Vraag UPDEET: Peilingen en Keek op de Week

Meer
5 maanden 2 weken geleden - 5 maanden 2 weken geleden #54496 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 26 mei 2019

Peilingen
Opiniepeiling van Maurice de Hond geeft aan dat VVD weer nipt de grootste is, en meer mensen de PvdA weer een kans geven. Acht kleinere partijen volgen nu op duidelijke afstand. De peiling van vandaag laat zien dat we electoraal gezien in een nieuwe fase zijn gekomen, die best eens bepalend kan zijn tot aan de volgende Tweede Kamerverkiezingen.
We zien een kopgroep van 5 partijen (FVD, 24, -3), VVD(25), PvdA en GroenLinks (16, +1) en het CDA. Deze 5 partijen hebben twee derde van het electoraat achter zich. (PvdA mocht blijkbaar van het electorale strafbankje af. Inmiddels geeft bijna een kwart van de Nederlanders die partij nu een kans).
De 8 kleinere partijen volgen nu op duidelijke afstand. D66 staat op 10 zetels (-1). Bij EP2014 haalde die partij nog 15,5 procent en was toen de grootste. Nu is de score onder de 7 procent. Daarmee is het duidelijk dat D66 in dezelfde penibele electorale positie zit als de PvdA tussen 2013-2017. Deze 8 kleinere partijen hebben een derde van de kiezers achter zich.
SP en PVV behoren tot deze groep en Maurice de Hond acht het vrijwel onmogelijk dat die twee partijen -in ieder geval tot en met de volgende Tweede Kamerverkiezingen- weer aansluiting kunnen vinden bij de kopgroep.
Vervolgens heeft De Hond c.s. een rapport gepubliceerd waarin dieper wordt ingegaan op de werking van de opkomst en het Frans Timmermans effect op de uitslag van EP 2019
En is er binnen de kopgroep een aantal belangwekkende vraagpunten voor tot aan de volgende verkiezingen:
Wat wordt de impact van de nieuwe leider van het CDA (Hoekstra of De Jonge)?
Wat gaat de VVD doen, nu voor de tweede keer gebleken is, dat Rutte’s electorale aantrekkingskracht minder is dan voorheen? (Ondanks zijn inzet bij de verkiezingen in de laatste week voor de verkiezing scoort de VVD weer niet meer dan 15 procent). Een VVD, die in een soort electorale klem kan komen met FVD aan de rechterkant en een sterker wordend CDA aan de linkerkant. Zal de VVD electoraal een vergelijkbaar verval ondergaan als het CDA in 2012 en de PvdA in 2017?
Hoe zal FVD zich electoraal verder ontwikkelen? Het lijkt erop dat die partij de electorale positie heeft overgenomen van de PVV. Maar de groep kiezers die zich aangesproken voelt tot dit soort partijen is op dit moment maximaal 20 a 25 procent. Wat gaat er gebeuren op links met GroenLinks en de PvdA? De helft van de kiezers wil hetzij uit de EU of wil zoveel mogelijk op de rem trappen. Onder de kiezers van FVD, PVV, SP en 50PLUS is het de overgrote meerderheid.
De helft van de kiezers wil een verdere samenwerking organiseren binnen Europa. ….
Interessant? Dit alles en nog meer vindt u allemaal op Peil.nl

EP-verkiezingen
Wat was het dat Frenske dun Urste uut Zitterd werd gekozen tot Frans de Grote? Wat is of was zijn geheim? Was het zijn geniale plan, op het allerlaatste moment, om de minimumlonen in Nederland gelijk te trekken met die in Midden Portugal, Oost Tessaloniki, en de regio Plovdiv?
Was het de gunfactor? Dat mensen het met name hem, de aimabele en erudiete Limburgse beroepsbureaucraat, zo van harte gunden om nogmaals voor een periode van 5 jaar 30.000 euro netto per maand - plus pensioenregeling - naar binnen te harken? Bijna 20% van de stemmers ging voor Frans.(20 % van 40 %! )
Maar goed...Je voelde het aankomen...het enthousiasme van het electoraat. Als een roller-coaster. Iedereen had het over Frans. In de familie. Bij de buren. Op het werk. Bij de bakker en tijdens het uitlaten van de hond. Bijna iedereen overwoog op Frans te stemmen. Er was bijna niemand die niet overwoog om op Frans te stemmen. Frans leefde. En Frans stemde op zichzelf. Weer een stemmetje erbij, bij die toch al grote hoop stemmen van fens voor Frens. Het is dáárom dat die landslide overwinning van Frans ook zo logisch is...toch?

Het Timmermans effect
Diep in de volgende eeuw zullen de mensen in Europa spreken over het Timmermans Effect. Weinigen zullen dan nog weten dat die Europese uitdrukking stamt uit 2019. Om exact te zijn, uit 23 Mei 2019. Het staat dan voor een overwinning die zoals gezegd als een tsunami over ons land denderde en de juichende bevolking verneukte tot in de volgende vijf generaties
Want kennelijk is er niemand die zich afvraagt hoe de PvdA ineens out of the blue kon winnen. Ja, Maurice de Hond voorspelde maanden geleden al dat Brusselmans er aan zat te komen. En mij viel op dat er vanaf dat moment ook heel behendig in de richting PvdA werd gestuurd. Ohw, het kwam door het "debat" ...maar natuurlijk..!. De stemmers hebben zich door dit debat ineens massaal bekeerd tot de PvdA. Wat een baarlijke nonsens ! Deze laatste verkiezingen - vooral deze laatste verkiezingen - hebben laten zien dat verkiezingen een FARCE zijn.

Irrelevant
Het is totaal irrelevant wat u stemt. Waar moest u uw uitgebrachte stem ook alweer in deponeren? Juist in de kliko. En daar blijft ie. Want stemmen is niets meer dan een massale peiling die per definitie genegeerd wordt en waarvan de “verkiezingsuitslag” vooraf al vast ligt. Democratie geeft u slechts de illusie van keuze. De pionnetjes genaamd politici en politieke partijen krijgen een vooraf bepaalde hoeveelheid zetels. Zij ”winnen” die zetels slechts en alleen om het sentiment in de maatschappij te vertolken binnen de Tweede Kamer; het "theater van de lach" die u in de illusie van democratie moet doen blijven geloven.

Frans Timmermans moet president van de EU worden. Dat werd al bepaald voordat u de man leerde kennen als het rondreizende "oliemannetje" voor regime change activiteiten van de Verenigde Staten. Met acties op het Maidan plein, want CIA had beslist dat Poroshenko, die al jaren de man van de CIA was, "onze man in Kiev" moest worden. Daarna zijn walgelijke jank-optreden voor de Verenigde Nazies.

Mondkapje
Leuk was wel dat zijn narcisme hem bijna de kop kostte toen Jeroen Pauw hem in de hoek dreef en Timmermans er "inside-information" uitflapte over de toedracht met de ramp MH-17. Die verspreking impliceerde dat het vliegtuig niet door een BUK-raket was getroffen, het vliegtuig zou dan uiteen gespat zijn in de lucht, maar getroffen door een air-to-air missile waardoor de luchtdruk in de cabine wegviel, waardoor automatisch mondkapjes uit het plafond worden neergelaten. Deze info had natuurlijk nooit of te nimmer naar buiten mogen komen want hiermee wordt de theorie dat vlucht MH-17 zou zijn neergeschoten door een BUK-raket volkomen onderuit gehaald. Dit sluit onmiddellijk de pro-Russische separatisten als daders uit.
Timmermans heeft Pauw sindsdien gemeden als de pest en de cholera samen.

Maar goed, de fine fleur zette een kruisje bij zijn naam zonder dat iemand doorvroeg over zijn standpunten, of waar hij trots op was. Oekraïne? MH-17? "Deal" met Turkije? Syrië? Libië? Zijn scherpe analyse over de onmogelijkheid dat Rusland en China ooit een verbond zouden sluiten? Zijn verwachting dat sancties tegen Rusland, die de EU en ons land zware economische schade toebrachten, binnen de kortste keren zouden leiden tot de val van de door hem gehate Poetin? Zijn liefhebbende opmerking dat de islam al tweeduizend jaar bij Europa hoort...dat terwijl de islam pas 1400 jaar bestaat en een paar eeuwen geleden "met kop en kont" Europa uitgeknikkerd werd. Het kwam niet voorbij.

Hij was "Onze Frans", en als het tegenzit gaat hij straks de Europese Commissie leiden. Dan condoleer ik de medelanders die dat mogelijk hebben gemaakt, tenzij hij onverwacht uit een ander vaatje gaat tappen. De man is een ras-opportunist, dus onmogelijk is dat niet, maar Trump moet het al wel érg bont maken wil Frans Timmermans afscheid nemen van zijn 'Atlantische' geloofsbrieven.

En dan dit nog ….
Alle commentatoren die te hoop liepen tegen die Hans Brusselmans-satire, omdat het daarin niet ging over de inhoud, zien niet hoe het persoonlijke al jarenlang de inhoud overtroeft, waar het slotdebat ook geen confrontatie was tussen de belangrijkste kandidaten voor een zetel in het Europees parlement, maar tussen de haantjes Rutte en Baudet, waarbij de "wedstrijd" ook als zodanig werd beschreven in de commentaren. Tom Jan Meeus zag, tot zijn genoegen, dat het omslagpunt in de tweestrijd het moment was waarop Rutte de MH-17 erin schoot, die tijdens zijn vlucht uit de lucht werd geplukt, omdat Den Haag had zitten slapen toen de berichten binnenkwamen dat het luchtruim ter plaatse onveilig was. (Al blijf ik ervan overtuigd dat het een door VS/NATO/Israel geplande criminele daad was, uitgevoerd door Oekraïne)

Vanaf dat moment begon 'scheidsrechter' Frits Bolkestein te klappen voor Rutte. Maar als er nou toch één dossier is waar de Europese Unie steken heeft laten vallen, dan is het wel Oekraïne alleen al door het niet beveiligen van de burgerluchtvaart boven dat oorlogsgebied. Probleem is evenwel dat zorgvuldig Imago Management het sentiment een andere kant op heeft gestuurd, en dat die MH-17 daarom nu als wisselgeld een politieke discussie over 'Europa' kan beslechten.

Exitpolls i.p.v. verkiezingen
"Gekozen" dus door 18,1 procent, nog niet eens de helft van de opgekomen veertig procent van de stemmers. Zestig procent negeerde de Europese verkiezingen. Die zestig procent heeft gewonnen. Omdat een exitpoll hier voldoende blijkt om de zetels toe te wijzen! Om politieke "kopstukken" om een reactie te vragen over de "uitslag". Het signaal dat daarmee wordt afgegeven is dat de verkiezingen zelf er eigenlijk niet toe doen. Het is poppenkast.

Volgens de 'Exit-poll' heeft Frans Timmermans overtuigend gewonnen. Ik ben dan ook zeer zeker niet blij met de uitslag, zoals u vermoedelijk al wel zult hebben bemerkt. Ik vrees namelijk het ergste. Er is uiteraard niet maar één duidelijk argument om de winst van Frans Timmermans te verklaren, maar de man is de vleesgeworden representant van wat ik 'Identity Politics' noem. Na deze verkiezingen, meer dan ooit. Het campagnespotje over "Hans Brusselmans" heeft de SP niets opgeleverd, en er is zelfs een kans dat ze helemaal niet in het Europees parlement vertegenwoordigd zullen zijn, de komende vijf jaar. Het complete commentatoren-circus viel over die aanval op "Onze Frans", die daardoor de 'slachtofferrol' in de schoot geworpen kreeg. En het is ziek, maar Nederlanders vallen als een blok voor "zielugh". Zelfs als die 'zielepoten' machtige, steenrijke, cynisch manipulerende types zijn die een voorname rol spelen in de 'Imago Industrie', die in onze tijd belangrijker is dan de échte industrie. En dat gaat ons lelijk opbreken.

Ik denk dat we hard getroffen zullen worden door de realiteit van wat er in de échte wereld, en de echte economie in het verschiet ligt. We zullen steeds meer geconfronteerd worden met armoede, honger, ziekte, lijden en ellende, net als met het verdwijnen van burgerlijke vrijheden (privacy, Vrijheid van Meningsuiting, referenda) onder het mom van "bestrijding van het terrorisme"( die men zelf geïnitieerd en op poten gezet heeft) en het herinvoeren van dwangarbeid en slavernij (b.v. nul-uren contracten, ZZP'ers zonder enig sociaal vangnet, of uitbuiting in de derde wereld. Worden we in een nieuwe, allesvernietigende oorlog geleid? De voortekenen zijn al een poosje zichtbaar.

De stelling dat de EU méér democratie heeft voortgebracht, is een leugen, pure propaganda. Precies het tegendeel is het geval. Nog nooit hebben burgers binnen de EU zó weinig medezeggenschap gehad als nu. Alles is over onze hoofden heen besloten. Niet alleen kunnen we de dictators in Brussel niet kiezen ( of wegsturen) , ook de leiding van de ECB kunnen we niet benoemen of wegsturen - een leiding die geen enkele verantwoording over haar daden hoeft af te leggen en onder geen enkel beding aansprakelijk kan worden gesteld voor haar (mis)daden. (Absolute onschendbaarheid, het lijkt verdorie de paus wel)En wat dacht u van de Trojka, een Europese Raad, een Europese Commissie, een Europees nepparlement, de ECB en het IMF, die buiten ons om beslissen hoeveel of hoe weinig welvaart een land mag hebben.

Zoiets als Frans Timmermans die met zijn 30.000 euro per maand + een riante pensioenregeling het gore lef heeft om vlammende betogen te houden over de financiële ongelijkheid in de Europese Unie...hij wel.

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 26 mei 2019

VVD 25, FvD 24(-3), PvdA 16(+1), GroenLinks 16(+1), CDA 15, D66 10(-1), PVV 8, SP 8, PvdD 8, ChristenUnie 7, 50Plus 5(+1), DENK 4, SGP 2, Overig 2(+1)
Laatst bewerkt: 5 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
5 maanden 3 weken geleden - 5 maanden 3 weken geleden #54468 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 19 mei 2019

Peilingen
Maurice de Hond heeft ook deze week weer kleine verschuivingen in het electoraat gepeild. Ten opzichte van de verkiezingen van 20 maart jl. zien we dat VVD en PvdA er in de peilingen wat beter voor staan en GroenLinks en PVV wat slechter.
Per saldo staan FVD (27) en VVD (25) ruim voor op CDA, PvdA en GroenLinks op 15 zetels. En die staan weer ruim voor op D66 (11 zetels) en ChristenUnie, PvdD, SP en PVV die op 8 zetels staan.
Het debat Rutte-Baudet en het accent op een tweestrijd tussen VVD en FVD wie de grootste wordt, lijkt een duidelijke impact te gaan hebben op de rest van de campagne tot aan de verkiezingen en de uitslag op 23 mei.
Uit de gegeven antwoorden van de respondenten (ruim 4000 deze week) kan opgemaakt worden dat die tweestrijd enerzijds tot een hogere opkomst van de VVD- en FVD- kiezer zal gaan leiden en anderzijds is er een goede kans dat de VVD kiezers van CDA en D66 extra kiezers zullen aantrekken en FVD met name van PVV en in mindere mate van SP.

In het rapport van deze week (pdf) treft u een uitgebreid schema aan, waarin aangegeven wordt de kwantificering van een aantal effecten, waardoor de uitkomst van de verkiezingen a.s. donderdag zal verschillen t.o.v. van die van PS2019 2 maanden geleden, schrijft De Hond. Die effecten worden uitgebreid beschreven. Ook het feit dat de mate van impact in de komende dagen nog kan verschillen. Met name is de onzekere factor daarbij het effect van de tweestrijd VVD-FVD. Die kan impact hebben op alle andere effecten (zoals op de opkomst, de mate van het “Frans Timmermans-effect”, en de kracht van het effect dat het om de EU gaat). Die tweestrijd zou de opkomst wel eens naar ruim boven de 37% kunnen leiden van de vorige keer. (45% lijkt dan binnen bereik
Dit en nog veel meer leest u op Peil.nl

Geraffineerde truc
Er gaat een tweestrijd plaatsvinden tussen de VVD en FvD. Hebben we door dat Rutte zijn verkiezingstruc uit 2012 gaat
herhalen? Toen ging het om Rutte - Samsom. Wie wordt de grootste? De kiezers werden in de wedstrijd modus gezet, Wie wint?

Nu wil Rutte dat mensen zich focussen op de strijd tussen de VVD en FvD, tussen hem en Baudet. Wederom wordt geprobeerd de kiezer in de wedstrijd modus te krijgen. Wie wint? De bedoeling is alle aandacht naar deze twee partijen te brengen. Wat wil Rutte met zo'n debat bereiken? Met de EP-verkiezingen heeft dat debat niets, maar dan ook helemaal niets te maken.

Het effect dat Rutte ermee wil bereiken is de "schadenfreude" . De enorme schade die wordt toegebracht aan de scores voor de overige partijen. Velen zullen voor de VVD kiezen om Baudet maar niet te laten winnen.Maar nog meer kiezers die de leugens en het bedrog van Rutte.c.s. spuugzat zijn, zullen voor het Forum voor Democratie gaan.

PVV kapot maken
En dan - na 7 jaar - zal Rutte alsnog slagen in zijn opzet en zijn dreigementen uit 2012 actief kan (laten) uitvoeren. Rutte bezwoer toen, blind van woede, omdat Wilders niet wilde meewerken aan de verdere afbraak en het kapot bezuinigen van de zorg, ouderen- en gehandicaptenzorg: "Ik maak dat partijtje van jou kapot tot 1 zetel" ten uitvoer kan/laat brengen...!!! Krijgt ie eindelijk zijn zin! ….. Laat het NIET gebeuren !


Ga Stemmen a.s. donderdag. Stem PVV. Stem op de partij die het serieus opneemt voor Nederland en ons Nederlanders. Tegen de islam. Tegen Brussel. Maak van uw stem een proteststem. Stem voor een groot, machtig eurosceptisch blok in het Europees parlement. Voor een vrij en welvarend Nederland, voor uw kinderen en kleinkinderen. Stem PVV [color]

Over leugens gesproken
Ik vraag me af of VVD-stemmers nu werkelijk allemaal zulke principeloze, gewetenloze leeghoofden zijn. Ik bedoel, we hebben deze week voor de zoveelste keer een staaltje van het besodemieteren door de VVD van de burger mogen aanschouwen toen staats Harbers een lijst met criminaliteitscijfers presenteerde. En hoe bizar dat onder de vage noemer "overige" de meest ernstige misdrijven bleek te bevatten: Aanranding, verkrachting, kindermisbruik, bezit kinderporno en zelfs poging tot doodslag of moord werden ondergebracht in de restcategorie.
Onhandige situatie of bewuste camouflage?
Camoufleert de overheid bewust de cijfers of berust het hele gebeuren op een misverstand? De overheid kennende zijn de cijfers door haar bewust gecamoufleerd. Maar volgens Rutte is de situatie “onhandig”. “Er is gewerkt met een top-10 van veel voorkomende delicten en de rest is onder ‘overige’ geplaatst”, zegt hij aan de NOS. “Ik heb nog nooit meegemaakt dat ambtenaren bewust iets proberen achter te houden ten koste van hun minister, maar je schrikt je rot als je de cijfers ziet.”

