Peilingen en Keek op de Week

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 6 jaren 11 maanden geleden #45162
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 3 april 2016

Er zijn geen verschuivingen deze week in politieke voorkeur. PVV onveranderd met stip op 1 met 39 zetels.


Oekraïne-referendum
Er is uitgebreid onderzoek gedaan in relatie tot het referendum van a.s. woensdag. Maurice de Hond vreest dat de opkomstgrens van 30 procent van aanstaande woensdag als er gestemd mag worden op het Oekraïne-referendum niet gehaald gaat worden.Het percentage dat zeker zegt op te komen is 25 procent. Mede omdat voor “ja-stemmers” het niet-opkomen kan bijdragen dat de 30 procent-grens niet gehaald wordt, acht De Hond het onwaarschijnlijk dat die 30 procent inderdaad gehaald wordt. Van degenen die nu zeker zeggen op te komen geeft 66 procent aan “nee” te zullen stemmen. Naarmate de opkomst hoger zal zijn, wordt dat percentage lager. Maar onder de 55 procent lijkt het percentage niet te zullen komen.

Dus als we het goed begrijpen heeft 70 procent of meer van de bevolking er absoluut geen problemen mee om voor miljarden euro's de knip te trekken om de Oekraïnse oligarchen van verse buit te voorzien, wat dan via onze financiële kopstukken op de Amsterdamse Zuid-As kraakhelder wit wordt gewassen?
Wie verwondert zich niet die de mens beziet.
We blijven het voor u volgen.


Met uw welnemen vandaag geen verhalen over een stotterende, blunderende, incapabele minister van Justitie, die zich op de "tast" naar de uitgang begeeft. Ook niets over mijn verwondering dat in het debat over terrorisme en een "cable" die niet van de CIA maar van de NYPD afkomstig bleek kennelijk niemand opmerkte dat onze eigen Sherlock Holmes van de geheime diensten Plasterk, niet "aanzat" in vak K. Vreemd, vindt u niet?

De Keek van vandaag helemaal omgewerkt vanwege onheilspellende berichtgeving op buitenlandse financiële sites. Het doel van onze website is om u zo snel en zo volledig mogelijk te informeren, zonder politiek correcte weglatingen, dus...daar gaan we !

IMF wil Europa opblazen
Het IMF blijkt voornemens om Europa een prachtige zomer te bezorgen en de totale sloophamer door de Unie te halen om de boel leeg te trekken. Wat is er aan de hand? Uit via Wikileaks gelekte gesprekken tussen de IMF-medewerkers Poul Thomsen en Delia Velkouleskou blijkt de supranationale organisatie op zoek te zijn naar een "event" om een schuldsanering voor Griekenland te forceren. Het Brexit-referendum is een van de "events" op het lijstje. Een eventueel "exit"van het IMF uit de zogenaamde "trojka", een hernieuwd dreigen van bankroet van Griekenland en uiteindelijk een "credit-event" wat de Europese financiële sector en ondertussen ECB in de knieen zal brengen, moet het continent klaarmaken om de vertrouwde IMF-medicijnen te slikken: de Shock Doctrine, ofwel de complete uitverkoop van de natie-staten: het stofzuigen van opgebouwde welvaart en kapitaal richting alles wat hier "winst" mee behaalt.

Voor wie de "crisis" al ietwat "geregiseerd" overkwam...inderdaad. Conspiracy theory wordt wederom conspiracy fact.

"This is going to be a disaster" merkt Velkouleskou op. In het gesprek wordt duidelijk dat het IMF de trojka ( = de samenwerking tussen het IMF, de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank) verlaat als er geen oplossing voor de Grieken wordt geregeld. Thomsen: "Look you, Mrs. Merkel, you face a question: you have to think about what is more costly, to go ahead without the IMF...would the Bundestag say "The IMF is not on board?", or [to] pick the debt relief that we think that Greece needs in order to keep us on board?"

Daarna kwam ik een zeer verontrustend artikel tegen dat u ingekort en bewerkt hieronder aantreft.

Met een bloedgang naar de knoppen
Het is weer zover. De wereld holt naar een totale omwenteling van de huidige stand van zaken, de status quo, die zich in de laatste 60 jaar heeft ontwikkeld. Niemand weet, wat opeens een vertrouwenscrisis veroorzaakt. Maar er zijn overduidelijke tekenen, die wijzen op zeer zware tijden. De wereld is op weg naar al of niet gedwongen afschrijving en kwijtschelding van "excessieve schuld". Maar zoals u weet is de schuld van de een het bezit van de ander. Daarom zal de wereld, zoals tijdens elke generatie, weer geconfronteerd worden met een forse financiële aderlating. Velen gaan dan naar de knoppen en moeten opnieuw beginnen.

Negatieve Rente en Helikoptergeld, alsmede "eeuwige" Kwantitatieve Verruiming (QE), bieden slechts tijdelijk respijt, geen oplossing. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van een natuurlijk proces, dat afrekent met de kredietuitspattingen in het verleden. Dit proces komt nu met een bloedgang op ons af. Zodra de vermeende almacht van de Centrale Banken in twijfel wordt getrokken, wordt het vloerkleed onder de voeten van de wereld weggetrokken.
Totaal "onverwacht", van de ene op de andere dag.

Dit beleid: een schuldencrisis "oplossen" met nog meer schuld, heeft de noodzakelijke evenwichtige verhoudingen (‘rebalancing’) tot nu toe vooruitgeschoven. Een veel grotere financiële crisis dan de vorige in 2008, staat geduldig zijn opwachting te maken. Het is niet een kwestie van "of", maar "wanneer". Dat de Amerikaanse Federal Reserve haar cyclus van rentestijgingen heeft vertraagd door een geheime G-20-overeenkomst, is een gemiste kans.

Het "succes" van Negatieve Rente, welke nu bij eenderde van de wereldeconomie in zwang is gekomen, is ver te zoeken. Dat bespottelijke beleid heeft de winstgevendheid van de gehele financiële sector verpletterd. Het zal leiden tot bezuiniging en herstructurering in die sector, wat de kredietuitgifte juist zou aantasten, het tegenovergestelde van wat een Centrale Bank beoogt! Erger nog, talloze banken hebben de kosten voor "administratie" en hypotheekleningen voor hun cliënten juist verhoogd. De kosten om krediet te verkrijgen zijn dus gestegen, niet gedaald!

Bovendien is op den duur een totale ommezwaai te verwachten naar activa, die niet automatisch tot verlies leiden. In Duitsland en Japan, is er reeds een run op brandkasten voor contant geld! Alle geldmarktfondsen in Japan staan, vanwege negatieve rente, op springen en zijn al gesloten. Dus dit ‘ondenkbare’ experiment doet al veel meer kwaad dan goed. Raad eens, wat er gebeurt, als Centrale Banken gedwongen zijn om op hun schreden terug te keren?

Contant geld verbieden? Dan grijpt men toch meteen naar alternatieve betaalmiddelen? Bovendien zijn er vast wel andere valuta’s, die de rol van lokaal contant geld zullen overnemen. Want een wereldwijde invoering van een dergelijke drastische maatregel kan men wel vergeten. Verder is het betalen met een kredietkaart, wat uitsluitend voorbehouden is aan de gelukkigen, veel verleidelijker dan met contant geld, waardoor er weer een kredietbrand zou oplaaien, die daarna opnieuw geblust moet worden (met hogere rente).

Door het waanzinnige monetaire oppompbeleid van de laatste 20 jaar, opgedrongen door de hapering in de naoorlogse economische groei, is de wereldwijde kredietbubbel tot ongekende omvang aangezwollen en is de vermogens- en inkomensongelijkheid hoger dan ooit. Net zoals in 1929, na de ‘Roaring Twenties’. De daarop volgende economische depressie maakte korte metten met de welvaart van bijna iedereen, inclusief van de elite van destijds. Nu weer! Er is momenteel teveel aan alles. De wereldwijde overcapaciteit zal vanzelf zorgen voor een verstrekkende schuldsanering, die zijn weerga in de wereldgeschiedenis niet heeft. De onderlinge verbondenheid is immers nog nooit zo groot geweest als nu.

