Vraag UPDEET: Peilingen en Keek op de Week

Meer
1 jaar 6 maanden geleden - 1 jaar 6 maanden geleden #56893 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 22 november 2020

Peilingen
“Per week zien we al lang een stabiele electorale situatie. Veranderingen zijn hooguit 1 zetel per week”, aldus De Hond. Volgens de opiniepeiler is het vanuit die situatie moeilijk voor te stellen dat er nog grote verschuivingen zullen plaatsvinden in aanloop naar de verkiezingen in maart. De Hond onderschrijft dan ook dat de VVD en premier Mark Rutte er zo goed voor staan, dat het eigenlijk al lijkt op een gelopen race. Vanuit die situatie is het moeilijk voor te stellen dat er tot 17 maart toch nog grote verschuivingen gaan komen. Dat komt met name door de zeer sterke positie van de VVD/Premier Rutte.
Als die namelijk niet echt gaat veranderen dan verandert er bij de rest ook weinig.Juist omdat het nog iets meer dan 100 dagen zijn tot de verkiezingen wordt vandaag de stand van zaken per partij doorgenomen.
Alle inn's en outs kunt u lezen op Peil.nl

VVD, de sloopkogel van Nederland
Dan kan Maurice de Hond ons wel vertellen dat de VVD en Rutte er zo goed voor staan dat de verkiezingen eigenlijk al een gelopen race zijn...ik vertrouw het niet. En ik vertrouw Rutte niet. Die man heeft ECHT niet het beste voor met ons en ons Nederland. Die man kent maar één belang het Rutte-belang. Volk en Vaderland kan doodvallen. Als het hem maar goed gaat. Ik kan me niet voorstellen dat het gezonde verstand van Nederland opnieuw zal kiezen voor Rutte. Kijk hoe hij zijn meesters blind gehoorzaamt ! Hoe hij de "corona-crisis" misbruikt om Nederland in het verderf te storten! Kijk naar de massa-immigratie, aan het welbewust vervangen van de blanke bevolking. Het waanzinnige klimaatplan, waaruit blijkt dat de boeren op moeten rotten en plaats moet maken voor migranten huisvesting. Wanbeleid !

Corona Spoedwet
Rutte en zijn "fellow travellers" hebben hem door het parlement gejast. Uiterlijk 1 december zullen de zogenaamde nieuwe regels wet worden. Daarmee verdwijnt een heel groot stuk van onze vrijheid. Al de noodmaatregelen van de laatste maanden zijn nu tot een wet omgevormd, en dit geeft ministers machtsmiddelen waar iedere dictator van droomt. Natuurlijk schuift men naar voren dat het allemaal maar tijdelijk zal zijn, en dat de Tweede Kamer veel meer betrokken zal worden als eerder het plan was. Maar dat zijn allemaal rookgordijnen, want eigenlijk hoeven ministers nergens meer toestemming voor te vragen. Als het in het belang van de "volksgezondheid" is, en "ter bestrijding van een pandemie", mag eigenlijk alles. In de laatste weken is men druk bezig geweest om de nog aanwezige juridische gaatjes dicht te stoppen. Of men hier in is geslaagd, zullen we later in de rechtbanken merken. Maar zelfs als die gaatjes er zijn, zullen ze ook weer worden gedicht. Een ontluikende dictatuur laat zich moeilijk afstoppen.

Muilkorven
De globalisten willen dat de mensen overal de muilkorf dragen om gehoorzaamheid te oefenen. En Nederland sluit zich daar dus nu bij aan. Dat dit later is gebeurd dan in andere landen komt door het feit dat onze grondwet meer bescherming bood dan elders. Deze bescherming is nu dus door Rutte en zijn kliek buiten werking gesteld. De overheid weet dat mondkapjes de gezondheid van de drager beschadigen en virussen niet tegenhouden. Toch komt nu de verplichting, waaruit we alleen maar kunnen concluderen dat de overheid de Nederlandse bevolking moedwillig, en gebruikmakend van leugens en verdraaiingen, in gevaar brengt. In de uiterste consequentie kan dit als verraad aan het eigen volk worden gezien. Medische problemen bestrijd je met medische beslissingen, kennis en kunde. Gebruik je politieke beslissingen die het tegendeel bewerkstelligen, dan heb je een andere agenda. Dan wordt zo’n regering een gevaar voor de vrijheid en ons recht op zelfbeschikking.

Gij zult...
Het is overal zichtbaar dat de heersers de smaak van het verbieden en verplichten nu pas goed te pakken hebben. Geen alcohol verkoop meer na 20.00 uur in de avond, en verplicht in quarantaine als de onbetrouwbare PCR test aangeeft dat je positief bent. Binnenkort zal ook het testen en de vaccinatie verplicht worden. En dan is er natuurlijk nog het vuurwerk verbod. Een van de meest belachelijke maatregelen die de "leiders" hebben verzonnen. Na een bijna oorlogsjaar mag er met Oud en Nieuw geen vuurwerk worden afgestoken. Zogenaamd om de zorg te ontlasten. Dezelfde zorg die Rutte eerst heeft afgebroken, door ziekenhuizen te sluiten en 70.000 zorgmedewerkers op de keien te zetten. De zorg die hij geen structureel betere salariëring gunt maar wel gretig misbruikt als alibi voor een vuurwerkverbod. Nou laten wij ons niet zo gemakkelijk in de maling nemen en weten dat Corona de kapstok is waar heel veel ge- en verboden aan opgehangen worden. Alles wat de geur van traditie ademt moet verbannen worden.

Identiteit
De globalisten willen van alle tradities af om onze identiteit te ondermijnen, en Rutte vindt dat prachtig. Die vindt alles prachtig, als hij maar bevelen uit kan delen en de baas kan spelen. Zijn machtswellust is onbegrensd. Er is intussen al een behoorlijk gat geslagen; geen Sinterklaas intocht, Zwarte Piet natuurlijk al helemaal niet, geen carnaval, en ook van de Pasen bleef dit jaar weinig over. Wat zal het volgende zijn? Een verbod op Kerstbomen omdat de dennennaalden vogelgriep verspreiden? Geen oliebollen meer omdat ze niet klimaatneutraal zijn? Eigenlijk hoeven we nergens meer van op te kijken, want het wordt alleen maar gekker. Corona wordt misbruikt om de globalisten agenda door de drukken en de Nieuwe Wereldorde te vestigen. En dat betekent dat alle tradities moeten verdwijnen.

En dat gebeurt allemaal onder de "bezielende leiding" van twee liberale, VVD en D66 en twee christelijke partijen CDA en ChristenUnie, (u leest het goed "christelijke" partijen) met steun van de oppositie m.u.v. de PVV. Samen met het kartel zijn zij begonnen om van Nederland een communistisch land te maken....de ‘Grote Reset’ agenda van Bilderberger Klaus Schwab, de voorzitter van het World Economic Forum (WEF). In 2030 moet de transformatie op wereldschaal zijn voltooid, maar al in 2025 zal ons land onherkenbaar zijn veranderd – voor zover dat niet nu al het geval is.

Pers?
De pers doet niets. Dit is de grootste georganiseerde misdaad tegen de mensheid in de geschiedenis, en de pers verwelkomt het met open armen. Onder Rutte is alles naar de klote gegaan en het volk en de media kussen zijn voeten. Dat gaat je verstand toch te boven? Over 10 jaar heeft u helemaal niets meer, geen aardse bezittingen, maar ook geen rechten.... "Ausweis bitte!"

Kleine elite moet gered worden
De COVID-pandemie is het biologische wapen tegen de mensheid om de “Great Reset” te realiseren. Dit is althans de gedachte van velen, die wat verder graven dan het oppervlakkige gepeuter van het Internationale Journalistendom. De grote reset wordt gebracht om de mensheid te redden... maar dat is een grove leugen. De grote reset is bedoeld om een kleine geselecteerde elite te redden, en nergens anders om.

De reeds decennia geleden geplande “reset” is een oorlogsverklaring aan de mensheid. De balans is opgemaakt en "men" heeft besloten, dat het menselijke ras haar taak heeft volbracht. Alle macht, goud en grond is geconcentreerd bij een kleine elite. Het is niet meer mogelijk om nog meer macht te concentreren Het is klaar met consu- meren. Tijd voor consu-minderen. En men heeft bedacht dat dat alleen maar kan door de wereldpopulatie in te krimpen via een onnatuurlijke weg.

Deze elitaire opperwezens zien de rest van de mensheid als moeilijk te controleren loslopend vee. En zullen ook als zodanig behandeld en geprogrammeerd moeten worden. Uiteindelijk omgebouwd naar gecontroleerde deels synthetische wezens, die tevreden met hun zombie bestaan zijn. Een klein gedeelte van die kudde moet worden geïnstalleerd als uitvoerders van het plan. Om bij de mensheid geen argwaan te wekken worden via gemanipuleerde verkiezingen de “juiste uitvoerders” aan de macht geholpen, met name in de westerse wereld.

Gepland
Klaus Schwab liet zijn boek ‘Covid-19 The Great Reset’ al op 9 juli 2020 van de drukpersen rollen. Omdat het allemaal al lang gepland. was. Iedereen die dat nu nog niet ziet, is simpelweg onder zware hypnose van de media. Je kunt niet in 6 maanden een totaal economisch plan hebben uitgewerkt voor een totale wereldwijde economische reset die ook nog eens alle facetten van de maatschappij wil veranderen.

En alles is gebaseerd op "aannames". Op “besmettingscijfers”, op (vermeende) ziekenhuisopnames en op (gefabriceerde) volle IC cijfers. “Ja, maar dat kun je toch niet op wereldwijd niveau zo grootschalig faken?” Dan moet u zich eens verdiepen in propagandatechnieken van de heer Goebbels, tijdens het nazibewind van baas Hitler in WW-II en tevens een beetje kennis nemen van machtspiramides en de gewilligheid van mensen om ergens aan mee te werken in ruil voor geld of in ruil voor een plekje in de prachtige nieuwe heilstaat na The Great Reset.

Natuurlijk wordt het allemaal gebracht onder het mom van de ideale samenleving. Om een grote reset te kunnen realiseren wil je af van iedereen met een kritische geest en iedereen die vraagtekens heeft bij een technocratisch wereld bestuur.

Het WEF "Witboek"
Het World Economic Forum (WEF) heeft zojuist (oktober 2020) een zogenaamd Witboek gepubliceerd, getiteld "Reset the Future of Work Agenda – in a Post-Covid World".
Het leest als het verhaal van een beul. Het belooft een gruwelijke toekomst voor zo'n 80%-plus van de (overlevende) bevolking. George Orwell's "1984" leest als een goedaardige fantasie, in vergelijking met wat het WEF in gedachten heeft voor de mensheid. De termijn is tien jaar – in 2030 – moet de VN-agenda 2021 – 2030 zijn uitgevoerd.

Geplande bedrijfsmaatregelen nav Covid-19
Een versnelling van gedigitaliseerde werkprocessen, wat leidt tot 84% van alle werkprocessen als digitale, of virtuele / videoconferenties.
Zo'n 83% van de mensen is van plan om op afstand te werken – dus geen interactie meer tussen collega's – absolute sociale distantiëring, scheiding van de mensheid van het menselijk contact.
Ongeveer 50% van alle taken zijn gepland om te worden geautomatiseerd - met andere woorden, de menselijke input zal drastisch worden verminderd, zelfs tijdens het werken op afstand.
Versnel de digitalisering van bijscholing / herscholing (bijvoorbeeld aanbieders van onderwijstechnologie) – 42% van de vaardigheidsupgrades of training voor nieuwe vaardigheden zal worden gedigitaliseerd, met andere woorden, geen menselijk contact – allemaal op computer, Kunstmatige Intelligentie (AI), algoritmen.
Accelerate de uitvoering van bijscholing / herscholing programma's - 35% van de vaardigheden zijn gepland om te worden "re-tooled" - dat wil zeggen bestaande vaardigheden zijn gepland om te worden verlaten - ter ziele verklaard.
Versnel de lopende organisatorische transformaties (bijvoorbeeld herstructurering) – 34% van de huidige organisatorische opstellingen zal naar verwachting worden "geherstructureerd" – of, met andere woorden, bestaande organisatiestructuren zullen verouderd worden verklaard - om ruimte te maken voor nieuwe sets van organisatorische kaders, digitale structuren die de grootst mogelijke controle over alle activiteiten bieden.
Tijdelijk overplaatsen van werknemers naar verschillende taken - dit zal naar verwachting 30% van de beroepsbevolking raken. Dat betekent ook totaal verschillende loonschalen – waarschijnlijk onleefbare lonen, waardoor het ook geplande "universele basissalaris" of "basisinkomen" – een loon zou zijn dat je nauwelijks laat overleven, een duidelijke behoefte. – Maar het zou je volledig afhankelijk maken van het systeem – een digitaal systeem, waar je helemaal geen controle hebt.
Tijdelijk verminderen van het personeelsbestand - dit is naar verwachting van invloed op 28% van de bevolking. Het is een extra werkloosheidscijfer, vermomd, omdat de "tijdelijk" nooit meer terug zal komen naar full-time.
Permanent verminderen van het personeelsbestand – 13% permanent minder personeel.
Tijdelijk meer personeel – 5% – er is geen verwijzing naar wat voor soort arbeidskrachten – waarschijnlijk ongeschoolde arbeid die vroeg of laat ook zal worden vervangen door automatisering, door AI en robotisering van de werkplek.
Geen specifieke maatregelen uitgevoerd - 4% - betekent dit dat slechts 4% onaangeroerd zal blijven? Van het algoritme en AI-gestuurde nieuwe werkplekken? – zo klein en onbeduidend als de figuur is, het klinkt als "wishful thinking", nooit te bereiken.
Het personeelsbestand neemt permanent toe – slechts 1% wordt verwacht als "permanent toegenomen personeelsbestand". Dit is natuurlijk niet eens cosmetica. Het is een grap.
Dit is het wat naar voren wordt gebracht, namelijk het concrete proces van de uitvoering van The Great Reset.

De Grote Reset voorziet ook, een kredietregeling, waarbij een persoonlijke schuld zou worden "vergeven" - tegen het overhandigen van alle persoonlijke activa aan een administratief orgaan of agentschap - men heeft daarbij het IMF in gedachten..
Dus, je zou niets bezitten - en gelukkig zijn.


Ook komt het niet bij u op om het niet eens met het systeem te zijn , want u bent covid-gevaccineerd en nano-gechipt, zodat met 5G en binnenkort te komen 6G, uw geest kan worden gelezen en beïnvloed.

Noem dit alsjeblieft geen samenzweringstheorie. Het is een Witboek, een "gezaghebbend verslag" van het WEF.

DARPA – Defense Advanced Research Projects Agency, maakt deel uit van het Pentagon –en heeft jaren geleden de technologie ontwikkeld. Het is slechts een kwestie van tijd om het uit te voeren. En uitgevoerd zal het zijn, als Wij, Het Volk, niet protesteren - Massale burgerlijke ongehoorzaamheid is aan de orde - en dat eerder vroeger dan later.
(Ik heb dit WEF-verslag via Global Research)

Hoe langer we wachten met actie, met burgerlijke ongehoorzaamheid, hoe meer we slaapwandelen in deze absolute menselijke ramp.

Ik denk aan onze prachtige jeugd. Wij mogen niet toelaten dat aan onze kinderen en kleinkinderen hun toekomst wordt ontnemen. Dat kúnnen en mógen wij niet toestaan !

Bij deze bezorgde waarschuwing wilde ik het laten voor deze week en hef het glas op uw gezondheid en welbevinden PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 22 november 2020:
VVD 36(+1), PVV 24, PvdA 13, D66 13(+1), CDA 12(-1), GroenLinks 12(-1), SP 10(-1)FvD 8, ChristenUnie 7, PvdD 6(+1), SGP 4, DENK 3, 50+ 1, Code Oranje 1
Laast bewerkt: 1 jaar 6 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 6 maanden geleden - 1 jaar 6 maanden geleden #56865 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 15 november 2020

Peilingen
Ook deze week zien we geen verschuivingen in electorale voorkeuren. Vier maanden voor de verkiezingen is er amper enige beweging te zien bij het electoraat.

Vanuit de vraagstelling over de premierkeuze van deze week is ook goed te zien hoe sterk de electorale positie van de VVD/Premier Rutte is. Er zijn wat namen voorgelegd aan de kiezers met de vraag hoe ze zouden reageren als die persoon na TK2021 premier is geworden. Men kon reageren, dat men die persoon graag als premier zag tot en met zeker niet als premier wilde.
De enige persoon die nog een beetje in de buurt komt van Rutte is de troetelbeer van het CDA: Wopke Hoekstra. Die scoort overduidelijk beter dan de huidige lijsttrekker Hugo de Jonge.
Enfin, Maurice de Hond duidt het even als volgt:
“Met zulke hoge scores voor de VVD en Mark Rutte is het moeilijk voor te stellen hoe dat nog tot grote electorale verschuivingen in de komende vier maanden zal kunnen leiden.” Volgens De Hond is het “meest spannende element” of er een werkbare meerderheid voor een regering van vier partijen zal gaan ontstaan.
Tot slot: De enige ‘nieuwkomer’ op de verkiezingslijst die een zetel lijkt binnen te harken is het Code Oranje van Richard de Mos. Andere nieuwkomers waaronder de partij van ex-FVD’er Henk Otten en de nieuwe partij van Henk Krol worden compleet kansloos geacht.
Als u houdt van veelkleurige staafdiagrammen om de serie vragen over de premier van uw keuze te onderbouwen, dan is Peil.nl daarvoor de aangewezen plek.

Nieuwe termijn voor Rutte.?
Asjeblief niet !! Ik verdraag zijn leugens en bedrog niet meer. Door kiezers consequent te behandelen als domme burgers die niet met de waarheid overweg kunnen, oogst je een heleboel achterdocht en chagrijn. Het chagrijn hierover blijft overigens niet beperkt tot burgers en kiezers. Ook in de hogere echelons van bestuurlijk Nederland is de frustratie aan het groeien. Adviesorganen, meetinstituten en statistische bureaus zijn ook steeds meer gepolitiseerd geraakt onder politiek VVD- wensbewind, met als gevolg dat hun adviezen, rapporten en statistieken selectief worden aangewend hoe het politiek het beste uitkomt, of achteloos onderin de la worden gelegd als het niet uitkomt - en de makers van al die rapporten uiteindelijk wel het publieke chagrijn mogen incasseren als het op de inhoud gebaseerde politieke beleid het grote publiek onwelgevallig is (hoi stikstofpuinhoop, een loepzuiver politiek probleem waar RIVM c.s. de schuld van krijgen). Dat is Rutte, ten voeten uit...

