Vraag UPDEET: Peilingen en Keek op de Week

Meer
3 jaren 11 maanden geleden - 3 jaren 11 maanden geleden #53340 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 28 oktober 2018

Peilingen
In verband met herfst-reces van de Tweede Kamer deze week geen peilingen. Wel een analyse van Maurice de Hond naar de politieke stand van ons land waarin hij stelt dat de politiek verkruimelt en Nederland onbestuurbaar wordt. De electorale ontwikkelingen in Nederland in de afgelopen 40 jaar, laten zien in welke periode de grootste electorale veranderingen zijn opgetreden, en dat was tussen 1990 en 1994! Dat is de periode waarin het CDA met Lubbers en de PvdA met Kok samen het land bestuurden. Nee, Pim Fortuyn heeft niet eigenhandig de onvrede onder de kiezers ten opzichte van de zittende macht opgewekt waardoor vanaf dat moment pas alles in Nederland electoraal anders is geworden....volgens de statistiekjes en schemaatjes van De Hond dan toch. U hebt sterk de indruk dat het toch iets anders ligt? U moet uw onderbuik eens tot zwijgen brengen ! Lees Peil.nl.

PvdA
Toen ik bovengenoemde analyse van De Hond las dacht ik meteen..o oh, die heeft de boodschap van oud-Kamerlid en voormalig directeur van het wetenschappelijk bureau Joop van den Berg gelezen. Die is namelijk van mening dat het beter zou zijn als de partij van Wim Kok de overleden oud-premier achternagaat het graf in. Omdat de partij "Geen bestaansreden meer heeft!" Omdat het nooit meer iets wordt met de PvdA. De partij putte altijd kracht uit het "verbinden" van arbeiders en de "intellectuele middenklasse", maar beide groepen zijn, zwaar teleurgesteld, inmiddels weggetrokken naar electorale alternatieven. 9 zetels restte de partij nog bij Tweede Kamerverkiezingen, 29 zetels verlies! Wat overblijft is een groepje beroepsbestuurders, ambtenaren en 75+-jarigen. Tijd om de boel op te doeken.

Vingerafdrukken is niet nodig hoor Dela, geen kiezer meer die zich bij de PvdA afvraagt: "Waarheen", alleen nog maar "Waarvoor"
De sociaaldemocratie is overleden. Gewoon hartstikke morsdood. Ondanks de 150e poging tot reanimatie. Idealen ingeruild voor poen en baantjes. In Rutte-II rigoreus afscheid van genomen. Verkiezingen 2010. Motto: "Stop Rutte's Rechtse Rotbeleid". Dat leverde de PvdA een enorme verkiezingswinst op. Om vervolgens Rutte's Rechtse Rotbeleid met ongekende kracht door te zetten, wat resulteerde in de versnelde afbraak van de verzorgingsstaat. Genant voor Asscher was het verhaal van Joop van den Berg wel. Maar hij heeft het er naar gemaakt als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Man man, wat een aanfluiting. Wat een miskenning van en verraad aan de "kleine man". Doorspoelen maar.

Code Oranje
Maar kijk nou jôh ! Alweer een nieuwe politieke beweging. Code Oranje! Neenee, de Oranje's gaan niet politiek, nee die zullen me daar gek zijn!. Die blijven in de luwte. Trekken achter de rookgordijnen van de Bilderberg aan de touwtjes. Nee, waar het hier om gaat is oude wijn in nieuwe, diepe zakken. U weet wel, zo'n clubje van uitgerangeerde activistische bestuurders (uit de PvdA) die het beter weten, en waar niemand in hun eigen middenpartijtje nog naar luistert. Ze gaan het populisme de wind uit de zeilen nemen en de burger centraal te stellen! Hahaha…!!
Burgers moeten heel veel invloed krijgen, op de begroting, maar ook op de agenda van de politiek. Verder moet de kabinetsformatie helemaal openbaar worden, zodat mensen kunnen zien hoe daar de verschillen tussen partijen worden overbrugd. Meer zeggenschap voor de burger, bijvoorbeeld via referenda. Echt waar hoor ! Statenverkiezingen in Noord- en Zuid Holland, en in Gelderland. Doel? Stoeltje in de Eerste Kamer. In alle drie de provincies genoeg stemmen zien te krijgen en je zit gebakken.In april heffen die lutsers zichzelf dan weer op.
Nieuwsuur sloeg hevig aan op anti-populistisch! De NOS ook. Die vinden het "toppie". Juichen opzichtig bij elke poging om de PVV en het FvD kapot te maken. Dus verlenen ze actieve publiciteitshulp voor een splintergroepje, om populisme de wind uit de zeilen te nemen.Hoe doorzichtig wil je het hebben? Moeder laat vragen of het zo goed is...

Verdrag van Marrakesh
Ondanks dat Hongarije de EU-plannen voor immigratie een horrorverhaal noemt en Orbán ons waarschuwt dat de EU onze sleutels van de poort (van ons land) wil afpakken, gaat de ondertekening door Nederland gewoon door. Orbán waarschuwde er ook voor dat de EU onbeperkte massa immigratie er heel snel doorheen wil drukken, omdat Brussel bang is dat anti-immigratiepartijen na de Europarlementsverkiezingen in 2019 veel groter zullen zijn geworden en dus een stokje zullen kunnen steken voor die nefaste EU-plannetjes. Italië sloot zijn zeegrenzen en laat geen nieuwe NGO smokkelschepen toe. Het aantal illegale binnenkomers is dan ook drastisch gedaald. Het land is ook bezig steeds meer radicale moslims het land uit te zetten. Zij wél.
Maar in Nederland, óns land, worden we door Rutte en zijn trawanten eens te meer belazerd: Iets dat afgelopen week werd bewezen toen de Tweede Kamer met uitzondering van de PVV, het FvD en de SGP niet eens wilde debatteren over het verwoestende pact van Marrakesh.
Daaruit leerden we ook dat partijen als de VVD en het CDA, die bij vorige verkiezingen beloofden een strenger immigratiebeleid te gaan voeren, hun kiezers opnieuw straal voor de gek hebben gehouden, en nu op hun welbekende, fascistische, wijze (machtsmisbruik door de ‘élite’) gewoon het tegendeel doen van wat men beloofde. We worden eens te meer verkocht. Maar het volk moet zijn bek houden.

Het gaat werkelijk fantááástisch met Nederland!
Ziekenhuizen gaan failliet. Maar banken worden met miljarden euro's belastinggeld gered. Scholen zitten met een dusdanig tekort aan leerkrachten, dat ze kinderen naar huis sturen. De prijzen van woningen gaan door het dak, omdat buitenlandse ‘investeerders’, die zwemmen in vers gedrukte Euro's en Dollars, verdiend door de export van goederen náár ons land en andere westerse landen, het een koopje vinden.

We kopen steeds meer van die spullen bij buitenlandse ‘webwinkels’, terwijl de échte winkels, die met personeel, in hoog tempo hun deuren moeten sluiten. De gaten in het straatbeeld worden gevuld met steeds meer gezellige restaurantjes en koffiehuizen, waar we het geld uitgeven dat we voorheen in ons pensioenfonds stopten voor een verzorgde oude dag. Daarnaast verdienen we leuk aan de productie van, en handel in verdovende middelen, wat gepaard gaat met over straat rollende handgranaten, een golf van liquidaties, en vrachtauto’s vol gif die op weinig groene wijze worden gedumpt.(die in Eindoven was pal voor mijn voormalige huis).

Het gas is op, en de regering maakt ruzie met de Russische leverancier van het enige serieuze alternatief, omdat zijn smoel ons niet aanstaat. Door sancties, handelsrestricties en Brexit-initiatieven van zelfzuchtige "vrienden" dreigt de wereldhandel op te drogen, waardoor Rotterdam zich op zou moeten maken voor een nieuwe recessie, maar in plaats daarvan verrijst er een nieuwe megalomane torenflat. Zelfs voor twee miljard aan bonus uit de belastingruif komt Unilever niet naar Nederland, dus geven we het maar weg aan andere ondernemers, die als business plan het innovatief opstrijken van subsidies hebben.

Militairen moeten hun toevlucht zoeken tot een hotel, omdat hun barakken niet genoeg comfort bieden voor de mannen en vrouwen die geacht worden om in het open veld, onder een barrage van vijandelijk vuur te kunnen overleven. Om niet dood te vriezen tijdens simpele oefeningen kopen ze hun eigen uitrusting.

De regering strooit ondertussen met geld. Oekraïne, Syrië, uiteenlopende projecten van "Sterren" (100 miljoen voor Rihanna) en megalomane oligarchen die toegang kochten tot het centrum van de macht zijn de begunstigden. Ook, of zelfs vooral, als het verse stromen Nieuwe Nederlanders oplevert, die zorgen voor "werkgelegenheid" en nóg grotere druk op de overspannen woningmarkt, wat cijfermatig zorgt voor een flinke stijging van het Bruto Binnenlands Product, waardoor de overheid nóg meer kan lenen. Ook het ruzie zoeken met andere landen is om die reden populair, want goed voor de wapenhandel en andere hoogwaardige activiteit.

Anders dan het gros van de ingekapselde commentatoren in de media-fabrieken, ben ik van mening dat deze inrichting van een land niet toekomstbestendig is. Of ben ik te somber? We zullen zien………

Ondertussen trekt Obama feller dan ooit van leer tegen Trump, en bewierookt hij zichzelf als degene die zorg heeft gedragen voor de opleving van de economie in de eerste twee jaar van Trump’s presidentschap. Terwijl beiden opzichtig falen, omdat ze die groei kochten door geld bij te drukken, en zich suf te lenen van toekomstige generaties.

U moet het mij maar niet kwalijk nemen, maar ik zie alleen maar snel toenemende chaos, en een niet te verzadigen neiging om politieke conflicten op te lossen op onorthodoxe wijze. Het gebruik van geweld kennen we vanuit tal van revoluties. Maar het grootschalig spelen middels Valse Vlag-initiatieven, Scare Tactics en andere extreem complexe strategieën in de sfeer van beïnvloeding, ondermijning, grootschalige spionage, en Regime Change-opties, zijn betrekkelijk nieuw, en maken dat je niemand meer kunt vertrouwen. De meest giftige en bizarre complotten die in Hollywood zijn ontsproten aan het doorgesnoven brein van scenario-schrijvers steken nog bleek af bij wat zich in de realiteit voltrekt.

Een extreem cynische variant van dat valse vlag-patroon, is het moedwillig complete landen in het verderf storten, om daarna heel "nobel" aan te bieden dat je wel wilt helpen om de rotzooi op te ruimen. Een van de loten aan die boom is Yemen, waar de helft van de bevolking dreigt te sterven van honger, ziekte en gebrek, na onze regime change-interventie, waarbij we onze bondgenoot Saoedi Arabië steunden met wapens, intel, logistiek, gespecialiseerde huurlingen, en een diplomatiek pantser tegen kritiek. Nu de Saoedi’s zich volkomen onmogelijk hebben gemaakt door die gruwelmoord op één van hun eigen mensen op buitenlands grondgebied, ontdekt de westerse pers ineens Yemen.

Je kunt niet zeggen: Beter laat, dan nooit, want het is simpelweg meer van hetzelfde. Een doortrapt opzetje om te voorkomen dat het moorden stopt, en de bron van onze angst opdroogt. Niet anders dan onze eerdere innige samenwerking met landen als Afghanistan, Irak, Libië, Syrië en Egypte, die we daarna een mes in hun rug staken, maar die morgen weer onze bondgenoten kunnen zijn, als ze maar begrijpen dat het niet de bedoeling is dat ze vrede en voorspoed brengen, want dan legt onze wapenproductie het loodje, en is er geen vraag meer naar internationaal opererende politieagenten.

Explosieve Post
De 'verijdelde' aanslagen met "pijpbommen" gericht tegen vips van de Democratische Partij in de VS, heeft daar het nieuws minstens 48 uur behoorlijk hysterisch bepaald. Dat de VS elders de ene echte bom na de andere afwerpt daar is geen aandacht voor. Caitlin Johnstone heeft volkomen terecht op deze enorme hypocrisie gewezen, waarbij ze de vergelijking maakt met de oorlogsmisdaden begaan door de Democraten onder Obama en dan in het bijzonder over het enorme aantal bommen, die onder zijn regering werden afgeworpen op landen die gehoorzaamheid weigerden aan de VS. De door Obama opgedragen duizenden drone-executies. Maar wat zie je gebeuren? De volslagen verziekte media doen alsof de Democraten allen vredesduiven zijn. Maar dacht u dat het voor de mensen in de gebombardeerde landen uitmaakt door wie ze worden gebombardeerd? Of het nu gaat om een 'Democratische dan wel Republikeinse bom', hun dood ziet er precies even gruwelijk uit.

Van politici die waarschuwen dat 'we niet naïef' moeten zijn over Poetin en de Russen krijg ik acuut ernstige uitslag, dus ook van Sven Koopmans van NRC. Als Rusland niet bestond had de transatlantische boevenbende het land wel uit gevonden als zondebok voor het opzichtig falen van onze eigen politieke kaste en instituties.

Kom jongens, we gaan een lekker koel biertje drinken. Verdiend. Ja toch?

Geef ik u nog even de politieke stand van het land, die zonder peilingen van Maurice de Hond wegens reces Tweede Kamer, gelijk is aan die van vorige week.
VVD 24, PVV 18, GroenLinks 18, FvD 14, PvdA 14, SP 13, CDA 11, D66 9, PvdD 8, DENK 7 Christen Unie 6, 50Plus 5, SGP 3.
Laast bewerkt: 3 jaren 11 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 11 maanden geleden - 3 jaren 11 maanden geleden #53297 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 21 oktober 2018

Peilingen
Ook deze week geen verschuivingen in de peiling. Slechts 19 procent van de Nederlanders vindt het een goede keuze dat alle 1.9 miljard euro van het vrijgekomen geld inzake de dividendbelasting, besteed wordt aan het vestigingsklimaat. Bij VVD-kiezers is dat 47 procent. Bij die van CDA 16 procent en D66 26 procent. Bij alle drie dus een minderheid! CDA-kiezers laten hun onvrede nog beter zien bij de vraag over of zij de motie van wantrouwen tegen het kabinet zouden steunen als zij in de Tweede Kamer zouden zitten. Maar liefst 43% zegt dit te steunen, tegenover 53% van álle kiezers! Hoe kijkt men aan tegen de Provinciale Statenverkiezingen? De Hond peilde een fors verlies van het CDA en D66, en behoorlijke winst voor GroenLinks en Forum voor Democratie. Het gaat hier om verschuivingen van 6% of meer.De VVD lijdt het meeste verlies door de PVV en FVD. Het CDA wordt leeggevreten door FVD. D66 moet flink plaatsmaken voor GroenLinks, de PvdA en Partij voor de Dieren. Er gaat ook wat van de PVV, SP en 50Plus naar FVD. Dus, kort samengevat: D66 en het CDA lijden dik verlies, VVD brokkelt ook langzaam af en de PVV, Forum voor Democratie en GroenLinks lijken het stokje over te nemen van de verliezers.
GroenLinks stemmers...velen zijn slecht geïnformeerd en stemmen om er bij te horen. Hoe halen we die weg bij de rand van de afgrond die identiteitspolitiek en activisme heet?
Als vanouds vindt u alles op Peil.nl ter nalezing.

Wim Kok
Wim Kok is niet meer. Over doden niets dan goeds. De Publieke Omroep onder aanvoering van de VARA is alweer bezig de geschiedenis geweld aan te doen. Laat ons niet vergeten: na het afschudden van de ideologische veren en het inslaan van de neoliberale Derde Weg, liet Wim #Kok een zielloze PvdA achter die niet meer weet waartoe zij op aarde is en daar ook niet meer achter zal komen. Wim Kok hing de socialist uit maar was een zelfde smeerpijp als Rutte, eigenlijk nog erger. Wim Kok loodste ons de EU in. Wim Kok stal een kwartje per liter brandstof. Wim Kok stal 10% van ons vermogen bij invoering van de euro. Wim Kok was er wel voor zichzelf met graai commissariaten bij Shell, KLM en ING. Het ergste van al: Wim Kok was er niet voor Pim Fortuyn. En dat is onvergeeflijk!

Titel mbo'ers
Afgestudeerde mbo'ers ook een titel geven vindt minister Van Engelshoven een sympathiek plan. Van Engelshoven is van onderwijs, en onderwijs is nu van D66. Het oorspronkelijke plan is van GroenLinks die daarmee meer erkenning wil geven aan mbo'ers die zich dan straks "skilled", craftsman" of "expert" mogen noemen. Onze vakstudenten zijn de beste van de wereld en zonder hen draait de samenleving niet. Toch is er geen symbool van erkenning voor hun vakmanschap (...) Een titel is symbolisch, maar symbolen zijn ook belangrijk". Dat ze in het Engels zijn, heeft te maken met de internationalisering in het mbo, zegt het GroenLinks Kamerlid.Hij wil het plan inbrengen in het debat over de onderwijsbegroting na het herfstreces.Het invoeren van titels zou een verdere opwaardering van het middelbaar beroepsonderwijs betekenen. Eerder dit jaar bepaalde de minister dat mbo-leerlingen zich met ingang van het schooljaar 2020-2021 officieel student mogen noemen. Nu heten ze nog 'deelnemer' Ook idioot. Wat is er mis met "leerlingen"? Prima toch? Reserveer "studenten" in het hypergeïnflateerde fophogeronderwijs maar gewoon voor idioten die denken dat modelletjes vouwen in krukkig Engels het alfa en omega van maatschappelijk nut is.

Afschaffing Dividendbelasting
Gaat niet door. Eén msm'je van Unilever's Paul Polman was voldoende om Rutte plat op de rug te krijgen met de pootjes omhoog. Zelden een gênantere vertoning gezien. Wat gebeurt er nu met de “besparing ” veroorzaakt door het niet doorgaan van de aftrek dividendbelasting ? Teruggeven aan de burgers die door Rutte in zijn vorige kabinetten voor 50 miljard zijn bestolen? Nee hoor. Die 2 miljard geven Rutte en zijn kabinet nu gewoon uit aan andere belastingverlagingen... voor het bedrijfsleven.

