Vraag UPDEET: Peilingen en Keek op de Week

Meer
1 jaar 1 week geleden - 1 jaar 1 week geleden #57483 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 9 mei 2021

Peiling
Peiling Maurice de Hond: het CDA stuitert nóg verder in elkaar
De implosie van het CDA zet zich volgens Maurice de Hond voort. Uit zijn meest recente peiling blijkt dat de christendemocraten weggevaagd zouden worden als er nu verkiezingen waren en dan slechts genoegen zouden moeten nemen met elf magere zetels.

Kiezers zien dat de partij Pieter Omtzigt feitelijk bij het grofvuil heeft gezet. Dit terwijl hij de enige CDA’er is met een heldere visie voor de agenda van de partij, de principes ervan, en voor de toekomst. En hij is ook nog eens het enige CDA-Kamerlid dat zich met hart en ziel heeft ingezet voor búrgers, inclusief tegen een doorgeslagen overheid die hen financieel en anderszins ruïneerde... dat onterecht deed... dat wist... maar daar lák aan had. Geen wonder dat kiezers het CDA massaal de rug toekeren.

Volgens De Hond zijn Volt en JA21 de grote stijgers momenteel. Maar ook de Partij voor de Dieren en BBB staan in het groen. Daarbij is het opvallend dat die laatste ook steeds vaker genoemd wordt als “potentieel” door kiezers. Het is dus op dit moment wellicht niet hun éérste keus, maar komt daar wel in aanmerking voor – nu of in de toekomst. Volgens De Hond wordt de partij van Caroline van der Plas zelfs net zo vaak genoemd “als de PvdA en GroenLinks.” Er zit dus nogal wat potentie bij BBB.

Ook dat is niet verwonderlijk, want BBB neemt het op voor de achterban die door het CDA in de steek gelaten is de afgelopen jaren: de bewoners van het platteland, met gezond verstand, die willen dat hún problemen opgelost worden en niets van doen willen hebben met allerlei linkse hobby’s.
Het CDA staat op instorten terwijl BBB juist flink aan het groeien is. Ondertussen blijft Wopke Hoekstra intern pushen voor nieuwe regeringsdeelname aan een kabinet Rutte IV.

Het "nieuwe normaal"
Het nieuwe normaal is duidelijk en is bedoeld om ons leven aangenaam te maken. We laten ons alles afpakken en worden daar buitengewoon gelukkig van. Het verleden en het oude normaal is een episode om snel te vergeten. Er is de kleine groep ongevaccineerden die de problemen maken en niet erg passen in de nieuwe samenleving waar iedereen gelukzalig uitrust van een vorig leven. Discriminatie en apartheid – het nieuwe normaal…..

In een “pandemie” waarin >99% van de mensen gezond is, moet 100% zich laten inspuiten met een experimenteel “vaccin” om niemand in gevaar te brengen… Als cadeautje krijg dan een #vaccinatiepaspoort om op vakantie te mogen.
Trombose, hersenbloedingen, hartaanvallen, gezichtsverlamming en meer: het Duitse Paul Ehrlich Instituut meldt bijna 5000 vermoedelijke ernstige bijwerkingen en 524 sterf sterfgevallen na Covid-19-vaccinaties. Autoriteiten, farmaceuten en medici blijven explosieve gevaren verbergen, met onbekende gevolgen voor de lange(re) termijn.

Ongeacht de enorme bijwerkingen en sterfgevallen bereikt de vaccinatiepropaganda in westerse landen voortdurend nieuwe hoogten. Er gaat geen programma voorbij waarin niet gesproken wordt over "vaccineren" en meestal zijn het ook nog programma's waarin mensen die daar bezwaar tegen hebben, ontbreken. Allemaal gelijkgestemden, allemaal vóór vaccinatie. Hetzelfde geld voor de gedrukte MSM.

Afgenomen grondrechten en schijnmaatregelen worden "verkocht" als oplossing voor de weg naar de "vrijheid". Mondkapjes werden eerst van de hand gewezen, was schijnbescherming. Inmiddels bijna overal verplicht. De avondklok zou vele doden schelen - het heeft geen enkel positief effect gehad. Meer dan 2 personen thuis uitnodigen mag niet, maar vele duizenden in een stadion of plein: geen probleem. Vaccins waren volkomen "veilig" maar dan toch ook weer niet: van het vaccin van Janssen wil minister de Jonge - ondanks de risico's - de door Denemarken geweigerde spuiten "overnemen". En Pfizer heeft het al over een noodzakelijke "derde" prik.

Het vaccin van Pfizer en BioNTech zal binnenkort zelfs aan kinderen van 12 en ouder worden gegeven, hoewel die bijna nooit Covid 19 krijgen. Een verwachte omzet van $ 26 miljard voor Pfizer voor dit jaar, lijkt men nog veel te laag te vinden. Daarom heeft Pfizer zich al toegelegd op een nieuwe groep proefkonijnen: kinderen vanaf een half jaar oud. Een dode meer of minder, immunologen zitten er niet mee.
Autopsie om de werkelijke doodsoorzaken van Covid patiënten te achterhalen mogen niet worden gehouden. het zou het verdienmodel schaden.

Politiek medisch schandaal
Als je kijkt naar de schade die het vaccin tot nu toe heeft veroorzaakt, lijkt het dat voor de hand liggend, maar medici, autoriteiten en farmaceuten doen er alles aan om negatieve berichten uit het nieuws te houden.
Het nieuwe 'veiligheidsrapport, gepubliceerd. op 7 mei door het Duitse Paul Ehrlich Instituut PEI is wat dat betreft een uitzondering. In de periode tot 30 april vermeld het PEI bijna 50.000 gerapporteerde vermoedelijke gevallen van relevante bijwerkingen op de Covid 19 vaccinaties. In totaal werden door het PEI bijna 5000 gevaccineerde mensen gemeld die ernstige reacties hadden opgelopen. Ongeveer elf procent van hen, 524 mensen, stierven. Het instituut registreerde het hoogste aantal bijwerkingen met het vaccin Vaxzevria van Astra.Zeneca. Het Comirnaty-vaccin van Pfizer/BioNTech had echter een recordaantal sterfgevallen op basis van toegediende vaccindoses Vaccinsterfte stijgt dit jaar dus onrustbarend ten opzichte van 2020 terwijl we nu juist vaccins moesten nemen om sterven tegen te gaan.

Experimenten van de ergste soort!
Ondanks de toename van miskramen moeten zwangere vrouwen zich laten vaccineren !!!

Het vijandig offensief waarmee de mensheid momenteel geconfronteerd wordt is van een ongekende proportie en kwaadaardigheid. Nooit eerder in de geschiedenis is een gehele wereldbevolking op deze schaal aangevallen door een dergelijke vijand. Die vijand heeft de bedoeling om ieder individu op aarde te onderwerpen aan zijn dictatuur en regime. Om de gehele wereldbevolking te onderwerpen, in totale armoede en slavernij. De corona-campagne is daarbij slechts het voorgerecht. De bedoeling is het slopen van alle bestaande sociale en economische structuren. Hierdoor zal de gehele mensheid in totale armoede en ontreddering gebracht worden.

Vervolgens zal die vijand zich opwerpen als "redder" en minimale bestaansmogelijkheden aanbieden, op voorwaarde van volledige gehoorzaamheid. Dat wil zeggen dat voedsel en onderdak gerantsoeneerd (individueel toegewezen) zullen worden. Alleen wie zich volledig gehoorzaam gedraagt, en perfect doet wat hem opgedragen wordt, zal kunnen overleven op een absoluut bestaansminimum. Voor een dergelijke situatie bestaat een woord: slavernij. Deze keer wereldwijd en voor alle mensen op aarde, behalve de vijand.

Daarnaast wil de vijand ons dwingen ons te laten inspuiten met stoffen die ons ziek, gedwee en volledig traceerbaar en bestuurbaar maken. Miljarden mensen zullen zo worden vermoord. Het zal veruit de grootste genocide aller tijden betekenen. De overgebleven populatie zal op chemische wijze dociel en bestuurbaar gemaakt zijn. Mentaal gecastreerd en als willoze robots op de digitale infrastructuur aangesloten.

Zolang we niet willen inzien dat dit is wat er op het spel staat, heeft de vijand vrij spel. Zolang we geloven dat het over corona en gezondheid gaat, en ons druk blijven maken over “besmettingen”, ziektesymptomen en cijfers, en daarom niet zien wat er werkelijk aan het gebeuren is, zal de vijand aan het langste eind trekken.

De vijand voert zijn offensief uit VIA de zittende regeringen. Regeringen die geïnfiltreerd zijn door de vijand en ermee collaboreren.

Wil de mensheid ook maar enige kans maken tegen deze vijand, zijn handlangers en zijn offensief, MOETEN we onszelf ertegen in bescherming nemen. Dat wil zeggen dat we NIET kunnen toestaan dat de aanval ons nog verder raakt. Zonder de uitvoerders van het offensief (de regeringen) staat de vijand met lege handen. Alleen en uitsluitend het massaal negeren van die regeringen, kan het tij keren. We zullen moeten beseffen dat we nu geconfronteerd worden met een ongekende kwaadaardigheid en misdaad. Maar dat die misdaad alleen gepleegd kan worden als wij ons laten blijven misleiden.

Zet uit die televisie en zeg je abonnement op de krant op. Luister niet meer naar politici en de met hen collaborerende “deskundigen” en instituties. Verwerp de terreur van de "testsamenleving" die enkele ingewijden schathemeltje rijk maakt van uw opgebrachte belastinggelden

Als de overheid het accepteren van een vaccin verplicht wil maken, of dreigt met uitsluiting bij weigering, dan moeten toch alle seinen op rood staan? . Als het weigeren van een vaccin redelijkerwijze onmogelijk wordt - bijvoorbeeld via wetgeving - dan bestaat er geen mogelijkheid meer om onszelf in bescherming te nemen tegen fouten of kwaadaardige bedoelingen.
Als wetgeving die het aanvaarden van vaccins verplicht stelt er eenmaal is, dan kunnen we niet meer terug. Dan kunnen toekomstige regeringen, overheden en fabrikanten ons letterlijk inspuiten met wat ze maar willen. En met die toekomstige instanties hebben we nog geen enkele ervaring.

Het levensgrote gevaar van verplichte vaccinaties, zit hem dus EN in de samenstelling van bestaande vaccins EN in het verdwijnen van de mogelijkheid vaccins te weigeren.

De CDC (het Amerikaanse RIVM)geeft toe dat elke test van meer dan 28 cycli niet toelaatbaar is voor een betrouwbaar resultaat. Dit alleen al maakt meer dan 90% van de vermeende Covid-infecties die worden opgespoord door het gebruik van deze foutieve test ongeldig

Naast de gebrekkige tests en frauduleuze overlijdensakten, is het “experimentele” vaccin zelf in strijd met artikel 32 van de Conventie van Genève. Volgens artikel 32 van de Geneefse Conventie IV van 1949 zijn “verminking en medische of wetenschappelijke experimenten die niet noodzakelijk zijn voor de medische behandeling van een beschermd persoon” VERBODEN. Volgens artikel 147 is het uitvoeren van biologische experimenten op beschermde personen een ernstige schending van het verdrag.

Het “experimentele vaccin” is in strijd met alle 10 de Neurenberg codes die de doodstraf opleggen voor degenen die deze internationale wetten trachten te overtreden.

Het gaat niet om gezondheid, het gaat om macht en POEN!
Steeds meer wordt duidelijk dat de vaccines geen bescherming bieden. Mensen kunnen nog steeds het virus krijgen en er aan sterven. Wat is dan het nut? En het vaccinatieproces brengt weinig verandering. Nog steeds moeten er muilkorven gedragen worden, en ook de afstand regels blijven. Veel andere regels ook trouwens. Net als altijd draait het ook in dit geval niet om de gezondheid, maar om de winsten. Met andere woorden, ook op dit vlak regeert de poen.

De hele Corona hype is een reusachtige industrie geworden, en de miljarden stromen binnen. Immers alles kost geld; de muilkorven, de PCR testen, de sneltesten, de zelftesten, en natuurlijk de vaccines. Mensen betalen als gevolg van de angst, en zelfs de dingen die gratis lijken zijn het natuurlijk niet. De overheid betaalt de vaccines met belastinggeld, dus onze centen. Door dit alles wordt een enorme schuldenberg opgebouwd die zelfs na tientallen jaren niet verdwenen zal zijn. Een mega hypotheek waar de komende generaties nog duur voor zullen betalen. De winsten die de farma industrie nu maakt zijn niet te beschrijven. En daar houdt het ook nog niet op, want kijk wat bijvoorbeeld Amazon verdient omdat steeds meer mensen via internet kopen. Deze concerns zijn de echte winnaars van Corona. Terwijl de middenstand en de kleine ondernemer naar de klote wordt geholpen, of inmiddels al is, loopt de farma maffia binnen....geheel volgens planning

Vaccinatie
De drang tot vaccinatie begint in overdrive te gaan, waardoor je op sommige plekken in de wereld nog nauwelijks iets mag doen zonder coronapaspoort.
Er is geen ziekte die CoVID-19 heet. In werkelijkheid verwijst het acroniem “CoVID-19” naar het vaccinatieprogramma dat onder dwang aan de gehele wereldbevolking zal worden opgelegd. Een vermeende gevaarlijke ziekte wordt kwaadwillig en ten onrechte gesuggereerd! En de publieke media, verspreidt deze leugens. Het doel is dat de mensen volledig kunnen worden gecontroleerd via nano-technologie en geïmplanteerde microchips. Dat gebeurt dan door een zelflerende kwantumcomputer. De cabal/illuminati zijn van plan (ja, ze bestaan echt: Gates, Soros, Rockefeller, Rothschild enz.) – onder de auspiciën van William Henry Gates III. (alias “Bill Gates”) en de farmaceutische industrie – om de hele mensheid te dwingen tot absolute onderwerping en slavernij. Vandaar de gezichtsmaskers of “gehoorzaamheidskapjes. De controle over de mensen, hun activiteiten en ontelbare andere factoren moet worden gerealiseerd via een besturingssysteem genaamd “Cerberus”, waaraan “Bill Gates” vele jaren heeft gewerkt.

Nogmaals: Het gaat goed met de moordenaars van Pfizer, want ze hebben net een lucratief contract getekend met de Europese Unie.

Farmaceuten BioNTech en Pfizer gaat de komende twee jaar nog eens 1,8 miljard coronavaccins leveren aan de lidstaten van de Europese Unie. Dat maakte voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zaterdag bekend.

Als je dan bedenkt dat de EU 450 miljoen inwoners heeft, dan betekent dit vier prikken voor elk. Hoezo, dit is een pandemie die weg zal gaan als mensen gevaccineerd zijn? Het vaccineren wordt een permanente business met straks meerdere "top-up shots" per jaar om beschermd te zijn tegen alle mogelijke varianten die ze nog zullen verzinnen.

Dat is hetzelfde bedrijf dat al bijna 5 miljard dollar aan boetes heeft gekregen, onder andere vanwege het omkopen van alles en iedereen die een hoge omzet in de weg staat.

Nogmaals: Er is geen ziekte met de naam ‘CoVID-19’. Dit is allemaal een grote misleiding om een wereldregering te installeren in de geest van de geheime wereldregering en om onze hele planeet in feite in een communistisch concentratiekamp te veranderen!

MENSENLEVENS ZIJN IN ABSOLUUT GEVAAR ! NIET DOOR EEN NEP-VIRUS, MAAR DOOR HET BIO-WAPEN IN Het VACCIN.

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 9 mei 2021:
VVD 33,, D66 23, PVV 17, CDA 11, SP 9, PvdA 9, FvD 8, GroenLinks 7, PvdD 7, JA21 6, ChristenUnie 5, Volt 5, SGP 3, DENK 3, BBB 2, 50Plus O, Bij1 1
Laast bewerkt: 1 jaar 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 3 weken geleden - 1 jaar 3 weken geleden #57460 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 2 mei 2021

Peilingen
Geen verschuivingen in politieke voorkeur deze week. Maurice de Hond heeft gekeken naar steun voor specifieke coalities die, gezien de onderlinge verhoudingen in Den Haag, mogelijk zijn. Daarbij is het oordeel van de kiezer duidelijk: geen enkele coalitie kan ook maar bijna op iets van een meerderheid steun rekenen. Uit de meest recente peiling van Maurice de Hond blijkt dat er voor geen enkele meerderheid significante steun bestaat in de samenleving. De meest populaire optie is VVD, CDA, D66 aangevuld met JA21. Maar ook die optie kan maar op steun rekenen van 20% van de bevolking, wat veel te laag is voor een serieus kabinet dat grote problemen wil aanpakken. En voor Rutte is dat het ergste misschien nog niet eens. Want uit de peiling blijkt heel duidelijk dat het met name de achterban is van D66 dat die combinatie écht niet ziet zitten. Maar 9% van de D66-kiezers zou dat oké vinden. De kans dat Sigrid Kaag daarvoor kiest is dus minimaal – zo niet, niet-bestaand.
De op één na meest “populaire optie,” of eigenlijk de op één na minst impopulaire optie, is de kernpartijen aangevuld met GroenLinks. Maar zo’n coalitie kan slechts op 17% steun rekenen.
Alles na te lezen op Peil.nl.

Politiek schandaal rijker
De kloof tussen politiek en burger wordt steeds groter. Deze week werd weer eens pijnlijk aangetoond dat dit geen cliché is, maar bittere werkelijkheid. Sinds 21 april zijn we weer een vet politiek schandaal rijker na de RTL-onthullingen uit geheime kabinetsnotulen van 2019 over de toeslagenregeling. In de giftige mix van gekonkel en elitaire verhevenheid zijn, naast de reeds van zijn voetstuk gevallen Rutte, nu ook andere hoofdrolspelers ontmaskerd. Met nieuwe leugens en gemanipuleer probeerden Rutte, Kaag en Hoekstra vooral om ´nieuwe precedenten´ te voorkomen bij Belastingdienst, UWV en andere instellingen. Politici buitelden over elkaar heen om de puinhoop van het toeslagendebat te duiden, eigen schuld weg te poetsen, het vertrouwen te hervinden dat ze zelf bij eerdere gelegenheid – in diezelfde kwestie – weg hadden geslagen. Debat van liefst vijftien uur met een diep treurig stemmende afloop. Duizenden gedupeerden kregen op dezelfde dag te horen dat de Belastingdienst tóch niet in staat is om eerder door staatssecretaris Alexandra van Huffelen, van D66 toegezegde schadevergoedingen tijdig uit te keren.

Vijftien jaar ongekend onrecht kan alleen als er keihard gewerkt wordt om tienduizenden werkende ouders volledig kapot te maken.
Als er een wil is, is er een weg. 96% van de opzet, grove schuld veroordelingen door de belastingdienst bleken zonder enig bewijs, zonder enig onderzoek en ook nog eens volledig onterecht. Bij dit soort verhoudingen zou de onschuldpresumptie moeten prevaleren, iedereen zijn geld terug en daarna de recherche inzetten om die laatste paar procent te identificeren en eindelijk eens strafrechtelijk te vervolgen.
Het kabinet verklaarde donderdag dat ze er in 2019 al alles aan deden om het op te lossen, maar gaan in 2021 vrolijk verder gezinnen met werkende ouders kapot te maken.
Het kabinet is verplicht het parlement tijdig en volledig te informeren, maar weigerde dat. Het kabinet is verplicht Kamervragen te beantwoorden, maar weigerde dat ook. Dan moet zij aftreden c.q. afgezet worden. Strafbare handelingen begaan, juridische vervolging. Speelt smerige spelletjes. Voorbeeld: De SP vroeg om een memo die “op tafel” lag en kreeg dat memo niet omdat deze niet op tafel had gelegen, maar in de hand was gedrukt. Kamerleden mochten zich de tandjes werken om dit dossier openbaar te krijgen.

Opstand
De onthullingen hebben geleid tot een kleine opstand binnen de CDA-gelederen. Twintig CDA-afdelingen en de jongerenafdeling CDJA wijzen per brief deelname van de CDA aan een nieuwe Rutte-regering af; ze staan helemaal achter Pieter Omtzigt. Even later werd bevestigd dat Hoekstra achter gesloten deuren aan Omtzigt het zwijgen probeerde op te leggen. Valt op dat er weinig (publieke) steun van het CDA is voor Omtzigt. Hij is blijkbaar niet geliefd omdat hij het "spelletje" niet meespeelt, de partijdiscipline niet volgt en voor zijn moreel mandaat van en voor de kiezer heeft gekozen.