De zoveelste leugen en zo lang mogelijk proberen het "kop van Jut" Harbers uit de wind houden. In mijn geheugen gegrift het gedrag van Rutte ten tijde van de behandeling van de afschaffing van de dividend belasting: zijn gelieg, gedraai, zelfs glashard ontkennen dat er gespreksmemo's waren. Ook zijn secondant Wiebes ontkende dat er memo's waren, notabene terwijl hij aan een aantal er van zelf had meegeschreven. En toen de memo's boven water kwamen zijn uiteindelijke bekennen in het arrogante "Ohw deze papiertjes, waar maken we ons druk om jongens", of woorden van gelijke strekking. Ik weet niet of u het ook ziet, maar de dorpel van de VVD-zijdeur begint behoorlijk uit te slijten door het komen en gaan van al die VVD'ers. Toch meen ik dat ze bij binnenkomst allemaal geslaagd zijn voor hun integriteits examen.
Leden van de Tweede Kamer reageerden terecht vernietigend. "Politieke doodstraf" zei Wilders die doelde op ontslag Harbers, die nota bene nog probeerde de politie tot zondebok te verklaren. Die kaatste de bal echter snel terug: het ministerie was wel degelijk in het bezit van alle gegevens en cijfers. Madeleine van Toorenburg op haar beurt was spinnijdig dat er geen openheid wordt gegeven over zeer ernstige misdrijven gepleegd door asielzoekers.

En ook nu weer...ik erger mij daar mateloos aan... Wat doet Rutte? Die paaide de criticasters: "Asielzoekers die zich aan ernstige delicten schuldig maken, moeten het land uit".
Dit is zo'n enorme leugen. Pure voor-de-gek-houderij, want dit gaat natuurlijk nooit gebeuren. Geen enkele dubbelpaspoortige misdadiger wordt Nederland uitgezet. Integendeel, het kabinet beweegt hemel en aarde dat tuig, dat op onvoorstelbaar gruwelijke wijze heeft huisgehouden in Syrië, naar de ambassade in Irak te krijgen zodat MinBlok c.s. ze terug naar Nederland kan halen. Maarr...Rutte had toch gezegd: "we doen er niets aan om ze naar Nederland te halen"..
Dat bedoel ik dus !! De zoveelste leugen van Rutte. Liegen, bedriegen, manipuleren. Hij heeft zoveel tegen ons Nederlanders gelogen dat ik er Tref.eu een maand mee vol zou kunnen schrijven.

Misschien dat men Rutte daarom zo geschikt vindt bij en voor de Europese Unie. Samen met Hans Brusselmans....Two of a kind, Birds of a feather

Overdenking
Nationalistische gedachtengangen zijn natuurlijk en normaal, en zit in de mens al zo lang als deze bestaat. De mens is niet gemaakt om wakker te liggen van het welvaartsniveau van personen/of families 1000 km verderop. De mens heeft genoeg aan zijn eigen problemen. Wie weet er nog waar de laatste grote aardbeving was en hoeveel slachtoffers daar vielen ?Da bedoel ik... niemand dus.

Verkiezingen Europees parlement
En zo komen we bij de verkiezingen voor het Europees parlement. Zelden is een beslissing in de Europese Unie geassocieerd met zulke hoge verwachtingen als de Europese verkiezingen van 2019. De stemming, die plaatsvind van 23 tot en met 26 mei, is niet alleen om een nieuw Europees Parlement te kiezen. Het gaat volgens de MSM óók om de volgende voorzitter van de Europese Commissie - wat natuurlijk niet waar is, want de heersende elite die de touwtjes van de EU écht in handen heeft - daar hebben burgers geen enkele democratische inspraak over.

Politici, of ze nu landelijk opereren of in de EU, hebben het steeds weer over "Europa". Een benaming die gretig wordt opgepoetst door prominente politici en de MSM. Macron, bijvoorbeeld, en zelfs Rob Jetten, praten voortdurend over "Europa". Europa is een geografisch veld op de aarde, gelegen op lengte- en breedtegraad? En binnen dat geografische veld, in het NON-land België huist de Europese Unie en haar instellingen: de Europese Commissie, het Europees parlement en de Europese Raad van regeringsleiders van de lidstaten.Een constructie van instellingen bestaande uit oorspronkelijk soevereine nationale staten en een supranationale juridische entiteit waaraan de nationale staten een (inmiddels groot) deel van hun soevereiniteit hebben overgedragen.

Nou, en bij de komende verkiezingen - hier in Nederland a.s. donderdag 23 mei - gaat het dus NIET over "Europa", maar over de Europese Unie. En dan nog iets beperkter: over het Europees parlement. Het enige instituut waarover de burgers kunnen bepalen wie daar de stoeltjes bezet, en dat met een democratisch parlement weinig van doen heeft. Een nepparlement waar de boven hen gestelden de dienst uitmaken, de EU-parlementariërs alleen maar in de etalage zitten voor het voetvolk om hen de indruk te geven dat wat zij doen héél belangrijk is. Een nepparlement, waarvan zeker een derde deel van haar parlementariërs is omgekocht door de linkse wereld vernietiger George Soros. Hahaha...en maar heibel maken over Strache die in ruil voor een "goede pers", die hem stemmen zouden kunnen opleveren, wel wilde zorgen voor opdrachten en orders. Geheid een geheime dienst val. Merkel of Netanyahu
Niet dat ik Strache's strapatzen goedpraat maar het is hypocriet. In Brussel loopt er een kleine 30.000 man van dat tuig rond. Maar die heten daar lobbyisten. Willen ook investeren/verkopen en stellen daar eveneens wat emolumenten tegenover. Ze maken zelfs wetgeving. En als er besluiten worden genomen, dan zijn het steevast beslissingen die indruisen tegen de burgerrechten en de democratische rechten

Wat denkt u dat de Europese Commissie heeft "gevangen" voor het nog 5 jaar toelaten van het bewezen kankerverwekkende Roundup van Bayer/Monsanto? Je kotst er van. Ik mag hopen dat Bayer een flinke financiële aderlating moet doen aan schadeclaims. Je gokt niet met gezondheid van mensen.

Alarmerende visie verkiezingen 2019
Politici en de Main Stream Media verspreiden een ongewoon alarmerende visie over deze verkiezingen. Rutte beschuldigt FvD-voorman Baudet ervan een "crush" te hebben met het Kremlin.. Ach ja...dat leugentje kan er ook nog wel bij, Macron laat affiches uit 1945 zien waarop vrouwen meehelpen puin te ruimen, de Duitse CDU heeft een in zwart/wit vervaardigde affiche van het gehavende Reichstag gebouw. Als we al die berichten moeten geloven, gaat het bij de verkiezingen om oorlog of vrede. Manfred Weber, een van de twee Spitzenkandidaten voor de post van Juncker, verklaart zelfs dat 2019 een "noodlottig jaar voor Europa wordt".
Hij krijgt helemaal gelijk als de EU doet wat Frans Timmermans wil: meer immigratie, meer Afrikanen, meer islam. Hij noemt het diversiteit..! What's in a name? What we call shit, would smell as well by any other name
En trouwens, in tegenstelling tot wat wordt gesuggereerd zijn de Europese verkiezingen géén rechtstreekse verkiezing van het hoofd van de Europese Commissie. Het is een grove fout dat dat niet duidelijk wordt gemaakt.

Er zijn nog meer Spitzenkandidaten hoor. Jawehel! De club van schreeuwlelijk Verhofstadt heeft een batterij aan andere schreeuwlelijkerds genomineerd. Sophie in "t Geld doet ook mee. Maar die zijn slechts "window dressing". Ha! Je zou zoiets in je etalage hebben staan. Mensen lopen gegarandeerd een straatje om.

En er is nog iets vreemds: bovenaan het formulier met de Nederlandse kandidaten voor de komende verkiezing staat te lezen: "Kandidatenlijsten voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement op 23 mei 2019" . Daarop staan dus de namen van mensen die een plek proberen te veroveren in het Europees nepparlement. Op nummer 1 bij de PvdA staat Frans Timmermans. Je zou er dus van uitgaan dat als mensen hem kiezen (wat God moge verhoeden), hij óók in het Europees Neppearlement komt. Het is vrijwel zeker dat hij gekozen wordt omdat hij op nummer 1 staat.

Maarrr...hij wilde toch in aanmerking komen voor de functie van Juncker? Andere functie wijst hij af. Heeft hij bij BuZa in Nederland ook gedaan. De drammer. Hij wilde per sé de post van minister van Buitenlandse Zaken en toen hij die niet meteen kreeg heeft hij maandenlang ostentatief tijden zitten niksen in de Tweede Kamer bankjes. Eigenlijk is hij dus iemand die géén europarlementariër wil worden, maar als het hem niet lukt om voorzitter van de Europese Commissie te worden, hij dat dan toch maar gaat doen, voor vijf jaar (sal+onkosten+vergoedingen) Eerst zien dan geloven.

Het is niet duidelijk waar deze verkiezing eigenlijk over gaat. Zo gevarieerd en misleidend zijn de verwachtingen.Wat ik ermee bedoel te zeggen is dat de EU in feite doet vóórkomen dat wij, de burgers van de EU, kunnen kiezen wie de opvolger van Juncker wordt. Maar dat is absoluut niet het geval. Het is gewoon ordinaire misleiding.
Het EU-nepparlement wil méér macht. Dat kan. Maar het gebeurt niet. De regels van het spel moeten duidelijk zijn. Dit betekent ook dat er geen EU-brede verkiezingslijsten zijn.
Niemand kan echt de Spitzenkandidaat kiezen. En op een kandidaat in een ander land kun je al helemaal niet stemmen. Weber kan alleen worden gekozen in Beieren, Timmermans in ons land. Hoezo één Europa?

Eén ding is duidelijk: de EU bevindt zich in de slechtst mogelijke toestand voor haar kiezers. Het volledig uit de klauwen gelopen geschil over het migratiebeleid dat sinds 2015 nog steeds niet is opgelost en de Brexit van het Verenigd Koninkrijk is uitgesteld. Gewelddadigheden buiten EU-grenzen worden door dat vreselijke EU-nepparlement veroordeeld, maar wordt er zéér hardhandig opgetreden tegen burgers in Frankrijk of Catalonië, dan is het "gepast geweld". Sophie in 't Veld noemt het geweld van Macron tegen de Gele Hesjes in een debat met Derk Jan Eppink, een kletsverhaal. Krijgt ze voor betaald. Van Soros Rupsje nooit genoeg. Rot op met je klerezooi.
Zelfs de (volgens de MSM dan toch) economische en fiscale successen die hebben geleid tot hogere investeringen, meer groei en nieuwe banen, staan opnieuw ter discussie. De economie is behoorlijk afgekoeld. Italië komt niet uit de crisis en in Griekenland is het nog altijd kommer en kwel. Juncker laat zijn opvolgers dus met enorme problemen ( en een lege wijnkelder) achter.

Heb er dorst van gekregen. Drankje ? . Lekker ! Ga donderdag stemmen.
DOESLIEF, stem PVV

Geef ik u nog even de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 19 mei 2019:
FvD 27(+1), VVD 25(+1), GroenLinks 15(-1), CDA 15, D66 11, PVV 8(-1) SP 8, PvdD 8, ChristenUnie 7, DENK 4, 50Plus 4, SGP 2, Overig 1
Laatst bewerkt: 5 maanden 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
5 maanden 4 weken geleden #54437 door [Guzzi]
Katertje en Dirko,

Hartelijk dank!
Weer een jaar dichter bij het pensioen (mocht het dan nog bestaan -desduivels- -desduivels- -desduivels- )
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, dirko
Meer
6 maanden 1 dag geleden - 6 maanden 1 dag geleden #54429 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 12 mei 2019

Peilingen
Maurice de Hond heeft deze week wat meer verschuivingen onder het electoraat geconstateerd dan in de afgelopen weken. De bewegingen zijn per saldo per partij maar 1 zetel. De meeste bewegingen worden veroorzaakt door toe- en afname van kiezers, die aangeven niet te weten op welke partij te stemmen. Het verschil tussen FVD en VVD is nu nog maar 2 zetels. CDA trekt wat aan en GroenLinks zakt wat weg. En -wellicht door de commotie rondom het filmpje- zien we de SP wat achteruitgaan ten gunste van de PvdA.
Van de mensen die het campagne-filmpje hebben gezien beoordeelt 20% het positief en 50% het negatief. Bij de kiezers van de overige partijen zijn die van FvD en PVV het positiefst.
Voorafgaande aan de vraag over het campagnefilmpje van de SP is de vraag gesteld over mogelijke samenwerking tussen de linkse partijen. Kiezers van GroenLinks, PvdA en SP zijn daar zeer voor. Kiezers van PvdD en D66 laten ook een duidelijke meerderheid zien

Ten slotte is ingegaan op een mogelijke leiderschapswisseling van het CDA. Uit de cijfers is goed te zien dat Hoekstra en De Jonge de kandidaten zijn met de hoogste electorale potentie voor het CDA. Hoekstra doet het beter bij kiezers van het CDA en VVD.
De vraag is ook anders gesteld. Welke kans geeft men het stemmen op het CDA bij diverse lijsttrekkers. Ook dan zien we dat Hoekstra wat voor ligt op De Jonge. De cijfers geven aan dat het CDA duidelijke winstkansen heeft met beiden. Een stijging van 7 tot 14 zetels zou dan mogelijk zijn, als deze cijfers bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen nog zouden gelden. Duidelijk is te zien dat de VVD forse electorale concurrentie kan gaan krijgen van het CDA onder nieuw leiderschap. De electorale concurrentie tussen VVD, CDA, FVD en PVV zal de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer een bijzondere dynamiek geven. Terwijl bij de vorige twee Tweede Kamerverkiezingen de lijsttrekker van de VVD de duidelijke premier kandidaat was, zou op dat punt de eventuele nieuwe lijsttrekker van het CDA een reëel kandidaat kunnen worden. Van de weeromstuit zal dan een duidelijke kandidaat aan de linkerkant zich kunnen gaan manifesteren. De gehele dynamiek van het Nederlandse electorale landschap zou daarmee kunnen veranderen. Maar, besef wel, dat in ieder geval tot 2023 de huidige versplinterde Eerste Kamer, in deze samenstelling zal blijven bestaan.

Volgende week komt Maurice de Hond c.s. met een prognose voor de uitslag van de Nederlandse Europese Parlementsverkiezingen van 23 mei. Op 23 mei zal De Hond, in samenwerking met GeenStijl, een uitslagenavond verzorgen. Met behulp van een groot aantal vrijwilligers (inmiddels meer dan 1000) zullen de uitslagen van afzonderlijke stembureaus doorgegeven worden aan ons centrale uitslagencentrum. Volgens de Nederlandse wetgeving is dat toegestaan. (Gemeenten en de kiesraad mogen de door hen verzamelde uitslag niet bekend maken voor zondagavond). Hier kan men zich opgeven om mee te doen aan die uitslagenavond. bit.ly/telEP2019 Tot zover Peil.nl

Hans Brusselmans
Ik vind het SP-filmpje een meesterwerk. Je reinste machtsporno voor op salonsocialistische koffietafels in de grachtengordel! Uiteraard zijn de fans van Hans Brusselmans minder te spreken over de harde aanval op één van de belangrijkste coryfeeën in dat Europese Paleis, en klagen ze over een negatieve campagne. Sorry hoor...jullie zijn humorloze engnekken.
Het filmpje geeft perfect de inhalige, machtswellustige, streberige drammer die Timmermans is weer. Die vreselijke zelfingenomen man is honderd procent de verpersoonlijking van alles wat er mis is met de EU. Ik vraag me af wat de legitimiteit van Timmermans in deze Europese rol is, terwijl hij in Nederland bij een partij hoort die nauwelijks meer kiezers heeft. Decadent en megalomaan. Door NRC bezongen alsof De Verlosser zelve terug op aarde is gekomen. Hoe kan het toch dat zo veel journalisten zulke liklaven van de macht zijn geworden? We moeten echt van die EU af mensen...! Het is zo'n foute club machtswellustelingen bij mekaar, gewoon stuitend. Ook zo'n Verhofstadt, ik bedoel, dat kan toch gewoon niet erger ? Stem ze weg mensen, stem die parasieten in Godsnaam weg, terug naar de krochten waar ze vandaan komen.
SP
En nu loopt iedereen de SP af te fakkelen. Terwijl de SP altijd zonder schroom heeft verklaard juist vóór "Europa" te zijn. Maar dan een "Europa" van de burger, die niet uit zijn warme nest wordt weggerukt om voor Über te gaan werken, en die moet concurreren met Oost-Europeanen die hier meer kunnen verdienen dan in Polen, Hongarije, Bulgarije of Roemenië, terwijl die landen de nieuwe verschoppelingen uit Oekraïne binnen krijgen, die voor nóg minder willen (moeten) werken, sinds we ze "bevrijd" hebben.

Wie herinnert zich niet het geweldige SP-spotje ten tijde van Jan Marijnissen over de Europese Unie?

Wobke en de EU
Na de "Euro-presentaties" van Rutte en Hoekstra is het filmpje van de SP een verademing. Hoekstra heeft het over de defensie van Europa. En dat het zoveel goedkoper, en daardoor effectiever zou kunnen. Natuurlijk heeft de man alle gelijk van de wereld. Maar dan moet je geen "vliegende Fyra" aka JSF kopen, terwijl er Europese alternatieven voorhanden zijn die je bovendien onafhankelijk maken van andere grote spelers. En waar hij het heeft over betere grensbewaking vraag ik mij af hoe dat afwijkt van wat Orban in Hongarije al veel langer roept. Maar niet alleen geeft hij Orban geen credits omdat die, als partijgenoot binnen de EU notabene, zag aankomen wat Wir Schaffen Das niet zag, maar wil hij die in eigen land mateloos populaire Hongaar nu buiten de deur zetten.

Het argument voor die keuze gaat blijkbaar als volgt: Hongarije is een netto-ontvanger, en dan heb je maar te luisteren naar degenen die de rekeningen betalen binnen de EU. Ook als die de plank finaal misslaan, en jou opzadelen met tienduizenden 'nieuwe Hongaren' die de taal niet machtig zijn, en de economische problemen in je land nog groter maken, terwijl je het geld niet hebt om die mensen in te burgeren of een sociale uitkering en een dak boven hun hoofd te bieden. Gebruik je verstand, Hoekstra. Dat is zelfmoord. Al helemaal als de "Rijke Landen" de eerste keus krijgen uit het aanbod nieuwkomers, en wat ze niet kunnen plaatsen afschuiven naar de landen waar die mensen zelf ook helemaal niet naar toe willen.

Hoekstra doet een beroep op Duitsland om zich meer te laten gelden in "Europa". Maar Duitsland is met elke nieuwe schoffering door Washington aan het schuiven richting een eigen weg, meer in lijn met wat Orban en anderen in Europa, in Griekenland, Italië, Spanje en Frankrijk voor ogen staat als een waarlijk zelfstandig "Europa" dat niet (langer) de sloof is van de 'Warparty'. Niet dat de politieke top in die landen Orban als hun charismatische leider erkent, of dat ze op zullen houden hem zwart te maken bij elke gelegenheid, maar hun beleid zal, mede onder druk van de belangrijkste werkgevers in die landen, doorbuigen richting het vinden van wegen om aansluiting te krijgen bij China en Rusland, omdat Washington een volstrekt onbetrouwbare 'partner' is.

Nou is Hoekstra uiteraard primair een financiële man, en dat brengt bewondering met zich mee voor de huzarenstukjes van Wallstreet en The City, die complete markten manipuleren ten bate van hun eigen bottom line, maar dat verhaal loopt op zijn eind. Als je dat niet ziet, maak je fouten. En dat zijn het soort fouten die in geschiedenisboekjes breed worden uitgemeten, en uitvergroot, als je in beeld was als iemand die het gevaar had kunnen afwenden. Dat we in ons land geen visionairen met invloed hebben die het worst zal zijn hoe Soros en Bannon over hen denken, omdat ze begrijpen dat dat praatjesmakers zijn die de 'Vervlogen Orde' aan de beademing houden is spijtig. Hoekstra leek mij een schrander buitenbeentje met potentie, maar niet dus.