Boevenbusjes
Hahaha..! Toen ik de twee geblindeerde wagens zag die de commissarissaen van de multinationals afgelopen donderdag naar het Catshuis brachten, dacht ik onmiddelleijk aan boevenbusjes. Ik wist niet wat ik zag! Hebt u ze ook zien schuiven, die supergewichtigtige bobo's op weg naar het Torentje? Ze verdwenen via de achteruitgang. A propos achteruitgang. Bent u nou ook zo benieuwd waar de multinationale commies in die busjes over gesproken hebben? Zouden ze het nog gehad hebben over hun studententijd in Leije? Ik zat het aan te zien en het Telegraaf-artikel over hun ontgroeningsrituelen bij Minerva flitste door me heen...onbedaarlijke lachstuip tot gevolg. Ik zag het voor me hoe zij in al hun bekakte deftigheid naakt door met poep, pies en kots vervuilde toiletblokken moesten kruipen. En over hoe zij jenever zopen uit elkaars bilnaad. Hoopjes plezier belevend aan iemands "achteruitgang". Het is even een jaartje afzien, maar dan heb je een netwerk waar je de rest van je leven iets aan hebt. En dan valt het later anaal uitgewoond worden door Joris Demmink eigenlijk nog best mee, niet dan?

Nepnieuws en beïnvloeding
Ineens zijn er van allerlei politici en broodschrijvers die zich zorgen maken over nepnieuws. Hoe krijg je het verzonnen? Immers, wie zijn de grootste verspreiders van nepnieuws? Wâh daggu? Politici, met stip op 1! Ik herinner aan Minister van Buitenlandse Zaken die moest aftreden omdat hij glashard stond te liegen over een ontmoeting met Poetin, waar de Russische president plannen zou hebben ontvouwd voor de uitbreiding van de macht van Rusland door buurlanden in te lijven. Compleet gelogen! Van A-tot-Z verzonnen. Nepnieuws dus. Maar reken maar dat het kiezers van de VVD heeft beïnvloed in de aanloop naar de vorige verkiezingen! Dan hebben we ook nog een minister van Binnenlandse Zaken die ambtsgenoot van Buitenlandse Zaken naar de kroon steekt. Freule van Arrogantie tot Censuur Ollongren. Zij maakt zich zorgen over nepnieuws en de beïnvloeding daarvan op burgers.
Look who's talking!
Wat doet die minister? . Een kritisch rapport in haar la laten liggen omdat de inhoud daarvan u er weleens toe zou kunnen verleiden "tegen uw eigen belang" te stemmen. Nepnieuws verspreiden. Insider Information van de AIVD of MIVD in ruil voor vijandige stukjes over Poetin. Dat soort dingen. Ollongren denkt aan een “bewustwordingscampagne” in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen en Europese verkiezingen volgend jaar. “We moeten niet naïef zijn”, aldus Ollongren, wijzend op mogelijk misleidende beïnvloeding van burgers op bijvoorbeeld het internet en sociale media. Ze wil voor het einde van het jaar met een voorstel komen.

De lijst met leugens van politici en verdraaiingen van journalisten, die beter zouden moeten weten dan hun loyaliteit verkopen aan de hoogste bieder, is eindeloos. Dit kabinet is de grootste farce in tijden. Natuurlijk zijn er buitenlandse mogendheden die maar wat graag willen dat u hun misdaden buiten beschouwing laat, terwijl u die van de ‘vijand’ extra zwaar dient aan te zetten, zelfs als ieder juridisch bewijs voor een misdrijf ontbreekt.

Khashoggi
Vergelijk onze extreem tamme, om niet te zeggen dociele reactie op de beschuldigingen van een slachtpartij in het Saoedische consulaat in Istanboel, met de wilde uithalen en maatregelen rond de Skripal-zaak. Of het complete Omerta toen naar buiten kwam dat Hillary Clinton als minister van Buitenlandse Zaken onder Obama vroeg waarom Assange niet met een ‘drone’ om het leven gebracht kon worden. En Trump bekendmaakte dat hij Snowden niet zag als een ‘klokkenluider’ die ernstige misstanden in de Verenigde Staten aan het licht had gebracht, maar als een verrader. Als Poetin dat zegt over Skripal, wordt het op onnavolgbare wijze ‘bewijs’ dat hij de man uit de weg heeft laten ruimen? Hillary zei dat het een ‘grapje’ was, maar ik vergeet nooit dat satanisch lachje toen haar Jihadistische vrienden in Libië Gaddafi een mes in zijn anus wrongen, en het land definitief veranderde van het meest welvarende land in Afrika, tot een shithole, een failed state, een hellegat. Daarnaast zit de mysterieuze dood van Seth Rich, de ontevreden medewerker van de Democratische Partij die de bron is van de ‘gelekte’ mails die Wikileaks publiceerde, mij nog altijd dwars.

Skripal
Kijk hoe het Westen omgaat met de Skripal-affaire en vergelijk die met hoe hetzelfde Westen de moord op Khashoggi op tenenkrommende wijze proberen te "managen". Wopke Hoekstra thuishouden van een Kussen-en-Likken-bijeenkomst in Saoedi Arabië voorstellen als een ‘serieus signaal’ is een klap in het gezicht van iedereen met een geweten. Maar wat erger is, is dat het Westen zich volledig op sleeptouw heeft laten nemen in die Skripal-zaak door de Council on Foreign Relations-roeptoeter Bellingcat, waar het hele officiële verhaal rond die gebeurtenissen wemelt van de losse eindjes. Daardoor houd ik mijn twijfels, omdat ik niet ‘beïnvloed’ wil worden door zulke obscure sujetten als Bellingcat, de werkloze High School Drop-out die een goudader aanboorde toen hij uit verveling het vuile werk van westerse geheime diensten begon af te dekken, en die grossierde in missers en dubieuze claims, volgens anderen die serieus naar de feiten kijken.

Verheugend dat een Amerikaanse rechter niet eenvoudigweg meezwemt op de golven van hysterie, waardoor nu opnieuw geprobeerd wordt een verhaal de wereld in te slingeren over 'Russische Beïnvloeding', maar ijskoud vraagt om het bewijs. En dat is er niet. Niet het wettig en overtuigend bewijs van handelingen die strijdig zijn met de wet. En dat weet eigenlijk iedereen al, inclusief de "Speciale Aanklager", maar tot nu toe ging iedereen die niet voor "Poetinversteher" uitgemaakt wilde worden mee met het verhaal. Er werd zéker op criminele wijze beïnvloed, maar dan door de Britten.(Cambridge Analytica) Het verhaal over Russische Inmenging is een riskante manier om de échte "Inmenging" uit beeld te drukken. Waar het Skripal-verhaal daar in past weet ik ook niet. Maar dat er geen licht zit tussen die kwestie, en meest prominente spelers aan Britse zijde, is evident en bewijsbaar, naar het zich laat aanzien.

Een rechtstreeks verband met het hele 'Khashoggi-verhaal' is er niet, maar houdt uw oog op degenen die u wijs willen maken dat ze daar in Saoedi Arabië netjes mee omgaan, en dat "de Russen" daar een voorbeeld aan mogen nemen, waar die de verantwoordelijkheid voor MH-17 en Skripal niet willen nemen. Want langs die lijn zal men in Washington en elders in het westen proberen er een slaatje uit te slaan, terwijl men met de moed der wanhoop het bondgenootschap met die slagers uit het Midden-Oosten zal proberen te redden, vanwege de wapenverkopen, en de geostrategische agenda. Op dit moment ziet het er nog niet naar uit dat dat gaat lukken, maar ze hebben in Washington voor heter vuren gestaan. Want 'Beïnvloeding' schrijven ze daar met een hoofdletter. Durf naar de "andere kant" te luisteren en de vraag te stellen "Cui Bono"? Wie heeft hier baat bij? En als we denken te weten hoe de hazen liepen, gelijke monniken, gelijke kappen. Hopelijk dat het ons wegvoert uit deze ...

Destructieve, chaotische fase
Stijgende rente, handelsbarrières, sancties die het omgekeerde bereiken van wat werd bedoeld, exploderende schulden, imploderende productie, stagnerende pensioenen, meer drugsdoden, pantsereenheden op publieke pleinen om bestuurders te beschermen tegen bedreigingen uit onbekende hoek, kapitalen die wegvloeien richting oorlogsindustrie, journalisten die in mootjes worden gehakt, en grootschalige censuur, hoogleraren die ‘studiepunten’ verlenen aan studenten die naar politieke bijeenkomsten gaan, multinationals die sociale media censureren, maar... iedereen is tevreden.
Niemand weet wanneer de rekening op de mat ploft, maar dit is niet vol te houden. De hele politieke mores is in zichzelf omgekeerd. De golf van expliciete en impliciete oproepen om de censuur die private bedrijven, en individuele journalisten inmiddels hebben doorgevoerd over te nemen, en een officiële status te verlenen om onze "democratie" te beschermen, of "kwetsbare" groepen uit de wind te houden, neemt bedenkelijke vormen aan. Men ziet zichzelf daar als nobele voorvechter van de centrale idealen van de Verlichting, maar bij hen is het inmiddels aardedonker.

Beïnvloeding of misleiding
Tegen alle wetenschappelijke bewijzen in, denken we van onszelf dat we schrander genoeg zijn om het door te hebben als iemand ons op het verkeerde been probeert te zetten.
Het ene moment ben je onverzettelijk in je standpunt dat de Vrijheid van Meningsuiting een onvervreemdbaar recht is van iedere mens, maar na de beïnvloeding lukt het je zonder enige moeite om lieden aan te wijzen die de mond gesnoerd dient te worden. Maar dan zijn we niet beïnvloed, maar misleid...of zoiets?

Het is een bittere teleurstelling om te moeten constateren dat 'progressief' inmiddels betekent dat je problemen hebt met de vrijheid van meningsuiting, je patent hebt op intolerantie, en geen kans voorbij laat gaan om positief te discrimineren. Terwijl conservatief betekent dat men slechts verwacht dat men elkaar met respect bejegent, de vuile trucs in de politiek achterwege laat, en aanstuurt op realistische compromissen om (gewapende) conflicten op te lossen, en erkenning van de volkswil, waar men daar in een referendum naar vraagt. Met links of rechts heeft het allang niks meer uitstaande. Dat zijn inmiddels niet meer dan plakplaatjes in een tribale samenleving die niet kan leven zonder overspannen beeldvorming.

Weet u wat? Laten we gezellig een borrel gaan drinken om die nare smaak weg te spoelen en daarna een paar voor de gezelligheid Op uw gezondheid en welbevinden PROOST !

Geef ik u de gehele peiling van zondag 21 oktober 2018, (die gelijk is aan die van vorige week)
VVD 24, PVV 18, GroenLinks 18, FvD 14, PvdA 14, SP 13, CDA 11, D66 9, PvdD 8, DENK 7 Christen Unie 6, 50Plus 5, SGP 3.
Laast bewerkt: 3 jaren 11 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 11 maanden geleden - 3 jaren 11 maanden geleden #53258 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 14 oktober 2018

Peilingen
Maurice de Hond heeft deze week niet de temperatuur van de politieke partijen gemeten maar komt met een analyse naar het lot van de politieke leiders van partijen die in een coalitie stappen met de partij van de premier. Sinds 1994 verliezen die partijen gemiddeld bij de volgende verkiezingen meer dan 40% van hun zetels. En van de 19 politieke leiders uit die periode, zijn 17 stuks na die verkiezingen verdwenen! Een totaal ander lot dan die van oppositiepartijen en politieke leiders van die oppositiepartijen.

Rob(ot) Jetten
Niemand heeft nog een mening over de nieuwe voorman van D66, maar Maurice de Hond is van mening dat Rob(ot) Jetten voor een veel grotere uitdaging staat dan als hij dat geworden was, terwijl D66 in de oppositie zit. Hij zou zijn eigen politieke toekomst veel makkelijker veilig kunnen stellen als hij, op niet te lange termijn, het kabinet zou laten vallen.
Jetten zelf is zich al aan het voorbereiden en heeft de nieuwste software voor uitbreiding van zijn vocabulair aangeschaft en oefent op: "Going down, Going down".
Als u geïnteresseerd bent moet u er zeker Peil.nl op naslaan.

Timmermans
Dat Frans Timmermans zich voor de PvdA kandidaat heeft gesteld als lijsttrekker plus dat hij wil gaan voor het voorzitterschap van de Europese Commissie wordt positief door de kiezers beoordeeld. 58 procent hoopt dat hij het wordt. Alleen kiezers van PVV en FvD hopen dat in meerderheid niet.Het voornemen om PvdA te stemmen bij de EP verkiezingen is, door deze kandidatuur, ruim 1,5 keer zo hoog, dan bij de Tweede Kamerverkiezingen, peilde Maurice de Hond

Zouden die stumpers nu dan nog niet doorhebben dat een van de redenen om deze volgevreten opportunist in zo'n positie te plaatsen is om Nederland ook in de toekomst te kunnen blijven gebruiken als de pinautomaat van Europa en het faliekant mislukte sociaaldemocratische experiment - in Nederland mislukt (29 zetels verlies) gewoon via Brussel voort te kunnen blijven zetten?

De Hond blijft het maar proberen, door aan een beperkte steekproef een betrouwbare voorspelling van de meerderheidsopvatting te koppelen. Waarschijnlijk heeft hij zijn glazenbol op Multimedia Centre van het Europees Parlement gericht dat - hoe toevallig nou weer -- de Eurobarometer 2018 heeft uitgebracht welke laat zien dat er een "Record support for EU" is.
multimedia.europarl.europa.eu/en/eurobar...1-PUB-180523-BARO_ev

"Support for Europe is at its highest in 35 years as 67% of citizens believe their country benefits from EU membership, and for the first time in the last 10 years, the majority of them think their voice counts in Europe." De populistische EU-kritische partijen groeien internationaal als kool, maar volgens de eurobarometer 2018 is er een record aan steun voor de Europese Unie.
Barometer...bestaat het ijkwezen nog?

"The Eyes of Jenny" en de # blokkeerfriezen
Vrijdag stond Jenny Douwes voor het hekje in Ljouwerd. Jenny, de Jenny D’Arc van Friesland, stond terecht voor opruiing wat uitliep op een blokkade van de A7 bij Oudehaske waardoor Zwarte Piet activisten geen kans kregen de intocht van Sinterklaas in Dokkum te verzieken. Activisten, zwart rappaile die van de Friese helden die de blokkade bij Oudehaske uitvoerden ruim 7000 euro schadevergoeding eisen en hun te dwingen een dag cursus diversiteit te volgen met een dwangsom van 200 euro als ze dit zouden verrekken waarin ik ze geen ongelijk zal geven.
Hoe verzin je het? Hoe halen ze dit in hun zieke doordramkop.

Foute PvdA burgemeester Waanders
Degene die voor opruiing zou moeten worden vervolgd is Marga Waanders PvdA burgemeester van Dokkum die naar Amsterdam is gereisd om de anti Zwarte Piet terroristen te bewegen om naar Dokkum te komen. Die hadden hier eerst geen zin in omdat Dokkum te ver weg was maar besloten om alsnog te komen. Tevens heeft deze helleveeg Constant Custers van de neo nazi’s gevraagd om ook naar Dokkum te komen maar die weigerde dit.
Waanders had hiermee van Dokkum een kruitvat willen maken dat zou ontploffen als beide groepen elkaar zouden treffen, iets wat er gelukkig niet van gekomen is. Doel hiervan was om aan te tonen dat ons land racistisch is. Je moet toch wel volkomen krankzinnig zijn om zoiets te doen. Om onschuldige kinderen in gevaar te brengen om je eigen drammerige opvattingen door te drukken, moet je echt heel erg gestoord zijn. En dat mens is gestoord! Zwaar gestoord. Dat mens is zóóó FOUT ! Die moet uit het openbaar bestuur verwijderd worden. Voorgoed. Van het "Tableau" geschrapt. In plaats daarvan krijgt ze weer een nieuwe burgemeesters post in Friesland aangeboden. Kijk, da's nou de PvdA !! Dat is de baantjes caroussel van het kartel. Daardoor gaat ons land naar de bliksem. Hoe zat dat nou ook weer met Bonifacius en Dokkum?

Gelijk voor de wet
Officieel zijn we allemaal gelijk voor de wet. Officieel hebben we allemaal dezelfde rechten en dezelfde plichten, maar in de praktijk gelden andere wetten. In Nederland bestaan goede en foute meningen. Dat mogen we niet hardop zeggen, maar iedereen weet het. Goed is: in Zwarte Piet racisme zien; je wereldburger voelen/wanen; je zorgen maken om klimaatverandering; voor de EU zijn; asielzoekers toppie vinden en ruimhartig welkom heten; vertrouwen hebben in de NOS en de "nette" kranten; op de juiste politieke partijen stemmen zoals GroenLinks en D66.
Fout is: vinden dat Zwarte Piet niet racistisch is; zeggen dat er hysterisch gedaan wordt over het klimaat; de EU bedenkelijk vinden; zeggen dat niet alle asielzoekers echte vluchtelingen zijn; de NOS en veel kranten wantrouwen; en vooral, op de verkeerde partijen stemmen, zoals de PVV en FVD.

Tweedeling
En die tweedeling gaat ver hoor! Als je aan de "goede" kant staat, dan ben je een weldenkende burger. Maar als je aan de "verkeerde" kant staat, dan moet je verantwoording afleggen voor je gedachtegoed, want dan zet je de deur open voor nazipraktijken. Sla de "nette" kranten er maar op na. In de Volkskrant werd Jenny Douwes - voorvrouw van de #blokkeerfriezen - geïnterviewd en de journalist suggereerde meermaals dat het extreemrechts is om voor Zwarte Piet te zijn. Extreemrechts...figuurtjes uit een sprookje. Nou vraag ik u..! En het al even "keurige" NRC deed uitgebreid verslag van de problemen rond de intocht van 2017 en bleek bepaald niet neutraal: degenen die tegen Zwarte Piet waren hadden beter beschermd moeten worden, degenen die vóór Zwarte Piet waren hadden harder aangepakt moeten worden. Te vrezen valt dat onze overheid zich niet ter verantwoording zal laten roepen. Onze rechtspraak is al vaker partijdig gebleken. Herinnert u zich rechter Sebastiaan Hermans nog ? Vertelde zonder blikken of blozen dat een PVV'er volgens hem geen rechter kon worden? Kijk, dit is nu ECHTE discriminatie, want dit is uitsluiting op grond van politieke gezindheid . Maar deze man zit wel mooi in de ballotagecommissie ! En wat te denken van.een rechter die een asielzoeker een lagere straf oplegt, omdat de magistraat zijn verblijfsvergunning niet in gevaar wilde brengen. Hoe valt dat uit te leggen als gelijkheid voor de wet ???