Vrouwtje Kaag oreert er lustig op los, continue raadselachtige praatjes zonder inhoud. Mensen kunnen rare dingen doen om macht te verwerven. Ook jezelf compleet voor gek zetten schijnt dan geen probleem te zijn. "Ik spreek waarschijnlijk niet het gebruikelijke Binnenhofs, maar als ik zeg "Our ways part here" betekent dat niet dat ik afscheid neem van, maar dat ik vertrek vanaf een ander punt" (het is verdomme net of je naar de tekstschrijver van Bluf zit te luisteren: aan zijn teksten is ook geen touw aan vast te knopen). Met deze onthullingen is Kaags nieuwe politieke cultuur definitief aan gort. Ofschoon ik in de veronderstelling verkeerde dat zij, gezien haar ontslag uit diplomatieke dienst, nooit meer een openbaar ambt of gekozen functie had mogen vervullen.

Maar goed, we hebben weer naar een theaterstuk kunnen kijken met daarin zeer duur betaalde acteurs. Dat dit samenraapsel van leugenaars zich zo durven te vertonen als de zogenaamde leiders van het volk is de allergrootste gotspe. Politiek is verworden tot macht, hebzucht en oratie. Een smerig goor schouwspel.

Her Masters Voice
Sofie Hermans. Hoofdrolspeler in een absurdistisch toneelstukje. Ze had de kans om de ineens weer populaire rol van Kamerleden als "tegenmacht", als controleur en criticaster van kabinetsbeleid, waar te maken en de smet die Rutte c.s. op de affaire heeft geworpen, van haar partij, de VVD, af te werpen. Maar wat deed ze? Ze ontpopte zich tijdens haar spreektijd als hoofdrolspeler in een absurdistisch toneelstukje.

Welnee, het kabinet had, zoals uit de vrijgegeven notulen van de ministerraad bleek, helemaal geen politieke bedoelingen gehad met het eerder voor de Kamer achterhouden van informatie over het toeslagenschandaal.

Recht praten wat krom is. Een dictator als Rutte transformeren als redder des vaderlands. Een van te voren ingestudeerd en ingefluisterd toneelscript...je wordt er niet goed van !

In Vak K moet zijn gegniffeld: de grootste regeringspartij weet tenminste nog wat kadaverdiscipline is, alle mooie woorden over macht en tegenmacht ten spijt. Toch?

DENK-Kamerlid Azarkan interpelleerde droogjes: "de commissie die de affaire begin dit jaar onderzocht, zei juist van wél. Dan omarmt u niet het rapport. Want de conclusie in het rapport is namelijk glashelder. Politieke redenen.’"
Wat volgde: een ontluisterend stukje hakkelen. ‘Als ik dat nu koppel aan deze vraag zeg ik “nee”, en dan moet ik nu ook zeggen dat ik dat stukje van het rapport op een andere manier weeg.’ Dus die VVD-mevrouw legt geen verantwoording wat betreft de uitkomst van dat rapport, zij negeert dat.

Het werd erger. In de commissie waarnaar Azarkan verwees, zat Sofie's partijgenoot Jeroen van Wijngaarden, en die moest recht breien wat "Sofie my Love" (Dinner for One) krom had gemaakt.

Reporters van Nieuwsuur vroegen – want zo gaat dat in Den Haag, dat weet u – meteen wat hij daar nou van vond: dat de voorvrouw van zijn partij het diametraal tegenovergestelde beweerde van zijn bevindingen.

Was te verwachten. Ze heeft haar politieke carrière volledig te danken aan haar rol als slippendraagster van Rutte. Die rol heeft ze in het debat opnieuw ten volle waargemaakt. Geloofwaardigheid speelt hierbij in de beste tradities van haar politieke beschermheer geen rol.

Het was Wilders die haar als eerste er overtuigend op wees. Die alleen dankzij haar vader op deze plek op de lijst terecht is gekomen.(Die vader, een meester in gebakken lucht, ( de vijg valt niet ver van het paard, c.q. de appel valt niet ver van de boom) heeft trouwens tijdens zijn actieve periode binnen de VVD weinig potten kunnen breken. Te weinig tijd wegens te veel bijbanen.?)

Sofie my Love was, zoals Wilders terecht opmerkte, nog steeds de tassendragerpolitiek assistente van Rutte. Na dit debat moet zij zich afvragen of zij wel op de juiste plaats zit. Hermans heeft zich ernstig laten misbruiken. Politiek gaat niet over "communicatie", het enige dat telt is inhoud. Merkwaardig dat zij zonder echte ervaring zo hoog op de kieslijst van de VVD stond (nummer 3). Ik sluit niet uit dat Rutte met de pet op van fractievoorzitter voor haar als woordvoerder heeft gekozen in de wetenschap dat zij als trouwe vazal hem zou verdedigen.

Dit gezegd hebbende, zou het ook héél nuttig zijn wanneer die lui eens serieus aandacht gingen besteden aan dat wat Wilders door de jaren heen als pijnpunten heeft benoemd en wat inmiddels is verworden tot een chronisch lijden: de maatschappij ontwrichtende islam; de ongebreidelde instroom van asielzoekers; de klimaat hysterie met alle uitwassen van dien, armoede, slecht onderwijs; krapte in de zorg, etc.etc.

In theorie ligt de macht bij het parlement maar in de praktijk zijn het de ministers met hun ambtenaren die de gang van zaken bepalen. Is ook niet zo moeilijk wanneer je over meer informatie en faciliteiten beschikt, waarna je vervolgens informatie achter houdt.
Bij de toeslagen affaire is dat even in beeld gekomen maar hoeveel vaker is er veel verzwegen, verdonkeremaand, half, of verdraaid bekend gemaakt?? Binnenhof, het huis van leugen en bedrog. Binnenkort staan dezelfde poppetjes weer naast de koning op zijn buitentrap, waarna ze in hun nog heimelijkere achterkamertjes de kaders gaan smeden waarbinnen ze ons knechten.

Toch hebben de ministerraadnotulen een nieuwe ontwikkeling opgeleverd: wat een kritische minderheid al heel lang dacht – maar niet mocht zeggen – is nu bewezen, namelijk dat kartelpolitiek een feit is, geen complottheorie.
Kartelpolitiek is het onderling afspraken maken om de macht zo te verdelen, dat de deelnemers er maximaal van profiteren tegen een minimum aan inspanning. Dit motiveert om critici weg te werken of stil te zwijgen (Omtzigt, Wilders) en misstanden af te doen als ‘intern probleem’.zeer ontstemd is over kritiek

Wellicht is dat juist het probleem: Rutte c.s. vindt echt, dat er niks aan de hand is (?!)
Dat is wat langdurige macht met iemand doet: ARROGANTIE en BLINDHEID…van coalitieleden Lodders (VVD) en Omtzigt. Hij is notabene ironisch genoeg van mening dat beide Kamerleden het oplossen van de affaire tegenwerken. Brutaler wordt het niet.

Dit was het voor deze week. Blijf gezond, blijf genieten. PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 2 mei 2021, die gelijk is aan die van vorige week, wegens geen verschuivingen.
VVD 32, D66 22, PVV 18, CDA 12, SP 9, PvdA 9, FvD 9, GroenLinks 7, PvdD 7,JA 21 6, ChristenUnie 5, Volt 5, SGP 3, DENK 3, BBB 2, 50Plus 0, Bij1 1
Laast bewerkt: 1 jaar 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 4 weken geleden - 1 jaar 4 weken geleden #57434 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 25 april 2021

Peilingen
Deze week zien we dat de positie van CDA, VVD en D66 zwakker is dan op 17 maart. Nadat de VVD al op 2 zetels verlies stond en het CDA op 1, zien we nu dat CDA nog 2 zetels verder gedaald is en D66 nu ook op 2 zetels verlies staat. De twee grootste stijgers zijn JA21 (+3 sinds de verkiezingen) en VOLT (+2). Daarnaast zien we dat PVV, FVD, PvdD en BBB een zetel hoger staan dan bij de verkiezingen.
Op dit moment geeft 81% van de kiezers aan dat ze nog steeds dezelfde partijen stemmen als op 17 maart jl. Ook hier is goed te zien dat CDA het meest van haar kiezers heeft verloren. GroenLinks, ChristenUnie, en D66 scoren ook (duidelijk) onder de 80%.
Juist omdat het ernaar uitziet dat de formatie nog lang zal duren is het goed mogelijk dat het tot een verzuring zal leiden onder de aanhang van kiezers, die een prominente rol spelen bij de mogelijke vorming van het kabinet. Daardoor zouden we nog een versterking kunnen gaan zien van het proces dat we nu ook al zien. Het zijn de kleinere partijen, die hiervan profiteren. We zien nu dat de vier grootste partijen nu 6 zetels samen verliezen.

Ten aanzien van de voorkeuren voor regeringen en wie de premier moet worden, is de fragmentatie ook steeds groter. De rapportage van dit deel uit ons onderzoek hebben we deze week maar overgeslagen, omdat maandag de notulen van de Ministerraad naar buiten zullen komen met wellicht weer ingrijpende gevolgen. Wel een speciale analyse vandaag over onze “Kansrijk indicator”. Alles te lezen op Peil.nl
Samenvatting met betrekking tot nieuwe informatie inzake het Toeslagenschandaal en met name het feit dat kabinet Rutte III bewust informatie voor de Kamer achterhield, zodat u geheel beslagen ten ijs komt als deze week de debatten los branden.

Politieke doodzonde
Het inmiddels demissionaire kabinet-Rutte heeft in de toeslagenaffaire doelbewust informatie achtergehouden voor het parlement, onder meer om zo verantwoordelijke, hoge ambtenaren en politici uit de wind te houden. Blijkt uit een reconstructie van Pieter Klein, journalist van RTL Nieuws, van besprekingen in de ministerraad over het toeslagenschandaal. In kabinetsbesprekingen in 2019 werd keer op keer geklaagd over kritische Kamerleden, onder wie CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Ministers vonden dat zij het kabinet moesten steunen. Ook werden afspraken gemaakt om het parlement niet alle informatie te geven waar de Kamer om had gevraagd. Het ging hierbij vooral om de onrechtmatige stopzetting van toeslagen voor kinderopvang en wie hiervan op welk moment op de hoogte was.
Deze directe tegenwerking van het parlement is vastgelegd in de officiële verslagen van die vergaderingen van het kabinet, bevestigen bronnen die toegang hebben tot de notulen van de ministerraad.

'Controlerende werk Tweede Kamer serieus gehinderd'.
Geheime notulen: hoe de ministerraad steen en been klaagde over kritische Kamerleden. Dit is explosief, want de Tweede Kamer heeft sinds het begin van de toeslagenaffaire lopen trekken en sleuren om informatie boven tafel te krijgen. Dat doelbewust niet is voldaan aan de vele verzoeken van de Kamer, heeft een snelle oplossing in de weg gestaan. En erger nog, heeft het controlerende werk van de Tweede Kamer serieus gehinderd. Juist dat vertrouwen dat er hoort te zijn tussen kabinet en Tweede Kamer staat nu centraal in de kabinetsformatie.

De parlementaire ondervragingscommissie zei in december in het rapport 'Ongekend Onrecht' dat transparantie, openheid en volledigheid in de toeslagenaffaire niet leidend waren. Informatie werd gestuurd met het oog op 'gewenste juridische en politieke uitkomsten'. Informatie kwam slechts gedeeltelijk, vertraagd, of helemaal niet.

Ontkenning Rutte
Het kabinet bestreed die harde beschuldiging en sprak van een 'gebrekkige informatiehuishouding en informatieverstrekking', omdat informatie 'zeker vanuit vroegere jaren, moeilijk te ontsluiten is'. Demissionair premier Rutte ontkende in het debat over het aftreden van zijn kabinet - in januari - dat de Kamer doelbewust informatie is onthouden. "Ik plaats daar één nuance bij, omdat ik niet de bevinding deel dat het onvolledig of onjuist informeren van de Kamer is ingegeven door politieke redenen." In zijn openbare verhoor deed Rutte het spreken over Kamerleden en de omgang met het parlement af als 'achtergrondmuziek'.

Maarrrr...de notulen van de ministerraad tonen iets heel anders. Zo wordt in de kabinetsvergadering van 15 november 2019 afgesproken dat de Tweede Kamer géén "volledig feitenrelaas" zal krijgen over welke ambtenaren en politici wisten van en verantwoordelijk waren voor het "onrechtmatig" handelen van de Belastingdienst. Hier was eerder juist om gevraagd in een motie van Pieter Omtzigt (CDA), Helma Lodders (VVD) en Renske Leijten (SP), die door de Kamer was aangenomen.

Besluit informatie niet te geven
In die ministerraad van 15 november wordt openlijk betwijfeld of dit niet-volledig informeren door de beugel kan, zeker omdat de hele Kamer er om vroeg. Een minister vraagt zich hardop af of het kabinet dit ongestraft zou kunnen toen. Toch wordt dan formeel besloten de informatie níet te geven.
Afgesproken wordt dat net zal worden gedaan alsof de kabinetsreactie op het rapport van de commissie-Donner en een later onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) neerkomt op hetzelfde als een precies en chronologisch feitenrelaas. De bewindslieden van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie besluiten de Kamer in het ongewisse te laten en desnoods op ramkoers te gaan. De Kamer krijgt slechts een 'stroomschema', zonder melding te maken van de kabinetsafspraak om informatie niet te geven.

Dit patroon herhaalt zich in ministerraden daarna. Regeringspartijen en oppositie blijven doorvragen na onthullingen van Trouw en RTL Nieuws. Het kabinet is bang dat er nieuwe schandalen zullen opduiken als dieper wordt gegraven, blijkt uit de notulen. De ministerraad besluit in de vergaderingen van 22 en 29 november 2019 officieel dat concept-documenten over de affaire, waaronder mails, niet aan het parlement zullen worden gegeven. Stukken waar CDA'er Pieter Omtzigt al tijden om vraagt blijven geheim, om te voorkomen dat het handelen van individuele ambtenaren voor het voetlicht komt.

Explosief memo
Maanden later zal het kabinet na aanhoudende druk alsnog een tijdlijn van de ADR geven. Die is vrijwel onleesbaar. Als de Kamer doorvraagt, komt er alsnog een leesbare versie. Tal van cruciale documenten en gebeurtenissen worden niet opgenomen, terwijl de commissie-Donner en de Auditdienst Rijk er deels wél over beschikten.

Zoals een officiële instructie bij de Belastingdienst om stukken achter te houden bij de rechter, adviezen van de Landsadvocaat, en het explosieve memo-Palmen van de jurist die al in 2017 zei dat de Belastingdienst 'laakbaar' had gehandeld en gedupeerde ouders compensatie moest geven.

Geen goede verklaring
Toen Omtzigt bleef doorvragen naar de rammelende tijdlijn en hoe het mogelijk was dat er geen volledig feitenrelaas kwam, antwoordde staatssecretaris Van Huffelen (Toeslagen) op 18 januari van dit jaar uiteindelijk: "Hier heb ik geen goede verklaring voor." Niet vermeld werd dat dit een gevolg was van de afspraken in de ministerraad van ruim een jaar daarvoor.

Rutte verwijst in een reactie naar een brief uit november 2019, waarmee toenmalig staatssecretaris Menno Snel het 'stroomschema' naar de Kamer stuurde, waarin geen melding werd gemaakt van de afspraak in de ministerraad om informatie niet te geven'. "In die brief licht staatssecretaris Snel toe op welke wijze hij op dat moment invulling geeft aan het verzoek voor het verstrekken van een feitenrelaas. De inhoud van deze brief reflecteert de gesprekken zoals destijds gevoerd."

Staatssecretaris Van Huffelen (Toeslagen) geeft geen antwoord op de vraag of zij op de hoogte was van de afspraak in de ministerraad in 2019 om géén volledige tijdlijn aan de Kamer te geven. Ze licht in een uitgebreide reactie toe op welke momenten de Kamer volgens haar is geïnformeerd.

Notulen blijven geheim
In het debat over de val van het kabinet is door demissionair premier Rutte alsnog een onderzoek toegezegd naar het wegmoffelen van het memo-Palmen, waarvan tientallen hoge ambtenaren op het ministerie van Financiën op de hoogte waren.

Na de val van het kabinet, in januari, werden veel documenten alsnog openbaar. Maar de notulen van de ministerraad bleven geheim. Op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob), is door RTL Nieuws gevraagd om openbaarmaking. Maar dit wordt door het ministerie van Algemene Zaken geweigerd, omdat er 'geen dusdanig bijzondere omstandigheden' zouden zijn, dat de geheimhouding moet worden opgeheven.

RTL-journalist Pieter Klein beet zich vast in de toeslagenaffaire.
Deze week berichtte hij dat in 2019 in de ministerraad was besloten cruciale informatie rond het toeslagenschandaal niet met de Kamer te delen, ondanks dat die daar bij herhaling om vroeg.Daarnaast zouden ook ministers zich hebben beklaagd over de ‘lastige’ CDA’er Pieter Omtzigt. De huidige leider van die partij Wopke Hoekstra zou getracht hebben zijn dissidente partijgenoot te ‘sensibiliseren’. Zonder succes overigens.
De notulen van die vergadering zijn gelekt naar RTL Nieuws. Hoogst uitzonderlijk, want die notulen zijn staatsgeheim en verdwijnen normaliter voor twintig jaar in een kluis. Alleen wanneer het kabinet expliciet toestemming geeft mag de inhoud ervan worden gedeeld.

Rutte maakte vrijdag bekend dat de vertrouwelijke notulen uit de ministerraad openbaar gemaakt worden. Vanaf maandag zijn de notulen in te zien. Deze week donderdag vindt in de Tweede Kamer een debat plaats over de notulen. Het mei reces wordt ervoor onderbroken.

Kaag
Voor Sigrid Kaag, die de verkiezingen won met de leus dat er "nieuw leiderschap" nodig was, dreigt schade door haar "oude politiek" waar ze deel van was. Ook zij zat bij de ministerraad waar de toeslagenaffaire besproken werd. Kaag zei dat ze niet meer precies wist of ze "op die momenten er bij was bij de ministerraad:"Ik weet niet of ik in Nederland was of in Nidzjerrrr". Deze leugen is dermate stupide aangezien één blik in haar agenda voldoende is om te weten waar ze was.
Kaags geloofwaardigheid is neergestort in Niger, schreef Elsevier. En zo is het!
Tijdens het eerder gehouden debat over de leugens van premier Rutte ten aanzien van "positie Omtzigt, functie elders" liet Kaag overigens nog weten dat ze het allemaal heel erg vond. Oh ja, ze vond het zelfs zó erg dat ze samen met CDA-leider Hoekstra een motie van afkeuring indiende tegen Rutte én liet weten dat als zij de min.pres. was, zij haar biezen had gepakt. Ja, ja, mevrouw was ver verheven boven het soort machtsspelletjes van Rutte. Zomaar een kritisch Kamerlid aan de kant willen zetten of weg willen promoveren. Bah! Zoiets zou zij nooit doen.

En met dit corrupte gezelschap, dat niets meer weet zodra het de waarheid dient te spreken moet Nederland de komende uiterst gevaarlijke tijd in. Hoe moeten alle goedgelovigen die gestemd hebben zich nu weer verantwoorden dat zij deze corrupte politici opnieuw aan de macht hebben geholpen? Ik verneem het graag van ze. De wittebroodsweken van Kaag als leider van D66 zijn definitief voorbij.

Rutte III is na notulenlek ineens een héél wankel bouwwerk. Waar zij een paar weken geleden nog de schijn kon ophouden dat ze niets te maken had met de machtsspelletjes van Mark Rutte kan ze er nu niet meer omheen: als minister was ook zij betrokken bij de brute, Machiavelliaanse machtspolitiek van de VVD-premier. En ze werkte daar actief aan mee.