Hele bedrijfstakken zullen worden weggevaagd. Het aantal probleemleningen zal de pan uitrijzen. Banken en landen gaan over de kop. Samenwerkingsverbanden, zoals de Europese Unie en de Eurozone, zullen opbreken. Het wordt ‘ieder voor zich’ en onderlinge solidariteit wordt verleden tijd.

Maar nu komt de klap op de vuurpijl: de EURO is hard op weg om een totaal waardeloze valuta te worden. De Europese Centrale Bank (ECB) tovert geld "uit de dunne lucht" tevoorschijn om aanvechtbare, riskante staats- en bedrijfsobligaties op te kopen van de banken, die dan op hun beurt een kredietbubbel aan de gang kunnen houden. Stel eens voor, dat men plotseling gaat twijfelen aan de kredietwaardigheid van die, zogenaamd ‘risicoloze’ obligaties van, technisch failliete, landen (63% van de Euro-staatsobligaties!) en bedrijven, die door de ECB grootscheeps worden ingeslagen. De marktwaarde van die obligaties zou dan zakken als een baksteen (met steeds hogere obligatie-rendementen, zoals in 2012). Is het niet zonneklaar, dat de ECB en de EURO in vlammen opgaan, zodra deze zeepbel niet langer kan worden opgeblazen?

Helaas staat de Eurozone onder toenemende druk van alle kanten. Mogelijke landen- en bankfaillissementen, miljarden-verslindende vluchtelingencrisissen, mogelijk scherp hogere defensie-uitgaven (onder druk van Amerika) en voortgaande dumpingpraktijken van China. De ECB kan zich niet veroorloven om het tempo van haar onorthodoxe Ponzi-beleid af te remmen. Maar op een dag wordt men wakker geschud door of het faillissement van de ECB zelf of door de weigering van de markt om die obligaties nog langer te accepteren als onderpand.

Op die manier komt monetaire waanzin aan zijn eind....en niet alleen de monetaire waanzin ben ik bang.

Kom, we gaan de sombere gedachten een zonnebad geven

Gehele peilingen zondag 3 april 2016:

VVD 24, PvdA 8, PVV 39, SP 16, CDA 18, D66 13, CU 5, GroenL 16, SGP 3, PvdD 4, 50Plus 4, Overig O


.
Last Edit:6 jaren 11 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 6 jaren 11 maanden geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 7 jaren 22 uren geleden #45101
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 27 maart 2016

De PVV is 2 zetels gestegen na de aanslagen in Brussel en staat nu weer op 39 zetels. SP en D66 dalen er 1. D66 komt daarmee op 13 zetels, de laagste score sinds vlak na de verkiezingen van 2012. Twee jaar geleden stond D66 op 26 zetels en was de grootste partij. Toen stemde 87 procent van D66-kiezers uit 2012 weer D66, nu is dat 60 procent. En toen gaf 12 procent van de VVD- en PvdA kiezers aan D66 te stemmen, nu is dat maar 3 procent. Terwijl in 2014 0 procent van de D66-kiezers overliepen naar PVV is dat nu 5 procent.

Terrorisme in Europa
Van de kiezers denkt nu 68 procent dat de kans (vrij) groot is dat er in Nederland een aanslag plaats vindt. Dat was na Parijs 56 procent. 70 procent van de kiezers denkt dat wat men ook doet, terrorisme in Europa niet te voorkomen is.

Ongeveer de helft geeft aan zich nu minder veilig te voelen dan vroeger op plekken waar veel mensen zijn. Het is opmerkelijk hoe groot het verschil is tussen PVV-kiezers en de kiezers van PvdA en GroenLinks. 77 procent van de PVV-kiezers geeft aan zich minder veilig te voelen en van de huidige PvdA- en GroenLinks-kiezers is dat 21 procent.


Sorry folks, "radar" in onderhoud

Idioot van PVV-ers hè, om zich momenteel minder veilig te voelen? We hebben het in Nederland immers hartstikke goed voor mekaar als het om terrorisme gaat. Het barst hier van de organisaties die daar mee bezig zijn. We hebben een geheime dienst waar een Sherlock Holmes deemoedig het hoofd voor zou buigen. En die zitten er bovenop. Nee, gingen er niet achter aan zoals bleek. Zo kon het gebeuren dat die tot twee keer toe een door Turkije uitgewezen terrorist niet signaleerden. Tot twee keer toe ! Ja natuurlijk is dat ernstig. Maar dat hoeft hier in Nederland absoluut geen probleem te betekenen want als er stront aan de knikker is treden immer dezelfde reflexen in werking en gaan we als kabinet uitgebreid uitleggen waarom we niet gesignaleerd hebben. Een van die reflexen is dat we de signalen niet gezien hebben omdat we te weinig geld hebben. Het is zeer noodzakelijk dat er meer geld, meer overheidsmacht en minder individuele vrijheid komt. Snappu? Een beloning op onvermogen, zumme mar zegge. En vanzelfsprekend moet de EU meer bevoegdheden krijgen om dit soort excessen te voorkomen…..toch?
Een heuse Europese Geheime Dienst, bijvoorbeeld!?! The next EU-step forward.

Er zou een Kamerdebat komen over de terreuraanslagen in Brussel EN over het feit dat een van de terroristen via Nederland, nadat hij in Turkije was uitgewezen, vrijelijk naar België kon reizen. Door beide Belgische ministers bekend gemaakt. Maar in Nederland waren we weer eens "bonnetjes" kwijt. In dit geval telexen, mails of diplomatieke post over het reispatroon van terrorist Al Bakraoui...ZOEK !

Ofschoon het kabinet al langer op de hoogte was van deze zaak en dus ruimschoots de tijd had om de ware gang van zaken te verdoezelen, kon de minister van Jus & Veil geen Verklaring Aangaande Gedrag overleggen. Debat uitgesteld. Onvoorstelbaar zegt u? Ja, vind ik ook. Onvoorstelbaar dat de veiligheid van de burgers wel even kan wachten tot Van der Steur de Turkse "kattebelletjes" heeft gevonden.

Maar goed, zo gemakkelijk gaat dat hier dus. En de Tweede Kamer vindt het prima. Druk druk druk, moesten nog Lente eieren verstoppen enzo.

Onbegrijpelijk blijft dat ondanks het feit dat - althans volgens Van der Steur - de Turken in deze mededeling afweken van de gebruikelijke procedure, er door geen van de betrokken Nederlandse veiligheidsdiensten iets gedaan werd, terwijl je toch redelijkerwijze in deze spannende tijden mag verwachten dat iedere miniscuul stukje informatie ( en in dit geval redelijk concreet ) wordt nagetrokken.
Maar nogmaals dat van der Steur c.s. zich verschuilen achter het feit dat er geen aparte mededeling werd gedaan door de Turken, dus er geén reden was voor "Den Haag" om iets te ondernemen... dat niemand zich afvraagt, het is weliswaar een melding zonder verdere info, maar wat zou dat betekenen, moeten WIJ ( Nederland ) niet even doorvragen ?

Nee, dat gebeurde niet. De mededeling werd ontvangen door het LIRC, er werd in het systeem gekeken of de man toevallig in ons opsporingsregister voorkwam. NEE, kwam ie niet. Dus klaar. Op naar de koffieautomaat.
Maar het wordt nog gekker als we horen dat Bakraoui vorig jaar niet één maar twee keer door Turkije is teruggestuurd naar zijn Heimat. Dan vraag je je toch af hoe geloofwaardig dit hele gedoe nog is.


