Vraag Frankrijk #GiletsJaunes

Meer
2 jaren 7 maanden geleden - 2 jaren 7 maanden geleden #49358 door katertje
Nee, Macron is niet de redder van de Franse democratie. Verre van zelfs
Macron is niet de politieke winnaar die hij is, en evenmin de redder van de Franse democratie. Wie de uitslagen van de verkiezingen en het keurig opgeblonken pr-plaatje naast de realiteit legt, krijgt een heel andere Macron te zien.

Thomas Decreus
De Wereld Morgen. be,
12 juni 2017

Dat de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen gewonnen werd door La République en Marche (LREM) van Emmanuel Macron staat buiten kijf. LREM haalde ruim 32,32 procent van de stemmen binnen, vaagde weg wat nog restte van de Parti Socialiste en liet het Front National van Marine Le Pen ver achter zich. Voor de meeste commentatoren in de (Vlaamse) pers is Macron nu de reddende engel die Frankrijk moet en zal behoeden voor “immobilisme” en ook de Europese droom nieuw leven in zal blazen.
Toch is die euforie omtrent Macron en LREM een misplaatste euforie. Wie de verkiezingsresultaten van de laatste verkiezingen van naderbij bekijkt, merkt vooral dat een enorm deel van de kiezers thuisbleef. Exact 51,29 procent van de Franse kiezers kwam niet opdagen. In overzeese Franse gebieden zoals Guadeloupe liep dat zelfs op tot 76 procent. Onder Fransen die jonger waren dan vijfendertig jaar ging slechts dertig procent stemmen. In sommige Franse media wordt gesproken over een fameuze “grêve du vote”: uit onvrede met de politieke gang van zaken weigeren kiezers hun stem uit te brengen.

Of dat effectief de motivatie is, is natuurlijk moeilijk te achterhalen. Maar feit is wel dat deze verkiezingen de laagste opkomst kennen sinds het begin van de Vijfde Republiek in 1958. Dat plaatst de overwinning van Macron toch in een ietwat ander daglicht. Het betekent in ieder geval dat het project van Macron niet over een groot draagvlak beschikt en dat het enthousiasme van de Fransen op zijn zachtst gezegd nogal lauw is. Nog nooit leek een overwinning zoveel op een verlies.

Noodtoestand wordt permanent
Omdat Macron tijdens de presidentsverkiezingen tegenover Marine Le Pen kwam te staan in de tweede ronde, vond het beeld van Macron als redder van de Franse democratie gretig ingang. Het werd kritiekloos overgenomen en gereproduceerd door het gros van de commentatoren en opiniemakers. Maar als we kijken naar het aangekondigde beleid van Macron en zijn regering, dan is het juister om Macron te bestempelen als de doodgraver van de Franse democratie.
In Frankrijk is de noodtoestand van kracht sinds de aanslagen van 13 november 2015. Die noodtoestand houdt onder meer in dat politiediensten op eigen kracht huiszoekingen mogen verrichten, publieke meetings kunnen verbieden of huisarrest mogen opleggen aan individuen. Een recent rapport van Amnesty toonde zwart op wit aan dat het kader van de noodtoestand door de autoriteiten werd gebruikt om sociaal en politiek activisme te ontmoedigen. Tijdens de protesten tegen de loi travail in de lente van 2016 kregen honderden activisten bijvoorbeeld huisarrest. Tijdens de klimaattop in december van 2015 werd iedere betoging verboden in Parijs.

Macron is altijd vaag gebleven over de noodtoestand tijdens zijn campagne. Enerzijds beweerde hij die te willen opheffen, anderzijds hamerde hij erop dat die nodig was. Nu Macron verkozen is als president, wordt ook duidelijk wat hij daarmee bedoelde. Er ligt een wetsontwerp op tafel waarin de noodtoestand – die een uitzonderlijke toestand is, bedoeld voor hoogst uitzonderlijke omstandigheden – wordt ingeschreven in de reguliere wet.
Dat is heel verregaand. Het betekent dat Franse politiediensten voortaan altijd op eigen houtje, zonder voorafgaande juridische tussenkomsten, huisarresten kunnen opleggen, huiszoekingen kunnen doen, “veiligheidsperimeters” kunnen instellen waarbinnen iedereen grondig gefouilleerd kan worden, toegang kunnen eisen tot alle sociale media van individuen, publieke bijeenkomsten kunnen verbieden en "vergaderplaatsen" (lees: moskeeën) kunnen sluiten zonder rechterlijk bevel. Negen ngo’s (ACAT, Amnesty international, Action droits des musulmans, LDH, Quadrature du Net, Observatoire international des prisons, GISTI, Credof, Human Rights Watch, Syndicat de la magistrature) hebben nu hun krachten gebundeld om te vermijden dat deze wet gestemd zal worden.
Als deze wet gestemd wordt - en gezien de parlementaire meerderheid die Macron nu aan het creëren is, is die kans groot – dan wordt Frankrijk de facto een politiestaat. Politiediensten kunnen dan autonoom handelen en maatregelen treffen tegenover éénieder die ze beschouwen als een “dreiging voor de openbare orde”.

