Vraag After #Brexit; de STORY en UPDATES... blijf bij !

Meer
2 jaren 6 maanden geleden #48941 door katertje
Hier het overzicht van Business Insider waar gisteren al uit werd geciteerd:

1) Scheidingsonderhandelingen met de EU

In dit traject krijgt het Verenigd Koninkrijk te maken met artikel 50 dat de vertrekkende lidstaat moet inroepen. In principe wordt dan een tijdspad van twee jaar in werking gesteld om deze onderhandelingen te voltooien.
Het gaat hier enerzijds om de brede condities van de nieuwe relatie: kunnen de Britten wel of niet onderdeel blijven uitmaken van de interne markt, met vrijheid van personen, goederen diensten en kapitaal?
Maar het gaat ook om een reeks praktische zaken, zoals: wie betaalt straks de pensioenen van huidige Britse EU-ambtenaren en gepensioneerde Britse EU-ambtenaren?

2) Vrijhandelsbesprekingen met de EU
Het vormgeven van de nieuwe handelsrelatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk vergt een aparte onderhandelingsronde. Afhankelijk van het gekozen model, kunnen deze onderhandelingen meer dan twee jaar in beslag nemen.
Er is bijvoorbeeld een groot verschil tussen de Noorse optie, lid blijven van de interne markt en het gros van de EU-wetgeving accepteren, en de Zwitserse variant: geen lidmaatschap van de interne markt, maar akkoorden afsluiten op deelgebieden.

3) Onderhandelingen over overgangssituaties
In het grijze gebied tussen de formele scheiding twee jaar na het inroepen van artikel 50 en het vastleggen van nieuwe handelsrelaties, moeten hoogst waarschijnlijk interim-akkoorden gesloten worden rond overgangssituaties. Dit vergt een aparte onderhandelingsronde.

4) Onderhandelingen om weer zelfstandig lid te worden van de Wereldhandelsorganisatie
Het Verenigd Koninkrijk is sinds 1995 lid van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) als onderdeel van de Europese Unie. Om weer zelfstandig lid van de WTO te worden heeft het Verenigd Koninkrijk formeel de goedkeuring nodig van 164 andere landen, uiteenlopend van Afghanistan tot Zimbabwe.
Op zich is dit een formaliteit, maar het biedt voor andere WTO-landen wel een moment om in ruil voor de goedkeuring op een voor hen relevant terrein iets terug te vragen van de Britten.

5) Vervangen van externe handelsakkoorden die het VK als lid van de EU heeft gesloten
Onder de Europese vlag zijn er voor de Britten 39 handelsovereenkomsten met 65 landen gesloten. Die moeten opnieuw worden getekend.
Dat herondertekenen gebeurt niet noodzakelijk onder dezelfde condities en kan leiden tot aanpassingen van de akkoorden. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat de 65 landen met wie de Britten moeten heronderhandelen, aanvullende eisen stellen.
Zolang het Verenigd Koninkrijk lid is van de Europese Unie mag het land officieel overigens geen enkel akkoord tekenen met niet-EU-landen. Voor niet-EU-landen is ook weer van belang hoe de nieuwe handelsrelatie van de Britten met de EU eruit komt te zien (zie punt twee).

6) Onderhandelen over relatie met EU op gebied van buitenlands beleid, defensie en veiligheid
Tot slot moet de Britse regering bepalen in welke mate ze wil blijven samenwerken met de Europese Unie bij het buitenlands beleid en bijvoorbeeld het uitwisselen van politiegegevens.

Miriam González Durántez, voormalig onderhandelaar over handelszaken namens de Europese Unie, schat dat het Verenigd Koninkrijk een team van zo’n 475 onderhandelaars nodig heeft, terwijl  er momenteel bij de Europese Commissie zo’n 25 ervaren Britten zitten.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor
 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
2 jaren 6 maanden geleden #48938 door gnor
Katertje schreef o.a.
De huidige Britse EU-ambtenaren verlaten de Unie (werkgever) en krijgen of hun opgebouwde rechten mee naar een volgende werkgever of krijgen straks pensioen over de gediende jaren... of Omslagstelsel?

