Peilingen en Kater's Keek op de Week 5-3-2023

  • admin
  • admin's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Bezoeker
  • Bezoeker
  • Ontvangen bedankjes 0

De Peilingen en Keek van de Week 5-3-2023 werd gestart door admin

Posted 1 jaar 2 maanden geleden #60096
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 5 maart 2023

Provinciale Staten verkiezingen
De kiezer stemt 15 maart voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Landelijke politieke partijen lijken dat vergeten en voeren campagnes die draaien om de Eerste Kamer. Die wordt niet direct gekozen door de kiezer, maar door volksvertegenwoordigers in de provincie, via een getrapt systeem. Vreemd dus dat partijen de kiezer overladen met verhalen over landelijk beleid. Daar gaat de provincie niet over. Wel over andere, wezenlijke dingen. Bijvoorbeeld ruimtelijke ordening – niet onbelangrijk in tijden van woningnood – en de strijd om stikstof. Kiezers zullen zichzelf daarover moeten informeren. Van partijen hoeven ze het niet te hebben. Het is dan ook beschamend dat de (door de belastingbetaler bekostigde) publieke omroep actief meewerkt aan de misleidende informatie over deze verkiezingen.

Maurice de Hond c.s. Peilingen Provinciale Staten 2023
De Stemming 5-3-2023: BBB groeit verder buiten de Randstad
Deze week richt Maurice de Hond zich louter op de peiling voor de Provinciale Statenverkiezing van 15 maart a.s. Daarbij zijn er een aantal belangrijke trends en vraagpunten, die de uitslag over 10 dagen zal bepalen.

De vier regeringspartijen zitten min of meer in hetzelfde schuitje. Ze verliezen een fors deel van de kiezer van TK2021 en trekken weinig kiezers aan van andere partijen. Het CDA lijkt daar t.o.v. 2021 het meeste last van te krijgen. De ChristenUnie het minste, met name doordat de kiezers van deze partij relatief beter opkomen dan het gemiddelde van het electoraat.
Zoals zo vaak doet “the new kid on the block” het electoraal het best. Dit keer is dat de BBB of eigenlijk beter gezegd Caroline van der Plas. In vrijwel alle gemeenten in het Noorden en Oosten van het land is deze partij het grootst. Of BBB bij de totaaluitslag gezien in de buurt kan komen van de VVD hangt met name af van de uitslag van BBB in het Westen van het land t.o.v. de VVD.
De opkomst bij de Provinciale Statenverkiezing is normaliter rond een derde lager dan bij de Tweede Kamerverkiezing. Maar dat gebeurt niet in even grote mate bij de afzonderlijke partijen. Aan de ene kant komen ouderen en hoger opgeleiden beter op dan laag opgeleiden en jongeren. Aan de andere kant komen kiezers, die twijfelen aan de partij van hun voorkeur, minder goed op dan kiezers die enthousiast zijn over de partij van hun voorkeur. Dat kan bij de einduitslag meerdere procenten schelen.
Normaal zouden de potentiële kiezers met de demografische kenmerken van CDA, VVD en D66 beter opkomen dan de kiezers met de potentiële kenmerken van BBB en PVV. De grote vraag is echter of het mindere enthousiasme bij de kiezers van CDA, VVD en D66 dan bij de kiezers van BBB en PVV voor hun partij wel in de opkomst (en uitslag) is terug te zien.
Hoewel FVD er nu landelijk gezien minder goed voor staat dan bij TK2021 kan het zijn dat de opkomst van de FVD-kiezers duidelijk hoger is dan van de meeste andere partijen. Omdat de resterende kiezers van de FVD zich sterk met deze partij associëren.

De prognose van de Eerste Kamer is dit keer gebaseerd op het simuleren van de stemming vanuit de geprognotiseerde uitslag van de afzonderlijke Provinciale Staten. Daarbij is rekening gehouden met de stemwaarde per provincie van 2019. (De stemwaarde betekent voor hoeveel stemmen 1 statenzetel in een afzonderlijke provincie telt. Die is gebaseerd op het aantal inwoners per provincie. Per saldo betekent dit dat een opgekomen kiezer in een provincie met een lagere opkomst bij de uiteindelijke stemming voor de Eerste Kamer als het ware zwaarder telt dan een opgekomen kiezer in een provincie met een hoge opkomst.)
Bij de stemming vanuit de Provinciale Staten voor de Eerste Kamer in mei wordt door de partijen al rekening gehouden met hoe de restzetels zouden kunnen vallen. Er worden dan bewust stemmen uitgebracht op een andere partij dan de eigen partij. Voor de prognose hebben we een aantal aannames gedaan hoe er dan gestemd zal worden. Het zal duidelijk zijn dat 1 zetel meer of minder in één van de Staten op 15 maart 2023 invloed kan hebben op de afspraken die er dan gemaakt gaan worden.