Waarom wordt een criminele gevaarlijke Belgische Marokkaanse staatsburger, per vliegtuig naar Nederland doorverwezen vanuit Turkije naar de bakermat van de beschaving? Terwijl Turkije een doorgangshuis is voor IS terroristen??? Heeft Nederlandse EU politiek misschien een onderhandse vuige deal gemaakt met Duitsland/Merkel / EU dat ons land als afvoer putje kan functioneren, zodat de terroristen ongestoord hun gang kunnen gaan ?
En ondertussen staan wij als stelletje debielen onze flesjes water weg te gooien bij het inchecken en we keren terug om er later achter te komen dat je ook die vlucht hebt genomen.


Waar zonder blikken of blozen als oplossing wordt gesteld dat de veiligheidsdiensten nog meer data van onschuldige EU burgers moeten kunnen verzamelen...eerst dan vinden ze de terroristen.
En als "we" ze dan hebben: "Vergeet ook niet de getraumatiseerde IS aanhangers vooral niet te zwaar te bestraffen, anders worden het terroristen", aldus de PvdA en Samson. "Voordat je Syrië-gangers opsluit moet je wel onomstotelijk bewijs hebben dat ze aldaar iemand om willen brengen (inclusief naam, geslacht, geboorteplaats, datum en tijdstip), anders mag je ze niet vastzetten", aldus D66 & ehmmmm ,...Rechtspraak.

Het is oorlog in Europa.

En in deze regering moeten we volgens Rutte vertrouwen hebben? Ja, het is zijn eigen toko. Dus logisch dat hij probeert je in een politiek correcte coma te houden. Maar vertrouwen in een regering die al jaren beide ogen gesloten houdt voor wat er in de samenleving gebeurd? En waar het bij politiek nog correcter Plopsaland België al BOEM ! doet.... Omdat wij met meer zijn, zei Rutte. Man man, wat een aanfluiting!

MINDER,MINDER,MINDER.
Minder islam. Minder terreur. Minder angst.
De vloedgolf van islamitische terreur rolt onophoudelijk op de Nederlandse kust af. Politici, gesteund door "progressieve" pers en academici, kijken als gebiologeerd toe en weigeren serieuze maatregelen als hechtenis voor jihadi’s, verbod op salafistische organisaties of zelfs maar het intrekken van paspoorten voor terroristen, te nemen.

De politicus als Staatsman is in onze westerse samenleving nog slechts een vage herinnering. Een westerse politicus in onze tijd is een circusartiest. Een koorddanser, en clown, die alle ballen in de lucht moet zien te houden, met een wereld die niet groter is dan die "act". Met op elk moment een wetsvoorstel, of Kamervragen in voorbereiding om het hoofd te bieden aan de kriebel die ons op dat moment jeuk bezorgt. Het resultaat is wetgeving waar geen levende ziel nog wijs uit kan worden, met voor elk afzonderlijk gebied "specialisten", die precies weten hoe ze de ongerijmdheden in het "recht" moeten uitbuiten.
Voor de cliënten die het kunnen betalen.
De rest zit opgescheept met 'Kafka'.


Intussen melden in the Middle East en de EU staatsomroepen (incl Radio1, 1Vandaag, Vara, NPOS, RTL) breeduit kirrend dat het niet de schuld is van de moslims. Het is Populisme en Angst. Hoor je dat Wilders ?

We zijn overgeleverd aan een stel gekken. De avond na de aanslag preekte DWDD, Pauw, Tan, EenVandaag de mantra dat islam liefde is en dat al die aanslagen niks met moslims, Marokkanen en de islam te maken hebben. (maar alles met angst het gewillig stemvee te verliezen!)
Een dieptepunt van de Nederlandse tv geschiedenis.


Die wereld staat op instorten.

Obama is "uit de kast gekomen" ( consortiumnews.com/2016/03/24/obamas-curious-interview/ ) De koning van Jordanië wil niet langer toneel spelen. En het begon met Poetin, die heel ondiplomatiek man-en-paard noemde op de G-20, en daar landen hun hypocrisie verweet waar het de rol van Soennitische terreurorganisaties in het Midden-Oosten, en elders betrof. Een bewering die nog dagelijks door nieuwe bewijzen wordt geschraagd.
Het zorgt voor snel toenemende verwarring bij woordvoerders, en voor journalisten en redacties van mainstreammedia die het niet langer kunnen aanzien. En jammer dan, als dat "Poetin !" in de kaart speelt, Alexander Pechtold. De man (Putin dus..) heeft gewoon een punt!
Hoofdzaken, "My Dear Watson!".
En dat de inwoners van de Krim ervoor kiezen om bij Rusland te willen horen, en niet bij een land waar de democratisch gekozen president zojuist door een vanuit Washington geleide coup is afgezet, valt te billijken.

Wat Bilderberg er verder ook van vindt.

U krijgt van mij nog de gehele peiling van zondag 27 maart 2016:

VVD 24, PvdA 8, PVV 39(+2), SP 16(-1), CDA 18, D66 13(-1) CU 5, GrL 16, SGP 3, PvdD 4, 50Plus 4, Overig O
Last Edit:7 jaren 19 uren geleden door katertje
Laatst bewerkt 7 jaren 19 uren geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 7 jaren 1 week geleden #45041
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 20 maart 2016


De wekelijkse peiling van Maurice de Hond laat maar een kleine verschuiving in politieke voorkeur zien. De VVD wint één zetel, ten koste van de PVV, die wel ruim de grootste partij blijft in deze peiling. De coalitie van VVD en PvdA - na de verkiezingen in 2012 goed voor 79 zetels - zou daarmee op 32 zetels komen.


Onbegrijpelijk dat de VVD er een zetel bij heeft gekregen na de smeerlapperij in Brussel. Aan de glazenbolkijkers zou ik willen zeggen, wacht maar af tot de Nederlander door krijgt dat hij in het pak is genaaid door de smeerlappen Rutte/Samsom en Merkel met hun Turkendeal. Wanneer de stroom vluchtelingen toe gaat nemen en Nederland bovendien onder de voet wordt gelopen door visavrije Turken.

Turkendeal

Want, u had het al gehoord, er is een overeenkomst. Het resultaat van de EU-top met Turkije van afgelopen vrijdag is dat er in Brussel een overeenkomst is gesloten die van Europa binnen maximaal 10 jaar een islamitisch kalifaat maakt van het nieuwe Ottomaanse rijk. Datgene wat Tusk en Merkel als succes van de Europese diplomatie hebben aangeprezen, is niets anders dan een ordinair verraad.
De toekomst die Europa dankzij deze "deal" te wachten staat, zal zeker niet rooskleurig zijn.

Pim Fortuyn
We hebben hier godverdomme een vijfde colonne! Laat ik nu maar alles zeggen! Van mensen die dit land naar de verdommenis willen brengen! En daar ga ik niet voor! Ik zeg u mag hier blijven, maar u past zich aan! Ik moet daar horen ‘Allah is groot’, ‘U ben een vies varken!’ ‘U bent een christenhond!’ Dat zeggen zij! En u vindt dat goed! U laat over zich lopen! En dat doe ik niet meer!”

De inerte en ongeïnteresseerde partijen hebben heus wel in de gaten dat de bevolking in toenemende mate ontevreden is over een blunderende Haagse en lokale politiek, en een steeds grotere toestroom van steeds meer moslims. Burgers worden onrustig, en vermoeden een sturende kracht achter de massale volksverhuizing. Begrijpen niet waarom de regering maatregelen neemt die dwars tegen hun belangen ingaan en dat is koren op de molen van de PVV die voor het Turkije van Erdogan al jaren waarschuwde en nu mede groeit door deze toenemende onvrede .