Wob
De Nederlandse Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is altijd een tragisch vehikel van frustratie en ostentatieve ontkenning middels overdadige weglakking geweest, maar zeker de afgelopen jaren zagen we steeds vaker en steeds duidelijker hoe de middelvingerkleurige stift vooral gehanteerd wordt om politici en machthebbers te beschermen tegen de waarheid, en niet om "staatsveiligheid" (vaak gebruikt argument), "persoonlijke beleidsopvattingen" van individuele ambtenaren (onzinargument) of diplomatieke belangen te beschermen tegen overdadige datadeling. Het is allemaal onder VVD-bewind verergerd, en niet alleen bij klassieke VVD-ministeries als Veiligheid &Justitie, tot op een punt dat er alleen nog politieke gevolgen zijn voor falende, liegende en informatie verzwijgende bewindslieden als het politiek opportuun is.

Drie kabinetten Rutte heeft voorlichting, inlichting en informatierecht gebundeld in een grote leugenmachine die ontkenning van de feiten, selectief geheugenverlies en het weglakken van de waarheid tot norm heeft gebombardeerd - met de burgerdood van de geloofwaardigheid als collateral damage, en schade aan het open publieke debat die niet te overzien is. Op de korte termijn werkt het...wellicht, kijk maar naar de vele opgehaalde schouders over enkele tientallen Iraakse bijvangstdoden, maar wat zijn de effecten van dat chronische, ziekelijke liegen op de langere termijn. Zolang de VVD de grootste partij is zullen ze het zich niet af gaan vragen. Schouderophalend lezen ze dat Rutte op werkelijk alle sociale media compleet wordt weggeschreven. Aan de peilingen die voor de VVD nog immer gunstig zijn moet dan ook geen enkele waarde worden toegekend. Die zijn gemanipuleerd. Op dat gebied staat het panel van de staatsomroep -Een vandaag _ bovenaan

Statuur
Vroeger waren Kamerleden mensen van statuur . Toen er 30 jaar geleden een banketbakker in de kamer kwam stond het land op z'n kop . Niet dat er geen "gewone" (ik bedoel geen linkse UV of UVA geïndoctrineerde/ gediplomeerde mensen in de Kamer mogen, maar de consequentie kan bij overdaad zijn dat die alles liever willen dan een noodgedwongen vertrek door een val van het kabinet. Daar hebben we tegenwoordig, om het land te behoeden (lol) voor dit kwaad, wat op gevonden : er hoort "fractiediscipline" te zijn want "het land moet geregeerd worden " en een "stabiele" regering wordt als een groot goed gezien . Helaas zit in deze redenering vandaag de dag teveel eigen belang

Coronascam
"Het land moet geregeerd worden", zei Rutte. Nou, doe dat dan, in plaats van als een blind paard achter de globalisten aan te draven, de bevolking met onzinnige maatregelen te vernederen en de economie te vernielen. We hebben momenteel een sterftecijfer door corona dat vrijwel gelijk staat aan het sterftecijfer bij een griepgolf, maar economische activiteiten in nagenoeg het hele land worden lamgelegd. "Het land moet geregeerd worden..." en daarom verplicht Rutte het dragen van mondkapjes, wetende vanuit vele, vele onderzoeken dat mondkapjes totaal geen bescherming bieden tegen corona. Jaap van Dissel van het RIVM zegt het zo: “200.000 mensen moeten minstens 1 week een mondkapje dragen om misschien 1 besmetting te voorkomen” . Bovendien is het dragen van zo'n muilkorf bewezen ongezond.

"Let's call a spade a spade"
Waarom belazert u de kluit door steevast te spreken over "besmettingen" bij een positieve uitslag PCR-test?
"Omdat ze het anders thuis helemaal niet meer snappen". Etaleer uw arrogantie rustig verder....het volk weet het verschil donders goed. Het volk weet ook dat de PCR-test niet betrouwbaar is en feitelijk helemaal niet voor corona-diagnose gebruikt mag worden.
Ja, u hoort niet graag kritiek op de corona-zwendel en daarom zijn reacties op de site van KNMG uitgeschakeld. Waarom mogen burgers niet lezen wat daar door gerenommeerde deskundigen wordt geplaatst?

Er wordt voortdurend gesproken over "overvolle IC's" wegens corona, terwijl de cijfers zeggen dat van de 1159 beschikbare IC-bedden er "slechts" 595 bedden bezet zijn door corona patiënten? Waarom worden er nog altijd angstaanjagende beelden en berichten het land ingestuurd van ambulances die uren moeten wachten bij een ziekenhuis, terwijl er nog steeds ziekenhuizen gesloten worden? Staat daar heel hypocriet de zorgmedewerkers op te hemelen, die zich een bult moeten werken omdat u eerder 70.000 van hun collega's op de keien hebt getrapt.
U breekt de economie nog verder af door de horeca op slot te gooien, terwijl bewezen is dat het aantal positieve test-uitslagen nog geen 2% van het totaal corona-patiënten bedraagt. En, zoals al eerder opgemerkt: die test is KNUDDE ! Die mag niet gebruikt worden voor de vaststelling of iemand corona heeft.

Waarom is de horeca voortdurend de klos? Omdat in de kroeg onder het genot van een biertje weleens plannen gemaakt zouden kunnen worden voor burgerlijke ongehoorzaamheid en er besloten zou kunnen worden om de hooivorken uit de schuur te halen en gezamenlijk op te trekken naar het Binnenhof. Dáárom moet de branche kapot... Daarom moesten ook de motorclubs verboden worden...nou ja, die natuurlijk ook vanwege de handel in drugs, we weten immers dat de overheid geen concurrentie duldt

Het valt me trouwens ook op dat er ineens geen cijfers meer bekend gemaakt worden van influenza, die in deze tijd van het jaar altijd flink oplaait.

Avondklok
En dan die avondklok. Man geef gewoon toe dat je stelende, stekende, en brandstichtende Marokkanen niet de baas kunt en dat het niks met corona te maken heeft. Maar ja, dan krijgt Wilders gelijk en je sterft nog liever dan dat toe te geven...toch? Nou, van mij maggu hoor!

Vaccin
Weet u wat ik ook zo verdacht vind? Dat er eind van dit jaar Corona-vaccins beschikbaar zouden zijn. Nu weet ik me te herinneren dat ieder ander vaccin eerst jaren wordt getest voordat het wordt toegelaten. Nu niet nodig? Bill Gates zet er wel de sokken in hè? Bang dat er nog meer burgers wakker worden en Bill zijn verdienmodel naar de knoppen ziet gaan? Is het daarom dat we meerdere keren gevaccineerd moeten worden...maar op z'n minst jaarlijks? Platspuiten... ziek maken, zodat Big Pharma ook nog wat aan je verdient?
Wat een wereld !!
Ohw ja, en dan die uitglijder van Hugo Bloemschoen die zo onverbloemd zijn machtswellust etaleert met "gevaccineerden" krijgen meer vrijheid dan de niet-gevaccineerden. Ik vraag me af hoe lang die vrijheid duurt met zoveel vaccin-gif in je donder.

En nou lees ik dat u zich opnieuw verkiesbaar stelt voor nog een termijn premier van Nederland. Joh...als dat maar lukt na zo corona-vaccinatie.

Een man is gestorven en gaat naar de hemel.
Zodra hij voor de Poort staat, ziet hij ineens allemaal gigantische klokken achter Petrus staan.
Hij vraagt:
"Wat doen al die klokken hier in hemelsnaam??"
Petrus antwoordt:
"Dat zijn de zgn. 'Leugen-klokken'. Iedereen op aarde heeft er eentje. Elke keer dat je liegt, verschuiven de wijzers."
"Aha", zegt de man, "en die klok dan? Die staat op 0.00 uur!"
Petrus kijkt welke hij bedoelt.
"Dat is die van Moeder Teresa. De wijzers zijn nooit verschoven, want ze heeft nog nooit gelogen!"
De man staat er versteld van.
"En van wie is die klok?"
Petrus zegt: "Dat is de klok van Abraham Lincoln. De wijzers zijn twee keer verschoven, want hij heeft in zijn leven slechts twee keer gelogen."
De man krabt eens aan zijn kin en denkt goed na.
"Waar hangt de klok van Mark Rutte??"
Petrus: "Die hangt in mijn kantoor. Die gebruik ik als ventilator."

Ik neem er een grote bel rooie op ! En toast op de gezondheid en welbevinden van mijn maatjes PROOST !

U krijgt van mij nog de politieke stand van het land, die wegens geen verschuivingen gelijk is aan die van vorige week en de week daarvoor

VVD 35, PVV 24, PvdA 13, CDA 13, GroenLinks 13 D66 12, SP 11, FvD 8, CU 7, PvdD 5, SGP 4, DENK 3, 50+ 1, Code Oranje 1
Laast bewerkt: 1 jaar 6 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 6 maanden geleden - 1 jaar 6 maanden geleden #56838 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 8 november 2020

Peilingen
Wederom geen verschuivingen in politieke voorkeur. Maurice de Hond schrijft dat ook Nederland een sterke polarisatie in het electoraat kent. De resultaten van de Amerikaanse verkiezingen leert ons weer veel over een trend, die ook in Nederland waarneembaar is. Net zoals bij de Amerikaanse verkiezingen van 2016 horen en zien we in de Nederlandse media dit keer vooral verbazing dat zoveel mensen (toch weer) voor Trump gekozen hebben.
...."In de Nederlandse media vooral verbazing dat zoveel mensen (toch weer) voor Trump gekozen hebben" Het ontnam mij de lust om verder te lezen. Maar mocht u benieuwd zijn naar het vervolg: Peil.nl

America 2020
Punt van Orde: Niet CNN of andere media wijzen de (nieuwe) president aan. Dat doet het Kies-College .Niets en niemand anders. Behalve als de Supreme Court er anders over oordeelt. Dat college van kies-mannen en -vrouwen, komt medio december a.s. bijeen.
Tot die tijd, is er geen 'President-elect'.


Rare jongens, die Amerikanen
Tsjonge, de beste Amerikaanse president ooit wegstemmen ... rare jongens die Amerikanen. Ik zeg dat nu wel zo maar er is nog niets beslist..de rechtszaken moeten nog worden afgewacht. Ik denk ook dat zonder corona dit Trump niet was overkomen, tot dan liep de economie immers als een trein. Trump is een bully en een ongelikte beer. Een schoffeerder van de bovenste plank. Een man die zei wat hij dacht. En heel veel goeds voor Amerika heeft gedaan. Daarom heeft hij ook zoveel stemmen gekregen. Hij was niet gekozen om aardig gevonden te worden. Dat heeft hij zelf geëtaleerd. Maar hij heeft zijn beloften wel waar gemaakt. Amerika staat er beter voor dan na Obama.
Natuurlijk is de verkiezing een Amerikaanse aangelegenheid, en moeten de Amerikanen zelf kiezen voor hun President en hun toekomst. Maar we moeten wel vaststellen dat Donald Trump een veel beter rapport over de laatste 4 jaar kan overleggen dan menigeen in het begin zal hebben verwacht. Daarom verdient hij ook een kans om het karwei in de komende 4 jaar af te maken. Of hij die kans ook krijgt weten we binnen een paar dagen. En zoals gezegd: tot die tijd staat de wereld even stil.

Trump was de luis in de pels die ongezonde organisaties ontmaskerde en dat pruimde de politiek niet waar de status quo de norm is waar vooral geen verandering in mag komen. Het carrousel van moreel foute politiek en corrupte politici moet vooral verder draaien en niet alleen in de VS.

Biden gewonnen?
Foute "leiders" in de wereld danken hun God Mammon op de blote knieën voor Joe Biden. De man is corrupt, zijn zoon is nog corrupter, en Biden is een overtuigd aanhanger van de oorlogslobby. Hij mag dan praktisch onzichtbaar zijn, maar gelijktijdig is hij levensgevaarlijk. Biden zit op een lijn met de Clintons, die steeds uit zijn geweest op een oorlog met Rusland. Kortom; een figuur als Joe Biden zal de wereld binnen een heel korte tijd in een enorme ramp storten. Hopelijk zullen ook de Amerikaanse kiezers dit zo zien, en deze schandvlek voor de Amerikaanse politiek voor altijd het bos in sturen. Dat had eigenlijk al gebeurd moeten zijn, maar de Amerikaanse, en deels ook de buitenlandse media, weigeren de waarheid te schrijven over de Biden familie. Het zal ze niet helpen, het internet staat vol met details over de misdaden die door deze figuren zijn begaan. En er komt nog iedere dag iets bij.
Maar "Europa" feliciteert zichzelf....te dom om te begrijpen in welk spinnenweb ze verstrikt is geraakt...Biden spreekt zo netjes en coherent. Dolletjes!
Gefeliciteerd ook ayatollahs en Chinezen. Jullie krijgen de wind in de zeilen. Gefeliciteerd ook windmolen leurders en zonnepaneel handelaren en elektrische auto's verkopers. Jullie gaan miljarden verdienen. Jammer Kim Jong Un, u krijgt geen liefdesbrieven meer.

Heeft Biden gewonnen? Absoluut geen probleem. Als iemand écht en zonder kiezersbedrog heeft gewonnen, dan heeft hij gewonnen. Maar deze verkiezingen hangen van fraude aan elkaar. Er is een groot aantal bewijzen van een lang van tevoren georganiseerde verkiezingsfraude, geregistreerd door Project Veritas, Judicial Watch, Gatestone Institute e.a.
Biden was zelfs zo brutaal om een paar weken geleden te verkondigen dat zij "het beste verkiezingsfraudesysteem uit de geschiedenis" hebben.

In de door de "dems" gecontroleerde staten is computer software van "Dominion gebruikt waar grote geconstateerde stem-malversaties mee zijn gepleegd. Dominion is direct te linken aan de DNC .
Kleinigheidje zijn ze helaas vergeten : in staten waar Dominion Biden heeft laten winnen zijn ze vergeten de stemmen voor de Senaat dienovereenkomstig mee te frauderen. De Republikeinen behielden er per Staat hun posities of veroverden er nog een paar bij...Vreemd hè?

De Amerikaanse luitenant-generaal Tom McInerney zegt dat elementen in de CIA in samenwerking met de Democraten ‘Operation Scorecard’ hadden opgezet, waarmee door middel van het manipuleren van de software van de stemcomputers de uitslag zou kunnen worden veranderd. Gisteren werd onweerlegbaar bewijs geleverd dat dit in ieder geval in Michigan is gebeurd. In Atrim County bleken 6000 stemmen voor de Republikeinen door een zogenaamde "software storing" bij de Democraten te zijn bijgeschreven. Dezelfde software is in 47 andere counties in Michigan, èn in ALLE andere swing staten gebruikt: Nevada, Arizona, Minnesota, Wisconsin, Georgia en Pennsylvania. De CEO van de fabriek is een oud staflid van Pelosi.

Het is niet Biden die wint, maar Amerika en het Vrije Westen dat heeft verloren.
Gecondoleerd gewone Amerikanen. Nog meer immigratie, nog meer miljarden verspilling, nog meer censuur, nog meer islam, nog meer BLM, nog meer transgender gel*l. Nog meer chaos.

Het is misselijkmakend om te zien dat een land als de Verenigde Staten er niet in slaagt om zich op een fatsoenlijke wijze te kwijten van haar taak om de wereld te laten zien hoe je dat nou doet, een verkiezing organiseren. En natuurlijk begin ik ook te twijfelen aan de borging bij ons, als ik zie hoe je elke verkiezing naar je hand kunt zetten middels software, en ik lees in een ander artikel dat veel staten in dat technologisch geavanceerde land gebruik maken van verdachte software. En al helemaal als "glitches" ook daadwerkelijk, aantoonbaar, stemmen van de ene kandidaat overhevelden aan de andere. Van Trump naar Biden, inderdaad. De Verenigde Staten zijn afgedaald tot de status van een ‘Bananen-Republiek’. Ernstig teleurgesteld in het verlies voor de Traditionele Democratie. U weet wel, die democratie van vóór de tijd dat we collectief het omverwerpen van gekozen volksvertegenwoordigers begonnen te verkopen als een zege voor de democratie, zonder hoofdletter. Een tijd waarin je ook niet zomaar van alles kon beweren.

De "journalistieke klasse" van de NOS, in de persoon van Ron Fresen, heeft er geen moeite mee. Die bestond het om in een uitzending vanuit Amerika te zeggen dat het in dat land juist allemaal perfect is georganiseerd en verliest daardoor op slag zijn geloofwaardigheid.

Biden roept nu de democraten en republikeinen op om vrede te sluiten en niet "omzien in wrok".
Daar heb je het al, dat slap gel*l. Hij gaat er totaal aan voorbij dat de Democraten - Obama voorop - de Republikeinen 4 jaar lang hebben weggezet als vijanden van de democratie, racisten en kwaadaardige wezens. Trump weggezet als een duivel die aan alles wat fout ging schuld heeft. Hij heeft nog net niet het coronavirus uitgevonden en laten verspreiden. Die eer komt zijn vijanden toe. Perfect timing.
En dan nu oproepen tot verdraagzaamheid? Je moet maar durven!

