‘Er staat een staatsgreep voor de deur’

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic Hoge Raad maakt zelf strafbepaling

Posted 6 jaren 11 maanden geleden #44621
www.elsevier.nl/Nederland/blogs/2016/2/ Hoge-Raad-gaat-boekje-te-buiten-bij-veroordeling-homofobe-politicus-2757223W/

Het aanzetten tot onverdraagzaamheid is volgens het Nederlands recht niet strafbaar. Waarom dan toch de veroordeling van de Amsterdamse politicus die homoseksuelen 'eruit wil sodemieteren'?

<Voor alle duidelijkheid beste lezertjes. Ik heb persoonlijk niets tegen homosexuelen maar.....ze doen op bepaalde posities iets teveel om aandacht te krijgen. Ze lijken wat dat betreft als groep een beetje op Imams alhoewel dat idee bij de ideologie van de vrede wellicht tot opboeren leidt c.q. chocolade-shit.>

==Met Ellian ben ik het eens dat de Hoge Raad hier een scheve schaats heeft gereden. Terecht wordt gesteld dat het Europees Hof (EHVRM) voor de rechten van de mens uitgaat van gelijkgeschakelde wetgeving in alle Europese landen (wat niet het geval is) en dat de HR dit overneemt zonder te bezien dat wetgeving ontbreekt over onverdraagzaamheid d.w.z. de HR gooit onverdraagzaamheid op de hoop van haatzaaien en dat is niet terecht vanuit wetgevingsoogpunt bezien.

Wellicht is dit de opmaat naar de veroordeling van Wilders. Immers, als je als HR, met rechters van de oude stempel, woorden zo gaat uitleggen dat ze in een bepaald vakje passen, dan is de dictatuur nabij.

Dan hadden we net zo goed Hitler hier de dienst blijvend kunnen laten uitmaken. En dat maakt niet veel uit t.o.v. het huidige Duitsland. Hiervoor verwijs ik graag naar mijn bijdrage m.b.t. de afschaffing van het 500 euro-biljet waar in Duitsland op voorhand de SPD het al mee eens is. We worden niet door de EU maar door Duitsland (waar ook de ECB zetelt) geregeerd. De EU is de zetbaas in deze. =

De vrijheid van meningsuiting is een mijnenveld voor rechters. Dat blijkt weer eens uit de recente uitspraak. Delano Felter, de lijsttrekker van de Republikeinse Moderne Partij (RMP) van Amsterdam heeft zich in 2010 in het openbaar beledigend uitgelaten over de homoseksuelen. Dat deed hij vanuit een christelijke motivatie.
Eerst werd hij door het Gerechtshof vrijgesproken, de Hoge Raad vernietigde dit en nu heeft het Hof in Amsterdam, conform de uitspraak van de Hoge Raad, opnieuw naar de zaak gekeken en de verdachte wordt veroordeeld wegens groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie.

De bewoordingen die gebruikt zijn maken deze uitspraken van Felter zonder meer beledigend en onnodig grievend voor homoseksuelen. Dit levert nog geen strafbaar feit op; de lijsttrekker doet zijn uitspraken immers in de context van zijn geloof en zijn functie als politieke leider van een lokale partij.

Wie de uitspraak goed leest, ontkomt niet aan de gedachte dat de Hoge Raad bezig is met meer dan de verdachte in casu.

De HR: Bij de beoordeling van de vraag of een uitlating onnodig grievend is, dient, indien het gaat om een uitlating door een politicus in het kader van het publiek debat – het politieke debat daaronder begrepen – onder ogen te worden gezien enerzijds het belang dat de betreffende politicus daadwerkelijk in staat moet zijn zaken van algemeen belang aan de orde te stellen ook als zijn uitlatingen kunnen kwetsen, choqueren of verontrusten, maar anderzijds ook de verantwoordelijkheid die de politicus in het publieke debat draagt om te voorkomen dat hij uitlatingen verspreidt die strijdig zijn met de wet en met de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat. Daarbij gaat het niet uitsluitend om uitlatingen die aanzetten tot haat of geweld of discriminatie maar ook om uitlatingen die aanzetten tot onverdraagzaamheid.'

Terecht stelt Ellian: waar in de Grondwet of een andere wet staat dat politici, de volksvertegenwoordigers, de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat moeten uitdragen?

Dit uitgangspunt van de Hoge Raad straalt minachting voor de democratie uit, waarbij de grondbeginselen van de rechtsstaat als religieuze onveranderlijke dogma's worden voorgesteld. Het aanzetten tot onverdraagzaamheid is volgens het Nederlands recht niet strafbaar. Dat weten de raadsheren ook.

Onverdraagzaamheid uit zich in het niet willen tolereren - dat is ongeveer de kernactiviteit van politieke partijen.

