Vraag UPDEET: Peilingen en Keek op de Week

Meer
3 jaren 8 maanden geleden - 3 jaren 8 maanden geleden #53867 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 20 januari 2019

Peilingen
De peilingen van Maurice de Hond zijn weer binnen en ook deze week zijn er geen grote verschuivingen. Zwevende kiezers? Misschien. Maar dan veranderen zij ondanks de debatten over het klimaat weinig van mening als het gaat over voorkeur voor politieke partij. De peiling van vandaag bevestigt de zwakke electorale positie van de coalitie, schrijft De Hond. De coalitie is het vertrouwen van de kiezers kwijt, net zoals een aantal fractievoorzitters dat zijn. Inmiddels is de coalitie meer dan een derde deel van hun kiezers kwijt. Dat vergroot de kans dat regeringspartijen bij de Statenverkiezingen flink verliezen, zelfs als het voor die verkiezingen tot een breuk komt. Dat zou dan niet zozeer aan de VVD liggen die in 2015 slechts 16 procent haalde - een score waarop de VVD nu ook ongeveer staat, maar het zijn D66 en CDA, die nu meer dan de helft van de kiezers uit 2015 kwijt zijn geraakt (+/- 11 Eerste Kamerzetels).
Wat valt nog meer op? Dat Klaas Dijkhoff in de vertrouwenspoll flink is gezakt. Stond in september j.l. nog "met stip" op 1, nu gedaald naar de zevende plaats. Lilianne Marijnissen geniet nu het meeste vertrouwen. Jetten op 10. Asscher en Krol zouden aan het stijgen zijn en Van der Staay is duidelijk gedaald

PVV en FvD eindigen zoals dat hoort, net boven de Turkse kwartiermakers van DENK. Mij valt op en ik zal vast niet de enige zijn, dat Maurice de Hond meestal veel goeds voorspelt voor de PvdA, ook als daar totaal geen reden toe is. Zoals nu...en vorige week, en de week dáár weer voor. De PvdA was al nooit voor de "gewone man". De PvdA is typisch een exponent van links lullen rechts je zakken vullen. Maar sinds ze vier jaar in een kabinet zaten met de VVD hebben we gezien dat de PvdA bereid was om regelingen en voorzieningen die de "gewone man" ten goede kwamen en door hun belastingafdrachten mede gerealiseerd af te breken of totaal af te schaffen. Maar ja, zo kennen we de sociaal-democraten toch?

De uitspraken van Dijkhoff over het klimaatakkoord zijn goed aangekomen bij kiezers van VVD, CDA, FvD en PVV, maar niet bij de kiezers van D66 en oppositiepartijen.
Bij de reacties op uitspraken van Rutte de afgelopen anderhalve week, laten een gemengd beeld zien. Het effect op VVD-kiezers is minder dan het in het verleden geweest zou zijn. Maar wel is het zo dat bijna de helft van de kiezers (en drie kwart van de VVD-ers) het eens is met de stelling dat men niet zou weten wie op dit moment een betere premier zou kunnen zijn.
Bij Tweede Kamerverkiezingen zou zoiets de VVD een duidelijke bonus kunnen opleveren, maar bij de verkiezingen van 20 maart a.s. is die kans daarop kleiner. Al deze overwegingen en meer vindt u terug op Peil.nl.

Verkiezingen Provinciale Staten
De verkiezingscampagne voor de Eerste Kamer is nu echt van start gegaan. Want ineens wilden het CDA en D66 een verruiming van het Kinderpardon. Vreemde zet! Eerst faliekant tegen een verruimd Kinderpardon en wilden ze hoe dan ook het regeerakkoord blijven volgen om dan nu ineens met het moreel verantwoordelijke voorstel te komen om tóch het Kinderpardon te verruimen..! De media heeft het zo ongeveer het hele weekend nergens anders meer over. Het zal toch geen verkiezingstruc zijn? In de hoop dat de coalitie alsnog een meerderheid in de Eerste Kamer zal halen? Nee, ik moet me vergissen, want zo werkt de politiek niet...toch?

Bekend is dat de VVD er niets voor voelt, maar er is een meerderheid in de Kamer én in de coalitie om meer zielige kindertjes te laten blijven. Malik Azmani (VVD) zegt dan wel tegen het AD "Wij gaan er vanuit dat de afspraken uit het regeerakkoord worden gerespecteerd" maar daar gaat natuurlijk helemaal niemand meer vanuit. Het is nu ieder voor zich...

Kijk, als we nu een werkende democratie zouden hebben gehad en schikgodin Ollongren van D66 was teruggefloten toen zij het referendum afschafte (of beter nog, men had haar in de Republiek Islamsterdam gehouden) dan hadden we een opinieonderzoek naar het Kinderpardon kunnen houden. Ik vermoed dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen een verruiming van het Kinderpardon is. Omdat het een verkeerd mechanisme is. En een aanzuigende werking heeft. Er wordt in de migrantenlanden bewust gespeculeerd op het naïeve gedrag van de linkse kerk gangers. Dat zij het uiteenscheuren van gezinnen aanmoedigen, doet er niet toe. Als je als activiste of pseudo Gristen er zelf maar een goed gevoel aan overhoudt. Feit is dat er iets grondig mis is met ons asielbeleid. Mauro is daarvan een heel goed voorbeeld. Staat voor tig gevallen. Met dit verschil dat Mauro dus echt een zogenaamde AMA was, een alleenstaande minderjarige asielzoeker; tegenwoordig heet het geloof ik alleenstaande vreemdeling (AMV), omdat het natuurlijk niet te verkopen valt dat een tienjarige op de vlucht zou zijn omdat hij vervolgd wordt vanwege zijn politieke opvattingen.

Maar goed, neemt u van mij aan dat we de komende weken talloze doorzichtige toneelstukjes "medemenselijkheid" te zien zullen krijgen en de opportunistische tranen van de kwelbuis zullen stromen. Prachtig ! Je "hart laten spreken" en de bevolking de rekening daarvoor presenteren. De MSM zal alle zeilen bijzetten om dit maximaal uit te vergroten...opdat de coalitie toch vooral maar de meerderheid in de Eerste Kamer zal behouden..... Daarna mag u doodvallen !
We hebben dat al zo vaak gezien. .maar met democratie heeft het natuurlijk h e l e m a a l niets te maken. Chef pindakaas Rutte sloopt eerst PvdAchterlijkheid en nu het Christen Demagogisch Appél. Geweldig amusement... Succes ermee !

Vaasje
Feit is dat niemand in de coalitie nog zin heeft om het vaasje van Rutte-III vast te houden. Het reces is definitief voorbij ! VVD trapt verkiezingsstrijd af met aanvallen op D66. Nadat VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff vorige week al dreigde de coalitie op te blazen en het klimaatakkoord te torpederen - waarbij hij en passant D66-leider Jetten voor "klimaatdrammer" uitmaakte, ging Rutte vorige zondag in Buitenhof vol op het populistische orgel. De intro had de premier die vrijdag daarvoor al gegeven door spierballentaal uit te slaan naar de Oud- en Nieuw vandalen. Zeer tot ongenoegen van de politie overigens. Maar in Buitenhof van die zondag haalde Rutte fel uit naar de "witte wijn sippende Amsterdamse elite" die te veel kritiek zou hebben op de Amerikaanse president...om vervolgens prompt internationaal viraal te gaan met de foto waarop hij samen met presentator Jort Kelder witte wijn sipt in een Amsterdamse grachtensloep. Hahaha...Dan sta je niet voor gek..!

Popi Liberalisme
(bedacht door Ton F. van Dijk van HP/deTijd)
Geweld tegen hulpverleners op straat? Onacceptabel vindt Rutte. Hij zou de daders het liefst "persoonlijk in elkaar willen slaan". De "normstellende" premier stelt hier een duidelijke grens. Dat is namelijk ook wat staatsmannen doen...toch? Een echte liberaal die zegt wat hij echt denkt en niet schroomt om zijn emoties te tonen. Zo ook vorige week vrijdag toen hij observaties maakte bij het geweld tegen ambulancemedewerkers, brandweerlieden en politieagenten tijdens de jaarwisseling op straat. Terwijl zij anderen probeerden te helpen, werden ze dwarsgezeten door rellende omstanders. Zo zeer dat ze hun werk nog nauwelijks naar behoren konden doen. Het is een groeiend maatschappelijk probleem dat inmiddels ook de volle aandacht heeft van de bewoner van het Torentje, zo weten we sinds de vorige persconferentie van de minister-president na afloop van de ministerraad.

Rot op! Pleur op ! In elkaar rammen. Oplossen. Doen. De opkomst van het popi-liberalisme. We boffen toch maar met zo'n minister president. Die de hele wereld in Nederland opdeelt in doeners en drammers. Wie de doeners zijn is helder. Dat zijn de fixers die met z'n allen dat klote vaasje vasthouden. De tegenpool is de "drammer".
Jetten en Klaver zijn drammers. En nog wel van de allerergste soort: "klimaatdrammers"! Bah! Dat zijn VVD'ers nou nooit. Daarom hebben we het bijvoorbeeld in de "Media's" ook nooit over "dividenddrammers" gehad.

Maar goed, het is al erg genoeg als je de hele tijd inhoudelijke debatten ontregelt door het over de tóón te hebben in plaats van de inhoud van de boodschap. Maar het is nog erger wanneer de boodschap die je er vervolgens tegenover zet consequent leger, holler en inhoudslozer is dan het pensioenfonds van de meeste ZZP-ers.

Emotioneel
Naar eigen zeggen was Rutte "emotioneel" toen hij de woorden sprak: “Ik zou ze wel in elkaar willen slaan,” sprak de hoeder van de rechtsstaat in Nederland ten overstaan van de pers. Even was het stil in het land. Dat vrijwel dagelijks gewone Nederlanders door rechters worden veroordeeld wegens geweldsdelicten, omdat ze net als Rutte "emotioneel" werden, "iemand in elkaar wilden slaan" en dat ook daadwerkelijk deden, maakt voor Rutte niets uit. Er komen verkiezingen aan en "het doel heiligt de middelen".

Klimaat
De klimaatplannen staan centraal in de campagne voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 20 maart. De oppositie vreest dat het kabinet de besluitvorming over de te nemen klimaatmaatregelen over die verkiezingen heen tilt en doet er alles aan om dit te voorkomen.
Maar volgens Rutte gaan die verkiezingen niet over het klimaat.

Die gaan over de provincies

Ontkennen en mist verspreiden...de grote manipulator Rutte aan het woord. Want de verkiezingen voor de Eerste Kamer gaan wel degelijk over het klimaat. De Klimaatwet moet nog door de Eerste Kamer, remember! Dus gaan de provinciale verkiezingen wel degelijk over het klimaat. Bovendien stelt de VVD alles in het werk om de doorrekeningen van het CPB over die verkiezingen heen te tillen...Dus wat nou niks met de Eerste Kamer te maken...

VVD en D66 doen het allebei slecht in de peilingen, is dat de reden waarom de VVD opnieuw probeert er een strijd VVD-D66 van te maken? VVD - D66. Ben je tegen klimaatdrammen, stem VVD, vind je het klimaat belangrijk dan is D66 uw partij. Kijk, jaren geleden lukte het op die manier ook om VVD en PvdA enorm groot te laten worden ( "stem op ons anders wordt de andere partij de grootste"), waardoor Nederland een VVD-PvdA kabinet kreeg. Probeert men nu dat trucje nieuw leven in te blazen?

Naast de VVD is het ook treurig gesteld met moraalridder Buma en mooiweer/rechtprater Segers, die we nog niet gehoord hebben over de Nashville-verklaring, waar hij natuurlijk net zo over denkt als mannenbroeder Kees van der Staay, alleen, meer in het geniep. Op de loer ligt ook de natuurfreak met de opgestroopte hemdsmouwen, Klaver, de tegenpool van Jetten, maar net zo geraffineerd in het verkopen van stervensdure gebakken lucht, om het goedgelovige kiezersdeel, dat zichzelf schuldig heeft verklaard aan de door het bedrijfsleven veroorzaakte milieuvervuiling en daar ‘godbetert’ ook nog flink voor wil dokken, bij de neus te nemen. Nee veel vrolijkheid is er niet bij de komende verkiezingen. De huiveringen lopen al over mijn rug als ik me voorstel dat de koppen van Rutte, Segers, Jetten en Klaver me na de verkiezingen triomfantelijk toe lachen. Een nachtmerrie!

Verkiezingen Europees Parlement
Wat moeten we met de opmerking van die geweldige minister-president die in Buitenhof vervolgens zijn pijlen richtte op de Europese Unie en stelde de verkiezingen voor het Europees Parlement "niet zo relevant" te vinden, omdat "de macht" op nationaal niveau te vinden is. Opmerkelijke uitspraak voor iemand die een internationale topfunctie bij de EU zou nastreven. Zal wel weer zo'n typische opmerking van Rutte zijn om verwarring te zaaien ...geen aandacht aan schenken.

Bijna negen jaar leugens, bijna negen jaar een man aan het hoofd, die werkelijk alles wat het leven voor de gewone burger(die in zijn optiek overigens niet bestaat) leefbaar maakte heeft afgebroken. Een man, zonder visie, zonder daadkracht, zonder empathie, zonder enige zelfreflectie, zonder geweten. Een man die zijn kompaan Dijkhoff de hete kolen uit het vuur laat halen. Alles is bekokstoofd. Een "lekker lang" beraad met de coalitiepartijen, alles voor de bühne. Reken maar dat dat driftige MP-tje weer met wat deuren heeft geslagen om zijn zin door te drijven. Stoïcijns luisterend naar de column in Buitenhof van Sheila Sitalsing lachend alsof het niet over hemzelf ging. Die leegte. Die giftige lucht die Rutte uitwasemt over Nederland. Wat moet je toch met zo’n onechte man?

Kom, we gaan wat drinken...Schenk alvast maar in, geef ik u intussen de gehele peiling van zondag 20 januari 2019;

VVD 22, PVV 18, GroenLinks 17, FvD 17(+1), PvdA 15, SP 13(+1), CDA 10(-1), D66 10, PvdD 8, DENK 7 ChristenUnie 6(-1) 50+ 4, SGP 3
Laast bewerkt: 3 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 8 maanden geleden - 3 jaren 8 maanden geleden #53827 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 13 januari 2019

Peilingen
De peilingen van Maurice de Hond zijn weer binnen en wat blijkt? Niks veranderd sedert de laatste peiling van 2018 ! Hoe geloofwaardig is dat? Vanaf december is ons land hevig verdeeld over het klimaatakkoord. Niet meer dan een lousy 20 procent van de kiezers is genegen het klimaatakkoord integraal over te nemen en 49 procent is faliekant tegen. Slechts een klein deel van de achterban van VVD en CDA vindt dat het Klimaatakkoord moet worden overgenomen, maar het totaaloordeel van de kiezer is negatief.
En dan komt dit uit een politieke poll? Geen verandering in de politieke voorkeur van het volk? Make it a little. Weet u, dan heb ik al helemaal geen zin meer om nog naar opgesomde tabellen en uitsplitsingen en analyses te kijken. Zal allemaal wel. En als De Hond dan ook nog begint met stellingen voor te leggen over de Nashville verklaring, ben ik weg. En kom pas weer terug als die laffe Hond komt met stellingen over de positie van homo's in de door velen zo bejubelde islam. Dus...doei doei !
Vindt u het wel prettig om kennis te nemen van de oprispingen van De Hond? ...be my guest op Peil.nl

Onuitstaanbaar
Wat zijn wij toch een onuitstaanbaar arrogant volkje. Wat voelen we ons in Europa toch vaak superieur. Amerikanen zijn oppervlakkige cultuurbarbaren, Russen corrupte dronkenlappen die in westerse all-inclusive hotels de handdoeken stelen en Chinezen kopiëren erop los terwijl ze in een walm van vervuiling alweer uitkijken naar het volgende maaltje hond...
Nee, dan wij in Europa. Wij hebben zóveel om trots op te zijn: altijd maar weer oorlogen, lekkere verdiensten in de slavenhandel, etnische schoonmaak, rechts en links radicalisme, etc
Nou ja, in machtspolitiek zijn we niet goed meer. Dat hebben we laten versloffen. Voorheen koloniseerde we er lustig op los. Nu stellen we hooguit economisch nog iets voor, al zijn onze hoogtijdagen tijdens de EEG al lang verleden tijd. Onder de paraplu van de Verenigde Staten mogen we binnen de NAVO nog wat betekenen, maar met een Amerikaanse president die ons maar uitvreters vindt, wordt dat ook al twijfelachtig.

EU
De EU had het antwoord moeten zijn. Onder de leuze "Eén voor allen, allen voor één" zou de EU zijn partijtje flink meeblazen. Dat is tot op zekere hoogte gelukt al moet ik zeggen dat het met de talrijke dissonanten niet meer om aan te horen is. Het volk wil niet meer !. Het volk wil niet méér Brussel en het tij lijkt niet gunstig voor organisaties die een moreel overwicht claimen (maar dat niet op zichzelf toepassen), dat gebaseerd is op keurige wetten, handelsverdragen en samenwerking. De huidige politiek is er geen van Gentlemen's Game. Het is het recht van de sterkste, waarbij regels en verdragen er zijn om overtreden te worden.

Eigen volk, eigen waarheid eerst. De meeste moeite heeft de EU met de vriend die Brussel regelmatig de les leest: de VS. President Trump doet weinig moeite om zijn afkeer van het "Oude Continent", te verbergen. Hij steunt de Brexit, begint een handelsoorlog en vernederde onlangs de "EU-ambassadeur" door diens status te verlagen waardoor die als laatste in de pikorde, dus achter allerlei boevenstaten, mag aanschuiven. Zonder de ambassade ter plaatse of de hoge vertegenwoordiger (Mausolini of zoiets) in Brussel n te lichten
Een enorme schok voor "Europa". Zo'n dreun recht in je gezicht dat verwacht je niet. Zeker niet als je denkt en pretendeert een belangrijk deel uit te maken van dezelfde Atlantische familie. De schuld hiervoor is Rusland.... maar dat had u al begrepen? Rusland is militair een geduchte rivaal en die vervloekte Poetin is iedereen in het Westen net even een paar zetten op het schaakbord te slim af. En China is alleen nog in naam communistisch. Die proberen door overvloedige economische steun aan zwakkere EU-broeders de Unie te ontwrichten. En dat wordt ze in Brussel heel, héél erg kwalijk genomen. Maarrr... de EU heeft met de voormalige Oostbloklanden toch precies hetzelfde gedaan!? Losgerukt uit de invloedsfeer van Rusland zoals vastgelegd na WW-II in Jalta, en voor heel veel geld (nog steeds) overgehaald toe te treden tot de Europese Unie en de NAVO. Dus wat mekkeren ze nou in Brussel?
Zelfs zwakkere landen, zoals Iran dat kennelijk moorden beveelt in ons land, beven niet echt voor de Europese Unie. Waarbij je gerust de vraag mag stellen waarom Nederland - want natuurlijk zaten die Iraanse terroristen in ons land - überhaupt onderdak heeft gegeven aan dat tuig. Dat, gevoegd bij de langjarige steun die Nederland verleende aan de terroristen/jihadisten in Syrië, en onze rol in de doofpot en aandeel in de ramp met de MH-17.... geeft een verdomd vieze smaak.

NOS-journaal
Als een paar schoenen overboord spoelt, komt de linkerschoen aan op Ameland, en de andere op Vlieland. Wist u dat? Ik wist het niet maar ik hoorde het de NOS nieuwslezeres verkondigen met een strak gezicht. Dat weetje is het product van "wetenschappelijk" onderzoek, liet ze ons weten, zonder in lachen uit te barsten. En niet alleen dat, maar er worden op dit moment nieuwe "onderzoeken" opgetuigd in dezelfde sfeer, om te profiteren van de verloren lading van een containerschip. Op onze kosten.
Man-o-man...Eerst moet je je VWO-studie hebben afgerond, en vervolgens vijf jaar of langer "blokken" op de universiteit of "hogeschool" en dan beland je in een goed betaalde baan waarvoor het geld wordt opgehoest door mensen die met een nul-uren-schnabbel moeten zien rond te komen. En aan het eind van je "onderzoek" produceer je een lijvig rapport waarin staat hoe groot de kans is dat een bepaalde knuffel op Texel, of Rottum aanspoelt....!

O ja, het journaal liet ons ook nog weten dat het Openbaar Ministerie jacht maakt op de ondertekenaars van de Nashville-verklaring. Op onze kosten. Want er was "maatschappelijke onrust" door ontstaan in Save-Space-land. En de "Kinderombudspersoon" had opnieuw opgeroepen om de kinderen van ouders die naar Syrië en Irak waren afgereisd, terug te halen.
Kinderombudsvrouw wil ISIS-kinderen van levensgevaarlijke jihadisten ophalen. Dezelfde Kinderombudsvrouw die het sprookje van Zwarte Piet in strijd met kinderrechten vond.
Vorig jaar had Min/Jus Grapperhaus, als verantwoordelijke minister al gevraagd: "Hoe dan?", want zonder gebruik van geweld in een soevereine staat kinderen ontvoeren is niet mogelijk. Maar dat zijn details waar je als Kinderombudspersoon niet over hoeft na te denken. In die functie word je, door de belastingbetaler, rijkelijk beloond om "je hart te laten spreken"

RTL
De concurrerende Nieuwsuitzending (de RTL-en van Bertelsmann had een item over politieagenten op jacht naar een eekhoorn, compleet met beeld. Het diertje wilde naar binnen, maar de agenten wisten dat te voorkomen. En elders in de wereld hadden zich veel gieren verzameld in de buurt van een McDonalds, omdat katten de gedumpte voedselresten daar naartoe sleepten, het vlees opaten, maar de broodjes en het zuur lieten liggen, waar de gieren zich dan weer tegoed aan deden. Maar je kon die gieren niet verjagen, want het was een beschermde diersoort...bent u er nog?

