Vraag Frankrijk #GiletsJaunes

Meer
1 jaar 7 maanden geleden #53623 door katertje
Buitensporig geweld van Macron tegen Gele Hesjes en Persvrijheid

Eerst ranselelen de squads van Macron op buitensporige wijze op de grond liggende slachtoffers af; daarna maken diezelfde squads het werken van journalisten onmogelijk. Via Niemands Knegt op Twitter.

Al iets van gezien bij de NOS (Nepnieus Ons Streven)?

Zaterdagochtend a.s. wordt een massale demonstratie verwacht bij de Stopera in Amsterdam onder andere om solidariteit te betuigen met de Gele Hesjes in Frankrijk die op brute wijze door Macron afgetuigd worden.

Of Van Baalen en Verhofstad ook komen is nog niet bekend....

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 jaar 7 maanden geleden #53622 door katertje
Op de barricades in Frankrijk

Waar eerst nog hoongelach en beschuldigingen van 'romantiek' wie parallellen met het Franse revolutionaire verleden durfde te trekken ten deel viel, zijn dit soort reacties inmiddels verstomd.

Hun verbondenheid met de heersende klasse verhindert een juiste analyse door onze politieke 'experts'. Maar ze zijn tegen hun wil overrompeld door de feiten. De snelheid en het gemak waarmee 'de instituties' die het hele kaartenhuis van rijk & arm overeind houden ter discussie blijken te kunnen worden gesteld heeft de bezittende klasse en al die hun lot met hen verbonden hebben (het kaartenhuis van functionarissen op alle niveaus; MSM; leger en politie; lakeien; hofnarren; onze 'culturele elite') in grote staat van onrust gebracht: 'Wat daar gebeurt kan bij ons ook gebeuren', zie je ze denken. Dat heeft de geschiedenis immers bewezen. De vrijheidsboom op de Dam.

Frankrijk heeft in 3 weken laten zien dat het hele kant-en-klaar-pakket van "democratie" ('je hebt er toch voor gekozen?') zoals dat de economie van de rijken dient, ter discussie kan worden gesteld. Dat al deze 'echt gekozen' "volksvertegenwoordigers" er niets toe doen als het volk ontwaakt en opstaat. De hele shitzooi van 'door de Kroon benoemde burgemeesters', 'de Raad van State', 'de SER', Binnen- en Buitenhof, Gemeenteraden en Provinciale Staten, het EP, het verkiezingscircus iedere 4 jaar waar steeds minder mensen aan deelnemen, dat het allemaal naar de vuilnishoop kan worden verwezen 'als uw hand dat wil'.

Natuurlijk is de Nederlandse revolutionaire geschiedenis begraven onder 'Oranje', 'Poldermodel'-rust en gemakzucht, maar er is nog een sprankje hoop, ergens. Een smeulend vuurtje in het collectieve geheugen van onze geschiedenis die in de 16e eeuw de wereld versteld liet staan met een opstand tegen op dat moment de belangrijkste monarchie van Europa, de (Spaanse) Habsburgers. Voor de Nederlander zijn het gezag en de bezitsverhoudingen inmiddels weer 'van god gegeven'. 'Het is nu eenmaal zo'; net als hun slappe knieën en angst voor verandering. Maar ook dat kan veranderen.

Terug naar Frankrijk, waar de acties gewoon doorgaan. Scholieren, studenten, ambulances. De petroleumhavens zijn gebarricadeerd. Het zal niet stoppen.

Macron's MP Phillippe heeft dinsdag de verhoging van de brandstofaccijnzen 6 maanden bevroren. Zou dat genoeg zijn om de woede te temperen? Je vraagt je af waar deze lui mee bezig zijn en dat begint de Franse bezittende klasse en de politieke elite ook te denken. Het aftreden van Macron is niet langer denkbeeldig, al zal er natuurlijk nog flink wat water door de Seine en traangas op de Champs Elysees moeten vloeien voor het ook daadwerkelijk gebeurt. Helemaal van lotje getikt lijkt minister van Binnenlandse Zaken Castaner die opriep komende zaterdag vooral 'niet naar de hoofdstad te komen'. Dat zal hij weten.

Het experiment Macron (de beoogde 'Fillon of Juppe' werden als te 'pro-Russisch' beschouwd) heeft de Franse bourgeoisie in grote problemen gebracht. En dus ook het (Amerikaanse) wangedrocht 'Brussel' en de EU. Want Frankrijk is geen Griekenland. Zelfs geen Italië. Frankrijk is een kernmogendheid, zowel binnen de EU als met kernwapens. Over 6 maanden zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Vandaar Phillippes uitstel. Om de boel te pacificeren en terug te keren naar voor de gele vestjes. Zelfs als dat zou lukken lukt het niet.

