Peilingen en Keek op de Week

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 8 maanden 1 week geleden #58645
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 20 maart 2022

Peilingen
Geen peilingen van Maurice de Hond deze week.

Oorlog, propaganda en desinformatie
Desinformatie is een massavernietigingswapen. Het wordt zonder onderscheid door de pers en de sociale media verspreid en maakt het mogelijk om onuitsprekelijke daden te rechtvaardigen en de mening te manipuleren.

Informatie is een belangrijk militair probleem. Het uitvloeisel ervan, valse informatie, leugens, desinformatie, manipulatie en propaganda maken deel uit van psychologische oorlogsvoering, degene die de publieke opinie als getuige neemt. Het is kennelijk noodzakelijk om de geesten te masseren met informatie die altijd sterker en destructiever is dan bommen. Zo wordt verteld dat de Russen hun oorlog voeren met ouderwetse kanonnen uit WW-1, de generaals zijn ouden van dagen, de soldaten bellen huilend hun moeder dat ze sterven van de honger en dat de rations niet lekker zijn, de tanks vallen stil omdat de carburant op is, Russische piloten schieten altijd naast de doelen en Poetin is wanhopig, niet wetend hoe hij uit deze val moet komen

Dat lees je dan allemaal in de Pers, de meeste serieuze die er te vinden zijn. Het is verbijsterend. Terwijl we slechts een paar dagen geleden getuige waren van lanceringen van Russische hypersonische raketten. Het contrast met de MSM berichtgeving kan niet groter zijn.

Mr. Zwendelensky was er getuige van dat zijn ondergrondse opslagplaats afgevuld met wapens en munitie onklaar werd gemaakt. Zal wel weer een woonwijk, of een kraamkliniek of een kinderdagverblijf geweest zijn zeker?

Mr.Zwendelensky is druk op zoek naar doelen voor een valse vlag aanslag.
Rusland beschuldigt Oekraïne van het voorbereiden van aanvallen onder valse vlag op westerse diplomatieke faciliteiten in de westelijke Oekraïense stad Lviv. “Het nationalistische regime in Kiev is van plan om aanvallen op diplomatieke objecten van de VS en westerse landen voor te stellen als een vermeende “gerichte aanval door Russische strijdkrachten”, zegt de woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie Igor Konasjenkov. Het doel is druk uit te oefenen op de NAVO om meer wapens te leveren en een no-fly zone boven Oekraïne op te leggen.En dan vooral om de NATO erbij te betrekken.

Waarom zou Rusland nu een aanval met chemische wapens in Oekraïne uitvoeren? Het idee tart alle redelijkheid. Rusland heeft enorme mogelijkheden om Oekraïne te vernietigen die het tot nu toe niet heeft ingezet, juist om burgerslachtoffers te voorkomen. Deze omvatten cyberaanval, elektromagnetische puls (EMP) en intensiever gebruik van de luchtkracht die is beperkt vanwege een tekort aan slimme bommen en terughoudendheid om munitie te gebruiken die grotere nevenschade kan veroorzaken.

Gezien deze duidelijke tekenen van Russische voorzichtigheid bij het ensceneren van de oorlog, zelfs ten koste van grotere slachtoffers onder de eigen troepen en langzamere vooruitgang in een campagne die zeer tijdgevoelig is, zou men volkomen gek moeten zijn om te overwegen universeel verboden chemische wapens te gebruiken. I rest my case: elke zogenaamde chemische aanval die de komende dagen in Oekraïne kan worden uitgevoerd, kan alleen maar het vuile werk zijn van de Verenigde Staten en hun agenten.

Als je hebt gezien hoe gemakkelijk het was om de 'westerse' media te misleiden door een nep-ziekenhuisaanval te ensceneren, kun je gemakkelijk begrijpen hoe een neppe 'chemische aanval door Rusland' zou leiden tot een publieke stormloop die de NAVO in de Oekraïne-oorlog zou duwen.

Niet op TV
Oekraïne is een door en door corrupt land, maar niet alleen dát. Het democratisch paradijs Oekraïne verbiedt 11 oppositiepartijen: inclusief partij met 43 zetels in parlement en ook flink wat zenders, kranten, etc…
(maar dat zal wel weer niet waar zijn want Marcel Gelauf heeft er niks over bericht op TV.)

De berichtgeving die wij voorgeschoteld krijgen door de gelijkgeschakelde omgekochte EU-approved media is verre van objectief en volledig. Gisteren zat ook weer zo’n sprekend 3-delig Nato pak te ouwehoeren dat het allemaal zwaar tegenvalt voor de Russen. Het is hetzelfde als met alle MSM berichtgeving, het tegenovergestelde is daadwerkelijk het geval, de Russen maken grote vorderingen maar sparen de burgerbevolking zoveel als mogelijk. Dat is verifieerbaar via diverse kanalen, niet onder controle van de ‘nepnieuwsbestrijders’ die zelf de grootste nepnieuwsverspreiders zijn, gefinancierd vanuit Washington en Brussel.

De huidige situatie in Oekraïne heeft de liegende westerse media opnieuw nieuw leven ingeblazen en hen in een anti-Russische razernij gebracht. De afgelopen twee jaar hebben de media enthousiast het genocidale Covid-verhaal gepusht namens de globalistische factie. Met een verbazingwekkend gebrek aan zelfbewustzijn drukken ze nu het anti-Russische verhaal als de principiële hersenloze hacks die ze zijn. Ze negeren zowel feiten als context en promoten meedogenloos oorlogspropaganda om deze vijandigheid tegenover hun eigen belegerde bevolking te rechtvaardigen. De boodschap is duidelijk, tenzij je een buigzame marionet bent van het Anglo-Amerikaanse rijk, dan ben je natuurlijk slecht en moet je worden vernietigd.

Dat er heel veel mensen zijn die deze hele shit-show compleet doorzien – al sinds de coup tegen Trump – komt niet in hun rattenbreintjes op. Het is verschrikkelijk te moeten constateren hoe het rationele denkvermogen van de Nederlander de afgelopen 20 jaar is aangetast. De overheidspropaganda dendert via alle kanalen 24/7 de woonkamer en het brein binnen.
De uitkomsten van WOB verzoeken bevestigen de nauwe betrokkenheid en deelname van (militaire) overheidsinstellingen in de beïnvloeding van de (publieke) opinie met alle mogelijke middelen op ongekende schaal.

En als er dan een "Ongehoord" omroep is wat de zaak eens wat breder belicht, dan staan de linkse schreeuwlelijkerds en fascistoïde’66ers weer schuimbekkend klaar met hun wapperende deugvingertjes en cancelklysma.

Phoenix
Het is Poetin nooit vergeven dat hij de Russische Federatie redde van uiteenvallen, en daarna de redder werd van Syrië als onafhankelijke staat. Beide reddingsacties betekenden een streep door de rekening van Washingtons imperialistische plannen. In de commentaren over de Oekraïense crisis is het wederom opvallend dat de olifant in de kamer, de Verenigde Staten als aanstichter van oorlog en chaos, wordt verzwegen. Bij de door Washington gefinancierde en gecoördineerde staatsgreep van 2014 in Kiev werd de Oekraiense soevereiniteit vervangen door wat neerkomt op een Amerikaanse bezetting, en in de afgelopen maanden waren de signalen van Amerikaanse moordende provocaties tegen Rusland overduidelijk.

Het Westen lijkt geen benul te hebben. In wat ik lees over eventuele vredesonderhandelingen heerst de idiote gedachte dat Zelensky, deze voormalige komiek, vrijheid van handelen is gegund, en zich heeft ontwikkeld tot een heldhaftig staatsman. Maar bedenk, dat een compromis TEGEN Washington's plannen "staatsman" Zelenski waarschijnlijk niet zal overleven.

NAVO
Dit bondgenootschap opgezet als als een nadrukkelijke defensieve verdragsorganisatie, lijkt zich geen enkele van haar oorspronkelijke regels te kunnen herinneren. Haar bestaansrecht verviel toen de Sovjet-Unie verdween. Ze is een melkkoe geworden die met Europees belastinggeld voornamelijk de particuliere sector van de Amerikaanse oorlogsindustrie bedient, en kan worden ingezet voor imperialistische operaties, waar dan ook, door Amerikanen die het , op welk moment dan ook, voor het zeggen hebben. Maar laat u niks wijs maken... NAVO is absoluut niet in staat om Europese lidstaten tegen extern geweld te beschermen.

Behoud van controle over de mensheid
De waarheid ligt natuurlijk dieper, de echte oorlog die de globalisten voeren is tegen de burgers van elk land op aarde. Terwijl de Covid-gruweldaad snel wordt blootgelegd, is de onderdrukking van het volk de enige optie die openstaat voor de Davos-kliek van de Nieuwe Wereldorde. Zoals altijd het geval is geweest, is een oorlog in het buitenland het beste excuus om tirannie in eigen land op te leggen. De westerse neoliberale regeringen van Amerika, Canada, Australië en het grootste deel van Europa kunnen het zich niet veroorloven om van de macht te worden verwijderd. De volledige woede van het volk zal met volle kracht worden losgelaten tegen degenen die hen de Genocidale Covid-leugen hebben opgelegd. Trudeau, Macron c.s. zullen (op de een of andere manier) ter verantwoording worden geroepen voor hun cruciale rol in deze gruweldaad. Dat kunnen ze niet laten gebeuren, ze hebben te veel te verliezen.

Het tragische en onnodige conflict in de Oekraïne kan worden gezien als de "Grote Reset Oorlog". Hoewel gericht op Rusland voor mediadoeleinden, is het echte doel de verdere onderwerping van de volkeren van hun eigen land. De westerse neoliberale agenda faalt op alle fronten, economisch, sociaal en moreel. De Cabal heeft de eens welvarende en vrije samenlevingen vernietigd die zij regeerden. De dystopische toekomst die ze voor de wereld hebben gepland, is nu voor iedereen duidelijk te zien. Het is te zien geweest in Canada en Australië, Nieuw-Zeeland en in heel Europa. Het is een vooruitzicht dat iedereen zou moeten alarmeren.

"De Grote Reset" is de manier van de Cabal om ervoor te zorgen dat dezelfde Globalisten die de wereld in chaos stortten nog steeds de leiding hebben na de komende onvermijdelijke ineenstorting. De groene agenda en de 4e industriële revolutie gaan over het de-industrialiseren van de wereld en het vernietigen van succesvolle industriële concurrenten zoals Rusland en China. Het is niet verrassend dat noch Rusland noch China, samen met India en Iran, meegaan in dit verraderlijke plan. Ze zijn niet alleen. Veel landen uit Afrika, Zuid-Amerika en Azië trekken ook meer naar de Russisch/Chinese baan. Allen hebben goede redenen om wantrouwend en boos te zijn op het Rijk. De Cabal is zwak en faalt, ze heeft machtige vijanden gecreëerd die formidabele obstakels zijn voor de Nieuwe Wereld Orde en de Great Reset. Verwacht dat dit andere landen zal aanmoedigen om zich te verzetten tegen de plannen van het Rijk.

Poetin vecht in wezen niet tegen de Oekraïne, hij vecht tegen de N.W.O. En dat is ieders strijd. De strijd die door het Westen wordt gevoerd, is voor de geesten van het westerse volk, zodat zij het opleggen van verdere tirannie kunnen rechtvaardigen. Tot voor kort heeft Poetin een ongelooflijke terughoudendheid getoond, ondanks de onophoudelijke leugens en agressie, heeft hij vrede en diplomatie nagestreefd. Het is beantwoord met nog meer leugens en nog meer provocaties. Hij is geconfronteerd met slechts twee opties, capituleren of weerstand bieden... hij heeft zich verzet. De strijd van Rusland is de strijd van alle volkeren die vrijheid waarderen en zich verzetten tegen tirannie.
We zijn nu allemaal Russen.

