Peilingen en Kater's Keek op de Week

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Kater's Keek op de Week

Posted 4 maanden 4 dagen geleden #60890
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 14 januari 2024


peiling
Geen peiling van Maurice de Hond deze week

De Financial Times noemt Frans Timmermans als kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Raad. Gaat de linkse leider na zijn smadelijke verkiezingsnederlaag terug naar het comfortabele Brussel?
De voorzittersstoel van de Europese Raad is vrijgekomen door het terugtreden van de Belg Charles Michel. De Financial Times noemt Frans Timmermans als één van de kandidaten, naast onder andere de Italiaan Mario Draghi. De Britse krant baseert zich op bronnen hoog in de Brusselse ambtenarij.
Het zou een rappe terugkeer zijn van Timmermans naar Brussel. Amper een paar maanden geleden was hij er nog de tweede man. Timmermans daalde af naar Nederland om premier te worden, maar verloor de verkiezingen van Geert Wilders. Nu ploetert hij als fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA in de Tweede Kamer. Een weinig prestigieuze baan voor een voormalig vicepresident van de Europese Commissie.Het is evenwel de vraag of Timmermans kan aarden bij de Europese Raad, dat meer een praatclub is dan de Europese Commissie. De raadsvoorzitter moet uitblinken in stille diplomatie. Dat is niet de stijl van Timmermans, met zijn geldingsdrang en zelf-gerichtheid. Wij durven er wel op te wedden dat Frans Timmermans, na het vertrek van Aboutaleb, eerder voor het burgemeesterschap van Rotterdam gaat.

Dat Wilders uit tactische overwegingen nu even wat temporiseert en concessies heeft gedaan over met name godsdienstvrijheid , is begrijpelijk. Maar dat de Islam, waarvoor hij al jaren uit bittere ervaring waarschuwt, een pestilente, fascistische dreiging is die het niet alleen op ons maar de hele wereld gemunt heeft staat als een paal boven water. Moeten we dan een religie, die zelf in strijd is met artikel 1 van de Grondwet (het discriminatieverbod), op grond van hetzelfde artikel alle mogelijke vrijheden geven?

En als we gaan praten over de rechtsstaat en grondwet,  is de islam niet overduidelijk in strijd met de grondwet?  Zij verwerpen de gelijkwaardigheid van man en vrouw; de sharia staat boven Nederlandse wetgeving;  de oproepen in de koran om ongelovigen te doden. Een giftige ideologie of een religie…? Ideologie zegt Wilders en grote dreiging voor de rechtsstaat, voor onze vrijheid en democratie,  waartegen niet hard genoeg kan worden opgetreden.  Religie zegt Rutte. Een ongeloofwaardige, laffe keuze van Rutte en zijn Kartel.

Dus ben ik van mening dat niet Wilders gedwongen moet worden om concessies te doen aan zijn standpunten met betrekking tot de islam, maar zouden zijn collega fractievoorzitters de dialoog moeten aangaan met de islamitische gemeenschap en aandringen op aanvaarden en naleven van artikel 1 van onze Grondwet en  het afstand nemen van de geweldsoproepen in de islam Koran en Hadith, of verkassen en terug naar de zandbak,   

Maar alle vier partijen zouden zich zorgen moeten maken over de toestand van de rechtsstaat. Deze heeft zich de afgelopen decennia dusdanig ontwikkeld dat de politiek onmachtig is om nog een eigen agenda te voeren, met name wat betreft immigratie en klimaatbeleid.

De kiezers hebben hun tanden eindelijk laten zien aan dat andere gevaar voor onze vrijheid en democratie, te weten de extreem-linkse ‘zelfhaters’, de gelobotomiseerde nihilisten van D66, GL en PvdA die als neo-Marxisten streven naar de ‘Untergang des Abendlandes’.

Niet geheel toevallig hebben zij dat concept gemeen met de wereldwijde Moslim Broederschap, die precies hetzelfde doel nastreeft. Beiden doen dit uit fascistische, ideologische drijfveren. Feitelijk zijn neo-Marxisme en Islam beiden een directe bedreiging die keihard moet worden aangepakt! Hopelijk is het Wilders gegund om die grote schoonmaak niet alleen in beweging te zetten, maar liefst ook te voltooien!

Maar pas op meneer Wilders dat u niet in de val trapt die de VVD voor u aan het opzetten is.Ze willen dat u water bij de wijn doet, onder bedreiging dat ze anders in de oppositie gaan  Vervolgens geeft u toe, op voor links belangrijke partij-punten. De coalitie start en op enig moment kort na de start laat de VVD u vallen om nieuwe verkiezingen uit te kunnen schrijven. In de dan volgende verkiezingscampagne zult u als compleet ongeloofwaardig worden bestempeld vanwege uw eerdere concessies. VVD zal weer net doen alsof ze rechts zijn en PvdA/GL zal als lachende derde de winst pakken.

De globalisten missen geen enkele kans om zichzelf in de voet te schieten, maar de Islam is koersvaster en consequenter. De niets ontziende Islam houdt het midden oosten al eeuwen dom en arm, predikt niets dan haat en nijd in hun streven naar globale dominantie. Daarom is het zo frappant dat de suffe globalisten gemene zaak maken met dit primitieve gespuis. Sigrid Kaag mag wel oppassen, want al repareert zij straks nog zoveel Hamas tunnels met uw belastingcenten, de primitieve Islam neemt haar uiteindelijk ook te grazen.

Europa
Europa zal vallen en dat geldt ook voor het hele Westen dat onder controle staat van internationale financiers. Het zal een tijdje pijnlijk zijn, maar misschien niet zo pijnlijk als het zal zijn als de parasieten doorgaan met het plunderen en vermoorden van iedereen die ze onder hun controle hebben. Stel je een wereld voor waarin iedereen de nep HollowCo$t kan uitdagen zonder bang te hoeven zijn om naar de gevangenis te gaan? Of de Afrikaanse wilden terugsturen naar Afrika en de Woke-gekken in de VS stoppen met het verkrachten van onze kinderen met hun waanvoorstellingen van seksuele perversie en stoppen met de krankzinnige injecties die het weefsel van het leven vernietigen, ook al is de basisschoolonderwijzer uit Bruinisse er nog zo van overtuigd het goede na te streven door iedereen te willen inspuiten met nauwelijks geteste en, zo weten we inmiddels , met DNA vervuilde mRNA-gentherapie, dan nog zal hij respect moeten hebben voor de Grondwet Het stoppen van deze krankzinnige marxistische agenda is overleven en we mogen het nooit vergeten, Artikel 11 van de Grondwet is heel helder. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. 

Dit staat er niet voor niets. Met terugwerkende kracht kunnen we vaststellen dat deze minister artikel 11 van de Grondwet met voeten heeft getreden en heel veel woorden gebruikte om dat voor elkaar te krijgen. Mensen die niet gevaccineerd wilden worden werden als paria’s behandeld, mochten niet reizen, mochten de horeca niet in en werden uitgesloten van het openbare leven. Hier stond tegenover dat je, als je de misleidende woorden van Hugo en zijn virusvrienden ter harte had genomen, wél was ingespoten met mRNA-gentherapie en een prachtig groen kruis kreeg in jouw coronatoegangsbewijs maar op hetzelfde moment corona had en andere mensen kon besmetten, vrolijk de kroeg in mocht. Ja, woorden doen ertoe. En ze doen veel ongevaccineerden nog steeds veel pijn.

De uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november tonen aan dat een substantieel deel van de Nederlandse bevolking zowel het coronabedrog als het CO2-bedrog door heeft. De diepe sporen die de coronamaatregelen hebben achtergelaten, liggen nog steeds als een deken van scherven over de samenleving en het zal nog vele jaren duren voordat de wonden zijn geheeld. Waarbij bedacht moet worden dat de maatregelen om de "pandemie" te bestrijden zijn verordonneerd door de voornoemde , schatrijke elite die geld en macht misbruikt om haar wil aan de wereldbevolking op te leggen. En de Nederlandse regering liep de benen onder de bleke, weke kont om de vazallen te gehoorzamen

Het vreemde is dat er, vanuit dit inmiddels demissionaire kabinet, nog geen spoor van reflectie is over het manipulatieve woordgebruik in de corona-periode. En nog geen begin van excuses over het op grote schaal schenden van onze grondrechten en in het bijzonder voor wat de ongevaccineerde groep mensen is aangedaan.

We zijn er inmiddels van doordrongen dat de bewindslieden niet allereerst het welzijn van de bevolking nastreven maar bezig zijn met het uitvoeren van een geheel andere agenda, die van de corpocratie. Ook wordt meer en meer duidelijk dat onze "leidslieden" deels tot het humane ondersoort van de psychopaten behoren. Waar is de tegenmacht om de ontwikkeling die hiertoe heeft geleid te stoppen en terug te draaien? Want in de verkiezingen van 2023 werd slechts een deel van de macht weggehaald bij de dominanten, in al die andere geledingen van de maatschappij is hun positie nog sterk. De huidige paniek bij sommige dominanten valt dan ook slecht bij dissidenten die met opluchting zagen dat er na 22 november eindelijk iets leek te ontstaan wat leek op macht en tegenmacht.

En dan... wat heb je aan een rechtse regering als alle instituties al decennia door links zijn gekaapt? Kijk naar Marcouch in Arnhem. Hoe verander je de ontstane cultuur en hoever durf je wetten aan te passen? De verrechtsing in Europa zou moeten doorklinken in Brussel maar bij het zoektocht naar de vervanger van Michel wordt gezocht naar met voorkeur een sociaal democraat. Hoezo een sociaal democraat? Juist door hun is het een zooi in de EU. Kortom, een rechtse regering is een goede stap vooruit maar daar zijn we er nog niet mee.
Nu is macht niet alleen maar een zetelaantal in het parlement. Macht zit ook in de vertegenwoordiging van gedachtengoed in bijvoorbeeld universiteiten, de top van de ambtenarij, de media en de rechterlijke macht. Die macht komt ook tot uiting in de verdeling van lucratieve baantjes: commissariaten, gesubsidieerde leerstoelen, burgemeestersbenoemingen, etc.

Er is nog een lange weg te gaan. Media, scholen, universiteiten, rechtspraak en ambtenarij zijn de laatste decennia veranderd in bastions van dat zogenaamde linkse kamp. Vanwege de angst om verstoten en gecanceld te worden (of om de baan kwijt te raken), durven velen die werkzaam zijn in een van die sectoren zich niet meer te uiten, als zij een afwijkende mening van de algehele opinie binnen die groep hebben. Dat moet anders. Want al deze instituties, die allemaal direct of indirect aan de overheid zijn gerelateerd, moeten er per definitie zijn voor alle inwoners van het land. 
Omdat ik geen goed antwoord weet ben ik ervan overtuigd geraakt dat onze westerse beschaving bezig is te vervallen. 

Die grondrechten zijn er en een burger kan er helemaal niets mee.
In NL kan een burger zich niet op de grondwet beroepen, men kan niet naar de rechter stappen en een grondrecht eisen. In een beschaafd land moet dat de laatste verdedigingslinie van de burger zijn. Dat is het enige punt van Omzigt, en omdat men dat niet begrijpt krijg je al die media onzin. Natuurlijk moet er dan een constitutioneel hof komen om de opvatting van de rechter te toetsen.