Je kunt met de beste wil van de wereld niet meer om mensen met een "bullshit"-baan heen. En waar het leidt tot vervolging van mensen die gebruik maken van hun recht op Vrije Meningsuiting ( hallo Geert) is het meer dan pure verspilling. Ook waar hartenkreten impliciet een oproep zijn om een oorlog te ontketenen. Vroeger had je verantwoordelijke bestuurders die nog durfden te zeggen: "Goed plan! Doen we niet". Maar ja, dat was vroeger.

Censuur
Wat je niet las of hoorde was dat de Hongaarse journaliste die zogezegd een illegaal of transmigrant op weg naar Duitsland pootje lapte omdat hij de Hongaarse grens stormenderhand overstak, is volledig vrijgesproken door de rechtbank. Zelfs al zou ze die vluchteling pootje hebben gelapt, ze verdedigde haar grens en land tegen een overtreder van de wet die illegaal het land wilde binnenkomen, samen met de politie. . Oei oei, ik vermoed dat #judithineuropa nu een toeval krijgt en zal zeggen dat die rechtbank niet neutraal was, niet echt recht sprak en een marionet van die afschuwelijke Orbán is. Want er wordt enkel recht gesproken als het vonnis luidt wat de linksche deugmenschjes willen horen

Zo schreven en schrijven zij ook de wetten, de verdragen en de inhoud van de schoolboeken, waarbij ze iedereen die er anders over denkt uitsluiten, demoniseren, discrimineren, broodroven, of hun promotie of diploma mogen weigeren. In Duitsland is er zo recent een kind geweigerd op een school omdat de vader een lokaal politicus is voor het AfD, een uiterst rechtse organisatie volgens de school, die vreesde dat dit het eenheidsdenken, dat op de school wordt gehandhaafd, in gevaar zou brengen. De staatsmedia en de leugenpers plegen inmiddels regelrechte censuur, of …..nepnieuws!

Nepnieuws
Want het luchtkasteel van de Russische Inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen was eigenlijk allang in elkaar gestuikt, maar wordt met de moed der wanhoop gestut door Mainstream. Nu weer door een rel over een vermeende leugen van de reeds wegens financiële malversaties opgeknoopte Paul Manafort in een verkeerd daglicht te plaatsen. NRC besteedde er zelfs op twee achtereenvolgende dagen een min of meer gelijkluidend artikel aan. Manafort zou zijn Oekraïense compagnon, met wie hij in Oekraïne leuk verdiende voor adviezen aan de Oekraïense regering, inzage hebben verschaft in polls die het campagneteam van Trump had laten uitvoeren. U weet wel, van die polls waaruit bleek dat Trump zou gaan winnen, terwijl alle officiële "polls" ons voorlogen dat Clinton met twee vingers in haar neus de vloer aan zou vegen met "The Donald". Om dat te kunnen verkopen als ‘Russische Inmenging’ vergt een overdosis aan hallucinerende middelen, vrees ik. Evenals het bijgevoegde bericht in het eerste NRC-artikel dat een Russische advocate in de belangstelling staat bij de Amerikaanse justitie vanwege een kwestie die terugvoert naar Bill Browder en zijn schimmige financiële deals in Rusland voordat Poetin het stokje overnam van Yeltsin.

Op het eerste gezicht hebben deze onderwerpen niks met elkaar te maken. Maar wat die verhalen verbindt, is het gebrek aan realiteitszin dat erachter schuil gaat. Luchtfietserij, Identity Politics en Ruslandhaat hebben een houdbaarheidsdatum. Consumptie ná die datum leidt tot voedselvergiftiging, en in ernstige gevallen met de dood op de koop toe. In het bijzonder als de ziekenhuizen moeten sluiten, de zorgpremies de stijging van de koopkracht uitgummen, terwijl medicijnen die in Nederland werden ontwikkeld, met onderzoek dat betaald werd door Nederlandse belastingbetalers, de aandeelhouders van een Zwitserse pillendraaier miljarden oplevert.

Wat je allemaal niet rechtstreeks met elkaar kunt verbinden, maar het eindproduct is ‘Gele Hesjes’.

Gooit u een paar mooie blokken op het vuur, dan schenk ik een lekker koel biertje in..PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van zondag 13 januari 2019 die gelijk is aan de laatste peiling van 2018:

VVD 22, PVV 18, GroenLinks 17, FvD 16, PvdA 15, SP 12, CDA 11, D66 10, PvdD 8, DENK 7, CU 7, 50Plus 4, SGP 3
Laast bewerkt: 3 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 8 maanden geleden - 3 jaren 8 maanden geleden #53796 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 6 januari 2019

Peilingen
Geen peilingen wegens reces.

D66 en Klimaatwaanzin
De kersverse D66-fractievoorzitter Rob Jetten heeft het niet gemakkelijk in de eerste maanden van zijn nieuwe baan. Maar, mijn hemel, hij doet ook geen enkele moeite om het zich gemakkelijker te maken. Hebt u hem gezien bij Jinek deze week? Daar deed hij de milieuplannen van het kabinet uit de doeken, en die vielen, op zijn zachtst gezegd, niet bij iedereen in goede aarde. Wat een klimaatklets! Jetten oreert dat "we de laatste generatie zijn die iets aan de opwarming van de aarde kan doen". Demagogie in optima forma. Critici noemde hij klimaatdefaitisten en beroepspessimisten. U weet, het diskwalificeren van tegenstanders is vaak het antwoord van politici als ze inhoudelijk zijn uitgepraat.

Trouwens, op argumenten van zijn "gesprekpartners" ging Jetten niet eens in. Hij bleef maar ratelen als een Duracel Bunny op crystal meth. De kern van zijn betoog - en ook dat van beroeps-lobbyist Samsom - is voortdurend dat Nederland een voortrekkersrol moet krijgen, een gidsland moet worden in het klimaatdossier. Maar het waarom daarvan blijft volstrekt onduidelijk. Nederland, een speldenknopje op de wereldkaart, heeft nul komma nul impact op het klimaat. Bovendien wie zegt dat "goed leiden, goed volgen" doet.

Doet me denken aan een ander dossier waar Nederland zo'n rol ambieerde: Ontwikkelingshulp. Tientallen miljarden gaven we weg. Lange tijd voldeet Nederland als een van de zeer weinigen aan de VN-norm. Het overtuigde anderen geenszins. Maar onze ambities en pretenties waren evenredig aan de hoogte van het belastinggeld dat in een bodemloze put werd gestort. Nederland is op het wereldtoneel gewoon een heel kleine speler. Wie dat niet snapt en de burger op kosten (blijft) jagen, die lijdt aan grootheidswaanzin.

CO2
Zelfs een onderzoek van beroeps-lobbyist Greenpeace komt niet verder dan een totale bijdrage aan uitstoot van CO2 van rond vijf en twintig procent voor alle vervoer. Tien procent van de vijfentwintig komt voor rekening van scheepvaart en luchtvaart (heb ik uit een persbericht). En hoe groot de bijdrage is van het beroepsvervoer versus het privégebruik van de auto staat er niet bij. Evenmin hoeveel de trein en de elektrische auto bijdragen, via de verbranding van bruinkool en gas in onze elektriciteitscentrales. Een interessant overzicht van de CO2 bijdrage per "energiedrager" vindt u hier: www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/

Let even op waterstof! Het verbranden is super schoon, maar bij de productie overtreft het met een ruime marge alles wat je kunt bedenken. Dat komt omdat waterstof wordt geproduceerd door aardgas te splitsen, waarbij CO2 vrijkomt. Verder reikt mijn kennis niet...dus houd ik het hierbij

Terug naar D66'er Jetten. Vooral de 6.000 euro subsidie die het kabinet ter beschikking stelt voor een gezin dat een elektrische auto niet kan betalen werd met hoongelach onthaald. Blijft een dikke 60.000 euro over. Twee- tot driemaal jaarinkomen van een brede laag van de bevolking. En hoezo is het een geruststellende gedachte dat de subsidie op elektrische auto's begint met een piek, en daarna geleidelijk wordt afgebouwd? Dus degenen die zich zo'n Tesla of Porsche niet kunnen veroorloven zijn straks twee keer de pineut? Eerst opdraaien voor snel duurder wordende benzine om die op bruinkool rijdende bolides van de happy few te subsidiëren, en tegen de tijd dat de benzineauto's verboden worden, is de subsidie gestopt..!

Gratis Openbaar Vervoer
Waarom niet eerst gezorgd voor honderd procent schone elektra, alvorens er nog een krankzinnig makende extra "vraag" aan toe te voegen? In Luxemburg bedachten ze een beter plan: gratis openbaar vervoer voor iedereen. Daar is elke lobbygroep die je kunt bedenken tegen, dus het moet haast wel een goed idee zijn. Alle lobbyisten werkloos. En degenen die in een Tesla of Porsche willen rijden betalen de volle mep voor hun supersnelle bolide. Want het geld is nodig om gratis openbaar vervoer te realiseren. En zonder dat het bezit van een "klassieke" auto met benzinemotor wordt verboden. Maar geen files meer scheelt al héél wat zinloze uitstoot..
Dat uitgerekend de Volkskrant het een puik idee vindt om dure topmodellen te subsidiëren, is kenmerkend voor de intellectuele corruptie met een verlengsnoer die zich meester heeft gemaakt van actievoerend Nederland.

"DOE IETS"
Mijn bezwaar tegen de plannen die nu op tafel liggen is dat ze van een weinig rooskleurige situatie een regelrechte ramp dreigen te maken. De "DOE-IETS!" paniek beheerst het denken. Allerlei mensen roepen maar wat, en politici zijn blij dat er nu "tenminste iets gebeurt". Doorgaans iets wat exact past in het straatje van de lobby die hun salaris betaalt, of waar ze terecht kunnen als hun politieke loopbaan een einde neemt. Maar wel bizar dat je die mensen uitnodigt om mee te praten over een probleem dat ze zelf veroorzaken. Het doet denken aan de oplossing voor de bestrijding van criminaliteit de afgelopen decennia: andere kant opkijken, en de verzekering betaalt de schade. Zo zijn ze in Scheveningen ook aan die vonkenregen gekomen. Verbieden kon niet, want dan kreeg je rellen. Milieu? Welk milieu?

Enfin, het Credo van La Jetten lezend, verwondert het me niet dat D66 in Haren en Eindhoven inmiddels is geïmplodeerd. Jetten doet niets. Niemand grijpt in. Straks grijpt schikgodin Ollongren de macht na de verkiezingen in maart en dan stevent D66 in ramkoers af op de nul zetels....wat een heerlijke gedachte !

We gaan d'r allemaal op vooruit !
Deze woensdag wandelde staatssecretaris Menno Snel over de Haagse markt om daar – zogenaamd in het hol van de leeuw – de verhoging te verdedigen van de btw op de eerste levensbehoeften. De bewindsman hield het volk van Nederland een worst voor waarvan hij hoopt dat die eind deze maand voor het eerst wordt uitgedeeld: dan immers krijgt "iedereen" vanwege ‘de verlaging van de inkomstenbelasting’ meer geld in zijn portemonnee. Hij hoopte dat dit niet alleen de prijsverhogingen in de supermarkt zou compenseren, meer dan compenseren zelfs maar ook die van de energie. Rekenwondertje hoor !
De staatssecretaris vond het trouwens ook vanuit het belang van het milieu een goed idee om consumeren zwaarder te belasten. Milieu? Welk Milieu?

Jan met de pet
Alles bij elkaar draagt dit alles sterk het stempel van dit kabinet en de bijbehorende tijdgeest: Jan met de pet krijgt zoveel mogelijk van de rekening gepresenteerd. Wat de overheid hem met de ene hand geeft aan zogenaamde belastingverlaging, neemt zij via verhoogde heffingen op producten die je niet kunt laten staan, dubbel en dwars weer terug.
De eerste voorspelling die we deden voor het nieuwe jaar 2019 is dus na enkele dagen al uitgekomen. Want in de praktijk gaat u veel meer betalen dan die drie procent btw verhoging. En u denkt dat de overheid dat niet weet? Natuurlijk wel. Maar politici die deel uitmaken van de overheid en gekozen zijn door burgers om hen te vertegenwoordigen hebben totaal andere belangen. En die belangen lopen niet parallel aan die van u en mij - burgers.
Door ervaring wijs geworden zien we telkens dat zodra ze zijn gekozen ze zich gaan bezighouden met zaken die er voor hen persoonlijk werkelijk toe doen. Ze laten zich kopen door Bilderberg of chanteren zoals die enge Ed Nijpels met z'n rose TuTu, om de agenda van hun duistere opdrachtgevers uit te voeren. En onderdeel van die agenda is de burgers zoveel mogelijk kaal plukken en de grote bedrijven aan alle kanten bevoordelen.

Belastingparadijs
Probeert u maar eens als burger om 10.000 euro weg te sluizen naar een belastingparadijs. Dan weet u dat u door de overheid aan de hoogste boom wordt gehangen als u wordt gesnapt. Zelfs als u dat allemaal legaal doet volgens de bestaande wet- en regelgeving, weten ze u nog te vinden. Maar als diezelfde overheid bedrijven als Google helpt om 20 miljard euro weg te sluizen naar Bermuda, waar over dat bedrag totaal geen belasting wordt geheven, dan wordt Google noch de overheid aangeklaagd als lid van een criminele organisatie. Dat maakt de overheid m.i,.een mafiaclub die alleen de belangen van de eigen leden voorop stelt, en waarvan de leden voornamelijk bestaan uit grote bedrijven en de bankiers die de overheid gebruiken voor het uitvoeren van hun wensen. Zo waren we getuige van de uiterst beschamende vertoning van Rutte die zich in allerlei bochten wrong om een aannemelijke verklaring te bedenken voor het afschaffen van de dividendbelasting voor zijn vrindjes bij Unilever.

MH-17
En wanneer je eenmaal beseft dat de overheid niets anders is dan een criminele organisatie, dan worden er opeens heel veel dingen duidelijk. Dan weet je ook dat deze criminele organisatie er niet voor terugdeinst om mee te helpen om 298 onschuldige burgers waarvan 193 landgenoten de dood in te jagen en vervolgens heult met de daders om alle sporen uit te wissen.
Dan besef je...dat je je op vijandelijk terrein bevindt...!

Ik kan er maar niet over uit...298 levens opgeofferd voor de tomeloze ambitie van Rutte. Mijn hemel..wat een gewetenloze schoft

Lek onthult obscuur "netwerk van netwerken"
Vanaf het begin vorderde de ontmaskering van het zelfgenoegzame Orwelliaanse ‘"Integrity Initiative’" als een spionage thriller. De eerste tranche van insider-bestanden wordt op 5 november geüpload naar een niche-anonieme server. Daar ligt het gedurende veertien dagen breed onopgemerkt tussen de anarchistische traktaten en hybrisitaire bedreigingen om de wereld van achter een monitor te veranderen.

Maar dit lek is inhoudelijk, en eenmaal geopend en verspreid – eerst via Twitter, dan Russische media, dan andere alternatieve mediabronnen – explosief.
Interne documenten spreken over het creëren van een “netwerk van netwerken” om de “kwaadaardige” Russische invloed te bestrijden .
Financieringsaanvragen van het Foreign & Commonwealth Office (FCO) van het Verenigd Koninkrijk beloven meer dan een dozijn geheime "clusters" van "competente, toegewijde en goed verbonden individuen, idealiter met een geschikte instituut-aansluiting" van Canada tot Duitsland tot Georgië, dat zou worden ingezet ten dienste van specifiek anti-Russische "doelen"

Er zijn plannen “om Russische burgers te informeren, de democratische oppositie te versterken” en “het gebruik van entertainment via tv en radio te verkennen om berichten te versturen”, terwijl ook cursussen worden gegeven aan bankiers, studenten en, hoogst verontrustend, Britse schoolkinderen, over de dreiging van het Kremlin. .

Lijsten van honderden respectabele publieke figuren in categorieën als "US Cluster", "UK Inner Core" en "UK Journalists", waaronder bijdragen van Washington Post en LSE academische Anne Applebaum (vrouw van voormalig Poolse minister Sikorski, beiden Ruslandhaters) , Times columnist David Aaronovitch en BBC’s Jonathan Marcus. Andere registers omvatten privé-e-mails van Britse ambassade beambten die over de hele wereld zijn gestationeerd, terwijl buitenlandse en defensie-ministeries van verschillende NAVO-bondgenoten ook aan boord zijn.
Op de toepassing van Buitenlandse Zaken hebben de andere financiers de naam van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, het NAVO-hoofdkantoor en Facebook, die ‘£ 100.000 bijdroegen aan onderzoeks- en onderwijsactiviteiten’.

EU heeft een eigen desinformatie-afdeling
De hackergroep Anonymous heeft een scan van geheime documenten van het Britse gegevensproject “Integrity Initiative" gepubliceerd, waaruit blijkt dat er een aparte eenheid is voor desinformatie in het EU-gebied. Deze nieuwe gelekte documenten en accounts dienen als bewijs van de geheimzinnige activiteit van het door de Britse overheid gefinancierde project Integrity Initiative. Volgens de analysedoelstellingen van het Britse “Integrity Initiative” staan ​​de oppositiepartij Labour en Russische mediabedrijven met internationale lezers zoals RT en Sputnik centraal.
Onder andere, de stukken over de Skripal-affaire en de situatie in het Midden-Oosten, met inbegrip van Syrië zet apart.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de eerder bekendgemaakte rapporten over de betrokkenheid van Londen bij de aangelegenheden van Europese landen en de informatieoorlog tegen Rusland als authentiek geclassificeerd. Dit omvat een groot aantal documenten met betrekking tot de operaties van RT en elektronische facturen die zijn uitgegeven aan de auteurs van de “Integrity Initiative” -analyses.
Het ontmaskeren van een sinistere, door de staat gefinancierde onderhuidse invloed netwerk, is een primeur. Maar de echte samenzwering is het BLINDE OOG dat wordt geweigerd door het Westerse establishment, dat uitstekend is in uitvluchten, zolang het niet uit Rusland komt.

Wanneer je eenmaal doorhebt dat je door propaganda van de overheid, in casu Integrity Initiative, wordt belazerd en bedonderd, dan weet je ook dat de vijand zich niet in Moskou bevindt, maar in Den Haag en Brussel. Meer over Integrity Initiative onder deze titel op het forum.

Hieruit blijkt maar weer dat de EU een duivelse organisatie is waaraan de hele links-liberale kongsi meewerkt aan dergelijke schofterige zaken. Lakeien van het ultieme kwaad zijn het.

Ik wens u van harte een Gezond en Gelukkig 2019 . Proost..op u allen ! PROOST !
Laast bewerkt: 3 jaren 8 maanden geleden door katertje. Reden: link emissiefactoren
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 9 maanden geleden - 3 jaren 9 maanden geleden #53756 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week zondag 30 december 2018

Peilingen
Nog immer Kerstreces, derhalve geen peilingen.

Waar blijven de Maatschappijtafels?
Maurice de Hond heeft, zoals bij iedere jaarwisseling, een discussiestuk geschreven over een thema dat hem bezighoudt en waarvan hij het belang met de lezer wil delen. Het discussiestuk is gebaseerd op de resultaten van zijn onderzoeken en/of ontwikkelingen in de samenleving die hij ziet. Daarbij gaat het niet over het onderwerp, waarover 150 organisaties en veel bobo’s, aan vijf klimaattafels, intensief hebben overlegd, om te kijken of en hoe ze de mensheid vanuit Nederland op termijn kunnen redden. Maar het gaat over het onderwerp waarvan naar mening van De Hond de urgentie in Nederland groter is dan de aanpak van CO2-uitstoot. Hij is van mening dat dat eerst en goed dient te worden aangepakt, omdat anders wat er verder ook wordt besloten naar aanleiding van die uitkomsten van de klimaattafels, tot niets zal leiden. Het is een onderwerp, waar De Hond zich al heel lang over uitlaat en voor waarschuwt. En waarvan men lang de ernst ervan niet onderkende en nog steeds de mogelijke gevolgen bagatelliseert. Dat is de tweedeling in de samenleving, waarbij grote groepen zich niet meer vertegenwoordigd voelen door de instituties die we gecreëerd hebben en degenen die het in ons land voor het zeggen hebben.
Interessant hoor...dus lezen op: www.maurice.nl/2018/12/30/waar-blijven-de-maatschappijtafels/
Klimaat
Klimaatverandering! We moeten de wereld redden.! Maar ieder kind snapt dat er niet zoiets bestaat als een wereldklimaat. Ieder stukje aarde heeft zijn eigen klimaat; een poolklimaat is totaal onvergelijkbaar met een woestijnklimaat; een toendra-klimaat is weer geheel anders dan een gematigd zee-klimaat, zoals we dat hier in Nederland hebben. Alleen al het idee dat er zoiets zou bestaan als een wereldklimaat is in al haar idiotie briljant gevonden door de klimaatalarmisten. Maar misschien nog wel indrukwekkender is het idee dat de hele wereld er op elk vlak op achteruit gaat door die vermaledijde opwarming. En geen plekje op de wereld dat beter wordt van een klimaatverandering. Dus woestijngebieden krijgen nog meer droogte, natte gebieden juist meer water, koude streken nog meer kou en ...warme streken nog meer warmte. Elke klimaatgelovige weet voor ieder plekje op aarde exact dat doemscenario te bedenken. Voorwaar een prestatie!
Absurd
Er lijkt geen kruid tegen gewassen. De eventuele veranderingen in het klimaat hebben op alle plekken ter wereld een negatief effect. Absurd.! Verandering heeft toch ook positieve effecten!? Zo stel ik me voor dat er plekken op de wereld zullen zijn waar men dankzij meer regenval minder ernstige droogten ervaart. En plekken waar men twee in plaats van maar één keer per jaar kan oogsten. En er zullen misschien ook wel plekken onder water komen te staan. Al met al is klimaatverandering dus een optel- en aftreksom van diverse positieve en negatieve effecten.

