Peilingen en Keek op de Week

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 10 maanden geleden #57483
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 9 mei 2021

Peiling
Peiling Maurice de Hond: het CDA stuitert nóg verder in elkaar
De implosie van het CDA zet zich volgens Maurice de Hond voort. Uit zijn meest recente peiling blijkt dat de christendemocraten weggevaagd zouden worden als er nu verkiezingen waren en dan slechts genoegen zouden moeten nemen met elf magere zetels.

Kiezers zien dat de partij Pieter Omtzigt feitelijk bij het grofvuil heeft gezet. Dit terwijl hij de enige CDA’er is met een heldere visie voor de agenda van de partij, de principes ervan, en voor de toekomst. En hij is ook nog eens het enige CDA-Kamerlid dat zich met hart en ziel heeft ingezet voor búrgers, inclusief tegen een doorgeslagen overheid die hen financieel en anderszins ruïneerde... dat onterecht deed... dat wist... maar daar lák aan had. Geen wonder dat kiezers het CDA massaal de rug toekeren.

Volgens De Hond zijn Volt en JA21 de grote stijgers momenteel. Maar ook de Partij voor de Dieren en BBB staan in het groen. Daarbij is het opvallend dat die laatste ook steeds vaker genoemd wordt als “potentieel” door kiezers. Het is dus op dit moment wellicht niet hun éérste keus, maar komt daar wel in aanmerking voor – nu of in de toekomst. Volgens De Hond wordt de partij van Caroline van der Plas zelfs net zo vaak genoemd “als de PvdA en GroenLinks.” Er zit dus nogal wat potentie bij BBB.

Ook dat is niet verwonderlijk, want BBB neemt het op voor de achterban die door het CDA in de steek gelaten is de afgelopen jaren: de bewoners van het platteland, met gezond verstand, die willen dat hún problemen opgelost worden en niets van doen willen hebben met allerlei linkse hobby’s.
Het CDA staat op instorten terwijl BBB juist flink aan het groeien is. Ondertussen blijft Wopke Hoekstra intern pushen voor nieuwe regeringsdeelname aan een kabinet Rutte IV.

Het "nieuwe normaal"
Het nieuwe normaal is duidelijk en is bedoeld om ons leven aangenaam te maken. We laten ons alles afpakken en worden daar buitengewoon gelukkig van. Het verleden en het oude normaal is een episode om snel te vergeten. Er is de kleine groep ongevaccineerden die de problemen maken en niet erg passen in de nieuwe samenleving waar iedereen gelukzalig uitrust van een vorig leven. Discriminatie en apartheid – het nieuwe normaal…..

In een “pandemie” waarin >99% van de mensen gezond is, moet 100% zich laten inspuiten met een experimenteel “vaccin” om niemand in gevaar te brengen… Als cadeautje krijg dan een #vaccinatiepaspoort om op vakantie te mogen.
Trombose, hersenbloedingen, hartaanvallen, gezichtsverlamming en meer: het Duitse Paul Ehrlich Instituut meldt bijna 5000 vermoedelijke ernstige bijwerkingen en 524 sterf sterfgevallen na Covid-19-vaccinaties. Autoriteiten, farmaceuten en medici blijven explosieve gevaren verbergen, met onbekende gevolgen voor de lange(re) termijn.

Ongeacht de enorme bijwerkingen en sterfgevallen bereikt de vaccinatiepropaganda in westerse landen voortdurend nieuwe hoogten. Er gaat geen programma voorbij waarin niet gesproken wordt over "vaccineren" en meestal zijn het ook nog programma's waarin mensen die daar bezwaar tegen hebben, ontbreken. Allemaal gelijkgestemden, allemaal vóór vaccinatie. Hetzelfde geld voor de gedrukte MSM.

Afgenomen grondrechten en schijnmaatregelen worden "verkocht" als oplossing voor de weg naar de "vrijheid". Mondkapjes werden eerst van de hand gewezen, was schijnbescherming. Inmiddels bijna overal verplicht. De avondklok zou vele doden schelen - het heeft geen enkel positief effect gehad. Meer dan 2 personen thuis uitnodigen mag niet, maar vele duizenden in een stadion of plein: geen probleem. Vaccins waren volkomen "veilig" maar dan toch ook weer niet: van het vaccin van Janssen wil minister de Jonge - ondanks de risico's - de door Denemarken geweigerde spuiten "overnemen". En Pfizer heeft het al over een noodzakelijke "derde" prik.

Het vaccin van Pfizer en BioNTech zal binnenkort zelfs aan kinderen van 12 en ouder worden gegeven, hoewel die bijna nooit Covid 19 krijgen. Een verwachte omzet van $ 26 miljard voor Pfizer voor dit jaar, lijkt men nog veel te laag te vinden. Daarom heeft Pfizer zich al toegelegd op een nieuwe groep proefkonijnen: kinderen vanaf een half jaar oud. Een dode meer of minder, immunologen zitten er niet mee.
Autopsie om de werkelijke doodsoorzaken van Covid patiënten te achterhalen mogen niet worden gehouden. het zou het verdienmodel schaden.

Politiek medisch schandaal
Als je kijkt naar de schade die het vaccin tot nu toe heeft veroorzaakt, lijkt het dat voor de hand liggend, maar medici, autoriteiten en farmaceuten doen er alles aan om negatieve berichten uit het nieuws te houden.
Het nieuwe 'veiligheidsrapport, gepubliceerd. op 7 mei door het Duitse Paul Ehrlich Instituut PEI is wat dat betreft een uitzondering. In de periode tot 30 april vermeld het PEI bijna 50.000 gerapporteerde vermoedelijke gevallen van relevante bijwerkingen op de Covid 19 vaccinaties. In totaal werden door het PEI bijna 5000 gevaccineerde mensen gemeld die ernstige reacties hadden opgelopen. Ongeveer elf procent van hen, 524 mensen, stierven. Het instituut registreerde het hoogste aantal bijwerkingen met het vaccin Vaxzevria van Astra.Zeneca. Het Comirnaty-vaccin van Pfizer/BioNTech had echter een recordaantal sterfgevallen op basis van toegediende vaccindoses Vaccinsterfte stijgt dit jaar dus onrustbarend ten opzichte van 2020 terwijl we nu juist vaccins moesten nemen om sterven tegen te gaan.

Experimenten van de ergste soort!
Ondanks de toename van miskramen moeten zwangere vrouwen zich laten vaccineren !!!

Het vijandig offensief waarmee de mensheid momenteel geconfronteerd wordt is van een ongekende proportie en kwaadaardigheid. Nooit eerder in de geschiedenis is een gehele wereldbevolking op deze schaal aangevallen door een dergelijke vijand. Die vijand heeft de bedoeling om ieder individu op aarde te onderwerpen aan zijn dictatuur en regime. Om de gehele wereldbevolking te onderwerpen, in totale armoede en slavernij. De corona-campagne is daarbij slechts het voorgerecht. De bedoeling is het slopen van alle bestaande sociale en economische structuren. Hierdoor zal de gehele mensheid in totale armoede en ontreddering gebracht worden.

Vervolgens zal die vijand zich opwerpen als "redder" en minimale bestaansmogelijkheden aanbieden, op voorwaarde van volledige gehoorzaamheid. Dat wil zeggen dat voedsel en onderdak gerantsoeneerd (individueel toegewezen) zullen worden. Alleen wie zich volledig gehoorzaam gedraagt, en perfect doet wat hem opgedragen wordt, zal kunnen overleven op een absoluut bestaansminimum. Voor een dergelijke situatie bestaat een woord: slavernij. Deze keer wereldwijd en voor alle mensen op aarde, behalve de vijand.

Daarnaast wil de vijand ons dwingen ons te laten inspuiten met stoffen die ons ziek, gedwee en volledig traceerbaar en bestuurbaar maken. Miljarden mensen zullen zo worden vermoord. Het zal veruit de grootste genocide aller tijden betekenen. De overgebleven populatie zal op chemische wijze dociel en bestuurbaar gemaakt zijn. Mentaal gecastreerd en als willoze robots op de digitale infrastructuur aangesloten.

Zolang we niet willen inzien dat dit is wat er op het spel staat, heeft de vijand vrij spel. Zolang we geloven dat het over corona en gezondheid gaat, en ons druk blijven maken over “besmettingen”, ziektesymptomen en cijfers, en daarom niet zien wat er werkelijk aan het gebeuren is, zal de vijand aan het langste eind trekken.

De vijand voert zijn offensief uit VIA de zittende regeringen. Regeringen die geïnfiltreerd zijn door de vijand en ermee collaboreren.

Wil de mensheid ook maar enige kans maken tegen deze vijand, zijn handlangers en zijn offensief, MOETEN we onszelf ertegen in bescherming nemen. Dat wil zeggen dat we NIET kunnen toestaan dat de aanval ons nog verder raakt. Zonder de uitvoerders van het offensief (de regeringen) staat de vijand met lege handen. Alleen en uitsluitend het massaal negeren van die regeringen, kan het tij keren. We zullen moeten beseffen dat we nu geconfronteerd worden met een ongekende kwaadaardigheid en misdaad. Maar dat die misdaad alleen gepleegd kan worden als wij ons laten blijven misleiden.

Zet uit die televisie en zeg je abonnement op de krant op. Luister niet meer naar politici en de met hen collaborerende “deskundigen” en instituties. Verwerp de terreur van de "testsamenleving" die enkele ingewijden schathemeltje rijk maakt van uw opgebrachte belastinggelden

Als de overheid het accepteren van een vaccin verplicht wil maken, of dreigt met uitsluiting bij weigering, dan moeten toch alle seinen op rood staan? . Als het weigeren van een vaccin redelijkerwijze onmogelijk wordt - bijvoorbeeld via wetgeving - dan bestaat er geen mogelijkheid meer om onszelf in bescherming te nemen tegen fouten of kwaadaardige bedoelingen.
Als wetgeving die het aanvaarden van vaccins verplicht stelt er eenmaal is, dan kunnen we niet meer terug. Dan kunnen toekomstige regeringen, overheden en fabrikanten ons letterlijk inspuiten met wat ze maar willen. En met die toekomstige instanties hebben we nog geen enkele ervaring.

Het levensgrote gevaar van verplichte vaccinaties, zit hem dus EN in de samenstelling van bestaande vaccins EN in het verdwijnen van de mogelijkheid vaccins te weigeren.