“Remember, remember, the fifth of November, Gunpowder Treason and Plot”.
Don’t you Remember,
The Fifth of November,
‘Twas Gunpowder Treason Day,
I let off my gun,
And made’em all run.
And Stole all their Bonfire away. (1742)

(klassieke Guy Fawkes coup)

Politieke stand van het land gelijk aan die van vorige week omdat Maurice de Hond geen verschuivingen in het politieke landschap heeft kunnen peilen.
VVD 35, PVV 24, PvdA 13, CDA 13, GroenLinks 13 D66 12, SP 11, FvD 8, CU 7, PvdD 5, SGP 4, DENK 3, 50+ 1, Code Oranje 1
Laast bewerkt: 1 jaar 6 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 6 maanden geleden - 1 jaar 6 maanden geleden #56810 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 1 november 2020

Peilingen
Er zijn een paar verschuivingen t.o.v. twee weken geleden, maar Maurice de Hond ziet een stabiel patroon. De VVD staat ruim 10 zetels voor op de PVV en die staat weer ruim 10 zetels voor op 5 volgers (PvdA, CDA, GroenLinks, D66 en SP). De verzwakking van de FVD gaat door. Staat nu op 8 zetels. 50PLUS zakt weer terug naar 1 zetel. De nieuwe partij Code Oranje van Richard de Mos staat op 1 zetel. Als die partij wat zou gaan stijgen zou dat de PVV schade kunnen berokkenen, volgens De Hond.

Als dit de uitslag zou worden van de verkiezingen dan zou alleen een kabinet met VVD en PVV erin met vier partijen een regering kunnen vormen (nog altijd 17 zetels nodig van de derde en vierde partij. Als de PVV er niet in zou komen dan zijn er dus 5 partijen nodig. Naast de VVD met 35 zetels zijn er dan nog 41 nodig.
Alles na te lezen op Peil.nl

"De dag die je wist dat zou komen"
Alsof het land nog niet ver genoeg naar de knoppen is geholpen in de afgelopen 10 jaar, wil de in 2010 aangetreden minister-president gewoon doodleuk nóg een termijn doorgaan en tot 2025 (!) aan de touwtjes van Nederland blijven trekken. Kijk naar Duitsland. Merkel heeft haar hand ook overspeeld door voor een vierde ambtstermijn te gaan. Als a lame duck zit ze nu de rit uit, onmachtig tot regie of sterke sturing. Narcisten als Rutte hebben de neiging om zichzelf meer loyaliteit en steun toe te dichten dan in werkelijkheid voorhanden is.

Maar goed, de MSM is, zoals verwacht, euforisch. Niets dan lof en positieve reacties op televisie. Niet alleen de MSM is vol lof over de beslissing van Rutte...de talkshowtafels soppen van geluk. Leek wel een necrologie, niets dan goeds van de dode.
Tot Joost Eerdmans, op diezelfde avond van de bekendmaking te gast was bij Op1 en wat dissonanten in het rond strooide:
“Het is niet zo onverwachts, toch? Ik vind het knappe van Rutte altijd dat hij zo sympathiek is voor veel mensen en ondertussen zo veel beloftes kan breken. Ik zat vandaag nog na te denken wat hij in de loop der jaren allemaal heeft gegarandeerd en niet is gelukt. Toch komt hij ermee weg, dus dat is op zich een heel knappe prestatie.”

Nou Joost, wij hebben er ook nog wel een paar. Wat dacht je van: Megamiljarden naar Zuid-Europa, woningnoodramp, onbeperkte immigratie, massale verarming, schijndemocratie, idiote Co2 norm, Van Het Gas Af, miljarden naar de bio bijstook, afbraak van de democratie (referendum), misbruik van de rechterlijke macht (proces wilders), spionage via sleepwet, soevereiniteit overdracht aan de EU, twijfelachtige stembusuitslagen. Ik zal best nog wel wat "wapenfeiten" hebben vergeten .Bijvoorbeeld die over de sociale zekerheid, die met de grond gelijk werd gemaakt. En bereid u zich er op voor...volgens het partijprogramma stopt deze nachtmerrie voorlopig nog niet. Geen vangnet meer en aanvullingen voor mensen met zeer lage inkomens middels Toeslagen. Staat ook op het ToDo-Lijstje om af te vinken.
Rutte wil af van het in 2005 ingevoerde toeslagensysteem en zet er op in dat er alternatieven klaar zijn als een nieuw kabinet na de verkiezingen in 2021 aantreedt. De Jonge van het CDA, wil hiertoe het minimumloon met 10 procent verhogen. De truc die ze nu willen uithalen ( let op) we verhogen het minimumloon en we schaffen de toeslagen af. Haalt de Belastingdienst tenminste minimaal 34 procent via Loonbelasting terug voor het Rijk. Ik ben bang dat er nog meer gaat sneuvelen, zoals bijstandsuitkeringen, UWV en knabbelen aan de AOW. Wordt te duur hè.
Joh, als je kijkt wat je onder de streep overhoudt als de Ontwikkelingshulp aan de Palestijnen is overgemaakt, de Coronahulp aan Afrika is betaald, de eindeloze stroom gelukszoekers met "huis, wijf, smartphone en Nikes" is gefinancierd, de actievoerende NGO's zijn gesubsidieerd en niet te vergeten de jaarlijkse miljarden voor "rupsje nooit genoeg" de Europese Unie zijn overgemaakt, dan moet je wel snijden in de sociale voorzieningen om nog wat oorlogsmaterieel naar de jihadisten in Syrië te kunnen sturen, toch?
Dat Nederlanders voor die sociale voorzieningen een leven lang flinke premies hebben afgedragen, tja da's dan jammer.
Tijden veranderen folks. Swallow it !

Onvergeeflijk
Wat ik Rutte nooit zal vergeven is dat hij de ouderen in de verpleeghuizen opsloot in hun bedompte kamertjes, de zorgmedewerkers beschermende attributen weigerde, de bewoners het bezoek van hun geliefden ontzegde en ze in eenzaamheid liet creperen. Dat...is gewetenloos. Denkend aan de uitzending van Café Weltscherz over het Psychopatisch Virus. "Bij psychopaten ontbreekt het aan sturing vanuit het natuurlijke geweten. (..)Waar ze wel beter in zijn als de doorsnee mens is manipulatie. Dat is de manier waarop ze zich staande houden, dus het perfectioneren van hun masker, het beduvelen van mensen, dat is iets wat ze elke dag van hun leven oefenen. In elk contact zijn ze bezig mensen te manipuleren. Dat doen ze bewust en onbewust."

Een vierde termijn.
Er zullen ongetwijfeld weer talloze mensen zijn die erin trappen en er aan meewerken dat Rutte nog eens vier jaar de kans krijgt om ons land naar de verdommenis te helpen. Peilingen? Peilingen zeggen me niks. Die worden net zo gemanipuleerd als de statistieken van het CBS en niet te vergeten die van de Corona "geïnfecteerden" van het RIVM. Wat er op straat en in de social media gezegd wordt geeft een totaal ander beeld.


Verkiezingen 2021
Ik heb me afgevraagd wat Rutte zou gaan verzinnen om de verkiezingen een draai te geven. Karin Hildur Ollongren mocht het antwoord in de groep gooien. We gaan de Parlementsverkiezingen van 2021 over drie dagen spreiden. Corona. Het wordt te druk. We kunnen onmogelijk anderhalve meter afstand van elkaar houden.

Mijn grote bezwaar: bij een verkiezingsdriedaagse, kan een fors aantal dagen de ingevulde stemformulieren uit het zicht worden gehouden, maar wel worden ingezien. Waardoor elke uitslag is te plooien. Verzegelde stembussen? Túúrlijk joh.
We hebben het immers zien gebeuren met de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2019. In Nederland zijn de stembiljetten op donderdag 23 mei ingevuld en in een ruimte opgeslagen. Andere landen hadden, 23, 24, 25 en 26 mei om te stemmen. Alle tijd van de wereld om zaken in de gewenste richting bij te stellen. Op zondag 26 mei zijn de stemmen in besloten kring geteld, ook de Nederlandse stemmen die dus al 4 dagen beschikbaar waren, voor van alles en nog wat.
En kijk eens hoe goed de PvdA het gedaan had...was zomaar ineens, de grootste partij van Nederland in het EU parlement, toevallig de partij van TimmerFrans die de Europese burger honderden miljarden euro's afhandig mocht maken voor het "Klimaat".

Spoedwet
De Spoedwet is collectieve zelfmoord van de Senaat en dat zal me een zorg zijn maar nietsontziend slepen ze onze burgerrechten in hun val mee. De Eerste Kamer heeft op 27 oktober de hardvochtige en onbegrensde inperking van onze burgerrechten definitief gemaakt door de oneindig te verlengen Corona-spoedwet te aanvaarden. Onze vrijheid is na 75 jaar voorbij. Tegen het wetsvoorstel en vóór onze vrijheid stemden: FVD, PVV, SP, PvdD en Fractie-Otten. Analytische geesten hebben de verstrekkende reikwijdte van deze wet tevergeefs geprobeerd tegen te houden. Tegen zoveel onbenul bleek echter niet op te argumenteren.

Een medisch vraagstuk, leent zich niet voor wetgeving, en al helemaal niet voor een noodwet, die in wezen de Parlementaire democratie opheft. De staatsrecht-jurist prof. Wim Voermans toonde aan, dat de eerste versie van de noodwet, grondwettelijk onaanvaardbaar was. De tweede versie lijkt gematigder, maar is dat in principe niet.
Opeens wist de overheid te melden :"Prof. Voermans stemt er mee in", maar we horen prof.Voermans niet in persoon. En dat was in de eerste versie uitgebreid het geval. Nu geen woord. Heel verdachte situatie. En opvallend...ook de visie van andere staatsrechtgeleerden bleef uit.
Hoe het manipulatiespel werd gespeeld? . Via heel veel journalisten, ambtenaren, justitie, hoofden van instituties en al dan niet gesubsidieerde organisaties en instellingen, geselecteerde "overleg-tafels" (naar analogie van de klimaattafels), actiegroepen, etc.etc. En wie er dan kritiek heeft horen we opeens niet meer. Rutte weet exact hoe het spel te spelen.

Maar mag een wet die indruist tegen de Grondwet door het Parlement mag worden aangenomen? Mag zo'n wet überhaupt in stemming worden gebracht. Bestaat er feitelijk een rechtsgrond om een Grondwet te "overrulen". Mooie klus voor de komende weken om dat uit te zoeken.

Pieter Omtzigt
Wilde nog even de rol van Pieter Omtzigt onder uw aandacht brengen. Een bedenkelijke rol. Hij wekte het vertrouwen dat hij in de Kamer de rol van volksvertegenwoordiger vervulde. Maar deze man heeft vóór de Spoedwet gestemd, derhalve even zo vrolijk meegewerkt aan de afschaffing van het Parlement. Net zoals hij destijds ook vóór de Klimaatwet stemde. Is zijn carrière voor hem dan toch belangrijker dan integriteit en waarheid?


Hier wilde ik het bij laten voor vandaag.

En drinken we zo lang het nog kan/mag samen nog een glas wijn? Dan..Proost, op uw gezondheid en welbevinden
PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 1 november 2020:

0+ 1(-1), CoVVD 35(+2), PVV 24, PvdA 13(-1), CDA 13, GroenLinks 13(+1), D66 12, SP 11, FvD 8(-2), ChristenUnie 7(+1), PvdD 5, SGP 4, DENK 3, 5de Oranje 1
Laast bewerkt: 1 jaar 6 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 6 maanden geleden - 1 jaar 6 maanden geleden #56790 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 25 oktober 2020

Peilingen
Geen peiling zetelverdeling politieke partijen deze week.

Hoe een griepvirus de wereld kan veranderen
Of het nu gaat om politiek, bedrijfsleven of privéleven: het coronavirus bepaalt het tempo. Duizenden bedrijven stevenen af op een faillissement, en beperkingen op burgerrechten die nauwelijks mogelijk worden geacht worden besloten zonder discussie - voor onbepaalde tijd. Veel mensen blijven in angst en passiviteit. Regeringen onderwerpen zich aan aanbevelingen van "deskundigen", oppositie is moeilijk te zien, en de media vinden het wel prima. Hebben net nog een aanvullende 41 miljoen euro als aanmoedigingspremie gekregen.
Wat gebeurt hier eigenlijk? Het is duidelijk dat sommige van de huidige ontwikkelingen niet toevallig zijn.

The Big Reset
Het coronvirus, lockdowns, social distancing, mondkapjes, het monitoren van burgers, en als de veranderingen die in veel landen door hun regeringen doorgaan, voorzien we ook nog grootschalige burgerlijke ongehoorzaamheid en bloedvergieten, hardhandige militaire reacties, het compleet instorten van de wereldeconomie. Zie hier het scenario dat moet leiden tot het resetten van de wereld. Alles in het geopolitieke spectrum snelt in de richting van de Nieuwe Wereldorde. Alles volgens de agenda van het World Economic Forum - de Great Reset.

De dwingelandij begint steeds engere vormen aan te nemen. Naar aanleiding van deze Covid-19 worden we geconfronteerd met een tot nu toe zelden geziene terreur en hysterie - en dit op wereldschaal. Hierbij zijn 3 actoren actief: De politiek, in de brede zin van het woord; de MSM leugenpers; en de (pseudo) deskundigen. Alle drie behoren ze tot links en/of de loges (vrijmetselarij) of zijn er tenminste door gemanipuleerd. Deze drie actoren hebben dan beslist dat: de officiële Covid-19 versie een dogma is, dat heiligverklaard is, de afwijkingen hierop zijn een heiligschennis en een godslastering, de daders dienen dan te eindigen op de bandstapel, conform de principes van de Rechten van de Mens.

Dit alles gaat gepaard met een psychologische oorlogsvoering en intellectuele terreur, waarbij de agiprop van de toenmalige USSR slechts van Fabeltjeskrant-niveau was. Alles wat afwijkt is: fake news, hate speech, een hoax, een een complottheorie, etc.etc. De oplossing hiervoor is: censuur ! Debat met deskundigen op basis van wetenschappelijke argumenten wordt geweigerd. Als men zuiver in zijn schoenen staat, dient men geen schrik te hebben voor valide argumenten. Er zijn ook gelijkenissen tussen het optreden tegen de acties tegen het Coudenhove Kalergiplan en Agenda 21-30 van de Verenigde Naties, met deze Covid-19. Dit is logisch, gezien achter deze drie plannen, dezelfde occulte machten schuil gaan. Met betrekking tot Agenda 21-30 wordt zelfs opgeroepen tot het toepassen van de doodstraf op "klimaatprobleem ontkenners". George Orwell's "1984" rings a bell?

Twee obsessies
Bij dit alles zijn twee thema's, beter gezegd twee obsessies, leidend: het mondmasker en de lockdown. Via de "muilkorf" moet de bevolking het zwijgen worden opgelegd en vernederd., zoals dat vroeger met de slaven ook gebeurde. Via lockdown moet iedereen worden opgesloten, zieken en gezonden tezamen. Het land moet plat gelegd worden, waarna we dan kunnen gaan leven van de "hemelse dauw"..!

Opvallend was, dat tijdens de 1ste golf, die nog maar net gestart was, men al sprak over de 2e golf. Hebben zij parapsychologische gaven?
Rutte laat zijn oren graag hangen naar de "experts". Als de shit hits the fan kan hij zich mooi achter hun "deskundige ruggen" verschuilen. We hebben ze gevolgd...de "experts". Van Dissel: groepsimmuniteit. Groepsimmuniteit opbouwen was de juiste insteek. Rutte praatte hem hierin na. Toen hierop nogal wat kritiek kwam, niet in de laatste plaats omdat het toendertijd in Italië nogal uit de hand liep en niet goed begrepen werd hoe dat kon, is die originele insteek aangepast. Waarom niet al lang is terug gegrepen naar die originele insteek is verdacht en doet vermoeden dat een verborgen agenda wordt uitgerold. Misschien wel ‘The Great Reset’ waar ze bij het World Economic Forum van Klaus Schwab zo dol op zijn.

Avondklok op basis van aannames
De 10.000 nieuwe besmettingen die vrijdag werden gemeld door het RIVM zijn er "veel te veel", zegt Rutte vrijdagmiddag tijdens de persconferentie na een extra ministerraad. „Nederland heeft weinig reden tot juichen”, voegt hij daaraan toe. Het kabinet legt „alle scenario’s op tafel” als eind volgende week de besmettingscijfers nog steeds niet teruglopen. Rutte liet desgevraagd weten dat hij niet kan en wil uitsluiten dat er binnenkort — volgende week mogelijk al! — een avondklok wordt afgekondigd.

De 10.000 “besmettingen” zijn op basis van testen die besmettingen niet kunnen traceren, Nederland zijn massaal gek geworden door zich als makke lammetjes te laten testen, nooit gebeurde dit en nu kunnen ze de mensen natuurlijk van alles wijsmaken want er is geen referentie. .

Dat alle landen die lockdowns en mondkapjes hebben gehad nu ook (weer) in de problemen zitten door de "besmettingen" willen en kunnen ze niet zien. Een 2e lockdown is catastrofaal voor de volksgezondheid en de economie en dient maar één belang: het verhullen van de afbraak die in de gezondheidszorg onder Rutte heeft plaatsgevonden. Als dat de oplossing wordt is een 3e, 4e en 5e lockdown ook weer de oplossing. Politici en medici eten er geen boterham minder om, de bevolking kan de touwtyfus krijgen... kan ze uitrafelen.

Corona is met een mortaliteit (IFR) van 0,23% allang niet meer het probleem, het werkelijke probleem is het aantal IC’s. Het drastisch vergroten van de IC-capaciteit is volgens Gommers geen oplossing "want er is niks zo erg als we straks allemaal IC-bedden hebben, het personeel opgeleid, en er zijn dan geen patiënten, dan verveel je je dood."
Nu Gommers (en de politiek) door dit beleid in de problemen dreigen te komen roept Gommers om een keiharde lockdown waarbij tienduizenden bedrijven in de financiële problemen komen of failliet gaan en honderdduizenden banen verloren gaan. Vanaf mei 2020 heeft Gommers c.s alle mogelijkheden gehad om te werken aan een oplossing. Duitsland heeft zes keer zoveel IC-capaciteit maar lege bedden, waarom die bedden niet gebruiken of dat personeel hier naartoe halen? De reden is wrang: dat knaagt aan het verdienmodel van de Nederlandse ziekenhuizen…

Stop met testen
We hoeven helemaal niet aan een totale lockdown. Het is heel simpel om de “besmettingscijfers” omlaag te krijgen, stoppen met testen. Het lijkt voor de virologen moeilijk te accepteren dat virussen bij het leven horen. En dat projecteren ze maar wat graag op politici en de bevolking. Het ene virus is heftiger dan de ander maar je hoeft geen viroloog te zijn om te snappen dat een griepvirus niet te bestrijden is en ook weer muteert. Er moet ingezet worden op de behandeling van mensen die er echt ziek van worden. De zorg gaat dan wel weer klagen dat ze het niet aankunnen maar laat de vele mensen die nu de tests afnemen dan gaan helpen in de ziekenhuizen, dat is veel nuttiger werk dan de besmettingscijfers opkrikken.