Het is een bijzonder verschijnsel dat de hele politieke wereld mee lijkt te gaan in de huidige klimaat-hysterie en zwartgalliger kijkt naar het klimaat dan een suïcidale alcoholist naar zijn lege drankfles. Ook bijzonder is de pertinente weigering om ook maar iets positiefs te willen zien. Stel nu dat je daadwerkelijk gelooft in de extreme opwarming. En dat je dan cijfers en feiten te horen krijgt die uitwijzen dat het allemaal wel meevalt. Dan zou je verwachten dat zo iemand een gat in de lucht springt van blijdschap. Ja toch? Niet dus! Niets van dat alles. Men wil zó graag geloven in het rampscenario. Je kan ze tachtigduizend keer vertellen dat een toename van de in de lucht aanwezige CO2 een zegen kan zijn voor alle groene planten, zij gebruiken CO2 immers als de bron voor hun fotosynthese en daarmee hun groei. Hout is gemaakt van de CO2 die de boom uit de lucht heeft gehaald, dat zal iedere bioloog bevestigen. En iedere kweker probeert zo veel mogelijk CO2 in zijn kassen te hebben, zodat de groei van de gewassen optimaal is... de wereld vergaat... tenzij wij even 1000 miljard willen aftikken voor de lobbyisten c.s. Misschien is er dan nog hoop!
"Wetenschappelijk onderzoek zijn ook maar Meningen"
Debatten met de samenleving zijn uit den boze: de domme burgers worden geacht hun mond te houden, en alles over te laten aan politici, beleidsmakers, lobbygroepen en milieuactivisten. De afgelopen jaren zijn er zo'n 800 wetenschappelijke publicaties gepubliceerd die de CO2 broeikasgashypothese weerleggen...maar ja, dat zijn slechts "meningen".
Want wetenschappelijk bewijs is verworden tot "een mening". Een beter bewijs hoe het onderwijs in Nederland in tientallen jaren is gedegenereerd, is er niet. Feiten mogen niet door het publiek worden waargenomen, want dan hebben ze ook geen invloed op de beleidsvorming. Hier verlenen de MSM hun hand- en spandiensten.
Als bewijs voor de laatste broeikasgastheorie wordt herhaaldelijk naar voren gebracht dat 97 procent van de wetenschappers het daar mee eens is. 97% procent! Dan zouden toch alle journalistieke waarschuwingsbellen moeten gaan rinkelen? De MSM zouden zich bijvoorbeeld kunnen afvragen: 97% van hoeveel wetenschappers? En welke wetenschappers zijn er bij? Wie heeft ze geselecteerd? Twee keer in de afgelopen twee jaar hebben kritische wetenschappers van over de hele wereld elkaar in Berlijn ontmoet om hun nieuwe onderzoek te presenteren, en hun conclusies luidden anders dan die van de IPCC-makers en hun gelovigen. Maar je ziet nauwelijks een parlementslid of een journalist die de moeite neemt om zich te laten informeren.
An Inconveniënt Truth ...sorry Folks
De basisgegevens voor de berekeningen van het IPCC zijn door het toonaangevende Britse instituut van de Uni van Norwich met de grond gelijk gemaakt. Voor zijn wereldschokkende voorbeelden in zijn film "An inconveniënt Truth" heeft Al Gore zich geruime tijd geleden al moeten verontschuldigen...
Niettemin voert Rutte-III een "energiebeleid" door dat de Nederlandse burgers miljarden, zo niet biljoenen euro's zal kosten. In Den Haag vinden ze het niet erg dat ze wat betreft "energietransitie" alleen op de wereld zijn.

Bijna onopgemerkt door het publiek, hebben vorig jaar op de G8-top in Deauville, Canada, Japan, Rusland en Frankrijk verzekerd dat zij niet langer naar conferenties voor een Kyoto-opvolgprotocol zullen gaan.

Perfecte gasinfrastructuur
Terwijl in ons land de politiek, door gebruik te maken van "klimaattafels"(opgesteld in achterkamertjes, waar alleen vóórstanders van de CO2-hoax zijn uitgenodigd) besloten heeft het meest efficiënte gasnet ter wereld te laten verroesten en gas af te schaffen, schakelen steeds meer landen in de EU en de wereld juist over op aardgas - één van de schoonste en goedkoopste vormen van energie. Alle burgers wordt straks geacht een - milieuschadelijke - elektrische auto aan te schaffen..huizen "duurzaam" en "klimaatneutraal" te maken, maar ondertussen worden de besteedbare inkomens verder uitgeknepen, voorzieningen, verworvenheden en burgerrechten in de kliko gegooid.
Zelfs als de komende jaren, maanden zal blijken dat het ene na het andere land afhaakt bij het onderwerp "global warming" , zullen onze gekozen volksvertegenwoordigers ( die vóór verkiezingen speciaal voor ons (niet dóór ons) worden geselecteerd, het beprijzen van CO2 gewoon doorzetten. Nederland MOET een voortrekkersrol vervullen, toch?
Met energiebeleid en milieubescherming heeft het dan niets meer van doen.
In het begin was de theorie over het "schadelijke" CO2 en broeikaseffect een Angelsaksische uitvinding, die vooral werd gepromoot door de nucleaire industrie, die hoopte op een voor haar positieve verandering. Maar toen werd het steeds meer een doomsday scenario, het naderen van het einde van de wereld, net zoals destijds met de zure regen en het ozongat, weet u nog?
Onbenul
Die paniekzaaiers sluiten ons wel van het gas af en smeren ons grote leningen aan voor een warmtepomp. Niks persoonlijke vrijheid. Dwang, dwang, dwang. Politici hebben het afgelopen jaar bikkelhard gewerkt om het vertrouwen in de politiek onderuit te halen. Met speciale vermelding van Ollongren, Rutte, Juncker. Ze lieten zien hoe een democratie moet worden afgebroken. Hoe een referendum de nek moet worden omgedraaid. Hoe burgers monddood moeten worden gemaakt, hoe multinationals op slinkse wijze politici manipuleren en hoe stap voor stap een politiestaat moet worden ingevoerd. Kunt u mij vertellen in welke liberale samenleving een politiestaat wordt opgebouwd? In welke liberale samenleving wordt men aan de warmtepomp gedwongen? In welke liberale samenleving legt de Staat beslag op meer dan de helft van het Bruto Nationaal Product?
Antwoord: in de Nederlandse "liberale" samenleving !! Waar is het fout gegaan? Waarom laten we dit toe? Waarom stemmen we op criminelen om ons te regeren? Criminelen die geen andere opdracht hebben dan de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen te vernietigen? Waarom?
Omdat we te gemakzuchtig zijn, lafaards zijn, idioten zijn, verliezers zijn, gekken zijn...verdoofd door brood en spelen en "leuke dingen". Daarom!

Ik draai al een poosje mee hier op dit forum en heb in die tijd gezien hoe Merkel haar partij -de CDU- heeft veranderd van een Christelijk Conservatieve rechtse partij in een links socialistisch bolwerk met een zogenaamd groen tintje. Het zijn de socialisten die de economie wensen te beheersen, die de mensheid wensen te beheersen, massaal willen nivelleren en herverdelen. Het is een kenmerk van socialistische en communistische staten dat ze een politiestaat opbouwen en die daarna los laten op de burgerij. Het is een kenmerk van bureaucraten dat ze alles willen beheersen, zelfs het klimaat. In Nederland heeft Rutte precies hetzelfde gedaan met de VVD..
Rutte naar Brussel
Volgend jaar gebeurt het dan echt. Jean-Claude Juncker de president van de Europese Commissie, houdt het voor gezien. Hardnekkig circuleert de naam van Rutte als zijn opvolger. En ik moet het hem nageven, waar het op liegen aankomt, steekt hij Juncker naar de kroon. Dus wat dat betreft heeft Nederland gewoon de beste Europese kandidaat voor zijn functie.
(Ik dacht dat Rutte het ambt van Donald Tusk begeerde... president van de Europese Unie.)
We hebben hem gevolgd bij "zijn eerste stapjes" . Zijn dubbele agenda. Zijn enerzijds thuis en anderzijds in Brussel. En altijd was daar Merkel. Politiek gezien heeft de Duitse Bondskanselier haar houdbaarheidsdatum allang overschreden. In haar thuisland neemt het aantal mensen (geen Duitsers maar u weet wel, "die daar al langer wonen")afstand van haar en haar beleid. Behalve CDU'ers natuurlijk, die houden dapper de schijn op dat ze nog volledig achter de Bondskanselier staan .Niets is minder waar.
Maar de psychologische truc van haar om het partijvoorzitterschap neer te leggen, heeft zijn uitwerking niet gemist. Terwijl in Duitsland politici alleen dáár maar mee bezig zijn, kan zij haar ultieme plan - het overspoelen van het oude continent met miljoenen migranten - en de vervolmaking van een politieke Europese Unie zo lang zij nog in functie is, volbrengen.
Schoothondje
Rutte weet dat hij de steun van Merkel, die hij gedurende zijn volledige premierschap als een schoothondje heeft gevolgd en waar nodig geholpen, nodig heeft bij zijn streven naar het ultieme doel: een topbaan in Brussel. En die steun kan hij wel gebruiken ook, gezien het feit dat er méér kapers op de kust zijn voor Junckers baan. Rutte weet ook dat hij niet te lang moet wachten om die steun van Merkel te verzilveren: als Merkel als bondskanselier opstapt dan staat de premier wat haar steun betreft met lege handen. Dus is er wel wat haast geboden. De MSM is al volop aan het speculeren over zijn carrièremove. Ik dacht daaraan toen ik enkele weken geleden de Belgische oud-voorzitter van de Europese Raad Van Rompuy zijn opwachting maakte in Buitenhof. ..men is de geesten aan het rijp maken voor zijn vertrek. We hopen dan natuurlijk allemaal op nieuwe verkiezingen . Maar u weet ook dat een voortijdig vertrek van een politicus wordt gezien als kiezersbedrog, dus moet er eerst flink gemasseerd worden voor het volk het allemaal "slikt". Dat van die nieuwe verkiezingen geloven wij trouwens niet zo. Bij vertrek van Rutte kan een vicepremier hem opvolgen . En dat wordt - ik vreet een bezem als het niet zo is - Ollongren.

Beatrix en Ollongren kunnen het buitengewoon goed met elkaar vinden dus zal er een gesprek met zoonlief plaatsvinden om de zaak "in der minne" te schikken. Hij wikt, zijn moeder beschikt, tot aan haar verscheiden ben ik bang. Want verkiezingen zijn net als referenda...je kunt niet op een gewenste uitkomst vertrouwen. Beter dus om zelf de touwtjes in handen te nemen.
Sollicitatiegesprek
Zijn sollicitatiegesprek voor het Europees Nepparlement heeft hij inmiddels achter de rug en hebben we allemaal kunnen volgen. De NOS zei het treffend: "premier Rutte verklaart de EU de liefde in Straatsburg". Ronduit génant vond ik het om aan te horen hoe Rutte van een EU-kritisch premier tot een Eurofiel politicus werd, die graag zijn steentje ( nee, niet die beruchte onderste, die heeft nu juist bijgedragen aan zijn carrière opstap..!!)aan het vervolmaken van het Vierde Rijk.
Daar hoorde ook het voltooien van het door de VN en de EU in mekaar geknutselde migratieplan, waarbij ons land nog eens 8 miljoen kansenpareltjes mag huisvesten én onderhouden.
Minachting voor de burger
De doorsnee Nederlander heeft het helemaal gehad met de politiek. Liegen en bedriegen is de norm geworden, burgerrechten worden stelselmatig afgebroken en de kiezers hebben niets, maar dan ook helemaal niets meer in te brengen. Ollongren zei het laatst nog openlijk toen zij in vliegende haast het referendum afschafte: "Ik vind het niet goed om de suggestie te wekken dat mensen nog veel invloed hebben." De minachting voor de burgers spat er toch van af!? Niet verwonderlijk dus dat de meeste Nederlanders een bijzonder lage dunk hebben van politici. Maar pas op...maak niet de denkfout dat "politici dom zijn", of "de burgers niet begrijpen". Het tegendeel is waar, ze weten precies waar ze mee bezig zijn, ze doen wat hen is opgedragen geweldig, maar het is alleen niet datgene waar de burgers aan dachten toen zij het vakje van hun voorkeur rood maakten.

Sinds enkele tientallen jaren zijn politici erin geslaagd van ons land een open psychiatrische richting te maken - met hartelijke dankzegging voor de medewerking van de MSM.
Onderwerpen waaruit de degeneratie van ons land blijkt: afbraak van sociale voorzieningen en gezondheidszorg, een slecht functionerende politie en politiek-gemotiveerde (achterlijke) rechterlijke macht, onderwijs waarbij leerlingen de school dommer verlaten dan toen zij erop kwamen, voedselbanken, het veranderen van straatnamen en oude tradities bij het grofvuil gooien, woningnood (voor de mensen die hier al langer wonen, dan) het tot enorme proporties opblazen van racisme dat in werkelijkheid veel en veel geringer is...En ga zo maar door. Ohw... politieke correctheid nog vergeten.

En oh ironie, dan zien we enkele maanden geleden onze regeringsleiders de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog bijwonen en horen wij ze holle speeches afsteken en gezwollen woorden uitspreken, terwijl ze ons willens en wetens de Derde Wereldoorlog inslepen.

Rutte past naadloos in die club van gewetenloze. Heeft zijn corrupte partijgenoten altijd door dik en dun gesteund en blijft ze steunen. Hij, die de democratie uit Nederland verwijderd heeft en van ons land een corpocratie heeft gemaakt en nu dus de massa-immigratie zijn vernietigende werk laat doen.
Landsbelang...Soevereiniteit, ach dat zijn van die archaïsche begrippen uit de 20ste eeuw, slechts nog te bezichtigen in Musea voor Oudheidkunde...niet meer belangrijk.
Dus snel afmonsteren van schip Nederland en op naar een gouden toekomst in Brussel !

Amen !
Laast bewerkt: 3 jaren 9 maanden geleden door katertje. Reden: inkleuren
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 9 maanden geleden - 3 jaren 9 maanden geleden #53724 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 23 december 2018

Peilingen
In verband met Kerstreces geen nieuwe peilingen en andere onderzoeken

Klimaatreligie
Het "klimaatakkoord" dat werd gesloten nadat er maanden aan diverse tafels werd overlegd, is niet groen. Zelfs niet enigszins groen. Het is een schunnig akkoord waarbij de burgers op grote kosten worden gejaagd en de grote bedrijven weer worden ontzien ( Hans de Boer was daar apetrots op, kan je nagaan!). Met Rutte hebben we een bedrijvenvertegenwoordiging - lobbycratie - gekregen in plaats van een volksvertegenwoordiging.

Juichend leverde aanvoerder Nijpels met Diederik "investeer gewoon effe 10.000 euro in isolatie om 200 euro per jaar uit te sparen; koop een warmtepomp, sluit er een hypotheekje extra voor af" Samsom, het klimaatdictaat 2019-2030 bij Rutte in. Het rijksplanbureau kan gaan uitrekenen hoeveel energieheffingen, klimaatbelasting en extra brandstofaccijnzen voor onze binnenkort verboden auto's we moeten gaan heffen om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te halen.
Hoe duur het allemaal precies wordt, krijgt de kiezer uiteraard pas ná de Provinciele Statenverkiezingen van maart 2019 te horen want anders zouden de klimaatplannen de populisten wel eens in de kaart kunnen spelen.(!)

Ondertussen kijkt de burger aan tegen honderden euro's energieheffing per jaar, en zijn autootje met verbrandingsmotor zijn waarde verliest omdat die verboden gaat worden in 2030 en dat kleine beetje Co2 uit zijn centrale verwarming, het einde der tijden betekent voor onze blauwe planeet. Kortom, de mens maakt een puinhoop van de planeet. U gelooft toch niet echt dat de afgesproken klimaatdoelen verwezenlijkt gaan worden omdat Nijpels en Samsom die op papier hebben gezet? Of behoort u ook tot de kudde die net als Buma van het CDA denkt dat "het klimaat" zich aan grenzen houdt?
Maar goed burgers: om te beginnen mag u volgend jaar een dikke driehonderd euro extra aftikken aan energiebelasting...and more, much more to come. Waarmee het ambitieuze klimaatakkoord is verworden tot de zoveelste schaamlap waarmee burgers worden uitgekleed en de werkelijke vervuilers, de grote bedrijven, worden ontzien.

Milieugroepen als Greenpeace en Milieudefensie weigerden het akkoord te tekenen. Met dit akkoord zou het gestelde doel: de stijging van de temperatuur op Aarde beperken tot 1,5 graad Celcius tegen het einde van deze eeuw, niet gehaald worden. Weet u, ik sta dan altijd versteld dat zo'n Milieudefensie de bevolking durft voor te houden dat beperking van de temperatuursstijging met een goed akkoord wél bereikt kan worden. Kweeniehoor..Is dit nou nepnieuws? Valse voorlichting? Misleiding? Vraag het Kafka Ollengren.

Het instellen van die klimaattafels is naar mijn mening een smerige vorm van oplichting, opgezet om het volk het idee te geven dat de onderhandelaars zich bekommeren om het klimaat, terwijl zij alle mogelijke moeite doen om de meest vervuilende bedrijven uit de wind te houden en de uit dit akkoord voortkomende lucratieve handeltjes verdelen onder VVD'ers Precies zoals de "top" in Katowice, in het kolengestookte Polen, leidde tot een nietszeggend akkoord. Maar het was er "geweldig netwerken" !

Democratie
Dat brengt me bij de democratie in Nederland. O ja, we noemen ons land nog steeds een democratie, maar ondertussen zou iedereen toch moeten weten dat het belangrijkste criterium dat een democratie onderscheidt - een regering naar huis sturen en alternatief beleid mogelijk maken - inmiddels ten grave is gedragen. Je komt er tegenwoordig niet meer vanaf...van een kabinet. De reden is een volslagen dichtgetimmerd "regeerakkoord" dat door de opstellers heilig is verklaard, waarvoor alles en iedereen moet wijken om toch maar de greep op de macht te kunnen behouden. Politieke minachting voor de burgers. De rigoureuze inmenging in individuele vrijheden en dus schendingen van de meest fundamentele mensenrechten.

Wat burgers doen, schrijven en zeggen, wordt gemonitord en verdeeld in twee groepen: legaal en niet-legaal. Het gebruik door mensen van ongeautoriseerde (niet welgevallige) taal wordt negatief beoordeeld en/of gesanctioneerd;
- dezelfde burgers wier taal wordt gecontroleerd, zodat zij zich bijvoorbeeld niet schuldig maken aan "hate speech" betalen via hun belastingafdrachten niet alleen voor hun eigen monitoring, ze financieren ook dubieuze organisaties vol "vertrouwenspersonen" die hun brood verdienen met een "opvoedende taak", door toezicht te houden op en "voorlichting" te geven aan burgers;
- deze opvoeders rekenen het tot hun taak burgers te censureren als die een politiek-correcte code overtreden;
- burgers informeren over het "juiste" denken dat zij doen in hun visie;
- om hun "snuffelend en geestelijk opvoedend" gedrag te legitimeren, vertrouwen de relevante organisaties op een netwerk van waterdragers, die onder meer zijn geïnstalleerd in het onderwijs en die pseudo-wetenschappelijke legitimiteit geven aan het rondsnuffelen in andermans zaken.

NGO's
Het nieuwe fascisme, waarvan het, onder andere, de bedoeling is om de samenleving qua gedrag op één lijn te brengen, wil zijn snuffelaars bij zoveel mogelijk gebieden van de samenleving integreren, van waaruit ze hun manipulatie en beïnvloedingswerk kunnen uitvoeren, meestal vermomd als een stichting, vereniging of een NGO. Het zijn organisatievormen die bij uitstek geschikt zijn voor pr-doeleinden, omdat bijvoorbeeld de term "stichting" wordt geassocieerd met een affectieve band die appelleert aan altruïsme en een goed doel en (nog steeds) positieve emoties, zelfs voor stichtingen die zijn gestart om de sociale cohesie te vernietigen. Neem Artsen zonder Grenzen, dat zich vooral de laatste jaren heeft ontwikkeld tot een organisatie die op grote schaal mensensmokkel faciliteert. Of de Open Society van George Soros.