Regime Change in Rusland
De Oekraïense nationale veiligheidsadviseur heeft een brief gestuurd naar het Witte Huis en de CIA om geld te vragen ter ondersteuning van een opstand in Russische gebieden: Het document, gedateerd op 6 maart, vroeg de VS "om extra fondsen toe te wijzen voor de organisatie van de verzetsbeweging en vrijwillige formaties van territoriale gemeenschappen in heel Oekraïne." Het Witte Huis en de Oekraïense ambassade ontkennen met klem dat de brief echt is. Ik geloof echter niet dat het nep is. Het was gewoon niet de bedoeling om openbaar te worden. De CIA traint sinds 2015 'verzetsmilities' in de Oekraïne. Om nieuw geld te vragen voor meer ervan is niet meer dan normaal. De VS zullen een verzet in Oekraïne financieren via de CIA, net zoals het deed in Syrië en net zoals het deed van 1949 tot de vroege jaren 1950 toen de door de VS gefinancierde anti-Sovjetopstand in Oekraïne eindigde in ellende.

In 2030 gaan we er allemaal aan
Daarom wordt u geknecht tot armoede om alle klimaatdoelstellingen tijdig te behalen. Had de Nederlandse regering u er al over geïnformeerd dat de Verenigde Staten in 2025 de volledige controle wil over het weer? Zo’n doelstelling is alleen haalbaar als je al jaren in de praktijk (wereldwijd) oefent en daarmee de wereldbevolking al jaren voor de gek houdt.

Bananasplit
Wat lees ik tussen de regels door van de krant? - Dat het belang ic Rusland ligt in het feit dat wij bang voor Rusland moeten zijn en dan vooral voor Poetin. En waarom? Om ‘sancties’ goed te praten die alleen een negatief effect hebben op de eigen bevolking (inflatie, armoede, brandstofprijzen en voedingsprijzen die onbetaalbaar worden). En om maar vooral niet meer over die andere hoax te hoeven praten die ons 50 miljard euro gekost heeft en die niets maar dan ook niets met volksgezondheid te maken had!

Ik las dat de EU nooit zonder gas uit Rusland kan, omdat een x-aantal boten uit Qatar of de VS nooit voldoende LNG kunnen aanvoeren voor 450 miljoen mensen die in de EU wonen. Voor de vervanging van 55 miljard kubieke meter Russisch gas die jaarlijks via NorthStream 1 naar Duitsland gaat, door Amerikaans LNG, ontbreken de tanker- en terminalcapaciteit ten ene male. Het idee om dit volume te vervangen door Amerikaans frackinggas, dat in speciale tankers moet worden geleverd, is al wiskundig absurd. De capaciteit van een huidige LNG-tanker is 147.000 kubieke meter. Grotere tankers met een capaciteit van 250.000 kubieke meter zijn gepland, een paar bestaan al. Om de jaarlijkse capaciteit van de Nord Stream 1-pijpleiding te vervangen, zouden ongeveer 374.150 reizen over de Atlantische Oceaan nodig zijn. Op elke dag van het jaar zouden 1025 LNG-tankers de havens moeten aandoen.
Absurde Hoffnung: LNG-Gas ist keine Alternative zum russischen Gas15. März 2022
zuerst.de/2022/03/15/absurde-hoffnung-ln...-zum-russischen-gas/

Dat lijkt mij niet moeilijk om in te zien. En het gas uit Rusland via Oekraïne stroomt dan ook rustig door naar oa NL. En (eerder hier gedeeld) er is ook helemaal geen internationaal verbod om te handelen in Russisch gas. Het enige is dat wij omwille van ‘sancties’ meer voor gas moeten betalen. Dat zal die Russen leren!

De leugens en bedrog komen meestal van een psychopaat en…….. dat kunnen we zien en horen in de Tweede Kamer der Staten Generaal waar Rutte en Kaag hun onvoorstelbare leugens als waarheid interpreteren, hun machtswellust en zelfoverschatting, de door hen nagejaagde afschaffing van de democratie, het door hen gepleegde verraad van de burgers door onze soevereiniteit over te dragen aan ondemocratische instituten als de EU, VN en WEF...en zeker ook de onvoorstelbare diefstal van de burgers om vooral klaplopers, parasieten en bloedzuigers te subsidiëren, zowel personen als staten en instituten, en dat alles puur en alleen uit eigenbelang.
Een lafbek als Wopke Hoekstra, die zijn ” hersenschim- instructies” zonder nadenken ventileert. In antwoord op vragen van Tweede Kamerlid (daar zijn we weer) Sjoerd Sjoerdsma over Amerikaanse bio-optrekjes in Oekraine zei onze minister van BuZa het volgende:
” Zowel Rusland als China claimen dat er biologische faciliteiten in Oekraine zijn en dat ze er door de Amerikanen zijn neergezet. Mijn zorg is dat dit verhaal een gefingeerde context kan zijn voor de inzet van biologische wapens door Rusland.”

Maar wat hakkelde de huidige Amerikaanse onderminister van BuZa Victoria Nuland aka het koekjesmonster ongeveer tezelfdertijd in de Senaat? Komt ie:
“Ukraine has biological research facilities. We are now in fact quite concerned that Russian troops, Russian forces, may be seeking to gain control of those labs, so we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of the Russian forces should they approach”. Moeten we nog meer zeggen? U mag hem invullen ... Bananasplit!

That was the week that was folks..we gaan wat drinken. Blijf gezond, blijf lezen. Proost PROOST !

De politieke stand van het land is gelijk aan die van vorige week wegens geen peilingen
Last Edit:8 maanden 1 week geleden door katertje
Laatst bewerkt 8 maanden 1 week geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 8 maanden 2 weken geleden #58621
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 13 maart 2022

Peilingen
Stemming 13-3-2022: Lokale partijen profiteren van versplinterd electoraat
In de laatste peiling voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 zien we vrijwel geen verschuivingen. Alleen trekt de PvdA iets aan en wint van diverse partijen aan de linkerkant. De SP zakt daardoor weer naar 8. Dat zijn voor zo een indringende periode als de huidige, met een oorlog op 1600 kilometer afstand, opmerkelijk weinig verschuivingen. Voor info zie Peil.nl

Gorbatschov: “Als je een volk vernedert mag je er niet van uitgaan dat het geen gevolgen zal hebben.”


Russofobie kent geen grenzen
Wie een fles wodka aan de kassa durft te presenteren, wordt met vernietigende blikken neergesabeld. Voor zover de wodka nog in de rekken te vinden is; Gehandicapte Russische atleten worden geweerd; Voetbalwedstrijden tegen Russische ploegen geannuleerd; Russische voetbaltrainers verliezen hun licentie en kunnen nergens meer aan de bak; Wereldberoemde Russische dirigent Gergjev wordt uitgestoten omdat hij weigert het beleid van de Russische president te veroordelen. Zijn wereldtour wordt afgelast; In Nederland gaan de media op heksenjacht naar de dochter van Poetin. En de doos met roddels en vermoedens wordt ongegeneerd open getrokken.

En weet u wat me dan zo tegen de borst stuit? Dat dezelfde politici die zich mbt Oekraïne zo hartstochtelijk inzetten voor de "vrijheid" en soevereiniteit van dat land en haar inwoners, dezelfde politici zijn die de vrijheid en soevereiniteit van het eigen volk brutaal heeft gebruikt om carrière te maken en hogerop te komen.

Het is ook belangrijk erop te wijzen dat degenen die nu achter Oekraïne staan, grotendeels verantwoordelijk zijn voor het moeras dat zich momenteel in de regio ontvouwt. We luisteren naar politici die praten over opkomen voor "vrijheid en democratie" in Oekraïne, maar voor degenen die hebben opgelet klinken hun woorden hol en vals.

Om te beginnen is Oekraïne, net als de Europese Unie geen democratie, want democratieën schakelen geen drie TV stations uit omdat ze kritiek hebben op de president zoals door Zelenski is gedaan, of het verbannen van niet welgevallige media ( RT, Sputnik) zoals de onzalig Europese Commissie heeft gedaan. Democratieën schakelen niet uit en leggen hun politieke oppositie niet aan banden.
En democratieën bombarderen geen onschuldige burgers in hun eigen land omdat ze niet loyaal zijn aan een door de Verenigde Staten gepleegde staatsgreep en geïnstalleerde puppetregering.

Bovendien zijn degenen die hier in het Westen beweren voor vrijheid en democratie te staan, ook niet wie ze beweren te zijn. Kijk naar Canada en Trudeau die recent een ongelooflijke tirannie uitvoerde op eigen volk. Je schiet in een lachstuip als je Trudeau over Oekraïne hoort verklaren dat "in de donkere uren is de boodschap van Canada aan de bevolking van Oekraïne deze: je bent niet de enige. We staan naast je. Onze steun voor Oekraïne, voor democratie en voor mensenrechten blijft onwrikbaar" .
Geen persoon is de afgelopen twee jaar zo snel gestegen op de ladder van tirannen van de geschiedenis als Trudeau. Even voor hij beweerde voor vrijheid en mensenrechten te staan begon hij bankrekeningen van burgers te bevriezen die demonstreerden tegen de tirannieke vaccinatiemandaten. Zij werden in elkaar geslagen en gearresteerd omdat ze vreedzaam protesteerden. En de machthebbers gingen niet alleen achter de demonstranten aan, maar de regering ging ook achter de bankrekeningen aan van degenen die geldelijke steun gaven aan het Freedom Convoy in de vorm van donaties.
Voor het uitoefenen van hun vrijheid van meningsuiting werden Canadezen vervolgd en tot financiële ondergang gedreven door de Trudeau-regering die nu beweert Oekraïne te steunen. Alles uitgevoerd zonder eerlijk proces, laat staan enige democratische inbreng...waardoor de verklaring dat Trudje "staat voor democratie" een huichelarij van enorme proporties is. Het was een van de meest tirannieke bewegingen in de recente westerse geschiedenis en in plaats van er tegenin te gaan, steunde het establishment het juist. Een supermeerderheid van de democraten in Canada (65%) steunde de autoritaire zet van Trudeau om mensen te arresteren en hun spaargeld in beslag te nemen - voor het uitoefenen van hun Vrijheid van Meningsuiting.

Er zijn politici die hebben gezegd dat de aanval op Oekraïne hen in "een andere wereld" heeft doen terechtkomen. Maar is dat ook zo...is dat niet weer zo'n holle phrase waar we tegenwoordig mee doodgegooid worden? Is het niet zo dat de grote westerse landen zich al jaren het recht voorbehouden om militair in te grijpen overal waar ze denken dat er wat te halen valt? Zelden zijn de redenen goed, meestal slecht, Afghanistan,Libië, Syrië, Soedan. En soms is er geen, zoals bij Irak.

Yavoriv International Peacekeeping and Security Centre
Bij een Russische raketaanval op dat Peacekeeping and Security Centre zijn 35 doden en honderd gewonden gevallen. Het 'vredeshandhavingscentrum' was de plek waar buitenlandse strijders en wapens uit het nabijgelegen Polen welkom waren en werden toegewezen. De aanval zal de appetijt voor buitenlanders en de NAVO om deel te nemen aan de oorlog verminderen. De VS hadden de basis sinds 2015 gebruikt om het Oekraïense leger te trainen:Amerikaanse guardsmen trainen Oekraïense troepen voor een nieuw soort oorlog.