Het lijkt me dat deze ambtenaren "redundant"=unnecessary= onnodig dus overbodig worden gemaakt. Define redundant: repeating something else and therefore unnecessary.
In gewoon Nederlands: overbodig=werkloos worden omdat een sterfhuisconstructie wordt toegepast. GB krijgt er dus ambtenaren en/of werklozen bij. Het lijkt me verstandig dat GB deze ambtenaren inzet om de Brexit mede te begeleiden. Gezien het huidige EU-pensioenstelsel denk ik dat deze mensen, dekkingsgraad 37%, er armzalig vanaf zullen komen. Dit allemaal zal voor GB nog meer reden zijn de bar"rekening" van Juncker niet te betalen. Maar uiteindelijk betekent dit dat Nederland nog wel wat extra belastingen kan heffen zoals een "uittredingsbijdrage"middels een (tijdelijk) verhoogde BTW. We weten allemaal wat tijdelijk betekent.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko
Meer
2 jaren 6 maanden geleden #48937 door katertje
De richtsnoeren voor Barnier waren volgens bondskanselier Angela Merkel “excellent voorbereid” en op diplomatiek niveau al uitonderhandeld. Toch is het vertoon van eensgezindheid “uniek”, zoals verschillende leiders zeiden.

In een verklaring benadrukken de 27 hun wens om in de toekomst het Verenigd Koninkrijk als “hechte partner” te hebben. Maar “een niet-lid van de unie dat niet dezelfde verplichtingen als een lidstaat heeft, kan niet dezelfde rechten en voordelen genieten”.
Barnier en zijn team kunnen nu aan de slag met concrete voorstellen voor de eerste zaken die zullen worden aangepakt. Dat zijn de rekening van de scheiding en de positie van de EU-burgers die in Groot-Brittannië wonen en de Britten die elders in de EU leven. Ook duidelijkheid over de grens tussen Ierland en (het Britse) Noord-Ierland is een prioriteit. De daadwerkelijke onderhandelingen beginnen na de Britse parlementsverkiezingen van 8 juni.

Het gaat hier enerzijds om de brede condities van de nieuwe relatie: kunnen de Britten wel of niet onderdeel blijven uitmaken van de interne markt, met vrijheid van personen, goederen diensten en kapitaal? Waarom moeten wij of de Britten betalen voor toegang, terwijl bij de achterdeur andere Europeanen betaald worden om binnen te komen? Oekraïne, Georgië en Moldavië worden flink betaald om onderdeel van "onze" single market te worden. Naast de negentien lidstaten uit de EU zijn drie landen buiten de Unie die betaald een vorkje meeprikken. Met Wit-Rusland, Armenië en Azerbeidzjan zijn onderhandelingen hoeveel wij gaan betalen om hun toegang te geven tot de single market.

Dat Merkel oproept de Britten af te persen is logisch. Haar economie drijft op export aan arme Eurolanden die betalen met gekregen geld. Wat de Britten niet betalen, mag ze zelf dekking voor vinden. De vraag is meer waarom wij daarin meelopen. Hoe harder de Britten gestraft worden, hoe slechter onze onderhandelingspositie over Europese aderlatingen. Los van de vraag of je een Nexit wil, blijft het een wapen om kortingen af te dwingen. Energie die de Nederlandse missie in Brussel beter had kunnen besteden aan het verbeteren van de EU, zodat ons geld daar niet meer nodig is.

Maar, las ik, het gaat ook om een reeks praktische zaken, zoals: wie betaalt straks de pensioenen van huidige Britse EU-ambtenaren en gepensioneerde Britse EU-ambtenaren? Huh?
Kapitaaldekkingstelsel: De huidige Britse EU-ambtenaren verlaten de Unie (werkgever) en krijgen of hun opgebouwde rechten mee naar een volgende werkgever of krijgen straks pensioen over de gediende jaren... of Omslagstelsel?

Gnor, hebt u enig idee?


v
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor
Meer
2 jaren 6 maanden geleden #48933 door katertjeDe 27 leiders van de Europese lidstaten hebben unaniem de strategie goedgekeurd voor de gesprekken met de Britten over de Brexit. Europees president Donald Tusk liet het ons weten via een tweet. Ze hadden er amper 4 minuten voor nodig, een zelden geziene eensgezindheid. Een maand nadat Londen formeel de echtscheidingsprocedure aangevraagd heeft, verzamelden de leiders van de 27 overige EU-lidstaten vandaag in Brussel om de richtlijnen voor de onderhandelingen vast te leggen.
Dat verliep blijkbaar zonder al te veel hindernissen. "Richtlijnen unaniem goedgekeurd. EU27 stevig en billijk politiek mandaat voor de brexitonderhandelingen is klaar", aldus Tusk op zijn Twitter-account.
De goedkeuring werd gevolgd door applaus van de aanwezige Europese leiders. "Eenheid in actie", zo tweette Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie.

