Vraag UPDEET: Peilingen en Keek op de Week

Meer
5 maanden 3 weken geleden - 5 maanden 3 weken geleden #57356 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 4 april 2021

Peilingen
En toen was alles anders (de electorale aardbeving van 1 april 2021)
Het debat van 1 april jl. naar aanleiding van de uitgelekte notitie van de verkenners heeft gezorgd voor ingrijpende veranderingen van opvattingen onder de kiezers. Slechts 15 dagen na de verkiezingen, waarbij de partij van premier Rutte voor de vierde keer in 11 jaar de grootste werd. Die veranderingen zullen ongetwijfeld grote gevolgen hebben voor het Nederlandse politieke landschap in de komende jaren.

Vijf weken geleden schreef Maurice de Hond in de aanloop naar de verkiezingen “Komt de lont nog in het kruitvat?”. De insteek was dat we aan de ene kant nog weinig verschuivingen zagen van week tot week, maar aan de andere kant onder de oppervlakte toch veel potentiele verschuivingen tussen partijen waarneembaar waren. In de laatste 10 dagen voor de verkiezingen won D66 nog ongeveer 10 zetels, waardoor o.a. de vier regeringspartijen hun meerderheid in de Tweede Kamer behielden.

Terwijl er bij de uitslag duidelijk sprake was van een versplintering van het politieke landschap waren er per saldo minder zetels verschoven dan bij de eerdere verkiezingen deze eeuw.
Velen verbaasden zich erover dat de toeslagenaffaire zo weinig invloed had gehad op de verkiezingsuitslag.

Door een bijzondere speling van het lot heeft de toeslagenaffaire, maar op een andere manier dan vooraf gedacht, toch nog wel een kolossaal effect op het Nederlandse electorale en politieke landschap. Want door het uitlekken van de notitie met daarop “Pieter Omtzigt; andere functie” en de wijze waarop premier Rutte en de verkenners daarmee zijn omgegaan, is het electorale en politieke landschap plotsklaps ingrijpend veranderd.

Het onderzoek van Maurice de Hond c.s., dat grotendeels gisteren liep en bijna 4000 ondervraagden betreft, gaat in op de electorale positie van de verschillende partijen, in relatie tot de ontstane situatie. Zowel voor wat betreft de aanhang van de verschillende partijen als de opvattingen rondom de vorming van het kabinet met name de positie van premier Rutte.
Lees verder op Peil.nl

Wat naar mijn mening wel klopt is dat we hier de New World Order in full swing zien. Rutte staat in dienst van hen, Kaag ook. Die moesten overleven. De rest krijgen ze wel mee. Als Nederland valt, dat wil zeggen Rutte en Kaag, krijgt de NWO een enorme klap. Zo belangrijk zijn we wereldwijd.

Maar er is iets bijzonders aan de hand, de vrouw van Omtzigt pikt het niet. En met vrouwen die zich in hun rechten aangetast voelen moet je voorzichtig zijn... deze zijn onvoorspelbaar. En vergeet niet, de dolk van het CDA in de rug van Omtzigt is wel gebeurd met 5 zetels voorkeurstemmen. Hahaha, het wordt leuk. Heb er zin an!

Maar er is nog iets bijzonders aan de hand. Rutte krijgt ineens wind tegen in de MSM !! Niets is wat het lijkt.

De Haagse Comedie
Het debat over de Omtzigt-affaire in de Tweede Kamer moet voor iedere kiezer ontluisterend zijn geweest. Een debat dat veel gelijkenissen vertoonde met de behandeling van een ordinaire strafzaak. Waarin verdachten en getuigen worden gehoord en de rol van getuigen en verdachten nogal eens door elkaar liepen.

Geen fraai schouwspel om te zien. Omdat al binnen een half uur duidelijk was dat het niet zou lukken om achter de waarheid te kunnen komen. Vanwege een uitgekiend, slim, strategisch gevoerde verdediging van de hoofdverdachte. Die gebruik kon maken van voorbewerkte getuigen uit eigen gelederen. Maar ook uit getuigen van partijen die intensief met hem hebben samengewerkt.

Er zijn nog wel wat kanttekeningen te plaatsen bij het "Omtzigt functie elders" debat van afgelopen donderdag.
Zo konden de Kamerleden pas om 9 uur 's morgens de opgevraagde stukken van de verkenners inzien, waarna zij om 10 uur alle stukken in hun bezit kregen. Maar Rutte liet zich (bewust n.m.m.) ontvallen dat hij al om half 8 's morgens was geïnformeerd. Desgevraagd weigerde hij te vertellen wie hem had geïnformeerd en dat kan behalve een een hem goedbekende ambtenaar (die inzage in de stukken had) ook Ollongren, Jorritsma, Koolmees en Van Ark geweest zijn. Allen ontkenden.

Kan ook zijn dat de "grote onbekende beller" helemaal niet bestaat! Dat Rutte verdomd goed wist dat hij te uit en te na over Omtzigt had gesproken en dat die man weg moest naar ...elders; maar deze truc erin gooide om de Kamer af te leiden en achter een nieuw stuk rood vlees, c.q. achter de identiteit van de beller, aan te laten gaan. Wat dus gelukt is..!

We weten nu dus nog steeds niet wie de inhoud van de info naar Rutte heeft gelekt. Het lek is er dus nog steeds. De Kamer heeft helaas niet doorgezaagd over wie het lek is. De Rijksrecherche heeft bekendgemaakt geen onderzoek te doen. Ofschoon hier sprake is van het overtreden van een ambtsgeheim, wat strafbaar is.

Daarnaast weten we ook nog steeds niet wie Pieter Omtzigt, functie elders heeft geschreven. Ook daar heeft de Kamer niet echt over doorgevraagd. Maar minstens twee mensen hebben de aantekeningen gemaakt en de Kamer had hun standpunten moeten kennen.
Verkenner Jorritsma stelt voor of hij misschien voorzitter Tweede Kamer moet worden. Maar er is dus niet over Omtzigt gesproken???

Het optreden van de twee eerste verkenners, Ollongren en Jorritsma leidde tot grote ergernis bij de Kamer, omdat zij de tactiek van Rutte - blijven zeggen dat er geen herinnering is - hadden overgenomen en zich opvallend veel details niet meer wisten te herinneren. Jorritsma loog aantoonbaar, hetzelfde geldt voor Ollongren en Rutte. En beiden hebben een week lang als het graf gezwegen.

Als Kaag consequent is ontvangt partijgenote Ollongren ook een enkele reis huiswaarts. Want als de wegen zich scheiden met Rutte dan scheiden die zich ook met de D66-vicepremier. Geen herinnering hebben aan, staat volgens Kaag namelijk gelijk aan liegen.

Het vinden van de hoofdschuldige aan de Omtzigt-affaire werd gaandeweg de strafzaak dan ook steeds meer door D66 en CDA ondergeschikt gemaakt aan het vinden van een juiste oplossing voor na deze strafzaak.
Het herstel van vertrouwen. Waardoor de strafzaak al snel veranderde in een ‘mediation’ traject. Waarin een strafmaatregel kon worden vervangen door een stevige waarschuwing. Een motie van afkeuring! Een passend einde bij dit vanuit rechtsstatelijk oogpunt bizar toneelstukje. Waarin het CDA en D66 te laf waren om de hoofdverdachte in de Omtzigt-affaire direct naar huis te sturen. Om daarmee de VVD als grootste partij bij de laatste verkiezingen alsnog de kans te gunnen een verantwoorde doorstart te kunnen laten maken. Met een nieuwe partijleider. Die wel in staat is om geschaad vertrouwen snel te doen herstellen. In een nog steeds ernstige crisistijd.

En die Kaag vindt - achteraf gezien - het wel prima met zulke mensen samen te werken in "volledige openheid en transparantie, wat nu eenmaal bij haar nieuwe leiderschap past? Zij heeft ons allemaal duidelijk gemaakt wat onder nieuw leiderschap moet worden verstaan. In een achterkamertje met het zo beledigde CDA snel een dealtje sluiten om de hoofdverdachte niet zelf op straat te hoeven zetten. Dat getuigt van laf nieuw leiderschap van D66. Oude wijn in nieuwe zakken!

Maar het debat toonde ook het gebrek aan van goed leiderschap bij het CDA. Als partij zo gepiepeld worden door de Omtzigt-affaire en dan evenals D66 te laf zijn om Rutte zelf naar huis te sturen, geeft blijk als partij stuurloos te zijn.

Man, man, dit was het dan. Het einde van Nederland. Wat een treurig zootje bij elkaar van incompetente labiele vrouwen, volksmenners, beroepsvragenstellers en verkenners Ollongren en Jorritsma die heel toevallig alles geestelijk hebben verdrongen. Voeg daarbij een corrupte rare snuiter met een selectief geheugen. Eentje die schijt heeft aan alles en zegt dat ie nooit over Omtzigt heeft gesproken. Mensen, vergeet de kabinet-BMW-limousines en koop een wit busje met zwaailicht en sirene. Plaats genoeg voor een hele afdeling psychiatrische patiënten.

Het opgevoerde toneelstuk over waarheidsvinding en geheugenhandicaps toont schokkende dominantie van macht boven integriteit aan

Voor de rechtsstaat was dit een uiterst donkere dag. Zeker toen de hoofdverdachte de breed gedragen motie van afkeuring naast zich neerlegde en direct meldde gewoon door te gaan.

Mijn hart krimpt als ik Omtzigt zie spreken. Wat een onrecht is deze man aangedaan. Functie elders. Bedankt voor je bewezen diensten. Wat een droefenis. Omdat zelfs het feit dat je naam is genoemd door iedereen vergeten is. Hoe beroerd is dat.....

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 4 april 2021:
VVD 28(-6), D66 25(+1), PVV 16(-1), CDA 15, SP 9, PvdA 9, FVD 9(+1), GroenLinks 8, PvdD 7(+1)JA 21 5(+2), ChristenUnie 5, Volt 4(+1) SGP 3, DENK 3, BBB 2(+1), 50+ 1, Bij1 1
Laast bewerkt: 5 maanden 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 maanden 4 weken geleden - 5 maanden 4 weken geleden #57336 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 28 maart 2021


Peilingen
Partijvoorkeuren en de positie van Pieter Omtzigt
Tien dagen na de verkiezingen en na een valse start van het formatieproces zien we op diverse manieren hoe de versplintering van het Nederlands electoraat doorzet. Waar je ook naar kijkt in de cijfers van vandaag vraag je je af hoe er nog iets kan gaan ontstaan in de komende tijd, wat de goedkeuring kan wegdragen van een meerderheid van de kiezers.

Allereest hebben we gevraagd aan de kiezers of ze als ze nu nog een keer zouden mogen stemmen, zij dezelfde partij zouden stemmen als ze vorige week hebben gedaan. 89% antwoordt dan bevestigend. Op de vraag wat ze zouden stemmen als er vandaag verkiezingen zouden dan zien we een uitslag met beperkte verschuivingen. Alleen JA21 gaat met 2 zetels vooruit. Gezien de ontwikkelingen rondom Pieter Omtzigt hebben we aan de ondervraagden de hypothetische situatie voorgelegd wat zij gedaan zouden hebben als Pieter Omtzigt met een eigen partij aan de verkiezingen had meegedaan. Dat is natuurlijk hypothetisch omdat als dit echt gebeurd zou zijn dan zou er een andere campagne geweest zijn dan nu en zou er ook sprake zijn van bepaalde andere kandidaten die ook op die lijst hadden gestaan. De vraag heeft vooral tot doel om vast te stellen hoe groot de aanhang is van Pieter Omtzigt. Dat is dus niet alleen te merken aan zijn voorkeurstemmen bij het CDA, maar ook de kiezers die aangetrokken kunnen worden uit de andere partijen. Deze hypothetische vraag levert deze lijst Pieter Omtzigt een score op van 23 zetels.
Uitvoerig verslag op Peil.nl


That Was The Week That Was
Het was een uiterst onrustige week in Den Haag door het nu al spaaklopen van de verkennende fase van het formatieproces. Een fluistercampagne van het CDA en de immer blunderende Kasja Ollongren hebben direct de politieke verhoudingen doen veranderen. De onrust in Den Haag zorgt ervoor dat het CDA opnieuw verliest.

Mocht u zich hebben afgevraagd: Wat er zal veranderen na deze verkiezingen, is het antwoord simpel; niets! Er zal helemaal niets veranderen. Het Rutte-regime gaat gewoon verder, wat de uitkomst van de formatie ook mag zijn. Of men nu met het CDA of D66 in zee gaat, het zal aan het beleid niets uitmaken. Rutte zit, net als Merkel in Duitsland, op een koers die hij zelf als alternatiefloos ziet. Daarom ook dulden dit soort figuren geen enkele afwijking van de mening die ze zelf hebben. En natuurlijk mag ook niets in de weg staan van de globalisten agenda, die alles domineert. Rutte kan ook gewoon verder met het uitbouwen van zijn Corona dictatuur. De route is al van kilometers afstand te zien. In de zomer zullen er wat kleine versoepelingen zijn, omdat het buiten het griepseizoen moeilijk is om grote getale Corona patiënten te produceren. Zelfs met testen kom je dan aan een grens. Maar men zal niet stil zitten, want het vaccinatiepaspoort wordt nu al met grote haast door de EU ontwikkeld. Een nieuwe stap dus richting de controle maatschappij.

Komt de herfst in zicht volgt er weer een lockdown die eindeloos verlengd zal worden. Als de spertijd in de zomer verdwijnt, zal hij in de herfst weer in volle omvang terugkeren. Verder natuurlijk massatests, met uitsluiting als gevolg voor diegenen die niet mee willen doen. Het intussen beruchte vaccin zal steeds meer mensen worden opgedrongen, tot men de stap durft te wagen naar een vaccinatieplicht. De muilkorf blijft natuurlijk ook, maar dan waarschijnlijk ook buiten en met gebruikmaking van de FFP2 maskers die voor veel mensen dodelijk gevaarlijk zijn. Zo neemt de dictatuur zijn volle vorm aan.

Er wordt gelijktijdig enorm aan verdiend, kijk maar naar de corruptie schandalen in Duitsland. De enigen die beter worden van de maskers, de testen en de vaccinaties zijn de producenten, de tussenpersonen (vaak politici) en de verkopers. We zeiden het al eerder; Corona gaat niet over gezondheid, maar over macht en geld, heel veel geld. Verkiezingen staan dit alles niet in de weg. De enige macht die dit alles kan blokkeren is de straat. De volkeren kunnen de globalisten en hun handlangers de voet dwars zetten.

Pieter Omtzigt
Wat hem in zijn parlementaire carrière overkomen is, is 'klassiek' te noemen: de macht probeert zich van een luis in de pels te ontdoen. Eerst binnen zijn eigen partij, door hem (bekende truc om iemand te wippen) op een onverkiesbare plaats op de kandidatenlijst te plaatsen. Door een massa voorkeurstemmen kwam hij toch in het Parlement. Zijn woordvoerderschap in MH-17 werd hem afgenomen omdat hij kritische vragen stelde en door NRC (de AIVD-"livreier") karaktermoord op hem te laten plegen. De gefraudeerde lijsttrekkersverkiezingen van het CDA verloor hij nipt van de Man met de Schoenen. Wegens overbelasting stopte die met het lijsttrekkerschap, zodat het logisch zou zijn dat de nummer 2, Pieter Omtzigt, doorschoof. Niet zo bij het door en door verrotte CDA.

Dat Omzigt een gevaar voor de macht vormt bewijst de per ongeluk uitgelekte 'functie elders' die Den Haag voor onze enige volkstribuun in petto had. Een niet eerder vertoonde opdracht aan 'verkenners' in de kabinetsformatie. Nooit maakte de plaats van 'poppetjes' deel uit van de 'verkenningen'. Duidelijk is dat het de verkiezingen verloren hebbende CDA alleen voor baantjes in de regering in aanmerking kon komen als Omzigt zou vertrekken uit de Kamer. Vandaar 'de functie elders'. Een ongekend schandaal. De Nederlandse politiek is volkomen corrupt.

Voorgekookte Rutte-doctrine mislukt
Ollongren en Jorritsma af door de zijdeur. Vermoeiend amateurtheater en een voorspelbare actie van de dames en heren psychopaten.

Van Ark en Koolmees treden aan. Het meest opmerkelijke is, dat Ollongren terugtreedt, terwijl er volgens haar opvolger en partijgenoot Koolmees, niets aan de hand zou zijn. Nog vreemder is dat ze het dossier kennelijk heeft overgedragen aan Koolmees, terwijl ze zelf de kaken stijf op elkaar houdt.
Koolmees en Van Ark maken zogezegd een nieuwe start en beginnen met het citeren van het oude. Hoe dom kan je zijn? De nieuwe verkenners fungeren hier als doorgeefluik voor de vorige verkenners, die nu doen alsof de hele wereld er al vanuit ging dat Omtzigt zou moeten wieberen.

Omtzigt..u weet wel dat prima Kamerlid dat prima Kamerlid wilde blijven en zo de macht wilde blijven controleren. Hetzelfde Kamerlid dat er zelfs een boek over heeft geschreven, waarin hij dat puntsgewijs uitlegt. Dat Kamerlid dat een rapport uitbracht waarover het kabinet struikelde en een minister moest aftreden. Nou...dát Kamerlid moest op een zijspoor worden gerangeerd. En dan is het toch volstrekt normaal en compleet geloofwaardig om zorgen over dat Kamerlid op te schrijven als ‘Omtzigt, positie elders’??? Wat een to-ta-le grap! Wat een schaam-te-loze ver-to-ning !

Omtzigt heeft als volksvertegenwoordiger een taakopvatting, die bij vele bewindspersonen in het kabinet Rutte III tot grote ergernis heeft geleid. Er zijn zelfs notulen van de ministerraad, waaruit blijkt dat in dit overleg met naam en toenaam over het lastige Kamerlid is gesproken. Dit gesprek werd nadrukkelijk ook gevoerd door zijn CDA-partijgenoten Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra. En niet bepaald in vleiende bewoording. Pieter moest worden ‘gedempt’, vonden ook de twee ministers van zijn eigen partij, zo schreef NRC eerder.

Toen Omtzigt letterlijk recht tegenover het kabinet stond en belangrijke documenten wilde hebben op basis van artikel 68 van de Grondwet, was het CDA-bewindspersoon Raymond Knops die liet weten dat het kabinet van mening was dat de gevraagde documenten niet gegeven hoefden worden, omdat de Grondwet spreekt van "informatie" en niet van "interne documenten". Terecht ontplofte Omtzigt over deze houding van het kabinet en meer in het bijzonder partijgenoot Knops. Het Kamerlid was van mening dat de Grondwet met voeten werd getreden en dat door zijn eigen CDA. Hoogleraar staatsrecht, Wim Voermans, noemde de gang van zaken ‘ongrondwettelijk’ .