Op de barricades in Frankrijk . W.K.
Kleintje Muurkrant
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 jaar 7 maanden geleden #53613 door katertje
Dans la Guerre des Gilets aux Champs Élysees
Wat valt er eigenlijk meer te zeggen dan dit: afgelopen jaar zagen de miljardairs wereldwijd hun vermogen toenemen met gemiddeld 21%.Wat een afgang voor de zittende politiek met de kleine napoleon zetbaas. De frustratie van jaren komt eruit.
Wat een afgang voor de gevoerde politiek van lasten verhoging om het milieu te “redden”, de ongelimiteerde immigratie al dan niet met dat pact wat eraan zit te komen, de geweldige EU met zijn euroreddingen. ….De gulden hoefde nooit gered te worden.

Oost Europa, wat een baken van rust en veiligheid daar.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 jaar 7 maanden geleden - 1 jaar 7 maanden geleden #53596 door katertje
De slag om de Arc de Triomphe live! De historie in een nieuw jasje.

Les Gilets jaunes s'affrontent avec la police à Paris


Uit het Belgische blad De Wereld Morgen:
De opstand van de gele hesjes is de uiting van een onvrede die reeds jarenlang aan het smeulen is in de Franse samenleving. Dat de opstand er zou komen stond in de sterren geschreven. Dat hij deze vorm zou aannemen en op dit moment zou uitbarsten hadden echter weinigen voorzien.

Afgaande van wat er op straat gezegd en geroepen wordt, kunnen we stellen dat het protest van de Franse gele hesjes zich richt tegen twee zaken. Er is, ten eerste, een algehele haat tegenover de politieke kaste en gevestigde instituties en er is, ten tweede, de roep om een betaalbaar en dus waardig leven. Uiteraard zijn die twee met elkaar verbonden. De roep om een meer sociale politiek valt reeds jarenlang in dovemansoren bij de Franse elites. Welke kleur er ook aan de macht is, steeds opnieuw wordt ingezet op verdere liberalisering, privatiseringen, besparingen en belastingen. Zo groeit het gevoel dat de politiek niks meer geeft om de bevolking.

Die onvrede kwam reeds tot uitdrukking in de lente van 2016. Toen werd er in heel Frankrijk maandenlang geprotesteerd tegen de hervorming van de arbeidswetgeving. Hoewel dat protest nog te categoriseren viel binnen het meer klassieke ‘linkse’ protest, vonden er tijdens die protestbeweging belangrijke verschuivingen plaats. De klassieke vakbondsbetogingen werden steeds meer overgenomen door de 'cortège de tête', een bonte groep van scholieren, black blocs en mensen die niet tot partijen of vakbonden behoorden en die helemaal vooraan in de betoging post vatten. Op den duur hadden vakbonden geen enkele grip meer op hun eigen betogingen. De betogingen werden ook steeds onstuimiger en gewelddadiger.

Daarnaast was er de bezetting van de Place de la République, beter bekend onder de naam Nuit Debout. Uiterlijk leek dat een verderzetting van protesten die in de lijn lagen van de Occupy-beweging. Maar eigenlijk was het een overgang naar een nieuwe vorm van protest. In tegenstelling tot Occupy was Nuit Debout veel minder vreedzaam. Meer dan als discussieplatform diende het plein vaak als uitvalsbasis voor spontaan georganiseerde, soms nachtelijke, betogingen waarin banken en politiekantoren aangevallen werden. Ook kantoren van de PS werden toen over heel Frankrijk aangevallen en gevandaliseerd.

Macron is in het machtsvacuüm gesprongen dat de protesten van 2016 nagelaten hebben. Hij kon zich manifesteren als de redding die Frankrijk nodig had, maar zijn partij werd in zeven haasten opgebouwd en bijeengehouden door spuug en plaksel. Macron is vooral een goede marketeer. De hoop die hij tijdelijk wist op te wekken bleek uit plastic te bestaan.

Eenmaal verkozen blonk Macron uit in arrogantie die soms grensde aan hoogmoed. Bij de aanvang van zijn ambtsperiode sprak hij over zichzelf als ‘Jupiter’, de oppergod van het Romeinse godenrijk die onbewogen regeert. Die megalomanie uitte zich ook in kleinere uitvallen, details bijna, maar details die zich stevig nestelden in het collectieve geheugen van de Fransen en een grote symboolwaarde hadden. Zoals de schooljongen die ‘Manu’ zei tegen Macron en door hem op paternalistische wijze en voor het oog van de camera de les gespeld werd. Of de werkzoekende man aan wie Macron zei dat hij slechts de inspanning moet doen om de straat over te steken om werk te vinden.
Ook in de speech die Macron vorige week gaf naar aanleiding van de eerdere protesten van de gele hesjes weerklonk een ontzettend belerende toon. Zo gaf Macron aan dat het volk moest ‘opgevoed’ worden omdat ze blijkbaar niet begrijpen dat je niet tegelijk belastingen kan verlagen en de koopkracht kan laten verhogen. Het is een wat eufemistische manier om te zeggen dat alle mensen die protesteerden eigenlijk gewoon dom zijn.