Dan is er werk aan de winkel om daar politieke iets aan te doen, want als een partij die goed garen spint bij de ontstane onvrede ook nog eens de grootste is volgens peilingen, dan valt er weinig meer te ontkennen. Deze ‘tegenstander’ moet geëlimineerd worden, dus doe je dat wat momenteel ook in Duitsland geprobeerd wordt met de AfD, je tracht de tegenstander te betichten van extreem gedachtengoed om op die manier kiezers ervan te weerhouden op een dergelijke partij te stemmen. Verder doe je er alles aan het volk spontaan te laten beslissen dat "minder, minder" een absoluut dieptepunt is en niets van doen wil hebben met in ons geval de PVV. Voor een uitspraak die een jaar of 20 geleden zelfs niet eens door de politie als aangifte was geaccepteerd, lukt het nu dank zij de politiek wel een aanklacht in elkaar te zetten.

Met een Openbaar Ministerie en rechterlijke macht die in vrijwel alle gevallen dansen naar de pijpen van Den Haag doen dan de rest.

Zou wat zijn zeg als Wilders veroordeeld zou worden en net voor de verkiezingen de gevangenis in zou moeten. Mooier is niet denkbaar. Zoals gezegd, net als Duitsland met de AfD, Frankrijk met het Front National, Italië met de 5 Sterren beweging van Beppe Grillo, en niet te vergeten in het EU parlement waar voorzitter Martin Schulz op een uiterst dubieuze wijze tracht zijn tegenstanders "kalt zu stellen" zal Den Haag niet rusten om iets dergelijks met Wilders en de PVV te bereiken.

Integriteit politie
Ruim 6400 aangiften werden er ingediend tegen Wilders' "minder"-vraag waarbij uit een steekproef van de verdediging blijkt dat aangevers, waaronder analfabeten, vaak geen idee hadden wat een aangifte was en tegen wie die werd ingediend. Tot stand gekomen via innige samenwerking van moskee en politie. Als deze voorbeelden allemaal echt zijn, moet dit tot de bodem worden uitgezocht. En niet omdat een analfabeet niet weet dat Nederland geen president heeft.
De integriteit van de politie staat hier op het spel.
Het doen van een valse aangifte is strafbaar. En ook het organiseren van massale aangiftes is gelijk aan het organiseren van hetze.
Daarbij rijst de vraag wie of welke krachten de politie onder druk hebben gezet om deze manier individuele en collectieve aangiftes aan te nemen. Dit onzorgvuldige en politiek gemotiveerde deel van Wilders’ vervolging vormt het fundament van het proces.

"Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen" (Voltaire)
Vrijheid van Meningsuiting. In Nederland?? Welnee! Als er iets is dat het miljoenen verslindende eerste politieke proces tegen Wilders heeft opgeleverd, dan is het wel het betreurenswaardige feit dat er in Nederland al lang geen Vrijheid van Meningsuiting is. Kijk, Wilders heeft een mening. Die mening is duidelijk dat hij minder Marokkanen wil. Dat is niks nieuws, dat staat al jaren in het PVV-partijprogramma.
En hoe op een democratische manier tot de gewenste vermindering te komen staat er ook in. Nu heeft Wilders opgeroepen (of dat al dan niet voorbereid was, doet niet ter zake) om: “Minder Minder” te roepen met de onmiskenbare betekenis dat hij en zijn gevolg minder Marokkanen in Nederland wensen te hebben. En toen werd Wilders voor de rechter gedaagd.

Kom, gaan we rechtertje spelen
Wilders heeft een mening. Die mening is duidelijk. Hij wil minder Marokkanen. Nu komt de vraag of hij zijn mening mag "uiten" ! Dat wil zeggen, mag hij erover praten en/of schrijven? Aan die mening kun je een heleboel kwalificaties hangen. Of die wel "netjes" is, of beleefd of fatsoenlijk. Of dat die mening "strafbaar" is. Daar gaat de wet over. Het juridische systeem in Nederland is nu al meer dan twee jaar bezig met het zoeken naar, en trachten te bepalen van, een straf voor het uiten van “minder”...onder alle mogelijke omstandigheden, bedoelingen etc. etc. Terwijl het simpel gaat over iemand die zijn mening geuit heeft, waar je het wel of niet mee eens kunt zijn. Of ziet u grote bedreigingen op minderheden of individuen afkomen als we de uitspraak van Wilders beoordelen als een uiting van grote bezorgdheid over het ontbreken van voldoende maatschappelijk draagvlak van het immigratiebeleid? Nee toch?

Vrijheid
Zeggen "Wij hebben wel Vrijheid van Meningsuiting, maar die is niet absoluut", is een contradictie in zichzelf. Dus is de conclusie duidelijk: In Nederland is geen Vrijheid van Meningsuiting! Het gaat niet over de mening. Het gaat over de inperking van Vrijheid. Omdat het policor gezwam een samenleving heeft gecreëerd waar bijna ieder individu wel ergens door en over gekwetst is.
En omdat er twee wetten zijn die in tegenspraak met elkaar zijn.

De eerste is een van de wetten in de grondwet en dat is vrijheid van meningsuiting. Dit is een objectief gegeven en geeft aan dat dat iedereen toestaat om een mening te hebben en deze te kunnen ventileren zonder dreiging van geweld of intimidatie.

De tweede is de wet "haatzaaien" en dat is een subjectief gegeven, want wat is "haatzaaien"? Niemand kan daar een goede definitie van geven, omdat deze niet bestaat. Men probeert het wel in juridische kringen, maar het is en blijft een subjectieve overweging. Zolang er geen dreiging van geweld of fysieke intimidatie bestaat is deze wet een oxymoron en kan daarom worden verwijderd uit het wetboek van strafrecht.

Voor dreiging met geweld zijn er namelijk andere wetten beschikbaar in het strafrecht, maar is hier helemaal niet aan de orde. Dit is dus een puur politiek en Kafkaiaans proces, waarin Nederland altijd schittert met name als het gaat om partijen die onwelgevallig zijn ten opzichte van de gevestigde socialistische en corporatistische gevestigde belangen.
Deze wet "haatzaaien" dient dus volledig te worden verwijderd uit het strafrecht.

Dan dit nog...
Ga stemmen op 6 april. Stem NEE tegen het associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne. Een stem vóór het verdrag is een stem voor het land dat het ook verdomd om mee te werken aan het oplossen van de dood van de 298 passagiers van MH-17

Dit moest me even van het hart...


De gehele peilingen van zondag 20 maart 2016:

VVD 24(+1), PvdA 8,PVV 37(-1), SP 17, CDA 18, D66 14, CU 5, GroenLinks 16, SGP 3, PvdD 4, 50Plus 4, Overig 0.
Last Edit:7 jaren 1 week geleden door katertje
Laatst bewerkt 7 jaren 1 week geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 7 jaren 2 weken geleden #44985
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 13 maart 2016


PVV
Blijft bovenaan terwijl Rutte dikke onvoldoende krijgt voor slechte Turkije-deal. Toch zien we deze week geen electorale verschuivingen. De PVV kuiert richting zonnige verkiezingen in 2017. De politieke partij van Geert Wilders is sinds de verkiezingen in 2013 23 zetels gestegen in de peilingen van opiniepeiler Maurice de Hond, en maakte binnen een jaar een reuzensprong van 14 zetels
Tijdens de verkiezingen van 2013 sleepten Wilders & Co nog 15 zetels binnen, inmiddels staan ze in de peiling op 38. Daarmee zijn ze veruit de grootste partij van Nederland. De VVD, in 2013 nog de grootste partij met 41 zetels, volgt op ruime afstand met 23 zetels in de peilingen.