Ja, there is something rotten in the state of Holland. Er is iets gruwelijks mis in Nederland. Het is een vazallenstaat in verval. Het afgelopen jaar is - sterker nog dan in de jaren daarvoor- helder aan de oppervlakte gekomen dat Nederland geregeerd wordt door een roedel vazallen van niet-democratische organisaties zoals de VN, WHO, WEF en EU in de voorhoede.Dat we in een vazallenstaat leven blijkt ook uit de tanende rol van parlementariërs als machtsfactor. Die dat verval trachten te verdoezelen door te jongleren met woorden, gewichtig klinkende maar holle frasen, die nietszeggende parlementaire debatten een schijn van diepgang beogen te geven.

De burgers controleren niet meer via hun volksvertegenwoordigers de overheid, maar precies andersom - de overheid controleert de burgers.In deze omgekeerde wereld kan de regering ongestraft de parlementaire controle omzeilen en buiten het parlement om ingrijpende besluiten nemen.

Hoewel overheidsinstanties beweren de rechtsstaat te willen beschermend tegen ondermijning, is de overheid daar zelf duchtig mee bezig door de pijlers die de democratie stutten haast onopgemerkt te slopen.Voorbeeld: Wet op Politieke Partijen. Deze wet wil politieke partijen verbieden die onwelgevallige ideeën verkondigen - onwelgevallig in de ogen van de roedel vazallen uiteraard.    

We hebben een panopticum van griezelige figuren in ons kabinet, waar je je als Nederlander bijna voor moet schamen om door zulke dilettanten vertegenwoordigd te worden, Dan is er nog de wetteloosheid in bijna het hele Westen, die het probleem nog erger maakt, en geen wonder dat intussen de politieke tegenhanger ernaar verwijst...

Gebrek aan respect voor de burger is het kenmerk van links, en in combinatie met groene ideologieën wordt het erger. Op dit moment vieren de propagandamedia de uitbreiding van windenergie. De gevolgen van deze vernietiging van het landschap en het milieu worden genegeerd.
Alles wat in Absurdistan politiek geïnitieerd wordt, vernietigt iets onherstelbaar. Iedereen die tijd in andere landen doorbrengt, weet dat er een andere manier is – zonder economische en sociale zelfmoord.

Niets komt uit niets - vroeg of laat halen de slechte daden en beslissingen je in. De resultante, zo hoopt men in ‘Davos’ op het leidinggevende niveau (waar lang niet alle deelnemers toe behoren!), is een neofeodale wereld, Criminelen die miljarden belastinggeld wegsluizen naar de oorlogen die hen in de kijker spelen als een ‘Team-Player’ op het ‘Davos’-niveau, hopend op een mooie functie bij een ‘Internationale Organisatie. Ik heb nieuws voor hen…….’. ‘Sorry Klaus, Bill, Melinda, George'. – partij kiezen voor oorlogen in militaire allianties, oorlogen financieren, onrecht en terrorisme financieren, in de aars kruipen en de hele tijd doen alsof ze engelen en redders van de wereld zijn –is een schandalige smerige hypocrisie... In plaats van gewoon je mond te houden, in plaats van GEEN nieuwe heersers en rijken te dienen, in plaats van uit deze smerige machts-vuiligheid te blijven...maar nee, men kan niet tegen neutraliteit, nederigheid, zelfrespect,

Al dik 14 jaar ervaren we een groene hegemonie die alle oude partijen hebben omarmd. Deze oude partijen hebben samen met oude media, NGO's, lobbygroepen, verenigingen en kerken het land tot hun prooi gemaakt. Totaal geen voeling met het leven en de wereld, plunderen ze het land en verdelen het onder elkaar. De bevolking dient slechts als middel om een doel te bereiken.
Dat een dergelijke nep pandemie en alle daaruit voortvloeiende ellende zoals de "corona-vaccins" nooit mogelijk zouden zijn geweest als de leiding van de westerse landen niet massaal waren gechanteerd waardoor ze werden gedwongen om mee te werken.

Nou, en toen waren de burgers boos. Niet omdat ze worden opgehitst door zogenaamde extremisten, maar omdat ze deze onwetende, arrogante en hersenloze politiek meer dan moe zijn. HET wordt nu pas duidelijk dat de partijbonzen de burgers niet langer als vanzelfsprekend beschouwen. Deze neerbuigende communicatie is geen toeval, maar komt voort uit de houding die deze mensen ten toon spreiden. Zij verwerpen het beleid van de ongetalenteerde en slecht presterende permanente betweter en gaan over tot verzet. Er daar moet volgens links een politieke vijand zitten; rechts! 

Het komt niet bij de stalinistische navolgers op dat men uit overleg en overtuiging de incompetentie en dus de linkse regering, haar netwerken, de corruptie, de motieven bestrijdt en niet langer passief toekijkt, terwijl het demissionaire kabinet voor voldongen feiten zorgt.
Natuurlijk maakt de bevolking zich zorgen. Omdat men niet weet welke Jumping Jacks wederom welk doldriest idee zullen lanceren. En vooral, hoe duur het voor ons weer zal zijn. Men maakt zich zorgen over het eindeloos aan de macht blijven van de demissionaire regering waarin zij hun "progressiviteit" ons door de strot kunnen wringen.
En net als u zie ik op tegen morgen, wanneer een van hen weer iets heel groots zal aankondigen.

Ik heb nog maar één ding over voor deze "regering": diepe minachting. Ons land heeft nog nooit een dubieuzer figuur gezien dan Rutte.

Op RT.de las ik dat de internationaal bekende Franse historicus Emmanuel Todd, die de verdwijning van de Sovjet-Unie in 1976 voorspelde, nu de doodsklok luidt voor het Westen. Hij ziet de afnemende status van ‘Amerika verzonken in nihilisme’.De Franse historicus en antropoloog Emmanuel Todd is ervan overtuigd dat de westerse hegemonie ten einde is. Als gast op de Franse nieuwszender  BFMTV  zei Todd donderdag:

“Zodra de Verenigde Staten ermee instemmen om zich terug te trekken uit hun imperium, uit Eurazië en al die regio’s waar ze conflicten uitvechten… In tegenstelling tot wat we denken – we zeggen ‘wat zal er met ons gebeuren als de VS ons niet langer beschermt’ – zullen we in vrede leven! Het beste wat Europa kan overkomen is het verdwijnen van de Verenigde Staten.”

Dat is me uit het hart gegrepen. 

Zoals gezegd, geen peilingen van Maurice de Hond deze week.
Derhalve houdt niets ons meer tegen om iets lekkers te gaan drinken waarbij ik,  zoals steeds, graag een toast uitbreng op uw gezondheid en welbevinden. Proost ! Blijf gezond, blijf lezen !


 
Last Edit:4 maanden 2 dagen geleden door katertje
Laatst bewerkt 4 maanden 2 dagen geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Kater's Keek op de Week

Posted 4 maanden 2 weken geleden #60845
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 31 december 2023Peilingen
PVV stijgt naar 48 zetels..VVD keldert naar dieptepunt.
Het gaat slecht met de VVD. Intern is de onrust groot na de gevoelige verkiezingsnederlaag op 22 november. Daarnaast lijkt de VVD niet uit de electorale dip te komen. In de peilingen leveren de liberalen zes tot acht zetels in. In een eindejaarsanalyse stelt opinie-onderzoeker Maurice de Hond dat de VVD mogelijk hetzelfde lot staat te wachten als het CDA en PvdA. Volgens Maurice de Hond is die kans zeer groot. Hij vraagt zich dan ook af of het einde van de VVD nabij is. 
 
Het CDA en de PvdA zijn vandaag de dag nog maar een schim vergeleken met de grote volkspartijen die zij ooit waren. In 2012 wist de PvdA nog 38 zetels te halen en in 2003 zelfs nog 42, maar in 2021 stond de teller op negen Kamerzetels.

PvdA
We moeten het even hebben over Frans Timmermans. We moeten het hebben over de sociaaldemocratie. Is er al een begin gemaakt met de analyse waar men de gewone man is kwijtgeraakt? De Tweede Kamerfracties van GroenLinks en de Partij van de Arbeid fuseerden in een wanhopige poging om de grootste te worden en daarmee de minister-president te leveren. Timmermans moest daar vast van overtuigd zijn geweest, anders had hij de vroegtijdige overstap vanuit Brussel natuurlijk nooit gemaakt. De man is niet gemaakt om plaats te nemen in de blauwe stoelen van de volksvertegenwoordiging.
Je zou toch denken dat er bij GL/PvdA wordt nagedacht over de oorzaken van de voor hen zo teleurstellende verkiezingsuitslag, maar daar is geen spoor van te bekennen. Frans Timmermans denkt nog steeds dat het niet aan hem of links ligt, maar altijd aan anderen, want links kan niet verliezen. In onnavolgbaar geleuter ziet hij er zelfs nog kans toe zichzelf op de borst te slaan. Zolang dit de valse analyse van links blijft zal de rechtse golf nog wel even aanhouden

Het CDA zit al langer in een vrije val, de partij wist in 2006 nog 41 zetels te pakken bij de Tweede Kamerverkiezingen maar in 2010 halveerde de partij al bijna. Sinds 22 november heeft de partij nog maar vijf zetels in het nationale parlement.

Nu is het niet zo dat de VVD bij de Tweede Kamerverkiezingen al zo diep is gezonken als het CDA en de PvdA. Maar bij de Provinciale Statenverkiezingen haalde de VVD slechts een tegenwaarde van 16 Tweede Kamerzetels en de huidige peiling is ook niet hoopgevend voor de VVD.', schrijft De Hond in een analyse.

De Hond stelt verder dat de VVD niet alleen enkele uitdagingen voor de nabije toekomst staat te wachten, ook andere politieke partijen moeten gaan inzien dat er een nieuw politiek systeem nodig is.
Dit alles en nog veel meer leest u op: www.maurice.nl/2023/12/23/recordscores-pvv-en-vvd/

Kaag vertrekt... voortijdig. Een bewindspersoon tekent ervoor om het landsbelang een volle kabinetsperiode te dienen. Een demissionaire status doet daar niets aan af. 
Sigrid Kaag gaat Den Haag verlaten.
Kaag stopt als demissionair minister van Financiën en vicepremier omdat ze voor de Verenigde Naties de wederopbouw van Gaza gaat coördineren. Dat meldt de vertrekkend bewindsvrouw op X. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) meldt dat ze op 8 januari stopt

Kaag noemt het „eervol” dat VN-secretaris-generaal António Guterres haar heeft gevraagd voor de baan. Ze hoopt een bijdrage te leveren aan een „betere toekomst”.

Wacht even. Een "Humanitarian and Reconstruction Coordinator" bij de VN, dat is toch niet iemand die als opdracht heeft "om om de oorlog tussen Hamas en Israël te beslechten"? Laat staan dat je iemand überhaupt die opdracht zou kunnen geven.
Wat is dat toch met die Kaag dat haar bewonderaars haar goddelijke krachten toekennen en alles op willen kloppen wat er op te kloppen valt?
Dit is wat de VN zelf van de functie vindt:https://press.un.org/en/2023/sc15546.doc.htm
"...the Coordinator will be responsible for facilitating, coordinating, monitoring and verifying, in Gaza, the humanitarian nature of all humanitarian relief consignments provided through States which are not parties to the conflict."
Dus, als Kaag die functie al toebedeeld krijgt dan heeft ze niks maar dan ook niks te maken met het verloop van de oorlog zelf en mag ze zich vanuit haar functie ook niet met die oorlog bemoeien.

Wat bezielt die halve zolen bij NPO Radio 1 om te gaan beweren dat Kaag zich met die oorlog zou gaan bemoeien, en, sterker nog, die eventjes zou gaan beslechten? 
Wat heeft mevrouw hier in Nederland ooit beslecht? En al die dikke verhalen die ze zelf de wereld instuurde over haar heldendaden vóórdat ze hier door het glazen plafond heen donderde waar ze nooit doorheen gebroken was maar waar ze overheen getild was door een roedel marketeers?
Mijn hemel, bij Radio 1 denken ze dat Kaag een oorlog gaat beslechten, terwijl ze, als ze het al wordt, niet meer gaat doen dan uitdelen.