Sociaal offensief
Ook de sociaal-economische plannen van Macron zullen vermoedelijk nog tot veel ophef leiden in Frankrijk. Details van die plannen zijn nog niet met zekerheid gekend, maar de grote lijnen liggen wel al vast. Macron wil onder meer sociale akkoorden op bedrijfsniveau laten primeren op nationale en sectorale sociale akkoorden. Dat betekent dat de macht van de Franse vakbonden zal ingeperkt worden en dat vele Franse werknemers verworven sociale rechten zullen verliezen. Op bedrijfsniveau liggen de krachtsverhoudingen immers vaak helemaal anders dan op sectoraal of nationaal niveau.
Daarnaast wil Macron ook een verregaande versoepeling van de ontslagregelingen doorvoeren en zal ook het hele stelsel van uitkeringen en vervangingsinkomens grondig hervormd worden. Hoe en op welke manier dat laatste zal gebeuren, is nog niet geweten.
Laatst bewerkt: 2 jaren 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
2 jaren 7 maanden geleden #49349 door katertje
Grote meerderheid voor partij Emmanuel Macron. Zeer lage opkomst.

De Franse president Emmanuel Macron kan met een ruime meerderheid van zijn partij in het parlement werk maken van de hervormingen die hij heeft beloofd. Volgens schattingen van twee peilingbureaus behalen Macrons partij La République En Marche (LREM) en haar bondgenoot Modem tussen de 355 en 360 van de 577 zetels in de Nationale Vergadering.
Het zijn er 355 geworden hoor ik net op het Belgische journaal.

De voornaamste oppositiepartij wordt Les Républicains, die met haar bondgenoten uitkomt op 125 tot 133 zetels. De tot vorige maand regerende Socialistische Partij keldert naar tussen de 45 en 49 zetels, de linksradicale partij La France insoumise krijgt er tussen de twaalf en dertig en het Front National komt niet verder dan zes tot acht.
Partijleider Marine Le Pen werd wel gekozen, evenals haar partner Louis Alliot, maar haar rechterhand Florian Philippot en adviseur Gilbert Colliard niet.

Met een grote meerderheid in het parlement achter zich kan de pro-Europese Macron proberen zijn campagnebeloften door te voeren. Zijn overwinning wordt echter getemperd door de lage verkiezingsopkomst van rond 42 procent, een dieptepunt in de naoorlogse Vijfde Republiek. Veel voorgaande regeringen moesten hun hervormingsambities bijstellen nadat Franse vakbonden of andere belangengroepen in verzet kwamen met stakingen of straatprotesten. Verder heeft Macron in de Senaat nog te maken met een rechtse meerderheid.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor
Meer
2 jaren 7 maanden geleden - 2 jaren 7 maanden geleden #49313 door katertje
Na een decennium van "onbestuurbaarheid" werd door Charles de Gaulle het kiessysteem in Frankrijk begin zestiger jaren hervormd tot wat "de Vijfde Republiek" zou gaan heten: een presidentieele monarchie, waarin presidents- en parlementsverkiezingen kort na elkaar worden gehouden 'om de winnaar als president een groot mandaat in de Assemblee te geven zodat hij kan regeren'.

Van deze constructie heeft anti-Gaullist Macron nu gebruik gemaakt om een schijnbaar onaantastbare positie te verkrijgen om "eindelijk de vermolmde Franse vakbondsdictatuur te slechten". Schijnbaar, omdat deze uitslagen een compleet vertekend beeld geven van zijn werkelijke aanhang en het grote misnoegen in het land camoufleren. De opkomst was met 48% dramatisch laag. En zoals het zich aan laat zien, zal ondanks een historische lage opkomst tijdens deze 1e ronde ook de 2e a.s. zondag wel door zijn partij gewonnen worden, waardoor de oude politieke elite en met name de socialisten voorlopig van het toneel zijn verdwenen.