De VVD is in een jaar precies gelijk gebleven, maar krijgt een vernietigend oordeel van de kiezer. Bijna niemand is namelijk tevreden met het akkoord dat Rutte en zijn collega-regeringsleiders sloten met het boevengajes dat zichzelf de nationale leiding van Turkije noemt. Ondervraagden zijn sceptisch over deal met Turkije. U kunt dit allemaal nalezen op Peil.nl


Over sceptisch gesproken...

Laten we eerlijk zijn, ook de EU ontwikkelt zich in sneltreinvaart naar een heuse dictatuur. Een totalitaire staat waar geen plaats is voor het weerwoord, voor oppositie. Twee leden van de EU-kritische partij Alternative für Deutschland worden door voorzitter van het Europees parlement Schulz, uit de fractie gezet. Terwijl de Europese Commissie, samen met Merkel, de machtsgeile Recep Tayyip Erdogan van Turkije aan het opvrijen is. Erdogan, een van de grootste schenders als het gaat om mensenrechten en burgerlijke vrijheden lag afgelopen week extra onder vuur wegens de staatsovername van de Turkse krant Zaman. Erdogan die zegt dat vrouwen vooral kinderen moeten baren en verder niet moeten zeuren. Dat de Turken in "het Westen" de "normen en waarden zien instorten" omdat economische vrijheid voor vrouwen minder bevrijdend dan het moederschap zou zijn. Erdogan die zich daarbij geheel niet afvraagt waarom zijn geloofsbroeders & zusters dan toch hun leven wagen om precies in dat “verderfelijke Westen” hun heil te zoeken?

Erdogan, die over de Westerse vrijheid zegt: “Het is niet zomaar een levensstijl. Het is een van de meest decadente in de wereld. Een levensstijl waarin alle normen met betrekking tot fatsoenlijk gedrag zijn vervaagd. Alles wat een zieke geest kan bedenken, is mogelijk. Allemaal onder de slogan waarmee ze de wereld al jaren teisteren: individuele vrijheid”.

Ondertussen zitten nergens ter wereld zoveel journalisten in de gevangenis dan in Turkije. Tel hierbij op de islamitisch religieuze component welke onverenigbaar is met democratie of individuele vrijheid, en je vraagt je af of Merkel soms haar neus poedert in "Snowy White" of met Juncker mee tuttert....met keffertje Rutte op schoot. Zou ze eigenlijk wel beseffen dat haar innige liefde Erdogan die zij als “redder van de EU” zegt te zien, juist een wapenhandelaar betreft die automatische vuurwapens, met volle vrachtwagens tegelijk, aan de hoogste bieder levert? Zelfs al is die hoogste bieder een door haar EU verklaarde terroristische organisatie?


ECB
Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank, van bejubelde brandweerman naar splijtzwam.
Nul procent. Zoveel vraagt de Europese Centrale Bank nu aan banken die er krediet opnemen. De beleidsrente was al heel laag, maar de symbolische waarde van deze stap is niettemin groot: Draghi, deelt letterlijk gratis geld uit aan de financiële sector en zorgt er eveneens voor dat huishoudens en overheden nog nooit zo goedkoop hebben kunnen lenen.

En we mochten niet meer lenen. Daardoor zijn we in 2008 in een enorm diepe schuldencrisis geraakt! We werden er dagelijks de Levieten over gelezen, toch?

Maar goed, gratis geld dus. Het bestaat niet, maar Mario drukt het. Deze -ook- van Goldman Sachs afkomstige bankier heeft zich onderscheiden door financiële constructies en financiële trucs. Het begrip "vertrouwen" zal dit soort bankiers een rotzorg zijn. Maar vertrouwen en geld dat rente opbrengt zijn al honderden jaren de fundamenten van een gezonde economie. De ECB heeft tijdens de schuldencrisis een cruciale rol gespeeld als brandweerman, maar inmiddels groeit Frankfurt steeds meer uit tot een splijtzwam binnen de eurozone. De historisch lage rente pakt funest uit voor de - vooral noordelijke - lidstaten, waar burgers, al dan niet via pensioenfondsen, een flink deel van hun inkomen gespaard hebben voor hun oude dag. Veilig geld opzij zetten betekent inmiddels... inleveren. Wie profiteren? De zuidelijke lidstaten, die kampen met enorme staatsschulden en dankzij de fors gedaalde rente nauwelijks nog een prikkel hebben om de tering naar de nering te zetten. Onhoudbaar.
Wat denkt u, zou de eurozone dan toch ontworpen zijn als een systeem om heimelijk welvaart te verdelen? Mij verbaast niets meer...

Wir Schaffen es Nicht
Wat kreeg ze een kritiek hè, Angela! En wat was ze verongelijkt toen ze vanuit Europa snoeiharde kritiek kreeg op haar ruimhartige asielbeleid. Tja, ga je krijgen. Als zij vindt: "Wir schaffen das" , dan moet ze dat schaffen niet op het bordje van haar Europese collega's schuiven. Die worden daar chagrijnig van en da's begrijpelijk. En toen Merkel vervolgens bij de Turkse dictator op bezoek ging, met veel geld en onverantwoorde gaven, was de boot helemaal aan bij een aantal regeringsleiders. Een groot aantal Europese landen het helemaal gehad met Angela en namen zelf maatregelen om hun bevolkingen te beschermen tegen de islam geïnspireerde rapefugees.
Merkel krijgt nu ook de wind van voren vanuit haar eigen land. Vandaag stemmen drie Duitse deelstaten, Baden-Württemberg, Rijnlandpalts, Saksen-Anhalt, (bij elkaar zo'n 12,7 miljoen kiezers, 1/5 van het totale Duitse electoraat) waarbij duidelijk zal worden in hoeverre de steun van de achterban van Merkel is afgekalfd. Merkel's grootste vrees en die van haar partij is de Alternative für Deutschland (AfD). De partij, die campagne voert met strengere maatregelen tegen de migratiestroom, zou weleens een zeer grote winst kunnen behalen. Vooral in Saksen-Anhalt heeft de partij veel aanhangers. Volgens recente peilingen heeft de partij daar de steun van ruim 19 procent van de kiezers.
Interessant...!

Balkanroute: No Entry
Diverse lidstaten die als eerste met de vluchtelingenstroom worden geconfronteerd hebben niet gewacht op oekazes uit Brussel/Berlijn en hebben de touwtjes in eigen hand genomen. Voorafgegaan door landen als Hongarije en Polen hebben inmiddels alle Balkanstaten - onder aanvoering van dwarsligger Oostenrijk - de grenzen dichtgegooid, met als laatste aansluitende landen Slovenië en Servië. Dit heeft ertoe geleid dat geen vluchteling of immigrant Griekenland nog kan verlaten. Met in- en intrieste, mensonterende situaties tot gevolg...
Dat kun je je aanrekenen Merkel. Dat is het resultaat van je autocratische arrogante beslissingen. Een asieltsunami naar Europa veroorzaken zonder tevoren met enig Europees land te overleggen.

Rutte
Was er ook weer. En hij heeft beloofd dat onder zijn voorzitterschap de immigratiestroom naar Europa drastisch zal worden verminderd. Hij gunde zichzelf 6 tot 8 weken. Het ziet het er naar uit dat het hem lukt. Niet vanwege zijn daadkrachtige voorzitterschap, niet vanwege doortastend beleid uit Brussel, maar omdat er in de Europese Unie nog leiders met hersens zitten, die niet op het voortdurende falende EU-gezag wachtten, maar hun eigen plan trokken. Zij sloten hun grenzen! Dat schetst ook de nieuwe contouren van de EU. Hoewel de stervensdure poppenkast in stand wordt gehouden, realiseren steeds meer landen zich dat de EU-machinerie bij grote bedreigingen niet tot effectieve besluiten komt. Dat deze situatie geen definitieve oplossing biedt omdat door de vluchtelingen alternatieve routes worden gezocht, is evident. Ordo ab Chaos, de Slowaken mogen het vanaf juli van dit jaar proberen.

