Vraag Frankrijk #GiletsJaunes

Meer
1 jaar 2 maanden geleden #53678 door katertje

Parijs - De Franse politie heeft waterkanonnen en traangas ingezet om Gele Hesjes-betogers van de Champs- Élysées te verjagen.

Het kwam zaterdagmiddag tijdens weer een nieuwe protestdag opnieuw een aantal keer tot ongeregeldheden in de Franse hoofdstad, al was het met een door de politie geschat aantal van zo’n drieduizend Gele Hesjes beduidend rustiger dan tijgens officiële schattingen ging er 66.000 Gele Hesjes door het hele land de straat op om te protesteren tegen de almaar stijgende kosten voor het levensonderhoud en sociale ongelijkheid, tegenover 126.000 vorige week.

In heel Frankrijk waren 69.000 agenten ingezet, tegenover 89.000 een week geleden. Er was vooral veel politie aanwezig in Nantes, Bordeaux en Toulouse. In Parijs waren 8000 politiemensen op de been. Af en toe werden waterkanonnen en traangas ingezet om oplaaiende relletjes de kop in te drukken. Bij de protesten in de hoofdstad zijn zeker 168 mensen gearresteerd.

In België is vanochtend een dode gevallen. Door een blokkade van de demonstranten botste een auto op een vrachtwagen. De automobilist overleefde de klap niet.

De Gele Hesjes begonnen half november met protesten op knooppunten en rotondes tegen de verhoging van de brandstofprijzen. Al snel groeiden de demonstraties uit tot bredere protesten tegen het beleid van Macron.
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
1 jaar 2 maanden geleden - 1 jaar 2 maanden geleden #53672 door katertje
In de kern komt het betoog van de militairen neer op het teruggeven van de macht aan het volk.

“Uw verkiezing is geen blanco cheque”.

Dit betekent min of meer het dreigen met een staatsgreep door militairen, al zal dat worden ontkend. De brief ademt een bevel en geen verzoek. Binnen het leger zal dus een en ander aan de hand zijn en zich vertalen naar de demonstranten. Vermoedelijk hebben de militairen de trucs van de gecontroleerde oppositie in de gaten en wil men Macron duidelijk maken, dat hij geen keus heeft.

De staat is bankroet en hij wil miljarden investeren in immigratie, waarom is wel duidelijk. Er is een Agenda, vraag het Frans Timmermans nog maar eens….. Heb er gisteren nog over geschreven. Hij is het levende bewijs dat verwarde figuren gewoon los lopen en maar raak kraaien. Als een kip zonder kop, met zijn “scrambled eggs”.
Dus een militaire coup in Frankrijk? Als het toch moet, dan direct ook maar doorpakken en de EU opblazen en de NATO weer verlaten.

De brief beschuldigt Macron ervan “schuldig te zijn aan een ontkenning van de democratie of verraad tegen de natie” omdat hij het pact heeft ondertekend zonder het aan het volk voor te leggen.

“De Franse staat is laat in het besef dat het onmogelijk is te veel mensen te integreren, naast totaal verschillende culturen, die zich in de afgelopen veertig jaar hebben gehergroepeerd in gebieden die zich niet langer aan de wetten van de Republiek onderwerpen”, aldus de brief, en voegt daaraan toe dat de massale immigratie de “civilizational landmarks” van Frankrijk uitwist.

Volgens het Britse lid van het Europees Parlement Janice Atkinson zou het VN-verdrag ertoe leiden dat Europa in de komende 6 jaar wordt overspoeld met 59 miljoen nieuwe migranten. Atkinson waarschuwde dat het plan ertoe zou leiden dat Europese landen hun “cultuur en identiteit zouden verpletteren”, en wees er ook op dat het pact kan leidt tot haatspraakwetten die het bijvoorbeeld illegaal maken om de term ‘illegale migranten’ te gebruiken, en men in plaats daarvan verplicht over ‘onregelmatige’ migranten” moet spreken.
“Het zal illegaal worden om hun voorgeschreven taal niet te gebruiken”, waarschuwde Atkinson, en voegde eraan toe dat Europese burgers “afscheid kunnen nemen van hun democratie en hun manier van leven” als het pact wordt geïmplementeerd.