Hoekstra
Datzelfde geldt natuurlijk voor CDA-leider Hoekstra die nu ineens op ramkoers is gekomen met het populairste lid van zijn eigen fractie: Pieter Omtzigt. En die als minister van Financiën in de ministerraad over partijgenoot Omtzigt had gezegd: We hebben geprobeerd de heer Omtzigt te sensibiliseren, maar dat is niet gelukt.' Oftewel: we zullen Omtzigt, die zich had vastgebeten in de affaire, proberen 'tot rede te brengen'. Dit maakt duidelijk dat Omtzigt werd tegengewerkt, ten koste van Nederlandse burgers. Wat betekent 'sensibiliseren?' Welnu, 'ontvankelijk maken voor,' in dit geval omkoping via een ministerschap.
Voor Hoekstra gold hetzelfde. Hij had het allemaal ook heel vreselijk gevonden hoe er over “ons Kamerlid, onze fractiegenoot, onze collega” Pieter Omtzigt werd gesproken. Afgrijselijk. Hoe konden ze, die verrotte VVD’ers! Vreselijk allemaal! Oké, het was niet genoeg om Rutte met pek en veren Den Haag uit te jagen, maar Hoekstra vond het echt heel naar. Afkeurenswaardig!

Nu kunnen Kaag en Hoekstra wel ophouden met die theatervoorstelling: D66-leider Kaag en CDA-voorman Hoekstra, beiden ook kabinetslid, worden nu ook in verband gebracht met de inmiddels zo verachte gesloten bestuursstijl waardoor de balans tussen macht en tegenmacht wordt verstoord. En dus hebben zij “ook wat uit te leggen.” Het is tenenkrommend te zien hoe bewindslieden hun verantwoordelijkheid proberen te ontlopen.

Bagatelliseren
Alle ministers van de vier regeringspartijen zijn medeverantwoordelijk voor de poging om het toeslagenschandaal kleiner te maken dan het is. Van Mark Rutte tot Cora van Nieuwenhuizen, van Hugo de Jonge tot Ank Bijleveld, van Wouter Koolmees tot Stientje van Veldhoven en van Carola Schouten tot Arie Slob. Voor ChristenUnie-leider Gert Jan Segers, die niet meer met de VVD-leider in een kabinet wil, moet het een klap in het gezicht zijn dat ook zijn eigen bewindslieden actief meewerkten aan de Rutte-doctrine.

'Wie die regels willens en wetens negeert - waar het kabinet nu van wordt verdacht - begaat een misdrijf.'
Die gremia moeten in alle vrijheid kunnen functioneren en dat kan alleen als iedereen zich aan de afspraken houdt. Er is ook niks mis met geheimhouding, zolang daar geen misbruik van wordt gemaakt. Maar dat is wel gebeurd, blijkt nu. Dat is een doodzonde, daarmee zet je de bijl aan de wortels van de rechtstaat.

Terwijl Tjeenk Willink probeert een kabinet te formeren, is de Kamer binnen een maand na de beëdiging alweer een D66'er kwijt die prima op zijn plaats is bij Oxfam aangezien die NGO wederom verwikkeld is in een seksschandaal en staat 50Plus opnieuw een afscheiding te wachten omdat het enige Kamerlid. Liane de Haan, het partijprogramma aan haar laars lapt. En tot overmaat van ramp raakt het demissionaire kabinet in problemen door het uitlekken van de inhoud van geheime notulen van de ministerraad. Rutte III ligt compleet in scherven.

De leiders van drie van de vier grootste partijen, tevens ministers in het kabinet-Rutte III, staan nu dus flink onder druk. Ze trillen als rietjes in de wind. Wie geeft het laatste zuchtje, opdat ze omwaaien.

Ik ga genieten van mijn glas rood en drink op uw gezondheid en welbevinden PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 25 april 2021:
VVD 32, D66 22 (-2), PVV 18(+1), CDA 12(-2), SP 9, PvdA 9, FvD 9, GroenLinks 7, PvdD 7(+1)JA 21 6(+1)ChristenUnie 5, Volt 5 (+1), SGP 3, DENK 3, BBB 2, 50Plus 0, Bij1 1
Laast bewerkt: 1 jaar 4 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 1 maand geleden - 1 jaar 1 maand geleden #57410 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 18 april 2021

Peilingen
Weinig veranderingen. Maurice de Hond vraagt uw aandacht voor een speciale analyse van de verkiezingsuitslag van vorige maand op niveau van de meer dan 10.000 stembureaus. Te lezen op Peil.nl.

Als we De Stemming van vandaag analyseren is op het Binnenhof alles vergeven en vergeten. Er is nog wel wat weerstand tegen Rutte als leider van een nieuw kabinet, maar men is lang niet meer zo negatief als rond 1 april. Bij de D66- en CDA-kiezers vindt circa 35% dat Rutte weer premier kan worden. Waar Gert-Jan Segers van de ChristenUnie nog het meest kritisch was op VVD’er Rutte, Segers "was helemaal klaar met de leugenpremier en zag geen toekomst meer voor hem als premier van Nederland", lijkt zijn partij langzaamaan te draaien, net als het CDA en D66. Kortom: steun van de partijen voor een nieuw kabinet Rutte lijkt te groeien. Van ‘kritische’ partijen naar opnieuw trouwe vazallen van de liegende leugenaar Rutte.
De criminele handelingen rondom de toeslagenaffaire die zoveel gezinnen in de ellende stortten; het op een achterbakse manier wegwerken van de enige echte volksvertegenwoordiger met een gewetensvolle taakopvatting, Pieter Omzigt..zand erover. Het kan allemaal in Nederland waar ruggengraatloze politici alles en iedereen verraden voor "30 zilverlingen". Een klassiek verschijnsel. Vroeger ook wel “repressieve tolerantie” genoemd. Als het volk dreigt opstandig te worden, praat je even met het volk mee totdat het gerustgesteld weer naar “boer zoekt vrouw” gaat kijken, dan wend je langzaam, langzaam de steven. Tijden veranderen mensen: wat zich toen links noemde was tegen de elite, nu volledig vóór de elite en het "gezag" (zelfs onderdeel daarvan).
Gratis Advies: Ga met de pet rond voor Gert Jan Segers voor een one way ticket Egypte, kan ie weer met bijbeltjes gaan leuren.

Hoe hangt de Covid-vlag erbij?
Gesteggel over AstraZeneca en Janssen, nu het probleem van de stollingen, waar bepaalde medische experts vooraf voor waarschuwden, hebben het vertrouwen ernstig geschaad. Met inmiddels ook onderzoek uit Oxford waarin wordt gesteld dat het risico van trombose als gevolg van een Covid-besmetting hoger is dan wanneer je Astra of Janssen injecteert, terwijl ook de risico's met een mRNA vaccin (Pfizer en Moderna) tot dertig keer hoger liggen dan bij Astra of Janssen. Alleen... Oxford is wel betrokken partij, dus ?? WC-eend. Het gaat ook om de aard van de trombose die verschillend is, zegt Oxford. Ik ben geen medicus, ik geef het alleen maar door. Naast mensen die inmiddels voor geen goud nog zo'n vaccin van die leveranciers willen, zijn er die-hard fans die staan te dringen om de plek in te mogen nemen van de weigeraars. Pfizer kondigt daarbij aan dat een derde prik nodig zal zijn.

Ondertussen bereidt de regering in Nederland een wet voor ( hoezo demissionair en alleen op de winkel passen?)waardoor het strafbaar wordt, met een boete van 435 euro, als u na uw trip naar het buitenland niet minimaal vijf dagen achter de geraniums blijft zitten. Vijf dagen van je kostbare vakantie, of na een weekendje weg, met een enkelband thuis, samen met de rest van het gezin, aangewezen op de bezorgservice. Dan zijn er nog de verplichte "testen", die het autonoom al knap duur kunnen maken als je onze postzegel in Europa wilt verlaten.

Mocht je in Nederland blijven, en je besluit de horeca te bezoeken, waar vooralsnog ook een test voor nodig is als die ergens in de toekomst weer open gaat, dan kost dat 7,50 euro per persoon, per keer, en vanaf juli mag je dat zelf betalen. De regering is nog terughoudend met het afrekenen, waar ze schrikbarend veel miljarden hebben uitgegeven namens u en mij terwijl de schatkist al leeg was, en de netto schuld aanzienlijk. Die is nu nog een stuk hoger. Hoe hoog valt lastig in te schatten, waar die schuld altijd wordt gepresenteerd als een percentage van het 'GDP'. En sinds de drugshandel en de prostitutie daar aan zijn toegevoegd is het nóg lastiger om er iets van te zeggen. Maar gelet op het geweld dat bij die drugshandel hoort gaat het daar voor de wind, en biedt de omzet daar nog wel enige verlichting, misschien.

Voor het overige is het om te janken, uiteraard. Huurachterstanden, leningen die niet worden afbetaald, bedrijven en instellingen die 'technisch' failliet zijn, waaronder een paar érg grote werkgevers, en oplopende spanningen in de wereld die de handel geen goed doen, terwijl de "pandemie" nu pas écht op stoom lijkt te komen, ondanks, of juist dankzij alle "maatregelen", met nieuwe varianten aan de horizon. Voor mensen die de "experts'" blind vertrouwden, is het even slikken.

Wat ons daarbij mede parten speelt, dat zijn de 'Perverse Prikkels'. Als de overheid goede sier kan maken met een GDP waar de handel in drugs en andere criminele activiteiten een belangrijk onderdeel van zijn, dan ga je dat niet bestrijden, anders dan voor de show, of om je vrienden in die wereld te helpen door lastige concurrenten uit te schakelen. En als je miljarden verdient aan de verkoop van vaccins, ben je gek als je de "pandemie" de kop in helpt drukken. Zo wemelt het in onze wereld over de hele linie inmiddels van gesubsidieerde activiteiten die wel varen bij het in stand houden van het kwaad dat ze geacht worden te bestrijden. En dat besef voedt dan weer de meest uiteenlopende "complot-theorieën", waarvan het NCTV meent dat het 'Borderline'-terroristen zijn, zodat ze bij die dienst ook weer voor jaren brood op de plank hebben.

Het beleid kent maar één ijkpunt, en dat is de IC-capaciteit, die inmiddels tweeduizend bedden zou moeten zijn, maar vijftienhonderd zit er al niet meer in, en als we op de helft zitten in de actualiteit is het weer Lockdown-feest, omdat "Code Zwart" in aantocht is, en maken de leuterprogramma's op de televisie overuren met toelichtingen van mensen die elkaar op de vierkante millimeter nog tegenspreken, of routekaarten presenteren die naar de afgrond leiden, maar dat blijkt later pas.

Testsamenleving
Het is niets minder dan een vorm van medische apartheid, een soort van medicalisering van de samenleving. Ontstaan door een virus dat de status “pandemie” kreeg opgespeld door de Wereld Gezondheid Organisatie.
Het betekende voor regeringen over de hele wereld dat ze drastische maatregelen mochten nemen om het coronavirus in te dammen. Na ruim een jaar is uit de verzamelde cijfers gebleken dat het uitroepen van de status ‘pandemie’ erg hoog was gegrepen. De verwachte aantallen sterfgevallen bleken mee te vallen.
Uiteraard roepen overheden dat de coronamaatregelen daar aan hebben bijgedragen. Maar dat valt nog te bezien. Gaandeweg werd duidelijk dat de meeste sterfgevallen werden geteld in gebieden met een verarmde bevolking en ongezond leefpatroon. Ook de senioren op hoge leeftijd waren een doelwit van het virus. Onder jongeren zijn nauwelijks overlijdens geregistreerd. In het verstrijken van de tijdlijn werd duidelijk op welke doelgroep de maatregelen moesten worden gericht. Een beroep op het gezond verstand had veel kunnen helpen. Een zeker risico kan nooit worden vermeden. Er overlijden dagelijks mensen aan hart- en vaatziekten en kanker, ook kunnen we rampen, oorlogen en ongelukken niet uitsluiten. Er bestaat geen leven zonder risico.

Na een jaar corona-onderdrukking is het hoog tijd voor versoepelingen van de repressieve maatregelen om de oplopende economische schade, en niet te vergeten geestelijke gezondheidsschade, terug te dringen. De noodwet, lockdown en avondklok richten onverantwoordelijk veel maatschappelijke en financiële schade aan. Veel ondernemers en hun werknemers liggen aan het overheidsinfuus en het uitgaansleven is uit de samenleving gerukt. Families en vrienden vervreemden van elkaar en nu ineens ontstaat een discussie over uitsluiting van ongevaccineerden en mensen die zich niet laten testen. Een zorgelijke ontwikkeling. De samenleving radicaliseert. Overheden steken zich tot over de oren in de schulden en centrale banken hebben met hun stimuleringsbeleid een enorme bubbel gecreëerd op de financiële markten. Beurzen en huizenprijzen gingen door het dak waardoor de inkomens- en vermogensongelijkheid enorm toeneemt. Jongeren die geen woning kunnen kopen en thuis blijven hangen gaan massaal aan de antidepressiva of aan het lachgas. Niet om te lachen maar om te ontsnappen aan hun sociale ellende. De schadelijke effecten die voortvloeien uit hun vrijheidsberoving zijn het gevolg van het regeringsbeleid.

Medische apartheid
Nu de overheid gaat versoepelen blijkt ineens dat we onze vrijheid moeten terug verdienen. Hoe bedenk je het! De maatschappelijke vrijheid is ons afgenomen "ter bescherming" van onze eigen gezondheid en nu moeten we aan voorwaarden voldoen om onze eigen vrijheid terug te winnen. We moeten bewijzen dat we gezond zijn als we weer toegang willen krijgen tot evenementen, theaters, stadions en overal waarvoor een entreebewijs nodig is. De omgekeerde wereld. Dus ik ben ziek tenzij ik het tegendeel kan bewijzen! Heel apart. Lijkt op medische apartheid. Ooit was het gebruikelijk dat we thuis bleven als we een besmettelijke infectie hadden. Nu wordt ons laatste beetje zelfvertrouwen afgenomen door ons verplicht te laten testen. Onbegrijpelijk, althans in mijn beleving. Ik weiger aan deze onderwerping mee te doen, steeds geweigerd een mondkapje te dragen en blijf vertrouwen op m’n eigen gezond verstand. Er bestaat in NL nog een recht op zelfbeschikking. Dat de overheid de gezondheidszorg als een overheidstaak ziet is prima, zo lang het gaat om organisatie en financiering.

Dat roken aan banden wordt gelegd en dat wordt gewaarschuwd voor gebruik van alcohol en drugs vinden we ook prima. Dat we dan toch een biertje drinken en/of een sigaartje roken wordt geaccepteerd mits het niet hinderlijk is voor de omgeving. Als de samenleving gevaar loopt door overlast van onder invloed verkerende personen dan zien we graag dat de overheid ingrijpt.
Deze mentaliteit is nu net het kern van het probleem dat ons gebracht heeft naar het punt waarin we nu zitten. Telkens verwachtten we van de overheid dat ze alles op zou lossen waar wij zogenaamd “last” van zouden hebben, ook als dat betekende dat de vrijheid (van bepaalde groepen) ingeperkt werd.
Toen in 2008 een rookverbod in de horeca ingevoerd werd stonden een hoop mensen te juichen, vooral zij die niet rookten en toch nooit naar de kroeg gingen. Hier zeiden we al tegen elkaar: “hier blijft het niet bij, nu is het de roker en de kroegbaas die aangepakt wordt, vroeg of later zijn wij aan de beurt”. We schreven: Als er in de kroegen werkelijk zo’n behoefte zou zijn aan dat er niet gerookt wordt, dan had men dat aan de vrije markt over kunnen laten en waren zij die een rookvrije kroeg zouden openen miljonair geweest waardoor elke kroegeigenaar hun voorbeeld zou volgen. Maar nee, we kozen ervoor om de overheid dit “probleem” aan te laten pakken met als gevolg dat de overheid de smaak te pakken heeft gekregen en gaandeweg steeds meer problemen voor ons aan begon te pakken zoals nu corona.

Verreweg de meeste mensen wuifden het weg en dachten dat de overheidstirannie hen nooit zou treffen. Ziehier het punt waarin wij nu zitten. Als ik als gezonde burger onder voorwaarden toegang mag krijgen tot evenementen dan leef ik in een dictatuur. Als de overheid mij daarvoor dwingt om mij te testen dan is het alsof ik eigendom ben van de Staat. Krijg ik dus een testuitslag op mijn mobiel en een vinkje achter mijn BSN in de computer van de Staat. Als we op deze manier onze economie moeten redden dan is de vrije markteconomie reddeloos verloren. We geraken in een technocratische dictatuur naar het Chinese model. Het social creditsysteem waarin de burger punten scoort voor zijn gedrag. Bij een lage score geen (voor)rechten.

Stichting Open Nederland
Nu is in alle haast een instelling in het leven geroepen om het testen in goede banen te leiden. En het mag wat kosten...bijna een miljard euro. Voor een particuliere stichting. De “Stichting Open Nederland” ontvangt zomaar 925 miljoen euro voor haar activiteiten. Als je goed nadenkt over de inhoud van hun activiteiten zoals we kunnen inzien bij de Kamer van Koophandel dan zou dat op z’n minst vragen moeten oproepen in de politiek, althans dat wil ik hopen....
“Het leveren van een bijdrage aan het heropenen van NL gedurende en na afloop van de COVID-19 pandemie.”
Hier blijven we jaren mee opgescheept als we massaal meedoen.

Ben heel benieuwd hoe snel de lol er weer af is. Om na zoveel plichtplegingen een test vooraf en een test na het evenement, bioscoop, theater, stadion etc, te moeten ondergaan zou best snel kunnen vervelen. Dat terwijl er bij het MKB een flinke inhaalslag moet worden gemaakt om de geleden coronaschade in te halen. Ook vraag ik mij af hoeveel mensen zich willen onderwerpen aan deze nieuwe vorm van totale controle. Doen we massaal mee dan is het slechts het begin van het Chinese social creditsysteem. Van democratie naar controlestaat. Wie had dit kunnen bedenken na 76 jaar bevrijding.

Great Reset
Wat ons in het afgelopen jaar door de zogenaamde elite opgedrongen is, is niets meer of minder dan de voorbereiding op de Great Reset, waar Klaus Schwab van het World Economic Forum al jaren mee leurt. De financiële, economische problemen zijn te groot geworden om nog opgelost te kunnen worden. Dik betaalde dames en heren die er een bende van gemaakt hebben. Creëer chaos, werkloosheid, armoede, ellende over de gehele wereld en het domme , sterk in aantal verminderde, volk zal op haar knieën de Nieuwe Wereld Orde omarmen. (Henry Kissinger)
En het ergste is dat bijna alle regeringen wereldwijd daaraan meewerken. Het volk wordt op een vreselijke manier BEDONDERD. Daarnaast nog een oorlogje met Rusland, wat al jaren broeit, en het doel van 500.000.000 wereldburgers is bereikt. Schoften zijn het. Zo jammer dat het grootste deel van dat volk dit niet wil zien. Anders was de tirannie direct afgelopen.

Nu maar hopen dat de bevolking gaat doen wat ze in dit geval moet doen: massaal niet aan mee doen aan die testsamenleving. Als niemand naar gelegenheden gaat waarvoor een testbewijs nodig is dan wordt de overheid vanzelf gedwongen om ermee te stoppen. Gaat de meerderheid van de bevolking hier wel in mee dan is het hek van de dam en weet de overheid dat ze echt alles aan de bevolking kan flikken.
De Grote Reset zal uitgevoerd worden, dat is een uitgemaakte zaak. De coronacrisis is het voorwendsel hiervoor. Met behulp van vaccinaties moet de wereldbevolking drastisch worden uitgedund. Klimaatlockdowns, gedeelde woningen, totale controle.

Maxima
Tijdens de WEF-happening van Januari 2019 was er een onderonsje van Schwab met Maxima, Rutte en Kaag. Heb me voortdurend afgevraagd wat Maxima daar te zoeken had. Gisteren de geschiedenis en achtergrond van Klaus Schwab en zijn familie in Zwitserland zitten lezen. Klaus' verborgen nazi-verleden. Veel is duidelijk geworden. Klaus' mainstream media en academische propagandisten hebben zijn nazi-verleden verborgen in een sneeuwstorm van prijzen, WEF-programma's, spookboeken, toespraken, interviews, ereprofessoraten en doctoraten van over de hele wereld. Klaus Schwab is een joodse Nazi en het WEF is niets meer dan een georganiseerde misdaadgilde voor de British Pilgrims Society.