De CDC (het Amerikaanse RIVM)geeft toe dat elke test van meer dan 28 cycli niet toelaatbaar is voor een betrouwbaar resultaat. Dit alleen al maakt meer dan 90% van de vermeende Covid-infecties die worden opgespoord door het gebruik van deze foutieve test ongeldig

Naast de gebrekkige tests en frauduleuze overlijdensakten, is het “experimentele” vaccin zelf in strijd met artikel 32 van de Conventie van Genève. Volgens artikel 32 van de Geneefse Conventie IV van 1949 zijn “verminking en medische of wetenschappelijke experimenten die niet noodzakelijk zijn voor de medische behandeling van een beschermd persoon” VERBODEN. Volgens artikel 147 is het uitvoeren van biologische experimenten op beschermde personen een ernstige schending van het verdrag.

Het “experimentele vaccin” is in strijd met alle 10 de Neurenberg codes die de doodstraf opleggen voor degenen die deze internationale wetten trachten te overtreden.

Het gaat niet om gezondheid, het gaat om macht en POEN!
Steeds meer wordt duidelijk dat de vaccines geen bescherming bieden. Mensen kunnen nog steeds het virus krijgen en er aan sterven. Wat is dan het nut? En het vaccinatieproces brengt weinig verandering. Nog steeds moeten er muilkorven gedragen worden, en ook de afstand regels blijven. Veel andere regels ook trouwens. Net als altijd draait het ook in dit geval niet om de gezondheid, maar om de winsten. Met andere woorden, ook op dit vlak regeert de poen.

De hele Corona hype is een reusachtige industrie geworden, en de miljarden stromen binnen. Immers alles kost geld; de muilkorven, de PCR testen, de sneltesten, de zelftesten, en natuurlijk de vaccines. Mensen betalen als gevolg van de angst, en zelfs de dingen die gratis lijken zijn het natuurlijk niet. De overheid betaalt de vaccines met belastinggeld, dus onze centen. Door dit alles wordt een enorme schuldenberg opgebouwd die zelfs na tientallen jaren niet verdwenen zal zijn. Een mega hypotheek waar de komende generaties nog duur voor zullen betalen. De winsten die de farma industrie nu maakt zijn niet te beschrijven. En daar houdt het ook nog niet op, want kijk wat bijvoorbeeld Amazon verdient omdat steeds meer mensen via internet kopen. Deze concerns zijn de echte winnaars van Corona. Terwijl de middenstand en de kleine ondernemer naar de klote wordt geholpen, of inmiddels al is, loopt de farma maffia binnen....geheel volgens planning

Vaccinatie
De drang tot vaccinatie begint in overdrive te gaan, waardoor je op sommige plekken in de wereld nog nauwelijks iets mag doen zonder coronapaspoort.
Er is geen ziekte die CoVID-19 heet. In werkelijkheid verwijst het acroniem “CoVID-19” naar het vaccinatieprogramma dat onder dwang aan de gehele wereldbevolking zal worden opgelegd. Een vermeende gevaarlijke ziekte wordt kwaadwillig en ten onrechte gesuggereerd! En de publieke media, verspreidt deze leugens. Het doel is dat de mensen volledig kunnen worden gecontroleerd via nano-technologie en geïmplanteerde microchips. Dat gebeurt dan door een zelflerende kwantumcomputer. De cabal/illuminati zijn van plan (ja, ze bestaan echt: Gates, Soros, Rockefeller, Rothschild enz.) – onder de auspiciën van William Henry Gates III. (alias “Bill Gates”) en de farmaceutische industrie – om de hele mensheid te dwingen tot absolute onderwerping en slavernij. Vandaar de gezichtsmaskers of “gehoorzaamheidskapjes. De controle over de mensen, hun activiteiten en ontelbare andere factoren moet worden gerealiseerd via een besturingssysteem genaamd “Cerberus”, waaraan “Bill Gates” vele jaren heeft gewerkt.

Nogmaals: Het gaat goed met de moordenaars van Pfizer, want ze hebben net een lucratief contract getekend met de Europese Unie.

Farmaceuten BioNTech en Pfizer gaat de komende twee jaar nog eens 1,8 miljard coronavaccins leveren aan de lidstaten van de Europese Unie. Dat maakte voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zaterdag bekend.

Als je dan bedenkt dat de EU 450 miljoen inwoners heeft, dan betekent dit vier prikken voor elk. Hoezo, dit is een pandemie die weg zal gaan als mensen gevaccineerd zijn? Het vaccineren wordt een permanente business met straks meerdere "top-up shots" per jaar om beschermd te zijn tegen alle mogelijke varianten die ze nog zullen verzinnen.

Dat is hetzelfde bedrijf dat al bijna 5 miljard dollar aan boetes heeft gekregen, onder andere vanwege het omkopen van alles en iedereen die een hoge omzet in de weg staat.

Nogmaals: Er is geen ziekte met de naam ‘CoVID-19’. Dit is allemaal een grote misleiding om een wereldregering te installeren in de geest van de geheime wereldregering en om onze hele planeet in feite in een communistisch concentratiekamp te veranderen!

MENSENLEVENS ZIJN IN ABSOLUUT GEVAAR ! NIET DOOR EEN NEP-VIRUS, MAAR DOOR HET BIO-WAPEN IN Het VACCIN.

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 9 mei 2021:
VVD 33,, D66 23, PVV 17, CDA 11, SP 9, PvdA 9, FvD 8, GroenLinks 7, PvdD 7, JA21 6, ChristenUnie 5, Volt 5, SGP 3, DENK 3, BBB 2, 50Plus O, Bij1 1
Last Edit:1 jaar 10 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 10 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 10 maanden geleden #57460
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 2 mei 2021

Peilingen
Geen verschuivingen in politieke voorkeur deze week. Maurice de Hond heeft gekeken naar steun voor specifieke coalities die, gezien de onderlinge verhoudingen in Den Haag, mogelijk zijn. Daarbij is het oordeel van de kiezer duidelijk: geen enkele coalitie kan ook maar bijna op iets van een meerderheid steun rekenen. Uit de meest recente peiling van Maurice de Hond blijkt dat er voor geen enkele meerderheid significante steun bestaat in de samenleving. De meest populaire optie is VVD, CDA, D66 aangevuld met JA21. Maar ook die optie kan maar op steun rekenen van 20% van de bevolking, wat veel te laag is voor een serieus kabinet dat grote problemen wil aanpakken. En voor Rutte is dat het ergste misschien nog niet eens. Want uit de peiling blijkt heel duidelijk dat het met name de achterban is van D66 dat die combinatie écht niet ziet zitten. Maar 9% van de D66-kiezers zou dat oké vinden. De kans dat Sigrid Kaag daarvoor kiest is dus minimaal – zo niet, niet-bestaand.
De op één na meest “populaire optie,” of eigenlijk de op één na minst impopulaire optie, is de kernpartijen aangevuld met GroenLinks. Maar zo’n coalitie kan slechts op 17% steun rekenen.
Alles na te lezen op Peil.nl.

Politiek schandaal rijker
De kloof tussen politiek en burger wordt steeds groter. Deze week werd weer eens pijnlijk aangetoond dat dit geen cliché is, maar bittere werkelijkheid. Sinds 21 april zijn we weer een vet politiek schandaal rijker na de RTL-onthullingen uit geheime kabinetsnotulen van 2019 over de toeslagenregeling. In de giftige mix van gekonkel en elitaire verhevenheid zijn, naast de reeds van zijn voetstuk gevallen Rutte, nu ook andere hoofdrolspelers ontmaskerd. Met nieuwe leugens en gemanipuleer probeerden Rutte, Kaag en Hoekstra vooral om ´nieuwe precedenten´ te voorkomen bij Belastingdienst, UWV en andere instellingen. Politici buitelden over elkaar heen om de puinhoop van het toeslagendebat te duiden, eigen schuld weg te poetsen, het vertrouwen te hervinden dat ze zelf bij eerdere gelegenheid – in diezelfde kwestie – weg hadden geslagen. Debat van liefst vijftien uur met een diep treurig stemmende afloop. Duizenden gedupeerden kregen op dezelfde dag te horen dat de Belastingdienst tóch niet in staat is om eerder door staatssecretaris Alexandra van Huffelen, van D66 toegezegde schadevergoedingen tijdig uit te keren.

Vijftien jaar ongekend onrecht kan alleen als er keihard gewerkt wordt om tienduizenden werkende ouders volledig kapot te maken.
Als er een wil is, is er een weg. 96% van de opzet, grove schuld veroordelingen door de belastingdienst bleken zonder enig bewijs, zonder enig onderzoek en ook nog eens volledig onterecht. Bij dit soort verhoudingen zou de onschuldpresumptie moeten prevaleren, iedereen zijn geld terug en daarna de recherche inzetten om die laatste paar procent te identificeren en eindelijk eens strafrechtelijk te vervolgen.
Het kabinet verklaarde donderdag dat ze er in 2019 al alles aan deden om het op te lossen, maar gaan in 2021 vrolijk verder gezinnen met werkende ouders kapot te maken.
Het kabinet is verplicht het parlement tijdig en volledig te informeren, maar weigerde dat. Het kabinet is verplicht Kamervragen te beantwoorden, maar weigerde dat ook. Dan moet zij aftreden c.q. afgezet worden. Strafbare handelingen begaan, juridische vervolging. Speelt smerige spelletjes. Voorbeeld: De SP vroeg om een memo die “op tafel” lag en kreeg dat memo niet omdat deze niet op tafel had gelegen, maar in de hand was gedrukt. Kamerleden mochten zich de tandjes werken om dit dossier openbaar te krijgen.

Opstand
De onthullingen hebben geleid tot een kleine opstand binnen de CDA-gelederen. Twintig CDA-afdelingen en de jongerenafdeling CDJA wijzen per brief deelname van de CDA aan een nieuwe Rutte-regering af; ze staan helemaal achter Pieter Omtzigt. Even later werd bevestigd dat Hoekstra achter gesloten deuren aan Omtzigt het zwijgen probeerde op te leggen. Valt op dat er weinig (publieke) steun van het CDA is voor Omtzigt. Hij is blijkbaar niet geliefd omdat hij het "spelletje" niet meespeelt, de partijdiscipline niet volgt en voor zijn moreel mandaat van en voor de kiezer heeft gekozen.