UWV-debacle
Jarenlang wegkijken en grootschalige fraude laten voortbestaan en vervolgens gepromoveerd worden tot minister. Schering en inslag bij de baantjes caroussel van het kartel. Koolmees heeft er part noch deel aan, maar krijgt wel alle kritiek over zich heen en mag de rotzooi opruimen. In deze zaak zitten vele partijen in hun maag met prominente partijgenoten die in een andere rol medeverantwoordelijkheid dragen: @PvdA met oud-minister @LodewijkAsscher, @VVD met ex-UWV-directeur Bruno Bruins en @groenlinks met huidig directeur @TofThissen #UWV

Koolmees gelast 'cultuuronderzoek' bij UWV om Polenfraude
Er komt een onderzoek naar de cultuur binnen uitkeringsinstantie UWV. Ook worden de systemen doorgelicht door 'vreemde ogen' om te zien of er 'misbruikrisico's' in zitten. Daarnaast krijgt de Tweede Kamer elk jaar een vertrouwelijk verslag over fraude met uitkeringen. Met die toezeggingen hoopt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken de fraude-aanpak bij het UWV te verbeteren en de informatievoorziening naar het parlement te verbeteren.

Kroes en haar Dangerous Liasons
Neelie Kroes heeft zich teruggetrokken als lid van de adviesraad van een enorm prestigeproject van de Saoedische kroonprins Mohammad Bin Salman. Bin Salman wordt verantwoordelijk gehouden voor de verdwijning van Washington Post-journalist Jamal Khashoggi.
Donderdag maakte EenVandaag bekend dat Kroes commissaris was bij het megaproject van de Saoedische prins.
Luister, iedereen weet hoe dit rijkje geregeerd wordt en dat is al heel lang aan de gang. Dat Kroes nu uit dat project stapt is gedaan om het eigen imago (=geld) niet te beschadigen. Als zij ook maar een greintje fatsoen had gehad, dan was zij nooit lid geworden van een gezelschap dat in dienst staat van een overheid die - als weinig anderen - immense wreedheden begaat en met rechten van de mens zijn achterwerk afveegt. Waar een reli-fascistisch regime heerst en waar vrij frequente openbare executies worden bezocht als ware het de Efteling. Maar van een liberaal is dat waarschijnlijk te veel gevraagd, maar toch: als je fatsoen propageert moet je het ook af en toe betrachten.

Kroes heeft altijd al een zwak gehad voor snelle types die zeer vermogend zijn. Eerst die twee broers die in Rotterdam en Amsterdam in de milieuhandel zaten die fors fraudeerden met door haar verstrekte overheidssubsidies. Daarna kantoorruimte betrokken in het chateau van meneer Paarlberg die later veroordeeld werd voor witwassen en hulp aan Willem Holleeder. Nu deze Saoedische prins weer. Het zit Neelie niet mee...

Khashoggi
Er is terecht enorm veel aandacht in de media voor de moord op journalist Khashoggi. In schril contrast daarmee wordt de genocide van de Saoedisch op de sjiïtische Jemenieten doodgezwegen door dezelfde media. Ongelofelijk en onbegrijpelijk. Er is amper of geen aandacht voor de genocide die Saoedi-Arabië uitvoert - met hulp van o.a. de VS en Groot-Brittannië, op de sjiïtische bevolking van Jemen. Door het land - zoals te doen gebruikelijk - in puin te bombarderen, sancties op te leggen en havens te blokkeren zodat hulpgoederen de bevolking niet kan bereiken en kinderen de hongerdood sterven. De Westerse Holomodor. Flinke jongens hoor!

Negatief
Maar ja, weet u wat het is...overal gebeurt wel eens wat hè? En Saoedi-Arabië moet je niet te negatief neerzetten, je kan er tenslotte enorme winsten halen met nieuwbouw en dienstverlening en helemaal toppie is de verkoop van oorlogstuig door ons hier in de westerse landen. En last but not least...dun ullie ! De belangen van de oliemaffia in Saoedi-Arabië. Virgin baas Branson deed twee toeristische projecten voor de Saoedische dictatuur. Deze week besloot hij daar, vanwege de waarschijnlijke moord op Khashoggi, een punt achter te zetten, terwijl de al meer dan drie jaar gaande zijnde genocide hem daar niet toe deed besluiten.Persvrijheid, vrijheid van meningsuiting is niet aan de orde in SaoediArabië.
Daarover gesproken...plotsklaps is men de persbreidel in Turkije ook helemaal vergeten, terwijl in Turkije een groot aantal journalisten wegrot in de gevangenissen van dictator Erdogan.
Maar daar praten we niet over. Brussel heeft Turkije zo graag in de EU en dan moet je een beetje op je woorden passen, nietwaar.

Wat betreft kritiek van politici moet wel opgemerkt worden dat degenen die de banden met terreurstaat Saoedi-Arabië willen sparen, zich nu doodstil houden of stellen, zoals de Trump administratie, dat er gesproken moet worden met de Saoedische autoriteiten en er samen met de Saoediërs moet worden onderzocht wat er is gebeurd...het recept voor de onschuldig verklaring van Saoedi-Arabië !
Wat een hypocriet zootje, gadver!!

Achterlijke Russen
Geslaagde Russische reddingsoperatie van de beide kosmonauten. Met het drama van de 'Challenger'-lancering voor de ogen van het Amerikaanse publiek waarbij alle inzittenden omkwamen is dit opnieuw een verbluffend staaltje van de superieure Sovjet-ruimtevaarttechnologie waar de VS altijd achter aan hebben gelopen. Van de hondjes Sreljka en Bjelka; eerste mens in de ruimte, Joeri Gagarin, tot het vanuit de Sovjet Unie bestuurde maanwagentje Loenochod dat de wereld verbaasde door over de maan rond te karren. Het Amerikaanse Nasa-raketprogramma is gestopt wegens gebrek aan budget! Ze gebruiken in Washington sinds de ineenstorting van het reëel bestaande socialisme in 1991 louter Sovjet-raketten om 'outerspace' te komen! Dat een Amerikaanse kosmonaut deze keer ongeschonden terugkeerde is een opsteker voor Trump die na 7 november rekening moet houden met een afzettingsprocedure. Niet alles Russisch is dus slecht.
Ha! En tegelijkertijd is het een linkse directe tegen de oorlogshitsers die denken met hun "superieure technologie" (denk aan de 'Joint Strike Fighter') de "in staat van verval verkerende" Russische Federatie op de knieën te dwingen. Het tijdperk van de "Pax Americana" is voorbij. Spasiba Rossiya..!

Kom, we gaan wat drinken ..PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van zondag 14 oktober 2018
VVD 24, PVV 18, GroenLinks 18, FvD 14, PvdA 14, SP 13, CDA 11, D66 9, PvdD 8, DENK 7 Christen Unie 6, 50Plus 5, SGP 3.
Laast bewerkt: 3 jaren 11 maanden geleden door katertje. Reden: opmaak
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 11 maanden geleden - 3 jaren 11 maanden geleden #53206 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 7 oktober 2018

Peilingen
Mauride de Hond laat ons weten dat deze peiling is uitgevoerd nadat bekend geworden was dat de regering "overweegt de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen" en dat Pechtold dinsdag zal aftreden. Nee, de afgelopen week was geen goede week voor Rutte en de VVD. Nadat Unilever bekendmaakte het besluit om een kantoor in Rotterdam te openen te annuleren was hoongelach Rutte's deel. Pijnlijkl! Het lijkt er nu op dat de discussie over de dividenbelasting gaat knagen aan de grootste regeringspartij.

Het grote nieuws bij Maurice de Hond is dan ook niet dat de PvdA en FvD ieder een zetel winnen, maar dat de VVD er twee verliest. Dat een meerderheid van de VVD'ers voor het behouden van de huidige regelingen rondom de dividendbelasting is, zal nauwelijks verbazing wekken. 69 procent vindt dat de huidige regel in stand moet worden gehouden, slechts 21 procent is voorstander van het afschaffen of verlagen van de dividendbelasting. Het is deze discussie die de VVD geen goed doet.
De rangorde van de besteding van het vrijgekomen geld uitgaande van de voorgelegde 19 mogelijkheden is:
1. Niet door laten gaan van de BTW-verhoging van 6 naar 9 procent.
2. Verhoging van salarissen in de zorg
3. Verlaging van de inkomstenbelasting.
Bij de kiezers van de meeste partijen scoren deze 3 maatregelen hoog.

Positie Rutte
De positie van Rutte is door de ontwikkelingen rondom de dividendbelasting verder verzwakt. 32 procent vindt dat hij nu zou moeten aftreden en 27 procent vindt dat hij zijn aftreden aan het eind van deze regeringsperiode zou moeten aankondigen.Bij VVD-kiezers vindt 24 procent dat Rutte (op termijn) zou moeten aftreden. Bij kiezers van CDA en D66 is dat rond de 50%.

Pechtold
Dan nu nog even over Pechtold: Dat deze man niet meer gepruimd werd aan het eind van zijn "houdbaarheidsdatum"is gekomen blijkt uit de reacties van de kiezers van D66. Slechts 42 procent vindt het jammer dat hij verdwijnt. Bij GroenLinks is de treurnis duidelijk hoger.
Aan de andere kant: jammer dat Arrogander opstapt, hij was net zo goed op dreef om D66 naar de ondergang te leiden.
De voorkeur van de kiezers van De Hond gaat uit naar Pia Dijkstra als nieuwe fractievoorzitter en naar Boris van der Ham als lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen.
Dit in het kort. U kunt alles nog eens rustig nalezen op Peil.nl.

The Spy who came in from the Cold
Wat een poppenkast deze week in Den Haag hè? Hebt u het gezien? Amateurtoneelgroep "Ons Genoegen" in actie. Met bewegende beelden. Spectaculaire beelden! Van de arrestaties van een stel "GRU-agenten" op een parkeerplaats in Den Haag. Voorjaar 2018. In de slagschaduw van het OPCW-gebouw. Om uit te vissen waar vader en dochter Skripal mee in coma waren gebracht? En of de OPCW-speurneuzen hun bevindingen over de vuiligheid van de Witte Helmen in Syrië publiekelijk konden maken of dat het hoofd van de OPCW de resultaten van onderzoek onder bedreiging moet "bijstellen"? Zoals dat eerder gebeurde toen de Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton (inderdaad, de "uitvinder" van de WMD-weapons in Irak) de directeur van het OPCW toevoegde dat hij rekende op een "juiste uitkomst" want wist waar zijn kinderen woonden.

Mr. Bean
Mensen met gezond verstand weten dat dit soort Mr. Bean-achtige klunzigheden niet door een organisatie als de GRU worden gemaakt. Als er één land is wat deze tak van sport uiterst professioneel beheerst, dan is het Rusland wel. Dus? Hele-dikke-duim-werk! Maar wat is dan de bedoeling? Het ultieme doel dat alle middelen heiligt is oorlog met Rusland! Rusland barst van waardevolle bodemschatten. Rusland met Siberië is letterlijk een goudmijn. Maar is in "verkeerde handen" vindt Amerika. Doelstelling: ontmantelen van Rusland en verdelen van de buit. Daartoe wordt alles uit de kast gehaald wat u en ik ondenkbaar en botweg hufterig vinden. De gecontroleerde geheime diensten zijn bij uitstek geschikt en de aangewezen partij om het vuurtje aan te steken en verder op te stoken. Hoe kan dat het best, als de tegenpartij te slim is om domme dingen te doen, die het Westen graag wil? Een populair dom ding is de zogenaamde "cyber attack". En laat dat die oerstomme Russen nou ook met grote regelmaat doen...wil men ons doen geloven.

AIVD en MIVD
Aan de Nederlandse filialen van MI-6, de AIVD en MIVD om deze Russische aanvallen op het Westen te ontdekken. Want wij hebben daar sort of expertise voor in huis, zeg maar! Maar als AIVD en MIVD werkelijk zo bekwaam en waardevol zouden zijn waarom worden ze dan bewust onderbemand en kwalitatief ondermaats gehouden...precies goed genoeg om schaamteloze pulp in het nieuws te brengen, categorie: "Assad vergast zijn eigen mensen om zichzelf daarvan de schuld te kunnen geven". Of : "Poetin heeft opdracht gegeven Skripal te vergiftigen met een niet bestaand gifmengseltje op zeer korte afstand van een biowapen laboratorium van de Britten, gewoon...omdat het kan ". Of deze: "Met beveiligingscamera's heb ik via een open deur het scherm van een Rus bespioneerd" En gevolgd tot op het toilet. U moet dan ook niet meer spreken over Russische trollen maar Russische drollen. Wel waar man, is toch zeker pas nog op TV geweest. Nou dan!

Geweldig
Veren in anussen. Geen spoortje van twijfel. Geen kritische opmerking. Niet doorvragen. Wat zijn we toch geweldig en alert. We staan ons mannetje..! Wát? Staan er foto's en privé informatie van die leden van de uiterst geheime dienst gewoon op het internet? Nou, zie je nou wel? Kan je toch zien hoe stom die Russen zijn. Doen niet eens de moeite om hun acties buiten het oog van de bewakingscamera's te houden...Pfff !

Uitlevering
Vraagt Amerika nu om de uitlevering van de Haagse Vier? G-sus, moeten ze nu mee komen! Neuhh, we hebben ze niet aangehouden. We hebben ze het "land uit geleid".
Pssttt, enne..materiaal? Wat voor materiaal is er op plaats delict aangetroffen? Spionage kaliber? Euhmmm, nou ja, gewoon..beetje standaard ict-spul. Maarrr, ze hadden wel vervalste diplomatieke paspoorten...en nou jij weer! Ja maar, waarom zijn ze dan niet aangehouden en voorgeleid? Hoezo de Britse MI6 heeft valse paspoorten zo op de plank liggen? Waren het dan Russische spionnen uit de voorraadschuur van MI-6? Omdat Skripal-gate leegloopt en als een kaartenhuis in mekaar stuitert? En had die MI-6 dan ook het taxibonnetje vervalst? Of was dat dan weer Bellincat-gemauw? Wordt allemaal wel ingewikkeld hoor! En wat deed die Engelse meneer bij de persco? Wat heeft die ermee te maken?
MinDef Bijleveld is een schat van een mens hoor, daar niet van, maar ze had bij haar potten en pannen moeten blijven, of lekker naar de Efteling met haar kleinkinderen. Daarover nadenkend...zou dat de reden zijn waarom zowat heel de Europese Unie vrouwelijke MinDefs heeft? Want je kunt vrouwen van veel dingen betichten, maar niet dat ze verstand hebben van militaire zaken, krijgs- en wapenkunde.

NAVO
Maar door al dat gedoe ga ik nu ook twijfelen. Waarom oh waarom komen ze nu pas met dat verhaal aan? Bijna zeven maanden later? Hoe kan het dat zowel de Amerikanen als de Britten gelijktijdig hun reacties gereed hebben. Da's toch verdacht? Zaten ze verlegen om een rotsmoes, net als die Amerikaanse ambassadeur bij de NATO, met haar "pre-emtive strike" omdat de Russische wapentechnologie momenteel die van de Yanks veruit in de schaduw stelt en de NATO zeven kleuren shit spuit in de paarse broeken.
En wat krijg je dan? Een interview met NAVO baas Stoltenberg die verontwaardigd en boos zijn Russenhaat kan ventileren. Want NAVO heeft geen missie meer. Landen werven voor de NAVO lukt niet meer zo gemakkelijk, dus hoogste tijd om een bedreiging uit de hoge hoed te toveren. En die bedreigingen creëren ze zelf. Doen ze al járen. Hetzij via terroristen, valse vlag aanslagen, etc.

Bovendien vaardigde Hutchison - zo heet die Amerikaanse ambassadeur dus waarom zou je ze anders noemen nietwaar - zelfs een soort ultimatum uit aan het Kremlin. Dat Kremlin moet volgens de Amerikanen stoppen met de veronderstelde ontwikkeling van wapens die in strijd zouden zijn met het verdrag voor middellange nucleaire afstandsraketten (INF). Als die raketten toch worden opgesteld

dan moeten we kijken naar de mogelijkheid om een (Russische) raket die al onze landen kan raken uit te schakelen. Tegenmaatregelen zouden het elimineren van deze raketten zijn, die in strijd met het verdrag door Rusland worden ontwikkeld. Ze weten het nu."


Kortom: een directe waarschuwing voor een preventieve militaire aanval, nota bene op militaire bases in Rusland zelf. En dat vanwege een wilde beschuldiging waar geen enkel bewijs voor is, want van de verboden middellange kruisraketten (met een bereik van 500 tot 5500 km.) die Rusland zou hebben is nog nooit ook maar één foto gemaakt. Het testen van dit soort wapens kan echter onmogelijk ongezien verricht worden, en zeker niet voor satellieten worden verborgen. Rusland stelt dan ook dat de bedoelde kruisraket, de 9M729, aan alle verdragsbepalingen voldoet. De VS heeft geen flintertje hard bewijs dat het tegendeel het geval is.

Amerikaans raketsysteem
Amerikaans raketsysteem Polen en Roemenië is wél in strijd met verdrag. Daarentegen is het een niet te ontkennen vastgesteld feit dat Amerika in Polen en Roemenië het Aegis Ashore afweersysteem heeft opgesteld en aan het uitbouwen is. Dit raketafweersysteem gebruikte dezelfde Mk-41 lanceerinstallatie dat in staat is om Tomahawk kruisraketten voor de middellange afstand af te schieten, wat een flagrante schending van het INF verdrag is. Het Kremlin ziet dit systeem dan ook als een grote bedreiging voor de eigen veiligheid, omdat er een preventieve aanval op Rusland mee kan worden uitgevoerd – precies waar NAVO ambassadeur Hutchison nu openlijk mee dreigt.

Bullebak VS
Op 28 september suggereerde de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken Ryan Zinke, dat de marine een blokkade kan opwerpen om Russische olie- en gastransporten te blokkeren. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden keurde nieuwe sancties goed waarmee Iraanse, Syrische, Chinese en Russische havens zonder toestemming van het onderhavige land door de Amerikaanse marine mogen worden geïnspecteerd, waaronder de Russische havens Vladivostok, Vanino en Nakhodka. Een openlijk vijandige daad en schending van internationale wetten en verdragen. Oorlogsdaad bovendien!

Mocht de wet ook de Senaat passeren dan...vul maar in, maar haal een paar tientjes extra uit de flappentap en een extra blikje erwtjes en een pak rijst.