PVV
Geen miljarden naar Brussel. Soeverein trots Nederland. Eigen cultuur, stop islam. Geen export WW naar Polen. Grenzen dicht. Vrijheid van Meningsuiting. Geen Europese Superstaat .Nederland weer van ons! Dus Nexit. (Alternatief EEG! wat mij betreft)
Rechtvaardigheid, Vrijheid, Zorgzaamheid, Samenwerking. En herstel van de Soevereiniteit binnen een samenwerkingsverband dat landen niet verplicht om hun autonomie te begraven.

Een verademing om een politicus eens niet over Russische dreiging en de noodzaak voor meer geld naar dingen die 'BOEM!' zeggen te horen praten. Ook zéér aangenaam is het ontbreken van het Groene Orkest dat voor alle andere traditionele partijen de begeleiding verzorgt. Daarbij gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen dat als ik de keuze heb tussen meer betalen om een stel gloednieuwe centrales te slopen, vervolgens dure bruinkool-stroom uit het buitenland te kopen, en de eigenaren van die centrales de subsidie te geven die ze zouden krijgen voor het verbranden van 'houtsnippers' die ze dus niet meer verbranden, bij gelijktijdige subsidiëring van de Tesla van mijn buurman, of dat geld te geven aan extra handen aan het bed, een vast contract voor een nul-uren-slaaf, en een pensioen voor een nep-ZZP-er, ik liever zie dat mijn geld niet in 'Groene' rook opgaat. En ik wil ook niet dat we er nóg meer JSF's voor kopen, en in nóg meer landen rotzooi trappen.
Of dat het wordt besteed aan hotelvergoedingen voor politici die doen alsof ze ver weg wonen, terwijl ze in Brussel gewoon thuis in hun eigen bed liggen .

Wilde het hier bij laten voor vandaag. Moet nog op verjaardagsvisite. Bij onze [Guzzi]. Had een "Kroonjaar". Afgelopen maandag 6 mei. Full House. Jenny + Blokkeerfriezen. Nu beurt aan Trefpunt. Verjaardagslied gerepeteerd. Uit volle borst. Niet vlekkeloos. Niet toonvast. Niet om aan te horen. Maar met heel het hart..:Lieve [Guzzi] van HARTE GEFELICITEERD, en een fijn nieuw levensjaar gewenst. Proost Trouwe Makker...op het leven! PROOST !

En U Lieve Lezers, krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 12 mei 2019:
FvD 26(-1), VVD 24(+1), GroenLinks 16(-1), CDA 15(+1), D66 11, PVV 9, SP 8(-1), PvdD 8, CU 7, DENK 4, 50Plus 4, SGP 2, Overig 1
Laatst bewerkt: 6 maanden 1 dag geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
6 maanden 1 week geleden - 6 maanden 1 week geleden #54391 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 5 mei 2019


Peilingen
De verschuivingen van politieke voorkeur zijn deze week klein. Door een daling van de groep “weet niet op welke partij te stemmen” en een afname van het MSM-gedoe over de gebeurtenissen bij FVD, peilde Maurice de Hond FvD en VVD 1 zetel hoger en CDA en GroenLinks 1 zetel lager.
Amsterdam
De Hondse meting (pdf) over de reactie op de voorstellen van de gemeente Amsterdam over het weren van benzine- en dieselauto’s binnen de ring van Amsterdam vanaf 2030 geven twee veelzeggende tabellen over de Nederlandse electorale verhoudingen. Van de Amsterdammers is 56 procent positief over het plan en 34 procent negatief. Kiezers van GroenLinks, PvdA, D66 en PvdDieren zijn in grote mate positief. Kiezers van VVD, CDA, FVD, PVV en 50PLUS in grote mate negatief. Het soort verschil dat we ook zien bij andere vragen die te maken hebben met klimaat en milieu.
Kiezers van buiten Amsterdam woonachtig reageren volledig anders. Namelijk voor 27 procent positief en 57 procent negatief op het plan. Dat verschil komt met name door het complete verschil in samenstelling van het electoraat in Amsterdam en buiten Amsterdam. De vier eerstgenoemde partijen scoorden bij PS2019 in Amsterdam namelijk 57 procent en de laatstgenoemde vijf partijen 27 procent. Maar in de rest van Nederland zijn die scores volledig andersom: 31 procent : 50 procent!

Wat heeft Maurice de Hond nog meer te melden? Een analyse waar we van schrikken. En geeft direct een hele goede reden om wél te gaan stemmen. Er bestaat namelijk een grote kans op een linkse overwinning voor de volvette, geïnstutionaliseerde maniakale leugenproducent en antidemocraat Frans Timmermans van de PvdA. En dat de PvdA bijna dubbel zo hoog kan scoren dan tijdens de afgelopen verkiezingen. Simpelweg omdat ze een bekende sociaal-democraat op hun lijst hebben staan. 21% van de ondervraagden geeft de PvdA een "kans op een stem". Daarna volgt direct FvD met eveneens 21% en daarna VVD en GroenLinks. Dit zijn ook de sterkste kanshebbers, schrijft De Hond. Ik vraag me af of we dat nou zo'n aanlokkelijk vooruitzicht moeten vinden.
Van de lagere rangorde zijn PVV, CDA, D66 en Partij voor de Dieren. Deze partijen verliezen allen een beetje, uitgezonderd de PvdD. Vooral PVV, CDA en D66 verliezen flink in vergelijking met 2014 ! Bijzonder is dat toch! De PvdA staat er in de landelijke peilingen niet goed voor. Maar op Europees niveau, dankzij de bekendheid van Timmermans, wel.
De analist stelt: “Door die lage opkomst wordt normaliter de uitslag van deze verkiezingen sterk bepaald door de mate waarin de partijen hun eigen kiezers kunnen laten opkomen.”
U kunt deze verontrustende berichten nalezen op Peil. nl

Dringende oproep
Aan onze PVV'ers. Aan onze "Brothers in Arms" Ga stemmen! Doe je plicht! STEM ZE WEG, de verraders, de oplichters en fraudeurs, de vernietigers van volk en vaderland, de vernielers van de toekomst van uw kinderen en kleinkinderen.

Amsterdam
Het gaat om de luchtkwaliteit in de stad, zei PvdA-wethouder Sharon Dijksma...en verbood per 2030 alle benzine en/of diesel auto's in Amsterdam. Zal lekker opschieten. Bovendien goed geïnformeerd. De vervuiling is hoofdzakelijk een fijnstofvervuiling en die is niet op te lossen, want 90 procent van de fijnstof van auto's komt niet uit de uitlaat, maar van de banden. En dikke pech voor Sharon Dijksma, want elektrische auto's zijn zwaarder dan benzine auto's. Elektrische voertuigen verergeren het probleem omdat ze zwaarder zijn en dus meer bandenslijtage veroorzaken. www.amt.nl/techniek/artikel/2018/08/komt...n-de-banden-10159763 ?

Verkiezingen Europees parlement
Geweldig fijn hè, die Europese Unie! Leeggeplukte pensioenpotten, onbetaalbare zorgkosten, duurder en bovendien slechter onderwijs, geen toegang tot de woningmarkt wegens afname aantal betaalbare huurwoningen, terwijl koopwoningen door het rentebeleid van de ECB onbetaalbaar zijn geworden, flexwerkers en nul-uren-contracten in bullshitbanen. Dat is wat je te wachten staat in de Europese Unie. Brussel heeft het bijna voor mekaar.

Maar er staat ons nog meer "fraais" te wachten. Een heuse Europese dictatuur! U moet weten dat de voorzitter van de Europese Commissie, de immer zwaar benevelde Jean-Claude Juncker, tijdens een bezoek aan Polen een tipje van de sluier heeft opgelicht over wat wij te verwachten hebben van de Europese Unie..en da's niet misselijk !

Geen topjob
Op de eerste plaats moeten EU-sceptici niet denken ooit in aanmerking te komen voor een topfunctie in Brussel, want Juncker heeft hoogstpersoonlijk maatregelen getroffen om dergelijke benoemingen te blokkeren, ongeacht de verkiezingsuitslag in mei. In een interview met de Poolse media heeft de niet-verkozen leider van de Europese Commissie verklaard dat de snel groeiende nationalistische partijen in Europa geen enkele invloed zullen krijgen als commissarissen. Degenen die " dwaas nationalisme promoten bij deze verkiezingen, zullen er de prijs voor moeten betalen", dreigde Juncker in het interview, want hij is degene die beslist als voorzitter en dus de persoon die de kandidaten goedkeurt en hen taken toewijst.
Om vervolgens te onthullen: "Niemand weet dit, maar de laatste keer heb ik zes kandidaturen verworpen die mij door nationalistische regeringen voor commissiefuncties zijn voorgedragen"


En Polen kan EU-kritisch zijn tot ze paars ziet, maar "Polen zal de EU niet verlaten". In het interview met Rzeczpospolita verklaarde Juncker dat het land, ongeacht de uitslag van de Poolse EU-verkiezingen, de EU niet zal verlaten. Dat komt omdat Polen de economische voordelen en financiële voordelen van de miljarden subsidies van het lidmaatschap geniet.

Je moet maar durven! Uit eigen land weg gepromoot na als premier in Luxemburg in opspraak te zijn gekomen over belastingontduiking van bedrijven dat onder zijn bewind is begonnen...hij was toen minister van Financiën en verantwoordelijk voor wetgeving dienaangaande. Iets wat wellicht niet zoveel mensen weten is dat Juncker hoofd was van het "Stay-Behind-Netwerk-Gladio in Luxemburg.
Luxemburg wilde hem kwijt en de EU werd een mooie afsluiting voor zijn carrière. Een man die als premier van Luxemburg over 350.000 inwoners de baas mocht spelen, werd zo de baas over 500.000.000 inwoners van de Europese Unie. Dit is niet vragen om moeilijkheden, dit is schreeuwen om problemen.

Rampspoed
En er blijft ons niets bespaart, want een tweede soortgelijke dictator staat klaar: Timmerfrans! Die op het gebied van Buitenlandse Zaken zaken op zijn palmares heeft staan die het daglicht niet kunnen verdragen, Waaronder de begeleiding van de regime-change in Oekraïne door de VS. Deze man is door- en door rotslecht, er kleeft het bloed aan zijn handen van de bijna 300 onschuldige passagiers en bemanningsleden van de MH-17. Timmermans was van A tot Z op de hoogte van wat er stond te gebeuren. Timmermans is een verrader van alles waar een fatsoenlijk mens waarde aan hecht.
Timmermans is ervan overtuigd dat hij voor de job geboren is. God behoede ons.

Tijdens de komende verkiezingen voor het Europees parlement zullen weer weinig mensen gebruik maken van hun stemrecht. En da's niet zo gek, gezien de barre staat waarin de Europese democratie zich bevindt. Heb u net een onthullend kijkje in de Brusselse democratische keuken gegeven. Naar de stembus dus. Doen ! Het wordt tijd dat de Europese Unie haar plaats gewezen wordt. Eurosceptici hebben gelijk als zij zeggen dat de Europese Commissie een groot bureaucratisch monster is dat weinig tot geen democratie kent. Zo heeft bijvoorbeeld het Europees parlement geen initiatiefrecht. Alleen de Europese Commissie mag wetsvoorstellen doen. Hoezo... democratisch tekort.

Het Europees Parlement is het enige instituut dat volledig gekozen is door de burger en daarom zou het ook aanspraak mogen maken op de rol als wetgevende macht. Een Europees Parlement met initiatiefrecht geeft Nederlandse Europarlementariërs de mogelijkheid om het verbod op pulsvissen aan banden te leggen, of een alternatief te vinden voor de nieuwe copyrightwetgeving. Ook het Verdrag van Lissabon (Europese Grondwet) dient teruggedraaid en herzien te worden. Hoorde gisteren op de Oostenrijkse tv zender ZIB dat kanselier Sebastian Kurz dat aan de orde wil stellen.

Flex en ZZP
En natúúrlijk zijn Flex en ZZP, het vrije verkeer van personen en arbeid, niet ingevoerd om de Europese burgers Europese vrijheid te geven, maar om in delen van Europa op loonkosten te kunnen bezuinigen. Met een leger aan goed betaalde lobbyisten in Brussel en in de lidstaten maken multinationals de dienst uit. Zie hoe BASF en Bayer er in geslaagd zijn de EU richtlijn die insecten moet beschermen onderuit te halen.

Macronië
Wat er aan de hand is in Europa, de echte problemen, komen aan de oppervlakte in landen als Frankrijk, de tweede economie van de EU. Daar wordt de strijd aangegaan door en met de arbeidersklasse en de sterk verarmde middenklasse die door Macron en de rijke elite wordt aangevallen. In een test hoever ze kunnen gaan het volk te knechten, en waarvan de resultaten vervolgens op de andere EU-staten zullen worden toegepast. Ergens in 2011 geschreven dat Griekenland de proeftuin was voor hoe het in heel Europa zou moeten worden. Toen de Eurogroep, nergens geïnstitutionaliseerd, geen mandaat dus, de schrandere Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis, verbood de onderhandelingen over de Griekse schulden nog bij te wonen, kon Griekenland met succes worden gekneveld door de Europese Unie, (trojka) het IMF en haar banken. Dit zijn de gevolgen die landen wachten die zich wagen te verzetten.

Het 'Europese ideaal' met haar Brusselse waterhoofd aan emolumenten (de parlementariërs ontvangen 8000 euro per maand buiten dagvergoeding en onkosten, pensioenen rijzen de pan uit) moet worden gelegitimeerd door verkiezingen. Daarom is het van het grootst mogelijke belang dat u uw stem uitbrengt op een Eurosceptische partij. Ook al komen Eurosceptici niet in aanmerking voor een topjob, het kan er wel voor zorgen dat de benoeming van bijvoorbeeld een figuur als Timmermans niet doorgaat....Nou, is dat een heerlijk vooruitzicht of niet?

Natuurlijk was het animo voor de Europese verkiezingen nooit groot. Zelfs in ons meest dociele en Anglo-Amerikaanse land ter wereld, waar ze graag hun taal inruilen voor steenkolenengels. Omdat het Europa project nooit voorgelegd is aan de kiezer, blijft het probleem bestaan dat die kiezer een moment wakker wordt en zich realiseert waar hij ingetuind is. Met open ogen ingelopen in een fuik. Gelukkig voor de macht werd het Referendum afgeschaft door Den Haag na een paar misrekeningen. Notabene door 'Referendum partij D66.

Niet voor niets is het Referendum op initiatief van burgers een van de eisen van de #Gele Vestjes in Frankrijk. Het zou een mogelijkheid bieden aan de bevolking om het door het kapitaal geregeerde staatsapparaat te corrigeren.

Kom, we gaan wat lekkers drinken...schenk vast maar in, geef ik u intussen de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 5 mei 2019:

FvD 27(+1), VVD 23(+1), GroenLinks 17(-1), CDA 14(-1), PvdA 14, D66 11, PVV 9, SP 9, PvdD 8, ChristenUnie 7, DENK 4, 50+ 4, SGP 2, Overige 1
Laatst bewerkt: 6 maanden 1 week geleden door katertje. Reden: typo
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
6 maanden 2 weken geleden - 6 maanden 2 weken geleden #54352 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 28 april 2019

Peilingen
Na de ophef over de clash tussen Henk Otten en Thierry Baudet, zien we vandaag de uitslag: FvD staat vandaag 2 zetels lager dan vorige week. 1 zetel is "teruggegaan" naar de PVV. 1 andere zetel is verloren, doordat er onder FVD-kiezers van 20 maart jl. een beperkte toename zichtbaar is van degenen die zeggen nu niet te weten welke partij te stemmen. Deze daling van 2 zetels is dus duidelijk minder dan je verwacht zou hebben bij het volgen van veel media in de afgelopen week over de perikelen bij FVD.

Men leek daar -impliciet of expliciet- van uit te gaan, dat nogal wat kiezers van FVD zouden afhaken door deze openlijk uitgevochten strijd in de top van die partij. Het overgrote deel van de kiezers van FVD staat achter Baudet, zoals verderop uit het onderzoek van De Hond zal blijken. Uit de reactie van de FVD-kiezers op de zeven stellingen is goed te zien, dat zij voor het overgrote deel achter Baudet staan bij de clash met Henk Otten.

Daarnaast is vast te stellen, dat kiezers, die nu of in het recente verleden FVD of PVV hebben gestemd, weinig genegen zijn om "terug te gaan" naar VVD of CDA. Tweespalt binnen FVD betekent nog niet dat ze daarom positiever gaan denken over Rutte! Maar ze maken ook minder gebruik van media, waar de perikelen binnen FVD breed werden uitgemeten. En als ze dat wel doen dan hechten ze weinig waarde aan de gegeven kwalificaties over die strijd.
Ook de conclusie, die Maurice de Hond kort na 20 maart trok, over de zwakke electorale positie van de VVD, zien we vandaag terug. Deze partij loopt sterk het risico in een soort sandwich te komen tussen FVD en CDA. Er is vandaag absoluut geen beweging van FVD terug in de richting van de VVD.
Mocht bij het CDA inderdaad een leiderschapswisseling komen, dan zal de electorale concurrentie van die partij voor de VVD toenemen. Meerdere ministers van het CDA scoren qua vertrouwen op ditmoment duidelijk hoger dan welke VVD-minister dan ook, inclusief Rutte.
Bij de PvdA ziet De Hond juist een afname van kiezers die aangeven niet te weten op welke partij te stemmen, en wat winst op GroenLinks en SP. Daarom 1 zetel erbij.

In zijn weekpeiling gaat De Hond zelden in op peilingen van andere bureaus, maar in het licht van deze beschrijving van de problematische electorale positie van VVD t.o.v. het CDA moet hij dat nu wel doen. I&O meldde in haar peiling van vrijdag jl. dat t.o.v. een maand eerder de VVD gestegen was naar 17% en het CDA gedaald is naar 8%. (En de VVD daarmee groter zou blijven dan FVD). Besef dat bij de verkiezingen van 20 maart, het verschil tussen VVD en CDA slechts 3% was! Het is ronduit onmogelijk dat in de afgelopen maand het gat tussen VVD en CDA duidelijk is toegenomen, zoals I&O vrijdag jl. rapporteerde.
De analyse van Maurice de Hond, alsmede de zeven stellingen m.b.t. Forum voor Democratie, leest u op Peil.nl

FvD
De perikelen bij Forum voor Democratie houden mij eerlijk gezegd niet écht bezig. En gezien we wederom voor verkiezingen staan, deze keer de verkiezingen voor het Europees parlement, had ik niet anders verwacht dan dat de MSM wel weer met gedonder op de proppen zou komen, zoals ook de PVV er dan steeds aan moet geloven. Uitgelokt en opgeklopt of niet. Het is typisch Haagse Politiek. Waarmee niet gezegd is dat het volkomen onbelangrijk is dat de tweede man van Forum voor Democratie in ongenade is gevallen. Het begon met gerommel rondom een interview met Otten ( want over hem hebben we het), waarin hij de indruk wekte op zoek te zijn naar een discussie over de koers van de jonge partij, die bij de Statenverkiezingen op slag de grootste werd. Maar ik dacht dat zo'n gedachtenwisseling binnen de partij gevoerd moest worden en niet in een activistenblaadje als NRC. Goed fout dus. Vervolgens blijkt er al langer iets te spelen in de sfeer van zelfverrijking. Otten zou zichzelf ruim € 30.000 hebben betaald uit de partijkas. En dat is nu geëscaleerd...