Opleiding voor banen die niet bestaan
We zien vandaag de dag steeds meer midden- en lager begaafde afgestudeerden, die meestal direct in de WW terechtkomen als gevolg van het volgen van nutteloze cursussen zoals bijvoorbeeld genderstudies. Zij vinden onderdak bij steeds uitdijende organisaties, die zich ophopen in de spandoeken rond ministeries vanwaar ze hun diensten aanbieden in ruil voor geld van de belastingbetaler. De diensten bestaan uit activiteiten die in werkelijkheid geen productieve betekenis hebben. De diensten zijn verbaal of geschreven en creëren op geen enkele manier toegevoegde waarde, geen enkele prullenbak wordt geleegd na het leveren van deze diensten maar er zijn er wel veel gevuld. Er worden geen goederen geproduceerd, maar er worden wel veel goederen opgebruikt. Er wordt geen innovatie gecreëerd, maar veel innovaties worden onmogelijk gemaakt. Kortom, deze opgeblazen organisaties die leven van het bewaken van burgers, het opleiden van burgers tot snuffelaars, ze schaden de maatschappij en ze verkleinen de sociale rijkdom.

Betutteloverheid
En zo kon het gebeuren dat we worden opgezadeld met een overheid die zich na de dood van het individu organen toeeigent , de burger monitort... aanspreekt op zijn eetgewoonten en de opvoeding van het rookloze bestaan. Er wordt toegezien op een juiste manier van het besteden van het verdiende geld, er moet worden gecontroleerd en georganiseerd, zodat de juiste vorm van energie, de juiste pensioenverzekering, de juiste ziektekostenverzekering, de juiste inenting wordt gekozen en gegeven. Kortom, het leven van vrije burgers, zoals filosofen het ooit beschreven, is een administratief proces geworden dat vooraf is bepaald en waarin elke burgerlijke afwijking van de gegeven norm niet alleen wordt verstoord, maar ook nog eens niet wordt getolereerd.

DDR
Ik denk dan onwillekeurig aan de DDR. Weet u, ik heb me zo vaak afgevraagd wat er geworden is van alle officiële en inofficiële Stasi-snuffelaars. Wat er is gebeurd met de 10.000 kaders die in de DDR waren getraind om niet alleen de redding van het marxisme-leninisme te verkondigen, maar met alle middelen die het doel heiligden, van fraude tot bedreiging, van handicap tot privilege, van alles afdwongen, desnoods door vervanging of zelfs moord? Die mensen zijn verdwenen...maar waarheen?

Als je de Duitse media goed leest (vooral tussen de regels door), dan kom je die oude Stasi-soort weer tegen. In organisaties die nu de samenleving willen redden van racisme of andere -ismen waarvoor geld van de belastingbetaler beschikbaar is. Ze duiken op in politieke functies en in de mainstream media. Soms trekken ze (op de achtergrond) aan de touwtjes. Vaak zijn ze verbonden door internationale netwerken, ze proberen het oude project van de socialistische internationale nu in het geheim, in stichtingen, in organisaties met veel geld en met de juiste maatregelen af te dwingen.

Voorbeelden van dit soort mensen? Wat dacht u van Merkel of van de populistische Frans Timmermans? En wat organisaties betreft...wat dacht u van de Open Society Foundation van George Soros?

Europese Unie
De Europese Unie is verworden tot een bolwerk van het fascisme. De maatregelen om individuele vrijheid te elimineren volgen allemaal hetzelfde patroon. De niet-democratisch gekozen machthebbers van de EU wachten niet op problemen of bedreigingen...die worden door henzelf voor die paradijselijke Unie gecreëerd. Vervolgens worden er door hen maatregelen genomen om die zelf-veroorzaakte dreigingen weg te nemen. Uiteindelijk hebben ze allemaal hetzelfde effect : het elimineren van individuele vrijheden van burgers.

Dus worden er wetten tegen de Vrijheid van Meningsuiting aangenomen, onder het mom van netwerkhandhaving, het bestrijden van nepnieuws, terrorismebestrijding....het zijn allemaal oplossingen van door henzelf geschapen problemen met het uiteindelijke doel: de vrijheid van meningsuiting elimineren.

Om de paradijselijke Aarde zoals wij die kennen te verdedigen tegen klimaatverandering (!) moeten mensen afzien van individuele vrijheden waarvoor ze lang hebben gevochten, individuele mobiliteit, individuele eigendom, individuele keuzevrijheid worden opgeofferd. Dat de zon een enorme invloed op het klimaat heeft wordt voor het gemak even terzijde geschoven. Met alle middelen (en miljarden euro's) moet het CO2 gehalte in de atmosfeer worden teruggebracht, terwijl er een houtkap plaatsvindt die zijn weerga niet kent. Zoals u weet nemen planten en bomen CO2 op en geven zuurstof af...hoezo het paard achter de wagen spannen?

En dan ook nog, ik had het er al eerder over, een - door kolenmijnen gesponsorde - klimaatconferentie organiseren waarbij tienduizenden deelnemers alleen al om er te komen zoveel CO2 uitstoten dat...enfin u begrijpt wat ik bedoel.

Om het paradijs van de samenleving te bereiken zonder racisme en alle andere -ismen die als "uitroeibaar" worden beschouwd in de infantiele samenleving, worden voor miljarden aan belastinggeld verspild, worden vrijheid van een eigen mening en die van iemands gedachten betwist en beperkt. We hebben overheden die hun burgers controleren, waarvan zij beweren dat hun meningen op prijs worden gesteld, terwijl verkiezingsuitslagen in de prullenbak verdwijnen en referenda worden afgeschaft.

Wetenschappelijke vrijheden worden geëlimineerd door een pseudo-intellectuele menigte die met het onderwijs wordt gecreëerd. Onderzoek dat niet voldoet aan politiek-correcte normen, werken van oude filosofen, waarin termen als neger voorkomen, alternatieve ideeën van professoren, doordenkende studenten en critici passen niet in de ideologische gedachtegangen, ze moeten onmogelijk worden gemaakt. Als stigma en veroordeling niet voldoende zijn als middel, wordt de gehersenspoelde menigte in gang gezet.

Alleen een fascistisch brouwsel als de EU kan bedenken dat men toezicht moet houden op de gedachten van burgers, hen moet opleiden tot de "juiste" houding en dat iemand klaar moet zijn om de Brusselse ideeën te implementeren. Daarvoor zijn coördinatie en financiële middelen nodig. Dat is er in de EU, waar geen enkele verantwoording over belastinggelden hoeft en wordt afgelegd, volop aanwezig - zeker met een corrupte Europese Centrale Bank en haar criminele topman. Ofwel: de weg van het fascisme wordt gestuurd, doelbewust.
De Europese Unie is aan het instorten. Macron was Merkels marionet en nu zien we haar nieuwe kloon Kramp-Karrenbauer in Duitsland ten tonele gevoerd, haar beste en dierbare bondgenoot. Het "probleem" Macron heeft zich opgelost toen 125.000 mensen de straat opgingen om te protesteren tegen hoge kosten van levensonderhoud en te protesteren tegen de arrogante Jupiter Macron en zijn neoliberale "beleid voor de rijken". In plaats van te handelen, hulde de president zich tien dagen lang in angstig stilzwijgen. Die zal zich niet langer kunnen presenteren als een "bolwerk tegen populisten"

…..Hoe heeft het zover kunnen komen dat de apen de baas zijn over de dierentuin en de staart met de hond zwaait..?
Tijd om wakker te worden..!

Doen we een drankje...een Night Cap? PROOST ! Op uw gezondheid !

U krijgt van mij nog de politieke stand van het land die, zoals gezegd, gelijk is aan die van vorige week, de laatste peiling van dit jaar:

VVD 22, PVV 18, GroenLinks 17, FvD 16, PvdA 15, SP 12, CDA 11, D66 10, PvdD 8, DENK 7, CU 7, 50Plus 4, SGP 3
Laast bewerkt: 3 jaren 9 maanden geleden door katertje. Reden: inkleuren
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 9 maanden geleden - 3 jaren 9 maanden geleden #53686 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 16 december 2018

Peilingen
Volgens Maurice de Hond zijn er deze week geen verschuivingen in politiek voorkeur bij zijn kaartenbakklanten. Omdat het de laatste peiling is van dit jaar, zet De Hond de uitslag van deze week af tegen de eerste van 2018. Het resultaat was een tabel met daarin een overzicht van de winnaars en verliezers van 2018. Het zou kunnen dat u politiek niet bij uw Favorieten hebt staan, voor deze groep: de regeringspartijen VVD, D66 en CDA hebben samen 13 zetels verloren dit jaar. PVV, DENK en GroenLinks wonnen de meeste zetels dit jaar. Maurice de Hond heeft nog veel meer onderzocht hoor, onder andere over de Commissie Remkes en de staatkundige hervormingen. Als dat uw interesse heeft staat Peil.nl. geheel tot uw dienst.

Eurozone begroting
Rutte stemt in met eigen begroting voor de eurozone. En dat nadat hij onlangs al de grensbewaking en zeggenschap over de migratie weggaf aan de VN, geeft hij nu de Nederlandse zeggenschap over de Nederlandse begroting weg. Túúrlijk stemt Rutte in met eurozone-begroting. Rutte, - de immorele - heeft in Brussel ALTIJD al getekend bij het kruisje. De consequenties van zijn handelen interesseren hem niet. Wat hij de bevolking voor schade berokkent, interesseert hem niet. Het enige wat Rutte interesseert is RUTTE.
Ongekozen globalisten winnen dus opnieuw een grote slag, de samenleving verliest wéér. De wereldregering. Hij moet en zal er komen. Nu zijn er al problemen bij de vleet met het besturen van een landje als Nederland - een postzegeltje op de wereldkaart - laat staan een wereldregering. Maar al die wereldburgers worden in een digitale gevangenis gestopt en 24/24 gevolgd, bespioneerd en zeker weten...gecorrigeerd. Chips krijgen een andere betekenis dan een lekker knabbeltje bij een goeie Netflixer.

Maar goed, terug naar de eurozone-begroting. Een benauwende gedachte is het wel, vindt u niet? Een Frankrijk en Duitsland die gaan beslissen over grote delen van de Nederlandse begroting? Waarbij, laat ons niet naief zijn, het enige doel is om de Nederlandse welvaart weg te nivelleren naar grijpgrage bankies en schuldenrijke eurozone landen.

En dan dit... "Premier Mark Rutte is er na anderhalf jaar hevig tegenstribbelen mee akkoord gegaan dat de eurozone een eigen begroting krijgt." Je begrijpt niet dat iemand het geformuleerd krijgt. Een eigen begroting voor de eurozone, jongens en meisjes, die bedoeld is om 'economische verschillen te verkleinen', en een verdere stap in de richting van de transferunie is. Weet u nog wat er in het Regeerakkoord staat? Wacht, ik help u een handje...

"Leidend voor het kabinet is daarom dat er geen verdere stappen in de richting van een transferunie worden gezet, ook niet door het invoeren van (vormen van) Eurobonds."

En wat gebeurt er? Nou, gewoon, wat bij Rutte altijd gebeurt. Krachtig ontkennen, totdat "de tijd rijp is" en dan tekenen. Rutte zwichten? Hahaha, hoe krijgt u het verzonnen. Rutte is een perverse huichelaar, al wat deze man zegt is voor de Bühne en om burgers zand in de ogen te strooien. Wat besloten werd is allang bekokstoofd. Rutte zwicht niet. Hij doet dit bewust. In het liegen al een grootmeester. Brussel heeft hem alleen strategie en timing bijgebracht. Je kunt het ook duidelijk aan hem merken. Nederland interesseert hem geen zier. En de zombies in zijn kabinet vinden meer en meer macht naar Brussel "dolletjes". We zitten op de glijbaan richting transferunie. Fundamentele beslissing. De Tweede Kamer, het NEPPARLEMENT acht het geen debat waardig. Treurig.

Klimaat
De leugens over het klimaat zijn er in de loop der jaren zo hard in geramd dat als ze worden blootgelegd in de Tweede Kamer, de discussie niet over het klimaat gaat, maar men verontwaardigd reageert op taalgebruik. Zoals CO2 emissierechten bedoelt zijn om op wereldschaal te nivelleren, zo is de Europese Unie bedoeld om op Europese schaal te nivelleren. Heb u gewaarschuwd met het artikel "Waarom moest Europa aan de Euro". Griekenland zou de proeftuin voor de hele Europese Unie worden. Armoede, gebrek, niets meer te vertellen over je eigen land, begroting, munt. Het is een extreem links socialistisch project. Niet zo gek dus dat George Soros er zo enthousiast over is.En dat het veel geld kost voor de landen met een groter BNP/inwoner is evident. Dat het u straatarm maakt, dat een warm huis voor u een molensteen om de nek wordt omdat er een grote energiearmoede dreigt...jammer dan. 900.000 huishoudens lopen het risico de energierekening op termijn niet te kunnen betalen. Door het op hol geslagen klimaatbeleid stijgt de rekening vaoor gas en licht komend jaar al met 350 euro voor een gewoon huishouden door extra belastingen. In de jaren daarna zet de stijging gewoon door...maar dat begreep u al. Het gevolg van het doldrieste "beleid" van het kabinet. De samenleving moet bloeden voor de ambitie van de groene gekken om de CO2-uitstoot een fractie omlaag te brengen. Waar heel veel geld te roven valt voor heel veel "groene" bedrijfjes. Ach ja, als je haar maar goed zit...The Show must go on !!!!

En denkt u, na mij de zondvloed, dan hebt u helemaal gelijk want die komt er aan met de BTW verhoging op eten en drinken met 50%. Het pijnpunt van 2019. Tel daarbij op de rekening van het totaal onrealiseerbare klimaatverdrag 2.0 die ook geheel bij de burger komt te liggen...het toch maar niet afschaffen van de dividend belasting en dit voordeel volledig besteden aan de neoliberale agenda zodat het gepluk van de gewone man onvermoeibaar verder kan gaan...het is een schande!!!

Bij de buren
Ziet de Duitse binnenlandse inlichtingendienst BfV een “potentieel uit het lood rakende politieke situatie in de Bondsrepubliek, die in delen van de bevolking inmiddels uitgroeit tot woede en haat jegens de politiek”. In Duitsland heerst volgens het Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV, de Federale Dienst voor de Bescherming van de Constitutie) een “algemeen politiek klimaat waarin een geweldsdelict door migranten volstaat om een veelheid aan – ook op geweld gerichte – ondersteuners te mobiliseren”. Dat komt naar voren uit een als vertrouwelijk geclassificeerde analyse met de titel ‘Radicaliseringseffecten in samenhang met misdaden door migranten met de gebeurtenissen in Chemnitz als voorbeeld’, waaruit Focus Online citeert. In de analyse heet het verder dat veel burgers twijfelen “aan de effectiviteit van rechtsstatelijke processen en veiligheidsbeleidsmaatregelen”. Burgers zouden de indruk hebben dat de staat uitdagingen als criminaliteit en immigratie “evenmin meester kan worden als andere daarmee indirect verbonden problemen”.

Chemnitz
In plaats van de burgers gerust te stellen en op hun angsten in te gaan, leveren de verantwoordelijken strijd met elkaar over de vraag of er Chemnitz drijfjachten op buitenlanders zijn geweest of niet, zo citeert Focus Online de functionarissen verder. De verhitte, deels vijandige debatten hebben er vervolgens toe geleid dat velen zich in hun afwijzende houding tegenover de gevestigde partijen bevestigd voelden. De gebeurtenissen in Chemnitz hebben volgens de opstellers van het rapport laten zien, dat de op sociale media gearticuleerde woeden zich ook “naar de straat” kan vertalen. Geweld door buitenlanders of terroristische aanslagen zouden overal en op ieder moment “vergelijkbare of zelfs intensievere reacties op kunnen roepen”, aldus de Verfassungsschutz.

Marrakesh
Intussen toog Merkel demonstratief naar Marrakesh.Als om te bewijzen dat er totaal niets zal veranderen nu ze geen partijleider meer is. Voor de VN-migratietop, waar het omstreden Migratiepact ondertekend werd. Haar deelname moest een “signaal” zijn, dat ze haar koers tegen alle weerstand van het volk in door zal zetten. Ik weet het...Duitsland is nog geen Frankrijk. Maar de tendensen zijn vergelijkbaar. Ook veel Duitsers zien in Berlijn de arrogantie van de macht aan het werk, die de belangen van de eigen burgers negeert. De woede neemt toe en de binnenlandse inlichtingendienst maakt zich al ernstige zorgen waartoe dat kan leiden.
Merkels demonstratieve reis naar de VN-top, haar koppige vasthouden aan het omstreden migratiepact, het verzwaart de hypotheek voor haar erfgenamen alleen maar. Het voorbeeld van de Gele Hesjes in Frankrijk laat zien dat uiteindelijk een maatregel als verhoging van de brandstofaccijns kan volstaan om de vlam in de pan te doen slaan. Daarna zijn de ontwikkelingen nauwelijks nog onder controle te brengen

Merkel
Nu we het toch over Merkel hebben.....Jarenlang gold ze als de machtigste vrouw ter wereld; ze zou hoog intelligent zijn en door niets of niemand van de wijs te brengen. Vele jaren heeft zij het Duitse volk geleid als bondskanselier, maar nu lijkt haar politieke leven ten einde te lopen. De opkomst en de val van een Duitse bondskanselier.

We hebben tevergeefs moeite gedaan om te begrijpen waarom Merkel, na het winnen van de Duitse verkiezingen in 2013 onder de traditionele slogan "Geen experimenten" van haar partij, halverwege 2015 ontelbare migranten naar Duitsland heeft uitgenodigd. Erger nog, toen dit niet vol te houden bleek, probeerde ze arrogant het aan de andere lidstaten van de Europese Unie op te leggen. Nu vecht Merkel voor haar politieke leven, en de gevolgen voor Europa zijn ronduit schokkend te noemen.

Merkel heeft ontegenzeggelijk Groot-Brittannië uit de Europese Unie verdreven. Vervolgens hebben haar migrantenquota Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije van de westerse lidstaten vervreemd en in ernstige conflicten met Brussel gebracht.
Merkel heeft via migratie haar opperste vorm van autocratie bereikt. Ze heeft alle burgers van de Europese Unie voorgelogen over Marrakesh, dat niet-bindend zou zijn. Het triomfantelisme op haar gezicht toen ze in de Bondsdag de AfD vertelde dat het Marrakesh Pact inderdaad bindend is voor alle bij de VN aangesloten landen.

Niemand manipuleert en handelt handiger dan deze DDR- ex-commissaris.

Merkel heeft zichzelf in een moeilijke positie gebracht, te wijten aan de overmoed door langdurig misbruik van macht. Men krijgt haar door. Men ziet haar trucs. Men kan haar wel schieten.Voor elk normaal persoon was het idioot om de toch al alarmerende tsunami van migranten in Europa aan te moedigen. Een DDR-politicus met een al lang bestaande voorliefde voor het gebruik van migratie en "internationalisme" om het Westen te ondermijnen. En dat ondermijnen van het Westen probeert ze zo lang mogelijk uit te oefenen.
Haar slotstuk is... Marrakesh ! Duitsland zal de toestroom van migranten - legaal en illegaal - niet kunnen verwerken.
Waarmee de doelstelling van de gewenste ondergang van Europa en van Duitsland in het bijzonder een gruwelijk feit zal zijn.

Merkel is een globalist, een Internationale Socialist
De mythe is ontkracht. Op het internationale toneel is ze verworden tot een in diskrediet geraakte politicus zie zich aan het meubilair vastklampt tot haar tijd verstreken is.
Vergeet echter niet dat ze in haar opdracht is geslaagd... ze heeft haar verwoestende werk gedaan. Götterdämmerung !

U krijgt van mij nog de politieke stand van het land van zondag 16 december, die wegens geen verschuivingen gelijk is aan die van vorige week.
VVD 22, PVV 18, GroenLinks 17, FvD 16, PvdA 15, SP 12, CDA 11, D66 10, PvdD 8, DENK 7, CU 7, 50Plus 4, SGP 3
Laast bewerkt: 3 jaren 9 maanden geleden door katertje. Reden: bestuurlijke vernieuwing = staatkundige hervormingen
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 9 maanden geleden - 3 jaren 9 maanden geleden #53650 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 9 december 2018

Peilingen
VVD en PVV verliezen ieder een zetel en die komt terecht bij het Forum voor Democratie. Niet onverwacht gezien de inspanningen van die partij afgelopen week bij de behandeling van het Marrakesh Pact. Baudet deed verwoede pogingen de Tweede Kamer ervan te overtuigen om in debat te gaan over het VN-migratiepact. Dat lukte. Die twee virtuele zetels voor het Forum voor Democratie lijken de beloning voor een uitstekend optreden van voorman Baudet. VVD is nog steeds de grootste partij maar haar voorsprong op de PVV is nog maar 4 zetels. Verder is het opmerkelijk dat de VVD nog steeds de grootste partij is, maar dat haar voorsprong op de PVV nog maar vier zetels bedraagt. Voor degenen die zich zorgen maken om de bestuur- en beheersbaarheid van het land is de gepeilde stand geen positieve, maar u zult het ermee moeten doen. Misschien dat de uitgebreide analyse van Maurice de Hond u weer wat positiever stemt maar voor mij geldt: Aprés moi la deluge...daarna: Ik worstel en kom boven.

#Gele Hesjes
"Deze beweging moet doorgaan omdat ze iets rechtvaardigs, iets echt radicaals in zich draagt. Wie de gele hesjes gewelddadig vindt, heeft nooit het geweld van ongelijkheid gekend", aldus Edouard Louis, één van de belangrijkste Franse schrijvers van dit moment.