"Rechten van burgers zijn topprioriteit"
Uitgangspunt van de strategie: de onderhandelingen zullen gefaseerd verlopen. Er kan pas over de toekomstige relaties en een handelsakkoord met de Britten gesproken worden als er "voldoende vooruitgang" is geboekt in de boedelscheiding. De Britten zouden liever parallelle onderhandelingen voeren.
Met "voldoende vooruitgang" bedoelen de Europese leiders dat er duidelijkheid moet zijn over het behoud van rechten van EU-burgers in Groot-Brittannië en Britse burgers op het vasteland. "We hebben stevige garanties nodig voor alle burgers en hun gezinnen die getroffen worden door de brexit", aldus Tusk. Hij gaf mee dat de Commissie al een "precieze" en "gedetailleerde" lijst heeft opgemaakt met alle rechten die beschermd moeten worden.
Tusk beklemtoonde dat de EU ook na de Brexit een "nauwe en sterke relatie" met Groot-Brittannië wil behouden.
De onderhandelingen over de Brexit beginnen waarschijnlijk pas na de vervroegde verkiezingen in Groot-Brittannië op 8 juni. Ze zouden zeker twee jaar duren en beloven intens en complex te worden.

"Behoud van eenheid in ieders belang"
De voorbereiding van de Brexit binnen de groep van 27 lidstaten verliep tot dusver in een sfeer van eenheid en consensus. "Dit is uniek, ik heb er vertrouwen in dat het ook zo zal blijven", verklaarde Tusk nog voor aanvang van de top.
Hij benadrukte dat het behoud van de Europese eenheid in het belang van alle partijen is, óók in dat van Groot-Brittannië. Elke lidstaat moet immers instemmen met het eindresultaat. "Alleen zo kunnen we de onderhandelingen tot een goed einde brengen."

Charles Michel: "Geen gratis Brexit"
Tusks boodschap van eenheid is ook iets waar premier Charles Michel (MR) zich achter schaart. Hij is ook duidelijk over het financiële aspect. "Een gratis Brexit voor de Britten, dat zal niet mogelijk zijn. Als je een beslissing neemt, moet je de gevolgen daarvan dragen."
Er wordt gesproken over een factuur van 60 miljard euro, maar Commissievoorzitter Juncker wil zich nog niet op een bedrag vastpinnen. "Er zijn voorzichtige schattingen, maar er ligt nog geen precies geformuleerde vraag op tafel", zei hij.
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor
Meer
2 jaren 6 maanden geleden #48875 door katertje
Voormalig UKIP-leider Nigel Farage is niet verkiesbaar bij de Britse parlementsverkiezingen van dit jaar. De eurosceptische politicus stelde in The Daily Telegraph zijn bekendheid in het Europees Parlement te willen aanwenden om goede voorwaarden af te dwingen voor het Britse vertrek uit de Europese Unie. De 53-jarige Farage erkende even in de verleiding te zijn gekomen zich kandidaat te stellen in UKIP-bolwerk Clacton. ,,Het zou een erg makkelijke overwinning voor me zijn geweest'', concludeerde de politicus, die volgens de krant al zeven keer een greep deed naar een zetel in het Britse Lagerhuis.

Farage kwam naar eigen zeggen tot de slotsom dat hij in het Europees Parlement een ,,beter platform'' heeft dan hij als Britse parlementariër zou hebben. De euroscepticus botst in Brussel en Straatsburg regelmatig met zijn meer Europagezinde collega's. Zo stelde de Brit begin april nog dat het EU-parlement wordt bevolkt door criminelen en de maffia...euhm gangsters.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor
Meer
2 jaren 6 maanden geleden - 2 jaren 6 maanden geleden #48846 door katertje
Inderdaad, slim bekeken. Immers, May werd het premierschap in feite in de schoot geworpen, zij erfde dit van David Cameron. Met de vervroegde verkiezingen kan zij - als zij wordt gekozen - dit obstakel wegnemen. Met de artikel 50 brief gaf zij de aftrap om uit de EU te stappen, maar haar critici vallen haar telkens aan, dat zij in feite geen echt mandaat hiertoe heeft.