Macron zette tijdens zijn beleidsperiode in op de versnelde invoering van een neoliberaal beleid. Het hoger onderwijs, de uitkeringen, de spoorwegen, de arbeidswetgeving; het moest er allemaal aan geloven. De politiek die ertoe leidde dat Hollande de PS met hem in de afgrond trok werd dus geradicaliseerd onder Macron. Tegelijk veranderde er niets aan de concrete levenssituatie van miljoenen Fransen en groeide er een gevoel van machteloosheid en frustratie.

Die frustratie onder de Fransen heeft veel te maken met het gevoel dat het politieke engagement of het traditionele manifesteren gewoon niks meer uitmaakt. In 2016 hebben de vakbonden maandenlang gemobiliseerd maar de arbeidswetgeving werd toch hervormd. Vorig jaar in de lente werden universiteiten geblokkeerd of bezet, maar toch werd een nieuw inschrijvingssysteem doorgevoerd. Voor wie ze ook kiezen, wat ze ook doen – het lijkt allemaal niks uit te maken. Dus hebben de Fransen gekozen om het heft zelf in handen te nemen en meteen over te gaan tot harde acties.

Noodtoestand?
De protesten van 2016 lieten al een embryonale beweging zien, zonder leiders of eisen, die het geweld niet schuwde. Het bracht ook een generatie jongeren voort die zich bekwaamden in straatprotest en confrontaties met de politie. Maar, en misschien belangrijker, de beelden van die protesten en de bikkelharde repressie ertegen waren wekenlang te zien op de Franse televisie. Veel van de technieken die toen ontstonden worden nu massaal toegepast door de ‘gele hesjes’.
De ‘gele hesjes’ nemen geen bestaande betogingen over, ze mobiliseren volledig op eigen kracht en breken helemaal met de klassieke betoging. Ze zwermen uit over de stad, organiseren blokkades en wachten niet tot de politie aanvalt om zelf aan te vallen. De overheid staat machteloos omdat er geen leiders, geen aanspreekpunten, geen concrete eisen of duidelijk identificeerbare krachten zijn die het protest blijven voortstuwen. Wat traditioneel gezien een zwakte is van een beweging, is in deze offensieve fase een ongelooflijke sterkte.

Zo sterk zelfs dat de noodtoestand dus overwogen wordt.
Die noodtoestand daadwerkelijk uitroepen zou weleens hetzelfde effect kunnen hebben als een rode lap op een stier. Uit een peiling vorige week bleek dat tachtig procent van de Fransen de ‘gele hesjes’ steunde. Dat wil zeggen: ongeveer het hele Franse volk. Vandaar ook dat deze beweging – als je eigenlijk zelfs kan spreken over een beweging – zo diffuus is en het zo moeilijk is er een duidelijke noemer op te plakken. De onvrede doorbreekt de traditionele grenzen tussen links en rechts, progressief en conservatief. Verschillende kanten van het politieke spectrum zien zich verenigd in hun afkeer ten aanzien van Macron.

"MACRON M'A TOUT PRIS" : TÉMOIGNAGE POIGNANT D'UNE GILET JAUNE
"Pourquoi il fait ça à son peuple ? Il a humilié son peuple, il a méprisé son peuple, il n'a pas écouté, c'est de la foutaise quand il dit qu'il a écouté son peuple" Samy, 54 ans à #Paris.#giletsjaunes #1erdécembre pic.twitter.com/OHPMdUD32M
— Le Média (@LeMediaTV) December 2, 2018

Dit zie je ook terugkeren in de samenstelling van de mensen die op straat komen. Het gaat om ‘gewone’ mensen uit de provincies en de voorsteden. Dikwijls mensen die voor de eerste keer in hun leven op straat komen. Het zijn oude en jonge mensen, mensen van kleur en witte mensen, vrouwen en mannen, boeren en arbeiders, werkenden en werklozen. Zaterdag werd die groep aangevuld met volk uit de meer klassieke protestbewegingen: studenten, syndicalisten, actiecomités uit de voorsteden en anarchisten.
Het wil echter niet zeggen dat er geen interne spanningen of zelfs strijd plaatsvindt binnen de beweging van de gele hesjes. Zaterdag raakten antifascistische groepen en extreem rechts meermaals slaags in de straten van Parijs en uiteraard proberen de politieke opposanten van Macron – in casu Melenchon en Le Pen – op allerhande manieren te recupereren. Wat dit protest voorlopig bijeenhoudt is de gezamenlijke haat tegenover Macron en de woede om de immobiliteit van het politieke systeem.
En nu?
Wat er deze week zal gebeuren is onvoorspelbaar. Het zou kunnen dat een deel van de publieke opinie zich zal afkeren van het geweld en dat de beweging van binnenuit zal openbreken. Maar die kans lijkt toch eerder klein, want de woede blijft constant en het draagvlak voor het protest heel groot. De vraag is ook wat Macron zal doen, blijven volharden in zijn paternalistische en arrogante houding zal enkel meer olie op het vuur gooien.
Er circuleren oproepen om deze week raffinaderijen te blokkeren en ondertussen blijft het ook onrustig op veel plaatsen. Deze ochtend worden verschillende scholen geblokkeerd - het exacte aantal is onmogelijk te bepalen - en er ontstaan spontane betogingen. Vanochtend vroeg zijn boze ambulanciers ook begonnen met het blokkeren van het centrum van Parijs.