Vrouwtje Kaag oreert er lustig op los, continue raadselachtige praatjes zonder inhoud. Mensen kunnen rare dingen doen om macht te verwerven. Ook jezelf compleet voor gek zetten schijnt dan geen probleem te zijn. "Ik spreek waarschijnlijk niet het gebruikelijke Binnenhofs, maar als ik zeg "Our ways part here" betekent dat niet dat ik afscheid neem van, maar dat ik vertrek vanaf een ander punt" (het is verdomme net of je naar de tekstschrijver van Bluf zit te luisteren: aan zijn teksten is ook geen touw aan vast te knopen). Met deze onthullingen is Kaags nieuwe politieke cultuur definitief aan gort. Ofschoon ik in de veronderstelling verkeerde dat zij, gezien haar ontslag uit diplomatieke dienst, nooit meer een openbaar ambt of gekozen functie had mogen vervullen.

Maar goed, we hebben weer naar een theaterstuk kunnen kijken met daarin zeer duur betaalde acteurs. Dat dit samenraapsel van leugenaars zich zo durven te vertonen als de zogenaamde leiders van het volk is de allergrootste gotspe. Politiek is verworden tot macht, hebzucht en oratie. Een smerig goor schouwspel.

Her Masters Voice
Sofie Hermans. Hoofdrolspeler in een absurdistisch toneelstukje. Ze had de kans om de ineens weer populaire rol van Kamerleden als "tegenmacht", als controleur en criticaster van kabinetsbeleid, waar te maken en de smet die Rutte c.s. op de affaire heeft geworpen, van haar partij, de VVD, af te werpen. Maar wat deed ze? Ze ontpopte zich tijdens haar spreektijd als hoofdrolspeler in een absurdistisch toneelstukje.

Welnee, het kabinet had, zoals uit de vrijgegeven notulen van de ministerraad bleek, helemaal geen politieke bedoelingen gehad met het eerder voor de Kamer achterhouden van informatie over het toeslagenschandaal.

Recht praten wat krom is. Een dictator als Rutte transformeren als redder des vaderlands. Een van te voren ingestudeerd en ingefluisterd toneelscript...je wordt er niet goed van !

In Vak K moet zijn gegniffeld: de grootste regeringspartij weet tenminste nog wat kadaverdiscipline is, alle mooie woorden over macht en tegenmacht ten spijt. Toch?

DENK-Kamerlid Azarkan interpelleerde droogjes: "de commissie die de affaire begin dit jaar onderzocht, zei juist van wél. Dan omarmt u niet het rapport. Want de conclusie in het rapport is namelijk glashelder. Politieke redenen.’"
Wat volgde: een ontluisterend stukje hakkelen. ‘Als ik dat nu koppel aan deze vraag zeg ik “nee”, en dan moet ik nu ook zeggen dat ik dat stukje van het rapport op een andere manier weeg.’ Dus die VVD-mevrouw legt geen verantwoording wat betreft de uitkomst van dat rapport, zij negeert dat.

Het werd erger. In de commissie waarnaar Azarkan verwees, zat Sofie's partijgenoot Jeroen van Wijngaarden, en die moest recht breien wat "Sofie my Love" (Dinner for One) krom had gemaakt.

Reporters van Nieuwsuur vroegen – want zo gaat dat in Den Haag, dat weet u – meteen wat hij daar nou van vond: dat de voorvrouw van zijn partij het diametraal tegenovergestelde beweerde van zijn bevindingen.

Was te verwachten. Ze heeft haar politieke carrière volledig te danken aan haar rol als slippendraagster van Rutte. Die rol heeft ze in het debat opnieuw ten volle waargemaakt. Geloofwaardigheid speelt hierbij in de beste tradities van haar politieke beschermheer geen rol.

Het was Wilders die haar als eerste er overtuigend op wees. Die alleen dankzij haar vader op deze plek op de lijst terecht is gekomen.(Die vader, een meester in gebakken lucht, ( de vijg valt niet ver van het paard, c.q. de appel valt niet ver van de boom) heeft trouwens tijdens zijn actieve periode binnen de VVD weinig potten kunnen breken. Te weinig tijd wegens te veel bijbanen.?)

Sofie my Love was, zoals Wilders terecht opmerkte, nog steeds de [strike]tassendrager[/strike]politiek assistente van Rutte. Na dit debat moet zij zich afvragen of zij wel op de juiste plaats zit. Hermans heeft zich ernstig laten misbruiken. Politiek gaat niet over "communicatie", het enige dat telt is inhoud. Merkwaardig dat zij zonder echte ervaring zo hoog op de kieslijst van de VVD stond (nummer 3). Ik sluit niet uit dat Rutte met de pet op van fractievoorzitter voor haar als woordvoerder heeft gekozen in de wetenschap dat zij als trouwe vazal hem zou verdedigen.

Dit gezegd hebbende, zou het ook héél nuttig zijn wanneer die lui eens serieus aandacht gingen besteden aan dat wat Wilders door de jaren heen als pijnpunten heeft benoemd en wat inmiddels is verworden tot een chronisch lijden: de maatschappij ontwrichtende islam; de ongebreidelde instroom van asielzoekers; de klimaat hysterie met alle uitwassen van dien, armoede, slecht onderwijs; krapte in de zorg, etc.etc.

In theorie ligt de macht bij het parlement maar in de praktijk zijn het de ministers met hun ambtenaren die de gang van zaken bepalen. Is ook niet zo moeilijk wanneer je over meer informatie en faciliteiten beschikt, waarna je vervolgens informatie achter houdt.
Bij de toeslagen affaire is dat even in beeld gekomen maar hoeveel vaker is er veel verzwegen, verdonkeremaand, half, of verdraaid bekend gemaakt?? Binnenhof, het huis van leugen en bedrog. Binnenkort staan dezelfde poppetjes weer naast de koning op zijn buitentrap, waarna ze in hun nog heimelijkere achterkamertjes de kaders gaan smeden waarbinnen ze ons knechten.

Toch hebben de ministerraadnotulen een nieuwe ontwikkeling opgeleverd: wat een kritische minderheid al heel lang dacht – maar niet mocht zeggen – is nu bewezen, namelijk dat kartelpolitiek een feit is, geen complottheorie.
Kartelpolitiek is het onderling afspraken maken om de macht zo te verdelen, dat de deelnemers er maximaal van profiteren tegen een minimum aan inspanning. Dit motiveert om critici weg te werken of stil te zwijgen (Omtzigt, Wilders) en misstanden af te doen als ‘intern probleem’.zeer ontstemd is over kritiek

Wellicht is dat juist het probleem: Rutte c.s. vindt echt, dat er niks aan de hand is (?!)
Dat is wat langdurige macht met iemand doet: ARROGANTIE en BLINDHEID…van coalitieleden Lodders (VVD) en Omtzigt. Hij is notabene ironisch genoeg van mening dat beide Kamerleden het oplossen van de affaire tegenwerken. Brutaler wordt het niet.

Dit was het voor deze week. Blijf gezond, blijf genieten. PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 2 mei 2021, die gelijk is aan die van vorige week, wegens geen verschuivingen.
VVD 32, D66 22, PVV 18, CDA 12, SP 9, PvdA 9, FvD 9, GroenLinks 7, PvdD 7,JA 21 6, ChristenUnie 5, Volt 5, SGP 3, DENK 3, BBB 2, 50Plus 0, Bij1 1
Last Edit:1 jaar 10 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 10 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 11 maanden geleden #57434
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 25 april 2021

Peilingen
Deze week zien we dat de positie van CDA, VVD en D66 zwakker is dan op 17 maart. Nadat de VVD al op 2 zetels verlies stond en het CDA op 1, zien we nu dat CDA nog 2 zetels verder gedaald is en D66 nu ook op 2 zetels verlies staat. De twee grootste stijgers zijn JA21 (+3 sinds de verkiezingen) en VOLT (+2). Daarnaast zien we dat PVV, FVD, PvdD en BBB een zetel hoger staan dan bij de verkiezingen.
Op dit moment geeft 81% van de kiezers aan dat ze nog steeds dezelfde partijen stemmen als op 17 maart jl. Ook hier is goed te zien dat CDA het meest van haar kiezers heeft verloren. GroenLinks, ChristenUnie, en D66 scoren ook (duidelijk) onder de 80%.
Juist omdat het ernaar uitziet dat de formatie nog lang zal duren is het goed mogelijk dat het tot een verzuring zal leiden onder de aanhang van kiezers, die een prominente rol spelen bij de mogelijke vorming van het kabinet. Daardoor zouden we nog een versterking kunnen gaan zien van het proces dat we nu ook al zien. Het zijn de kleinere partijen, die hiervan profiteren. We zien nu dat de vier grootste partijen nu 6 zetels samen verliezen.

Ten aanzien van de voorkeuren voor regeringen en wie de premier moet worden, is de fragmentatie ook steeds groter. De rapportage van dit deel uit ons onderzoek hebben we deze week maar overgeslagen, omdat maandag de notulen van de Ministerraad naar buiten zullen komen met wellicht weer ingrijpende gevolgen. Wel een speciale analyse vandaag over onze “Kansrijk indicator”. Alles te lezen op Peil.nl
Samenvatting met betrekking tot nieuwe informatie inzake het Toeslagenschandaal en met name het feit dat kabinet Rutte III bewust informatie voor de Kamer achterhield, zodat u geheel beslagen ten ijs komt als deze week de debatten los branden.

Politieke doodzonde
Het inmiddels demissionaire kabinet-Rutte heeft in de toeslagenaffaire doelbewust informatie achtergehouden voor het parlement, onder meer om zo verantwoordelijke, hoge ambtenaren en politici uit de wind te houden. Blijkt uit een reconstructie van Pieter Klein, journalist van RTL Nieuws, van besprekingen in de ministerraad over het toeslagenschandaal. In kabinetsbesprekingen in 2019 werd keer op keer geklaagd over kritische Kamerleden, onder wie CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Ministers vonden dat zij het kabinet moesten steunen. Ook werden afspraken gemaakt om het parlement niet alle informatie te geven waar de Kamer om had gevraagd. Het ging hierbij vooral om de onrechtmatige stopzetting van toeslagen voor kinderopvang en wie hiervan op welk moment op de hoogte was.
Deze directe tegenwerking van het parlement is vastgelegd in de officiële verslagen van die vergaderingen van het kabinet, bevestigen bronnen die toegang hebben tot de notulen van de ministerraad.

'Controlerende werk Tweede Kamer serieus gehinderd'.
Geheime notulen: hoe de ministerraad steen en been klaagde over kritische Kamerleden. Dit is explosief, want de Tweede Kamer heeft sinds het begin van de toeslagenaffaire lopen trekken en sleuren om informatie boven tafel te krijgen. Dat doelbewust niet is voldaan aan de vele verzoeken van de Kamer, heeft een snelle oplossing in de weg gestaan. En erger nog, heeft het controlerende werk van de Tweede Kamer serieus gehinderd. Juist dat vertrouwen dat er hoort te zijn tussen kabinet en Tweede Kamer staat nu centraal in de kabinetsformatie.