En waar die andere FvD-coryfee Mr. Hiddema zijn best doet om de brand te blussen, zie ik nog niet dat het vanzelf overwaait. Ook al omdat veel teveel mensen er baat bij hebben als het in de politiek niet over de inhoud gaat. En in de aanloop naar de Europese verkiezingen is dit een cadeautje voor de gevestigde partijen. De rest kan nu freewheelend richting verkiezingen op een agenda die met "Europa" weinig tot niks te maken heeft. En dat is tenenkrommend. Ik had ze graag spitsroeden zien lopen, en uit willen zien leggen waarom hun partij vóór "Europa" is. Nu kunnen ze besmuikt verwijzen naar de rotzooi in het Verenigde Koninkrijk, en bij "partijen als Forum". Pfff... alsof kritiek op "Europa" zoals zij het hebben ingekleed per definitie betekent dat chaos je lot is.
Het begin is er. Het eerste stukje van het "boreale fort" (ergens gelezen!) is er met geweld afgeramd door de linkse barbaren. Het is nog maar het begin. Niet aflatend zullen de ratten de komende jaren koortsig op zoek zijn naar het kleinste kiertje om binnen te komen... en alles te verwoesten. De media zal FvD geen seconde rust gunnen en proberen ze continu in de verdediging te drukken. Zo sloop je imago. Wie zich continu verdedigen moet is geen winnaar en kiezers stemmen nu eenmaal op winnaars.

CDA
Buma had het niet. Heeft het nooit gehad! Bij zijn aantreden als CDA-leider in 2012 had de partij nog 24 zetels, bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017 nog 19 en nu in de peilingen 15 zetels. Helaas kan het CDA daar nu de PVV niet meer de schuld van geven. In 2010 hebben we het CDA pas goed leren kennen. In 2010 mocht de PVV “gedogen” van de arrogante partijkartelleden CDA en VVD. In 2011 bleek dat het CDA zich niet aan de afspraken hield, die in het gedoogakkoord waren vastgelegd. ( Verlaging budget Ontwikkelingshulp) In 2012 zei de PVV: jullie houden je niet aan de afspraken, wij stoppen er mee. En toen kraaide de haan drie keer en zeiden de leugenaars Maxim Verhagen en Mark Rutte dat de PVV de wegloper was. Dus, als ik FvD was zou ik, gelet op vorenstaande ervaring van de PVV, maar goed oppassen met samenwerken met het partijkartel of leden daarvan.

Over partijkartel en baantjescarrousel gesproken...je ziet het stempel ervan in volle glorie verschijnen op het voorhoofd van CDA-partijleider Sybrand Buma En ook de holle verkiezingsretoriek heeft niet meer hetzelfde effect als dat het ooit had. Het partijkartel, zorgzaam als immer, heeft al een baantje klaarstaan om de man uitgeleide te doen: burgemeester van Leeuwarden ! Net als zijn vader en grootvader, burgemeester van Frieslands hoofdstad. Wopke Hoekstra lijkt de gedoodverfde opvolger van Buma te worden en is misschien inderdaad wel de beste optie. Het is vooral de vraag of de machtswisseling bij het CDA zonder kleerscheuren gaat verlopen. Ook vicepremier Hugo de Jonge en staatssecretaris Mona Keijzer gelden als potentiële kandidaten, maar er zijn vooral inhoudelijke risico’s. Het CDA dreigt echter ook flink in de kuiten gebeten te worden door het klimaatbeleid. Een deel van het CDA vreest een klimaatrevolte als Nederland te veel voorop gaat lopen, een andere groep pleit juist voor meer‘rentmeesterschap en een offensief klimaatbeleid. Ook bij thema’s als asiel en Europa kan een strijd om het leiderschap nieuwe scheuren binnen de partij aan de oppervlakte brengen.. Oppassen geblazen...

PvdA
Bij de PvdA is Asscher met het grote lonken begonnen. Naar....Klaver ! Hij wil namelijk, op weg naar de volgende Tweede Kamerverkiezingen en daarna, intensief samenwerken met GroenLinks en de SP. ( Het kan verkeren, Asscher wees in 2017 het door tv geregistreerde aanbod van Klaver namelijk nog af) Dat zou zelfs kunnen leiden tot een gezamenlijke lijst, zegt hij in "Betrouwbare Bronnen" “...Je kunt veel krachtiger zijn als je heel veel idealisten verenigt. Als we met GroenLinks en SP aan kunnen geven: we doen het samen uit, samen thuis na de verkiezingen, dan zou dat een waanzinnig krachtig signaal zijn" Hij wijst er op dat GroenLinks, SP en PvdA al samen tegenbegrotingen maken en bij belangrijke debatten hun tactiek afspreken. Asscher zelf wil bij de volgende verkiezingen en ook in de periode daarna zijn partij aanvoeren: “Ik heb daar heel veel zin in. Na de nederlaag merkte ik dat ik nieuwe energie vond in de Tweede Kamer. Bij de Statenverkiezingen stemden negen keer zoveel jongeren op ons als bij de Kamerverkiezingen. Er is weer iets aan het gebeuren. Nieuwe energie, vrolijkheid.”

“Het is fascinerend om VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff nu te horen. We hebben de VVD twee jaar lang de afschaffing van de dividendbelasting en de verlaging van de winstbelasting horen verdedigen als essentieel voor de Nederlandse samenleving. En opeens is het of Dijkhoff mijn spreektekst heeft gevonden als hij zegt dat de multinationals meer belasting moeten betalen en zich verantwoordelijker moeten voelen voor de samenleving.

Er is iets heel interessants aan de gang. Er groeit zoals we gewend zijn weer iets heel moois tussen de PvdA en de VVD. Voor ná de verkiezingen. Hoe vaak hebben we dit soort verhalen al niet gehoord? En wie gelooft ze nog? Dat soort teksten hebben we al zo vaak gehoord als het weer eens wat slechter ging met de PvdA. Totdat ze de kans krijgen om ergens “verantwoordelijkheid te nemen”, want dan valt het landsbelang altijd samen met het eigenbelang. Qua onbetrouwbaarheid kan Asscher zich meten met elke VVD-er !

"Iedereen is wel klaar met dat neoliberale verhaal.” Da's nou interessant, want ik zie niet één mainstream partij die klaar is met “neoliberale verhaal”. Integendeel, ik zie alleen maar partijen in de rij staan die dat beleid graag ten uitvoer willen brengen. Op rechts én links. Maar we weten: PvdA is de kampioen van valse feiten!
En dan nog dit...PvdA links? Nou, dan sinds Asscher zijn zetels ziet verdwijnen zeker. Want de PvdA is zo neoliberaal als de pest. Bewijst ze keer op keer. Asscher is een opportunist, een mooiprater, een luchtfietser, die lekker wethouder moet worden ergens op de Waddeneilanden...Rottummerplaat ofzo.
Nog niet zo lang geleden werkte Asscher nauw samen met Rutte; en nu dus Klaver ? Volgende week wil hij zeker met de SGP en de week erna met …de Partij van de Afwisseling

Omgekeerde wereld
„Na de aanslag in Christchurch moesten we allemaal meemarcheren uit solidariteit met moslims. En rondom Sri Lanka weten de media het nieuws zo te manipuleren dat ook nu weer moslims het slachtoffer zijn, want die moeten blijkbaar vrezen voor wraakacties.” Wat zit er bij de MSM in vredesnaam in het drinkwater?

Brexit
Dat de Brexit-party van Nigel Farage de peilingen in het UK leidt is geen verrassing na het gestuntel van de Britse regerende klasse de afgelopen 3 jaar.Het verraad van May is immens en schaamteloos. De omvang van de klap zou wel eens enorm kunnen zijn. Dat de Britse bevolking kots- en kotsmisselijk geworden is van haar eigen regering zal niemand verbazen die zich een beetje op de hoogte hield. Waar zijn May en de EU op uit? Op een No Brexit! We kennen toch de strategie van de Europese Unie: rekken en mediastilte. Zaken laten doodbloeden. Doen ze toch met alles. Financiële crisis en Griekenland. Verdrag van Lissabon en Ierland. Rings a bell? Dus de Brexit wordt gewoon steeds weer een half jaar opgeschoven. Net zo lang tot niemand meer weet wat Brexit is. May saboteert Brexit net zo lang tot dat die - juridisch - niet meer mogelijk is. Probeert ze. Heeft ze buiten Nigel Farage gerekend. HA!

Verkiezingen EU parlement
Zouden we feitelijk moeten boycotten. Het EU-parlement is een complete farce. Het is geen representante van Europese waarden. Kritiek wordt niet geaccepteerd. Andere opvattingen/inzichten ook niet. De Europese Unie is geen democratische instelling. Wordt geregeerd door niet-verkozen gevaarlijke radicalen. De Europese Unie is geen legitieme organisatie. Het Europees parlement geen echt parlement dat het volk vertegenwoordigt. Het is een orgaan dat soms een advies mag uitbrengen. Het heeft geen wetgevende macht. Heeft geen invloed op de uitvoerende macht. Het is een heel dure etalage, window dressing dus. Met een immens groot budget voor het maken en verspreiden van nepnieuws.

De Europese Commissie is een geselecteerde ongekozen groep van individuen die niet de steun van parlementariërs of het volk in hun land van herkomst nodig hebben. Het klopt dat de Europese Raad bestaat uit gekozen leden, één uit elk land binnen de EU. Maar er zijn twee problemen. Het eerste is dat deze raadsleden gehouden zijn door hun ambtseed, t.w. het algemene belang van de EU als geheel te vertegenwoordigen in plaats van hun thuisland. Het tweede is dat de EU een afzonderlijke entiteit is die de steun van de volkeren niet nodig heeft.

De EU regeert over de volkeren zonder hun toestemming. De wil van het volk negeren, is geen democratie . Bovendien, moet elk raadslid zijn loyaliteit uitspreken aan een organisatie die de democratie ondermijnt. Door deze constructie kan de EU de wil van het Europese volk niet vertegenwoordigen, omdat het construct tegen de wil van het volk ingaat. Bijgevolg vertegenwoordigt de EU geen Europese waarden en accepteert het ook geen tegenspraak.

Leedvermaak
Stelt u zich eens voor dat het Verenigd Koninkrijk noodgedwongen aan de EP-verkiezingen mee moet doen. In 2014 won UKIP de EU-verkiezingen. Nu al kan de EU het zich niet veroorloven een leger van zo'n 50 Brexiteers te hebben die de EU op haar handel en wandel kritiseren. In een alliantie met Matteo Salvini's groeiende "League of Leagues" wordt deze groep alleen nog maar groter. Als Farage's partij de overwinning herhaalt, wat zeer waarschijnlijk is, dan heeft het totaal in het Eurosceptische blok in het nieuwe Europees parlement een meerderheid als ze in juli a.s. weer bijeenkomen. Dus partijen zoals Lega in Italië, Rassemblement National in Frankrijk, AfD in Duitsland, en de Brexit-partij in het Verenigd Koninkrijk kunnen hun peilingen aanzienlijk overtreffen. En dit zou de euro sceptische alliantie kunnen brengen tot een aantal dat groot genoeg is om een coalitie te voorkomen die bestaat uit de oude garde. Op dat moment zou alles voor de EU kunnen veranderen.

Dromen mag....toch?

Rest mij nog u de volledige uitslag te geven van de peiling van Maurice de Hond van zondag 28 april 2019
FvD 26(-2), VVD 22, GroenLinks 18, CDA 15, PvdA 14(+1), D66 11, PVV 9(+1), SP 9, PvdD 8, ChristenUnie 7, DENK 4, 50Plus 4, SGP2, Overig 1
Laatst bewerkt: 6 maanden 2 weken geleden door katertje. Reden: typo
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
6 maanden 3 weken geleden - 6 maanden 3 weken geleden #54333 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 21 april 2019

Peilingen
Maurice de Hond meldt dat er geen verschuivingen zijn in de politieke stand van het land deze week. Wel heeft de opiniepeiler een analyse gemaakt met kansen, bedreigingen en zorgen over de financiële toekomst. In dit Paasweekend komt De Hond met een heel speciale uitvoering van onze Peiling. In samenwerking met Dennis Brouwer, gespecialiseerd in analyses op electorale data, zijn er bijzondere 3D-grafieken gemaakt van een groot aantal kenmerken in relatie tot de politieke voorkeur van dit moment vanuit Peil.nl. Zij geven samen een prima beeld van factoren die van groot belang zijn voor de uiteindelijke stemkeuzes. Die grafieken zijn grotendeels gebaseerd op onze metingen op 20 maart jl. We denken dat die niet zal verschillen van hetgeen we gemeten zouden hebben als die meting vandaag had plaatsgevonden, aldus De Hond.
Gemeten variabelen, afgezet tegen uiterst belangrijke kenmerken in relatie tot de politieke voorkeur....u kunt het allemaal lezen op Peil.nl

"Russiagate"
Waarover zullen we deze week eens een boom gaan opzetten? Stof genoeg. In de regel is juist dat het probleem. Heel veel zaken om te bespreken.
Ikzelf vind het "Mueller-rapport" wel interessant. Op puur juridische gronden bleek het niet mogelijk het volledige rapport vrij te geven. Dus willen de Democraten doorgaan. Verslaafd als ze zijn, weten ze met hun leven zonder "ze Russians did it" geen raad en willen een doorstart van "Russiagate".
Maar als de voortekenen niet bedriegen, dan kon anticlimax wel eens een enorme understatement zijn voor degenen die nog steeds goede hoop hebben dat Trump tussen de wielen komt. No Collusion ! Bij de Republikeinen is de grootste druk van de ketel. Niet dat ze daar nu de Russen snikkend in de armen vallen...dat gaat in geen duizend jaar gebeuren. Maar wat je aan kunt zien komen is dat ze zullen proberen Hillary en de Democratische Partij in beeld te brengen als samenzweerders. En dan ziet het er voor Obama niet goed uit. Herinnert u zich nog dat de Russische advocate die in de Trump Tower een ontmoeting had met leden van het Team Trump ( over Magnitsky Act als ik me niet vergis), vooraf en na die ontmoeting contact had met Glenn Simpsom, de oprichter van Fusion GPS, die voor Hillary werkte ? Mueller is daar aan voorbij gegaan, omdat zijn opdracht beperkt was tot contacten tussen "verdachte Russen" en de entourage van Trump. Maar dat balletje kon nu weleens snoeihard terugkomen !
Waarbij Obama onder de bus dreigt te belanden....!
In het Mueller rapport staat letterlijk te lezen dat de - veronderstelde - inmenging van de Russen in de Amerikaanse democratie al in 2014 begon..twee jaar voor de verkiezingen! De regering Obama wist dat dit gaande was, maar deed er niets tegen. In 2016 gaf Obama's Nationale Veiligheids Adviseur Susan Rice haar staf de opdracht om zich "terug te trekken" en "ermee te kappen", toen zij plannen opstelden om "terug te slaan tegen de Russen". De vraag rijst waarom Obama zo soft was tegen Rusland. Uitsluitend vanwege de Iran-deal waarin Obama Poetin wilde betrekken zoals CNN-columnist Scott Jennings in Zerohedge schrijft?
Mijn idee is dat die in 2014 veronderstelde inmenging een smoesje was. Dat zou dan die "beruchte" hack van de AIVD geweest moeten zijn via de webcam, weet u nog. Dat verhaal van Oma Ank die om een boodschap was gestuurd, was zo ongeloofwaardig, dat ze gesteund en gechapperonneerd moest worden door een pief van de Britse MI6 (onthou: een geheime dienst bericht nooit over haar inlichtingenwerk) De Dems stonden in hun voornemen om Trump voor de bus te gooien, vooralsnog met lege handen en waren wanhopig op zoek naar een "stok om de hond" te slaan. Nederland... zo serviel!

Fouten Obama verhullen?
Zou het Trump-Rusland samenzwerings verhaal bedacht zijn om de fouten van de regering Obama/Clinton/Kerry te verhullen? Kijk, als je een soort van globalistisch vreemdelingenlegioen van koppensnellers op de been brengt en financiert, hen geen strobreed in de weg legt bij het stichten van een Islamitisch Staat, waar onvoorstelbare gruwelijkheden werden begaan,terwijl je al een Armageddon gemaakt had van Libië, en een puinzooi in Syrië, die Poetinvoortvarend en efficiënt begon op te ruimen...en dat die zogenaamd de kostbare Amerikaanse democratie probeerde te "hacken", ja, dan zou ik als Messias ook proberen iemand anders de schuld te geven. Dat die "gezalfde" er statistisch inderdaad een enorme puinzooi van heeft gemaakt, zowel nationaal als internationaal, en zo’n 1 miljoen doden op zijn geweten heeft, doet daarbij klaarblijkelijk nog steeds niet ter zake.

Voorbode
Naar mijn mening is, afgaand op de wijze waarop "Warparty" (bestaande uit Democraten én Republikeinen) zich tegoed doet aan Trump, een voorbode voor de wijze waarop men ook elders "anti-kandidaten" zal trachten de pas af te snijden. Ongehoorzame kiezers die de buik vol hebben van het hele oorlogszuchtige zootje, en een anti-kandidaat kiezen, dienen te worden gestraft. Dat is waar Russiagate over gaat. Nadat volkomen helder werd geconstateerd dat er van een "Collusion" (samenzwering) tussen Trump, zijn team, en de Russen, geen sprake was, dendert het hele circus gewoon door op de ingeslagen weg. Bergen ‘Nep-nieuws’ worden uit de mouw geschud ten bate van deze epische strijd.

Oekraïne
Slechts een enkele zielige "Atlantische" ziel, blogger of commentator, dacht dat de verkiezingen in Oekraïne super-spannend zouden worden. Maar als een kandidaat wint met 73 procent van de stemmen, zie ik niet hoe iemand die zich een beetje heeft verdiept in de ontwikkelingen in dat land dat over het hoofd kan zien.
Stemmen op een anti-kandidaat, ooit proteststem genoemd, en beschouwd als een fenomeen waar de gevestigde politiek niet aan voorbij kon gaan, is met de verkiezing van Trump volwassen geworden. Liever een clown, dan wéér zo’n "Warparty"-kandidaat. Zo moeten ook de Oekraïeners gedacht hebben toen zij zondag met een overweldigende meerderheid kozen voor komiek/acteur Zelensky om de door het westen aan de macht geholpen oligarchen, die vervolgens het land in het verderf hebben gestort, zijn hielen te laten zien.

Wat een hoofdpijn dossier voor Washington. Een nederlaag voor Deep State en de NAVO, ook al zegt David Jan Godfroid dat Zelensky een pion van oligarch Kolomoisky zou zijn.

Gezien de enorme investeringen van het westen in Poroshenko, is zijn nederlaag tevens de nederlaag van Merkel tot Macron en van Rutte tot May. Wat gaat Zelensky doen met Oost-Oekraïne? ik denk dat die vraag minder te maken heeft met wat Zelensky zou willen bereiken, dan wel met de vraag hoeveel armslag de Verenigde Staten en door door Washington geselecteerde olichargen en milities hem geven. Er kan geen twijfel over bestaan dat de extreem rechtse fracties die achter de schermen de dienst uitmaken in Kiev, met de gewapende fascisten die onder Poro in het leger zijn opgenomen, en die branden van verlangen om buurland Rusland aan te vallen, Zelensky het licht in zijn ogen niet gunnen.

Ik maak me sterk dat velen van de "demonstranten" die op het Maidan het vuurtje aanwakkerden tegen Janoekovitch en door Fuktoria Nuland werden misbruikt voor een staatsgreep, toen al begrepen dat de worst van een EU-lidmaatschap flauwekul was. Dat de rollen omgekeerd waren. Dat het de taak van het gemilitariseerde Oekraïne zou worden om de EU achter zich aan te slepen naar een oorlog met Rusland.

Poroshenko heeft zijn nederlaag toegegeven. Met een waarschuwing. Hij blijft in de politiek, het klonk zowaar dreigend, en dat wat hij "met zijn fantastische team" in 5 jaar heeft gerealiseerd beschermd moet worden. Hij deed een beroep op het leger. Laat de EU en de Oekraïners hem en het leger goed in de gaten houden.