Het risico is reëel dat de Franse staat in een kramp zal schieten en zal overschakelen naar bikkelharde repressie. Maar dat zal de crisis mogelijks verergeren en mogelijks leiden tot de val van Macron. Die val van Macron zal weinig soelaas brengen, want dan zitten we opnieuw met het vacuüm dat ten grondslag ligt aan zijn macht. Zowel Mélenchon als Le Pen hebben op dit moment niet de kracht en het gewicht om die leegte op te vullen.

geschreven door Thomas Decreus
De Wereld Morgen.be
Laatst bewerkt: 1 jaar 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 jaar 7 maanden geleden #53593 door katertje
UPDATE Kleintje Muurkrant
Op de Barricaden
30 november 2018

Terwijl premier Edouard Phillippe vandaag twee woordvoerders van de gele vestjes ontvangt, bereidt Frankrijk zich voor op de dag van morgen, de tweede zaterdag dat de beweging een poging gaat doen om regeringscentrum Parijs lam te leggen. Na nu twee weken van mobilisatie van het volk in het hele land. Vorige week leidde dat al tot chaotische taferelen (zie eerdere aflevering ) en de kans dat na de 'generale repetitie' nu echt massale toeloop uit de provincie komt is niet denkbeeldig.

Ze komen met bussen, treinen en eigen vervoer uit het hele land. Ondanks gestook van de regeringsmedia (de bekende mantra: 'overlast voor de burger door barricades'; 'branden op de Champs Elysees!') steunt maar liefst 84 procent van de Franse bevolking de acties! Zie hier, en dat schrijft 'Le Figaro' ('De Kapper'), echt geen blad van oproerkraaiers.

Leidende politici (ondermeer de links-radicale Mélenchon) hebben aangekondigd zaterdag acte de présence te geven. Een aantal van hen moet uitkijken niet te worden uitgejouwd.
Zoals voorspeld is de beweging na Franstalig België nu ook de taalgrens overgestoken en zijn in Vlaanderen de eerste barricades opgetrokken. Terwijl de NOS nog zo had geroepen dat het tot Wallonie beperkt zou blijven.

De vraag is natuurlijk wanneer de gele vestjes ons land bereiken. Moet daar weer eerst Pichegru voor over het ijs? Dat het een strenge winter wordt in Europa is zeker.
En dan wordt het gebed direct verhoord en komt er een uur later een bericht dat zaterdag in Den Haag door Nederlandse gele vestjes actie wordt gevoerd. En ook in Nijmegen. 'Niet zoals in Frankrijk.', zegt de woordvoerster, 'Zonder geweld'. Hebben de gele vestjes geweld gebruikt? Wat een leugen. De politie heeft geweld gebruikt. Ze hebben het dapper ondergaan zonder te reageren. Wat brandjes in Parijs' duurste winkelstraat; het koopcentrum van de elite. Er zijn wat stenen gegooid na traangas en charges met de wapenstok. De macht, de perfide Minister van Binnenlandse Zaken Castaner, heeft geprobeerd dat op het conto van 'extreem rechts' te schrijven en beweerde dat Lepen ertoe had opgeroepen. Een ooggetuige verwijst het naar het rijk der fabelen …

De discipline van het volk tegenover de geoefende vechtmachines van CRS, Gendarmerie en Police Nationale is juist voorbeeldig geweest. Ze beschermden zich tegen de traditionele inzet door de politie van agents provocateurs die vernielingen aanrichten. Ter plekke georganiseerde ordediensten. Vanaf de Arc de Triomphe werden traangasgranaten afgevuurd. Tijdens de Commune stonden daar kanonnen. Vrouwen hebben weer hun opvallende rol van 'Mariannes' gespeeld in de confrontatie met de ordetroepen. Ook daar vinden de opstandelingen moeiteloos hun historische rolpatronen. Oude omaatjes die de oproerpolitie toespreken als hun kleinzonen.