bron:https://the-watchdog.wixsite.com/watchdog/single-post/2018/12/10/Mr-President-you-can-not-decide-alone-to-deprive-us-of-our-homeland-French-Generals-against-treaty-of-Marrakesh

De populariteit van Macron is gedaald tot 18%.
Laatst bewerkt: 1 jaar 2 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
1 jaar 2 maanden geleden - 1 jaar 2 maanden geleden #53671 door katertje


Een groep Franse generaals heeft vorige week een brief naar de Franse regering gestuurd met het verzoek om af te zien van ondertekening van het migratiepact. In de brief spreken de generaals hun zorgen uit over de verklaring, omdat deze verstrekkende gevolgen zal hebben voor de Franse samenleving.

In de brief spreekt generaal Antoine Martinez namens verschillende collega’s zijn zorgen uit over verschillende onderdelen van het migratiepact. Niet alleen vreest hij een inperking van de soevereiniteit van Frankrijk, ook merkt hij op dat de meerderheid van de Franse bevolking niet achter het migratiepact staat. In plaats daarvan willen ze de migratie juist drastisch verminderen. Door het migratiepact te onderteken zal de regering zich alleen maar meer woede van de bevolking op de hals halen, zo concludeert Martinez.

De generaals waarschuwen ook voor de hoge kosten van het migratiebeleid, zeker als er moet worden voldaan aan de afspraken zoals vastgelegd in het migratiepact. Een ander bezwaar is dat de veiligheidssituatie in Frankrijk door de komst van nog meer migranten uit andere culturen zal verslechteren. Volgens de generaals is er de afgelopen veertig jaar ook geen succesvol integratiebeleid gevoerd, wat de eenheid in de samenleving niet ten goede is gekomen.

De generaals vragen in de brief om het besluit over het migratiepact over te laten aan de bevolking door een referendum uit te schrijven. Ze vinden dat de regering verantwoording moet afleggen voor haar beleid en dat president Macron niet moet denken dat hij door zijn overwinning bij de verkiezingen een carte blanche heeft gekregen om te doen wat hij zelf wil.

Update: Verschillende lezers plaatsten vraagtekens bij de authenticiteit van deze brief, omdat het nieuws vrijwel niet werd opgepakt door de reguliere media. Na verder onderzoek blijkt dat deze generaal vaker open brieven naar de president stuurt en dat hij deze ook publiceert op zijn eigen Google Plus pagina en op de website van Volontaires pour la France. Eerder sprak generaal Martinez ook op televisie over dit onderwerp en eerder dit jaar schreef hij ook al een open brief. We zien daarom geen reden om aan de echtheid te twijfelen.

Parijs, 7 december 2018
Meneer de president,
U staat op het punt om op 10 en 11 december het ‘Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration’ te ondertekenen, waarmee een echt recht op migratie wordt gevestigd. Het kan zich opdringen aan onze nationale wetgeving door middel van reeds bestaande verdragen of door het beginsel van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid dat in dit pact is vastgelegd.
Het lijkt ons dat de enige soevereiniteit die bij Frankrijk blijft bestaan, erin bestaat om zelf de manier te bepalen hoe de doelstellingen van het migratiepact ten uitvoer worden gebracht. Je kunt dit deel van de nationale soevereiniteit niet opgeven zonder een publiek debat wanneer 80% van de Franse bevolking vindt dat het noodzakelijk is de immigratie drastisch terug te brengen of te reguleren. Door eigenhandig te beslissen om het migratiepact te ondertekenen voeg je een extra reden toe aan een reeds gehavend volk om boos te worden en in opstand te komen. U zou zich schuldig maken aan een ontkenning van democratie of verraad tegen de natie.
Bovendien zijn de financiën van ons land uitgeput en groeit onze schuld. U kunt niet het risico nemen van een dure oproep voor migratie per vliegtuig zonder eerst te laten zien dat u niet naar meer belastingen hoeft te zoeken om de doelstellingen van het pact te halen.