Avondklok
Het is al totaal onacceptabel dat horecagelegenheden gedwongen gesloten zijn én dat zelfs supermarkten na 20:00 uur geen alcohol meer mogen verkopen (heeft niets met het virus te maken, maar alles met het afnemen van waar een mens van geniet), maar een avondklok? Dat is zo mogelijk nog erger dan al de al genomen maatregelen — maatregelen die op zich al een ongekende inbreuk maken op onze vrijheden.
Dit begint steeds zorgelijker te worden. En dan heb ik het niet over het virus, maar over de manier waarop onze overheid het virus zegt te bestrijden… Rutte is niet van plan om uit te sluiten dat het kabinet nóg verder gaat als het dat "nodig" acht. Hij gaat zo ver als hem opgedragen wordt. Deze ruggengraatloze opportunist doet ALLES wat hem opgedragen wordt. Eigenbelang is zijn drijfveer. Eeuwige Roem! Nou, die zal hij krijgen. Gegarandeerd !
Opa Dillinger had een reputatie op dat gebied en met kleinzoon Rutte "valt de vijg niet ver van het paard"

Mensen ontwaak aub. Het enige dat gebeurt is dat de cijfers verder oplopen als je meer gaat testen. Want die testen deugen niet. Nederland is een angstig land, een Noord-Korea aan de Noordzee, met een klik-mentaliteit en bol van leugens.

Die lockdown komt er zo wie zo. De reactie van het volk moet gepeild worden. Hoe ver kan men gaan met het vernederen en bespotten van de bevolking. Het leukste vinden zij de "mondkapjes". Er komt een mondkapjesplicht. Ze werken niet maar we verplichten ze wel. Om te gieren om te zien hoe iedereen met zo'n luier voor zijn waffel loopt. En dan moet je ze horen praten....een fel betoog wordt zo een bespottelijke mummelsectie. Gedragstraining...het is een gedragstraining!
Het punt was dat de grondwet de overheid verbied om burgers voor te schrijven wat men moet dragen. En dat is er niet voor niets in gezet. Het laatste kledingstuk dat mensen in Nederland verplicht moesten dragen was de Jodenster. Laat iedereen daar maar eens goed over nadenken. Nu kan een verplichting binnenkort wel, omdat de Corona of spoedwet bijna door het parlement is. Ook weer zo’n punt om bij stil te staan. De Coronawet heft delen van de grondwet op, en dat kan alleen maar worden uitgelegd als een echte stap richting de dictatuur. Natuurlijk zullen de politieke criminelen die hier mee bezig zijn in opdracht van hun meesters, met Rutte voorop, zeggen dat de wet maar tijdelijk is. Maar die leugen zal niemand meer geloven. Als de wet er eenmaal is zal hij tot in het oneindige worden verlengd. Trouwens, zei de Nederlandse regering een paar maanden geleden niet dat er geen mondkapjesverplichting zou komen? Leugens, leugens en nog meer leugens. De muilkorf zal niemand voor Corona of een ander virus beschermen. De maatregel dient alleen om de mensen weer gehoorzaam te maken, met angst als de drijfveer.

Wanneer iemand in dit land afwijkend denkt van de rest van de kudde, dan moet er iets goed mis zijn met diegene, zo is af te leiden uit de praktijk. Want, als iedereen zich op een bepaalde manier gedraagt, dan hoort dat zo en dan zitten we met z'n allen niet te wachten op een dwarsligger. Consensus is het woord dat dan graag gebezigd wordt, wat uit de praktijk te vertalen is als, de sterkste wint.
Maar zorgen de "dwarsliggers" nou juist niet voor het rechte spoor?

Stop de symboolpolitiek van deze gewetenloze dictators. Is nu werkelijk iedereen krankzinnig geworden? Mondkapjes bieden geen bescherming, maar we gaan ze toch verplichten. De horeca zorgt niet voor extra besmettingen, maar gaat toch op slot. De media beweren steeds dat het cijfer dat iedere dag wordt gepubliceerd, het aantal besmettingen aangeeft. Dat is niet waar. Het cijfers geeft het aantal positieve testen aan, en dat is iets heel anders. Hoelang gaat dit onzalige kabinet nog door met deze onzin? Totdat bijna alle winkels en andere kleinere ondernemingen failliet zijn? En dan nu nog een avondklok?

Deze paniekpropaganda wordt langzaamaan onderuit gehaald. Vorige week zei de World Health Organisation (WHO), normaal gesproken de grootste paniekzaaier van allemaal, dat regeringen moeten stoppen met de lockdowns. Volgens de WHO leveren deze maatregelen weinig op, terwijl ze wel een steeds groter wordende armoede veroorzaken. Gelijktijdig riep het Internationaal Monetair Fonds (IMF) juist op om wel door te gaan met de lockdowns.

Hier moeten we even bij stil staan. We weten allemaal dat de WHO een slechte rol heeft gespeeld in deze hele zaak. Maar het lijkt er op dat men nu toch wat aan het terug roeien is. Dit terwijl het IMF, dat geen enkele medische kennis heeft, wel een pleidooi voor de lockdowns blijft houden. De vraag is dan: waarom? Eigenlijk hebben we het al eerder geschreven. Het gaat in wezen helemaal niet om een virus. Het virus wordt gebruikt om alle macht naar het groot kapitaal te schuiven, en gelijktijdig de middenstand en de middelgrote bedrijven kapot te maken. Daarnaast worden de volkeren stap voor stap naar de slavernij gedreven. De lockdowns spelen hierin een hoofdrol. Geen wonder dus dat het IMF, als woordvoerder van het groot kapitaal, met deze criminele handelswijze door wil gaan. Om dit te bereiken laat men het masker zonder aarzelen vallen. Het gaat niet om gezondheid, maar om geld, veel geld.

Overigens had de WHO deze week nog meer interessante zaken te melden. De organisatie publiceerde een studie die aangeeft dat Corona wel iets gevaarlijker is dan een normale griep. Maar het virus is lang niet zo gevaarlijk als eerst werd gedacht. Er is dus helemaal geen noodzaak om de hele wereld op z’n kop te zetten. Dat weet overigens iedereen die de officiële cijfers steeds goed bestudeerd. In bijna 99% van de Corona gevallen wordt de patiënt gewoon weer beter. In vergelijking met andere ziekten is het sterftecijfer te verwaarlozen. We leven mee met de mensen die getroffen zijn, maar feiten zijn natuurlijk wel feiten. En dat Corona meestal prima te genezen is heeft ook de Amerikaanse President Trump bewezen. Ondanks zijn vrij hoge leeftijd was hij er met de juiste medicijnen snel weer bovenop. Nu is hij weer actief in de Amerikaanse verkiezingscampagne, als of er nooit iets is gebeurd. De richting is dus duidelijk; met de juiste medicatie kan Corona in de meeste gevallen verslagen worden. Waarom wordt daar niet veel meer werk van gemaakt, terwijl er wel koortsachtig wordt gezocht naar een vaccin dat misschien nog wel schadelijker is dan de kwaal?

Hier komen de belangen van de pharma-industrie om de hoek kijken. Als men een vaccin vindt kunnen potentieel 7 miljard mensen worden ingeënt. De pot met goud die dit zal opleveren, overtreft alles wat we tot nu toe hebben gezien. Reken daar nog eens alle beschermende middelen bij, en de geldpersen staan nooit meer stil. Bedenk dus altijd dat als er over Corona wordt gesproken in de politiek en de media, we luisteren naar de stemmen van het groot kapitaal en de pharma-industrie. Slechtere raadgevers zijn er echt niet te bedenken.

Van meet af aan is gebleken dat ALLE tot op heden genomen maatregelen tegen dit virus CONTRA-productief hebben gewerkt. En dat was naar mijn mening ook de bedoeling. Er moet zo lang gerekt en getraineerd worden tot Bill Gates kan gaan vaccineren en de kassa's gaan rinkelen. Daarom moet hier de klemmende uitspraak van Hannah Ahrendt herhaald worden: NIEMAND heeft het RECHT te gehoorzamen. De uitspraak van Arendt deed ze in de context van het proces Eichmann en heeft vooral als strekking dat je zelf moet nadenken in plaats van ideologieën dom te volgen. Alle maatregelen die genomen worden hebben niets te maken met Covid-19, maar alles met een nieuw op te leggen ideologie.

De koning van Thailand benoemde ooit zijn poedel tot maarschalk en liet iedere soldaat naar het hondje salueren en ze deden het. Moesten ze ook wel omdat ze anders eindigden als de Franse leraar Samuel Paty. Zien jullie de overeenkomsten met de mondkapjes, de anderhalve meter, enz?

Mij is na gedane arbeid een bel heerlijke robijnrode wijn beloofd...ik ben er aan toe. En toast op uw gezondheid en welbevindenPROOST !

Politieke stand van het land per 25 oktober 2020 gelijk aan die van vorige week
VVD 33, PVV 24,PvdA 14, D66 12, CDA 13, SP 11, GroenLinks 12, FvD 10, ChristenUnie 6 PvdD 5, SGP 4, DENK 3, 50Plus 2, Overig 1
Laast bewerkt: 1 jaar 6 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 7 maanden geleden - 1 jaar 6 maanden geleden #56761 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 18 oktober 2020

Peiling
De peiling van deze week laat wat beperkte verschuivingen zien, die in het onderstaand overzicht terug te vinden zijn. Maar op zichzelf maken we toch electoraal een zeer stabiele periode door. Deze week is Maurice de Hond dieper ingegaan op het effect van de Coronacrisis op de politieke voorkeuren. Het lijkt erop dat de Coronacrisis daar voor een belangrijk deel verantwoordelijke voor is.
Vanaf dat deze Coronacrisis startte half maart, blijkt de angst voor het virus bij een groot deel van de bevolking aanwezig te zijn. Al eerder vastgesteld dat de inschatting van de kans om aan het virus te overlijden heel sterk werd overschat. Zeker bij degenen onder de 70 jaar. Hoewel die angst in de zomer wat was afgenomen, is deze op dit moment vrijwel helemaal terug. Ruim drie kwart van de Nederlanders vinden de huidige maatregelen van de regering goed of vinden dat er strengere maatregelen genomen hadden moeten worden. (De verhouding is vrijwel 50-50). Ongeveer 20% van de Nederlanders vindt die maatregelen te streng. Dat gevoel over de dreiging van het virus heeft invloed op de electorale keuzes die men maakt.
Dan volgen nog enige analyses die u allemaal rustig tot u kunt nemen via Peil.nl

"Free Willy"
Rutte was op de hoogte van de vakantie van de Koning, maar wil er verder NIETS over kwijt. Horen, Zien en Zwijgen. Kamerleden willen weten waarom koning Willem-Alexander en zijn gezin een vrijbrief hebben gekregen om het Viruskoninkrijk der Nederlanden te verruilen voor hun vakantiehuis in Griekenland. Dit alles ondanks het advies van premier Rutte en minister De Jonge om vooral ons land NIET te verlaten. Kamerleden willen weten waarom Rutte geen bezwaar heeft gemaakt, terwijl hij wél persoonlijk op de hoogte was gebracht van de koninklijke vakantie van de Oranjes naar Griekenland
Normaal gesproken zou Rutte komende week in de Kamer om uitleg zijn gevraagd, maar vanwege het herfstreces zijn er geen vergaderingen. Dat laatste lijkt bijna strategisch gepland, want ook Rutte wist op voorhand dat deze situatie hem op kritiek zou komen staan.
Verkeerde inschatting
Vers van de pers: premier Rutte zegt dat hij een verkeerde inschatting heeft gemaakt bij de vakantie van koning Willem-Alexander. In een Kamerbrief schrijft hij dat hij op de hoogte was van de vakantie van de koning naar Griekenland. Maar hij heeft naar eigen zeggen "te laat beseft" dat de vakantie niet te rijmen viel met de recente aanscherping van de coronamaatregelen. "Dit had mij eerder aanleiding moeten geven tot heroverweging van de voorgenomen vakantie", aldus de premier.

Daarna buitelden politici en bekende Nederlanders over elkaar heen om te verklaren dat nu de kous af was. Zand erover. Inschattingsfout. Moet kunnen. Men zou Rutte hier nog wel eens op aanspreken in het kader van de ministeriële verantwoordelijkheid. En over de koning niets dan goeds. Nou, dan is alles toch weer kits achter de rits? Foei gesprekje en doorrrr....! Nietwaar NOS? Voor een extra 41 miljoen op jaarbasis erbij wil je de pen en de vitriool best wel reserveren voor Geert Wilders en Thierry Baudet, niet dan?

Het leidt in ieder geval goed af van wat er allemaal aan de hand is. Zoals bijvoorbeeld de jihadistische

Onthoofding in Frankrijk
Een 18-jarige Tsjetjeen, als "vluchteling" in het bezit van een Franse verblijfsvergunning, stak vrijdag 16 oktober leraar Samuel Paty, dood en onthoofdde hem. Het gebeurde op straat, op klaarlichte dag, dicht bij de school in Conflans-Sainte Honorine, een van de vele voorsteden van Parijs. De dader werd door de politie doodgeschoten en intussen zijn negen mensen, de meesten naaste familie van de dader in hechtenis genomen. Paty had een doodzonde begaan, in de ogen van extreme moslims – maar ook van heel wat niet-extreme, omdat hij met behulp van Mohammed-cartoons les had gegeven over de vrijheid van meningsuiting en het recht van iedereen te geloven en niet te geloven wat hij wilde. Heel correct gaf hij moslim-leerlingen de gelegenheid om deze les niet bij te wonen. Kennelijk gaven dezen daaraan niet allemaal gehoor en sommige leerlingen vertelden thuis wat voor verschrikkelijks Paty had verteld en getoond. Daarop begon een haatcampagne – waarin het ontslag van de leraar werd geëist – die de 18-jarige Tsjetjeense vluchteling aanzette tot zijn daad. Binnen een paar minuten maakten de autoriteiten duidelijk dat hier een aanval werd ondernomen op de Republiek. Ook al was de dader een jongen van achttien met een Tsjetseense achtergrond, in 2002 geboren te Moskou.

De analyse was glashelder. Hier stonden vrijheid en de grondrechten van de burger op het spel. Er was geen sprake van gejammer en het wringen der handen. Hier werd duidelijkheid geschapen. Later op de avond verrichtte de politie negen arrestaties van personen die wellicht iets met de aanslag te maken hebben.

Niks "verwarde eenling"
Verschil met ons land: geen moment van twijfel of dit een terroristische, door de islam geïnspireerde terreurdaad was. Niet eerst nog wat gebazel over een ‘verwarde eenling’ of zoiets, zoals dat bij ons nogal eens gebeurt, aanvankelijk ook gebeurde bij Gökmen Tanis. En er liepen in Nederland de afgelopen jaren nogal wat ‘verwarde eenlingen’ rond, die soms ook Allahu Akbar riepen, net als de Tsjetjeen en zovele anderen.

Op de Dam was er natuurlijk een demonstratie om deze walgelijke moord om de Vrijheid van Meningsuiting af te keuren? De NOS/NPO en Partij voorzitters etc natuurlijk allemaal aanwezig? Niet dus. Daar is de NPO natuurlijk niet voor te porren. Wel wekenlang opzichtig lawaai maken over de moord in de Verenigde Staten van Floyd. In dit geval gaat het om een islamitische aanval op een leraar en dan zijn ze hier in Nederland niet thuis. Het zijn allemaal zichzelf onbegrepen voelende moslims (dat spelletje spelen ze !) met korte lontjes en lange tenen. Als ze zich "aangevallen" voelen of beledigd zijn dan hakken ze gewoon je kop eraf! Letterlijk. Dit is de tirannie van de islam.

Zal wel weer de schuld zijn van Geert Wilders. Want die lokt dat allemaal uit hè? Met zijn strijd tegen de islam en zijn waarschuwingen. Bereidt u zich er op voor. Dit wordt het voorland van Nederland. Kopieergedrag! Dit zwetskabinet hoor je alleen nog maar over corona maatregelen...we moeten dit en mogen niet dát
Voor de mensen die denken dat de NPO geen politieke agenda heeft: Vergelijk het maandenlange gegil van de NPO na de dood van George Floyd met de TOTALE STILTE die nu gaat intreden na de onthoofding van een Franse leraar.

Islamiseren van Europa
Het islamiseren van Europa is beleid van de EU dictators. Van Rompuy en Merkel hebben van de organisatie die het Coudenhove-Kalergiplan promoot dan ook al een medaille gekregen voor hun verdiensten om de samenstelling van de EU bevolking drastisch te veranderen.. En dan was er nog Wolfgang Schäuble die beweerde dat de import van al die parasieten nodig is om de genenpool in Europa te verbeteren! Mijn Hemel. Wat is in de mensheid gevaren?
Ik voel zoveel woede en machteloosheid hier tegen. Begin er echt ervan overtuigd te geraken dat ons deel van de wereld met 50 jaar ten gronde is gericht.

Hier denken we door verzwijgen, manipulatie van statistieken, het labellen van terrorisme als verwardheid , het doen van verdere concessies, het slikken van een sterke beperking van de vrije meningsuiting , het waarschuwen voor rechts extremisme (?) en het direct spelen van de racisme kaart naar bezorgde waarschuwers in de maatschappij, het gevaar te keren. De instroom van deze groep potentiele terroristen neemt zoals men zou verwachten dan ook niet af maar eerder toe. Die “ domme “ burgers hebben het wel door. Geef de islam jarenlang alle ruimte, haal de tirannie met bakken tegelijk hier naartoe en als islam dan islam blijkt te zijn , gaan lopen janken.
Begin maar eens met excuus naar Wilders.