Nieuw spel lijkt te zijn om "toevallige" dood van westerse journalisten in Oekraïne mogelijk te maken door toedoen van "Russen" in combinatie met tranentrekkende tweets van andere embedded journalisten die zich in Kiev hebben verschanst met westerse huurlingen (en je moet op zijn minst een paar Amerikaanse special ops of CIA-agenten geloven). Het doel van dit alles is om zo'n mate van oorlogshysterie in het Westen te creëren dat de VS gedwongen zullen worden om de NAVO erbij te betrekken om "de westerse beschaving te redden" van Poetin-Hitler.

De VS willen *echt* Kiev niet zien vallen. Sommige facties binnen de Amerikaanse regering zijn bereid WO-3 te riskeren om dit te voorkomen.


In het conflict tussen Rusland en Oekraïne hebben Nederland en de EU (Van Baalen, Verhofstadt) absoluut geen schone handen. Het conflict werd onnodig op de spits gedreven en nog laten ongekozen ‘bestuurders’ geen gelegenheid onbenut om de zaak nog verder op de spits te drijven. De bestuurder in kwestie houdt er een bedenkelijke moraal op na, maar kennelijk ontvangt zij haar tegenstanders voldoende hartelijk met open armen teneinde dat niet ten koste van haar carrière te laten gaan. Als zo’n ‘bestuurder’ dealtjes maakt, zijn de schandalen nog maar moeilijk onder het tapijt te vegen. Keer op keer hebben we als bevolking tegen dergelijk gajes gestemd, maar kennelijk is de invloed van de bevolking op het Nederlandse beleid in het ongerede geraakt.

Op één of andere manier slagen politici er de afgelopen dertig jaar in om telkens besluiten te nemen die uiteindelijk desastreus uitpakken voor de burgers en het land. De ronkende maatregelen worden knorrend van genoegen en zelfvoldaanheid genomen en wie voorzienbare problemen aan de orde stelt is een witte, vrouwonvriendelijke en fobistische radicaal met nazisympathieën.

Zag onze minister van Buitenlandse Zaken Wipke Hoekstra bezig. Blijkbaar moet je in Nederland een IQ hebben dat net iets hoger is dan je schoenmaat, een empathisch vermogen wat de kritische nulgrens raakt en een kortzichtige blik op de nabije toekomst hebben om MinBuZaken te kunnen worden. Zijn er “meters papier” en “uren beeld en geluid” gebruikt om uit te leggen dat een van de oorzaken van de inval door Rusland in de Oekraïne het verschuiven van de NATO en EU invloedsfeer dichter naar Moskou is geweest... En dan komt “onze” MinBuZa trots in Helsinki vertellen dat Nederland geen bezwaar heeft als Finland lid van de NATO wil worden. Hij gebruikte nog net niet de uitdrukking “zou het toejuichen”. Wipke, de man die de "Toeslagen affaire zo netjes voor de gedupeerden heeft afgehandeld", is bijna net zo dom als een van zijn voorgangers, Halbe Zijlstra en zijn Datsja verhaal. Net als Von der Leyen gooit hij opnieuw olie op het invasie vuur. Wat bezielt zo’n man? Nooit gehoord van diplomatiek manoeuvreren en het resultaat van gesprekken over gevoelige onderwerpen binnenskamers houden?

Met zijn uitspraak geeft hij Moskou een nieuwe reden om de spierballen te tonen. Nu tegen een “neutrale” staat als Finland. Hebben we net het incident met de Minister-president die het Oekraïense “Sieg Heil” de wereld in slingerde, komt deze druiloor met een dergelijke boodschap. Met zulke oenen in de regering heb je geen vijanden meer nodig en houdt het aantal vrienden ook niet over.

Ook geen gelukkige keuze
Kaag op Financiën. Ook niet bepaald een gelukkige keuze. Diplomaat? Zij heeft deze week de Kamer geschoffeerd door het "vragenuur" te mijden. Zij moest een "lezing" elders geven. (iets over de EU) Maar ze was dezelfde avond wel gereed om op te treden in een TV-programma – eveneens met het oog op de aanstaande verkiezingen – om daar te praten over het dreigende koopkrachtverlies. Ik zou het zeer spitsvondig hebben gevonden als de Kamerleden de vragen voor de minister hadden ingestuurd naar de redactie van Op1. Misschien dat er dan toch nog een antwoord komt

De keuze van Kaag om niet de Kamer te woord te staan, maar dezelfde avond wel over precies dat onderwerp te praten in een NPO-programma, toont haar minachting voor de Nederlandse democratie. Hier is gewoon sprake van politieke piraterij en dat is voor geen enkel Kamerlid acceptabel. De gevolgen van de Oekraïne-crisis hebben grote gevolgen voor de financiële positie van de burgers in ons land, en daarmee ook met ’s lands financiën, waarvan de inkomsten immers door belastingheffingen tot stand komen. Nu zal de kennis van deze Minister, waar het financiën betreft, niet verder reiken dan haar eigen inkomen en vermogen, maar dat ontslaat haar niet van de plicht de Kamer desgevraagd te informeren over de maatregelen die haar ministerie in petto heeft om het tij te keren.

In een vorig leven als MinBuZa sloeg zij al een modderfiguur met de evacuatie van landgenoten en Afghaanse medewerkers en werd zij gedwongen af te treden. Maar zie: ons politieke systeem kan (nog) niet verhinderen dat politieke exemplaren die opzichtig falen, evenzo vrolijk weer opduiken op een andere post. Gevoegd bij het afgrijselijke dedain waarmee zij zich tot dusver door de landelijke politiek worstelde, is er voldoende reden voor "functie elders", maar niet in ons land. Weg ermee. Zij heeft genoeg paspoorten om het elders te kunnen rooien. Zelden voelde ik zo’n antipathie tegen iemand als tegen dit arrogante narcistische mens. Haar geaffecteerde dictie, ingestudeerde handgebaartjes en ontwijken van problemen en dogmatisch volgen van haar foute denkbeelden over klimaat etc. Totaal losgezongen van de maatschappij, de ultieme wensdenker en opportunist om weer een goedbetaald baantje in de EU of VN te regelen.
"Wie zijn toch deze mensen" vroeg ze ooit.... Ze zal er nog achter komen.

Oekraïne-conflict
Leuk om in de Tweede Kamer over zaken te praten waar je totaal geen invloed op hebt, maar je praat toch maar mooi even mee over de wereldpolitiek, nietdan? Aan gewichtige woorden geen gebrek, noch aan empathie met de (Oekraïense) slachtoffers. Vragen aan Minister van Buitenlandse Zaken. (Nee geen zorg, vragen die er echt toe doen werden bevallig vermeden) maar volgens de minister, is er zorg dat Rusland ‘complottheorieën’ over de ontwikkeling van biologische wapens in Amerikaans/Oekraïense biolabs heeft verspreid, om dat later als excuus te kunnen gebruiken voor een aanval met chemische of biologische wapens. Dat zijn echter geen complotten, want die dingen staan daar echt en Rusland heeft nagenoeg alle documentatie over wat zich daar afspeelde in die giffabrieken en wie dat financierde zeker gesteld.

Een partij als D66 klopt zich nu ineens op de borst dat zij “bereid is veel geld in defensie te steken”, maar realiseert zich kennelijk niet dat het gezeur over het klimaat leidt tot het over de balk gooien van 60 miljard euro de komende jaren. Zinloze miljarden, enkel bedoeld om een paar industriële klaplopers belastinggeld over de longen te laten wegroken. Miljarden die we beter kunnen gebruiken voor moderne en goed onderhouden wapensystemen, zodat we niet telkens twee vliegtuigen voor één taak meenemen, waarbij de tweede voor de onderdelen meegaat…

Een nadenkertje:
Rusland uit SWIFT en Tschajkovsky uit het repertoire van het Cardiff Symphony Orchestra...Wie en wat zit daar achter? Geloof het of niet, dat is niet Poetin maar dat zijn dezelfde globalistische intriganten van het covidbedrog die slechts op één ding uit zijn: de ondergang van de westerse economie en daarmee de democratie.

Hun paard van Troje en ereleden van de WEF in Den Haag kent u al, Rutte en Kaag. Dankzij deze intriganten schuiven NATO en EU gestaag op richting Rode Plein en niemand kan zeggen dat Poetin in de loop der jaren geen waarschuwingssignalen heeft gegeven zoals John Kennedy in 1962 de Russen dringend verzocht uit Cuba op te hoepelen.

In Kiev is na de afzetting van de ene corrupte president de volgende zakkenvuller aan de beurt en de V.N. heeft gedocumenteerd dat Kiev’s jarenlange bombardementen van de Donbass resulteren in meer dan 14.000 doden! De westelijke Ukraïne is helaas een broeinest van Nazisme, dat in WO-II reeds de kant van de Nazi’s koos en geen haar is veranderd. Heeft de corrupte pers met de NPO u daarover ooit geïnformeerd of hoort u het nu pas van Poetin en Lavrov?

Oorlog? Niemand wil dat liever dan het Globalisme, de ‘one world government en de WEF, die niet Poetin’s maar onze grootste vijanden zijn en hun verraad nu, na een eerste oefening met hun coronabedrog, volop in de praktijk brengen met als gevolg dat er bij ons een grote energiecrisis speelt met desastreuze gevolgen voor de eigen bevolking en economie op korte termijn.

Op iets langere termijn speelt dat 28% van alle graanoogsten uit Rusland en de Ukraïne komen, maar dat wij binnenkort een voedselschaarste tegemoet gaan omdat wij de exporteurs niet meer via SWIFT kunnen betalen voor ons dagelijks brood… Terwijl landverraders Rutte & Kaag de Nederlandse boeren op de schop nemen komen die binnenkort ook (Russische) kunstmest tekort ( www.naturalnews.com/2022-03-09-the-starv...co2-crop-yields.html ) en wrijven gespuis als de WEF, Klaus Schwab, Soros, en hun hulpjes in Den Haag zich in de klamme handjes: na het voorspel van covid is nu hun volle "Great Reset" ingezet tegen de mondiale economieën en daarbij is Poetin op slinkse wijze misbruikt door manipulatie van NATO en EU middels hun gestage expansie oostwaarts.

En dan de inflatie, die inmiddels al voorbij de 10% vliegt, reden waarom u met de dag armer wordt volgens het doortrapte plan van Klaus Schwab als handlanger van de ‘one world government’. Wat is geld?
Mijn activa zijn uw passiva en omgekeerd; dat financiële systeem baseert op goede trouw en soliditeit, die ondermijnd is door de globalistische geldpers van de ECB met hun kampioen Draghi, die morgen kan zeggen dat uw geld (uw activa ) helaas niets meer waard is. Dan staat u daar te kijken en vraagt u zich af waarom u ooit op Mark Rutte of haar van Kaag gestemd hebt…

Mensen die in hun naïviteit nu nog denken dat Poetin het probleem is en aan een militaire ‘oplossing’ denken, zijn door hun oogkleppen gehandicapt en niet in staat " to read the play ", of noem het de " helicopter view " :

Poetin is geprovoceerd door het globalisme dat hij nu de wacht heeft aangezegd via hun zetbaas in Kiev en diens opdrachtgevers in de ‘one world government’. Hard tegen hard? JA, hij staat tegenover een blind rijke, moreel totaal verrotte kliek die niets en niemand ontziet in hun machtsgreep.

Geloof het of niet maar ‘in the play’ staat Poetin dichter aan onze kant dan de landverraders van VVD, D66 en de rest van dat verrotte Haagse Kartel.

Collectieve waanzin weer. Groningers die de ´verschrikkelijke´ aardbevingen weer willen weerstaan om die verschrikkelijke Putin een hak te zetten.
Gegen Dummheit kämpfen selbst die Götter vergebens

Schenkt u alvast wat lekkers in, en toost ik op uw gezondheid en welbevinden. Blijf gezond, blijf lezen. Proost !PROOST !