De parlementaire ondervragingscommissie zei in december in het rapport 'Ongekend Onrecht' dat transparantie, openheid en volledigheid in de toeslagenaffaire niet leidend waren. Informatie werd gestuurd met het oog op 'gewenste juridische en politieke uitkomsten'. Informatie kwam slechts gedeeltelijk, vertraagd, of helemaal niet.

Ontkenning Rutte
Het kabinet bestreed die harde beschuldiging en sprak van een 'gebrekkige informatiehuishouding en informatieverstrekking', omdat informatie 'zeker vanuit vroegere jaren, moeilijk te ontsluiten is'. Demissionair premier Rutte ontkende in het debat over het aftreden van zijn kabinet - in januari - dat de Kamer doelbewust informatie is onthouden. "Ik plaats daar één nuance bij, omdat ik niet de bevinding deel dat het onvolledig of onjuist informeren van de Kamer is ingegeven door politieke redenen." In zijn openbare verhoor deed Rutte het spreken over Kamerleden en de omgang met het parlement af als 'achtergrondmuziek'.

Maarrrr...de notulen van de ministerraad tonen iets heel anders. Zo wordt in de kabinetsvergadering van 15 november 2019 afgesproken dat de Tweede Kamer géén "volledig feitenrelaas" zal krijgen over welke ambtenaren en politici wisten van en verantwoordelijk waren voor het "onrechtmatig" handelen van de Belastingdienst. Hier was eerder juist om gevraagd in een motie van Pieter Omtzigt (CDA), Helma Lodders (VVD) en Renske Leijten (SP), die door de Kamer was aangenomen.

Besluit informatie niet te geven
In die ministerraad van 15 november wordt openlijk betwijfeld of dit niet-volledig informeren door de beugel kan, zeker omdat de hele Kamer er om vroeg. Een minister vraagt zich hardop af of het kabinet dit ongestraft zou kunnen toen. Toch wordt dan formeel besloten de informatie níet te geven.
Afgesproken wordt dat net zal worden gedaan alsof de kabinetsreactie op het rapport van de commissie-Donner en een later onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) neerkomt op hetzelfde als een precies en chronologisch feitenrelaas. De bewindslieden van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie besluiten de Kamer in het ongewisse te laten en desnoods op ramkoers te gaan. De Kamer krijgt slechts een 'stroomschema', zonder melding te maken van de kabinetsafspraak om informatie niet te geven.

Dit patroon herhaalt zich in ministerraden daarna. Regeringspartijen en oppositie blijven doorvragen na onthullingen van Trouw en RTL Nieuws. Het kabinet is bang dat er nieuwe schandalen zullen opduiken als dieper wordt gegraven, blijkt uit de notulen. De ministerraad besluit in de vergaderingen van 22 en 29 november 2019 officieel dat concept-documenten over de affaire, waaronder mails, niet aan het parlement zullen worden gegeven. Stukken waar CDA'er Pieter Omtzigt al tijden om vraagt blijven geheim, om te voorkomen dat het handelen van individuele ambtenaren voor het voetlicht komt.

Explosief memo
Maanden later zal het kabinet na aanhoudende druk alsnog een tijdlijn van de ADR geven. Die is vrijwel onleesbaar. Als de Kamer doorvraagt, komt er alsnog een leesbare versie. Tal van cruciale documenten en gebeurtenissen worden niet opgenomen, terwijl de commissie-Donner en de Auditdienst Rijk er deels wél over beschikten.

Zoals een officiële instructie bij de Belastingdienst om stukken achter te houden bij de rechter, adviezen van de Landsadvocaat, en het explosieve memo-Palmen van de jurist die al in 2017 zei dat de Belastingdienst 'laakbaar' had gehandeld en gedupeerde ouders compensatie moest geven.

Geen goede verklaring
Toen Omtzigt bleef doorvragen naar de rammelende tijdlijn en hoe het mogelijk was dat er geen volledig feitenrelaas kwam, antwoordde staatssecretaris Van Huffelen (Toeslagen) op 18 januari van dit jaar uiteindelijk: "Hier heb ik geen goede verklaring voor." Niet vermeld werd dat dit een gevolg was van de afspraken in de ministerraad van ruim een jaar daarvoor.

Rutte verwijst in een reactie naar een brief uit november 2019, waarmee toenmalig staatssecretaris Menno Snel het 'stroomschema' naar de Kamer stuurde, waarin geen melding werd gemaakt van de afspraak in de ministerraad om informatie niet te geven'. "In die brief licht staatssecretaris Snel toe op welke wijze hij op dat moment invulling geeft aan het verzoek voor het verstrekken van een feitenrelaas. De inhoud van deze brief reflecteert de gesprekken zoals destijds gevoerd."

Staatssecretaris Van Huffelen (Toeslagen) geeft geen antwoord op de vraag of zij op de hoogte was van de afspraak in de ministerraad in 2019 om géén volledige tijdlijn aan de Kamer te geven. Ze licht in een uitgebreide reactie toe op welke momenten de Kamer volgens haar is geïnformeerd.

Notulen blijven geheim
In het debat over de val van het kabinet is door demissionair premier Rutte alsnog een onderzoek toegezegd naar het wegmoffelen van het memo-Palmen, waarvan tientallen hoge ambtenaren op het ministerie van Financiën op de hoogte waren.

Na de val van het kabinet, in januari, werden veel documenten alsnog openbaar. Maar de notulen van de ministerraad bleven geheim. Op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob), is door RTL Nieuws gevraagd om openbaarmaking. Maar dit wordt door het ministerie van Algemene Zaken geweigerd, omdat er 'geen dusdanig bijzondere omstandigheden' zouden zijn, dat de geheimhouding moet worden opgeheven.

RTL-journalist Pieter Klein beet zich vast in de toeslagenaffaire.
Deze week berichtte hij dat in 2019 in de ministerraad was besloten cruciale informatie rond het toeslagenschandaal niet met de Kamer te delen, ondanks dat die daar bij herhaling om vroeg.Daarnaast zouden ook ministers zich hebben beklaagd over de ‘lastige’ CDA’er Pieter Omtzigt. De huidige leider van die partij Wopke Hoekstra zou getracht hebben zijn dissidente partijgenoot te ‘sensibiliseren’. Zonder succes overigens.
De notulen van die vergadering zijn gelekt naar RTL Nieuws. Hoogst uitzonderlijk, want die notulen zijn staatsgeheim en verdwijnen normaliter voor twintig jaar in een kluis. Alleen wanneer het kabinet expliciet toestemming geeft mag de inhoud ervan worden gedeeld.

Rutte maakte vrijdag bekend dat de vertrouwelijke notulen uit de ministerraad openbaar gemaakt worden. Vanaf maandag zijn de notulen in te zien. Deze week donderdag vindt in de Tweede Kamer een debat plaats over de notulen. Het mei reces wordt ervoor onderbroken.

Kaag
Voor Sigrid Kaag, die de verkiezingen won met de leus dat er "nieuw leiderschap" nodig was, dreigt schade door haar "oude politiek" waar ze deel van was. Ook zij zat bij de ministerraad waar de toeslagenaffaire besproken werd. Kaag zei dat ze niet meer precies wist of ze "op die momenten er bij was bij de ministerraad:"Ik weet niet of ik in Nederland was of in Nidzjerrrr". Deze leugen is dermate stupide aangezien één blik in haar agenda voldoende is om te weten waar ze was.
Kaags geloofwaardigheid is neergestort in Niger, schreef Elsevier. En zo is het!
Tijdens het eerder gehouden debat over de leugens van premier Rutte ten aanzien van "positie Omtzigt, functie elders" liet Kaag overigens nog weten dat ze het allemaal heel erg vond. Oh ja, ze vond het zelfs zó erg dat ze samen met CDA-leider Hoekstra een motie van afkeuring indiende tegen Rutte én liet weten dat als zij de min.pres. was, zij haar biezen had gepakt. Ja, ja, mevrouw was ver verheven boven het soort machtsspelletjes van Rutte. Zomaar een kritisch Kamerlid aan de kant willen zetten of weg willen promoveren. Bah! Zoiets zou zij nooit doen.

En met dit corrupte gezelschap, dat niets meer weet zodra het de waarheid dient te spreken moet Nederland de komende uiterst gevaarlijke tijd in. Hoe moeten alle goedgelovigen die gestemd hebben zich nu weer verantwoorden dat zij deze corrupte politici opnieuw aan de macht hebben geholpen? Ik verneem het graag van ze. De wittebroodsweken van Kaag als leider van D66 zijn definitief voorbij.

Rutte III is na notulenlek ineens een héél wankel bouwwerk. Waar zij een paar weken geleden nog de schijn kon ophouden dat ze niets te maken had met de machtsspelletjes van Mark Rutte kan ze er nu niet meer omheen: als minister was ook zij betrokken bij de brute, Machiavelliaanse machtspolitiek van de VVD-premier. En ze werkte daar actief aan mee.

Hoekstra
Datzelfde geldt natuurlijk voor CDA-leider Hoekstra die nu ineens op ramkoers is gekomen met het populairste lid van zijn eigen fractie: Pieter Omtzigt. En die als minister van Financiën in de ministerraad over partijgenoot Omtzigt had gezegd: We hebben geprobeerd de heer Omtzigt te sensibiliseren, maar dat is niet gelukt.' Oftewel: we zullen Omtzigt, die zich had vastgebeten in de affaire, proberen 'tot rede te brengen'. Dit maakt duidelijk dat Omtzigt werd tegengewerkt, ten koste van Nederlandse burgers. Wat betekent 'sensibiliseren?' Welnu, 'ontvankelijk maken voor,' in dit geval omkoping via een ministerschap.
Voor Hoekstra gold hetzelfde. Hij had het allemaal ook heel vreselijk gevonden hoe er over “ons Kamerlid, onze fractiegenoot, onze collega” Pieter Omtzigt werd gesproken. Afgrijselijk. Hoe konden ze, die verrotte VVD’ers! Vreselijk allemaal! Oké, het was niet genoeg om Rutte met pek en veren Den Haag uit te jagen, maar Hoekstra vond het echt heel naar. Afkeurenswaardig!