De media noemden de gele hesjes ook racistisch en homofoob. Zal wel ..!

De burger is goed genoeg om zich uit te sloven voor de overheid die met steeds nieuwe belastingen en verhogingen van de oude afpersing en dieverijen van geen ophouden weet. Er een sadistisch genoegen in schept om de burgers uit te melken. Rutte bestond het om de gele hesjesdragers op voorhand al belachelijk te maken door in de Tweede Kamer een geel vestje aan te trekken. Hier etaleert de premier zijn arrogantie en diepe minachting voor het volk dat hij zou moeten dienen. Ik krijg meer en meer de indruk dat Rutte door zijn manier van reageren: aan de ene kant vrolijk, aimabel, vriendelijk, aan de andere kant koud, kil, afstandelijk, gladde praatjes, voortdurend giechelen waar ernst is geboden, onder constante invloed is van "verwarrende" middelen. Hij doet mij denken aan de bankiersjongens in de City van Londen die Joris Luyendijk in zijn boek "Het zijn net mensen" zo treffend beschrijft...psychopaten.

Maar goed, we hadden al enige ervaring opgedaan met hem (Rutte 1 en 2) en hebben dus allemaal de kans gehad om dit onbetrouwbare sujet de laan uit te sturen met de laatste verkiezingen. En wat doen we? We weten het weer beter. Laten reddingsboei en -boot Wilders, de man die zijn stinkende best deed om dit tuig van de richel naar huis te sturen, links liggen en maken de partij van "The Joker" de Vereniging Van Dieven, de grootste. "We" zijn zelfs zo ver gegaan dat "we" het cordon sanitair rondom Wilders oogluikend hebben goedgekeurd (sommigen juichend) en hebben toegelaten dat de corpocratie van de B.V.Nederland: VVD, CDA, D66 en CU, Wilders en zijn PVV een mes in de rug hebben gestoken.

En nu? Nu is het janken. Nu klaagt men steen en been. Nu worden we overlopen door groene gekkies en milieu activisten die u gaan vertellen hoe u hebt te leven en te eten, wat u hebt te doen en vooral wat u hebt te laten. Men heeft niet eens in de gaten hoe u wordt voorgelogen door de MSM met hun nepnieuws, door de NOS die geen objectief nieuws brengt, maar meningen verkondigt. Hoe dom kun je zijn? Ik ben er klaar mee maar de overgrote meerderheid niet .

Als men iets wil bestormen doe dat dan de hoofdkantoren van de MainStreamMedia, die de mensen bij voortduring voorliegen. Ook nu weer, want inmiddels krijgen de Russen alweer de schuld van de rellen in Frankrijk en de meeste van de geïndoctrineerde idioten in het Westen trappen er met open ogen in. Dat Zerohedge in een uitgebreid artikel spreekt over een poging tot regime-change van Washington en Londen, wordt niet geloofd...daar zitten immers The Good Guys. Maar als men zou beseffen wat voor een ellende, vernielingen, chaos en immens menselijk leed door die "good guys" wordt aangericht, dan verdwijnt uw vertrouwen in de Westerse "bondgenoten" (en wellicht uw vertrouwen in de mens als geheel) als sneeuw voor de zon.

Macron
Macron ziet zich zelf als de reïncarnatie van Napoleon, wil de oude tijden van het Franse hof laten herleven, reist de hele wereld af om de grandeur van Frankrijk onder de aandacht te brengen, overigens zonder resultaat en doet wat ook Merkel en Rutte doen, op momenten van crisis uitmunten door afwezigheid, de kapiteins die het stuurwiel overlaten aan hun stuurman zonder zelf op de brug te verschijnen. Zal de zich ontvouwende revolutie van de "Gilets Jaunes" de Macron-dictatuur ten val brengen? De protesten van de gele hesjes doen Frankrijk op zijn grondvesten schudden. Volgens peilingen ondersteunt 84% van de Fransen de eisen van de # gele hesjes.

Wat ging er aan vooraf
Op zoek naar nieuwe bronnen van inkomsten voor de overheid had Macron een aantal uiterst impopulaire maatregelen tegen auto's in het algemeen, en de dieselmotor in het bijzonder genomen, sinds het begin van het jaar. Als rechtvaardiging daarvoor werd de bescherming van het klimaat en de verkeersveiligheid genoemd. Een nieuwe, veel strengere RVD-wet, een geleidelijke ban van dieselauto's van 2019 in Parijs, het verbod op alle conventionele voertuigen in de regio Parijs in het jaar 2030, en de geleidelijke verhoging van de brandstofaccijns, die naar verwachting in 2022 met 23 cent per liter diesel zal zijn gestegen en worden aangepast aan de prijs van benzinemotorbrandstof.

In deze maatregelen zien de gele hesjes niet alleen defacto onteigening, maar ook het invoeren van de territoriale apartheid, omdat ze zonder dure elektrische auto in de provincie op de lange termijn gevangen zitten. Eerst moesten de automobilisten allemaal aan de diesel omdat diesel minder CO2 uitstoot, maar nu zijn diesels plotseling verantwoordelijk voor de klimaatcatastrofe en moeten er elektrische auto's gekocht worden. Ondertussen worden kerncentrales stilgelegd en heeft Frakrijk steeds minder elektriciteit: knettergek dus!

De excessen bij de rellen van de autonome en banlieu criminelen op de Champs-Elysées op 24 november worden door de regering in weerwil van visuele bewijzen van politie en inlichtingendiensten, gelegd bij "rechts" en Marine Le Pen. (het lijkt Merkel wel met niet-bestaande hetzejachten) Het doet aan de protesten geen afbreuk, integendeel, de reactie van de regering op de protesten van de gele hesjes was om méér commissies voor de "energie-revolutie" in te stellen...!! Het heeft de woede van de burgers enorm aangewakkerd. Het wil maar niet tot de elite doordringen dat het vooral gaat om werk, fatsoenlijk inkomen waar je je gezin van kunt onderhouden, belastingen, veiligheid op straat, dat soort zaken. Als je geen brood voor je kinderen kunt kopen, kan het CO2 gehalte je gestolen worden.

Wat eveneens een enorme rol speelt bij de massale onvrede: censuur, staatsrepressie, het uitknijpen van de lagere sociale klasse en die van het midden, opinie-dictatuur, uitsluiting, fysiek geweld tegen regeringscritici, politieke-correctheid, zelfverrijking door politici, afschaffen van de democratie, inperking van de vrijheid van meningsuiting, 24-uurs bewaking van de burgers...de lijst is te lang om op te noemen en één op één overzetbaar op de situatie in ons land.

De machthebbers hebben het voor elkaar. De demonstranten heten nu "relschoppers" en "oproerkraaiers". Deze relschoppers zien hun kans schoon, zo heet het. De hooligans van de regering hebben de klus geklaard. De zaak is weer bijna onder controle. Het lijdt geen twijfel dat deze oproerkraaiers met bivakmuts betaalde provocateurs van de politiestaat zijn. Het is de laatste poging van de regering om de opstand te bedwingen. In heel Frankrijk zijn tegen de 100.000 militairen gemobiliseerd, in en vooral nog rond Parijs bevindt zich een pantserdivisie. Rond 8.000 politiemensen, zwaarbewapend en goed geoutilleerd staan klaar om de “relschoppers” een lesje te leren. De president van Frankrijk heeft verregaande bevoegdheden sinds de noodtoestand, die na de terreuraanslagen van jaren geleden is afgekondigd. En Frankrijk is al een politiestaat als u weet wat een ongebreidelde macht de politiediensten hebben sinds die fatale aanslagen (false flags) bij Charlie Hebdo en de Bataclan....France shift to policestate

Eurogendfor
Als de regering deze opstand niet meer de baas kan, rest er geen andere mogelijkheid meer dan buitenlandse troepen (Eurogendfor) te activeren en die met scherp te laten schieten. Het liefst op de oproerpolitie. Vroeger kon je nog eens Georgische snipers bij Sjaakashvili inhuren, maar die moet even onder de radar blijven bij zijn Zeeuws Meisje. U weet nog hoe de Maidan opstand zich heeft afgespeeld? Georgische snipers schoten op de Oekraïense oproerpolitie en de tegenstanders van de neonazi's kregen de schuld.

Het bewijs dat men de zaak in Frankrijk niet meer de baas kan, een aantal opnames van een razzia in Nantes en schoolkinderen die door de oproerpolitie tegen de muur worden gezet. Er wordt gezegd dat dit gelekte foto’s van een “oefening” zijn, tja...!
Het is inmiddels bekend dat de Franse Rothschild-jezuïeten Emmanuel Macron aan de macht hebben gerommeld via “verkiezingen”. Er gaan geruchten dat deze tak van het bankenimperium onder druk staat van de eindbazen – waarom weten we niet. We hebben het idee, dat er met de aanstelling van Macron een fout is gemaakt en dat die recht moet worden gezet. Er is gegokt en verloren. Het kan zijn dat deze kloon van het kartel wordt opgeofferd voor een “redelijker” alternatief, die het puin moet ruimen.

Frankrijk is één van de vier bezettingsmachten in Duitsland sinds 1945. We mogen het belang en de invloed van Parijs op het Europese toneel niet onderschatten. Parijs dicteert Berlijn in naam van het Anglo-Amerikaanse militaire apparaat (ook wel: democratie genoemd). Met een lichtgewicht als Emmanuel (de Verlosser – what’s in a name….) Macron is het voor de burgers slecht kersen eten. Voor zijn eindbazen is hij echter de ideale pion, zolang hij niet van de agenda afwijkt. Maar als de belangen van de eindbazen niet meer worden gediend als gevolg van een krakend vastlopende economie, heeft zijn laatste uur geslagen.

Europese Unie
Als u het mij vraagt wijst alles naar een definitief faillissement van de Europese Unie. Want wie ook de leidende rol vervult in Europa, ze dringen wel gelijktijdig zichzelf op als zaligmakende waarheid. Straatsburg, waar de Fransen nogal achterbaks zijn aangekomen, kost de Europese burger nog steeds honderden miljoenen Euro's om de overdreven grootheidswaanzin van de Fransen te voeden. Nee, de Duitsers hebben bewezen geen leidende rol te kunnen spelen voor de Europeanen. Maar de Fransen kunnen dat absoluut niet béter. De Europese Unie is ten dode opgeschreven, maar zal jammer genoeg nog veel slachtoffers maken voor ze het loodje legt. Er staat ons nog een héél moeilijke tijd te wachten, één zoals de generatie van na de Tweede Wereldoorlog nog nooit heeft meegemaakt.

Ordo ab Chao
Overal waar je kijkt heerst chaos. En chaos is wat de globalisten juist willen, uit chaos ontstaan nieuwe wetten heeft David Rockefeller ooit eens gezegd. Ordo ab Chao. Evenals "het enige wat we nodig hebben is die ene allesomvattende crisis en de mensen schreeuwen om een sterke leider en om de new world order." In Duitsland zijn er bewijzen te over dat het de overheid is die betaalde relschoppers tussen de vreedzame demonstranten sluist om juist chaos te creeren. In Frankrijk zal het niet anders zijn. En als de pleuris uitbreekt wordt het elite beschermlegertje van de EU, Eurogendfor, ingeschakeld. Dit alles is zo gepland, gewild en voorbereid en wordt nu uitgevoerd, met dank aan de media... misschien wel de grootste vijand van de EU burger.
Macron de mislukte president van Frankrijk is een zetbaas van de internationale elite, de banken, het globalisme. Zij dachten te triomferen maar staan nu verbijsterd tegenover deze massa. Dit wordt het Waterloo van Macron."

Pact van Marrakesh
Het Pact van Marrakesh is de doodsteek voor de Europese bevolking. Hopelijk blijft het niet bij het #gele hesjes verzet tegen hoge brandstofprijzen, maar groeit dit uit tot nationale betogingen en opstanden in alle landen. De EU is een bolwerk van kortzichtig nieuw links die een utopische wereld willen scheppen. En daar mogen gerust doden bij vallen als dat moet, want de droom moet blijven. Brussel blijft doof en blind. In België heeft men er zelfs een regeringscrisis voor over om het Pact te gaan ondertekenen in Marokko. Een land dat het niet te nauw neemt met mensenrechten, maar geen politicus die daar om maalt.
Ook niet dat de VS opnieuw uithalen naar het VN-Migratiepact. Volgens de Verenigde Staten streeft het VN-Migratiepact ernaar ‘om het immigratiebeleid wereldwijd te sturen, ten koste van het soevereine recht van staten om dit zelf te beheren’. (vrijdag vrijgegeven verklaring)

In de tekst, die door de Amerikaanse diplomatieke missie aan de VN werd bezorgd, herinneren de Verenigde Staten eraan dat zij de onderhandelingen over het pact in 2017 hebben verlaten omdat de doelstellingen ervan ‘onverenigbaar zijn met de Amerikaanse wet, politiek en belangen van het Amerikaanse volk’. ‘Beslissingen over grensbeveiliging, over wie legaal mag verblijven of over staatsburgerschap, behoren tot de belangrijkste soevereine beslissingen die een land kan nemen’, aldus Washington. ‘Het lijdt dus geen twijfel dat zij het onderwerp zijn van onderhandelingen en een onderzoek in een internationaal kader’, klinkt het. ‘Hoewel we de bijdrage van veel immigranten aan de opbouw van ons land erkennen, kunnen we geen pact ondersteunen dat internationale richtlijnen, normen, verwachtingen of toezeggingen oplegt of kan opleggen tegen ons vermogen om beslissingen te nemen in het belang van onze natie en onze burgers’, zeggen de Verenigde Staten.
Wettelijke verplichtingen
Washington vreest ook dat met het pact uiteindelijk wordt geprobeerd een ‘internationaal gewoonterecht’ op het gebied van migratie op te leggen. De term ‘pact’ geeft aanleiding tot ‘wettelijke verplichtingen’, voegen de Verenigde Staten er in hun communiqué aan toe. Hoort u het ook eens van een ander !

Volgens diplomaten zijn de Verenigde Staten de afgelopen maanden bijzonder actief geweest om hun begrip van het pact te delen met verschillende ondertekenende landen, met name in Oost-Europa. Hoewel het document in juli bij de VN werd goedgekeurd door alle leden van de Verenigde Naties met uitzondering van de Verenigde Staten, hebben wereldwijd een aantal landen sindsdien hun intrekking of bevriezing van hun beslissing aangekondigd.
Ondanks de ophef die is veroorzaakt door het pact, met onder meer een regeringscrisis in België, worden maandag en dinsdag meer dan honderd landen verwacht in Marrakech om het document formeel te bekrachtigen.

Op de Algemene Vergadering van de VN op 19 december in New York volgt een stemming over een bekrachtigingsresolutie....maar het is allemaal "niet bindend"..toch?

Klimaat
Ik heb me er steeds over verwonderd dat milieuproblemen in Afrika niet worden aangepakt. Maar ik ben er uit...je kan uit Afrika wel grondstoffen roven, maar geen belastingcenten van burgers. Met een IQ van 70 is het moeilijk een werkende administratie op te zetten. Tenzij Afrika ge-herkoloniseerd wordt natuurlijk. Hier kan dat wel. Dus hebben we hier een "klimaatprobleem". En voor dat klimaatprobleem worden de meest absurde maatregelen uit de kast getrokken. Ze hebben allen één ding gemeen: ze kosten geld.
Landen in Europa stappen steeds meer over op gas, omdat dat een véél schonere brandstof is dan kolen (en omdat het verkrijgbaar is). Meer en meer gaspijpleidingen naar Europa komen gereed de komende jaren. Nordstream-1 is al een tijdje klaar en Nordstream-2 is bijna af. Southstream is onderweg en Turkishstream ook, beide gaan vanuit Rusland door de Zwarte Zee en het zal van de politieke ontwikkelingen afhangen welke het meest gebruikt zal gaan worden. Alle vier de leidingen zijn mede bedoeld om Oekraïne te omzeilen waar bijna alle Russische leidingen door liepen voor de VS-EU-NAVO daar begonnen te stoken, en die leidingen liggen er nog steeds. Dan komen daar binnenkort nog gaspijpleidingen uit het Midden-Oosten bij, vanuit het veld dat Israël en Cyprus delen en Turkije ook een deel van wil, en vanuit het grootste gasveld ter wereld dat gedeeld wordt door Iran en Qatar en dat mede aanleiding (naast een ordinaire regime-change) was voor de oorlog in Syrië.

Heel veel nieuw gas dus. En dat gaat gebruikt worden. Er zal dus overal in Europa gas-infrastructuur aangelegd gaan worden. (Spanje is fanatiek bezig) Tegelijkertijd wordt de beste gas-infrastructuur ter wereld, in Nederland, gesloopt. De doelstelling is dus niet kosten-efficiëntie, niet het zuinig omgaan met grondstoffen (onze infrastructuur heeft heel veel grondstoffen gekost), de doelstelling is ook niet kostenbeperking voor de burger, en met klimaat heeft het al helemaal niks te maken, behalve dat dat als excuus gehanteerd wordt.
Naast onze gas-infrastructuur moeten ook onze -net nieuwe- kolencentrales, de modernste en schoonste in de wereld, gesloten worden, en kernenergie is taboe sinds die twee demonstraties in de jaren 70 of 80. Wij worden geacht van de wind te leven zo meteen en van die 5 zonnige dagen die we in Nederland hebben.

Bij onze buren, Duitsland en Frankrijk (België is geen land), is het al net zo zot. Duitsland sluit een voor een zijn kerncentrales omdat Japan op een breuklijn ligt en Fukushima ook nog eens op zeeniveau en de ooit dappere Duitsers bevangen werden door een panische paniek toen aan de andere kant van de wereld een kerncentrale stuk ging. De situatie van Japan en Duitsland is compleet onvergelijkbaar maar de groene communisten zagen hun kans schoon om Duitsland onbetaalbaar smerig te maken, en daarom wordt er tegenwoordig weer oerbos gekapt om bruinkoolmijnen te ontginnen om te compenseren voor de sluiting van de kerncentrales....er is niks smeriger dan bruinkool.

Het gaat niet om klimaat, het gaat niet om milieu. Het doel is vernietiging van bestaande energie-infrastructuur en het maken van gigantische kosten die door de burger opgehoest zullen moeten worden, ten bate van de elite die hun dagen slijten met oeverloos geouwehoer aan talloze "klimaattafels" en die al dat bij elkaar gel*lde geld zo meteen in hun zak steken.

U krijgt van mij nog de gehele peiling van zondag 9 december 2018

VVD 22(-1), PVV 18(-1), GroenLinks 17, FvD 16(+2), PvdA 15, SP 12, CDA 11, D66 10, PvdD 8, DENK 7, CU 7, 50Plus 4, SGP 3
Laast bewerkt: 3 jaren 9 maanden geleden door katertje. Reden: Chao
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 10 maanden geleden - 3 jaren 10 maanden geleden #53604 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 2 december 2018

Peilingen
Deze week zien we verschuivingen, die lijken samen te hangen met de discussies rondom het Migratie Pact van Marrakesh en de rol die Baudet daarbij speelde. Onder invloed daarvan zien we een duidelijke stijging bij Forum voor Democratie, die de laatste tijd wat aan het wegzakken was. Die winst gaat ook wat ten koste van de PVV. Daarnaast zien we een lagere score van 50Plus. Bij de andere partijen zien we het SP nu op 12 zetels staan (-1) en ChristenUnie nu op 7 (+1), de enige partij van de coalitie die op winst staat. *) bij de peiling van vorige week was de score van ChristenUnie 1 zetel te hoog weergegeven en D66 1 te laag.

Vandaag hebben we vragen gesteld over het Migratie Pact van Marrakesh, het boerkaverbod en de opstand der gele hesjes. Die hebben we mede verbonden aan de vraagstelling die we in september 2016 hadden geïntroduceerd. Dat waren twee vragen, die samen een grote samenhang vertoonde met de electorale keuzes en keuzes t.a.v. belangrijke maatschappelijke vraagstukken....enerzijds, anderzijds..het zal allemaal wel. U wilt het naadje van de kous weten? Dan naar Peil.nl

Identiteitspolitiek
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik ben er wel klaar mee, met die identiteitspolitiek. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat voor een uitspraak van Johan Derksen zowat een heel kabinet gemobiliseerd wordt? Een vicepremier De Jonge ( u weet wel die nog nooit van het Marrakesh Pact had gehoord) die vindt dat de uitspraken van Derksen lomp waren en die andere grootheid van D66 - Van Engelshoven - die wil met Derksen hierover gaan discussiëren !
Ze noemde zijn uitspraken pijnlijk. Dit is struisvogelpolitiek van de bovenste plank. Om homo's te beschermen tegen pijnlijke uitspraken dient D66 zich te vervoegen bij moskeeën en aanverwante islamitische instellingen. Als je hoort wat daar voor kwetsends over homo's wordt uitgekraamd, kan ik me voorstellen dat je je diep in de kast verborgen houdt. En als het nodig is kun je bij Derksen - gegarandeerd - bescherming vinden.

Marrakesh Pact
Zoveel goed onderbouwde bezwaren, zoveel oppositie, veel getekende petitie, maar onze regering gaat het Marrakesh Pact ondertekenen. Een beter signaal dat de Nederlandse regering democratie heeft afgeschaft kon niet gegeven worden. We mogen niet meebeslissen over wie we in ons land toelaten, maar we mogen wel de kosten voor hun onderhoud betalen. No taxation without representation.. .afgeschaft. Eens te meer wordt duidelijk waarom Ollongren zoveel haast had om referenda af te schaffen. Zij was via Bilderberg al een poos op de hoogte dat Marrakesh er aan zat te komen.
De vette hoon die Rutte ten deel viel bij het wederom van stal gehaalde inlegvelletje, het mag niet baten!