Krijgt u van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond c.s. van zondag 13 maart 2022:
VVD 27, D66 20, PVV 14, JA21 12, Pvda 9, GroenLinks 9, SP 8(-1), PvdD 9, BBB 8, CDA 8(+2), FvD 5(-2), CU 6(+1)Volt 4(-6),SGP 4, Denk 3, Bij1 1, 50+ 1, BVNL 1
Last Edit:8 maanden 2 weken geleden door katertje
Laatst bewerkt 8 maanden 2 weken geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 8 maanden 3 weken geleden #58584
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 7 maart 2022

Peilingen
Ook deze week zien we kleine verschuivingen, maar over een periode van enkele weken is de trend duidelijk. Volt is in drie weken van 10 naar 4 zetels gezakt. VVD is 5 zetels gestegen (naar 27), CDA 2 zetels (naar 8) en D66 en ChristenUnie 1 zetel. Omdat ook de kiezers van partijen als VVD, D66 en PvdA voor circa 15% aangeven dat ze bij de gemeenteraadsverkiezingen lokaal zullen gaan stemmen, is de kans groot dat die partijen op 16 maart meer dan 30% van de stemmen zullen krijgen, volgens Peil.nl

De toestand in de Wereld
De kranten staan vol met meelevende verhalen over de Oeigoerse moslims in China en de Rohingya moslims in Birma, maar als regio’s in Europa meer autonomie wensen, belanden de leiders als het tegenzit in de gevangenis zoals de Catalanen overkomt of in een afschuwelijk gewelddadige burgeroorlog zoals burgers in de Donbasregio mochten ondervinden.Zelfs een land met een duidelijke eigen identiteit zoals Groot-Brittannië werd tegengewerkt en gestraft wegens het verlaten van de EU!

Wij schrijven al jarenlang over de eerdere waarschuwingen van Poetin. En zijn eis om de beloofde veiligheidsgaranties. Deze zijn door het Westen systematisch gegeneerd. Mijn vraag is waarom 'het Westen' er zo op stond om de demarches van Rusland over collectieve veiligheid / uitbreiding van de NAVO te weigeren en zelfs te denigreren.Waarom heeft de regering van Duitsland niet schriftelijk gegarandeerd dat zij een veto zou uitspreken over elk aanvullend NAVO-lidmaatschap. Omdat velen van ons hier zeggen dat Duitsland een kolonie is, net als Japan, en dat de Duitse regering doet wat haar wordt opgedragen te doen door de Verenigde Staten. (kanseliersbrief die bij wisseling van de wacht in Washington bekrachtigd dient te worden).

Eerlijk gezegd zie ik niet in welke andere conclusie Rusland moest trekken, anders dan de interpretatie dat de NAVO opzettelijk was ingesteld op het ondermijnen van de veiligheid van Rusland. Het is moeilijk om de indruk te vermijden dat de NAVO de toevlucht van Rusland tot militaire actie wilde, of op zijn minst accepteerde. En toch, als dat het geval is, waarom leken ze er dan zo slecht op voorbereid... anders dan om nutteloze propaganda en zelfbeschadigende sancties te intensiveren?

In ons deel van de wereld doen we pogingen om iedereen te 'belonen' voor het 'meedoen'. Als je die mensen verheft tot leider van een land, en internationaal blijkt het niet zo te werken, dan wordt het gevaarlijk als ze in woede ontsteken. Ik zat naar Rutte te kijken, die in het Nederlands sprak over zijn warme gevoelens voor het volk van Oekraïne, staande voor de vlag van dat land. Geen Nederlandse vlag te bekennen. En uit alles wat hij doet blijkt dat Nederland wat hem betreft hartstikke dood kan vallen, want die 'sancties' gaan ons schrikbarend veel pijn doen. Los nog van de catastrofale consequenties voor het Klimaat, en onze ambities om op te schalen naar 'duurzaam'.

Uiteraard geen verrassende ontwikkeling, want eerder negeerde hij de uitkomst van een referendum over het door hem bepleitte 'Associatieverdrag' al. En waar ik geruime tijd geleden opperde dat het blijkbaar zijn ambitie was om Stoltenberg op te volgen, wordt het duidelijk dat hij al veel langer premier van de NAVO is, dan van Nederland. Waarbij ook het belang van Europa hem geen donder kan schelen. En nu, door de Russische interventie in Oekraïne, om ervoor te zorgen dat de al acht jaar durende burgeroorlog stopt, omdat Frankrijk, Duitsland en Oekraïne geen enkele moeite deden om 'Minsk II' , na te leven, wordt hij pijnlijk geconfronteerd met zijn machteloosheid.

Als fervent Atlanticus ligt de loyaliteit van Rutte niet in Nederland, of in Europa, maar bij de Amerikaanse 'Warparty'. En die heeft alles uit de kast getrokken om te voorkomen dat 'Minsk II' geëffectueerd zou worden. Terwijl die kliek als een bezetene van leer trok om Rusland te treffen met sancties. En nu is Rutte een'passagier'. Wat ik daarmee probeer duidelijk te maken, is dat Rutte geen "insider" is die begrijpt hoe het werkt. En met hem een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking die machteloos zwaaiend met de kleuren van de Oekraïense vlag, onderstreept dat ze geen begin van besef hebben wat er speelt in Oekraïne en in breder verband in de geopolitieke context. Alles wordt uit de kast getrokken om Oekraïne bij het Westen te trekken. Een referendum waarin ons volk duidelijk aangeeft dit niet te willen, wordt door vrijmetselaar Rutte genegeerd met een kletsverhaal over een inlegvelletje.

MH-17?
Maar weet u, even tussen u en mij...ik denk dat Rutte niet anders kan dan heulen met de olicharge machthebbers/criminelen in Oekraïne en voorbij gaan aan de ligitieme veiligheidseisen van Rusland, als we denken aan de geheime vierpartijenovereenkomst van 8 augustus 2014 die Rutte sloot wegens de heimelijke verstandhouding met de Amerikaanse regering (Obama) over MH-17 bij het frauduleuze ‘onderzoek’ dat de schuld van Rusland vooraf had vastgesteld en om Oekraïne, een echte verdachte in dit geval, vetorecht te hebben over de toewijzing van de schuld in de hele zaak.

Obama was tenminste tegen 2011 begonnen met zijn operatie om Oekraïne over te nemen . Deze operatie was voor hem een ​​van de centrale doelstellingen van zijn hele voorzitterschap op twee termijnen. Oekraïne – en Oekraïne alleen – had nu in zijn macht het vermogen om de deelname van de EU aan hem te leveren. Oekraïne heeft het geleverd, precies wanneer dat het meest dringend nodig was. Dit was essentieel om Oekraïne in staat te stellen de EU binnen te komen. En toetreding tot de EU zou essentieel zijn om Oekraïne in staat te stellen de NAVO binnen te gaan – de volgende belangrijke stap in het plan van Bilderbergers.

Het wordt steeds duidelijker dat de VS Rusland er toe aangezet hebben (geen keuze gegeven hebben) om binnen te vallen met de bedoeling een Syrië/Afghanistan scenario te creëren. Het doel is Rusland te verzwakken op dezelfde manier als de VS in de jaren tachtig de Sovjet-Unie hebben verzwakt met een oorlog in Afghanistan.

Jihadi's for sale
De Turkse geheime dienst heeft de Oekraïense geheime dienst geholpen bij het inkopen van jihadi's in Idlib ( in Syrië) voor $3.000 per persoon om een CIA terreurcampagne te starten in Oekraïne als Rusland het veroverd heeft. Terroristen in Donbass werden getraind op VS-basis Al-Tanf, waarschuwt Russische inlichtingendienst

Wij schrijven al jarenlang over de eerdere waarschuwingen van Poetin. Deze zijn door het Westen systematisch genegeerd. De hypocriete NAVO beroept zich op de defensieve aard van haar organisatie. Hoe moeilijk kan het dan zijn om Rusland de veiligheidsgaranties te geven die het in 1990 notabene heeft beloofd te zullen naleven? De NAVO beloofde (bevestigd door officiële Amerikaanse documenten) haar organisatie "not an inch" op te schuiven in oostelijke richting, in ruil voor de eenwording van Duitsland, maar heeft juist het tegendeel in praktijk gebracht.

Bill Clinton (1994) had de steun van de Warparty nodig om herkozen te worden en lapte de beloofde veiligheidsgaranties aan zijn laars.

In 1997 schreef de neocon-havik Robert Kagan (de echtgenoot van Victoria "Fuck de EU" Nuland, het PNAC (Project for a New American Century) dat Amerika wederom een eeuw de hoofdrol op het wereldtoneel zou spelen. Hetgeen betekende dat PNAC een blauwdruk was voor het met onwettige middelen veroveren van de wereld. Waardoor de aanslagen op 11 september expres toegelaten zijn door personen binnen de regering met het oog op de verovering van Afghanistan, Irak, Iran en de uitholling van de burgerrechten en vrijheid in Amerika.

Dat de Europese Unie een hypocriet en schijnheilig beleid voert tegen Rusland, blijkt momenteel opnieuw uit de aankoop van enorme hoeveelheden Russisch gas, ter waarde van 689 miljoen euro. Dat meldt de Brusselse denktank Bruegel vrijdag op basis van eigen berekeningen. Men zegt de Russische economie lam te willen leggen met economische sancties, maar alleen als het de lidstaten niet te veel pijn doet. Betalingen voor energie zijn vrijgesteld van sancties en er lijkt weinig animo te zijn om dergelijke sancties alsnog op te leggen.

De president van de Oekraïne, Volodymyr Zelensky heeft een emotionele oproep gedaan lid te worden van de EU. De president van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, in Duitsland flagrant mislukt als minister van defensie, reageerde even emotioneel als ondoordacht met de mededeling dat de Oekraïne “bij de Europese Gemeenschap hoort”, “de Oekraïne is een van ons”. Zij is aangesteld bij de EU via Macron, die wilde wel toegeven dat er een Duitse(r) als president van de EU werd benoemd, maar uit eigen belang dan wel een uiterst zwak bestuurder. Die werd gevonden in Von der Leyen. Bijzondere verdienste: zijn was een vrouw. Na een toespraak van Zelensky voor het Europees Parlement werd zijn verhaal met een staande ovatie bekroond.

Emoties zijn goed. En begrijpelijk. Oorlog is vreselijk en onvergeeflijk. Mensonterend. Maar van bestuurders wordt wel verwacht dat men met verstand van zaken en rationeel naar de zaken blijft kijken.

Kennelijk heeft FlintenUschi geen flauw benul waar zij het over heeft. Ze heeft niet vooraan gestaan toen God hersenen uitdeelde. De eigen Rekenkamer van de EU kwalificeert de Oekraïne als een corrupte bende. Naar aanleiding van het rapport daaromtrent van de Rekenkamer is in de pers in september 2021 allerlei informatie verschenen. Ook via ons Nederlandse ANP.

“De financiële steun en energie die de Europese Unie in Oekraïne steekt voor de bestrijding van grootschalige corruptie zijn niet doeltreffend. “Oligarchen en partijen met gevestigde belangen blijven de rechtsstaat in Oekraïne ondermijnen en vormen een bedreiging voor de ontwikkeling van het land”, stelt de Europese Rekenkamer in een speciaal rapport. Dat is gepubliceerd kort nadat het parlement van Oekraïne een wet aannam die de invloed van oligarchen moet terugdringen.....

Empire heeft de opbouw van nazi-georiënteerde mensen in Oekraïne et al. bevorderd, net zoals ze deden in Syrië en Afghanistan. Een van de redenen dat ik denk dat Poetin pissig kan zijn, is dat Rusland wordt gedwongen om een puinhoop op te ruimen die ze niet hebben gemaakt en hetzelfde geldt voor Syrië. Wie gaat het opnemen tegen alle radicale strijders die zijn gecreëerd?