Het zaadje was dus al langer geplant en kwam de afgelopen week tot leven in de notitie die verkenner Ollongren ongewild (?) deelde met het volk

Omtzigt is totaal niet afhankelijk van de leiding van het CDA. De enige reden dat hij nog in die partij zit is dat hij denkt dat hij door zijn positie in het CDA, meer invloed heeft op de politiek – als hij uit het CDA stapt denkt hij dat het wellicht makkelijk wordt voor Rutte en co. om hem gewoon te negeren. Nu kunnen ze dat niet juist omdat hij CDA’er is en dus rotzooi kan schoppen in de coalitie, wat natuurlijk precies de reden is dat Rutte zo graag van hem af wil.

En nee, natuurlijk is er er geen mens die gelooft wat de nieuwe verkenners beweren, dat het “op een inventarisatie vanuit meerdere invalshoeken, waaronder berichten in de media” berust. Houd toch op zeg. Er stond heel duidelijk: “Positie Omtzigt, functie elders.” En dat was materiaal om te bespreken in de tweede ronde.

Omtzigt heeft nu kunnen zien – net als ieder ander – wat ze met hem van plan zijn. Hem kennende zal hem dit alleen maar sterken in zijn missie… en vanaf nu zal hij werkelijk op geen enkele manier een stap terug doen. Ook al omdat hij een enorm aantal voorkeurszetels heeft bemachtigd, 342.000 stuks !

Enfin, Ollongren en Jorritsma fantaseren er wel wat nepnieuws bij. Ollongren is daar bedreven in. Zij doen nu alsof er allerlei bronnen, (zij noemen dat "invalshoeken") zijn die iets over Omtzigt beweerden, dus eigenlijk waren zij niets meer dan de ogen en oren van de samenleving. Toch?
En de Tweede Kamer gaat die onzin geloven? Ik denk het niet. Omdat iedereen weet dat Rutte achter de bewuste notitie zit. Je herkent daar toch meteen de vileine stijl van de Judas in die zijn tegenstanders uitermate gedegen opruimt.? Maar...potverdorie, nu is er een kink in de kabel gekomen. Zelfs twee. Omtzigt blijft en Corona ook. Allebei dodelijk effectief en ze gaan tot de bodem. Corona moet nog naar een hoogtepunt derde golf, en bereidt voor juli/augustus de vierde voor; Omtzigt heeft 13 dubieuze gevallen tegen Rutte in zijn bezit, waarvan er altijd wel een strafbaar wordt en goed wordt uitvergroot.

“De onderste steen moet boven”,
Liet CDA-leider Wopke Hoekstra vechtlustig weten. En met die houding van een beoogde coalitiepartner staat er opeens heel veel op het spel. De positie van Hoekstra is ingewikkelder dan dat. Ook hij wil natuurlijk van de kwestie af, maar na afloop van het Tweede Kamerdebat met de verkenners moet Hoekstra ook nog even aan Pieter Omtzigt uitleggen hoe zijn naam in het formatiedocument terecht kwam en waarom er mensen waren die dachten dat hij op zoek zou zijn naar een andere baan.

Rot tot op het bot
Wob-specialist Roger Vleugels maakt zich boos over de manier waarop er met Omtzigt wordt omgegaan. “Wat ‘Den Haag’ met hem doet, is wat al jaren gebeurt met de ouders in de toeslagenaffaire; aardbevings- en chroom-6-slachtoffers; en met mensen die tegen de overheid hun recht willen halen, bijvoorbeeld via de Wob. De manier waarop ‘onze’ overheid met ons omgaat, is rot tot op het bot,” schrijft de juridisch expert op social media. “Zo te zien heeft een stem op VVD of D66 de rechtsstaat nog niet dichterbij gebracht,” vervolgt Vleugels. “Rutte ten voeten uit: ‘Niemand gaat hier uitleg over geven’. Kamer grijp in, of vinden jullie dat de moordaanslagen op Pieter Omtzigt, democratie en rechtsstaat door mogen gaan?”
“Niet de positie van Pieter Omtzigt, maar die van het CDA en Rutte lijkt me onhoudbaar,” benadrukt Vleugels.

Wat een wereld hè?
Kom, we gaan wat lekkers drinken waarbij ik drink op uw gezondheid en welbevinden. PROOST !


U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 28 maart 2021:
VVD 33(-1), D66 24, PVV 16(-1), CDA 14(-1), SP 9, PvdA 9, GroenLinks 7(-1), FVD 9(+1), PvdD 6, ChristenUnie 5, JA21 5(+2, Volt 4(+1), SGP 3, DENK 3, 50+ 1, BBB 1, Bij1 `1
Laast bewerkt: 5 maanden 4 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 maanden 6 dagen geleden - 6 maanden 6 dagen geleden #57319 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 21 maart 2021


Peilingen
Geen peilingen. De verkiezingen waren al rampzalig genoeg.

Hoe nu verder?
Dit artikel gaat kort worden. The days After kan ik alleen maar omschrijven als -ONGELOOF-, zoveel boze, ontevreden mensen die dan allemaal weer gaan stemmen op de pathologische leugenaar, de manipulator, de grote voorstander van lockdowns, avondklok, mondkapjes het komende vaccinatiepaspoort, en de hoofd verantwoordelijke voor het "ONGEKEND ONRECHT"

Ook nog nooit meegemaakt, -the day after- een voorlopige uitslag, de heren en dames op het stembureau zijn moe van de gehele dag met die mondkapjes op, twee ploegen is geen optie. Eens kijken waar we dit al eens eerder gezien hebben? de verkiezingen in de VS op 3 November, fraude? Rings a bell? We gaan hier vast nog meer over horen, dit boek is nog niet dicht. Deze Dark to Light verkiezingen vallen immers samen met het èènjarig jubileum van de dictatuur. Dat is te zeggen dat Nederland evenals vele andere landen onder de EU dictatuur valt, de EU die op zich weer onderdeel is, zeg maar een werkmaatschappij is van de Holding: Nieuwe Wereld Orde.
En op 17 Maart 2020 werd het allemaal in het volle licht getoond de dictatuur door een ieder zijn vrijheid te ontnemen, lockdowns, werkloosheid, faillissementen en dan nu medische terreur met verplichte vaccinaties, … euhm, vrijwillig verplicht want er is nog een klein probleempje met de Code van Neurenberg.

Ik verwacht dat u allen blij bent dat dit demissionaire kabinet, dat zowel terroristen in Syrië steunde als moest aftreden vanwege de toeslagen-affaire die gewone Nederlanders zwaar dupeerde, zijn klus kan afmaken. Na tien jaar bezuinigen onder leiding van premier Rutte, heeft u ervoor gezorgd dat deze politici, die ook nog eens verantwoordelijk zijn voor het bombarderen van Arabische burgers in het Midden-Oosten, gewoon kunnen door regeren. Gefeliciteerd. U kunt trots op u zelf zijn. Met dank aan de Nederlandse kiezers is de Great Reset met vestiging van een fascistische werelddictatuur weer een stap dichterbij gebracht .. helaas.

Ze hadden al lang in de gaten dat hun leugens nooit meer stand zouden houden en de verkiezingen verloren zouden worden. Dus het draaiboek van de VS verkiezingen werd ook hier in stelling gebracht aangepast op locale gebruiken en systeem. Stemmen per post, stemmen tellen op een andere locatie, populisten weren als controleurs op de stemlocaties en dan natuurlijk de computer software goedgekeurd door de eigen marionetten.

De uitslag stond vast: Kaag en Rutte
Er is sedert vier jaar een vrouw in ons land die met recht levensgevaarlijk genoemd kan worden: Sigrid Kaag ! Kaag is hier geparachuteerd door Klaus Schwab en de VN om Agenda 2030, the Great Reset en Build Back Better uit te voeren. Maak je borst maar nat. Totalitair fascisme van de ergste soort, waterdichte surveillance, censuur, cancel culture en You Own Nothing And You Will Be Happy.
Kaag gaat onze toekomst bepalen. Deze zeer ambitieuze Bilderberger zal gaan bepalen hoe onze toekomst eruit komt te zien. Een coalitie van VVD, D66, CDA en PvdA ligt voor de hand.

Rutte, Kaag, Hoekstra en Ploumen zijn namelijk kind aan huis bij het World Economic Forum (WEF). Allemaal Schwaffies ! Nu de pandemie volgens WEFFER, Klaus Schwab, “a rare but narrow window of opportunity” representeert om de gehele wereld te resetten moet de vaart erin blijven om binnen 10 jaar Nederland op te heffen, een ‘digital currency’ in te voeren en iedereen afhankelijk te maken van de globalistische overheid, zodat niemand enige vrijheid noch enige privacy overhoudt. Dat is het beoogde doel en de spelregels zijn nu helder dankzij D66 en VVD.

Als het daadwerkelijk zo is dat wel zoveel mensen hebben gestemd op een partij die medeverantwoordelijk is voor zoveel Ongekend Onrecht, en deze mensen ook nog eens de maatschappelijk verstorende identiteitspolitiek-agenda lopen te pushen, dan mogen deze eerst een keer in de spiegel kijken zodat ze kunnen aanschouwen hoe asociaal ze zelf in het leven staan. Dit is niet hoe je een samenleving creëert waarin het vanzelfsprekend dient te zijn dat je naar elkaar omkijkt. Bij een sociale samenleving past geen "premier" Kaag die er openlijk voor uitkomt dat ze warm loopt voor de maatschappelijk segregerende Israelische pseudo-medische dictatoriale apartheid die daar al volop gaande is en waarvoor inmiddels al strafklacht bij het Internationaal Strafhof is neergelegd en aangenomen wegens schending van de Neurenberg-Code
De opdracht aan Kaag als voormalig medewerker van de Verenigde Naties is om de Sustainable Development Goals (SDG) van diezelfde VN uit te rollen in Nederland. Om Nederland af te schaffen. Ze leeft en ademt het globalisme, wat ook haar opdracht is: Nederland reduceren tot een van de stedelijke megapolen van de wereld met 30 miljoen inwoners (samen met Vlaanderen en Nord-Rhein Westfalen.)

Correctief bindend referendum? Het correctief bindend referendum dat haar voor ogen staat is een wassen neus. Omdat zij de voorwaarde eraan wil verbinden dat EU verdragen er niet onder vallen, terwijl onder haar bewind Nederland dient te worden opgeheven ten behoeve van een ‘Verenigd Europa’.
Straks worden we nog meer gena**d door vrouwen als door mannen, ik ben voor gelijke kansen voor vrouwen.
Niet als verraad de trofee wordt van emancipatie

Als je het Nederlandse politieke spectrum nu aanschouwt, dan slaat de schrik je om het hart, omdat vele van die zogenaamde volksvertegenwoordigers meer geïnteresseerd lijken te zijn in hun politieke prestige baantje dan zich af te vragen of ze überhaupt de competenties bezitten om Nederland op een verantwoorde manier te vertegenwoordigen. Onnadenkend wauwelen ze allemaal de mondiale klimaat- en milieu agenda na en de corona- en vaccinatieagenda.

De afgelopen periode heb ik me regelmatig afgevraagd of verkiezingsfraude, manipulatie van de bevolking m.b.v. “gezagsgetrouwe” media, ongegeneerd machtsmisbruik, openlijke minachting en ridiculisering van afwijkende meningen werkelijk iets van de laatste tijd is of dat het voorheen subtieler werd aangepakt, naast het feit dat het vroeger lastiger was om bepaalde informatie te achterhalen. Enfin, zelfs wanneer we altijd al besodemieterd zijn, dan nog was het vele malen vrijer dan nu. De schaamteloosheid van de huidige “elite”….de resultaten van VVD en toch ook D66 op het Groningse platteland zijn totaal ongeloofwaardig, maar “men” flikt het gewoon. Immers, wanneer er mensen zijn die vragen stellen en de straat opgaan, is daar altijd nog de hersenloze, kritiekloze en geweldsgeile sterke arm der wet, met hun geweldsmonopolie.

De Nederlandse media hebben geen excuses meer. Overal ligt de waarheid op straat, en toch blijven ze manipuleren en liegen uit zelfbehoud, dezelfde bangmakerij herhalen van dezelfde selectie persbureaus. Het verborgene komt aan alle kanten open en bloot op straat te liggen. En dat zeg ik niet omdat ik daar zo graag in WIL geloven. Het liefste zou ik willen dat dit niet waar is. Want vanaf nu worden de verschrikkingen, onderdrukking, geweldpleging tegen weerloze mensen, de normalisatie van leugens, tirannie en uitzuiging dus enkel erger.

Ik schrijf dit alles voor alle mensen die diep teleurgesteld zijn en zelfs geschokt over het gedrag van het Nederlandse volk deze week.

"Er bestaat geen remedie tegen de onwetendheid van degenen die zichzelf verbeelden de belichaming te zijn van de rede" (prachtige quote, weet alleen niet meer van wie)

En daar zullen u en ik het mee moeten doen.

Nederlanders krijgen want ze verdienen. Droevig. Kom, we gaan een borrel drinken. Op uw gezondheid ! PROOST !

De politieke stand van het land? Hopeloos.
Zie uitslag verkiezingen
Laast bewerkt: 6 maanden 6 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 maanden 1 week geleden - 6 maanden 1 week geleden #57298 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 14 maart 2021

Peilingen
Uit de nieuwste peiling van Maurice de Hond blijkt dat Forum voor Democratie virtuele zetels, en dus echte steun, blijft winnen. FVD staat een paar dagen voor de verkiezingen op 6 zetels bij hem. Dat zou een verdriedubbeling zijn van het huidige zeteltal in de Tweede Kamer. Een geweldige prestatie als het lukt. Een verdriedubbeling is voor elke partij een enorme prestatie.

GroenLinks verliest ondertussen een zetel en staat daardoor op 8 zetels. Nog 8 te gaan !. DENK staat op twee virtuele zetels bij De Hond. BIJ1 op één. Houdt uw hart vast Nederland, Sylvana Simons ligt op koers om in de Tweede Kamer te komen. Brr, de rillingen lopen over je lijf. De eurofiele pubers van Volt staan zelfs op drie virtuele zetels. Of dat klopt? Geen idee. Maar ik hoor wel uit bepaalde kringen dat die Soros-club het heel goed lijkt te doen onder jongeren. Dus wie weet.

Helaas is er ook heel slecht nieuws – nieuws waar we extreem waakzaam door moeten worden.
D66 is volgens De Hond namelijk aan het oprukken. De partij van Sigrid Kaag zou in een weekje tijd opeens drie virtuele zetels erbij hebben gewonnen. Waar heeft Kaag die aan te danken? Aan de afbraak van de laatste restjes democratie en medemenselijkheid???Ik kan niks verzinnen.
Chinese clickfarm aan het werk ? Chinese kaartenbakinfiltratie bij Maurice? U hebt natuurlijk ook gelezen dat D66 Chinese clickfarm gebruikt voor likes voor hun tweets. Allemaal Turkse, Russische en Chinese Nepaccounts. Forum voor Democratie kwam erachter. (ojee, wordt weer plisiebureau Thierry!) Wie zou die likes hebben gesponsord? Mark Koek? De "onafhankelijke" controleur op het stemsysteem? Koud heeft de Kiesraad de "onafhankelijke onderzoeker" Mark Koek aangesteld om de verkiezingssoftwareveiligheid te onderzoeken, stijgt D66 met astronomische cijfers in de peilingen. Hoe zit het met de softwareveiligheid van het kiessysteem van Maurice de Hond, vraag je je dan af. Dat HackDefense bedrijf is 100% eigendom van die meneer Koek, die oud D66-fractievoorzitter, vertrouwenspersoon en raadslid is , kortom de heilige drievuldigheid van D66 is. en die ook nog eens een bedrag van 7.830 euro aan de partijkas gedoneerd heeft. Wisselgeld

Op sociale media ontstond al ophef rondom Koek. Zijn bedrijf HackDefense wordt door de Kiesraad gepresenteerd als ”onafhankelijke organisatie”. In werkelijkheid blijkt HackDefense dus 100% eigendom van D66’er Mark Koek.

Debat in het Zuiden
Tijdens het debat in Brabant was het Kaag die op haar hautaine manier - die onkunde moet verbergen - met allerlei mooie beloftes aan kwam zeilen: of het nu gaat om onderwijs of om de bouwsector. Nu weer met de prachtige belofte van betaalbare woningen. De democraten hebben gewoon niks geleverd terwijl ze vier jaar de kans hebben gehad om verbeteringen aan te brengen. Zelfs de targets van 75.000 nieuwbouwwoningen zijn niet gehaald. Waar D66 goed in is, is praten.
Maar in gelul kun je niet wonen, het houdt je niet warm en je kunt het niet eten.

Ik moest aan Kaag denken terwijl ik schreef dat we ijltempo afstevenen op een tweedeling in de maatschappij. Geen tweedeling tussen links en rechts, man en vrouw, of op basis van de kleur van onze huid, maar tussen praters en doeners. Jawel, besef heel goed dat je om iets goed te kunnen doen je wel moet kunnen praten, om dat doen te faciliteren. Maar een groeiende groep nutteloze lieden "praten" om te "praten" en eisen dat we hen daarvoor riant vergoeden. Dat gaat ons enorm opbreken.

Vrijdagochtend was Sigrid Kaag de gastpresentator bij Goedemorgen Nederland. Ze had Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland meegenomen als haar partijgenoot. Ik heb drie kwartier gekeken, en de enige die aan het woord was, was Sigrid Kaag, op voorzetjes van een van de geïnstrueerde dames van Goedemorgen Nederland. De tweede gast bleek een Emeritus Hoogleraar "Vaccins", en die kreeg ergens aan het eind van die driekwartier de vraag voorgelegd wat hij vond van de "Vleestax" waar Kaag en haar partij fel vóór zijn. Er kwam een onsamenhangend gepreveld, hoog bejaard antwoord. Waarop Jacco Vonhof inbrak, en uitsprak dat hij tégen een Vleestax is, namens zijn MKB-achterban. Kaag glimlachte minzaam. Aan iemand die de spreekbuis is voor "doeners" heeft Kaag helemaal geen boodschap. Zij is er voor de Onderwijzers, de Leraren, Docenten en Professoren, en de Politieke Klasse, de Juristen en de Journalisten.
De "Doeners" kunnen doodvallen.

Na een monoloog van driekwartier over de ambities van Kaag, en haar plannen voor het verkrijgen van meer spreektijd voor vrouwen, vond ik het welletjes. Echt zonde van mijn tijd. Maar voordat u nu in de pen klimt en mij het verwijt maakt dat ik hier ook dagelijks vooral "Praat"....ik begrijp ook dat praten functioneel is, en zelfs als het geen verband houdt met productie, met 'Doen'. Maar verwacht dan geen 'vergoeding'. Kijken hoe lang de 'Praters' het dan nog volhouden. Maar vooralsnog bedenken ze steeds nieuwe argumenten om mensen te cancelen op grond van een mening die indruist tegen hun visie van een 'Leutermaatschappij' met 'Ausweis-priviléges' voor de 'gekwalificeerde elite'.

