Vraag UPDEET: Peilingen en Keek op de Week

Meer
3 jaren 3 maanden geleden - 3 jaren 3 maanden geleden #54699 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 30 juni 2019

Peilingen
Deze week geen peilingen.

Democratische vernieuwing
In plaats van peilingen heeft Maurice de Hond een voorstel gedaan (Peil.nl) voor vernieuwing van het democratische stelsel. Thorbecke is "obsoleet" en naar het strafbankje verwezen. Volgens De Hond is het huidige electorale landschap gepolariseerd en staan twee groepen tegen over elkaar die "elkaar niet goed begrijpen" waardoor het moeilijker wordt om meerderheden te vormen. De Hond stelt voor een pseudo bindend referendum in te voeren. "Vroeger - tijdens de verzuiling - waren de electorale groepen meer homogeen en kiezers van één partij hadden op vrijwel alle relevante onderwerpen dezelfde opinie. ( Meer wegens de Wrake Gods, dan uit overtuiging, neemt u dat van mij aan).Nu is er veel meer diversiteit waarbij kiezers van één partij over relevante onderwerpen fors van mening kunnen verschillen", aldus De Hond.
Waar in de 19e eeuw de angst voor revolutie was, zo heerst er momenteel angst voor "het populisme" en "polarisering". Er zijn meer partijen nodig voor de vorming van een regering en in het regeringsbeleid zijn de standpunten van de afzonderlijke regeringspartijen steeds minder herkenbaar en verliezen coalitiepartijen zetels. Bovendien raken bestuurders en beslissers op grotere afstand van de kiezer doordat nationale besluiten zich verplaatsen van Den Haag naar Brussel. En gemeenteraden anoniemer worden door gemeentelijke herindeling en schaalvergroting. Het door Thorbecke bedachte systeem past niet meer bij de huidige samenleving. Staatscommissie onder leiding van Johan Remkes heeft vorig jaar (2018 dus) zijn bevindingen voor Staatkundige Vernieuwing het licht doen zien.

Ollongren op zoek naar een nieuw electoraat.

De minister wil de democratie gaan vernieuwen. Ik vraag me met u af welke democratie. Ze kunnen er eindeloos over palaveren, maar toepassen... ho maar ! Als we niet oppassen stijgt het gesprek over democratie op wegens gebrek aan zwaartekracht. Maar goed, we gaan de democratie dus vernieuwen. Hoort bij dat vernieuwen dan ook dat de notulen van de beraadslagingen aan de Klimaattafels Staatsgeheim blijven? Dat burgers wel 1000 miljard mogen ophoesten, maar verder hun waffel moeten houden? Wat is dat voor een arrogantie? .Sommige mensen hebben grote monden, andere grote hersenen. Het wordt steeds duidelijker in welke categorie we onze minister van Binnenlandse Zaken kunnen plaatsen.

Bestuurlijke vernieuwing á la Ollongren...in vogelvlucht

"Lage drempels, hoge dijken"
Er moet een nieuw kiesstelsel komen, een jongerenparlement en een Wet op de Politieke Partijen. En dat legt de freule als volgt uit:
Door een modernisering van het kiesstelsel wil het kabinet ervoor zorgen dat meer Nederlanders zich gehoord en vertegenwoordigd voelen in de politiek. Daartoe wil het kabinet meer jongeren bij de politiek betrekken door het opzetten van een jongerenparlement. Manipulatie en bedenkelijke redenering. Het kabinet heeft een probleem. Welk probleem? Onvoldoende draagvlak voor het Klimaatakkoord. Dat draagvlak wil Ollongren vergroten door 16- en 17 jarigen te laten stemmen. Met andere woorden: het bestaande electoraat heeft niet de juiste opvattingen en moet uitgebreid worden met jongeren die wél de juiste opvattingen hebben dan wel kunnen worden bijgebracht.
Die scholieren hebben een paar "spijbeldemonstraties" gehouden en dat is voor Ollongren voldoende representatie om die groep voor de toekomst te laten meebeslissen over landsbestuur?

"Net als de staatscommissie ziet het kabinet de noodzaak om het parlementaire stelsel toekomstbestendig te maken. Het kabinet maakt werk van het vernieuwen van de democratie. Zo willen we een betere vertegenwoordiging van alle Nederlanders en zal al deze kabinetsperiode de parlementaire democratie worden versterkt", aldus Ollongren. Door een modernisering van het kiesstelsel wil het kabinet ervoor zorgen dat meer Nederlanders zich gehoord en vertegenwoordigd voelen in de politiek....

Mooi geformuleerd, maar het ligt niet aan het kiesstelsel. Het ligt aan politieke partijen, met name de kartelpartijen , en politici die die partijen bevolken. Die al jaren misbruik maken van hun macht door andere partijen die niet hun credo zingen uit te sluiten, waardoor....u - in tegenstelling tot Ollongren- het WEL begrijpt. Uitsluiting betekent niet gehoord worden.

En dan hier....nog zoiets moois: Het kabinet maakt werk van het vernieuwen van de democratie...!!
Er was niks mis met de oude democratie, alleen, het wordt door kabinet en politieke partijen vertrapt. Op het Binnenhof heerst de terreur van het #Vergisparlement...de 75+1. Regeerakkoordden worden in graniet gebeiteld en niets en niemand zal daarvan afwijken. Eigen mening? "Voorlichting begeleidt u naar de uitgang" (VVD, Ybeltje Berckmoes) Maar daar hoor ik nooit iemand over.
Even verder lezend komt de aap uit de mouw...de regering is op zoek naar een nieuw electoraat. We krijgen een jongerenparlement van Klimaatspijbelaartjes á la de geprogrammeerde Greta Thunberg. Lees maar!

Jongerenparlement
Het kabinet vindt het belangrijk om meer jongeren te betrekken bij de politiek. Er is een start gemaakt met een eerste congres over een te vormen jongerenparlement. Op initiatief van Ollongren is een grote groep jongeren met elkaar in debat gegaan over hoe het jongerenparlement het beste kan werken en zoveel mogelijk jongeren met uiteenlopende achtergronden kan bereiken. Zij wil via het jongerenparlement de stem van jongeren meer in de politiek laten doorklinken. Het kabinet bekijkt of de kiesgerechtigde leeftijd kan worden verlaagd van 18 naar 16 jaar.

Dit voorstel heeft niets te maken met het rapportje van IO Research: "Democratie in Doelgroepen". Echt niet. Ohw u kent het niet? Nou uit dat onderzoekje kwam naar voren dat jongeren het vaakst GroenLinks stemmen, gevolgd door D66. Zij vinden dat GroenLinks en D66 het meest opkomen voor hun belangen. Lees zelf maar: ioresearch.nl/home/nieuws/democratie-in-...groepen#.XRixevZuLRk

GroenLinks en D66. De klimaatdrammers. Dus de jonge kiezertjes, die net hun melktandjes hebben gewisseld, zijn de ideale buit om het Klimaatakkoord er door te drammen .

Er komt ook een nieuwe Wet op de Politieke Partijen. De ambtenaren van Ollongren werken er al aan. Nieuwe regels voor digitale campagnevoering en microtargeting !!!??? en meer transparantie over financiering van politieke partijen. Krijgen we nu dan eindelijk te horen hoe diep George Soros is geïnfiltreerd in GroenLinks en D66? Zoals ook 1/3 van de Europarlementariërs is omgekocht door Soros.

De Staatscommissie o.l.v. Johan Remkes constateerde dat er wetten worden aangenomen, die via deals en onderhandelingen aan een parlementaire meerderheid komen, maar die geen meerderheid onder de bevolking hebben. Om burgers in zo’n geval een laatste mogelijkheid te geven op de rem te staan, stelt de commissie een bindend correctief referendum voor. U denkt: prachtig voorstel. Eindelijk echte en directe democratie. Wat doet het kabinet? Dat moet er niet aan denken!
"Het kabinet zal vormen van directe democratie, zoals het correctief bindend referendum, nader verkennen". Schrijf maar af dat pseudo correctief referendum, want ook daar kunnen er uitkomsten zijn die het politieke en media establishment niet pruimt. Dit kabinet heeft met de afschaffing van het raadgevend referendum onverbloemd aangegeven hoe groot hun dedain is tegenover de opvattingen van burgers. Dus waar hebben we het over..

Vervolgens wordt nagenoeg alles wat de Staatscommissie Remkes aan bestuurlijke vernieuwing heeft voorgesteld afgewezen, door de minister van een partij die werd opgericht ten behoeve van...juist bestuurlijke vernieuwing.
- De invoering van een terugzendrecht voor de Eerste Kamer en de constitutionele toetsing vragen om een verdere afweging. Afgewezen!
- Het voorstel voor een gekozen formateur neemt het kabinet niet over. Afgewezen.
- Een derde ingrijpend voorstel is het instellen van een Constitutioneel Hof, die wetten kan toetsen aan de klassieke grondrechten in de Nederlandse Grondwet. Zo zijn burgers beter beschermd tegen wetten, die inbreuk maken op hun grondwettelijke rechten. Afgewezen.

Klimaatakkoord
Na bijna twee jaar heeft het kabinet dan eindelijk een echt klimaatbeleid. Terwijl Rutte in het Verre Oosten zat, presenteerden vijf andere bewindslieden het "klimaatakkoord" dat samen met het regeerakkoord, de Klimaatwet en allerlei losse maatregelen het klimaatbeleid van het kabinet vormt. Het kabinet jubelt over het resultaat. Het klimaatbeleid houdt Nederland "leefbaar voor toekomstige generaties, het biedt behalve "milieuwinst" ook "kansen voor de economie, onze welvaart en ons duurzame verdienvermogen". Alles en iedereen wordt er beter van, ook uw portemonnee. Zou het werkelijk?

Het kabinet gaat de burgers "ontzorgen" en "aantrekkelijke financiering" aanbieden, terwijl de energierekening ook nog eens goedkoper wordt. De industrie wordt een voorbeeld voor de wereld. ‘De inzet voor 2050 is een bloeiende, circulaire en CO2-arme industrie die mondiaal toonaangevend is, zegt het kabinet. Kan het mooier?
De werkelijkheid achter de klimaatplannen van Rutte-III is heel wat minder idyllisch. schrijft Syp Wynia. Het product van twee jaar praten van politici, ambtenaren, activisten en lobbyïsten levert vast hier en daar voordelen op, maar zelden voor de burgers van Nederland. De landbouw moet inkrimpen, maar de natuur wordt vol gezet met zonnepanelen en windmolens. Allerlei oplossingen zijn erger dan de kwaal.
Hoe men tot die "oplossingen" is gekomen, moet geheim blijven. Alles wat in de achterkamertjes is bedisseld moet geheim blijven.

Hoe in vredesnaam kan de Tweede Kamer haar controlerende taak uitvoeren als zaken die de burgers zo zwaar in de portemonnee raken, maar meteen geheim worden verklaard. Een schande ! !

Wynia is allerminst gelukkig met het Klimaatakkoord. Volgens hem zijn de oplossingen erger dan de kwaal. Op zijn website Wynia's Week presenteert de schrijver zeven punten. "Nederland betaalt hoge prijs voor Klimaatakkoord, en we krijgen er niets voor terug”. Lezen die man!! Ook Feynman in Feynman en/of Feiten op Geen Stijl heeft een zeer lezenswaardige column geschreven. Ook lezen dus !

Klimaatdoel
Het doel van het Klimaatakkoord is om al over elf jaar, in 2030, bijna de helft minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Daarvoor komt het kabinet met een waslijst aan maatregelen, zoals een verhoging van de prijs van gas en een verlaging van die van elektriciteit. Ook komen er subsidies en leningen voor warmtepompen en het isoleren van huizen. De prijs van gas gaat omhoog en elektriciteit wordt goedkoper.
Als we realistisch zijn betekent dit dat je verbouwen moet om over te schakelen van gas apparaten naar elektrisch. Dat kost je dan sowieso geld en als het gas bijvoorbeeld 90% stijgt en elektriciteit maar 1% daalt, heb je als minister niet gelogen, maar is iedereen per saldo meer kwijt.
En dan te bedenken dat je in Duitsland en Frankrijk juist subsidie krijgt als je overgaat op gas. Ze zullen daar dan ander gas hebben zeker ?

In de tweede alinea staat een hint naar het verplicht in moeten huren van een consultant die je huis gaat beoordelen op noodzakelijke veranderingen. Je kunt er donder op zeggen dat dit geld gaat kosten en dat het verplicht wordt om zo’n officieel rapport te laten opstellen. Kassa!

Vervolgens wordt er een flinke pot belastinggeld gereserveerd voor een nationaal warmtefonds waaruit mensen geld kunnen lenen om deze opgelegde veranderingen door te voeren. Dat zal natuurlijk een lening tegen een bepaalde rente zijn en zo wordt het volk even het mes op de keel gezet: “U hoeft niet te veranderen, maar dan gaat uw belasting wel fors omhoog. Wilt u wel veranderen, dan moet u een officieel rapport op laten stellen en kunt u een klein beetje subsidie krijgen, maar vooral flink veel geld lenen“.
Dus we mogen eerst belasting betalen om vervolgens het betaalde belastinggeld te gaan lenen, hmmm klinkt logisch toch?
Het kabinet wil wel graag dat Nederlanders overstappen op elektrische auto’s. Dat mag ook een tweedehandsje zijn, daarvoor komen gunstige subsidieregelingen. In de oorspronkelijke klimaatplannen zou een aanschafsubsidie van 6000 euro gelden voor nieuwe stekkerauto’s, maar die subsidie is van de baan.De nieuwe aanschafsubsidie ‘wordt nader bepaald’, zo staat nu in het Klimaatakkoord.
Niemand heeft het over de extra CO2 uitstoot bij de productie van elektrische auto’s, niemand heeft het over bomenkap tgv biomassa centrales. Die produceren zeker CO2 maar dat wordt niet meegerekend.En dan praten we nog niet over de rendement van het hele cyclus.
Conclusie: De CO2 klimaathoax heeft maar één duidelijke reden: Het scheppen van een alibi om het volk nog meer geld uit de zak te kunnen roven...hier worden gegarandeerd een paar mensen heel rijk van en dat gaan u en ik betalen.