Ik denk niet dat iemand ongelijk had over deze invasie; Ik geloof niet dat Poetin vastbesloten was om binnen te vallen. Ik denk dat hij troepen verzamelde, in de hoop onderhandelingen/gesprekken uit te lokken, maar al zijn redelijke zorgen over onze gebroken verdragen en beloften waren rode lijnen. Ik geloof dat hij al die tijd echt open is gebleven voor gesprekken; maar Oekraïne/VS/NAVO weigeren zelfs maar rekening te houden met zijn zorgen. Ik kan me voorstellen dat hij apathisch is en op dit punt graag feiten op de grond creëert die overeenkomen met zijn eindresultaat. Ik geloof niet dat hij van plan is Oekraïne te bezetten; misschien dat hij meer per stemming annexeert ?

Nogmaals, is het hier algemeen bekend dat de Krim 95% stemde om zich bij Rusland aan te sluiten en dat het CARTER CENTER (o.l.v. Amerikaanse oud-president Jimmy Carter)toezicht hield op de stemming? Dat is een krachtig tegenwicht tegen het onheilspellende 'ANNEXATIE' (over de lijken van dode baby Oekraïense Krimanen, natuurlijk) verhaal dat we horen.

UPDATE
In de hoofdstad Kiev zijn AK-47 vuurwapens verspreid onder gewone burgers die niet met wapens zijn getraind. Veroordeelde misdadigers zijn uit de gevangenis vrijgelatenom mee te doen met wat naar verwachting het karakter kan gaan krijgen van een querrillastrijd. De bevolking wordt ook geïnstrueerd hoe molotovcoctails te vervaardigen.
Het Oekraiense luchtruim is in handen van de Russische strijdkrachten. De Oekraiense marine noch de luchtmacht functioneren. Daarmee is de Russische president ver gekomen met de eerste van zijn twee doelstellingen - de demilitarisering van Oekraïne
Poetins tweede verklaarde doelstelling - de "denazificatie" van het Oekraiense regime: de verwijdering van de geestelijke erfgenamen van Stepan Bandera, die voor Hitler vocht, vereist het innemen van regeringsinstellingen in Kiev en het uitschakelen van deze invloedrijke nazi-elementen en opportunisten, die sinds de staatsgreep van 2014 net de CIA en andere Amerikaanse controle-instellingen nauw hebben samengewerkt.

Meer en meer wordt duidelijk dat de regering in Kiev niet functioneert als een soevereine regering, maar op afstand wordt bestuurd door Washington, of meer direct door de CIA, met een controlecentrum binnen hetzelfde gebouw als de Oekraiense inlichtingendienst.

Dat feit, dat er niets belangrijke in de Oekraïne gebeurde zonder de specifieke opdracht op goedkeuring vanuit de Verenigde Staten, schittert door afwezigheid in vrijwel alle westerse rapportages van de situatie.

Eeuwenoude strijd van Oekraïne tegen Russen ... uh, nee. Alleen revisionistische geschiedenis waarin mensen vandaag doen alsof Rusland de staat Oekraïne al honderden jaren onderdrukt. Het klopt om te zeggen dat Oekraïne al honderden jaren een slagveld is tussen Polen en Rusland. Het katholieke Polen had geprobeerd het orthodoxe Rusland te domineren en vice versa. Het was Peter de Grote die Kiev van Polen verkreeg. Oekraïne heeft nooit een aparte identiteit gehad.

Ik blijf optimistisch dat de as China en Rusland doorgaan met hun inspanningen om het wereldbestuur te veranderen... ten goede. Geen WEF. De dalende aandelenmarkt kan worden gezien als bewijs dat de kenners weten dat Rusland aan de winnende hand is; dat ze denken dat dit niet zo lang zal duren, dat we alleen maar een economische doos van Pandora hebben losgelaten.

De Russen hebben het werk gedaan waarvoor ze er zijn. Deze soldaten gaan naar huis waar ze niet gaan buigen voor de lokale nazi-bullebak. De echte steun voor de nazi's was altijd Victoria Nuland, Tony Blinken, Chrystia Freeland, NYT, NPR.

Ik denk dat het idee was om 'regime change' in Rusland uit te lokken. De constante druk moest Poetin ertoe aanzetten overdreven te reageren. Het werkte, maar niet helemaal zoals de NAVO hoopte.

Voor mij staat vast:Deze 'oorlog' is volledig de bewuste keuze van Amerika. In het recht word je vrijgesproken als je iemand doodt uit zelfverdediging.
Het is duidelijk dat wat Putin doet geheel valt onder zelfverdediging. De daders zijn de Neocons die al in 1992 wisten: "We gaan Rusland nog veel verder aan flarden trekken. Dat het al zijn satellieten kwijt is, is niet voldoende. (Lees het boek van CIA baas Robert Gates, waar hij voormalig VS-vice-pres. Dick Cheney citeert)

Van wat ik lees over de "tweede golf" van vluchtelingen uit Oekraïne naar Polen, Moldavië en Roemenië gaan daar om twee redenen: ten eerste omdat ze hun dure auto's weg willen halen van het Ukie-leger of mensen die zich als zodanig voordoen, omdat de auto's door hen "in beslag worden genomen". Vreemd genoeg 'grijpen' ze vooral dure duitse merken. Ten tweede willen sommigen profiteren van het feit dat de grenscontroles tussen Polen en Oekraïne, die vroeger echt heel streng waren -Oekraïne heeft een bepaald imago- door de chaos vrijwel zijn afgebroken. Je kunt je voorstellen wat voor soort mensen daar misbruik van zouden maken. De stemming in Polen is al aan het omslaan. Veel van de NAVO-wapens waarmee Oekraïne de afgelopen maanden tot aan de nok werd volgestouwt, landden op de open markt ( een wandeling over een van de oekraïense openluchtmarkten was "interessant"). Dus in een notendop, nu zijn de plunderingen en chaos begonnen en zullen mensen orde verwelkomen, ongeacht wie het brengt. En Polen zit in diepe shit. Dat is wat je krijgt van cowtowing naar DE NAVO. Dit zal leiden tot gevolgen waar niemand in de EU zelfs maar van kan dromen in zijn wildste nachtmerries. Oekraïne komt goed als het schieten voorbij is.
De EU - niet.

Als medeplichtigen -- onwetende medeplichtigen meestal -- zie ik de westerse media. Àllemaal gaan ze mee in het narrative. Niemand is bereid om de nuchtere analyse te maken zoals hierboven weergegeven. Allemaal weigeren ze de tekst van Putin te begrijpen en om de inval te verklaren komen ze niet verder dan dat die voortkomt uit psychische tekortkomingen van Vladimir Putin.

Geen enkele van deze journalisten begrijpt dat hij bezig is de toekomst van zijn eigen kinderen tot een miserabele toekomst te maken .

Kom, we gaan wat lekkers drinken. Blijf gezond, blijf lezen ! Proost PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 6 maart 2022, waarbij de plussen/minnen wordt vergeleken met de peiling van 20 februari
VVD 27 (+5), D66 20(+1), PVV 14(-1), JA21 12(-1), Pvda 9, GroenLinks 9, SP 9(+1), PvdD 9, BBB 8, CDA 8(+2), FvD 5(-2), CU 6(+1)Volt 4(-6),SGP 4, Denk 3, Bij1 1, 50+ 1, BVNL 1
Last Edit:8 maanden 3 weken geleden door katertje
Laatst bewerkt 8 maanden 3 weken geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 9 maanden 1 week geleden #58545
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 20 februari 2022

Peilingen
Weinig beweging in de peilingen deze week. De enige die last heeft van weglekkende kracht en daar de hoofdprijs voor betaalt, is Volt. De Kwestie Gündogan kost de Europese jongerenbeweging van D66 drie zetels in de peilingen. Dat valt nog mee, want het clubje vroegbejaarde bakfietspoliticologen maakt een zeldzame puinhoop van wat vooralsnog een overdreven beschuldiging lijkt. Niemand weet wat Gündogan misdaan heeft (behalve het zijn van een allround naargeestig mens met een veel te grote ordinaire waffel) maar dat zag iedereen al). Mevrouw Gündogan heeft een kort geding aangespannen tegen haar schorsing om bij de partij die haar beschuldigt te kunnen blijven. Dan denk je als kiezer toch: sorry, maar mijn stem gaat volgende keer naar volwassen mensen. De rest van het weekrapport komt later.

Op weg naar een totalitaire werkelijkheid
De waarheid doet er niet meer toe. Alles is één pot nat. Of je regeert als kabinetslid of Kamerlid bent van de oppositie: er is geen verschil. Op het Binnenhof wordt de toon gezet door postmoderne prietpraat van inhoudsloze Kamerleden. Hun praatjes behaagziek en nietszeggend. Het nieuwe normaal van politici: links en rechts. Ze zijn het altijd met elkaar eens.

Nog maar een half jaar geleden riep Yasser Ferras, artiestennaam Jesse Klaver, opgewonden dat Rutte moest ophoepelen. Debat regeringsverklaring 2022 sprak diezelfde Klaver alle steun uit voor Rutte en zijn oude wijn en oude zakken. De idioot bestond het om samen met toenmalig minister van Wonen Stef Blok naar Hong Kong te reizen op zoek naar kapitaal voor de Nederlandse woningmarkt. Blijkbaar heel normaal voor hem als fractievoorzitter van een oppositiepartij en controlerend Kamerlid, om het werk van Blok, lid van de uitvoerende macht over te nemen. Diezelfde Klaver heeft ook de Spoedwet en alle andere antidemocratische maatregelen van harte gesteund.

Beweeerde hij vorige maand "dat we de democratische rechtsstaat moeten verdedigen nu er partijen zagen aan de stoelpoten van de democratie. We moeten keiharde grenzen trekken"...en kort geleden (januari 2022) dat we "een systeem moeten krijgen waarin het kapitaal altijd moet winnen". Daar springen toch spontaan de veters van uit je sneakers? Maar wat blijkt? De hypocriet is lid van het WEF...de willige dienaar van de miljardairsclub die de wereld voorbereidt op de slavernij van de mensheid. En wie daar tegen is, stuit op Klavers "keiharde maatregelen". Mijn hemel!!!


Van hetzelfde laken een pak... hetzelfde dubbelspel speelt Lilianne Ploumen van de PvdA. Ook zij doet mee in het WEF. En gaat tekeer tegen Forum voor Democratie. Waarom? Laat zich raden ! Forum is de enige partij die zich keert tegen de handel en wandel van het WEF van Ploumen en haar vriendjes.


Schijndebatten
Kamerdebatten zijn vrijwel alleen nog schijndebatten die niets opleveren. En er is weinig animo om Rutte aan te spreken op het verzaken van zijn regeringsplicht. Neem de Toeslagenaffaire, of de 500 miljard die verdwenen is uit de pensioenfondsen, het recordaantal van 529.000 binnengehaalde emigranten, de belastingdeals met multinationals, de verdubbelde hoeveelheid daklozen, de halvering van het aantal IC-bedden en kaalslag van het verpleegkundig personeel, het doordrukken van het Oekraïne verdrag tegen de uitslag van een nationaal referendum in , het doordrukken van de sleepwet, de financiële steun voor terroristen in Syrië, de visserij en het boerenbedrijf die kapot moeten, de verplichte avondklok, weilanden en Noordzee volplempen met windmolens - en nog heel veel meer.

De waarheid en Rutte zijn twee verschijnselen die vrijwel nooit iets met elkaar te maken hebben. Duidelijk was dat hij nooit de onderste steen boven heeft willen krijgen m.b.t. het neerschieten van de MH-17. Zijn dienstbaarheid in dit verband aan Washington was vóór alles het belangrijkste.