Nu kunnen Kaag en Hoekstra wel ophouden met die theatervoorstelling: D66-leider Kaag en CDA-voorman Hoekstra, beiden ook kabinetslid, worden nu ook in verband gebracht met de inmiddels zo verachte gesloten bestuursstijl waardoor de balans tussen macht en tegenmacht wordt verstoord. En dus hebben zij “ook wat uit te leggen.” Het is tenenkrommend te zien hoe bewindslieden hun verantwoordelijkheid proberen te ontlopen.

Bagatelliseren
Alle ministers van de vier regeringspartijen zijn medeverantwoordelijk voor de poging om het toeslagenschandaal kleiner te maken dan het is. Van Mark Rutte tot Cora van Nieuwenhuizen, van Hugo de Jonge tot Ank Bijleveld, van Wouter Koolmees tot Stientje van Veldhoven en van Carola Schouten tot Arie Slob. Voor ChristenUnie-leider Gert Jan Segers, die niet meer met de VVD-leider in een kabinet wil, moet het een klap in het gezicht zijn dat ook zijn eigen bewindslieden actief meewerkten aan de Rutte-doctrine.

'Wie die regels willens en wetens negeert - waar het kabinet nu van wordt verdacht - begaat een misdrijf.'
Die gremia moeten in alle vrijheid kunnen functioneren en dat kan alleen als iedereen zich aan de afspraken houdt. Er is ook niks mis met geheimhouding, zolang daar geen misbruik van wordt gemaakt. Maar dat is wel gebeurd, blijkt nu. Dat is een doodzonde, daarmee zet je de bijl aan de wortels van de rechtstaat.

Terwijl Tjeenk Willink probeert een kabinet te formeren, is de Kamer binnen een maand na de beëdiging alweer een D66'er kwijt die prima op zijn plaats is bij Oxfam aangezien die NGO wederom verwikkeld is in een seksschandaal en staat 50Plus opnieuw een afscheiding te wachten omdat het enige Kamerlid. Liane de Haan, het partijprogramma aan haar laars lapt. En tot overmaat van ramp raakt het demissionaire kabinet in problemen door het uitlekken van de inhoud van geheime notulen van de ministerraad. Rutte III ligt compleet in scherven.

De leiders van drie van de vier grootste partijen, tevens ministers in het kabinet-Rutte III, staan nu dus flink onder druk. Ze trillen als rietjes in de wind. Wie geeft het laatste zuchtje, opdat ze omwaaien.

Ik ga genieten van mijn glas rood en drink op uw gezondheid en welbevinden PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 25 april 2021:
VVD 32, D66 22 (-2), PVV 18(+1), CDA 12(-2), SP 9, PvdA 9, FvD 9, GroenLinks 7, PvdD 7(+1)JA 21 6(+1)ChristenUnie 5, Volt 5 (+1), SGP 3, DENK 3, BBB 2, 50Plus 0, Bij1 1
Last Edit:1 jaar 11 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 11 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 11 maanden geleden #57410
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 18 april 2021

Peilingen
Weinig veranderingen. Maurice de Hond vraagt uw aandacht voor een speciale analyse van de verkiezingsuitslag van vorige maand op niveau van de meer dan 10.000 stembureaus. Te lezen op Peil.nl.

Als we De Stemming van vandaag analyseren is op het Binnenhof alles vergeven en vergeten. Er is nog wel wat weerstand tegen Rutte als leider van een nieuw kabinet, maar men is lang niet meer zo negatief als rond 1 april. Bij de D66- en CDA-kiezers vindt circa 35% dat Rutte weer premier kan worden. Waar Gert-Jan Segers van de ChristenUnie nog het meest kritisch was op VVD’er Rutte, Segers "was helemaal klaar met de leugenpremier en zag geen toekomst meer voor hem als premier van Nederland", lijkt zijn partij langzaamaan te draaien, net als het CDA en D66. Kortom: steun van de partijen voor een nieuw kabinet Rutte lijkt te groeien. Van ‘kritische’ partijen naar opnieuw trouwe vazallen van de liegende leugenaar Rutte.
De criminele handelingen rondom de toeslagenaffaire die zoveel gezinnen in de ellende stortten; het op een achterbakse manier wegwerken van de enige echte volksvertegenwoordiger met een gewetensvolle taakopvatting, Pieter Omzigt..zand erover. Het kan allemaal in Nederland waar ruggengraatloze politici alles en iedereen verraden voor "30 zilverlingen". Een klassiek verschijnsel. Vroeger ook wel “repressieve tolerantie” genoemd. Als het volk dreigt opstandig te worden, praat je even met het volk mee totdat het gerustgesteld weer naar “boer zoekt vrouw” gaat kijken, dan wend je langzaam, langzaam de steven. Tijden veranderen mensen: wat zich toen links noemde was tegen de elite, nu volledig vóór de elite en het "gezag" (zelfs onderdeel daarvan).
Gratis Advies: Ga met de pet rond voor Gert Jan Segers voor een one way ticket Egypte, kan ie weer met bijbeltjes gaan leuren.

Hoe hangt de Covid-vlag erbij?
Gesteggel over AstraZeneca en Janssen, nu het probleem van de stollingen, waar bepaalde medische experts vooraf voor waarschuwden, hebben het vertrouwen ernstig geschaad. Met inmiddels ook onderzoek uit Oxford waarin wordt gesteld dat het risico van trombose als gevolg van een Covid-besmetting hoger is dan wanneer je Astra of Janssen injecteert, terwijl ook de risico's met een mRNA vaccin (Pfizer en Moderna) tot dertig keer hoger liggen dan bij Astra of Janssen. Alleen... Oxford is wel betrokken partij, dus ?? WC-eend. Het gaat ook om de aard van de trombose die verschillend is, zegt Oxford. Ik ben geen medicus, ik geef het alleen maar door. Naast mensen die inmiddels voor geen goud nog zo'n vaccin van die leveranciers willen, zijn er die-hard fans die staan te dringen om de plek in te mogen nemen van de weigeraars. Pfizer kondigt daarbij aan dat een derde prik nodig zal zijn.

Ondertussen bereidt de regering in Nederland een wet voor ( hoezo demissionair en alleen op de winkel passen?)waardoor het strafbaar wordt, met een boete van 435 euro, als u na uw trip naar het buitenland niet minimaal vijf dagen achter de geraniums blijft zitten. Vijf dagen van je kostbare vakantie, of na een weekendje weg, met een enkelband thuis, samen met de rest van het gezin, aangewezen op de bezorgservice. Dan zijn er nog de verplichte "testen", die het autonoom al knap duur kunnen maken als je onze postzegel in Europa wilt verlaten.

Mocht je in Nederland blijven, en je besluit de horeca te bezoeken, waar vooralsnog ook een test voor nodig is als die ergens in de toekomst weer open gaat, dan kost dat 7,50 euro per persoon, per keer, en vanaf juli mag je dat zelf betalen. De regering is nog terughoudend met het afrekenen, waar ze schrikbarend veel miljarden hebben uitgegeven namens u en mij terwijl de schatkist al leeg was, en de netto schuld aanzienlijk. Die is nu nog een stuk hoger. Hoe hoog valt lastig in te schatten, waar die schuld altijd wordt gepresenteerd als een percentage van het 'GDP'. En sinds de drugshandel en de prostitutie daar aan zijn toegevoegd is het nóg lastiger om er iets van te zeggen. Maar gelet op het geweld dat bij die drugshandel hoort gaat het daar voor de wind, en biedt de omzet daar nog wel enige verlichting, misschien.

Voor het overige is het om te janken, uiteraard. Huurachterstanden, leningen die niet worden afbetaald, bedrijven en instellingen die 'technisch' failliet zijn, waaronder een paar érg grote werkgevers, en oplopende spanningen in de wereld die de handel geen goed doen, terwijl de "pandemie" nu pas écht op stoom lijkt te komen, ondanks, of juist dankzij alle "maatregelen", met nieuwe varianten aan de horizon. Voor mensen die de "experts'" blind vertrouwden, is het even slikken.

Wat ons daarbij mede parten speelt, dat zijn de 'Perverse Prikkels'. Als de overheid goede sier kan maken met een GDP waar de handel in drugs en andere criminele activiteiten een belangrijk onderdeel van zijn, dan ga je dat niet bestrijden, anders dan voor de show, of om je vrienden in die wereld te helpen door lastige concurrenten uit te schakelen. En als je miljarden verdient aan de verkoop van vaccins, ben je gek als je de "pandemie" de kop in helpt drukken. Zo wemelt het in onze wereld over de hele linie inmiddels van gesubsidieerde activiteiten die wel varen bij het in stand houden van het kwaad dat ze geacht worden te bestrijden. En dat besef voedt dan weer de meest uiteenlopende "complot-theorieën", waarvan het NCTV meent dat het 'Borderline'-terroristen zijn, zodat ze bij die dienst ook weer voor jaren brood op de plank hebben.

Het beleid kent maar één ijkpunt, en dat is de IC-capaciteit, die inmiddels tweeduizend bedden zou moeten zijn, maar vijftienhonderd zit er al niet meer in, en als we op de helft zitten in de actualiteit is het weer Lockdown-feest, omdat "Code Zwart" in aantocht is, en maken de leuterprogramma's op de televisie overuren met toelichtingen van mensen die elkaar op de vierkante millimeter nog tegenspreken, of routekaarten presenteren die naar de afgrond leiden, maar dat blijkt later pas.

Testsamenleving
Het is niets minder dan een vorm van medische apartheid, een soort van medicalisering van de samenleving. Ontstaan door een virus dat de status “pandemie” kreeg opgespeld door de Wereld Gezondheid Organisatie.
Het betekende voor regeringen over de hele wereld dat ze drastische maatregelen mochten nemen om het coronavirus in te dammen. Na ruim een jaar is uit de verzamelde cijfers gebleken dat het uitroepen van de status ‘pandemie’ erg hoog was gegrepen. De verwachte aantallen sterfgevallen bleken mee te vallen.
Uiteraard roepen overheden dat de coronamaatregelen daar aan hebben bijgedragen. Maar dat valt nog te bezien. Gaandeweg werd duidelijk dat de meeste sterfgevallen werden geteld in gebieden met een verarmde bevolking en ongezond leefpatroon. Ook de senioren op hoge leeftijd waren een doelwit van het virus. Onder jongeren zijn nauwelijks overlijdens geregistreerd. In het verstrijken van de tijdlijn werd duidelijk op welke doelgroep de maatregelen moesten worden gericht. Een beroep op het gezond verstand had veel kunnen helpen. Een zeker risico kan nooit worden vermeden. Er overlijden dagelijks mensen aan hart- en vaatziekten en kanker, ook kunnen we rampen, oorlogen en ongelukken niet uitsluiten. Er bestaat geen leven zonder risico.