Grootste partij per gemeente
Allereerst de kaart van de geprognotiseerde grootste partij per gemeente op basis van de laatste peiling . Belangrijk is wel te beseffen dat in de meeste gemeente er toch geen heel grote verschillen zijn tussen de grootste partijen en dat als BBB of VVD het landelijk wat slechter doen dan nu wordt gemeten deze kaart al fors kan veranderen! Alle informatie over peilingen en  prognoses vindt u op peilingen.maurice.nl/2023/03/de-stemming...-buiten-de-randstad/

Kijken wij samen ook nog even naar hoe HET KARTEL er voor staat: 

CDA
Het CDA zit in zwaar weer.Halvering dreigt, kiezers lopen over naar BBB en JA21. Na een dubieuze leiderschapsverkiezing en een moeilijk verlopen Tweede Kamerverkiezing vorig jaar lijkt de partij bij de Provinciale Statenverkiezingen nog verder weg te zakken. Met een - met de mond beleden - terugkeer naar de traditionele CDA-waarden probeert de partij het tij te keren, maar het is de vraag of het genoeg is.Vertrouwen in Hoekstra laag.Jaren geleden wisten mensen precies waar het CDA voor stond: normen en waarden, het gezin, rentmeesterschap en de boeren; dat waren de punten van het CDA. Maar grote groepen CDA-kiezers hebben nu geen idee meer waar die partij voor staat. Wat ook niet meewerkt: het vertrouwen in CDA-leider Wopke Hoekstra is al jaren laag, het laagste van alle leiders. “En dat blijft het ook, het veert niet terug”. 

D66
D66 zal met weinig vertrouwen beginnen aan de campagne voor de Provinciale Staten-verkiezingen. De partij doet het slecht in de provincie. De standpunten in met name het stikstof-dossier zouden getuigen van onbegrip en minachting voor het boerenbedrijf. Kamerlid Tjeerd de Groot wil de helft van de veestapel naar het slachthuis brengen en daarmee de boeren naar het arbeidsbureau. De Groot is in agrarisch Nederland de Grote Boosdoener en heeft, zeggen partijgenoten die op het platteland de scherven moeten zien op te vegen, voor ‘onnodig veel polarisatie’ gezorgd. Nu moet D66 het natuurlijk niet hebben van de boerenstem, maar je moet die ook weer niet op voorhand, willens en wetens, tegen je in het harnas jagen. Dat getuigt van amateurisme. De term "Magere mannetjes" associeer ik altijd direct met D66, mannetje, enigszins op de achtergrond, back-stabber, roestig mes, keurig voorkomen, strak in het pak, achterbaks, onbetrouwbaar met priemende oogjes.

Door dat amateurisme dat nog versterkt wordt door het imago-probleem zal D66 altijd een bubbelpartij blijven. Het marketingbureau van D66-leidster Kaag die qua niveau niet verder komt dan een handvol van buiten geleerde "inspirational quotes"  zoals: ”Conservatieve en extreemrechtse politici spelen een belangrijke rol in het mogelijk maken en aanjagen van online vrouwhaat en intimidatie. In een vingerknip zwengelen ze hun legers toetsenbordridders aan om vrouwen monddood te maken.” En "spreekt zich uit over conservatisme en seksisme". (Bracht Kaag nu de islam ter sprake?).  
Vrees van niet, ze zal zich wel beperken tot witte mannen, die zijn veel erger..zie daar D66 talentenscout Frans. Men kan zich niet aan de indruk onttrekken dat D66 wegloopt en zich te goed voelt voor welke politieke tegenstander ook, waarmee de partij polarisatie in de hand werkt. Vraag me ook af hoe het komt dat incompetentie gezien wordt als vrouwenhaat.Anderen moeten hun problemen oplossen. De vrouwen die wel wat zinvols bereiken in de politiek hoor je niet en in het bedrijfleven al helemaal niet. Maar goed daar word je geselecteerd op vaardigheden. Het glazen plafond is al lang aan diggelen.Ze vielen er doorheen, de een na de ander, want het glas was een stuk dunner dan verwacht en de zwaartekracht werkte anders dan verwacht. Nu zijn ze gearriveerd, zitten ze met hun dikke reet op het pluche, en bij hen plakt het even gemakkelijk en zit het even lekker.
Ze zijn geen haar beter, doen het helemaal niet anders en maken er een even grote puinhoop van als diegenen die zij met zoveel emotie bekritiseerden.
Maar ze klagen nog steeds, komen nog immer met het inmiddels platgeslagen narratief over een complot dat hen stelselmatig zou verhinderen om hun specifieke kwaliteiten in te brengen, kwaliteiten die zo lange tijd sluimerden maar geen kans mochten krijgen om een wezenlijk nieuwe bestuurscultuur te bewerkstelligen. Ja hoor...mijn tante op een houtvlot
Ze blijken even verdorven, even decadent, even doortrapt en even ijdel, en ze kunnen er weinig of niets aan doem om dat te verhelen, zo hongerig zijn ze naar macht en aanzien, roem en bewieroking.