Een markant lid uit de Doeners-groep die dertig jaar lid was geweest van D66, Benno Baksteen die ons op de televisie zo nu en dan bijlicht over perikelen in de luchtvaart, vindt het nu ook welletjes, en heeft zijn lidmaatschap opgezegd. Maatschappelijk betrokken Doeners krijgen het knap lastig deze verkiezingen. D66 was hun natuurlijke 'thuis', maar dat is al langer niet meer het geval.

Zo verkondigt Kaag op dit moment de blijde boodschap dat ‘Wie idealen heeft, moet er staan op het moment dat het ertoe doet. Dat moment voor mij is nu.’ Waar dit in concreto toe leidt zijn uitspraken als deze: Vrouwen moeten elkaar ook steunen, dat is ook een belangrijke. Madeleine Albright zei altijd terecht: ‘De hel heeft een speciale plekje gereserveerd voor vrouwen die andere vrouwen niet steunen.’ www.rtlnieuws.nl/.../kaag-d66-plekje-hel-voor ...

Opmerkelijk
Wat is hier opmerkelijk aan? Welnu, kort samengevat: dat Kaag de nonsens van vrouwen als Madeleine Albright steunt ten koste van de moeders van de 500.000 Iraakse kinderen onder de vijf jaar die volgens de Verenigde Naties als gevolg van de door de Washington afgedwongen sancties tegen Irak om het leven kwamen. Sterker nog: op 12 mei 1996 verklaarde Albright — die een joodse achtergrond heeft zoals de Israëlische media meteen blijmoedig bekend maakten — in het bekende Amerikaanse nieuwsprogramma 60 minutes, dat de dood van de half miljoen Iraakse kinderen "de prijs waard" was geweest om de Amerikaanse politieke doelen te verwezenlijken.(olie, olie en olie) En dat, terwijl dit aantal meer is dan in Hiroshima waren vermoord, zoals de interviewster Lesley Stahl verbijsterd opmerkte. Albright, zelf moeder en grootmoeder, bleek evenwel niet onder de indruk te zijn van het argument dat het uitroeien van babies en peuters een oorlogsmisdaad is, waarvoor SS-ers na 1945 werden vervolgd, en zo nodig ter dood gebracht.


Hier zien we wederom het Westerse rationalisme zonder rede, de banaliteit van het kwaad, de criminele gedachteloosheid, de weigering om na te denken. En dat mevrouw Kaag deze genocidale politiek van ondergeschikt belang acht, getuigt van een krankzinnige houding.Hoe kan iemand die de moord op een half miljoen Iraakse babies en peuters ondergeschikt maakt aan haar eigen ambities behoren tot de categorie "fatsoenlijke mensen die de helse strijd aangaan" en daarmee getuigen "van dapperheid en hoop"? Deze houding maakt duidelijk, in elk geval mij, hoe ziek de westerse politiek is.

Zodra een vrouw oorlogsmisdaden pleegt, is dit kennelijk een te verwaarlozen detail voor haar. Waar het bij Kaag om draait is dat ‘"de hel een speciale plekje heeft gereserveerd voor vrouwen die andere vrouwen niet steunen," aldus Kaag. En zo vernietigt haar ambitie haar laatste restje humaniteit.

Naar de hel met deze Machiavellistische Narcist.

Corruptie, pedofilie, bedrog, manipulatie en Kaag…
U weet waarschijnlijk wel dat Balkenende destijds heeft getekend voor de uitvoering van de plannen van Agenda 21 van de Verenigde Naties, die dat doet in samenwerking met het WEF, de WHO en de EU.
Het is een controle agenda; u zult uiteindelijk niets meer bezitten maar wel gelukkig zijn, volgens deze in mijn ogen extreem radicale mondiale ideologie. Iedereen gelijk – afhankelijk van de wereldregering, geen privébezittingen meer (land, motor, auto enz.), geen soevereine landen, één beleid dat doorgevoerd wordt over de gehele wereld, iets wat u nu al ziet op scholen waar onze kinderen, het gebeurt in vele landen, nu al op de peuterspeelzaal geconfronteerd worden met masturbatie en het normaal maken van het knuffelen met vreemden…

Kaag, , evenals Rutte en vele andere globalistisch ingestelde politici zonder ruggengraat, zijn voorstanders van Agenda 21 en zijn zelfs al in dienst van of adviseur voor de Verenigde Naties. Zo ook Kaag die, als het aan het politieke kartel ligt, de nieuwe premier wordt.

Kaag,, die vindt dat we een voorbeeld moeten nemen aan Israël waar nu hulpkreten vanuit de Israëlische bevolking over het internet gaan en voor het Internationaal Strafhof wordt gedaagd

Kaag, , die vindt dat je alleen nog met een identificatiekaart op het internet mag, die de vrijheid van meningsuiting wil afschaffen en die voorgesteld heeft om te stemmen via de post. Net zoals in Amerika, waar veel fraude is geweest met het stemmen per post.

Kaag, die ook weet dat er gesjoemeld is met de stemcomputers in Amerika en toch met deze machines de stemming door wil laten gaan. Ze heeft ze laten “testen”, door een andere D66-er… (zie hierboven)Hoe onafhankelijk kan dat zijn? Ik vraag me dan meteen af wat er getest is? De marges die bijgesteld moeten worden gedurende de verkiezingsdagen? Krijgen we dan net zoals in Amerika miljoenen meer stemmen dan er stemgerechtigden zijn?

Het opportunisme en conformisme van de D’66 politica Sigrid Kaag is zeker niet minder dan dat van de overgrote meerderheid van de mannelijke Tweede Kamerleden.

We worden voorgelogen door politici, die geenszins van plan zijn om een andere koers te gaan varen. Die niet van plan zijn om Nederland weer op te bouwen, die geen plannen hebben om Nederland weer open te gooien, die u niet gaan vertellen dat de muilkorf die u draagt erg slecht is voor uw gezondheid, die onze ouderen langzaam reduceren door middel van eenzame opsluiting en vaccinaties.
Opdat wij niet vergeten


Mondiale belangen
We hebben gelezen dat er een mondiaal plan wordt uitgerold. Het gaat om de 17 Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Rutte, is warm pleitbezorger van deze doelen en Sigrid Kaag, heeft deze doelen in haar takenpakket. Hetzelfde geldt voor internationale handel, ontwikkelingssamenwerking en Internationaal milieu- en klimaatbeleid. Met name dat laatste onderdeel speelt op mondiaal niveau een primaire rol.

Vanwege de mondiale belangen en de ‘dreiging’ van het SARS-CoV-2 virus is het van het allergrootste belang dat de combinatie VVD + D66 doorgang blijft vinden in de regering en Tweede Kamer van ons land. Deze twee partijen in het algemeen, en Rutte en Kaag in het bijzonder, spelen een absolute en fundamentele sleutelrol in de implementatie van de SDG en de daarbij behorende economische- en klimaatdoelen.

Verkiezingen en briefstemmen
Tot slot de verkiezingen. Met briefstemmen kun je de uitslag beïnvloeden en die beïnvloeding staat ons land te gebeuren omdat het kartel het niet meer kan winnen zonder valsspelen . Als VVD en D66 deze verkiezingen winnen, dan weten wij dat we als land verloren zijn omdat deze partijen onze vrijheden, onze democratie en onze gezondheid verder om zeep zullen helpen, want dat is precies wat ze in 2020 hebben gedaan en nog steeds doorzetten.

Wanneer Rutte en Kaag het voor het zeggen krijgen zijn onze kansen na 17 maart 2021 verkeken.

Ga stemmen, stem verstandig ! Er zijn maar twee politieke partijen die voor het welbevinden van de burgers zijn en een welvarend, soeverein, democratisch Nederland: PVV en FvD

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 14 maart 2021

VVD 31(-1), PVV 24, CDA 18(+1),D66 17(+3), PvdA 11 (-1), SP 10(+1), GroenLinks 8(-1), PvdD 6(-1), Forum voor Democratie 6(+1), SGP 3, JA21 3,Volt 3(+1) DENK 2, 50Plus 1(-1),Bij1 1, Code Oranje 0
Laast bewerkt: 6 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 maanden 2 weken geleden - 6 maanden 2 weken geleden #57269 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 7 maart 2021

Peilingen
Peiling De Hond: CDA én VVD verliezen, FVD in de lift
Bij de peiling deze week zien we wel enige beweging, maar kleiner dan normaal 9 dagen voordat de stembureaus openen. Terwijl de campagnes nu al wel losgebarsten zijn en de lijsttrekkers met grote regelmaat in de media verschijnen.

Het CDA verloor deze week 2 zetels (naar 17) en de VVD 1 zetel (naar 32). Die 3 zetels komen per saldo terecht bij D66 (14), FVD (5) en Volt (2).

De kabinetspartijen CDA en VVD verliezen opnieuw enkele zetels. De massale steun voor de VVD brokkelt de laatste weken gestaag af, maar ook van het Hoekstra-effect is nauwelijks meer iets zichtbaar. Het CDA verliest deze week twee zetels. Wopke Hoekstra, zogenaamd de troef van het CDA om zetels weg te plukken bij de VVD, maakte eerder deze week een blunder van jewelste door zonder blikken of blozen aan te kondigen dat onder zijn bewind de WW-uitkeringen verkort gaan worden. Terwijl Nederland in een crisis zit en mensen wekelijks vrezen voor hun baan, dacht Hoekstra dat dit het goede moment was om dit zo stellig te roepen.

Het vrijheidsgeluid van Forum voor Democratie wordt steeds breder gedragen in de maatschappij; de partij zit opnieuw in de lift. De partij weet zichzelf buitengewoon zichtbaar te maken door het hele land door te trekken met de vrijheidskaravaan. Het voeren van een fysieke campagne heeft duidelijk een positief effect op de peilingen voor Forum.

Kandidaat-Kamerpartijen Code Oranje, JA21, BIJ1 en Volt blijven op Kamerzetels staan in de peiling van De Hond. De pan-Europese partij Volt groeit zelfs naar twee zetels. En dat is niet gek; de partij is op de sociale media enorm actief en onder jongeren enorm populair. Mocht de partij het redden tot de Kamer dan kan het in de toekomst nog flink wat zetels wegkapen bij D66. Volt is de overtreffende trap wat betreft het pro-Europese gedachtegoed.

Corona-pandemie
Wie is er eigenlijk niet uitgekeken op die parade van "deskundigen" en die leuterfabriek die kritiekloos elke maatregel doorgeeft en verdedigt, zelfs als de instructies van gisteren exact tegengesteld zijn aan die van vandaag? Het beleid is niet langer geloofwaardig. De cijfers vliegen je om de oren, prognoses komen en gaan, er gaan mensen dood, maar niemand weet de exacte doodsoorzaak, en of vaccineren nou meer of minder doden tot gevolg heeft.

(Artikelen van wetenschappers met bedenkingen op basis van de officiële cijfers.
www.francesoir.fr/videos-debriefings/vac...i-interpellent-video
www.rosemaryfrei.ca/the-stats-on-covid-v...d-death-dont-add-up/ )

Maar één ding is 'Glaringly Obvious', en dat is dat er politieke spelletjes gespeeld worden met de zorg, en de mensen die die zorg aan het bed verstrekken. Ten bate van agenda's van mensen die niet eens inspraak zouden mogen hebben, door de belangenverstrengeling. Dat de Gezondheidsraad nu, in maart, een jaar de uitbraak van die pandemie komt met het advies om vitamine D te slikken, nadat experts in oktober al stelden dat het wel lijkt alsof ze willen dat er mensen dood gaan, en dat er nu eindelijk is begonnen met het beoordelen van dat Russische Spoetnik vaccin, dat als eerste op de markt was, beter werkt dan de concurrenten, en spectaculair veel goedkoper is, terwijl verscheidene landen in Europa al niet eens meer wachten op die dikke stroop van het EMA, is koren op de molen voor sceptici.
Wat speelt hier? Hoe gaat het werken als je mensen die vragen stellen die de autoriteiten niet willen beantwoorden uitmaakt voor 'binnenlandse terroristen'?

Gezondheid speelt wel degelijk een doorslaggevende rol in de besluitvorming, maar het betreft dan de financiële gezondheid van de farmaceutische industrie!! De volksgezondheid wordt vooral gebruikt om de gewenste (lees: winstgevende) opties te rechtvaardigen.

Vaccins: alleen de financiële werking is het criterium voor toelating.
Het injecteren van een argeloze of goedgelovige proeftuin vol gemuilkorfde schapen met een ongetest experimenteel prutje om u immuun te maken waar u nooit ziek van kunt worden of dood aan gaat, heeft een historie. De chemisch/farmaceutische industrie, gefinancierd door het bankenkartel heeft alle regeringen in hun zak. Het gaat er niet om of iets werkt, maar of je er aan kunt verdienen.

Het medische mallotentrio Rutte – De Jonge – Van Dissel zit in de zak van het kartel. Ze zijn niet getest, niet gevaccineerd en nooit ziek…. Deze medicijnmannekes doen alles wat het kartel hen opdraagt. In de hoop dat ze het overleven.

Hoe de vaccinatieplicht tot stand komt volgt uit de volgende redeneertrant: Criteria voor toelating en aanbeveling
Het toelaten en aanbevelen van medicijnen en vaccins hoort primair te gebeuren op basis van de volgende criteria: Is het noodzakelijk? (Is de ziekte ernstig genoeg? Zijn er geen betere alternatieven?) Is het veilig (of in ieder geval veiliger dan het beste alternatief)? Is het werkzaam? Is het antwoord op vraag 1 of 2 ‘nee’, dan doen de antwoorden op volgende vragen er niet meer toe.

Wie het gedrag van de instanties bestudeert, kan eenvoudig waarnemen dat in werkelijkheid de volgende 3 criteria gelden:
Is het enorm winstgevend? Is het enorm winstgevend? Is het enorm winstgevend?
(Frank Ploegman's blog)

Vitamine D en Ivermectine zijn uiterst veilig en werkzaam voor de volksgezondheid, maar uiterst schadelijk voor de financiële gezondheid van Big Pharma, omdat zij concurreren tegen hun onnodige peperdure schadelijke niet-werkende troep.

Klimaatdoelstellingen
Het probleem is dat steeds meer duidelijk wordt dat de hele Corona-agenda gericht is op het afdwingen van gedragsverandering ten behoeve van het Klimaat. Lockdowns or the planet gets it? Guardian ‘accidentally’ suggests Covid-like shutdowns every 2 years to meet Paris climate goals.
www.rt.com/news/517146-climate-lockdowns-every-two-years/

De 'Guardian' veranderde de kop boven het artikel op de voorpagina waar de gedragsverandering link hierboven naar verwijst, nadat menigeen geschokt reageerde door de suggestie dat Lockdowns nodig zijn om de Klimaatdoelstellingen te halen. En velen in "Groene Sferen" zien er wel brood in. Al willen ze voor zichzelf natuurlijk wel een 'Uit de Gevangenis Zonder te Betalen' kaart, passend de 'Green Pass' genoemd, en voldoende subsidie voor hun eigen activiteiten en scholingsprojecten. Maar dat had u al wel begrepen.

Veertigduizend Euro per huishouden om ons van het gas af te krijgen, de verplichting om een elektrische auto aan te schaffen en onze bestaande auto af te stoten naar Polen, Rusland of Afrika, waar ze dan met E-fuel ons lachend voorbij snorren, terwijl wij onze peperdure Tesla staan op te laden, elke driehonderd kilometer, dat is een zinsbegoocheling die meer lijkt op een soort behavioristische psychologische test om te zien hoe gek je mensen kunt krijgen.


De vierde industriële revolutie
De vierde industriële revolutie is een industrialisatiegolf waarin technocratische alleenheerschappij dreigt. Er worden nog meer piepjes en alarmsignalen in voertuigen ingebouwd. U als chauffeur wordt uiteindelijk verdrukt door technologie. Alle verkeersregels worden aangepast conform wat volgens een of ander theoretisch model zogenaamd het veiligst is. Dat dit rampzalig kan zijn als de technologie het om de een of andere reden begeeft en de nieuwe generatie mens niet meer heeft geleerd wat dan te doen, behalve hulpeloos te zijn, is ingecalculeerde ‘collateral damage’.

Het piepsignaal in uw koelkast, dat afgaat als de koelkastdeur te lang blijft openstaan, krijgt er op termijn meer gezelschap bij in de gehele verblijfruimte. Mogelijk beginnen gordijnen zelfs te mopperen als ze vinden dat je de zon te lang binnen laat of als er te veel warmte het gebouw uitgaat op koude winterdagen. Of mogelijk gaan deze zelfs automatisch open en dicht, zonder aan u te vragen of u dat wel wilt. In een complete technocratie heeft de technologie het namelijk altijd bij het rechte eind, dus voor het zeggen en de mens nooit. Eveneens maakt het niet meer uit of het wetenschappelijk of medisch onderbouwd is. De ‘technocratische religie’ is de ‘nieuwe wetenschap’.

U krijgt een digitale armband om (Israel), die mogelijk op termijn wordt vervangen door een geïmplanteerde chip, die u kan traceren en bij u het gezonde gedrag zal afdwingen dat conform technocratische besluitvorming is vastgesteld. Irrelevant dat het u mogelijk lichamelijk en/of psychisch ziek maakt, want de technocratie heeft ook hier altijd gelijk. Als het lichaam niet compatibel is met de bestaande technologie wordt u uit de wereld geëlimineerd.

Als men kijkt naar hoe het op dit moment in Israël eraan toegaat, waarbij in razendsnel tempo een pseudo-medische apartheid ontstaat tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden, kan men zich afvragen in hoeverre dit een irreëel scenario is. Een verbod op sport, hotels en verminderde toegang tot het strand voor niet-gevaccineerden. Een technocratische dictatuur waar je wordt gedwongen tot vaccinatie, tot quarantaine in een coronakamp als men zich niet conformeert aan een tracking polsband en thuisquarantaine. Een dergelijke toekomst is niet langer ondenkbaar en mogelijk wereldwijd veel dichterbij dan mensen in Nederland en de rest van de wereld denken.

Het is steeds weer hetzelfde met politieke leiders. Ze hebben een doel en creëren een probleem, en wachten tot ze voldoende momentum hebben om de maatregelen te nemen om dat doel te bereiken. Denk aan Pearl Harbour, waar de Japanse regering net zo lang getreiterd is dat ze wel moesten aanvallen. Een aanval waartegen de VS niets gedaan hebben, ook al zagen ze hem aankomen. De gebeurtenissen van 9/11 mogen eveneens in dat licht bezien worden, net als nu Covid-19 en de klimaathysterie.

Klimaathysterie
Een van de drijfveren volgens de geldende propaganda van de wereldwijde politiek is om te proberen de temperatuurstijging op aarde onder controle te houden. Want, het is volgens hen voor eenieder duidelijk dat het een "door de mens veroorzaakte klimaatopwarming van de aarde is, dus is het ook via de mens dat gecorrigeerd moet worden. Tegen deze achtergrond is een belangrijk onderdeel van de grotere agenda om een fiks deel van de bevolking uit te roeien en de rest tot slaaf te maken.