Ze hebben de afgezette monarchieën van Europa gecoöpteerd om de "Great Reset" te steunen. In ruil daarvoor krijgen die afgezette vorsten financiële handelsinformatie met voorkennis, zodat ze hun weelderige levensstijl kunnen blijven financieren.
Klaus Schwabs Vierde Rijk zal veel van de afgezette koninklijke families nieuw leven inblazen. Het verschil deze keer is dat ze orders zullen aannemen van de bedrijfs- en bankcriminelen van de British Pilgrims Society, terwijl de Pilgrims op hun beurt hun georganiseerde misdaad verbergen achter de fascinatie van een naïef publiek met royalty's, terwijl deze bureaucraten zich in de gesloten lus van een 1%-ers club bevinden


Klaus gebruikt jezuïetentactieken van geheimhouding, net zoals Cecil J. Rhodes zo'n 118 jaar eerder dicteerde, om de gemiddelde burger onwetend te houden over hun criminele doen. Ze gebruiken de media om leugens te vertellen om het publiek voor de gek te houden en te kalmeren, en om "de publieke opinie te creëren".
gizadeathstar.com/2021/03/ernst-stavro-b...ab-a-family-history/
aim4truth.org/2021/03/16/klaus-schwab-is...of-the-fourth-reich/ […]

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 18 april 2021:
VVD 32, D66 24, PVV 17, CDA 14, SP 9, PvdA 9, FvD 9, GroenLinks 7, PvdD 6, JA21 5, ChristenUnie 5, Volt 4, SGP 3, DENK 3, BBB 2, 50+ 0, Bij1 1
Laast bewerkt: 1 jaar 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 1 maand geleden - 1 jaar 1 maand geleden #57383 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 11 april 2021

Peilingen
Het is ongelooflijk, meer dan een week geleden werd de VVD hard aangepakt in de Tweede Kamer en in de peilingen dook de partij omlaag. Maar nu 10 dagen na het formatiedebat lijken Nederlanders alweer vergeten te zijn wat de VVD fout heeft gedaan: de partij is weer aan het stijgen in de peiling van Maurice de Hond. Enig lichtpuntje: GroenLinks blijft kiezers verliezen.

Of het nu gaat om de toeslagenaffaire of de kwestie Pieter Omtzigt, het lijkt de VVD amper te schaden. Terwijl de partij het vertrouwen in de overheid keer op keer schaadt lijkt een deel van Nederland het wel prima te vinden. Vorige week verloor de partij van Rutte nog flink wat zetels in de peilingen, maar deze week krabbelt ze weer omhoog.

De VVD haalt zijn zetels weg bij het CDA, D66 én GroenLinks. Het betekent niet veel goeds om te zien dat de VVD, ondanks de vileine, minderwaardige vertoning rondom Omtzigt, nog op zo veel steun kan rekenen.
Dan vraag je je af: "Wie zijn toch die mensen". Niet dan?

De nieuwe partij BoerBurgerBeweging behoudt haar tweede virtuele zetel. Tot op heden kan BBB-leider Caroline van der Plas op flink wat sympathie rekenen. In de Tweede Kamer weet ze zich ondanks die ene zetel goed te profileren en dat wordt beloond in de peilingen.

1 april mop van de eeuw
Na op 1-4-2021 de hele dag het 2e kamer debat te hebben gevolgd over "functie elders voor Omtzigt" ben ik het laatste restje vertrouwen in onze politiek verloren. De minister president liegt, houdt mensen buiten schot/de hand boven het hoofd, weigert in te gaan op Kamervragen , weigert bronnen te noemen, heeft verder geen herinneringen, zeker geen actieve, biedt na uren zuinig excuus aan dat hij "naar eer en geweten" heeft gelogen en kan gewoon blijven zitten waar hij zit.
Behalve dat op 1-4-2021 onze democratie de laatste stuiptrekkingen vertoonde en dood neerviel vindt volgens peilingen 64% van de Nederlanders dat Rutte nu te ver is gegaan en weg moet.

Het boeit deze dictator geen moer, hij blijft gewoon zitten waar hij zit. En weer een substantieel deel van de Nederlandse kiezers gaat voor de liegende praatjesmaker. En zo koerst een groot deel van het laffe Nederlandse volk aan op de eigen ondergang.
Deze mensen kijken naar "het nieuws" en zien de volgende berichten: Nederlandse ziekenhuizen reageren "verbijsterd" op het nieuws dat het kabinet van plan is om de coronamaatregelen te versoepelen. Dat bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Ook verschillende OMT-experts vinden het opengooien van de terrassen nog te vroeg. ,,Onze mensen lopen op hun tandvlees nu de bezetting in de ziekenhuizen en op de ic’s blijft toenemen”, zegt NVZ-woordvoerder Wouter van der Horst.


43 IC-verpleegkundigen naar Curacao
Als de IC’s zo overbelast zijn met zoveel heel erg veel zieke coronapatiënten dan zouden we geen 43 IC-verpleegkundigen naar Curacao moeten sturen op de eerste plaats en op de tweede plaats zouden er mensen moeten overlijden, en volgens de cijfers van het RIVM gebeurt dat nauwelijks. Er is op dit moment eerder sprake van ondersterfte dan oversterfte volgens de grafiek. Ook in het vreselijke coronajaar 2020 was er geen sprake van overmatige sterfte zoals de mainstream media mensen willen doen geloven.

RIVM Corona bullshit !
Op basis van die RIVM Corona Bullshit zijn alle Nederlanders hun grondrechten kwijtgeraakt aan een liegend, frauduleus dictatoriaal bewind in Den Haag, dat niet uw belang dient maar dat van henzelf. Alles voor Macht en Poen!

En nu? Nu mogen "de mensuh" een stukje vrijheid terugverdienen door mee te doen aan krankzinnige experimenten. Ze mogen weer iets leuks doen onder voorwaarde dat ze zich laten testen. Volkomen gezonde normale mensen die zich moeten laten testen!! Zo gevaarlijk is het virus dat NIET BESTAAT dat je je moet laten testen om te zien of je ziek bent. En dan is ziek niet eens ziek, maar een verzinsel op basis van een test (de frauduleuze PCR-test van de frauduleuze Duitse meneer Drosten, die zelfs nog fraudeerde met zijn proefschrift om toch maar de doctorstitel te kunnen voeren), die helemaal niet geschikt is voor waar deze voor wordt gebruikt. Toen Mark Rutte recent werd gevraagd of hij wel eens getest was zei hij, nee, nog nooit maar dat heeft ook geen zin als je geen symptomen hebt. Hoe veel duidelijker moet de boodschap nog worden?


En dan krijg je vervolgens dit soort smerige berichten in de MSM
Eindelijk weer naar de kroeg? Of het museum? Of meezingen tijdens een concert in Tivoli Vredenburg? Dat kan, nu de samenleving mondjesmaat weer even opengaat, althans als proef. Maar hóe maak je daar als liefhebber nu deel vanuit? Waar meld je je aan? Waar haal je een sneltest en wat kost dat? Een gids voor hunkerende deelnemers aan de proefsamenleving.

In een normaal land zouden mensen zeggen: “Val dood met je medische apartheidsstaat proefsamenleving”, maar nee... niet in ons land.
Ruim een half miljoen mensen hebben geprobeerd een plekje te bemachtigen in een van de vijf cafés die volgende week meedoen aan een Fieldlab. Drieduizend gelukkigen mogen uiteindelijk meedoen. Dat liet een woordvoerder van de gemeente donderdag weten.

Mark Rutte, Sigrid Kaag, Klaus Schwab en Bill Gates komen niet meer bij van het lachen. Dat het volk dom was, dat wisten ze. Maar, dat het zó dom was hadden zelfs zij niet ingeschat.

Dit is hoe het WEF de vaccinaties wil forceren
Natuurlijk hadden ze allang bedacht bij het World Economic Forum dat er steeds meer weerstand tegen de vaccins zou komen. Het grootste gevaar voor Schwabs plannen komen ongetwijfeld uit Europa. Niet de Verenigde Staten, want die wereldmacht is op haar retour en acties van Schwab c.s.hebben er al voor gezorgd dat deze macht aan stukken zal worden gescheurd door een burgeroorlog. Dus, als jij erin slaagt om van Europa een tweede China te maken, dan ben je spekkoper, want daarmee heb je dan straks de volledige controle over dit continent en ben je al een heel eind op weg om totale wereld controle te krijgen.

Europa is de sleutel en die moet je hoe dan ook in handen krijgen om de door jou gewenste New World Order gestalte te kunnen geven.
De manier waarop vooral Europa nu zal worden omgevormd tot een maatschappij volgens Chinees model is de door het WEF geplande reset. Het uitvoerend orgaan van dit alles zal de Europese Unie worden, het monster dat met de dag groter wordt en steeds meer ons leven zal gaan bepalen.

De spin in het Nederlandse web van dit alles is Sigrid Kaag die vanuit het niets verschijnt en langzamerhand op miraculeuze wijze alle macht naar zich toe trekt.

Op Europees niveau wordt al heel lang gewerkt aan de Great Reset. Om die Great Reset in werking te stellen is de nep pandemie nodig, waarbij de griep wordt omgedoopt tot covid-19. Dit is niet zo moeilijk als je de beschikking hebt over de complete MSM (mainstream media) voor je propaganda.

Zouden die Main Stream Media er een begin van een benul van hebben waarom er een "Greed Riezet" moet komen? Zouden de Main Stream Media er een benul van hebben dat de ECB, de Europese Centrale Bank failliet is? Omdat Mario Draghi jarenlang voor Sinterklaas speelde door, zonder mandaat, honderden miljarden euro's bij te printen voor banken en multinationals, om "de inflatie aan te wakkeren" en zich volstouwde met waardeloze obligaties als onderpand , waardoor de ECB een "bad bank" werd, maar toen the shit de ventilator raakte, heeft hij de wijk genomen naar zijn thuisland Italië.
Zouden de Main Stream Media weten dat onze pensioenfondsen failliet zijn en onze pensioengelden gestolen door de Blackrocks en Vanguards, die de EU zo liefdevol heeft binnengehaald ? Daarom moeten er via vaccinaties zoveel mogelijk mensen dood opdat die enorme pensioenfraude niet aan het licht komt en wat blijft leven worden door die vaccinaties dementerende zombies..

Verdiep je daar eens in .

Na de Tweede Wereldoorlog waren we woest op de Duitsers omdat ze onder meer m.b.t. de Holocaust aanvoerden: "Wir haben es nicht gewusst". En dat klopt grotendeels. De Duitsers kregen van Hitler een radiootje met 1 zender: de propagandazender van Goebbels. Die de hele dag megalomane succesverhalen van het Hitler regime uitbraakte. Geld voor een krant was er niet en als dat er wel was, kregen de Duitsers dezelfde shit te lezen als ze op de radio al gehoord hadden.

Maar wij....ook onze staatsradio (en tv) ( met jaarlijks bijna 1 miljard euro aan overheidssubsidie mag je spreken van een staatsomroep) braakt dag dagelijks alleen maar leugens en propaganda uit. De commerciële RTL zenders zijn eigendom van nazi Bertelsmann. Onze kranten zijn eigendom van twee Belgische nazi families !!

Maar wij hebben internet en kunnen berichten en artikelen vanuit de hele wereld tot ons nemen. Wij hebben vergelijkingsmateriaal. Wij weten van de andere kant van de medaille. Wij kunnen ons verzetten tegen de megalomane plannen van opnieuw een Duitse meneer die met zijn private organisatie het World Economic Forum, de hele wereld wil gaan regeren. Wij kunnen ons dus, straks als de fuik boven ons hoofd is dichtgeklapt en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen is vernietigd, en zij wensten nooit geboren te zijn geworden, niet beroepen op: Wir haben es nicht gewusst

Wij hadden het KUNNEN weten, hadden het MOETEN weten

Vermijd waar u kunt alle grote bedrijven. Koop er niet langer je spullen of je voedsel. Ga weer lokaal winkelen, ga naar de markt of rechtstreeks naar de boer. De manier om de macht van de WEF te breken is door nergens aan mee te werken.

Laat je niet testen, laat je nooit vaccineren, zoek een andere baan als je werkgever je wil dwingen, koop lokaal en mijd de grote bedrijven als de pest.

Ik ga genieten van mijn glaasje rode wijn en drink op uw gezondheid en welbevinden PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 11 april 2021:
VVD 31(+3), D66 24(-1), PVV 16, CDA 14(-1), SP 9, PvdA 9, FVD 9, GroenLinks 7(-1), PvdD 7, JA21 5, ChristenUnie 5,Volt 4, SGP 3, DENK 3, BBB 2, 50+ 1, Bij1 1
Laast bewerkt: 1 jaar 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 1 maand geleden - 1 jaar 1 maand geleden #57356 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 4 april 2021

Peilingen
En toen was alles anders (de electorale aardbeving van 1 april 2021)
Het debat van 1 april jl. naar aanleiding van de uitgelekte notitie van de verkenners heeft gezorgd voor ingrijpende veranderingen van opvattingen onder de kiezers. Slechts 15 dagen na de verkiezingen, waarbij de partij van premier Rutte voor de vierde keer in 11 jaar de grootste werd. Die veranderingen zullen ongetwijfeld grote gevolgen hebben voor het Nederlandse politieke landschap in de komende jaren.

Vijf weken geleden schreef Maurice de Hond in de aanloop naar de verkiezingen “Komt de lont nog in het kruitvat?”. De insteek was dat we aan de ene kant nog weinig verschuivingen zagen van week tot week, maar aan de andere kant onder de oppervlakte toch veel potentiele verschuivingen tussen partijen waarneembaar waren. In de laatste 10 dagen voor de verkiezingen won D66 nog ongeveer 10 zetels, waardoor o.a. de vier regeringspartijen hun meerderheid in de Tweede Kamer behielden.

Terwijl er bij de uitslag duidelijk sprake was van een versplintering van het politieke landschap waren er per saldo minder zetels verschoven dan bij de eerdere verkiezingen deze eeuw.
Velen verbaasden zich erover dat de toeslagenaffaire zo weinig invloed had gehad op de verkiezingsuitslag.

Door een bijzondere speling van het lot heeft de toeslagenaffaire, maar op een andere manier dan vooraf gedacht, toch nog wel een kolossaal effect op het Nederlandse electorale en politieke landschap. Want door het uitlekken van de notitie met daarop “Pieter Omtzigt; andere functie” en de wijze waarop premier Rutte en de verkenners daarmee zijn omgegaan, is het electorale en politieke landschap plotsklaps ingrijpend veranderd.

Het onderzoek van Maurice de Hond c.s., dat grotendeels gisteren liep en bijna 4000 ondervraagden betreft, gaat in op de electorale positie van de verschillende partijen, in relatie tot de ontstane situatie. Zowel voor wat betreft de aanhang van de verschillende partijen als de opvattingen rondom de vorming van het kabinet met name de positie van premier Rutte.
Lees verder op Peil.nl

Wat naar mijn mening wel klopt is dat we hier de New World Order in full swing zien. Rutte staat in dienst van hen, Kaag ook. Die moesten overleven. De rest krijgen ze wel mee. Als Nederland valt, dat wil zeggen Rutte en Kaag, krijgt de NWO een enorme klap. Zo belangrijk zijn we wereldwijd.

Maar er is iets bijzonders aan de hand, de vrouw van Omtzigt pikt het niet. En met vrouwen die zich in hun rechten aangetast voelen moet je voorzichtig zijn... deze zijn onvoorspelbaar. En vergeet niet, de dolk van het CDA in de rug van Omtzigt is wel gebeurd met 5 zetels voorkeurstemmen. Hahaha, het wordt leuk. Heb er zin an!

Maar er is nog iets bijzonders aan de hand. Rutte krijgt ineens wind tegen in de MSM !! Niets is wat het lijkt.

De Haagse Comedie
Het debat over de Omtzigt-affaire in de Tweede Kamer moet voor iedere kiezer ontluisterend zijn geweest. Een debat dat veel gelijkenissen vertoonde met de behandeling van een ordinaire strafzaak. Waarin verdachten en getuigen worden gehoord en de rol van getuigen en verdachten nogal eens door elkaar liepen.

Geen fraai schouwspel om te zien. Omdat al binnen een half uur duidelijk was dat het niet zou lukken om achter de waarheid te kunnen komen. Vanwege een uitgekiend, slim, strategisch gevoerde verdediging van de hoofdverdachte. Die gebruik kon maken van voorbewerkte getuigen uit eigen gelederen. Maar ook uit getuigen van partijen die intensief met hem hebben samengewerkt.

Er zijn nog wel wat kanttekeningen te plaatsen bij het "Omtzigt functie elders" debat van afgelopen donderdag.
Zo konden de Kamerleden pas om 9 uur 's morgens de opgevraagde stukken van de verkenners inzien, waarna zij om 10 uur alle stukken in hun bezit kregen. Maar Rutte liet zich (bewust n.m.m.) ontvallen dat hij al om half 8 's morgens was geïnformeerd. Desgevraagd weigerde hij te vertellen wie hem had geïnformeerd en dat kan behalve een een hem goedbekende ambtenaar (die inzage in de stukken had) ook Ollongren, Jorritsma, Koolmees en Van Ark geweest zijn. Allen ontkenden.

Kan ook zijn dat de "grote onbekende beller" helemaal niet bestaat! Dat Rutte verdomd goed wist dat hij te uit en te na over Omtzigt had gesproken en dat die man weg moest naar ...elders; maar deze truc erin gooide om de Kamer af te leiden en achter een nieuw stuk rood vlees, c.q. achter de identiteit van de beller, aan te laten gaan. Wat dus gelukt is..!

We weten nu dus nog steeds niet wie de inhoud van de info naar Rutte heeft gelekt. Het lek is er dus nog steeds. De Kamer heeft helaas niet doorgezaagd over wie het lek is. De Rijksrecherche heeft bekendgemaakt geen onderzoek te doen. Ofschoon hier sprake is van het overtreden van een ambtsgeheim, wat strafbaar is.

Daarnaast weten we ook nog steeds niet wie Pieter Omtzigt, functie elders heeft geschreven. Ook daar heeft de Kamer niet echt over doorgevraagd. Maar minstens twee mensen hebben de aantekeningen gemaakt en de Kamer had hun standpunten moeten kennen.
Verkenner Jorritsma stelt voor of hij misschien voorzitter Tweede Kamer moet worden. Maar er is dus niet over Omtzigt gesproken???

Het optreden van de twee eerste verkenners, Ollongren en Jorritsma leidde tot grote ergernis bij de Kamer, omdat zij de tactiek van Rutte - blijven zeggen dat er geen herinnering is - hadden overgenomen en zich opvallend veel details niet meer wisten te herinneren. Jorritsma loog aantoonbaar, hetzelfde geldt voor Ollongren en Rutte. En beiden hebben een week lang als het graf gezwegen.

Als Kaag consequent is ontvangt partijgenote Ollongren ook een enkele reis huiswaarts. Want als de wegen zich scheiden met Rutte dan scheiden die zich ook met de D66-vicepremier. Geen herinnering hebben aan, staat volgens Kaag namelijk gelijk aan liegen.

Het vinden van de hoofdschuldige aan de Omtzigt-affaire werd gaandeweg de strafzaak dan ook steeds meer door D66 en CDA ondergeschikt gemaakt aan het vinden van een juiste oplossing voor na deze strafzaak.
Het herstel van vertrouwen. Waardoor de strafzaak al snel veranderde in een ‘mediation’ traject. Waarin een strafmaatregel kon worden vervangen door een stevige waarschuwing. Een motie van afkeuring! Een passend einde bij dit vanuit rechtsstatelijk oogpunt bizar toneelstukje. Waarin het CDA en D66 te laf waren om de hoofdverdachte in de Omtzigt-affaire direct naar huis te sturen. Om daarmee de VVD als grootste partij bij de laatste verkiezingen alsnog de kans te gunnen een verantwoorde doorstart te kunnen laten maken. Met een nieuwe partijleider. Die wel in staat is om geschaad vertrouwen snel te doen herstellen. In een nog steeds ernstige crisistijd.