De uitlatingen van Zelensky over de oorlog lijken er op te duiden dat hij best bereid zou zijn om de Minsk-akkoorden uit te voeren, waar Poro en en Washington alles in het werk stellen om dat verdrag te saboteren...het zou uitdraaien op een hereniging met de "Donbass". We zullen zien. Hij heeft zijn feestende aanhang verzekerd dat hij ze niet zal teleurstellen. Pas als de kanonnen zwijgen in Oost-Oekraïne zullen we weten of de oorlog van Deep State en de Navo wordt voortgezet of gestaakt.

Als die hem vervolgens de ‘Trump-behandeling’ geven, en hem een gewillige "Openbaar Aanklager" op zijn dak sturen om hem lukraak te beschuldigen van "Collusion" met de "Eeuwige Jood" "Eeuwige Rus", is de uitkomst minder voorspelbaar dan in de Verenigde Staten. Dan doel ik op de Neo-Nazistische groepen die via Maidan, aangestuurd door Washington, de macht veroverden, wel eens niet op de uitslag van zo’n "Onderzoek" zouden willen wachten. Doof en blind heeft men zich in dit grote en tragische bufferland naar de rand van de afgrond laten schuiven. Een staaltje populisme waar we hier nog een puntje aan kunnen zuigen. Tekenend voor het knoeiwerk van Poroshenko en Timoshenko.
Ach, als een chocoladeboer kan doen alsof hij president is, waarom zou een acteur dat dan niet minstens zo goed kunnen...toch?

Afspraak voor volgende week? Ik verheug me er op !

Stand van het politieke land volgens Maurice de Hond per 21 april 2019 :
FvD 28, VVD 22, GroenLinks 18, CDA 15, PvdA 13, D66 11, SP 9, PVV 8, PvdD 8, ChristenUnie 7, DENK 4, 50+ 4, SGP 2, Overig 1
Laatst bewerkt: 6 maanden 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
6 maanden 4 weken geleden - 6 maanden 4 weken geleden #54297 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 14 april 2019

Peilingen
Maurice de Hond registreert deze week geen verschuivingen in politieke voorkeur. De extra vragen, die hij gesteld heeft, geven een duidelijk en interessant beeld over de waterscheiding, die er binnen het electoraat de afgelopen tijd heeft plaats gevonden. Zo is er ten opzichte van januari jl. een duidelijke stijging van het aandeel kiezers dat wil dat het kabinet de rit uitzit. Via de cijfers van de kiezers, die in 2017 D66 hebben gestemd, kan dit het best toegelicht worden. In januari wilde 63% van de D66-kiezers uit 2017 dat het kabinet de rit zou uitzitten. Na 20 maart is dat 85% geworden. Dat laatste is natuurlijk logisch. De partij van Rob Jetten (D66) geniet op dit moment invloed in de Tweede Kamer en bij nieuwe verkiezingen maakt Jetten waarschijnlijk een duikeling. Dat willen zijn kiezers niet, dus hopen ze dat Rutte de trein laat rollen. Bij CDA-, GroenLinks- en PvdA-kiezers zijn er ook duidelijke stijgingen van kiezers die hopen dat het kabinet de rit uitzit. Maar kiezers, die inmiddels van VVD en CDA overgegaan zijn naar FVD, willen in grote meerderheid dat het kabinet de rit niet uitzit.

Rapportcijfer politieke leiders
De nieuwe cijfers over het vertrouwen in de fractievoorzitters geeft nog een extra inzicht in de genoemde waterscheiding. Baudet is aan het stijgen t.o.v. de vorige meting, met name door de eigen kiezers en die van de PVV. Rob Jetten staat met zijn score tussen Geert Wilders (PVV) en Kuzu (DENK). Voor D66 betekent dit werk aan de winkel, want het vertrouwen in de partijleider is één van de factoren die het stemgedrag van kiezers bepalen. Zelfs onder de achterban van D66 doet Jetten het slecht en scoort hij slechts een 6,9.

Opmerkelijk is dat Thierry Baudet (FVD) langzaam aan het stijgen is in de vertrouwens-index. Baudet werd aanvankelijk niet vertrouwd en bungelde ergens onderaan, maar staat nu op plek 7. De FVD-kiezers waarderen Baudet met een hoog cijfer: 8,7! Kees van der Staaij (SGP) krijgt een beter rapportcijfer dan Baudet en scoort zelfs een heilige 9,5! Geert Wilders komt er de laatste maanden bekaaid van af, maar PVV-kiezers geven hem wel een vette 9 als rapportcijfer! PVV-kiezers waarderen ook de FVD-voorman. Geven hem een 8,1.

PvdA
De Hond peilt een geleidelijk sterker wordende positie van de PvdA. Bij Tweede Kamerverkiezingen zal de grote vraag worden wie de “kampioen” wordt van de linkse kiezers. Dat levert doorgaans extra zetels op bij Tweede Kamerverkiezingen. Het zou best eens zo kunnen zijn dat de groeimogelijkheden van GroenLinks ten opzichte van nu kleiner zijn dan die van de PvdA. Waar De Hond dat op baseert? Geen idee ! Weet u, ik vraag me zo vaak af: wat zal die Lodewijk Asscher denken als ie in de spiegel kijkt? Mes in de rug van Samsom. Partij gedecimeerd. Participatiewet een aanfluiting. Geen arbeider die hem nog steunt, zijn gevlucht naar de flanken. Een programma vol kretologie, gebakken lucht en nutteloze internationale ideeen. "Zwarte Piet" vermoord etc. Zich opwerpen als socialist en verdediger van Jan met de korte achternaam, maar ondertussen alleen maar likken aan de stroop potten van en lurken aan de wijnkruiken van de elite.
"De vijg valt niet ver van het paard", zumme mar zegge

VVD - CDA
Het meest interessante op basis van de uitslagen van vandaag is de positie van de VVD in relatie tot het CDA, schrijft De Hond. Hoewel het er op lijkt dat het verlies van de VVD in de richting van FVD niet echt verder zal groeien, acht De Hond het zeer waarschijnlijk dat bij volgende Tweede Kamerverkiezingen het CDA (met een steeds populairder wordende (MinFin Wopke) Hoekstra) een duchtige concurrent gaat worden van de VVD.
( Ik las dat MinFin Hoekstra niet mee wil doen aan peperdure eurozonebegroting. Heel verstandig. Maar maakt hij dat ook waar? Uiteindelijk, ondanks alle stoere praat, buigt en betaalt Nederland ALTIJD, zegt ook Juncker)
Met een FvD, die bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen zeker een grote winnaar gaat worden, (het wordt natuurlijk veel meer dan de 2 zetels die ze nu in de Tweede Kamer hebben), en een CDA, dat een aantal stevige troeven in huis heeft, zou het best eens kunnen zijn dat de periode van de hegemonie van de VVD (sinds 2010) op zijn eind loopt. Ook een derde plaats voor de VVD valt dan niet uit te sluiten. U kunt alles nog eens rustig nalezen op Peil.nl

Leegroven
"Als we niet opletten worden we leeggeroofd", een reactie van de VVD over de Chinese bedrijfsspionage bij ASML. De VVD rooft Nederland al jaren leeg. Al sinds Rutte in 2010 aan de macht kwam gaat het met zijn belastinginkomsten crescendo en met onze koopkracht bergafwaarts.
Dit gezegd hebbende....
Vorig jaar beloofde de regering gouden bergen. De Nederlander zou er in 2019 aardig op vooruitgaan. Dat viel vies tegen toen de januarimaand voorbij was. Er was wel een flinke stijging, maar meer bij de lasten dan bij de lonen en pensioenen. ING berekent dat de vaste lasten in tien jaar zijn gestegen van 36% naar 41%.

BTW
Ook zo'n handig stuk gereedschap voor de overheid. Eenmaal ingesteld kan je er naar hartenlust mee verhogen en natuurlijk uitbreiden.Nederland kent twee belastingtarieven. Het hoge tarief was lange tijd 19%, maar is in 2012 verhoogd naar 21%. ING becijferde destijds dat dit huishoudens gemiddeld 330 euro per jaar extra kwijt is door deze verhoging. En nog kwam de regering tekort. Dus heeft ze ons dit jaar wederom een btw verhoging opgelegd. Het lage tarief is van 6% naar 9% gegaan. Nog eens 300 euro extra kosten per huishouden, aldus ING. Deze verhoging is "boosaardig" omdat het essentiële zaken zoals geneesmiddelen en gezonde voedingsmiddelen zoals fruit en groenten duurder maakt.

De roofzucht van de overheid kent geen grenzen. Zelfs niet-bestaande inkomsten worden belast. Heeft u een koopwoning? Dan hebt u dikke pech. Dan bent u melkkoe. Een koopwoning kunt u namelijk verhuren. Dat doet u niet, blij als u bent dat u een dak boven het hoofd heeft en niet onder de brug of in een kartonnen doos hoeft te slapen. Maar u zou dat wél kunnen doen. Uw huis verhuren. Dus wat doet de overheid? Die heft alvast belasting. Het "huurwaarde-forfait". Pik binnen! Het schijnt allemaal te kunnen...!

Maar Rutte doet ook veel goede dingen hoor! Zo heeft hij onlangs de inkomstenbelasting in de tweede belastingschijf verlaagd met 2,75%. De MSM draaide overuren om dit heuglijke feit in uw oren te rammen! Geen woord echter over de noodzaak tot die verlaging die wel móest plaatsvinden opdat u de energiebelasting die hij gelijktijdig verhoogde, zou kunnen betalen

Pensioen
Hebt u de onlangs op onze site geplaatste Weltschmertz video met econoom Rob de Brouwer en econoom en ex-bankier Ad Broere bekeken? Tot u doorgedrongen dat de Nederlandse overheid het gigantische bedrag van bijna 33 miljard gulden uit het ABP-pensioenfonds heeft gejat? In de jaren '80 kwam de regering Lubbers geld tekort en bedacht een list. Pensioenpremies die het inhield op ambtenarensalarissen werden niet in het fonds gestort, maar hield het in eigen zak. ABP moest het bedrag maar als schuld en "als later te ontvangen van de overheid" in de boekhouding zetten. Het geld kwam nooit . Regering weigert tot op de dag van vandaag het gestolen geld terug te storten. De gevolgen zijn voelbaar voor gepensioneerde ambtenaren. 32 miljard minder inkomsten, geeft een fors lager rendement. Maar het pensioenfonds wordt door de Staat wél verplicht een hoge dekkingsgraad aan te houden. Het gevolg? ABP keer minder uit. Scheelt de overheid geld. Veel geld. Wat de Staat daarmee kan doen? “Ze hebben een grote verplichting aan het Europees Stabiliteitsmechanisme… Dat is 40 miljard wat ze moeten betalen. Dus die 40 miljard zou heel goed gefinancierd kunnen worden uit pensioenfondsen. Het is dus gewoon gelegaliseerde diefstal.” Ad Broere Café Weltsmertz

Trump
Donald Trump, de zakenman die tot president van de VS (de meest overschatte positie ter wereld) werd verkozen op een ticket van einde aan regime change en betere relaties met Rusland, heeft zich nadat twee jaar Russiagate ogenschijnlijk in zijn voordeel zijn geëindigd ontpopt als trekpop van Deep State met oorlogsretoriek tegen Iran en Venezuela. Hoewel het meest vuile werk werd gedaan door Vice Pence, veiligheidsadviseur Bolton en de 'tijdelijke' minister van BuZa Pompeo, heeft ook de Donald zich bepaald niet onbetuigd gelaten. Dit zal zijn aanhang niet zijn ontgaan. Natuurlijk is het geheugen in de politiek van korte duur, toch weten zijn kiezers die verwachtingsvol waren, dat hij zijn beloftes heeft gebroken en zich dus in niets onderscheidt van zijn voorgangers.
In de kwestie Assange voert Trump zo'n idiote comedie op ('Wikileaks, ik ken ze niet') dat zijn geloofwaardigheid bij zijn kiezers onherstelbaar beschadigd is. Zij herinneren zich de lovende woorden tijdens zijn verkiezingscampagne.
De achtergrond van zijn belachelijke gedrag is zonder twijfel de door Mueller en zijn tegenstanders uit beide partijen beweerde relatie tussen de Trump - campagne (via de nog te berechten Roger Stone) en Wikileaks. Het enthousiasme van zijn herverkiezingscampagne voor een proces tegen Assange aan de vooravond van verkiezingen dat zonder twijfel door zijn Democratische tegenstanders zal worden uitgebeend is begrijpelijk niet aanlokkelijk. Daarom zou het kunnen dat Trump en zijn getrouwen (heeft hij die nog?) er alles aan zullen doen om de uitlevering zoveel mogelijk te traineren. Het zal een interessant steekspel worden. Nog voor het werkelijke proces -in Engeland komen alleen het breken van zijn borgtocht en het uitleveringsverzoek aan de orde- begint.
Labour leider Corbyn heeft zich verontwaardigd uitgelaten over de arrestatie. Het is aan hem om deze verontwaardiging ook politiek vorm te geven. Maar omdat hij een regeling over Brexit gaat maken met May (afstel en 2e Referendum) ben ik bang dat dat weinig om het lijf zal hebben. Wij, de vrijheidslievende burgers zullen Assange moeten redden.

Buitenhof
Timmermans in Buitenhof. Wat een vreselijke onbetrouwbare populistische enge intrigant is die Timmermans toch. Als je het anti-EU (niet anti Europa) gevoel nog meer voeding wil geven dan moet je deze EUrofanaticus in elk praatprogramma zijn gesponsord 'half uurtje' laten spuien. Timmermans met dezelfde holle populistische frasen als voorheen - "nee de EU is niet perfect laat ons samenwerken om de EU te verbeteren." Hij roept dit letterlijk al 10 jaar. Een aaneenschakeling van loze kreten. Ja, nee, hij gaat de EU hervormen en verbeteren..! Dus, met andere woorden, hij heeft er samen met zijn kompanen Juncker, Verhofstadt, een geldverslindende bureaucratische zooi van gemaakt.

Diversiteit, diversiteit...we willen geen land waar iedereen op elkaar lijkt en Klaas heet, blablabla, we halen zoveel kracht uit diversiteit, en kregen weer een lading bullshit over ons heen. Timmerfrans zal toch niet de diversiteit van politieke opvattingen hebben bedoeld.., politici die de SJW- en globalistische agenda niet onderschrijven?
De minachting en denigrering voor de kiezer die er van EUrofanatici als Timmermans uitgaat is wel van zo'n schrikbarend niveau - je kan nationalitische partijen bijna geen betere tegenkandidaat geven. Geen stampende laarzen en bloksnorren zoals bij die ouwe sleetse socialist uit de vorige eeuw, maar zemelende zatlappen, giechelende hofnarren en collaborerende media-clowns, die bewonderend en opzichtig frunnikken aan de niet aanwezige kleren van de keizer.

"Frans Timmermans doesn't do what Frans Timmermans does for Frans Timmermans. Frans Timmermans does what Frans Timmermans does because Frans Timmermans is... Frans Timmermans."

Vertrouwen
Wij hebben geen vertrouwen meer in politici. Maar ook bij politici zit de angst behoorlijk diep. Zij vertrouwen de Russen, Chinezen, Amerikanen, Turken, Oostenrijkers, Italianen en vele Oost-Europese, Arabische en Afrikaanse landen niet.Groot geworden als handelsnatie, door samenwerking en vertrouwen op te bouwen.In rap tempo afgebroken door een activistisch buitenland beleid en een incompetente EU.
Heeft de EU wel een buitenlands beleid? Als we de Europese Unie moeten beoordelen op haar buitenlands beleid, dan zijn we snel klaar. Dat lijkt er namelijk helemaal niet te zijn. Probleemgebieden net buiten de grenzen worden niet benoemd, terwijl ongeregeldheden in Verweggistan worden veroordeeld. De Brexit, ontwikkelingen in lidstaten, Venezuela. Overal hebben de dames en heren wel wat op aan te merken, maar de ontwikkelingen in Libië, Algerije, of dichter bij huis, het misbruikvan macht door het inzetten van het leger tegen haar burgers in Frankrijk, het met geweld neerslaan van vreedzame referenda in Catalonië, daarover heerst doodse stilte.
Het is een teken van een continent in verval.

Jarenlang hebben EU-president Tusk en andere invloedrijke "kringen" campagne gevoerd voor een uitstel van de Brexit. Maar nu het VK het vertrek uit de EU eigenlijk wil uitstellen, is het ook niet goed. Blijkt uit de zeer verschillende, zo niet tegenstrijdige, reacties op de laatste actie in het Britse Brexit-theater in Londen. De grootste weerstand zit bij het Europese nepparlement. Zijn Brexit-vertegenwoordiger, de Belgische schreeuwlelijk Guy Verhofstadt onder andere, maakt zich grote zorgen over een uitstel. Dat komt omdat die de Europese verkiezingscampagne zou overschaduwen en mogelijk zelfs de verkiezingen in gevaar zou kunnen brengen. Stel je voor dat de Britten parlementsleden terugsturen naar Straatsburg - horror !

De Europese Commissie is er ook niet blij van geworden. Prioriteit wordt gegeven aan het functioneren van de EU-instellingen, wordt er gezegd, m.a.w. Juncker en Co zijn tegen een langdurig uitstel, zoals Tusk heeft voorgesteld. Want in dat geval zouden de Britten ook een nieuwe EU-commissaris kunnen benoemen, en ze zouden waarschijnlijk zelfs meebeslissen over de volgende baas van de Europese Commissie- ook als sommigen dit willen verhinderen. Maar zelfs in de Raad, die eerder een symbool van eensgezindheid was rommelt het. Zo heeft de Luxemburgse minister van Buza, Jean Asselborn, bezwaar gemaakt tegen een verlenging - tenzij deze gegrond is.Maar ja, wat is gegrond?
Daarentegen staat de premier van Ierland, Leo Varadkar open voor een uitstel. Hoe later de Brexit komt, hoe beter lijkt hij te denken. Wat zijn nou de Europese verkiezingen
in vergelijking met de Good Friday-overeenkomst? Toch?

De eenheid is reeds langere tijd aan het afbrokkelen- maar dat is wellicht slechts het begin, want wat gebeurt er als premier May de uittredingsovereenkomst uiteindelijk na zoveel mislukte pogingen niet geregeld krijgt? Daarom is het beleid van de EU toch een "No-Brexit"- volgens het motto: hoe langer de Brexit uitgesteld wordt hoe beter. Uiteindelijk kunnen de Britten dan de handdoek in de ring gooien en toch in de EU-club blijven. Dat is ook precies het doel van Tusk, beweren boze tongen in Brussel.

Ook met het buitenland beleid is het droevig gesteld. Noord-Korea, Kasjmir en Jemen. De EU heeft niets te melden als het gaat om grote crisis in het buitenlands beleid. Zelfs voor de opstand in buurland Algerije kan ze niets bedenken. Nee, liever houdt men zich in Brussel bezig met Venezuela. Onlangs werd er weer eens een Venezuela-verklaring afgegeven die stelden dat elke actie die de "vrijheid, veiligheid of persoonlijke integriteit" van de zelfverklaarde oppositieleider (of was het president?) Guaido in gevaar zou brengen, de spanningen sterk zou doen toenemen. Maar wat dat volgens de volslagen incompetente en tandenloze tijger van de EU, de Hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken van de EU, Mogherini, betekent, heeft zij niet gezegd. Een ultimatum voor heersers die door sommige EU-landen ( waaronder Nederland) werden opgelegd, was in februari verlopen, zonder resultaat, zonder gevolgen. In Brussel kunnen ze wel dreigen met een of andere escalatie- het slaat gewoon nergens op. Het lot van Maduro en Guaido worden hoe dan ook beslist in Washington en Moskou, niet in Brussel, Berlijn, Parijs of Straatsburg.