Aan de andere kant moet u in staat zijn om, in termen van veiligheid, de gevolgen in te dammen die gepaard gaan met de komst van buiten-Europese bevolkingsgroepen. Ten slotte kunt u niet negeren dat juist de essentie van politiek is om de veiligheid aan de buitenkant en de harmonie binnenin te verzekeren. Dit kan echter alleen worden bereikt als er een zekere interne samenhang van de samenleving in stand wordt gehouden die in staat is om samen te werken, wat tegenwoordig steeds problematischer wordt.
In feite komt de Franse staat te laat tot het besef dat het onmogelijk is om te veel mensen uit totaal verschillende culturen te integreren die zich in de afgelopen veertig jaar hebben gehergroepeerd in gebieden die zich niet langer meer onderwerpen aan de wetten van de Republiek.
Je kunt niet zelf beslissen om onze beschavingskenmerken te wissen en ons het eigen vaderland te ontnemen. Daarom vragen wij u om de ondertekening van dit pact uit te stellen en de Fransen per referendum te laten stemmen over dit document. U bent aan de Fransen verantwoording schuldig aan uw acties. Uw verkiezing is geen blanco cheque.
Wij steunen het initiatief van generaal Martinez tegen de ondertekening van dit pact, dat door de lidstaten van de VN op de Intergouvernementele Conferentie van Marrakesh moet worden goedgekeurd.

Generaal Antoine Martinez, Charles Millon – Voormalig minister van Defensie, Generaal Marc Bertucchi, Generaal Philippe Chatenoud, Generaal André Coustou, Generaal Roland Dubois, Generaal Daniel Grosmaire, Generaal Christian Houdet, Generaal Michel Issaverdens, Admiraal Patrick Martin, Generaal Christian Piquemal, Generaal Daniel Schaeffer,
Generaal Didier Tauzin, Kolonel Jean Louis Chanas

Bron: Geotrendlines
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 1 jaar 2 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
1 jaar 2 maanden geleden #53647 door katertje
Wat was mijn eerste reactie op de #gele hesjes vanochtend op het forum? Dat het er op lijkt dat vanuit het buitenland een kleurenrevolutie wordt georganiseerd.
Een voorgevoel dat ik niet met bewijzen kon onderbouwen.

Doe ik een paar minuten geleden nog even een "rondje kranten" ..kom ik dit artikel op Zerohedge tegen !!!
Hoef ik niet te vertalen hè? Het is al laat en ben een beetje moe..als het u niet lukt om het artikel te lezen, dan hoor ik het morgen wel van u, afgesproken? Komt ie...


Protests Bear Signs Of Professional Organization, Target Only Mainland European Nations
The Yellow Vest protests in France can be considered to be part of a “yellow” color revolution that has been professionally organized with the goal of exploiting European dissatisfaction with their current leadership. Although the protests have been painted as being the work of right-wing nationalist populists, reports from French media reveal a number of extremist left and anarchist organizations have embedded with the protests, as evidenced by the presence of anti-capitalist and anti-police slogans used in the protests and left behind as graffiti. Given that the British have infiltrated such groups in the past, the chances for aggravation of violence are great, particularly since similarly infiltrated far-right groups have also become involved. The likelihood of conflict between such factions is serious.

The current protests are analogous to the Arab Spring in many ways. Much like in Libya where Gaddafi enjoyed British and Western support prior to his ousting, Macron was a favorite of the City of London where he raised more campaign funds than in 9 of France’s largest cities (Paris excluded). France has seen unrest not only in the mainland, but also in their colony of Reunion where the military was deployed to calm violence and looting. But the protests are not limited to France and French territories. Yellow revolution inspired protests have been seen in the Netherlands, Belgium and Germany. Much like in Libya, protestors calling for the resignation of the current ruling regime have little in common ideologically and a civil conflict between different groups once Macron is gone would be likely. French officials have also warned that the unrest is likely to provide opportunities to terror groups, much like what occurred in the aftermath of Gaddafi’s demise.