Coronawet
De coronawet van het kabinet is aangenomen door de Tweede Kamer. Een zeer ruime Kamermeerderheid was voor. De Eerste Kamer zal de zogeheten spoedwet op 26 en 27 oktober behandelen. Coronaminister Hugo de Jonge heeft bij de Eerste Kamer aangedrongen op spoed bij de behandeling van de wet. Als de coronawet wordt aangenomen, kan hij onbeperkt verlengd worden. Vanwaar die haast?
Om zaken juridisch afgekaart te hebben voor als het World Economic Forum de Great Reset knop indrukt?

Hier wilde ik het bij laten voor vandaag, genoeg om over na te denken..

Ik ga van een heerlijke rode wijn genieten, zo lang het nog kan en breng een toast uit op uw gezondheid en welbevinden PROOST ! maar niet dan nadat ik u de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 18 oktober 2020 heb gegeven:

VVD 33, PVV 24(+1), PvdA 14(-2), D66 12(-1), CDA 13, SP 11(-1), Groenlinks 12(+1), FvD 10, ChristenUnie 6, PvdD 5, SGP 4, DENK 3(+1), 50Plus 2, Overig 1
p.s. Henk Krol is ook al weer weg bij de Partij voor de Toekomst
Laast bewerkt: 1 jaar 6 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 7 maanden geleden - 1 jaar 7 maanden geleden #56735 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 11 oktober 2020

Peiling
Ook deze week heeft Maurice de Hond geen verschuivingen kunnen optekenen. Er is nog steeds sprake van een grote mate van stabiliteit t.a.v. electorale voorkeuren.

Stemmen per post
De Hond heeft de kiezers voorgelegd dat het kabinet nadenkt over de mogelijkheid om op 17 maart 2021 per post te stemmen. Dat is via twee vragen gegaan:Wat men zou gaan doen als per post stemmen dan wel mogelijk is. Van alle Nederlanders met het voornemen om te gaan stemmen, geeft dan ongeveer een derde aan te overwegen om dit te gaan doen.
Wat men zou gaan doen als per post stemmen dan niet mogelijk is. Van alle Nederlanders met het voornemen om te gaan stemmen geeft 11% aan te overwegen dan thuis te blijven.
In de weergegeven grafiek kunt u zien hoe de verschillen dan zijn naar het huidig voorgenomen stemgedrag.

Als er niet per post gestemd zou kunnen worden dan lijkt het erop dat FVD, D66 en PVV daar het minste last van zullen hebben. Rond de 5% overweegt dan thuis te blijven. Het meeste last zullen daar dan van hebben partijen als CDA, ChristenUnie, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en 50PLUS. Van de potentiele kiezers van deze partijen overweegt dan rond de 15% thuis te blijven.

Hoewel overwegen nog niet betekent dat men dan zeker niet gaat stemmen, zou als men echt niet zou komen dit FVD en D66 1 a 2 zetels extra kunnen opleveren en PVV 2 a 3. Deze zetels zouden dan ten laste gaan van met name CDA, PvdA of SP. Bij de kleinere partijen kan het wel net wat uitmaken of men dan net wel of niet een volgende zetel binnenhaalt. (Bij de kleinere partijen is de kans op restzetels het kleinst).
Alles na te lezen op Peil.nl

Corona tast de hersenen aan.
Heel Nederland is fan van Mark Rutte....In het AD wordt geschreven dat zes op de tien Nederlanders vindt dat Mark Rutte het de afgelopen tien jaar goed heeft gedaan als minister-president. Dit is de conclusie van een onderzoek van I&O Research in opdracht van Trouw onder 2231 Nederlanders. 2231 Nederlanders.... ! Kiezers van bijna alle kleuren erkennen dat hij zich ontwikkelde van politicus tot staatsman.
Dat bewijst dat corona ook de hersenen aantast.

Nederland, een land op drift
Nederland is een zielig land geworden. Een land waar de angst regeert, een land waar de leugen en het bedrog, standaard begrippen zijn voor de overheid. Waar je overdonderd wordt op TV en de media, door de mening van Links Nederland en waarbij demoniseren standaard bij het item passen.
Rutte met zijn leugens en zijn gemaakte vrolijkheid, trapt de anders denkenden steeds verder in de grond. Je gaat je afvragen of het nog wel leuk is om oud te worden in dit Linkse Nederland. In dit land op drift.

We hebben er lang op moeten wachten, maar de eerste scheuren in de Corona muur van de overheid beginnen zichtbaar te worden. Kleine scheuren nog, maar het is een begin. Deze week gebruikte een groep bekende Nederlanders hun Instagram accounts om openlijk hun twijfel uit te spreken over hoe er met het virus en de verschillende maatregelen wordt omgegaan. Zij stelden vooral vragen, waar veel mensen al veel langer mee rondlopen. Klopt die 1.5 m regel wel, en werken mondkapjes nu echt of is het allemaal maar onzin? En nog belangrijker; zijn de PCR tests die gebruikt worden om de besmettingscijfers samen te stellen wel betrouwbaar? Allemaal vragen waar nodig een antwoord op moet komen. De groep wil transparantie en duidelijkheid, en een onafhankelijk onderzoek om de hele Corona situatie in kaart te brengen. Inspelend op een opmerking van Rutte richting voetbal supporters maakte de hele groep duidelijk dat ze “hun bek niet meer zullen houden”. Ze gaven ook aan "niet meer mee te willen doen".

"Onverantwoord en gevaarlijk"
De reactie van de overheid was voorspelbaar. Corona minister De Jonge noemde de oproep “onverantwoord en gevaarlijk”. Gelijktijdig werden de sociale media ingezet om de groep in een kwaad daglicht te stellen. Bij sommige werkte de druk en zij hebben hun oproep teruggetrokken. Ze zijn er nu achter dat het niet makkelijk is om tegen de stroom in te zwemmen. Drukmiddelen zijn er immers genoeg. Contracten kunnen opgezegd worden, subsidies ingetrokken, en sponsors kunnen tot afspringen worden bewogen. Maar mag ik vragen waarom wij "influencers" nodig hebben? Die tienduizenden euro's subsidie krijgen. Om leugens aan de man te brengen?

Gelezen dat in Duitsland zelfs bankrekeningen worden opgezegd van mensen met een andere mening. Dat is toch onbestaanbaar !?
Mijn hemel, in wat voor een situatie zijn we aanbeland?

Buitenparlementaire onderzoekscommissie
Morgen 12 oktober start een buitenparlementaire onderzoekscommissie naar de lock-down maatregelen en de maatschappelijke gevolgen.
Veel prominente deskundigen in de lockdown-crisis in de zorg, wetenschap, het onderwijs en veel andere takken van de maatschappij, worden gehoord door de nieuw opgezette buitenparlementaire commissie. Het onderzoek is breed opgezet: zowel de medische, maatschappelijke, psychische en politiek-bestuurlijke gevolgen van de lockdown maatregelen worden in kaart gebracht.
Veel te lang heeft Rutte kunnen beweren dat er maar een waarheid is over Corona, en dat is natuurlijk zijn waarheid. De ontwikkelingen van de afgelopen week hebben laten zien dat dit toch anders ligt.
Kijk voor meer informatie op: bpoc2020.nl/ .

Zoals gezegd dit is nog maar het begin. Er moet nog veel meer naar buiten komen, en er is veel meer discussie nodig. Want de regering houdt aan zijn koers vast, en voert de maatregelen zelfs weer op. De Jonge beweert nog steeds dat de PCR tests de "goudstandaard" zijn, en dus volledig betrouwbaar. Dit ondanks een rapport van de Universiteit van Oxford waarin staat dat de PCR test niet in staat is om zonder twijfel een Corona besmetting aan te geven. De test reageert ook op oude ongevaarlijk virusresten, waardoor een groot aantal tests een verkeerd beeld geeft. Onterecht positief dus. Dat verklaard ook waarom veel mensen die nu positief testen geen symptomen hebben. De PCR tests worden gebruikt voor zaken waar ze niet voor bedoeld waren. De makers van de PCR test zeggen dit ook, maar dit wordt wereldwijd genegeerd. Een schandaal dat zijn weerga niet kent.

Tweede golf
En zo wordt land na land een tweede golf in gepraat, en in veel gevallen ook een tweede lockdown. De reactie hierop wordt wel steeds scherper. Paar weken geleden was er een grote anti-lockdown demonstratie in Londen, die was wel verboden, maar verliep vreedzaam. Dit veranderde toen de politie, gewapend met knuppels, de demonstratie bestormde. Opnieuw waren er beelden van grof politiegeweld te zien. Wat bezielt die idioten? Je gaat onderhand denken dat ze d'r op uit gestuurd zijn om rotzooi te trappen. Precies zoals we zagen gebeuren in Frankrijk bij de #Gele Hesjes. Nog steeds zijn er mensen die zeggen dat de politie dit zelf eigenlijk ook niet wil, maar dat ze bang voor hun baan zijn. Dit kan nooit een excuus zijn voor het buitensporige geweld dat we in heel Europa steeds opnieuw zien. De politie moet nu kiezen: staan ze aan de kant van het volk of aan de kant van een overheid die steeds meer richting de dictatuur gaat. Als ze de kant van de overheid blijven kiezen zijn ze vijanden van het volk, en moeten ook zo behandeld worden. Zo simpel is het. Nu kunnen ze nog kiezen, straks niet meer.

De wereld een digitale gevangenis
De elite heeft het plan om de hele mensheid te controleren. Duizenden wetenschappers over de hele wereld staan gezamenlijk op om de mensheid te waarschuwen voor een zeer groot gevaar dat ons bedreigt. Wat is hun boodschap? De president van Brazilië bewapent zijn volk, om hen te beschermen… Waartegen? Een aartsbisschop en kardinalen van Rome sturen een alarmerende brief naar wereldleiders en de hele wereldbevolking. Wat schrijven ze? Een Google insider en Facebook whistleblower onthullen verbijsterende feiten… Wat wordt er bekendgemaakt?

Virus kan klokkijken
Je valt van de ene verbazing in de andere. Iedere dag weer. Je denkt dit kan niet, maar het gebeurt. Censuur, arrestaties, verboden demonstraties, daar waren we al zo ongeveer aangewend. Maar dat de horeca om 22.00 uur moet sluiten en dat er een avondklok in de grote steden is ingesteld, dat is wel heel bizar. Alsof het virus kan klokkijken en ‘s avonds na die tijd extra hard toeslaat. Ja, ze hebben daar een leuke draai aangegeven, en mensen trappen daar ook weer gewoon in. Mensen....een avondklok om een virus te bestrijden, dat kan toch niet, dat geloof je toch gewoon niet? Zucht..! Ja men gelooft het wel…

En dan die mondkapjes. Zo treurig om dat te zien, al die mensen die dat braaf doen, en al die directeuren en leidinggevenden die overal die mondkapjesplicht instellen. Zo overijverig, ze hoeven het niet te doen, maar ze willen niet het verwijt krijgen dat ze door nalatigheid mensen hebben laten blootstellen aan het virus. Of flinke boetes opgelegd krijgen. Maar ze hebben zich niet goed laten informeren. Mondkapjes zijn juist schadelijk, ineffectief en ongrondwettelijk. Zelfs staatssecretaris Van Ark geeft toe dat het niet wetenschappelijk onderbouwd is (het effect op virusbestrijding), maar dat het gaat om een gedragsverandering. Hellohoo, anybody home? alle mondmaskerdragers van Nederland, hebt u het gehoord? Het gaat er niet om of het werkt maar ze wil ons gedrag veranderen. Nou dat is dan aardig gelukt.

Dictatuur in wording
De huidige tijd wordt gekenmerkt door allerlei maatregelen, wetgeving, politiegeweld en een beknellende vasthoudendheid in allerlei geledingen van de maatschappij, die alles weg hebben van een dictatuur in wording, van een machtsovername. Wie dat niet ziet is wel naïef of goedgelovig. Maar grote delen van de bevolking zien het inderdaad niet of willen het niet zien. Veel mensen kunnen zich gewoon niet voorstellen dat de overheid het slecht met de bevolking voor heeft. En daar houdt verder redeneren op. Punt. Snel maar weer dat mondmasker opzetten. Als we ons allemaal maar netjes aan de regels houden, dan is de ellende met dat virus des te sneller voorbij. Dat hoor ik zelfs artsen zeggen. Ja, en die zullen het toch wel weten, niet dan?

Nee artsen zijn ook maar mensen. Worden wat betreft virussen en vaccins ook niet altijd goed voorgelicht op de terugkomdagen bij het RIVM. Ook bij artsen geldt, als je in angst zit, kun je niet helder nadenken. Je gebruikt dan je amygdala in plaats van je prefrontale cortex. Dat kan kennelijk maanden aanhouden. Bovendien lezen artsen ook kranten, vooral die van de mainstream media. Artsen die wel wakker zijn, moeten vrezen voor hun carrière als ze iets over HCQ zeggen.

Machtsovername
Alles wijst er op dat er een machtsovername gaande is. Als je daarvan uitgaat is alles goed te begrijpen. Is ook beangstigend maar op een andere manier. Als je in plaats van een machtsovername uitgaat van het coronavirus, dan hou je jezelf in angst en verwarring. Ga je uit van een machtsovername dan zie je wat er aan de hand is. Dan snap je het politiegeweld, dan snap je de propaganda van de media, de censuur, de selectieve wetenschap, de leugens over de mondkapjes, het aanstaande vaccin. Dan snap je ook die avondklok.

Maar een machtsovername, is dat niet puur complotdenken? Ja geef het een naam, maar moet je dan ophouden met verder redeneren en analyseren?

Waarom heeft de Wereldbank het project Covid-19 gepland tot maart 2025? Hoe kan het dat Richard Rothschild in 2015 een octrooi heeft aangevraagd voor een Covid-19 test (in 2015(!) dus). Hoe kon de Rockefeller Foundation in maart 2020 al zo’n uitgewerkt beleid hebben omtrent Covid 19? Omdat ze dit al in 2010 gepland hebben! Hoe kan het dat Rutte in mei 2020 zei dat hij nooit nagedacht heeft over de veiligheid van vaccins omdat hij historicus is, maar dat hij 2 maanden daarvoor wel wist dat het virus heel lang onder ons zal blijven. Waarom moet je 14 dagen in quarantaine terwijl je maar 5 of 6 dagen besmettelijk bent? Waarom wil de overheid eigenlijk ons gedrag veranderen middels mondkapjes? Waarom gaat men in Duitsland door met de mondkapjesplicht op scholen, terwijl daar de eerste kinderen al zijn overleden, als gevolg van het dragen ervan?

Er zijn van allerlei voorspellingen hoe de machtsovername verder gaat. Erg onheilspellend allemaal.Communistisch, kapitalistisch, links, rechts. Uitgewoonde en uitgeholde begrippen. Nietszeggende labeltjes die allen maar verwarring zaaien. Dezelfde maatschappelijke elite die nu klaar staat een nieuw soort wereldorde uit te rollen is dezelfde club van 1% die zich de afgelopen veertig jaar heeft volgeladen op een manier die maar weinig met communisme te maken heeft. Wat ze nu willen is een top-down autoritaire heerschappij. Oh ja, en public-private partnerschip tussen hen en de staat. Wacht eens even .... is dat soort 'samenwerking niet' het wezenskenmerk van 'corporate fascism'.??

Maar er zijn ook barstjes te zien in de ontwikkelingen, haperingen zelfs. Het grote Duitse mainstream TV station ARD heeft in een uitzending gemeld dat ze de berichtgeving erg overdreven hadden. 12.000 wetenschappers tekenen petities tegen het coronabeleid. Meer en meer bekende Nederlanders worden wakker en durven zich er over uit te spreken, zij het met enige aarzeling.

We moeten nog zien of dat ARD en die BN-ers niet terugkrabbelen of teruggefloten worden, en of die 12.000 petities niet gewoon ter zijde geschoven worden. Maar de geest is uit de fles. Meer en meer mensen worden wakker. En als je wakker bent, dan blijf je wakker. Dat is het rode pil-effect. Nuchtere logica is dus dat er alleen maar wakkere mensen bijkomen. En dat is goed nieuws. Want alleen als de groep wakkere mensen groot genoeg is kunnen we deze machtsovername een halt toe roepen. We doen er gewoon niet meer aan mee en dan zijn die onderdrukkende maatregelen niet meer te handhaven. Die avondklok kunnen ze dan wel helemaal vergeten.

Blijf waakzaam !!

Een mooie bel fonkelende robijnrode zou erg welkom zijn...om te toasten op uw welzijn PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 11 oktober die gelijk is aan die van vorige week en de weer daarvoor wegens geen verschuivingen

VVD 33, PVV 23, PvdA 16, D66 13, CDA 13, SP 12, GroenLinks 11, FvD 10, ChristenUnie 6, PvdD 5, SGP 4, DENK 2, 50Plus 2, PvdT 0
Laast bewerkt: 1 jaar 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 7 maanden geleden #56713 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 4 oktober 2010

Peiling
Geen verschuivingen in de politieke voorkeur deze week.

Mondkapjes
Was niet voornemens om het wéér over mondkapjes te hebben. Maar Maurice de Hond heeft zijn peiling er aan gewijd en wat blijkt? Bijna twee derde van de Nederlanders steunt het dringende advies van de regering om een mondkapje te dragen in publieke ruimtes. In zijn wekelijkse peiling geeft 64 procent van de ondervraagden aan dat ze dat een goed idee vinden. 17 procent droeg al zo'n gezichtsbedekking voordat premier Mark Rutte het advies uitsprak. Vooral GroenLinksers zijn er dol op maar ja, die denken ook dat biomassa goed is voor het milieu/klimaat

Toch een gekke peiling! Twee derde is niet negatief tegenover mondkapjes, maar in het dagelijkse straatbeeld zijn de muilkorfjes nog nauwelijks te zien. In het stadje en bij de middenstand waar ik mijn inkopen doe ben ik er nog niet één met zo'n "adembenemend attribuut" tegengekomen. Afgelopen woensdag bij mijn grote Appie, 1 meneer. Ving in het passeren wat van zijn conversatie op...hij was post-operatief en net uit het ziekenhuis en wilde liever maar even "op safe" spelen.