VVD = Greenpeace met stropdas
De uitwerking van het klimaatbeleid werd wederom in handen gegeven – net als onder Rutte-II – van een gezelschap ondernemers en actiegroepen, die in staat werd gesteld onder leiding van (oud-)politici als Ed Nijpels en Diederik Samsom hun belangen uit te ruilen – niet zonder uitzondering voor rekening van de buitenspel gezette burger.

Er gaan dus weer een heleboel ex politici en vrinden en relaties bergen geld verdienen aan commissies en met adviesbureautjes, denk aan VVD, CDA, PvdA en in het geniep CU. Segers hakkelde bij Pauw dat de zorg ons 10% van het budget kost en dit milieurampenplan voor de komende halve eeuw maar 0,02 %. Kiezersbedrog!
Wat denkt u dat al die Klimaattafels met hun pratende hoofden kosten? Doorberekeningen van alle planbureaus, onderonsjes en toppen in de EU en de rest van de wereld. Op de lobbykantoren draaien consultants overuren om deze Haagse "energietransitie" te beïnvloeden voor hun cliënten uit het bedrijfsleven. De lobbyisten zijn vaak dik betaalde oud-politici, die weten hoe de hazen lopen. Welkom in de wereld van 'storytelling', 'business cases', 'klimaattafels', 'bilateraaltjes', 'interactieve dialoog', 'stakeholders', 'infographics' en 'high level advies'. Het kost wat, maar dan heb je ook wat. De bouwwereld heeft voor de komende 30 jaar een goudgerande opdrachtenportefeuille binnengesleept. 30 jaar! Is dat soms wat ze bedoelen met duurzaam?


Oorzaak of Gevolg?
Of het klimaat verandert door de CO2 uitstoot, zure regen of ozongaten is wetenschappelijk nog steeds niet bewezen. Wel beweren hele hordes “deskundigen” dat zij de oorzaak van klimaatverandering weten en dan hoor je allerlei argumenten die schieten van links naar rechts en weer terug. Maar alle argumenten waar die “deskundigen” mee komen zijn geen “oorzaken” maar “gevolgen”. De oorzaak is waarschijnlijk (ook de zon is een bepalende factor ) de wereldoverbevolking, en daar hoor je nauwelijks een deskundige over. Dat onderwerp is “niet politiek correct” en wordt dus doodgezwegen. Tijdens mijn leven is de wereldbevolking van 2,3 miljard gestegen naar 7,5 miljard, een verdrievoudiging, en zal in de komende 30 jaar zeker boven de 10 miljard uitkomen. Een verdrievoudiging. In één leven!

Maar Nederland weet het allemaal weer beter. Het kabinet gaat dus 1.000 miljard uitgeven aan het over de heg gooien van onze vuilniszakken. Als het meezit tenminste, want alles ziet er naar uit dat we nog een hoop tegenvallers gaan tegenkomen. Sowieso kosten overheidsprojecten altijd tien keer meer dan gepland (Betuwelijn, HSL, Noord-Zuidlijn) en dat zal bij onhaalbare projecten niet minder zijn. Zowel de Nederlandse overheid als de Nederlandse economie en dus ook het Nederlandse volk gaan in zwaar weer komen met dit "vuilniszakken over de heg gooien" akkoord.
Straalbezopen. Maar het schuift lekker.

Heb er dorst van gekregen.....schenkt u alvast in?

De stand van politiek Nederland is vandaag 30 juni gelijk aan die van vorige week:
VVD 27, FvD 21, PvdA 19,CDA 15, GroenLinks 14, D66 10, PVV 9, SP 7, PvdD 8, ChristenUnie 7, 50Plus 5, DENK 4, SGP 2, Overig 2
Laast bewerkt: 3 jaren 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 3 maanden geleden - 3 jaren 3 maanden geleden #54656 door katertje
Peilingen
De peiling van deze week laat geen veranderingen zien. Wel wordt een nader beeld gegeven van de mate waarin de kiezers van de Provinciale Statenverkiezingen nu nog dezelfde partij stemmen als drie maanden geleden. Bijna een kwart doet dat nu al niet meer ! VVD en PvdA houden de meeste kiezers van toen vast (meer dan 80 procent). GroenLinks en D66 het minst (minder dan 70 procent).Ik weet niet of we werkelijk zitten te wachten op dergelijke non-informatie.

Wat ik wel weet is dat het Nederlandse electoraat in verwarring is, het niet meer weet, het ook niet meer interesseert. Maar ja, je moet toch je wekelijkse verhaaltje zien te maken, want de schoorsteen moet roken. Elektrische auto's, warmtepompen, windmolens, CO2 uitstoot, politici in opspraak, wazig pensioenakkoord, marrakesh akkoord, geen vertrouwen in de EU, Brexit...het houdt maar niet op. We balanceren met ons allen op een omslagpunt; het vertrouwde "links polderen" faalt gigantisch, de kiezer gaat beseffen dat alléén rechtse partijen kans en zicht bieden op rustiger politiek vaarwater ! Nou, kom daar maar eens om bij het CDU, de partij van Merkel, daar zit een "verwarde man" te verkondigen dat mensen met rechtse standpunten vervolgd kunnen worden..

Onwelgevallige mening? Verbieden!
Zo ver is het dus al gekomen. Top-politicus van het CDU wil rechts het recht op vrije meningsuiting en vergadering ontnemen! In Duitsland ! Rings a bell?
Maar ja, zo draait het tegenwoordig in de politiek. Zo doen we dat met onwelgevallige meningen. De voormalige secretaris-generaal van de Duitse CDU van bondskanselier Merkel heeft ervoor gepleit om rechtse “extremisten” hun fundamentele rechten op vrije meningsuiting en vrije vergadering te ontnemen.
De heer Tauber, die als parlementslid voor de CDU in de Duitse Bondsdag zit, legde zijn verklaringen af na de moord op de CDU-politicus, Walter Lübcke, en de arrestatie van een verdachte die banden zou hebben met rechts-extremisme.
Tauber schreef voor de Duitse krant Die Welt en beschuldigde de leden van de AfD van de moord op Lübcke: “het politieke klimaat in deze republiek is ook veranderd. De AfD in de Duitse Bondsdag en in de deelstaatparlementen draagt ​​hiertoe bij. Met hun taalgebruik hebben ze de weg geëffend voor de verspreiding van geweld”.

Om rechts-extremisme te bestrijden, pleit Tauber voor het gebruik van artikel 18 van de Duitse grondwet, dat de regering de mogelijkheid biedt om de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vergadering, de eigendomsrechten, de privacy van communicatie en de persvrijheid te ontnemen aan degenen die geacht worden te strijden tegen de “vrije democratische basisorde”.
Tauber gaf toe dat de regels een nieuwe opkomst van de nazi-partij moesten voorkomen, maar zei: “Artikel 18 is vandaag de dag niet alleen een instrument tegen rechtsextremisten, maar ook tegen alle anderen die zich ook inzetten voor de strijd tegen onze vrijheid”.

Maar over het rapport van vorig jaar dat de
over de toename van links-extremisme in Duitsland dat volgens de Zo ver is het dus al gekomen.Top-politicus CDU: Ontneem rechts het recht op vrije meningsuiting en vergadering
Kijk, zo draait het tegenwoordig in de politiek. Zo doen we dan met onwelgevallige meningen. De voormalige secretaris-generaal van de Duitse CDU van bondskanselier Merkel heeft ervoor gepleit om rechtse “extremisten” hun fundamentele rechten op vrije meningsuiting en vrije vergadering te ontnemen.
De heer Tauber, die als parlementslid voor de CDU in de Duitse Bondsdag zit, legde zijn verklaringen af na de moord op de CDU-politicus, Walter Lübcke, en de arrestatie van een verdachte die banden zou hebben met rechts-extremisme.
Tauber schreef voor de Duitse krant Die Welt en beschuldigde de leden van de AfD voor de moord op Lübcke: “het politieke klimaat in deze republiek is ook veranderd. De AfD in de Duitse Bondsdag en in de deelstaatparlementen draagt ​​hiertoe bij. Met hun taalgebruik hebben ze de weg geëffend voor de verspreiding van geweld”.

Bestrijding rechts-extremisme
Om rechts-extremisme te bestrijden, pleit Tauber voor het gebruik van artikel 18 van de Duitse grondwet, dat de regering de mogelijkheid biedt om de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vergadering, de eigendomsrechten, de privacy van communicatie en de persvrijheid te ontnemen aan degenen die geacht worden te strijden tegen de “vrije democratische basisorde”.
Tauber gaf toe dat de regels een nieuwe opkomst van de nazi-partij moesten voorkomen, maar zei: “Artikel 18 is vandaag de dag niet alleen een instrument tegen rechtsextremisten, maar ook tegen alle anderen die zich ook inzetten voor de strijd tegen onze vrijheid”.

Links-extremisme
Terwijl het rechtsextremisme de afgelopen jaren in Duitsland is toegenomen, is dat de laatste jaren ook het geval voor links-extremisme, aldus de BfV, (Bundesverfassungsschutz, Federale dienst voor de bescherming van de grondwet) die vorig jaar een rapport uitbracht waaruit blijkt dat het aantal gewelddadige links-extremisten tussen 2012 en 2017 met 27 procent is toegenomen. Het aantal gewelddadige incidenten van linkse extremisten steeg in dezelfde periode met maar liefst 88 procent.
Maar, u begrijpt het al...Tauber noemde helemaal geen linkse extremisme in zijn geschriften, ondanks dat Antifa naar verluidt de aanslag op AfD-politicus Frank Magnitz eerder dit jaar in Bremen op zijn CV mocht bijschrijven.

EU functie
Wat heeft Maurice de Hond nog meer onderzocht? Dat Mark Rutte het aanbod van een hoge functie in de EU moet aannemen. En dat VVD'ers daarna Klaas Dijkhoff als premier willen.
De Nederlanders roepen dus massaal "Ga dan Rutte' als Maurice de Hond ze vraagt wat ze ervan zouden vinden als de premier Juncker of Tusk opvolgt. Maar ja, helaas pindakaas heeft Mark Rutte al beloofd dat het uitgesloten is dat hij naar Brussel vertrekt. En zoals wij allen maar al te goed weten is Rutte een man van zijn woord...!

"Een man van zijn woord". Ze delen Rutte kwaliteiten toe waar de man niet eens het bestaan van kent, laat staan dat hij ze bezit. Ikzelf vond het Nederlandse EU-voorzitterschap een eclatant succes: Oekraine referendum verloren, Brexit referendum verloren. Cameron als een baksteen laten vallen. MH-17 waarheid, ondergronds in betonnen bunker opgeslagen. Laten we die grijnzende stiekemerd verder geen aandacht meer geven. Het is een man zonder karakter, niet oprecht, niet eerlijk, niet integer. Zegt het een, doet het ander.
Het is gewoon te veel eer voor zo'n minkukel, die alles en iedereen verraadt, bedriegt en manipuleert om z'n felbegeerde baantje in Brussel zeker te stellen. Ik zeg het niet gauw, maar Rutte vind ik echt een fout mens. Een pure opportunist. Likken, slijmen en schmeichelen als het hem uitkomt. Geen visie of strategie voor de lange termijn, maar iemand die zich laat leiden door de waan van de dag. Een coalitie met D66 en GroenLinks ? Prima, moet je bij Rutte zijn. Coalitie met de religieuze preciezen van ChristenUnie en SGP? Geen probleem zolang hij maar aan de macht kan blijven. En stel je een kritische vraag ? Dan is verschijnt die typerende psycho-grijns

Tenslotte is het onderzoek herhaald dat De Hond houdt over het neerschieten van MH-17 op momenten dat er nieuwe gebeurtenissen zijn. Ik kom daar later op terug. U kunt alles nalezen op Peil.nl

Nepnieuws
NOS de grootste Nepnieuws verspreider, schiet alweer een bok.
VS valt al vanaf 2012 het Russische elektriciteitsnet aan, dit vanwege de bemoeienissen met de VS verkiezingen in.... 2016 en 2018 !
In het Radio1 nieuws van 9.30 u. vorige zondagmorgen het bericht van de NOS nieuwsredactie dat de VS sinds 2012 al meer dan 70 cyberaanvallen heeft uitgevoerd op het Russische elektriciteitsnet. Volgens de nieuwslezer doet de VS dit om te laten zien dat het terug kan slaan na een cyberaanval. Kijk en daar ging de nieuwsredactie voor de zoveelste keer plat op de veel te grote bek, immers die cyberaanvallen die zogenaamd van de Russen zouden komen, waar overigens geen nanometer aan bewijs voor werd geleverd, zijn van de laatste paar jaar en niet van 2012 !
Wat het bericht ten overvloede nog eens aantoont is dat het de VS is, voor wie niets of niemand veilig is.

Wilders proces
Het tijdperk van rechteloosheid voor wie niet blind volgt is aangekomen, kijk wat er in Nederland gebeurt met het Wilders proces ! Ambtenaren of klokkenluiders moeten m.i. kunnen blijven lekken teneinde hun malafide bazen nog enigszins in het gareel te houden. Het is dan ook absurd dat er voor een, nota bene ex-ambtenaar, een vervolgprocedure wordt opgestart of bedacht door minister Grapperhaus om allerlei vuiligheid onder de pet te houden. In wezen moet de bewuste ambtenaar dit uitvechten tot en met het Europese Hof aan toe, zodat er eindelijk eens stevige jurisprudentie ontstaat tegen bestuurlijke oplichters. Nederland begint steeds meer op een maffiastaat te lijken met het zooitje wat er nu zit !
Dit gezegd hebbende...