De Labour Party van Jeremy Corbin is verdeeld en met de vervroegde verkiezingen kan May haar eigen partij ten nadeel van Labour versterkt uit de strijd laten komen, waardoor het parlement minder verdeeld zal zijn over Brexit de wijze waarop onderhandeld moet worden. En met de verkiezingen op 8 juni kan zij ook het mandaat krijgen van de Britse kiezer, iets dat zij tot op dit moment officieel niet heeft.
Met de vervroegde verkiezingen neemt May uiteraard een gok, maar het is een beredeneerde gok: de Conservatives staan momenteel heel sterk in de peilingen en het Labour van Jeremy Corbyn ligt in de touwen. Als May de verkiezingen wint, slaat ze drie vliegen in één klap: ze versterkt haar eigen positie en die van haar partij, en kan voortwerken met een parlement dat minder verdeeld is over de brexit. May staat daardoor sterker in de gesprekken met de EU, binnen haar partij, tegenover het Britse parlement (waarmee ze nauw moet samenwerken tijdens de onderhandelingen) en ze geniet een vol mandaat van het volk, want eigenlijk had ze nooit een mandaat van de Britse kiezer gekregen door de manier waarop het gelopen was.

In het VK een gokkers land bij uitstek , werden de eerste weddenschappen al afgesloten, en de tendens is dat May, die de voortdurende kritiek op de wijze waarop zij de Brexit onderhandelingen wil voeren beu is, rekent op het feit dat zij de verkiezingen niet slechts met een kleine meerderheid, maar met een levensgrote marge zal winnen, waardoor  het kabinet een ruk naar rechts zal maken en Brexit gevoerd kan worden op de wijze die wij van de Britten gewend zijn, taai, volhardend en bovendien keihard hetgeen net als de komende mogelijk verkiezingen tot Franse president van Marine Le Pen, de koude rillingen over de rug van EU bonzen en hun bazin in Berlijn doet lopen.

Never a dull moment , zullen wij maar zeggen, de verkiezingen in Frankrijk, wat gaat er gebeuren met en in Turkije, de ontwikkelingen rond Noord Korea, hoe lang houdt president Trump het vol ?
Laatst bewerkt: 2 jaren 6 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor
 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
2 jaren 6 maanden geleden - 2 jaren 6 maanden geleden #48842 door gnor
*
www.ad.nl/buitenland/live-britse-premier...-verkiezingen-aan~a3

De Britse premier Theresa May heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd voor 8 juni.
De volgende parlementsverkiezingen stonden gepland voor 2020.

May zei in een onverwachte persconferentie buiten haar kantoor in Downing Street te hopen op een groter mandaat voor de Brexit-onderhandelingen.

<Dit betekent dat ze wordt gedwarsboomd>

Volgens May is ze aangesteld als premier om stabiliteit in Groot-Brittannië te creëren. ,,Dat is gelukt, evenals het doorzetten van de Brexit."
May heeft naar eigen zeggen een goed plan liggen voor de Brexit, maar de overige partijen liggen dwars. ,,Er is behoefte aan eenheid in Westminster", zegt ze.
De premier daagt de overige partijen uit de vervroegde verkiezingen te accepteren. ,,Laat dan de mensen maar beslissen", zegt ze. ,,De onzekerheid en instabiliteit moeten weggenomen worden."

De grote vraag op dit moment: wat betekent dit voor de Brexit?
De keuze is tussen ‘sterk en stabiel leiderschap’ onder May of ‘een zwakke, instabiele, coalitie’ onder leiding van socialist Jeremy Corbyn.