Dit zoveelste incident waarbij Rusland in een kwaad daglicht wordt gesteld valt zo op het oog in dezelfde categorie als het nepnieuws rond MH-17 en de in Groot Brittannië vergiftigde ex-spion Skripal. Het lijkt allemaal bedoeld om de geplande NAVO oorlog tegen Rusland, waar –we herhalen het maar weer eens- nu openlijk mee wordt gedreigd, ‘aannemelijk’ te maken voor het nog altijd grotendeels onbenullige Westerse publiek.

Kremlin
Het Kremlin kan zich alleen nog maar voorbereiden op oorlog. Het enige wat Rusland nu nog rest is de pogingen om normale betrekkingen met Amerika en Europa te onderhouden op te geven, en zich voor te bereiden op de door Amerika en de NAVO gewenste oorlog. ‘Dit is de nieuwe realiteit, dus wen er maar aan,’ schrijft analist Peter Korzun voor The Strategic Culture Foundation. ‘(De Russen) moeten maar gewoon proberen zonder de VS verder te gaan, maar wel waakzaam blijven en klaar staan om een zeer waarschijnlijke aanval af te slaan.’ Rusland zal na in een hoek te zijn gedreven keihard uithalen
Het Kremlin wil echter een herhaling van het drama in de Tweede Wereldoorlog, toen Nazi Duitsland eenzijdig een verdrag brak en een grootscheepse invasie van Rusland lanceerde, wat aan 26 miljoen Russen het leven koste, voorkomen. President Vladimir Putin zei jaren geleden dat hij in zijn jeugd op straat geleerd heeft dat als je er eenmaal van overtuigd bent dat je vijand geweld tegen jou gaat gebruiken, je het beste als eerste keihard kunt toeslaan.
Misschien dat u dan nog net de tijd heeft te realiseren hoe ongelooflijk dom we zijn geweest om ons lot in handen te leggen van politici en ‘bondgenoten’, die schijnbaar geen flauw benul hebben wat voor risico’s ze nu nemen, of erger nog, die dit wel degelijk beseffen, maar het simpelweg niets kan schelen, of er zelfs op uit zijn.

In 40 tot 45 hadden de joden het gedaan, daarna het communisme en nu de Russen weer tegenspartelen zijn ze wéér aan de beurt...en wij? Nou...niks. Voetbal. #metoo.
Heb er dorst van gekregen, dus...PROOST ! Op uw gezondheid !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van zondag 7 oktober 2018

VVD 24(-2), PVV 18, GroenLinks 18, FvD 14(+1), PvdA 14(+1), SP 13, CDA 11, D66 9, PvdD 8, DENK 7, ChristenUnie 6, 50Plus 5, SGP 3
Laast bewerkt: 3 jaren 11 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 4 dagen geleden #53155 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 30 september 2018

Peiling
PVV wint, D66 verliest.
Ontwikkelingen van de afgelopen weken: D66 zakt steeds verder weg. PVV wint kiezers terug van FvD. Het eerste komt door de onvrede bij D66-kiezers over bepaalde besluiten van het kabinet. Het laatste hangt samen met de Algemene Beschouwingen en de aandacht die er weer is voor Islamitisch terrorisme in Nederland door de aanhouding van 7 personen, die verdacht worden van het voorbereiden van een aanslag. De 9 zetels van D66 waren er voor het laatst in maart 2008. D66 had in 2006 3 zetels gehaald en in de oppositie herstelden zij zich tot de 10 die in 2010 behaald werden bij de verkiezingen.

Maurice de Hond heeft zijn kiezers gevraagd of ze spijt van hun stem hebben bij de verkiezingen van 2017. 42 procent van de D66-kiezers geeft aan spijt te hebben van hun stem, bij het CDA is dat 32 procent. Dat komt met name door de maatregelen van de regering, waar deze partijen mee hebben ingestemd. Bij CDA en D66 komt de spijt niet voort uit het deelnemen aan de regering op zichzelf, maar wel aan welke plannen wordt meegewerkt in de regering. Bij de VVD wordt dividendbelasting en integriteit als reden genoemd.

Kort na het Brexit-referendum, ruim 2 jaar geleden, zijn er vragen gesteld naar de reactie van de Nederlanders. Die vragen zijn deze week herhaald. Daarbij blijkt dat het aandeel Nederlanders dat teleurgesteld is dat de Britten gestemd hebben voor de Brexit gestegen is van 43 procent naar 59 procent, Alleen kiezers van FvD en PVV zijn in meerderheid er blij mee.
In 2016 dacht 19 procent dat de Brexit voor Nederland economisch heel nadelig zou zijn, dat is nu 29 procent. D66 kiezers denken dat het meest, FvD kiezers het minst.

Stellen PVV- en FvD-stemmers zich beter op de hoogte of hebben zij een beter politiek "Fingerspitzegefühl" ? Zouden zij hebben vermoed dat de Europese Unie niets goeds met ons Europeanen van zins is en dat, als we ons verdere leven niet willen slijten als geketende zombies, we serieus moeten proberen ons uit de voeten te maken. Gezien het bericht dat ambtenaren en politici in Groot-Brittannië al in 1971 wisten dat de EEG zou uitgroeien in een Europese Unie die zou moeten uitmonden in een “federale staat” die de soevereiniteit van nationale parlementen moet opslokken en uiteindelijk zelfs een gedeeld Europese buitenlands en militair beleid moeten vaststellen, dan begrijpt u wellicht nu beter waarom de Britten "LEAVE" hebben gestemd. Run rabbit, run rabbit, run, run, run...!

Studenten bezetten Universiteit van Amsterdam
Protesteerden tegen het bezuinigingsbeleid van het kabinet, de uitholling van het onderwijs en de publieke sector in het algemeen, en tegen het CvB van de UvA dat veel te weinig doet aan de verslechtering van het onderwijs, het gebrek aan diversiteitsbeleid en de enorme werkdruk op de Uni. Ze zijn boos op de extra bezuinigingen op het hoger onderwijs die Rutte-III afgelopen Prinsjesdag aankondigde en die passen in het patroon van onderwijsbezuinigingen en -beleid dat alleen gebaseerd lijkt te zijn op de afbraak. Tegelijkertijd trekt de regering wél structureel het exorbitante bedrag van 2 miljard euro per jaar uit om de diepe zakken van buitenlandse investeerders te vullen, door de dividendbelasting af te schaffen. De studenten eisen structurele investeringen in het hoger onderwijs en dat het kabinet de verhoging van de rente op studieleningen niet doorvoert, dat de basisbeurs weer wordt ingevoerd, en dat alle voorgenomen bezuinigingen op het hoger onderwijs geannuleerd worden.

De problemen op de uni zijn echter niet beperkt tot Haags beleid. De uni is in een diplomafabriek veranderd die puur op rendement gericht is en niet op intrinsieke kwaliteit. Dit moeten de universiteitsbestuurders zich aanrekenen. Dat wat medewerkers in de publieke sector al jaren ondervinden, geldt ook voor de moderne student en docent: ze worden onder de knoet gehouden door managers en hun zinloze en verstikkende bureaucratisering. Dit wordt mede veroorzaakt door het wanbeleid van bestuurders en de organisatiestructuur van de universiteit.

Scheefwonen
Bent u een scheefwoner? Haha...dan bent u de klos. De regeringspartijen hebben namelijk haar oog op u laten vallen. Mensen die (inmiddels) teveel verdienen om te wonen in een huis dat is gebouwd met subsidie, wacht een onaangename verrassing. Deze "asocialen" moeten in één keer een huurverhoging voor de kiezen kunnen krijgen tot de maximale huur voor die woning, wat honderden Euro’s per maand kan schelen. Zal ze leren ! Ja, nee, hoho.. niks "en de huizenbezitters dan?" U wordt op uw wenken bediend. De huizenbezitters waren ook al het haasje. Eerst was er de gefaseerde beperking van de hypotheekrenteaftrek, weet u nog? Die wordt nu plotseling nog sneller afgebouwd. . Doet nu nog niet serieus pijn, met die lage rente, maar als die gaat stijgen, en door een nieuwe recessie de huizen weer ‘onder water‘ komen te staan, is die groep niet te benijden! (Heb ik het nog niet eens over de stijging van de zeespiegel) Om u dat leed te besparen, heeft het kabinet het ook praktisch onmogelijk gemaakt voor starters om nog een woning te kopen.

Sloopwerkzaamheden
Dat bedoelde ik dus in mijn vorige "Keek". Vergeet de onzin over er op vooruitgaan en over koopkrachtplaatjes, want de inkt van de begroting is nog niet droog, of partijen beginnen met hun sloopwerkzaamheden. Vandaar dat hun voorspellingen een jaar later steevast niet uitgekomen blijken te zijn, zoals ik vorige week moedeloos betoogde. Maar als een scheefwoner uit zijn huis wordt getreiterd door de overheid, en bakken méér moet gaan betalen voor vergelijkbaar wooncomfort, heeft dat op zich geen gevolgen voor zijn ‘koopkracht‘?? Jongens, stop er maar mee, want dit kan ik niet meer volgen.

Draagvlak
Frappant dat in Nederland er wel een vrij groot ‘draagvlak‘ is voor dat soort ‘afpak-acties‘,dat ook wel ‘nivelleren‘ wordt genoemd. Die rancune. De afgunst..Maar dat is zó typisch PvdA, dat de VVD, het CDA, D66 en de CU dáár hun handen liever niet aan branden. Want met die PvdA is het uiteindelijk niet best afgelopen, toch? Jawel, ze bestaan nog wel, maar héél bescheiden en in de marge hè ! Misschien had het toch iets te maken met dat nogal wat ‘kopstukken‘ van die partij fabelachtig goed bleken in ‘scheef verdienen‘ nadat ze de politiek de rug toe hadden gekeerd, en dat pad al hadden geëffend tijdens hun periode in Den Haag?

Hersenspoeling NOS
Nausicaa Marbe gelezen in de Telegraaf? De hersenspoeling van het NOS journaal. In dit geval over orgaandonatie. Schitterende column en prima natuurlijk dat de Telegraaf dit opmerkt, dat ze (deze columniste dus hè) blijkbaar toch weten wat nepnieuws en propaganda is, iets waar de Telegraaf zelf ook jarenlang schuldig aan is. Ik zou zeggen: “Kijk ook eens achterom Telegraaf, naar je eigen nepnieuws en beoordeel voor de verandering nu eens met gebruikmaking van ‘gezond verstand’ je gedrukte artikelen over MH-17, of Syrië, of Rusland, of... Nou ja, kijk naar nagenoeg ALLE artikelen die uitsluitend de corrupte politiek dienden en dienen! Wedden dat je opeens gaat beseffen waarom gedurende de afgelopen jaren al die duizenden abonnees zijn verdwenen.

MH-17
Nu we het toch over MH-17 hebben..dat JIT-verhaal over MH-17 is zo lek als een mandje. Worden de leugens en de verdraaiingen die het Joint Investigation Team, met Oekraïne aan boord, duidelijker met de presentatie die de Russische legertop gaf over de identificatie van de door het JIT opgevoerde BUK-raket? Het lijkt erop dat het JIT zich in allerlei bochten heeft gewrongen, door vooral af te gaan op het door George Soros gesteunde ‘onderzoekscollectief’ Bellingcat. Een nieuw hoofdstuk lijkt open te gaan in de dramatische ‘onderste-steen-politiek’ van Mark Rutte en zijn JIT-collega’s. Maar je weet het maar nooit. Oekraïne mogelijke dader? Vetorecht? Kanniewaarzijn! Jawel!. Onderste steen onwrikbaar.
Fox hunter Pieter Omtzigt kaltgestellt. Leve het CDA ( het liefst in het hiernamaals)

Erdogan lands in Berlin, Journalists land in Prison
Erdogan opende de moskee de grootste moskee in Europa, de Ditib-Centrale Moskee in Köln-Ehrenfeld als bekroning van een staatsbezoek. Wat een vernederende vertoning. De diepe buiging die de Duitse regering voor de despoot maakte, heeft me vervuld met walging. Nog vernederender ging het niet. Een paar maanden geleden waren we nog nazi's en fascisten. In herinnering blijven de rode vlaggen, die hebben aangetoond waar de loyaliteit van de hier wonende Turken echt ligt, enkele uitzonderingen daargelaten. En een moskee als een atoomcentrale, die maar één ding uitstraalt: macht. En de boodschap dat er geen plaats is voor Duitsers. De Duitse regering had de bouw van deze moskee te allen tijde stil kunnen leggen omdat ze gefinancierd werd door een Turkse overheidsinstelling. Merkel speelt, zoals al langer geweten door de Europese volkeren, een smerig spel met de Europese bevolking. Een zwijgende Merkel die toekijkt en niets onderneemt wanneer een journalist uit de Bondskanselarij wordt verwijderd omdat hij een T-shirt draagt met een opschrift dat oproept tot persvrijheid in Turkije.

Steve Bannon's Movement
We hadden het al eerder gemeld: Steve Bannon gaat een stichting in Brussel opzetten om rechtse politieke groeperingen in Europa te promoten. Bannon hoopt dat zijn organisatie‘The Movement’ een rivaal wordt van George Soros ‘Open Society Foundation’ opgezet in 1984.
‘Soros is briljant’, zegt Steve Bannon tegen the Daily Beast website. ‘Hij is kwaadaardig maar hij is briljant’. Na zijn vertrek uit het Witte Huis in augustus vorig jaar heeft Bannon een aantal rechtse politici als Marine Le Pen, Alice Weidel (AfD), Viktor Orban (Hongarije) en Nigel Farage ontmoet. De nieuwe stichting zou denktankonderzoek, advies over communicatie en data targeting en enquetes verzorgen. Bannon plant ook om een supergroep binnen het Europese Parlement op te zetten. Die groep zou tot een derde van alle EP leden kunnen tellen na de verkiezingen volgend jaar mei.‘Iedereen is er over eens dat mei 2019 de grote strijd tussen het populisme en de partij van Davos (naar het World Economic Forum in Zwitserland) gaat worden. Dit zal een enorm belangrijke tijd voor Europa worden.’ Bannon meldt dat ‘rechtspopulistisch nationalisme de toekomst is van Europa na decennia van integratie’. Het Brexit referendum overwinning werd opgevolgd door de verkiezing van Donald Trump in de VS en de opkomst van de rechtse Matteo Salvini die vice-premier werd in Italië dit jaar. ‘Italië is het kloppende hart van de moderne politiek’. ‘Als het daar werkt dan kan het overal werken, zegt Bannon in The Independent.

Brussel
Zit helemaal niet te wachten op bindende bewegingen op rechts wat Steve Bannon met zijn The Movement beoogd. Dus pleit EU-commissaris voor Justitie en Gendergelijkheid (lekker belangrijk!) voor "slimme regulering van de media" oftwel censuur van alle kritiek op Brussel. Ze heeft er de pest over in dat de EU-"lijders" op de voorpagina's van de Britse kranten letterlijk "smerige ratten" worden genoemd naar aanleiding van de zeer moeizame Brexit onderhandelingen. En die andere rascommunist - dan heb ik het over Pierre Moscovici - kan niet wachten totdat de eurozone is omgevormd tot Sovjetachtige dictatuur. Het populisme in Europa moet voor eens en voor altijd worden bestreden. De Europese Unie moet een einde maken aan de nationale zeggenschap over de eigen financiën door een "eurozone begroting" op te stellen om de populistische politiek binnen de eurozone te vernietigen. Er is "meer vooruitgang in de Europese integratie" nodig om het populisme zoals dit de macht heeft gekregen in Italië, Hongarije en Polen, dat hij beschreef als "een grote bedreiging voor onze democratieën, voor de liberale democratieën, voor de rechtsstaat en voor de Europese waarden", de kop in te drukken.
En dat komt dan uit de mond van een aartscommunist die lid is van een ongekozen, anti-democratische commissie, die werkelijk alle officiële Europese verdragen en afspraken aan zijn laars heeft gelapt om de EU stapsgewijs om te vormen tot een federale, op Sovjet-achtige wijze gecontroleerde superstaat.
Bredero wist het al...het kan verkeren!

Leedvermaak
Eerste JSF (de vliegende Fyra) crasht tijdens vlucht in de Verenigde Staten...

Schenk maar in jongens ...ik kom d'r an !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van zondag 30 september 2018:

VVD 26, PVV 18(+1), GroenLinks 18, FvD 13(-1), PvdA 13, SP 13(+1), CDA 11, D66 9(-1), PvdD 8, DENK 7, CU 6, 50+ 5, SGP 3
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 1 week geleden - 4 jaren 1 week geleden #53107 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 23 september 2018


Peilingen
Wat schrijft Maurice de Hond? Dat de PVV zetels terug wint van Forum voor Democratie na de algemene beschouwingen. Uit de gisteren gehouden peiling blijken Wilders, Asscher en Dijkhoff het best gescoord te hebben. Pechtold en Baudet scoorden een stuk lager dan gewoonlijk onder hun eigen kiezers. Wilders en Asscher scoorden het hoogst onder de fractievoorzitters van de oppositie. Zelfs onder kiezers van FvD scoorde Wilders hoger dan Baudet. Asscher scoorde van alle fractievoorzitters het hoogst onder de eigen kiezers.

Slechts 39 procent van het totaal van de ondervraagden ziet de "Olifant in de Kamer" - de islam - en steunt het voorstel van Wilders om de islam in Nederland te weren uit het publieke domein. Bij de kiezers van VVD en CDA staat 41 achter dit voorstel.

57 procent van de Nederlanders vindt de alternatieve begroting van SP, GroenLinks en PvdA een verbetering t.o.v. het voorstel van de regering.

Hoewel een groot deel van de kiezers met Dijkhoff eens is dat er een duidelijke aanpak moet komen t.a.v. de probleemwijken, is maar 21 procent het eens met het voorstel tot hogere straffen in die wijken. Klassenjustitie nietwaar? Dijkhoff scoort wel het hoogst van de fractievoorzitters van de coalitie. Pechtold scoort als vierde. Zelfs onder de D66-kiezers wordt hij maar door 25 procent gezien als de beste van de vier fractievoorzitters van de coalitie.
U kunt alle ins en outs op uw gemak nalezen op Peil.nl

Prinsjesdag 2018
Nog een paar opmerkingen over Prinsjesdag. Ik hou het kort.