Cycli
Waar we in werkelijkheid mee te maken hebben is de natuur en het feit dat de zon voor een groot deel bepaalt hoe ons klimaat op aarde eruit ziet. Daarnaast is uit de bestudering van duizenden jaren geschiedenis duidelijk dat alles in de natuur plaatsvindt volgens een aantal cycli. Eén daarvan heeft onder andere te maken met dat de magnetisch polen op aarde als het ware op reis gaan. Dit is dan niet het volledig flippen van de magnetische polen, maar wel tijden waarbij de polen sterk bewegen vanaf hun oorspronkelijke locaties. Dit is een proces dat iedere 12.000 jaar voorkomt en iets waar wij ook op dit moment mee te maken hebben/krijgen gezien de snelheid waarmee de magnetische polen zich op dit moment verplaatsen.

Dit alles heeft uiteraard niets te maken met wat de mens wel of niet doet.

Een ander proces dat onderhavig is aan meerdere cycli is de activiteit van de zon. Zo hebben we de bekende 11 jaar durende zonnecyclus, maar daarnaast kennen we ook daar grotere cycli, waarbij de zon gedurende langere tijd weinig activiteit vertoont.
Een dergelijke periode noemt men Grand Solar Minimum (GSM) en wij staan op dit moment op de drempel van een dergelijk GSM.

Zo hadden wij bijvoorbeeld in de Middeleeuwen te maken met een Grand Solar Maximum en daarna met het Maunder Minimum. Een warme periode, gevolgd door een koude periode. Deze koude periode, het Maunder Minimum, wordt ook wel de Kleine IJstijd genoemd, omdat in deze periode de temperaturen op aarde aanmerkelijk lager werden. De periode duurde ongeveer 70 jaar en het was ook een tijd waar oogsten aan de lopende band mislukten.

Wetenschappers die de zon bestuderen zijn heel goed op de hoogte van de bestaande cycli en al met al staan we nu aan het begin van een nieuw GSM. Dit is geen complottheorie, maar wordt ook bevestigd door instituten zoals NASA en NOAA in Amerika. Volgens NOAA is er zelfs sprake van een wat men noemt "full blown GSM", wat zou betekenen dat wij hetzelfde kunnen verwachten als in de Kleine IJstijd.

Dit is nieuws wat je nergens op de voorpagina’s ziet van de mainstream media waar men gewoon blijft doorgaan met de door de mens veroorzaakte klimaatverandering hoax, met alle desastreuse gevolgen van dien. Niet alleen zal het de komende jaren aanzienlijk kouder gaan worden, maar zelfs de komende decennia.
Wat er allemaal gebeurt op onze aarde voor wat betreft klimaat- en aardveranderingen heeft niets met de mens te maken. Het is een combinatie van een aantal natuurlijke processen die eens in de zoveel tijd voorkomen en die je zou kunnen omschrijven als de Great Reset van de natuur.
Ik heb dit deel niet van mezelf, maar van de website Niburu die er ook een video met wetenschappelijke uitleg bij heeft.

Happy Hour gemist, maar ga nu heerlijk aan de rode wijn en breng een toost uit op uw gezondheid en welbevinden PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 7 maart 2021:
VVD 32(-1), PVV 24, CDA 17(-2), D66 14(+1), PvdA 12, GroenLinks 9, SP 9, ChristenUnie 7, PvdD 7, Forum voor Democratie 5(+1), SGP 3, JA21 3, DENK 2, 50Plus 2, Volt 2, Bij1 1, Code Oranje 1
Laast bewerkt: 6 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 maanden 4 weken geleden - 6 maanden 3 weken geleden #57242 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 28 februari 2021

Peilingen
Nog steeds zijn de verschuivingen van week tot week beperkt en dat is ook deze week nog zo. Maar toch zien we dat de VVD geleidelijk wat aan het wegzakken is. In drie maanden is de VVD gedaald van 36 zetels naar 33 zetels. De PvdA zakt terug naar 12 en CDA en PVV zijn 1 zetel gestegen. De grootste stijger t.o.v. de vorige Tweede Kamerverkiezingen is de PVV met 4 zetels. De grootste daler D66 met 6 zetels. Ook dat zijn minder grote verschuivingen dan we de meeste vorige verkiezingen hebben gezien.

De Coronacrisis lijkt een soort mistsluier te leggen over politiek en electoraat en campagne, schrijft Maurice de Hond. Als we dan ook weten dat volgende week het kabinet nog besluiten gaat nemen over de volgende fase van deze crisis dan bewegen we ons naar een situatie, die we in Nederland bij Tweede Kamerverkiezingen nog nooit hebben gehad. Plus dat er ook geen strijd lijkt te gaan ontwikkelen welke partij de grootste zal gaan worden. U kunt alles uitgebreid lezen op: Peil.nl

Verkiezingen
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen vond vrijdagmiddag 26 februari tussen 17.00 uur en 19.00 uur het eerste grote verkiezingsdebat op NPO Radio 1 plaats. Alle dertien lijsttrekkers met een fractie in de Tweede Kamer namen deel aan het debat. Zij werden verdeeld in acht blokken van drie en bespraken per groep verschillende thema’s, zoals veiligheid, wonen, integratie en onderwijs.
Dat was het eerste grote verkiezingsdebat. Wilders was - als vanouds - geweldig op dreef. D66-leider Kaag met haar zalvende woorden moest het ontgelden. Volgens Kaag is er in Nederland namelijk geen ruimte voor ‘Jodenhaat’, ofschoon antisemitisme. Wilders reageerde daar adequaat op door te antwoorden dat we het antisemitisme dan ook niet moeten importeren in Nederland.
D66 verafschuwt geweld tegenover homo’s en antisemitisme, maar hoe verdedig je je verafschuwing tegenover electoraal Nederland als je zelf deel uitmaakt van het probleem?! D66 is namelijk al jarenlang medeplichtig aan de afbraak van -het ooit zo tolerante- Nederland. Het lijkt soms wel alsof D66 eerst een probleem creëert om er vervolgens geniepig op in te spelen. Zonder resultaat overigens, want anno 2021 stelt D66 natuurlijk nog maar weinig voor.

Toen Baudet versus Rutte. en gingen scheenbeschermers en handschoenen af. Met een even bitcherige als lafhartige aanval van Rutte op Baudet met een ingestudeerd opzetje waarin alles in één zin eruit gekotst werd door de Toyota-leverancier van ISIS: "homofoob, anti-semiet, kiezers niet bedienen, etcetera".
Baudet pareerde de doorzichtige getructe aanval in anderhalve zin vakkundig om er daarna overheen te counteren met een keiharde inhoudelijke opdoffer voor de Avondklok-Premier.

Maar bij Jinek deden de politiek commentator van het oud NSB-Blatt die een abonnement lijkt te hebben bij de voor geld alles doende Jinek, met Lara Rense, en Jinek zelf, net alsof Baudet enkel in de verdediging schoot. Ze "vergaten" erbij te vertellen dat hij Rutte counterde op dusdanige wijze dat Rutte's voorbedachte plannetje als een boomerang in zijn eigen gezicht uiteenspatte. Maar wij weten beter.

Kortom, Baudet vecht niet enkel tegen Rutte. Ook tegen RTL, Jinek, de Telegraaf, de NPO, en de rest van de kamer, mede gezien onderstaande motie: Motie Van Haga/ Baudet over alle vrijheidsbeperkende coronamaatregelen onmiddellijk beëindigen (motie 25295, nr. 1018) werd door met grote meerderheid verworpen. (slechts door de eigen partij gesteund)

Baudet is dus de enige in het parlement die van de dwangmaatregelen af wil en wel per direct. Hoe simpel kan het zijn? Lilian Marijnissen kreeg bij het debat nog de vraag wat ze van de heren (Baudet en Rutte) vond, en in plaats van de onder de gordel aanval van de Spertijd-Rutte op Baudet te veroordelen verzandde ze in iets van dat ze ze allebei niks vond. Zwak, slap, niksig. Het wordt met de "dochter van", helemaal niks. Typisch voorbeeld van het origineel was beter dan de namaak. Maar goed, daarom is Marijnissen ook irrelevant en wordt deze verkiezingsstrijd er één tussen Baudet en Rutte. De rest zijn figuranten. Ze zijn doodsbang voor de geboren Heemstedenaar. Als er geen fraude plaats vindt, is alles mogelijk...

Bij een poll op Twitter onder 5.203 Nederlanders behaalde FVD al een landslide overwinning van 63%. Hij verpulverde de VVD.
VVD, CDA, D66, PVDA, 5,2%, GroenLinks 2,8%, PVV 29,1% FvD 62,8%

De vrijheidskaravaan van FvD
Was vandaag in Nijmegen. MSM-krant de Gelderlander denkt te scoren met fake news over Forum voor Democratie, maar komt daar met hangende pootjes op terug! Volgens de lokale krant (onderdeel van het DPG Media-kartel) zouden er tijdens een bijeenkomst van de Vrijheidskaravaan van Thierry Baudet vandaag ongeregeldheden zijn geweest in Nijmegen. Zo schreef de Gelderlander dat er maar liefst twee flyeraars namens het FvD waren bekeurd door de politie. Werd breed uitgemeten, maar niets blijkt minder waar… In werkelijkheid ging het slechts om één milde waarschuwing.

In Nijmegen hield de politie Baudet in de gaten hield door twee mobiele camera’s te plaatsen. Achteraf zouden deze politiecamera’s een schat aan archiefmateriaal kunnen opleveren, want ook de hardnekkige en gewelddadige extremisten van de Antifa bleken aanwezig te zijn. En het waren lui van die "gezelligheidsvereniging" die opgepakt werden.

Bruls was er ook, bij de vrijheidskaravaan van Forum voor Democratie in Nijmegen. Waar Bruls is wordt er verboden. Dat gebeurde dan ook. Vanwege de massale toeloop is de manifestatie op last van Bruls vroegtijdig beëindigd. Er kwamen namelijk veel meer mensen op de manifestatie af dan gedacht en een linkse activisten moesten zo nodig een tegendemonstratie houden.

Vooraf dacht Forum voor Democratie zelf dat er maar rond de 200 mensen zouden komen, maar dit was een grove onderschatting. Er kwamen namelijk veel meer mensen wat knap is aangezien Nijmegen, op z’n zachtst gezegd, nogal een links bolwerk is. Jammer voor de aanwezige mensen, maar voor Forum een mooi signaal. De vrijheidskaravaan trekt door heel Nederland massaal mensen aan en Forum laat zien dat hun verkiezingspunten op steun binnen de samenleving kan rekenen. Forum profileert zich duidelijk als de grootste criticaster van Ruttes coronabeleid.

Baudet eet een haring !!
Onderzoek naar bezoek Thierry Baudet op Urk. De politie onderzoekt op verzoek van het OM of FvD-leider Thierry Baudet de coronaregels heeft overtreden tijdens zijn bezoek aan Urk eerder deze week. Daarbij stonden veel mensen dicht bij elkaar. Er werden veel handen geschud en Baudet at een haring in een visrestaurant waar veel tafeltjes bezet waren. Volgens het OM lijken beelden van het bezoek te laten zien dat er mogelijk strafbare dingen zijn gebeurd. Je houdt het niet voor mogelijk, maar het stond toch echt in het NSB-blad, de Telegraaf.

Baudet ronselt volmachten !!
Ik dacht ..doorspoelen maar, dit is oud en gaat over de PvdA. In 2014 ronselde de PvdA-leider in Soest stemmen in de moskee. Hij wilde wethouder worden. Hij werd op heterdaad betrapt door in een moskee geloofsgenoten op te roepen stemmachtigingen bij hem in te leveren.
Dat is een strafbaar feit. Er kwam een onderzoek door het Openbaar Ministerie en wat denkt u? Precies ! Ondanks het heterdaadje heeft het Openbaar Ministerie geen bewijs gevonden voor het ronselen van stemmen door PvdA'er Suna in Soest.
www.parool.nl/nieuws/om-geen-bewijs-stemmen-ronselen-door-pvda ...

Nu gaat het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoeken of Forum-leider Thierry Baudet de wet heeft overtreden door zijn aanhang in een video op te roepen om volmachten te verzamelen van mensen die “misschien niet zo politiek betrokken zijn". De Kiesraad noemt de oproep van Baudet “op z’n minst onwenselijk”. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) is ontstemd.

En doorrr...naar WNL op Zondag
Dat had de primeur met het eerste Runners-Up debat. De kijker kreeg via door de kandidaten zelf aangedragen stellingen een inkijkje in de ideeën en persoonlijkheden van de nummers twee. Zo zei D66-fractievoorzitter Rob Jetten dat hij nog niet wist op welke D66’er hij zou stemmen. Niet op lijsttrekker Sigrid Kaag, want die zou toch al genoeg stemmen krijgen. De partijgenoot die het beste campagne voert, krijgt Jettens stem. Boeien !!

Omtzigt kaart terecht de hypocrisie van de VVD aan en veegt de slappe VVD-beloftes van tafel. ‘Neem nu gewoon afstand van de Rutte-doctrine!’. Als de regering stukken weg houdt kun je niet controleren, neem je de verkeerde besluiten en worden burgers het slachtoffer. “Maar wat ik niet aan zwarte papieren en aan wit gelakte papieren met mevrouw Leijten gekregen heb. En werkelijk waar, nooit ministers gehad heb die ook openlijk durfde te zeggen: dit kan niet! En dan Rutte nu: dat willen we allemaal verbeteren. ?!?
Wel met mooie verhaaltjes komen maar ondertussen waren er in het recente verleden genoeg kansen om dit al op te lossen. Want als die stukken gewoon in 2017-2018 naar de Kamer gestuurd waren, dan waren we in 2019 met een oplossing begonnen. Het is niet een abstract probleem. Het probleem was zo erg dat het kabinet zelf niet begreep hoe diep het probleem was omdat ze de stukken zelf niet wilde zien en ons al helemaal niet wilde geven. Dus mag ik van de VVD weten of ze nu echt afstand nemen van de Rutte-doctrine? Of dat dit weer een mooi verhaal is?”

Na een decennia Rutte aan de macht is het vertrouwen in de overheid weg. En dat is niet verwonderlijk, iedereen in Nederland heeft gezien hoe ernstig de toeslagenaffaire was. En velen weten ook wat de oorzaak ervan was. De Rutte-doctrine moet worden gestopt. Had verwacht dat Omtzigt met Agema en Renske Leyten mee zou gaan waar het ging om het de nek omdraaien van de gezondheidszorg. Er zijn onnodig veel ziekenhuizen gesloten en dat vindt de coalitie van Rutte, incl. Omtzigt niet ! Voorts vindt Omtzigt nog steeds niet dat er onterecht teveel op politie en justitie werd bezuinigd... Vreemd !

Nieman kreeg een fikse draai om zijn oren van Fleur Agema omdat hij als discussieleider weer sturend optrad. Agema vroeg hem of hij haar antwoord op zijn vraag ook al vast wilde geven of dat het de bedoeling was dat zij dit zelf deed.

Verder werd het steeds duidelijker dat er naar een heel brede coalitie toegewerkt wordt waarin iedereen, behalve de PVV en het FvD welkom is.

De verkiezingen kunnen wat mij betreft gestolen worden. Ik ben net als de gemiddelde burger in dit land het vertrouwen kwijt. Heb niet meer het gevoel dat onze stem kan bijdragen tot een nieuwe landorde. Eentje die vanuit en voor het volk opkomt, dus geen wereldorde van bovenaf. Niet vanuit het WEF of andere supranationale organisaties. Het zijn namelijk al lang niet meer onze eigen politieke partijen die regeren. Supranationals maken de dienst uit. Veel commentaar vanuit de Kamerzetels maar nauwelijks amendementen die het volk gelukkig maken. De contacten met de kiezers zijn door corona tot een nulpunt gedaald. De grote supranationale organisaties maken samen met de multinationals de dienst uit. Ze leggen de regels op via nieuwe internationale rechtssystemen en hebben daarvoor Den Haag niet nodig. Hun lijntjes gaan naar Brussel. Daar waren de hotels de laatste jaren vol geboekt met lobbyisten en globalisten. Daar maakten ze hun afspraakjes met de Europese Commissie en de vertegenwoordigers uit het Europees Parlement. Daarvan zijn er 751, dus leidde dat tot heel wat wetsvoorstellen in het Brusselse. Jammer voor de hotels dat nu ineens de digitale lijntjes zijn ontdekt. Zal stil blijven in Brussel als corona is afgetaaid.

De politieke verdeeldheid is groter dan ooit. Als het volk kan kiezen uit 37 partijen dan is er sprake van een totale versnippering in het politieke landschap. Een signaal dat de stem van het volk er niet meer toe doet. Het zijn de grote supranationale organisaties die de regeltjes opleggen. Door de opkomst van Big Tech, en door corona nu ook Big Farma, hebben de grote wereldconcerns enorme politieke invloed. De grote jongens, de Tycoons, zoals Google, Amazon, Apple, Facebook, enzovoort hebben begrotingen die opgeteld groter zijn dan het BBP van bijvoorbeeld middelgrote staten als Duitsland en Frankrijk. Geld maakt macht.

Het is niet Den Haag, het is Brussel samen met het Kapitaal dat regeert. Maar wees gerust, hun macht wordt binnenkort ingeleverd. Wordt netjes geregeld door het WEF. Hun visie is duidelijk, de verschillen zijn te groot. Ze gaan het kapitaal op een nette manier herverdelen. Beetje geduld, hun agenda loopt tot 2030. Staan eerst nog grote programma’s op de rol, zoals de Klimaatagenda, Energietransitie, Immigratie(Marrakesh verdrag) en andere dure agendapuntjes. Pas daarna wordt de uitspraak van Clown Schwab, “You own nothing, but you will be happy,” de nieuwe tegeltjeswijsheid.

Heb ik dan helemaal niks leuks te melden?
Jawel ! Guy Verhofstadt lijkt naast Europese topfunctie te grijpen
De functie die hem in 2019 beloofd werd, lijkt nu toch door zijn vingers te glippen. Verhofstadt zelf zou volgens Knack zwaar teleurgesteld en boos zijn.
De begeerde functie is het voorzitterschap van de Conferentie voor de Toekomst van Europa, een initiatief om aan de hand van burgerdialogen de Europese Unie dichter bij de bevolking te brengen. Tijdens het verdelen van de Europese topfuncties na de verkiezingen in 2019 werd dat voorzitterschap beloofd aan onze oud-premier, en Verhofstadt stond daarvoor zelfs het voorzitterschap van de liberale fractie af. Maar nu blijkt dat Verhofstadt toch geen voorzitter zal worden. De voorzitters van het Europees Parlement, Europese Commissie en Europese Raad zullen immers samen het voorzitterschap opnemen. Daaronder komt een uitvoerend comité met bevoegde ministers, eurocommissarissen en europarlementsleden (waaronder Verhofstadt). Volgens Knack zou Verhofstadt echter niet staan te springen voor die constructie en is hij teleurgesteld over het feit dat hij dan toch geen voorzitter wordt.