Extraordinarily, no British nationalists have called for “yellow vest” protests in the United Kingdom, even as they cheer events in France as a sign of the failure of globalism. Britain would be a natural location for such a movement considering that the completely inept government of Theresa May has directly defied the will of voters over Brexit, continued to introduce Orwellian censorship and done almost nothing to allay public concerns over mass immigration. In an event that has attracted little mainstream media attention, no commentary has focused on the fact that the current Yellow Revolution protests have targeted mainland European nations, most of whom are ideologically and geostrategically opposed to the United Kingdom. It is Britain who will emerge the winner of any destabilization in the European Union.
IV. A Country Known To Meddle May Be At It Again

The United Kingdom is no stranger to interfering in the affairs of Western states, even if it means directly meddling in the political processes of their allies. In 2016, British intelligence and Commonwealth interests, angered by policy positions of now-President Donald Trump, engaged in a systematic attempt to undermine an American presidential campaign. A nation not afraid to jeopardize its “special relationship” with it’s closest ally would have no qualms doing the same to European neighbors with whom there are centuries of conflict, ill-will and hostile competition.

Europe may be “modern,” but below the gilded surface is a long history of internal conflict. If France is seeking to avoid greater chaos and instability, perhaps they would do well to look into the behavior of their neighbor.Politics
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
1 jaar 2 maanden geleden - 1 jaar 2 maanden geleden #53643 door katertje
Les Misérables ...

Laatst bewerkt: 1 jaar 2 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
1 jaar 2 maanden geleden - 1 jaar 2 maanden geleden #53642 door katertje
Kan het gezwatel van NOS niet verdragen. ..de dubbele standaards...ik kan het niet meer verdragen. Gradaties en de uitleg ervan: Je hebt "gerechtvaardigd protest", dat zijn de georganiseerde marsen tegen b.v. Trump, Orbán, Janoekovitsj (weet u trouwens nog wie dat is??) kortom alles wat past in het straatje van NATO/EU/Soros. Deels zeer gewelddadig, maar worden door de elite begripvol gesteund ..het geweld gebagatelliseerd. Dan heb je "minderwaardig protest", en daar vallen de #Gele Hesjes protesten onder. Als het regime, van Macron daar hard op reageert wordt het regime-geweld in het beste geval gebagatelliseerd...meestal geheel genegeerd of alsnog, deels of geheel, in de schoenen van de demonstranten geschoven.

LIVE:
Protest in Paris der #Gelbwesten camera 1

geht weiter camera 2
Laatst bewerkt: 1 jaar 2 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
1 jaar 2 maanden geleden - 1 jaar 2 maanden geleden #53640 door katertje


Het wordt spannend in Frankrijk.. De Gele Hesjes willen de kop van Macron. Voor Macron gaat het in Europa om Frankrijk en Duitsland. De rest telt niet. En wat hij wil is duidelijk: richting verdere integratie om op wereldtoneel een rol te spelen. Een leger, een budget en de euro als instrument van buitenlands beleid.

Hoewel ik beslist niet uitsluit dat extreem-rechts en extreem-links beschikken over doorgewinterde actievoerders die geweld niet schuwen, kom ik maar niet los van de gedachte dat "Washington" en "Londen"misschien wel een nieuwe kleurenrevolutie aan het uitvoeren zijn. Als dat hier het geval is, dan loopt Macron meer risico dan hij beseft. En niet alleen hij, persoonlijk, maar heel Frankrijk, en zelfs heel Europa. Daarbij helpt het niet dat Europa eerder niet duidelijk afstand heeft genomen van wat er in Kiev, Syrië en Libië is gebeurd, al mogen we aannemen dat ze in Parijs en elders in de Europese hoofdsteden niet helemáál achterlijk zijn. Ze mogen het dan niet van de daken schreeuwen, maar ze lezen ook kranten en kunnen één en één bij elkaar optellen.

We weten allemaal hoe betrokken Parijs was bij wat zich voltrok in Syrië en Libië, en waar ons eigen land volop betrokken was bij de staatsgreep in Kiev en het steunen van terroristen in Syrië, en heeft Europa in Italië en elders eerder al te maken had met 'Gladio, dus weten ze van binnenuit hoe het werkt. Maar los van het risico dat insiders in het eigen administratieve en militaire apparaat Macron en Europa niet gunstig gezind zijn, nu hij openlijk in aanvaring is gekomen met Washington na pleidooien voor een Europees leger, en een eigen 'Smoel' op het wereldtoneel, en Londen hem ook niet meer herkent als vriend...zou er weleens iets veel ernstigers nog achter kunnen zitten...?