Hoe het dus verder gaat in Algerije, Libië, het stelselmatige uitmoorden van blanke boeren in Zuid-Afrika, de geplande annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever door Israel? Geen onderwerp op de agenda van de ministers van Buitenlandse Zaken als zij zich in hun staats-jets en staats-limousines naar Luxemburg spoeden. De EU is het "lachertje van de internationale wereld geworden. Een curieuze, stervensdure verzameling nitwits, geleid door idioten

Weet u wat? We gaan wat leukers doen...we nemen een drankje.PROOST ! Geef ik u nog even de politieke stand van het land van zondag 14 april 2019 volgens Maurice de Hond
FvD 28, VVD 22, GroenLinks 18, CDA 15, PvdA 13, D66 11, SP 9, PVV 8, PvdD 8, ChristenUnie 7, DENK 4, 50+ 4, SGP 2, Overig 1
Laatst bewerkt: 6 maanden 4 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
7 maanden 6 dagen geleden - 7 maanden 5 dagen geleden #54272 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 7 april 2019

Peilingen
Sinds de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart hebben we geen peilingen meer mogen ontvangen van de diverse bureaus derhalve kunnen we de peilingen van Maurice de Hond ook niet vergelijken met de peilingen van andere peilbureau's. Ook Maurice de Hond verbaast zich over de afwezigheid van peilingen van andere bureaus. Zo staat in de Peilingwijzer de VVD nog op 17% en FvD op 9% wat De Hond des te vreemder vindt in een periode van boeiende electorale verschuivingen. EenVandaag komt meestal halverwege de maand met haar peiling. Maar goed, dan beperken we ons tot de weergave van" De Stemming" van Maurice de Hond van 7 april 2019 en zien we meteen dat FvD en CDA 1 zetel stijgen en VVD en PVV 1 zetel dalen. Als ingezoomd wordt op de electorale positie van FvD van dit moment stelt Maurice de Hond vast dat een verdere groei mogelijk is doordat veel van de resterende PVV-kiezers de FvD een kans geven op een stem. Maar liefst 85% van alle PVV-kiezers uit 2017 ( uit de kaartenbak van Maurice de Hond welteverstaan) geven aan nu FVD te stemmen of die partij een kans te geven op een stem. Maar FvD heeft ook duidelijk gewonnen van de VVD, al zouden daar de winstkansen voor FvD kleiner zijn dan bij de PVV. Waarmee echter niet gezegd is dat de VVD uit de gevarenzone raakt, want het aandeel VVD-kiezers dat nu aangeeft het CDA een kans op een stem te geven is duidelijk groeiend. Lijkt samen te hangen met de toenemende populariteit van de CDA-ministers Hoekstra, De Jonge en Grapperhaus, terwijl die van de VVD Dekker, Wiebes en zeker ook Rutte, duidelijk lager scoren.
CO2 reductie
Behalve de wekelijkse peilingen en een analyse van het stemgedrag tijdens de Provinciale Statenverkiezingen heeft Maurice de Hond ook de meningen gepeild van de Nederlanders over maatregelen om de CO2 uitstoot te beperken. Volgens De Hond is een meerderheid van de Nederlanders voorstander van CO2-reducties. Ook interpreteerden kiezers van diverse partijen de woorden van Rutte als een toezegging, maar dit bleek wederom een draai…Een blik op de gegevens suggereert dat een meerderheid van de Nederlanders (75%) voorstander is van het reduceren van de CO2-uitstoot. Het is echter van belang het woord ‘gestreefd’ mee te nemen in deze analyse. Streven naar een CO2-uitstoot reductie is iets anders dan het bij wet vaststellen van reducties middels de draconische Klimaatwet. Met name FvD’ers (45%) en PVV’ers (29%) zien het niet zitten om te streven naar een reductie. Maar bij alle andere partijen zijn duidelijke meerderheden te zien. Wanneer kiezers mogen bepalen of de CO2-maatregelen op het bordje van huishoudens of de industrie terechtkomen kiezen ze natuurlijk allemaal voor de laatste optie. Voor de industrie geldt natuurlijk hetzelfde maar dan omgekeerd.

Een meerderheid wil dat grote bedrijven de verantwoordelijkheid nemen (85%). Dat het eigenbelang van kiezers hierin een rol speelt blijkt uit de tabel:
Hoeveel willen burgers zelf bijdragen aan CO2-reductie? Ruim 43% van de burgers is van mening dat zijzelf niet hoeven bijdragen aan de CO2-uitstoot reducties (!).Dat is natuurlijk wel wat vreemd. Immers wordt de uitstoot van bedrijven veroorzaakt omdat burgers consumeren. Het is uiteindelijk een wisselwerking: een symbiose tussen industrie en burgers. Als burgers wel bijdragen dan het liefst zo min mogelijk: 42% wil wel bijdragen, maar dan maximaal €250 per jaar.
Samenwerking tussen industrie en burgers is noodzaak anders gaat het niet lukken. Toch vindt 12% van de burgers het prima als de reducties meer dan €250 per jaar kosten. Maar dan met name bij Partij voor de Dieren (49%). Kiezers van GroenLinks, normaal gesproken niet vies van een beetje klimaatpolitiek, laten het volledig afweten! Slechts 16% van hen is bereid om meer dan €250 zelf bij te dragen. Ze willen, in lijn met Groene Khmer-leider Jesse Klaver, alles afschuiven op de industrie!
Maar hoe moet de politiek dan komen tot die CO2-reducties? Wat zijn de gewenste instrumenten?
Uitgebreide informatie hierover staat in de tabel die u op uw gemak kunt nalezen op Peil.nl

Maurice de Hond heeft eveneens een rapport gemaakt waarin dieper wordt ingegaan op de relatie tussen het stemgedrag op 20 maart jl en twee cruciale variabelen.
U leest dat rapport op: www.noties.nl/v/get.php?r=pp191105&f=Twe...temgedrag+PS2019.pdf

Klimaat
Het klimaat is een verdienmodel. Niet alleen voor uitgevers en boekhandel, waar het een goed lopende niche is, het is ook gefundenes Fressen voor talkshows, kranten, blogs, vlogs en de onvermijdelijke cabaretiers. Bij de media maakt het niet uit of ze een podium bieden aan de verontrusten of de ontkenners - de Rekkelijken of de Preciezen - of aan beide. Klimaat scoort. Ook in de politiek. Er zijn een paar partijen die hun bestaan en succes voor een groot deel danken aan het klimaat zoals GroenLinks met haar luchtfietsende zweefteefjes. Ook de Partij voor de Dieren is erg bezorgd.

En op rechts hebben we de FvD en de PVV. Die hebben ook nog andere thema’s uitstaan, zoals Nexit, islam, migratie etc, maar het klimaat, - dwz zij ontkennen niet dat het klimaat verandert, want dat doet het al sinds het ontstaan van onze aardbol, maar dat CO2 de boosdoener is stuit bij hen op verzet. Forum heeft zijn enorme overwinning ook te danken aan het exploiteren van de scepsis onder grote delen van de bevolking. Als er winnaars zijn, zijn er ook verliezers. Wat dat betreft maakt het niet uit of je zeeppoeder verkoopt of een partij. En de verliezers zijn de middenpartijen: CDA, VVD en de PvdA. D66 verliest ook maar doet dat altijd als ze meeregeert. Dat is onderhand een wet. Dat ligt niet in de eerste plaats aan haar brave klimaatstandpunt.

PvdA
Wat moeten die verliezers doen? De PvdA lijkt sowieso niet te redden. Hoeven we niet veel woorden meer aan vuil te maken. Het CDA heeft het ook moeilijk. Wordt een dubbeltje op zijn kant. Misschien kan een nieuwe leider de zaak beter verkopen maar gevreesd moet worden dat de klad in het product zit. Blijft over de VVD. Marketeers zullen vaststellen dat de liberalen te opzichtig zijn gaan schuiven met hun positionering op de markt. Gingen veel te vlot van vroemmvroemm naar windmolen. Voor de achterban te snel gegaan, vooral omdat er geen overtuigend verhaal bij zat. Aan de ene kant ‘klimaattsaar’ Ed Nijpels met zijn tafels. Aan de andere, fractievoorzitter Klaas Dijkhoff met zijn kritiek, ‘niet mijn akkoord’, in De Telegraaf. En daar tussenin Mark Rutte en zijn hopeloos getrut met vaasjes en gedraai over klimaatmaatregelen die grote verontwaardiging en woede veroorzaakte bij Groene Khmer-leider Klaver en Rutte af doet als "paniek om niets"
Drie totaal verschillende geluiden over één thema is teveel.

PVV
De PVV verliest bij Maurice de Hond vandaag weer een zetel en houdt er nog maar 8 over. Betekent dit het begin van het einde? Dat het afgelopen zou zijn met de PVV is al zo vaak gezegd, waarbij steeds de wens de vader van de gedachte bleek. Zo leed de partij een nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Maar daarna wist de partij weer glorierijk terug te keren. In de aanloop naar de laatste Tweede Kamerverkiezingen stond ze in sommige peilingen zelfs eventjes op een zeteltje of 40, waarmee ze veruit de grootste zou zijn geweest.
Bij het doen van voorspellingen over de PVV is dan ook voorzichtigheid geboden. Dat is trouwens in het algemeen altijd verstandig. Al moet gezegd dat er nu wel een duidelijk verschil is met eerdere knikken in de PVV-curve. Want het electorale verlies van de partij hangt rechtstreeks samen met de opkomst van een vergelijkbare concurrent. Volgens onderzoek zijn PVV en FvD voor een belangrijk deel communicerende vaten. Maar daar waar de PVV een rots in de branding is voor wat betreft haar standpunt over de islam en de noodzaak tot de-islamisering van Nederland, vertrouw ik het meegaande standpunt van het Forum voor Democratie niet op dit zo belangrijke onderwerp. Waakzaamheid geboden. Kiezers die eerst op de PVV stemden, kiezen nu voor Baudet. Met Baudet hopen ze een grotere kans te maken op verandering dan met Wilders. Dream on !

Brexit, a comedy of errors
(Brexit: een fascinerend schouwspel vanwege de politieke machinaties en juridische manoeuvres)
Brexit komt er niet ! Politici hebben van Brexit een totaal ander verhaal gemaakt. De EU wil Brexit niet en als het zou gebeuren, zal het ongelooflijke schade toebrengen aan het Britse politieke systeem en zijn integriteit. De politici proberen het onmogelijke te doen met een zeer boos electoraat - verraden hun wensen en geven de ander de schuld. De EU scheurt het Verenigd Koninkrijk door Brexit. Maar dit is echt niet veel anders dan wat er in 2015 in Griekenland is gebeurd. Griekenland werd toen gedirigeerd door Merkel, Brexit wordt eveneens gedirigeerd door Merkel. Heb u al bericht over de assistente van EU-Brexit onderhandelaar Barnier, de Duitse Sabine Wijnand die in de Brusselse achterkamertjes de feitelijke documenten opstelde, waarna Theresa May met de hoed in de hand naar Berlijn toog om "moeder te vragen of het zo goed is"

De onverzettelijkheid van de EU in de onderhandelingen is, afgezien van het feit dat er geen andere optie is, een uitgebreide bluf om de Britse politieke klasse te scheiden en te verdelen, nu het volk heeft gestemd om te vertrekken. Het rekende op de verdeeldheid binnen de structuur van het Verenigd Koninkrijk en gaf de Schotse ‘nationalisten’, de SNP, de macht naar de eeuwige slachtoffer-status die op zoek is naar leiderschap van Labour. Het wist dat het een Tory-leiding had die bereid was om met hen de bal te spelen om een manier te vinden om BRINO – Brexit in Name Only – te leveren en een ambtenarenapparaat dat alle ondersteunende data leverde to gaslight millions.
.
Miljarden aan gratis reclame voor hun vakbond is op hun wenken bediend en roept en stopt in de mond van parlementsleden, kabinetsministers en de media om de ergste en meest onoprechte argumenten tegen Brexit aan de kaak te stellen. En die druk veroorzaakt echte scheuren in het Britse politieke systeem.
Terwijl Labour, de SNP en de nieuwe Independent Group proberen Brexit te schilderen als een “Tory psychodrama” voor politieke winst om hun eigen verraad van de kiezers te verschuiven, breken de Tories zelf nu enigszins onder de druk. Het ontslag van Nick Boles was een voor de hand liggende stunt die bedoeld was om parlementsleden te schande te maken.
Arch-Remainer en voormalig procureur-generaal, Dominic Grieve, die maandenlang met EU-ambtenaren heeft samengewerkt om openlijk te bepalen hoe Brexit kan worden verraden, wordt nu geconfronteerd met de kiezers in zijn kiesdistricten.

Het is de EU die bedriegt
Het hele proces heeft geleid tot een aanfluiting van de democratische instellingen die in het hele Westen bestaan. De reden waarom het plan van de EU om Brexit te omzeilen mislukt, is dat het Britse volk wil dat zijn wil, hoe gebrekkig ook, wordt gerespecteerd. De politieke klasse/kaste is zo vol van haar eigen gelijk, dat ze dit niet kan zien.
Het hele proces heeft geleid tot een aanfluiting van de democratische instellingen die in het hele Westen bestaan. En dat, dames en heren, jongens en meisjes, lieve kijkbuiskindertjes, was precies het effect dat de Europese Unie met dit alles beoogde. Want zelfs als ze de laatste slag om Groot-Brittannië verliezen, winnen ze bij het creëren van de filosofische vraag waarom DIRECTE VERTEGENWOORDIGING een domme regeringsvorm is.

Door de verdeeldheid en corruptie van 's werelds oudste parlement aan de kaak te stellen, bevordert de EU het argument van haar eigen onvermijdelijkheid in de hoofden van de jongere generatie in Groot-Brittannië, door oudere, meer ervaren leavers tegen jongere, minder wereldse remainers te plaatsen. Maar het werkt niet zo goed als ze hadden verwacht.

De EU is een droomarrangement voor globalisten. Het is een ongekozen leiderschap dat grotendeels immuun is voor de veranderingen in demografie, kiezers en kiezersopvattingen.Het Verenigd Koninkrijk zal Brexit in zijn huidige vorm misschien niet overleven. Maar velen die aandringen op verdeeldheid, de Schotten, kunnen zich verbaasd voelen als ze zelf hun kiezers onder ogen moeten zien.

And that would leave the EU wondering what went wrong, as they got everything they wanted – a broken, divided U.K. – and still lost the war.

Vertaling van The EU Is Tearing The UK Apart Over Brexit
www.zerohedge.com/news/2019-04-05/eu-tea...uk-apart-over-brexit

Er is nog zoveel meer om met u over van gedachten te wisselen, maar hier wilde ik het voor vandaag bij laten.

Als u wat lekkers inschenkt geeft ik u intussen de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 7 april 2019:
FvD 28(+1), VVD 22(-1), GroenLinks 18, CDA 15(+1), PvdA 13, D66 11, SP 9, PVV 8(-1), PvdD 8 ChristenUnie 7, DENK 4, 50+ 4, SGP 2, Overig 1
Laatst bewerkt: 7 maanden 5 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
7 maanden 1 week geleden - 7 maanden 1 week geleden #54242 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 31 maart 2019

Peilingen
Een nieuwe winnaar. Het zat er al een tijdje aan te komen dat de partij van Thiery Baudet, de FvD, een stevige verkiezingswinst zou behalen op 20 maart 2019. Ondanks dat de stemmen waren bedoeld voor de Provinciale Staten en waterschappen speelden zoals altijd de ontwikkelingen in de landelijke politiek de hoofdrol. Winst op rechts en verlies voor de regerend coalitie. Als de verkiezingen nu voor de Tweede Kamer zouden zijn dan was Forum voor Democratie zelfs de grootste partij geworden. Dit heeft voor flinke beroering gezorgd in onze samenleving waar spontaan demonstraties werden gehouden tegen de opkomst van “extreem” rechts, zoals de FvD door links soms wordt betiteld.

Polarisatie
Gezien de opruiende taal die momenteel wordt gescandeerd in de protestoptochten valt hieruit op te maken dat behalve in het politieke debat ook de polarisatie in de samenleving toeneemt. Links waarschuwt voor de opkomst van populistische partijen die weinig goeds zouden betekenen voor ons land. De opkomende rechtse partijen beschuldigen linkse partijen van het demoniseren van rechtse politici vanwege hun politieke mening die niet strookt met het linkse gedachtegoed.

Nazificatie van Baudet is beschamend
De toon is gezet. Het politieke, intellectuele debat staat zwaar onder druk, constateert ook Afshin Ellian in Elsevier's Weekblad. Politiek-ciorrecte krachten proberen al bijna twee decennia om een vrij debat over islam, integratie en immigratie onmogelijk te maken. Het onderuit halen van de voorman van FvD gaat de verkeerde kant op, aldus Prof. Ellian.

Boonman
Wie zegt u? Boonman? Boonman is de zichzelf op het schild hijsende en zéér politiek correcte zakkenvuller politiek commentator die in het Radio 1 programma Spraakmakers over Thierry Baudet zegt: "Dit hebben we natuurlijk in de jaren dertig ook wel eens gehoord" "We kunnen er wel omheen draaien, maar dit soort toespraken en dit soort verwijzingen naar de vroegere geschiedenis en tegen de moderniteit, hebben we natuurlijk ook in de jaren 30 wel eens gehoord, en het is helemaal niet eng of ingewikkeld om daar aan te refereren. Zo is het gewoon als je kijkt naar de retorica in de politieke geschiedenis dan kun je vergelijkingen maken"

Boonman die Baudet vergelijkt met Hitler en FvD met de NSDAP ?? En bij de NPO vinden ze dat normaal?
Triest dat men bij de MSM en NPO niet inziet hoezeer juist zij naadloos passen in het beeld van de jaren dertig. Goebbels. De propaganda. De eenzijdigheid. De misleiding. De verkettering van alles wat afwijkt van hun credo. De demonisering van diegenen die een "afwijkende" mening heeft. De ophitsing. De hetze

Manipulatoren in blinde paniek
Boonman heeft gesproken. Hij heeft pijnlijk duidelijk gemaakt wat de stand van de Nederlandse "journalistiek" is. Een Tsunami van haat kwam de afgelopen dagen voorbij. Daar schroomt men er blijkbaar niet voor om op voorhand de meest verschrikkelijke gebeurtenissen aan Baudet toe te schrijven. Zoals men dat eerder deed met Pim Fortuyn en daarna met Geert Wilders. Manipulatoren in blinde paniek. Omdat ze weten dat hun ideologische tijd begint te verlopen. Het is meer dan beschamend wat de linkse dictators en hun waterdragertjes aan het doen zijn.... DWDD, Volkskrant, NRC zijn de steunpilaren van deze beweging.

In ons land waar de vrije meningsuiting een groot goed is wordt dit verworven recht maar al te graag misbruikt door elkaar te verketteren. De eens zo gemoedelijk sfeer in ons kleine kikkerlandje is al een poosje veranderd door kikkers die hevig door elkaar kwaken. Er is een structurele mega verschuiving in het politieke landschap. En die verschuiving heet Forum voor Democratie. Volgens Maurice De Hond ‘kan de concurrentie tussen VVD en CDA aan de ene zijde en tussen GroenLinks en PvdA aan de andere zijde ertoe leiden dat FVD bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen de grootste wordt’. En als we de peilingen van vandaag erbij pakken dan lijkt die kans zeker aanwezig. FVD is de grootste partij met 27 virtuele zetels met een voorsprong van 4 zetels op de VVD die er 23 heeft. Maar laten we niet te vroeg juichen want de verkiezingen zijn nog ver !