Systeem
Niemand vraagt zich af waarom er 80 miljard aan de zorg moet worden besteed. En 80 miljard aan sociale zekerheid. En dat deze bedragen volgens een aantal politieke partijen eerder te laag zijn dan te hoog. Niemand vraagt zich af of wij dan zo'n ziek en zwak land zijn, of dat er iets mis is met het systeem. Ik denk het laatste. Ik denk dat ons systeem totaal verrot is. Uitgewoond. Uitgeperst. Verkracht. Misbruikt. Ik las dat de winstgroei voor de laagstbetaalde werknemers is afgenomen, terwijl dit voor de beter betaalde werknemers is toegenomen.Dat betekent niets meer en niets minder dan dat de lonen minder stijgen bij de laaggeschoolden dan bij de hoger opgeleiden. Wat eigenlijk betekent: hoe harder je werkt, hoe minder je krijgt.
Daar bovenop komt de "positieve" inflatie die ook nog eens leidt tot een daling van de reële lonen. En alsof dat nog niet genoeg is hebben we ook nog een "regering" die de BTW op o.a. elementaire voedingsmiddelen met 50% gaat verhogen - ook een maatregel die voor hoger opgeleiden gunstiger uitpakt dan voor het werkvolk. Ik weet niet of u het met mij eens zult zijn, maar ik denk niet dat dit toevallig zo slecht uitpakt voor de lagerbetaalde werknemers, uitkeringsgerechtigden en de gepensioneerden: het is een bewust gekozen beleid van de "regering".

Ik had de afgelopen week wel willen brullen dat we alleen maar hebben ingeleverd! Nul-Uren-Banen. Gesloopte zekerheid. Krankzinnig makende studieschulden Flexibel werken. Omhoog schietende lasten. Uitgevente gasvoorraad. Leeggezogen oudedagsvoorziening. En dat alles om te betalen voor de hobby's van de oorloghitsers en andere beunhazen. We hebben massaal ingeleverd en we hebben er bullshit banen voor teruggekregen. Dat is een feit.

FNV
Waar was de vakbond? Waar was de FNV? Wat stelt die nog voor? Waar je als bestuurder (da's tegenwoordig een coördinator van ludieke acties!) niet aan je leden mag uitleggen waarom we al 40 jaar geen loosnverhoging hebben gekregen. En diezelfde bestuurders vieren nu een loonsverhoging van 2-3% als een succes. Terwijl dat niets meer is dan een magere correctie van de inflatie. Een begrip dat ook al niet wordt uitgelegd door FNV bestuurders (terwijl een groot deel van de bevolking niet weet wat een begrip als inflatie is... dat het geldontwaarding is). Maar volop tijd voor ludieke acties. En later vertrekken die bestuurders massaal naar de PvdA en richten ze de maatschappij in als "participatiemaatschappij". Dat is een maatschappij waar het bezitten van gezondheid niet langer een voorrrecht is, maar een plicht...dus ga d'r maar voor werken, met je verstandelijke en/of lichamelijke handicap. Dan breken wij de beschermde werkplekken in de sociale werkplaatsen af... Ook dat is een feit. Mijn hemel !

Maar wel wordt hemel en aarde bewogen om de dividendbelasting af te schaffen. Geen maatregel voor de gewone man, maar voor de grote institutionele beleggers. En die beleggers kunnen deze belasting gewoon verrekenen met de winst- en verliesrekening. De enige die last hebben van deze belasting zijn de beleggers die beleggen via trust constructies. En onder deze constructies vallen de grootaandeelhouders van Shell en Unilever. Wat opvalt is dat deze bedrijven de enige zijn die genoemd worden. Dusss...zou er geconcludeerd kunnen worden dat deze trust beleggers in hoge kringen gezocht moeten worden. De koninklijke families van Nederland...misschien van Groot-Brittannië? En heeft het dus minder van doen met het scheppern/behouden van een gunstig vestigingsklimaat maar met het doen spekken van super rijken ten laste van het volk.

Zoals de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt zei: “In de politiek gebeurt niets toevallig! Wanneer er iets gebeurt, kun je er zeker van zijn dat het op die manier was gepland”.
Immers: àls men het anders wilde hebben, dan was het wel gebeurd...

Islam
Voor wat betreft het voorstel van de PVV om de islam te weren uit het publieke domein...


Rutte antwoordde Wilders met dat afschuwelijke EU-dedain van hem dat hij op voorhand deze initiatiefwet van de hand wees. Rutte-III wil haar handen niet branden aan de migratiepolitiek. Hoe dat gaat? Zij laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) onderzoek doen naar de lange termijngevolgen van de migratiepolitiek...maar wel met een politieke opdracht dat het vooral NIET over de islam mag gaan. Dus onderzoek met een door het kabinet opgegeven uitkomst. Een "WODC'tje" zeg maar. Kicking the can down the road…..Après nous le déluge…. Na ons de zondvloed.

Geen beleid op woningmarkt, geen beleid voor wat betreft de werkgelegenheid noch inzicht hoe de samenstelling van de bevolking er dreigt uit te gaan zien. Dus vanaf nu kan Rutte nu ook elke discussie over de onderwerpen "islam" en "migratie" uit de weg gaan, zeggende dat hij eerste de resultaten van het onderzoek moet afwachten. Wilders had Rutte deze escape niet mogen gunnen. Maar ik heb makkelijk praten.

Op zoek naar democratie? Helaas, die is in Nederland nog uitsluitend te vinden in de naam van een paar politieke partijen.

Duitsland
Net binnengekomen...De voormalige chef van de Duitse inlichtingendienst BfV, Hans-Georg Maassen, wordt speciaal adviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zijn salaris blijft ongewijzigd. Dat zei Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer van de Beierse CSU na een coalitiebijeenkomst zondagavond in Berlijn.

Maassen raakte in opspraak nadat hij de echtheid van video’s waarin geweld van extreem-rechts was te zien, in twijfel trok. Maassen bedoelde naar eigen zeggen dat niet was bewezen dat klopjachten op buitenlanders te zien waren op de beelden, zoals was beweerd. Met het compromis van vanavond is een belangrijk strijdpunt tussen CDU, CSU en SPD bijgelegd.


Kom, we gaan wat drinken. Doet u mee? Proost ! PROOST !

Krijgt u van mij nog de gehele peiling van zondag 23 september 2018:

VVD 26, GroenLinks 18, PVV 17(+2), FvD 14(-2), PvdA 13(+1), SP 12(-1), CDA 11, D66 10, PvdD 8, DENK 7, CU 6, 50+ 5, SGP 3
Bijlagen:
Laast bewerkt: 4 jaren 1 week geleden door katertje. Reden: afbeelding

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 2 weken geleden - 4 jaren 2 weken geleden #53060 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 16 september 2018

Peilingen
Vandaag lezen we bij Maurice de Hond dat het Forum voor Democratie de PVV voorbijstreeft en met 16 virtuele stoeltjes de derde plaats opeist in de peilingen. Lili & Howick hebben een behoorlijke dreun uitgedeeld aan D66, dat virtueel gehalveerd is sinds de verkiezingen. De gebeurtenissen rondom het niet-uitwijzen van de twee Armeense kinderen hebben het negatieve gevoel onder een fors deel van de D66- en CDA-kiezers over de regeringsdeelname verder aangewakkerd. De resterende achterban is Rutte III razendsnel beu aan het worden.
D66..wat staat die láág!
Vorige week wilde ruim de helft van de CDA- en D66-kiezers dat het kabinet tot 2021 blijft zitten. Nu is dat nog rond de 45 procent. Bij alle Nederlanders is dat percentage met 5 procent gedaald naar 34 procent. Het laagste cijfer sinds het aantreden van het kabinet.
Zelfs van de D66-kiezers, die nu nog steeds aangeven D66 te stemmen, wil nog maar 60 procent dat het kabinet de rit uitzit. Dat was vorige week 76 procent.
We zien bij de peiling van politieke voorkeur dat D66 weer een zetel gedaald is. Nu naar 10 zetels, de laagste score in ruim 8 jaar. Daarmee lijkt deze partij in een vergelijkbare positie gekomen te zijn als de PvdA bij de vorige regering.

CDA en VVD verzwakken
Maar Maurice de Hond ziet ook het CDA per saldo fors verliezen, terwijl de CDA-kiezers juist in meerderheid de positie in namen, dat Lili en Howick wel uitgezet hadden moeten worden. Ook de VVD is wat aan het verzwakken. Het enthousiasme voor de regering neemt ook bij hen wat af. 78 procent wil dat het kabinet 2021 haalt. Bij het aantreden van het kabinet was het 93 procent. We zien ook 1 zetel minder bij de PVV, terwijl GroenLinks, SP en DENK elk 1 zetel stijgen. Die stijgingen komen niet zozeer door electorale overgangen in de richting van die partijen, maar meer doordat bij VVD en CDA steeds meer kiezers aangeven niet te weten op welke partij te stemmen, terwijl bij de drie genoemde partijen die winnen dat amper het geval is.

Vluchtige observatie
Van de 150 zetels zitten er maar 31 bij de echte rechtse partijen die nog het verschil kunnen maken. Is maar een armzalige 20 procent. Dus, kort door de bocht zou je kunnen stellen dat ongeveer 80 procent van de Nederlanders momenteel tevreden is met zoals het nu allemaal gaat in Nederland. Ik word hier toch behoorlijk droevig van....Tevreden met hoge belastingen, ( de afschaffing van de dividendbelasting komt vroeger of later op het bordje van de burger, ik denk eerder vroeger), hogere Onroerende Zaak-belasting, 50 % hogere BTW op artikelen eerste levensbehoeften, hogere energierekening, hogere zorgpremies, massa-immigratie, belabberde veiligheid burgers en sta d'r niet van te kijken dat er een "Soli-taks" komt om de schade aan woningen die rupsje Nooit Genoeg met de gaswinning heeft veroorzaakt, te financieren. En er dan nog 1,5% op vooruitgaan? Eerst zien dan geloven

Maar ja, de meeste mensen komen niet verder dan het NOS-journaal en/of Volkskrant, Trouw.
Hebben geen flauw benul van de corruptie binnen de VVD, het morele verval van D66 en de absolute leegheid achter de one-liners van GroenLinks. Die stemmen op een strak geregisseerd verhaal tijdens de verkiezingen en vragen zich het jaar erna af waarom ze weer 20 euro minder per maand te besteden hebben. Zal wel door de Russen komen, toch?

Absurdistan
Flagrante leugens, halve waarheden, spin, blinde vlekken en snoeiharde propaganda die de vrede, veiligheid en welvaart in de wereld bedreigen.Mensen liegen, suggereren, manipuleren, of geven te goeder trouw onjuiste informatie door. We begrijpen soms niet wat er tegen ons wordt gezegd, en trekken de verkeerde conclusies. Mensen bemoeien zich met zaken die ze niks aangaan. Dat is een ergernis, en bron van frustratie. In extreme gevallen leidt het tot oorlog en vervolging van groepen die geen kwaad in de zin hadden, en geen bedreiging vormden.

Leugens
De oorlog tegen Irak was gebaseerd op doortrapte, welbewuste leugens over Weapons of Mass Destruction. Halbe Zijlstra was nooit in de 'Datsja' waar Poetin zijn plannen ontvouwde over een herstel van Rusland als wereldmacht, en Poetin sprak daar niet over op de wijze waarop Zijlstra het aan ons verkocht, maar de media namen zijn woorden klakkeloos over, en die muffe geur is blijven hangen. En de hulp van Nederland aan Al Qaeda, waarover de regering de Tweede Kamer nu "vertrouwelijk" heeft voorgelicht, omdat het een Staatsgeheime operatie betreft.

De lijst met leugens, halve waarheden, disinformatie en verzwegen feiten is oneindig lang. En elke dag komen er nieuwe leugens bij. Als iemand er op wordt afgerekend, blijkt steeds weer dat iedereen het al veel langer wist. Politici en andere belanghebbenden die een ander pootje lichten om er zelf beter van te worden. Of om de burger een rad voor ogen te draaien, door te doen alsof men transparantie voorstaat, en af wil rekenen met het verleden. En vervolgens vinden we degene die loog over Weapons of Mass Destruction in Irak terug bij de 'Raad van Commissarissen' van ING, en zijn we verbaasd als die club zich blijkt te hebben beziggehouden met Witwas-praktijken.

De lijst is zonder veel moeite uit te breiden tot een onleesbare, nagenoeg eindeloze opsomming van inmiddels bewezen leugens. Denkt u echter niet, dat nu iedereen de schellen van de ogen zijn gevallen en degenen die in een vroegtijdig stadium onderkenden dat er iets gruwelijk mis was, en wat het gevaar was van die leugens, ook de erkenning krijgen die hen toekomt.
Bejje belazerd, we gaan vrolijk door met nepnieuws te verspreiden. Waar de via tal van kanalen gesubsidieerde MSM in ons deel van de wereld hun neus ophalen voor RT, omdat die zender geld krijgt van het Kremlin, hoor je niemand van die blaaskaken reppen over het financieren van de Nederlandse Publieke Omroep door de Nederlandse staat. Net deze week schooide "Hilversum" er nog maar weer eens 40 miljoen overheidsbijdrage bij. Gaan ze vertier voor maken. Is in trek bij de kijkers.

Pot verwijt de ketel
Maar de Russische Nieuwszender RT is Hubert Smeets een doorn in het oog. Hebt u hem gezien bij Nieuwsuur? Opmerkelijk hè, zoals die Smeets kan uitvaren tegen RT. Feit is dat steeds meer mensen RT bezoeken vanwege de feitelijke berichtgeving daar. Onvermoeibaar betoogt hij opnieuw en opnieuw dat we de berichtgeving op RT niet moeten geloven...RT is een door het Kremlin betaalde propagandazender. Pathetisch gevalletje 'Pot-verwijt-de-Ketel'.
Om Russische propaganda te bestrijden heeft NRC met de hulp van Bert Koenders (daar is ie weer!) een paar jaar geleden zelfs een speciale krant opgericht: "Raam op Rusland". En NRC's Ruslandhater Hubert Smeets is daar voor vrijgemaakt. Het kost de Nederlandse overheid een paar lieve duiten. Maar ja, weet u, is allemaal goed besteed geld hoor. Want door die negatieve artikelen over Rusland kan het zo maar gebeuren dat een NAVO-kopstuk met van die gordijnkwasten op zijn schouders bij een receptie zo maar een kwartier lang met je wilt praten..!!!

Al-Qaeda
Maar goed, laten we bij het leveren van spullen aan die terroristische organisatie in Syrië blijven, die opereert onder een andere naam, maar eigenlijk gewoon Al Qaeda is. Inmiddels heet het dat er spullen "terechtgekomen zijn bij". Maar ze zijn gewoon geleverd. En Ko Colijn breekt namens de wapenlobby in de Raam-op-Rusland-krant alweer een lans voor de "mantel der liefde". Allemaal niet zo erg.... We moeten niet overdrijven....

Maar die organisatie staat gewoon op de internationale lijst met terroristische organisaties. Waar blijf je dan met je waarheid? En dat is het probleem voor Colijn, Smeets en al die andere journalisten en wetenschappers verbonden aan NAVO-Thinktanks. Poetin zegt: Terroristen. Bom erop als ze niet ontwapenen, en geen zin hebben in onderhandelingen. Anders kom je niet van die Sharia-rechtbanken en terreur af. Trump zegt: Dit heb ik beloofd aan de kiezer, en dat voer ik uit! De 'Real Reporters' begrijpen dat niet. Het is niet hun wereld. Maar wel die van de meeste mensen in de ware wereld.

# Skripal-gate
De ontwikkelingen rond de # Skripal-gate. Daags nadat twee Russen die in Salisbury waren toen de Skripals in aanraking kwamen met een neurogif, in een interview tegenspreken dat ze ook maar iets te maken hebben met die zaak, en dat ze vaker naar Europa reizen, veelal naar Zwitserland, brengt de Raam-Op-Rusland-krant, NRC, het nieuws dat eerder dit jaar twee Russische spionnen in Nederland zijn tegengehouden die de intentie hadden in Zwitserland een laboratorium te 'hacken' waar het OPCW stoffen laat onderzoeken na verdenking van het gebruik van gifgas.

Niet te verifiëren, is nog zacht uitgedrukt. De MIVD die de twee onderschept zou hebben in Den Haag, onderweg naar Zwitserland (?!?), heeft geen commentaar. Waaruit die "intentie" zou blijken wordt niet duidelijk. En waarom zou je een laboratorium willen 'hacken' dat geacht wordt volledig transparant haar bevindingen te delen met de hele wereld, in de strijd tegen de verspreiding en het gebruik van chemische wapens? Informatiewaarde? Nul-komma-nul. Maar het valt keurig in het schot waar de 'Raam-op-Rusland-krant' geen begin van interesse heeft in waarheidsvinding waar het Rusland betreft, maar dag in, dag uit, loopt te stoken. Op een wijze die herinnert aan de manier waarop de Duitsers werden klaargestoomd voor wat uiteindelijk zou uitmonden in de Tweede Wereldoorlog, en de Holocaust. En alle Mainstream Media nemen het klakkeloos over.

Op mij maakt het vooralsnog een Alle Hens aan Dek-indruk, om het Britse Skripal-verhaal te redden, nu er eerder meer, dan minder vragen komen over de Official Time Line. Dat Bellingcat nu ook haar masker laat vallen, en laat zien een Intelligence Insider te zijn die vecht voor de Britse geheime dienst, en samenwerkt' met door het westen opgezette "loketten" in Rusland, met Rusland praktisch nog als enige target van haar journalistieke bedrijvigheid, geeft mij eveneens het gevoel dat het water Londen nu tot de lippen staat.
Geduld is een schone zaak.

Nemen we een drankje? PROOST ! Op uw gezondheid !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van zondag 16 september 2018

VVD 26(-1), GroenLinks 18(+1), FvD 16, PVV 15(-1) SP 13(+1) PvdA 12, CDA 11, D66 10(-1) PvdD 8 DENK 7(+1) ChristenUnie 6, 50+ 5, SGP 3
Laast bewerkt: 4 jaren 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 3 weken geleden - 4 jaren 3 weken geleden #53013 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 9 september 2018

Peilingen
We zien een verdere verzwakking van de regeringspartijen. In de afgelopen 8 weken daalden de regeringspartijen 6 zetels, terwijl in de 2 maanden daarvoor er juist een stijging was met dit aantal. Deze week daalt de VVD 2 zetels (naar 27) en D66 1 zetel (naar 11). Die score is de laagste score van D66 in 8 jaar.Ook het CDA staat op 11 zetels en daarmee zijn D66 en CDA de grootste verliezers van de coalitie.