Ik ga aan de rode wijn om ook vandaag weer een toost uit te brengen op uw gezondheid en welbevinden: Wij zullen handhaven ! PROOST !

Geef ik u nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 28 februari 2021:
VVD 33(-1), PVV 24(+1), CDA 19(+1), D66 13, PvdA 12 (-1)GroenLinks 9, SP 9, ChristenUnie 7, PvdD 7, FvD 4, SGP 3, JA21 3, DENK 2, 50Plus 2, Bij1 1, Volt 1,Code Oranje 1
Laast bewerkt: 6 maanden 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 maanden 6 dagen geleden - 7 maanden 5 dagen geleden #57221 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 21 februari 2021

Peilingen
Terwijl de verschuivingen van week tot week heel klein zijn is het wel opmerkelijk dat op dit moment ongeveer een derde deel van de kiezers op dit moment een andere partij prefereert dan de partij, die ze in 2017 hebben gestemd.
Hoewel de voorsprong van de VVD groot blijft zien we toch enige verzwakking in de electorale positie van deze partij. Met 34 zetels (-1) staat de partij op nog maar op 1 zetel winst ten opzichte van 2017. Maar wel 11 zetels voor op de volgende partij. Want ook de PVV zakt er 1 weg, en daarmee komt deze partij op 23 zetels. Wel staat deze partij nog op 3 zetels winst t.o.v. 2017. Alleen de PvdA (13) staat op een grotere winst. De twee verschoven zetels van vandaag komen terecht bij 50PLUS (2) en BIJ1 (1).

Het is trouwens wel heel opmerkelijk historisch gezien, dat maar 3 partijen hoger dan 10% staan en dat PvdA en CDA bij elkaar met 31 zetels nog steeds dicht staan bij de historisch lage score van 28 uit 2017. (Twee partijen die de vorige eeuw samen vrijwel steeds meer dan 80 zetels haalden).
Interessant? Alles is uitgebreid na te lezen op Peil.nl

De wereld is een gekkenhuis
De Corona pandemie was en is niet dodelijk voor de mensheid, maar had een dodelijk effect op de economie: de internationale mobiliteit kwam tot stilstand, wat een verwoestende uitwerking had op industrieën als toerisme, reizen, hotel- en restaurantwezen, waardoor wereldwijde toeleveringsketens werden opgebroken.

De mensen moeten massaal wakker worden, want de wereld is een krankzinnigengesticht geworden waar de meerderheid van de samenleving te slaperig is om de waanzin op te merken van wat er gebeurt met de pandemie tegen het Coronavirus. Net zoals krankzinnige dromen niet in vraag worden gesteld, stellen sommige mensen hun krankzinnig leven nooit in vraag. De implicaties van massaal slaapwandelen liggen voor de hand: met miljarden slapers zijn de machthebbers, die wakker zijn, in het voordeel, want slapende mensen zijn gemakkelijker te controleren. De terroristische aanvallen van 11 september, 2001, was het begin voor de Deep State-machten om met grote snelheid de mensheid in te planten in de Nieuwe Wereld Orde. Daartoe werden democratische rechten afgeschaft.

Wereldgevangenis!
Iedereen die de besluitvormingsprocedures van de EU heeft bestudeerd, zal ontdekken dat de EU geen democratisch instituut is, maar een wereldgevangenis in het ergste stadium. Democratie wordt verondersteld te regeren door de meerderheid, wat op zichzelf al een tirannie is, maar zelfs dat is het niet. Het is de dictatuur van de enkeling die zich verschuilt achter het rookgordijn van een “vrije en open samenleving”. Ieder gekozen persoon van links of rechts wordt uiteindelijk gecontroleerd door weinigen en het maakt niet uit wie er wordt gekozen en aan het roer wordt gezet, de criminele cabal van de Deep State elite dicteert hen wat en hoe moet worden gedaan.

In feite maakt het niet uit op wie er gestemd wordt, de verborgen hand trekt aan de touwtjes van degenen die de leiding lijken te hebben om beslissingen te nemen. Het hele idee is om het volk te misleiden met het idee dat ze vrij zijn, terwijl ze in feite gevangen zitten. Wanneer in een cel de tralies niet worden gezien, denkt men vrij te zijn om te vertrekken wanneer men wil. Maar zodra de tralies worden gezien, begrijpen de mensen dat ze in een gevangenis zitten en niet vrij zijn om te vertrekken, totdat het wordt geprobeerd. En dat is, wat de meesten nooit doen. Regeringen praten eindeloos over “Vrijheid” en de “Vrije Wereld”, omdat zij de gevangenis zonder tralies verkopen. Wat zij zeggen is onzin, maar wij mensen moeten het geloven, anders zouden we ons misschien realiseren dat we in werkelijkheid in een dictatuur leven die door enkelen wordt gedomineerd.

Tycoons
De wereld waarin wij leven is de wereld gevormd door kwaadaardige tycoons. Een complot van verschillende kwaadaardige tycoons
is waarschijnlijker. De industriekoningen...de meestermanipulatoren. Ze zijn praktisch almachtig; sterker, machtiger dan de staat. De staat moet ingewikkelde geheimzinnige regels in acht nemen, terwijl de tycoons dergelijke grenzen niet hebben. De oligarchen hebben de staatsconcurrentie geëlimineerd, want ze kunnen betalen wat ze willen aan wie ze maar willen. De Corona crisis is een gevolg van hun activiteit . Samen kunnen ze proberen om de wereld en de mensheid te veranderen om hen aan te passen aan hun wensen.

Marionetten
Het politieke toneel is in wezen niet veel meer dan een poppenkast. Politici zijn de marionetten, de puppets on a string, van de krachten achter de schermen. Ze zijn in de tang van degenen hoger in de machtspiramide. Die machthebbers behoren tot de mind control-groepen en beschikken over geavanceerde technologieën. Hun afkomst verklaart de draconische maatregelen die ze steeds maar willen doorvoeren.

In de wereldwijde machtspiramide staan de meeste politici op een behoorlijk laag niveau — net iets boven het ‘gewone’ volk — en worden aangestuurd door de bloedlijnfamilies. 60% van regeringsleiders behoort tot hun satanisch netwerk en zijn vaak al als kind onderworpen aan een op trauma gebaseerde vorm van mind control. Dit veroorzaakt een psychopathische persoonlijkheid en maakt hen uiterst manipuleerbaar.

Die manipulatie is met toepassing van artificiële intelligentie (A.I.)veel geavanceerder dan veel mensen zich realiseren. Belangrijk om te beseffen dat de werkelijke macht elders ligt en de psychopathische regeringsleiders niet in het belang van hun bevolking opereren. (het afgelopen jaar duidelijk zichtbaar) Mind control wordt niet alleen ingezet om regeringsleiders aan te sturen, maar ook tegen de wakkere zielen die een bedreiging zijn voor het establishment. Mind control groepen hebben elk hun specialisme. Die moeten ervoor zorgen dat zij optimaal presteren als het gaat om het programmeren en traumatiseren van mensen.

Val kabinet
De val van het kabinet wegens de schande van de Kinderopvangtoeslagaffaire? Welnee joh !! Er was sprake van verlies van macht, een kortstondig verlies van macht, en derhalve nodig om de macht te consolideren. Het demissionaire kabinet heeft door de nieuwe situatie (tijdelijk) meer macht. Rutte slingerde de Tweede Kamer zijn triomf voor de voeten en stond er om te schaterlachen tot hij tot de Kamervoorzitter en SGP-voorman Van der Staay tot de orde werd geroepen. Hij zegt ook frank en vrij (parlementaire commissie kinderopvangtoeslag) dat als het hem zo uitkomt hij wetten opzij schuift. En geen lid van die parlementaire commissie die hem ter verantwoording roept of hem in de boeien laat slaan.

De leider is goed, de leider kan goed speechen, onze leider is een staatsman.
Met de stille machtsgreep van obscure krachten rond de zorgvuldig geprogrammeerde Rutte, is een langdurig proces van voorbereiding ingezet. Door de volksgezondheid aan structurele bezuinigingen bloot te stellen is een onwerkbare situatie bereikt. In combinatie met allerlei onwezenlijke regels en verordeningen is dat alleen nog maar verergerd. Om een crisis situatie te bewerkstelligen heeft men de zorg afgebroken en na een jaar “pandemie” is er niets gebeurd om die weer op te schalen.

Met het aantreden van de volledig gecontroleerde Rutte is een bewuste vernietigingsoorlog in gang gezet. Rutte, die niet wordt gehinderd door welke soort van empathie dan ook is de ideale “man” om een heel land economisch de nek om te draaien, het van soevereiniteit en zeggenschap te ontdoen en te ruimen met allerlei mogelijk wapentuig – de injectiespuit is de meest recente in de lange reeks.
Hebt u weleens de link gelegd met Rutte’s aantreden in 2010 en het Rockefeller Lockstep document 2010? U weet dat toeval niet bestaat in politiek. Zijn volslagen onbegrijpelijke "beleids"beslissingen komen voort uit het opvolgen van bevelen uit kringen rondom de lang verborgen gehouden inhoud van de bijeenkomsten van het World Economic Forum.

Psychopaat
Rutte is niet gek. Rutte is niet dom. Rutte is een psychopaat. Het laat hem Siberisch koud wat hij en zijn collega's de mensen in ons land aandoen. Hij heeft er geen gevoel bij, hij kan die gevoelens niet ontwikkelen. Hij kan ze alleen imiteren en iedere keer als hij dat doet valt hij door de mand. Hij kent geen empathische gevoelens. Geen gevoelens van medeleven. Kent geen schaamte. Angst misschien, maar zelfs dat gevoel zou hij in sommige gevallen niet als onaangenaam ervaren. Spannend zelfs.

Psychopaten hebben geen geweten en dat maakt dat alles kan zolang niemand hen voor hun daden verantwoordelijk houdt. De enige rem op het gedrag van psychopaten is de perceptie van anderen. Ze creëren een beeld van wie ze willen zijn door anderen te manipuleren met dat plaatje. Ze hebben acceptabel gedrag leren spelen en maken continu een inschatting over welk gedrag ze ten tonele moeten brengen (overduidelijk bij Rutte) Hun gedrag is slechts het resultaat van de inschatting die zij maken om de perceptie van hun publiek te bespelen.

Psychopaten liegen met het grootste gemak, ze kennen geen schaamte. Daarom zie je Rutte ook altijd alleen maar lachen als hij op de zoveelste leugen is betrapt. Dat gaat hem even makkelijk af als het tonen van schaamte maar, dat eeuwige lachen heeft hem onaantastbaar gemaakt. Hij heeft er geen gevoel bij, hij kan berouw tonen en hij kan lachen zonder een ander gevoel tussen beide emoties te ervaren. Hij kent het niet.

Zijn persoonlijke doel, zijn streven is macht. Hij wil macht. Dat is zijn grootste drijfveer. Macht staat gelijk aan succes en het eigen succes is het enige dat telt, net zoals ze alleen een verkapte vorm van liefde voor zichzelf ervaren (narcisme)
Het is daarom dat de macht boven onze regering en die onze regering aanstuurt met gemak van alles afdwingen. Rutte is namelijk wel gevoelig voor hiërarchie. Hij weet de macht te dienen en weet dat hij alleen verder kan komen als hij die macht te vriend houden. Hoe hij de maatschappij in een openluchtgevangenis verandert laat hem letterlijk koud. Voor hem is die ontwikkeling een natuurlijke verandering onderhevig aan de wil van de macht.
Hij voelt zich daar ook niet verantwoordelijk voor. Hij voelt zich nergens verantwoordelijk voor (kinderopvantoeslagschandaal ? hij was slechts "zijdelings" betrokken!!!)

Kort en simpel: macht corrumpeert! Als je de klootzakken die je zouden moeten vertegenwoordigen niet corrigeert dan verdien je je lot!
Als men echt wakker is, beseft men dat we ons hele leven lang zijn voorgelogen. Vanaf waar we vandaan komen, tot waar we naar toe gaan, alles is een grote leugen. Maar gelukkig, staat de leugen die we hebben geleefd op het punt van instorten...sprak zij hoopvol !!

Hier wilde ik het bij laten voor vandaag.
Ik ga aan de rode wijn en breng graag een toast uit op uw gezondheid, welbevinden en "klare kop".PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 21 februari 2021
VVD 34(-1), PVV 23(-1), CDA 18, D66 13, PvdA 13, GroenLinks 9, SP 9, ChristenUnie 7, PvdD 7, FvD 4, SGP 3, JA21 3, DENK 2, 50+ 2, BIJ1 1, Volt 1, Code Oranje 1
Laast bewerkt: 7 maanden 5 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 maanden 1 week geleden - 7 maanden 1 week geleden #57198 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 14 februari 2021

Peilingen
De cijfers van deze week verschillen amper van die van vorige week. Alleen de stijging met 1 zetel van FVD vorige week is deze week weer teniet gedaan. Nu zien we dat CodeOranje (vooral sterk in de regio Den Haag met Richard de Mos) weer op 1 zetel staat.
Met deze grote mate van stabiliteit van de uitslagen en nog één maand te gaan, lijkt het erop dat er niet veel meer veranderd. Dat weet je natuurlijk nooit, maar dan moet er echt wel een flinke game-changer plaats vinden

Maar er is één factor, die zich steeds sterker aandient, die toch nog een behoorlijke impact zal kunnen gaan hebben. En dat is de opkomst, die een stuk lager lijkt te gaan worden, dan de laatste keer (bijna 82%). Een lagere opkomst, die niet hetzelfde zal werken voor de afzonderlijke partijen. U kunt alles nog eens rustig nalezen, ook over het stemmen per post, op Peil.nl

Kaag Kaag wil minister-president worden
Pechtold regelde dat Kaag naar Nederland kwam. Pechtold was het begin van het verval van D66. Rutte stond toe dat Kaag erbij kwam. En nu wil Kaag minister-president worden. Op zich belachelijk, want ze woonde al heel lang niet meer in Nederland. Maar ja, dat krijg je nou eenmaal als je te maken hebt met een Rutte die wel op het pluche wilde blijven zitten. Kaag is een zeer arrogante vrouw die de hardwerkende Nederlandse burgers minacht. En het zeker niet interesseert hoe de bevolking ervoor staat.

Hoorde net het RTL journaal concluderen dat haar "opmars" hapert. Ze ligt kennelijk bij de kiezer niet zo goed in de markt. Ze wappert met miljarden Euro’s extra voor onderwijs en wil de kinderopvang gratis maken, maar ze geeft niet aan hoe dat allemaal gefinancierd moet worden. Kaag maakt van deze luchtballonnetjes ook geen breekpunt voor als ze wordt uitgenodigd om weer een nieuw kabinet te vormen. D66 heeft met Kaag een luchtfietser aangetrokken op weg naar het afgelaste Carnaval.

Ze verkeert gewoon in een ander universum. In het universum van de over het paard getilde, overbetaalde, volstrekt overbodige diplomaten. Hoe deze vrouw ooit in dit, rampzalige, kabinet heeft kunnen plaatsnemen, behoort tot de onopgeloste wonderen.

Het ene moment lanceert minister Kaag in het AD een plannetje om premiers niet langer dan twee termijnen aan te laten blijven, wat nogal een domme opmerking is omdat het helemaal niet past in een parlementair stelsel waarin de minister-president niet wordt gekozen. Dan duikt er weer een of ander rapport op van de Commissie Democratische Vernieuwing (of weet ik veel hoe ze die bezigheidstherapie voor vroegoude mannen die later met hun stagiaires naar bed willen, noemen) waarin staat hoe dit plan binnen andere plannen van D66 in ons staatsbestel past.
(Wellicht dat Kaag eerst haar baas Abbas kan vertellen dat ie dit jaar aan zijn 19e jaar van z'n vierjarige termijn is begonnen. Eerst thuis in Pallywood je zooi opruimen)

Diezelfde minister Kaag, die helemaal niet over basisscholen gaat, wist niet hoe snel ze naar de parlementaire pers moest rennen om te vertellen hoe belangrijk ze het vindt dat de basisscholen weer opengaan, omdat ze net gehoord had dat het kabinet waarschijnlijk de basisscholen weer open laat gaan. Diezelfde Minister Kaag lanceert nu dus een plannetje dat niets meer is dan een campagnetruc om de schijnwerper te zetten op Tien Jaar Leugens van Mark Rutte. Diezelfde Minister Kaag klaagt in het interview met het AD dat ze in Den Haag zo veel politiek met een kleine p tegenkomt. Tsja. Alles beter dan deze politiek met een kleine k. Over kleine k gesproken mevrouw Kaag, hoe is het eigenlijk met uw campagnestrateeg Frans van Drimmelen?
En in Brussel met mevrouw Sophie in 't Geld. Centjes 400.000 euro al teruggestort?

]Hahaha, hoe woke is dat ? Een Mohammedaanse vrouwelijke premier. .
Ze pakt een talkshowtje of dertig tot maart, en talloze dames zien haar dan als Eerste vrouwelijke Minister-President. Zo werkt dat. Jinek zit haar stralend aan te kijken en op de NPO lezen ze de door haar zelf opgestelde vragen voor.

En dan de ultieme droom van Kaag een EU lidmaatschap op te nemen in de Nederlandse grondwet. Waarom verwondert het mij niet dat deze landverraadster ons land wil uitleveren aan Brussel om als dank op termijn een topfunctie te gaan bekleden binnen de Europese Commissie. Kaag gebruikt D66 als opstap naar het door haar bewierookte Brussel. Mensen als Nederland u lief is stem dan geen D66!

Wat een armoe. Arabigfried al-Kaag leidt Nederland straks op moderne wijze de EU in als een soort Urk in Nederland? Met bad eendje Jetten op 2 op de lijst, als vangnet voor irrelevante Eurobeten blijkbaar? Maar als we die eurobeten allemaal warm maken voor Volt, dan gaat D66 naar 0 zetels en kan Kaag terug naar Ramallah waar ze thuishoort. Idee?

En ondertussen is de uitspraak van mevrouw Kaag een totale wassen neus, omdat D66 na 17 maart gewoon weer aanschuift bij kabinet-Rutte 4 als dat zo uitkomt. Omdat D66 nu eenmaal altijd aanschuift als het zo uitkomt en alles waar zij zegt voor te staan bij het oud vuil smijt, omdat het zo uitkomt. Thom de Graaf, die als minister de gekozen burgemeester niet kreeg ingevoerd, daarna de achterkamertjes indook voor de post van ongekozen burgemeester van Nijmegen, en vervolgens schaamteloos de nog ongekozener vice-voorzitter van de Raad van State werd. In het kabinet waarvan Kaag deel uitmaakt liet D66 zich trouwens ook niet onbetuigd...met zichtbaar genoegen werd het raadgevend referendum de nek omgedraaid. Deze mensen zijn heel gevaarlijk, anti-democtratisch en zorgen er voor dat we als bevolking steeds minder te vertellen hebben. Heel eng, iedere rechtgeaarde democraat zou hier sterk tegen moeten zijn.