Het terugdraaien van de voorgenomen verhoging van de brandstofprijzen is in zekere zin een handreiking, maar durft Macron het aan om de kant te kiezen van de 'Gele Hesjes'? Niet alleen in eigen land, maar in heel Europa. De snel groter wordende groep die klem komt te zitten tussen de razendsnel rijker wordende'0.1% van de wereldbevolking, en de hongerpaal. Totdat er ondubbelzinnig bewijs wordt geleverd voor kwade opzet van bondgenoten....de mogelijkheid van een Kleurenrevolutie in Europa, met regie in Washington en Londen, is het complotdenken…

De Brexit.. en hier de "Noodwet" die Blok er probeerde door te drukken waardoor de regering per decreet kan regeren...zogenaamd voor Brexit...wat weten ze in Den Haag?
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 1 jaar 2 maanden geleden door katertje. Reden: Youtube verwijderen
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
1 jaar 2 maanden geleden #53636 door katertje
Het gaat om de kop van Macron – demonstranten roepen op tot een bestorming van zijn residentie

Voor zaterdag hebben de betogers in Frankrijk opgeroepen tot een bestorming van de residentie van de president – het Elysée-paleis.

Na drie weken van protesten blazen de “Gele Hesjes” nu de hoorn voor jacht op de Franse president Emmanuel Macron: voor zaterdag roepen ze op tot een bestorming van zijn officiële residentie, het Elysée-paleis. De protesten zijn niet langer alleen gericht op hoge belastingen en de kosten van levensonderhoud. Het gaat om de kop van de president. De crisis in Frankrijk is ook een waarschuwing voor de EU.

Als een wildvuur verspreidt zich op de sociale netwerken de oproep van een “Gele hesjes” activist om te protesteren voor het Elysée-paleis. Op de vraag van een televisiejournalist wat de activisten daar van plan zijn, zei vrachtwagenchauffeur Eric Drouot: “We gaan naar binnen.”

Het is de oorlogsverklaring aan een staatshoofd dat zich al tien dagen in zwijgen hult. Bij een van zijn zeldzame openbare optredens – een bezoek aan een prefectuur die bij de demonstraties werd afgefakkeld – werd Macron uitgejoeld. Zijn populariteitswaarden zijn in vrije val, in een nieuw onderzoek komt hij slechts 18 op procent.

Die “vent denkt dat hij God is”, zegt een boze activist die een brandstof-opslagplaats in Le Mans ten zuidwesten van Parijs blokkeert. Hij zou zelfs voorstander zijn van het onthoofden van Macron. Een “Gele Hesjes” delegatie eist dat men op vrijdag persoonlijk door Macron wordt ontvangen. “Het land staat aan de rand van opstand en burgeroorlog”, waarschuwt en.

In Frankrijk zijn het niet alleen de jaren van frustratie over stijgende belastingen, dalende pensioenen en hoge werkloosheid. De rebellerende protesten worden gedreven door de haat jegens een president die herhaaldelijk werd aangewakkerd door zijn arrogante uitspraken – bijvoorbeeld toen hij een werkloze berispte dat hij “alleen maar de straat hoefde over te steken” en al een baan zou vinden. Of toen hij de Fransen belachelijk maakte als “koppige Galliërs”.

En die ook niet tot symbolische toegevingen bereid is: zoals de herinvoering van de vermogensbelasting – waarvan de afschaffing de voormalige investeringsbankier in de ogen van velen tot de “president van de rijken” maakte. Macron had tijdens zijn verkiezingscampagne beloofd om de sociale ongelijkheid te verminderen, klaagt een 66 jarige activist die op een pensioen van 700 euro leeft en een weg blokkeert bij Metz. “Het tegenovergestelde is het geval.”
Van deze crisis profiteren de krachten van de uiterste rechter – en linkerzijde. De politicus Marine Le Pen adviseerde Macron al: “Praat met de Gele Hesjes, verstopt u zich niet in de Elysée”.