Na een jaar corona-onderdrukking is het hoog tijd voor versoepelingen van de repressieve maatregelen om de oplopende economische schade, en niet te vergeten geestelijke gezondheidsschade, terug te dringen. De noodwet, lockdown en avondklok richten onverantwoordelijk veel maatschappelijke en financiële schade aan. Veel ondernemers en hun werknemers liggen aan het overheidsinfuus en het uitgaansleven is uit de samenleving gerukt. Families en vrienden vervreemden van elkaar en nu ineens ontstaat een discussie over uitsluiting van ongevaccineerden en mensen die zich niet laten testen. Een zorgelijke ontwikkeling. De samenleving radicaliseert. Overheden steken zich tot over de oren in de schulden en centrale banken hebben met hun stimuleringsbeleid een enorme bubbel gecreëerd op de financiële markten. Beurzen en huizenprijzen gingen door het dak waardoor de inkomens- en vermogensongelijkheid enorm toeneemt. Jongeren die geen woning kunnen kopen en thuis blijven hangen gaan massaal aan de antidepressiva of aan het lachgas. Niet om te lachen maar om te ontsnappen aan hun sociale ellende. De schadelijke effecten die voortvloeien uit hun vrijheidsberoving zijn het gevolg van het regeringsbeleid.

Medische apartheid
Nu de overheid gaat versoepelen blijkt ineens dat we onze vrijheid moeten terug verdienen. Hoe bedenk je het! De maatschappelijke vrijheid is ons afgenomen "ter bescherming" van onze eigen gezondheid en nu moeten we aan voorwaarden voldoen om onze eigen vrijheid terug te winnen. We moeten bewijzen dat we gezond zijn als we weer toegang willen krijgen tot evenementen, theaters, stadions en overal waarvoor een entreebewijs nodig is. De omgekeerde wereld. Dus ik ben ziek tenzij ik het tegendeel kan bewijzen! Heel apart. Lijkt op medische apartheid. Ooit was het gebruikelijk dat we thuis bleven als we een besmettelijke infectie hadden. Nu wordt ons laatste beetje zelfvertrouwen afgenomen door ons verplicht te laten testen. Onbegrijpelijk, althans in mijn beleving. Ik weiger aan deze onderwerping mee te doen, steeds geweigerd een mondkapje te dragen en blijf vertrouwen op m’n eigen gezond verstand. Er bestaat in NL nog een recht op zelfbeschikking. Dat de overheid de gezondheidszorg als een overheidstaak ziet is prima, zo lang het gaat om organisatie en financiering.

Dat roken aan banden wordt gelegd en dat wordt gewaarschuwd voor gebruik van alcohol en drugs vinden we ook prima. Dat we dan toch een biertje drinken en/of een sigaartje roken wordt geaccepteerd mits het niet hinderlijk is voor de omgeving. Als de samenleving gevaar loopt door overlast van onder invloed verkerende personen dan zien we graag dat de overheid ingrijpt.
Deze mentaliteit is nu net het kern van het probleem dat ons gebracht heeft naar het punt waarin we nu zitten. Telkens verwachtten we van de overheid dat ze alles op zou lossen waar wij zogenaamd “last” van zouden hebben, ook als dat betekende dat de vrijheid (van bepaalde groepen) ingeperkt werd.
Toen in 2008 een rookverbod in de horeca ingevoerd werd stonden een hoop mensen te juichen, vooral zij die niet rookten en toch nooit naar de kroeg gingen. Hier zeiden we al tegen elkaar: “hier blijft het niet bij, nu is het de roker en de kroegbaas die aangepakt wordt, vroeg of later zijn wij aan de beurt”. We schreven: Als er in de kroegen werkelijk zo’n behoefte zou zijn aan dat er niet gerookt wordt, dan had men dat aan de vrije markt over kunnen laten en waren zij die een rookvrije kroeg zouden openen miljonair geweest waardoor elke kroegeigenaar hun voorbeeld zou volgen. Maar nee, we kozen ervoor om de overheid dit “probleem” aan te laten pakken met als gevolg dat de overheid de smaak te pakken heeft gekregen en gaandeweg steeds meer problemen voor ons aan begon te pakken zoals nu corona.

Verreweg de meeste mensen wuifden het weg en dachten dat de overheidstirannie hen nooit zou treffen. Ziehier het punt waarin wij nu zitten. Als ik als gezonde burger onder voorwaarden toegang mag krijgen tot evenementen dan leef ik in een dictatuur. Als de overheid mij daarvoor dwingt om mij te testen dan is het alsof ik eigendom ben van de Staat. Krijg ik dus een testuitslag op mijn mobiel en een vinkje achter mijn BSN in de computer van de Staat. Als we op deze manier onze economie moeten redden dan is de vrije markteconomie reddeloos verloren. We geraken in een technocratische dictatuur naar het Chinese model. Het social creditsysteem waarin de burger punten scoort voor zijn gedrag. Bij een lage score geen (voor)rechten.

Stichting Open Nederland
Nu is in alle haast een instelling in het leven geroepen om het testen in goede banen te leiden. En het mag wat kosten...bijna een miljard euro. Voor een particuliere stichting. De “Stichting Open Nederland” ontvangt zomaar 925 miljoen euro voor haar activiteiten. Als je goed nadenkt over de inhoud van hun activiteiten zoals we kunnen inzien bij de Kamer van Koophandel dan zou dat op z’n minst vragen moeten oproepen in de politiek, althans dat wil ik hopen....
“Het leveren van een bijdrage aan het heropenen van NL gedurende en na afloop van de COVID-19 pandemie.”
Hier blijven we jaren mee opgescheept als we massaal meedoen.

Ben heel benieuwd hoe snel de lol er weer af is. Om na zoveel plichtplegingen een test vooraf en een test na het evenement, bioscoop, theater, stadion etc, te moeten ondergaan zou best snel kunnen vervelen. Dat terwijl er bij het MKB een flinke inhaalslag moet worden gemaakt om de geleden coronaschade in te halen. Ook vraag ik mij af hoeveel mensen zich willen onderwerpen aan deze nieuwe vorm van totale controle. Doen we massaal mee dan is het slechts het begin van het Chinese social creditsysteem. Van democratie naar controlestaat. Wie had dit kunnen bedenken na 76 jaar bevrijding.

Great Reset
Wat ons in het afgelopen jaar door de zogenaamde elite opgedrongen is, is niets meer of minder dan de voorbereiding op de Great Reset, waar Klaus Schwab van het World Economic Forum al jaren mee leurt. De financiële, economische problemen zijn te groot geworden om nog opgelost te kunnen worden. Dik betaalde dames en heren die er een bende van gemaakt hebben. Creëer chaos, werkloosheid, armoede, ellende over de gehele wereld en het domme , sterk in aantal verminderde, volk zal op haar knieën de Nieuwe Wereld Orde omarmen. (Henry Kissinger)
En het ergste is dat bijna alle regeringen wereldwijd daaraan meewerken. Het volk wordt op een vreselijke manier BEDONDERD. Daarnaast nog een oorlogje met Rusland, wat al jaren broeit, en het doel van 500.000.000 wereldburgers is bereikt. Schoften zijn het. Zo jammer dat het grootste deel van dat volk dit niet wil zien. Anders was de tirannie direct afgelopen.

Nu maar hopen dat de bevolking gaat doen wat ze in dit geval moet doen: massaal niet aan mee doen aan die testsamenleving. Als niemand naar gelegenheden gaat waarvoor een testbewijs nodig is dan wordt de overheid vanzelf gedwongen om ermee te stoppen. Gaat de meerderheid van de bevolking hier wel in mee dan is het hek van de dam en weet de overheid dat ze echt alles aan de bevolking kan flikken.
De Grote Reset zal uitgevoerd worden, dat is een uitgemaakte zaak. De coronacrisis is het voorwendsel hiervoor. Met behulp van vaccinaties moet de wereldbevolking drastisch worden uitgedund. Klimaatlockdowns, gedeelde woningen, totale controle.

Maxima
Tijdens de WEF-happening van Januari 2019 was er een onderonsje van Schwab met Maxima, Rutte en Kaag. Heb me voortdurend afgevraagd wat Maxima daar te zoeken had. Gisteren de geschiedenis en achtergrond van Klaus Schwab en zijn familie in Zwitserland zitten lezen. Klaus' verborgen nazi-verleden. Veel is duidelijk geworden. Klaus' mainstream media en academische propagandisten hebben zijn nazi-verleden verborgen in een sneeuwstorm van prijzen, WEF-programma's, spookboeken, toespraken, interviews, ereprofessoraten en doctoraten van over de hele wereld. Klaus Schwab is een joodse Nazi en het WEF is niets meer dan een georganiseerde misdaadgilde voor de British Pilgrims Society.

Ze hebben de afgezette monarchieën van Europa gecoöpteerd om de "Great Reset" te steunen. In ruil daarvoor krijgen die afgezette vorsten financiële handelsinformatie met voorkennis, zodat ze hun weelderige levensstijl kunnen blijven financieren.
Klaus Schwabs Vierde Rijk zal veel van de afgezette koninklijke families nieuw leven inblazen. Het verschil deze keer is dat ze orders zullen aannemen van de bedrijfs- en bankcriminelen van de British Pilgrims Society, terwijl de Pilgrims op hun beurt hun georganiseerde misdaad verbergen achter de fascinatie van een naïef publiek met royalty's, terwijl deze bureaucraten zich in de gesloten lus van een 1%-ers club bevinden


Klaus gebruikt jezuïetentactieken van geheimhouding, net zoals Cecil J. Rhodes zo'n 118 jaar eerder dicteerde, om de gemiddelde burger onwetend te houden over hun criminele doen. Ze gebruiken de media om leugens te vertellen om het publiek voor de gek te houden en te kalmeren, en om "de publieke opinie te creëren".
gizadeathstar.com/2021/03/ernst-stavro-b...ab-a-family-history/
aim4truth.org/2021/03/16/klaus-schwab-is...of-the-fourth-reich/ […]

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 18 april 2021:
VVD 32, D66 24, PVV 17, CDA 14, SP 9, PvdA 9, FvD 9, GroenLinks 7, PvdD 6, JA21 5, ChristenUnie 5, Volt 4, SGP 3, DENK 3, BBB 2, 50+ 0, Bij1 1
Last Edit:1 jaar 11 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 11 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 11 maanden geleden #57383
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 11 april 2021

Peilingen
Het is ongelooflijk, meer dan een week geleden werd de VVD hard aangepakt in de Tweede Kamer en in de peilingen dook de partij omlaag. Maar nu 10 dagen na het formatiedebat lijken Nederlanders alweer vergeten te zijn wat de VVD fout heeft gedaan: de partij is weer aan het stijgen in de peiling van Maurice de Hond. Enig lichtpuntje: GroenLinks blijft kiezers verliezen.