En die Kaag vindt - achteraf gezien - het wel prima met zulke mensen samen te werken in "volledige openheid en transparantie, wat nu eenmaal bij haar nieuwe leiderschap past? Zij heeft ons allemaal duidelijk gemaakt wat onder nieuw leiderschap moet worden verstaan. In een achterkamertje met het zo beledigde CDA snel een dealtje sluiten om de hoofdverdachte niet zelf op straat te hoeven zetten. Dat getuigt van laf nieuw leiderschap van D66. Oude wijn in nieuwe zakken!

Maar het debat toonde ook het gebrek aan van goed leiderschap bij het CDA. Als partij zo gepiepeld worden door de Omtzigt-affaire en dan evenals D66 te laf zijn om Rutte zelf naar huis te sturen, geeft blijk als partij stuurloos te zijn.

Man, man, dit was het dan. Het einde van Nederland. Wat een treurig zootje bij elkaar van incompetente labiele vrouwen, volksmenners, beroepsvragenstellers en verkenners Ollongren en Jorritsma die heel toevallig alles geestelijk hebben verdrongen. Voeg daarbij een corrupte rare snuiter met een selectief geheugen. Eentje die schijt heeft aan alles en zegt dat ie nooit over Omtzigt heeft gesproken. Mensen, vergeet de kabinet-BMW-limousines en koop een wit busje met zwaailicht en sirene. Plaats genoeg voor een hele afdeling psychiatrische patiënten.

Het opgevoerde toneelstuk over waarheidsvinding en geheugenhandicaps toont schokkende dominantie van macht boven integriteit aan

Voor de rechtsstaat was dit een uiterst donkere dag. Zeker toen de hoofdverdachte de breed gedragen motie van afkeuring naast zich neerlegde en direct meldde gewoon door te gaan.

Mijn hart krimpt als ik Omtzigt zie spreken. Wat een onrecht is deze man aangedaan. Functie elders. Bedankt voor je bewezen diensten. Wat een droefenis. Omdat zelfs het feit dat je naam is genoemd door iedereen vergeten is. Hoe beroerd is dat.....

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 4 april 2021:
VVD 28(-6), D66 25(+1), PVV 16(-1), CDA 15, SP 9, PvdA 9, FVD 9(+1), GroenLinks 8, PvdD 7(+1)JA 21 5(+2), ChristenUnie 5, Volt 4(+1) SGP 3, DENK 3, BBB 2(+1), 50+ 1, Bij1 1
Laast bewerkt: 1 jaar 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 1 maand geleden - 1 jaar 1 maand geleden #57336 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 28 maart 2021


Peilingen
Partijvoorkeuren en de positie van Pieter Omtzigt
Tien dagen na de verkiezingen en na een valse start van het formatieproces zien we op diverse manieren hoe de versplintering van het Nederlands electoraat doorzet. Waar je ook naar kijkt in de cijfers van vandaag vraag je je af hoe er nog iets kan gaan ontstaan in de komende tijd, wat de goedkeuring kan wegdragen van een meerderheid van de kiezers.

Allereest hebben we gevraagd aan de kiezers of ze als ze nu nog een keer zouden mogen stemmen, zij dezelfde partij zouden stemmen als ze vorige week hebben gedaan. 89% antwoordt dan bevestigend. Op de vraag wat ze zouden stemmen als er vandaag verkiezingen zouden dan zien we een uitslag met beperkte verschuivingen. Alleen JA21 gaat met 2 zetels vooruit. Gezien de ontwikkelingen rondom Pieter Omtzigt hebben we aan de ondervraagden de hypothetische situatie voorgelegd wat zij gedaan zouden hebben als Pieter Omtzigt met een eigen partij aan de verkiezingen had meegedaan. Dat is natuurlijk hypothetisch omdat als dit echt gebeurd zou zijn dan zou er een andere campagne geweest zijn dan nu en zou er ook sprake zijn van bepaalde andere kandidaten die ook op die lijst hadden gestaan. De vraag heeft vooral tot doel om vast te stellen hoe groot de aanhang is van Pieter Omtzigt. Dat is dus niet alleen te merken aan zijn voorkeurstemmen bij het CDA, maar ook de kiezers die aangetrokken kunnen worden uit de andere partijen. Deze hypothetische vraag levert deze lijst Pieter Omtzigt een score op van 23 zetels.
Uitvoerig verslag op Peil.nl


That Was The Week That Was
Het was een uiterst onrustige week in Den Haag door het nu al spaaklopen van de verkennende fase van het formatieproces. Een fluistercampagne van het CDA en de immer blunderende Kasja Ollongren hebben direct de politieke verhoudingen doen veranderen. De onrust in Den Haag zorgt ervoor dat het CDA opnieuw verliest.

Mocht u zich hebben afgevraagd: Wat er zal veranderen na deze verkiezingen, is het antwoord simpel; niets! Er zal helemaal niets veranderen. Het Rutte-regime gaat gewoon verder, wat de uitkomst van de formatie ook mag zijn. Of men nu met het CDA of D66 in zee gaat, het zal aan het beleid niets uitmaken. Rutte zit, net als Merkel in Duitsland, op een koers die hij zelf als alternatiefloos ziet. Daarom ook dulden dit soort figuren geen enkele afwijking van de mening die ze zelf hebben. En natuurlijk mag ook niets in de weg staan van de globalisten agenda, die alles domineert. Rutte kan ook gewoon verder met het uitbouwen van zijn Corona dictatuur. De route is al van kilometers afstand te zien. In de zomer zullen er wat kleine versoepelingen zijn, omdat het buiten het griepseizoen moeilijk is om grote getale Corona patiënten te produceren. Zelfs met testen kom je dan aan een grens. Maar men zal niet stil zitten, want het vaccinatiepaspoort wordt nu al met grote haast door de EU ontwikkeld. Een nieuwe stap dus richting de controle maatschappij.

Komt de herfst in zicht volgt er weer een lockdown die eindeloos verlengd zal worden. Als de spertijd in de zomer verdwijnt, zal hij in de herfst weer in volle omvang terugkeren. Verder natuurlijk massatests, met uitsluiting als gevolg voor diegenen die niet mee willen doen. Het intussen beruchte vaccin zal steeds meer mensen worden opgedrongen, tot men de stap durft te wagen naar een vaccinatieplicht. De muilkorf blijft natuurlijk ook, maar dan waarschijnlijk ook buiten en met gebruikmaking van de FFP2 maskers die voor veel mensen dodelijk gevaarlijk zijn. Zo neemt de dictatuur zijn volle vorm aan.

Er wordt gelijktijdig enorm aan verdiend, kijk maar naar de corruptie schandalen in Duitsland. De enigen die beter worden van de maskers, de testen en de vaccinaties zijn de producenten, de tussenpersonen (vaak politici) en de verkopers. We zeiden het al eerder; Corona gaat niet over gezondheid, maar over macht en geld, heel veel geld. Verkiezingen staan dit alles niet in de weg. De enige macht die dit alles kan blokkeren is de straat. De volkeren kunnen de globalisten en hun handlangers de voet dwars zetten.

Pieter Omtzigt
Wat hem in zijn parlementaire carrière overkomen is, is 'klassiek' te noemen: de macht probeert zich van een luis in de pels te ontdoen. Eerst binnen zijn eigen partij, door hem (bekende truc om iemand te wippen) op een onverkiesbare plaats op de kandidatenlijst te plaatsen. Door een massa voorkeurstemmen kwam hij toch in het Parlement. Zijn woordvoerderschap in MH-17 werd hem afgenomen omdat hij kritische vragen stelde en door NRC (de AIVD-"livreier") karaktermoord op hem te laten plegen. De gefraudeerde lijsttrekkersverkiezingen van het CDA verloor hij nipt van de Man met de Schoenen. Wegens overbelasting stopte die met het lijsttrekkerschap, zodat het logisch zou zijn dat de nummer 2, Pieter Omtzigt, doorschoof. Niet zo bij het door en door verrotte CDA.

Dat Omzigt een gevaar voor de macht vormt bewijst de per ongeluk uitgelekte 'functie elders' die Den Haag voor onze enige volkstribuun in petto had. Een niet eerder vertoonde opdracht aan 'verkenners' in de kabinetsformatie. Nooit maakte de plaats van 'poppetjes' deel uit van de 'verkenningen'. Duidelijk is dat het de verkiezingen verloren hebbende CDA alleen voor baantjes in de regering in aanmerking kon komen als Omzigt zou vertrekken uit de Kamer. Vandaar 'de functie elders'. Een ongekend schandaal. De Nederlandse politiek is volkomen corrupt.

Voorgekookte Rutte-doctrine mislukt
Ollongren en Jorritsma af door de zijdeur. Vermoeiend amateurtheater en een voorspelbare actie van de dames en heren psychopaten.

Van Ark en Koolmees treden aan. Het meest opmerkelijke is, dat Ollongren terugtreedt, terwijl er volgens haar opvolger en partijgenoot Koolmees, niets aan de hand zou zijn. Nog vreemder is dat ze het dossier kennelijk heeft overgedragen aan Koolmees, terwijl ze zelf de kaken stijf op elkaar houdt.
Koolmees en Van Ark maken zogezegd een nieuwe start en beginnen met het citeren van het oude. Hoe dom kan je zijn? De nieuwe verkenners fungeren hier als doorgeefluik voor de vorige verkenners, die nu doen alsof de hele wereld er al vanuit ging dat Omtzigt zou moeten wieberen.

Omtzigt..u weet wel dat prima Kamerlid dat prima Kamerlid wilde blijven en zo de macht wilde blijven controleren. Hetzelfde Kamerlid dat er zelfs een boek over heeft geschreven, waarin hij dat puntsgewijs uitlegt. Dat Kamerlid dat een rapport uitbracht waarover het kabinet struikelde en een minister moest aftreden. Nou...dát Kamerlid moest op een zijspoor worden gerangeerd. En dan is het toch volstrekt normaal en compleet geloofwaardig om zorgen over dat Kamerlid op te schrijven als ‘Omtzigt, positie elders’??? Wat een to-ta-le grap! Wat een schaam-te-loze ver-to-ning !

Omtzigt heeft als volksvertegenwoordiger een taakopvatting, die bij vele bewindspersonen in het kabinet Rutte III tot grote ergernis heeft geleid. Er zijn zelfs notulen van de ministerraad, waaruit blijkt dat in dit overleg met naam en toenaam over het lastige Kamerlid is gesproken. Dit gesprek werd nadrukkelijk ook gevoerd door zijn CDA-partijgenoten Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra. En niet bepaald in vleiende bewoording. Pieter moest worden ‘gedempt’, vonden ook de twee ministers van zijn eigen partij, zo schreef NRC eerder.

Toen Omtzigt letterlijk recht tegenover het kabinet stond en belangrijke documenten wilde hebben op basis van artikel 68 van de Grondwet, was het CDA-bewindspersoon Raymond Knops die liet weten dat het kabinet van mening was dat de gevraagde documenten niet gegeven hoefden worden, omdat de Grondwet spreekt van "informatie" en niet van "interne documenten". Terecht ontplofte Omtzigt over deze houding van het kabinet en meer in het bijzonder partijgenoot Knops. Het Kamerlid was van mening dat de Grondwet met voeten werd getreden en dat door zijn eigen CDA. Hoogleraar staatsrecht, Wim Voermans, noemde de gang van zaken ‘ongrondwettelijk’ .

Het zaadje was dus al langer geplant en kwam de afgelopen week tot leven in de notitie die verkenner Ollongren ongewild (?) deelde met het volk

Omtzigt is totaal niet afhankelijk van de leiding van het CDA. De enige reden dat hij nog in die partij zit is dat hij denkt dat hij door zijn positie in het CDA, meer invloed heeft op de politiek – als hij uit het CDA stapt denkt hij dat het wellicht makkelijk wordt voor Rutte en co. om hem gewoon te negeren. Nu kunnen ze dat niet juist omdat hij CDA’er is en dus rotzooi kan schoppen in de coalitie, wat natuurlijk precies de reden is dat Rutte zo graag van hem af wil.

En nee, natuurlijk is er er geen mens die gelooft wat de nieuwe verkenners beweren, dat het “op een inventarisatie vanuit meerdere invalshoeken, waaronder berichten in de media” berust. Houd toch op zeg. Er stond heel duidelijk: “Positie Omtzigt, functie elders.” En dat was materiaal om te bespreken in de tweede ronde.

Omtzigt heeft nu kunnen zien – net als ieder ander – wat ze met hem van plan zijn. Hem kennende zal hem dit alleen maar sterken in zijn missie… en vanaf nu zal hij werkelijk op geen enkele manier een stap terug doen. Ook al omdat hij een enorm aantal voorkeurszetels heeft bemachtigd, 342.000 stuks !

Enfin, Ollongren en Jorritsma fantaseren er wel wat nepnieuws bij. Ollongren is daar bedreven in. Zij doen nu alsof er allerlei bronnen, (zij noemen dat "invalshoeken") zijn die iets over Omtzigt beweerden, dus eigenlijk waren zij niets meer dan de ogen en oren van de samenleving. Toch?
En de Tweede Kamer gaat die onzin geloven? Ik denk het niet. Omdat iedereen weet dat Rutte achter de bewuste notitie zit. Je herkent daar toch meteen de vileine stijl van de Judas in die zijn tegenstanders uitermate gedegen opruimt.? Maar...potverdorie, nu is er een kink in de kabel gekomen. Zelfs twee. Omtzigt blijft en Corona ook. Allebei dodelijk effectief en ze gaan tot de bodem. Corona moet nog naar een hoogtepunt derde golf, en bereidt voor juli/augustus de vierde voor; Omtzigt heeft 13 dubieuze gevallen tegen Rutte in zijn bezit, waarvan er altijd wel een strafbaar wordt en goed wordt uitvergroot.

“De onderste steen moet boven”,
Liet CDA-leider Wopke Hoekstra vechtlustig weten. En met die houding van een beoogde coalitiepartner staat er opeens heel veel op het spel. De positie van Hoekstra is ingewikkelder dan dat. Ook hij wil natuurlijk van de kwestie af, maar na afloop van het Tweede Kamerdebat met de verkenners moet Hoekstra ook nog even aan Pieter Omtzigt uitleggen hoe zijn naam in het formatiedocument terecht kwam en waarom er mensen waren die dachten dat hij op zoek zou zijn naar een andere baan.

Rot tot op het bot
Wob-specialist Roger Vleugels maakt zich boos over de manier waarop er met Omtzigt wordt omgegaan. “Wat ‘Den Haag’ met hem doet, is wat al jaren gebeurt met de ouders in de toeslagenaffaire; aardbevings- en chroom-6-slachtoffers; en met mensen die tegen de overheid hun recht willen halen, bijvoorbeeld via de Wob. De manier waarop ‘onze’ overheid met ons omgaat, is rot tot op het bot,” schrijft de juridisch expert op social media. “Zo te zien heeft een stem op VVD of D66 de rechtsstaat nog niet dichterbij gebracht,” vervolgt Vleugels. “Rutte ten voeten uit: ‘Niemand gaat hier uitleg over geven’. Kamer grijp in, of vinden jullie dat de moordaanslagen op Pieter Omtzigt, democratie en rechtsstaat door mogen gaan?”
“Niet de positie van Pieter Omtzigt, maar die van het CDA en Rutte lijkt me onhoudbaar,” benadrukt Vleugels.

Wat een wereld hè?
Kom, we gaan wat lekkers drinken waarbij ik drink op uw gezondheid en welbevinden. PROOST !


U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 28 maart 2021:
VVD 33(-1), D66 24, PVV 16(-1), CDA 14(-1), SP 9, PvdA 9, GroenLinks 7(-1), FVD 9(+1), PvdD 6, ChristenUnie 5, JA21 5(+2, Volt 4(+1), SGP 3, DENK 3, 50+ 1, BBB 1, Bij1 `1
Laast bewerkt: 1 jaar 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 2 maanden geleden - 1 jaar 2 maanden geleden #57319 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 21 maart 2021


Peilingen
Geen peilingen. De verkiezingen waren al rampzalig genoeg.

Hoe nu verder?
Dit artikel gaat kort worden. The days After kan ik alleen maar omschrijven als -ONGELOOF-, zoveel boze, ontevreden mensen die dan allemaal weer gaan stemmen op de pathologische leugenaar, de manipulator, de grote voorstander van lockdowns, avondklok, mondkapjes het komende vaccinatiepaspoort, en de hoofd verantwoordelijke voor het "ONGEKEND ONRECHT"

Ook nog nooit meegemaakt, -the day after- een voorlopige uitslag, de heren en dames op het stembureau zijn moe van de gehele dag met die mondkapjes op, twee ploegen is geen optie. Eens kijken waar we dit al eens eerder gezien hebben? de verkiezingen in de VS op 3 November, fraude? Rings a bell? We gaan hier vast nog meer over horen, dit boek is nog niet dicht. Deze Dark to Light verkiezingen vallen immers samen met het èènjarig jubileum van de dictatuur. Dat is te zeggen dat Nederland evenals vele andere landen onder de EU dictatuur valt, de EU die op zich weer onderdeel is, zeg maar een werkmaatschappij is van de Holding: Nieuwe Wereld Orde.
En op 17 Maart 2020 werd het allemaal in het volle licht getoond de dictatuur door een ieder zijn vrijheid te ontnemen, lockdowns, werkloosheid, faillissementen en dan nu medische terreur met verplichte vaccinaties, … euhm, vrijwillig verplicht want er is nog een klein probleempje met de Code van Neurenberg.

Ik verwacht dat u allen blij bent dat dit demissionaire kabinet, dat zowel terroristen in Syrië steunde als moest aftreden vanwege de toeslagen-affaire die gewone Nederlanders zwaar dupeerde, zijn klus kan afmaken. Na tien jaar bezuinigen onder leiding van premier Rutte, heeft u ervoor gezorgd dat deze politici, die ook nog eens verantwoordelijk zijn voor het bombarderen van Arabische burgers in het Midden-Oosten, gewoon kunnen door regeren. Gefeliciteerd. U kunt trots op u zelf zijn. Met dank aan de Nederlandse kiezers is de Great Reset met vestiging van een fascistische werelddictatuur weer een stap dichterbij gebracht .. helaas.

Ze hadden al lang in de gaten dat hun leugens nooit meer stand zouden houden en de verkiezingen verloren zouden worden. Dus het draaiboek van de VS verkiezingen werd ook hier in stelling gebracht aangepast op locale gebruiken en systeem. Stemmen per post, stemmen tellen op een andere locatie, populisten weren als controleurs op de stemlocaties en dan natuurlijk de computer software goedgekeurd door de eigen marionetten.

De uitslag stond vast: Kaag en Rutte
Er is sedert vier jaar een vrouw in ons land die met recht levensgevaarlijk genoemd kan worden: Sigrid Kaag ! Kaag is hier geparachuteerd door Klaus Schwab en de VN om Agenda 2030, the Great Reset en Build Back Better uit te voeren. Maak je borst maar nat. Totalitair fascisme van de ergste soort, waterdichte surveillance, censuur, cancel culture en You Own Nothing And You Will Be Happy.
Kaag gaat onze toekomst bepalen. Deze zeer ambitieuze Bilderberger zal gaan bepalen hoe onze toekomst eruit komt te zien. Een coalitie van VVD, D66, CDA en PvdA ligt voor de hand.

Rutte, Kaag, Hoekstra en Ploumen zijn namelijk kind aan huis bij het World Economic Forum (WEF). Allemaal Schwaffies ! Nu de pandemie volgens WEFFER, Klaus Schwab, “a rare but narrow window of opportunity” representeert om de gehele wereld te resetten moet de vaart erin blijven om binnen 10 jaar Nederland op te heffen, een ‘digital currency’ in te voeren en iedereen afhankelijk te maken van de globalistische overheid, zodat niemand enige vrijheid noch enige privacy overhoudt. Dat is het beoogde doel en de spelregels zijn nu helder dankzij D66 en VVD.