Ze zijn er ingeluisd zo beseffen ze: om een keuze tussen Le Pen en Melenchon te vermijden (dan had Frankrijk een linkse president gekregen) werd met alle kracht van de media Macron naar voren geschoven. Met pijn in het hart stemden veel Fransen voor Macron; in het besef dat ze werden gemanipuleerd met de angst voor het Front National.

Als de rook is opgetrokken zullen de vijandelijkheden tussen de werkende bevolking en de corrupte Vijfde Republiek net als vroeger doorgaan. Macron is aangesteld om het bastion van de rechten van werknemers te slechten. "Frankrijk eindelijk te moderniseren"; naar het recept van Thatcher in de UK. Te volbrengen waar al zijn voorgangers over gestruikeld zijn. 
Of hij zal slagen? Deze presidentiële monarchie is vermolmder dan het systeem waarin de rechten van arbeiders beter zijn dan waar dan ook in Europa; een 35- urige werkweek en mogelijkheden om al op je vijftigste met pensioen te gaan.

De machtsverhoudingen liggen duidelijk; de arbeiders hebben niets van de macht te verwachten. Mocht Macron zijn plannen willen doorzetten rest slechts verzet.
Laatst bewerkt: 2 jaren 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor
Meer
2 jaren 8 maanden geleden - 2 jaren 8 maanden geleden #49037 door katertje
*
Zoals verwacht werd op grote schaal stemfraude gepleegd bij de verkiezingen voor het presidentschap van Frankrijk. Marine Le Pen heeft feitelijk met 4 miljoen stemmen van Macron gewonnen !

Peter B. Meyer van weblog The Final Wakeup Call geeft de cijfers.

Here is the math:
33 million votes cast (and counted). 16 million votes cast (and nullified due to damaged ballots, and claimed “forfeited protest votes”.)

Votes cast to Macron: 22 million. Votes invalidated by damaged ballots (100 percent of these were LePen:) 15 million. Votes for LePen that were not invalidated by damaged ballots: 11 million. Probable actual protest votes, no more than 1 million
LePen: 11 million plus 15 million is 26 million.
ACTUAL PROBABLE FINAL VOTE TALLY:
LePen: 26 million.
Macron: 22 million.
Protest: 1 million.
But it is a lot worse than that, because there were extra ballots printed for Macron, that went poof into nowhere. So obviously they got stuffed.

Macron DEFINITELY, beyond a doubt, did not get 22 million votes.
Een gedetailleerd onderzoek naar dit bericht is nog niet uitgevoerd, maar het klinkt zeker niet vreemd.Le Pen zelf, met gescheurd stembiljet.


De MacronLeaks – Macron deed criminele zaakjes
Herinnert u zich nog dat de pers verboden was negatief te schrijven over Macron…? Juist, terwijl de email lek het nieuws bereikte, werd de pers die zich kritisch uitte bedreigd met gevangenisstraffen. Als Rothschild-lievelingetje (en daardoor uiteraard gesteund door het gehele EU establishment, inclusief de NAVO) ben je uiteraard veilig en is je winst reeds gegarandeerd. Zo gezegd, zo gedaan: Franse media mogen de inhoud van de gelekte e-mails van het campagneteam van de Franse presidentskandidaat Macron niet publiceren. Publicatie wordt gezien als een misdaad. (#MacronLeaks)
www.thegatewaypundit.com/2017/05/breaking-macron-busted-lied-

Omdat er kennelijk heel wat stinkende was tussen zit. Waaronder significante belastingontwijking. Stinkende was waarover het verboden was te schrijven.
France’s electoral commission has ordered media not to publish contents of Emmanuel Macron’s leaked campaign emails to avoid influencing the election. It warned news outlets in France that journalists could face criminal charges for publishing or republishing the material, under laws that came into effect at midnight forbidding any commentary liable to affect the presidential race.


Ter overdenking:

Macron's "partij" En Marche is geen partij maar een nog maar kort bestaande politieke beweging met Macron aan het hoofd. Macron wordt de bejubelde president van Frankrijk !!