Rutte dan...
De VVD staat op drie zetels winst in de peilingen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Rutte krijgt er dus na alles – een vernietigend rapport aardgaswinning Groningen, een vernietigend rapport Toeslagenschandaal, de bonnetjesaffaire, de dividendbelasting, de spaartaksdiefstal, mondkapjes en nog zoveel meer – als afstraffing drie zetels bij. “Is dat Stockholmsyndroom, toch op hem stemmen?” vroeg cabaretier Kees van Amstel op NPO Radio 1. “Zit er iets in ons drinkwater, toch een chip in de vaccins waardoor je VVD gaat stemmen?”
Grote stilte
Er verscheen een vernietigend rapport over de aardgaswinning, waaruit op valt te maken dat Rutte veel te weinig gedaan heeft. Volgens het rapport onderschatte hij lange tijd de ernst van de problemen en toen hij het wel doorhad, gebeurde er nog steeds niks.  Een week later: grote stilte. Helemaal niks, niemand ontslagen, niemand opgestapt, helemaal niemand, niks. Ja, er is reces, maar zoiets groots… Dacht Rutte misschien: ik ben nu al zo vaak opgestapt, idioten,  geven jullie het toch eens op, ik blijf toch zitten. Wat moet Rutte nog meer fout doen om wel definitief weggestuurd te kunnen worden?

Ik maak me sterk dat Rutte nog eens goed gaat nadenken over zijn volgende stap. Of althans hij zal de indruk wekken dat hij dat gaat doen. Het rapport van de enquêtecommissie telt bijna 2000 pagina’s. Daar ga je toch niet meteen op reageren? Eerst alles maar eens terdege lezen. En dan pas je diepe spijt betuigen dat het allemaal zo gelopen is. We maken allemaal fouten, nietwaar? In een van de berichten over Rutte las ik dat hij nog niet weet of hij vóór of na de verkiezingen zal laten weten wat hij van het rapport denkt. Erna, denk ik. 

Je zal zien dat ook deze Provinciale Staten verkiezing, zoals andere verkiezingen al jaren, weer zwaar gefraudeerd gaan worden. Omdat het systeem zwaar corrupt is..Rutte is niet gekozen en wordt niet gekozen door de kiezers (stemfraude) maar “geselecteerd” door de Bilderberg groep (WEF) Hij is een psychopaat,gewetenloos,meedogenloos,en zielloos.Dat zijn de eigenschappen, - de “kwaliteiten” zo u wilt - die nodig zijn om Nederland en de Nederlanders te slopen en gereed te maken voor de “Great Reset” uit de NWO agenda. De loopjongen van het groot kapitaal.  Nederland is een bedrijfsmatig bestuurd land, en niet democratisch volks gedreven. Want het is het Kapitaal dat regeert, en niet kabinet Rutte. Nou ja, ze mogen er net nog een ideologie of andere voorstelling van zaken op na houden maar die houden ze maar voor zich. Ze belichamen en voeren ze de globalistische agenda uit. En ze weten donders goed dat dáár van afwijken einde carrière betekent. Die hele “gutmenschlichkeit” is een farce, was het altijd al. Als men al eens erbij neemt de uitbuiting van andere landen en mensen, voor het eigen gewin, dan weet u aan wie Rutte met zoveel gretigheid en enthousiame onderworpen is. Kortom: Rutte is de meest dodelijke corrupte regeringsleider en dictator in Nederland ooit. 