De misschien wel meest gehate politica van de afgelopen jaren wordt weggepromoveerd en gaat de wederopbouw van Gaza in coördineren. Een taakje waar ze de komende jaren waarschijnlijk wel even druk mee is. Haar nieuwe carrièremove is goed nieuws. Voor Nederland ook.
Ze werkte namens de Verenigde Naties als topdiplomaat in Libanon. Ze was namens de VN betrokken bij de vernietiging van chemische wapens in Syrië. Het verhaal wil dat ze het Midden-Oosten, ondanks haar stijve kaken, de vrede heeft in gekletst. Ofschoon dit succes naar mijn mening op het palmares van de Russische president Poetin geschreven moet worden, die het door de VS/UK zwaar belaagde Syrië te hulp schoot. Maar goed, dat heeft ze netjes gedaan. Top. Niks mis mee. Willen we best toegeven.

Maar een garantie voor een succesvolle carrière in de Nederlandse politiek bleek het allerminst. Ze werd terug naar Nederland gehaald om Rutte van zijn troon te stoten en de eerste vrouwelijke premier van Nederland te worden, maar uiteindelijk werd het avontuur in Den Haag één groot fiasco. Ze was misschien een big shot binnen D66, de rest van Nederland dacht: wat doet die vrouw hier die ineens een pedante mening over Nederland heeft terwijl ze zelf jarenlang in een ver en onbekend buitenland heeft gezeten?

Wat weet zij nou van onze problemen? Wie is zij? Waarom praat ze alsof ze dertig gloeiend hete aardappelen in haar keel heeft zitten? Mensen pruimden haar niet. Haar voorkomen, het betweterige, het dedaine uitleggerige. Niet te pruimen. En daarbij: zij bleek zo woke als de pest.

Al met al een recipe for failure. Natuurlijk, in 2021 zette ze met D66 nog een grote verkiezingsuitslag neer met 24 zetels, maar ze maakte zich onmogelijk door Rutte de maat te nemen in het grote Omtzigt-debat (‘Hier scheiden onze wegen’) om vervolgens wel doodleuk als vice-premier in een kabinet met hem te gaan zitten. Ongeloofwaardig. Ondertussen haalde ze haar neus op voor debatten in de Kamer, als minister van Financiën liep ze de minister van Buitenlandse Zaken constant voor de voeten en ze liet zich te pas en te onpas in het publieke debat uit over zaken waar ze niets mee te maken heeft.
Intussen is D66 gedecimeerd tot een lullige negen zetels. Tel uit je winst.

Afgelopen juli had ze al laten weten na de laatste verkiezingen de Nederlandse politiek te verlaten. Ze was de vele "dreigementen" beu. Dieptepunt hierin was natuurlijk de onnozelaar die met een brandende fakkel voor haar privéwoning in Den Haag demonstreerde.

Kaag werd met torenhoge verwachtingen naar Nederland gehaald. D66 beschouwde haar als een vrouwelijke messias die Nederland wel even zou redden van de ondergang. Nu, zes jaar later, kan gesteld worden dat ze geen van die verwachtingen heeft waargemaakt. Hoe langer ze in Den Haag rondliep, hoe zuurder ze werd. Ze is dan misschien wel internationaal gelauwerd en enorm "intelligent", ze was zeer afstandelijk en kil. Zes vreemde talen vloeiend spreken is leuk, je hebt er niets aan als je de taal van het volk niet spreekt.

Waarom Kaag naar Gaza terwijl ze faalde (zie het eindrapport) bij de evacuatie in Kaboel; kennelijk waren haar diplomatieke contacten niet van het niveau dat ze zelf graag suggereerde. Kortom, vraagtekens.

Na het financiële debacle van Kaag als minister van BuZa, waarbij ze zich kennelijk ook met ontwikkelingshulp bemoeide, heeft ze zich nu voor een VN-baan gemeld. De vraag daarbij is niet alleen wat ze achterlaat als minister van Financiën, maar tevens wat ze beloofd heeft om de wederopbouw van Gaza te ‘mogen’ coördineren? Daarbij gaat de VN er kennelijk vanuit dat Gaza een groot ‘vluchtelingenkamp’ kan worden; op kosten van de VN of de Arabische oliestaten, net als die andere Palestijnse ‘kampen’ (steden).
Met het opsodemieteren van freule Kaag staat ons land er al weer een stuk beter voor. Ze heeft ons nog vóór haar vertrek naar Gaza (het is werkelijk om je dood te lachen) een geweldig geschenk gegeven: de decimering van haar waardeloze partijtje.

Ze belazerden alles en iedereen, steeds opnieuw, ogenschijnlijk zonder het te beseffen, of uit minachting... Ze belazerden elk levend wezen in dit land en beweerden dat alles goed zou komen als we maar papieren rietjes gebruiken, scharrelkip eten, aan iedereen vragen de thermostaat lager te zetten; ze namen zelfs het vliegtuig om van hot naar her te vliegen om dat overal te vertellen. Diep van binnen wisten ze natuurlijk donders goed dat niemand dat echt geloofde. Ze wísten gewoonweg dat we in hun grote leugens moesten leven. Een overeengekomen waanidee, die hen hielp om te geloven hoe verschrikkelijk goed zij eigenlijk zijn.

Maar het bleek een hoop schroot met een dun laagje chroom.

Volkskrant-redacteur Maarten Keulemans schreef op X dat hij het raar vindt dat Kaag weggaat terwijl er nog geen nieuw kabinet zit. Kaag, schrijft hij, zegt aan de ene kant "ik doe dit voor Nederland" maar ondertussen licht ze voortijdig haar "hielen" omdat ze een "leuk baantje" heeft gekregen van de VN.

"Dat mag," stelt de wetenschapsjournalist, "maar daarmee straal je dus zoveel dédain uit." De boodschap die ze ermee afgeeft is namelijk, zegt hij terecht, dat het "ministerschap [in] Nederland" haar "geen reet" kan "schelen."

Dat klopt natuurlijk helemaal. Het kán haar ook niet schelen. Zij vond dat wij blij moesten zij met háár. Wij waren eigenlijk ver beneden haar waardigheid, maar ze offerde zich op om vanuit haar ivoren toren naar ons kikkerlandje te komen. En wat deden wij? Waren wij dankbaar? Nee, nee. We werden alleen maar boos toen ze ons land aan gort hielp. Hoe durfden we?!

Op dat moment grijpt Marion Koopmans virtueel in. Deze mevrouw, die tijdens corona voor de walgelijkste beleidsmaatregelen pushte die ongelooflijk veel schade hebben aangericht (en die trouwens ook hard de aanval inzette op iedereen die suggereerde dat het gecreëerde "virus" weleens uit het Wuhan-lab kon komen, wat nu universeel gezien wordt als de waarheid), kan dat soort aanvallen op haar hartsvriendin niet accepteren.
"Echt?" vraagt ze retorisch op boze toon. "Hoe is dat nou dedain? Iemand die consequent is weggezet als heks, bitch, in onze 'alles moet kunnen politiek' kiest voor een functie waarin ze gewoon weer haar werk kan doen? Ik geef haar groot gelijk."

Het gehuil van Kaag-fanaten is werkelijk om misselijk van te worden. Kaag heeft vanaf dag één dat ze naar ons land kwam om ons 'te redden van de populisten' de meest vreselijke uitspraken gedaan over een ieder die het niet met haar eens is. Als je haar ronduit demonische waarden niet deelde wilde ze je kapotmaken, censureren; ja, zelfs uit de politiek én de media verbannen. Ze had en heeft geen greintje respect voor andersdenkenden. 

Als iemand geen medelijden behoeft, dan is het dit vervelende type. Erger dan Kaag worden ze niet gemaakt in ons land. Weet je nog hoe ze Wilders gewoon bedreigde? Met dat wapperende vingertje? Gelukkig bleek dat ze het tegendeel zou bereiken van wat ze 'beloofde' (niet de PVV, maar D66 werd totaal weggevaagd bij de verkiezingen), maar de haat droop er altijd weer vanaf bij deze wanstaltige, vileine vrouw.
Koopmans had daar natuurlijk nooit een probleem mee. Koopmans is namelijk de Kaag van de medische wereld - alleen dan nóg lelijker.

Wilders
En wat gebeurde er nog meer met Wilders die zjn partij bij de verkiezingen van november naar een landslide overwinning leidde ? Hij werd door Panorama uitgeroepen tot ‘Man van het Jaar’
Geert Wilders gewoon spontaan hartstikke blij met titel ‘Man van het Jaar’. Op X deelt de politicus dan ook het heugelijke nieuws
Stond Wilders vorig jaar nog op plek 69 in de ‘Echte Mannen Top 100’ van het weekblad, is de PVV’er dit jaar op de eerste plek geëindigd. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de indrukwekkende overwinning van de Partij voor de Vrijheid op 22 november dit jaar. Wilders wist met zijn partij te zorgen voor een politieke aardverschuiving toen hij 37 zetels binnenhaalde, 12 zetels meer dan de nummer twee: GL/PvdA.

Nog even over Koopmans...
De Zwitserse cardioloog Thomas Binder heeft het over de types zoals Koopmans, als hij de personen benoemd die voor hem vallen, onder de daders van de grootste medische misdaad uit de menselijke geschiedenis. Er is vlgs deze cardioloog uit Zwitserland nooit een pandemie van een killervirus geweest. Hij noemt het een gemodificeerde RNA-genocide een pandemie van lafaards.

Over COVID-19 komt steeds meer informatie bovendrijven. Naar blijkt is het RIVM de oversterftecijfers aan het witwassen, maar als de Kamer vragen stelt naar oversterfte, blijft het doodstil in vak K. Merkwaardig genoeg blijkt de NCTV leidend te zijn geweest in de overheidscommunicatie naar de burgers.Waarom was dat? Als het een grootschalige praktijkoefening was, dan had het kabinet dat allang wereldkundig kunnen maken. Dat is niet gebeurd, dus heeft de inzet van de NCTV een ander doel gehad. Vast staat wel dat een ogenschijnlijk democratisch tot stand gekomen regering van dit land in staat is geweest heimelijk te opereren waarbij de belangen van de burgers een verwaarloosbare rol speelden.

SCP
Nog voor de verkiezingen van 22 november j.l. deed het SCP een ‘tevredenheidsonderzoek’ onder de Nederlandse burgers. Wat bleek kan niemand verrassen: een derde van onze bevolking bleek van mening dat hardere acties tegen de overheid gerechtvaardigd zijn wanneer ze niet luisteren en achttien procent zag het liefst het hele systeem omvergeworpen worden. Het SCP heeft de resultaten nu pas bekend gemaakt; als dit vóór de verkiezingen bekend was gemaakt, dan was het politiek-correcte establishment helemáál weggevaagd.

Er zijn meer zaken die de gemiddelde burger tegen de borst stuiten. Denk aan het onwezenlijke klimaatbeleid, wat financieel aan alle kanten rammelt, terwijl de verantwoordelijk Minister vervolgens doodleuk wordt gepresenteerd als interim op … Financiën! Een krullenjongen die nog maar net droog is achter de oren, die hardop stond te dromen dat hij de wereldthermostaat maar liefst 0,000036 graden Celsius lager kon zetten. Wiens eerste daden op zijn eigen ministerie eruit bestonden een enorme puinhoop van de financiële verantwoording te maken, waar de Kamer iedere vorm van controle op is ontzegd. Moet die krullenjongen niet gewoon de bajes in? Iets van misbruik van overheidsmiddelen?