Als het staatshoofd volgende week naar de EU-top in Brussel reist, kan hij zich nauwelijks meer presenteren als een “bolwerk tegen populisten”, zegt Brussel’s communicatieonderzoeker Nicolas Baygert. Ook zijn hervormingsbeleid staat op de rand van de afgrond. Het “probleem” Macron is voor Europa opgelost, jubelt reeds de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, van de Lega.

Toen Macron’s grote rolmodel Charles de Gaulle in mei 1968 met soortgelijke opstanden werd geconfronteerd, had hij volgens historicus Danielle Tartakowsky door zijn strijd tegen de nazi’s “historische legitimiteit”. De Gaulle slaagde erin het tij te keren en de verkiezingen te winnen. “Macron heeft deze historische legitimiteit niet”, benadrukt de historicus.

Ook de “Gele Hesjes” hebben geen enkele legitimiteit buiten de peilingen die hen verzekeren van de sympathie van een goede 70 procent van de bevolking. Of zij erin zullen slagen een “Gele Lijst” op te stellen voor de aangekondigde Europese verkiezingen is onzeker. Echter, meer en meer ontevredenheid volgt de zelfverklaarde “volksopstand”: Middelbare scholieren, boeren en vakbondsmensen.

De linkse oppositie heeft opgeroepen tot een motie van wantrouwen tegen Macron volgende week. Het heeft geen kans vanwege de absolute meerderheid van de president. De “Gele Hesjes” hebben al de motie van wantrouwen op straat gewonnen.

Bron: Fenixx
Es geht um Macrons Kopf – Demonstranten rufen zum Sturm auf seinen Amtssitz
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
1 jaar 2 maanden geleden #53631 door katertje
De Franse politie heeft voor zaterdag 8 december een gedeeltelijke staking aangekondigd. Dat lezen we in de brief van de politievakbond VIGI gericht aan de Franse minister van Binnenlandse Zaken. In de brief lezen we dat de politie op deze manier solidariteit wil tonen met de bevolking, omdat ze zich herkennen in een aantal standpunten van de ‘gele hesjes’. Ook vraagt de politie via deze weg meer geld van de regering om haar werkzaamheden goed te kunnen doen.
De aangekondigde staking heeft alleen betrekking op het administratieve personeel, de technische ondersteuning en de catering. Desondanks richt de brief zich ook naar alle politieagenten die de komende dagen de straat op moeten. Agenten die oververmoeid zijn of die zich niet meer veilig voelen mogen hun werk tijdelijk neerleggen.

Politieagenten komen in verzet
De afgelopen dagen zijn er op sociale media verschillende beelden voorbij gekomen van politieagenten die zich solidair tonen met de demonstranten, door zelf een geel hesje aan te trekken of door hun helmen af te zetten. Onderstaande video laat politieagenten zien die onder luid applaus hun helmen afzetten. De tweede video geeft vanuit het perspectief van de politie weer hoe een poging wordt gedaan de Arc de Triomphe te heroveren.De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
1 jaar 2 maanden geleden #53623 door katertje
Buitensporig geweld van Macron tegen Gele Hesjes en Persvrijheid

Eerst ranselelen de squads van Macron op buitensporige wijze op de grond liggende slachtoffers af; daarna maken diezelfde squads het werken van journalisten onmogelijk. Via Niemands Knegt op Twitter.

Al iets van gezien bij de NOS (Nepnieus Ons Streven)?

Zaterdagochtend a.s. wordt een massale demonstratie verwacht bij de Stopera in Amsterdam onder andere om solidariteit te betuigen met de Gele Hesjes in Frankrijk die op brute wijze door Macron afgetuigd worden.

Of Van Baalen en Verhofstad ook komen is nog niet bekend....

Meer
1 jaar 2 maanden geleden #53622 door katertje
Op de barricades in Frankrijk

Waar eerst nog hoongelach en beschuldigingen van 'romantiek' wie parallellen met het Franse revolutionaire verleden durfde te trekken ten deel viel, zijn dit soort reacties inmiddels verstomd.