Er zijn ook Nederlandse-elite die naar Portugal zijn gevlucht zoals Eric de Vlieger, die in een opgezette podcast van Yves Gijrath op vrijdag,  Mark Rutte een primaire psychopaat noemde waarin hij de volgende kenmerken heeft: 1 oppervlakkige charme en welbespraaktheid, 2 pathologisch liegen en sluw gedrag,  3 manipulatief,  4 ontbreken van emotionele diepgang; vluchtige emoties,  5 geen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag. Rutte is een levensgevaarlijke psychopaat. 

Als we naar het beleid kijken van Rutte sinds zijn aantreden in 2010, nadat een paar maanden daarvoor onze eilanden aan de andere kant van de wereld allemaal zelfstandige minuscule zelfstandige landjes waren geworden waardoor we inclusief de Zuidas, op de 4e plaats belandden van witwasparadijzen, Rutte, die een beleid voerde wat het armoede genocidebeleid genoemd mag worden. Hij heeft over die periode de belastingdruk ernstig opgevoerd met zeker 9%. De armen zijn nog armer geworden en er is vastgesteld dat er tenminste sinds het regime Rutte per jaar gemiddeld 3.000 zelfdodingen zijn geweest tot een jaar geleden corona de kop opstak. Overigens vindt het armoede genocidebeleid ook nu nog plaats. Het feit dat Rutte de maatschappij door het corona wanbeleid verder kon ontwrichten in opdracht van zijn ook pathologische massamoord predikende vrienden zoals de eugeneticus Bill Gates, Georg Soros, Klaus Schwab WEF en wat koningshuizen, maakt hem voor Nederland absoluut een van de meest gevaarlijke leiders ooit. Een, die met gezwinde spoed moet verdwijnen. Nogmaals,  kijk naar het kinderopvangtoeslagschandaal waar tienduizenden mensen het slachtoffer van zijn geworden. Ik heb het al geschreven en schrijf het nu weer: de kartelschurken VVD D66, CDA, CU en PvdA, hebben een sanctiebeleid uitgevoerd en doen dat nog steeds om iedere Nederlander als een mogelijke fraudeur te zien die de overheid problemen wil bezorgen.Een grof schandaal en Rutte komt gewoon weer terug na de verkiezingen. Dat is opdracht van bovenaf. Rutte blijft net zo lang tot Agenda 2030 is uitgevoerd, alle maatregelen zijn ingevoerd en Nederland finaal kapot is gemaakt..Wie stopt deze terminator? 

Ik schrijf het nog maar weer eens... In 2014 heeft onze primaire psychopaat Rutte besloten dat de geheel economische (on)afhankelijke CBS criminele gelden moet bijtellen bij de economische cijfers. Alleen Rutte vergat erbij te vertellen dat dit geld van de kinderporno-industrie is, al decennia de grootste industrie op dat gebied in de wereld wat niet in Nederland besteed werd maar op Curaçao gestald staat. Weet u nog..de nabetaling aan de EU, omdat er voor miljarden met de natte witwasvinger was bijgeteld, was € 643.000.000, – werd aan de belastingbetaler toebedeeld. Herrinnert u zich nog de zware kritiek over die EU-nabetaling van financieel specialist Tony van Dijk van de PVV die dat bedrag zonder onderbouwing was tegengekomen op de begroting  Toenmalig PvdA MinFin Jeroen Dijsselbloem, weigerde arrogant tekst en uitleg te geven. Probeerde vooralsnog Van Dijck te negeren. Daarom jongens en meisjes, lieve kijkbuiskindertjes, is dat in 10 jaar tijd de belastingdruk zo gigantisch omhoog is gegaan.  En wij maar denken dat onze economie zoals ons gepresenteerd zo voorspoedig verliep en onze trotse bestuurders dit toch even flikten! Ofschoon de wakkeren onder ons zich verbaasden dat we van die goed lopende economie al jaren helemaal niets in onze portemonnee tegenkwamen.