Of het nu gaat om de toeslagenaffaire of de kwestie Pieter Omtzigt, het lijkt de VVD amper te schaden. Terwijl de partij het vertrouwen in de overheid keer op keer schaadt lijkt een deel van Nederland het wel prima te vinden. Vorige week verloor de partij van Rutte nog flink wat zetels in de peilingen, maar deze week krabbelt ze weer omhoog.

De VVD haalt zijn zetels weg bij het CDA, D66 én GroenLinks. Het betekent niet veel goeds om te zien dat de VVD, ondanks de vileine, minderwaardige vertoning rondom Omtzigt, nog op zo veel steun kan rekenen.
Dan vraag je je af: "Wie zijn toch die mensen". Niet dan?

De nieuwe partij BoerBurgerBeweging behoudt haar tweede virtuele zetel. Tot op heden kan BBB-leider Caroline van der Plas op flink wat sympathie rekenen. In de Tweede Kamer weet ze zich ondanks die ene zetel goed te profileren en dat wordt beloond in de peilingen.

1 april mop van de eeuw
Na op 1-4-2021 de hele dag het 2e kamer debat te hebben gevolgd over "functie elders voor Omtzigt" ben ik het laatste restje vertrouwen in onze politiek verloren. De minister president liegt, houdt mensen buiten schot/de hand boven het hoofd, weigert in te gaan op Kamervragen , weigert bronnen te noemen, heeft verder geen herinneringen, zeker geen actieve, biedt na uren zuinig excuus aan dat hij "naar eer en geweten" heeft gelogen en kan gewoon blijven zitten waar hij zit.
Behalve dat op 1-4-2021 onze democratie de laatste stuiptrekkingen vertoonde en dood neerviel vindt volgens peilingen 64% van de Nederlanders dat Rutte nu te ver is gegaan en weg moet.

Het boeit deze dictator geen moer, hij blijft gewoon zitten waar hij zit. En weer een substantieel deel van de Nederlandse kiezers gaat voor de liegende praatjesmaker. En zo koerst een groot deel van het laffe Nederlandse volk aan op de eigen ondergang.
Deze mensen kijken naar "het nieuws" en zien de volgende berichten: Nederlandse ziekenhuizen reageren "verbijsterd" op het nieuws dat het kabinet van plan is om de coronamaatregelen te versoepelen. Dat bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Ook verschillende OMT-experts vinden het opengooien van de terrassen nog te vroeg. ,,Onze mensen lopen op hun tandvlees nu de bezetting in de ziekenhuizen en op de ic’s blijft toenemen”, zegt NVZ-woordvoerder Wouter van der Horst.


43 IC-verpleegkundigen naar Curacao
Als de IC’s zo overbelast zijn met zoveel heel erg veel zieke coronapatiënten dan zouden we geen 43 IC-verpleegkundigen naar Curacao moeten sturen op de eerste plaats en op de tweede plaats zouden er mensen moeten overlijden, en volgens de cijfers van het RIVM gebeurt dat nauwelijks. Er is op dit moment eerder sprake van ondersterfte dan oversterfte volgens de grafiek. Ook in het vreselijke coronajaar 2020 was er geen sprake van overmatige sterfte zoals de mainstream media mensen willen doen geloven.

RIVM Corona bullshit !
Op basis van die RIVM Corona Bullshit zijn alle Nederlanders hun grondrechten kwijtgeraakt aan een liegend, frauduleus dictatoriaal bewind in Den Haag, dat niet uw belang dient maar dat van henzelf. Alles voor Macht en Poen!

En nu? Nu mogen "de mensuh" een stukje vrijheid terugverdienen door mee te doen aan krankzinnige experimenten. Ze mogen weer iets leuks doen onder voorwaarde dat ze zich laten testen. Volkomen gezonde normale mensen die zich moeten laten testen!! Zo gevaarlijk is het virus dat NIET BESTAAT dat je je moet laten testen om te zien of je ziek bent. En dan is ziek niet eens ziek, maar een verzinsel op basis van een test (de frauduleuze PCR-test van de frauduleuze Duitse meneer Drosten, die zelfs nog fraudeerde met zijn proefschrift om toch maar de doctorstitel te kunnen voeren), die helemaal niet geschikt is voor waar deze voor wordt gebruikt. Toen Mark Rutte recent werd gevraagd of hij wel eens getest was zei hij, nee, nog nooit maar dat heeft ook geen zin als je geen symptomen hebt. Hoe veel duidelijker moet de boodschap nog worden?


En dan krijg je vervolgens dit soort smerige berichten in de MSM
Eindelijk weer naar de kroeg? Of het museum? Of meezingen tijdens een concert in Tivoli Vredenburg? Dat kan, nu de samenleving mondjesmaat weer even opengaat, althans als proef. Maar hóe maak je daar als liefhebber nu deel vanuit? Waar meld je je aan? Waar haal je een sneltest en wat kost dat? Een gids voor hunkerende deelnemers aan de proefsamenleving.

In een normaal land zouden mensen zeggen: “Val dood met je medische apartheidsstaat proefsamenleving”, maar nee... niet in ons land.
Ruim een half miljoen mensen hebben geprobeerd een plekje te bemachtigen in een van de vijf cafés die volgende week meedoen aan een Fieldlab. Drieduizend gelukkigen mogen uiteindelijk meedoen. Dat liet een woordvoerder van de gemeente donderdag weten.

Mark Rutte, Sigrid Kaag, Klaus Schwab en Bill Gates komen niet meer bij van het lachen. Dat het volk dom was, dat wisten ze. Maar, dat het zó dom was hadden zelfs zij niet ingeschat.

Dit is hoe het WEF de vaccinaties wil forceren
Natuurlijk hadden ze allang bedacht bij het World Economic Forum dat er steeds meer weerstand tegen de vaccins zou komen. Het grootste gevaar voor Schwabs plannen komen ongetwijfeld uit Europa. Niet de Verenigde Staten, want die wereldmacht is op haar retour en acties van Schwab c.s.hebben er al voor gezorgd dat deze macht aan stukken zal worden gescheurd door een burgeroorlog. Dus, als jij erin slaagt om van Europa een tweede China te maken, dan ben je spekkoper, want daarmee heb je dan straks de volledige controle over dit continent en ben je al een heel eind op weg om totale wereld controle te krijgen.

Europa is de sleutel en die moet je hoe dan ook in handen krijgen om de door jou gewenste New World Order gestalte te kunnen geven.
De manier waarop vooral Europa nu zal worden omgevormd tot een maatschappij volgens Chinees model is de door het WEF geplande reset. Het uitvoerend orgaan van dit alles zal de Europese Unie worden, het monster dat met de dag groter wordt en steeds meer ons leven zal gaan bepalen.

De spin in het Nederlandse web van dit alles is Sigrid Kaag die vanuit het niets verschijnt en langzamerhand op miraculeuze wijze alle macht naar zich toe trekt.

Op Europees niveau wordt al heel lang gewerkt aan de Great Reset. Om die Great Reset in werking te stellen is de nep pandemie nodig, waarbij de griep wordt omgedoopt tot covid-19. Dit is niet zo moeilijk als je de beschikking hebt over de complete MSM (mainstream media) voor je propaganda.

Zouden die Main Stream Media er een begin van een benul van hebben waarom er een "Greed Riezet" moet komen? Zouden de Main Stream Media er een benul van hebben dat de ECB, de Europese Centrale Bank failliet is? Omdat Mario Draghi jarenlang voor Sinterklaas speelde door, zonder mandaat, honderden miljarden euro's bij te printen voor banken en multinationals, om "de inflatie aan te wakkeren" en zich volstouwde met waardeloze obligaties als onderpand , waardoor de ECB een "bad bank" werd, maar toen the shit de ventilator raakte, heeft hij de wijk genomen naar zijn thuisland Italië.
Zouden de Main Stream Media weten dat onze pensioenfondsen failliet zijn en onze pensioengelden gestolen door de Blackrocks en Vanguards, die de EU zo liefdevol heeft binnengehaald ? Daarom moeten er via vaccinaties zoveel mogelijk mensen dood opdat die enorme pensioenfraude niet aan het licht komt en wat blijft leven worden door die vaccinaties dementerende zombies..

Verdiep je daar eens in .

Na de Tweede Wereldoorlog waren we woest op de Duitsers omdat ze onder meer m.b.t. de Holocaust aanvoerden: "Wir haben es nicht gewusst". En dat klopt grotendeels. De Duitsers kregen van Hitler een radiootje met 1 zender: de propagandazender van Goebbels. Die de hele dag megalomane succesverhalen van het Hitler regime uitbraakte. Geld voor een krant was er niet en als dat er wel was, kregen de Duitsers dezelfde shit te lezen als ze op de radio al gehoord hadden.

Maar wij....ook onze staatsradio (en tv) ( met jaarlijks bijna 1 miljard euro aan overheidssubsidie mag je spreken van een staatsomroep) braakt dag dagelijks alleen maar leugens en propaganda uit. De commerciële RTL zenders zijn eigendom van nazi Bertelsmann. Onze kranten zijn eigendom van twee Belgische nazi families !!

Maar wij hebben internet en kunnen berichten en artikelen vanuit de hele wereld tot ons nemen. Wij hebben vergelijkingsmateriaal. Wij weten van de andere kant van de medaille. Wij kunnen ons verzetten tegen de megalomane plannen van opnieuw een Duitse meneer die met zijn private organisatie het World Economic Forum, de hele wereld wil gaan regeren. Wij kunnen ons dus, straks als de fuik boven ons hoofd is dichtgeklapt en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen is vernietigd, en zij wensten nooit geboren te zijn geworden, niet beroepen op: Wir haben es nicht gewusst

Wij hadden het KUNNEN weten, hadden het MOETEN weten

Vermijd waar u kunt alle grote bedrijven. Koop er niet langer je spullen of je voedsel. Ga weer lokaal winkelen, ga naar de markt of rechtstreeks naar de boer. De manier om de macht van de WEF te breken is door nergens aan mee te werken.

Laat je niet testen, laat je nooit vaccineren, zoek een andere baan als je werkgever je wil dwingen, koop lokaal en mijd de grote bedrijven als de pest.