Populist
LOL! D66 gaat vol op het groen populistische orgel en kraamt onzin uit: ‘We subsidiëren kolenverbranding!’
In een verwoede poging om het Kaag-effect toch nog in positieve zin te laten slagen is D66 vol op het groen populistische orgel gegaan. In een reclamespotje beweert D66-leider Sigrid Kaag in een pijnlijk populistische poging om kiezers bij GroenLinks weg te halen dat kolencentrales nog steeds subsidie krijgen voor kolenverbranding. Klopt niet.

Alsof Kaag zich nog niet genoeg belachelijk heeft gemaakt kwam ze gisteren met haar nieuwe vondst: "Alle kolencentrales moeten versneld dicht".
Hoe denkt die dronken aardbei een betrouwbare elektriciteitsvoorziening te kunnen garanderen..euhm ? Nog meer natuur vernielen? Nog meer bomen kappen? Nog meer hout opstoken, met veel meer CO2 en fijnstof dan aardgas? Nou ja, het is natuurlijk ook mogelijk dat ze elektriciteitsvoorziening voor het plebs (" wie zijn toch die mensen") volstrekt onnodig vindt.
Ik bedoel als je er zo happig op bent ons land uit te leveren aan de dictatuur van de Europese Unie en de islam is een chronisch elektriciteitstekort misschien ook wel een bruikbaar idee. Met de "slimme meter" een fluitje van een cent. Toch?

"Het is doen of doodgaan"
Kaag heeft haar missie gevonden..Het klimaatvraagstuk. In talkshow M stelde zij haar apocalyptische evangelie voor: "De grootste crisis is de klimaatcrisis. Het is niet vallen en opstaan. Het is doen of doodgaan. "De dreigende apocalyps die de D66 leider voorspelt, wordt door deskundigen overtuigend naar de prullenbak verwezen.
www.telegraaf.nl/nieuws/1003763882/criti...terische-bangmakerij

Ach, je kunt het ze niet kwalijk nemen. Het zijn alpha's. Met een gigantische babbeltruc hebben ze kiezers gewonnen.
En dan hebben ze ook iets bedacht, een plan, iets met CO2 en windmolens en zonnecellen en als het sommetje dan nog niet klopt gaan ze bomen verbranden want energieneutraal of zo.
Inmiddels moeten economen en techneuten hun bek houden anders zijn het klimaatontkenners. Economen denken dat ze kapitaal aan het vernietigen zijn en techneuten denken dat de hele zaak niet werkt en het kapitaal dus vernietigd wordt, maar hey! Ze hebben aandelen Vattenfall gekocht dus ze gaan er vrolijk mee door. Totdat de bom barst.

Mevrouw Kaag werd hedenochtend in WNL OP ZONDAG op haar nummer gezet door ons aller Simon Rozendaal. Hij maakte haar duidelijk dat het klimaat niet te redden valt zonder kerncentrales. Mevrouw Kaag wil de kolencentrales versneld sluiten, maar daarmee brengt ze de leveringszekerheid van elektriciteit in gevaar. Windmolens en zonnepanelen kunnen niet op eigen benen staan. Het advies van Rozendaal aan Kaag was : houd je kop erbij. Bezint voor gij begint. Energietransitie zal zeker een eeuw kosten. Overhaaste beslissingen kosten miljarden aan weggegooid geld. Zie de biomassa-ramp. Kaag wil de kolencentrales ook sluiten omdat elektra uit kolen duurder zou zijn dan uit windmolens.
( Dat ze duurder zijn, komt trouwens ook door de CO2-heffing). En kerncentrales zouden volgens haar helemaal onbetaalbaar zijn, vergeleken met wind en zon. Maar ook als dat waar zou zijn ( des neen ), dan kunnen we kerncentrales niet missen omdat ze noodzakelijk zijn voor een evenwichtige leveringszekerheid. Beter duur dan niet te koop.
Kaag krabbelde een beetje terug door te melden dat in haar verkiezingsprogramma staat dat er ook over kernenergie wordt nagedacht. Waarop Rozendaal haar voor de voeten gooide dat op een recent congres 71 procent van de D66-leden tegen kernenergie had gestemd.

Kies dan voor Thorium centrales
Met de gave van profetie van de wat koele en afstandelijke Mevrouw Kaag is het toch oppassen geblazen want haar diplomatieke kwaliteiten lijken bijvoorbeeld als het over het uitdelen van (fout) geld aan haar bevriende organisaties gaat door te slaan naar onecht of onoprechtheid. Ze zal niet de eerste en de laatste valse profeet in de politieke arena zijn.

Voor een echte wereldburger is ze best wereldvreemd.Tenenkrommend, de manier waarop ze de oneliners en populistische en afgezaagde verkiezingstaal uit de warrige breinen van het campagneteam en de spindokters van de autocue opleest.
Mevrouw Kaag is wanhopig zoekend naar een reden van bestaan van D66. Die is er namelijk niet. D66 is window dressing.

Voor D66 is het woord populisme het synoniem voor democratie. En D66 heeft een broertje dood aan populisme, dus vul maar in. Het is toch werkelijk van alle realiteiten ontdaan wanneer je als partij denkt dat je met je afschuwelijke arrogantie en minachting een bijdrage levert aan de samenleving als geheel.
Nog los van hun afzichtelijk islam geknuffel en hun ideeën die niet zouden misstaan in een sprookjesboek. Zie je zo'n lulletje lampenpit als Jetten dan bekruipt mij het gevoel van medelijden. Met heksen als Ollonkreng, Kaag en dat schaamhaar-kapsel-loeder dat D66 in Brussel vertegenwoordigt. D66 is alleen voor democratie als de volgelingen van de sekte er zelf beter van worden, toch Sophietje?

Deze Nederlanders hatende dame heeft tot 2017 in de Arabische landen gewerkt. Arrogant. Erger dan Beatrix. Ze heeft zich nooit bekommert om Nederland. Ook bij haar eigenbelang eerst. Als dit wezen aan de macht komt ...!
En dan heb ik het nog niet over de miljoenen die zij overmaakt en zal blijven overmaken aan haar Arabische broeders en zusters in de Gazastrook.

Sigrid Kaag is een wandelend electoraal treinongeluk in slow motion, die het begrip afstandelijk en regentesk opnieuw heeft gedefinieerd. Geen idee wat men bij D66 voor hersenletsel heeft opgelopen op het fractie-toilet, Maar Kaag moet eerst even een inburgeringscursus volgen in de Nederlandse wijken en straten, en praten met de man en vrouw in de straat, dan gaat ze misschien snappen “wie die mensen zijn die op FvD stemmen”.

Kaag was weer het middelpunt in haar zelf hypnose show. Na de show onmiddellijk weer in de ivoren toren teruggekeerd. Wat staat deze mevrouw ver van de gewone burger. Mensen als Nederland u lief is stem dan geen D66!

That Was The Week That Was ! Blijf Gezond, Blijf Lachen.

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 14 februari.
VVD 35, PVV 24, CDA 18, D66 13, PvdA 13, GrLinks 9, SP 9, ChristenUnie 7, PvdD 7(+1), FvD 4(-1)SGP 3, JA21 3, DENK 2, 50+ 1, Bij1 0, Volt 1, Code Oranje 1
Laast bewerkt: 7 maanden 1 week geleden door katertje. Reden: typo
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 maanden 2 weken geleden - 7 maanden 2 weken geleden #57179 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 7 februari 2021

Peilingen
Ook ruim een maand voor de verkiezingen zien we op weekbasis weinig verschuivingen in de zetelverdeling En de bewegingen die we zien, lijken meer rondom een bepaalde waarde te verlopen dan gestaag in een bepaalde richting. De enige verschuivingen van enige omvang sinds begin december was bij het CDA (na het aantreden van Hoekstra), de start van J(oost) + A (nnabel)21 en de daarmee samenhangende daling van de PVV (3 zetels).De grote vraag is of de komende 5 weken dat ook het beeld zal blijven.

Op zichzelf weet je nooit vooraf of zich nog grote gebeurtenissen voordoen, die heel kort voor de verkiezingen de situatie kunnen veranderen. Maar de belangrijkste reden is dat de dreiging van Covid-19 en de maatregelen die dominant zijn bij de bevolking en in de media. Hoewel ongetwijfeld de partijen gaan proberen om andere onderwerpen, m.b.t. de toekomst, naar de voorgrond te krijgen, denkt Maurice de Hond dat daar niet veel ruimte voor zal zijn. Elke belangrijke ontwikkeling rondom Covid-19 overheerst bij veel kiezers andere factoren, die normaliter bij verkiezingen een rol spelen.
Het interessante daarbij is, dat de kerncijfers van de besmettingen en ziekenhuisopnames sinds de jaarwisselling gestaag dalen. De regering en het RIVM zeggen echter met grote stelligheid dat er, door de Britse mutant, een grote derde golf op ons afkomt, die tot op heden nog niet in de dagelijkse cijfers terug te vinden zijn. 61% van de Nederlanders denkt dat die grote derde golf er komt al dan niet gematigd door maatregelen. En nog eens 16% denkt dat de cijfers stabiel blijven of dalen, maar vindt dat de maatregelen moeten blijven gehandhaafd. 9% vindt dat alle maatregelen ingetrokken moeten worden.
Kortom: Volgens de opiniepeiling van Maurice de Hond overheerst Covid-19 andere factoren, en het zittende kabinet lijkt meerderheid te behouden. Bron: Peil.nl

Rutte en de PCR-test
Mark Rutte zit de ministerraad voor, loopt op 50 centimeter tussen journalisten door en staat ze te woord zonder mondkapje. Mark Rutte mag vrijelijk de hele wereld over vliegen. U mag dat allemaal niet.

"Het heeft geen zin om te testen als je geen klachten hebt", zei Mark Rutte.

Waarom moeten wij dan een test overleggen die niet ouder is dan 72 uur als we de grens over willen gaan? Waarom mogen wij dan niet naar de kapper en de horeca als wij geen klachten hebben? Waarom moeten wij verplicht getest en verplicht ingespoten worden als we niks mankeren? Waarom worden gezonde mensen opgesloten. Waarom heeft deze dictatuur ons in een gevangenis gestopt en loopt deze misdadiger nog vrij rond? Over de hele wereld zijn regeringen en medici bezig gehaast mensen in te spuiten met zogenaamde levensreddende "vaccins" tegen de coronavirusziekte.

Maar een spotgoedkoop medicijn dat al over de hele wereld beschikbaar is en het coronavirus binnen enkele dagen kan doden weigert men te gebruiken. Over de hele wereld zijn er ook nog wetenschappers die geen dollartekens in de ogen hebben of direct verbonden zijn aan de grote Frankenstein-farmaceuten bezig om een vaccin of behandeling te ontwikkelen tegen de coronavirusziekte.

Huisarrest voor burgers, maar een goedkoop werkzaam middel tegen Corona wordt genegeerd.

Als je wilt weten wat ons te wachten staat voor wat betreft de gevolgen van de coronavaccinaties, dan moet je kijken naar een land waar men vroeg is begonnen met vaccineren. Het land van de beruchte nooit bewezen Britse variant en waar mensen nu bij bosjes dood neervallen. Het is keer op keer hetzelfde stompzinnige verhaal. Mensen worden gevaccineerd met één van de experimentele vaccins zoals die van Pfizer en Moderna en sterven kort daarna. Altijd is de verklaring in dat geval dat er geen verband is aangetoond tussen de vaccinatie en het overlijden.
Het maakt niet uit of er één dodelijk slachtoffer is, of 23 zoals in Noorwegen of meer dan 50 zoals in Gibraltar, of 761 in één week tijd zoals in Spaanse verpleeghuizen, of 15 ouderen net na het vaccineren in ons land, het antwoord is altijd hetzelfde. Als je onderliggend lijden hebt en overlijdt als je positief bent getest voor corona dan ben je een coronadode, maar als je overlijdt na en coronavaccinatie en zelfs ook nog positief hebt getest, dan overleed je aan onderliggend lijden. Zo de wind waait waait mijn rokje....

En dat kan allemaal gewoon in onze hedendaagse maatschappij waar gebeurtenissen nog nauwelijks registreren bij een volledig gehypnotiseerde bevolking. Als er 100 mensen worden gevaccineerd en ze vallen alle 100 dood neer en Ron Fresen in Den Haag weet dit te duiden als een toevallige samenloop van omstandigheden, dan gelooft het Nederlandse volk dat. Want, zo zal Ron met een stalen gezicht zeggen: “Ik heb zojuist gesproken met premier Rutte en deze verzekert mij dat deze mensen overleden zijn als gevolg van onderliggend lijden en heeft dit gelukkig niets met de vaccins te maken”.
Wanneer is het omslagpunt bereikt waarop de MSM-propaganda ook in ons land niet langer werkt? Dat mensen zich afvragen hoe het in 's hemelsnaam mogelijk is dat mensen bij bosjes dood neervallen na een coronavaccin en dat er glashard wordt gezegd dat dit niets met het vaccin te maken heeft.

En zo gaat het overal in de wereld.
In GB is men een stuk vroeger begonnen met vaccinaties dan bij ons en wel vanaf medio december. Ook daar vallen vaccinatiedoden bij bosjes. Hoe meer er gevaccineerd wordt, des te meer doden vallen er. En aangezien wij ongeveer een maand achterlopen bij GB weet u ook waarom men nu in ons land opeens zo loopt te brullen over een komende derde golf. Regeren is vooruitzien! Als je weet dat er een stroom vaccinatiedoden in aantocht is, dan is het zaak om jezelf van tevoren alvast in te dekken.
Dat men in GB constateert dat het aantal doden, ondanks het hoge aantal vaccinaties, explodeert, veroorzaakt klaarblijkelijk niet dat men begint in te zien dat er wel eens een verband zou kunnen zijn tussen het plotse hoge aantal doden en vaccinaties?

Derde golf is nodig om vaccinatiedoden te maskeren
In Nederland wordt een andere truc toegepast om het "beleid" in stand te houden. De gemuteerde Britse variant van SARS-CoV-2…..!! Het OMT en Rutte regime houden daarmee de bevolking nog steeds in een soort hypnose. Er worden enkele vliegen in één klap geslagen. Er is goed over nagedacht. Er wordt altijd goed over nagedacht. Stiekem! In een of ander kamertje. Niemand mag weten wat daar wordt bekonkeld. Uitlekken is besmettelijk. Hoe een nooit aangetoond virus kan muteren in een ander niet aan te tonen virus is en blijft een raadsel.
Maar de tactiek is: met de Britse variant fantasie kan worden bewerkstelligd dat de maatregelen als lockdowns en avondklok, mondkapje en gedragsmanipulatie, in stand worden gehouden, en door vaccinatieschade te verhullen als “corona uitbraak in verpleeghuis” en “COVID-19 sterfgevallen” als gevolg van de gemuteerde variant, kan het mRNA experiment geruisloos worden afgewikkeld. En dat allemaal zonder een spoor van bewijs.

( Dit (of andere) virus(sen) waren NOOIT geisoleerd. De genetische sequencing is een roulette spelletje die geeft geen enkele betrouwbare resultaat aan zonder enkel relatie aan besmettelijke organismen en kan aan niets gekoppeld worden. Ik raad U aan om na te kijken/lezen in wetenschappelijke journalen. Een super voorbeeld met uitleg is gegeven door Dr Andrew Kaufman, logisch, helder en absoluut wetenschappelijk, te zien op bitchute (u kunt op naam zoeken). Hij vermeldt ook de bronnen ter info)

De “derde golf” komt uit de injectiespuit onder dekking van de “Britse variant”. De Nederlandse gecontroleerde pers is buitengewoon goed afgericht als het gaat om de “verslaggeving” omtrent de corona soap. Uit het buitenland bereiken ons talloze berichten over fatale bijwerkingen van de mRNA injectie, ook wel “vaccin” genoemd. Duizenden artsen waarschuwen om je niet te laten injecteren met deze experimentele rotzooi.

Maar in Nederland gaat het blijkbaar allemaal vlekkeloos. Behalve de leveringen, maar dat is kunstmatig zorgen voor veel boze mensen die ‘zo ellendig lang op hun vaccin moeten wachten’. Dat staat allemaal uitgebreid in de krant. “Coronaminister” De Jonge stuntelt zich een breuk. Ondertussen wordt de agenda stapje voor stapje geperfectioneerd en stukje bij beetje uitgevoerd. Geen hond die het in de gaten heeft, geen journalist die uit narcose ontwaakt. De Media: 100% medeplichtig en schuldig aan volksverraad.

Stroef
Het nieuws wordt de laatste weken aardig gedomineerd door berichten over vertragingen met de levering van vaccins. Feit is dat het heel erg stroef gaat met de vaccinatiecampagnes. Ondanks alle bombarie in de MSM treden overal onverwachte vertragingen op. Vertragingen die geweten worden aan productie- en leveringsproblemen.

Maar zouden die vertragingen niet ook te maken kunnen hebben met het feit dat mensen gewoon geen vaccin willen? Dat de werkelijke reden van "vaccinatie vertraging" komt door weigeraars. Mensen beginnen steeds meer in de gaten te krijgen dat de overheid een spel speelt met aan de ene kant een stok en aan de andere kant een wortel. De stok is natuurlijk de lockdown en de wortel is de vaccinatie. Pas als mensen zich allemaal laten vaccineren kan de situatie weer normaal worden en doen ze dat niet dan zal de economie in elkaar storten.
Steeds meer mensen beginnen ook door te krijgen dat zelfs als ze zich als makke schapen laten vaccineren, het leven niet meer normaal zal worden. Wat dat betreft hebben de machthebbers achter de schermen misschien toch een inschattingsfout gemaakt door het publiek te laten weten dat ook na vaccinaties het virus niet weg zal gaan en dat we misschien wel voor altijd met deze dreiging moeten leven.
De werkelijke reden van dit alles is natuurlijk dat de economie uiteindelijk verwoest moet worden om de build back better mantra van Klaus Schwab en Mark Rutte te kunnen uitvoeren. Zonder grootscheepse vaccinatie geen build back better.
Wat mij betreft gaat het dus fantastisch met het Nederlandse vaccinatieprogramma, want het schiet echt voor geen meter op.

Spertijd
Ondanks het feit dat de gemanipuleerde Corona cijfers al een poosje een duidelijke daling laten zien, kon Rutte het toch niet laten om de spertijd in te voeren, en de bevolking op te sluiten. We zegden het eerder, maar het kan geen kwaad om het te herhalen, de huidige maatregelen hebben niets met het virus of gezondheidszorg te maken. Het zijn maatregelen die de dictatuur in luiden, en dus prachtig speelgoed zijn in handen van minidictators als Rutte en De Jonge.

Een pikante toevoeging is op dit punt een opmerking van Duitsland’s Angela Merkel. Tijdens een recente persconferentie werd ze onder vuur genomen door een van de weinige kritische journalisten. Haar antwoord hierop zegt eigenlijk alles. “De maatregelen die nu worden genomen hebben niets met wetenschap te maken. Het zijn politieke maatregelen.”