Ik heb wel beeld bij de ramkoers van de bevolking.

O ja, en dan de Grondwet en de Rechtsstaat !
De leiders van de vier partijen die elkaar nu aan het besnuffelen zijn om te zien of daar een regeringscoalitie inzit, staan voor een unieke opdracht. Zij moeten gaan praten over Grondwet en  Rechtsstatelijkheid.

De Grondwet: Is dat de set grondrechten waar de kartelpartijen jarenlang hun reet mee afgeveegd hebben? 

En Rechtsstaat?
Welke rechtsstaat? Die van duizenden wetsschendingen door de overheid, belangengroepen en activisten? Die van criminele bankiers, verzekeraars, woningcorporaties en pensioenbendes? Of die van corrupte ambtenaren, politieke rechters, zakkenvullende (EU-)politici en van de linkse media?

Of bedoelt u toen Wilders een politiek showproces aan zijn broek kreeg vanwege zijn  “minder, minder” uitspraak. Hiervoor werden de Marokkanen tot “ras” verheven. Waarbij de  minister van Justitie rechtstreeks heeft ingegrepen in dit proces om Wilders veroordeeld te krijgen. De “trias politica” werd daarmee afgeschaft en zodoende werd alle huidige gezeur over “rechtsstatelijkheid” tot een farce.

Hiermee sluit ik mijn column voor deze week en tevens voor dit jaar af en spreek de hoop uit u allen gezond en blakend van optimisme en strijdlust in het Nieuwe Jaar weer te mogen begroeten. 

Hiermee sluit ik mijn column voor deze week en tevens voor dit jaar af en spreek de hoop uit u allen gezond en blakend van optimisme en strijdlust in het Nieuwe Jaar weer te mogen begroeten. 

Speciaal woord van dank voor onze IT- expert en duizendpoot Dirko voor al het vele werk gemoeid met upgraden, vernieuwen/moderniseren van onze website,  en die overuren draaide om zich de hackers van het lijf te houden. 
Wat mij stiekem het prettige gevoel geeft dat onze website dus de moeite waard is gehackt te worden. 

Heb het goed, mijn zeer gewaardeerde lezers !  Proost..Op uw Gezondheid en Welbevinden    

Laatste peiling van Maurice de Hond: 
PVV 48(+6), PvdA/GL 22,NSC 18(-1), VVD 13(-3), D66 11,BBB 9(-1), CDA 6, SP 5, FVD 3, PvdD 3, Volt 3, DENK 3, CU 3, SGP 3, JA 21 0(-1)

 
Last Edit:4 maanden 2 weken geleden door katertje
Laatst bewerkt 4 maanden 2 weken geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Kater's Keek op de Week

Posted 5 maanden 1 dag geleden #60815
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 17 december 2023

Peilingen
Deze week geen peilingen van Maurice de Hond. Wel een peiling van I&O: groei PVV zet door
Als er nu verkiezingen zouden plaatsvinden zou de PVV 43 zetels behalen, een groei van zes zetels ten opzichte van de verkiezingen van 22 november. Die zetels gaan vooral ten koste van de VVD. Ex-VVD-kiezers hekelen de opstelling van de partij in het formatieproces. Zo blijkt uit de I&O Research-zetelpeiling van 14 december.

Peiling: PVV op 43 zetels - VVD stort in elkaar, JA21 0 (nul) zetels
Ongelooflijk goed nieuws voor de PVV. De partij van Geert Wilders en de zijnen zou, als er vandaag verkiezingen waren, namelijk maar liefst 43 zetels halen. Dat zijn er 6 meer an het geval was op 22 november. Die zetels komen bijna allemaal van de VVD. Kiezers van die partij zijn namelijk woest dat Dilan Yesilgöz de kabinetsboot steeds heeft afgehouden.
Toen de PVV 37 zetels haalde was dat eigenlijk ronduit schokkend. Er werd gerekend op iets van 27 zetels. 37 waren er dus 10 meer. Bizar, zeker als je bedenkt dat de peilingen van rond de 27 zetels echt een dag of twee voor de verkiezingen verschenen waren. Heel veel mensen besloten dus op het allerlaatste moment om van partij te wisselen. JA21 werd daar de dupe van, de VVD, en ook BVNL en - helaas - FVD.

De reden dat zoveel VVD'ers hun partij verlaten om (vooral) over te stappen naar de PVV? Hele hordes VVD-kiezers vinden de opstelling van de VVD in het formatieproces volstrekt belachelijk. Zij willen dat hun partij heel snel een coalitie in elkaar gaat zetten met de PVV. Het liefst vandaag nog - maar op z'n langzaamst morgen. Al dat gezeur van Yesilgöz over een minderheidskabinet en de overduidelijke signalen van de VVD dat ze het liever helemaal niet doen vinden 33% van de VVD-kiezers zo wanstaltig dat ze hun partij gewoon de rug toekeren.
Laat het een waarschuwing zijn voor het partijkartel. Ze kunnen denken dat ze de PVV (en andere echt rechtse partijen) kunnen blijven uitsluiten en hun kiezers kunnen blijven negeren, maar uiteindelijk gaat dat er alleen maar voor zorgen dat zíj́ kapot gaan. Geert Wilders en co. worden alleen maar groter.

Hatseflats....En nog een klinkende overwinning! De Kamer stemt in met 'historische' motie: opt-out voor EU asiel- en migratiebeleid nieuwrechts.nl/95846-kamer-stemt-in-met-...l--en-migratiebeleid  

Dan maar meteen door naar de verkiezing Voorzitter Tweede Kamer. Niet iedereen is blij met Martin Bosma als Kamervoorzitter.Wat vooral opvalt in reacties uit het niet-blije kamp, is de totale omkering: voor hen is dit geen feest van de democratie !..Nee, voor hen is het nu 1933 

Dat Wilders en Omtzigt serieus praten kwam blijkbaar niet zo lekker uit voor de Nederlandse Palestijnen Omroep, gegeven het feit dat dat nieuws slechts terloops even ter sprake kwam, na het  gejank over Ter Apel.Timmermans gaat natuurlijk nooit die 4 jaar volmaken. Hij krijgt een functie "elders". Burgemeestersbaantje ofzo. Of een baantje waar veel gratis vreten en zuipen te halen valt
Ik geef het zes maanden voordat TimmerFrans naar Limburg wordt gerold om Commissaris van de Koning te worden.

De digitale spreekbuis van de PvdA : Joop.nl presenteert geheel in stijl de nieuwe PVV-kiezers als extremisten en voegt toe: Behalve een keur aan dubieuze nieuwkomers, heeft de voor discriminatie veroordeelde Geert Wilders ook de nodige oude vertrouwelingen om zich heen. Een onwaarheid omdat de gal bij de gelegenheidscombi van PvdA/GroenLinks overloopt van bittere teleurstelling en afgunst.

NEPNIEUWS want Niet Geert Wilders is door de rechter op de vingers getikt  wegens aanzetten tot discriminatie,  maar Mark Rutte !!! toen hij in 2003 staatssecretaris Sociale Zaken was.  Ken uw klassieken gifspuiter Joop.nl 

Ondertussen.... Gevalletje muiterij.Arnhem negeert Kamer en minister, handhaver mag hoofddoek om! Handhavers in Arnhem mogen vanaf vrijdag zichtbaar religieuze uitingen dragen bij hun uniform. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een hoofddoek, keppel of een tulband. Religieuze uitingen waren al toegestaan voor ambtenaren met publieksfuncties en Arnhem vindt het niet langer passend om handhavers daarvan uit te sluiten, schrijft burgemeester Ahmed Marcouch in een brief aan de gemeenteraad.
www.telegraaf.nl/nieuws/1532345673/arnhe...ver-mag-hoofddoek-om

Een hoofddoek vertegenwoordigt o.a. de onderdrukking van de vrouw binnen de islamitische ideologie. Lekker divers dus...
Er is een ideologie bezig honderden jaren aan verlichting en emancipatie terug te draaien. Dat proces vrij spel geven in het kader van geloofsvrijheid geeft een variant op de Spaanse Inquisitie. Vergeet de gematigde meerderheid, er wordt openlijk verteld waar het gewelddadige smaldeel van droomt. Er komen hier aanslagen omdat de Koran is beledigd, in Saudi Arabië zit het riool ermee verstopt.

De woorden van Frans Timmermans lieten afgelopen woensdag zien dat hij muurvast zit in zijn geloof.
De huilebalk liet via bevriende media weten dat hij helemaal stuk zat na de verpletterende overwinning van Geert Wilders, maar dat zijn partijgenoten hem uit de put hadden getrokken. Welnu, dat was een kortstondige opleving, want vrijdag barstte Frenske bijna in huilen uit toen hij Martin Bosma moest feliciteren. 

Een mens zou medelijden met hem krijgen, want zo’n deconfiture gun je niemand. Ik kan me namelijk geen enkele Eurocommissaris herinneren die na het vertrek uit Brussel zo’n vrije val maakte. Dan vraag je je af, heeft Timmermans het nog wel naar zijn zin? 
Aan zijn gezicht en reacties te zien: nee, dat heeft hij niet. Eerst dat gezanik over zijn rijtjeshuis en daarna werd de gedroomde glorieuze zegetocht richting Torentje een sneue exercitie en een heel beroerde plek in de bankjes, buiten beeld. En toen gingen zijn fantastische collega's in die vergaderzaal ook nog eens kandidaat-voorzitter Tom van der Lee piepelen ten faveure van Martin Bosma. Een normaal mens grijpt dan naar de fles en eindigt onder een brug. Maar gelukkig hebben we de ballenbak van Hilversum nog! Vlak voor kabinet Wilders I het Mediapark + bijgebouwen met de grond gelijk maakt en er een ziekenhuis, verzorgingshuis, daklozenopvang + een kerncentrale voor terugzet, grijpt Hilversum nog 1 x de kans om Keizer Frans op het schild te hijsen. 

Let op wat de infantiele farizeeër Timmermans doet als het tot Wilders 1 kabinet komt. Ik durf te wedden dat hij er finaal mee kapt en dan wordt de haarscheur tussen PvdA en GL een héél grote barst. Duimen mensen ! 

Overal commentaren van 'gevestigde' types die van de daken schreeuwen dat Nederland een 'Rot Land' is geworden. Sigrid Kaag, die in debat met Wilders in de Tweede Kamer voorspelde dat de kiezers hem zouden straffen, en zijn partij zouden reduceren tot een splinter, gaf een zuur interview met een kritiekloze Wilma Borgman voor een uitzending van 'Met het Oog op Morgen'. De gevestigde media kijken echter niet naar 'Morgen', maar zitten met de rug in de rijrichting, en blikken nostalgisch terug. Hoe kon dit zo verschrikkelijk uit de hand lopen?
Timmermans maakte zijn opwachting in 'Buitenhof' van de NPO, dat ook een psychiater en een psycholoog had uitgenodigd voor een therapeutische sessie, om te spreken over het verwerken van 'verdriet' middels 'troost en verbinding'. 

Links ziet zichzelf als hoeder van de democratie totdat ze geconfronteerd worden met meningen die niet passen in hun denkwijze.Zij stellen zich vervolgens boven de kiezers (het fundament van een democratie) want ‘wij’ zijn immers de enige die weten wat goed voor u is. Zonder enig schaamtegevoel grijpt links vervolgens naar anti democratische middelen, zoals een cordon sanitaire.