Ik ga genieten van mijn glaasje rode wijn en drink op uw gezondheid en welbevinden PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 11 april 2021:
VVD 31(+3), D66 24(-1), PVV 16, CDA 14(-1), SP 9, PvdA 9, FVD 9, GroenLinks 7(-1), PvdD 7, JA21 5, ChristenUnie 5,Volt 4, SGP 3, DENK 3, BBB 2, 50+ 1, Bij1 1
Last Edit:1 jaar 11 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 11 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 jaar 11 maanden geleden #57356
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 4 april 2021

Peilingen
En toen was alles anders (de electorale aardbeving van 1 april 2021)
Het debat van 1 april jl. naar aanleiding van de uitgelekte notitie van de verkenners heeft gezorgd voor ingrijpende veranderingen van opvattingen onder de kiezers. Slechts 15 dagen na de verkiezingen, waarbij de partij van premier Rutte voor de vierde keer in 11 jaar de grootste werd. Die veranderingen zullen ongetwijfeld grote gevolgen hebben voor het Nederlandse politieke landschap in de komende jaren.

Vijf weken geleden schreef Maurice de Hond in de aanloop naar de verkiezingen “Komt de lont nog in het kruitvat?”. De insteek was dat we aan de ene kant nog weinig verschuivingen zagen van week tot week, maar aan de andere kant onder de oppervlakte toch veel potentiele verschuivingen tussen partijen waarneembaar waren. In de laatste 10 dagen voor de verkiezingen won D66 nog ongeveer 10 zetels, waardoor o.a. de vier regeringspartijen hun meerderheid in de Tweede Kamer behielden.

Terwijl er bij de uitslag duidelijk sprake was van een versplintering van het politieke landschap waren er per saldo minder zetels verschoven dan bij de eerdere verkiezingen deze eeuw.
Velen verbaasden zich erover dat de toeslagenaffaire zo weinig invloed had gehad op de verkiezingsuitslag.

Door een bijzondere speling van het lot heeft de toeslagenaffaire, maar op een andere manier dan vooraf gedacht, toch nog wel een kolossaal effect op het Nederlandse electorale en politieke landschap. Want door het uitlekken van de notitie met daarop “Pieter Omtzigt; andere functie” en de wijze waarop premier Rutte en de verkenners daarmee zijn omgegaan, is het electorale en politieke landschap plotsklaps ingrijpend veranderd.

Het onderzoek van Maurice de Hond c.s., dat grotendeels gisteren liep en bijna 4000 ondervraagden betreft, gaat in op de electorale positie van de verschillende partijen, in relatie tot de ontstane situatie. Zowel voor wat betreft de aanhang van de verschillende partijen als de opvattingen rondom de vorming van het kabinet met name de positie van premier Rutte.
Lees verder op Peil.nl

Wat naar mijn mening wel klopt is dat we hier de New World Order in full swing zien. Rutte staat in dienst van hen, Kaag ook. Die moesten overleven. De rest krijgen ze wel mee. Als Nederland valt, dat wil zeggen Rutte en Kaag, krijgt de NWO een enorme klap. Zo belangrijk zijn we wereldwijd.

Maar er is iets bijzonders aan de hand, de vrouw van Omtzigt pikt het niet. En met vrouwen die zich in hun rechten aangetast voelen moet je voorzichtig zijn... deze zijn onvoorspelbaar. En vergeet niet, de dolk van het CDA in de rug van Omtzigt is wel gebeurd met 5 zetels voorkeurstemmen. Hahaha, het wordt leuk. Heb er zin an!

Maar er is nog iets bijzonders aan de hand. Rutte krijgt ineens wind tegen in de MSM !! Niets is wat het lijkt.

De Haagse Comedie
Het debat over de Omtzigt-affaire in de Tweede Kamer moet voor iedere kiezer ontluisterend zijn geweest. Een debat dat veel gelijkenissen vertoonde met de behandeling van een ordinaire strafzaak. Waarin verdachten en getuigen worden gehoord en de rol van getuigen en verdachten nogal eens door elkaar liepen.

Geen fraai schouwspel om te zien. Omdat al binnen een half uur duidelijk was dat het niet zou lukken om achter de waarheid te kunnen komen. Vanwege een uitgekiend, slim, strategisch gevoerde verdediging van de hoofdverdachte. Die gebruik kon maken van voorbewerkte getuigen uit eigen gelederen. Maar ook uit getuigen van partijen die intensief met hem hebben samengewerkt.

Er zijn nog wel wat kanttekeningen te plaatsen bij het "Omtzigt functie elders" debat van afgelopen donderdag.
Zo konden de Kamerleden pas om 9 uur 's morgens de opgevraagde stukken van de verkenners inzien, waarna zij om 10 uur alle stukken in hun bezit kregen. Maar Rutte liet zich (bewust n.m.m.) ontvallen dat hij al om half 8 's morgens was geïnformeerd. Desgevraagd weigerde hij te vertellen wie hem had geïnformeerd en dat kan behalve een een hem goedbekende ambtenaar (die inzage in de stukken had) ook Ollongren, Jorritsma, Koolmees en Van Ark geweest zijn. Allen ontkenden.

Kan ook zijn dat de "grote onbekende beller" helemaal niet bestaat! Dat Rutte verdomd goed wist dat hij te uit en te na over Omtzigt had gesproken en dat die man weg moest naar ...elders; maar deze truc erin gooide om de Kamer af te leiden en achter een nieuw stuk rood vlees, c.q. achter de identiteit van de beller, aan te laten gaan. Wat dus gelukt is..!

We weten nu dus nog steeds niet wie de inhoud van de info naar Rutte heeft gelekt. Het lek is er dus nog steeds. De Kamer heeft helaas niet doorgezaagd over wie het lek is. De Rijksrecherche heeft bekendgemaakt geen onderzoek te doen. Ofschoon hier sprake is van het overtreden van een ambtsgeheim, wat strafbaar is.

Daarnaast weten we ook nog steeds niet wie Pieter Omtzigt, functie elders heeft geschreven. Ook daar heeft de Kamer niet echt over doorgevraagd. Maar minstens twee mensen hebben de aantekeningen gemaakt en de Kamer had hun standpunten moeten kennen.
Verkenner Jorritsma stelt voor of hij misschien voorzitter Tweede Kamer moet worden. Maar er is dus niet over Omtzigt gesproken???

Het optreden van de twee eerste verkenners, Ollongren en Jorritsma leidde tot grote ergernis bij de Kamer, omdat zij de tactiek van Rutte - blijven zeggen dat er geen herinnering is - hadden overgenomen en zich opvallend veel details niet meer wisten te herinneren. Jorritsma loog aantoonbaar, hetzelfde geldt voor Ollongren en Rutte. En beiden hebben een week lang als het graf gezwegen.

Als Kaag consequent is ontvangt partijgenote Ollongren ook een enkele reis huiswaarts. Want als de wegen zich scheiden met Rutte dan scheiden die zich ook met de D66-vicepremier. Geen herinnering hebben aan, staat volgens Kaag namelijk gelijk aan liegen.

Het vinden van de hoofdschuldige aan de Omtzigt-affaire werd gaandeweg de strafzaak dan ook steeds meer door D66 en CDA ondergeschikt gemaakt aan het vinden van een juiste oplossing voor na deze strafzaak.
Het herstel van vertrouwen. Waardoor de strafzaak al snel veranderde in een ‘mediation’ traject. Waarin een strafmaatregel kon worden vervangen door een stevige waarschuwing. Een motie van afkeuring! Een passend einde bij dit vanuit rechtsstatelijk oogpunt bizar toneelstukje. Waarin het CDA en D66 te laf waren om de hoofdverdachte in de Omtzigt-affaire direct naar huis te sturen. Om daarmee de VVD als grootste partij bij de laatste verkiezingen alsnog de kans te gunnen een verantwoorde doorstart te kunnen laten maken. Met een nieuwe partijleider. Die wel in staat is om geschaad vertrouwen snel te doen herstellen. In een nog steeds ernstige crisistijd.

En die Kaag vindt - achteraf gezien - het wel prima met zulke mensen samen te werken in "volledige openheid en transparantie, wat nu eenmaal bij haar nieuwe leiderschap past? Zij heeft ons allemaal duidelijk gemaakt wat onder nieuw leiderschap moet worden verstaan. In een achterkamertje met het zo beledigde CDA snel een dealtje sluiten om de hoofdverdachte niet zelf op straat te hoeven zetten. Dat getuigt van laf nieuw leiderschap van D66. Oude wijn in nieuwe zakken!

Maar het debat toonde ook het gebrek aan van goed leiderschap bij het CDA. Als partij zo gepiepeld worden door de Omtzigt-affaire en dan evenals D66 te laf zijn om Rutte zelf naar huis te sturen, geeft blijk als partij stuurloos te zijn.

Man, man, dit was het dan. Het einde van Nederland. Wat een treurig zootje bij elkaar van incompetente labiele vrouwen, volksmenners, beroepsvragenstellers en verkenners Ollongren en Jorritsma die heel toevallig alles geestelijk hebben verdrongen. Voeg daarbij een corrupte rare snuiter met een selectief geheugen. Eentje die schijt heeft aan alles en zegt dat ie nooit over Omtzigt heeft gesproken. Mensen, vergeet de kabinet-BMW-limousines en koop een wit busje met zwaailicht en sirene. Plaats genoeg voor een hele afdeling psychiatrische patiënten.

Het opgevoerde toneelstuk over waarheidsvinding en geheugenhandicaps toont schokkende dominantie van macht boven integriteit aan

Voor de rechtsstaat was dit een uiterst donkere dag. Zeker toen de hoofdverdachte de breed gedragen motie van afkeuring naast zich neerlegde en direct meldde gewoon door te gaan.

Mijn hart krimpt als ik Omtzigt zie spreken. Wat een onrecht is deze man aangedaan. Functie elders. Bedankt voor je bewezen diensten. Wat een droefenis. Omdat zelfs het feit dat je naam is genoemd door iedereen vergeten is. Hoe beroerd is dat.....

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 4 april 2021:
VVD 28(-6), D66 25(+1), PVV 16(-1), CDA 15, SP 9, PvdA 9, FVD 9(+1), GroenLinks 8, PvdD 7(+1)JA 21 5(+2), ChristenUnie 5, Volt 4(+1) SGP 3, DENK 3, BBB 2(+1), 50+ 1, Bij1 1
Last Edit:1 jaar 11 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 11 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.486 seconden