Don't Worry, Be Happy
Verder zien we een leegloop bij de PVV van Geert Wilders. Sinds 2017 is de partij gekrompen van 20 zetels naar een kleine 9 zetels in de peilingen van vandaag. Niet leuk voor al die bevlogen politici. Maar niets om je zorgen over te maken. Net als FvD nu is ook de PVV ooit de grootste partij van Nederland gepeild met 35 zetels. Er is nu een "new kid on the block" en de kuddedieren rennen er als een razende achteraan. Bang dat ze de bus missen. Ach, ach ach. Kuddedier. PVV stabiliseert wel weer. Don't worry, be Happy

Strijd om het premierschap
De Hond schrijft ook nog dat de Tweede Kamerverkiezing vaak wordt gezien als een strijd ‘om het premierschap’ en dat deze strijd een impact heeft op het kiesgedrag. Denk bijvoorbeeld aan ‘de tweestrijd tussen Rutte en Samsom’. En dat als Baudet zich komende jaren ‘premierwaardig’ gedraagt dan kan het zijn dat Baudet in 2020 of 2021 deze rol mag vervullen.

Waarom schrijft De Hond dat? Om u zo lang mogelijk een wortel voor te houden en u van de overweging om naar de principiële Wilders terug te keren af te houden. Nu we toch zo vertrouwelijk met elkaar van gedachten aan het wisselen zijn...de gedachte laat me niet los dat FvD in het leven is geroepen om de enorme dreiging die van Wilders uitgaat te neutraliseren. U weet dat Soros hier in Nederland er miljoenen tegenaan smijt om Wilders uit te schakelen? Nou, misschien is het Forum wel Soros' gedroomde oplossing? Zou zo maar kunnen!

Maar..de standpunten van Forum voor Democratie zijn in niets onderscheidend van al die kartelpartijen die ons land al rijk is. De grootste dreiging voor ons land: de steeds sneller oprukkende islam, ik lees niet hoe het Forum de islamisering van Nederland wil aanpakken. Forum is geen nek-uitsteker zoals Geert Wilders. Geen bezieling. Maar goed, Ik ben benieuwd hoe het nu verder gaat.

Rutte en de "Volks"partij
Is het u ook opgevallen dat Rutte het ineens heeft over dat de VVD een"volkspartij" is? En hoe die praat over de grote massa die je niet hoort en doet alsof zij achter zijn beleid staan. Is toch om te gieren?? Welvaartstaat afgebroken. Belasting op gezonde voedingsmiddelen met 50% verhoogd. Miljoenen mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken kunnen de aanvragen niet aan. Pensioenen naar het Poenpaleis in Brussel. Referendum afgeschaft..

Al bij al vond ik het een heel ingewikkelde analyse van Maurice de Hond bij de peilingen van vandaag, maar u kunt - als steeds - alles nog eens rustig nalezen op Peil.nl

Oekraïne
Vijf jaar na de revolutie op het Maidanplein maakt Oekraïne zich op voor presidentsverkiezingen. Het land is verscheurd, al het goede van de opstand, de schreeuw om verandering, is verkwanseld. Hoofdschuldige: president Petro Porosjenko. Vandaag is de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in het door Kiev beheerste deel van Oekraïne. Als één van de kandidaten dan al meer dan vijftig procent van de stemmen binnenhaalt, is een tweede ronde niet nodig. Een outsider, acteur Volodymyr Zelensky, maakt goede kans er met de eer vandoor te gaan, omdat geen hond nog vertrouwen heeft in de club die in 2014 door de Verenigde Staten aan de macht werd gebracht via een staatsgreep, gevolgd door verkiezingen in het pro-NAVO deel van het land.

Zelensky
Zelensky kwam in beeld door een komisch programma, waarin hij een geschiedenisleraar speelt die, na een woedeaanval vanwege de gierende corruptie in Oekraïne, door zijn vrienden aan het presidentschap wordt geholpen. De werkelijkheid is uiteraard toch anders dan het filmscript, en of Zelensky ervoor kan zorgen dat Oekraïne er weer bovenop krabbelt, dat valt nog te bezien. Grootste probleem, zo komt het mij voor, zijn de ‘Vrienden van Oekraïne’, die niet willen dat Kiev de breuk met Rusland lijmt. Waar Poetin juist hoopt op een nieuwe start.

Poroshenko
Poroshenko liet de afgelopen jaren geen kans onbenut om te bewijzen dat de tegenstanders van het Associatieverdrag het bij het rechte eind hadden. Die zagen al in 2015 de corruptie, oligarchie en een karpatenstaat van politieke maffiakartels in Kiev. Nu schrijft ook de Volkskrant dat Poroshenko een oorlogs-oligarch is die tijdens zijn presidentschap de strijd met Rusland misbruikt heeft om miljardair te worden en zijn vermogen op de Maagdeneilanden te stallen, en terwijl zijn regerings- en kabinetsleden zich laafden aan de geneugten van een corrupt leven, smeerde de chocoprins stroop om Europese monden om onze honingpotten binnen te hengelen. Nederland zei op 6 april 2016 met ruim 60% van de stemmen NEE tegen het associatieverdrag met de Oost-Europese schurkenstaat. Inmiddels is 80% van zijn eigen bevolking de presidentiële proleet spuugzat.

Shell
Twee jaar geleden pompte Shell maar weer eens flink wat geld in het corrupte land. 10 miljard om van alles uit de bodem te mogen halen. Maar Shell is niet de enige die dankbaar gebruikt maakt van de chaos en corruptie. Zoals altijd is het beste investeringsklimaat voor grote bedrijven in een land als het bloed door de straten vloeit.

Associatieverdrag
Dat Associatieverdrag is gewoon een ordinair machtsmiddel dat de afgelopen jaren stof lag te vergaren op de plank, maar nu er een risico is dat er iemand aantreedt die het best eens op een akkoordje met Poetin kan gooien om uit de moordende impasse rond de Donbas te komen, zodat Oekraïne tenminste weer vooruit kan kijken, komen de machtsmiddelen uit de kast.

De Krim blijft hoe dan ook Russisch, maar een hereniging van ‘Kiev’ met het industriële, Russischtalige oostelijke gedeelte van Oekraïne is altijd al het streven geweest van Moskou. Mits aan de voorwaarden van Minsk wordt voldaan. Iets waar Poroshenko, noch Washington oren naar had. Of Zelensky als president daarin wel bereid is stappen te zetten, weet niemand op dit moment. Maar er zijn wel ‘signalen’ dat hij meer realiteitszin aan de dag legt dan de kliek die nu in Kiev de macht verdeelt. Het zou een verademing zijn. Vooral voor het geplaagde Oekraïense volk, dat zich belazerd weet door de mooipraters uit Washington en Brussel, die het inmiddels moeilijk genoeg hebben om het contact met de eigen burgers niet te verliezen.

Hier, een wonder: de meerderheid van de Oekraïners is pro-Russisch geworden!
For the first time since April 2014, more Ukrainians have a positive impressive of Russia than the converse. Attitudes are basically 50/50 even in West Ukraine.
www.unz.com/akarlin/future-russia-ukraine/

Maar Poroshenko beschikt over een team van medestanders. Heeft machtige tentakels in het staatsbestel en de geheime dienst zitten. Hij wordt gehaat, iedereen weet hoe corrupt hij is..graaier van miljoenen, maar het is de vraag of hij via democratische weg zich weg laat stemmen.

De vorige president stal alleen van de rijken, Porosjenko steelt van iedereen.
De deceptie kwam in 2016, toen Porosjenko prominent naar voren kwam in de zogeheten Panama Papers, een omvangrijk gegevenslek waarmee onthuld werd welke wereldleiders geld overzee wegsluizen om te profiteren van een aantrekkelijk belastingtarief. Oekraïense onderzoeksjournalisten ontdekten de kopie van Porosjenko’s paspoort bij de registratie van Roshen op de Maagdeneilanden: hij bleek nog altijd de enige aandeelhouder.Wrang was dat de president in augustus 2014 tekende voor de brievenbusfirma, het moment dat Oekraïense soldaten met honderden tegelijk sneuvelden in het oosten van Oekraïne. Ook had hij zijn kapitaal niet opgegeven bij de inkomensdeclaratie die was bedoeld om corruptie van hooggeplaatsten tegen te gaan. “Een flagrante overtreding van de wet”, oordeelde corruptiewaakhond Transparancy International.

Uit een analyse van het internationale journalistieke platform Bne IntelliNews in 2017 bleek dat al Prosjenko’s bedrijven klant zijn van de International Investment Bank, ook wel ‘de bank van de president’ genoemd omdat Porosjenko zelf 60 procent van de aandelen bezit. “Bewijs van illegale praktijken is er niet, maar uitgerekend deze bedrijven winnen een gruwelijke hoeveelheid aanbestedingen”, concludeerden de onderzoekers.
Terwijl het vermogen van de president wordt geschat op een kleine miljard euro leidt de bevolking onder acute armoede.

Enkele weken geleden kwam een nieuw corruptieschandaal naar buiten. Dat bedrijven van de president geld verdienen aan de oorlog was al bekend: zo produceert zijn autofabriek voertuigen voor de Nationale Garde. Vorige maand onthulden onderzoeksjournalisten dat de zoon van Porosjenko’s meest nabije zakenvriend, die de president benoemd had tot vicedirecteur van de Nationale Veiligheidsraad, op kosten van een staatsbedrijf militair materiaal importeerde – nota bene uit Rusland – tegen veel te veel geld. De defensiesector is doordrenkt van corruptie wordt gezegd

Kapers op de kust
De peilingen geven Porosjenko reden tot zorg. Hoewel hij met de slogan ‘Wij vervolgen onze weg’ lijkt te geloven in een herverkiezing, ligt de volslagen nieuwkomer op kop: Vladimir Zelenski. Deze bekende televisieproducent en komiek wil met een beweging van niet-politici de corruptie uitbannen. Een andere concurrent is voormalig premier Joelia Timosjenko, die belooft de gestegen kosten voor gas en elektriciteit te halveren. De meer op Rusland gerichte kandidaten lijken geen kans te maken op de tweede ronde.
Omdat zondag vrijwel zeker geen van de kandidaten de helft van de stemmen haalt zal die beslissende slag vrijwel zeker plaatsvinden, op 21 april.

Radio Free Europe, 20.35 uur
An initial joint national exit poll predicts comic actor Volodymyr Zelenskyy will win the first round of Ukraine's presidential election with 30.4 percent of the vote, ahead of the incumbent Petro Poroshenko with 17.8 percent.
The poll puts former Prime Minister Yulia Tymoshenko third with 14.2 percent.

Zullen we iets lekkers inschenken? Geef ik u intussen de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 31 maart 2019:

FvD 27(+1), VVD 23, GroenLinks 18, CDA 14, PvdA 13, D66 11(-1), PVV 9(-1), SP 9, PvdD 8(+1), ChristenUnie 7, DENK 4, SGP 2, Overig 1
Laatst bewerkt: 7 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
7 maanden 2 weken geleden - 7 maanden 2 weken geleden #54211 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 24 maart 2019

Peilingen
Forum voor Democratie staat in de peiling van Maurice de Hond van vandaag op 26 zetels en is daarmee grootste partij. Tegelijkertijd waarschuwt De Hond dat als politiek Den Haag verder gaat op de oude manier ten aanzien van vorming van een regering en ten aanzien van het verkrijgen van meerderheden in de Tweede en Eerste Kamer, de versplintering verder zal doorgaan. Zijn uitleg is simpel:
vroeger was het zo dat kiezers van een partij over veel onderwerpen dezelfde mening hadden. Maar dit soort homogeniteit is er niet meer onder kiezers van een partij. En omdat we zoveel partijen hebben hangt het van het onderwerp af, bij welke partij die kiezers zich het meest thuis voelt.
Analyse Maurice de Hond
Zodra een partij in een regering stapt, kan het zich minder profileren op onderwerpen omdat ze zich hebben verbonden aan een compromis. Ten aanzien van ieder van die onderwerpen heeft een regeringspartij één of meer electorale concurrenten, die niet in de regering zitten. Bij veel verkiezingen in de afgelopen 20 jaar hebben we het proces gezien dat het grootste deel van de regeringspartijen op die manier kiezers kwijtraken. Als je naar dat proces kijkt dan kan je stellen dat het niet zo is dat de kiezers meer naar de flanken zijn getrokken, maar de partijen die aan regeringen meedoen, meer zijn gaan klitten in het midden.

Nu er vier jaar lang een Eerste Kamer is waarbij je alleen met vijf partijen een meerderheid kan vormen is het tijd dat alle partijen zich afvragen op welke wijze ze hun verantwoordelijkheid, die ze hebben door de steun van de kiezers, kunnen omzetten in een ingrijpende aanpassing van de wijze waarop Nederland politiek is georganiseerd en werkt. Het is te hopen dat men op het Binnenhof meer inspanningen zal gaan verrichten ten aanzien van de verbouwing van het stelsel, dan ten aanzien. van de verbouwing van de huisvesting!

Normale weekpeiling
Het tweede stuk betreft de normale weekpeiling. Daar begint De Hond met een uiterst interessante tabel, namelijk de relatie tussen de antwoorden op de vraag of men zich zorgen maakt over de eigen financiële situatie en het stemgedrag. Door die resultaten te vergelijken met die van december j.l. is goed te zien waar de winst van FvD de laatste maanden vandaan komt.

Twee rapporten
Uit de peiling voor de Tweede Kamer zien we dat FvD voor staat op de VVD (26-23). Na de historische verkiezingsuitslag van afgelopen woensdag zijn er twee rapportjes.
1. Meer achtergronden van deze uitslag en wat gedachten over wat dit nu allemaal betekent.
2. De nieuwe zetelverdeling voor de Tweede Kamer plus verder inzicht in wat zich de afgelopen drie maanden electoraal heeft afgespeeld tussen PVV en FvD.
De eerste notitie gaat o.a. in op de vreemde getrapte wijze waarop in Nederland de Eerste Kamer wordt gekozen, hetgeen nog inhoudt dat via een koehandel in de volgende twee maanden de uitslag anders zal worden dan we nu menen te weten. Iets wat Thorbecke al in 1848 niet zo wilde, maar wij desondanks nog steeds zo doen.

Enorm verlies VVD
Het laat ook zien de relatie per gemeente tussen de hogere opkomst en het resultaat van FvD. We maken ook een vergelijking met de Tweede Kamerverkiezingen 2017, waaruit ook blijkt hoezeer de VVD heeft verloren. PvdA en CDA hebben de slechtste PS-verkiezingen behaald ooit, en de VVD de slechtste sinds 1970 (Daarna kwam Wiegel).
Tenslotte kunt u op Peil.nl een overzicht vinden van tabellen die Maurice Hond altijd maakt bij verkiezingen. Namelijk een overzicht van het stemgedrag naar een groot aantal kenmerken, zoals mediagedrag, gebruik van interne en soeciale media en automerk.
Zoals gezegd: u vindt het allemaal op Peil.nl

Maurice de Hond passeert MSM en NPO
Wat een geweldig gebaar van afkeuring van Maurice de Hond voor de MSM en NPO!
Terwijl links-fascisten amper thuis waren van het te hoop lopen tegen de democratie in het antisemieten bolwerk Amsterdam, kwam het opmerkelijke bericht dat Forum voor Democratie de grootste partij van Nederland is, als er nu verkiezingen zouden zijn.
]Maurice de Hond gaf gisteravond de primeur aan RTL4. Dit moet een klap in het gezicht zijn van de moord en brand gillende Persgroep, Mediahuis en NPO, die alles geleerd hebben van de jaren dertig, maar niets van de zesde mei. (DDS).

Heb er al vaker met u over gesproken: als je 's morgens Radio 1 aanzet weet je niet wat je hoort ! Aanvankelijk bewondering voor de journalistieke kwaliteiten van Ghislaine Plag, maar daar is niets meer van over. Ik heb haar van dag tot dag horen veranderen. Niet in haar objectieve voordeel. Nu tot over haar oren in de "Deep State". Ze zal het nog ver brengen, schat ik zo in. Dan om 4 uur 's middags. Nieuws&CO. Je schrikt je wezenloos en denkt meteen aan de Noord-Koreaanse nieuwslezeres als je Lara Rensen in je oren hoort tetteren. Ultra-links. Want de staatsomroep is niet alleen kampioen in Wilders-demoniseren, nu moet ook het hoofd van Thierry Baudet op het hakblok. Zelfs Nausicaa Marbe die in de Telegraaf in het verleden een aantal goede colums heeft gepubliceerd doet mee aan de hetze tegen Baudet.

Rechtsgeleerde Afshin Ellian heeft in het programma Goedemorgen Nederland op NPO 1 zijn zorgen geuit over de eenzijdigheid bij de NPO over Forum voor Democratie en Thierry Baudet. “Het is heel zorgelijk dat er vanuit de NPO vrijwel alleen negatieve reacties te horen zijn over de FvD en Baudet,” zei Ellian. Op radio en tv werden vergelijkingen gemaakt tussen Baudet en de situatie in Duitsland in de jaren dertig en de opkomst van het nazisme. “Dit is heel slecht voor de NPO en het aanzien van journalisten,” zei Ellian. Hij vindt de vergelijking tussen Baudet en de beweging van Hitler dom en gevaarlijk, en zei dat er bij de NPO een betere balans moet komen.“Als je ’s ochtends Radio 1 aanzet, word je er helemaal gek van,” zei hij. “Het is gewoon een linkse kerk.”
Verder werd aan tafel bij Eva Jinek felle kritiek geuit op de haat-DeWereldDraaitDoor uitzending (NPO) waarin men wedstrijdje hield om op een zo smerige en laag mogelijke manier Baudet neer te zetten.
Matthijs van Nieuwkerk en zijn vrienden kotsten op de avond voor de verkiezingen een half uur lang op Baudets partij. Zoals ze dat daarvoor op Geert Wilders en zijn PVV deden.

Op zulke momenten schaam ik me Nederlander te zijn

Het volk wil gehoord worden
Stembusrevoluties gaan altijd gepaard met een schreeuw van het volk om (beter) gehoord te worden. Maar men leert er niets van. Men wil eenvoudig niet weten dat onze democratie faalt! De kritiek van Baudet dat de debatten in het parlement slechts voor de bühne is, is voor een groot deel terecht. Voor aanvang van ieder debat zijn de standpunten van de oppositie en de coalitie al lang duidelijk: afgezien van wat details zullen zij nooit iets aan elkaar toegeven. Politieke besluitvorming vindt in ons land achter gesloten deuren plaats, en niet in de Tweede Kamer. Die is er voor de show, uiterlijk vertoon, window dressing. Heb u al eerder geschreven over wat de PVV deed tijdens een crisisdebat in 2009 van kabinet Balkenende: de hele PVV-fractie stapte op nadat CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel opmerkte dat er nauwelijks ruimte was om nog iets te veranderen aan de crisismaatregelen die de coalitiepartijen hadden voorgesteld. "Uit een bouwwerk dat zo tot stand is gekomen kunnen niet zomaar bouwstenen worden gehaald." Dus vond de PVV-fractie dat ze hun tijd wel beter konden gebruiken en stapten op. Dat zou de PVV, en partijen behorend tot de echte oppositie meer moeten doen.

Partijpolitiek handjeklap
Ook een doorn in het oog van de kiezers: Belangrijke posten worden nog altijd via de partijpolitieke handjeklap gevuld. Een burgemeester of commissaris van de koningin is in praktijk altijd een afgedankt kopstuk van een grote partij. Hoe zeer zijn CV ook is afgevuld met mislukkingen. Outsiders krijgen geen kans, en de sollicitatie is niet openbaar.En het stomste wat de coalitiepartijen hebben kunnen doen, is het afschaffen van het referendum, waardoor een groot deel van het volk zich nu volkomen terecht de mond gesnoerd voelt.