Als het daadwerkelijk zo is dat wel zoveel mensen hebben gestemd op een partij die medeverantwoordelijk is voor zoveel Ongekend Onrecht, en deze mensen ook nog eens de maatschappelijk verstorende identiteitspolitiek-agenda lopen te pushen, dan mogen deze eerst een keer in de spiegel kijken zodat ze kunnen aanschouwen hoe asociaal ze zelf in het leven staan. Dit is niet hoe je een samenleving creëert waarin het vanzelfsprekend dient te zijn dat je naar elkaar omkijkt. Bij een sociale samenleving past geen "premier" Kaag die er openlijk voor uitkomt dat ze warm loopt voor de maatschappelijk segregerende Israelische pseudo-medische dictatoriale apartheid die daar al volop gaande is en waarvoor inmiddels al strafklacht bij het Internationaal Strafhof is neergelegd en aangenomen wegens schending van de Neurenberg-Code
De opdracht aan Kaag als voormalig medewerker van de Verenigde Naties is om de Sustainable Development Goals (SDG) van diezelfde VN uit te rollen in Nederland. Om Nederland af te schaffen. Ze leeft en ademt het globalisme, wat ook haar opdracht is: Nederland reduceren tot een van de stedelijke megapolen van de wereld met 30 miljoen inwoners (samen met Vlaanderen en Nord-Rhein Westfalen.)

Correctief bindend referendum? Het correctief bindend referendum dat haar voor ogen staat is een wassen neus. Omdat zij de voorwaarde eraan wil verbinden dat EU verdragen er niet onder vallen, terwijl onder haar bewind Nederland dient te worden opgeheven ten behoeve van een ‘Verenigd Europa’.
Straks worden we nog meer gena**d door vrouwen als door mannen, ik ben voor gelijke kansen voor vrouwen.
Niet als verraad de trofee wordt van emancipatie

Als je het Nederlandse politieke spectrum nu aanschouwt, dan slaat de schrik je om het hart, omdat vele van die zogenaamde volksvertegenwoordigers meer geïnteresseerd lijken te zijn in hun politieke prestige baantje dan zich af te vragen of ze überhaupt de competenties bezitten om Nederland op een verantwoorde manier te vertegenwoordigen. Onnadenkend wauwelen ze allemaal de mondiale klimaat- en milieu agenda na en de corona- en vaccinatieagenda.

De afgelopen periode heb ik me regelmatig afgevraagd of verkiezingsfraude, manipulatie van de bevolking m.b.v. “gezagsgetrouwe” media, ongegeneerd machtsmisbruik, openlijke minachting en ridiculisering van afwijkende meningen werkelijk iets van de laatste tijd is of dat het voorheen subtieler werd aangepakt, naast het feit dat het vroeger lastiger was om bepaalde informatie te achterhalen. Enfin, zelfs wanneer we altijd al besodemieterd zijn, dan nog was het vele malen vrijer dan nu. De schaamteloosheid van de huidige “elite”….de resultaten van VVD en toch ook D66 op het Groningse platteland zijn totaal ongeloofwaardig, maar “men” flikt het gewoon. Immers, wanneer er mensen zijn die vragen stellen en de straat opgaan, is daar altijd nog de hersenloze, kritiekloze en geweldsgeile sterke arm der wet, met hun geweldsmonopolie.

De Nederlandse media hebben geen excuses meer. Overal ligt de waarheid op straat, en toch blijven ze manipuleren en liegen uit zelfbehoud, dezelfde bangmakerij herhalen van dezelfde selectie persbureaus. Het verborgene komt aan alle kanten open en bloot op straat te liggen. En dat zeg ik niet omdat ik daar zo graag in WIL geloven. Het liefste zou ik willen dat dit niet waar is. Want vanaf nu worden de verschrikkingen, onderdrukking, geweldpleging tegen weerloze mensen, de normalisatie van leugens, tirannie en uitzuiging dus enkel erger.

Ik schrijf dit alles voor alle mensen die diep teleurgesteld zijn en zelfs geschokt over het gedrag van het Nederlandse volk deze week.

"Er bestaat geen remedie tegen de onwetendheid van degenen die zichzelf verbeelden de belichaming te zijn van de rede" (prachtige quote, weet alleen niet meer van wie)

En daar zullen u en ik het mee moeten doen.

Nederlanders krijgen want ze verdienen. Droevig. Kom, we gaan een borrel drinken. Op uw gezondheid ! PROOST !

De politieke stand van het land? Hopeloos.
Zie uitslag verkiezingen
Laast bewerkt: 1 jaar 2 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 2 maanden geleden - 1 jaar 2 maanden geleden #57298 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 14 maart 2021

Peilingen
Uit de nieuwste peiling van Maurice de Hond blijkt dat Forum voor Democratie virtuele zetels, en dus echte steun, blijft winnen. FVD staat een paar dagen voor de verkiezingen op 6 zetels bij hem. Dat zou een verdriedubbeling zijn van het huidige zeteltal in de Tweede Kamer. Een geweldige prestatie als het lukt. Een verdriedubbeling is voor elke partij een enorme prestatie.

GroenLinks verliest ondertussen een zetel en staat daardoor op 8 zetels. Nog 8 te gaan !. DENK staat op twee virtuele zetels bij De Hond. BIJ1 op één. Houdt uw hart vast Nederland, Sylvana Simons ligt op koers om in de Tweede Kamer te komen. Brr, de rillingen lopen over je lijf. De eurofiele pubers van Volt staan zelfs op drie virtuele zetels. Of dat klopt? Geen idee. Maar ik hoor wel uit bepaalde kringen dat die Soros-club het heel goed lijkt te doen onder jongeren. Dus wie weet.

Helaas is er ook heel slecht nieuws – nieuws waar we extreem waakzaam door moeten worden.
D66 is volgens De Hond namelijk aan het oprukken. De partij van Sigrid Kaag zou in een weekje tijd opeens drie virtuele zetels erbij hebben gewonnen. Waar heeft Kaag die aan te danken? Aan de afbraak van de laatste restjes democratie en medemenselijkheid???Ik kan niks verzinnen.
Chinese clickfarm aan het werk ? Chinese kaartenbakinfiltratie bij Maurice? U hebt natuurlijk ook gelezen dat D66 Chinese clickfarm gebruikt voor likes voor hun tweets. Allemaal Turkse, Russische en Chinese Nepaccounts. Forum voor Democratie kwam erachter. (ojee, wordt weer plisiebureau Thierry!) Wie zou die likes hebben gesponsord? Mark Koek? De "onafhankelijke" controleur op het stemsysteem? Koud heeft de Kiesraad de "onafhankelijke onderzoeker" Mark Koek aangesteld om de verkiezingssoftwareveiligheid te onderzoeken, stijgt D66 met astronomische cijfers in de peilingen. Hoe zit het met de softwareveiligheid van het kiessysteem van Maurice de Hond, vraag je je dan af. Dat HackDefense bedrijf is 100% eigendom van die meneer Koek, die oud D66-fractievoorzitter, vertrouwenspersoon en raadslid is , kortom de heilige drievuldigheid van D66 is. en die ook nog eens een bedrag van 7.830 euro aan de partijkas gedoneerd heeft. Wisselgeld

Op sociale media ontstond al ophef rondom Koek. Zijn bedrijf HackDefense wordt door de Kiesraad gepresenteerd als ”onafhankelijke organisatie”. In werkelijkheid blijkt HackDefense dus 100% eigendom van D66’er Mark Koek.

Debat in het Zuiden
Tijdens het debat in Brabant was het Kaag die op haar hautaine manier - die onkunde moet verbergen - met allerlei mooie beloftes aan kwam zeilen: of het nu gaat om onderwijs of om de bouwsector. Nu weer met de prachtige belofte van betaalbare woningen. De democraten hebben gewoon niks geleverd terwijl ze vier jaar de kans hebben gehad om verbeteringen aan te brengen. Zelfs de targets van 75.000 nieuwbouwwoningen zijn niet gehaald. Waar D66 goed in is, is praten.
Maar in gelul kun je niet wonen, het houdt je niet warm en je kunt het niet eten.

Ik moest aan Kaag denken terwijl ik schreef dat we ijltempo afstevenen op een tweedeling in de maatschappij. Geen tweedeling tussen links en rechts, man en vrouw, of op basis van de kleur van onze huid, maar tussen praters en doeners. Jawel, besef heel goed dat je om iets goed te kunnen doen je wel moet kunnen praten, om dat doen te faciliteren. Maar een groeiende groep nutteloze lieden "praten" om te "praten" en eisen dat we hen daarvoor riant vergoeden. Dat gaat ons enorm opbreken.

Vrijdagochtend was Sigrid Kaag de gastpresentator bij Goedemorgen Nederland. Ze had Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland meegenomen als haar partijgenoot. Ik heb drie kwartier gekeken, en de enige die aan het woord was, was Sigrid Kaag, op voorzetjes van een van de geïnstrueerde dames van Goedemorgen Nederland. De tweede gast bleek een Emeritus Hoogleraar "Vaccins", en die kreeg ergens aan het eind van die driekwartier de vraag voorgelegd wat hij vond van de "Vleestax" waar Kaag en haar partij fel vóór zijn. Er kwam een onsamenhangend gepreveld, hoog bejaard antwoord. Waarop Jacco Vonhof inbrak, en uitsprak dat hij tégen een Vleestax is, namens zijn MKB-achterban. Kaag glimlachte minzaam. Aan iemand die de spreekbuis is voor "doeners" heeft Kaag helemaal geen boodschap. Zij is er voor de Onderwijzers, de Leraren, Docenten en Professoren, en de Politieke Klasse, de Juristen en de Journalisten.
De "Doeners" kunnen doodvallen.

Na een monoloog van driekwartier over de ambities van Kaag, en haar plannen voor het verkrijgen van meer spreektijd voor vrouwen, vond ik het welletjes. Echt zonde van mijn tijd. Maar voordat u nu in de pen klimt en mij het verwijt maakt dat ik hier ook dagelijks vooral "Praat"....ik begrijp ook dat praten functioneel is, en zelfs als het geen verband houdt met productie, met 'Doen'. Maar verwacht dan geen 'vergoeding'. Kijken hoe lang de 'Praters' het dan nog volhouden. Maar vooralsnog bedenken ze steeds nieuwe argumenten om mensen te cancelen op grond van een mening die indruist tegen hun visie van een 'Leutermaatschappij' met 'Ausweis-priviléges' voor de 'gekwalificeerde elite'.

Een markant lid uit de Doeners-groep die dertig jaar lid was geweest van D66, Benno Baksteen die ons op de televisie zo nu en dan bijlicht over perikelen in de luchtvaart, vindt het nu ook welletjes, en heeft zijn lidmaatschap opgezegd. Maatschappelijk betrokken Doeners krijgen het knap lastig deze verkiezingen. D66 was hun natuurlijke 'thuis', maar dat is al langer niet meer het geval.

Zo verkondigt Kaag op dit moment de blijde boodschap dat ‘Wie idealen heeft, moet er staan op het moment dat het ertoe doet. Dat moment voor mij is nu.’ Waar dit in concreto toe leidt zijn uitspraken als deze: Vrouwen moeten elkaar ook steunen, dat is ook een belangrijke. Madeleine Albright zei altijd terecht: ‘De hel heeft een speciale plekje gereserveerd voor vrouwen die andere vrouwen niet steunen.’ www.rtlnieuws.nl/.../kaag-d66-plekje-hel-voor ...

Opmerkelijk
Wat is hier opmerkelijk aan? Welnu, kort samengevat: dat Kaag de nonsens van vrouwen als Madeleine Albright steunt ten koste van de moeders van de 500.000 Iraakse kinderen onder de vijf jaar die volgens de Verenigde Naties als gevolg van de door de Washington afgedwongen sancties tegen Irak om het leven kwamen. Sterker nog: op 12 mei 1996 verklaarde Albright — die een joodse achtergrond heeft zoals de Israëlische media meteen blijmoedig bekend maakten — in het bekende Amerikaanse nieuwsprogramma 60 minutes, dat de dood van de half miljoen Iraakse kinderen "de prijs waard" was geweest om de Amerikaanse politieke doelen te verwezenlijken.(olie, olie en olie) En dat, terwijl dit aantal meer is dan in Hiroshima waren vermoord, zoals de interviewster Lesley Stahl verbijsterd opmerkte. Albright, zelf moeder en grootmoeder, bleek evenwel niet onder de indruk te zijn van het argument dat het uitroeien van babies en peuters een oorlogsmisdaad is, waarvoor SS-ers na 1945 werden vervolgd, en zo nodig ter dood gebracht.


Hier zien we wederom het Westerse rationalisme zonder rede, de banaliteit van het kwaad, de criminele gedachteloosheid, de weigering om na te denken. En dat mevrouw Kaag deze genocidale politiek van ondergeschikt belang acht, getuigt van een krankzinnige houding.Hoe kan iemand die de moord op een half miljoen Iraakse babies en peuters ondergeschikt maakt aan haar eigen ambities behoren tot de categorie "fatsoenlijke mensen die de helse strijd aangaan" en daarmee getuigen "van dapperheid en hoop"? Deze houding maakt duidelijk, in elk geval mij, hoe ziek de westerse politiek is.

Zodra een vrouw oorlogsmisdaden pleegt, is dit kennelijk een te verwaarlozen detail voor haar. Waar het bij Kaag om draait is dat ‘"de hel een speciale plekje heeft gereserveerd voor vrouwen die andere vrouwen niet steunen," aldus Kaag. En zo vernietigt haar ambitie haar laatste restje humaniteit.

Naar de hel met deze Machiavellistische Narcist.

Corruptie, pedofilie, bedrog, manipulatie en Kaag…
U weet waarschijnlijk wel dat Balkenende destijds heeft getekend voor de uitvoering van de plannen van Agenda 21 van de Verenigde Naties, die dat doet in samenwerking met het WEF, de WHO en de EU.
Het is een controle agenda; u zult uiteindelijk niets meer bezitten maar wel gelukkig zijn, volgens deze in mijn ogen extreem radicale mondiale ideologie. Iedereen gelijk – afhankelijk van de wereldregering, geen privébezittingen meer (land, motor, auto enz.), geen soevereine landen, één beleid dat doorgevoerd wordt over de gehele wereld, iets wat u nu al ziet op scholen waar onze kinderen, het gebeurt in vele landen, nu al op de peuterspeelzaal geconfronteerd worden met masturbatie en het normaal maken van het knuffelen met vreemden…

Kaag, , evenals Rutte en vele andere globalistisch ingestelde politici zonder ruggengraat, zijn voorstanders van Agenda 21 en zijn zelfs al in dienst van of adviseur voor de Verenigde Naties. Zo ook Kaag die, als het aan het politieke kartel ligt, de nieuwe premier wordt.

Kaag,, die vindt dat we een voorbeeld moeten nemen aan Israël waar nu hulpkreten vanuit de Israëlische bevolking over het internet gaan en voor het Internationaal Strafhof wordt gedaagd

Kaag, , die vindt dat je alleen nog met een identificatiekaart op het internet mag, die de vrijheid van meningsuiting wil afschaffen en die voorgesteld heeft om te stemmen via de post. Net zoals in Amerika, waar veel fraude is geweest met het stemmen per post.

Kaag, die ook weet dat er gesjoemeld is met de stemcomputers in Amerika en toch met deze machines de stemming door wil laten gaan. Ze heeft ze laten “testen”, door een andere D66-er… (zie hierboven)Hoe onafhankelijk kan dat zijn? Ik vraag me dan meteen af wat er getest is? De marges die bijgesteld moeten worden gedurende de verkiezingsdagen? Krijgen we dan net zoals in Amerika miljoenen meer stemmen dan er stemgerechtigden zijn?

Het opportunisme en conformisme van de D’66 politica Sigrid Kaag is zeker niet minder dan dat van de overgrote meerderheid van de mannelijke Tweede Kamerleden.

We worden voorgelogen door politici, die geenszins van plan zijn om een andere koers te gaan varen. Die niet van plan zijn om Nederland weer op te bouwen, die geen plannen hebben om Nederland weer open te gooien, die u niet gaan vertellen dat de muilkorf die u draagt erg slecht is voor uw gezondheid, die onze ouderen langzaam reduceren door middel van eenzame opsluiting en vaccinaties.
Opdat wij niet vergeten


Mondiale belangen
We hebben gelezen dat er een mondiaal plan wordt uitgerold. Het gaat om de 17 Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Rutte, is warm pleitbezorger van deze doelen en Sigrid Kaag, heeft deze doelen in haar takenpakket. Hetzelfde geldt voor internationale handel, ontwikkelingssamenwerking en Internationaal milieu- en klimaatbeleid. Met name dat laatste onderdeel speelt op mondiaal niveau een primaire rol.

Vanwege de mondiale belangen en de ‘dreiging’ van het SARS-CoV-2 virus is het van het allergrootste belang dat de combinatie VVD + D66 doorgang blijft vinden in de regering en Tweede Kamer van ons land. Deze twee partijen in het algemeen, en Rutte en Kaag in het bijzonder, spelen een absolute en fundamentele sleutelrol in de implementatie van de SDG en de daarbij behorende economische- en klimaatdoelen.

Verkiezingen en briefstemmen
Tot slot de verkiezingen. Met briefstemmen kun je de uitslag beïnvloeden en die beïnvloeding staat ons land te gebeuren omdat het kartel het niet meer kan winnen zonder valsspelen . Als VVD en D66 deze verkiezingen winnen, dan weten wij dat we als land verloren zijn omdat deze partijen onze vrijheden, onze democratie en onze gezondheid verder om zeep zullen helpen, want dat is precies wat ze in 2020 hebben gedaan en nog steeds doorzetten.

Wanneer Rutte en Kaag het voor het zeggen krijgen zijn onze kansen na 17 maart 2021 verkeken.

Ga stemmen, stem verstandig ! Er zijn maar twee politieke partijen die voor het welbevinden van de burgers zijn en een welvarend, soeverein, democratisch Nederland: PVV en FvD

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 14 maart 2021

VVD 31(-1), PVV 24, CDA 18(+1),D66 17(+3), PvdA 11 (-1), SP 10(+1), GroenLinks 8(-1), PvdD 6(-1), Forum voor Democratie 6(+1), SGP 3, JA21 3,Volt 3(+1) DENK 2, 50Plus 1(-1),Bij1 1, Code Oranje 0
Laast bewerkt: 1 jaar 2 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 2 maanden geleden - 1 jaar 2 maanden geleden #57269 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 7 maart 2021

Peilingen
Peiling De Hond: CDA én VVD verliezen, FVD in de lift
Bij de peiling deze week zien we wel enige beweging, maar kleiner dan normaal 9 dagen voordat de stembureaus openen. Terwijl de campagnes nu al wel losgebarsten zijn en de lijsttrekkers met grote regelmaat in de media verschijnen.

Het CDA verloor deze week 2 zetels (naar 17) en de VVD 1 zetel (naar 32). Die 3 zetels komen per saldo terecht bij D66 (14), FVD (5) en Volt (2).

De kabinetspartijen CDA en VVD verliezen opnieuw enkele zetels. De massale steun voor de VVD brokkelt de laatste weken gestaag af, maar ook van het Hoekstra-effect is nauwelijks meer iets zichtbaar. Het CDA verliest deze week twee zetels. Wopke Hoekstra, zogenaamd de troef van het CDA om zetels weg te plukken bij de VVD, maakte eerder deze week een blunder van jewelste door zonder blikken of blozen aan te kondigen dat onder zijn bewind de WW-uitkeringen verkort gaan worden. Terwijl Nederland in een crisis zit en mensen wekelijks vrezen voor hun baan, dacht Hoekstra dat dit het goede moment was om dit zo stellig te roepen.

Het vrijheidsgeluid van Forum voor Democratie wordt steeds breder gedragen in de maatschappij; de partij zit opnieuw in de lift. De partij weet zichzelf buitengewoon zichtbaar te maken door het hele land door te trekken met de vrijheidskaravaan. Het voeren van een fysieke campagne heeft duidelijk een positief effect op de peilingen voor Forum.

Kandidaat-Kamerpartijen Code Oranje, JA21, BIJ1 en Volt blijven op Kamerzetels staan in de peiling van De Hond. De pan-Europese partij Volt groeit zelfs naar twee zetels. En dat is niet gek; de partij is op de sociale media enorm actief en onder jongeren enorm populair. Mocht de partij het redden tot de Kamer dan kan het in de toekomst nog flink wat zetels wegkapen bij D66. Volt is de overtreffende trap wat betreft het pro-Europese gedachtegoed.