JIT en MH-17
Haar aannames en waarheidsvinding. Het is mij de afgelopen jaren in ieder geval duidelijk geworden hoe makkelijk het moet zijn geweest om het volk in de jaren '30 op de hand te krijgen: mensen geloven echt ALLES op basis van wat geroeptoeter, aannames en gefantaseer. Feiten hoeven niet meer want die kloppen niet in het verhaal. Nou, dan laten we die er toch uit...Op naar het volgende appje over gender, identity en lifestyle

Hoe groot is de kans dat de vier mannen die worden aangeklaagd wegens moord, omdat zij verantwoordelijk worden gehouden voor het neerhalen van vlucht MH-17, ook daadwerkelijk worden veroordeeld?
Ik denk honderd procent. Want het is een politiek proces. Liefst zonder verdachten in de rechtbank, al zal de Nederlandse Staat dat formeel betreuren. Maar wat de Staat zegt, en wat de Staat bedoelt, zijn twee verschillende zaken. En niet alleen in dit geval! Dat staat waarheidsvinding in de weg. Ook omdat de media graag een handje helpen. Zoals nu weer rond de openbaar gemaakte stukken over Nederlandse hulp aan Al-Qaeda in Syrië. Bij een tweede poging om stukken waarom was gevraagd in het kader van de openbaarheid van bestuur vrij te geven, attendeerden de behulpzame journalisten het ministerie er op dat bepaalde gevoelige passages niet zwart waren gemaakt. Hoe is het mogelijk. Nee, men windt zich niet op over hulp aan Al-Qaeda, en de louche figuren en bedrijven die daaraan meewerken, maar over het gegeven dat ze op het Ministerie van Buitenlandse Zaken niet weten dat dat een Staatsgeheim is.

Iets dergelijks bij de bemoeienis van de toenmalige minister van "Justitie" (met opzet tussen aanhalingstekens) met de vraag of er een proces tegen Wilders moest komen. En wie het hedendaagse recht in Nederland eens goed tegen het licht zou houden, zou al snel bemerken dat objectiviteit sluitpost is. Waar ik mij met enige regelmaat over opwind is dat de ongelijkheid van de burger "voor de wet" er duimendik bovenop ligt. Sterker nog, Nederland is daar trots op! Als Gidsland doen we alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om het begrip rechtsstaat uit te hollen, en te bewijzen dat de wereld die Kafka beschreef in Het Proces gelijk staat aan de Hemel op Aarde. Volledige werkgelegenheid.

MH-17 moordverdachten
Waarom deze vier en bijvoorbeeld niet vijf? De vijfde verdachte zou de verantwoordelijke namens Nederland moeten zijn, die bewust verzuimde om een negatief advies te geven voor het vliegen over dit door strijd verscheurde land Oekraïne. Er was daar al een (militair) vliegtuig neergehaald. Andere Europese landen adviseerden wél om het luchtruim boven Oekraïne te mijden. Hun vliegtuigen vervoerden de passagiers daarna veilig via andere routes. Maar Nederland zit vuistdiep in het complot !! En dat krijgt u mij niet uit het hoofd gepraat.
Daarvoor heeft de op dat moment gehouden grote NAVO-oefening Sea Breeze te veel aanknopingspunten en informatie opgeleverd.

NRC stelt aangaande dit proces de vraag of ‘roekeloos handelen’ gelijk staat aan moord. Aan het woord komen uiteenlopende juristen. En dan zie je pas hoe onzinnig de wereld is die hun ‘thuis’ is. Mijn hemel ! Er is zelfs een dame die het bestaat om te beweren dat de verdachten geen aanspraak maken op de status van ‘combattant’. Neem mij niet kwalijk, maar dan ben je volgens mij zo gek als een deur. Echt volledig knettergek. Wat zij bedoelt te zeggen, is dat als Rusland toe zou geven dat het zich in de strijd tussen twee bevolkingsgroepen in Oekraïne had gemengd, na de succesvolle coup van Team Nuland, waarbij de wettige regering van Oekraïne werd afgezet, en werd vervangen door een junta die de Amerikaanse onderminister voor Buitenlandse Zaken had samengesteld, er sprake zou zijn van een ‘International Armed Conflict’. Maar de wettig gekozen regeringsleider van Oekraïne zat in ballingschap in Rusland, en de Chocolade oligarch die door Nuland naar binnen werd gefrommeld was geen legitieme vertegenwoordiger van het hele volk, maar een vazal van Washington, en al jaren geleden gerecruteerd door de CIA om daar als de tijd rijp was het vuile werk op te knappen ...hun "Man in Kiev Poroshenko" quasi gelegitimeerd met verkiezingen in die delen die blij waren met de bellicose interventie van Team Nuland.

Diezelfde hoogleraar kan zich, vanuit haar studeerkamer op de Universiteit van Amsterdam nog wel voorstellen dat er ruimte is om het aan te merken als een ‘vergismoord’. En dat is dan allemaal nog steeds uitgaande van het JIT-scenario, dat van de aannames en het indirecte bewijs aan elkaar hangt.

Waarbij degenen die terecht staan hoe dan ook nooit die raket hebben afgevuurd
Degenen die burgerluchtvaart gewoon over dat gebied lieten vliegen, die wisten wat ze deden. Om er politiek mee te kunnen scoren.Dat zeg ik zonder bewijs. Maar dat er een cynisch plan schuilging achter die omissie aan de kant van Oekraïne sloten wij vanaf dag 1 niet uit. En al helemaal niet nu het uitmondt in politiek theater waar helemaal niemand beter van wordt.
In NRC roept de ‘ombudsman’ van die krant de redactie op om een soort ‘taskforce’ op te zetten om de inspanningen van het JIT te ondersteunen. Hij twijfelt niet aan de juistheid van het verhaal van het JIT, en schoffeert eenieder die nog altijd vraagtekens heeft. Iets waar de ombudsman zelf overigens nooit last van heeft gehad, voor zover mij bekend. Het kenmerkt het niveau van de ‘journalistiek’ in deze tijd. Want wat is er nou onomstotelijk waar, in een tijd waarin je zelfs iemand die in beeld is ‘gesynchroniseerd’ iets héél anders kan laten zeggen dan wat hij of zij oorspronkelijk aan tekst uitsprak?

Hoezo is een ‘telefoongesprek’ waarin codenamen worden gebruikt, en in code over iets wordt gesproken, bewijs? Hoe bewijs je dat die telefoongesprekken origineel zijn, en ook nog werden opgenomen op de data waarop een belanghebbende geheime dienst zegt ze te hebben geregistreerd, als betrokkenen de authenticiteit niet confirmeren? Hoe stel je vast dat de gebruikte codewoorden op een voorwerp slaan waar je zelf door gefascineerd bent? Terwijl die geheime dienst die dit alles produceert ook nog een reputatie heeft op het gebied van het in scene zetten van ‘bewijs’ (Arkady Babchenko: Ukraine faked murder of journalist) waar Mainstream ook met open ogen, en beide benen intrapte. Het was dat die dienst zo trots was op die prestatie, dat ze dat bedrog op een persconferentie zelf naar buiten brachten, anders had de ombudsman van NRC ons vandaag ook de les gelezen als we twijfelden aan die ‘moord’. Zoals zijn krant ook rotsvast gelooft in de ‘gifgasaanval’ op Douma, die terecht werd ‘vergolden’ met een grootscheepse aanval op doelen in Syrië. En toen het ‘couveuse-verhaal’ waarmee ook Nederland de oorlog tegen Irak in werd gerommeld, door onkritische media, twee jaar later finaal onderuit werd gehaald als een bedenksel van een PR-bureau, wilde NRC nog niet verder gaan dan dat er ‘twijfel’ was. Wat betekent het voor uw en mijn rechtszekerheid als we al die gemakzuchtige ‘bewijzen’, steeds weer, ongeschonden laten passeren?

Op dit moment is er geen sprake van dat de lezing van het JIT onomstotelijk bewezen kan worden Althans, in de gangbare interpretatie van bewezen, als onomstotelijk vaststaand. De Nederlandse wettelijke praktijk is door de jaren heen dusdanig geërodeerd dat iets bewezen onwaar kan zijn, terwijl u tóch wordt veroordeeld. In deze sfeer moet u ook het oordeel zien van degenen die menen dat "bewezen" is dat Rusland er achter zat, en dat de aanklacht "moord" is. Zoals alle leugens die vooraf gingen aan de oorlogen in Zuid-Oost Azië. Panama, Afghanistan, Irak, Libië en Syrië ook consequent worden weggemoffeld, omdat de rechtvaardiging achteraf gevonden wordt in een vaag idee dat die landen het gewoon "verdienden" om te worden afgestraft.

Het probleem is daarbij niet dat autoriteiten liegen, want we wéten dat de waarheid het eerste slachtoffer is in een oorlog. Daarvoor zijn meer dan genoeg aanwijzingen. Het probleem is dat journalisten hun twijfel begraven op de momenten waarop het er op aan komt, en moed en integriteit vereist zijn om vragen te stellen. En ze zich vervolgens keren tegen degenen die hun maatschappelijke taak overnemen. Dan is een samenleving knap ziek!

Hier wilde ik het bij laten voor vandaag.

De partijpolitieke stand van het land is gelijk aan die van vorige week..dus per 23 juni 2019:
VVD 27, FvD 21, PvdA 19,CDA 15, GroenLinks 14, D66 10, PVV 9, SP 7, PvdD 8, ChristenUnie 7, 50Plus 5, DENK 4, SGP 2, Overig 2
Laast bewerkt: 3 jaren 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 3 maanden geleden - 3 jaren 3 maanden geleden #54603 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 16 juni 2019

Peilingen
Er zijn wat verschuivingen deze week. En door deze electorale ontwikkelingen staat de VVD weer ruim voor op de tweede partij, het Forum voor Democratie. Het wordt interessant welke partij uiteindelijk bij de volgende verkiezingen de echte uitdager wordt van de VVD. (Bij alle Tweede Kamerverkiezingen van deze eeuw, was er een tweestrijd). Wordt het FVD, PvdA en/of CDA?
De afgelopen tijd zien we een trend met geleidelijke veranderingen: FVD doet het wat minder en de PvdA doet het wat beter. Per saldo betekent dit dat het gat tussen FVD en PvdA vandaag nog maar 2 zetels is. (Kort na de Provinciale Statenverkieizngen was dat nog 13 zegels). Het verlies van FVD gaat gepaard met een licht herstel van de PVV. De SP zakt naar 7 zetels. Een score die de SP het laatst had ruim voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2002, waar de SP naar 9 zetels was gestegen (van de 5 van 4 jaar eerder). De PvdA staat op de hoogste score sinds mei 2013

Ook is er onderzoek gedaan naar de reactie van de Nederlanders op het proces tegen Geert Wilders. De uitkomsten van het onderzoek zijn vrijwel gelijk aan die rond het proces bij het gerechtshof eind 2016. 45 procent vindt het terecht dat hij voor de rechter staat. 54 procent vindt het een politiek proces. 51 procent denkt dat Opstelten zich bemoeit heeft met het besluit Wilders te vervolgen. 39 procent is voor het houden van een Parlementaire Enquête.
Vooral GroenLinks en D66-kiezers zijn voorstanders van rechtszaak tegen Wilders en geloven niet in een politiek proces.

Het komt niet in ze op om in te zien dat er geen juridische logica zit in vervolging van Wilders omdat hij niet verantwoordelijk is voor de woorden van andere mensen. Maar logica is helaas in Nederland ver te zoeken als jaloezie en afgunst op een succesvolle policicus een uitweg zoekt. Dus aanklagen en veroordelen dan zijn ze een poosje af van die vreselijke man die voortdurend hun politieke plannetjes doorkruist en die ze in het debat niet aankunnen.
Mag ik u eraan herinneren dat de moordenaar van Pim Fortuyn uit GroenLinks gelederen kwam. En dat de burgemeester na de moord en aanhouding van Van der Graaf als een haas zijn partner liet inlichten, opdat zij tijdig belastend materiaal kon laten verdwijnen? Was een burgemeester van D66...Alexander Pechtold. En zo is het plaatje weer rond.

Maar goed, hij heeft toch maar mooi weer een nieuw baantje. Die Alexander Pechtold. Bouwcoördinator Binnenhof. Onbezoldigd. Geen nood, geen nood. Hij ontvangt maandelijks een behoorlijk slodder wachtgeld. Wat mij meer intrigeert is waarom Pechtold diegene is die dat bouwproces moet begeleiden en coördineren, terwijl hij geen greintje expertise in huis heeft. Was Rutte hem nog iets schuldig misschien?

VVD soap
Over Rutte gesproken. Hij begint te lijken op een B-acteur in een derderangs soap. Want u gelooft toch geen moment dat de boosheid die Rutte toonde tegenover de grote bedrijven echt was hè? Nee, er was kritiek op hem over de #klimaattafels en bovendien komt het JIT a.s. woensdag met van Bellingcat nieuw ingekocht FAKE nieuws in het grootste, meest onterende bedrog aller tijden. Kwestie van timing hè !

"Het bevalt me totaal niet", zei hij afgelopen zaterdag op een VVD-bijeenkomst, en zette de aanval in tegen grote bedrijven. "De bedrijven weten dondersgoed wat ze verkeerd doen”, volgens Rutte. Hij dreigt lastenverlichtingen voor het bedrijfsleven niet door te laten gaan als grote bedrijven de salarissen van het personeel niet fors verhogen. "De winsten van grote ondernemingen klotsen tegen de plinten." "Maar het enige wat echt stijgt in die grote bedrijven zijn de salarissen van de topmannen, niet de cao's. Die gaan onvoldoende omhoog en dat vind ik niet acceptabel", voegde hij eraan toe.
Rutte gaat er gemakshalve aan voorbij dat het verhogen van de salarissen zal leiden tot nog meer prijsstijgingen, (de beruchte loon-prijsspiraal) en dat is iets waar de lagere inkomensgroepen bepaald niet op zitten te wachten.