<Een slimme (en m.i. juiste) zet.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Laatst bewerkt: 2 jaren 6 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko
Meer
2 jaren 7 maanden geleden - 2 jaren 7 maanden geleden #48673 door katertje
Sinds de Britten in 1973 lid werden, waren zij de leiders van het pro-vrijhandelsblok binnen de EU, met Nederland en de Scandinavische landen als steunpilaren. De welvarende landen met oude en stabiele democratieën en rechtstaten, vonden elkaar onder Britse leiding. Daardoor kantelde de EU. Het corporatistische Duitsland en etatistische Frankrijk werden op het succesvolle spoor van vrijhandel gezet. Het open Nederland heeft daar geweldig profijt van gehad.

Maar de Britten kregen stank voor dank. Hun waarschuwing dat de euro onverstandig was, werd genegeerd. Ook de gerechtvaardigde Britse wens om bijvoorbeeld immigratie te beperken stuitten bij de Duitse bondskanselier Angela Merkel op een ‘nein’. Maar Nederland steunde de Britten niet. De Britten kregen geen steun van Nederland. Ook het terechte Britse verzet tegen de benoeming van eurofiel Jean-Claude Juncker uit Luxemburg tot Commissievoorzitter kreeg geen Nederlandse steun. ‘Wij zijn het altijd eens met de Britten maar we doen wat de Duitsers willen,’ zei een Nederlandse diplomaat tegen Elsevier.
Deze lafheid zal Nederland misschien niet op korte termijn schade doen. Maar op lange termijn zal Nederland de afwezigheid van de diepgewortelde democratische Britse reflexen en vrijhandelsopvattingen in de EU node missen. Het is onze eigen schuld.

www.elsevier.nl/opinie/opinie/2017/03/br...e-dag-voor-nederland

Reacties:
Nigel Farage I've been fighting 25 years for today to happen


Rutte
Premier Rutte heeft gezegd noemt het inwerking treden van artikel-50 de start van een "lang en ingewikkeld proces". Rutte zegt verder dat Nederland en het Verenigd Koninkrijk een lange geschiedenis delen als buren, vrienden en handelspartners.
"Dat is een stevige basis. Het is belangrijk dat er een zo goed mogelijke nieuwe relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk tot stand komt." Rutte zegt daarnaast dat het Nederlandse kabinet pal staat voor de belangen van Nederlandse mensen en bedrijven in het Verenigd Koninkrijk.  
Demissionair-minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) noemt de stap een "ontegenzeggelijk historisch moment". "Voor het eerst verliest de EU een lidstaat", aldus

Koenders.
Hij wil dat de Unie en het VK "netjes uit elkaar gaan" en een goede relatie behouden, maar benadrukt dat de Britten niet beter uit de onderhandelingen kunnen komen. "Het Verenigd Koninkrijk kan niet verwachten dat toekomstige relatie gunstiger zal zijn dan tijdens het lidmaatschap."

Gabriël
De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Gabriel zei woensdag in een reactie dat hij het moeilijk vindt om te begrijpen dat een land denkt "nu beter alleen af te zijn". Hij zegt echter ook dat deze houding de onderhandelingen niet mag beïnvloeden. Gabriel voorziet een moeizaam proces voor beide partijen en noemde de onderhandelingstermijn van twee jaar erg kort.

Sturgeon
De Schotse premier Nicola Sturgeon heeft woensdag het opzeggen van het lidmaatschap van de EU "een sprong in het duister" genoemd. Ze zei dat de Britse premier Theresa May ook negen maanden na het referendum over EU-lidmaatschap nog steeds niet duidelijk heeft kunnen maken wat de brexit precies betekent voor de samenleving en voor de economie.
Laatst bewerkt: 2 jaren 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor
Meer
2 jaren 7 maanden geleden - 2 jaren 7 maanden geleden #48672 door katertjeDe papieren die de Britse uittreding uit de Europese Unie in gang gezet hebben, zijn vandaag 29 maart 2017 overhandigd aan de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk. Dinsdagavond werden de documenten al ondertekend door de Britse premier May. 

De papieren werden in Brussel bezorgd door de Britse permanente vertegenwoordiger in de EU Tim Barrow. 
Met het bezorgen van de brief in Brussel activeren de Britten artikel 50 van het EU-verdrag. Daarmee hebben beide partijen twee jaar de tijd om over diverse scheidingskwesties een akkoord te bereiken. In Artikel 50 van het Europese verdrag staat wel een vertrekprocedure beschreven, maar niet tot in detail. Daarom wordt er dus nu met de EU onderhandeld over de voorwaarden. 