Wangedrag
Maar zijn allerbelangrijkste wangedrag tot nu toe is dat hij tien jaar van zijn premierschap heeft misbruikt om in het diepste geheim Nederland uit te leveren aan het World Economic Forum ...een particulier Zwitsers bedrijf onder bevel van Klaus Schwab die ons allen onder zijn tirannieke technocratie wil brengen

Rutte heeft Schwab goed geholpen. Door zijn toedoen vervult ons land - via geheime akkoorden vastgeketend aan het WEF - een spilfunctie in Europa. Wat er precies is afgesproken blijft geheim. Er wordt door Rutte nooit uitleg gegeven aan de Tweede Kamer. Die zwijgt en staat toe dat een buitenlandse organisatie hier de dienst uitmaakt. Veel belastinggeld vloeit naar het WEF.

Het wordt langzamerhand beter zichtbaar waarom de debatten geen betekenis hebben. Dezelfde politici die in april vorig jaar nog het vertrek van Rutte eisten, blijken stuk voor stuk nauwe banden te onderhouden met het WEF. Ook opponenten steunen Rutte. Voor de Bühne ! Rutte 4 en de oppositie is één pot nat, bondgenoten die optrekken met het WEF, in hun gezamenlijk streven naar de onderwerping van Nederland.

Tien jaar dubbelspel en verheimelijken hebben Rutte 4 mogelijk gemaakt. Zowat alle ministers uit dit rampenkabinet blijken banden te hebben met het WEF. In eigen woorden: omgekocht door het WEF door geld en macht in het vooruitzicht te stellen.

Het wordt kennelijk prima gevonden dat Kaag als vicepremier en minister van Financiën er een bijbaan op nahoudt binnen het WEF in Genève en wiens agenda zij compromisloos uitvoert. De Arthur Seyss Inquart anno 2022 die erop toeziet dat de belangen van de bezetter worden nageleefd. Al jaren bestaan er hechte banden tussen het WEF en Nederlandse politici en ambtenaren. Nederland subsidieert het WEF ( een privé onderneming) en heeft er geheime werkafspraken mee. Juridisch bindend.

Infiltratie
Veel over deze infiltratie is achterhaald dankzij Forum voor Democratie Ons land is contractueel partner in acht (8) WEF-initiatieven, wellicht nog meer. Vier hiervan zijn getekend door Carola Schouten van de ChristenUnie, al beweerde CU-leider Gert-Jan Segers dat het WEF slechts een gezellige praatclub was, en van niets te weten. Maar de projecten waar Nederland en zijn partij aan meewerkt behoren reductie stikstof-uitstoot, beperking klimaatverandering en biometrische identificatie, in gewoon Nederlands: versterking van de controle op mensen. En...niet te vergeten acties om de landbouw terug te dringen. En dan maar volhouden dat je van niets weet ! Da's durven !

De grenzen tussen het nationale belang en penetratie door het WEF zijn vervaagd. Zo bleek Stientje van Veldhoven van D66 gedurende anderhalf jaar haar functie als staatssecretaris te combineren met een functie bij een WEF-gelieerde NGO.
Dames en Heren, lieve lezertjes, dit is postmodernisme ten top: iedereen in verwarring. Iedereen NSB-er. Tout Nederland

Wie er allemaal aan het WEF verbonden zijn? Euhmm, Rutte, Kaag, Jetten (die is ook lid van de Trilateraal Commissie), Robbert Dijkgraaf (sinds kort D66'er), Kuipers (ook sinds kort D66), Hugo de Jonge, Carola Schouten, staatsFinanciën Vijlbrief van D66, staatsFinanciën Van Huffelen van D66, Carien van Gennip van het CDA. Ben er nog niet achter kunnen komen of Ollongren ook haar ziel verkocht heeft aan Opa Klausewitz van het WEF.

Wel een stel oud-ministers, onder wie Jeroen Dijsselbloem PvdA, Edith Schippers van de VVD (al heel lang), Melanie Schulz van Haegen ook van de VVD. We gaan nog verder zoeken naar namen en rugnummers van Nederlandse ambtenaren die deelnemen aan activiteiten van het WEF. Al wel bekend is het WEF lidmaatschap van Birgitta Tazelaar, zij is ambtenaar op BuZa.

En burgemeesters hè ! Burgemeesters van grote steden lopen ook aan de leiband van het WEF., met de titel RegionShapers. Zoals Sharon Dijksma van de PvdA in Nijmegen, Halsema van GroenLinks in Amsterdam, verworden tot kampioen controleren en onderdrukken met haar sadistisch politieoptreden, Bruls, CDA, Nijmegen, Aboutaleb PvdA, Rotterdam e.a.

Met uitzondering van Forum voor Democratie doet iedereen in de Kamer er het zwijgen toe. Media zwijgen als het graf en stellen zich uiterst passief op.

Rutte wrijft zich in de handen
Hij kijkt verlekkerd naar de staatsgreep van het World Economic Forum tegen het Westen zoals die in Canada onder leiding van Trucdeau van start is gegaan . Wat moet het een geweldig gevoel van macht geven om bankrekeningen te kunnen blokkeren zodat truckers geen brandstof en voedsel kunnen kopen !!

Rutte en zijn medestanders willen burgers van hun geld en eigendommen beroven. Ze willen binnen enkele jaren digitaal geregistreerde tegoeden invoeren, met daaraan gekoppeld verscherpte controle op de bevolking. De koppeling met verplichte inentingen en periodieke lockdowns ligt voor de hand. De introductie van nieuwe controletechnieken zoals biometrisch paspoort, komt met medewerking van de Nederlandse overheid steeds dichterbij. De weg wordt vrijgemaakt voor een allesomvattende "reset" omschreven in Agenda 2030.

De democratie nadert zieltogend haar einde.


Alles is zó ondoorzichtig, dat Rutte, als hij eenmaal is vertrokken, een goede kans heeft vrijuit te gaan voor zijn wandaden - door mr. Jeroen Pols van Viruswaarheid aangeduid als "ambtsmisdrijven".

CBDC ( is echt wat anders dan ACDC hoor ! lees maar
Centrale Banken zijn wereldwijd bezig met de digitalisering van geld. Centrale Bank Digitale Munt (CBDC). Weet u wat hier zo speciaal aan is? Dat dit een volledig traceerbaar transactiemiddel is en...programmeerbaar ! Dat houdt in dat de Centrale Bank voorwaarden aan het besteden ervan kan stellen. Dat ook hierbij het WEF grote invloed heeft zal niemand verbazen.

En dat loopt via het Digital Currency Governance Consortium. Dat faciliteert discussies tussen overheden en de private sector over, bijvoorbeeld de houdbaarheidsdatum aan de waarde van de tegoeden en de mogelijkheid om het betaalmiddel enkel bij bepaalde door de overheid en de private sector geselecteerde bedrijven te kunnen uitgeven. Allemaal bedoeld om het gedrag van de burgers te controleren. U weet dat burgers geneigd zijn om bij negatieve rente te vluchten naar contant geld omdat ze de negatieve rente ervaren als een vorm van vermogensbelasting. Om dit te voorkomen moet ECHT geld dus worden uitgeschakeld, waardoor burgers niet anders meer kunnen dan de digitale "munt" te accepteren. Dit betekent dat dat de CBDC niet langer "geld" genoemd mag worden. Het is een transactiemiddel om economische transacties mee mogelijk te maken, maar functioneert niet langer meer als persoonlijk eigendom.Totale controle op iedereen.

Rutte, die primair de belangen van de EU, het WEF en de financiële sector dient, kwijlt al bij de gedachte


Dat beide opties een ernstige inbreuk vormen op de financiële autonomie van burgers en de controle van de publiek-private machthebbers vergroten op de economie, weet ik ook wel. We hebben zo vaak het belang uitgelegd van contant betalen en kopen bij de middenstand. Maar ja, gemak hé!

Hier wilde ik het bij laten voor deze week en probeer wat te ontspannen na de chaos die storm Eunice van vrijdag met 4 omgewaaide bomen een zwaar beschadigd pannendak van garage en schuurtje waar één zo'n kolos op terecht is gekomen en Franklin van vandaag met stromende regen die mijn tuin blank heeft gezet.

Spreekt de Bijbel niet over 7 Plagen? Still 5 to go ...Amai !

Blijf gezond, blijf lezen PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 20 februari 2022:
VVD 23(+1), D66 20(+1), PVV 15, Ja21 13, PvdA 9, GroenLinks 9, SP 9(+1), PvdD 9, BBB 8, FvD 7, Volt 7(-3), CDA 6,CU 5, SGP 4, DENK 3, Bij1 1, BVNL1, 50Plus 1
Last Edit:9 maanden 1 week geleden door katertje
Laatst bewerkt 9 maanden 1 week geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 9 maanden 2 weken geleden #58512
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 13 februari 2022

Peilingen
Geen wijzigingen in de stand van de politieke partijen ten opzichte van vorige week.Vooral VVD, D66 en CDA gaan vervelende gemeenteraadsverkiezingen tegemoet.Als u zich afvroeg waarom Rutte en Kaag dit weekend al aan het CANVASSEN waren voor de gemeenteraadsverkiezingen, dan moet u even naar de verschuivingen op Peil.nl kijken. Hun lokale afdelingen tellen meer lede ogen dan stemmen als het zo door gaat. Dus worden de landelijke kanonnen ingezet om de media te bespelen met afleidingstactieken, en net als de eikeltjespyjama van GroenLinks te profeteren over wie ze allemaal uit zullen sluiten ná de verkiezingen. Vinden de MSM leuk om te horen. Ondertussen staat Rutte 4 landelijk op 26 zetels verlies maar de drie grote winnaars (JA21, Volt, BBB) kopen daar niks voor: die doen niet of nauwelijks mee aan GR22. Dus wie er precies gaan profiteren - geen idee. Maurice de Hond weet alleen dat "mocht Pieter Omtzigt aankondigen dat hij bij de volgende verkiezingen met een eigen partij zal gaan meedoen dan wordt het hele speelveld intensief opgeschud. Hij zal zowel van links, midden en rechts, en van de nieuwe partijen kiezers kunnen wegtrekken."
Maar eerst dus GR22 en die gaan vooralsnog alleen over lokale democratie en plaatselijke kwesties uitsluiting van andere landelijke partijen door landelijke partijen.
Dit alles en meer te lezen op Peil.nl

WOB
Hoe kan dit nou?” was de reactie van Kamerlid Tunahan Kuzu van Denk op de Wob-onthullingen. Wanneer ambtenaren spreken over grondrechtenbeperkingen adviseren ze de minister: ‘Dat zeggen we niet’. “Informatie wordt dus bewust achtergehouden,” constateert Kuzu. En als het dan gaat over een wetsvoorstel dat controversieel is, dan zeggen ze: ‘We zijn op zoek naar een optimale balans, we produceren morgen wel wat zinnen’. Wanneer het gaat om het bewerkstelligen van een gedragsverandering dan zeggen ze: ‘Als de mensen een worst wordt voorgehouden dat er in de toekomst minder vrijheidsbeperkingen zijn, dan zullen ze dat wel slikken’.

Als het electoraat een indruk wil krijgen van de kwaliteit van politici die in Den Haag voor bewindspersoon of volksvertegenwoordiger spelen, dan moet u even deze tekst in uw bovenkamer opslaan: Kamerleden reageren met afschuw op onthullingen over corona-aanpak en roepen eensgezind: we zijn gruwelijk voor de gek gehouden". Daar had moeten staan "we hebben ons bewust voor de gek laten houden en vonden het wel prima". En als u het daar niet mee eens bent, kijk dan eens naar hun stemgedrag over voorstellen om Corona maatregelen te versoepelen of niet in te voeren. Bij de tegenstemmers staan veel namen van parlementsleden die zich nu ineens bedonderd voelen. Volksvertegenwoordigers die andersdenkenden regelmatig als wappies hebben weggezet. Hypocrieten en huichelaars.