Geert Wilders' wordt door politiek Nederland verweten dat de ruim 12 jaar bestaande Partij Voor de Vrijheid geen partij is (heeft geen leden) maar een beweging. Wilders wordt gedemoniseerd en als tweede partij van Nederland uitgesloten van onderhandelingen voor een nieuwe regering.


Het kan verkeren.....
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 2 jaren 8 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor
Meer
2 jaren 8 maanden geleden - 2 jaren 8 maanden geleden #48999 door katertjeGlobalists Celebrate As The George Soros Funded Jesuit Candidate Macron ‘Wins’ In Landslide Victory


George Soros
George Soros is poured money into Google and her opponent Emmanuel Macron to stop Marine Le Pen, and today it seems Soros has won yet another victory for the globalists

Macron's campaign slogan is ‘En Marche‘, which when translated to English means ‘Move On’.

Just like the name of the Soros-sponsored moveon.org. Hmmm.

His campaign received huge financial assistance from globalist George Soros. Hmmm again.

New French president Emmanuel Macron was trained in the Jesuit school system. Hmmm again.

Google and Facebook used Soros-funded groups to “help the French electorate make sense of what and who to trust” before casting their votes. That’s my final “hmmm”, and you wonder how Macron won in a landslide? Hmmm. 

lees
www.nowtheendbegins.com/globalists-celeb...s-landslide-victory/
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 2 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor
Meer
2 jaren 8 maanden geleden - 2 jaren 8 maanden geleden #48998 door katertje
We hadden u al via de Keek op de Week van afgelopen zondag voorzichtig op de hoogte gesteld wie Emmanuel Macron werkelijk is...

Het onweersproken WikiLeaks heeft de grote lading gehackte emails, documenten, foto’s en rekeningen onderzocht, en bevestigt dat ze echt zijn. Dat zal ongetwijfeld de reden zijn geweest dat de Franse kiescommissie het publiceren van deze emails tot crimineel bestempelde, en dreigde iedereen te arresteren die er ook maar iets van zou publiceren – overduidelijk om de overwinning van Macron niet in gevaar te brengen.

Maar waarom zo angstvallig censuur afdwingen, als het gelekte materiaal toch ‘fake’ zou zijn, zoals wordt beweerd? Wellicht omdat WikiLeaks heeft bevestigd nog niet één vervalst document te zijn tegengekomen?

Illegale wapens voor ISIS
Dat de nieuwe president als bankier bij Rothschild miljoenen verdiende, en het grootste deel daarvan wegsluisde naar belastingparadijzen, bespraken we al in eerdere artikelen. Nu blijkt dat Macron ook betrokken lijkt te zijn geweest bij illegale wapenhandel. Als minister van Economische Zaken zou hij zaken hebben gedaan met de beruchte Frans-Libanese wapenhandelaar Ziad Takieddine, die wapens heeft geleverd aan de islamitische terreurgroep ISIS.
Een ander opzienbarend document is een bestelbevestiging per email van de Britse chemie-online firma, die legale synthetische drugs produceert. De order van het product 3-MMC is namelijk geadresseerd aan het Franse parlement.
www.anonymousnews.ru/2017/05/07/gigantis...ld-medien-schweigen/

Verontrustend is dat de politieke beweging van Macron grotendeels geïnfiltreerd is met leden van de Moslim Broederschap terreurorganisatie. Dat is geen complot, maar werd eind vorig maand onthuld door auteur-journalist Mohamed Louizi, voormalig lid van de Broederschap. Twee weken eerder had Macron zich voor de radio versproken toen hij uitleg gaf waarom hij Mohamed Saou, lid van zijn campagneteam, weer weg had moeten sturen: Saou promootte namelijk de islamistische slogan ‘Je ne suis pas Charlie’ (ik ben niet Charlie). Macron: ‘Hij was een beetje radicaal, maar verder een ontzettend goede gozer....

In onderstaande video wordt ook geen blad voor de mond genomen...!