Duidelijker kan het eigenlijk niet. Geen virusbestrijding of gezondheidsbescherming, gewoon keiharde repressie om de globalisten agenda door te drukken. Overigens heeft ook Rutte al eens toegegeven dat de maatregelen van de regering vooral gedragsmaatregelen zijn. Dus om gehoorzaamheid af te dwingen. We hoeven ze niet te ontmaskeren, ze zeggen het gewoon zelf.

Dagenlang ging het alleen over het geweld. Rutte in zijn nopjes. Kon hij lekker doorzeuren over crimineel gedrag, en het feit dat hij er niets van begreep. Allemaal valse onschuld, want natuurlijk begreep hij het maar al te goed. Dat er protest komt tegen de maatregelen, met de spertijd voorop, is meer dan noodzakelijk. Alleen door massaal de straat op te gaan kunnen we de Corona dictatuur terugdringen. Maar daarbij geen geweld omdat het de dictatuur in de kaart speelt. Rutte, De Jonge en de rest van de kliek zijn niet bang voor jongeren die een winkel slopen of een ME schooier een steen op de helm gooien. Integendeel, ze maken gebruik van dit soort geweld om de hele beweging tegen de Coronamaatregelen te diskwalificeren. Waar zijn ze dan wel bang voor? Heel eenvoudig; een beweging waarbij duizenden mensen iedere avond om 21.00 uur de straat op gaan om hun onvrede en woede te tonen. Verder natuurlijk ook massademonstraties die aantonen dat de bevolking de Corona dictatuur spuugzat is.

Ook het weigeren van de frauduleuze PCR tests, en het afwijzen van het levensgevaarlijk vaccin zijn zaken waar Rutte wakker van ligt. Het verspreiden van informatie over de schade veroorzaakt door de lockdowns, de vele extra zelfmoorden, en de andere slachtoffers van de maatregelen wordt ook niet graag gezien. Kortom; Rutte en Co zijn alleen bang voor de waarheid. Daarom is het juist deze waarheid, en de acties op straat, die we steeds naar voren moeten schuiven. We zien dat ook in Oostenrijk en Duitsland. Het probleem is dat de beweging tegen de maatregelen in Nederland vooral op emotie draait. In andere landen zijn er veel meer politieke elementen aanwezig, en juist deze elementen houden het geweld, dat in dit stadium vooral zinloos is, buiten de deur.

We hebben een massabeweging nodig die de vrijheid verdedigd, zich opstelt tegen de dictatuur, en de mogelijkheid heeft om grote delen van de samenleving aan te spreken. Alleen zo kunnen we de democratische rechten terughalen die in rap tempo worden afgeschaft. Verder is er nog een belangrijk element dat niet vergeten mag worden; we moeten de mensen overtuigen dat ze nergens bang voor hoeven te zijn, niet voor het virus en ook niet voor de regering. Rutte speelt op angst, net als zijn medemisdadigers in andere landen. Iedere dag proberen ze die angst iets verder op te drijven, gekoppeld aan psychologische chantage (“we doen het voor de zorg”). Als we die angst kunnen doorbreken, als we door de chantagepogingen heen kijken, en als we dat met genoeg mensen doen, kunnen we de weg naar de vrijheid terugvinden. Dan is het sprookje voor Rutte, en de rest van zijn soort, voorgoed voorbij. We hebben het zelf in de hand. Wordt actief. Voor onze vrijheid, en de vrijheid van de komende generaties.

Alleenstaanden die al bijna een jaar thuis moeten werken en psychisch op instorten staan. Jongeren en volwassenen die zelfmoord plegen. Ouderen die in de laatste dagen van hun leven vereenzamen. Mensen met chronische luchtwegproblemen, die hardhandig uit de samenleving zijn gesneden, omdat een meerderheid denkt met een mondkapje sociaal te zijn, maar daarmee legitimeert dat bedrijven en andere organisaties degenen die het vanwege gezondheidsproblemen niet kunnen dragen, hardhandig kunnen weren. Het is tevens asociaal om van anderen te verwachten dat ze langdurig, voor onbepaalde tijd, hun leven stil zetten omdat jij ziek bent. Afgelopen jaren liep je een vergelijkbaar risico om dood te gaan door de griep, maar toen vond je het wel acceptabel dat iedereen zijn leven leidde zonder maatregelen. Mensen zouden je toen voor gek hebben verklaard als deze mensenrechten beperkende maatregelen werden opgelegd bij de griep.

De Belgische schrijver Tom Lanoye schreef laatst de column: “De afbraak die de relschoppers aanrichten is klein bier vergeleken met de afbraak onder Rutte”.
Beste Mark Rutte, beste Kamerleden en politici die het Rutte-beleid al die jaren gefaciliteerd hebben, wat heeft u afgelopen 10 jaar feitelijk opgebouwd? Er is alleen maar afbraak te zien. Plaatsvervangende schaamte krijg je, de wijze waarop u zich nog steeds als premier van dit land presenteert. Bent u het eigenlijk ooit wel geweest, gezien u Nederland vooral heeft ontmanteld?"

Maak van 17 maart het Waterloo voor Rutte. Stem dus op NIET globalistische partijen zoals PVV, FvD, SGP of desnoods SP, maar maak een eind aan deze nachtmerrie!

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 7 februari 2021
VVD 35, PVV 24, CDA 18(-1), D66 13(+2), PvdA 13(+1), GroenLinks 9, SP 9, ChristenUnie 7, PvdD 7, FvD 5 (+1) SGP 3, JA 21 3, DENK 2(-1), 50Plus 1, Bij1 0, Volt 1, Code Oranje 0
Laast bewerkt: 7 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 maanden 3 weken geleden - 7 maanden 3 weken geleden #57158 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 31 januari 2021.

Peilingen
De Stemming van 31-1-2021 en de rellen rond de avondklok
Ook in deze onrustige week zijn de verschuivingen in politieke voorkeur gering, schrijft Maurice de Hond. Wat wel opvalt is dat er nogal wat nieuwe partijen zijn, die -meer dan bij vorige verkiezingen- een kans lijken te maken op een zetel. Bij de volgende nieuwe partijen is dat op dit moment het geval: JA21 (maar die staat al een tijdje op meerdere zetels), BIJ1, Volt en CodeOranje (zeker in de regio Den Haag). De andere nieuwe partijen worden ook wel genoemd, maar op dit moment nog niet in de buurt van 1 zetel.

Zo kent de peiling weer een nieuwkomer: de pan-Europese partij ‘Volt’. Volt is min of meer een D66 in het kwadraat. Extreem eurofiel, en vrij bang voor het woord natiestaat. Het liefst willen zij van de Europese Unie een Verenigde Staten van Europa maken. De partij is extreem gefocust op Europa, dus de vraag of het een toevoeging zal zijn aan het Nederlandse parlement is nog onduidelijk.

De vertragingstactieken van Rutte
De logica is weg. Niet dat de logica er aan het begin van de plandemie wél was, maar, het gebrek aan logica is nu wel erg "in your face".

Wie kan uitleggen dat wanneer fysiotherapeuten, tandartsen en mondhygiënisten probleemloos hun werk kunnen uitvoeren, er geen fysiotherapeut, tandarts of mondhygiënist of één van hun cliënten gestorven is aan Covid, waarom zouden kappers dan niet ook open kunnen?

Fysio
Fysiotherapeuten, het zit al in hun naam besloten, "fysio", "het lichaam", zitten per definitie aan het lichaam van hun cliënten. Mondhygiënisten en tandartsen per definitie ook. Dat zou - volgens de Ruttedoctrine - levensgevaarlijk moeten zijn. Maar ze leven nog allemaal! Wij hebben in ieder geval van het schandaalblad en voormalig NSB-Blatt de Telegraaf nog niet gehoord van een uitbraak bij Fysiotherapie Praktijk "De stevige hand", of welke andere praktijk dan ook.


Winkels
Hetzelfde geld voor de winkels. Heeft iemand gehoord van een sterftegolf onder het personeel of de klanten van Supermarkt Albert Hein in Osdorp of de Jumbo in Best? Nee. Dus ze leven allemaal nog! Geen lijken in de winkelpaden. Geen reeks aan doden onder het personeel !

Veilig
Maar als die volle supermarkten dus blijkbaar veilig kunnen werken, als in Moskou (zoals we zagen op het internet) alles veilig open kan, waarom dan de Bristol, de Primemark, Action, Blokker, Hema, Bruna, de modewinkel op de hoek, en de scholen niet?

En dan nog dit
Vandaag waren er opnieuw demonstraties tegen de coronamaatregelen. In Amsterdam en Apeldoorn. In Amsterdam werd het Museumplein in enkele minuten wederom leeg geveegd door de politie. Want verboden. Disproportioneel. Want demonstreren is een recht en hoeft niet in zestienvoud te worden aangevraagd met opgave van organisator. Helaas voor deze groepen komt de machthebbers dit altijd prima uit, want het leidt af van hun eigen falen en maakt de burger vatbaar voor nog meer snoeiharde onderdrukking, ter bevrediging van het collectieve rechtvaardigheidsgevoel.

De woede over de coronamaatregelen, die het arme deel van de bevolking veel harder treffen dan de coronadeugerTs, die een vast contract en grote, comfortabele huizen hebben, is legitiem en de verontwaardiging over de geplunderde en vernielde winkels van de kleine ondernemers is schaamteloos hypocriet. Het interesseert de deugerTs geen zier dat deze ondernemers de nek worden omgedraaid door de coronamaatregelen die niets, maar dan ook helemaal niets helpen. Ook de avondklok haalt niets uit.

Maar als een woedende, gefrustreerde opstandeling een steen door de ruit van zo'n ondernemer gooit, is "Talkshow Nederland" te klein en vloeien de krokodillentranen rijkelijk. Waar waren die deugneuzen toen het kabinet besloot dat de kleine ondernemer zijn deuren moest sluiten? Met als gevolg dat de gehele Nederlandse middenstand naar de donder wordt geholpen.
Niet op het Museumplein of Malieveld om uiting te geven aan hun verontwaardiging. Eerder bereid om een inventieve ondernemer met een tafeltje buiten zijn winkel om nog iets van zijn voorraad te kunnen verkopen, aan te geven.

Wat voor een volk zijn wij?
Cynisme ten top: Rutte steeg in de peilingen wegens zijn "harde aanpak". Wat voor een volk zijn wij? Een volk dat uit pure wraakzucht het prachtig vindt als een vreedzame demonstrant een schedelbreuk oploopt door het misdadige optreden van de politie? Dat het perverse beleid toejuicht waarbij de schade, door de opstandelingen veroorzaakt, op de verdachten en hun familie wordt verhaald. Alles maar om de wraakzucht van het publiek te bevredigen?

Ik zou die vreselijke Grapperhaus willen vragen waarom ambtenaren van de Belastingsdienst (en evt hun familieleden) dan niet óók hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de enorme schade die zij willens en wetens jarenlang hebben aangericht bij de vele duizenden slachtoffers van de Kinderopvangtoeslagenaffaire Omdat zij mensen uit puur racisme en machtswellust de vernieling in hebben geholpen. Maar nee, DIE gaan vrijuit. Dit is pure onrechtvaardigheid. Klassenjustitie.

Is het omdat zij in witte boord en maatpak lopen en de gefrustreerde stenengooier in een Hoodie? Gelijke monniken gelijke kappen.
Ja, Vrouwe Justitia is blind, maar haar uitvoerend personeel bij Justitie en het OM is dat allerminst.

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 31 januari 2021
VVD 35, PVV 24, CDA 19, D66 11(-1), PvdA 12(+1)Groenlinks 9, SP 10, ChristenUnie 7, PvdD 7(-1), FVD 4, SGP 3, DENK 3, JA213, 50Plus 1, BIJ1 1, Volt 1, Code Oranje O
Laast bewerkt: 7 maanden 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
8 maanden 3 dagen geleden - 8 maanden 3 dagen geleden #57127 door katertje
Peilingen en Katers Keek op de Week, zondag 24 januari 2021

Peilingen
Deze week laat iets meer verschuivingen zien dan we de laatste tijd gewend waren. Het lijkt zowel samen te hangen met het debat over de toeslagenaffaire als de invoering van de avondklok.
Verschuivingen van 2 zetels zien we bij het CDA (+2) en D66 (-2). Omdat de peiling grotendeels op vrijdag is uitgevoerd en niet na de rede van Hoekstra op zaterdag lijkt dit een reactie te zijn op het optreden van Pieter Omtzigt in de Tweede Kamer op dinsdag.

De daling van 2 zetels bij D66 lijkt met name te komen door tegenstanders van de invoering van de avondklok. (Circa een kwart van de D66-kiezers is daar een tegenstander van). Ook GroenLinks lijkt daardoor electoraal wat verzwakt te zijn (-1 naar 9). De PvdA is na het aantreden van Ploumen weer 1 zetel gestegen (11).

Bij de overige partijen valt op dat de PVV met 24 (-1) toch wat aan het dalen is. Begin december stond die partij nog 27. Dat komt met name door JA21, die op 3 zetels staat. Partij voor de Dieren staat nu op 8 (+1). Daarmee is deze partij sinds 5 december 2 zetels gestegen.

De VVD blijft er in de peiling van Maurice de Hond absoluut en relatief goed voor staan. Dat lijkt sterk samen te hangen met de positieve beoordeling van Premier Rutte over zijn optreden bij de coronacrisis. 52% beoordeelt die positief en 30% negatief. Die cijfers zijn bij de kiezers van andere regeringspartijen nog een stuk gunstiger. Zo zijn die scores bij het CDA 62% tegen 20%. Bij Minister De Jonge zijn die scores bij alle kiezers: 42% positief en 36% negatief. CDA-kiezers hebben over hem ongeveer hetzelfde oordeel als over Premier Rutte.

46% vindt de invoering van een avondklok een goede beslissing, 30% geeft aan het niet te weten of het echt nodig is, maar geeft aan dat het ook geen kwaad kan, 24% vindt het geen goede beslissing.
Dit is de verdeling naar huidig stemgedrag van degenen, die het de invoering van de avondklok geen goede beslissing vinden.
Twee derde geeft aan tijdens deze periode van ruim twee weken van de avondklok hooguit één avond daardoor gehinderd te worden. 16% geeft aan drie avonden of meer last te zullen hebben van de avondklok. Peil.nl.

Avondklok
Intens triest te lezen dat 46% van de ondervraagden vindt dat de invoering van een avondklok een goede beslissing is, 30% weet niet of het echt nodig is, maar dat het ook geen kwaad kan en slechts 24% vindt het geen goede beslissing. Dat zoveel mensen niet beseffen dat de avondklok ultieme vrijheidsberoving is door een steeds dictatorialer optredende overheid met het coronavirus als aanleiding.
Het komt er weer op neer: ik heb er geen last van, dus kan me niet schelen.

Maar hoe meer de overheid faalt of botweg weigert bepaalde logische stappen te nemen (vanwege belangen, onwetendheid, of een combinatie van beide), hoe meer ons "gedrag" of de onderdrukking daarvan, door een steeds dictatorialer optredende overheid de enige bepalende factor wordt. Op basis van foutieve berekeningen en aannames -het is niet meer dan dat - wordt een rampscenario geschapen en worden draconische maatregelen ingevoerd, die elke realiteitszin missen. Hoe een incapabele tirannieke overheid ons land naar de verdommenis helpt.

Hunger Games gezien? In de Hunger Games maatschappij wonen mensen allemaal in hun eigen District, een soort groot reservaat. Dat is het gebied waar ze wonen en werken en slechts bij grote uitzondering en met toestemming van de centrale regering mogen ze het reservaat verlaten. Die kant gaan we uit. We zitten met onze "coronadoden" ergens in de 12.000. Punt is dat het leeuwendeel daarvan niet is overleden aan corona, maar mét corona. Mensen die terminaal waren en waarbij corona dan precies dat laatste duwtje was. In plaats van griep, een hittegolf of iets dergelijks.
In de verste verte geen reden om een land plat te leggen, of een complete economie naar de verdommenis te helpen.

Een stukje uit de Telegraaf:

Volgens Haagse bronnen worden ook vergaande maatregelen overwogen, zoals een geografische begrenzing naar Duits voorbeeld waardoor de mobiliteit van mensen drastisch wordt beperkt. Er wordt zelfs overwogen om iedereen naar Brits voorbeeld thuis te laten blijven, tenzij het echt niet anders kan. Er is het OMT gevraagd ook naar alternatieven te kijken, zoals het verder beperken van visite (van twee naar een), het verbieden van samenkomsten buiten (nu maximaal twee) of het begrenzen van gebieden waarbinnen mensen zich mogen bewegen.


En wij vinden het allemaal wel best. Ik heb er geen last van...dus?

Avondklok en geografische begrenzing
Betekent GAME OVER voor de bevolking. Mag ik even hardop denken? Als naar Duits voorbeeld de geografische begrenzing er door komt en er is ons al een avondklok door de strot geduwd dan heeft de overheid een enorme voorsprong op ons van ongeveer 8 uur per dag. Die uren kunnen ze gaan gebruiken ( en ik ben er zeker van dat dat gaat gebeuren) om overal 's nachts wegblokkades en militairen te plaatsen. Dan kunnen ze echt gaan handhaven dat je geen 15 km meer uit de omgeving kan komen. En het begint met 15 km, waar gaat het eindigen? Kan zomaar 10 km, 5 km enz. worden.

De nacht zal ook gebruikt worden voor troepenverplaatsingen en het stationeren van tanks en kampementen en dergelijke. U weet misschien nog wel dat een paar jaar geleden enorme wapenopslagplaatsen in Nederlandse bossen zijn ontdekt...ik bedoel maar. NAVO/Gladio. Als we gaan afwachten gaan we klem komen te zitten en kunnen we na korte tijd echt geen kant meer op. Je kan dan letterlijk het land niet eens meer uitvluchten! En camera's natuurlijk. Camera's in de bossen. Ik denk dat dat nu al een feit is. Gelezen dat mensen die op de Veluwe in het bos gingen wandelen al snel een stel BOA's op hun nek kregen. Dus worden in de gaten gehouden.

Visite
We mogen nu nog maar 1 persoon per dag ontvangen. Ik denk dat ze ook nog zullen proberen een algeheel visiteverbod erdoor te drukken. Dan kan niemand meer samenkomen. Ook niet in zijn/haar district om plannen te maken en om een groep te vormen om dit tegen te gaan.
Omdat ze in Den Haag gemerkt hebben hoe gemakkelijk het gros van de Nederlanders zich schikt in de steeds strengere vrijheidsbeperkende maatregelen en nu met de avondklok zelfs in vrijheidsberoving zie ik het er nog van komen dat we een Overdagklok gaan krijgen.
Is het niet de Britse regering die wil dat mensen nog maar een keer in de twee weken OVERDAG naar buiten kan? Terwijl in een
supermarkt in Duitsland het al verboden was om te praten. Blijkbaar nog een beetje te vroeg, dus schijnt weer teruggedraaid te zijn. Maar daarmee is de idioterie bij onze oosterburen nog lang niet van de baan. De Vereinigung Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) vindt dat mensen niet langer zouden mogen praten in bussen en treinen – niet met elkaar en niet via de telefoon, om de verspreiding van aerosolen te beperken” meldt o.m.Wochenblick.