In een eerste reactie stelde Donald Tusk teleurgesteld te zijn dat de Britten de EU verlaten. Ook zei hij dat de EU-wetten voor het Verenigd Koninkrijk blijven gelden, zolang de laatste zaken niet geregeld zijn.
Daarnaast noemde hij een positief punt van de Brexit. Volgens Tusk heeft de uittreding er namelijk voor gezorgd dat de overgebleven EU-landen hechter zijn geworden. 

Richtlijnen EU
De 27 regeringsleiders van de EU nemen over een maand een besluit over de richtlijnen waaraan de Europese Commissie zich bij de onderhandelingen moet houden. De gesprekken tussen EU-onderhandelaar Michel Barnier en zijn Britse tegenhanger David Davis worden naar verwachting in de tweede helft van mei gestart.
Na twee jaar is de uittreding een feit, ongeacht of er een akkoord is tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie.

Tegelijkertijd met de bezorging van de brief in Brussel heeft premier May het Britse parlement toegesproken en de leden formeel op de hoogte gesteld van de uittreding. Ze zei dat de Brexit een "moment is voor het land om samen te komen". May pleitte er daarnaast voor om de komende periode zoveel mogelijk te gebruiken om op zoek te gaan naar toekomstige partnerschappen met de EU, terwijl er aan de achterkant gewerkt wordt aan de uittreding. Ze zegt daarbij te zoeken naar "het juiste akkoord voor elke Brit" en de "grootst mogelijke betrokkenheid" bij de EU.

EU-onderhandelaar Michael Barnier, heeft gezegd dat woensdag de startdag is van een "lang en moeilijk proces". Hij stelt dat de Brexit voor het Verenigd Koninkrijk een belangrijk moment is, maar hij benadrukte dat het ook een belangrijke dag voor de EU is. Volgens Barnier moeten de EU en het VK samenwerken om tot "eerlijke overeenkomsten" te komen voor beide partijen
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 2 jaren 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko
Meer
2 jaren 7 maanden geleden - 2 jaren 7 maanden geleden #48646 door katertje
*
Deze week wordt de Brexit officieel in gang gezet via het omstreden ‘Artikel 50’. Dat het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie voor een zware onderhandelingsperiode staan, is voor iedereen duidelijk. Het zwieren met grote getallen is begonnen. Theresa May eist al minstens 9 miljard pond terug van Brussel.

Afgelopen weekend vierde de Europese Unie ’60 jaar Verdrag Van Rome’. Gezien de huidige toestand in de EU valt er echter weinig te vieren. Er is de eurocrisis in Zuid-Europa, er is de Brexit en er zijn de grote groepen migranten die koers blijven zetten richting West- en Noord-Europa.

Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, wil een vriendschappelijke deal met het Verenigd Koninkrijk sluiten, zo zegt hij. Toch voegt de Luxemburger er meteen aan toe dat het VK tientallen miljarden moet blijven ophoesten in de komende jaren voor het Europese project. De kost zal hoog zijn, zo zei Juncker een maand geleden al in het Belgische parlement. Maar ook in Londen bijten ze van zich af. De Britse Prime Minister Theresa May liet weten dat ze al minstens een eerste schijf met geld terug eist van Brussel. “I want my money back”, de uitspraak van Thatcher, klinkt vandaag dus opnieuw.

Waar gaat het precies om? De Europese Investeringsbank (EIB) wordt door de lidstaten mede gefinancierd. De Britten hebben voor minimaal 9 miljard pond aan assets bij de EIB. Omgerekend is dit 10,1 miljard euro.
Juncker zwaait met een rekening van 60 miljard euro (53 miljard pond). Dat is geld voor de begroting van de komende jaren, en andere projecten binnen de EU, waaraan het Koninkrijk nog moet blijven bijdragen. May wil die rekening nu al dus minstens met 9 miljard pond verlagen.

Ondertussen zijn er juridische adviseurs die aangeven dat het Verenigd Koninkrijk helemaal geen enkele cent nog aan Brussel verschuldigd is bij een Brexit.
Normaal gezien kan vanaf woensdag 29 maart het welles-nietes-spelletje officieel beginnen!

bron:Beurs.com


.
Laatst bewerkt: 2 jaren 7 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor
 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
2 jaren 7 maanden geleden #48631 door gnor
www.nu.nl/economie/4566390/britten-betal...uro-verlaten-eu.html

Het Verenigd Koninkrijk krijgt voor het verlaten van de Europese Unie een rekening gepresenteerd van ongeveer 50 miljard pond (58 milljard euro).