Laatst bewerkt: 2 jaren 8 maanden geleden door katertje. Reden: aanvulling
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor
Meer
2 jaren 8 maanden geleden #48997 door katertje
Het is nog nooit eerder gebeurd dat het publiceren van gevoelige informatie over een kandidaat tijdens een politieke campagne op straffe van arrestatie werd verboden, en dat alle reguliere media zonder morren akkoord gingen met deze ernstige inbreuk op de persvrijheid en daarmee democratie. Waren de gelekte documenten van Marine Le Pen geweest, dan had het vermoedelijk heel anders gelopen. Dan hadden zowel politiek als media geëist dat ze zouden worden gepubliceerd, omdat de Fransen dan wèl het recht zouden hebben gehad om te weten op wie ze stemden.

De conclusie kan niet anders zijn dan dat er gisteren geen enkele sprake is geweest van eerlijke en vrije verkiezingen in Frankrijk. Eén kandidaat werd door de gehele media en politiek gedemoniseerd en/of geboycot, terwijl de andere kandidaat juist door datzelfde complete ‘cordon sanitaire’ eensgezind en met uitsluitend positieve aandacht werd gepromoot.

Maar dat blijkt tegenwoordig de normale gang van zaken in de EU (denk aan hoe er met de Britse UKIP, de Zweden Democraten, Alternative für Deutschland en de PVV wordt omgegaan). Des te triester is het dat nog maar zo weinig Europeanen in de gaten hebben dat hiermee de laatste restjes echte democratie en vrijheid in Europa ten grave zijn gedragen.

Dit zou te mooi zijn om waar te wezen. Onderstaande link claimen ze het bewijs tegen Macron zijn ontkenning te hebben. Weet niet of het waar is. Er staan nogal wat documenten op..
kijkt u zelf maar op:

www.thegatewaypundit.com/2017/05/breakin...-shore-bank-account/
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor
Meer
2 jaren 8 maanden geleden - 2 jaren 8 maanden geleden #48996 door katertje
Het Elysee is het niet geworden voor Marine Le Pen. Zij werd in de tweede ronde voorbij gestreefd door Rothschildkweekje Macron, die volgens de MSM 66,1 procent van de stemmen behaalde, Le Pen moet het doen met 33,9 procent. Het zou echter een fout zijn om haar daarmee tot verliezer uit te roepen, want ze bouwt een uitstekende uitgangspositie op voor de toekomst.

Macron is een D66-type, een rijke bankier die voor meer Europese Unie, meer immigratie en meer globalisatie is. Hij staat daarmee lijnrecht tegenover de kiezers van Le Pen en een groot deel van de Franse bevolking. Het zal voor hem zeer lastig worden om hun zorgen en boosheid tijdens zijn presidentschap weg te nemen.
Daardoor zal Le Pen bij de volgende verkiezingen een veel sterkere positie hebben. Ze anticipeerde daar al op tijdens het laatste debat, door een zeer felle toon aan te slaan tegen Macron. Zo kan ze over vijf jaar, als Macron onpopulair beleid heeft uitgevoerd, aan het volk laten zien dat ze voor hem gewaarschuwd heeft.

In de pers wordt nu alom geroepen dat Macron een mandaat van de kiezer zou hebben om de economie grondig te hervormen, maar daar is geen sprake van. Zo'n 43 procent van de mensen die op Macron gestemd hebben, heeft dat op de eerste plaats gedaan om Le Pen uit het Elysee te houden. Slechts 33 procent heeft in de eerste plaats op hem gestemd vanwege zijn hervormingsplannen.

Macron's wittebroodsweken zullen waarschijnlijk niet lang duren. Want voor hem begint het nú pas. In juni vinden in Frankrijk parlementsverkiezingen plaats. Mocht Macron’s partij En Marche! er niet in slagen een parlementaire meerderheid te halen, dan is hij afhankelijk van de traditionele rechtse en sociaal-democratische partijen om zijn hervormingsprogramma door te kunnen voeren. Het lijkt bovendien onwaarschijnlijk dat de machtige Franse vakbonden een verdere afbraak van de verzorgingsstaat zonder morren zullen accepteren.

Ondanks de historisch hoge score voor het Front National overheerst binnen de partijtop teleurstelling: er was op meer gerekend dan "slechts" 33,9 procent. Als de uitslag iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het dat "extreem"rechts in Frankrijk – overigens net als in Nederland – niet aan de macht kan komen zonder de steun van de traditionele rechtse partijen. De partij zal dan meer naar het midden op moeten schuiven. Le Pen hintte daar gisteren ook op. Ze verklaarde dat het FN ‘getransformeerd’ moet worden, zonder nadere toelichting.
Laatst bewerkt: 2 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor
Meer
2 jaren 8 maanden geleden #48985 door katertje


Le Pen moet president van Frankrijk worden. Heeft het lef, de ballen en capaciteiten en houdt van Frankrijk!! Echter achter de schermen zal er gesjoemeld worden ( zoals in Nederland gebeurd is) om te voorkomen dat zij de baas wordt in Frankrijk!