Volksverlakkerij wordt nu in de Haagse wandelgangen geroepen, maar dat wist de wereld buiten het Haagse praathuis al twee jaar. Overigens een merkwwaardig verwijt uit de mond van die parlementsleden, want het is de doorsnee Nederlander die met steun van het merendeel van de zetelende politici herhaaldelijk straal voor de gek is gehouden. Zij waren het die het beleid van uitsluiting, opsluiting moesten accepteren.

In de communicatie van het ministerie van Volksgezondheid wordt zonder omhaal gesproken over de wankele basis voor het inperken van grondrechten en de ondemocratische aard van de noodverordeningen. En wie stond aan het roer van dat ministerie? Juist het liegende orakel en dat is nu bevestigd. Wat antwoordde de huidige Minister van VWS? Hij vraagt om begrip voor het denken en doen van zijn ambtenaren top. Want “we moeten ons ook wel realiseren dat de afgelopen twee jaar er onder hele hoge druk en echt in een crisissituatie is geacteerd” En ook deze minister denkt dat hij semantisch kan goochelen met het waarnemingsvermogen van de Nederlandse samenleving?

Hoezo “we” en hoezo “crisissituatie”? Dat “we” kan nooit slaan op het overgrote deel van de samenleving, want die realiseerde zich terdege dat ze belazerd werden en die “crisissituatie” werd bewust door verantwoordelijke bewindslieden en steunende parlementsleden gecreëerd en in stand gehouden. Ook dat bevestigt het stemgedrag in de achterliggende twee jaar. Deze Minister beseft blijkbaar niet hoe kwalijk zijn ambtenaren, voorganger, diens beschermer de Minister-president hebben geacteerd.

Door hun opstelling, instelling en "beleid" zijn Nederlanders van uiteenlopende leeftijd gestorven omdat zij door het afschalen niet de noodzakelijke zorg kregen; zijn ondernemers, winkeliers, recreatie houders etc. op de fles gegaan; is de jeugd het gewenste onderwijs onthouden en kampen met grote onderwijsachterstanden; hebben mensen geen afscheid kunnen nemen van hun overleden familieleden, vrienden en kennissen; heeft het merendeel van de samenleving zich moeten laten inspuiten met in tijdsduur en beschermingsgraad ineffectieve vaccins, in de hoop daardoor wat meer bewegingsvrijheid terug te krijgen. Vaccins, die daarom ook geen vaccins mogen heten omdat zij niet beschermen en slechts een voorlopige toelating hebben gekregen omdat zij niet alle verplichte stadia van onderzoek hebben doorlopen, maar rechtstreeks op mensen werden uitgeprobeerd waardoor velen, zeer velen van hen ernstige gezondheidsproblemen kregen door die vaccins, in veel gevallen leidend tot de dood. Informatie die bekend was. Medische experimenten op mensen. Voor geld, voor carrière vooruitzichten.
Lager kan een mens niet zinken.

Het hele Corona beleid berust op leugens, bedrog, gemanipuleer en nepnieuws; op framing en doxing...


Dat kan niet afgedaan worden met begrip vragen, sorry zeggen, het is me enigszins ontgaan en ik had er eerder en dieper in moeten duiken. Het hele Corona beleid berust op leugens, bedrog, gemanipuleer en nepnieuws; op framing en doxing; op het schenden van het vertrouwen dat de samenleving in hun bewindslieden en volksvertegenwoordigers zouden moeten hebben.

Oudere mensen bij wie het boven hun verstand gaat dat ministers, volksvertegenwoordigers wiens universitaire opleiding en vorming zij hebben gefinancierd met torenhoge belastingafdrachten, hen nu koud, gewetenloos en moederziel alleen de dood indrijven. "Nutteloze opvreters" "Baskets of deplorables". Mensenrechtenschendingen !! Daarvoor past een maatregel die in niet-democratische samenlevingen gebruikelijk is: heropvoeding en nooit meer terug in het openbare leven

Mildere variant, blijkt gevaarlijker mutatie
Voor wie dacht dat met Kuipers een mildere variant van Hugo de Jonge was aangetreden, moeten we teleurstellen. Hij blijkt in werkelijkheid een gevaarlijker mutatie om in vakjargon te blijven. Corrupt, corrumpeerbaar dan wel chantabel, hoe dan ook ongeneeslijk ongeschikt voor zijn ministerspost.

Democratie en verkiezingen zijn een toneelspel van geheugenverlies en valse beloften.


Ministers hebben een eigen agenda. Democratie en verkiezingen zijn een toneelspel van geheugenverlies en valse beloften. Ongestoord illegale gedragsregels maken van onze grondrechten !

Zeker nu blijkt dat Kuipers niet immuun is voor corruptie. Eerder deze week uitte zich dat al in de schijn van belangenverstrengeling omdat privépersoon Kuipers een positie bekleedde bij een bedrijf dat nu miljoenen claimt bij het ministerie van minister Kuipers. Nader volksonderzoek concludeert vandaag dat dokter Kuipers in zijn recente verleden als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg een stuk blundersoftware bijeen gesywert had bij VWS, tegen waarschuwingen voor zijn ethische gezondheid in en zonder deugdelijke aanbesteding bovendien.
Door en door integere minister (aka graaf Dracula): sjoemelt met aanbestedingen. Dat kan gewoon niet waar zijn. Bedenk ik ineens...hoe zou het liggen met de ‘corona pas’ waar hij zo’n fanatiek voorstander van is? www.ad.nl/binnenland/gewaarschuwde-kuipe...edewerkers~a6a1bb18/

Rutte 4 regeert namens een hoger echelon
Nu duidelijk wordt dat veel regeringsleiders handelen in opdracht van de globalisten gaat de massa inzien dat de repressieve coronamaatregelen niet onze gezondheid dienen maar zijn bedoeld voor toekomstige in te voeren maatregelen. Met het CTB (CoronaToegangsBewijs) als voorloper van de nieuw in te voeren digitale EU-ID pas, en over een aantal jaren zal de CBDC(Central Bank Digital Currency) ons contante geld moeten vervangen. Een bankrekening bij de ECB is bedoeld voor de “veiligheid” van het digitale geld. Dat daarmee een social credit systeem wordt uitgerold is bijzaak. Ook het sparen van CO2-punten is een leuke bijkomstigheid voor een veilig en gezond leefklimaat. Het zijn vastgelegde afspraken conform Agenda 2030 van het WEF/VN, echter niet van onze lokale politici die de leefomstandigheden in onze eigen omgeving willen verbeteren door het inzetten van onze belastingcenten. Daar blijft weinig van over als onze Minister van Financiën ook financiële afspraken heeft met het hogere echelon.

Vandaag las ik ergens dat er vier Amerikaanse B-52 bommenwerpers zouden zijn geland in GB. Daar passen atoombommen in. Hoe spannend kunnen ze het maken.

Het recht wat stom is, maakt recht wat krom is
De gerechtelijke procedure van Stichting Ademvrij krijgt een interessante wending. Landsadvocaat, Pels Rijcken, stelt dat wetenschappelijk bewijs voor Covid maatregelen onnodig is. Wat de inhoudelijke gronden betreft, die zijn best interessant te noemen. De landsadvocaat ontkent namelijk niet dat er geen overtuigend wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit van mondkapjes. Zo schrijft Pels Rijcken: “Met het treffen van maatregelen in deze crisis kan niet worden gewacht totdat wetenschappelijk het effect van een maatregel is aangetoond. Dan is elke maatregel te laat. Eiseressen baseren hun vorderingen dan ook ten onrechte, op de stelling dat eerst wetenschappelijk bewijs zou moeten worden afgewacht voordat een maatregel kan worden ingevoerd.” Een verbijsterend antwoord, als je bedenkt dat onze bewindslieden steeds maar weer roepen dat we “de wetenschap moeten volgen”.

De landsadvocaat heeft ook geen verweer tegen de stelling dat in de rapporten van de ECDC die ten grondslag liggen aan de mondkapjesplicht gewoon te lezen is dat er geen bewijs is voor de effectiviteit van mondneusmaskers. Bizar genoeg stelt Pels Rijcken dat er sinds het verschijnen van het ECDC rapport een meta-studie is geweest van Brosseau c.s. van de universiteit van Minnesota die ook concluderen dat er geen bewijs is voor de effectiviteit van mondkapjes! Maar, stelt Pels Rijcken, dit bewijst niet dat mondkapjes niet werken. De bewijslast wordt hier dus omgedraaid!
ademvrij.nu/mondkapjes-documentatie-bij-bodemprocedure-2/

Raad van Europa
Tot slot nog dit bericht: In januari 2022 heeft de Raad van Europa besloten dat verplichte vaccinatie legitiem is. De resolutie is opgesteld door een Weens SPÖ-raadslid. Deze resolutie zet de resolutie van 2021 op zijn kop en staat ineens verplichte vaccinatie toe. Een jaar geleden was de Raad van Europa duidelijk tegen verplichte vaccinatie en discriminatie van niet-gevaccineerden. Nu is verplichte vaccinatie niet langer een een probleem de Raad van Europa.
Het was met de Neurenberg Code, een van de belangrijkste politieke argumenten van de mRNA-critici: de Raad van Europa had zich in zijn resolutie van 27 januari 2021 duidelijk uitgesproken over de kwestie van “COVID-19 vaccins: ethische, juridische en praktische overwegingen“.
Rechters gekocht? George Soros en Bill Gates zijn twee van de grootste donoren van de Raad van Europa. Bij het EHVRM zijn 22 rechters uit de Sorosstal (NGO's) geinstalleerd.

The shit is going to hit the fan...het echte werk gaat beginnen. De QR was Spielerei….
Ondanks alle protesten de (EU) machtsmachine, de globale verpletterende wals, gaat onverminderd verder. De elitaire deep state, ze hebben vierkant en ronduit schijt aan iedereen (groot understatement, gezien de miljoenen lijken), het doel, het vierde rijk zal en moet er komen. Totale onderwerping; “You’ll Own Nothing, And Be finished”…


Voor er iemand aanbelt met een dwangbuis om me af te voeren ..blijf gezond, blijf lezen Proost !PROOST !
Last Edit:9 maanden 2 weken geleden door katertje
Laatst bewerkt 9 maanden 2 weken geleden doorkatertje. Reden: inkleuren
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 9 maanden 3 weken geleden #58485
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 6 februari 2022

Peiling
De peiling van vandaag verschilt niet van die van de vorige week. Maar als je de uitslag vergelijkt met die van een jaar geleden dan zie je pas goed hoeveel er electoraal veranderd is. VVD en CDA staan er een stuk slechter voor (-25), JA21, VOLT en BBB scoren nu 27 zetels meer dan 1 jaar geleden.
In de nieuwe peiling van Maurice de Hond zien we een ongekend verlies van zetels voor de VVD in amper een jaar tijd. De partij van Mark Rutte wordt gepeild op 22 zetels, twaalf zetels minder dat het op dit moment heeft in de Tweede Kamer. Ook de PVV heeft een paar zetels ingeleverd. De BoerBurgerBeweging laat een ongekende groei zien, ook JA21 en Volt zijn niet meer weg te denken.

BBB behoort in alle peilingen tot de grootste winnaars, een jaar geleden was vrijwel heel Nederland nog onbekend met deze partij. Maar in diverse peilingen kan de partijen op zo’n zes tot acht zetels rekenen. Het laat zien dat veel Nederlanders klaar zijn met het onevenredig aanpakken van boeren, het bureaucratische geneuzel omtrent de stikstofcrisis en het uitblijven van de nieuwe bestuurscultuur. In een jaar tijd is de partij van Caroline van der Plas niet meer weg te denken. Ook JA21 en Volt hebben een soortgelijke groei doorgemaakt, de traditionele partijen verkwanselen het en nieuwe partijen profiteren hier optimaal van.