Opvallend in het onderzoek is dat ouderen (65+) zichzelf de minste kans geven om besmet te raken en dat in het begin vooral jongeren (<35) de meeste besmettingsvrees hadden. Van de mensen die niets zien in het dragen van een mondkapje, zegt het overgrote deel dergelijke publieke ruimtes dan liever te vermijden. In totaal meer dan een kwart van de mensen geeft aan plekken te mijden waar ze verplicht zijn. Onder hen zijn opvallend veel kiezers van Forum voor Democratie en de PVV,. .Wat niet raar is, want die plekken zitten volgens de grafiek van Maurice de Hond bomvol GroenLinksers.

Uit de peiling van De Hond blijkt ook dat op dit moment meer mensen bang zijn om besmet te raken met het coronavirus dan afgelopen zomer. In juli dacht 9 procent van de Nederlanders nog dat de kans om het virus op te lopen groot was, nu is dat percentage verdubbeld. Nog altijd is de angst voor besmetting niet zo groot als vlak na het begin van de coronacrisis. In maart dacht 38 procent dat de kans om het virus te krijgen groot was, blijkt uit de peiling.

Muilkorf experiment
Waaruit we dus de conclusie kunnen trekken dat het experiment van de media met de muilkorf geslaagd is. Dit soort onderzoekjes zijn nodig om ervoor te zorgen dat straks de mondkapjesplicht ingevoerd kan worden. Maar...waarom draag je iets wat niet werkt? Zijn mensen die vrijwillig gemuilkorfd door het leven gaan dom? Ik denk het niet, ik denk eerder onwetend.
Al dit en meer, maar dan opgeleukt met staafdiagrammen vindt u weergegeven op Peil.nl

Zuurstofgebrek
RIVM en WHO zelf hebben erkend, dat er geen enkele wetenschappelijke basis is voor een gunstig gezondheidseffect van mondkapjes. Integendeel, de wetenschappelijke literatuur leidt tot drie conclusies:
1. Mondkapjes werken niet om besmetting te voorkomen.
2. Ze kunnen zelfs averechts werken en besmettingen bevorderen.
3. Ze kunnen schadelijk zijn voor de lichamelijke en psychische gezondheid van de drager.

Het RIVM, het Zweedse RIVM, Deense gezondheidsautoriteiten, en een lange lijst van wetenschappers stellen dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat mondkapjes effectief zijn in het voorkomen van besmettingen. In een vijfdelige serie in HP/De Tijd gaf Carla Peeters een helder overzicht van de literatuur op dit gebied. Zij legt bijvoorbeeld uit dat de doorlaatbaarheid van de virusdeeltjes te klein zijn om door mondkapjes te kunnen worden geblokkeerd.

Mondkapjesdracht is dus bepaald geen “hygiënemaatregel”. Je wilt niet weten hoeveel rotzooi je inademt, als je jezelf van de vrije zuurstoftoevoer afkoppelt. Wat is het COVID-19 symptoom? Mensen hebben acuut zuurstofgebrek. En om dat dus “tegen te gaan” worden we alvast getraind op zuurstofgebrek, mocht de test “positief” uitslaan? . Alle overheids- of winkelmaatregelen hebben als effect dat onze weerstand wordt gesloopt. Stukje bij beetje. Langzaam maar zeker. Dat is de opzet...!

Dag dagelijks belazerd
Vrijdag meldde het RIVM 3831 nieuwe coronabesmettingen. De media jubelen in koor, alsof ze de lotto hebben gewonnen: het RIVM heeft tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 3831 nieuwe coronabesmettingen gemeld ! Nieuw dag record ! Met dit soort berichten worden we op dagelijkse basis belazerd. Site RIVM: het zijn geen 3831 "coronasbesmettingen" maar 3831 "positieve testuitslagen" van de laatste 24 uur, gerealiseerd in ca 100 teststraten verspreid over het land.
Maar…. klopt dat wel? Waren de berichten niet dat de 40 Nederlandse laboratoria het allemaal niet konden bijbenen? En was er niet sinds afgelopen dinsdag een achterstand ontstaan van 53.000 op een totaal van 206.000 testen? Ze hebben een kwart van de testen misschien wel naar Abu Dhabi gestuurd en komen die uitslagen nu versneld binnen. Dus de “positieven” rollen nu massaal binnen omdat er een achterstand was die wordt weggewerkt.... Dat is de “extra capaciteit”. RIVM meldt dat niet, zal het ontkennen.

Positieve testuitslagen zeggen NIETS
Zoals eerdere onderzoekingen hebben uitgewezen zeggen deze “positieve testuitslagen” niets, helemaal niets. Als de juiste procedure (lees: de correcte Ct-waarde van maximaal 24) zou zijn aangehouden, dan hebben we het slechts over 3.831 minus 95% is 192 “verdachte gevallen”. Verdacht van wat? Dat kan de PCR test niet vaststellen. Daarom moeten deze 192 mensen nader worden onderzocht door specialisten onder verwijzing van de huisarts. Het moet duidelijk worden, waaraan ze eventueel zouden kunnen lijden, voor zover niet bekend is welke ziekte ze al hadden.

Aan SARS-CoV-2 of COVID-19 of Corona lijden ze in ieder geval niet. Het lijkt wel of iedereen net doet alsof ze niet weten, dat dit virus al sinds begin mei niet meer wordt gevonden in dit land, op een spaarzame uitzondering na. Wie dan precies de vondst heeft gedaan, blijft een raadsel, in ieder geval NIET de PCR test, want die is daar niet geschikt voor.

Hondsdolle regime Rutte
Door het hondsdolle regime Rutte en zijn Goebbeliaans ministerie van propaganda wordt u bijna gedwongen om “uw vege lijf te redden” door uit die wereld te stappen en onder hun controle uw laatste vrijheden en rechten te verkwanselen. In Nederland zijn RIVM, plus een deel van de ziekenhuizen, en alle GGD'en veel te nauw met elkaar verbonden. Onafhankelijkheid is ver te zoeken en openheid is er al helemaal niet. Net als bij het Outbreak Management Team (hoi Marion Koopmans).

Realiteit
Ab Osterhaus en Marion Koopmans behoren tot de afdeling ViroScience van het ErasmusMC. "Toevallig" net het mondiale epicentrum voor coronaonderzoek en -patenten. Zwaar gesponsord door Bill Gates. Dit stinkt aan alle kanten, zij wisten vooraf dat dit eraan zou komen. Nooit kunnen denken dat ons medische wereldje zo zou afzakken naar schimmigheid en geldelijke belangen.

Economie
Het Covid-verhaal is bij lange na niet het enige terrein waarop we collectief de greep op de realiteit hebben verloren. Het wemelt inmiddels van de dossiers die we oneindig veel ingewikkelder hebben gemaakt dan wenselijk, waardoor het één grote, onbestuurbare chaos is geworden. Denk aan de eindeloze oorlogen, of aan de daardoor veroorzaakte "vluchtelingenproblematiek", maar ook, en misschien wel bovenal, onze economie. Of de omgang met andere landen, onze partners, vrienden, kinderen, die we in een perfide 'Like' / 'Dislike' keurslijf hebben gepropt. Niemand heeft nog het overzicht. En niet alleen op het bestuurlijke niveau, landelijk, maar ook in de lagen daaronder, en op de werkvloer, voor zover je die activiteit nog "werk" kunt noemen.

Voorbeeld: Bij Goedemorgen Nederland was een vrouw te gast die directeur is van acht Rotterdamse scholengemeenschappen. Presentatrice vroeg hoe ze dat deed, acht scholengemeenschappen? Was dat geen onmogelijke opgave? En haar antwoord was dat het onmogelijk druk was, maar gelukkig was er op elke scholengemeenschap een directeur met wie ze goed kon samenwerken. Ze was dus de directeur van de directeuren. Geboren uit goede intenties? Of de behoefte om nog ergens een leidende functie voor achtergestelde vrouwen te creëren? Maar dat het niet kán werken als je iedereen directeur maakt, zal iedereen begrijpen....Toch?

Maar de tragiek is dat we oprecht menen dat deze onbeheersbare chaos een oogstrelend perspectief is voor volkeren elders. Dat zij ons benijden, omdat we het hier zo goed voor elkaar hebben. Hoe is het dan mogelijk dat volkeren hun verstand verliezen als ze het goed voor elkaar hebben? Fascinerend. Ik denk dat er toch een moment moet komen waarin we ons verstand gaan gebruiken waarvoor het bedoeld lijkt te zijn.

Zorgkosten
Kijken we naar de ontwikkeling van de zorgkosten, dan zien we wat de consequentie was van die keuzes. Wat explosief toenam, was de ballast van administratie, in de breedste zin van het woord. Dat zijn niet alleen de bestuurders en de verzekeraars, maar het hele circus van deskundigen, influencers, juristen en gesubsidieerde actieplatforms met of zonder medische achtergrond, maar wel een last die wordt weggeschreven onder het kopje "zorg", nadat politici er hun handtekening onder hadden gezet. Goed voor de werkgelegenheid....!

We hebben hele sectoren 'uitgebouwd' en gelegitimeerd met scholing en diploma's, terwijl we het geld dat er voor nodig was leenden van toekomstige generaties. En dan hebben we het niet over een sociaal stelsel, maar over het inrichten van een nep-economie.
Die uitbouw van de nep-economie ging bij ons hand in hand met het afbreken van de sociale voorzieningen. En nog altijd is het geluid dat opklinkt uit de volksvertegenwoordiging dat we mensen aan het werk moeten zien te houden. Niks mis met werken voor je geld, maar als het niet nuttig is, is het geen werk, maar bezigheidstherapie. En in een samenleving waar we dat hobbyen gaan verwarren met klassieke economische activiteit, kun je er op wachten dat het mis loopt. In het bijzonder als je creatief moet boekhouden om het geld te "vinden" voor al die activiteit. Niet slechts om de hobbyisten zelf te betalen, maar ook de eigen structuren die ze weer achter zich aan slepen voor supervisie, de kantoorruimte, het vervoer en de kunstmatig opgeklopte vraag. En waar het vangnet van het sociale stelsel werd uitgekleed om de nep-economie te kunnen bekostigen, zitten we nu met een levensgroot probleem. Het ontrafelen van dat vlechtwerk is nagenoeg ondoenlijk, omdat zelfs mensen die wéten dat ze een 'BullShit'-baan hebben nergens op terug kunnen vallen. En als ze hun kont tegen de krib gooien om te bewijzen dat we niet zonder hen kunnen, blijkt al snel dat de samenleving is doortrokken van een perfide solidariteit, omdat velen gewend zijn geraakt aan een dienst of product dat ze niet echt nodig hebben, maar waar ze menen "recht op te hebben".

Geheel los van wat Covid nou is, en hoe gevaarlijk het is, zien we hoe het beleid tot een implosie van de nep-economie leidt, terwijl het ook grote delen van de échte economie achter zich aan dreigt te slepen. Dat laatste niet alleen door een in elkaar stortende vraag, maar ook omdat politici liever nep redden, dan écht. Liever geld uitgeven aan kunst, de inhuur van 'influencers', of de aanschaf van onrendabel materieel dat voortvloeit uit hun 'klimaatdoelstellingen', dan zorgen voor de bedrijven die het geld verdienen. Is dat opzet?
Een ware snoepwinkel voor niet-productieve sectoren binnen de maatschappij, die lekker bezig blijven, dat wel.

Samen maak je het verschil……Maar het zijn wel de dwarsliggers die het spoor rechthouden!!!

Nemen we een "koele blonde" of een "warme rode" ? Ik heb trek in een fonkelende warme rooie..Op uw welzijn! PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 4 oktober, die wegens geen verschuivingen in politieke voorkeur gelijk is aan de stand van vorige week

VVD 33, PVV 23, PvdA 16, D66 13, CDA 13, SP 12, GroenLinks 11, FvD 10, ChristenUnie 6, PvdD 5, SGP 4, DENK 2, 50Plus 2, PvdT 0
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 7 maanden geleden - 1 jaar 7 maanden geleden #56693 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 27 september 2020

Peilingen
De zetelpeiling van deze week is ongewijzigd ten opzichte van die van vorige week. De stabiliteit van de electorale voorkeur op dit moment blijkt ook uit het antwoord op de vraag of men (vrijwel) zeker weet welke partij men gaat kiezen. 80% zegt dan ja. Vanzelfsprekend zegt dat nog niet dat ze ook inderdaad op die voorkeur blijven zitten, maar 4 jaar geleden verschilde de peiling van 6 maanden voor de verkiezingen gemiddeld per partij net 2 zetels.

Als kiezers van een partij toch nog andere partijen een (kleine) kans geven dan heeft Peil.nl daar de voorkeuren van weergegeven.

De Hond heeft deze week ook nog tijd gevonden om de geloofwaardigheid van onze ministers en alle fractieleiders in grafiekjes te gieten. Wobke Hoekstra krijgt het meeste vertrouwen van de kiezers. De grafiek laat de verschuivingen zien vanaf de start van het kabinet. Hoe Grapperhaus sinds zijn huwelijk door de rangen omlaag dondert is tamelijk opvallend. Zijn gezag is volledig verdampt. Van 4 naar 12. Terwijl Koolmees is gestegen van 7 naar 3. Wopke Hoekstra staat stijf bovenaan, die met Omtzigt als running mate een stuk verder zou kunnen komen dan "coronaminister" Hugo de Schoenen, die er zelf met de week ongezonder uit begint te zien. U kunt linksonder de tabel zelf de verschuivingen stoppen en weer afspelen.
Alles te lezen op Peil.nl

Catshuis
Vandaag komt zo'n beetje het hele kabinet samen in het Catshuis, waar ook Jaap en zijn Mensen, Diederik Gommers, Kim Putters van het SCP en andere hotemetoten uit de hogere rangen van bestuur & zorg & economie & samenleving bedachtzaam in hun koffiekopjes gaan roeren om zich te buigen over de vraag hoe ze het groeiende wantrouwen in hun falende beleid kunnen keren. En ohja, het oplopende aantal besmettingen kunnen remmen. Ze willen streng lijken (wat nu niet lukt), ze hebben daar regels voor nodig (die nu niet logisch zijn) maar ze vrezen ook het geduld van de bevolking (die aan het opraken is) en de economische gevolgen (die desastreus kunnen zijn). Geen lekker puzzeltje. De figuur Rutte, is, hoe dan ook, bevangen door zelf-overschatting. Innerlijke leegte. Geen ruggengraat. Geen eerlijkheid. Geen hart, en geen verstand. Grootheids- en hoogmoeds-waan. Dat zijn de ergste. Dat veroorzaakt altijd de grootste ellende voor heel veel mensen.

Na drie kabinetten Rutte zijn zowat alle groepen tegen elkaar opgezet. De verdeeldheid heerst, de corruptie groeit en partijen worden uitgesloten en door politieke spelletjes buiten werking gesteld. Vrije verkiezingen zijn hiermee niet meer vrij. De politiek en de media voeren eigen propaganda die de vrijheid van meningsuiting beperkt. Door islamisering is de scheiding van kerk en staat aangetast. Humor en satire zijn nagenoeg verboden omdat de gewelddadige reacties van islamieten niet worden bestreden. Politieke processen worden gevoerd tegen politieke tegenstanders terwijl allochtone figuren straffeloos mogen oproepen tot geweld zonder dat iemand zich erover bekommerd. De politiek geeft eigen land en cultuur in uitverkoop gezet en is open voor de allochtone horden maar knijpt autochtone bevolking bij de keel. Leugen en criminaliteit zegeviert onder de linkse beleid van de ooit rechtse VVD. De VN bepalen de gang van zaken in ons land zonder een spatje kritiek van onze regering. Nederland en Europa veranderen snel in onleefbare oorden gelijk aan die waar de meeste asielzoekers vandaan komen. Europa is bang en buigt voor iedereen en zo worden wij hier platgetrapt. In naam van de zwakkeling Rutte.

Nederland Corrupt
Toen Wilders tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen Nederland een corrupt land noemde, was de gespeelde verontwaardiging niet van de lucht. Aanleiding van zijn aanklacht, want dat was het, was het politieke showproces dat hij al jaren moet ondergaan. De misselijkmakende voldoening droop van de hypocriete facies van zijn criticasters. Wilders werd ook op andere terreinen op zijn wenken bediend met voorbeelden, toen de andere dag de krant grote koppen schreef over dat de politie verziekt is door corruptie. En deze week bleek dat corruptie niet alleen heeft toegeslagen op het Ministerie van Justitie en Veiligheid, maar ook op dat van Infrastructuur en Waterstaat, dat Halbe Zijlstra (u weet wel, die van de datsja leugen) tegen alle regels in, op zijn wenken bediende. Voormalig minister Halbe Zijlstra loog over zijn rol bij het goedkeuren van granulietstort in de zandwinplassen van Over de Maas.

Maar Wilders mag dat geen corruptie noemen...??

En dan we zijn er nog niet, want wat blijkt? Dat het ministerie van Minister de Schoenen "influencers" heeft ingezet om corona-beleid er bij de burger in te rammen. Famke Louise. Dan vraag je je af wie er in Nederland in het geheim nog meer influencer zijn voor overheidsbelangen en daarvoor betaald worden met belastinggeld. Bekend is dat kranten, nieuwsprogramma's en influencers ( vaak vermomd als zorgpersoneel) paniek zaaien over vollopende IC's en ziekenhuizen. Wordt die desinformatie dan ook aangepakt?

Ik denk dat het Corona virus wel bestaat, maar dat het lang niet zo gevaarlijk is als de elite beweert. De maatregelen zijn dan ook op zijn minst overdreven en zelfs schadelijk. Dat de cijfers nu weer stijgen, komt vooral door het vele testen, waarbij de PCR test wordt gebruikt die in veel gevallen een verkeerd resultaat aangeeft. De test maakt namelijk geen verschil tussen oude virus resten in het lichaam en het huidige virus. Dan is een positief resultaat dus al het ware ingebouwd. Om dat te voorkomen kun je op antilichamen testen, maar dat weigeren de autoriteiten op grote schaal te doen. Je vraagt je af waarom, is men misschien bang voor het resultaat? Vast staat dat Corona wordt misbruikt om onze rechten in te perken en de nieuwe wereldorde sneller door te drukken.