Een variant op ditzelfde thema zag men ook na de laatste verkiezing toen Timmermans, aangedaan opriep om ‘juist nu de democratie te verdedigen’ en zijn even zeer verbijsterde kompaan Klaver wist te melden dat de rechtsstaat onder vuur komt te liggen.

Links kan niet omgaan met andere meningen en is daarom in aard van de zaak niet democratisch. Je ziet dit ook aan de uiterst linkse kant met het zogenaamde Antifa. Een totaal bizarre naam voor een groep die zich tegen anders denkende bedient van klassieke fascistische methoden zoals : intimidatie, intolerantie, bedreiging, vernieling en geweld; antifa in naam, ‘pro-fa’ in de praktijk.  Doordat links zeer slecht in staat is tot zelfreflectie en moeilijk met anders denkende kan omgaan mankeert het hen ook aan een gevoel voor humor. 

Vechten voor idealen in een totaal beveiligde ruimte om als ultiem resultaat een stukje papier op te leveren dat een derde van onze pubers niet meer kan lezen, is de zuiverste vorm van een pyrrusoverwinning.Onze grondwet is niet absoluut en bevat duidelijke mechanismen hoe we onze grondwet kunnen wijzigen. Een simpele vaststelling dat een politieke partij ambities heeft die strijdig zijn met de huidige grondwet, maakt die partij niet automatisch ondemocratisch of ongrondwettelijk. Zo is onze grondwet onder andere gewijzigd in 2017, 2018 en 2022/2023 zonder dat u er iets van meekreeg.

Zonder een Constitutioneel Hof, met een parlement die wetten niet daadwerkelijk toetst aan de grondwet, een rechtelijke macht die regelgeving niet mag toetsen aan de grondwet en een grondwet die internationale verdragen boven zichzelf plaatst, is onze grondwet een vrijblijvende visie. Een Fata Morgana. Het staat schattig op monumenten en behang, het wordt louter gebruikt ter decoratie. We mogen kiezen tussen een grondwet die met de tijd meebeweegt, of de sharia.
eenvandaag.avrotros.nl/item/sharia-moet-kunnen/
Piet Hein Donner

D66
Die 9 zeteltjes van D66 kan ik wel waarderen. Dat is het Kaag effect.
Sigrid Kaag en de Jonge zijn van hetzelfde laken een pak en worden gestuurd door het politburo WEF.  
In 2017 werd Sigrid Kaag internationaal gepresenteerd als een soort spin in het web, niet alleen als minister in kabinet Rutte III maar ook en vooral op het wereldtoneel. Deze voormalige ondersecretaris-generaal en speciaal coördinator van de Verenigde Naties werd in 2017 lid van maar liefst tien internationale organisaties:Afrikaanse Ontwikkelingsbank, ambtshalve lid van de raad van bestuur · Asian Development Bank, ambtshalve lid van de raad van bestuur · Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, ambtshalve lid van de raad van bestuur · Inter-American Investment Corporation, ambtshalve lid van de raad van bestuur · Joint World Bank-IMF Development Committee, plaatsvervangend lid · Multilateral Investment Guarantee Agency, World Bank Group, ambtshalve plaatsvervangend lid van de raad van bestuur · Wereldbank, ambtshalve plaatsvervangend lid van de raad van bestuur · OECD/UNDP Tax Inspectors Without Borders (TIWB), lid van de raad van bestuur · International Gender Champions · Global Commission on the Stability of Cyberspace In 2018 wordt Kaag ook lid van de World Bank en, zoals gezegd, de WHO Global Preparedness Monitoring Board en in 2019 van de World Economic Forum (WEF) High-Level Group on Humanitarian Investing. Rutte en Maxima zijn overigens ook lid van het WEF."
Samengevat : die hele GLOBALISTISCHE MACHTS-ELITE balt samen : VN, EU, WEF, IMF, ECB, WorldBank, BlackRock, Vanguard, Big Finance, Big Tech, Big Pharma, militair-industrieel-complex, Pentagon, NATO, enz.

Het Rutte-beleid was de oorzaak van de financiële bende in Den Haag. Vandaar dat de lachende joker het gewenst vond om een compleet incompetente persoon aan de financiële knoppen te laten draaien. En dat heeft de Nederlandse burger geweten. Die incompetentie werd op 17 mei 2023 bevestigd in het rapport dat de Algemene Rekenkamer publiceerde over de bestedingsdiscipline van nationale departementen. Tien van de twaalf ministeries hadden hun zaakjes in 2022 onvoldoende op orde en vooral het toezicht van de Minister van Financiën wordt gekraakt. De inkt was nog niet droog of ik stuiterde op een “diepte analyse die de Europese Commissie (EC) van het 2022 Rutte beleid had gemaakt. De informatie is een groot deel van de samenleving onthouden. Wellicht een wijze beslissing.

Dat Nederland zijn belangrijke ‘positie’ in Brussel gaat verliezen, is niet te wijten aan de winst van de PVV. Maar wel aan het vertrek van Rutte als premier, de overstap van de Nederlandse Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Unie, Robert de Groot, naar de Europese Investeringsbank, en de aftocht van Frans Timmermans als eerste vicevoorzitter van de Commissie – zo valt te horen in de Brusselse coulissen. Dankzij die drie prominenten was de handelingsbekwaamheid van Nederland in Brussel enorm en had het land overal aanzien en invloed.Nederland bokste dankzij hen boven zijn gewicht. Zonder die drie valt Nederland ‘van de klif bij Dover" lees ik op Elsevier. Nederland wordt dus niet zozeer gezien als een outsider, een geradicaliseerd, afgedreven land. Maar wel als de kanarie in de (per 2030 door de Europese Unie verboden) kolenmijn.

VETO
Dit is het moment waarop de Europese Unie werd vernietigd vanwege Oekraïne, een niet-EU-staat. Naties kwamen overeen om zich bij de EU aan te sluiten op basis van de belofte van unanimiteit voor alle belangrijke beslissingen. Deze belofte wordt nu verbroken…!!

Een groeiend deel van het Europese electoraat is klaar met de EU. Dat besef dringt langzaam door tot de bubbel. Burgers willen dat Brussel met maatregelen komt tegen de aanhoudende illegale immigratie die nu op veel plaatsen voor maatschappelijke ontwrichting zorgt. Zij zitten niet te wachten op allerlei peperdure klimaatbesluiten die eventuele problemen straks moeten voorkomen.

Een van de belangrijkste redenen om (extreem-)rechts straks een stem te gunnen, is de ongecontroleerde massa-immigratie, waartegen de EU maar geen vuist weet te maken. Al sinds de migratiecrisis van 2015/2016 bakkeleien Europese politici over het Asiel- en Migratiepact. Dat Pact is geen panacee, maar wel een stapje vooruit. De uitslag van de Nederlandse verkiezingen en de dreigende afstraffing in juni hebben ertoe geleid dat opeens schot zit in de onderhandelingen over dat Pact. Misschien is er zelfs voor Kerstmis al een deal.

Het hele zooitje is in paniek en weet van gekkigheid niet meer hoe ze nog enige relevantie kunnen houden....

Al deze charlatans hebben in al de jaren dat zij het voor het zeggen hadden Nederland naar de sodemieter geholpen,financieel door EU door ontwikkelingshulp de nep vluchtelingen en het subsidiëren van oorlogen en de klimaat hysterie waarmee we belazerd worden. De criminaliteit is nooit zo hoog geweest onder de "bezielende" leiding van Rutte. Misstanden in zandbak landen wordt hier beslecht. En nu nadat ze de burger in de armen hebben gedreven van rechts vallen ze over elkaar heen de Farizeeërs. Hoop dat ze allemaal hun straf krijgen.

Dit was het voor deze week. Gaan we wat lekkers drinken? Proost ! Blijf Gezond, blijf Lezen !

Stand van het politieke land volgens peiling I en O Research van 14 december 2023:
PVV 43 (+ 6), GL/PvdA 23 (-2), NSC 20, VVD 16 (-8), D66 10 (+1), BBB 8 (+ 1), CDA 5, SP 5, PvdD 5(+2), Volt 4 (+2),FVD 3,SGP 3, CU 3, Denk 2(-1), JA 21 0 (-1) 

 P.S. CITAAT van Clint Eastwood
Clint Eastwood laat een bom vallen. Hij zei: “Op zekere dag zullen we ons realiseren dat het presidentschap van Barack Obama het grootste bedrog was dat ooit gepleegd werd tegen het Amerikaanse volk.
 
Last Edit:5 maanden 22 uren geleden door katertje
Laatst bewerkt 5 maanden 22 uren geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Kater's Keek op de Week

Posted 5 maanden 1 week geleden #60790
Peilingen
Geen nieuwe peilingen van Maurice de Hond deze week.

SP 
Lilian Marijnissen stopt als fractievoorzitter van de SP. Ze trekt coclusies na wederom een pijnlijkse verkiezingsnederlaag.De SP kromp van negen naar vijf zetels. Sinds Marijnissen in 2017 Emile Roemer opvolgde als partijleider, verloren de socialisten alle verkiezingen.In het statement schrijft Marijnissen dat er ‘in de partij behoefte is aan een nieuw gezicht’.
Jammer, maar veel kleinere partijen hebben flink te lijden gehad van de georganiseerde wedstrijd tussen links met Timmermans of rechts met de VVD. De kiezers stemden echter massaal op Wilders.
De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat het wegkijken van de SP van de ongebreidelde massa-immigratie de SP zetels heeft gekost en de PVV groot heeft gemaakt. 

PVV
PVV-Kamerlid Martin Bosma wil Kamervoorzitter worden
PVV-Kamerlid Martin Bosma doet (opnieuw) een gooi naar het voorzitterschap van de Tweede Kamer. PVV-leider Geert Wilders meldt op X dat Bosma een brief naar de Kamer heeft gestuurd waarin het Kamerlid zijn kandidatuur motiveert. Eerder al meldde Tom van der Lee van GroenLinks-PvdA zich als kandidaat. De Tweede Kamer kiest donderdag een nieuwe voorzitter. In zijn brief, die via de griffie naar alle Kamerleden is gestuurd, schrijft Bosma dat de Kamer in deze turbulente politieke tijden een voorzitter nodig heeft die de hamer "met vaste hand" hanteert. Daarom kandideert hij zich. "Nog nooit is politiek Den Haag zo fluïde geweest met grote onzekerheden. Het overzichtelijke traditionele beeld met drie of vier stabiele partijen die voortkwamen uit de verzuiling behoort tot het verleden. Fracties komen en gaan. Welk kabinet straks op het bordes staat is onzeker. Sommigen opteren zelfs voor een minderheidskabinet of een zakenkabinet, waarbij het zwaartepunt nog meer bij de Kamer terechtkomt", schrijft Bosma.

Commentatoren betogen dat de Kamervoorzitter het beste uit de oppositie kan komen. Heb ze niet gehoord toen Khadya Arib van de PvdA in januari 2016 als voorzitter werd gekozen, toen de VVD met de PvdA regeerde, en in 2022 Bergkamp van D66 aan de macht werd geholpen toen D66 samen met VVD aan de touwtjes trokken. Dus waar hebben we het over?

Oxfam
Een andere kandidaat die door een aantal dolende geesten als kandidaat-voorzitter wordt gezien, is GL/PvdA-er Tom van der Lee. Deze Van der Lee was een van de directieleden van Oxfam Novib op het moment dat bekend werd (2012) dat hulpverleners van deze organisatie seksfeesten hielden op het in 2010 door een aardbeving getroffen Haïti. Jan Dijkgraaf heeft dat al uitgewerkt, dus dat hoeven we hier niet meer te doen. Van der Lee is hierdoor simpelweg onaanvaardbaar als Kamervoorzitter: vanwege de Oxfam-affaire en zelfs het Kamerlidmaatschap is eigenlijk al onaanvaardbaar.