En daar kwamen ook de eerste scheurtjes in de politiegelederen. De verslaggeefster op de Champs Elysees vertelt hoe er een politiecharge vanaf de Boulevard Hausmann op handen was. Toen die werd afgeblazen en de ME zich terugtrok staken de gehelmden hun duimen op naar de demonstranten. 'Ga zo door!'. Ze weten dat ze ook voor hun toekomst vechten. En dat hun families hun werk meer en meer verachten. Andere politieagenten tonen anoniem hun solidariteit met de gilets jaunes. Waarmee ze hun achterwerk laten zien aan Macron.

Het zijn vege tekenen voor 'Jupiter' en zij die zich met hem verbinden. Het is zijn grenzeloze hooghartigheid die de bevolking tot razernij brengt. Het is de wereldvreemdheid van Marie Antoinette die toen ze het volk 'brood' hoorde roepen verzuchtte 'maar waarom eten ze dan geen brioche?'Op de barricades in Frankrijk
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 jaar 7 maanden geleden #53588 door katertje
Franse Gele Hesjes eisen AFTREDEN van Macron volgens grondwet artikel 68 en nu Merkel en Rutte nog!

Terwijl de Frane president Macron tjdens de G 20 in Buenos Aires zijn wereldomvattende plannen ontvouwt hoe de wereld , de EU onder zijn supervisie een betere plek gaat worden om te leven heeft de aanvoerder van de Gele Hesjes vandaag zijn plan op tafel gelegd om volgens artikel 68 van de Franse grondwet, de president te dwingen om af te treden.

Het artikel 68 houdt in een paar woorden in dat indien een Franse president niet voldoet aan datgene wat van hem in zijn functie redelijkerwijze verwacht mag worden, hij met behulp van de toestemming van het parlement en het constitutionele hof van zijn functie ontslagen kan worden.

Artikel 68 is in 2007 ooit aan de Franse wet toegevoegd, maar in het artikel zitten uiteraard wel de nodige beveiligingen om het een ontevreden volk al te eenvoudig te maken.
Echter, nadat de Gele Hesjes nu ook gesteund door politici zoals de Republikeinse oud-presidentskandidaat en pro Frexit UPR François Asselineau dit idee hebben gelanceerd is het aantal handtekeningen om de organisatie die nu meer gestructureerde vormen begint aan te nemen reeds door 150.000 demonstranten getekend.

Uiteraard, heeft de Franse regering gereageerd en laat weten dat het plan geen enkele kans van slagen heeft , daar de huidige situatie niet de voorwaarden schept waaronder met behulp van het artikel 68 , Macron voortijdig afgezet zou kunnen worden.

Wat wel duidelijk wordt , is dat de Gele Hesjes die ook voor a.s. weekend weer demonstraties hebben aangekondigd het er niet bij laten zitten.

Spijtig genoeg is er geen soortgelijk artikel in de Nederlandse grondwet te vinden, temeer om een gehele nep familie van volgers en opvolgers af te zetten er een oorlog voor nodig is, waarbij ze dan vrijwillig vertrekken, worden doorbetaald en als de kust veilig is weer terugkeren, om door laffe politici te worden ontvangen. De geschiedenis zou zich dan conform het gezegde gewoon weer herhalen...schrijft

Geen Nieuws
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

  • dirko
  • dirko's Profielfoto
  • Offline
  • Spammer
  • Spammer
  • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
1 jaar 7 maanden geleden - 1 jaar 7 maanden geleden #53575 door dirko
.
Met hulp van de #eu gestuurde staatsmedia #msm en veel, heel veel intimidatie en fysiek geweld, zal de actie #GiletsJaune worden onderdrukt en gaat @EmmanuelMacron gewoon verder met zijn politiek als #bankersboy #trekpop in #macronie

Om samen met #merkel van #merkelonie het grote 4e Rijk te vormen.

.-

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
Laatst bewerkt: 1 jaar 7 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 jaar 7 maanden geleden #53572 door katertje
“Als je je als Louis de 14e ( de zonnekoning) wilt gedragen, dan zullen je klappen krijgen”

Met deze uitspraak van de Franse senator en voorzitter van de politieke partij “les Republicains Bruno Retailleau is wellicht op de beste wijze weergegeven hoe het overgrote merendeel van de Fransen ( 83% ) over hun president denken.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 jaar 7 maanden geleden #53566 door katertje
Tragische gebeurtenissen in de geschiedenis beginnen vaak met dat de hoofdpersonen, degenen die geacht worden aan de knoppen te draaien namens het geld, steeds meer losgezongen blijken van de realiteit.

In het geval van Emmanuel Macron (ex-Goldman-Sachs bankier en voormalig minister onder zijn voorganger Hollande; lid van de goedbetaalde toplaag die het land bestuurt) geven zijn toespraken tot het volk, een op de 16e aan de vooravond van de 'November-gebeurtenissen' en nu deze eenzelfde beeld.