Big Brother
In de slipstream van de corona-pandemie plannen onze regeringsleiders samen met de industrie een totale bewaking van de samenleving. Wat we landen als China of Noord-Korea verwijten, is hier allang in ontwikkeling: het gebruik van mobiele telefoongegevens om bewegingsprofielen te maken en te volgen. De plausibele reden voor de Corona-app, die sinds kort door de regering is aangekondigd en door de MSM zal worden gepusht, komt volgens hun zeggen er, om de bevolking te beschermen tegen de verspreiding van het corona-virus. Hoe dit "technisch" in korte tijd moet worden gerealiseerd is nog maar de vraag, maar gaat het ook niet om wat "technologie" kan, maar wat de staat en bedrijven met die techniek willen doen?

Inconveniënt Thruth
Het regime Rutte gaat de “waarheid rond het coronavaccin” dus bewaken. Dat gaat gebeuren via de social media. De gouvernementele fact-checker is voornemens alle onwaarheden als het gaat om het nieuwe vaccin tegen COVID-19 uit de wereld te helpen. Blijkbaar vertrouwt men de boel niet meer, sinds medewerkers in de zorg weigeren het vaccin te nemen.Nederland is een regelrechte fascistenstaat in wording.

Niet de “onwaarheden” moeten worden bestreden, maar de waarheid rond het vaccin kan het daglicht niet verdragen.
Vooral de leugenpers is er een meester in. Het beste is ook de alternatieve media te volgen, waar je vaak dingen tegenkomt die door de mainstream worden verzwegen.

Mondkapje
Neem bijvoorbeeld het mondkapje. De discussie gaat steeds over of het mondkapje bescherming biedt of niet. Veel medische bronnen zeggen dat het geen bescherming biedt. Maar er is nog een andere kant; het mondkapje bedreigd de gezondheid van de drager omdat je steeds opnieuw je eigen CO2 inademt. Na een half uur met het mondkapje op stijgt de CO2 in het bloed aanzienlijk, met alle gevolgen van dien. Op termijn kan het resulteren in verschillende longziekten. Maar over dit alles hoor je praktisch niets. Het wordt buiten de discussie gehouden. Vaak worden dingen die worden gezegd naar voren gebracht om andere dingen te verschuilen. De mondkapjesdiscussie is hier een goed voorbeeld van. Als mensen de echte gevaren kennen zullen ze zo’n ding nooit dragen. Blijf dus navragen en zoeken. Geloof niets zomaar. Want dat is precies wat ze willen. Met wat inzet is het onderscheid tussen feiten en fakenews makkelijk te maken. Het gaat er maar om dat we wakker blijven.

De wereld is in de laatste jaren sterk veranderd, en daar hebben veel mensen moeite mee. Tijdens 75 jaar bevrijding werd steeds opnieuw beweerd dat we nu vrij zijn, en dat we die vrijheid moeten koesteren en verdedigen. Dat laatste klopt, maar over het eerste kunnen we alleen maar grote twijfels uitspreken. Want hoe vrij zijn we eigenlijk, zoveel jaren na de oorlog? Waarschijnlijk zal het antwoord voor iedereen anders uitvallen, maar als we met een heldere blik naar de wereld kijken, zonder roze bril of illusies, moeten we vaststellen dat we nu dichter bij een dictatuur zweven dan in welke periode dan ook sinds 1945. Compleet is deze dictatuur nog niet, en er is ook nog veel sprake van camouflage, maar als we daar door heen kijken, kunnen we alleen maar vaststellen dat de alarmbellen niet meer mis te verstaan zijn.

Europees Leger
In feite worden we niet meer geregeerd door onze eigen regeringen. Bijna alle macht is overgedragen aan de EU in Brussel. Deze EU machine is niet democratisch gekozen, en hoeft dus ook geen rekening te houden met kiezers. Of het nu gaat om criminaliteitsbestrijding, massamigratie, milieubescherming, de lucht die we inademen, het voedsel dat we eten of welke lamp we thuis gebruiken, overal heeft de Brusselse bureaucratie een vinger in de pap. En niet alleen een vinger, meestal is het de hele hand. Maar tevreden is men nog steeds niet. Er wordt nu gesproken over het opstellen van een Europees leger. Een leger zonder gezicht, en waar wij geen politieke controle over zullen hebben. Hoe dit leger de belangen van Brussel zal verdedigen, als het er eenmaal is, mag duidelijk zijn. Een zelfde beeld zien we als het gaat om geheime diensten, en politiediensten. Steeds meer wordt centraal geregeld, en wij hebben er steeds minder controle over. Sterker nog; eigenlijk hebben we er nu al helemaal geen controle meer over. De orders en bevelen komen uit Brussel, Berlijn en Washington, en het is niet overdreven om dit de Driehoek van het Kwaad te noemen. Zij beïnvloeden ons leven, en spelen gelijktijdig heerser over leven en dood.

Economie
Al voordat Corona op het toneel verscheen lag er een economische crisis op de loer. We hebben daar al diverse keren over geschreven. Als die crisis nu komt zullen de regeringen zeggen dat het door het Corona virus komt. Ze zullen nooit toegeven dat het eigen rampzalige beleid de oorzaak is. Dat de meeste dingen nu nog draaien komt door de noodhulppakketten. Maar dat zijn tijdelijk maatregelen, en delen van de gelden die verstrekt worden zijn leningen die op een zeker moment terugbetaald moeten worden. Door dit alles is de crisis nog even uitgesteld, maar dat zal tijdelijk zijn. De werkloosheid gaat nu al door het plafond, en vele sectoren krimpen met historische snelheid. Grote delen van de middenstand zit tegen het failliet gaan aan. Dat is dus allemaal een kwestie van tijd. Nieuwe Corona maatregelen, waar Rutte c.s. vandaag in het Catshuis over spreken, zullen dit hele proces versnellen. Dan begint de ellende pas echt. Op geen enkel moment sinds 1945 zijn zoveel bestaansmogelijkheden vernietigd als in de laatste maanden. De rekening voor dit alles gaat komen. Ook is het niet moeilijk om te raden wie deze rekening mag betalen.

Meningendictatuur
In het migratie pact wordt gezegd dat er juridische stappen mogelijk moeten zijn, tegen mensen die kritiek hebben op de massamigratie en de islamisering. Dat is dus al weer een stap verder, dan de gebruikelijke sociale druk en controle. Maar wacht eens even; ging het er tijdens de Tweede Wereld Oorlog niet om, dat we juist dit niet meer wilden? Dat we niet vanuit een centrale positie mochten worden gebruikt en gestuurd? Zijn juist daarvoor niet ontelbare mensen gevallen? Ondanks al die offers zijn we precies daar terecht gekomen waar onze voorouders tegen gestreden hebben. En ook daar blijft het niet bij. De bovengeschetste dictatuur is nog enigszins verborgen, maar de meningendictatuur kunnen we nu al iedere dag in geuren en kleuren aanschouwen. De heersers schrijven een mening voor, de gelijkgeschakelde media geeft deze mening door, omkranst door de nodige propaganda, en iedereen wordt geacht deze mening voor de volledige waarheid aan te nemen. Doe je dat niet, heb je een andere mening, of weet je gewoon zeker dat ze er naast zitten, dan heb je een probleem. Dan worden alle middelen in gezet om je van je ongelijk te overtuigen, of je wordt gewoon geïsoleerd. Voor vrijheid van meningsuiting is alleen ruimte als je de gangbare mening bent toegedaan.

We worden doodgegooid met de bekende uitspraken zoals: “Nooit meer oorlog”, en “Nooit meer fascisme”. Niks mis mee natuurlijk. Ware het niet dat deze woorden meestal worden uitgesproken door figuren die de rest van de tijd bezig zijn met het voeren of voorbereiden van nieuwe oorlogen, of maar al te bereid zijn om fascistische dictaturen in stand te houden. Deze huichelaars spreken over de Tweede Wereld Oorlog, en gelijktijdig doen ze alles om een oorlog met Rusland uit te lokken, wat een Derde Wereld Oorlog zal betekenen. Zij zijn eerste klas volksverraders, en collaborateurs die nauw samenwerken met de globalisten elite.

Ik ben dol op mooie quotes, zoals deze van Cicero.
Cicero vond dat de laagste aller schurken de huichelaar is, die ervoor zorg draagt zich op het ogenblik waarop hij zich het valst gedraagt, het deugdzaamst voor te doen
.

U krijgt van mij nog de politieke stand van het land van zondag 27 september 2020, die wegens geen verschuivingen deze week, gelijk is aan die van vorige week

VVD 33, PVV 23, PvdA 16, D66 13, CDA 13, SP 12, GroenLinks 11, FvD 10, ChristenUnie 6, PvdD 5, SGP 4, DENK 2, 50Plus 2, PvdT 0
Laast bewerkt: 1 jaar 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 8 maanden geleden #56675 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 20 september 2020

Peilingen
De peiling van deze week laat wederom kleine verschuivingen zien, maar ook na de Algemene Beschouwingen zien we geen structurele wijzigingen. De VVD blijft ruim voorop nummer 2 de PVV. De PvdA staat nu op de 3e plaats. Dan volgen er 5 partijen met onderling 3 zetels verschil. De regeringspartijen staan samen op 65 zetels. Mocht dit de verkiezingsuitslag worden dan zal een vorming van een meerderheidsregering heel lastig zijn.

Wilders sterkste oppositieleider bij Algemene Beschouwingen
Slechts 21% wil dat huidig kabinet na de verkiezingen doorgaat. De peiling van deze week laat wederom kleine verschuivingen zien, maar ook na de Algemene Beschouwingen zien we geen structurele wijzigingen. De VVD blijft ruim voorop, nummer 2 de PVV. De PvdA staat nu op de 3e plaats. Dan volgen er 5 partijen met onderling 3 zetels verschil.
De regeringspartijen staan samen op 65 zetels. Mocht dit de verkiezingsuitslag worden dan zal een vorming van een meerderheidsregering heel lastig zijn. Op de vraag wie men het goed vond doen bij de Algemene Beschouwingen zien we dat Premier Rutte dan het meest genoemd wordt. Wilders volgt als tweede en Asscher als derde. Interessant is om die uitslagen te bekijken afgezet tegen het huidig stemgedrag.
Dit alles en meer kunt u nalezen op Peil.nl

Hypocrisie
Als je van enige afstand naar Nederland kijkt, meer in het bijzonder het Nederlandse "nieuws" dan valt de gigantische hypocrisie direct op. Een bepaald probleem wordt door een redactie geïdentificeerd. Die stuurt er een "geëngageerde" journalist op af, die niet verder komt dan het bevragen van een actiegroep en een meeliftende politieke partij. Het geheel gelardeerd met wat "schande!"- commentaar van bijeengesprokkelde klagers, en tot de verbeelding sprekende grafieken, en ....gaan met die banaan. Diepgang "nul".

Alles, maar dan ook letterlijk alles rondom Corona is besmet door hypocriete verslaggeving. Maar dat geldt bij nadere beschouwing voor elk serieus onderwerp. Covid-19, Navalny, Douma, MH-17, Poetin, klimaat, China, Demmink, 9/11, Assange, Magnitsky...de media hebben maar één verhaal: dat van de overheid.

Boter op het hoofd
Voeg daar de totaal bizarre berichtgeving over belangrijke internationale ontwikkelingen bij, van de strijd in de Verenigde Staten tussen Trump en 'die Dooie', via het Novichok-debacle, over het dodelijkste gif ter wereld waaraan niemand overlijdt, en dat de ene keer in thee heeft gezeten, en dan wellicht in de buurt is geweest van een waterfles, terwijl het maar niet lukt om iets van een serieus strafrechtelijk onderzoek op te starten, tot de aanklacht van onze minister van Buitenlandse Zaken Blok, tegen Assad, wegens het "schenden van mensenrechten", terwijl ons land formeel als terroristische aangemerkte organisaties steunt, en beide ogen dichtkneep toen de Verenigde Staten middels 'extraordinary rendition' (= kidnappen), ook via ons land, naar verluidt, mensen die verdacht werden van 'extremisme' afleverde in Syrië, Egypte en Libië, met de vooropgezette bedoeling hen daar te laten martelen. Dat is vér voorbij 'boter op je hoofd'.

Ik kan mij goed voorstellen dat iemand die de hele dag wordt voorgelogen, en ook wéét dat het allemaal leugens zijn, óf knijterboos wordt en gaat schoppen, al is het maar verbaal, óf afhaakt. Vaak gaan ze met alles wat ze hebben er met twee benen gestrekt in, blijven aan het Openbaar Ministerie hangen, prevelen bij de rechtbank dat het niet zo bedoeld was, maar dat ze écht klaar zijn met Den Haag, en ze lopen naar buiten met een taakstraf, of erger. Tenzij....je de mazzel had met de Officier van Justitie in dezelfde "maatschappelijke lobbygroep" te zitten, of iemand te kennen die... u weet wel...

Mondkapjesgate
Iedereen met anderhalve hersencel wist bij het begin van Corona dat het officiële verzet vanuit de overheid zelf tegen mondkapjes en testen was ingegeven door maar één ding: We hadden ze niet, en konden ze niet krijgen. In het kort: er was geen wetenschappelijke basis om mondkapjes in de zorg te ontraden, het advies was gebaseerd op schaarste, daar was het zorgpersoneel niet van op de hoogte. In Nieuwsuur kwamen diverse experts aan het woord die van mening zijn dat de overheid aansprakelijk kan worden gehouden voor het opleggen van een "veiligheidsregel die geen veiligheidsregel bleek te zijn" Het Nieuwsuuronderzoek naar de stilletjes gewijzigde RIVM-mondkapjesregels in de zorg leidt tot hard heen en weer wijzen terwijl Jaap en zijn mensen die nu ongeveer elk uur hun verhaal wijzigen en een beroepsorganisatie voor zorgpersoneel juridische stappen overweegt.. Chaos compleet bij RIVM. Kan iemand Jaap en zijn mensen aan de beademing leggen? Het RIVM is een onderdeel van het ministerie van VWS, dus uiteindelijk gebeurt het onder verantwoordelijkheid van de minister. Rutte maakte vrijdag in zijn persco al "terugtrekkende bewegingen" en probeerde alvast om het RIVM de schuld te geven

Testen
PCR-test ? Mijns inziens is een verplichte IQ test beter op zijn plaats
Want ondertussen moddert Den Haag, geheel voorspelbaar, van het ene naar het andere fiasco, terwijl het vertrouwen in de politiek, en de media, -volgens de enquête-bureaus- een astronomische hoogte bereikt. Dat meer mensen geïnteresseerd zijn in het tweede 'droomhuwelijk' van mevrouw Meis, waarin de kern voor het derde 'droomhuwelijk' al besloten ligt, of welke geriatrische Nederlander de 'Voice' wint, zegt niet dat mensen geen oog meer hebben voor wat er allemaal mis gaat in hun wereld. Ze horen Peter R. zeggen dat je wel retestom moet zijn om in zo'n internet-oplichterstruc te stappen, en dat je het de politie niet mag verwijten dat ze duimen draaiend wachten tot een collega van Peter R., met de kijkcijfers op het netvlies, de zaak heeft opgelost, wat vervolgens leidt naar enkele "lichtgetintiërs" die vermoedelijk onlangs nog meeliepen in Amsterdam of Rotterdam met een BLM-betoging, als ze niet druk waren met hun sollicitatie bij de "groep van Taghi", of diens concurrent. Maar dat is toeval. En je mag het ook zéker niet aanvoeren als de vermoedelijke reden voor de inertie bij de politie. Alleen zien veel Nederlanders dat anders....

De enige manier om die criticasters de wind uit de zeilen te halen, is zorgen dat ze niet steeds weer gelijk krijgen. Hoe doe je dat? Door criminaliteit te bestrijden! Maar dan stort ook het GDP van Nederland in, dat drijft op de productie en doorvoer van drugs, waardoor het grote geld ons land bereikt, nu we verder niets meer produceren, behalve gebakken lucht. En als je de criminaliteit effectief bestrijdt, waar halen de media dan hun artikelen en "items" vandaan? En krijg je ook nog eens een hoop gelazer omdat je niet etnisch mag profileren als de daders geen 'witneuzen' zijn.

In Duitsland gingen ze de Coronacrisis te lijf door de BTW te verlagen, maar dat zet in ons land geen zoden aan de dijk. Want criminelen, multinationals met een brievenbus-vestiging, andere belastingontduikers, en BTW is geen goede match. Maar wij hebben een Groeifonds ! Wij trekken twintig miljard uit voor een Fonds waar vooral de katvangers tussen het Rijk en de criminelen en de belastingontduikers beter van worden. Groningen kan wachten.

En dan was er nog het paniekbericht, afgelopen week, over 700 Nederlanders die in een 'Database' van een Chinese firma stonden, die connecties met de Chinese overheid zou hebben. O boy! Grote Paniek! Een Chinese firma die hetzelfde doet als Cambridge Analytica, en nog tal van andere westerse "bedrijven". Althans, volgens een Amerikaanse spion, die via een Australische "bron" (hacker) een door hem gestolen database in de openbaarheid bracht, waarvan niemand kon zeggen of die authentiek was, en wat het bedrijf precies deed met die namen.

Twee maten
Die dief is een held, terwijl Assange wordt gemangeld, en gevierendeeld voor minder. Ironisch genoeg kwam dat nieuws via NRC, die direct daarop in de krant een 'Who-is-Who' publiceerde van "invloedrijke Chinezen". Helaas had je daar niet zoveel aan, omdat invloedrijk nogal betrekkelijk is. Net als Navalny voor zijn westerse sponsoren meer waard is als hij dood gaat of in het ziekenhuis ligt, dan wanneer hij daadwerkelijk aan verkiezingen deelneemt, geldt dat voor veel van de genoemde Chinezen ook.