Na de uitspraak van de premier over loonstijging vraag ik me af: welke rol komt de overheid toe via belastingpolitiek? Leids onderzoek laat zien dat de bruto inkomenstoename al sinds 2001 nagenoeg volledig is wegbelast...geen sprake van toename koopkracht. Auwahhh..!
Dus de lonen moeten niet worden verhoogd (belastingen zijn progressief) maar de prijzen en de collectieve lasten moeten omlaag. Het zijn de explosief stijgende lasten die de burger de das omdoen.

#Klimaattafels
Wist niet wat ik hoorde...! Het Forum voor Democratie diende een motie in om de verslagen van de beraadslagingen van de klimaattafels openbaar te maken. Is een grondwettelijk recht. Maar de Kartelpartijen weigerden en stemde tegen een #FvD-motie die daartoe opriep !
Wat is er in vredesnaam aan de hand in Nederland?

artikel 68: Inlichtingenplicht ministers, staatssecretarissen; interpellatie.
"De ministers en de staatssecretarissen geven de kamers elk afzonderlijk en in verenigde vergadering mondeling of schriftelijk de door een of meer lkeden verlangde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat"

Dat de regering eenvoudig weigert een bevestiging van grondwettelijke rechten te accorderen, en daar nu door een meerderheid van de Tweede Kamer in wordt gesteund is eenvoudig verbijsterend. In strijd met genoemd Artikel 68 van de Grondwet worden de verslagen van de klimaattafels, waaronder de doorrekening, door de regering niet openbaar gemaakt. Dit met instemming van een ruime Kamermeerderheid, inclusief de met het kabinet-Rutte heulende partijen GL en SGP.

Wangedrag
Wangedrag van de partijen, die dit kabinet overeind houden. Baudet moet hier geen genoegen mee nemen. Hun weigering is in strijd met de Grondwet: alle overheids-informatie is openbaar. Ministers en leden van de Stanten Generaal hebben bij hun beëdiging o.a. trouw beloofd of gezworen aan de Grondwet. Wat mij betreft moet Baudet ze allen persoonlijk aanklagen voor schending hiervan. Nee, niks in de MSM.
Transparantie en openbaarheid eisen over de wijze waarop het hoogst (zowel inhoudelijk als de wijze waarop) omstreden Klimaatakkoord tot stand kwam. We praten hier over een akkoord dat decennia lang een paar Betuwelijnen en Noord-Zuidlijnen per jaar kan gaan kosten. Maar u mag het niet weten. U mag alleen betalen. En niet te weinig. Natuurlijk weten we wat er achter het krampachtige geheimhouden van informatie zit: tendentieus beleid, gebaseerd op weinig meer dan nepnieuws en angstvisioenen

Wie kun je nog vertrouwen?
Op het internet, en in de media, wemelt het van de mensen en organisaties die grip willen krijgen op wat u hoort, ziet en leest. Alle grote platforms censureren content, of beïnvloeden de resultaten van uw zoekopdracht om u weg te houden bij content die ongepast zou zijn. Recent werd het account van Regionaal Archief in Alkmaar verwijderd omdat het Archief zich schuldig maakte aan haatzaaien. Het is niet het enige voorbeeld van curieuze beslissingen van de censor, weten wij van Tref.eu uit ondervinding.
Daar komen dan de activisten bij, die zich organiseren rond hun eigen geïdealiseerde (of is gemankeerde) kijk op mens en samenleving, die het nuttig en nodig vinden mensen te bedreigen met vervolging, of andere minder frisse vergeldingsmaatregelen als zij bepaalde content niet van het internet verwijderen, en op die manier originele mensen die hebben geleerd om voor zichzelf te denken terroriseren.

Alsof dat allemaal nog niet ernstig genoeg is, hebben academici nu de mogelijkheid ontwikkeld om beeldmateriaal te bewerken met 'Deep Fake' software, waardoor je iemand in beeld een geheel andere tekst kan laten uitspreken dan die welke werd opgenomen. Voeg daar de grootschalige manipulatie van statistieken en onderzoek aan toe, en de evidente bereidheid om onwelgevallige bewijzen van het ongelijk van machtige politici en ondernemers uit beeld te drukken, en het is duidelijk dat de Klimaat-Verandering waar we ons accuut zorgen over zouden moeten maken een andere is dan die van het klimaat op aarde in de verschillende klimaatzones, als gevolg van opwarming, of afkoeling, al naar gelang uw religie.

Ja, mensen die liegen, bedriegen, chanteren, bedreigen en manipuleren zijn er altijd al geweest, en zullen er ook altijd blijven. Maar op deze schaal is het nog nooit eerder voorgekomen. Het heeft er mee te maken dat we, in toenemende mate, niet meer geïnteresseerd zijn in wat "waar" is en wat niet. Ieder voor zich claimen we het recht om niet lastig te worden gevallen met informatie die haaks staat op dat wat wij willen geloven. De opkomst van mensen die zonder begin van schroom snoeihard liegen over alles is niet iets van recente datum.

Zoals vaker met dit soort zelfdestructieve neigingen is er niet een duidelijk kantelpunt aan te geven waarop het uit de hand liep. Ergens is het besef gegroeid dat je "voor jezelf op moest komen", en dat je lak moest hebben aan wat "waar" was om dat te bereiken. Aanvankelijk moest het nog wel verkocht kunnen worden als een coherent verhaal, de gepolijste leugen, het consensus gedreven model, maar dat ligt nu ook aan diggelen. "Ieder voor zich, want God bestaat niet." Afspraken, modellen, contracten, wetten, regels zijn voor watjes. Er is er maar één die regeert, en dat is de Sterkste!

Iran
Al vóór het aantreden van president Obama trachtte de VS, mede onder druk van de invloedrijke Joods-Amerikaanse lobby, een gewapend conflict met Iran uit te lokken. Maar aangezien sinds de Neurenberger Processen het ontketenen van een oorlog verboden is, en de VS geen mandaat heeft van de Verenigde Naties om Iran aan te vallen, ziet de Amerikaanse elite zich genoodzaakt via een false flag operation de indruk te wekken dat het aangevallen wordt, hetgeen Washington in dat geval machtigt om zelf geweld te gebruiken.

Nou, daar was ie dan, de valse vlag in de vorm van een olietanker-aanval en hoe idioot het amateuristische verhaal van de VS in elkaar steekt. En hoe breed dat rammelende verhaal door de MSM door uw strot wordt geramd.

Maar het is de directie van Kokuka Sangyo shipping company, het schip dat werd aangevallen, die duidelijkheid brengt. Yutaka Katada vertelt de verslaggevers de waarheid waarmee het hele valse-vlag scenario van de Deep State Verenigde Staten onderuit wordt gehaald. De VS beweerde dat het mijnen waren die aan de tankers waren vastgeplakt en waarvan er later, een onontploft exemplaar ??? door Iran zou zijn verwijderd. Heimelijk gefilmd door de VS, waardoor Iran er "gloeiend bij was". In de vroege uren van vrijdagochtend hebben de Amerikaanse militairen de video vrijgegeven, die deze verwijdering van een niet-ontplofte zeemijn zouden laten zien…. En natuurlijk is Groot-Brittannië ook weer van de partij, en steunt de bewering van de VS, dat het Iran was, dat verantwoordelijk is voor deze aanvallen op de twee olietankers in de Golf van Oman.

Maar wat zegt de directeur Yutaka Katada?
“The crew members are saying that they were hit by a flying object. They saw it with their own eyes,”
“De bemanning verklaart dat het schip werd getroffen door een vliegend object.Dat hebben ze met eigen ogen gezien.” "We hebben een bericht ontvangen dat er iets in de romp lijkt te zijn ingevlogen, dat er een explosie was en dat daardoor een gat in de romp van het schip is ontstaan.
Dus geen aan de romp van het schip bevestigde zeemijn, maar een vliegend voorwerp, voordat er een tweede ontploffing aan boord was.

Dezelfde Katada had de dag ervóór aan verslaggevers verteld dat het schip, de ‘Kokuka Courageous’, die was geladen met methanol, op weg naar Japan, was getroffen door twee duidelijke aanvallen. “Na de eerste aanval maakte onze bemanningsleden ontwijkende manoeuvres, maar drie uur later werd het schip weer geraakt,” zei hij. Vrijdag zei hij dat hij nog geen informatie had over de aard van de eerste aanval op de tanker. De ontploffingen veroorzaakten een brand aan boord, maar Katada zei dat er vrijdag geen grote schade was aangericht.

Mag ik hier mijn eigen gedachten op loslaten? De aanvallen vonden plaats precies op het moment dat de Japanse minister-president Abe in Teheran op bezoek was. Had premier Abe een boodschap van Trump bij zich? Misschien met voorstellen tot het zetten van eerste stappen om tot een oplossing te komen? En dan ineens BOEM...dan verschijnt dit handige motief en zeg je tegen jezelf dat het té voor de hand liggend is.
Het was een duidelijk signaal, een waarschuwing. Misschien van een niet nader genoemde buitenlandse entiteit die "toenadering" VS-Iran wilde frustreren. Het is in scene gezet. Kijk naar waar de schepen vandaan kwamen. Dat men wist wat het ladingsmanifest van de boten was...wie de scheepseigenaren waren. Dit is iemand geweest die toegang tot dat soort informatie had. Alleen zij kunnen deze aanslag zo gepland hebben. Iemand die duidelijk geen belang heeft bij ontspanning tussen de VS en Iran.

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 16 juni 2019:
VVD 27, FvD 21(-1), PvdA 19(+1),CDA 15, GroenLinks 14, D66 10, PVV 9(+1), SP 7(-1), PvdD 8, ChristenUnie 7, 50Plus 5, DENK 4, SGP 2, Overig 2
Laast bewerkt: 3 jaren 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 3 maanden geleden - 3 jaren 3 maanden geleden #54578 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 9 juni 2019

Peilingen
Er zijn geen verschuivingen deze week waargenomen. De peiling is gelijk aan die van vorige week. En dat na alle commotie over bemoeienis van het kabinet Rutte met de vervolging van Geert Wilders? Wie in vredesnaam gelooft dat nog? Liever bazelt Maurice de Hond over het Frans Timmermans-effect bij de Europese verkiezingen. Want PvdA..! Trek in een behoorlijke kluif framing? U kunt als steeds terecht op Peil.nl.

Het "Frans Timmermans-effect"
Timmermans krijgt het voor mekaar om in vier maanden tijd kiezers om te turnen van voornamelijk rechts stemmend naar PvdA links stemmend. De Eerste Kamerverkiezingen: VVD en FvD waren de grootsten, dus feitelijk stemde half Nederland rechts. Maar ineens, in een paar weken tijd verschuift Nederland massaal richting PVDA; een partij die nauwelijks meer meedeed. Het “Timmermans effect”, zegt De Hond. Ammehoela zegt kater. We kunnen dit heel mooi het "Timmermanseffect" noemen of gewoon doorzien dat verkiezingen zuiver bedrog zijn. En dat stemmen helemaal niet echt stemmen is, maar slechts draait om een beetje peilen hoe het sentiment onder het gepeupel is...een paar sturende stukjes schrijven en kat in het PvdA-bakje. De uitslag wordt achter de schermen bepaald en heeft niets met stemmen te maken. Het draait om het pushen van de - reeds jarenlang voor zijn functie klaargelogen, aarslikkende, ruggengraatloze, opportunistische Frans Timmermans, voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Ohw wacht...ik lees dat het onze Hollandse trots is dat een landgenoot deze taak op zich mag nemen, dat "men" ineens van rechts naar links is overgestapt? En dat moeten wij geloven? Als je in Nederland ook maar een beetje afwijkende mening hebt, afwijkend van links Main Stream, word je neergesabeld en voor nazi uitgemaakt, maar deze Timmermans die daadwerkelijk met nazi's , Oekraïense nazi's op Maidan samenspande om een Amerikaanse regime change te bewerkstelligen, een geopolitieke coup, dat figuur wordt bewierrookt en op het schild gehesen? U kunt mij nog meer vertellen.

Maar u gaat u vooral uw goddelijke gang, ik voorspel u dat u uw mening over Timmermans helaas snel genoeg zult moeten bijstellen, opgeleid als deze is om de EU totalitaire staat definitief stevig in het zadel te helpen. Een totalitaire politiestaat gerund vanuit een ondemocratische EU die steeds meer wetten en regels invoert waardoor leiders ieders vrijheden ingeperkt en afpakt. Wetten en maatregelen die niet onze veiligheid dienen maar dienen ter spionage op en controle van ons slavenvolk. Succes ermee, ook voor uw kinderen en kleinkinderen. Die onder Zimmerzwans een heerlijke toekomst tegemoet gaan. Cynische Mode Off

Feynman, GeenStijl
Ivo Opstelten blijkt in 2011 en 2014, in beide Wildersprocessen aangestuurd te hebben op vervolging van Wilders. Blijkt dat dat mag, maar had gemeld dienen te worden aan de rechters en verdediging. Dat deed Opstelten niet. Het Openbaar Ministerie en de minister logen tegen de rechters dat er nooit overleg is geweest. En Grapperhaus ging verder op de ingeslagen weg.
Kon zogenaamd geen schriftelijk bewijs vinden van de inmenging. Ander schriftelijk bewijs verzweeg hij. Een overleg van 25 september 2014 werd niet genoemd, omdat er niet specifiek genoeg naar werd gevraagd. Dat tweede overleg tussen minister Opstelten en de voorzitter van het college van procureurs-generaal Herman Bolhaar was in zijn ogen na de beslissing tot vervolging en daarom niet relevant.Het OM en de minister logen tegen de rechters dat er nooit overleg is geweest. Toen het tweede Wildersproces nog bij de rechtbank gevoerd werd, wezen de rechters het horen van ministers en topambtenaren af. Nu weten we dat die beslissingen totaal onterecht waren. Het gemak waarmee ontlastend bewijs tegen de wet in wordt achtergehouden is Nederland onwaardig.