Nadat hij een leus van de barricades (zie vorige aflevering ) had geparafraseerd in zoverre dat 'het eind van de maand zowel als het einde van de wereld moesten worden gehaald' en de gele vestjes had aangeboden deel te gaan uitmaken van een of andere 'praatgroep', begon hij een vergezicht van een Frankrijk zonder fossiele brandstoffen en kernenergie. Hij ging nog net geen duiven loslaten. En dat alles misschien niet met een grijns, maar wel met een grimas. Zijn spuuglok en wegkijkende blauwe ogen deden de rest.

Nee dan Generaal de Gaulle die de Fransen recht in de ogen keek en zei dat Algerije verloren was. De Franse bevolking die de gele vestjes en masse steunt zag geen enkele beweging in de Regering. Wel dreigementen. Zogauw de orde wordt verstoord wordt er ingegrepen. Leuk bericht voor de politie. Die zijn ook in actie en horen van de demonstranten dat ze 'geen burgers' zijn. Dat klinkt in het Frans dreigender dan in onze taal. 'Aux Armes Citoyens!', dat zongen ze met een aangepaste tekst voor de Marseilleise over Macron.

Ik denk dat dit een geweldige splinter in het oog van de o zo ijdele Macron is. Als iemand als Marie-Ségolène Royal (PS-presidentskandidaat tegen Sarkozy; voormalig echtgenote van François Hollande; regiopresident) zegt dat de accijnsverhogingen op benzine en diesel moeten worden teruggedraaid, is dat natuurlijk opportunisme van een z.g. politieke tegenstander, maar ook reëele onrust bij iemand van dezelfde politieke elite als Macron die zich zorgen maakt over de consequenties van zijn beleid. Dit gaat buiten politieke partijen om.

De vaststelling van premier Philippe dat het om 'anarchisten' ging was niet zo ver van de waarheid. Het gaat om spontaan ontstane burgercommitees die kruispunten bezetten. Gewoon om de hoek. En dan doorlaten wat je wel wilt doorlaten. Het is wat ze overal ter wereld doen: check points. Maar hier ongewapend. Macron begrijpt de verhoudingen niet en dat brengt 'het hele land' (de rijkdom van de rijken) in gevaar. Die ongestoord in hun ommuurde villa's, chalets in de bergen en appartementen overal in de wereldsteden iedere onrust hebben overleefd en geen veer hebben gelaten, van mei '68 tot de mislukte opstand tegen Giscard in 1976. Maar dit is nieuw. Het platteland dat naar de stad komt. Waar kennen we dat van, vragen de hooggeleerden zich af.

Volgend weekend volgende ronde in Parijs. Ik kan niet wachten de verse beelden te zien van woedende mannen en vrouwen (en kleur of afkomst speelt geen enkele rol) die zich echt niets zullen aantrekken van het geleuter van Macron op tv. Het maakt ze alleen maar kwaaier.

Straks luistert er niemand meer naar Macron behalve Brigitte, zijn voormalige lerares Oude Talen.

Op de barricades in Frankrijk
Kleintje Muurkrant
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 jaar 7 maanden geleden - 1 jaar 7 maanden geleden #53565 door katertje


Op de barricades in Frankrijk
De onmogelijke positie van de Franse ordetroepen wordt niet beter geillustreerd dan door door onderstaande 'embedded' video (1). En iedereen die een gids nodig heeft voor hoe je in 'urban warfare' tegen een tot de tanden bewapende en als een gevechtseenheid gedrilde politiemacht teweer moet gaan. Kijk. Hoe waaghalzen met gele vestjes de periferique blokkeren, met gevaar voor eigen leven. Het is voor onze brave kijkers onvoorstelbaar, deze volkswoede. En het heeft (net als de boodschap van de Franse Revolutie) de grenzen al overschreden naar Wallonië. Binnenkort trekken de Vlamingen gele vestjes aan. Als het om verzet tegen de overheid gaat is de taalgrens niet bestaand in den Belzjiek.
Er zijn nu al meerdere doden gevallen. En de macht reageert niet. Nadat voor de 17e november Macron al door veel meelopers (waaronder 2 ministers) verlaten was, nemen nu steeds meer politici afstand van Macron.

Het door sommige gele vestjes geëiste referendum over het aanblijven van Macron (anderen willen doorstrijden tot hij tout court aftreedt) krijgt zo ongelooflijk genoeg geloofwaardigheid. In Frankrijk regeert de 'Vijfde Republiek', vormgegeven door de nu weer graag van stal gehaalde president generaal de Gaulle. De 'Presidentiële Monarchie' die later werd uitgewoond door zijn opvolgers, van Mitterand, Giscard d'Estaing tot Sarkozy. Het is mogelijk dat deze autoritaire staatsvorm zijn uiterste houdbaarheidsdatum nu toch heeft bereikt.