Corona-pandemie
Wie is er eigenlijk niet uitgekeken op die parade van "deskundigen" en die leuterfabriek die kritiekloos elke maatregel doorgeeft en verdedigt, zelfs als de instructies van gisteren exact tegengesteld zijn aan die van vandaag? Het beleid is niet langer geloofwaardig. De cijfers vliegen je om de oren, prognoses komen en gaan, er gaan mensen dood, maar niemand weet de exacte doodsoorzaak, en of vaccineren nou meer of minder doden tot gevolg heeft.

(Artikelen van wetenschappers met bedenkingen op basis van de officiële cijfers.
www.francesoir.fr/videos-debriefings/vac...i-interpellent-video
www.rosemaryfrei.ca/the-stats-on-covid-v...d-death-dont-add-up/ )

Maar één ding is 'Glaringly Obvious', en dat is dat er politieke spelletjes gespeeld worden met de zorg, en de mensen die die zorg aan het bed verstrekken. Ten bate van agenda's van mensen die niet eens inspraak zouden mogen hebben, door de belangenverstrengeling. Dat de Gezondheidsraad nu, in maart, een jaar de uitbraak van die pandemie komt met het advies om vitamine D te slikken, nadat experts in oktober al stelden dat het wel lijkt alsof ze willen dat er mensen dood gaan, en dat er nu eindelijk is begonnen met het beoordelen van dat Russische Spoetnik vaccin, dat als eerste op de markt was, beter werkt dan de concurrenten, en spectaculair veel goedkoper is, terwijl verscheidene landen in Europa al niet eens meer wachten op die dikke stroop van het EMA, is koren op de molen voor sceptici.
Wat speelt hier? Hoe gaat het werken als je mensen die vragen stellen die de autoriteiten niet willen beantwoorden uitmaakt voor 'binnenlandse terroristen'?

Gezondheid speelt wel degelijk een doorslaggevende rol in de besluitvorming, maar het betreft dan de financiële gezondheid van de farmaceutische industrie!! De volksgezondheid wordt vooral gebruikt om de gewenste (lees: winstgevende) opties te rechtvaardigen.

Vaccins: alleen de financiële werking is het criterium voor toelating.
Het injecteren van een argeloze of goedgelovige proeftuin vol gemuilkorfde schapen met een ongetest experimenteel prutje om u immuun te maken waar u nooit ziek van kunt worden of dood aan gaat, heeft een historie. De chemisch/farmaceutische industrie, gefinancierd door het bankenkartel heeft alle regeringen in hun zak. Het gaat er niet om of iets werkt, maar of je er aan kunt verdienen.

Het medische mallotentrio Rutte – De Jonge – Van Dissel zit in de zak van het kartel. Ze zijn niet getest, niet gevaccineerd en nooit ziek…. Deze medicijnmannekes doen alles wat het kartel hen opdraagt. In de hoop dat ze het overleven.

Hoe de vaccinatieplicht tot stand komt volgt uit de volgende redeneertrant: Criteria voor toelating en aanbeveling
Het toelaten en aanbevelen van medicijnen en vaccins hoort primair te gebeuren op basis van de volgende criteria: Is het noodzakelijk? (Is de ziekte ernstig genoeg? Zijn er geen betere alternatieven?) Is het veilig (of in ieder geval veiliger dan het beste alternatief)? Is het werkzaam? Is het antwoord op vraag 1 of 2 ‘nee’, dan doen de antwoorden op volgende vragen er niet meer toe.

Wie het gedrag van de instanties bestudeert, kan eenvoudig waarnemen dat in werkelijkheid de volgende 3 criteria gelden:
Is het enorm winstgevend? Is het enorm winstgevend? Is het enorm winstgevend?
(Frank Ploegman's blog)

Vitamine D en Ivermectine zijn uiterst veilig en werkzaam voor de volksgezondheid, maar uiterst schadelijk voor de financiële gezondheid van Big Pharma, omdat zij concurreren tegen hun onnodige peperdure schadelijke niet-werkende troep.

Klimaatdoelstellingen
Het probleem is dat steeds meer duidelijk wordt dat de hele Corona-agenda gericht is op het afdwingen van gedragsverandering ten behoeve van het Klimaat. Lockdowns or the planet gets it? Guardian ‘accidentally’ suggests Covid-like shutdowns every 2 years to meet Paris climate goals.
www.rt.com/news/517146-climate-lockdowns-every-two-years/

De 'Guardian' veranderde de kop boven het artikel op de voorpagina waar de gedragsverandering link hierboven naar verwijst, nadat menigeen geschokt reageerde door de suggestie dat Lockdowns nodig zijn om de Klimaatdoelstellingen te halen. En velen in "Groene Sferen" zien er wel brood in. Al willen ze voor zichzelf natuurlijk wel een 'Uit de Gevangenis Zonder te Betalen' kaart, passend de 'Green Pass' genoemd, en voldoende subsidie voor hun eigen activiteiten en scholingsprojecten. Maar dat had u al wel begrepen.

Veertigduizend Euro per huishouden om ons van het gas af te krijgen, de verplichting om een elektrische auto aan te schaffen en onze bestaande auto af te stoten naar Polen, Rusland of Afrika, waar ze dan met E-fuel ons lachend voorbij snorren, terwijl wij onze peperdure Tesla staan op te laden, elke driehonderd kilometer, dat is een zinsbegoocheling die meer lijkt op een soort behavioristische psychologische test om te zien hoe gek je mensen kunt krijgen.


De vierde industriële revolutie
De vierde industriële revolutie is een industrialisatiegolf waarin technocratische alleenheerschappij dreigt. Er worden nog meer piepjes en alarmsignalen in voertuigen ingebouwd. U als chauffeur wordt uiteindelijk verdrukt door technologie. Alle verkeersregels worden aangepast conform wat volgens een of ander theoretisch model zogenaamd het veiligst is. Dat dit rampzalig kan zijn als de technologie het om de een of andere reden begeeft en de nieuwe generatie mens niet meer heeft geleerd wat dan te doen, behalve hulpeloos te zijn, is ingecalculeerde ‘collateral damage’.

Het piepsignaal in uw koelkast, dat afgaat als de koelkastdeur te lang blijft openstaan, krijgt er op termijn meer gezelschap bij in de gehele verblijfruimte. Mogelijk beginnen gordijnen zelfs te mopperen als ze vinden dat je de zon te lang binnen laat of als er te veel warmte het gebouw uitgaat op koude winterdagen. Of mogelijk gaan deze zelfs automatisch open en dicht, zonder aan u te vragen of u dat wel wilt. In een complete technocratie heeft de technologie het namelijk altijd bij het rechte eind, dus voor het zeggen en de mens nooit. Eveneens maakt het niet meer uit of het wetenschappelijk of medisch onderbouwd is. De ‘technocratische religie’ is de ‘nieuwe wetenschap’.

U krijgt een digitale armband om (Israel), die mogelijk op termijn wordt vervangen door een geïmplanteerde chip, die u kan traceren en bij u het gezonde gedrag zal afdwingen dat conform technocratische besluitvorming is vastgesteld. Irrelevant dat het u mogelijk lichamelijk en/of psychisch ziek maakt, want de technocratie heeft ook hier altijd gelijk. Als het lichaam niet compatibel is met de bestaande technologie wordt u uit de wereld geëlimineerd.

Als men kijkt naar hoe het op dit moment in Israël eraan toegaat, waarbij in razendsnel tempo een pseudo-medische apartheid ontstaat tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden, kan men zich afvragen in hoeverre dit een irreëel scenario is. Een verbod op sport, hotels en verminderde toegang tot het strand voor niet-gevaccineerden. Een technocratische dictatuur waar je wordt gedwongen tot vaccinatie, tot quarantaine in een coronakamp als men zich niet conformeert aan een tracking polsband en thuisquarantaine. Een dergelijke toekomst is niet langer ondenkbaar en mogelijk wereldwijd veel dichterbij dan mensen in Nederland en de rest van de wereld denken.

Het is steeds weer hetzelfde met politieke leiders. Ze hebben een doel en creëren een probleem, en wachten tot ze voldoende momentum hebben om de maatregelen te nemen om dat doel te bereiken. Denk aan Pearl Harbour, waar de Japanse regering net zo lang getreiterd is dat ze wel moesten aanvallen. Een aanval waartegen de VS niets gedaan hebben, ook al zagen ze hem aankomen. De gebeurtenissen van 9/11 mogen eveneens in dat licht bezien worden, net als nu Covid-19 en de klimaathysterie.

Klimaathysterie
Een van de drijfveren volgens de geldende propaganda van de wereldwijde politiek is om te proberen de temperatuurstijging op aarde onder controle te houden. Want, het is volgens hen voor eenieder duidelijk dat het een "door de mens veroorzaakte klimaatopwarming van de aarde is, dus is het ook via de mens dat gecorrigeerd moet worden. Tegen deze achtergrond is een belangrijk onderdeel van de grotere agenda om een fiks deel van de bevolking uit te roeien en de rest tot slaaf te maken.

Cycli
Waar we in werkelijkheid mee te maken hebben is de natuur en het feit dat de zon voor een groot deel bepaalt hoe ons klimaat op aarde eruit ziet. Daarnaast is uit de bestudering van duizenden jaren geschiedenis duidelijk dat alles in de natuur plaatsvindt volgens een aantal cycli. Eén daarvan heeft onder andere te maken met dat de magnetisch polen op aarde als het ware op reis gaan. Dit is dan niet het volledig flippen van de magnetische polen, maar wel tijden waarbij de polen sterk bewegen vanaf hun oorspronkelijke locaties. Dit is een proces dat iedere 12.000 jaar voorkomt en iets waar wij ook op dit moment mee te maken hebben/krijgen gezien de snelheid waarmee de magnetische polen zich op dit moment verplaatsen.

Dit alles heeft uiteraard niets te maken met wat de mens wel of niet doet.

Een ander proces dat onderhavig is aan meerdere cycli is de activiteit van de zon. Zo hebben we de bekende 11 jaar durende zonnecyclus, maar daarnaast kennen we ook daar grotere cycli, waarbij de zon gedurende langere tijd weinig activiteit vertoont.
Een dergelijke periode noemt men Grand Solar Minimum (GSM) en wij staan op dit moment op de drempel van een dergelijk GSM.

Zo hadden wij bijvoorbeeld in de Middeleeuwen te maken met een Grand Solar Maximum en daarna met het Maunder Minimum. Een warme periode, gevolgd door een koude periode. Deze koude periode, het Maunder Minimum, wordt ook wel de Kleine IJstijd genoemd, omdat in deze periode de temperaturen op aarde aanmerkelijk lager werden. De periode duurde ongeveer 70 jaar en het was ook een tijd waar oogsten aan de lopende band mislukten.

Wetenschappers die de zon bestuderen zijn heel goed op de hoogte van de bestaande cycli en al met al staan we nu aan het begin van een nieuw GSM. Dit is geen complottheorie, maar wordt ook bevestigd door instituten zoals NASA en NOAA in Amerika. Volgens NOAA is er zelfs sprake van een wat men noemt "full blown GSM", wat zou betekenen dat wij hetzelfde kunnen verwachten als in de Kleine IJstijd.

Dit is nieuws wat je nergens op de voorpagina’s ziet van de mainstream media waar men gewoon blijft doorgaan met de door de mens veroorzaakte klimaatverandering hoax, met alle desastreuse gevolgen van dien. Niet alleen zal het de komende jaren aanzienlijk kouder gaan worden, maar zelfs de komende decennia.
Wat er allemaal gebeurt op onze aarde voor wat betreft klimaat- en aardveranderingen heeft niets met de mens te maken. Het is een combinatie van een aantal natuurlijke processen die eens in de zoveel tijd voorkomen en die je zou kunnen omschrijven als de Great Reset van de natuur.
Ik heb dit deel niet van mezelf, maar van de website Niburu die er ook een video met wetenschappelijke uitleg bij heeft.

Happy Hour gemist, maar ga nu heerlijk aan de rode wijn en breng een toost uit op uw gezondheid en welbevinden PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 7 maart 2021:
VVD 32(-1), PVV 24, CDA 17(-2), D66 14(+1), PvdA 12, GroenLinks 9, SP 9, ChristenUnie 7, PvdD 7, Forum voor Democratie 5(+1), SGP 3, JA21 3, DENK 2, 50Plus 2, Volt 2, Bij1 1, Code Oranje 1
Laast bewerkt: 1 jaar 2 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 2 maanden geleden - 1 jaar 2 maanden geleden #57242 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 28 februari 2021

Peilingen
Nog steeds zijn de verschuivingen van week tot week beperkt en dat is ook deze week nog zo. Maar toch zien we dat de VVD geleidelijk wat aan het wegzakken is. In drie maanden is de VVD gedaald van 36 zetels naar 33 zetels. De PvdA zakt terug naar 12 en CDA en PVV zijn 1 zetel gestegen. De grootste stijger t.o.v. de vorige Tweede Kamerverkiezingen is de PVV met 4 zetels. De grootste daler D66 met 6 zetels. Ook dat zijn minder grote verschuivingen dan we de meeste vorige verkiezingen hebben gezien.

De Coronacrisis lijkt een soort mistsluier te leggen over politiek en electoraat en campagne, schrijft Maurice de Hond. Als we dan ook weten dat volgende week het kabinet nog besluiten gaat nemen over de volgende fase van deze crisis dan bewegen we ons naar een situatie, die we in Nederland bij Tweede Kamerverkiezingen nog nooit hebben gehad. Plus dat er ook geen strijd lijkt te gaan ontwikkelen welke partij de grootste zal gaan worden. U kunt alles uitgebreid lezen op: Peil.nl

Verkiezingen
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen vond vrijdagmiddag 26 februari tussen 17.00 uur en 19.00 uur het eerste grote verkiezingsdebat op NPO Radio 1 plaats. Alle dertien lijsttrekkers met een fractie in de Tweede Kamer namen deel aan het debat. Zij werden verdeeld in acht blokken van drie en bespraken per groep verschillende thema’s, zoals veiligheid, wonen, integratie en onderwijs.
Dat was het eerste grote verkiezingsdebat. Wilders was - als vanouds - geweldig op dreef. D66-leider Kaag met haar zalvende woorden moest het ontgelden. Volgens Kaag is er in Nederland namelijk geen ruimte voor ‘Jodenhaat’, ofschoon antisemitisme. Wilders reageerde daar adequaat op door te antwoorden dat we het antisemitisme dan ook niet moeten importeren in Nederland.
D66 verafschuwt geweld tegenover homo’s en antisemitisme, maar hoe verdedig je je verafschuwing tegenover electoraal Nederland als je zelf deel uitmaakt van het probleem?! D66 is namelijk al jarenlang medeplichtig aan de afbraak van -het ooit zo tolerante- Nederland. Het lijkt soms wel alsof D66 eerst een probleem creëert om er vervolgens geniepig op in te spelen. Zonder resultaat overigens, want anno 2021 stelt D66 natuurlijk nog maar weinig voor.

Toen Baudet versus Rutte. en gingen scheenbeschermers en handschoenen af. Met een even bitcherige als lafhartige aanval van Rutte op Baudet met een ingestudeerd opzetje waarin alles in één zin eruit gekotst werd door de Toyota-leverancier van ISIS: "homofoob, anti-semiet, kiezers niet bedienen, etcetera".
Baudet pareerde de doorzichtige getructe aanval in anderhalve zin vakkundig om er daarna overheen te counteren met een keiharde inhoudelijke opdoffer voor de Avondklok-Premier.

Maar bij Jinek deden de politiek commentator van het oud NSB-Blatt die een abonnement lijkt te hebben bij de voor geld alles doende Jinek, met Lara Rense, en Jinek zelf, net alsof Baudet enkel in de verdediging schoot. Ze "vergaten" erbij te vertellen dat hij Rutte counterde op dusdanige wijze dat Rutte's voorbedachte plannetje als een boomerang in zijn eigen gezicht uiteenspatte. Maar wij weten beter.

Kortom, Baudet vecht niet enkel tegen Rutte. Ook tegen RTL, Jinek, de Telegraaf, de NPO, en de rest van de kamer, mede gezien onderstaande motie: Motie Van Haga/ Baudet over alle vrijheidsbeperkende coronamaatregelen onmiddellijk beëindigen (motie 25295, nr. 1018) werd door met grote meerderheid verworpen. (slechts door de eigen partij gesteund)

Baudet is dus de enige in het parlement die van de dwangmaatregelen af wil en wel per direct. Hoe simpel kan het zijn? Lilian Marijnissen kreeg bij het debat nog de vraag wat ze van de heren (Baudet en Rutte) vond, en in plaats van de onder de gordel aanval van de Spertijd-Rutte op Baudet te veroordelen verzandde ze in iets van dat ze ze allebei niks vond. Zwak, slap, niksig. Het wordt met de "dochter van", helemaal niks. Typisch voorbeeld van het origineel was beter dan de namaak. Maar goed, daarom is Marijnissen ook irrelevant en wordt deze verkiezingsstrijd er één tussen Baudet en Rutte. De rest zijn figuranten. Ze zijn doodsbang voor de geboren Heemstedenaar. Als er geen fraude plaats vindt, is alles mogelijk...

Bij een poll op Twitter onder 5.203 Nederlanders behaalde FVD al een landslide overwinning van 63%. Hij verpulverde de VVD.
VVD, CDA, D66, PVDA, 5,2%, GroenLinks 2,8%, PVV 29,1% FvD 62,8%

De vrijheidskaravaan van FvD
Was vandaag in Nijmegen. MSM-krant de Gelderlander denkt te scoren met fake news over Forum voor Democratie, maar komt daar met hangende pootjes op terug! Volgens de lokale krant (onderdeel van het DPG Media-kartel) zouden er tijdens een bijeenkomst van de Vrijheidskaravaan van Thierry Baudet vandaag ongeregeldheden zijn geweest in Nijmegen. Zo schreef de Gelderlander dat er maar liefst twee flyeraars namens het FvD waren bekeurd door de politie. Werd breed uitgemeten, maar niets blijkt minder waar… In werkelijkheid ging het slechts om één milde waarschuwing.

In Nijmegen hield de politie Baudet in de gaten hield door twee mobiele camera’s te plaatsen. Achteraf zouden deze politiecamera’s een schat aan archiefmateriaal kunnen opleveren, want ook de hardnekkige en gewelddadige extremisten van de Antifa bleken aanwezig te zijn. En het waren lui van die "gezelligheidsvereniging" die opgepakt werden.

Bruls was er ook, bij de vrijheidskaravaan van Forum voor Democratie in Nijmegen. Waar Bruls is wordt er verboden. Dat gebeurde dan ook. Vanwege de massale toeloop is de manifestatie op last van Bruls vroegtijdig beëindigd. Er kwamen namelijk veel meer mensen op de manifestatie af dan gedacht en een linkse activisten moesten zo nodig een tegendemonstratie houden.

Vooraf dacht Forum voor Democratie zelf dat er maar rond de 200 mensen zouden komen, maar dit was een grove onderschatting. Er kwamen namelijk veel meer mensen wat knap is aangezien Nijmegen, op z’n zachtst gezegd, nogal een links bolwerk is. Jammer voor de aanwezige mensen, maar voor Forum een mooi signaal. De vrijheidskaravaan trekt door heel Nederland massaal mensen aan en Forum laat zien dat hun verkiezingspunten op steun binnen de samenleving kan rekenen. Forum profileert zich duidelijk als de grootste criticaster van Ruttes coronabeleid.

Baudet eet een haring !!
Onderzoek naar bezoek Thierry Baudet op Urk. De politie onderzoekt op verzoek van het OM of FvD-leider Thierry Baudet de coronaregels heeft overtreden tijdens zijn bezoek aan Urk eerder deze week. Daarbij stonden veel mensen dicht bij elkaar. Er werden veel handen geschud en Baudet at een haring in een visrestaurant waar veel tafeltjes bezet waren. Volgens het OM lijken beelden van het bezoek te laten zien dat er mogelijk strafbare dingen zijn gebeurd. Je houdt het niet voor mogelijk, maar het stond toch echt in het NSB-blad, de Telegraaf.