<Neem als voorbeeld dat de PvdA enz de PVV (i.c. Wilders) in feite niet tolereren d.w.z. een cordon sanitaire maken. Dat houdt dus in dat PvdA enz in feite onverdraagzaamheid uitstralen en door de HR veroordeeld zouden moeten worden.
Inderdaad is de kernactiviteit van elke politieke partij dat die aangeeft het beter te kunnen dan een andere en daar met woord en gebaar gebruik van maakt. In feite zijn ze allemaal onverdraagzaam.>

De grens ligt bij geweld of het dreigen met geweld. Onverdraagzaamheid is een te breed begrip om als strafbaar feit te worden opgevat. De interpretatie ervan is per definitie willekeurig. De Hoge Raad formuleert in uitermate onnauwkeurige bewoordingen een nieuw strafbaar feit en schendt daarmee een van de belangrijkste grondbeginselen van de rechtsstaat: het legaliteitsbeginsel. Geen feit is strafbaar zonder een voorafgaande strafbepaling, zie artikel 16 van de Grondwet, artikel 1 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 7 van het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens.

<Gekscherend dacht ik: alle illegalen worden gelegaliseerd dus de HR dacht dan moet ik mee doen want wat recht is maak ik krom v.v.>

De gemiddelde jurist denkt nu: de Hoge Raad maakt de weg vrij voor het veroordelen van PVV-Kamerlid Geert Wilders wegens het begaan van een niet bestaand delict, namelijk het aanzetten tot onverdraagzaamheid.
De rechters moeten zich houden aan het grondbeginsel nullum crimen sine lege poena legali, geen strafbaar feit zonder (voorafgaande) wettelijke strafbepaling.

Niet de rechter, maar de wetgever heeft het laatste woord bij het voorschrijven van strafbare feiten.

=Conclusie: In gewoon Nederlands de Hoge Raad heeft hier politiek bedreven en dat is niet goed en zelfs niet netjes gezien de implicaties die hierdoor mogelijk zijn. We zitten op de zeephelling van de Sinterklazen bij Spel zonder Grenzen. Als het tegenzit dan glijden we allemaal de sloot in. De burgerlijke vrijheden kunnen straks uit de Grondwet worden geschreven.=

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, tukker

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic Pestcultuur bij Ministerie V&J #Doofpot #Beerput #Bonnetje

Posted 6 jaren 11 maanden geleden #44603
NOS Teletekst 109
"Klokkenluiders V&J tegengewerkt"

Oud-vertrouwenspersoon Sjaak Jansen op het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt tegen de NRC dat het met de omgang met klokkenluiders slecht is gesteld op het ministerie.
Hij zegt dat ze met strafexpedities te maken kregen en dat gemelde misstanden consequent ontkend werden. Alles was erop gericht het blazoen schoon te houden,zeghij
.

Het ministerie "herkent zich niet in dit beeld".Volgens een zegsman wordt met meldingen correct omgegaan.
Jansen werkte ruim 40 jaar op Justitie en was ook plaatsvervangend rechter.
Hij zegt in de krant dat hij werd gepest werd en tegengewerkt.

<..Pas als je oud-medewerker bent, kom je in de positie om de feiten boven tafel te brengen. Het is bijna een onmogelijkheid tijdens je arbeidzame leven.
Uit ervaringen gedurende lange perioden in bedrijfsleven alsmede overheid kan ik met voor mij 100% stelligheid beweren dat het in mijn visie en ervaring bij de overheid nog wat smeriger toegaat dan in het bedrijfsleven. Wellicht komt dat door de vele dubbele petten en het vele verkrampt onder de pet willen houden.>


.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

Last Edit:6 jaren 11 maanden geleden door gnor
Laatst bewerkt 6 jaren 11 maanden geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, tukker, dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

‘Er staat een staatsgreep voor de deur’ werd gestart door Prof.mr.dr.Zondervan

Posted 6 jaren 11 maanden geleden #44578
*
In Business Class, het tv-programma van Harry Mens, liet advocaat Theo Hiddema zich onlangs ontvallen dat hij een klokkenluider op het ministerie van Veiligheid en Justitie kent die Opstelten, Teeven en Rutte de stuipen op het lijf kan jagen.

“Het is een hij en er staat een staatsgreep voor de deur.”

“Volg je het nog?”, vraagt Theo Hiddema, aangekondigd als ‘de markantste strafpleiter van Nederland’, aan interviewer Harry Mens in Business Class. “Ik zit met bewondering te luisteren,” repliceert Mens. In een paar minuten heeft Hiddema de vier VVD’ers aan wie hij refereert als de Bende van Vijf met de grond gelijk gemaakt, en terloops gemeld dat hij contact heeft met ‘een geheime poortwachter’ die hem, wanneer nodig, zou voorzien van munitie in de zaak rond de Teevendeal.

Saillant detail:

Van de Bende van Vijf – Teeven, Opstelten, Rutte, Van de Steur en Van Miltenburg – mocht dat bonnetje helemaal niet gevonden worden..

Het artikel: INTERVIEW in HP de Tijd: .. (...LINK, klik erop om de BRON te lezen..)

De video: UITZENDING RTL7 :.. (...LINK, klik erop om de video te bekijken..)


.

De waarheid is heel simpel: de waarheid en niets dán de waarheid.

De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.301 seconden