Of een wurgende deal met Turkije daarbij echt nodig is, is nog maar de vraag....

Wat was er nog meer aan de hand deze week....

Meldonium
Ach natuurlijk!! Meldonium! Sinds 1 januari staat het middel meldonium op de dopinglijst. Inmiddels zijn al zestig topsporters betrapt op het gebruik ervan, waaronder tennisster Maria Sharapova en schaatser Pavel Koelizjnikov. Waarom is het vooral in Oost-Europa populaire geneesmiddel nu pas verboden? Mogelijk spelen politieke redenen een rol, denkt Harm Kuipers. Hij is emeritus hoogleraar bewegingswetenschappen en lid van de medische commissie van de internationale schaatsfederatie ISU. De voormalige schaatskampioen heeft tussen 2000 en 2003 deel uitgemaakt van de List Committee, die namens het wereld-antidopingagentschap WADA jaarlijks de dopinglijst opstelt. Hij twijfelt aan de prestatieverhogende werking van meldonium. “Daarvoor ontbreekt het harde bewijs. Er zijn twee studies over meldonium gepubliceerd, maar die zijn wetenschappelijk van nul en generlei waarde. Als lid van de List Committee zou ik ervoor hebben gepleit eerst deugdelijk onderzoek naar de werking van meldonium te doen,” zegt hij in NRC.
Kuipers vermoedt dan ook dat politieke motieven een rol spelen. Goh,zou je denken?

Nog eentje
VS rechter legt de schuld voor 911 nu bij Iran! Vanmorgen op Information Clearing House gelezen, dat een VS rechter in New York, de schuld voor de aanslagen op 11 september 2001, in de schoenen van Iran heeft geschoven. Deze rechter kende nabestaanden van deze aanslagen sommen geld toe, te betalen door Iran. Mensen, het is dat 't zo triest is, anders zou je je werkelijk doodlachen!

Naast Afghanistan, Irak (en in het bijzonder Saddam Hoessein), schuift een VS rechter nu de schuld ook nog eens in de schoenen van het sjiitische Iran. Het moet niet gekker worden! De wens van de havikken in de VS voor een oorlog tegen Iran, treedt steeds meer op de voorgrond, vreemd genoeg na het akkoord met de VS. Een rechter uit de VS, de VS de grote vriend van het religieus soennitische fascistenbewind Saoedi-Arabië, dat de aartsrivaal is van Iran.
De VS? Een uitermate gevaarlijk en gewelddadig gekkenhuis!!

Het zonnetje schijnt. We gaan even een frisse neus halen

U krijgt van mij nog de gehele peiling van vandaag, zondag 13 maart 2016:

VVD 23, PvdA 8, PVV 38, SP 17, CDA 18, D66 14, CU 5, GrL 16, SGP 3, PvdD 4, 50Plus 4, Overig O

.
Last Edit:7 jaren 2 weken geleden door katertje
Laatst bewerkt 7 jaren 2 weken geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 7 jaren 3 weken geleden #44913
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 6 maart 2016


PvdA op grootste dieptepunt ooit
Er is nog maar weinig vertrouwen in de Partij van de Arbeid. Volgens de peilingen van Maurice de Hond komt de PvdA onder leiding van Diederik Samsom op een laagterecord van 8 zetels uit: één zetel minder dan vorige week. Zo laag stond de regeringspartij nog nooit in de peilingen. Zou liggen aan het Correspondents’ Dinner.
Dat heeft de VVD 2 zetels opgeleverd en komt daarmee uit op 23 zetels: De 2 zetels gaan er bij de PVV (nu 38) en het CDA (18) af.

Rutte
Had ik het in een ander draadje niet over leugens, steeds meer leugens? Afgelopen week was het weer raak. In het geval van de ramp met de MH-17 werd wederom alles wat aan leugens verzonnen kon worden, geprobeerd u op de mouw te spelden. Je begrijpt niet dat de aarde niet onder de voeten van de premier opensplijt als je hem met een stalen gezicht hoort verkondigen dat alles in het werk wordt gesteld om de waarheid boven tafel te krijgen - terwijl het onderzoeksrapport stuurt omtrent toedracht en daderschap van de massamoord op 298 mensen - maar dat onderzoekscommissie noch regering voornemens is om achter aanvullend radar-/satellietbewijs aan te gaan. En dan boos worden omdat je verwijten naar je hoofd krijgt. Hij verweet oppositietijger Omtzigt (CDA) „ongelofelijke beneden de gordel insinuaties”, en je zag dat hij een van zijn fameuze woedeaanvallen kreeg – deze keer in het openbaar. Jammer dat Omtzigt niet doorpakte om de ontploffing te bevorderen. Bontes van VNL had het wel door – maar toen had Rutte net de tijd gehad zich te herpakken.

Vervolgens raakte de oppositie over de rooie door het zoveelste rookgordijn van het kabinet over asielcijfers. Waarom had Rutte de prognose van 94.000 asielaanvragers verzwegen? Hij had het aantal van 58.000 op de mouw van de Tweede Kamerleden gespeld. Zie hier de specialiteit van Rutte-II: informatie aandikken, afzwakken of geheel weglaten. Nu heeft Ruttes politieke leven op dit moment ook iets absurds. De vluchtelingencrisis kan betekenen dat de EU onder zijn voorzitterschap uit elkaar valt.

Wat kwam er toen? De deadline die Rutte voor een Europese oplossing stelde. Zes à acht weken, dan is het varkentje gewassen. Deze week verdween ook deze kloeke taal en heette het dat Nederland voorlopig content is met de afgenomen instroom. Alles schuift.

Samsom
Tot overmaat van ramp zoekt Samsom ook weer eens de media. Deed hij dat recent ook al met zijn stelling dat Nederland dit jaar 200.000 vluchtelingen op zou moeten nemen (plan Merkel), dat plan ligt inmiddels in het "ronde dag-archief". Maar Samsom is een volhoudertje! Afgelopen week lanceerde hij het maffe plan om vanuit Turkije een luchtbrug op poten te gaan zetten, waarmee minimaal vierhonderd migranten per dag worden overgevlogen. Dat zou de EU dan een maand moeten volhouden als teken van goede wil aan Turkije. Wat dacht zo'n Samsom nou?
Maar toen moest het leukste nog komen: GroenLinks diende een motie in, woordelijk overeenkomend met het 400-plan van Samsom. De motie werd in de Kamer zelfs door de PvdA fractie afgewezen.


Waarop Samsom murmelde dat hij het kabinet niet kan oproepen met vaststaande aantallen de onderhandelingen in te gaan. Aanstaande maandag vinden in Brussel (alweer) onderhandelingen met Turkije plaats over het vluchtelingenprobleem.

Tusk werd bruusk
De chef van de Europese Unie, Donald Tusk, vraagt de economische vluchtelingen - een vriendelijke term voor gelukszoekers - om niet langer naar Europa te komen. Kom niet! Het is hier helemaal niet zo leuk. We zijn ook helemaal niet zo rijk. Het enige waar we in verzuipen is in schulden en werklozen. Dus gebruik je verstand en blijf weg hier.
Het zou komisch zijn als het niet zo triest was. Tusk verwacht dat de asielzoekers naar hem luisteren en zeggen, Mwahh, is eigenlijk best wel een redelijke vraag van die Tusk. Weet je wat Ahmed, laten we maar thuisblijven om te doen wat die West-Europeanen zelf ook hebben gedaan na de Tweede Wereldoorlog , namelijk de boel weer opbouwen.