Blok blijft schokken
Onze minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, blijft fouten en misstappen stapelen. We kunnen er inmiddels onderhand pagina's mee vullen. U weet dat aan het licht kwam dat Nederland niet alleen goederen had geleverd aan islamitische terroristen in Syrië, maar dat deze goederen ook waren gebruikt voor de oorlogsvoering. Het toezeggen en nakomen, alsmede het hele optuigen van die leveranties komen op het conto van zijn voorganger Koenders (en Timmermans? ) van de PvdA. Maar het pertinent ontkennen en blijven beweren dat alleen hulpgoederen zijn geleverd moet wel op het conto van Blok worden bijgeschreven. Blok heeft dus opnieuw gelogen.

Maar het gaat nog verder. Blok had eerder nog beweerd dat de leveringen waren gestopt voor de aanval op het Koerdische Afrin begon. Dit gebied werd begin dit jaar door het Turkse leger, en verschillende groepen van islamitische terroristen ingenomen. Laat dat nou precies de groepen zijn die uit Nederland goederen hebben ontvangen, en in tegenstelling tot Blok's beweringen, liepen deze leveringen ook na de aanval op Afrin nog steeds door. Weer een leugen dus.

Maar de maat is nog steeds niet vol, want er is ook gebleken dat in de informatie, die het Ministerie van Buitenlandse Zaken over dit alles naar buiten heeft gebracht, staatsgeheimen stonden. Staatsgeheimen over Nederlandse hulp aan Syrische strijdgroepen. Het lekken van deze geheime informatie is dus direct onder zijn verantwoordelijkheid gebeurd. Het stinkende web van leugens en bedrog ontrafeld

En dan nog die Brabander, die uitgroeide tot een kopstuk van IS, die maandenlange training heeft gekregen in de bossen bij Utrecht. Het feit werd in de openbaarheid gebracht door een publicatie over de top van de terreurbeweging door de Frans journalist Matthieu Suc. Suc schrijft over Mohamed Amine Boutahar, zoon van de consul van Marokko in Den Bosch, die radicaliseerde en in 2013 naar Syrië vertrok . Daar klom hij op tot de hoogste regionen van het kalifaat. Hij had de leiding over de afdeling die Westerse gijzelaars en mogelijke spionnen ondervroeg. Volgens de journalist hebben de trainingen in de bossen zes maanden geduurd.
Als dit alles nog steeds geen reden voor ontslag is, kunnen we gerust stellen dat ook het laatste beetje integriteit en fatsoen uit de Nederlandse politiek is verdwenen. Kortom; Blok's positie is onhoudbaar geworden.

Maar dan hebben we het alleen nog maar over symptomen. Want het feit dat de Nederlandse regering gewoon samenwerkt met islamitische terroristen geeft aan hoe diep men intussen is gezonken.
Terwijl honderdduizenden mensen op gruwelijke wijze werden vermoord, sturen regeringen, waaronder de Nederlandse, gewoon goederen naar precies die terroristen. Het gaat zelfs nog verder, want een hele groep terroristen, bekend als "Witte Helmen" is intussen liefdevol in Europa opgenomen. Hier kunnen ze dan hun terroristische activiteiten rustig voortzetten, mogelijk met dezelfde goederen die eerder door Nederland en anderen zijn geleverd. Dan vraag je je af....zijn deze regeringen, deze politici zo achterlijk, of geven ze geen cent om de levens van de eigen burgers? Helaas moeten we steeds opnieuw vaststellen dat dit laatste het geval is. Levens tellen niet, alleen belangen tellen, en de elite heeft belang bij de islam. Welk belang? Ik ben er nog steeds niet achter.

Islamisering
Maar het zijn wel figuren als Blok, en vergeet Halsema niet, die de weg vrijmaken voor de islamisering. En als slippendragers fungeren. Groen liberale multiculti ideologen, die de hele wereld willen redden maar hun eigen mensen verraden zonder met de ogen te knipperen. Ze schamen zich zelfs niet eens meer voor hun verraad. Toch zal ze dit op een zeker moment duur komen te staan. We zien de eerste tekenen al in Frankrijk met de opstand van de “Gele Hesjes”. De westerse media blijft beweren dat deze opstand alleen maar om hoge benzineprijzen gaat. De stijging van de benzineprijzen is echter maar een van de factoren die tot deze actie heeft geleid. Ook de islamisering, een groot probleem in Frankrijk, en de algemene economische uitbuiting door het Macron regime, spelen cruciale rollen in de strijd. De elite denkt zich alles te kunnen permitteren, maar ze hebben het fout. Er zullen meer opstanden komen, want de mensen zijn het zat, meer dan zat. De rekening wordt nu stap voor stap opgemaakt.

Gele hesjes
Precies, die bedoel ik. Wat betreft de genoemde sociale onrust zien we momenteel vooral in Frankrijk (en België) zware protesten tegen het beleid van Macron. Zoals gezegd, het gaat hier niet alleen om de hoge brandstofprijzen..er speelt meer. In Frankrijk moet de door het establishment aan de macht geholpen en uiterst impopulaire Emmanuel (de verlosser..) Macron als overwinnaar uit de strijd komen. Daar zorgen de ingehuurde relschoppende provocateurs wel voor. In een artikel op Nu.nl roept een Franse minister dat ultra-rechts aan het mobiliseren is en barricades bouwden op de Champs Elysees. En hij wijst op Marine Le Pen. Dat gebeurt er dus als je niet kunt winnen. Dit is dus polarisering in de politiek waarbij wat al te gemakkelijk wordt gewezen op politieke tegenstanders, terwijl het echte probleem onbenoemd blijft. Een behoorlijk grote (onder)laag in de Franse bevolking is de laatste jaren erg ontevreden over het regeringsbeleid. Voornamelijk te wijten aan de politiek van Macron die groot aanhanger blijkt te zijn van globalisering en daarin de EU, via hem, een grote rol had toebedacht. Zijn (jongens) droom van een machtig Europees leger zegt volgens mij genoeg. Dit soort "leiders" denkt groot maar totaal niet aan de gevoelens die leven in de samenleving. Hun aandacht is enkel gericht op de talloze vergaderingen van de EU-ministerraad waar men graag een stem in het kapittel wil hebben. Het EU-beleid en de rol daarvan op het wereldtoneel. En ja, groot denken kost geld en de contributieverhoging die daarvoor nodig is wordt geïnd bij de leden die niet eens hun lidmaatschap kunnen opzeggen. De financiële gevolgen van het klimaatakkoord van Parijs komen daar nog eens bovenop.... inmiddels wordt Parijs half afgebroken !

Spionnencentrum
Russische ambassade is spionagecentrum, zegt NRC. Kan best, alle ambassades zijn spionagecentra. Al ten tijde van de Franse Revolutie. Daar zijn ze voor in het leven geroepen. De Russische ambassade in Den Haag was actief betrokken bij de mislukte poging in april van dit jaar om de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) af te luisteren. De tweede secretaris van de ambassade, Konstantin Bachtin, coördineerde de operatie die vier Russische spionnen uitvoerden in Den Haag. De krant noemt de ambassade "een zenuwcentrum voor spionage". De Nederlandse militaire inlichtingendienst MIVD verstoorde de Russische operatie.

Ligt een beetje gevoelig omdat Nederland zojuist in haar hemd is gezet als fanatieke supporter van de strijdgroepen van Al-Qaeda en Al Nusra. Dat plaatst de ophef over die spionage van Rusland rond het OPCW, in gastland Nederland, in een ander daglicht, omdat ons land belang heeft, en op geen enkele manier kan claimen neutraal te zijn. Sinds ondubbelzinnig vaststaat dat ons land in Syrië terroristen steunt, terwijl men voor de Bühne doet alsof men ze bestrijdt, en we voorop liepen bij het bouwen van de "trollenfabriek" die, samen met onze betrouwbare Poolse vrinden, op Rusland gerichte propaganda moest verzorgen, is het lastig om je een goed beeld van de ontwikkelingen in de wereld te vormen.... vanuit ons land.

De Straat van Kertsj
Bij het lezen van het 'Breaking News' bericht over Oekraïense marineschepen die onaangekondigd de Russische territoriale wateren waren binnengevaren, op weg naar de gloednieuwe brug over de Straat van Kertsj, die de Krim met het Russische vasteland verbindt, kun je lastig achteroverleunend doorgaan met je nagels te vijlen. Oekraïne claimt dat die marineschepen geen kwaad in de zin hadden. Maar de uitgelekte voorbereidingen voor deze provocatie vertellen een ander verhaal. (kom ik later uitgebreid op terug)

Anderzijds is daarmee nog niet het eerste schot gelost waarmee de Derde Wereldoorlog een feit is. Het is de zoveelste provocatie, ter bevestiging van het streven van Oekraïne en haar NAVO-bondgenoten om te blijven mekkeren over de keuze van een enorme meerderheid van de bevolking van de voorheen semi-autonome Krim, met een eigen parlement, om zich af te splitsen van Kiev, nadat de NAVO daar een coup had gepleegd, waardoor de democratisch gekozen president was afgezet, en een door Victoria 'Fuck the EU' Nuland geselecteerde junta zijn plaats had ingenomen.

Waarom bemoeien wij ons met de controle over de Straat van Kertsj? Waarom sluiten wij ons aan bij ruziezoekende strategen van de Verenigde Staten die niet willen dat De Krim zich bij Rusland heeft aangesloten? Als Oekraïne het recht had om zich los te maken van de Rusland in 1991, waarom hebben De Krim, Donetsk en Luhansk dan niet het recht om zich los te maken van Oekraïne? Kunnen deze zaken ons ene f*ck schelen? Waarom laten we ons dan meeslepen in iedereens ruzie over van wie de eilandjes in de Zuid-Chinese Zee zijn, van wie de Senkaku zijn en de Zuidelijke Kourillen en of Transnistrië het recht had zich af te scheiden van Moldavië, en of Zuid-Ossetië en Abchazië het recht hadden zich af te scheiden van Georgië toen Georgië zich afscheidde van Rusland. Zijn wij werkelijk bereid een oorlog met Rusland of China te riskeren over wat van wie is?

Mij bekruipt steeds vaker het gevoel dat westerse regeringen niet zozeer incompetent en/of hypocriet zijn, maar dat ze willens en wetens onze samenleving naar de "Verdommenis" helpen. En dat ze oorlogen uitlokken die ze niet eens willen winnen. Of het eerder een onstilbare honger is naar "studentikoos rotzooi trappen", en een beetje dollen om niet van verveling in slaap te sukkelen bij discussies over de simpele noden van Tante Mien in een apathisch parlement, omdat wat belangrijk is toch elders wordt beslist, of dat men op de automatische piloot instructies van het NAVO-hoofdkwartier volgt, waar ze zich vermaken met Stratego, durf ik u niet te vertellen. Maar er klopt iets niet.

Ondertussen schenkt de EU een half miljard euro aan Oekraïne

Ik ben iets bescheidener...een heerlijk koel drankje is welkom

Krijgt u van mij de gehele peiling van zondag 2 december 2018:
VVD 23, PVV 19(-1), GroenLinks 17, PvdA 15, SP 12(-1), FvD 14(+2), CDA 11, D66 10, PvdD 8, DENK 7, CU 7(+1) 50Plus 4(-1), SGP 3
Laast bewerkt: 3 jaren 10 maanden geleden door katertje. Reden: inkleuren

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 10 maanden geleden - 3 jaren 10 maanden geleden #53554 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 25 november 2018

Peilingen
Als we de opiniepeiling van Maurice de Hond moeten geloven worden Forum voor Democratie en GroenLinks de grote winnaars van de komende Provinciale Statenverkiezingen. De electorale positie van de drie grootste partijen van de coalitie is zwak. Na D66 en het CDA is ook de VVD steeds meer aan het wegzakken.

De uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen in Groningen vormt een bevestiging van het beeld van de laatste peiling, schrijft De Hond. Niet alleen t.a.v. van GroenLinks en D66, maar ook m.b.t. VVD, CDA en PvdA.Hoewel er nog 4 maanden te gaan zijn, is een inschatting gemaakt hoe de samenstelling van de Eerste Kamer gaat worden op basis van de peiling van vandaag en het inschatten van de consequenties van een 30 a 35 procent lagere opkomst bij de Provinciale Statenverkiezingen dan bij de Tweede Kamerverkiezingen.Dan komt de coalitie uit op 27 a 31 zetels. Het verlies van circa 5 zetels van D66 wordt niet gecompenseerd door het resultaat van de andere coalitiepartners, integendeel zelfs. Van de coalitiepartners staat alleen de ChristenUnie op winst.
GroenLinks en Forum voor Democratie staan op de grootste winst.

Marrakesh-Pact? Bepalend voor onze toekomst en die van onze kinderen/kleinkinderen. Maurice de Hond heeft er niet op ondervraagd. Is PvdA'er hè, brandt daar zijn vingers niet aan. Doorbetaling bij...en pensioenaanspraken enzo. Nee, gekozen voor de veilige weg: Rekening rijden!. 54 procent van de Nederlanders is voor de invoering van rekeningrijden, 31 procent is er tegen. Ook onder de VVD-kiezers zijn er meer voorstanders dan tegenstanders (48 procent tegen 36 procent).
En hij kon ook nog vragen stellen over het pensioenoverleg. Dat wil zeggen..over de schuldvraag van het mislukken van dat overleg. Hij constateerde grote verschillen in beoordeling van de schuld van het mislukken van het pensioenoverleg. De VVD- en D66- kiezers leggen de schuld vooral bij het FNV. Kiezers van PvdA, SP en PVV vooral bij de regering.
U weet het, u kunt alles nog eens op uw gemak lezen op Peil.nl.

Khashoggi
Er gebeurde van alles de afgelopen tijd. In een monotone dreun krijgen Rusland, China en Iran de schuld van alles wat er mis gaat in de westerse wereld.
Rusland...De moord op Jamal Khashoggi...Stel je voor dat Rusland het had gedaan: Nigel Farage benoemt terecht het zwakke respons van het Westen op de moord
Het gedempte antwoord van het Westen op de moord op Jamal Khashoggi zou een storm van verontwaardiging worden als de journalist in een Russisch consulaat was verdwenen, meent Farage.

Saoedi-Arabië is een “belangrijke markt”, zowel voor de VS als het VK, maar de onwil van het Westen om Riyadh verantwoordelijk te houden voor de moord op Khashoggi onthult een felle dubbele standaard, argumenteerde Farage in een interview met Fox News. Farage is niet de enige die de discrepantie opmerkt. Sinds Jamal Khashoggi’s moord in het Saoedische consulaat in Istanbul op 2 oktober, hebben journalisten en commentatoren moeite gehad om te begrijpen hoe Riyadh voor een groot deel ongedeerd uit de griezelige misdaad is voortgekomen.

Syrië
Daar was Syrië weer. De complottheorie over westerse hulp aan terreurorganisaties in Syrië bleek een "understatement", en de consequente leugens van onze regering over dat soort pogingen om het lont in het kruitvat te steken in het Midden-Oosten worden niet herkend als leugens, maar als een vergissing, wanneer de waarheid als een boemerang ze recht in hun tronies ontploft. Iets met staatsveiligheid ! Ja hoor...duhhh !
Nu komt het mij voor dat het militair en operationeel steunen van terroristen de échte veiligheid van de staat bepaald niet ten goede komt, maar daar denken ze op het door de PvdA-gedomineerde ministerie van Buitenlandse Zaken héél anders over. Trouwens, ook op regeringsniveau hoor, want met inbegrip met diezelfde PvdA en GroenLinks hebben de Vrienden-van-Terreur een ruime meerderheid in onze volksvertegenwoordiging.

GroenLinks
Ik schrijf eigenlijk maar weinig over GroenLinks. De partij staat me gruwelijk tegen, Rara hoe kan dat? Terwijl GroenLinks toch dé politieke partij in Nederland is die strijdt voor het milieu. Wat is daar op tegen? Nou niets! Mijn weerzin komt voort uit de onnavolgbare hypocrisie die kopstukken in dat politieke milieu hierbij aan de dag leggen en de behoefte om dat te realiseren door anderen offers te laten brengen Recent stapte de topman van de Verenigde Naties op dit terrein op, omdat hij in korte tijd voor $500.000 had opgemaakt aan vliegtickets en dure hotels. Al Gore vliegt naar elke conferentie met zijn privé vliegtuig, om ons aan het verstand te peuteren in actie te komen voor zijn agenda, omdat het anders verschrikkelijk mis gaat met de wereld. En dat het overgrote deel van die bevlogen mensen in één moeite door ook op de kar springen als er elders een minderheidsstandpunt verdedigd dient te worden. De lijst met dingen en mensen die we moeten "redden" is onuitputtelijk. Er is groot onrecht. Nu ben ik echt de laatste om te beweren dat er geen onrecht bestaat in deze wereld, maar op miraculeuze wijze is het in die groene kringen nagenoeg altijd zo dat achter hun ambities de één of andere puissant rijke mecenas schuil gaat, die hen ophitst tegen arme sloebers met argumenten die een zinnig mens normaal gesproken zonder omhaal van tafel zou vegen. Maar zij niet, dus.

Marrakesh Pact
We betalen voor de Nederlandse Publieke Omroep. En veel ook. Maar hebben wij deze week iets over het verdrag van Marrakesh gehoord, vraagt Prof. Ellian in Elsevier? Neen! The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration is een internationaal verdrag, opgesteld volgens de ideologie van diversiteit en inclusiviteit, door VN'ers wijlen Peter Sutherland en Kofi Annan. Zij matigden zich aan het recht te hebben over het lot van gewone mensen, landen en volkeren te kunnen beslissen. Het maakt restrictief migratiebeleid onmogelijk. Sommige politici beweren dat het bij het verdrag van Marrakesh alleen maar om intenties gaat en dat het niet bindend is. Dat is simpelweg niet waar! Het Migratiepact bevat een catalogus aan nieuwe verplichtingen voor de staten en dus rechten voor de migranten. Zo wordt het onderscheid tussen legale en illegale migratie zo goed als verwaarloosd.

Volgens artikel 90 van Grondwet moet de regering de ontwikkeling van de internationale rechtsorde bevorderen. Alleen al deze bepaling kan de rechter ruimte bieden om bij de interpretatie van een bepaling omtrent de immigratie, een internationaal verdrag als uitgangspunt te nemen voor het interpreteren van een Nederlandse bepaling uit het vreemdelingrecht. Dus de handtekeningen die de Nederlandse overheid zet onder de internationale verdragen, akkoorden of intenties zijn niet betekenisloos in het nationaal recht.

Continu wordt beroep gedaan op internationaal recht bij het interpreteren van kinderrechten, migratierecht, arbeidsrecht enzovoorts. En het gaat om mensen wier leven fundamenteel zal veranderen door de open grenzen van inclusiviteit en diversiteit. Het leven van mensen in de westerse wereld. In de landen waar de meeste migranten vandaan komen zal dit verdrag geen effect hebben op hun samenleving. Er is geen (sharia) rechter in Iran, die de internationale verdragen boven de wil van Allah laat prevaleren: geen diversiteit en geen inclusiviteit.

Best belangrijk dus dat Marrakesh Pact, maar de Publieke Omroep gaf niet thuis. Syp Wynia van Elseviers Weekblad, een van de beste journalisten van Nederland, schreef vorige week een goed doorwrochte analyse over Marrakesh. Toch hebt u Wynia niet gehoord in Buitenhof, Nieuwsuur of andere programma's van de NPO, die met ons belastinggeld wordt gefinancierd.

Buitenhof
Wie er wel was bij Buitenhof vanmiddag? Bram van Ojik van GroenLinks ! En Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Van Ojik is voorstander van het ondertekenen van het Marrakesh Pact. Bram vindt het geweldig en wil dat Nederland het Pact gewoon gaat tekenen op 10 december. Wiseguy Baudet wijst er op dat de regering voornemens was te gaan tekenen, maar dat de verantwoordelijke Staatssecretaris zegt over te weinig informatie te beschikken om de 100 vragen die Baudet en zijn partij aan de Staats hebben gesteld te kunnen beantwoorden.
Vragen niet kunnen beantwoorden wegens te geringe informatie, maar het Pact wel gaan tekenen! Het is toch om de haren uit je hoofd te trekken!? De methode waarop ook Marrakesh (mogelijk) er wordt doorgeramd is een blauwdruk van hoe in verleden en heden allerlei verdragen, waaronder het zeer uitgebreide verdrag m.b.t. mensenrechten werden/worden geaccepteerd: een kleine linkse club onderhandelt en vervolgens zet de Tweede Kamer een handtekening bij het kruisje, zonder iets te snappen.
Van Ojik onderwijst Thierry Baudet in de mores: het zijn serieuze zaken hoor..verdragen, wetten, afspraken, spelregels..daar houd je je aan.

Bel je zo Femke dan even Bram? #buitenhof #boerkaverbod

Brexit
Ook niet weg te slaan uit het nieuws is de Brexit. Die soap sleept zich voort van danspasjes naar danspasjes, waarbij de Britten leven tussen hoop en vrees, en de politieke loopbaan van de frivole Theresa May voortdurend aan een zijden draadje hangt, terwijl ze over het wereldpodium stuitert.