Op vragen van RTL Nieuws bleek het ministerie van Justitie en Veiligheid en het college van procureurs-generaal zich in de meest vreemde bochten te wringen om deze vragen maar niet te beantwoorden. Met de kennis van nu is echt ranzig te lezen hoe deze twee partijen omgaan met de pers en de wet openbaarheid van bestuur.
Ook Wilders 1 besmet
Ook het eerste Wildersproces is besmet. In 2011 hoort een anonieme topambtenaar Ivo Opstelten in gesprek met secretaris-generaal van zijn ministerie Joris Demmink. Opstelten zei volgens de ambtenaar expliciet dat het OM Wilders moest vervolgen „omdat hij ons te veel voor de voeten loopt.” Daarbovenop heeft deze topambtenaar geen vertrouwen dat het OM zijn anonimiteit kan waarborgen, “er gaat te veel mis”. Daarmee serveert hij zijn werkgever dubbel af.
Joris Demmink
Deze Joris Demmink werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs in zijn strafzaken rond pedofiele verkrachting van twee Turkse minderjarige jongetjes. De twee slachtoffers wonen in Turkije en konden na al die jaren na dato niet meer hun verklaringen herhalen. Turkije werkte niet mee aan de rechtshulpverzoeken en chanteerde Nederland. Baybassin was wisselgeld. Joris Demmink zorgde er persoonlijk voor dat Baybassin levenslang kreeg op basis van 100% bewezen gemanipuleerde taps. Baybassin wist meer over Demmink dan veilig was voor hem. In dit verband...wat te denken van Ivo Opstelten die de zaak Joris Demmink (was toen secretaris-generaal op het ministerie van toen nog geheten V&J) heeft toegedekt met de woorden: “Het was niks, is niks en het wordt niks.” Opstelten steunde Demmink in zijn kruistochten tegen alles en iedereen die hem in de weg stonden. Hier is echt VEEL meer aan de hand dan wij nu weten en wat mij betreft gaat die beerput volledig open.Ik denk dat de gevolgen nog veel verstrekkender zullen en moeten zijn.
Wilders-proces
De minister mag het OM inderdaad officieel opdracht geven om strafvervolging in te stellen. Maar dan moet het parlement schriftelijk worden geïnformeerd. Daar had Opstelten geen zin in, en dáárom probeerde hij het via de achterkamertjes te regelen. Vervolgens konden de minister en het OM natuurlijk niet meer openlijk toegeven dat er vooraf een dergelijk verzoek van Opstelten was geweest, want dan zou ook meteen duidelijk worden dat de Tweede Kamer illegaal omzeild was. www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/col ...

Ferd Grapperhaus kwam ook met een beproefde theorie waarom hij de Kamer niet in detail hoeft te informeren over deze affaire... “ambtenaren zich veilig moeten weten om onbelast informatie met elkaar en de politieke leiding van het departement te delen.” Met deze zinssnede wordt artikel 68 van de grondwet en de Wet Openbaarheid van Bestuur volledig kaltgestellt

Welke invloed de uitspraken van walging en ontzetting door onze "moreel aangeslagen" premier Rutte, vice-premier Asscher en de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken hadden op het verdere verloop van de gebeurtenissen en de stemming in ons land is helaas door niemand onderzocht. Een rationele beschouwer die het beschikbare materiaal uit die krankzinnige periode van anti-Wilders hysterie nog eens rustig naleest en bekijkt kan niet anders dan concluderen dat onze politiek-correcte elite lijkt te hebben aangestuurd op een afrekening met een politieke tegenstander.
Aangiftegekte
Alles wijst erop dat het OM in de persoon van de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal, Herman Bolhaar, een vrijbrief had om de aangiftegekte te entameren. De roep om vervolging door politiek-correct Nederland werd almaar luider en door niemand getemperd. Iedereen werd geactiveerd. Van kleuters tot hoogbejaarden. Wat te denken van burgemeesters en voltallige gemeentebesturen die hun bevolking oproepen massaal aangifte te doen tegen een democratisch gekozen politicus. Een uitgekookt emo-optreden (op herhaling voor MH-17) voor televisie waar Rutte Marokkaans-Nederlandse kleutertjes verzekert dat zij en hun families écht niet worden uitgezet naar Marokko, zoals Wilders dreigt. Wat heeft toenmalig MinBiza Plasterk tegen die aangiftegekte ondernomen? Heeft hij overleg gevoerd met deze lokale bestuurders? Heeft hij aangedrongen op terughoudendheid? We weten het niet omdat onze voortreffelijke, onafhankelijke media deze vragen hem nooit voorlegden. Wel zagen we feestende bestuurders die onder begeleiding van dweilorkesten en met koek en zopie hun beledigde burgers voorgingen in een Danse Macabre richting politiebureau.
Tweede vervolging
Hoe kan men anders verklaren dat onze overheid een tegenstander die het in het politieke debat niet kan verslaan voor een tweede keer laat vervolgen? Waarom wakkerde onze overheid emoties aan in plaats van ze te dempen. En waarom ontbreekt bij ons bestuur iedere vorm van zelfreflectie nu de hype voorbij is? Wederom vragen die de mainstream media niet stellen. Omdat zij deel uitmaken van de politiek-correcte elite. Niemand van de betrokkenen schijnt te beseffen dat een land waarin een politicus louter en alleen door het verkondigen van een onwelgevallige mening achter de tralies kan belanden, een bijzonder onaangename plek wordt om in te wonen. Wie Turkije de maat neemt zal ook het eigen rechtsstatelijk verval moeten onderzoeken en duiden
Verklaring ambtenaar
Advocaat Geert-Jan Knoops heeft een verklaring van een ambtenaar, die in een notariële akte liet vastleggen dat hij dit hoorde uit de mond van toenmalig minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Opstelten stuurde secretaris-generaal Demmink van het departement naar een overleg met de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie met de opdracht Wilders te vervolgen „omdat hij ons te veel voor de voeten loopt”.

En wie was de baas van Opstelten? Wie heeft die opdracht aan Opstelten gegeven? Wie heeft in 2011 wit van woede uitgeschreeuwd: "ik ga dat partijtje van jou afbreken tot de laatste zetel"? Wie was dat nou ook weer? Was dat niet Rutte omdat Wilders - die gedoogpartner was in het eerste kabinet Rutte - geen verdere bezuinigingen wilde die de zorg en ouderenzorg in Nederland finaal kapot maakten, toen bleek dat het CDA niet de toegezegde verlaging van Ontwikkelingshulp wilde nakomen..???

Ziet u ook nog het vettige lachje van CDA-dissident Koppejan die na de installatie van Rutte-1 triomfantelijk uitriep dat "Wilders blij gemaakt was met een dooie mus" . Ik heb daaruit geconcludeerd dat het CDA nooit van plan was te bezuinigen op Ontwikkelingshulp. Nooit.

Als het waar is wat die ambtenaar heeft opgevangen, dan is het een grote schande voor Nederland, de grootste schande in de politieke geschiedenis, een minister die in het geniep opdraagt tot vervolging van een politicus omdat die hem "voor de voeten loopt". Niet omdat die politicus er verderfelijke denkbeelden op nahoudt, niet omdat die politicus een gevaar voor de samenleving is, nee, omdat die politicus de zittende elite "voor de voeten loopt", zoals ook Fortuyn deed. Rutte moet vanuit zijn positie binnen de VVD en de regering van de actie van Opstelten hebben geweten. Opstelten is de politieke vader van Rutte. Er hoeft maar 1 persoon een bewijs te leveren voor een link tussen de actie van Opstelten en Rutte. Het feit alleen al dat Rutte die actie niet heeft verhinderd is al reden genoeg om hem af te laten zetten.
Rechtsstaat
Maar nu is het de vraag of de rechtsstaat in deze nog kan functioneren. Het ministerie is in handen van de VVD en de rechtsstaat blijkt dus ondergeschikt te zijn aan een politieke partij.

Het ultieme bewijs dat ons rechtssysteem rot is, zo rot als een mispel, en dat al die mooie woorden over normen en waarden, en over hoge en heilige principes valse woorden zijn. Pervers vals. Politieke tegenstanders laten vervolgen door een onderhorig/medeplichtig rechtssysteem. Een politiek proces dat jaren duurt, puur als beschadiging en ter financiële uitputting. Een requisitoir door de Officier van Justitie dat twee dagen duurt en via allerlei semantiek tot de kromme conclusie komt dat Marokkanen een ras zijn. Het is Kafkaësk en bezopen.

Van der Graaf kon niet nog een keer worden ingezet. Het moest deze keer subtieler. Achterbakser. Vileiner. Maar met hetzelfde resultaat. Wilders kapot maken. Een nieuwe politieke partij oprichten teneinde Wilders klein te houden en proberen via scheuringen van mollen de PVV van binnenuit te slopen. U dacht toch ook niet dat het toeval was dat juist een dezer dagen het bericht over die muitende Statenleden naar buiten kwam. Niets is toeval. Niets!
Onder de kabinetten Rutte is ons land verworden tot een land waar de leugen regeert. Waar de willekeur regeert. Waar de Trias Politica gierend van het lachen door Rutte en de VVD is begraven.

Ik word oprecht heel verdrietig van de gang van zaken. Stukje bij beetje geraken we in een situatie dat er niets meer te verliezen is. Machteloosheid is het woord dat in me opkomt. Je zult het meemaken dat je zo wordt aangevallen en blijkbaar alles en iedereen wil je nek breken...omdat je waarschuwt voor een religie die met geweld iedereen wil onderwerpen, waar geen vrijheid is alleen de gehoorzaamheid van de knoet

Mijn eerste reactie was...ik ga nooit meer stemmen, omdat er niets meer te kiezen valt. Dat was in mijn boosheid. Maar ik heb het mis. Er valt wel wat te kiezen. Er zijn mensen die deze poppenkast "voor de voeten lopen", aldus een bepaalde VVD-er. Vandaar dus de pogingen van het partijkartel om Wilders met lastercampagnes en schijnprocessen monddood te maken. Een taktiek die in het verleden tot veel geweld van maffiagangs als antifa leidde, en zelfs tot blijvend letsel (Schuurmans, vrouw van Janmaat, Kedichem) en moord (Fortuyn). Het kartel blijft die linkse methodes gebruiken.Alle reden dus om op hun "doelwit" de PVV te stemmen.

Wilders.. een blijvertje. Een taaie. Een knokker. Authentiek. Eerlijk.

Mijn "dankbaarheid" gaat voornamelijk uit naar de kiezers die met oogkleppen op achter de MSM aanhollen. Hoe blind kan je zijn. Het mediakartel, NPO, RTL, Radio1, de kranten...ze haten Die-Wilders. Dus alles wat de tegenstanders doen, wordt gerechtvaardigd of stil gehouden. Zo groot is hun intense haat en de angst voor hun te goed betaalde baantjes. Zoals NRC en VK oorverdovend stil zijn. Wachten waarschijnlijk op orders van de Deep State . Pershoeren zijn het. Hun principes verkocht voor geld. Zie de affaire Demmink, en hoe dat gegaan is. Eén gigantische beerput.

In een normaal land, in een normaal fuctionerende democratie, zou deze affaire tot vervolging van de verantwoordelijke ambtsdragers, ambtenaren etc. moeten leiden. Maar Nederlands IS al lang geen normaal land meer. De rot is zo diep doorgedrongen in onze politieke, bestuurlijke en ambtelijke elites, dat men uit alle macht zal proberen zelfs deze gigantische olifant als een muis te laten verdwijnen uit de kamer. Rutte is volkomen op de hoogte. Voelde zich zo zeker, dat hij steeds verder ging en steeds roekelozer werd. Kijk de Kamerdebatten nog maar eens terug. De pure minachting voor de Kamer knalt van zijn leugenachtige tronie...

Sommige rotte appels zijn zó rot, dat je beter de hele appel weg kunt flikkeren, omdat het uitsnijden van de rot niet meer doenlijk is.

U krijgt van mij nog de politieke stand van het land van zondag 9 juni 2019
VVD 27, FvD 22, PvdA 18, CDA 15, GroenLinks 14, D66 10, PVV 8, SP 8, PvdD 8, ChristenUnie 7, 50Plus 5, DENK 4, SGP 2, Overig 2
Laast bewerkt: 3 jaren 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 4 maanden geleden - 3 jaren 4 maanden geleden #54534 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 2 juni 2019

Peilingen
Nederland ontwaakt in nachtmerrie: PvdA ineens op 18 zetels in peilingen. Nederland "verschuift" weer en "verdomd dat het niet waar is" (Wim Sonneveld), in de verkeerde richting. Vergeleken met twee maanden geleden, net na de Provinciele Statenverkiezingen, zien we nu forse verschuivingen. Voornamelijk voor VVD, PvdA, FvD en GroenLinks.
De PvdA en VVD zijn 5 en 4 zetels gestegen, FvD en GroenLinks zijn 2 zetels gedaald. Daardoor staat de VVD met 27 zetels nu 5 zetels voor op FvD. PvdA staat daar weer 4 zetels achter met 18 zetels. CDA en GroenLinks volgen op 15 en 14 zetels.
Het is lang geleden dat onder de vier grootste partijen, VVD, CDA en PvdA behoren. De score van 60 zetels, die zij samen halen, is het laatst door deze drie partijen samen gehaald in september 2017, vlak voordat het huidig kabinet aantrad. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen haalden deze drie partijen 61 zetels samen.