Naar de rechter gaan heeft ook al geen zin. Mochten jurist Jeroen Pols en biochemicus Willem Engel van Viruswaarheid ervaren. De uitspraak van de rechter werd op last van Rutte op dezelfde dag nog teruggedraaid. Hoezo, dictatuur? Ook het rechtssysteem is al decennialang een grote leugenachtige zwaar gemonopoliseerde bende, gezien de volslagen juridische chaos die er heerst. Dat moet opengebroken worden. Een rechtssysteem waar de Orde van Advocaten op grote schaal witwassen faciliteert staat haaks op de rechtsstaat. Met het faciliteren van witwassen door de Orde van Advocaten zelf is een advocaten criminele organisatie ontstaan. Dan kan zomaar het idee ontstaan ​​dat Mr. Derk Wiersum gewoon een afrekening is in het criminele circuit, omdat de grenzen in elkaar overlopen. Dat men het doodschieten van advocaat Mr. Derk Wiersum in het persoonlijke vlak verschrikkelijk vindt voor de familie is te begrijpen. Maar de advocaten weten dat werken voor de Holleeders,  de van Houts,  de Taghi's,  verschrikkelijk veel geld oplevert, maar dat zij op straffe van de dood dikwijls moeten doen wat hun cliënten willen omdat zij het geld en de macht hebben. 

Als Rutte niet zou meewerken, was zijn ambts periode al lang geschiedenis geweest. Een uitermate slimme geraffineerde puppet, bezeten door macht. Kijk naar de foto toen hij een prijsje kreeg van Klaus Schwab en je ziet een schlemielig kinderachtig lulletje. Geen zweem van statuur. Een zielig figuur.

Het WEF dicteert de Westerse wereld en landen hun beleid te volgen gewoon ook met omkoping.  Wie is daar de voorzitter/leider bij het WEF? Klaus Schwab die net zoals Bill Gates een stichting heeft  Schwab Foundation for Social Entrepreneurship.  Klaus Schwab behoort ook tot het 1% groepje op de wereld die zich onnoemelijk rijk heeft gemaakt door vals beheer van de wereld economische systemen. De man van The Great Reset. Wat inhoudt dat we nu met behulp van onze regeringen met name in het rijke westen helemaal leeggestolen worden, ieder bezit naar de 1% elite gaat, we dan geen schulden meer hebben maar met een chip in onze nek of waar dan ook gecontroleerd en bestuurd worden. Wat een wonder hè dat de uitbraak van Covid-19 op het juiste moment bleek te zijn uitgebroken waardoor men de economie letterlijk finaal kon afbreken wat ook grootschalig gebeurde. 

Conclusie:
De PvdA, de arbeiderspartij werd een elite partij, De partij van democratie en zelfbeschikking (D66) schafte het referendum af, het CDA helpt de boeren kapot te maken en het land uit te jagen, Groenen en Timmerfrans zijn tegen kernenergie, onder leiding van de VVD is de overheid een dwingende moloch geworden en worden we bestuurd door een stelletje idioten in het meest linkse kabinet ooit.
Resultaten: Een banencarousel voor mislukte bestuurders, links activistische rechters, ministers zonder vakkennis, verzonnen crises opblazen (stikstof) en echte crises negeren (Groningen), het hele land verkrachten tot het zich laten overlopen met gelukszoekers terwijl er geen woningen zijn, beweren dat men niets aan de energieprijzen kan doen terwijl meer dan de helft ervan belasting is.

EU
De EU is gereduceerd tot onderworpene van de Verenigde Staten.
Met het opblazen door de Amerikanen, met hulp van het Europese Noorwegen, van de North-Stream en daarmee de crucuiale energie-infrastructuur van Europa, zijn waarschijnlijk ook de laatste twijfelaars uit hun droom ontwaakt: Europa is niet meer dan een onderworpene van de VS. 
Lavrov zegt het glashelder en er is geen speld tussen te krijgen: De VS trekken de EU mee de afgrond in. “Germany was humiliated. Fysically and morally and in every other way.”
“Everything which is happening now is to subordinate Europe to the US”
“If (the war) is existential to them, so it is to us”
“We would not any more rely to any partner in the West”
“We would not allow them to blow the pipelines again”

En dan krijgen we nu de sancties tegen China…

Maar eerst gaan we naar de stembus

Wat een gouden eeuw van de mens had kunnen zijn, is veranderd in een brandstapel van menselijk vlees. Dat de elite van rijken dit spel zou spelen is niet verwonderlijk, ze hebben immers niets nuttigs te maken met hun schamele talent, maar waarom-oh-waarom blijven gewone mensen vallen voor dezelfde oude groep?

Zetel Prognose Peil.nl voor Eerste Kamer van zondag 5 maart 2023
VVD 12, CDA 5, D66 7, CU 3, GroenLinks 7, PvdA 6, PVV 8,  BBB 10, JA21 3, FVD 3, PvdD 3, SP 4, Volt 1, SGP 1, 50Plus O, Overig 1.
door admin

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.235 seconden