Hier wilde ik het voor vandaag maar bij laten. We schenken iets lekkers in...nu het nog kan. Op uw welzijn PROOST !
U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 20 september 2020:

VVD 33(+1), PVV 23(-1), PvdA 16(+2), D66 13(-1), CDA 13, SP 12, GroenLinks 11, FvD 10, ChristenUnie 6(-1), PvdD 5(-1), SGP 4, DENK 2, 50Plus 2(+1), PvdT 0
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 8 maanden geleden - 1 jaar 8 maanden geleden #56648 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 13 september 2020

Peilingen
Blijkbaar heeft Maurice de Hond geen peilingen vandaag. Waarom weet ik niet. Geen tijd om uit te zoeken.

Tweet op Twitter
Het politieke midden..?WAAR DAN ..?Nederland A°2020..: Verlinksd, Verkokerd, Verkankerd, Verrot, VERRADEN, VERLOREN, @VVD van #liberaal naar #glibberaal, @cdavandaag van christelijk naar abnormaal
Van #banencaroussel naar #bananencaroussel, #brussel koos, niet wij, miljarden weggegooid, @hugodejonge doorgesnoven incompetente narcist, dat stond tevoren vast !


Stemmen? Demonstreren?
Petities aanvoeren die geen hond interesseren? Als het belangrijk zou zijn, was een petitie niet nodig geweest. Wat kunnen we eigenlijk nog? Schrijven uit protest? Dat doe ik al 12 jaar. Met alle gevaren van dien. De deurbel kan zomaar gaan en een paar mannen in uniform vragen je vriendelijk doch dringend mee te komen voor een “gesprek". Politieke intimidatie van het zuiverste water…in het belang van de heersende kliek en van hen die daarvan vreten.
Waarom niet op Facebook of Instagram ? Om onder de "radar" te blijven. Eerder door vrienden gewaarschuwd om niet te speechen toen een politiek kopstuk van een "tegenpartij" hier campagne voerde. De "civiele brigade" had namelijk lucht gekregen van "kwade bedoelingen". Iets met "vergiftigde leverworst" ofzo. Geweldige verkiezingscampagne gevoerd. (Grote achtertuin, goeie koffie en koel bier). Versloegen de gevestigde (kartel-)partijen, die jarenlang de dienst hadden uitgemaakt. Moesten slechts de "staatsgodsdienstige" partij SGP, laten voorgaan. Een overwinning van "magnitude proporties". Ik ben er zo trots op...maar het telt allemaal niet meer?

DDR 2.0
In mijn "darkest hours" kan ik het wel eens zijn zijn met hen die zeggen dat stemmen een overbodige daad is van naïevelingen die denken door de vrije verkiezingen in een democratie te leven. Ja, dat is het eerste beeld als je gaat vergelijken met Wit-Rusland maar wat is het echte verschil? In Nederland worden toch ook bestuurders in alle bestuurlijke gremia benoemd door de regentenkliek? Democratie? Burger- invloed? Waarom is het ( zwakke) referendum dan afgeschaft?
Van het gas af. Klimaatwet. Marrakesh-pact. Sleepwet. Corona spoedwet. Iemand iets gevraagd? Door en door gepolitiseerde rechtsmacht. Euro? En zo kunnen we oneindig door gaan. DDR 2.0.

De PVV is de enige partij die zich afzet tegen massa-immigratie en de ont-nationalisering van Nederland met als resultaat dat we een provincie van Brussel worden. Maar de PVV komt niet door het cordon sanitair. Is dat democratie? Velen vinden dat Wilders de migratie moet gaan nuanceren. Zoals zij ook vinden dat Wilders de islam moet gaan nuanceren. Maar dan zijn wij ook Wilders kwijt en dat is de enige die zijn rug recht houdt, juist door niet te nuanceren, wat de rest rijkelijk doet. De goegemeente is flink gehersenspoeld door jarenlange indoctrinatie van de MSM. Daar is veel bij ze van blijven hangen, zoals: "stem je op Wilders dan gooi je je stem weg". Dat bepaalt politiek Den Haag kennelijk. En... de continue inprenting dat de agenda's van Wilders en Baudet extreem-rechts zijn. Politiek correct om ze weg te zetten als (extreem-)rechts, dan voorkom je dat je op inhoud het debat aan moet gaan, maar buitengewoon LAF,

Degenen die Wilders een warm hart toedragen - zoals ik - hopen dat de PVV met flink meer stemmen aan de macht kan komen, maar denk eens even door hoe de toekomst van "premier" Wilders er uit zal zien. De hele structuur waarin de PVV dan moet werken is vergeven van kleingeestige saboteurs, die stuk voor stuk alle van belang zijnde zaken zullen boycotten/stagneren/in de soep laten lopen. We hoeven ons alleen maar te realiseren hoe fanatiek ambtenaren bij de #Toeslagen Belastingdient te werk gingen. Te lezen hoe ambtenaren van Jus & Vei zelfs zo ver gingen dat zij meehielpen met het opstellen van de aanklacht tegen Geert Wilders. De aanklacht zelfs zodanig redigeerden tot de gewenste zwaarte van "levenslang" bereikt was. Bovendien blijkt er nog "leven" aanwezig in het "Huis" en heeft lange tentakels. Pim Fortuyn heeft het ondervonden. De rechterlijke macht "lust Wilders niet. De EU "lust" Wilders niet. Soros "lust" Wilders niet. Vanwege zijn "Inconveniant Truth".

Hoe meer mensen conservatief rechts stemmen, hoe linkser Rutte wordt. Vandaar ook dat partijkartel. Alles wordt uit de kast gehaald om een ander geluid buiten de deur te houden. Rutte zal opnieuw een bedenkelijke coalitie vormen desnoods met partijen die niet eens gewonnen hebben. Een centrum links 5- of 6- partijen kabinet. Alles voor de macht!
We’re doomed… we’re f*cking doomed als dat gaat gebeuren.

PVV standpunten
* Van het gas af? PVV nee.
* Meer immigratie? PVV nee.
* Meer islam? PVV nee
* Meer subsidies ? PVV nee
* Meer toeslagen via de IB ? PVV nee
* Meer belastingen ? PVV nee (vliegtax, verpakkingtax, friteurtax enz)
* Minder overheidsbemoeienis ? PVV ja
* Minder ambtenarren ? PVV ja
* Nexit ? Ja , einde parlementaire EU
Op elk dossier ligt er dus winst. Dus wat nou, een stem op Wilders is een weggegooide stem.

Prestige en Macht
Kijk naar de nu weer gecreëerde crisis met asielzoekers in Griekenland. Komen er op maandag nog geen "vluchtelingen uit Griekenland in", dan zijn het er op dinsdag 100 en aan het einde van de week 2000 op voorstel van Merkel. Is de energietransitie op maandag dé "oplossing' blijkt het aan het eind van de week onmogelijk. Maar door druk van klimaatactivisten (Urgenda) en blokkades (Hemweg centrale) gaat Rutte door de knieën en zet door met het technisch onmogelijke en onbetaalbare gedrocht. Als zaken niet lopen worden ze met onnoemelijk veel subsidie doorgedrukt. Het gaat niet over nut en noodzaak, maar over prestige. Elektrische auto’s, warmte pompen en zonnepanelen. De mensen die van de regelingen gebruik maken hebben die helemaal niet nodig maar linkse clubjes zijn gek op subsidiestromen want die moet je uitvoeren en bewaken met heel veel ambtenaren. Daarna zal het model wel eindig zijn omdat ze er zo'n verschrikkelijke teringzooi van gemaakt hebben.

Maar het zal niet eindigen eerder dan nadat al onze welvaart is opgesoupeerd en er in elke straat een haathut (moskee) staat. Nederland is met 33.000 km2 en 17 miljoen inwoners erg vol. De milieuwetgevingen beperken iedereen in zijn bewegingen en leven, maar we blijven maar doorgaan met het binnenhalen van islam en gelukszoekers. Deze kortzichtigheid kan niet ongestraft blijven zoals nu al zichtbaar met de groep Marokkaantjes die zich vervelen. Het hoeft nog maar even door te gaan. Over 5 jaar hebben ze helemaal hun zin en is onze democratie verdwenen. Dan wordt onze bestuurs-elite niet meer lastig gevallen door die vervelende burgers die elke 4 jaar het recht hebben om hun baantje weg te stemmen of hun beleid te dwarsbomen.

Dat niemand verder kijkt dan zijn/haar neus lang is, is kwalijk. Het blind vertrouwen in de huidige politiek is bijna net zo erg als de
linkse propaganda in de media. Schrikbarend veel mensen kijken daar nog naar. Hapklare brokken gaan er altijd goed in. Weinigen kijken verder dan NPO/VK/Telegraaf/NRC. Bubbels voelen veilig. Net als in je broek plassen, in het begin voelt het lekker warm, maar dan..!
Pas als het te laat is zal de “welvaarts”- Nederlander dit beseffen. Welkomroepers/-zingers, islam-omarmers, eurofielen zullen mijn mening wel niet delen.

Wakker worden
De huidige macht zal coalities zoeken waardoor de demonisering van de PVV en FvD verder gaat. Men is maar met één ding bezig. De boel koste wat kost gesloten te houden voor de enige twee niet links draaiende partijen in Nederland. PVV en FvD.Daar wordt alles voor opgeofferd tot er geen Nederland meer bestaat, de middelen uitgeput zijn, er geen autochtone Nederlander meer rond loopt en de autonomie geheel aan Brussel is overgedragen. Of de Nederlanders daar de kracht voor hebben of genoegen nemen met leven onder een dictatuur? De tijd zal het leren.

Booslims willen Alcohol reclame verbieden. Volgende stap is natuurlijk alcohol verbieden
Ik neem er nog eentje, zolang het nog mag!

PROOST ! Proost! Op uw welzijn!

U krijgt van mij nog de politieke stand van het land van zondag 13 september 2020, die wegens geen peilingen gelijk is aan die van vorige week:

VVD 32, PVV 24, PvdA 14, D66 14, CDA 13, SP 12, GroenLinks 11, FvD 10, ChristenUnie 7, PvdD 6, SGP 4, DENK 2, 50Plus 1, PvdT 0
Laast bewerkt: 1 jaar 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 8 maanden geleden - 1 jaar 8 maanden geleden #56627 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 6 september 2020


Peilingen
PVV stijgt door naar 24 zetels
Het percentage mensen dat niet meer weet op welke partij te moeten stemmen is groeiende, maar het aantal mensen dat vertrouwen heeft in de PVV groeit ook. Stond de partij vorige week nog op 23 zetels, nu mag Geert Wilders daar een zeteltje in de plus bij optellen. De zeteldaling van de VVD lijkt voorlopig gestopt. Aan de andere kant zakt het CDA nog wat weg, en daar profiteert de VVD dus van. Opmerkelijk is het verder wegzakken van GroenLinks. Maar ook de PvdA is in de afgelopen maanden een behoorlijk deel van haar winst t.o.v. 2017 kwijt geraakt.

Schade voor minister Grapperhaus en CDA
Er is duidelijk schade voor minister Grapperhaus (en ook het CDA). Nadat het CDA tijdens de lijsttrekkersverkiezing op 19 zetels was gekomen, is het CDA aan het dalen. Nu is de score nu nog maar 13 zetels. 47% van de Nederlanders vinden dat minister Grapperhaus had moeten aftreden. Nu hij dat niet gedaan heeft is interessanter de tabel, die vergelijkt wat de Nederlanders vorige week vonden en deze week vinden over zijn geloofwaardigheid als hij het over het zich houden aan de 1,5 meter maatregelen heeft. Die geloofwaardigheid is fors gedaald.

Vorige week vond 42% hem over dat onderwerp niet meer geloofwaardig. Dat is nu 66%. Alleen bij CDA en ChristenUnie is er nog een meerderheid die hem over dat punt geloofwaardig vindt. De grote vraag is of die percentages in de komende maanden zullen gaan dalen.

Ten aanzien van de boete van 390 euro zien we grote meerderheden onder de bevolking, die van dat bedrag af willen.
Van alle Nederlanders wil 91% dat men bij het krijgen van een boete voor het niet houden van de 1,5 meter geen strafblad krijgt. Slechts 6% vindt dat die gehandhaafd moet blijven.

Proces WildersDe wereld was geschokt na de brute moordaanslag in januari 2015 door extremistische moslims op redactieleden van het Franse satirische magazine Charlie Hebdo, wegens afbeelding van Mohammed

Stijf gearmd en met uitgestreken smoelwerk, liepen de regeringsleiders in optocht door de straten van Parijs te betogen voor de Vrijheid van Meningsuiting. Allemaal "Charlie's". Maar God hoorde ze brommen. En ja hoor, kort daarna werd Geert Wilders voor het gerecht gedaagd wegens zijn uitgeoefende recht op Vrijheid van Meningsuiting op de uitslag avond van de Gemeenteraadsverkiezingen.

Afgelopen donderdag, 4 september, deed de rechtbank uitspraak in een onzinnig, al zes jaar voortslepend politiek proces. Veroordeeld (zonder strafoplegging) voor groepsbelediging. De rechtspraak in Nederland is met de uitspraak van de rechter in het Hoger Beroep definitief bij het grof vuil gezet.

Groepsbelediging ! U leest het goed. De rechters waren het er unaniem over eens dat Wilders de tere zieltjes van Marokkanen in Nederland heeft beschadigd door aan zijn achterban te vragen of zij in hun stad of in Nederland meer of minder van hen wilde. Ik meen dat dat "delict" nog niet in het Wetboek van Strafrecht was opgenomen toen Wilders de gewraakte vraag stelde. En dat ze er dat met de haren bij gesleept hebben. Staat me iets bij van een Belg ( ene Felter? ) die er plotseling voor veroordeeld werd. Dan rijst natuurlijk onmiddellijk de vraag waarom het "zonder aanziens des persoons" en pertinent "zelfstandig" opererende Openbaar Ministerie de PvdA'er Rob Oudkerk nooit heeft vervolgd voor zijn uitspraken over KUTMAROKKANEN. Het is dus uiterst merkwaardig dat je niet mag vragen om minder Marokkanen ( zou onze samenleving er een stuk veiliger op maken), maar dat je de groep wel mag bestempelen als kutmarokkanen. Wat weegt zwaarder: KutMarokkanen of "meer of minder"

De vraag stellen is hem beantwoorden. Rob Oudkerk is van de PvdA, net als trouwens Diederik Samson en Hans Spekman.
U weet ongetwijfeld nog dat Samsom een poosje "undercover" is gegaan om onderzoek te doen naar de oorzaak naar de vele maatschappij ontwrichtende activiteiten onder jonge Marokkanen en had geconstateerd dat Marokkanen in het algemeen genetisch gezegend waren met een criminele aanleg. Zij zijn nooit vervolgd wegens "groepsbelediging" of een ander verzonnen "delict" .Want dat ging over "het gedrag van de Marokkanen". G-sus, laat dat nou net de reden zijn geweest voor Wilders om te vragen of wij van die "overlastgevers" er meer of minder van wilden hebben. Maar dat mocht niet van de rechter! Zijn maatje Spekman was van mening dat de Marokkanen die zulk een gedrag vertoonden, publiekelijk "vernederd" zouden moeten worden. Geen celstraf omdat dat enkel maar status verhogend werkt. "Hij loopt ons voor de voeten" dixit Opstelten. Hoezo dan? Nou, door Wilders wordt het volk er telkens op geattendeerd dat Rutte bij het zoveelste steekincident, bij de zoveelste aanval op hulpverleners, of de zoveelste auto die de Morocjes in de fik steken, wel blaft, maar nooit bijt...al die prachtig gedebiteerde volzinnen ten spijt, begeleid door heftig gesticulerende handen, die verontwaardiging en afkeuring moeten uitbeelden. Neemt u van mij aan dat we nog niet af zijn van het probleem met de Marokkanen., integendeel dat het alleen maar toeneemt. Want dankzij sussende woorden, vooral niet aanpakken, integendeel, bukkend en mee heulend door in uniform op de knietjes in de moskee en iftarsen, is het Marokkanen-probleem geëvolueerd in een Moroc-maffia Het Rutte-kartel kan trots zijn !

Ook onze rechters zijn niet "Charlie". De gerechtelijke "Charlie" knielt al jaren voor de islam. Niemand durft een grapje te maken of bedenkingen over de islam uit te spreken. En zeggen dat je er best wel minder van zou willen hebben komt je duur te staan. Er worden nog steeds christenen vermoord of hun kerken in brand gestoken. De dader wordt niet eens meer genoemd want over de moslims alleen het goede. Discussie bestaat niet meer die is dood. Precies zoals het bij de islam hoort. Het Westen heeft zich onderdanig aangepast aan de wetten van de islam en laat zich bezetten door steeds nieuwe slachtoffers te importeren. Mensen die ons eigenlijk niet moeten.
Geen "intelligente lockdown" aan het verder importeren van het levensgevaarlijke "islam-virus". Ik vrees dat ons allen het lachen zal vergaan

En je hoeft geen "complotgekkie" te zijn om te constateren dat het proces tegen Geert Wilders vanaf het begin een politiek proces is ...een gijzelings-tactiek om de grootste oppositieleider, die een zeer ongemakkelijke waarheid verkondigd, uit te schakelen. Ofschoon uit documenten en e-mails blijken dat toenmalig minister van justitie Ivo Opstelten zich actief met de vervolging had bemoeid, en later ook minister Grapperhaus is er volgens de rechtbank geen sprake van politieke beïnvloeding ..en geen sprake van door politie en OM georkestreerde aangifte polonaise door veelal analfabeten die voor alles wat er mis gaat in hun leven nog net Wilders kunnen stamelen.

Met Lambiek als minister van Justitie wordt dit dan wederom een slecht strip verhaal.

Gezien het bovenstaande, niets om blij over te zijn...wilde het hier dus maar bij laten. Voor wat betreft de Novitsjok, Navalny, Nordstream, Onzin, en de bijzonder kwalijke rol van Duitsland hierin....krijgt u morgen een uitgebreide Update

Rest mij nog u de gehele peiling van Maurice de Hond te geven van zondag 6 september 2020:

VVD 32(+1), PVV 24 (+1), PvdA 14(-1), D66 14, CDA 13(-1), SP 12, GroenLinks 11, FvD 10, ChristenUnie 7(+1) PvdD 6, SGP 4, DENK 2, 50Plus 1, PvdT 0
Bijlagen:
Laast bewerkt: 1 jaar 8 maanden geleden door katertje. Reden: typo
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.