Iedereen is klaar met Alexander Pechtold, het vertrouwen van de kiezers in hem keldert. Meer dan de helft van de kiezers vindt dat nu de kwestie Anne Lok in de openbaarheid is gekomen, Pechtold er nader over dient te verklaren. Let wel...de peiling is gehouden voordat bekend werd dat de twee Armeense kinderen mochten blijven.

Nadat vorige week Maurice de Hond beschreef hoe de positie van Rutte onder de kiezers verzwakt is, wordt in het rapport van deze week getoond dat dit ook het geval is met Alexander Pechtold. Toen hij tussen 2006 en 2017 in de oppositie zat scoorde hij in de vertrouwenscijfers van de fractievoorzitters altijd bij de eerste 3. Inmiddels is hij gedaald naar de 10e plaats. (In april was dat al de 9e). De afgelopen week zorgde voor een gemiddelde daling van zijn vertrouwensscore van een half punt en onder D66-kiezers met meer dan een heel punt. (pdf)

Er zijn ook vragen gesteld over politici en privacy. We zien dat de meningen daarover sterk verdeeld zijn, ook naar politieke voorkeur. 43 procent vindt dat wat een politicus privé doet buiten de publiciteit moet blijven. Tweederde van de D66 kiezers vindt dat en bij PVV en FVD maar een klein deel.
Ik denk echter dat als de persoon in de publiciteit Geert Wilders was geweest, dat die scores dan andersom zouden zijn…
Alles na te lezen op Peil.nl

Pechtold
Pechtold is corrupt. Niet kortelings geworden. Hij was het al heel lang. Ik refereer met name aan zijn wethouderschap in Leiden. Gewetenloos. Idealen? Oudere mensen, daar moeten we zo snel mogelijk vanaf(voltooid leven). Grondrechten van burgers worden met voeten getreden (donorwet). Fort Europa wordt NU opgetuigd om migranten tegen te houden (prima hoor, daar niet van) maar wel nadat hij eerst antimigratiepolitici verketterde. Dat hele D66 lijdt aan betonrot. Hahaha, herinnert u zich Kees V en de sleepwet nog? Dat bedoel ik dus..!
D66 is nu net zo'n naargeestige cynische, corrupte bak ellende als de VVD. Alleen nog een stuk hypocrieter.

Twitter ontploft
Gelegenheidsmoralist
Pechtold claimde gistermiddag op Twitter de goede afloop van de bizarre affaire rond de twee Armeense kinderen Lilli en Howick.
A.Pechtold
"Ik ben blij met het besluit dat # howickenlilli mogen blijven. Het welzijn van de kinderen dreigde vandaag in gevaar te raken, dat staat uiteindelijk voorop. Ik hoop dat de kinderen rust gegund wordt. En roep het kabinet op: laten we lessen trekken!
15.42 - 8 sep/. 2018

De man die eerst mede-verantwoordelijk was voor de maandenlange nachtmerrie van de kinderen was niet de aangewezen persoon om daarna mooi weer te spelen en er nog trots op te zijn ook. ‘s Morgens had de politie de bevolking nog opgeroepen hen te helpen bij de jacht op de twee, aan het begin van de middag ging de regering om een mochten de twee blijven. Toen Pechtold vrijwel onmiddellijk op twitter daar zijn tevredenheid over neerschreef werd hij in de uren daarna neergesabeld. Er volgde een groot aantal uitermate negatieve tweets. ‘Opportunisme en hypocrisie: Pechtold is de personificatie,’ aldus een twitteraar. Hij was niet de enige sinds zaterdagmiddag.

Pia Dijkstra, de vermoedelijke opvolger van Pechtold, maakte de publicitaire ramp voor de Democraten compleet door – op Twitter – de kritische twitteraars de les te lezen. Ook zij kon rekenen op hoon

Wat is Nieuws
De aanvallen op minister Blok, die een keer niet met meel in zijn mond sprak; een lid van het koninklijk huis die een baard heeft, relletjes in de omroepwereld, een Nederlandse zangeres die meedoet aan America has got Talent, het interesseert mij de rozen, maar is in Nederland nieuws. Of mevrouw Grace een "doorgestoken kaart" spelprogramma in de Verenigde Staten wint, die niet gaat over de vraag of je talent hebt , of niet, maar of je een tranentrekkend verhaal bij je kunstje kunt bedenken, zo meldde de "mediaspecialist" En mevrouw Grace mag dan een single mother zijn, maar er was ook iemand die de ziekte van "Tourette" had, dus of mevrouw Grace kans maakte...?

Betekenisloze schermutselingen, gelardeerd met paniek-spijs. Een media-deskundige, die het item over die baard had, en wie er buiten die Royalty nog meer gesignaleerd waren met baard de afgelopen jaren, liet tussen neus en lippen door vallen dat de kijkcijfers over de hele linie wat terugliepen.
En ik begrijp waarom.
Zoals ik ook begrijp waarom het geweldig goed gaat met de criminaliteitscijfers, terwijl er geen dag voorbij gaat of er wordt weer ergens iemand neergestoken, of doodgeschoten. Maar dat wilt u niet weten. U wilt de vakantiekiekjes zien van een verre neef, of een 'ondeugende' selfie van uw tiener op het toilet. Of dat de spits van uw favoriete voetbalclub goed kan koken.

Een jaar geleden noemde de Amerikaanse overheid Idlib de Grootste Vrijhaven voor Al Qaeda sinds 9/11, nadat regelingen waar Washington en Brussel, alsmede de VN op aandrongen, hun "rebellen" een vrije aftocht gaven uit de door het Syrische leger heroverde gebieden en steden, om onnodig bloedvergieten te voorkomen. Wat dat met minister Blok, Alexander Pechtold, of de muzikale show van Albert Verlinde te maken heeft ? Niks. Helemaal niks. Het heeft ook niks te maken met marmotten, paardjes, zielige hondjes, of de baard van enige 'BN-er'. Het heeft ook niets te maken met het circus en de "soft coup" in het Witte huis

Wat ik bedoel te zeggen: de levensgevaarlijke escalatie in Syrië rond Idlib ontgaat ons. Totdat de "Alles-Bubbel" klapt of de Derde Wereldoorlog ons in de kuif pikt. Ja, da's dan wel vervelend, maar in ieder geval weet u dan wel alles wat er te weten valt over minister Blok, de strapatzen van Pechtold, de relaties van mevrouw Grace, en wie het met wie in de omroepwereld doet. Gokje blijft wie nou die "Bubbel" niet zag aankomen, en/of ons de Derde Wereldoorlog binnenloodste. Was dat nou Trump? Of toch de "Deep State" ?


WW-III
"Wel, is dit dan oorlog? Moeten wij niet een goed heenkomen zoeken? Jazeker, is dit oorlog. De tekenen zijn niet mis te verstaan. Waar je nu naar kijkt en luistert moet jou de indruk geven dat de zaak volledig onder controle is. Dat oorlog een begin en een eind heeft en dat er mensen zijn die bepalen wat wanneer gebeuren gaat. Dat oorlog, als puntje bij paaltje komt, een zaak is die draait om gezond verstand. Net zoiets als het terugdringen van het begrotingstekort of het aangeleggen van een windmolenpark. Vandaar dat de term "gezond verstand" zo vaak opduikt in die interviews. In al die vraaggesprekken en analyses wordt ook de waangedachte gepropageerd dat alles nu anders en veel beter is als honderd jaar geleden.
We verkeren in een win-win-situatie vergeleken met die stommelingen uit de 20e eeuw. In feite zijn we immers niet aan het oorlogvoeren maar verdedigen de wereldvrede. Hier komt dus ook de kwestie van loyaliteit om de hoek kijken. Aan wiens kant sta jij? Geen verstandig mens kan tegen de wereldvrede zijn, toch?
Zo komt oorlog weer een stapje dichterbij en naar Nederland zelf. Zo beginnen ook de pogroms: het contact met de oosterbuur verdwijnt helemaal en mensen met een Russische achtergrond gaan uit hun huizen gehaald worden. Maar op een gegeven moment verstomt alle ketelmuziek van de media. Dan begint de echte oorlog. In een wereld waarin oorlog alle verbindingen en gemeenschappen al heeft vernield en er geen landkaarten en strategieën meer zijn, noch politici om je te vertellen welke richting we uitgaan. Dan ben je in een wereld die ook zonder moraal is. Dan ben je je eigen God, die helemaal alleen moet bepalen wat goed en slecht is en op wie je nog zou kunnen vertrouwen. Midden in de echte oorlog is de wereld teruggedrongen tot een enkele vierkante meter en is ie vol vijanden.
Ik hoop maar dat jij dan nog naast me staat...."

U krijgt van mij nog de gehele peiling van zondag 9 september 2018:

VVD 27(-2), GroenLinks 17(+1), PVV 16, FvD 16, PvdA 12(+1), SP 12, CDA 11, D66 11(-1) PvdD 8(+1), CU 6, DENK 6, 50Plus 5, SGP 3
Laast bewerkt: 4 jaren 3 weken geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 1 maand geleden - 4 jaren 1 maand geleden #52964 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 2 september 2018

Peilingen
Geen verschuivingen in de politieke stand van het land bij Maurice de Hond deze week. Maarrr...De Hond heeft niet stil gezeten, eg nie, hij heeft namelijk ontdekt dat het vertrouwen in Rutte nog nooit zo laag is geweest als nu. Tja, hoe zou dat nou komen? Ho!, wacht even, even verder lezen. Dat gebrek aan vertrouwen geldt niet voor de eigen VVD-achterban. Die blijken gewoon hartstikke blij met Rutte! Waarschijnlijk omdat hij hun politieke wensen en wensjes zowat één op één verwezenlijkt. Subsidietje hier, subsudietje daar. Beetje voorkennis delen. Snel bedrijfjes oprichten en binnenlopen. Maar goed, overall hebben kiezers weinig vertrouwen meer in dit kabinet en geven aan dat ze in de Eerste Kamer graag de meerderheid van deze coalitie ziet verdwijnen. Kijk mensen, en daar kunt U nu eens daadwerkelijk iets aan doen, namelijk op de juiste partij stemmen.

Duitsland
Hadden de Duitsers dat vorig jaar ook maar gedaan. Nu zitten ze wederom met de vreselijke Exterminator opgescheept. Chemnitz! Wanneer je kijkt naar de beelden van de massale demonstraties in het Duitse Chemnitz, na de moord op een autochtone 35-jarige Duitser door een criminele afgewezen asielzoerker, is het alsof je naar een film kijkt uit de jaren dertig. Er schijnt iets gebroken te zijn bij de Duitsers, een rode lijn overschreden. Het slachtoffer maakte deel uit van een groepje mannen dat probeerde een verkrachting/aanranding van een vrouw te voorkomen. Beangstigende ontwikkelingen. En hoe tolerant je ook bent op een bepaald moment komt de stoom je oren uit als je wéér eens leest dat een Westerse blanke vrouw is verkracht of aangerand door een groep moslimmannen, die vervolgens op allerlei manieren uit de wind worden gehouden. Dit soort dingen, het verbergen van de waarheid, is iets dat bij steeds meer burgers in het verkeerde keelgat schiet en zoveel Duitsers woedend maakt. Pas veel later, als er geen ontkennen/ontkomen meer aan is, wordt bekendgemaakt dat de daders een Syriër en een Irakees zijn.

Wanneer dan vervolgens de vlam in de pan slaat, wordt er alles aan gedaan om dat soort berichten zover mogelijk bij de bevolking vandaan te houden. En als er dan over wordt bericht, hoor je - om het andere woord - de uitdrukking “rechts extremist”, of “(neo) Nazi”. Daarbij wordt bewust het beeld gecreëerd dat “normale mensen” niet de straat zijn opgegaan omdat ze het spuugzat zijn, maar dat het slechts een uitwas is van extremisten.

Volkskrant
En wij doen mee hoor! Natuurlijk doen wij mee. Ha, lekker stemming maken. De Volkskrant vliegt er op als een bok op de haverkist: "(..) Extreemrechtse groeperingen hielden vervolgens klopjachten op buitenlands uitziende mensen." Goed hè? Echt Volkskrant Terwijl je op de beelden in de video's kunt zien dat het gewone mensen zijn die de straat op gaan, die niet gewelddadig zijn, die niet jagen op mensen met een buitenlands uiterlijk, maar wel zo worden afgeschilderd in veel mainstream publicaties.
Is geen toeval hoor...het is geheel volgens plan. Het plan voor het ontwrichten van de Europese bevolking en het oude continent uiteindelijk te doen bevolken door een subras, werd al in 1925 geschreven door Kalergi, de held van de Europese Unie. Maar de krantenmannen/-vrouwen politici, denktanks en hun fellow-travellers, kortom al die idioten die de bevolking op zo'n schandalige manier misleiden denken echt dat wanneer de burgeroorlog in Europa uitbreekt zij een vrijgeleide en onderdak krijgen van de "elite" . Bad Luck !

Afschaffing dividendbelasting
Issie weer !Daar is iets mee aan de hand hoor! Ik bedoel, als zelfs de aandeelhouders over wie dit gaat al duidelijk gemaakt hebben dat het niet doorgaan van die afschaffing voor hun geen enkel probleem is en geen punt van discussie is...dan is het toch verdacht dat die Rutte doordramt? nos.nl/artikel/2247304-britse-beleggers-...videndbelasting.html
fd.nl/ondernemen/1267361/brede-steun-bed...lan-rutte-blijft-uit
Stond in geen enkel verkiezingsprogramma. Kiezers hebben zich er niet over kunnen uitspreken.Jaja, staat in het regeerakkoord. Maar ben ik nou gek? Partijen krijgen toch een mandaat op grond van hun verkiezingsprogramma en niet op grond van het regeerakkoord, of zie ik dat verkeerd?

Rutte de grote promotor (en Unilever lobbyist, hij werkte daar maar liefst 10 jaar!!) liet weten dat e.e.a goed is om grote beursgenoteerde bedrijven hier te houden en de kans om met deze maatregel bedrijven uit het buitenland te lokken.Deskundigen hebben uit en te na de argumenten van Rutte onderuitgehaald en zelfs grote bedrijven stellen dat dit geen reden is om hier te blijven dan wel zich hier te vestigen ( zie de links)

Intussen lijkt het alsof Rutte werkelijk zijn verstand is verloren. Hij durfde te stellen dat hij niet weet of de afschaffing van deze belasting, die de belastingpot jaarlijks rond de 2 miljard zal kosten, wel werkt.Sterker nog hij durfde te stellen dat het een bizarre maatregel is en zei dat het een 'vreselijk vervelende maatregel' is. Maar...waarom dan die "vreselijk vervelende maatregel doordrammen?

"Dividendbelasting: niet ten halve gekeerd, maar ten hele gedwaald"
Hebt u de column van Bas Jacobs "Dividendbelasting: niet ten halve gekeerd, maar ten hele gedwaald" op Follow the Money gelezen? Moet u echt doen!
Bas Jacobs heeft gekeken naar het interview van Unilever-topman Polman bij de NOS afgelopen vrijdag. Polman stapelde daarin fout op fout. Jacobs ontleedt een aantal uitspraken van Polman, en legt kort en krachtig uit waar de ceo de plank missloeg. De kogel is door de kerk. De dividendbelasting wordt afgeschaft. Zo is afgelopen donderdag door het kabinet besloten. Alleen de Eerste Kamer kan het voorstel nog blokkeren. Maar dan moeten ze het hele belastingplan wel afschieten.
Paul Polman, CEO van Unilever, zagen we eerder die dag bij de NOS om de afschaffing nogmaals te bepleiten. Ongetwijfeld was de oproep bedoeld voor Alexander Pechtold en Gert-Jan Segers om ze het laatste zetje te geven. Wat Polman zei was nogal onthutsend. Polman: ‘Het is een dubbele belasting, andere landen hebben het niet.’
Hoe komt hij hierbij?
Ten eerste, vrijwel alle OESO-landen hebben wél een dividendbelasting voor buitenlandse aandeelhouders, in tegenstelling tot wat Polman beweert.(zie Follow the Money voor een opsomming van de landen die de belasting kennen, zo'n stuk of 30). Het land dat geen dividendbelasting meer heft, het land waar Polman het vermoedelijk over heeft, is het Verenigd Koninkrijk.
Ten tweede, de dividendbelasting is juist vaak geen dubbele belasting. Ook daar verdraait Polman de werkelijkheid. Landen maken internationale afspraken om te voorkomen dat aandeelhouders twee keer belasting moeten betalen. In de meeste landen kunnen aandeelhouders daarom hun in Nederland betaalde dividendbelasting verrekenen met hun eigen belasting, zoals de OESO-modelverdragen ook aanbevelen.
De meeste buitenlandse aandeelhouders hebben daarom geen last van de Nederlandse dividendbelasting; alleen buitenlandse overheden. Wat in Nederland al is betaald, hoeven die aandeelhouders namelijk niet in eigen land nog eens te betalen. Dit is waarom het gros van de 2 miljard in de schatkisten van buitenlandse overheden verdwijnt. Immers, als buitenlandse aandeelhouders minder aan de Nederlandse overheid betalen, doen ze dat meer aan hun eigen overheid. Een ruwe inschatting is dat het om ongeveer driekwart van het totaalbedrag kan gaan, zie SOMO. Oftewel zo’n 1,5 miljard euro. Dit bedrag moet met een korrel zout worden genomen. Precieze schattingen zijn er niet.
De dividendbelasting is nuttig omdat Nederland via de achterdeur buitenlandse overheden kan belasten. En dat zonder economische schade aan te richten, omdat buitenlandse aandeelhouders niet méér belasting hoeven te betalen dan ze al deden. Bijkomend voordeel is dat, als buitenlandse aandeelhouders hun dividendinkomsten voor hun eigen fiscus verzwijgen, ze toch altijd belasting betalen.Maar in welk land kan de in Nederland betaalde dividendbelasting weer niet worden verrekend? Het VK natuurlijk.....
Lees verder op:
www.ftm.nl/artikelen/ten-hele-gedwaald-m...l&utm_source=twitter

Prinsjesdag
Nog een paar weekjes wachten, en dan staat het Kabinet-Rutte III grandioos voor paal. Geen goednieuwsmachine die het falen van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie beter in beeld kan brengen dan de genante berekeningen die de regeringspartijen zélf maakten. Want ondanks dat de economie draait als een tierelier, blijken werknemers daar op zeer teleurstellende wijze niets van te merken. Hun lonen stagneren, terwijl de prijzen om hen heen stijgen met de snelheid van het licht.
Rutte is op z’n best als hij goed nieuws te verkopen heeft. Al twaalf jaar lang probeert hij ons ervan te overtuigen dat de beste jaren van Nederland nog in ons vooruitschiet liggen als we maar bereid zijn daar hard genoeg voor te willen werken. Dat wij een handelsland bij uitstek zijn en dat als geen andere natie ter wereld kunnen omzetten in geweldige economische groei en prachtige salarissen. Het verkopen van succespraatjes, dát is de kracht van Rutte. Maar alle mooiweerverhaaltjes van de premier ten spijt gaat het in de economie lang nog niet allemaal over rozen. En dan met name bij de mensen van wie Rutte wil dat zij de volgende verkiezingen weer op de VVD stemmen. De lonen stijgen namelijk helemaal niet, ondanks de economische voorspoed. En dat is toch wel een serieuze deuk in het promoverhaaltje dat de premier hoopt te kunnen afsteken. Het roept de vraag op of de regeringscoalitie op 18 september zonder noemenswaardige loongroei toch fraaie koopkrachtplaatjes weet te presenteren. Wordt lastig, denken ze. Maar hé, kom op zeg, papier is geduldig ! En als je maar vaak genoeg liegt valt de leugen niet meer op. Een van de middelen die de overheid heeft om het loon toch nog wat op te krikken is een belastingverlaging op arbeid. Door minder belasting te betalen hou je namelijk meer over van je loon om uit te geven.Maar dat wapen heeft dit kabinet, met een verlichting van zo'n 6 miljard euro, al ingezet.