Er wordt verdeeld gereageerd op de situatie bij GroenLinks over het gedwongen opstappen van het kamerlid Özdil. (Te Uwer informatie: Partijleider Jesse Klaver krijgt alle shit over zich heen. Hij zou dictatoriale trekjes vertonen, te veel fractiegeld opeisen om te investeren in zijn imago en als een control freak de fractie besturen; niks mag zonder toestemming van de fractieleiding. Allemaal shit die pas naar buiten kwam toen de voltallige (!) fractie besloot niet verder te gaan met Özdil. Bij die fractievergadering was Özdil overigens niet uitgenodigd; hij kon zich daar dus niet verdedigen.De voormalige docent aan de Erasmus Universiteit en Klaver waren aanvankelijk maatjes. Maar het ging fout toen Özdil openlijk afstand nam van het leenstelsel, waarvan Klaver een van de architecten was. Hij was naar de pers gestapt, toen Klaver kennelijk niets deed met de uitspraak van het congres om nog eens kritisch naar dat leenstelsel te kijken. Dat had in de praktijk immers anders uitgepakt dan de indieners van het voorstel voor ogen hadden)
Nogal veel respondenten bij Maurice de Hond antwoorden “weet niet”. Wel vindt een duidelijke meerderheid dat Kamerleden wat onafhankelijker van hun fractie zouden moeten mogen opereren.

De volgende Tweede Kamerverkiezingen zijn in ieder geval binnen twee jaar. En ook is al zeker dat bij één van de grotere partijen een nieuwe lijsttrekker zal zijn. Dat brengt een andere electorale dynamiek dan de huidige. Bij TK-verkiezingen speelt immers wel een grote rol, wie men wil dat de grootste wordt. (Levert sinds 1981 ook de premier op).Daarbij gaat het niet alleen wat de kiezers van je vinden, die toch al van plan zijn op je partij te stemmen, maar vooral wat kiezers van je vinden, die op dit moment aan een andere partij voorkeur geven.

Uit de tabel is goed te zien dat de nieuwe lijsttrekker van het CDA (Hoekstra of de Jonge) een forse concurrentie vormt voor de lijsttrekker van de VVD. (Moet u vooral op stemmen. Een stem op CDA of VVD is een stem voor een Europese superstaat. Een stem voor Europese belastingen, voor Europese ministers, voor een Europese politie, een Europees leger en een transferunie waarin we honderden miljarden naar Zuid-Europa moeten overschrijven.)

Maar ook dat de electorale potentie van Asscher op dat punt aan de linkerkant van het politieke spectrum groter is dan die van Klaver. Over nachtmerries gesproken...!
Terug naar Maurice de Hond: Vanzelfsprekend hangt het ervan af, wanneer die verkiezingen zijn (al dan niet na een kabinetsbreuk) en wat de electorale positie van die partijen een maand voor de verkiezingen is. (Open deurtje. Het kan vriezen en kan dooien). Het zou Maurice de Hond niets verbazen als we ook dan weer een verkiezingsuitslag krijgen die fors verschilt van de voorgaande Tweede Kamerverkiezing.
Alles na te lezen op Peil.nl

Goedgelovigheid
Ik begrijp niet dat Nederlanders zo goedgelovig zijn. Kijk nou naar de Europese verkiezingen en de leugens van de Bende van Timmermans. De megalomane, hebzuchtige, narcistische Frans Timmermans, die glashard voor de camera beweert dat antisemitisme niet bij de islam hoort. Dat zij al ‘2000 jaar’ in Europa bestaat en dat islam het verleden, het heden en de toekomst is van Europa.
Het is voor mij onbegrijpelijk, dat die geestelijke sjoemelsof hier in NL zoveel stemmen weet te trekken. Hij is een valse tranen plengende acteur, die zegt 7 talen te beheersen. Als dat laatste al waar is, zou dat zijn enige kwalificatie zijn, voor het overige is hij een non-valeur. Wat heeft hij eigenlijk gepresteerd, buiten het stoken in de Hongaarse en Poolse democratie, en het politieke ophitsen van Oekraïeners om hun gekozen president te lozen? Iets met plastic zakjes en rietjes

Een paar dagen lang hielden de media ons voor dat Frans Timmermans hoogstpersoonlijk de PvdA uit het moeras had getrokken en de sociaaldemocratie weer op de Europese kaart had weten te zetten. Na de definitieve telling bleek het beeld in de lidstaten van de Europese Unie toch wel wat genuanceerder. Spanje en Portugal kleurden inderdaad rood, maar het is de vraag of polyglotte Frans daar wel zo’n overtuigend aandeel in had. In Duitsland zakte de SPD nog verder weg. SPD-leider Andrea Nahles heeft vandaag haar partij - en fractievoorzitterschap ingeleverd.. Radeloze commentatoren suggereerden daar zelfs om dan maar Martin Schulz van het stof te ontdoen, naar een andere kapper te sturen en van een kekke bril te voorzien….

Uitroeien
Tot in alle uithoeken van de wereld moet de blanke worden uitgeroeid. Met paars opgeblazen gezicht brulde Frans Timmermans het uit, die dankzij de slechte opkomst van de ongeïnteresseerde Nederlandse kiezer de ‘grootste’ werd. Alleen al die mateloze arrogantie verdient een flinke afstraffing. Nou ja, pensioenen kwamen ook wel aan de orde, maar "dat ligt gewoon allemaal aan de vergrijzing". Enkele dagen voor de verkiezing zaten Timmermans en niemendal Ploumen (zij is ook van de PvdA) bij de KRO abortus weer te promoten. Voor de blanken uiteraard. Natuurlijk niet voor de broedmachines van onze verrijkende "Inwijkiërs". Maar vraagt niemand zich dan af hoe het eigenlijk staat met die miljoenen migranten van wie velen hier nog nooit een slag hebben gewerkt, maar desondanks een riant leven leiden, dankzij de domme eurofielen?

Onder het mom van multiculturaliteit en diversiteit hebben dit soort politici in de afgelopen twee decennia het paard van Troje binnengehaald. Terwijl deze Trojaanse migranten zich tegoed deden aan de riante mogelijkheden en financiële vetpotten in Nederland, waren zij zich tegelijkertijd in alle stilte, gesteund door de linkse gekken, aan het voorbereiden en klaarstomen om te zijner tijd de Nederlandse normen en waarden aan te vallen. Links moet echt een aandoening zijn.

Geert Wilders waarschuwt, waarschuwt, waarschuwt. Hij wordt verguisd, bespot, door de Main Stream Media, bedreigd door moslims. In dezelfde tijd dat Wilders zijn minder minder uitspraak deed, zetten tenminste 12 moslim raadsleden in Nederland doosbedreigingen aan joden en ongelovigen op Twitter. Voor die doodbedreigingen was geen capaciteit…….! Maar wel volop capaciteit om nu al 5 jaar durende politieke processen tegen Wilders te voeren. Kosten noch moeite worden gespaard om hem een kopje kleiner en monddood te maken. Waar is de blinddoek van Vrouwe Justitia? De vraag stellen is hem beantwoorden....Ik vrees om de koppen va moslima's.

Medialandschap in Nederland
Ik begrijp ook niet dat Nederlanders zo goedgelovig zijn en hoeveel vertrouwen zij hebben in het nieuws. Zelfs een fabelachtige 82 procent, lees ik. Dat is verontrustend, want wij hebben geen enkele reden de Main Stream Media te vertrouwen. We hoeven alleen maar te kijken naar wie de eigenaren zijn van de nieuwsbronnen en welk nieuws er naar buiten komt!
Drie spelers beheersen de Nederlandse TV: NPO (Nederlandse Publieke Omroep, Talpa en Bertelsmann.
NPO
NPO is de grootste en daar blijkt het meeste mis te zijn. Lees: Zwartboek NOS Journaal van Arnold Karskens. "Over het verspreiden van nepnieuws met een sterk discriminerende ondertoon, het opdringen van de politieke voorkeur van de NOS-redactie en andere foute zaken". Dit is overheid of het bedrijfsleven dat het nieuws brengt en zoals zij beweren "objectief" en "feitelijk". Natuurlijk weten we inmiddels dat de NPO de overheid dienst en veel te bang is om hun baantjes te verliezen.
TALPA
Is van John de Mol. John de Mol is ook eigenaar van ANP. Dit is een persbureau dat dagbladen, radio- en televisiezenders en andere media (meestal) dagelijks van nationaal en internationaal nieuws voorziet. Opnieuw stuurt het bedrijfsleven hier het nieuws rond.
Bertelsmann
Bezit alle RTL-zenders ( later meer)

Kranten
Twee bedrijven regelen alle Nederlandse kranten! Twee Vlaamse bedrijven. De Persgroep en Mediahuis. Zij bepalen het krantennieuws in ons land. Vandaar dat u dagelijks hetzelfde "nieuws" tegenkomt en dat ze elkaar niet tegenspreken. En het in die kranten gepubliceerde nieuws wordt voor 80% geschreven door Public Relations Bureaus in nauwe samenwerking met de grootste investeringsmaatschappijen ter wereld en overheden. (boek Giants,Prof. Peter Phillips).

Nieuws in de VS
Het nieuws in de VS wordt beheerst door 6 media giganten, Comcast Corporation, Disney, Time Warner, 21st Century Fox, Viacom en CBS en ( net al genoemd) Bertelsmann. Is er dan nog wel sprake van nieuws? Of advertenties die als nieuws worden gepresenteerd en die door onze mediagiganten gretig van de Amerikanen worden overgenomen. Waarbij we niet te licht moeten denken over de uitwerking en de gevolgen die deze media op het nieuws in ons land hebben.

Iedereen herinnert zich nog de slogan van NRC van enige tijd geleden: "NRC, slijpsteen voor de geest". Die slijpsteen is door dat corrupte systeem zo bot geworden dat ze er op hun "blote reedT" mee naar Vlaanderen zijn vertrokken. En de Volkskrant? Is een Wijvendramblaadje geworden, hoorde ik "opiniemaker" Mark Koster afgelopen week zeggen: "De Volkskrant was ooit een nieuwskrant, de ‘best gelezen’ stukken gaan nu over relaties, therapieën en ‘onheuse’ seksbeschuldigingen. En Volkskrant-magazine schrijft graag over piemels. Over dickpicks deze week en recent over staand of zittend plassen." Lezen we ergens iets over nieuwsgaring om de waarheid te dienen? Niets over gevonden. Maar bezien in het licht van het doel van de mediagiganten die ons main stream nieuws fabriceren - de verkoop van producten te promoten en de ‘psychologische controle van menselijke wensen, emoties, overtuigingen, angsten en waarden", klopt het als een zwerende vinger.

De media zijn niet meer dan faciliterend. Nieuws dat ze brengen dient niet als nieuwsvoorziening te worden gezien, maar als passend binnen de agenda die uitgerold wordt. Zoals bijvoorbeeld op de 67e Bilderbergconferentie die dit weekende weer heeft plaatsgevonden. In Montreux deze keer. Agendapunt? "What's next for Europa". Reuze spannend zult u begrijpen, want tijdens die conferentie gaan bekende elites een praatje maken over "de toestand in de wereld". Waar het opdrijven van de spanning tussen Oost en West (VS en Rusland/China) wordt aangewakkerd, wat er voor zorgt dat de oorlogsindustrie weer een extra impuls krijgt. De angst in Europa doet opdrijven. Die angst zorgt dat de militaire uitgaven stijgen. Kassa voor de wapenindustrie. En natuurlijk beschuldigt de Westerse Main Stream Media de Verenigde Staten niet van oorlogshonger. Mensen moeten bang worden. Niet argwanend naar de VS! Geen enkele krant schrijft er ooit over dat de VS in de 243 jaren van haar bestaan 222 oorlogen heeft gevoerd. En nog overal rotzooi trapt ...de bullebak.
Maar gelukkig ziet 18 procent van de Nederlandse bevolking dat er alle reden is om het dagelijkse main stream nieuws te wantrouwen. Op naar de honderd!

Wat een nachtmerrie niet allemaal kan losmaken...toch?
Ik ga wat lekkers inschenken. PROOST ! Op uw gezondheid !.