Coronamaatregelen..
Paniek bij de WEF-puppets want de zorgvuldige gecreëerde verdeeldheid onder het volk begon in hoog tempo te verwateren onder invloed van de boostercampagne.De eerder geprikte mensen weigerden hun mouw opnieuw op te stropen voor nog weer een derde prik en het draagvlak onder het leugen- en bedrog beleid verzwakte nog verder.
De nieuwe Min.Volksgezondheid Ernst Kuipers werd al bij zijn eerste publieke optreden betrapt op leugens en de MSM bleken nou eens niet te beroerd om hier melding van te maken.
Zoals van het feit dat de coronacijfers zwaar vervuild zijn omdat patiënten die voor iets geheel anders aanklopten bij de ziekenhuizen en daar een stok in de neus tot aan de hersenbarrière kregen en waarbij de inhoud tot 60 sequences werd opgevoerd waarna ze dus "positief" op corona testten, en...als coronapatiënt te boek kwamen staan. Kassa !

En wonderen zijn de wereld nog niet uit...toen ineens kregen kritische wetenschappers en ziekenhuisdirecteuren een podium. Burgemeesters, die tot voor enkele weken nog de ME op je nek stuurden als je wilde demonstreren, stuurden een brandbrief waarin het kabinet wordt aangespoord tot koerswijziging.
Het snel afbrokkelende publieke draagvlak onder het beleid leek een begin te zijn van een ongewenste hereniging der geesten, en dat vereiste dus een herschikking van de schaakstukken op het strategische speelveld.

Een nieuw charmeoffensief. Je zou er bijna in geloven. Ineens roepen politiek en experts van OMT en RIVM dat de maatregelen schadelijk zijn voor de samenleving en zelfs voor de volksgezondheid en worden versoepelingen gepresenteerd als waren ze een verlossing. Natuurlijk allemaal om het gedeukte vertrouwen in het "gezag" te herstellen en daarmee massale afvalligheid te voorkomen.

De bevolking begint wakker te worden
Wat de mensheid wereldwijd nu al maanden voor zijn kiezen krijgt, mag een misdaad tegen de mensheid genoemd worden.De democratie is overgenomen door een medische dictatuur en er wordt een agenda over ons uitgerold(een verborgen plan van elite, die probeert een nieuwe wereldorde te scheppen). But the window of opportunity is narrow, dus kop houden en doen wat we zeggen. Het WEF met hun zelfbenoemde leider Klaus Schwab heeft heel slim de elite bij elkaar gedreven om gezamenlijk aan de borreltafel te fantaseren over mondiale plannen vanuit hun eigen koker. Als je de wereld en de mens wil verbeteren dan moet je dat doen vanuit de hoogste kringen. Zonder inspraak en tegenstribbelende eigenwijze mensen van de lokale bevolking die niets op hebben met de bevolking aan de andere kant van de wereld. Het herinrichten van de wereld en de toekomstige transhumanisering van de mens lukt alleen als we ons braaf conformeren aan het gezag. Vergelijkbaar met een zit in de “relaxstoel” van de tandarts waar je stil moet zitten om te voorkomen dat de boor een gat boort in je oor. Wij leven nu in een wereld die alles wat normaal is gek heeft verklaard en alles wat gek is als normaal. Het is een wereld waarin logica wordt vermeden en domheid geaccepteerd; waar de waarheid wordt aangevallen, terwijl de propaganda en leugens worden omarmd.Het is een wereld waarin de ouderen, zieken en verzwakten worden vermoord; het is een wereld waarin kinderen en niet zieke mensen worden mishandeld door de staat, dankzij een gefabriceerde corona pandemie…

Volgens corrupte politici en haar media is een vaccin de enige oplossing om het COVID-19 "gevaar" te bestrijden. Een leugen vermomd als waarheid. Een vaccin tegen een virus of influenza is niet mogelijk, omdat de virussen voortdurend muteren,waardoor een vaccin overbodig is. Maar nu, voor het eerst in de geschiedenis heeft men mRNA-vaccins, ook wel genetische vaccins genoemd. Deze grijpen rechtstreeks in het genetisch materiaal van het menselijk lichaam en veranderen zo het individuele genetische materiaal in de zin van een tot nu toe verboden, zelfs criminele, genetische manipulatie. De vaccinboeren doen dus een Monsanto'tje en de mensen zijn proefkonijn.

“Het vaccin kan mutaties (veranderingen) in je DNA (je erfelijke codes) veroorzaken. Dit is geen kleinigheid’’,zegt onze eigen dr. Peter Borger.Na zo’n nieuwe mRNA-vaccinatie kunt u de symptomen van de vaccinatie niet meer op een andere manier laten genezen. U zult met de gevolgen moeten leven, want ze kunnen niet meer worden behandeld door simpelweg adjuvante toxines uit het menselijk lichaam te verwijderen, net zo weinig als het mogelijk is om de oorzaak van een persoon met een genetische afwijking te behandelen, omdat de genetische afwijking eenmaal aanwezig voor altijd en onherroepelijk blijft bestaan!..

Deze mRNA-vaccins kunnen ook kanker en andere ernstige schade veroorzaken, omdat het misbruik van cellen op de lange termijn kan leiden tot het risico van celdegeneratie of zelfs kwaadaardige celveranderingen, wat door de voorstanders van deze nieuwe genetische vaccins altijd heftig maar ten onrechte wordt ontkend, ondanks het gebrek aan klinische ervaring met deze vaccins.Al degenen die in de toekomst met deze nieuwe vorm van vaccinatie zullen worden gevaccineerd, uiteindelijk niets meer dan proefkonijnen in een laboratorium met potentieel 7 miljard testpersonen.Voormalig NIH (National Institutes of Health) wetenschapper Dr. Judy Mikovits vindt het misdadig om mRNA-vaccins op mensen te testen.Deze nieuwe mRNA-vaccins is een ongekende misdaad tegen de mensheid in zijn omvang, die nog nooit eerder in zo’n brede vorm in de geschiedenis is gezien.Deze experimentele RNA-technologie die Bill Gates al meer dan tien jaar ondersteunt…
In 2019 verklaarde Bill Gates dat zijn “investering in het wereldwijde vaccinatiebeleid” zijn beste investering ooit was. 10 miljard dollar leverde 200 miljard dollar “economisch voordeel” op. En daar gaat het toch maar om...om POEN !

De farmaceutische industrie maakt zich schuldig aan misdadige praktijken op systematische schaal.De hele gezondheidszorg is corrupt. Het geld van de industrie zit overal. Ze kopen iedereen om die in de weg staat. Niet alleen artsen, maar ook patiëntenorganisaties, autoriteiten, ministers van gezondheid.De farmaceutische industrie heeft meer doden op haar geweten dan de maffia.De farmaceutische industrie gaat letterlijk over lijken om zijn doel te bereiken.Voor miljardenwinst als hoogste waarde moet alles wijken en gaan bazen over lijken.

De farmaceutische industrie op zich is een groot complot tegen de mensheid.Niet het genezen van mensen is het doel van de farmaceutische industrie, maar zoveel mogelijk winst te maken.Als je ziek bent verwacht je dat ze beter maken, maar aan gezonde mensen verdienen de farmaceutische instanties geen geld…Wat wij vandaag gezondheidszorg noemen, niets te maken heeft met echte gezondheid.

Er heeft een geweldige fraude plaatsgevonden bij de grote farmaceutische bedrijven ten aanzien van de corona vaccins.
Deze ‘vaccins’ hadden nooit op de markt mogen komen want uit de onderzoeken bleek dat er veel meer mensen doodgingen in de "gevaccineerde groep" dan in de "placebo groep".
Wanneer dit gebeurt dan is het over en sluiten voor een vaccin, want het mag dan niet op de markt komen.
Uiteraard is dit toch gebeurd en de goedkeuring is in eerste instantie gekomen van de FDA. Dit hoort een onafhankelijke overheidsorganisatie te zijn, maar de helft van de jaarlijks begroting van deze club is afkomstig van de farmaceutische industrie en heeft zelfs een toezichthouder in dienst genomen die rechtstreeks van BIG Pharma afkomstig is.
En voor toelating op de Europese markt, het incestueuze en frauduleuze EMA, geleid door langjarig lobbyiste van de farmaceutische industrie....netwerken!

Corona, verdienmodel
Tijdens deze wereldwijde crisis zijn onze oneerlijke economische systemen erin geslaagd om buitensporige meevallers te bieden aan de rijksten. En de rijksten werden obsceen rijker door en tijdens de gecrëerde pandemie. De tien rijkste mensen ter wereld hadden al een obsceen vermogen, maar zijn sinds de start van de pandemie nog vele malen rijker geworden. Zij harkten gezamenlijk per dag ruim 1,1 miljard euro bij elkaar.( rapport Oxfam) De rijken der aarde wisten ook nog eens handig te profiteren van de steunmaatregelen van overheden

Niets is wat het lijkt ...
De corona nep pandemie werd al in 2010 in het Rockefeller Lockstep Scenario aangekondigd en tot in detail beschreven. De nep pandemie die wereldwijd op de mensheid werd losgelaten moest namelijk verbergen dat de financiële markten volledig in elkaar waren gestort en alleen overeind konden blijven door enorme bailouts van de centrale banken. In het laatste kwartaal van 2019 vond een bailout van banken plaats voor een totaalbedrag van 4,5 biljoen dollar. Genoemd werden Goldman Sachs, J.P.Morgan Chase en Citigroup ...Wij hebben daar meen ik over geschreven

Men wist dat het financiële systeem aan het eind was gekomen en dat dit kunstmatig nog enige tijd in de lucht kon worden gehouden door het bijdrukken van absurde hoeveelheden geld. Maar voor dat bijdrukken moet een reden zijn en zoals dat gaat in het wereldje van "ons kent ons" en " I'll scratch your back if you will mine" werd in nauw overleg met de WHO de jaarlijkse seizoensgriep tot corona pandemie gebombardeerd. Christian Drosten van het Duitse Charité Hospital knutselde wat aan de PCR-test van Kary Muller, een instrument dat echter nooit bedoeld was en ook totaal ongeschikt om te diagnosticeren, en het varkentje werd gewassen.

Waar de nep pandemie vooral voor was bedoeld was het trainen van de bevolking in gehoorzaamheid en verregaande vrijheidsbeperkingen. Dit was nodig, want wij bevinden ons nu in de allerlaatste fase voordat het systeem werkelijk gaat klappen en dan moeten autoriteiten in staat zijn om een woedende bevolking onder controle te kunnen houden.

Waar het in feite op neerkomt is dat het financiële systeem wederom in elkaar was gestort en de corona pandemie een perfecte dekmantel was om de nieuwe bailout van de grote banken te verdoezelen. Welke banken eind 2019 zo diep in de problemen zat dat die met dat soort enorme bedragen moesten worden gered was toen nog niet bekend.

Kom, we gaan wat lekkers drinken ! Op uw gezondheid en welbevinden. Blijf lezen ! Proost PROOST !

Wegens geen verschuivingen in voorkeur voor politieke partij, is de politieke stand van het land is gelijk aan die van vorige week
VVD 22, D66 19, PVV 15, JA21 13, Volt 10, PvdA 9, GroenLinks 9, PvdD 9, SP 8, BBB 8, FVD 7,CDA 6,CU 5, SGP 4, DENK 3, Bij1 1, 50Plus 1
Last Edit:9 maanden 3 weken geleden door katertje
Laatst bewerkt 9 maanden 3 weken geleden doorkatertje. Reden: inkleuren
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.373 seconden