If the world should stop revolving….
Mijn hemel, wat voor wereld is dit? We leven in tijden waarin we landen "bevrijden" door ze uit te leveren aan ISIS en Al Qaeda; we brengen vrede door mensen plat te bombarderen en van het dak te gooien; het gebruik van gifgas uit te bannen door het te fabriceren; of criminaliteit te bestrijden door verdovende middelen te produceren. Ik vermoed dat het aan mij ligt. Niet goed genoeg van vertrouwen. Niet goed geprogrammeerd. En weet u, dat verder kijken dan je krant lang is, is ook niet goed voor een mens !!

Hier wil ik het bij laten...heb er dorst van gekregen.. Doet u mee? Op uw gezondheid ! PROOST !

Rest mij nog u de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 2 september 2018 te geven
VVD 29, GroenLinks 16, PVV 16 , FvD 16, D66 12, CDA 11 , SP 12, PvdA 11, PvdD 7, ChristenUnie 6, DENK 6, 50Plus 5, SGP 3
Laast bewerkt: 4 jaren 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 1 maand geleden - 4 jaren 1 maand geleden #52914 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 26 augustus 2018


Peilingen
FvD en PVV staan op winst in peiling van Maurice de Hond. Onder invloed van de dividendbelasting-discussie is een verdere verzwakking van CDA en D66 waarneembaar.
De sleutelvraag zal zijn in welke mate partijen buiten dit zevental erin zullen slagen de kiezers die zich niet meer thuis voelen bij die zeven partijen aan te trekken.
Vier partijen die een ander resultaat laten zien dan vorige week: PVV, FvD, D66 en CDA. Rutte maakt coalitiepartijen D66 en CDA kapot.
www. Peil.nl

Afschaffing dividendbelasting
Gert Jan Segers van de ChristenUnie heeft het er maar moeilijk mee. Zijn achterban is faliekant tegen afschaffing. Het brengt de ChristenUnie leider in gewetensnood. En omdat een ongeluk zelden alleen komt, twittert voormalig PvdA-corifee Jacques Monasch: "Het punt is @GertJan Segers, dat wie de afschaffing # dividendbelasting steunt in deze tijd, moreel failliet is. Kom niet, nooit meer aan met praatjes over wat goed is of zou zijn richting anderen. Je bent elk moreel gezag kwijt. "
Dan denkt u natuurlijk, mooi, dat hebben we weer gehad, de afschaffing is van tafel. Maar dan heeft u buiten de Calvinistische @GertJan en het Nieuwe Testament gerekend. In het Nieuwe Testament staat duidelijk: “De overheid draagt het zwaard niet tevergeefs.” Als puntje bij paaltje komt, gaan gereformeerden niet gauw tegen de besluiten van de wettige overheid in. Dus is @Gert Jan de Nederlandse Pontius Pilatus:Ik was mijn handen in onschuld!
Dan kunt u natuurlijk wel heel bij de hand gaan doen en opmerken dat @GertJan Segers grote rol gespeeld heeft bij de totstandkoming van dit kabinet, van deze overheid, en hij er op dat moment voor had moeten zorgen dat zwaard niet tegen hoeven te komen. Maar @GertJan zag toen kennelijk geen graten in de "omgekeerde Robin Hood"-rol. Tot nu zijn achterban begon te piepen.

Laatste avondmaal
Maar @GertJan is niet voor één gat te vangen. We hebben ook nog Jezus Christus. Na het laatste avondmaal trok hij zich even terug en deed het volgende gebed: “Vader als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals U het wilt.” Wat later die avond herhaalde Jezus zijn smeekbede: “Vader, als het niet mogelijk is dat deze drinkbeker aan mij voorbij gaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren, zoals U het wilt.” Weldra verscheen Judas ten tonele en we weten allemaal hoe het afliep.

Duitsland
In Duitsland leeft en woont ook zo'n Judas. Het is Bild redacteur Daniel Böcking. Deze fijn-christelijke man zit met een gewetensvraag.
"Darf man sich freuen, dass Syriens mörderische Mutter Krebs hat?" En zo gaat hij nog een beetje verder. Over haar schoonheid, dure smaak, over haar komediestukjes in sociale media… maar vooral over Assad. Met een arsenaal van gifpijlen, zonder enig bewijs, of – zelfs met bewezen tegenbewijs – maar vooral met de bezetenheid van een waanzinnige haat. Ooit had Bild vijf miljoen lezers, nu nog 1 miljoen. De laatste trekt de deur toe. Snel, de stank is niet te harden.

Over Judas gesproken
In Brussel zit een heel nest van dat gespuis. Daar zijn ze bezorgd over de behandeling van asielzoekers, NGO's en de persvrijheid in Hongarije. Wat NGO's en persvrijheid betreft hebben we het over de Soros-wet. We weten allemaal wie Soros is en wat hij vermacht in zijn mars te hebben. Hoop dat u het mij niet "euvel duidt" maar ik vergelijk Soros vaak met de haatimams van de As-Soenah moskee en van die even grote haathut in Eindhoven. Staatsgevaarlijk. Zo zal Viktor Orbán er ook over denken. Soros heeft regime change plannen voor Viktor Orbán. MinBuZa Blok heeft zich er onlangs over uitgesproken over de Soros-wet. Vindt die verontrustend, maar de Hongaarse rechtsstaat is niet in gevaar. De Europese Commissie kan een zogeheten inbreukprocedure beginnen tegen een lidstaat die de EU-wetten voor persvrijheid of "de vrijheid van vestiging" schendt. Dat deed Frans Timmermans vorig jaar al, maar hij moest bakzeil halen. In juli diende de Commissie ook al een klacht in tegen Hongarije vanwege de Stop-Soros-wet (@JudithinEuropa Sargentini). Nog niet is duidelijk of Brussel nu wel verandering van Hongaarse wetgeving kan afdwingen.

Blok vindt wel de strafbaarstelling van ngo’s die asielzoekers helpen ‘verontrustend’, terwijl hij ook de Hongaarse weerzin tegen EU-verdeelplannen voor vluchtelingen hekelt.
Het kan verkeren, nog slechts een paar weken geleden toonde Blok zich in zijn inmiddels beruchte toespraak over immigratie en multiculti samenleving sceptisch over de Brusselse plannen om vluchtelingen te verdelen.

NAVO
De Britten zien ze weer eens vliegen. Hysterie om een Russisch vliegtuig boven....de Zwarte Zee ! De Britten gaan uit hun dak om een door hen "onderschept" Russisch vliegtuig boven de Zwarte Zee. G-sus ! Russische vliegtuigen boven de Zwarte Zee begeleiden en daar dan een hoop tam tam over maken. Is het verveling? Bokito gedrag? Dat een enkel Russisch vliegtuig dat een normale standaard patrouille vlucht uitvoert volgens alle gangbare internationale regels en procedures, een bedreiging zou vormen voor iemand is al moeilijk voorstelbaar, maar dat het een bedreiging zou zijn voor het Verenigd Koninkrijk op 2000 kilometer afstand is al helemaal een gotspe.

"De toestand in de wereld"
Ten tijde van 9/11 reageerde de wereld als een stier op een rode lap bij het horen van de naam Al-Qaeda. Nu zijn we zo ver dat ze gesponsord worden met onze zuur verdiende belastingcenten. Want terroristische zijn producten van overheden, wereldwijd en dus niet te bestrijden met behulp van dezelfde organisaties. Maar klaarblijkelijk spinnen ze garen bij het gebrekkige geheugen van het merendeel van de bevolking bij hun immense bedrog.

Pak de nootjes en de chips maar, en uw favoriete drankje, want het ziet er naar uit dat we het echt gezellig gaan maken.
Met elke nieuwe dag kondigen de Verenigde Staten nieuwe sancties aan tegen Rusland, en omdat de Chinezen zich ook het beleg niet van hun brood laten eten, komt er daar nu ook rook van de rem waar de Verenigde Staten op is gaan staan. En nu Duitsland oppert om de wereldhandel te organiseren buiten de Dollar om, staat de Atlantische relatie tussen Europa en de Verenigde Staten stevig onder druk. Daarnaast speelt nog de Brexit, en rommelt het opnieuw/nog steeds binnen de EU.

Regime Change
De stortvloed aan oorlogen en Regime Change interventies hebben de Verenigde Staten een arm en een been gekost, terwijl het geen "strategic depth" heeft opgeleverd. Je kunt eindeloos kissebissen over de vraag hoe het was gelopen zonder ‘Afghanistan’, ‘Irak’, ‘Libië’, ‘Syrië’, ‘Yemen’ en ‘Oekraïne’, maar denk je eens in wat ze in de Verenigde Staten allemaal hadden kunnen realiseren met het geld dat daar in is gestoken! Honderden miljarden. ‘BOEM!’ Weg.

En ondertussen rolt de president van het militair machtigste land, (op papier) over straat met concurrenten (veiligheidsdiensten) die het niet kunnen verkroppen dat hij ruzie mag maken met Rusland en China, waar ze zelf de teugels strak in de hand dachten te hebben, maar nu de eer aan Trump moeten laten. Want de culminatie van deze machtsstrijd komt niet uit de lucht vallen. De Verenigde Staten waande zich On Top of the World. En nog. Via de "NED"(National Endowment for Democracy ) en de NAVO schreven ze landen voor hoe ze hun regering vorm moesten geven, en wie er de leiding moest hebben, wilde men geen bezoek krijgen van ‘Groene Mannetjes’, of het Team van Victoria "Fuck the EU" Nuland.

Rutte
En dan te bedenken dat Rutte collaboreert met deze Amerikanen. Samen doen ze er alles voor om de ellende in Syrie zo lang mogelijk te laten voorduren en bedenken ze smoesjes voor nieuwe aanvallen en het herstel waar de Russen aan werken te saboteren. Bolton heeft de Russen al gewaarschuwd dat er een aanval komt als er chemische wapens gebruikt worden. Je zult maar Nederlander zijn, wat moet je dan van je land denken?

Zoals het omlaag brengen van de Dividendbelasting, wat in Nederland gecompenseerd wordt door de verkoop van Emissierechten. Dat is een innovatieve extra belasting die uiteindelijk de burger treft, terwijl de buitenlandse aandeelhouder er met de winst vandoor gaat. De insteek, die er op gericht is het Verenigde Koninkrijk en de Amerikanen te vriend te houden, door de Europese burger indirect een poot uit te trekken...man man Rutte !!

De suggestie dat Duitsland Rusland ‘herontdekt’ heeft, bezorgt menigeen in de Atlantische wereld migraine, en een enorme behoefte om zichzelf te overschreeuwen. Hoewel een verstandige keuze, die beter eerder gemaakt had kunnen worden, toen Europese ministers met de gekozen Oekraïense president en de oppositie een akkoord hadden, en Team "Fuck the EU" Nuland alsnog een coup pleegde, is het hier beter laat, dan nooit.
En dan zeg ik dat met een vurig kloppend Europees, zijnde niet-EU-hart! En niet namens Poetin. Alhoewel hij het mij niet kwalijk zal nemen, vermoed ik.

En nu?
Volgens ‘Welingelichte Kringen’, zoals dat dan heet, doen de spionnen van de CIA binnen het Kremlin er ineens het zwijgen toe. Zou dat de reden zijn dat Trump zich heeft laten overtuigen? Dat die spionnen zwijgen door ’Skripal’? En dat hij daarom die nieuwe sancties heeft goedgekeurd? Of waren die spionnen al langer onderdeel van de ‘desinformatiecampagne’ die ook het ‘vaccinatiedebat’ in de Verenigde Staten heeft doen ontsporen? Hoe diep zit de rot?

Sancties
Niet alleen Washington legt beslag op Russische bezittingen en banktegoeden, maar ook de Zwitserse banken laten zich het Russische geld goed smaken.
Het is uiteraard pure diefstal. ‘Roofkapitalisme’ zonder schaamte. Maar in zoverre geen verrassing dat het Kremlin enige jaren geleden haar staatsburgers al adviseerde om bezittingen en tegoeden in het buitenland te liquideren, om te voorkomen dat het zou worden gejat. Deze ontwikkeling komt het Kremlin in zoverre niet slecht uit, dat het de kapitaalvlucht, waarbij ‘investeerders’ het geld dat ze in Rusland verdienden elders parkeerden en uitgaven aan een luxeleventje waar de gemiddelde Rus alleen maar slechter van werd, beslist zal indammen.

Voorstanders van Amerikaanse sancties hebben duizend-en-één smoezen om die roof te legitimeren. Maar het valt niet te ontkennen dat dit hele sanctie-regime geen andere bedoeling heeft dan het bewerkstelligen van een Regime-Change in Moskou. Dus het westen jat alles wat los en vast zit van Russen waar ze de hand op kunnen leggen, in de hoop dat die Russen die hun bezit in het buitenland zien verdampen zo nijdig worden op Poetin, dat ze een coup plegen, om het Russische volk uit te leveren aan de rover-baronnen, in de hoop dat ze dan tenminste nog wat kruimels terugzien van hun gejatte bezittingen en geplunderde bankrekeningen.

Gaat dat werken?
Zeg nooit "nooit", maar ik denk het niet. Bij elke nieuwe sanctiegolf laat het Kremlin weten dat ze zich het recht voorbehouden met gelijke munt terug te slaan, maar ze zijn daarin heel terughoudend. Er is Poetin veel aan gelegen om te voorkomen dat de gemiddelde Rus iets tekort komt. En de getroffen oligarchen die niet al veel eerder zijn uitgeweken naar de Verenigde Staten, Londen of Israël, compenseert hij door hen in Rusland zelf, en in de bloeiende handelsrelatie met China, voorrang te geven boven enige buitenlandse geïnteresseerde. En in Rusland, China en de aangesloten SCO-landen is nog volop ruimte voor daadwerkelijke groei, anders dan in ‘"dienstverlening" en misdaad. Een aanmerkelijk interessantere markt dan het verzadigde, decadente westen, voor een échte ondernemer.

Ook die vriendjespolitiek wordt juist gestimuleerd en gelegitimeerd door die sancties. Buitenlandse geïnteresseerden wordt door hun eigen overheden de pas afgesneden. Investeren in Russische olie, gas of de industrie en agrarische sector? Koop maar aandelen Zuckerberg, of Tesla! Goedkoop Russisch gas? Niks daarvan! Dan verdienen die Oekraïense flitsmiljardairs niks meer! En trouwens, denk aan het milieu……!

Milieu
Dat is zo’n beetje de grootste zwendel van dit moment. Het milieu, samen met sancties. Beide "argumenten" leiden per saldo tot een enorme aanslag op uw en mijn welvaart. Dat wordt nu nog gemaskeerd door gecoördineerd geld bij te drukken, kluisjes leeg te roven van landen die zich niet voegen in de "Washington Consensus", de sociale zekerheid af te bouwen, en pensioengerechtigden een poot uit te draaien. De volgende stap is negatieve rente, het uitbannen van papiergeld en munten, en koopdwang uit naam van het milieu.

Als ze in Washington en Brussel langs die weg voortgaan, is de kans op een Regime Change in het westen aanmerkelijk groter. En ja, er zijn zeker mensen die dat voorzien, er op anticiperen, en er van profiteren. En die her en der ‘het systeem’ wat kietelen om die ontwikkeling van zuurstof te voorzien. Méér sancties, méér excuses om te stelen wat niet van jou is. Méér dingen die ‘BOEM!’ zeggen. Maar het is geen plan. Het is een kettingreactie. Het loopt op rails. Exact omdat je in het ‘westen’ niet aan moet komen met een plan, want wij hebben de (disfunctionele) ‘markt’ …!

Hier wilde ik het bij laten voor vandaag.....Zullen we een drankje doen? Dan...op uw gezondheid ! PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 26 augustus 2018:
VVD 29, GroenLinks 16, PVV 16(+1) , FvD 16(+1), D66 12(-1), CDA 11(-1) , SP 12, PvdA 11, PvdD 7, ChristenUnie 6, DENK 6, 50Plus 5, SGP 3
Laast bewerkt: 4 jaren 1 maand geleden door katertje. Reden: peiling De Hond
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 1 maand geleden - 4 jaren 1 maand geleden #52868 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 19 augustus 2018


Peilingen
Ze zijn er weer, de peilingen van Maurice de Hond. Niet dat ze wereldschokkend zijn of verder iets toevoegen, want na zes weken Hondse vakantie is er weinig opmerkelijks te melden. Zelfs het zetelaantal van de PVV is hier gelijk gebleven. Bij EenVandaag staat de PVV op 18 zetels. De VVD heeft een zetel verloren, hetgeen wordt geweten aan schokkende uitspraken van MinBuza Blok over de multiculturele samenleving, al moet ik zeggen dat ik droogkloot Blok met de aardappel in zijn strottenhoofd hier nu juist om bewonderde...had niet gedacht dat hij het "in zich had". Kiezers VVD, CDA, FvD, PVV staan achter uitspraken Stef Blok.