Hoewel er geen verlangen is de Britten te 'straffen' voor de Brexit, moet de EU voorkomen dat andere landen volgen, liet Juncker weten in het interview dat vrijdag werd uitgezonden.
''We hebben wetenschappelijk laten uitrekenen wat de Britse verplichtingen zijn en de rekening moet worden betaald.''

<Druncker weet echt niet wat hij zegt.
Geen straf voor de Britten, alsof 58 miljard geen straf is, en een strafdrempel opwerpen voor mogelijke nieuwe uittreders.
Wat is trouwens wetenschappelijk laten uitrekenen? Is dat een nieuwe vorm van calculeren zeg maar zoals het CBS?

Heeft u ooit extra moeten betalen, toen u het lidmaatschap van uw vereniging good-bye zei bijv. wegens verhuizing? GB verhuist in feite ook nl. buiten de EU(grenzen). Dat de financiën van de vereniging toekomstbestendig zijn, is een probleem van de leden en niet van ex-leden.
Ik vermoed nu al wat de oplossing wordt. GB krijgt een subsidie uit het ESM van 58 miljard om de uittredeboete van 58 miljard te betalen. De ECB is happy om geld te maken. Ik vermoed daarnaast dat Druncker zijn hand overspeelt en dat het straks slechts leidt tot extra bijdragen van Nederland en Duitsland.

Zie bijv. bijdrage 45836 van ruim 9 maanden geleden door Katertje in Brexit de Movie. Daar staat o.a. :Wat de Brexit betreft, stelde Draghi dat het bijzonder moeilijk is om een berekening te maken van de impact die het referendum zal hebben op de financiële markten. >
Brussel heeft herhaaldelijk gezegd dat eerst de scheiding wordt uitonderhandeld, en daarna pas kan worden onderhandeld over hoe een mogelijke nieuwe relatie eruit kan zien.

<Brussel dient zich aan de regels uit het verdrag te houden en kan en mag/zal niet eenzijdig bepalen>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko
Meer
2 jaren 8 maanden geleden #48507 door katertje
Kleine veertien dagen geleden zei Jean Claude Juncker (had zeker een kwade dronk) dat het Verenigd Koninkrijk een „zeer gepeperde rekening” kan verwachten bij vertrek uit de Europese Unie. De Britten zullen de verplichtingen die ze vrijwillig zijn aangegaan als EU-lidstaat moeten respecteren en ze weten dat ze geen korting krijgen, aldus Juncker. Hij noemde geen concreet bedrag, en ook zijn woordvoerder wilde dat niet doen. Ramingen over de ’Brexitnota’ lopen op tot 60 miljard euro.

Het Britse Hogerhuis dook in de materie en bracht rapport uit. Conclusie: “Verenigd Koninkrijk niet verplicht om ´Brexit´ te betalen.Groot Brittannië kan zonder een penny te betalen uit de Europese Unie stappen. Er is geen enkele wettelijke verplichting om financiële toezeggingen van de vroegere premier David Cameron na te komen, schrijven Britse media

Maar het is verstandig om dat in elk geval voor een deel wel te doen, als Groot-Brittannië na de scheiding met de voormalige EU-partners nog door een deur wil en toegang tot de Europese markt wil behouden. De onderhandelingen met de EU over de uittreding van Groot-Brittannië beginnen als de Britse regering formeel een beroep heeft gedaan op Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon. Premier Theresa May heeft dit voor het einde van deze maand aangekondigd.

Europese politici hebben berekend dat de kosten van de “Brexit” komen op 55 miljard tot 60 miljard euro. Het betreft onder meer de Britse bijdragen aan de pensioenfondsen voor Europese ambtenaren, infrastructuurprojecten en de onttakeling van kerncentrales.

Ik las het op: www. europa-nu.nl/id/vkc8g14sp8z9/nieuws/britten_niet_verplicht_om_brexit_te?ctx=vh6ukzb3nnt0
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor
Tijd voor maken pagina: 0.423 seconden