Het lijkt erop dat Bosma de beste papieren heeft onder de huidige Kamerleden. Van hem vallen rare fratsen als die van Bergkamp niet te verwachten en van ervaringen als leidinggevende aan een groepering porno amateurs ook niet. Bosma heeft in het verleden duidelijk gemaakt dat hij een meer dan voortreffelijk Kamervoorzitter zou zijn.

EU en NAVO
De Italiaanse krant La Repubblica meldt dat werkloosheid dreigt voor Rutte. Von der Leyen pikt zijn NAVO baan in, en Mario – Goldman Sachs – Draghi zal Von der Leyen opvolgen als voorzitter van de Europese Commissie... dus lijkt het erop dat Rutte ook kan fluiten naar de functie van EU-dictator.

Helaas voor ons zal hij niet direct werkloos worden, want de vorming van een nieuw kabinet kan eindeloos gerekt worden en al die tijd kan Rutte zonder enige parlementaire controle zijn gang gaan. Misschien bevalt hem dat wel zo goed dat hij dit zelf zo geregeld heeft al zou volgens de Italianen Macron achter de poppetjeswissel zitten.

De EU heeft een slechter imago dan ooit tevoren.
De corruptiemisdaad in het EU-Parlement, de dramatische begrotingscrisis, de voortdurende niet-transparante miljarden aan betalingen aan Oekraïne, de aanhoudende beschuldigingen over de sms'jes  met Pfize, de strafklacht die tegen haar loopt in België alsmede de aanklacht tegen haar bij het Internationaal Strafhof.  Er moet echt te veel aan de hand zijn geweest in de top van de Europese Unie laat dat maar aan mevrouw Von der Leyen over die heeft meer met dat bijltje gehakt.

Het gaat om punten scoren. Rutte mag dan Nederland de vernieling in hebben geholpen, maar Von der leyen heeft EN het Duitse leger gesloopt EN de  Europese Unie economisch en moreel in de vernieling geholpen, dus zij heeft meer bonuspunten gescoord.

Overigens hoeft Von der Leyen (huidig ??bruto maandsalaris van 32.500 euro) op 65-jarige leeftijd blijkbaar niet met pensioen: volgens de Italiaanse journalisten is voor haar eenplek in de NAVO-leiding gereserveerd – met vergelijkbare lucratieve inkomensmogelijkheden.

Als zij het voor elkaar krijgt om een hattrick te scoren en dus ook nog de NAVO de vernieling in te helpen dan bouwen wij van Tref.eu een feessie


That was the week that was. De stand van het politieke land is wegens geen peilingen gelijk aan die van vorige week.

Doen we een drankje? PROOST . Blijf gezond, blijf lezen.
Last Edit:5 maanden 1 week geleden door katertje
Laatst bewerkt 5 maanden 1 week geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Kater's Keek op de Week

Posted 5 maanden 2 weken geleden #60768
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 3 december 2023

Peilingen
Samenvatting artikel Maurice de Hond: 
Door de opstelling van de VVD tijdens de eerste fase van de kabinetsformatie raakt de VVD een derde van haar kiezers kwijt. De PVV evenaart haar record van 42 uit januari 2016. Het overgrote deel van de kiezers van PVV, BBB, NSC en VVD willen deze vier partijen in de regering en een meerderheid van hen accepteert Wilders als premier.

Grote verschuivingen
Tien dagen na de verkiezingen en de gebeurtenissen tijdens de eerste fase van de regeringsformatie zien we grote verschuivingen in de electorale voorkeuren van de kiezers. PVV stijgt 5 zetels (naar 42) VVD daalt per saldo 8 zetels (naar 16), PvdA/GroenLinks daalt 3 zetels (naar 22), NSC daalt 1 zetel, en BBB stijgt er 3 (naar 10), D66 2 (naar 11 zetels), CDA en Volt stijgen ieder 1 zetel.

De 42 van de PVV is de evenaring van het record van 42 van de PVV in onze peiling in januari 2016. Dat was toen tijdens het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis. Opmerkelijk is dat destijds de VVD en PvdA+GroenLinks op ongeveer dezelfde score stonden als nu het geval is.
 
Voor uitgebreide duiding en prachtige staafdiagrammen: 
www.maurice.nl/2023/12/02/enorme-electorale-schommelingen/

De linkse media, activisten en bepaalde politici zijn begonnen met opruiing tegen de PVV en demonisering van Wilders; ongestraft, zoals we inmiddels gewend zijn in dit ‘gave’ landje. Maar dat de emoties bij sommige partijen zo hoog zijn opgelopen dat ze het landsbelang en zelfs het partijbelang niet meer zien, is opvallend. Want het opzettelijk aansturen op nieuwe verkiezingen zal door de meeste burgers worden afgestraft; wellicht door de PVV en haar bondgenoten een absolute meerderheid te gunnen.

Geen goede zaak wordt betoogd door "experts", omdat het de PVV aan ervaren Kamerleden en bewindslieden zou ontbreken. Terwijl het landsbelang vraagt om echte veranderingen.

Opmerking:  Er staat (met opzet) veel kennis en kunde geparkeerd aan de zijlijn te trappelen om de echte veranderingen die het landsbelang vraagt door te voeren. Veranderingen die vooral links niet wil bieden,want politieke macht en eigenbelang zijn al decennia lang hun drijfveren. Die ontmaskering is nu definitief.

Wilders heeft de kiezers duidelijk gemaakt dat hij een plan heeft; geen geld verspillende ambities, geen luchtkastelen, geen privileges voor het establishment, geen uitvluchten, geen pappen-en-nathouden, maar een plan waarvoor desnoods de belemmerende wetgeving en het activisme moeten worden aangepast of bestreden. Mensen durven nu zelfs toe te geven,  ondanks gevaar voor maatschappelijke uitsluiting dat ze op de PVV hebben gestemd.

En de reacties van de ondemocratische VVD, linkse media en in tv-programma’s als Vandaag Inside, Even tot hier, Khalid & Sophie en Groenteman en Van Roosmalen bevestigen hun gelijk. Die hebben geen plan: alleen maar modder.

En kijk joh... de verkiezingen zijn amper voorbij of de Haagse spelletjes hebben alweer de overhand genomen. De VVD wil ineens niet meer regeren met de PVV, maar wel gedogen.

                                          Onze Lieve Heer hoorde het  en strafte onmiddellijk minus 8 zetels ! 

De nieuwe peilingen laten zien wat het effect is van haar standpunt. Ze snapt kennelijk niet dat je hier al op jonge leeftijd leert dat je je eigen rotzooi opruimt. Kiezers verwachten zeker van de VVD dat ze hun rotzooi opruimen, die ze hebben veroorzaakt. Minachting van kiezer
64% van de VVD-kiezers reageert negatief op de opstelling van de VVD om niet aan een kabinet deel te nemen, wel via gedoogsteun een kabinet van de winnaars mogelijk te maken. 21% reageert positief. Van degenen die negatief reageren zegt nog maar 43% nu op de VVD te stemmen en stapt 21% over naar PVV! Bij degenen die positief reageren blijft 83% bij de VVD en gaat niemand over naar de PVV.

Totale paniek bij de VVD: Yeşilgöz plaats in elke zaterdagkrant pagina grote advertentie. Alle zeilen worden bijgezet om verdere reputatieschade te voorkomen. In deze advertenties herhaalt Yeşilgöz dezelfde boodschap die ze eerder deze week herhaaldelijk aan journalisten heeft overgebracht. Ze rechtvaardigt haar keuze door te stellen dat het zetelverlies van haar partij op 22 november het gedogen rechtvaardigt.

Opmerkelijk:  Yeşilgöz brak tijdens de verkiezingscampagne met de lijn van Rutte, die samenwerking met de PVV op voorhand uitsloot. Dit maakte het voor veel kiezers realistisch dat de partij van Geert Wilders deel zou kunnen uitmaken van de regering. Kort na de verkiezingen bleek echter dat Yeşilgöz was geïnstrueerd terugtrekkende bewegingen te maken en de PVV slechts een gedoogpartnerschap kon bieden, wat haar op kritiek kwam te staan van VVD-leden die spraken van politieke spelletjes. Onder leiding van Yeşilgöz lijkt de VVD nu alles op alles te zetten om verdere reputatieschade en gezichtsverlies te vermijden, gezien de zorgwekkende positie van de partij in recente peilingen en de merkbare paniek die lijkt te zijn ingetreden. Maar ook blijkt de stemming onder de VVD-kiezers uit de reactie van de VVD-kiezers op mogelijke uitkomsten van de formatie. 

Rechtsstatelijkheid
Omtzigt blijft maar zeuren over rechtsstatelijkheid, dat bestaanszekerheid lijkt te verdringen als politiek buzzwoord. Maar Wilders had toch vooraf aangegeven dat hij afziet van punten als Nexit of een verbod op de Koran. Dus..hoe ver gaat die wens van Omtzigt precies? Wil hij dat het nieuwe kabinet zich gaat houden aan de letterlijke interpretaties van alle verdragen en jurisprudentie waar Nederland mee te maken heeft? Is het probleem niet juist dat we daar te veel van hebben en dat ons land daarom niet meer geregeerd kan worden?

En ook zou volgens Omtzigt sinds de verkiezingen plotseling onze ‘goede’ reputatie in het buitenland in het geding zijn !
Wat bedoelt hij met "De Nederlandse Internationale Reputatie"? Bedoelt hij, dat er geen enkele aanvalsoorlog is, geïnitieerd door de VS en die het Nederland van Rutte en Yesilgöz, als perfecte schoothonden, steunen?
Bedoelt Omtzigt de onderdelen die Nederland blijft leveren, aan terreurstaat Israël, zodat de zionisten door kunnen gaan met hun genocide?
Bedoelt Omtzigt het zwijgen van Nederland bij het saboteren van de Northstream2, ( de levensader van de Europese economie)  aangekondigd en met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uitgevoerd door de VS?

Welk Nederland en welke reputatie Omtzigt? 
Het land dat zijn autonomie, wetgeving en welvaart heeft weggeven aan de VN , EU, WEF en zijn miljarden keurig afdraagt aan de VN, Wereldbank,IMF, Brussel, ECB, maar nooit met de vuist op tafel slaat? Het land dat over zich laat lopen om internationale baantjes veilig te stellen, verdragen ondertekent zonder naar de gevolgen te kijken;  zijn economie, vrijheid van meningsuiting en cultuur heeft opgeofferd aan de hersenspinsels, censuur en indoctrinatie vanuit de EU-dictatuur, ‘straatgeweld’ door activisten, immigranten, hooligans en terreuraanhangers onbestraft laat, waar politici en opiniemakers moeten worden beschermd, een politicus werd gedemoniseerd en vermoord, het koningshuis betrokken is (geweest) bij allerlei schandalen. Die reputatie kan niet méér geschaad worden, want erger bestaat niet.

Voor het deel van het electoraat dat blind en goedgelovig achter de veronderstelde Messias uit Twente aanliep en geen moeite heeft gedaan te willen ontdekken wie hij als politicus werkelijk is en waar de man voor staat , zou na de decennia deceptie van de Rutte regeringen over Omtzigt "kunnen worden gezegd "Zijn we er toch weer ingetuind." 

Zijn stemgedrag als “lid Omtzigt” in de Tweede Kamer bevestigde dat hij nog steeds graag voorstellen van het politieke kartel aangevoerd door Rutte ondersteunde. Als  “lid Omtzigt” bleek dat hij op het gebied van migratie, statushouders, stikstof en oorlog in de Oekraïne graag met het partijkartel meebuigt.