Dus blijven ze gewoon komen. Zeker nu de Kamer, inclusief de PvdA, instemde met een aparte opvang voor homoseksuele en christelijke asielzoekers. Ook daarover was het 's ochtends in de fractievergadering ouderwets ongezellig geweest bij de PvdA. Mensen als Eijsink, buitenlandwoordvoerder Michiel Servaes en cultuurwoordvoerder Jacques Monasch laakten, in wisselende bewoordingen, het signaal dat hiervan uitging. Nederland paste zich aan asielzoekers aan – in plaats van andersom. Een mijnenveld. Homo’s en christenen worden in de asielopvang vaak getreiterd en bedreigd door islamitische vluchtelingen, en de vraag was natuurlijk wat hier de juiste oplossing is: bescherming van belaagden of bestraffing van belagers. Zijlstra van de VVD vond het laatste – en behoorde tot zijn verbijstering tot de minderheid.
Hij zei tegen de NOS dat „heel links Nederland hiermee een totaal verkeerd signaal afgeeft”. En het pikante was, maar dit bleef buiten beeld, dat een aanzienlijk deel van de PvdA-fractie het met Zijlstra eens was.


Het geheel illustreerde wat ook VVD-kopstukken steeds indringender ervaren: dat Diederik Samsom, verzwakt door peilingen, intern te vaak betrapt op handigheidjes, steeds meer moeite heeft greep op zijn fractie te houden.
“Zoals het nu gaat, zei een PvdA-fractielid deze week, voelt het alsof het lijntje elk moment kan knappen”

Turkije
Daar knapte ook een lijntje. Daar werd vrijdag de leidende oppositiekrant Zaman onder curatele gesteld van de Turkse overheid. Eerder was de krant Cumhuriyet hetzelfde lot beschoren.
Met deze actie wil Erdogan alle kritiek het zwijgen opleggen en koste wat kost voorkomen dat de Turkse bevolking aan de weet komt dat Turkije hand- en spandiensten verleent aan de Verenigde Staten en haar geallieerde Arabische oliestaten, met name Saudi-Arabië en Qatar, door te fungeren als doorvoerroute voor wapens en jihadisten, VS wapentuig maar betaald via Saudi fondsen. Alles om de Syrische president Assad te verdrijven.


Twee vooraanstaande Turkse journalisten die naar buiten brachten dat de Turkse geheime dienst behulpzaam is geweest bij het bewapenen van jihadisten in Syrië, werden door de Turkse justitie tot levenslang veroordeeld, maar moesten donderdag op last van het Constitutioneel Hof worden vrijgelaten. Door het publiceren van beelden die tonen dat de Turkse geheime dienst behulpzaam is geweest bij het bewapenen van jihadisten in Syrië, hadden zij slechts hun werk als journalist gedaan. Video-opnames die Cumhuriyet verspreidde, tonen agenten die in 2014 kisten met wapens en munitie openmaken. De kisten worden volgens het bericht in opdracht van de geheime dienst in vrachtauto's naar Syrië gebracht. Erdogan woedend over de publicatie en zwoer de publicatie niet te zullen vergeven.

Al voordat de persvrijheid vrijdag officieel stierf in Turkije waren er al meer dan 2.000 journalisten, bloggers en gewone burgers die zijn vervolgd voor het beledigen van de dictator Erdogan. Ondanks al het bovenstaande zullen Rutte en consorten aanstaande maandag buigen als knipmessen voor de Turken omdat die het lot van Europa in hun handen hebben.

Stem NEE
Wat de burgers van Nederland op dit moment kunnen doen, is massaal “nee” stemmen op 6 april tegen het Associatieverdrag met Oekraïne, waardoor de Nazistaat Europa misschien wat sneller in elkaar stort en we eindelijk zijn verlost van de chantage van de Turken.
Oh jéé, we waren Demmink even vergeten.


Rusland heeft een uitvoerig rapport over de handel en wandel van Turkije aan de Verenigde Naties overhandigd. Daarover meer op het forum.U krijgt van mij nog de gehele peilingen van zondag 6 maart 2016:

VVD 23(+2), PvdA 8(-1), PVV 38(-1), SP 17(+1), CDA 18(-1), D66 14(-1), CU 5, GrL 16(+1), SGP 3, PvdD 4, 50Plus 4, Overig O.
Last Edit:7 jaren 3 weken geleden door katertje
Laatst bewerkt 7 jaren 3 weken geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 7 jaren 3 weken geleden #44854
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 28 februari 2016

Ook deze week weer weinig verschuivingen. PVV en GroenLinks dalen elk 1 zetel, CDA en SP stijgen er 1.

Aan de kiezers is gevraagd welke partijen ze een kans geven op een stem bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen. De PVV staat dan op de 1e plaats met 33 procent. VVD, CDA, GroenLinks, SP en D66 scoren tussen de 26 en 28 procent. De PvdA staat op 20 procent en de Partij voor de Dieren op 18 procent. De ChristenUnie staat op 14 procent en de overige partijen scoren tussen 7 en 10 procent. Maurice de Hond geeft in een bijlage een overzicht van de overlappingen tussen de onderzochte 13 partijen.

De dagen van de LPF-splinters zijn weer terug. VNL springt in het rechtse partijgat van Wilders, lees ik. Ik vrees dat er in dat rechtse partijgat niets te vinden is, wat Wilders niet al jaren verdedigt als PVV-programmapunt: opkomen voor de wil van het eigen volk, voorkomen dat Nederland islamiseert, opkomen voor de ouderen, chronisch zieken en uit de EU. VNL heeft ten aanzien van de islamisering van Nederland en Europa slappe knieën en een rubberen ruggengraat. Constructief opstellen, heet dat dan. We barsten van de constructieven in Den Haag. Het Binnenhof is soort clubhuis van een satanische sekte geworden (Parool)

Dat de media nu zo met VNL weglopen? Ach, we weten hoe het werkt. Tien jaar bezig de PVV en Wilders bestrijden. Het hele Nederlandse hoernaille deed/doet er aan mee. Effect? Kranten leggen het loodje. Minder, minder, minder journalisten. Het leukste vond ik nog wel dat het ooit zo gerenommeerde opinieweekblad Vrij Nederland (de cryptogrammen waren klasse) dat zichzelf om zeep hielp met het idee Wilders om zeep te kunnen helpen. Misschien een waarschuwing voor NRC..?


Tell me lies, tell me sweet little lies
Rutte heeft iets te vaak naar Fleetwood Mac geluisterd. We krijgen weinig anders meer voorgeschoteld dan leugens. Neem nou het onderhoud van De Groene Draeck. Dat is niet het sloepje van Willem-Alexander en Maxima, maar de Lemsteraak prinses Beatrix. Zij kreeg De Groene Draeck van het Nederlandse volk t.g.v. haar achttiende verjaardag. Niet dat met de pet werd rondgegaan. Men haalde het geld gewoon uit de belastingpot. Opdat u weer even helder hebt hoe het zit. Dat aan die gift een levenslang onderhoudscontract vast zat zal er achteraf wel bij gefantaseerd zijn. Zo gaan die dingen... Want anders functioneert de democratie niet meer hè.

Rutte vertelt de Kamer jaar na jaar dat de onderhoudskosten aan de boot van prinses Beatrix 50.000 euro per jaar bedragen. Een Leugen. Een Draeck van een leugen. Het is het dubbele. Ongeveer een ton per jaar. Terwijl zo'n nieuw aakje iets meer dan een ton of vier kost. Dat betekent dus dat er in iets meer dan vier jaar tijd net zoveel geld aan onderhoud wordt uitgegeven als de prijs van een spiksplinternieuw Aakje. U vraagt waarom een oud schippie blijven repareren en niet een nieuw sloepje aanschaffen met de eerste jaren geen tot weinig onderhoudskosten? Omdat de burgers onderhoud en reparaties betalen. Het betekent dus dat het bootje samen met de prinses naar het laatste droogdok gaat, want de burgers zitten wel vast aan een levenslang onderhoudscontract, maar niet aan een nieuwe aanschaf. En de verantwoordelijke minister, premier Rutte, die er over loog, liegt en zal blijven liegen.