Blauw van het lachen donderde ik uit m'n stoel toen Theresa May het Tory-congres op de klanken van Dancine Queen van ABBA kwam binnenwaggelen. Hilarisch ! NRC sprak over een jaloersmakende onverstoorbaarheid van May. Lief hè van NRC. Maar haar Tories rollen vechtend en kijvend over straat en staan in de coulissen klaar om haar een dolkstoot in de rug te geven. Volgens The Guardian zijn er al 23 conservatieve parlementsleden die een motie van wantrouwen binnen de Tory-parlementsfractie tegen May zullen stemmen. Maar May danst. Dancing Queen. Vernietigend UN-rapport over extreme armoede en mensenrechten. UN-rapporteur extreme armoede en mensenrechten Philip Alston, startte een onderzoek naar bezuinigingen en toenemende armoede in Groot-Brittannië. Maar May danst...
Maar goed...ze mag gaan van Brussel. De scheidingsakte werd vanochtend in Brussel getekend tijdens het "Happy Hour" van Internationale Frühshoppen. Er waren aanvankelijk nog een paar apen waarover beslist moest worden, maar uiteindelijk kwam nog net op tijd het verlossende woord vanuit Spanje. Na "koortsachtig" overleg zei Tusk. Praatjesmaker!

Herdenken
Begin deze maand kwamen wereldleiders bij elkaar om de doden van Wereld Oorlog I te herdenken. Een weerzinwekkende vertoning waarbij leiders zoals Trump, Netanyahu, Theresa May, Macron, die de afgelopen jaren samen met hun bondgenoten van de NATO vele verschillende landen binnen vielen en daar miljoenen doden hebben veroorzaakt. De enige uitzondering hierop was Putin die vanaf zijn aantreden een de-escalerend pad heeft ingeslagen maar die simpelweg genegeerd wordt door de zichzelf als halfgoden ziende bondgenoten.

Hoe durven deze lui met zoveel recente doden op hun geweten, Yemen waar momenteel vele miljoenen mensen op het punt staan om te sterven dankzij sancties van Westerse landen en leveringen van bommen, vliegtuigen, tanks, etc. om die vreselijke oorlog tegen Yemen te voeren, schaamteloos en publiekelijk welke dode dan ook te herdenken?!
Terwijl de leiders praten over vrede en schijnheilige ceremonies volgen laten diezelfde leiders op datzelfde moment bommen vallen op weerloze mensen en kinderen in verschillende landen. Mensen die bijna allemaal onderworpen worden aan grof geweld vanwege die door diezelfde leiders gefinancierde huurlingen als Al Qaeda, Al Nusra, e.a. of sterven de hongerdood omdat de "leiders" sancties hebben ingesteld.
Een paar dagen na de plechtigheden valt er weer een bom, ....Europa moet een eigen leger krijgen.

Hebben we dan niets, helemaal niets geleerd van de geschiedenis?


Pensioenakkoord
Het pensioenoverleg is mislukt. Ik weet het niet, maar ook met betrekking tot het pensioenstelsel geeft iets me een unheimisch gevoel. Rutte had opeens haast met het moderniseren van het pensioenstelsel, want tegen de achtergrond van rentestijgingen en oplopende inflatie dreigen die pensioenen weer betaalbaar te worden, en zou het zomaar kunnen dat er weer geïndexeerd moet worden, vóórdat de Staat haar greep in de kas heeft kunnen voltooien.

Breekpunt is dat de vakvereniging zich hard maakt voor de reeds door Rutte en "labbekak" De Boer van VNO/NCW "gemoderniseerde" werknemer, die alle zekerheid kwijt is, en als ZZP-er of met een nul-uren-contract straks het nakijken heeft. De werkgevers en de regering beweren bij hoog en bij laag dat die Nederlanders helemaal geen pensioen, geen zekerheid, en geen zorg willen. Dat is de moderne werknemer, die alleen maar geld wil verdienen in het hier-en-nu, en pas problemen veroorzaakt als hij of zij geen "Latte" meer kan kopen, om met de nieuwste I-Phone eenzaam op een terras "Likes" te scoren op de Sociale Media....Lekker l*llen is ook weer thuis !

Kom, we nemen een borrel, om de ergernis weg te spoelen. PROOST !

Geef ik u nog even de gehele peiling van zondag 25 november 2018:
VVD 23(-1), PVV 20(+1), GroenLinks 17(+1), PvdA 15, SP 13(-1), FvD 12(-1), CDA 11, D66 9(-1), PvdD 8, DENK 7, CU 7(+2),50 plus 5, SGP 3
Laast bewerkt: 3 jaren 10 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 10 maanden geleden - 3 jaren 10 maanden geleden #53501 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 18 november 2018

Peilingen
Deze week geen verschuivingen in politieke voorkeur. Woensdag a.s. worden er in 12 gemeenten verkiezingen gehouden, die nodig zijn geworden door herindelingen. Dat omvat ongeveer 4% van het electoraat, waaronder de gemeenten Groningen, Haarlemmermeer en Noordwijk. De ervaring is dat bij tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen de opkomst 10 a 15% lager is dan als die verkiezingen gehouden worden in -vrijwel- heel Nederland, zoals op 21 maart 2018. Door de lage opkomst en omdat niet alle landelijke partijen in die gemeenten meedoen plus de deelname van de lokale partijen zal er naar verwachting woensdag geen relevante totaaluitslag komen.

Gezien de uitslagen van de landelijke peilingen vergeleken met 8 maanden geleden toen de landelijke gemeenteraadsverkiezingen waren, mag wel verwacht worden dat het beeld woensdag zal lijken op dat van 21 maart 2018. Zo zal in Groningen bij voorbeeld GroenLinks winnen t.o.v. 2014 en D66 verliezen. Als referentie voor de uitslagen van woensdag heeft Maurice de Hond ook de landelijke peilingen aangegeven op het moment van de Gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en 2018.

In 2011 nadat in Dordrecht voor het eerst actie werd gevoerd met als slogan "Zwarte Piet is racisme" werd via Peil.nl gemeten wat de Nederlanders over dat onderwerp vonden. 7% van de Nederlanders waren toen ontvankelijk voor aanpassingen van Zwarte Piet. Zeven jaar later is dat percentage gestegen naar 38%, zoals de onderstaande tabel laat zien.
Een meerderheid van de Nederlanders is voor het behoud van Zwarte Piets zoals deze nu is. Dat blijkt uit de opiniepeiling van Maurice de Hond van vandaag. Zo’n 38 procent van de Nederlanders ziet liever een aanpassing van die Pieten. De Hond constateert overigens wel een forse stijging van de tegenstanders van een volledig zwarte Piet.

Er is, zo blijkt uit de peiling, een groot verschil tussen kiezers van de PVV en GroenLinks. Bij die eerste is slechts 2 procent bereid tot veranderingen, bij de laatste een grote meerderheid van 85 procent. Jongeren zijn ook welwillender in het accepteren van een nieuwe Piet dan ouderen. (54 tegen 27 procent). Misschien zijn ze oppervlakkiger en onverschilliger? Wilt u alles weten van dit onderzoekje, dan kunt u als vanouds terecht op Peil.nl

Sinterklaasfeest
De feestelijke intocht van Sint en Piet is verworden tot een beschamende wanvertoning, mogelijk gemaakt door incapabele burgemeesters. Of... misschien waren zij er gewoon op uit om Nederland in de internationale pers een modderfiguur te laten slaan? Niet zo'n idiote gedachte, gezien de dubbele agenda die de westelijke wereld onder leiding van de Verenigde Naties voert. Onderdeel van de bevoegdheden van een burgemeester is om bij sommige gelegenheden geen demonstraties toe te staan als men verwacht dat zij een gevaar kunnen vormen voor de openbare orde. Maar daar komt een kinderfeest als de Sinterklaasintocht niet voor in aanmerking. Ondanks de openlijke dreigementen van de Kick-Out-Zwarte-Pieten-brigade. Daar mag gedemonstreerd en geprotesteerd worden. De heren burgemeesters wisten donders goed dat de bonte stoet aan raddraaiers zich niet zou houden aan aangewezen lokaties. Daarom hadden er geen vergunningen voor demonstraties afgegeven mogen worden voor deze cruciale dagen.

Kinderfeest
Deze dagen zijn voor de kinderen en niet voor naar subsidie zoekende rotzakken, die gedijen bij conflicten en onlusten. Dat doet die KOZP-bende nu al een jaar of zes en ze willen er niet mee stoppen. Ze kicken er op! En de politie is er als de kippen bij om de demonstranten te beschermen. Wat ik me afvraag is of de Sinterklaasvierders -vooral kinderen en hun zeer sterk betrokken ouders, die bij voortduring worden uitgejouwd voor racisten- niet de bescherming moeten krijgen die nu naar die raddraaiers gaat. Dat uitjouwen, doet geen pijn? Zij hebben niet het recht zich gekwetst te voelen? Daar hoeft geen rekening mee gehouden te worden? Die moeten maar inschikken? Wat is er eigenlijk mis mee om van je vaderland en het culturele erfgoed ervan te houden? Het door blijven zeuren over white supremacy en blanken/witten elke keer weer duidelijk maken dat hun mening en cultuur er niet toe doet omdat ze blank zijn. Verwerpelijk blank. Het enige wat die blanken merken van de white supremacy is dat ze voor rotte vis mogen worden uitgemaakt en dat alles sowieso hun schuld is. Het gaat helemaal niet meer om Zwarte Piet, het gaat om openlijk racisme tegen blanken. Zwarte Piet is niet racistisch...het wordt door racisten gebruikt om zich in een lucratieve slachtofferrol te manoeuvreren

Critici van Zwarte Piet hadden er jaren geleden al voor kunnen kiezen om het in hun kring van vierders anders aan te pakken in plaats van er een ideologische kwestie van te maken die op landelijk niveau tot beslissingen moet leiden. Maar daar gaat het hun nou juist om...het moet verboden worden! Wij moeten mee bewegen, niet zij!

Gezocht racisme
Ik vraag me in alle oprechtheid af of de beweringen over racisme wel deugen. Of het om argumenten gaat of om (aangeprate) associaties waarin iemand gevangen zit of om hen moverende redenen in mee loopt. In onze samenleving worden we voortdurend geconfronteerd met allerlei opvattingen en gedragingen die als grievend kunnen worden ervaren.
Ik noem religies. Feiten doen er weinig toe. Het gaat om emotie. Alles draait tegenwoordig om het beschermen van gevoelens en dat krijgt momenteel zeker zoveel aandacht als daadwerkelijk geweld tegen bepaalde groepen, zelfs tot aan rechtszaken en veroordelingen aan toe. Geen objectieve meetinstrumenten meer in de rechtsspraak. Slechts subjectieve gevoelens en mensenrechten. Vooral mensenrechten! Hoe meer rechten aan de ene mens worden toebedeeld, hoe meer de andere mens ze moet inleveren. En dan vooral aan de grootste schreeuwers, die zich altijd wel op een of andere manier tekort gedaan voelen, of aangepraat wordt omdat het een lucratief verdienmodel is geworden.
En juist omdat het nooit genoeg is, is nog maar weer eens een keer opschikken voor de overgrote meerderheid van de Nederlanders geen optie. Want dat opschikken moet altijd van één kant komen.

"Sturende" Grapperhaus
De opmerkingen gisteren van burgemeester Jorritsma van Eindhoven zullen vast goed ontvangen worden door de groep KOZP-demonstranten. Minister Grapperhaus heeft het OM al opgedragen deze 'PSV supporters' te gaan vervolgen. Vanwege "dreigend Sinterklaas liedjes zingen". Terwijl die Anti-Piet demo helemaal niet tussen de kindjes had mogen staan!
Maar dit is dus wel weer de tweede keer dat een minister van Justitie "sturend" bezig is en het Openbaar Ministerie opdracht geeft om te vervolgen, precies zoals zijn voorganger Opstelten opdracht gaf om Geert Wilders te vervolgen. Het Openbaar Ministerie blijkt derhalve allesbehalve neutraal en onafhankelijk te zijn. Maar dat hadden we al ervaren.

Wat wel duidelijk is geworden, is dat een groep als Pegida in Eindhoven nu niet meer weggejaagd kan worden bij een moskee, zoals in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Nijmegen en andere plaatsen.Want demonstratierecht is nu door burgemeesters bewezen -voor eenieder hetzelfde. Dus nemen we onmiddellijk aan dat Jorritsma een komende demonstratie van Pegida met evenveel elan zal verdedigen als in de vele discussies bij KOZP.
Natúúrlijk gaat het niet om het demonstratierecht. Het gaat om het "ontwortelen" om de "ontheemding" van de autochtone bevolking. Onrecht in stand houden en tot de draad toe uitbuiten, de Nederlandse regering grossiert erin.

Zeer utopisch, maar misschien is er een compromis mogelijk: geen halal slachtingen in verband met afschuwelijk dierenleed ...en meer roetveegpieten. Kunnen beide vooruit in de tijd. Want het betreft in alle gevallen teruggrijpen op sprookjesrituelen uit tijden van weleer

O, en dan dit nog...Slinks heeft nog geen 18% van de stemmen in NL, maar de propagandazenders doen alsof de PvdA nog 44 zetels heeft

"Een ezel stoot zich in het gemeen, niet twee keer aan dezelfde steen"
De truc met het inlegvel
Het VN-migratiepact, beter bekend onder de naam het Verdrag van Marrakesh, krijgt in politiek Den Haag steeds meer kritiek. Het Nederlands kabinet onderzoekt de mogelijkheid van een ‘Europees inlegvel’ dat kan worden opgenomen in het Verdrag van Marrakesh. Rutte denkt dat hij er - net als met het Oekraïne-referendum - wel mee weg zal komen.

Pechtold wil burgemeesterschap Rotterdam
We hoeven dat hallucinante interview met Mevrouw Lok in de Stentor echt niet door te zagen, want heel Nederland weet nu wel dat wijlen Alexander Pechtold een onhebbelijk Kereltje is.Wel de moeite van het vermelden waard: Pechtold droomt van Rotterdam. "Alexander wil burgemeester van Rotterdam worden. Dat was of is misschien nog wel steeds het plan. De termijn van Aboutaleb loopt tot 2021. Alexander heeft zich intensief bemoeid met de formatie in Rotterdam. Met veel zorg is Leefbaar Rotterdam buiten de coalitie gehouden."
"Te lang heb ik te dicht naast Alexander geleefd om te zien dat zijn werk gericht was op het veiligstellen van zijn eigen politieke posities of het verhinderen daarvan voor anderen."
“Waar ik heel veel moeite mee heb, is dat binnen de politiek een kleine groep mensen alles bepaalt. Zij schuiven elkaar onderling de mooie baantjes toe, houden elkaar de hand boven het hoofd. En de rest heeft het nakijken, trekt aan het kortste eind. Dat maakt me woest, zei de voormalige geliefde van Pechtold.
Arm, arm Rotterdam. Arme stad. Eerst kapotgebombardeerd en als je net redelijk hersteld bent Pechtold als burgemeester.. Waar heeft Rotjeknor dat aan verdiend?

U wordt hier niet vrolijk van...ik ook niet, daarom - met uw goedkeuring - zou ik het hier bij willen houden voor deze week

U krijgt van mij nog de gehele peiling van zondag 18 november 2018, die wegens geen verschuivingen gelijk is aan die van vorige week:

VVD 24, PVV 19, GroenLinks 16, PvdA 15, SP 14, FvD 13, CDA 11, D66 10, PvdD 8, DENK 7, ChristenUnie 5, 50Plus 5, SGP 3
Laast bewerkt: 3 jaren 10 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 10 maanden geleden - 3 jaren 10 maanden geleden #53447 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 11 november 2018

Peilingen
Deze week zien we geen veranderingen in de peiling. Daarom heeft Maurice de Hond een vergelijking gemaakt met de scores van precies een jaar geleden (kort na het aantreden van het kabinet). Dan is goed te zien dat D66, CDA en VVD gemiddeld 5 zetels per partij hebben verloren. Die zetels zijn over vrijwel andere partijen verdeeld. Gemiddeld bijna 2 per partij. Bovendien heeft Maurice de Hond heeft vragen gesteld over drie actuele onderwerpen: kernenergiecentrales, kinderpardon en het oordeel over de straffen die de #blokkeerfriezen werden opgelegd omdat zij het lef hadden om oproerkraaiers uit de Randstad te verhinderen een kinderfeestje te verpesten

De achterban van met name GroenLinks en de PvdA vindt de straffen voor de ‘Blokkeerfriezen’ terecht of zelfs te licht....!!! Kiezers van het Forum voor Democratie en de PVV zijn het het meest oneens met de beslissing van de rechters in deze zaak. De uitslag van de peiling laat goed zien welke ‘forse scheidslijnen’ er binnen de samenleving zijn, zo stelt De Hond. Alles over deze geconstateerde scheidslijnen kunt u nalezen op Peil.nl

"Zwartboek" partijdig NOS-journaal"
Wilde een heel verhaal gaan afsteken over m'n ergernis over de gekleurde en onjuiste berichtgeving op het NOS-journaal. En over hoe de overheid het NOS journaal heeft misbruikt om propaganda te maken voor jeugd-orgaandonatie. Werkelijk tenenkrommend en ik vraag me af of het NOS-journaal en haar hoofdredacteur Marcel Gelauf strijden om de titel "propaganda-roeptoeter-van-het-jaar, danwel Holland got Talent in Fake Nieuws Verspreiden. Ja, mopperen deden we elke keer als we weer zo'n gemanipuleerd NOS-bericht tegenkwamen.
Maar weet u wie er werkelijk iets aan gedaan heeft? Arnold Karskens..! Die is aan het inventariseren en verzamelen gegaan en dat heeft geresulteerd in een boek. Een "Zwart Boek partijdig NOS-journaal". Hij presenteerde het deze week aan de Tweede Kamer.
Jahaa...da's durven hè, de naakte waarheid verkondigen in deze politiek über correcte slangenkuil.. Wat Karskens drijft? Misschien wel dezelfde verontwaardiging die wij ervaren over zóveel verspreide desinformatie van een staatsmedium, dat als opdracht heeft het Nederlandse volk van feitelijk, onafhankelijk en onpartijdig nieuws te voorzien. Maar precies het tegenovergestelde blijkt - getuige dit Zwartboek- "duurzaam" te gebeuren. Koop dat boek. Lees dat boek. Steun onafhankelijke journalistiek. Is onderhand een relikwie!

Hulpverleners
Gaaf landje, dat Nederland. Zeldzaam gaaf. Met een top-ministerie van Justitie en Veiligheid en een Openbaar Ministerie dat niet zou misstaan in landen die wij vol misplaatst superioriteitsgevoel dictaturen noemen. Waar het ambulance personeel in Zuid-Limburg moeten worden uitgerust met steek- en kogelwerende vesten. De politie is het ambulance personeel voorgegaan. Om die te dragen bij grote evenementen zoals... carnaval. Natuurlijk bedoelen ze afrekeningen in het drugs milieu. Onlangs een enorme drugsvondst op het terrein van een moskee. Geen vervolging. Gebrek aan bewijs! Maar het heeft niks met de islam te maken hoor...ik bedoel dus dat dat NIET de reden is dat OM niet vervolgt.

Maar verder gaat het fantástisch met ons "veilig" Nederland; "daalt de misdaad" en "staan de cellen leeg". Staan de cellen leeg. Grijze cellen? Bij het OM? Bij de rechterlijke macht? Kan ik me wel iets bij voorstellen, ja, gezien hun uitspraken. Zoiets als schedel gelicht, niets aangetroffen...! (Sorry!)

Zéér bekwaam
We barsten in Nederland van de Amerika deskundigen. En zodra er verkiezingen plaatsvinden in Nederland reizen er zoveel Nederlandse mediavertegenwoordigers naar de overkant van de grote plas dat de migrantenstroom vanuit Mexico er bleekjes bij afsteekt. En ze zijn allemaal, ja echt allemaal voor de Democraten. Op dit moment zijn ze in een paar staten weer stemmen aan het hertellen. Té hard gelag voor de Democraten dat Trump de Senaat gewonnen heeft. Zal wel weer Russische inmenging zijn geweest, denkt u ook niet?
Maar alle gekheid op een stokkie...weet u wat me opgevallen is? Acht jaar lang is Obama aan het bewind geweest en in al die acht jaar is het hem niet gelukt wat Trump wel gelukt is: meer vrouwen in het Congres. Zonder Trump waren deze dames er niet gekomen. Voor het eerst kwamen er ook twee vrouwelijke Indianen of native Amerikanen in het Congres. Voor het eerst! Je zou zeggen: die Natives zitten daar best al wel een tijdje..toch? Daar had Obama toch wel iets aan kunnen doen? Bovendien kwamen er ook nog twee moslimvrouwen uit de stembus. Gelooft u mij, die zouden onder Obama als heldinnen van de Amerikaanse droom zijn gepresenteerd. Dat de jonge vrouwelijke garde nu pas, en niet twee jaar eerder voor Hillary Clinton, op de barricades klimt moet extreem pijnlijk voor de gevallen Democratische heks zijn

Pact van Marrakesh
Onbeperkte migratie – altijd en overal! Daartoe willen meer dan 190 VN-staten zich op 10 en 11 december aanstaande verplichten. In Marrakech wordt dan het VN Global Pact For Migration ondertekend. Dit pact is bedoeld om eindelijk wereldwijde migratie te legaliseren, de facto bijna zonder afwijzing door de “doelstaten” (in casu: vooral Duitsland, Nederland en Zweden).
Hierover heeft Mark Rutte u niets verteld? Kan gebeuren – hij is ook zo druk met het bezoeken van muziekoptredens! Bovendien stelt het volgens hem allemaal niks voor. Ja maar, waarom dan een handtekening zetten? Een handtekening onder niks is toch absurd? Of, meneer Rutte, zit er zoals gewoonlijk een dubbele bodem onder dat Pact, een uiterst giftige adder onder het gras?

