel komen bij de ingelaste EU-top komende week.

Macron
Eerder deze week stelde vooral de Franse president Emmanuel Macron zich hard op. Macron wil vooralsnog vasthouden aan de harde deadline van 12 april. Voordien moeten de Britten met een concreet plan komen voor de Brexit dat op een meerderheid in het Lagerhuis kan rekenen. Anders is het wat betreft de Franse president een no deal-Brexit op 12 april.

Tot nog toe heeft geen enkel Brexit-voorstel een meerderheid gehaald in het Britse parlement. De EU-leiders komen op woensdag 10 april bijeen om een knoop door te hakken over de Brexit.

Britse obstructie
De prominente Brexiteer Jacob Rees-Mogg riep de Britse regering op om bij een lang uitstel van de brexit in EU-verband “zo moeilijk mogelijk” te doen.
Rees-Mogg opperde op Twitter een Brits veto over elke verhoging van het EU-budget, het tegenhouden van een Europees leger en het blokkeren van de plannen van de Franse president Macron voor meer Europese integratie.
“Deze mijnheer is niet onze gesprekspartner’’, reageerde een woordvoerder van de Europese Commissie desgevraagd. Premier Theresa May staat volgens hem wel garant voor “oprechte samenwerking’’.
De zegsman voegde eraan toe dat een besluit over het door May gevraagde uitstel tot 30 juni alleen kan worden genomen door de regeringsleiders van de overige 27 lidstaten, die woensdag bijeenkomen in Brussel. Hij wilde daar niet over speculeren.

> De deal die May met de EU heeft afgesproken betekent dat feitelijk alles blijft zoals het was, maar dat het VK geen vrij verkeer van personen hoeft toe te staan. Het tumult binnen haar regering gaat er over dat de Britten hun contributie aan de EU moeten blijven afdragen PLUS het achterstallige 50 miljard binnen twee jaar alsnog wordt betaald. Dat weigeren veel parlementsleden

to be continued
Laast bewerkt: 3 jaren 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.