Omtzigt, het type van de idealistische ambtenaar,  denkt dat de maatschappij beter gemaakt kan worden door nog meer, of betere regels. 
En ziet niet dat Nederland zichzelf in een pak genaaid heeft van een teveel aan regels
Van de stikstof-ellende – halveer de boerenstand maar, vindt voormalig D66 Kamerlid Tjeerd de Groot – tot aan de onwil of de onmogelijkheid de immigratie te controleren: telkens komt het erop neer dat Nederland zichzelf in een moeras heeft begeven van nationale en internationale regels, wetten en jurisprudentie. Bij de stikstofproblematiek hebben wij die regels zélf ingevoerd, maar is de EU kennelijk onwillig om een correctie toe te staan.
Hier hebben wij dus een daadkrachtige regering nodig. Een premier die niet naar Brussel gaat als braafste jongetje van de klas met het oog op allerlei toekomstige baantjes, maar die met de vuist op tafel slaat: tot hier en niet verder!

En we hebben een machtig wapen in de hand om onze eisen in Brussel kracht bij te zetten:  wij zijn namelijk NETTO BETALERS. Geen euro meer overmaken tot onze eisen ingewilligd zijn. 

Met immigratie is dit probleem zo mogelijk nog nijpender. Al decennia spreken we over het beter controleren van de instroom. Maar de stortvloed aan verdragen en regels maakt dit kennelijk onmogelijk. Dit was de grote frustratie van Geert Wilders als gedoogpartner in Rutte 1. Elke dag hing hij aan de telefoon met de toenmalige minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers, die dan vertelde wat er allemaal niet kon. Want Brussel. Want wetgeving. Want regel zus of zo....

Dit is, denk ik, een belangrijke reden waarom veel burgers afhaken of kiezen voor meer radicale partijen. Want de democratie functioneert niet meer als activistische rechters de gang van zaken bepalen en de kiezer telkens buitenspel zetten. Zelfs terroristen, die illegaal de EU binnenkomen, mogen wij van de Europese rechters niet terugsturen: het is niet zeker dat zij in het land van vertrek wel een eerlijk proces krijgen…

Niet alleen de PVV maar ook de partijen BBB, NSC en VVD willen de immigratie beter controleren.Immigratiedeskundige dr. Jan van de Beek wijst er vaak op dat dit niet zal lukken als we niet bereid zijn verschillende verdragen te herzien of eruit te treden. Ik denk dat hij gelijk heeft, maar aan de andere kant is het ook een kwestie van daadkrachtige regeerders. Australië is ook ondertekenaar van het Vluchtelingenverdrag, maar heeft illegale immigratie tot vrijwel nul gereduceerd door een strikt Sovereign Borders-beleid.  Denemarken als EU-land weet de asielmigratie veel beter te controleren dan Nederland. Denemarken heeft weliswaar een opt-out op dit gebied, maar EU-lidstaten als Polen of Hongarije hebben dat niet. Toch bepalen zij zelf wie er binnenkomt. Het zit hem dus ook in de mentaliteit van politici.

VVD en NSC hebben zoveel politiek-correcte deugpronkers op hun lijst gezet, dat met hen in de regering een herhaling van Rutte 1 dreigt: nul grip op immigratie. Zo staat de onnozel lachende  faalhaas Erik – “hoe meer asielzoekers, hoe beter” – van der Burg zelfs op nummer 4 bij de VVD! Of ze nu meeregeren of gedogen, met deze politici is het kwaad kersen eten.

Uit het onderzoek is heel duidelijk op te maken dat vooral de wijze waarop de VVD zich tot nu toe opstelt bij de formatie voor deze forse daling in de peilingen zorgt.
In eerdere artikelen al onderstreept dat Omtzigt in de aanloop van de afgelopen verkiezingen iets te vaak de rechtsstatelijkheid gebruikte als breekijzer om zich af te kunnen wenden van partijen als PVV en FVD. Onder rechtsstatelijkheid moet worden verstaan:” De basiswaarden van de democratische rechtsstaat hebben, zoals de wetgever aangeeft, betrekking op vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. De basiswaarde vrijheid wordt bevorderd door aandacht voor vrijheid van meningsuiting en autonomie.

Omtzigt vond het verkeerd dat die twee politieke partijen zich niet wilden scharen achter het op drijfzand rustend overheidsbeleid dat alleen maar oorlog, verderf en verarming heeft gebracht. Een beleid dat de middenklasse bijna heeft weggeblazen en de lagere samenlevingslagen nog meer in het gedrang hebben gebracht? Jazeker en zijn stemgedrag in de Tweede Kamer bevestigde dat.

In zijn pogingen om die door hem geëiste rechtsstatelijkheid te beschermen, wil hij regelmatig de verbinding Trias Politica en Parlementaire Democratie leggen en ramt zich als een ware Bokito op de borst dat hij die beginselen beschermt en uitdraagt. Een van de elementen van rechtsstatelijkheid is dat in een democratie na vrije verkiezingen de stem van het volk leidend moet zijn voor het te voeren politieke beleid. De stem van het Volk roept om een regering die de Nederlander en zijn afkalvende welzijn en schaarser wordende welvaart voorrang geeft boven de talloze linkse hobby’s. Omtzigt negeert die roep en zet achteloos 2,5 miljoen kiezers opzij. Sterker: hij doet datgene wat hij vorige politici bij het zoeken naar een regering verweet: hij speelt politieke machtsspelletjes en is geen haar beter dan politici die Nederland in een neerwaartse spiraal gemanoeuvreerd hebben.

Omtzigt doet al sinds 2000 aan politiek en trad in die twee decennia-plus als deel  van het politieke kartel regelmatig die door hem gekoesterde rechtsstatelijkheid met de voeten. Deze dagen bevestigt hij voortdurend dat hij net als andere leden van die als een eliteclub manifesterende groep politici, dat de stem van het volk onbelangrijk is. Omtzigt is geen haar beter dan de door hem in de aanloop naar de verkiezingen verfoeide politici en politieke partijen. Hij praat en praat, komt met utopisch klinkende papieren oplossingen, die in de praktijk niet te realiseren zijn of zelfs onze Grondwet schenden zoals zijn idee van een Constitutioneel Hof  dat in strijd is met artikel 120. Voorlopig schiet politicus Omtzigt ernstig tekort. Hij is in woord een democraat en in daden een antidemocraat.

Maar goed. Er zal toch iets geprobeerd moeten worden. Dan maar een minderheidsregering PVV/BBB met veel vakministers van buiten de politiek, met VVD en NSC als gedoogpartners. Uitgangspunt: Deens asiel/immigratiebeleid en Duits stikstofbeleid. Laten ze het in ieder geval proberen, ook al houdt het maar een jaar of twee stand. In die tijd kun je het schip Nederland op een andere, meer realistische koers brengen en daarna mag de kiezer zich daarover uitspreken. Nederland heeft een daadkrachtige regering nodig! Het is twee voor twaalf. Gaan met die banaan.

Kom, we gaan wat lekkers drinken. Op uw gezondheid en welbevinden. Blijf lezen. PROOST !

Maar niet dan nadat ik u de gehele peiling van Maurice de Hond heb doorgegeven:
PVV 42 (+ 5), PvdAGL 22(-3), NSC 19 (-1), VVD 16 (-8), D66 11 (+2), BBB 10 (+3), CDA 6 (+1), SP 5, FvD 3, Volt 3(+1), DENK 3, CU 3,SGP 3
Last Edit:5 maanden 2 weken geleden door katertje
Laatst bewerkt 5 maanden 2 weken geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Kater's Keek op de Week

Posted 5 maanden 3 weken geleden #60739
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 26 november 2023

Maurice de Hond..De bedrieger bedrogen...
Leedvermaak om mislukte truc. Geen enkel Peilingbureau had zevenendertig zetels voor de PVV voorzien. Of ze hadden het wel voorzien, maar vonden het verstandig om er geen ruchtbaarheid aan te geven. Wie zal het zeggen? De Peilingen gaven aan dat PvdA/GL nog kans maakte op de eindoverwinning, wat zorgde voor een 'aanzuigende werking', maar niet onder de zwevende, of strategisch stemmende kiezers. Het was puur kannibalisme, waar Linkse partijen werden leeggezogen om van PvdA/GL de grootste te maken, en de mensen die daarvoor zijn gevallen zitten nu met een geweldige kater. 

Maurice de Hond peilde de PVV als ( marginaal) de grootste partij wat uiteraard een aanzuigende werking had omdat mensen nu eenmaal graag bij de winnaars willen horen, maar het doel was om linkse kiezers naar PvdA/GroenLinks te trekken, weg van partijen in het midden en de linkse splinterpartijtjes met als perspectief dat een grote PVV uiteindelijk niet bij machte zou blijken om een regering te vormen...waarna Timmermans als de Messias in beeld zou komen om de agenda van on-democratisch Europa, de WHO, de NAVO en de WEF te redden via een coalitie van "Verstandige Partijen" . Daarvoor moest de VVD echter wel stand houden, dus bleef die ook zichtbaar als 'wellicht de grootste'. 

Als dat het idee was, dan is het mislukt.
 
De verkiezingsuitslag van afgelopen woensdag was duidelijk. Heel veel mensen zijn de morele chantage door deuglinks zó enorm zat.De kiezer heeft het klimaatalarmisme, absurde natuur-, stikstof- en asielbeleid en extreme woke-opvattingen resoluut afgewezen. De kiezer wil een realistisch evenwichtig centrumrechts kabinet. Maar de reacties van de linkse elite zijn verontrustend en de grote overwinnaar wordt gediaboliseerd. Wint de democratie in Nederland, of wint de linkse, extreemlinkse elite met hun netwerken in de instituties, ondersteund door de manipulaties van mainstream media?
De journalistiek kookt van woede over de verkiezingsuitslag. Ze zullen alles uit de kast halen om de PVV te vernietigen. Alles.De overwinning van de PVV is tot stand gekomen tegen de klippen van een linkse NPO-propagandamachine op.

Ze dachten jarenlang de PVV politiek te kunnen marginaliseren. Rutte zwoer "ik ga dat partijtje van jou afbreken tot de laatste zetel", toen Wilders weigerde mee te gaan met de desastreuze bezuinigingen in de zorg en ouderenzorg in Rutte-1. Kaag, met een van haat en woede verwrongen gezicht, beet Wilders toe "gelukkig zal u dalen in de peilingen". Als Wilders in de Tweede Kamer sprak, keken ze in vak K het liefst weg op hun telefoon.

Wilders heeft het politieke spelletje in Den Haag een paar dagen aangekeken en het relatief kalm aangedaan, maar vandaag is Geert Wilders dan toch feller geworden. Op twitter heeft hij hard uitgehaald naar de partijen die hem willen uitsluiten. "De PVV moet regeren," schrijft hij. "Het volk heeft gesproken." En ja, hij heeft ook een heel stevige waarschuwing voor types als Dilan Yesilgöz en Pieter Omtzigt.

Kort na de verkiezingen was Wilders heel vriendelijk ten opzichte van de andere partijleiders. Hij gaf aan graag met ze te willen samenwerken. Een centrumrechts kabinet zou er moeten komen. Yesilgöz? Ja, daar kon hij best zaken mee doen. En met BBB en NSC ook.

Vervolgens kwam Yesilgöz naar buiten met het nieuws dat de VVD een kabinet geleid door Geert Wilders niet officieel wil steunen, maar wel "gedogen." De VVD regeerde wél jarenlang met D66 waardoor de asielramp ontstond, liet het kabinet daarop vallen, en wil nu níet met de PVV regeren om het op te lossen??? 