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 2 juni 2019:
VVD 27(+2), FvD 22(-2), PvdA 18(+2), CDA 15, GroenLinks 14(-2), D66 10, PVV 8, SP 8, PvdD 8, ChristenUnie 7, 50Plus 5, DENK 4, SGP 2, Overig 2
Laast bewerkt: 3 jaren 4 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 4 maanden geleden - 3 jaren 4 maanden geleden #54496 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 26 mei 2019

Peilingen
Opiniepeiling van Maurice de Hond geeft aan dat VVD weer nipt de grootste is, en meer mensen de PvdA weer een kans geven. Acht kleinere partijen volgen nu op duidelijke afstand. De peiling van vandaag laat zien dat we electoraal gezien in een nieuwe fase zijn gekomen, die best eens bepalend kan zijn tot aan de volgende Tweede Kamerverkiezingen.
We zien een kopgroep van 5 partijen (FVD, 24, -3), VVD(25), PvdA en GroenLinks (16, +1) en het CDA. Deze 5 partijen hebben twee derde van het electoraat achter zich. (PvdA mocht blijkbaar van het electorale strafbankje af. Inmiddels geeft bijna een kwart van de Nederlanders die partij nu een kans).
De 8 kleinere partijen volgen nu op duidelijke afstand. D66 staat op 10 zetels (-1). Bij EP2014 haalde die partij nog 15,5 procent en was toen de grootste. Nu is de score onder de 7 procent. Daarmee is het duidelijk dat D66 in dezelfde penibele electorale positie zit als de PvdA tussen 2013-2017. Deze 8 kleinere partijen hebben een derde van de kiezers achter zich.
SP en PVV behoren tot deze groep en Maurice de Hond acht het vrijwel onmogelijk dat die twee partijen -in ieder geval tot en met de volgende Tweede Kamerverkiezingen- weer aansluiting kunnen vinden bij de kopgroep.
Vervolgens heeft De Hond c.s. een rapport gepubliceerd waarin dieper wordt ingegaan op de werking van de opkomst en het Frans Timmermans effect op de uitslag van EP 2019
En is er binnen de kopgroep een aantal belangwekkende vraagpunten voor tot aan de volgende verkiezingen:
Wat wordt de impact van de nieuwe leider van het CDA (Hoekstra of De Jonge)?
Wat gaat de VVD doen, nu voor de tweede keer gebleken is, dat Rutte’s electorale aantrekkingskracht minder is dan voorheen? (Ondanks zijn inzet bij de verkiezingen in de laatste week voor de verkiezing scoort de VVD weer niet meer dan 15 procent). Een VVD, die in een soort electorale klem kan komen met FVD aan de rechterkant en een sterker wordend CDA aan de linkerkant. Zal de VVD electoraal een vergelijkbaar verval ondergaan als het CDA in 2012 en de PvdA in 2017?
Hoe zal FVD zich electoraal verder ontwikkelen? Het lijkt erop dat die partij de electorale positie heeft overgenomen van de PVV. Maar de groep kiezers die zich aangesproken voelt tot dit soort partijen is op dit moment maximaal 20 a 25 procent. Wat gaat er gebeuren op links met GroenLinks en de PvdA? De helft van de kiezers wil hetzij uit de EU of wil zoveel mogelijk op de rem trappen. Onder de kiezers van FVD, PVV, SP en 50PLUS is het de overgrote meerderheid.
De helft van de kiezers wil een verdere samenwerking organiseren binnen Europa. ….
Interessant? Dit alles en nog meer vindt u allemaal op Peil.nl

EP-verkiezingen
Wat was het dat Frenske dun Urste uut Zitterd werd gekozen tot Frans de Grote? Wat is of was zijn geheim? Was het zijn geniale plan, op het allerlaatste moment, om de minimumlonen in Nederland gelijk te trekken met die in Midden Portugal, Oost Tessaloniki, en de regio Plovdiv?
Was het de gunfactor? Dat mensen het met name hem, de aimabele en erudiete Limburgse beroepsbureaucraat, zo van harte gunden om nogmaals voor een periode van 5 jaar 30.000 euro netto per maand - plus pensioenregeling - naar binnen te harken? Bijna 20% van de stemmers ging voor Frans.(20 % van 40 %! )
Maar goed...Je voelde het aankomen...het enthousiasme van het electoraat. Als een roller-coaster. Iedereen had het over Frans. In de familie. Bij de buren. Op het werk. Bij de bakker en tijdens het uitlaten van de hond. Bijna iedereen overwoog op Frans te stemmen. Er was bijna niemand die niet overwoog om op Frans te stemmen. Frans leefde. En Frans stemde op zichzelf. Weer een stemmetje erbij, bij die toch al grote hoop stemmen van fens voor Frens. Het is dáárom dat die landslide overwinning van Frans ook zo logisch is...toch?

Het Timmermans effect
Diep in de volgende eeuw zullen de mensen in Europa spreken over het Timmermans Effect. Weinigen zullen dan nog weten dat die Europese uitdrukking stamt uit 2019. Om exact te zijn, uit 23 Mei 2019. Het staat dan voor een overwinning die zoals gezegd als een tsunami over ons land denderde en de juichende bevolking verneukte tot in de volgende vijf generaties
Want kennelijk is er niemand die zich afvraagt hoe de PvdA ineens out of the blue kon winnen. Ja, Maurice de Hond voorspelde maanden geleden al dat Brusselmans er aan zat te komen. En mij viel op dat er vanaf dat moment ook heel behendig in de richting PvdA werd gestuurd. Ohw, het kwam door het "debat" ...maar natuurlijk..!. De stemmers hebben zich door dit debat ineens massaal bekeerd tot de PvdA. Wat een baarlijke nonsens ! Deze laatste verkiezingen - vooral deze laatste verkiezingen - hebben laten zien dat verkiezingen een FARCE zijn.

Irrelevant
Het is totaal irrelevant wat u stemt. Waar moest u uw uitgebrachte stem ook alweer in deponeren? Juist in de kliko. En daar blijft ie. Want stemmen is niets meer dan een massale peiling die per definitie genegeerd wordt en waarvan de “verkiezingsuitslag” vooraf al vast ligt. Democratie geeft u slechts de illusie van keuze. De pionnetjes genaamd politici en politieke partijen krijgen een vooraf bepaalde hoeveelheid zetels. Zij ”winnen” die zetels slechts en alleen om het sentiment in de maatschappij te vertolken binnen de Tweede Kamer; het "theater van de lach" die u in de illusie van democratie moet doen blijven geloven.

Frans Timmermans moet president van de EU worden. Dat werd al bepaald voordat u de man leerde kennen als het rondreizende "oliemannetje" voor regime change activiteiten van de Verenigde Staten. Met acties op het Maidan plein, want CIA had beslist dat Poroshenko, die al jaren de man van de CIA was, "onze man in Kiev" moest worden. Daarna zijn walgelijke jank-optreden voor de Verenigde Nazies.

Mondkapje
Leuk was wel dat zijn narcisme hem bijna de kop kostte toen Jeroen Pauw hem in de hoek dreef en Timmermans er "inside-information" uitflapte over de toedracht met de ramp MH-17. Die verspreking impliceerde dat het vliegtuig niet door een BUK-raket was getroffen, het vliegtuig zou dan uiteen gespat zijn in de lucht, maar getroffen door een air-to-air missile waardoor de luchtdruk in de cabine wegviel, waardoor automatisch mondkapjes uit het plafond worden neergelaten. Deze info had natuurlijk nooit of te nimmer naar buiten mogen komen want hiermee wordt de theorie dat vlucht MH-17 zou zijn neergeschoten door een BUK-raket volkomen onderuit gehaald. Dit sluit onmiddellijk de pro-Russische separatisten als daders uit.
Timmermans heeft Pauw sindsdien gemeden als de pest en de cholera samen.

Maar goed, de fine fleur zette een kruisje bij zijn naam zonder dat iemand doorvroeg over zijn standpunten, of waar hij trots op was. Oekraïne? MH-17? "Deal" met Turkije? Syrië? Libië? Zijn scherpe analyse over de onmogelijkheid dat Rusland en China ooit een verbond zouden sluiten? Zijn verwachting dat sancties tegen Rusland, die de EU en ons land zware economische schade toebrachten, binnen de kortste keren zouden leiden tot de val van de door hem gehate Poetin? Zijn liefhebbende opmerking dat de islam al tweeduizend jaar bij Europa hoort...dat terwijl de islam pas 1400 jaar bestaat en een paar eeuwen geleden "met kop en kont" Europa uitgeknikkerd werd. Het kwam niet voorbij.

Hij was "Onze Frans", en als het tegenzit gaat hij straks de Europese Commissie leiden. Dan condoleer ik de medelanders die dat mogelijk hebben gemaakt, tenzij hij onverwacht uit een ander vaatje gaat tappen. De man is een ras-opportunist, dus onmogelijk is dat niet, maar Trump moet het al wel érg bont maken wil Frans Timmermans afscheid nemen van zijn 'Atlantische' geloofsbrieven.

En dan dit nog ….
Alle commentatoren die te hoop liepen tegen die Hans Brusselmans-satire, omdat het daarin niet ging over de inhoud, zien niet hoe het persoonlijke al jarenlang de inhoud overtroeft, waar het slotdebat ook geen confrontatie was tussen de belangrijkste kandidaten voor een zetel in het Europees parlement, maar tussen de haantjes Rutte en Baudet, waarbij de "wedstrijd" ook als zodanig werd beschreven in de commentaren. Tom Jan Meeus zag, tot zijn genoegen, dat het omslagpunt in de tweestrijd het moment was waarop Rutte de MH-17 erin schoot, die tijdens zijn vlucht uit de lucht werd geplukt, omdat Den Haag had zitten slapen toen de berichten binnenkwamen dat het luchtruim ter plaatse onveilig was. (Al blijf ik ervan overtuigd dat het een door VS/NATO/Israel geplande criminele daad was, uitgevoerd door Oekraïne)

Vanaf dat moment begon 'scheidsrechter' Frits Bolkestein te klappen voor Rutte. Maar als er nou toch één dossier is waar de Europese Unie steken heeft laten vallen, dan is het wel Oekraïne alleen al door het niet beveiligen van de burgerluchtvaart boven dat oorlogsgebied. Probleem is evenwel dat zorgvuldig Imago Management het sentiment een andere kant op heeft gestuurd, en dat die MH-17 daarom nu als wisselgeld een politieke discussie over 'Europa' kan beslechten.

Exitpolls i.p.v. verkiezingen
"Gekozen" dus door 18,1 procent, nog niet eens de helft van de opgekomen veertig procent van de stemmers. Zestig procent negeerde de Europese verkiezingen. Die zestig procent heeft gewonnen. Omdat een exitpoll hier voldoende blijkt om de zetels toe te wijzen! Om politieke "kopstukken" om een reactie te vragen over de "uitslag". Het signaal dat daarmee wordt afgegeven is dat de verkiezingen zelf er eigenlijk niet toe doen. Het is poppenkast.

Volgens de 'Exit-poll' heeft Frans Timmermans overtuigend gewonnen. Ik ben dan ook zeer zeker niet blij met de uitslag, zoals u vermoedelijk al wel zult hebben bemerkt. Ik vrees namelijk het ergste. Er is uiteraard niet maar één duidelijk argument om de winst van Frans Timmermans te verklaren, maar de man is de vleesgeworden representant van wat ik 'Identity Politics' noem. Na deze verkiezingen, meer dan ooit. Het campagnespotje over "Hans Brusselmans" heeft de SP niets opgeleverd, en er is zelfs een kans dat ze helemaal niet in het Europees parlement vertegenwoordigd zullen zijn, de komende vijf jaar. Het complete commentatoren-circus viel over die aanval op "Onze Frans", die daardoor de 'slachtofferrol' in de schoot geworpen kreeg. En het is ziek, maar Nederlanders vallen als een blok voor "zielugh". Zelfs als die 'zielepoten' machtige, steenrijke, cynisch manipulerende types zijn die een voorname rol spelen in de 'Imago Industrie', die in onze tijd belangrijker is dan de échte industrie. En dat gaat ons lelijk opbreken.

Ik denk dat we hard getroffen zullen worden door de realiteit van wat er in de échte wereld, en de echte economie in het verschiet ligt. We zullen steeds meer geconfronteerd worden met armoede, honger, ziekte, lijden en ellende, net als met het verdwijnen van burgerlijke vrijheden (privacy, Vrijheid van Meningsuiting, referenda) onder het mom van "bestrijding van het terrorisme"( die men zelf geïnitieerd en op poten gezet heeft) en het herinvoeren van dwangarbeid en slavernij (b.v. nul-uren contracten, ZZP'ers zonder enig sociaal vangnet, of uitbuiting in de derde wereld. Worden we in een nieuwe, allesvernietigende oorlog geleid? De voortekenen zijn al een poosje zichtbaar.

De stelling dat de EU méér democratie heeft voortgebracht, is een leugen, pure propaganda. Precies het tegendeel is het geval. Nog nooit hebben burgers binnen de EU zó weinig medezeggenschap gehad als nu. Alles is over onze hoofden heen besloten. Niet alleen kunnen we de dictators in Brussel niet kiezen ( of wegsturen) , ook de leiding van de ECB kunnen we niet benoemen of wegsturen - een leiding die geen enkele verantwoording over haar daden hoeft af te leggen en onder geen enkel beding aansprakelijk kan worden gesteld voor haar (mis)daden. (Absolute onschendbaarheid, het lijkt verdorie de paus wel)En wat dacht u van de Trojka, een Europese Raad, een Europese Commissie, een Europees nepparlement, de ECB en het IMF, die buiten ons om beslissen hoeveel of hoe weinig welvaart een land mag hebben.

Zoiets als Frans Timmermans die met zijn 30.000 euro per maand + een riante pensioenregeling het gore lef heeft om vlammende betogen te houden over de financiële ongelijkheid in de Europese Unie...hij wel.

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 26 mei 2019

VVD 25, FvD 24(-3), PvdA 16(+1), GroenLinks 16(+1), CDA 15, D66 10(-1), PVV 8, SP 8, PvdD 8, ChristenUnie 7, 50Plus 5(+1), DENK 4, SGP 2, Overig 2(+1)
Laast bewerkt: 3 jaren 4 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 4 maanden geleden - 3 jaren 4 maanden geleden #54468 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 19 mei 2019

Peilingen
Maurice de Hond heeft ook deze week weer kleine verschuivingen in het electoraat gepeild. Ten opzichte van de verkiezingen van 20 maart jl. zien we dat VVD en PvdA er in de peilingen wat beter voor staan en GroenLinks en PVV wat slechter.
Per saldo staan FVD (27) en VVD (25) ruim voor op CDA, PvdA en GroenLinks op 15 zetels. En die staan weer ruim voor op D66 (11 zetels) en ChristenUnie, PvdD, SP en PVV die op 8 zetels staan.
Het debat Rutte-Baudet en het accent op een tweestrijd tussen VVD en FVD wie de grootste wordt, lijkt een duidelijke impact te gaan hebben op de rest van de campagne tot aan de verkiezingen en de uitslag op 23 mei.
Uit de gegeven antwoorden van de respondenten (ruim 4000 deze week) kan opgemaakt worden dat die tweestrijd enerzijds tot een hogere opkomst van de VVD- en FVD- kiezer zal gaan leiden en anderzijds is er een goede kans dat de VVD kiezers van CDA en D66 extra kiezers zullen aantrekken en FVD met name van PVV en in mindere mate van SP.