Hun verbondenheid met de heersende klasse verhindert een juiste analyse door onze politieke 'experts'. Maar ze zijn tegen hun wil overrompeld door de feiten. De snelheid en het gemak waarmee 'de instituties' die het hele kaartenhuis van rijk & arm overeind houden ter discussie blijken te kunnen worden gesteld heeft de bezittende klasse en al die hun lot met hen verbonden hebben (het kaartenhuis van functionarissen op alle niveaus; MSM; leger en politie; lakeien; hofnarren; onze 'culturele elite') in grote staat van onrust gebracht: 'Wat daar gebeurt kan bij ons ook gebeuren', zie je ze denken. Dat heeft de geschiedenis immers bewezen. De vrijheidsboom op de Dam.

Frankrijk heeft in 3 weken laten zien dat het hele kant-en-klaar-pakket van "democratie" ('je hebt er toch voor gekozen?') zoals dat de economie van de rijken dient, ter discussie kan worden gesteld. Dat al deze 'echt gekozen' "volksvertegenwoordigers" er niets toe doen als het volk ontwaakt en opstaat. De hele shitzooi van 'door de Kroon benoemde burgemeesters', 'de Raad van State', 'de SER', Binnen- en Buitenhof, Gemeenteraden en Provinciale Staten, het EP, het verkiezingscircus iedere 4 jaar waar steeds minder mensen aan deelnemen, dat het allemaal naar de vuilnishoop kan worden verwezen 'als uw hand dat wil'.

Natuurlijk is de Nederlandse revolutionaire geschiedenis begraven onder 'Oranje', 'Poldermodel'-rust en gemakzucht, maar er is nog een sprankje hoop, ergens. Een smeulend vuurtje in het collectieve geheugen van onze geschiedenis die in de 16e eeuw de wereld versteld liet staan met een opstand tegen op dat moment de belangrijkste monarchie van Europa, de (Spaanse) Habsburgers. Voor de Nederlander zijn het gezag en de bezitsverhoudingen inmiddels weer 'van god gegeven'. 'Het is nu eenmaal zo'; net als hun slappe knieën en angst voor verandering. Maar ook dat kan veranderen.

Terug naar Frankrijk, waar de acties gewoon doorgaan. Scholieren, studenten, ambulances. De petroleumhavens zijn gebarricadeerd. Het zal niet stoppen.

Macron's MP Phillippe heeft dinsdag de verhoging van de brandstofaccijnzen 6 maanden bevroren. Zou dat genoeg zijn om de woede te temperen? Je vraagt je af waar deze lui mee bezig zijn en dat begint de Franse bezittende klasse en de politieke elite ook te denken. Het aftreden van Macron is niet langer denkbeeldig, al zal er natuurlijk nog flink wat water door de Seine en traangas op de Champs Elysees moeten vloeien voor het ook daadwerkelijk gebeurt. Helemaal van lotje getikt lijkt minister van Binnenlandse Zaken Castaner die opriep komende zaterdag vooral 'niet naar de hoofdstad te komen'. Dat zal hij weten.

Het experiment Macron (de beoogde 'Fillon of Juppe' werden als te 'pro-Russisch' beschouwd) heeft de Franse bourgeoisie in grote problemen gebracht. En dus ook het (Amerikaanse) wangedrocht 'Brussel' en de EU. Want Frankrijk is geen Griekenland. Zelfs geen Italië. Frankrijk is een kernmogendheid, zowel binnen de EU als met kernwapens. Over 6 maanden zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Vandaar Phillippes uitstel. Om de boel te pacificeren en terug te keren naar voor de gele vestjes. Zelfs als dat zou lukken lukt het niet.

Op de barricades in Frankrijk . W.K.
Kleintje Muurkrant
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
1 jaar 2 maanden geleden #53613 door katertje
Dans la Guerre des Gilets aux Champs Élysees
Wat valt er eigenlijk meer te zeggen dan dit: afgelopen jaar zagen de miljardairs wereldwijd hun vermogen toenemen met gemiddeld 21%.Wat een afgang voor de zittende politiek met de kleine napoleon zetbaas. De frustratie van jaren komt eruit.
Wat een afgang voor de gevoerde politiek van lasten verhoging om het milieu te “redden”, de ongelimiteerde immigratie al dan niet met dat pact wat eraan zit te komen, de geweldige EU met zijn euroreddingen. ….De gulden hoefde nooit gered te worden.

Oost Europa, wat een baken van rust en veiligheid daar.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.503 seconden