Begrijp ik het goed mevrouw Yesseldinges, dat bijna 18.000.000 mensen rekening moeten houden met de loopbaan van 1 corrupte crimineel??!

Wilders was geïrriteerd, maar bleef rustig. Hij hoopte, zei hij, dat hij daar verandering in kon aanbrengen en dat als Yesilgöz echt niet wilde, dat ze dan inderdaad constructief en betrouwbaar zou gedogen. En dat dit een scenario zou opleveren dat zowaar mogelijk zou zijn.

Vandaag pakt Wilders het anders aan. Hij is duidelijk geïrriteerd - ongetwijfeld door dingen die achter de schermen plaatsvinden in Den Haag. Dingen die hem het gevoel geven dat het partijkartel de PVV buitenspel probeert te zetten, waarschijnlijk. Want vandaag schrijft Wilders heel duidelijk op X (twitter) wat hij van de rest van de politiek verwacht. "De PVV moet regeren," vindt hij. "Het volk heeft gesproken. En ons de grootste gemaakt. Dat heet democratie."

Vervolgens bijt hij Den Haag toe dat daar "geen spelletjes" mee gespeeld moeten worden. "Werk met ons samen om recht te doen aan de verkiezingsuitslag en problemen voor mensen op te lossen."
En dan komt hij met een heel duidelijke waarschuwing. Een dreigement, zelfs. "Anders worden we nog veel en veel groter."

Als ik Wilders was zou ik zeggen: 'Ik ga er alles aan doen om met alle rechtse partijen een coalitie te vormen. Dat kan deels officieel en deels via gedogen zijn. Maar als dat niet lukt, dan ga ik aansturen op nieuwe verkiezingen. Dan gaan we samen met die rechtse partijen ervoor zorgen dat álles spaak loopt zodat de kiezer opnieuw naar de stembus gaan.'Want ik geef het je op een briefje: als Wilders I niet mogelijk wordt door de VVD, dan wordt die partij bij nieuwe verkiezingen totaal weggevaagd. Dan blijven daar echt nog maar 10 of maximaal 15 zetels bij over. Een CDA 2. 0
Al die zetels gaan dan deels naar de PVV én naar andere partijen zoals BBB, FVD, en JA21. Wil het partijkartel dat echt riskeren?

Machtsspelletjes
"Oude Politiek" verwijst naar Machtsspelletjes, Achterkamertjes, Functie Elders, en tal van Oneigenlijke keuzes die geen recht doen aan wat de kiezer is beloofd.  Het is noodzakelijk om water bij de wijn te doen in onderhandelingen, waarbij een uitruil plaatsvindt tussen belangen van de ene groepering, en die van de andere. Op het moment dat iemand tracht de ander te belazeren, en ogenschijnlijk bereid te zijn tot een compromis, maar ondertussen de volle winst binnen probeert te halen, hebben we het over 'Machtsspelletjes'. 

Zoals wat ik vandaag  las
Er verschijnen nu steeds meer verhalen in de MSM dat een links kabinet heel democratisch zou zijn, ook al hebben die partijen de verkiezing niet gewonnen. Dat is onder andere de mening van Bertjan Wolthuis, rechtsfilosoof aan de Vrije Universiteit in Amsterdam in een uitgebreid artikel in Trouw. Deze schrijft onder andere het volgende: Ja, er hebben veel kiezers op de PVV gestemd. Maar er hebben nog miljoenen kiezers meer op andere partijen gestemd. Iedere meerderheidscoalitie is te herleiden tot een meerderheid van stemmen en doet dus recht aan de verkiezingsuitslag.
Het is eigenlijk onmogelijk om geen recht te doen aan de verkiezingsuitslag. Zo lang de gekozen volksvertegenwoordigers maar hun zetel in het parlement mogen innemen en mogen stemmen over wetsvoorstellen, dan wordt er recht aan de uitslag gedaan.

"Of je nog peultjes lust"


Wat bezielt de VVD om zonder verdere discussie uit te sluiten dat die partij toe zou kunnen treden tot een regering waarin de PVV de grootste partij is? Is het omdat Rutte in dat geval kan fluiten naar zijn droombaan als Secretaris Generaal van de NAVO? Daarmee is de VVD privé-bezit geworden van één man die is uitgegroeid tot monument voor de 'Oude Politiek'.
Yesilgöz zal het u en mij, noch haar partijgenoten zo recht voor zijn raap uitleggen, want daar komt ze nooit mee weg. Wellicht beschouwt Yesilgoz dit zelfgenoegzaam als een "slimme zet", maar het gevaar is dat verbittering bij de bedrogen kiezer ertoe zal leiden dat de VVD nog meer zetels gaat verliezen bij de volgende verkiezingen. Of omdat nu gekozen kamerleden zich afsplitsen en overstappen, omdat ze zich verraden voelen. Waar meer dan tachtig procent van de VVD-stemmers een voorkeur heeft voor regeren met de PVV, NSC en BBB, staat er behoorlijk wat druk op die keuze van Yesilgöz.  

Maidan in de polder
Groepen gaan nu de straat op om te demonstreren tegen de democratie. Op Twitter maakten mensen een vergelijking met de situatie na de Amerikaanse presidentsverkiezingen, maar die vergelijking gaat niet op. Daar meenden Amerikanen die op Trump hadden gestemd, niet zonder grond, naar nu wel duidelijk is, dat ze bestolen waren door grootschalige stembusfraude, en achterbakse beïnvloeding. Daar is in dit geval geen sprake van. Niemand ontkent dat de PVV daadwerkelijk achtendertig zetels heeft gehaald, en dat de verkiezingen correct zijn verlopen. Dit wat we in Nederland zien, nu, is meer 'Maidan'. 

De voorbode van een staatsgreep, een "kleuren revolutie"  waarna onwelgevallige groepen en individuele politici worden buitengesloten, en na het afzetten van de regering en het parlement, en introductie van een junta die door iemand als mevrouw Nuland van het Amerikaanse 'state department' is samengesteld, 'verkiezingen' worden georganiseerd waarbij u mag kiezen tussen 'Kaag' of 'Timmermans'. Verkocht als een noodzakelijke interventie om de 'democratie' te redden. 

Anders dan men denkt in de kringen van 'experts', stemmen tal van Nederlanders met een migratie-achtergrond op Wilders, en bij de recente scholierenverkiezingen kwamen de PVV en Forum voor Democratie als grootste uit de bus. Stop dan even met graven, en verdiep je in wat al die mensen bezielt. Proteststem? Tegen wat, of tegen wie? Maar dat is niet wat mensen door de bank genomen willen. Ze willen dat de dingen die hen dat trauma bezorgen niet mogelijk zijn, en dat ze de ruimte krijgen om te leven zoals ze willen leven, op eigen kracht. Mooi als er een vangnet is voor als het compleet uit de klauw giert, maar dat moet er zijn voor noodgevallen, en niet voor dagelijks gebruik. Je moet niet gedwongen worden om te leven op de kosten van anderen. 

Daar denkt men bij de partijen die de afgelopen jaren de politiek hebben beheerst heel anders over. Concreet betekent het dat er bij PVV-stemmers geen bereidheid (meer) is om het niet-productieve deel van de samenleving te subsidiëren. 

Boeren, vissers, ondernemers, arbeiders in de industrie, het transport en de handel willen niet langer als 'pinautomaat' gebruikt worden. Als Welmoed Sijtsma en haar Brabantse collega bij de media hun gesubsidieerde, en rijkelijk betaalde baan als 'kletskous' kwijtraken, omdat de nieuwe regering stopt met het plunderen van de productieve sectoren 'vanwege het Klimaat', of 'het Milieu', vinden die kiezers hen niet zielig, omdat die Leuterfabriek hen de afgelopen jaren het vel over de oren heeft getrokken, en heeft weggezet als een bedreiging, met de opdracht om hun bedrijf te verkopen aan de overheid, of om zich om te laten scholen. 

Als een nieuwe regering snijdt in de uitgaven voor 'Klimaat', 'Europese Expansie', 'Immigratie' en 'Oorlog', terwijl we de betaalbare energie terugkrijgen wanneer we stoppen met die nutteloze sancties tegen Rusland en Venezuela, en de prijzen gaan dalen door het opheffen van sancties tegen tal van andere landen, terwijl ASML, en andere Nederlandse producenten weer gewoon mogen leveren aan wie hun producten af willen nemen, als ze maar betalen, raken velen hun shitbaan kwijt in sectoren die niets produceren. 

In de zorg gaat het dan weer over zorg, en niet over de implementatie van dwangmaatregelen die door Bill Gates' World Health Organization zijn bedacht, ter meerdere eer en glorie van de 'Bottom Line' van de rijkste man op aarde, en zijn entourage van cynische machtswellustelingen die menen dat de strijd tegen de "overbevolking" vereist dat ze het "slim" aanpakken.

Overal waar mensen met een gesubsidieerde baan of agenda het productieve deel van de samenleving in de weg zitten valt te verwachten dat een regering die gedomineerd wordt door de PVV spanningen op zal roepen. Als de partijen die de afgelopen jaren gericht waren op wat Brussel (EC en NAVO), Davos (WEF), en de WHO van ons wilden waren gestopt met graven toen de gepeperde rekeningen op de mat begonnen te vallen, we de ene na de andere oorlog verloren, en de economie slagzij begon te maken, was er nu geen crisissfeer geweest, met groepen binnen de samenleving die lijnrecht tegenover elkaar staan. Uitsluiten, 'Regime Change', sancties en oorlogen hebben consequenties. Graaf geen gaten, maar verhoog de dijken als je bang bent voor hoog water. Maar zorg dat je bereikbaar blijft via havens en door de lucht. 

Een bloedbad bij adviesgroepen, denktanks, de media, met inbegrip van alle organisaties in het lobbycircuit, de reclame en voorlichting, levend van 'handouts' van de overheid. Maar genoeg werk in de productieve sector, dus handen uit de mouwen, en aan het werk. In het onderwijs zal de aandacht terugkeren voor onderwijs waar je iets aan hebt in je productieve beroep later, en verdwijnt het onderwijs als voorportaal voor een loopbaan als 'consensus-fabrikant' met een 'wetenschappelijke graad', en een hoog inkomen, uit gemeenschapsgeld, terwijl de bijl gezet zal worden in de administratie en surveillance ten bate van de manipulatie van het volk om gehoorzame burgers van hen te maken, die niet *hoeven* te begrijpen waarom, als ze maar doen wat er van hen wordt geëist. 

Voor jezelf leren denken wordt dan weer de norm.

Onregelmatigheden
Forum voor Democratie bleef bij de Tweede Kamerverkiezingen steken op drie zetels. Een teleurstellend resultaat, reageerde FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen. Voor hem is de uitslag extra wrang aangezien hij op plek 4 op de lijst staat. Mensen die op FVD hebben gestemd, claimen nu op sociale media dat hun stem niet is meegeteld. Ze voegen screenshots toe om hun bewering kracht bij te zetten.
Dennis Spaanstra van Controle Verkiezingen laat weten dat verkiezingswaarnemers landelijk veel informatie hebben verzameld over processen, onregelmatigheden en cijfers.
Aanstaande woensdag onthult hij de uitslag volgens Controle Verkiezingen, de geconstateerde onregelmatigheden en aanbevelingen voor de Kiesraad.
Wordt vervolgd.

That was the week that was Folks. Gaan we wat lekkers drinken? Heb er dorst van gekregen. 

 
 
Last Edit:5 maanden 2 weken geleden door katertje
Laatst bewerkt 5 maanden 2 weken geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.208 seconden