Europese Unie
Deze zaken gelden nog veel sterker voor de Europese politiek: een machteloos parlement, geen wetgevende bevoegdheid, geen scheiding van machten, een ondoorzichtige benoemingscultuur en geen directe inspraak. Hier voelt de bevolking zich al helemaal niet gehoord. En terecht. Maar ze mogen wel krom liggen om al die EU-parlementariërs van een zeer riant inkomen te voorzien, de hobby's van de EU-commissarissen te financieren. Allemaal belastinggeld. Dit zijn punten waar politieke partijen maar beter niet lacherig over kunnen doen, want jongens als Baudet en Wilders weten deze punten feilloos te gebruiken om hun achterban te vergroten en te mobiliseren.

Voorbereidend werk
Natuurlijk is het democratisch tekort in politiek Nederland zeker niet de hele verklaring voor het succes van Baudet. Hij maakt zich ook flink populair met andere standpunten, zoals anti-immigratie, anti-EU en anti-klimaatwaanzin...ontkenning van de noodzaak om over te stappen op duurzame energie. Al eerder geschreven: dit is geen nieuw verhaal. We herkennen hierin het volledige programma van Geert Wilders.
Baudet brengt het op een andere manier met iets andere terminologie, iets intellectueler misschien, maar het is het partijprogramma van Wilders.

Democratisering
Sprekend over democratisering... VVD en CDA zijn op dat punt de slechtste partners denkbaar. Deze twee zijn immers precies die centrale machtspartijen die al decennialang iedere poging tot democratisering torpederen, blokkeren, en met succes de nek omdraaien. De andere partijen zouden de doorbraak van Baudet echter moeten zien als een nieuwe wake-up call. Als zij een weerwoord willen hebben op rechts populisme, dan zullen ze niet alleen moeten benoemen wat er verkeerd aan is, maar ook waar populisten gelijk in hebben, en daar bovendien een eigen verstrekkende agenda voor moeten opstellen.

De rest zal zich erin kunnen vinden als het nu eens niet door pedante paniek-mannetjes met een dwaas programma verkondigd wordt, maar door evenwichtige politici in concrete voorstellen wordt gegoten. Dit geldt vooral voor D66 en GroenLinks, die de afgelopen paar jaar hun traditionele taak op dit terrein gruwelijk verzaakt hebben. Maar het geldt zeker ook voor alle andere partijen, die hier tot nu toe nauwelijks ooit iets geleverd hebben. En laat de tweede kamer regeren.

Herstel van vertrouwen
Hoe is het toch mogelijk dat in een hoogontwikkelde samenleving met een op papier goed draaiende economie met weinig werkloosheid, zoveel burgers ontevreden zijn met de uitkomsten van het gevoerde beleid. In alle sectoren en op alle terreinen. De problemen in het onderwijs, zorg en bij justitie en politie. Maar ook ontevredenheid over de arbeidsmarkt. De steeds toenemende flexibilisering van arbeid. Over de bullshitbanen met nul-uren contracten. De hoogte van de lonen die geen gelijke tred houdt met de gestegen kosten van levensonderhoud. De afbraak van de geestelijke gezondheidszorg. De wirwar aan belastingmaatregelen. Zowel op lokaal als op landelijk niveau. Het grote tekort aan betaalbare woningen. Om nog maar te zwijgen over het ontbreken van een toekomstbestendig pensioenstelsel en een onzekere AOW leeftijd.

Energietransitie
En boven dit alles hangt voor de burger dan nog eens het economische zwaard van Damocles van een noodzakelijke energietransitie. Waarover veel economische zin en onzin wordt uitgekraamd. Als gevolg van weinig goed doordachte en doortimmerde haalbare plannen. Zonder betrouwbare en betaalbare prijskaartjes voor burgers. En zonder een deugdelijke technologische onderbouwing van haalbaarheid. Zoals bijvoorbeeld het promoten van warmte pompen waarvan de installatiesector zelf aangeeft dat er nog helemaal geen duurzame, betaalbare en geluidsarme pompen op grote schaal gemaakt kunnen worden.
Maar ook het benadrukken van Nederland als gidsland in Europa om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen en er geen probleem mee hebben de relatieve welvaart in Nederland op te offeren en burgers daarvoor finaal uit te knijpen.

Het is vragen om moeilijkheden als je vanuit een positie in de Europese achterhoede opeens pretendeert te willen behoren tot de voorhoede, en in feite een carte blanche uitdeelt om een (vermoedelijk onnodig duur en met een geheel scheve kostenverhouding tussen burgers en bedrijven alsmede tussen rijk en arm) klimaat beleid op te zetten, dat zich voorts eenzijdig richt op het uitfaseren van gas, maar ander fossiel energie gebruik goeddeels buiten schot laat (Schiphol mag groeien, Lelystad mag open, geen aanpak landbouw en geen aanpak van al dat fossiele olie gebruik bij plastic productie voor verpakkingen, hout bijstook in kolen en kappen van bossen in NL), hoe geloofwaardig is dat beleid. Wie is er wel tevreden met de huidige politiek?

Jongens, ik stop ermee...ik word er helemaal depri van. We schenken een lekker drankje in en ik geef u nog de gehele peiling van zondag 24 maart 2019:
FvD 26(+6), VVD 23(+1), GroenLinks 18(+1), CDA 14(+4) PvdA 13(+1), D66 12(+1), PVV 10(-5), SP 9(-3), PvdD 7, ChrustenUnie 7, DENK 4(-3), 50+ 4(-1)SGP 2(-1) Overig 1(-1)
Laatst bewerkt: 7 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
7 maanden 3 weken geleden - 7 maanden 3 weken geleden #54180 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 17 maart 2019

Peilingen
Verheugend om te constateren dat de Groene Khmer stagneert in de opmars en een virtuele zetel moet prijsgeven. PVV wordt op 15 zetels gepeild. Wordt Elfie Tromp alsnog de helpende hand gereikt . De coalitiepartijen staan zoals u weet op groot verlies. Voornaamste factor: voornemen van het kabinet om klimaatmaatregelen door te voeren. Volgens de meest recente peiling van Maurice de Hond zijn VVD en CDA flink wat kiezers kwijtgeraakt vanwege het klimaatakkoord en de idiote reactie van het kabinet. Kiezers zijn massaal overgestapt op andere partijen en dan voornamelijk naar het Forum voor Democratie. Ook maken minder kiezers zich zorgen om de opwarming van de aarde dan een half jaar geleden. In december 2018 maakte 63% van de kiezers zich zorgen om de opwarming, nu is dat nog maar 56%. En ook de veronderstelling dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde wordt onder druk van de kosten van het Klimaatakkoord verpletterd.

Volgens De Hond bestaat er een relatie tussen het verlies van 40% van de zetels van VVD, CDA en D66 en de opvattingen van de kiezer over de klimaatmaatregelen. Kijk, daar zou ik nou nooit op gekomen zijn. Op die relatie. U wel? Ja, nee, het wordt nog specifieker...en dan voornamelijk de invloed van de klimaatmaatregelen op de koopkracht. Zo hee, nou zeg, wie had dat nou kunnen denken? Daar kom je als laaggeletterde toch niet op? Maurice de Hond wél! 67 procent van de ondervraagden uit zijn steekproef denkt dat er een addertje onder het gras zit en de invloed van de klimaatmaatregelen nog groter zal zijn dan wordt voorgesteld. Daar zouden de achterdochtigen weleens gelijk in kunnen hebben, want we kennen Rutte en zijn pappenheimers inmiddels een aantal jaren en hij heeft de kluit altijd al belazerd.

Ja, en dan ga je ook krijgen dat de kiezers de doorrekening van het CPB - de spreekbuis van het politbureau - wantrouwen. Het gaat om 49 procent van de ondervraagden die zeggen aan de doorrekening geen waarde te hechten. De Hond schrijft verder dat het klimaatakkoord een splitsing in het electorale landschap lijkt te veroorzaken, en dit betekent dat het Forum voor Democratie hoogstwaarschijnlijk haar gepeilde zetels ook echt gaat verzilveren.

CO2 heffing bedrijfsleven
En dan is het alle hens aan dek. Reddingsboten omlaag, reddingsvesten aan, vrouwen en kinderen eerst. Want het kabinet kwam ineens met het nieuws dat het de kosten van het klimaatakkoord wil doorschuiven naar het bedrijfsleven. Verkiezingsstunt, Verkiezingsretoriek. Leer mij Rutte c.s. kennen. Erdogan was er deze keer niet om hem uit het electorale slop te trekken, dan dit maar geprobeerd.. Maar kiezers zijn niet achterlijk en weten dat de rekening uiteindelijk op het bordje van de huishoudens terecht komen en zij heus niet minder zullen gaan betalen. En dan nog iets...waarom wordt het bekendmaken van concrete cijfers OVER de Statenverkiezingen heen getild?

Planbureau voor de Leefomgeving
De doorrekening van de voorstellen uit het ontwerpklimaatakkoord is broddelwerk. Kennelijk denkt men bij het PBL dat we debiel zijn, want de kinderlijke uitleg is totaal onbegrijpelijk. Wel horen we dat we dat er bij enorm veel onzekerheden men zeker weet dat er een besparing wordt geleverd van 31 tot 52 megaton CO2 in 2030 !! Dat valt allemaal nog binnen het gestelde kabinetsdoel van 48,7 megaton minder CO2, maar dat wordt waarschijnlijk niet gehaald. En doordat bij de berekeningen ervan uitgegaan wordt dát het niet gehaald wordt, vallen de kosten ook lager uit. Bent u er nog?? Ohw, u dacht ook dat we een berekening zouden krijgen van de kosten als het wél gehaald gaat worden? Nou.. niet dus!

Centraal Plan Bureau
In de Telegraaf las ik dat volgens het CPB (dat is dat andere planbureau dus weer hè) alle inkomensgroepen er op achteruit gaan als het klimaatakkoord wordt uitgevoerd. Dat middeninkomens het meest verliezen als de maatregelen uit het concept-klimaatakkoord een op een worden doorgevoerd. Het scheelt hen een half procent aan inkomen. Ook gepensioneerden en alleenverdieners gaan er gemiddeld een half procent op achteruit. Het totale klimaat- en energiebeleid - de totale waanzin dus - raakt Nederlanders nog harder. Want als ook de maatregelen ter stimulering van duurzame energie worden meegerekend, gaan de laagste inkomens het meest achteruit. In 2030 zou het een verlaging van het inkomen met 1,8 procent betekenen. Voor de middeninkomens is dat ongeveer 1,5 procent. De hoogste inkomens leveren 0,8 procent in. Het PBL schat in dat alle investering die nodig zijn om het klimaatakkoord uit te voeren tussen 56 en 75 miljard euro bedragen in de periode tot 2030. Vooral in de energiesector, de mobiliteitshoek en de gebouwde omgeving gaat het om astronomische bedragen.

Verder meldt het CPB dat het klimaatakkoord de collectieve lasten verhoogd met 5,2 miljard euro. Dat houdt in dat er nog eens 1,5% toegevoegd wordt aan de collectieve lastendruk die drie kabinetten Rutte al verhoogde, van 35,9% van het bbp tot meer dan 39%.

Syp Wynia twitterde:
:"Haagse bronnen" melden de NOS dat het #Klimaatakkoord redelijk aan zijn doelstelling zou voldoen voor jaarlijkse kosten, oplopend tot 2 miljard in 2030. Fijn, dankuwel.
Te bedenken dat #gasverbod alleen al aan investeringen 40 miljard vergt tot 2030. De collectieve lasten gaan dus met 5,2 miljard per jaar omhoog. Maar daar komen de kosten die u maakt ( móet maken) voor eigen woning en auto nog bij. En dat tikt aan. Beetje vreemd dat @CPBnl de kosten van het #gasverbod voor woningbezitters niet doorrekent omdat het niet verplichtend (genoeg) zou zijn. Terwijl in het #Klimaatakkoord allerlei dwangmaatmiddelen zi9jn afgesproken, tot aan het #binnentredingsrecht toe".

De verwachting is dat 80% van de kosten van bedrijven worden doorberekend aan de consument. Bedrijven ontvangen als compensatie subsidie, die betaald wordt door...tata de belastingbetaler. Het komt er gewoon op neer dat alle kosten van deze klimaatwaanzin bij de burger terechtkomen. Maar dat angstige vermoeden had u al!

Ja, ik ben sceptisch over de theorie die men aandraagt voor de klimaatverandering en de "oplossingen" die men daarvoor denkt te hebben. Kortom: tegen de klimaatgekte. Het is niets anders dan een moderne vorm van simpel bijgeloof. Het heeft zich ontwikkeld tot een soort groepsdenken "de nieuwe kleren van de keizer". Die Klimaatgekte moet het volledig hebben van grafieken en computermodellen op basis van "cherry picking" of bewerkte data. Maar weinig van die modellen benaderen de echte omstandigheden in de wereld écht! De voorgestelde oplossingen voor "klimaatverandering" zijn onuitvoerbaar, gevaarlijk, uitermate kostbaar en nutteloos.

Door de belastingbetaler gefinancierde wind- en zonne-energie veroorzaken verwoestende schade aan het milieu, de flora, fauna en de economie. Biobrandstoffen vernietigen regenwouden, oeroude bossen (dé afnemers van CO2 bij uitstek) en kostbare landbouwgrond, waardoor ook weer voedselprijzen stijgen en de wereldwijde natuur zinloos wordt geschaad.
Profiteurs van westerse industrieën, zoals de industrie voor hernieuwbare energie, worden gesubsidieerd om inefficiënte, onvoorspelbare en onnodig dure energie op te wekken, om zeldzame grondstoffen te winnen en om mensen die toch al niet veel te besteden hebben, in diepe armoede te storten.

Wetenschap op scholen en universiteiten is gecorrumpeerd door een klimaat-industrieel complex dat wetenschappers beloont, zelfs als het op een frauduleuze basis berust, en de "echte, onafhankelijke" wetenschap bestraft die de zogenaamde "consensus" verwerpt. Enorme sommen publiek geld - honderden miljarden euro's per jaar, alleen al in ons land - worden zinloos weggespoeld voor de hersenschim dat wij het klimaat zouden kunnen veranderen. Megalomane zelfoverschatting!
En dan nog.. ondanks al deze astronomische uitgaven, op basis van de ons gepresenteerde berekeningen zal de "opwarming" van de aarde" tegen het einde van deze eeuw slechts 0,048 graden Celsius lager uitkomen. Dit is een twintigste graad Celsius.

Ik word ongelooflijk boos om de naïviteit van de zelfverklaarde "milieuactivisten". Ze vertellen ons voortdurend dat ze de planeet willen redden, dat ze zich zorgen maken over "toekomstige generaties" , dat mensen die de klimaatverandering "ontkennen" zelfzuchtig, dom en anti-wetenschappelijk zijn. Maar alles wat deze "milieu" campagnevoerders doen, is diametraal tegengesteld aan hun veronderstelde goede bedoelingen. De "Groenen" benadelen de armen, ze beschadigen de planeet, ze belemmeren de economische groei, die ons historisch in staat heeft gesteld om milieuproblemen zoals vervuiling, het doden van vogels, vleermuizen en orang-oetans te beperken en te overwinnen. En tóch vertellen ze ons voortdurend dat ze moreel superieur zijn.

Denk eraan als u de volgende keer horrorverhalen hoort over de aankomende klimaat apocalyps, of dat kinderen niet naar school gaan om te demonstreren voor méér klimaatactie: dit is geen wetenschap die hier uitgedragen wordt, het is extreem-linkse politiek. Hun overtuigende intenties klinken misschien goed, maar de resultaten van wat ze ons willen opleggen zijn ....vernietigend.

Rutte
Het is de "proeve van bekwaamheid" voor een Europese functie voor Rutte. Hij heeft in 2016 de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Guterrez, moeten beloven van Nederland een shithole, pardon, een gidsland te maken voor wat betreft klimaatmaatregelen. Denk daar aan als u woensdag naar de stembus gaat. Dit is de prijs die Nederland gaat betalen om Rutte in Brussel te parkeren

Ik tik mijn vingers blauw met #STEM ZE WEG. Maar kijkend naar de schuivende panelen en zie wat er achter die schuivende panelen alweer geregeld wordt aan steun van de oppositie als de coalitie inderdaad, zoals wordt verwacht, haar meerderheid in de Tweede Kamer verliest, en dan met name die van PvdA en GroenLinks, dan hoop ik dat het ons inderdaad "met z'n allen" lukt om die criminele luchtfietsers weg te stemmen.

Jesse Klaver
Jesse Klaver kan het ook niet helpen dat hij niet meer inhoud heeft, dat alles aan hem nep is. Dat alles vorm is. Hij zelf niet weet wat hij raaskalt. Hij een lege huls is, die elke dag wordt afgevuld met holle frasen door zijn partijbonzen zoals de criminele Wynand Duyvendak en de "Killing Fields" van Pol Pot bewonderaar Paul Rosenmöller
Jesse kan het ook niet helpen dat hij het verschil tussen milieu en klimaat niet weet. Omdat de grote "klimaat-goeroe" en linkse messias niet eens het VMBO heeft kunnen afmaken...te druk met maniertjes van Obama en Trudeau kopiëren ! Soros is dol op hem!

Frans Timmermans
Nog zo'n figuur...Frans Timmermans noemt Baudet ‘een idioot’ en, u raadt het al, linkt aanslag Nieuw-Zeeland aan Baudet. Heel fraai weer! Juist ja, zo’n terrorist aan de andere kant van de wereld met een arsenaal aan wapens, maakt ‘mensen met een diverse achtergrond’ strijdbaar. ‘Zo van, dit laten wij ons hier niet gebeuren,’ voegt Fransje er nog aan toe. Maar ja, als daar in Rotterdam een mafkees met een AK-47 op ‘sproeistand’ de boel neerschiet, blijft er volgens mij niet zoveel van die strijdbaarheid over.

“Die idioot,” doelend op Baudet met zijn ‘homeopathische verdunning’ uitspraak, zou dan met zulke gedachten ‘mensen die niet goed sporen’ tot dergelijke daden aan kunnen zetten. Veel makkelijker dan dat kun je het jezelf niet maken, volgens mij. Toch heb ik de moeite genomen om zijn hypothese even bloot te leggen: ‘Iemand zegt iets en een ander, die overigens niet spoort, zou het zomaar kunnen geloven en er naar kunnen gaan handelen.’ Ja hoor Fransje, zo ken ik er nog een paar. Kijk maar uit, straks word jij verantwoordelijk gehouden voor een aanslag op Baudet door iemand ‘die niet spoort’ omdat jij Baudet aanwees als degene waardoor aanslagen, zoals in Christchurch, konden gebeuren. Doen alsof elke mafkees die naar geweld neigt, losgaat door iets wat een ander zei, terwijl je zelf aan ‘de goede kant’ meent te staan, slaat de boel toch echt iets té plat. Maar ja, verkiezingstijd hè! Aan de andere kant....wat Timmermans nu met Baudet doet, deed Rosenmöller van GroenLinks met Pim Fortuyn...en het werkte! Er stond iemand op die "niet goed spoorde" en knalde Fortuyn uit het leven. Christchurch, Urk en Timmermans zijn cadeautjes voor de Soros-stroming in de politiek.

Genoeg gemopperd...Zal ik voor u ook iets lekkers inschenken?

Geef ik u eerst nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 17 maart 2019:
VVD 22(-1) FvD 20(+1), GroenLinks 17(-1), PVV 15, PvdA 12(-1), SP 12(+1), D66 11(+2), CDA 10(+1) PvdD 7(-1),DENK 7, ChristenUnie 7, 50Plus 5, SGP 3, Overige 2(-1)
Laatst bewerkt: 7 maanden 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Tijd voor maken pagina: 0.462 seconden