Ben bang dat - ondanks haar kwaliteiten - zij het toch niet gaat worden. Daar zal de almachtige voor god spelende Rothschild en hulpje Soros voor gaan zorgen.
Europa moet helemaal islamitisch maar ook 3e wereld arm worden in 2029!
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor
 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
2 jaren 8 maanden geleden #48984 door gnor
www.nu.nl/verkiezingen-frankrijk/4673457...-e-mails-macron.html

Extreemrechtse activisten in de Verenigde Staten hebben geholpen met het snel verspreiden van de grote hoeveelheid data afkomstig van een hack van de computer op het campagnebureau van de Franse presidentskandidaat Emmanuel Macron.

<Natuurlijk, nog nooit gehoord van het verspreiden van desinformatie. Vraag maar aan Rutte>

Het onderzoek naar de zaak is nog in volle gang. Ook Rusland wordt verdacht van betrokkenheid bij de digitale diefstal.

<Zoals wij hier in Europa Rusland de schuld moeten geven, kan dat vanuit de machtsbasis VS natuurlijk ook>

Franse media mogen de inhoud van de gelekte e-mails van het campagneteam van de Franse presidentskandidaat Macron niet publiceren. Publicatie wordt gezien als een misdaad. Zaterdag hebben ze dat ook niet gedaan.

<VVMU in Frankrijk; maar kan het betekenen (en dat zal) dat ze geschoond na de verkiezingen wel gepubliceerd worden. Het volk "op de hoogte"en over tot de orde van de dag>

Het doel is volgens Macrons team duidelijk: de daders willen kort voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen zijn campagne ondermijnen.

<Nee, het is een oproep aan de goedaardige kiezer om iets zielug te vinden c.q. de ander een snoodaard>

Conclusie: gezien de gehele voorgeschiedenis gaat Le Pen het niet redden. Er zal met de Franse slag geteld kunnen worden. De burgeroorlog komt echter wel steeds dichterbij.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko
Meer
2 jaren 8 maanden geleden - 2 jaren 8 maanden geleden #48970 door katertje
Ik acht Marine Le Pen zondag nog niet kansloos... alleen al vanwege haar briljante doordenker aan het einde van het TV-debat met Macron :

Mr. Macron, vanaf zondag zal Frankrijk geregeerd worden door een vrouw........
Als ik dat niet ben, is het mevrouw Merkel!

.
Laatst bewerkt: 2 jaren 8 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor
 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
2 jaren 8 maanden geleden #48959 door gnor
www.nu.nl/verkiezingen-frankrijk/4666689...bat-hard-elkaar.html

De Franse presidentskandidaten Emmanuel Macron en Marine Le Pen hebben elkaar woensdag harde verwijten gemaakt in het laatste en enige een-op-een-debat. De confrontatie tussen de twee politici ging vooral over de nationale veiligheid en de Europese Unie.

Het televisiedebat had plaats voor de beslissende verkiezingsronde aankomende zondag. Dan bepaalt Frankrijk wie de opvolger wordt van de huidige president Hollande. De schatting was dat 20 miljoen Fransen het debat van 2,5 uur live volgden. Het electoraat dat zondag naar de stembus mag telt 47 miljoen mensen.

De Franse televisiekijker vond Macron overtuigender dan Le Pen in het verhitte debat. Uit een poll uitgevoerd door Elabe in opdracht van BFM TV, het Franse televisiestation dat het debat uitzond, bleek dat 63 procent van de ondervraagden Macron als winnaar koos.

De discussie was hard en de debatleiders moesten geregeld ingrijpen. Er werd heen en weer met strenge vinger naar elkaar gewezen.

<Wat onderzoeksbureaus voortbrengen is meestal: wie betaalt, bepaalt. Laten we zondag afwachten en zien of de Fransen inderdaad niets hebben geleerd en de Franse slag een heel continent ten onder kan doen gaan.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko
Tijd voor maken pagina: 0.462 seconden