U zegt "dat wordt Burgeroorlog". Daar wordt op aan gestuurd. De CIA heeft al in 2008 voorspeld dat in Duitsland in 2020 een burgeroorlog zal uitbreken.

Vrijmetselarij
Ons parool is: geweld en arglist. Uitsluitend het geweld zegeviert in de politiek, in het bijzonder dan, als zij verborgen is in het voor een staatsman onontbeerlijk talent. Geweld moet de basis zijn, list en huichelarij regel voor de regeringen, die niet geneigd zijn haar kroon aan de vertegenwoordigers van de een of andere nieuwe macht te verliezen.

Dit euvel is het enige middel om tot het doel, tot het goede te geraken. Daarom mogen wij ons niet laten afhouden van omkoping, bedrog en verraad, zodra dit voor ons doel dienstig kan zijn. In de politiek moet men de ander zijn eigendom zonder dralen afnemen, als men dit door middel van onderwerping en macht kan bereiken. Onze staat, die de weg van de vreedzame, verovering volgt, zal bewerkstelligen, dat de verschrikkingen van de oorlog worden vervangen door de minder opvallende, maar met de veel meer afdoende terechtstellingen, die voor de instandhouding van de terreur, als middel om tot het doel van de blinde gehoorzaamheid te geraken, noodzakelijk zal zijn. Rechtvaardige, maar onbuigzame gestrengheid is het belangrijkste machtsmiddel van een staat.

Mark Rutte is lid van een machtige vrijmetselaarsloge en het volgende is wat de protocollen daarover zeggen.
De volkeren zijn een kudde schapen, wij zijn de wolven. En weet gij wat er van de schapen wordt, als de wolven de kudde binnendringen? Zij zullen hun ogen weer sluiten, omdat wij hun de teruggave van al hun geroofde vrijheden zullen beloven, zodra wij alle vijanden van de vrede neergeveld hebben en de partijen tot onmacht zullen hebben veroordeeld. Ik geloof, dat Ik U niet behoef te vertellen, hoe lang zij op de terugkeer van hun vrijheden zullen wachten. Daarom hebben wij deze gehele politiek uitgevonden en het volk bijgebracht, zonder hen in staat te stellen haar diepere zin te onderscheiden, als het niet was om langs omwegen datgene te bereiken wat ons verstrooide volk langs de rechte weg niet zou kunnen bereiken?

Dat was de grondslag van onze organisatie van de vrijmetselarij welke plannen deze beesten in het geheel niet vermoeden. Wij nemen hen niettemin in onze loges op, zodat zij hun broeders zand in de ogen kunnen strooien.


En dat is precies wat Rutte doet. De bevolking zand in de ogen strooien, doen alsof een avondklok belangrijk is om een variant van een wetenschappelijk nog nooit bewezen virus te stoppen. Alsof het belangrijk is dat een bedrijf als KLM wordt vernietigd om deze onzichtbare en niet bestaande vijand te bestrijden.... Een oorlogsmiddel inzetten voor een griepvirus...

Building Back...Better ???
De plannen bevestigen dat de maatregelen die we in veel landen zien, en ook in wetten worden vervat, niets met het Corona virus te maken hebben. Het zijn de voorbereidingen voor de wereld die eerst stil gezet en dan weer opgestart moet worden. Als je iets nieuws wilt opbouwen, moet eerst het oude bestaande worden vernietigd. Dit is de fase waarin we nu zitten. De lockdowns worden gebruikt om delen van de economie te vernietigen, waarbij het doelwit de hele middenstand is.

In de toekomst zullen alle winsten naar de grootste bedrijven vloeien, die in handen zijn van een kleine groep globalisten.

Maar de vernietiging gaat nog verder, want ook de nationale staten zullen moeten verdwijnen. Men wil een soort van wereldregering opzetten waaraan alles ondergeschikt is. Ten eerste zal er geen bezit meer mogelijk zijn; iedereen krijgt, naast de eigen persoonlijkheid, ook een digitale persoonlijkheid. Via deze digitale persoonlijkheid zal de staat de complete controle hebben over iedere burger. Iedere stap zal gevolgd worden, alles wordt bewaakt, en ongewenste zaken onmogelijk gemaakt. Kritiek of oppositie zal verboden zijn, en iedere burger is volledig afhankelijk van het systeem. Hier zal een basisinkomen voor gebruikt worden, dat iedereen in gedeelde armoede zal houden. Van een nationale identiteit zal geen sprake meer zijn, en een gestuurde een gecontroleerde massamigratie zal worden gebruikt om de huidige volkeren passief te maken, en uiteindelijk uiteen te jagen.

Een wereld van controle en onderdrukking waarin een kleine groep niet alleen de volledige macht heeft, maar ook alle winst opstrijkt.

Vrijheid, zelfbeschikking, en eigen keuze zal niet meer bestaan. Ook de huidige vorm van democratie zal tot het verleden behoren. Dit is in het kort de gelijkgeschakelde wereld van Klaus Schwab. Ultieme uitbuiting is een doeltreffender term voor wat de globalisten aan het plannen zijn en deels al in gang hebben gezet.

Kijk naar hoe de wereld er intussen uitziet. Had iemand een jaar geleden kunnen denken dat hele sectoren van de economie gewoon gesloten zouden worden? De vele extra werklozen en de mensen die hun zaak hebben verloren. We zouden worden gedwongen om de waardeloze mondkapjes te dragen? Dat er dwangtesten en dwanginentingen op het programma staan? De reusachtige schade aan de economie, en de enorme schulden die worden opgebouwd. Kijk naar het toenemend aantal zelfmoorden, en de psychische schade veroorzaakt door de lockdowns en de onzekerheid. Het afbraakprogramma waar Schwab het over heeft is al in volle gang. De massamigratie draait op volle toeren. De klimaatwaanzin wordt gebruikt om de auto-industrie de nek om te draaien. Complottheorie? Was het maar waar, het is gewoon bittere realiteit. Overal dezelfde wetten en regels, overal het buitenwerking stellen van delen van de grondwet, overal hetzelfde politiegeweld, en overal dezelfde leugens. De elite heeft een oorlogsverklaring tegen de volkeren uitgesproken.

En dat is het waar onze jeugd zich vandaag massaal tegen heeft verzet. De tijd om terug te vechten is nu, want morgen zal het zonder meer te laat zijn.

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 24 januari 2021:
VVD 35, PVV 24(-1), CDA 19(+2), D66 12(-2), PvdA 11(+1), GroenLinks 9(-1), SP 10, ChristenUnie 7, PvdD 8(+1) FvD 4, SGP 3, DENK 3, JA21 3, 50+ 1, BIJ1 1, CodeOranje 0
Laast bewerkt: 8 maanden 3 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
8 maanden 1 week geleden - 8 maanden 1 week geleden #57102 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 17 januari 2021

Peilingen
Precies zoals Rutte en zijn VVD het hadden gepland... de partij ligt helemaal op koers. Het kabinet Rutte III mag dan wel afgelopen vrijdag zijn afgetreden, het heeft de VVD geen windeieren gelegd. Opnieuw stijgt de partij in de peilingen van 33 naar 35 zetels.

Kaag met haar D66 stijgt een zeteltje (+1) en haalt de SP nog een klein beetje winst uit de hele toeslagenaffaire door er ook een zetel bij te snoepen.

Met het Wopke Hoekstra-effect lijkt het wel echt definitief gedaan. Het CDA zakt een zetel en komt nu uit op 17. Dat zijn er nog steeds 3 meer dan onder leiding van Hugo de Jonge, maar eentje minder dan tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.

Het opstappen van Lodewijk Asscher heeft de PvdA vooralsnog helemaal niets opgeleverd. Dat zou ook komen door het gebrek aan (nieuw) talent om Asscher op te volgen. Stond de partij begin december 2020 nog op 13 zetels, mogen ze er daar nu 3 van aftrekken.
Op "rechts". Verbazingwekkend genoeg staat JA21, de afsplitsing van FVD, al een tijdje op 3 zetels in de peilingen. Dat is opvallend omdat de partij van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga pas aanstaande maandag hun partijprogramma presenteren en hun verkiezingscampagne eigenlijk nog moet beginnen. Bij de PVV zien we deze week geen verschuivingen, de partij blijft staan op 25 zetels. Binnen het FVD lijkt de rust ook weer teruggekeerd: Al wekenlang staat de partij stabiel op 4 zetels. Nieuwkomer Code Oranje staat, volgens de peiling van De Hond, alweer een tijdje op 0 zetels.

Timing is everything, my dear
Door het opstappen van het gehele kabinet kunnen de politici de komende weken tot 17 maart meer tijd besteden aan de verkiezingscampagne. Groot voordeel voor de politici is dat veel partijen bij de "val" betrokken zijn. Modder gooien brengt dan geen electoraal gewin. Bovendien we et de oppositie dat ze na 17 maart waarschijnlijk weer met Rutte te maken krijgen omdat ze graag in een volgend kabinet met Rutte plaatsnemen. Van deze kant is weinig te verwachten. Slechts de SP, de PVV en FvD zullen met modder gaan gooien. Alhoewel...niet nodig, een wasbeurt die het masker verwijdert volstaat om het lelijke gezicht van de politiek te laten zien.

Ik bedoel:
Lees het rapport van de Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag nog eens goed. Rutte verklaart over de kinderopvangtoeslagaffaire doodleuk dat hij niet direct, maar indirect betrokken was. Maar er wel verantwoordelijk voor was. Hij vindt dat hij gewoon kan doorgaan, ook als lijsttrekker. Voor het gemak vergeet hij dat hij doelbewust belangrijke informatie in deze zaak bij de Tweede Kamer heeft weggehouden, dus op kwalijke/ernstige wijze de Tweede Kamer gemanipuleerd heeft. De commissie was daar heel hard en duidelijk over. Lees pagina’s 8 en 29 van het rapport. Nederland moet niet willen dat zo’n man als lijsttrekker blijft zitten en zelfs na de verkiezingen kan terugkomen.

Wat useful idiots als Frans Weekers, Menno Snel, Erik Wiebes, Lodewijk Asscher, Wopke Hoekstra en Alexandra van Huffelen en al die topambtenaren die tienduizenden gezinnen harteloos de hel in stuurden (en tot op de dag van vandaag sturen!) ook allemaal geflikt hebben in de Toeslagenaffaire, er was maar één regisseur: Mark Rutte.

De toeslagen affaire heeft het slechtste in politici, ambtenaren en zelfs het OM naar boven gebracht. En dan wil degene die hier jarenlang leiding aan heeft gegeven nu weer proberen terug te komen via gemanipuleerde verkiezingen? Ik dacht het niet.
Ik voorspel dat met de fanatieke medewerking van de MSM het modder gooien de andere kant op gaat verlopen. Wilders wordt beschuldigd van buitenlandse financiering en wellicht komt er nog informatie naar boven van individuele PVV-ers die over de schreef zijn gegaan. Het FvD, of wat daarvan over is, zal met de fascisme kaart geconfronteerd worden. Als de SP of het FvD de corona maatregelen ter discussie stellen zullen ze als wappies worden weggezet.

(Wilders heeft t.b.v. de financiering van het politieke proces dat de Staat tegen hem voert, lezingen in Amerika gegeven. Maar laten we eens kijken naar de financiering van de processen tegen Joris Demmink ....allemaal door de Staat betaald. Inclusief zijn verdediging. Waarom? Omdat men bang was dat Demmink het Nederlandse pedoparadijs zou blootleggen, namen zou gaan noemen, en zeer veel hooggeplaatsten in politiek en rechterlijke macht in zijn val zou meesleuren?

Mag dit zootje ongeregeld, door verkiezingsfraude (jaja ook in (Ver)nederland) aan de macht gekomen, gewoon door regeren nadat zij al gevallen zijn om hun verantwoordelijkheid te ontlopen??? Schakelt Rutte daarvoor zijn vriendjes van de partijdige NPO in? Tenslotte zorgt hij voor hun financiering. Dus wiens brood men eet diens woord men spreekt.
Of mogen of beter kunnen ze zich op dat vodje van een noodwetje beroepen? Lockdown, Avondklok, Vaccinatie propaganda etc ?
Roept u maar !

Boevenwagen
Juridisch expert Roger Vleugels was vorige dinsdag in het radioprogramma De Nieuws BV. Hij was bijzonder kritisch over wat de ‘Rutte-doctrine’ is gaan heten. Die doctrine voorkomt dat bepaalde overheidsstukken openbaar worden. Volgens Vleugels is er ook heel veel mis met de Wob, de Wet openbaarheid van bestuur.

“We hebben nog nooit in Nederland een premier gehad die op zoveel punten – en heus niet alleen de Wob, kijk naar de toeslagenaffaire – gedekt heeft of zelfs geïnitieerd heeft dat de wet overtreden wordt,” zei de deskundige.
“Toen hij onder ede gehoord werd, zei hij: ‘Als het om politieke redenen uitkomt, schuif ik de wet opzij’. Eerlijk gezegd dacht ik toen: ‘Nu moet de boevenwagen voorrijden’. Want een premier die zegt dat hij de wet overtreedt als hem dat uitkomt, vind ik eerder horen bij een banaan dan bij een polder,” vervolgde hij.
Je kunt dit allemaal op Rutte projecteren of op een staatssecretaris of op een minister, maar dat is personeel. De Tweede Kamer is de baas. Hij zei dit in een commissie van de Tweede Kamer. Die had kunnen ingrijpen. In mijn ogen had hij geboeid de zaal moeten verlaten, sprak Vleugels.


Ook het OM (veel D66) doet vrolijk mee. Weigert de schuldige ambtenaren te vervolgen. Erger nog: het OM had Rutte ter verantwoording dienen te roepen toen hij bovengenoemde uitspraak deed over het opzij schuiven van de Wet. Het OM kan toch zelfstandig vervolging instellen? Dat had zij dat dienen te doen.

Maar niets in dit land functioneert nog naar behoren. Alles is gecorrumpeerd. De overheid is de grootste vijand van de burger. Daar is het buitenland nu ook achter. Dus ons land kan ik beter zijn mond houden over democratie en rechtstaat in andere landen

Ruggengraatloos
We zijn een ruggengraatloos, lijdzaam volkje geworden dat alleen nog maar denkt in termen van economische voordeeltjes bij een EU- lidmaatschap en zich verder allerlei zaken zoals cultuurafbraak en massa immigratie gelaten laat aanleunen. En we stemmen dus kennelijk straks gewoon weer op een regime dat net, vanwege leugens, extreme geldverkwisting van Nederlands belastinggeld en misdadig beleid tov de eigen bevolking, is afgetreden. Als dit spul aan de macht blijft wordt de Toeslagenaffaire een lachertje.
Als je ziet, dat “de regering” een toezegging doet van € 30.000 dat dezelfde Belastingdienst daar als eerste beslag op legt vanwege….: belastingschulden van de gedupeerden.

Alleen die totale loser Wiebes moet weg. Raar eigenlijk want hij paste perfect in dat gezelschap. Maar geen zorg hoor, die zien we binnen de kortste keren terug in een baantje waar hij 30.000 euro (tegemoetkoming Toeslagenslachtoffers) per MAAND toucheert. Klootjesvolk.

WNL op zondag
Ik zag vanmorgen WNL op zondag over de kinderopvangfraude
www.uitzendinggemist.net/aflevering/542140/Wnl_Op_Zondag.html#
De haren rijzen je te berge. Luister vooral naar wat Pieter Omtzigt en prof. dr. Afshin Elian te zeggen hebben.
Omtzigt stelt onder meer dat ouders opzettelijk voor de bestuursrechter gedaagd werden en niet voor de strafrechter. Omdat de rechtsbescherming voor ouders bij de strafrechter veel beter was. Bij de bestuursrechter hoeft de overheid je niet eens te vertellen waarvan je verdacht wordt.
Dat ontlokte rechtsgeleerde Afshin Elian de opmerking dat bestuursrechters hun opleiding maar eens moesten over doen.
Omtzigt liet desgevraagd ook weten dat hij de hele overheid niet vertrouwt.


Altijd spelen geld en macht de hoofdrol. Zie de hoeveelheden geld die ineens ter beschikking worden gesteld om de ondernemers die door “corona” getroffen worden rustig te houden. Zie hoe de gewone bevolking steeds meer wordt uitgebuit om ze berooid en afhankelijk te maken van de overheid. Zie hoe ze de politie macht optuigen om elke overtreding de kop in te drukken. Dat lukt alleen door aan de geldknoppen te draaien. En de geldknoppen zijn in het bezit van het Rothschild imperium met hun partners in crime.

Als we al een nieuwe wereld willen bouwen dan moet geld verbannen worden. Want de kans dat mensen de verleiding niet kunnen weerstaan als ze in een positie komen waar ze de leiding krijgen over geld is veel te groot. De mensen met de grootste zucht naar macht komen altijd weer bovendrijven. En het zijn deze mensen waarbij de ambitie altijd sterker is dan een geweten. Dus zullen ze hun eigen ego voeden door macht te verwerven. En zo komt het kwaad weer in de wereld.
Verrassing: het gaat gewoon door.... maar dan anders!

Alle door de “coronacrisis” getroffenen zullen op dezelfde manier worden afgescheept. Worden door de overheid even op de been gehouden, tot het pay-back-time is. Maar waarvan terugbetalen als je je toko op last van de sprookjesvertellers al maanden dicht hebt?
Dus failliet. Weg middenstand. De motor van onze economie.
Maar, we hebben toch Amazon en Bol.com? Ziet u het? Precies daarheen worden we naartoe geloodst. Naar de grote machtige multinationals. Niet naar die hard werkende middenstander.

Het Haagse Journaille is niet zo geïnteresseerd in de fouten van Rutte. Die houden ze het liefst onder tafel. Des temeer jagen ze op partijen als PVV en FvD. Ieder woord van hen, wordt breed uitgemeten, benoemd en bespot. Daar verdoen ze hun tijd mee. Bij de andere media is het niet anders….wat een bananenrepubliek

Maar goed, het is niet anders
Rutte zet een andere pet op. Demmink neuqt een nieuwe kleuter (mist iemand een zoon ergens?). En alles gaat verder zoals het gisteren voor de lunch nog was.

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 17 januari 2021:
VVD 35(+2), PVV 25, CDA 17(-1) D66 14(+1), PvdA 10(-1), GroenLinks 10, SP 10(+1), ChristenUnie 7(-1), PvdD 7, FVD 4, SGP 3(-1)DENK 3, JA21 3, 50+ 1, BIJ1 1, Code Oranje 0
Laast bewerkt: 8 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.