Associatieverdrag Oekraïne
Ook weer zo'n leugen. Associatie moet u niet zo strikt nemen, zei Rutte. Het is feitelijk veel meer een samenwerkingsverdrag, een handelsverdrag. Begrijpt u? Toch maar even checken. Memorie van Toelichting op de site van de EU. Krèg naauh de hik...
Handel is maar een klein ondergeschikt deel van de tekst van het verdrag. De nadruk ligt op bijdragen aan de militaire opbouw in de Oekraïne. En politieke verzoening met de olichargenkliek in Kiev. En nee, daar hebt u helemaal geen ene snars over te vertellen. Dat doet de EU "gewoon". Core business. Welk etiketje je er ook op plakt, hoe je het ook labelt, het is en blijft bedrog. Geen woord over kosten, risico's, schade en overige nadelen. De argumenten die de regering blijft herhalen, blijken voor geen meter te kloppen.

IS
En dan moet u weten dat recentelijke bewapening van Islamitische Staat geschiedt vanuit de door de globalisten geplunderde en geterroriseerde Oekraïne. Vandaar dat verdrag dat de EUSSR ons oplegt; de Europese belastingbetaler moet dokken voor de levering van dat wapentuig aan ISIS; Qatar and Ukraine come to deliver Pechora-2D to ISIS.

Krim
Eerst even dit...Poroshenko heeft de pest aan belasting betalen. Daarom sluist de man 1,7 miljard weg uit zijn land !!! Als wij hier in Nederland een (VVD)politicus hebben die 119 euro voor een fles wijn voor de helft declareert, moet hij aftreden. En terecht. Maar Poroshenko rotzooit met 1,7 miljard en dan moeten wij onze handtekening zetten onder een verdrag met die vent? Zit het nog wel goed onder de politieke voorhoofdskwabben? We worden verkocht waar we bijstaan. Nederland moet zich bevrijden uit de klauwen van Europa(Jort Kelder)

Dan nu de Krim. Volgens Oekraiense minister van Binnenlandse Zaken Avakov wordt momenteel binnen de Nationale Garde een aparte unit opgeleid onder leiding van twee Tataren die hun heil aan deze kant van de demarcatielijn hebben gezocht. Als eerste stap tot de herovering van de Krim. Poroshenko liet zich ook niet onbetuigd. Hij zei voorstellen uit de Oekraiense legertop te verwachten hoe en op welke termijn de grens met Rusland en de Zwarte Zee op korte termijn versterkt moet worden. Wat zal Lagarde hier blij mee zijn. Zij maar miljarden over het prikkeldraad smijten om de rollator van de Oekraiense economie in beweging te houden en wat doet Poro ermee? Die besteedt het aan militaire fata morgana's. Want waar de bevolking van Kosovo in meerderheid heeft gekozen voor "ons", heeft die van de Krim gekozen voor Poetin. En dat is nu eenmaal een van de sterkste jongetjes van de klas . Dus zou het goochem zijn van Poro c.s. als ze zich concentreerden op het economische herstel van hun land in plaats van het runnen van een uitzichtloze schiettent en het wegsluizen van 1,7 miljard omdat hij geen belasting wil betalen. Fijn land hè? Echt om je mee te aso-ciëren. Te weinig stemhokkies?

PvdA
Onvoorstelbaar toch wat de PvdA met een mens kan doen. Neem nou Plasterk. Een zeer gerespecteerd wetenschapper. Hij promoveerde op een proefschrift over genetisch onderzoek naar de platworm. Ik weet niet of hij ook nog meegeschreven heeft aan het DNA van een fruitvliegje, maar wel aan messcherpe politieke columns die hij bij Buitenhof mocht voordragen. Toen maakte hij een van de grootste vergissingen uit zijn carrière: hij werd politicus. Voor de PvdA. Dubbele rampspoed. Tegen zoveel domheid zijn zelfs de Goden niet opgewassen. Via ministerie voor Feesten en Partijen(Cultuur) onder Balkenende de zoveelste (waarvoor lange wollen jas, bruine cowboyhoed en een gitaar kocht) naar minister van Uitgeklede Binnenlandse Zaken onder Rutte-II.

Uitgekleed omdat Nederland kennelijk af is en er binnenslands niets meer te regelen valt, Politie naar Justitie, AIVD franchisenemer van NSA en Cie Stiekem ondergebracht bij de NRC. Daarom zit Plasterk nu al voor twee derde van zijn tijd te genieten van zijn toekomstige wachtgeld. En dan komt er zoiets klierigs en vervelends tussendoor fietsen als een referendum. Meteen klaarwakker en je komt niet meer in slaap. Als MinBiza verantwoordelijk voor de uitvoering van de Kieswet, dus ook de referendumwet. Ontmoedigen dan maar?

Tot Thierry Baudet van Forum voor Democratie de obstructie en het getraineer van het kabinet in het algemeen en van Plasterk in het bijzonder beu was en de minister voor de rechter heeft gedaagd wegens het geringe aantal stemhokjes dat open zal gaan bij het referendum van 6 april. De Stichting vindt dat de minister er voor moet zorgen dat de referendumwet goed wordt uitgevoerd. En dat doet Plasterk niet. Onder druk van het kabinet waarin Plasterk de zwakste schakel en dus het gemakkelijkst te manipuleren is. Rutte en Samsom zijn de soufleurs.

"Democratie, stemrecht: daar marchandeer je niet mee", zei Baudet. "Bijna een half miljoen Nederlanders heeft dit referendum afgedwongen. De staat moet dit nu respecteren: ongeacht leeftijd, handicap, beperking of woonplek moet de Nederlandse bevolking kunnen stemmen. Dat onderscheidt ons van bijvoorbeeld...Oekraïne. Als de politiek het hier laat afweten, moet de rechter spreken", aldus Baudet.

In aanloop naar het referendum over het associatieakkoord met Oekraïne beginnen steeds meer partijen zich te mengen in het debat. Dit gebeurt voor een groot deel op basis van subsidie, heeft Elsevier geïnventariseerd. Bij de voorstanders ontvingen partijen als D66, de Max van der Stoel-stichting en Stem voor Nederland royale subsidies. Ook in het nee-kamp werden subsidies verstrekt. Zo kregen bovengenoemde Forum voor Democratie, maar ook bijvoorbeeld Forza! Haarlemmermeer, Raspoetin BV en Vereniging Vrede en Recht tienduizenden euro's aan subsidie. De aanjager van het referendum, GeenPeil, trok zijn subsidieaanvraag in.

Steeds weer die geniepige sabotage om referendum te frustreren. Deze arrogante vertegenwoordiger van inmiddels splinterpartijtje PvdA is terminaal. Nog even en het hele incompetente zootje is verdwenen, Koenders, Plasterk, Samsom, Asscher, Spekman, Timmermans, Ploumen, Bussemakers....wat hebben zij Nederland een onvoorstelbare schade berokkend. Het is te gek voor woorden dat de bevolking de democratie moet gaan verdedigen omdat deze regering daarin niet meer te vertrouwen is. Het woord wordt te pas en te onpas gebruikt, maar is tot een volslagen zinloos begrip gemaakt...holle frasen.. Hulde aan Thierry Baudet

Er is nog zoveel meer te vertellen, over bijvoorbeeld het referendum, maar dat doen we op het forum, okee?

U krijgt van mij nog de hele peilingen van zondag 28 februari 2016:

VVD 21, PvdA 9, PVV 39(-1), SP 16(+1), CDA 19(+1), D66 15, CU 5, GroenL 15(-1), SGP 3, PvdD 4, 50 Plus 4, Overig O
Last Edit:7 jaren 3 weken geleden door katertje
Laatst bewerkt 7 jaren 3 weken geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.387 seconden