Baudet ronselt volmachten !!
Ik dacht ..doorspoelen maar, dit is oud en gaat over de PvdA. In 2014 ronselde de PvdA-leider in Soest stemmen in de moskee. Hij wilde wethouder worden. Hij werd op heterdaad betrapt door in een moskee geloofsgenoten op te roepen stemmachtigingen bij hem in te leveren.
Dat is een strafbaar feit. Er kwam een onderzoek door het Openbaar Ministerie en wat denkt u? Precies ! Ondanks het heterdaadje heeft het Openbaar Ministerie geen bewijs gevonden voor het ronselen van stemmen door PvdA'er Suna in Soest.
www.parool.nl/nieuws/om-geen-bewijs-stemmen-ronselen-door-pvda ...

Nu gaat het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoeken of Forum-leider Thierry Baudet de wet heeft overtreden door zijn aanhang in een video op te roepen om volmachten te verzamelen van mensen die “misschien niet zo politiek betrokken zijn". De Kiesraad noemt de oproep van Baudet “op z’n minst onwenselijk”. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) is ontstemd.

En doorrr...naar WNL op Zondag
Dat had de primeur met het eerste Runners-Up debat. De kijker kreeg via door de kandidaten zelf aangedragen stellingen een inkijkje in de ideeën en persoonlijkheden van de nummers twee. Zo zei D66-fractievoorzitter Rob Jetten dat hij nog niet wist op welke D66’er hij zou stemmen. Niet op lijsttrekker Sigrid Kaag, want die zou toch al genoeg stemmen krijgen. De partijgenoot die het beste campagne voert, krijgt Jettens stem. Boeien !!

Omtzigt kaart terecht de hypocrisie van de VVD aan en veegt de slappe VVD-beloftes van tafel. ‘Neem nu gewoon afstand van de Rutte-doctrine!’. Als de regering stukken weg houdt kun je niet controleren, neem je de verkeerde besluiten en worden burgers het slachtoffer. “Maar wat ik niet aan zwarte papieren en aan wit gelakte papieren met mevrouw Leijten gekregen heb. En werkelijk waar, nooit ministers gehad heb die ook openlijk durfde te zeggen: dit kan niet! En dan Rutte nu: dat willen we allemaal verbeteren. ?!?
Wel met mooie verhaaltjes komen maar ondertussen waren er in het recente verleden genoeg kansen om dit al op te lossen. Want als die stukken gewoon in 2017-2018 naar de Kamer gestuurd waren, dan waren we in 2019 met een oplossing begonnen. Het is niet een abstract probleem. Het probleem was zo erg dat het kabinet zelf niet begreep hoe diep het probleem was omdat ze de stukken zelf niet wilde zien en ons al helemaal niet wilde geven. Dus mag ik van de VVD weten of ze nu echt afstand nemen van de Rutte-doctrine? Of dat dit weer een mooi verhaal is?”

Na een decennia Rutte aan de macht is het vertrouwen in de overheid weg. En dat is niet verwonderlijk, iedereen in Nederland heeft gezien hoe ernstig de toeslagenaffaire was. En velen weten ook wat de oorzaak ervan was. De Rutte-doctrine moet worden gestopt. Had verwacht dat Omtzigt met Agema en Renske Leyten mee zou gaan waar het ging om het de nek omdraaien van de gezondheidszorg. Er zijn onnodig veel ziekenhuizen gesloten en dat vindt de coalitie van Rutte, incl. Omtzigt niet ! Voorts vindt Omtzigt nog steeds niet dat er onterecht teveel op politie en justitie werd bezuinigd... Vreemd !

Nieman kreeg een fikse draai om zijn oren van Fleur Agema omdat hij als discussieleider weer sturend optrad. Agema vroeg hem of hij haar antwoord op zijn vraag ook al vast wilde geven of dat het de bedoeling was dat zij dit zelf deed.

Verder werd het steeds duidelijker dat er naar een heel brede coalitie toegewerkt wordt waarin iedereen, behalve de PVV en het FvD welkom is.

De verkiezingen kunnen wat mij betreft gestolen worden. Ik ben net als de gemiddelde burger in dit land het vertrouwen kwijt. Heb niet meer het gevoel dat onze stem kan bijdragen tot een nieuwe landorde. Eentje die vanuit en voor het volk opkomt, dus geen wereldorde van bovenaf. Niet vanuit het WEF of andere supranationale organisaties. Het zijn namelijk al lang niet meer onze eigen politieke partijen die regeren. Supranationals maken de dienst uit. Veel commentaar vanuit de Kamerzetels maar nauwelijks amendementen die het volk gelukkig maken. De contacten met de kiezers zijn door corona tot een nulpunt gedaald. De grote supranationale organisaties maken samen met de multinationals de dienst uit. Ze leggen de regels op via nieuwe internationale rechtssystemen en hebben daarvoor Den Haag niet nodig. Hun lijntjes gaan naar Brussel. Daar waren de hotels de laatste jaren vol geboekt met lobbyisten en globalisten. Daar maakten ze hun afspraakjes met de Europese Commissie en de vertegenwoordigers uit het Europees Parlement. Daarvan zijn er 751, dus leidde dat tot heel wat wetsvoorstellen in het Brusselse. Jammer voor de hotels dat nu ineens de digitale lijntjes zijn ontdekt. Zal stil blijven in Brussel als corona is afgetaaid.

De politieke verdeeldheid is groter dan ooit. Als het volk kan kiezen uit 37 partijen dan is er sprake van een totale versnippering in het politieke landschap. Een signaal dat de stem van het volk er niet meer toe doet. Het zijn de grote supranationale organisaties die de regeltjes opleggen. Door de opkomst van Big Tech, en door corona nu ook Big Farma, hebben de grote wereldconcerns enorme politieke invloed. De grote jongens, de Tycoons, zoals Google, Amazon, Apple, Facebook, enzovoort hebben begrotingen die opgeteld groter zijn dan het BBP van bijvoorbeeld middelgrote staten als Duitsland en Frankrijk. Geld maakt macht.

Het is niet Den Haag, het is Brussel samen met het Kapitaal dat regeert. Maar wees gerust, hun macht wordt binnenkort ingeleverd. Wordt netjes geregeld door het WEF. Hun visie is duidelijk, de verschillen zijn te groot. Ze gaan het kapitaal op een nette manier herverdelen. Beetje geduld, hun agenda loopt tot 2030. Staan eerst nog grote programma’s op de rol, zoals de Klimaatagenda, Energietransitie, Immigratie(Marrakesh verdrag) en andere dure agendapuntjes. Pas daarna wordt de uitspraak van Clown Schwab, “You own nothing, but you will be happy,” de nieuwe tegeltjeswijsheid.

Heb ik dan helemaal niks leuks te melden?
Jawel ! Guy Verhofstadt lijkt naast Europese topfunctie te grijpen
De functie die hem in 2019 beloofd werd, lijkt nu toch door zijn vingers te glippen. Verhofstadt zelf zou volgens Knack zwaar teleurgesteld en boos zijn.
De begeerde functie is het voorzitterschap van de Conferentie voor de Toekomst van Europa, een initiatief om aan de hand van burgerdialogen de Europese Unie dichter bij de bevolking te brengen. Tijdens het verdelen van de Europese topfuncties na de verkiezingen in 2019 werd dat voorzitterschap beloofd aan onze oud-premier, en Verhofstadt stond daarvoor zelfs het voorzitterschap van de liberale fractie af. Maar nu blijkt dat Verhofstadt toch geen voorzitter zal worden. De voorzitters van het Europees Parlement, Europese Commissie en Europese Raad zullen immers samen het voorzitterschap opnemen. Daaronder komt een uitvoerend comité met bevoegde ministers, eurocommissarissen en europarlementsleden (waaronder Verhofstadt). Volgens Knack zou Verhofstadt echter niet staan te springen voor die constructie en is hij teleurgesteld over het feit dat hij dan toch geen voorzitter wordt.

Ik ga aan de rode wijn om ook vandaag weer een toost uit te brengen op uw gezondheid en welbevinden: Wij zullen handhaven ! PROOST !

Geef ik u nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 28 februari 2021:
VVD 33(-1), PVV 24(+1), CDA 19(+1), D66 13, PvdA 12 (-1)GroenLinks 9, SP 9, ChristenUnie 7, PvdD 7, FvD 4, SGP 3, JA21 3, DENK 2, 50Plus 2, Bij1 1, Volt 1,Code Oranje 1
Laast bewerkt: 1 jaar 2 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 3 maanden geleden - 1 jaar 3 maanden geleden #57221 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 21 februari 2021

Peilingen
Terwijl de verschuivingen van week tot week heel klein zijn is het wel opmerkelijk dat op dit moment ongeveer een derde deel van de kiezers op dit moment een andere partij prefereert dan de partij, die ze in 2017 hebben gestemd.
Hoewel de voorsprong van de VVD groot blijft zien we toch enige verzwakking in de electorale positie van deze partij. Met 34 zetels (-1) staat de partij op nog maar op 1 zetel winst ten opzichte van 2017. Maar wel 11 zetels voor op de volgende partij. Want ook de PVV zakt er 1 weg, en daarmee komt deze partij op 23 zetels. Wel staat deze partij nog op 3 zetels winst t.o.v. 2017. Alleen de PvdA (13) staat op een grotere winst. De twee verschoven zetels van vandaag komen terecht bij 50PLUS (2) en BIJ1 (1).

Het is trouwens wel heel opmerkelijk historisch gezien, dat maar 3 partijen hoger dan 10% staan en dat PvdA en CDA bij elkaar met 31 zetels nog steeds dicht staan bij de historisch lage score van 28 uit 2017. (Twee partijen die de vorige eeuw samen vrijwel steeds meer dan 80 zetels haalden).
Interessant? Alles is uitgebreid na te lezen op Peil.nl

De wereld is een gekkenhuis
De Corona pandemie was en is niet dodelijk voor de mensheid, maar had een dodelijk effect op de economie: de internationale mobiliteit kwam tot stilstand, wat een verwoestende uitwerking had op industrieën als toerisme, reizen, hotel- en restaurantwezen, waardoor wereldwijde toeleveringsketens werden opgebroken.

De mensen moeten massaal wakker worden, want de wereld is een krankzinnigengesticht geworden waar de meerderheid van de samenleving te slaperig is om de waanzin op te merken van wat er gebeurt met de pandemie tegen het Coronavirus. Net zoals krankzinnige dromen niet in vraag worden gesteld, stellen sommige mensen hun krankzinnig leven nooit in vraag. De implicaties van massaal slaapwandelen liggen voor de hand: met miljarden slapers zijn de machthebbers, die wakker zijn, in het voordeel, want slapende mensen zijn gemakkelijker te controleren. De terroristische aanvallen van 11 september, 2001, was het begin voor de Deep State-machten om met grote snelheid de mensheid in te planten in de Nieuwe Wereld Orde. Daartoe werden democratische rechten afgeschaft.

Wereldgevangenis!
Iedereen die de besluitvormingsprocedures van de EU heeft bestudeerd, zal ontdekken dat de EU geen democratisch instituut is, maar een wereldgevangenis in het ergste stadium. Democratie wordt verondersteld te regeren door de meerderheid, wat op zichzelf al een tirannie is, maar zelfs dat is het niet. Het is de dictatuur van de enkeling die zich verschuilt achter het rookgordijn van een “vrije en open samenleving”. Ieder gekozen persoon van links of rechts wordt uiteindelijk gecontroleerd door weinigen en het maakt niet uit wie er wordt gekozen en aan het roer wordt gezet, de criminele cabal van de Deep State elite dicteert hen wat en hoe moet worden gedaan.

In feite maakt het niet uit op wie er gestemd wordt, de verborgen hand trekt aan de touwtjes van degenen die de leiding lijken te hebben om beslissingen te nemen. Het hele idee is om het volk te misleiden met het idee dat ze vrij zijn, terwijl ze in feite gevangen zitten. Wanneer in een cel de tralies niet worden gezien, denkt men vrij te zijn om te vertrekken wanneer men wil. Maar zodra de tralies worden gezien, begrijpen de mensen dat ze in een gevangenis zitten en niet vrij zijn om te vertrekken, totdat het wordt geprobeerd. En dat is, wat de meesten nooit doen. Regeringen praten eindeloos over “Vrijheid” en de “Vrije Wereld”, omdat zij de gevangenis zonder tralies verkopen. Wat zij zeggen is onzin, maar wij mensen moeten het geloven, anders zouden we ons misschien realiseren dat we in werkelijkheid in een dictatuur leven die door enkelen wordt gedomineerd.

Tycoons
De wereld waarin wij leven is de wereld gevormd door kwaadaardige tycoons. Een complot van verschillende kwaadaardige tycoons
is waarschijnlijker. De industriekoningen...de meestermanipulatoren. Ze zijn praktisch almachtig; sterker, machtiger dan de staat. De staat moet ingewikkelde geheimzinnige regels in acht nemen, terwijl de tycoons dergelijke grenzen niet hebben. De oligarchen hebben de staatsconcurrentie geëlimineerd, want ze kunnen betalen wat ze willen aan wie ze maar willen. De Corona crisis is een gevolg van hun activiteit . Samen kunnen ze proberen om de wereld en de mensheid te veranderen om hen aan te passen aan hun wensen.

Marionetten
Het politieke toneel is in wezen niet veel meer dan een poppenkast. Politici zijn de marionetten, de puppets on a string, van de krachten achter de schermen. Ze zijn in de tang van degenen hoger in de machtspiramide. Die machthebbers behoren tot de mind control-groepen en beschikken over geavanceerde technologieën. Hun afkomst verklaart de draconische maatregelen die ze steeds maar willen doorvoeren.

In de wereldwijde machtspiramide staan de meeste politici op een behoorlijk laag niveau — net iets boven het ‘gewone’ volk — en worden aangestuurd door de bloedlijnfamilies. 60% van regeringsleiders behoort tot hun satanisch netwerk en zijn vaak al als kind onderworpen aan een op trauma gebaseerde vorm van mind control. Dit veroorzaakt een psychopathische persoonlijkheid en maakt hen uiterst manipuleerbaar.

Die manipulatie is met toepassing van artificiële intelligentie (A.I.)veel geavanceerder dan veel mensen zich realiseren. Belangrijk om te beseffen dat de werkelijke macht elders ligt en de psychopathische regeringsleiders niet in het belang van hun bevolking opereren. (het afgelopen jaar duidelijk zichtbaar) Mind control wordt niet alleen ingezet om regeringsleiders aan te sturen, maar ook tegen de wakkere zielen die een bedreiging zijn voor het establishment. Mind control groepen hebben elk hun specialisme. Die moeten ervoor zorgen dat zij optimaal presteren als het gaat om het programmeren en traumatiseren van mensen.

Val kabinet
De val van het kabinet wegens de schande van de Kinderopvangtoeslagaffaire? Welnee joh !! Er was sprake van verlies van macht, een kortstondig verlies van macht, en derhalve nodig om de macht te consolideren. Het demissionaire kabinet heeft door de nieuwe situatie (tijdelijk) meer macht. Rutte slingerde de Tweede Kamer zijn triomf voor de voeten en stond er om te schaterlachen tot hij tot de Kamervoorzitter en SGP-voorman Van der Staay tot de orde werd geroepen. Hij zegt ook frank en vrij (parlementaire commissie kinderopvangtoeslag) dat als het hem zo uitkomt hij wetten opzij schuift. En geen lid van die parlementaire commissie die hem ter verantwoording roept of hem in de boeien laat slaan.

De leider is goed, de leider kan goed speechen, onze leider is een staatsman.
Met de stille machtsgreep van obscure krachten rond de zorgvuldig geprogrammeerde Rutte, is een langdurig proces van voorbereiding ingezet. Door de volksgezondheid aan structurele bezuinigingen bloot te stellen is een onwerkbare situatie bereikt. In combinatie met allerlei onwezenlijke regels en verordeningen is dat alleen nog maar verergerd. Om een crisis situatie te bewerkstelligen heeft men de zorg afgebroken en na een jaar “pandemie” is er niets gebeurd om die weer op te schalen.

Met het aantreden van de volledig gecontroleerde Rutte is een bewuste vernietigingsoorlog in gang gezet. Rutte, die niet wordt gehinderd door welke soort van empathie dan ook is de ideale “man” om een heel land economisch de nek om te draaien, het van soevereiniteit en zeggenschap te ontdoen en te ruimen met allerlei mogelijk wapentuig – de injectiespuit is de meest recente in de lange reeks.
Hebt u weleens de link gelegd met Rutte’s aantreden in 2010 en het Rockefeller Lockstep document 2010? U weet dat toeval niet bestaat in politiek. Zijn volslagen onbegrijpelijke "beleids"beslissingen komen voort uit het opvolgen van bevelen uit kringen rondom de lang verborgen gehouden inhoud van de bijeenkomsten van het World Economic Forum.

Psychopaat
Rutte is niet gek. Rutte is niet dom. Rutte is een psychopaat. Het laat hem Siberisch koud wat hij en zijn collega's de mensen in ons land aandoen. Hij heeft er geen gevoel bij, hij kan die gevoelens niet ontwikkelen. Hij kan ze alleen imiteren en iedere keer als hij dat doet valt hij door de mand. Hij kent geen empathische gevoelens. Geen gevoelens van medeleven. Kent geen schaamte. Angst misschien, maar zelfs dat gevoel zou hij in sommige gevallen niet als onaangenaam ervaren. Spannend zelfs.

Psychopaten hebben geen geweten en dat maakt dat alles kan zolang niemand hen voor hun daden verantwoordelijk houdt. De enige rem op het gedrag van psychopaten is de perceptie van anderen. Ze creëren een beeld van wie ze willen zijn door anderen te manipuleren met dat plaatje. Ze hebben acceptabel gedrag leren spelen en maken continu een inschatting over welk gedrag ze ten tonele moeten brengen (overduidelijk bij Rutte) Hun gedrag is slechts het resultaat van de inschatting die zij maken om de perceptie van hun publiek te bespelen.

Psychopaten liegen met het grootste gemak, ze kennen geen schaamte. Daarom zie je Rutte ook altijd alleen maar lachen als hij op de zoveelste leugen is betrapt. Dat gaat hem even makkelijk af als het tonen van schaamte maar, dat eeuwige lachen heeft hem onaantastbaar gemaakt. Hij heeft er geen gevoel bij, hij kan berouw tonen en hij kan lachen zonder een ander gevoel tussen beide emoties te ervaren. Hij kent het niet.

Zijn persoonlijke doel, zijn streven is macht. Hij wil macht. Dat is zijn grootste drijfveer. Macht staat gelijk aan succes en het eigen succes is het enige dat telt, net zoals ze alleen een verkapte vorm van liefde voor zichzelf ervaren (narcisme)
Het is daarom dat de macht boven onze regering en die onze regering aanstuurt met gemak van alles afdwingen. Rutte is namelijk wel gevoelig voor hiërarchie. Hij weet de macht te dienen en weet dat hij alleen verder kan komen als hij die macht te vriend houden. Hoe hij de maatschappij in een openluchtgevangenis verandert laat hem letterlijk koud. Voor hem is die ontwikkeling een natuurlijke verandering onderhevig aan de wil van de macht.
Hij voelt zich daar ook niet verantwoordelijk voor. Hij voelt zich nergens verantwoordelijk voor (kinderopvantoeslagschandaal ? hij was slechts "zijdelings" betrokken!!!)

Kort en simpel: macht corrumpeert! Als je de klootzakken die je zouden moeten vertegenwoordigen niet corrigeert dan verdien je je lot!
Als men echt wakker is, beseft men dat we ons hele leven lang zijn voorgelogen. Vanaf waar we vandaan komen, tot waar we naar toe gaan, alles is een grote leugen. Maar gelukkig, staat de leugen die we hebben geleefd op het punt van instorten...sprak zij hoopvol !!

Hier wilde ik het bij laten voor vandaag.
Ik ga aan de rode wijn en breng graag een toast uit op uw gezondheid, welbevinden en "klare kop".PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 21 februari 2021
VVD 34(-1), PVV 23(-1), CDA 18, D66 13, PvdA 13, GroenLinks 9, SP 9, ChristenUnie 7, PvdD 7, FvD 4, SGP 3, JA21 3, DENK 2, 50+ 2, BIJ1 1, Volt 1, Code Oranje 1
Laast bewerkt: 1 jaar 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.