Het eind van wat later bekend zal staan als de 'gebeurtenissen van November' is niet in zicht en dreigt zich richting feestdagen te gaan uitstrekken. Zeker is dat de barricades het aan niets zal ontbreken. Een ontroerde barricadiste in het Noorden vertelde dat hij voor het eerst een broodje ganzelever had gegeten dankzij de steunbetuigers die eten brengen. De aangrenzende wijnboer bracht een straffe witte ter begeleiding.

De verhoging van de brandstofprijzen (waarvan de industrie gevrijwaard werd) wordt verdedigd met het milieu. 'Zij denken aan 'het einde van de wereld' wij aan 'het einde van de maand' luidde de samenvatting van de woordvoerder van weer een andere barricade. Ook de creativiteit viert hoogtij als het volk zich verdedigt.
Het moet beangstigend zijn voor de machthebbers en de klasse waarvoor ze de macht uitoefenen hoe snel in Frankrijk een nauwelijks meer controleerbare massabeweging is ontstaan tegen de Regering. Buiten iedere politieke orientering zo lijkt het. Als het 'Republikeinse' verzet dat in Frankrijk al vaker alle tegenstellingen (tijdelijk) op een afstand zette. De Universele Republiek, waarin iedereen gelijk is.

De verbanden zijn gelegd. De mensen zullen elkaar de volgende keer blindelings weten te vinden, dwars door alle veronderstelde (door MSM gevoede) politieke tegenstellingen heen. En er wordt goed het natje en droogje onderhouden. Er is sprake van een eensgezindheid, solidariteit en opofferingsgezindheid die voor een Nederlander surreeel zijn.

Op de barricades
Kleintje Muurkrant
Laatst bewerkt: 1 jaar 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 jaar 7 maanden geleden - 1 jaar 7 maanden geleden #53564 door katertje
Het antwoord op de vraag van een TV-journalist 'Wat willen jullie?' aan de woordvoerder van een barricade te Caen loog er niet om:

'Het enige dat we willen is het aftreden van Macron'. 'Maar Macron is gekozen voor 5 jaar en heeft er nog maar 2 opzitten', stamelde de anchorman. 'Hij is gekozen omdat we niet Lepen wilden, dus door een minderheid'. Het ongenoegen met Parijs en de politiek heeft zulke vormen aangenomen dat ook het vertrouwen in de 'instituties' in Frankrijk is verdwenen.

Gekozen? Dat maakt hen niets meer uit. Macron moet oprotten.

Dit heet een 'pre-revolutionaire situatie'. Minister van Binnenlandse Zaken Philippe heeft gezegd dat de blokkades niet getolereerd zullen worden. Wat had hij anders moeten zeggen. Maar zijn woorden doen erg denken aan die van Louis XVI 's minister van BZ aan de vooravond van de Revolutie, toen de toegangswegen naar de arbeiderswijken van Parijs gebarricadeerd werden om de aanvoer van troepen te verhinderen. Want dat is het met Frankrijk, daar heerst altijd nog de herinnering aan 1792 en alle Revoluties van de 19e eeuw toen de barricades net als nu regeerden en onder het zingen van de Marseillaise samen optrokken naar de hoofdstad. De barricades vertegenwoordigen ontevreden bewoners van de naaste omgeving, dwars door alle politieke verhoudingen heen. Als de Fransen 'ras-le-bol' hebben (genoeg) dan is sprake van een merkwaardige eensgezindheid bij een volk dat staat voor individualiteit.

De geschiedenis komt terug, compleet met de vaandels, de leuzen, het eten dat door de mensen wordt aangevoerd en de organisatie vanuit het niets. Deze actie (in principe tegen de verhoging van de brandstofprijzen) werd gestart door een vrouw in Bretagne die binnen de kortste keren 5 miljoen aanhangers had. Dat had een veeg teken moeten zijn voor Macron en zijn getrouwen, maar ze zochten verder de confrontatie met domme uitspraken en aangekondigde maatregelen. De uitspraak van de premier over 'anarchisten' zal een laaiend effect hebben. Zoiets werkt niet in Frankrijk en dat ze dat niet doorhebben in Parijs voorspelt niet veel goeds over hoe het verder zal gaan.

Vandaag (dinsdag) is vooral het Zuiden gebarricadeerd. Niemand kan er van de autoroute af. Voor dit weekend staat een blokkade van Parijs zelf aangekondigd. De rest van de week zijn er estafettestakingen van diensten als ambulances, brandweer, luchthavenpersoneel, openbaar vervoer etc. Inmiddels zijn een paar honderd 'gele vestjes' gearresteerd en is er een dode gevallen toen iemand op een barricade inreed. De positie van de politie (zelf in actie voor loonsverhoging en pensioeneisen) is zeer precair. Dat ze zich voor dit salaris nog verder van de bevolking zouden laten verwijderen is voor hen gevaarlijk. In kleine gemeenschappen leidt dit tot spanningen die de algemene haat tegen politie in het land verder zullen voeden. Zoals altijd in een 'pre-revolutionaire situatie', is de opstelling van de ordetroepen cruciaal. Aan de vooravond van de Franse Revolutie weigerden de in de hoofdstad gelegerde troepen tegen de arbeiders op te trekken. Toen het niet lukte betrouwbare troepen naar de stad te krijgen (door barricades; in de stad en op de toegangswegen) was de Revolutie een feit.
Natuurlijk is het nog lang niet zover. Maar sinds de laatste revolutie (de Commune van Parijs 1871) is het zelden zo onrustig geweest in het land dat gekenmerkt wordt door onrust.