De premier geeft aan dat het Pact niet bindend is en dat het slechts intenties zijn. Dan nog, als het je intentie is om migratie naar Europa makkelijker te maken, waarom dan niet over je verregaande intenties verantwoording afleggen aan de Tweede Kamer? Waarom weigert het kabinet dan zo persistent hierover een debat aan te gaan met de volksvertegenwoordiging ? (Waarom zijn referenda zó snel afgeschaft?) Over de inhoud van het pact heeft bijvoorbeeld Rutte een ander beeld dan Baudet/Wilders. Nou, en als een debat kan helpen om dat misverstand te verhelpen en iedereen te voorzien van juiste informatie, dan is een debat daar toch een uitgelezen mogelijkheid toe?

Het probleem is dat Rutte voortdurend alleen maar heeft gelogen over belangrijke zaken (Associatieverdrag Oekraïne, Geld Griekenland, etc)en daarom absoluut niet meer geloofwaardig is. Dus aangaande pact van Marrakesh, waar duidelijk is dat er verschillende meningen over de gevolgen zijn, heeft deze MP geen enkel krediet meer.
Hij, afgestudeerd in geschiedenis kent niet de betekenis van Pact. Ammehoela! Hij houdt zich van de domme, want Pact betekent officiële overeenkomst tussen meerdere landen.

Precies zoals hij zich van de domme houdt over de inhoud van het Marrakesh Pact. Maar hij weet donders goed wat dit “mondiale pact voor migratie” toe zal leiden.
Het gaat om niets minder dan het wereldwijde, formele afstaan van de nationale soevereiniteit van de individuele staten aan de toekomstige superstaat van de VN, de ontbinding van democratische sociale structuren en het doorvoeren van een gezamenlijke strategie voor het onderdrukken, vervolgen en bestrijden van personen en instellingen die zich hier kritisch tegen uitspreken!

U leest het goed: dit pact kan zonder overdrijven worden beschouwd als een van de belangrijkste fases op weg naar tirannie: de nationale grenzen van de staten zullen in de toekomst voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht hun afkomst, cultuur en aantal. En ongeacht de daaruit voortvloeiende consequenties voor de lokale bevolking, blijven hun landsgrenzen open! Tegelijkertijd krijgen deze mensen onbeperkt toegang tot de respectieve sociale stelsels in naam van de gelijkheid van de mensenrechten!
Het wordt langzaamaan eens tijd om duidelijk te maken wat dit betekent voor onze samenleving! Tientallen, zelfs honderden miljoenen migranten in Afrika alleen al op weg naar het Beloofde Europa of om wat specifieker te zijn: op weg naar ons, de komende jaren. En nee, dit is geen bericht om u schrik aan te jagen maar de bittere realiteit!

Open grenzen zonder risico van afwijzing en reguliere contante voordelen van de sociale fondsen, opgebracht door de werkende bevolking. Bekende Amerikaanse marktonderzoeker Gallup rapporteert dat vandaag de dag al meer dan 30% van de Afrikaanse bevolking, in sommige landen meer dan 50% (!), naar Europa wil migreren (“desire for migration”).

Haatmisdrijven
Wat hier en nu gebeurt, kan niet vaak of luid genoeg herhaald worden! Want zodra dit “niet-bindende” pact begint te lopen en alle staten beginnen met het implementeren van de daarin genoemde “aanbevelingen”, worden kritische geluiden -tegenwoordig als “discriminatie tegen migranten” genoemd- geplaatst in categoriën als intolerantie, xenofobie en racisme. En worden die al snel vervolgd als strafbare “haat-delicten”.
Om dergelijke “haatmisdrijven” te voorkomen, ofwel om te voorkomen dat er kritiek komt op de omstandigheden, worden maatregelen “voorgesteld” zoals we ze alleen kennen van vroegere dictaturen. Was het vroeger de “partij” die bespiedde, vervolgde, onderdrukte en gevangenen en heropvoedingskampen in handen van dissidenten plaatste, vandaag de dag is het de wereldwijde gemeenschappelijke strijd voor mensenrechten, democratie, menselijkheid, gelijkheid en verdraagzaamheid, waar feitelijke kritiek en tegenspraak snel gecriminaliseerd en vervolgd worden. Dezelfde ideologie met hetzelfde systeem van onderdrukking en tirannie, maar met een verschillende terminologie.
Als de laatste acte in een politiek stuk van honderden jaren zal dit VN-migratiepact ontegenzeggelijk leiden tot de uiteindelijke vernietiging van onze westerse samenleving en cultuur.

Toevalligheden
De laatste 100 jaar lijken te wemelen van “toevalligheden” die, elk geval op zich genomen, onmisbare puzzelstukjes zijn in de ontwikkeling van de huidige asielchaos. Deze omvatten niet alleen de ontelbare gewelddadige oorlogen van agressie in het Nabije en Midden-Oosten, maar ook in Afrika, en de opzettelijke vernietiging van homogene, soms zelfs bloeiende en goed functionerende staten in naam van democratie en mensenrechten....het bedrog, de misleiding. Het is zo triest.
De Amerikaanse president Trump heeft dat Pact waarschijnlij beter gelezen dan Rutte hier - en in december 2017 besloten dat de VS uit dit Pact zou stappen.
Hier staat het Europese huis in lichterlaaie ...wordt het niet eens tijd de brandweer te bellen?

Eerste Wereldoorlog
Vanmiddag naar de herdenking van de Eerste Wereldoorlog gekeken. Naar speeches van Macron en Merkel geluisterd. Holle woorden, die in flagrante tegenspraak zijn met hun daden. De gruwelen van de Eerste Wereldoorlog moeten blijkbaar het omstreden handelen van de Duitse bondskanselier en de EU-mandarijnen legitimeren. In 1940-1945 werden de gruwelen nog eens dunnetjes overgedaan met WO-II, en onze boven-ons-gestelde wereldleiders staan ons nu met een uitgestreken smoelwerk WO-III in te rommelen met het MigratiePact. Ze leren het nou eenmaal nooit. De gewapende conflicten uit de geschiedenis van Europa moeten het bestaan en handel en wandel van de huidige EU rechtvaardigen. De burger wordt wijsgemaakt dat slechts de EU garantie kan geven op eeuwige vrede en rust in de gelederen. Waarbij gemakshalve vergeten wordt dat een dergelijke garantie nooit te geven is; zelfs garantie op stofzuigers is gelimiteerd.

Europese Unie
We zouden wat meer historisch besef moeten hebben en ons realiseren, virtueel lopend op de Vlaamse slagvelden, dat de huidige top van de Europese Unie in feite net zo handelt als de Europese elite van weleer. Die oude elite die de oorlogen op ons continent veroorzaakte door haar machtswellust, hebzucht, arrogantie en expansiedrift. Precies de zaken waar de Brusselse kliek zich nu aan bezondigt. Men hanteert daarbij het demagogische dreigement dat het zonder EU opnieuw fout zal gaan in Europa. Zo worden we getrakteerd op een bedenkelijke politieke cocktail. Waarbij de EU-elite de historie voor eigen doeleinden misbruikt. De gevallenen van Ieper verdienen iets beters dan dat.

Hier wilde ik het bij laten voor vandaag...

U krijgt van mij nog de politieke stand van het land van zondag 11 november 2019:
VVD 24, PVV 19(+1), GroenLinks 16(-2), PvdA 15(+1), SP 14(+1), FvD 13(-1), CDA 11, D66 10(+1), PvdD 8, DENK 7, ChristenUnie 5(-1), 50Plus 5, SGP 3
Laast bewerkt: 3 jaren 10 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 11 maanden geleden - 3 jaren 10 maanden geleden #53395 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 4 november 2018

Peilingen
Na in september van 16 naar 18 gestegen te zijn, daalt GroenLinks weer terug naar 16. De partij staat nog wel op winst, maar nu nog maar 2 zetels. De PVV is sinds eind augustus geleidelijk aan het stijgen, en staat nu op 19 zetels, ruim voor op de volgende partijen. En de hoogste score sinds september vorig jaar. De PvdA stijgt ook en scoort met 15 zetels de hoogste score van dit jaar. D66 stijgt 1 zetel en FvD en ChristenUnie dalen er 1.
Aan de respondenten zijn vragen gesteld over het stemgedrag in het verleden en het verwachte stemgedrag in de toekomst. Het antwoord daarop en nog veel meer kunt u lezen op Peil.nl

Consistent Beleid
De ene minister zegt dat er minder auto's op de weg moeten om de files te bestrijden en de andere minister laat streekziekenhuizen sluiten en zegt feitelijk:
Pak de auto maar en rij maar 45 kilometer en meer naar een ander ziekenhuis voor je behandeling of om op ziekenbezoek te gaan. Wat een samenwerking hè? Wat een coördinatie!Wat een beleid !.

Overbevolking
Over de overbevolking van hetzelfde laken een pak...
Op school werd ons al ingepeperd dat we met veel te veel mensen op dit stukje aarde zijn. Club van Rome. Overbevolking. Een belangrijke oorzaak van de meeste problemen in de wereld. We waren maar een piepklein landje en met 10 miljoen inwoners in 1950 vond onze toenmalige koningin Juliana ons land al "vol, deels overvol". Veel van onze kinderrijke boerengezinnen vertrokken naar Nieuw-Zeeland, Australië en Canada en voor degenen die bleven kwam er naderhand de anti-conceptiepil. Nederland en West-Europa massaal aan de geboortebeperking. Inmiddels zijn we 70 jaar later en met 17 miljoen mensen. En wat krijgen we nu als dank? Dat we worden overspoeld door Afrikanen die zich op hun continent, dankzij de met onze ontwikkelingshulp geëxporteerde gezondheidszorg, explosief vermeerderden en die van onze opeenvolgende regeringen, u weet wel, die met hun "voortreffelijke" lange termijn visie en -planningen alles wat generaties hier hebben opgebouwd in beslag mogen nemen. Want we vergrijzen! We krijgen veel te weinig kinderen! Oud wordt niet meer voldoende vervangen door jong! Regering...? Dwangbuis. Platspuiten en afvoeren.

Europa en IS
Ook Europa bevindt zich in het vizier van IS. Als invalspoort kan de terreurmilitie naast de gebruikelijke immigratieroutes vooral Bosnië-Herzegovina, Albanië en Kosovo gebruiken. Die zijn daar tijdens de Joegoslavië oorlog in de jaren negentig al door de NAVO voor gereed gemaakt.(Camp Bondsdeel in Kosovo, grootste NAVO basis in EU) Onder de islamitische bevolking in deze staten zijn sommigen zeer ontvankelijk voor de jihadpropaganda. (Intussen maken de EU en de NAVO zich druk over Russische invloed op de Balkan)

Blok bewaakt de grenzen...in Afrika
Paar dagen geleden schreven we dat Stef Blok 4 miljoen in de Sahara gekieperd had. Uw geld. Gewoon, omdat het kan. Afgelopen week frequenteerde hij de duurste restaurants van Tunis, Agadez en andere islamitische roversnesten. Eveneens van uw geld en om er op toe te zien dat uw euro'tjes lekker door de woestijn wapperen. Tunesië wordt omschreven als een soort van beschaafd land, maar dat is het natuurlijk niet. Het land heeft eeuwenlang jihad gevoerd tegen Europa. Uit Tunesië kwamen de meeste IS-jihadisten. Blok denkt dat er met Tunesië over immigratie te praten valt. Maar is immigratie-jihad niet een koranische plicht? Oemma?
Absurd wordt het artikeltje in deTelegraaf als het over Niger gaat:
Niger heeft onder druk van de EU mensensmokkel verboden. Met Europees geld controleren grenswachten papieren van reizigers. Mede met 4 miljoen van Nederland zijn er 250 mobiele grenswachters opgeleid en materieel uitgerust. Gezien de grenzen van Niger, bij elkaar meer dan vijfduizend kilometer, is de overheidsdienst bepaald niet overbezet.
Voorlopig lijkt de Europese aanpak in Niger effect te hebben. In Italië, springplank verder Europa in, kwamen dit jaar via de route Niger-Libië-Middellandse Zee 20.000 migranten aan. Het jaar ervoor waren dat er nog bijna 100.000. Ik weet niet welke stagiaire voor dit artikeltje verantwoordelijk is, maar het is natuurlijk flagrante onzin.
Dat er in Italië nog maar 20.000 invasiejihadisten aankwamen dit jaar heeft maar één oorzaak, en die oorzaak heet SALVINI. Zoals de migratiestroom door de Balkan opdroogde doordat Orban ingreep, die de buitengrens van de EU ging bewaken, wat feitelijk een EU taak is, maar waar diezelfde EU laaiend om werd toen iemand die taak werkelijk uit ging voeren, zo is het hier niet de verdienste van Blok, maar van Salvini. Die 4 miljoen zijn weggegooid, want Niger haat ons. Omdat we blank en "ongelovig" niet islamitisch zijn. Dat geld gaat linea recta naar een Zwitserse bankrekening, coke en hoeren. De Nederlandse grens meneer Stijf Blok verdedig je in Nederland en niet 7000 kilometer verderop !

Italië
Nu we het toch over Italië hebben...Het wordt nog spannend hoor, met Italië en de Europese Commissie. Jaap van Duijn zegt in de Telegraaf dat Italië het hard kan spelen.
Als een van de zes oprichters van de Europese Economische Gemeenschap, de voorloper van de EU, moest en zou Italië lid zou worden van de eurozone, ook al had het land in 2000 een staatsschuld van 105% van het bbp, waar die volgens de eigen EU-regels maar 60% mocht zijn. Minister Zalm was tegen, maar Italië ging gewoon de euro voeren.
Toen de euro eenmaal was ingevoerd, dachten beleggers dat Italië in veilige haven was. De impliciete veronderstelling was dat Italië altijd wel gered zou worden, mocht het helemaal fout gaan. Omdat Italië, ondanks zijn torenhoge schuld na de invoering van de euro geen risicopremie meer hoefde te betalen, ontbrak ook iedere prikkel om de overheidsfinanciën op orde te brengen. De ECB versterkte dit nog eens door tot nu toe voor bijna 400 miljard euro aan Italiaanse leningen op te kopen. De Italiaanse regering kan het nu hard spelen.Een afgekeurde begroting omdat het tekort te groot is?
Europese Commissie....kom maar op! U heeft zich nog nooit aan uw eigen regels gehouden. Toen Duitsland en Frankrijk die overtraden, gebeurde er helemaal niets. Ook Griekenland heeft nog nooit een boete gekregen.
"Ongetwijfeld is er heel veel niet in orde in Italië: een logge bureaucratie, corruptie, foute politici, nauwelijks productiviteitsgroei....maar het land zou zonder de euro zonder twijfel veel weerbaarder zijn geweest" En dat geldt niet alleen voor Italië.


Nieuwe Mauro
De dag die je wist dat zou komen....
Programmamaker Tim Hofman heeft een jong asielkind gebruikt om de publieke opinie rondom het kinderpardon te beïnvloeden. Die meneer Hofman, die via internetprogramma #BOOS veel kijkers blijkt te trekken, wil proberen te voorkomen dat het opgevoerde asielkind Nmer en ongeveer vierhonderd andere kinderen van asielzoekers het land uit moeten. Zij zijn weliswaar uitgeprocedeerd, maar intussen te zeer in Nederland geworteld om uit te kunnen zetten, zegt Hofman. En daar blijkt hij niet alleen in. De petitie die Hofman online heeft gezet om te pleiten voor ‘een kinderpardon dat wél werkt’ was vrijdagavond al door meer dan 100.000 mensen ondertekend. Veel meer dan de 40.000 die minimaal zijn vereist om de Tweede Kamer te mogen toespreken.Van dat soort acties word ik altijd wat kregelig. Achterdochtig ook. Kinderen misbruiken om er zelf munt uit te slaan...voor kijkcijfers. Ik vind het minderwaardig. Begin er ook steeds minder van te begrijpen, van de acties en van de actievoerders. We hebben in dit land op democratische wijze wetten en regels opgesteld; een overheid en een leger aan ambtenaren is ingehuurd om die wetten en regels procedureel correct te doen verlopen en in goede banen te leiden. Wat we voortdurend zien is een constante tegenwerking van de democratisch gemaakte afspraken. Niet in de laatste plaats door asieladvocaten voor wie het vaak de enige bron van inkomsten is en daarom procedure op procedure stapelen om hun kamerhuur te kunnen betalen. Het opzoeken van de grenzen en die dan overschrijden. Het negeren van afspraken. Het dwars tegen alle wetten en regels ingaan. Elke vorm van tegenstand wordt uitgeprobeerd. Emotie tv. Je wordt er misselijk van. Velen zwemmen in deze fuik van irrationaliteit en protesteren tegen de rechtsstaat. Om, als ze die zelf nodig hebben, tot de ontdekking te komen dat ze die eigenhandig om zeep hebben geholpen. Dan is het janken!
Succes ermee !


Het wonder van Denemarken ?
It's always darkest just before the day dawns. In Denemarken heeft zich een politieke sensatie voorgedaan, las ik op Fenixx. De Deense premier Lars Rasmussen heeft de Gordiaanse knoop van het asielbeleid ontward. In de toekomst zal geen enkele vluchteling nog een permanente verblijfsvergunning krijgen !Denemarken is daarmee het eerste land in Europa dat een einde maakt aan het asielrecht als middel tot massale immigratie en aan het concept van integratie. De beslissing om het asielrecht te herdefiniëren werd genomen tijdens de onderhandelingen voor de nieuwe begroting in Kopenhagen. Vluchtelingen moeten werken en zichzelf opleiden maar daarna weer vertrekken. Innovatieve aanpak. In plaats van via het asielsysteem de herkomstlanden permanent van werknemers en burgers te beroven, moet dit in de toekomst stoppen. De vluchtelingen krijgen een werkvergunning en verdere opleiding in beroepen/vakken die belangrijk zijn in hun land van herkomst, na het einde van het conflict/oorlog in hun thuisland zullen de vluchtelingen naar huis moeten terugkeren. Dit helpt niet alleen de landen van herkomst bij de wederopbouw, maar maakt ook een einde aan het uiteenvallen van de Deense cultuur door de massale immigratie van vreemdelingen. Het grote aantal permanent blijvende vluchtelingen was aanleiding voor deze verandering van instelling.

Dreigend conflict met het Europees Hof voor de Rechten van de Mens? Wat Denemarken wil bereiken is een vrijere interpretatie van de Mensenrechtenconventie.
Bestaat er een dreigend conflict met het het EHRM? Met het oog op deze afwijzing van het integratiebeleid wordt Denemarken geconfronteerd met een conflict met het Europees Hof voor de Rechten van de Men . Maar in plaats van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens te wijzigen, wil de Deense regering een vrijere interpretatie van de Mensenrechtenconventie voor de ondertekenaars bereiken. Hiermee is Denemarken een model geworden voor alle Europese staten die hun volk willen verdedigen tegen massale immigratie en islamisering. De oorspronkelijke opzet was nooit bedoeld om de halve wereldbevolking ergens anders op te vangen, maar om tijdelijk onderdak te bieden.

Amerika en de Midterms
Aan de andere kant van de oceaan trekken colonnes naar de Mexicaans-Amerikaanse grens. Dat zijn geen vluchtelingen maar met geld en valse beloften opgezette mensenmassa's met als enig doel om ophef te veroorzaken en om Trump net voor de Midterm verkiezingen een hak te zetten.

Over Midterm verkiezingen gesproken...Pas op voor Russische inmenging. Wees bang. Wees alert. Het rode gevaar schuilt overal. Er wordt in de media zo vaak gesproken over Russische inmenging dat sommige Amerikanen zijn gaan denken dat het de naam is van een kandidaat. We weten pas achteraf hoe groot de invloed van de Russen op de verkiezingen is geweest.
Als de Democraten winnen, weten we dat Rusland zich niet heeft gemengd in de verkiezingen. Maar als de Republikeinen er goed voor staan, dan staat onomstotelijk vast dat de Russen de verkiezingen hebben beïnvloed. Dus blijf alert hou vooral de MSM in de gaten.

#Gasverbod
Doordenkertje. Het Kamerlid Dik-Faber (Chr.Unie)denkt - ze heeft zelf het #gasverbod voor woningen mee ondertekend - dat dit verbod alleen Gronings gas betreft. Ze vindt heropening van de gascentrale in Maasbracht zelfs OK, maar dan weer omdat daar geen Gronings gas wordt verstookt....! Geestig hè?

Schenk maar alvast in jongens...ik kom d'r an!

Krijgt u van mij nog de gehele peiling van zondag 4 november 2018:
VVD 24, PVV 19(+1), GroenLinks 16(-2), PvdA 15(+1), SP 14(+1), FvD 13(-1), CDA 11, D66 10(+1), PvdD 8, DENK 7, ChristenUnie 5(-1), 50Plus 5, SGP 3
Laast bewerkt: 3 jaren 10 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.