Ook GroenLinks is een tikkie terug ten gunste van de SP en de PvdA. Niks van bijzonders: GroenLinks, SP, PvdA en D66 zijn communicerende vaten; wat er bij de een afgaat, komt er bij de ander bij.

CDA en D66 lijden onder afschaffing dividendbelasting
Dat blijkt uit het onderzoek van Maurice de Hond van vandaag. Uit het onderzoek ( www.noties.nl/v/get.php?a=peil.nl&s=week...f=2018-08-19+bdb.pdf ) blijkt hoezeer het onderwerp ‘afschaffing van de dividendbelasting’ het CDA en D66 electoraal kwaad doet. Nog maar 16 procent van de kiezers is voor de afschaffing van de dividendbelasting. Dat was kort na het aantreden van het kabinet 24 procent. Maar nu zien we bij de VVD kiezers dat nog maar 35 procent voor is (dat was in november 2017 58 procent).

Kiezerstrouw, Dividendbelasting, Meerderheid Eerste Kamer
Kiezers, die in 2017 een van de vier regeringspartijen hebben gestemd maar nu niet meer zijn duidelijk minder voor de afschaffing van de dividendbelasting dan de kiezers die de regeringspartijen trouw zijn (14 procent tegen 21) En ook geven veel kiezers van CDA en D66 aan dat de kans dat ze weer CDA of D66 gaan stemmen niet zo groot is als het plan van de afschaffing van de dividendbelasting doorgaat. Bij die twee partijen zegt dan nog ongeveer een derde vrijwel zeker die partij te gaan stemmen, terwijl bij de VVD dat 75 procent!
Het interessante aan deze resultaten is dat zolang het voorstel van de afschaffing van de vennootschapsbelasting niet wordt teruggetrokken de kans dat de regeringscoalitie een meerderheid in de Eerste Kamer zal krijgen in 2019 in ieder geval heel erg klein is.

Blok schokt
Ten slotte zijn 5 uitspraken van Minister Blok van ruim een maand geleden, waar veel commotie over is ontstaan, aan de ondervraagden voorgelegd. Bij 4 van de 5 is een meerderheid van kiezers van VVD, CDA, FvD en PVV het met Minister Blok eens. Kiezers van GroenLinks, PvdA en D66 waren het minst met hem eens.

Kabinet nog slechts 60 zetels in de peilingen
Het verschil met de uitslagen van de verkiezingen in 2017 blijft enorm. De VVD heeft vier zetels verloren, D66 heeft er zes verloren en het CDA zeven.
In de peilingen blijft het kabinet hierdoor steken bij slechts 60 zetels.

Lost Continent
We blijven maar zeveren over de "schokkende" uitspraken van MinBuZa Blok, terwijl de goede man ons alleen maar ons voorland heeft willen schetsen. Ons een blik in onze nabije toekomst heeft gegeven. Ter waarschuwing. De MSM verzuimt wederom haar taak door totaal geen aandacht te schenken aan het besluit van de wereldelite om de bevolkingsuitwisseling formeel door te voeren. Nog dit jaar moet de hele zaak zijn beslag krijgen, opdat de plannen de komende jaren kunnen worden uitgevoerd. Nee, is geen gekheid hoor. De Verenigde Nazies is bezig de bevolkingsuitwisseling die in 2015 pas echt goed op stoom kwam formeel te maken.

Dat VN-pact waar ik het over heb heet Global Pact for Migration, en heeft als doel om in de komende jaren op een "geordende" wijze meer dan 100 miljoen mensen uit Afrika en andere continenten naar Europa te laten verhuizen. Het Pact is intussen in juli ondertekend door 191 landen, waaronder Duitsland en Nederland

Alleen de Verenigde Staten en Hongarije hebben geweigerd om het pact te tekenen. In december 2018 zullen de plannen in het pact officieel van start gaan. De migranten - we hebben er al zo vaak over geschreven - zullen worden gebruikt als goedkope werkkrachten. In Duitsland noemt men ze vanaf deze week "gastarbeiders" en "vakkrachten". Het is nu dus: de apotheker uit Mali en de chirurg uit Niger. In het neoliberalisme heeft alles een financiële component, dus neem maar van mij aan dat "driedelig grijs" verwacht dat er goed poen aan de Afrikaantjes te verdienen valt. Al zie ik vooralsnog niet hoe, want van de Afrikaan is bekend dat als hij vandaag geld heeft om eten te kopen hij morgen moeilijk tot arbeid te verleiden is. (Zeggen vrienden die in Nigeria jaren met de inheemse bevolking gewerkt hebben) Dus ben ik bang dat met onze sociale voorzieningen er geen Afrikaan aan het werk gaat. Daarom denk ik dat onze sociale voorzieningen hun langste tijd gehad hebben. Maar goed... Afrikanen. De herkomstlanden willen af van het gros van wat hier naar toe komt.
Europa, het afvalputje van Afrika??

Maar, waar het echt om gaat en wat de werkelijke opdracht is, is dat het enorm sterke economische blok Europa, met zijn verscheidenheid aan volkeren en hun eeuwenoude culturen verzwakt en ondermijnd moet worden. Ten behoeve van verdeel-en-heers-spelletjes van de elite. Geen onderscheidende bevolkingen maar soort van eenheidsworstbevolking. Ideaal kanonnenvoer voor de geplande grote oorlog tegen Rusland.

In het geniep
Men heeft lessen getrokken uit de kritiek die kwam op de stromen migranten in 2015; dat wil zeggen de migratie moet makkelijker, veiliger en minder zichtbaar worden. Niet meer in gammele bootjes de Middellandse Zee over te steken, maar gewoon ingevlogen worden. Geruisloos, zodat de miljoenen kunnen binnentrekken zonder dat we het in de gaten hebben. En pas op! Ouders en kinderen mogen niet gescheiden worden. Terugsturen wordt een novum. Onmiddellijk papieren, dus niks illegaal en meteen recht op sociale uitkeringen. Wij zijn zó humaan! Jaja, en natuurlijk ook huizen, huisraad, gezondheidszorg, etc.etc. En dat mag u betalen. Is dat fijn of is dat fijn? Economisch niet op te brengen? Jawel,kan best hoor! Gewoon beetje zuiniger leven en ietsje langer doorwerken om uw steentje bij te dragen. Beetje BTW-verhoging..ach ze komen er wel, de Afrikaantjes, denkt u niet? En als de kassen leeg raken? Dan komen ze het halen.
Het doet mij denken aan een uitspraak van Henry Kissinger, die volledig op de hoogte is van de plannen van zijn collega psychopaten:

"Controleer de olie en je controleert de naties; controleer het voedsel en je controleert de mensen."

Kissinger voegt toe: "Als gewone sterveling kan je jezelf op oorlog voorbereiden door te verhuizen naar het platteland en een boerderijtje te beginnen. Maar je zult ook wapens moeten meenemen, want horden van hongerige mensen zullen je komen belagen. De elite zal hun veilige havens en speciaal gebouwde opvangcentra opzoeken, maar ook zij moeten oppassen. Net als bij de gewone burgers kunnen hun schuilplaatsen een mikpunt worden."

Het pact is niet bindend. Ik dacht nou, prima! Je zet een kruisje bij NEE en klaar is VN-baas Gueterres. Nou...nee! Want het niet bindend maken van het Pact betekent dat parlementen er niet over kunnen praten, en ook niet over kunnen stemmen. Regeringen kunnen het gewoon, zonder discussie, invoeren.Het spel kan niet smeriger gespeeld worden. Dit is nu de zo geroemde Westerse Democratie, die Amerika en NATO met veel militair geweld, bommen, vernielingen en moorden verbreidt in het buitenland. Wordt hier misschien ook gedaan want het pact vermeldt ook nog dat de voor akkoord getekende landen hard moeten optreden tegen iedereen die zich tegen de overeenkomst verzet. Leuk!

Kom, we nemen een drankje en gaan een Plan B beramen

Rest mij nog u deelgenoot te maken van de peilingen van 19 augustus 2018:

VVD29(-1), GroenLinks 16(-1), PVV 15, FvD 15, D66 13, CDA 12, SP 12(+1), PvdA 11(+1), PvdD 7, ChristenUnie 6, DENK 6, 50Plus 5, SGP 3
Laast bewerkt: 4 jaren 1 maand geleden door katertje. Reden: Opmaak
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 1 maand geleden - 4 jaren 1 maand geleden #52829 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 12 augustus 2018

Peilingen
Ook vandaag nog geen peilingen van Maurice de Hond

Deutschland schafft sich ab
Hoe is het mogelijk dat het Duitse volk zich zo laat ringeloren en zich een chronisch schuldcomplex laat aanpraten door mensen die daar politieke munt uit proberen te slaan. Het land laat zich naar de slachtbank leiden, gaat ten onder aan politieke correctheid. Als ze dan ook nog eens zo stupide zijn om Merkel te herkiezen als Bondskanselier, verdien je eenvoudigweg niet beter dan te worden vernederd in je eigen land. In Italië is de maat nu vol en sluit men de grenzen voor nog meer economische vluchtelingen die niets toevoegen aan de Westerse samenleving, behalve verloedering en verpaupering en het uitkleden van de verzorgingsstaat. Waarom worden deze profiteurs en criminelen niet daadwerkelijk uitgezet i.p.v. ze de gelegenheid te geven de autochtone bevolking te terroriseren?

Vluchtelingen, een geschenk
Neem nou Boostedt, een dorpje in Sleeswijk-Holstein, met 4500 inwoners en een CDU-burgemeester. En 1200 migranten. In 2015 schreeuwde burgemeester König met zijn hofhouding en de deelstaatregering van Kiel van de daken dat de "vluchtelingen een waar geschenk zijn voor elke gemeente die hen toegewezen krijgt". Boostedt moest een "showcase" worden voor de opvang van vluchtelingen. Maar al snel vielen de dorpsbewoners uit hun imaginaire hemel keihard terug op aarde en moest de burgemeester toegeven dat dit toch misschien allemaal niet zo'n goed idee was. Vandaag de dag noemt hij de kwestie met de vluchtelingen een "helse rit" voor de inwoners van zijn dorp.

“Dit is uw welkomstbeleid en dat is wat we er nu van hebben gekregen”.…hoort Boostedt's burgemeester Hartmut König keer op keer van zijn burgers, als er weer een bende jonge mannen vanaf 10 uur 's morgens de tijd doden met zuipen en winkeldiefstallen, en met ladderzat en treiterend onbeschoft bronstig gedrag de aandacht van oude bewoners trekken. Afrikaanse stammen oorlogen worden massaal in de opvangplaatsen uitgevochten.
De Duitse staat en de federale regeringen zijn niet geïnteresseerd in dit alles. Vooral niet de grote meesteres in Berlijn. Ha! Ze zijn er nou eenmaal. Wen er maar aan. Niemand die actie neemt en de nu steeds sneller voortschrijdende vernietiging van Duitsland en de rest van de Europese bevolking een halt toeroept, behalve de regeringen van Hongarije en Italië.

Spanje
Merkel vloog dit weekend even naar Spanje om de socialistische premier te steunen in zijn Vluchtelingen Welkom beleid. Het gesprek was weer "overweldigend".
Het ontbrak er nog maar aan dat de Duitsers massaal naar het vliegveld van Berlijn gingen om hun Führer op te wachten! Nee, dan meer respect voor de zeer boze Roemenen, die nu al dagen lang de regeringsgebouwen belagen en u weet wat boze Roemenen met een falende regering doen. Het proces duurde nog geen uur en daarna was het exit met de familie Ceausescu.

Ze was gisteravond op tv. Ergens in Sanlúcar de Barrameda. Om te vertellen dat Duitsland de inspanningen steunt die Spanje levert om de vluchtelingenstroom die vanuit Marokko Europa binnenkomt in te dammen. En dat Marokko een sleutelrol kan spelen bij de regulering van de migrantenstroom, mits het voldoende hulp krijgt..
En hulp wil zeggen: geld, veel geld.
Maar weet u wat ik niet begrijp? Marokko neemt geen teruggestuurde gelukzoekers van Europa terug, maar het laat wel haar grenzen wagenwijd openstaan en al die gelukzoekers uit andere Afrikaanse landen binnenstromen. Ik krijg zo het stille vermoeden dat hier een lucratief verdienmodel op stapel wordt gezet.

Verdrag van Dublin
De bondskanselier ontweek de vraag of Spanje migranten moet tegenhouden die naar Duitsland willen. Ze zei slechts dat de Dublin-verordening, die bepaalt dat een asielzoeker zich moet registreren in het EU-land van aankomst, "nog niet naar wens functioneert." Het Verdrag van Dublin, waar de Duitse regering, Merkel dus, zo opgetogen over was, wordt nu dus door de kanselier afgedaan als onwerkbaar. Op 1.1.2014 ondertekende Merkel hoogstpersoonlijk het Verdrag van Dublin 3 !
Onvoorstelbaar dat met name de Duitse burgers dit gedoe met deze volksverlakker nog slikken!

De asielhoppers die in Spanje zijn aangekomen worden door het Spaanse Rode Kruis van bus-tickets voorzien om door te reizen naar het noorden. Maakt kennelijk allemaal niets uit. Merkel vindt dat de afspraak die zij met Spanje gemaakt heeft, niet alleen een symbolische waarde heeft, maar moet worden beschouwd als een aanzet van Spanje en Duitsland om tot een Pan Europese oplossing te komen ! En in haar bekende grootheidswaanzin ging zij nog verder.

Griekenland
Er zouden momenteel eveneens “intensieve” besprekingen met Griekenland worden gevoerd om tot een zelfde afspraak te komen als met Spanje. Verder moedigde zij de besprekingen met Noord en Sub Sahara landen aan om daar ter plekke al het asielshoppers probleem aan te pakken , waarbij zij aangaf dat Spanje hierbij de leidende rol zou moeten spelen ! Dus eerst help je Europa met je “wir schaffen das politiek “ naar de bliksem , om daarna ook nog je eigen falen inzake besprekingen in Noord en West Afrika te verdoezelen...De Duitsers zijn echt te benijden met zo'n leider, vindt u ook niet?

Frankrijk doet het
Frankrijk stuurt asielzoekers terug naar Spanje. Linea Recta!. "Welt am Sonntag" schrijft dat de Franse politie in het Spaans-Franse grensgebied steeds meer migranten die in Frankrijk asiel zoeken, terugbrengen naar Spanje. Hetzelfde gebeurt aan de Italiaans-Franse grens; ook daar wijzen Franse ambtenaren migranten af die zeggen asiel aan te vragen. Iedere asielzoeker in de EU moet terugkeren naar het land waar hij voor het eerst bescherming heeft gezocht.
Frankrijk brengt dus de Verdragen van Dublin wél ten uitvoer.

Merkel benadrukte dat voor succes overleg nodig is met de transitielanden én de landen van herkomst. ,,We moeten niet óver Afrika praten maar mét Afrika”. Met Afrika praten? Zou het niet zo kunnen zijn dat de gehele volksverhuizing georganiseerd en vooropgezet is? Om Europa te verzwakken en uiteindelijk te vernietigen? Gewoon..een staaltje van structureel wanbeleid van de linkse kerk met hun hoofdkantoor in Brussel waar de dienst wordt uitgemaakt door een politieke elite die volkomen maling heeft aan de mening en de wil van het overgrote deel van de Europese bevolking. Na mij de zondvloed.

Het volk is voor de gek gehouden
Nog even over dat Dublin Verdrag. Ondertekend door de EU lidstaten en bedoeld om de EU bevolking te overtuigen van het nut van opheffing van de binnengrenzen in ruil voor de beveiliging van de buitengrenzen. En nu noemt Merkel het verdrag niet werkbaar omdat zij de buitengrenzen niet wil beveiligen. Het volk is straal voor de gek gehouden. Welk doel dient Merkel eigenlijk? Wetten en verdragen bestaan bij de gratie van een goede uitvoering en handhaving. En als Merkel weigert een verdrag of wet uit te voeren of te handhaven.... dan werken die niet. Grootheidswaanzin! Polen en Hongarije worden er voor op de strafbank gezet en met procedures van uitsluiting bedreigd, Merkel mag straffeloos haar stronteigenwijze gang gaan?

Chaos
En ondertussen wordt de chaos steeds groter. Twee maanden geleden probeerde de federale minBiZa Horst Seehofer van de Beierse CSU de regering ervan te overtuigen dat federale politieagenten asielzoekers die al in andere staten asiel hadden aangevraagd, moeten kunnen afwijzen. Kanselier Angela Merkel beschouwde dit echter als “nationaal unilateralisme”. Wie denkt dat gedrocht wel dat zij is? Zij is niet meer is dan een uitvoerder, een zetbaas, een marionet die orders dient op te volgen omdat het anders weleens heel slecht met haar af zou kunnen lopen? Maar goed, wie Merkel is praten we een ander keertje over verder, okee? Maar dat zij de opdracht heeft om Duitsland en heel Europa te vernietigen wordt steeds duidelijker

EU-verkiezingen
En volgend jaar bij de verkiezingen voor het Europees Parlement zal er geen steek gaan veranderen en zien we exact dezelfde koppen terug op het geriefelijke pluche, ongeacht de uitslag van die ongetwijfeld gemanipuleerde verkiezingen. Een massale volksopstand tegen dit waanzinnige beleid of het op grote schaal formeren van knokploegen om have en goed te beschermen tegen de bronstige Afrikanen en de uiterst militante moslims? Ik zie het niet gebeuren. Wel meer censuur, repressie en verdeeldheid voor de autochtone bevolking.

De jeugd heeft de toekomst. Heeft invloed op die toekomst door het spontaan organiseren van demonstraties en betogingen. Zoals in het verleden tegen de Vietnamoorlog, de kernwapenwedloop in de jaren 80. Maar nu de toekomst van heel Europa op het spel staat laten zij het afweten. Politieke indoctrinatie, naïviteit, morele lafheid of gewoon het gevolg van de huidige tijdgeest waar gemakzucht en het individuele welzijn de boventoon voert.

Maar dan ook niet janken als de rekening gepresenteerd wordt en hier de religieuze baardmannen en bronstige Afrikanen de dienst gaan uitmaken.

Ik ben toe aan een drankje....doet u mee?

Maurice de Hond is nog altijd met verkansie, dus ook vandaag geen Hondse peilingen. Politieke stand van het land derhalve nog immer:
VVD 30, GroenLinks 17, FvD 15, PVV 15, D66 13, CDA 12, SP 11, PvdA 10, PvdD 7, CU 6, DENK 6, 50Plus 5 SGP 3
Laast bewerkt: 4 jaren 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.