Op de barricades in Frankrijk
Kleintje Muurkrant
Laatst bewerkt: 1 jaar 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 jaar 7 maanden geleden - 1 jaar 7 maanden geleden #53548 door katertje
Live Paris

Ondertussen in Frankrijk: Dit gebeurt er wanneer de elite hun burgers met volslagen min achting behandelt.. Grote onrust in Parijs bij protesten ‘gele hesjes’
Parijs is het toneel van heftige confrontaties tussen Franse oproerpolitie en de zogenaamde gele hesjes. Boze Fransen, de dragers van die hesjes, protesteren tegen de hoge benzineprijzen en het verlies aan koopkracht.

Vooral de Franse president Emmanuel Macron moet het ontgelden. De Fransen zijn Macron en zijn foute politieke beslissingen zat..

De Fransen zijn Macron en zijn foute politieke beslissingen zat. Ze gaan met duizenden de straat op en leggen het land plat. Het symbool van hun gezamenlijke protest: gele hesjes.

Duitse mainstream media berichten niet over de ontwikkelingen in Frankrijk. Medialieveling Macron dient vermoedelijk nog beschermd te worden. In Frankrijk waait hem echter een ijskoude wind in het gezicht. De roep om zijn aftreden wordt luider en luider. De protesten zijn begonnen naar aanleiding van de steeds maar stijgende benzine- en dieselprijzen, maar er staan al lang ook andere aspecten van de politiek van Macron in het middelpunt van de kritiek. Macron zou in hogere sferen verkeren en elitair zijn en Frankrijk in de vorm van een absolutistische heerser leiden, die een kleine kring van profiteurs om zich heen heeft verzameld. Maar daarvoor zou men hem niet hebben gekozen. Een gevolg: de populariteit van Macron is inmiddels op een erbarmelijk dieptepunt van 25% aangeland.

De "regering voor de rijken" Macron-Philippe heeft er met haar schandalige onrechtvaardigheden alles aan gedaan om de weerzin tegen de belastingen op te roepen. Roep in herinnering de beleidsperiode van Macron, die begon met een lijst cadeaus aan de rijksten: opheffing van de solidariteitsbelasting op vermogens (ISF in Frankrijk), van de progressiviteit van de belastingen van de grote inkomens, verdubbeling van de verlaging van de sociale bijdragen in 2019 met 40 miljard zonder het scheppen van banen, geen enkele maatregel om de massale fiscale fraude van de grote bedrijven en grote vermogens te beletten. De groep Total, die benzine en olie verkoopt, speelt vals met de vennootschapsbelastingen, maar haalt wel gigantische winsten binnen..9 miljard in 2017. Total zorgt er voor dat zijn aandeelhouders vetgemest worden. Het aandeel behaalt 11% rendabiliteit.

Al die cadeautjes moeten betaald worden. Door wie? Door de zwaksten. Zo werkt het altijd!

De cadeaus aan de rijksten en aan bedrijven worden betaald door de lasten op de zwaksten te verhogen: verhoging van de veralgemeende sociale bijdrage, bevriezing van de huisvestingspremie, een verhoging van de pensioenen die geringer is dan de inflatie, blokkering van de lonen, kortom een algeheel soberheidsbeleid. De belasting en BTW op benzine maakt 60% uit van de prijs per liter. En de ondernemingen in de sector hebben een winstmarge van 10%. De belastingen op het verbruik, zoals BTW en de belasting op benzine, treffen de armsten veel meer treffen dan de rijken. Maar het zijn juist deze onrechtvaardige heffingen voor de gezinnen die de cadeaus aan de rijken financieren, in plaats van een progressieve belastingheffing en een belasting op het kapitaal. De bezuinigingspolitiek, de aftakeling van de openbare diensten ( ziekenhuizen, spoor, post..) treft de meerderheid van de bevolking...wie het minste heeft wordt het hardste getroffen.

De arbeiders, de werklozen, de jongeren worden verplicht een auto te gebruiken in de landelijke of gemeentelijke zones die ver liggen van de centra van de steden. Er wordt niets ondernomen om het minder vervuilende openbaar vervoer te ontwikkelen, of om aantrekkelijke sociale tarieven te hanteren.

Laatst bewerkt: 1 jaar 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.