In het rapport van deze week (pdf) treft u een uitgebreid schema aan, waarin aangegeven wordt de kwantificering van een aantal effecten, waardoor de uitkomst van de verkiezingen a.s. donderdag zal verschillen t.o.v. van die van PS2019 2 maanden geleden, schrijft De Hond. Die effecten worden uitgebreid beschreven. Ook het feit dat de mate van impact in de komende dagen nog kan verschillen. Met name is de onzekere factor daarbij het effect van de tweestrijd VVD-FVD. Die kan impact hebben op alle andere effecten (zoals op de opkomst, de mate van het “Frans Timmermans-effect”, en de kracht van het effect dat het om de EU gaat). Die tweestrijd zou de opkomst wel eens naar ruim boven de 37% kunnen leiden van de vorige keer. (45% lijkt dan binnen bereik
Dit en nog veel meer leest u op Peil.nl

Geraffineerde truc
Er gaat een tweestrijd plaatsvinden tussen de VVD en FvD. Hebben we door dat Rutte zijn verkiezingstruc uit 2012 gaat
herhalen? Toen ging het om Rutte - Samsom. Wie wordt de grootste? De kiezers werden in de wedstrijd modus gezet, Wie wint?

Nu wil Rutte dat mensen zich focussen op de strijd tussen de VVD en FvD, tussen hem en Baudet. Wederom wordt geprobeerd de kiezer in de wedstrijd modus te krijgen. Wie wint? De bedoeling is alle aandacht naar deze twee partijen te brengen. Wat wil Rutte met zo'n debat bereiken? Met de EP-verkiezingen heeft dat debat niets, maar dan ook helemaal niets te maken.

Het effect dat Rutte ermee wil bereiken is de "schadenfreude" . De enorme schade die wordt toegebracht aan de scores voor de overige partijen. Velen zullen voor de VVD kiezen om Baudet maar niet te laten winnen.Maar nog meer kiezers die de leugens en het bedrog van Rutte.c.s. spuugzat zijn, zullen voor het Forum voor Democratie gaan.

PVV kapot maken
En dan - na 7 jaar - zal Rutte alsnog slagen in zijn opzet en zijn dreigementen uit 2012 actief kan (laten) uitvoeren. Rutte bezwoer toen, blind van woede, omdat Wilders niet wilde meewerken aan de verdere afbraak en het kapot bezuinigen van de zorg, ouderen- en gehandicaptenzorg: "Ik maak dat partijtje van jou kapot tot 1 zetel" ten uitvoer kan/laat brengen...!!! Krijgt ie eindelijk zijn zin! ….. Laat het NIET gebeuren !


Ga Stemmen a.s. donderdag. Stem PVV. Stem op de partij die het serieus opneemt voor Nederland en ons Nederlanders. Tegen de islam. Tegen Brussel. Maak van uw stem een proteststem. Stem voor een groot, machtig eurosceptisch blok in het Europees parlement. Voor een vrij en welvarend Nederland, voor uw kinderen en kleinkinderen. Stem PVV [color]

Over leugens gesproken
Ik vraag me af of VVD-stemmers nu werkelijk allemaal zulke principeloze, gewetenloze leeghoofden zijn. Ik bedoel, we hebben deze week voor de zoveelste keer een staaltje van het besodemieteren door de VVD van de burger mogen aanschouwen toen staats Harbers een lijst met criminaliteitscijfers presenteerde. En hoe bizar dat onder de vage noemer "overige" de meest ernstige misdrijven bleek te bevatten: Aanranding, verkrachting, kindermisbruik, bezit kinderporno en zelfs poging tot doodslag of moord werden ondergebracht in de restcategorie.
Onhandige situatie of bewuste camouflage?
Camoufleert de overheid bewust de cijfers of berust het hele gebeuren op een misverstand? De overheid kennende zijn de cijfers door haar bewust gecamoufleerd. Maar volgens Rutte is de situatie “onhandig”. “Er is gewerkt met een top-10 van veel voorkomende delicten en de rest is onder ‘overige’ geplaatst”, zegt hij aan de NOS. “Ik heb nog nooit meegemaakt dat ambtenaren bewust iets proberen achter te houden ten koste van hun minister, maar je schrikt je rot als je de cijfers ziet.”

De zoveelste leugen en zo lang mogelijk proberen het "kop van Jut" Harbers uit de wind houden. In mijn geheugen gegrift het gedrag van Rutte ten tijde van de behandeling van de afschaffing van de dividend belasting: zijn gelieg, gedraai, zelfs glashard ontkennen dat er gespreksmemo's waren. Ook zijn secondant Wiebes ontkende dat er memo's waren, notabene terwijl hij aan een aantal er van zelf had meegeschreven. En toen de memo's boven water kwamen zijn uiteindelijke bekennen in het arrogante "Ohw deze papiertjes, waar maken we ons druk om jongens", of woorden van gelijke strekking. Ik weet niet of u het ook ziet, maar de dorpel van de VVD-zijdeur begint behoorlijk uit te slijten door het komen en gaan van al die VVD'ers. Toch meen ik dat ze bij binnenkomst allemaal geslaagd zijn voor hun integriteits examen.
Leden van de Tweede Kamer reageerden terecht vernietigend. "Politieke doodstraf" zei Wilders die doelde op ontslag Harbers, die nota bene nog probeerde de politie tot zondebok te verklaren. Die kaatste de bal echter snel terug: het ministerie was wel degelijk in het bezit van alle gegevens en cijfers. Madeleine van Toorenburg op haar beurt was spinnijdig dat er geen openheid wordt gegeven over zeer ernstige misdrijven gepleegd door asielzoekers.

En ook nu weer...ik erger mij daar mateloos aan... Wat doet Rutte? Die paaide de criticasters: "Asielzoekers die zich aan ernstige delicten schuldig maken, moeten het land uit".
Dit is zo'n enorme leugen. Pure voor-de-gek-houderij, want dit gaat natuurlijk nooit gebeuren. Geen enkele dubbelpaspoortige misdadiger wordt Nederland uitgezet. Integendeel, het kabinet beweegt hemel en aarde dat tuig, dat op onvoorstelbaar gruwelijke wijze heeft huisgehouden in Syrië, naar de ambassade in Irak te krijgen zodat MinBlok c.s. ze terug naar Nederland kan halen. Maarr...Rutte had toch gezegd: "we doen er niets aan om ze naar Nederland te halen"..
Dat bedoel ik dus !! De zoveelste leugen van Rutte. Liegen, bedriegen, manipuleren. Hij heeft zoveel tegen ons Nederlanders gelogen dat ik er Tref.eu een maand mee vol zou kunnen schrijven.

Misschien dat men Rutte daarom zo geschikt vindt bij en voor de Europese Unie. Samen met Hans Brusselmans....Two of a kind, Birds of a feather

Overdenking
Nationalistische gedachtengangen zijn natuurlijk en normaal, en zit in de mens al zo lang als deze bestaat. De mens is niet gemaakt om wakker te liggen van het welvaartsniveau van personen/of families 1000 km verderop. De mens heeft genoeg aan zijn eigen problemen. Wie weet er nog waar de laatste grote aardbeving was en hoeveel slachtoffers daar vielen ?Da bedoel ik... niemand dus.

Verkiezingen Europees parlement
En zo komen we bij de verkiezingen voor het Europees parlement. Zelden is een beslissing in de Europese Unie geassocieerd met zulke hoge verwachtingen als de Europese verkiezingen van 2019. De stemming, die plaatsvind van 23 tot en met 26 mei, is niet alleen om een nieuw Europees Parlement te kiezen. Het gaat volgens de MSM óók om de volgende voorzitter van de Europese Commissie - wat natuurlijk niet waar is, want de heersende elite die de touwtjes van de EU écht in handen heeft - daar hebben burgers geen enkele democratische inspraak over.

Politici, of ze nu landelijk opereren of in de EU, hebben het steeds weer over "Europa". Een benaming die gretig wordt opgepoetst door prominente politici en de MSM. Macron, bijvoorbeeld, en zelfs Rob Jetten, praten voortdurend over "Europa". Europa is een geografisch veld op de aarde, gelegen op lengte- en breedtegraad? En binnen dat geografische veld, in het NON-land België huist de Europese Unie en haar instellingen: de Europese Commissie, het Europees parlement en de Europese Raad van regeringsleiders van de lidstaten.Een constructie van instellingen bestaande uit oorspronkelijk soevereine nationale staten en een supranationale juridische entiteit waaraan de nationale staten een (inmiddels groot) deel van hun soevereiniteit hebben overgedragen.

Nou, en bij de komende verkiezingen - hier in Nederland a.s. donderdag 23 mei - gaat het dus NIET over "Europa", maar over de Europese Unie. En dan nog iets beperkter: over het Europees parlement. Het enige instituut waarover de burgers kunnen bepalen wie daar de stoeltjes bezet, en dat met een democratisch parlement weinig van doen heeft. Een nepparlement waar de boven hen gestelden de dienst uitmaken, de EU-parlementariërs alleen maar in de etalage zitten voor het voetvolk om hen de indruk te geven dat wat zij doen héél belangrijk is. Een nepparlement, waarvan zeker een derde deel van haar parlementariërs is omgekocht door de linkse wereld vernietiger George Soros. Hahaha...en maar heibel maken over Strache die in ruil voor een "goede pers", die hem stemmen zouden kunnen opleveren, wel wilde zorgen voor opdrachten en orders. Geheid een geheime dienst val. Merkel of Netanyahu
Niet dat ik Strache's strapatzen goedpraat maar het is hypocriet. In Brussel loopt er een kleine 30.000 man van dat tuig rond. Maar die heten daar lobbyisten. Willen ook investeren/verkopen en stellen daar eveneens wat emolumenten tegenover. Ze maken zelfs wetgeving. En als er besluiten worden genomen, dan zijn het steevast beslissingen die indruisen tegen de burgerrechten en de democratische rechten

Wat denkt u dat de Europese Commissie heeft "gevangen" voor het nog 5 jaar toelaten van het bewezen kankerverwekkende Roundup van Bayer/Monsanto? Je kotst er van. Ik mag hopen dat Bayer een flinke financiële aderlating moet doen aan schadeclaims. Je gokt niet met gezondheid van mensen.

Alarmerende visie verkiezingen 2019
Politici en de Main Stream Media verspreiden een ongewoon alarmerende visie over deze verkiezingen. Rutte beschuldigt FvD-voorman Baudet ervan een "crush" te hebben met het Kremlin.. Ach ja...dat leugentje kan er ook nog wel bij, Macron laat affiches uit 1945 zien waarop vrouwen meehelpen puin te ruimen, de Duitse CDU heeft een in zwart/wit vervaardigde affiche van het gehavende Reichstag gebouw. Als we al die berichten moeten geloven, gaat het bij de verkiezingen om oorlog of vrede. Manfred Weber, een van de twee Spitzenkandidaten voor de post van Juncker, verklaart zelfs dat 2019 een "noodlottig jaar voor Europa wordt".
Hij krijgt helemaal gelijk als de EU doet wat Frans Timmermans wil: meer immigratie, meer Afrikanen, meer islam. Hij noemt het diversiteit..! What's in a name? What we call shit, would smell as well by any other name
En trouwens, in tegenstelling tot wat wordt gesuggereerd zijn de Europese verkiezingen géén rechtstreekse verkiezing van het hoofd van de Europese Commissie. Het is een grove fout dat dat niet duidelijk wordt gemaakt.

Er zijn nog meer Spitzenkandidaten hoor. Jawehel! De club van schreeuwlelijk Verhofstadt heeft een batterij aan andere schreeuwlelijkerds genomineerd. Sophie in "t Geld doet ook mee. Maar die zijn slechts "window dressing". Ha! Je zou zoiets in je etalage hebben staan. Mensen lopen gegarandeerd een straatje om.

En er is nog iets vreemds: bovenaan het formulier met de Nederlandse kandidaten voor de komende verkiezing staat te lezen: "Kandidatenlijsten voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement op 23 mei 2019" . Daarop staan dus de namen van mensen die een plek proberen te veroveren in het Europees nepparlement. Op nummer 1 bij de PvdA staat Frans Timmermans. Je zou er dus van uitgaan dat als mensen hem kiezen (wat God moge verhoeden), hij óók in het Europees Neppearlement komt. Het is vrijwel zeker dat hij gekozen wordt omdat hij op nummer 1 staat.

Maarrr...hij wilde toch in aanmerking komen voor de functie van Juncker? Andere functie wijst hij af. Heeft hij bij BuZa in Nederland ook gedaan. De drammer. Hij wilde per sé de post van minister van Buitenlandse Zaken en toen hij die niet meteen kreeg heeft hij maandenlang ostentatief tijden zitten niksen in de Tweede Kamer bankjes. Eigenlijk is hij dus iemand die géén europarlementariër wil worden, maar als het hem niet lukt om voorzitter van de Europese Commissie te worden, hij dat dan toch maar gaat doen, voor vijf jaar (sal+onkosten+vergoedingen) Eerst zien dan geloven.

Het is niet duidelijk waar deze verkiezing eigenlijk over gaat. Zo gevarieerd en misleidend zijn de verwachtingen.Wat ik ermee bedoel te zeggen is dat de EU in feite doet vóórkomen dat wij, de burgers van de EU, kunnen kiezen wie de opvolger van Juncker wordt. Maar dat is absoluut niet het geval. Het is gewoon ordinaire misleiding.
Het EU-nepparlement wil méér macht. Dat kan. Maar het gebeurt niet. De regels van het spel moeten duidelijk zijn. Dit betekent ook dat er geen EU-brede verkiezingslijsten zijn.
Niemand kan echt de Spitzenkandidaat kiezen. En op een kandidaat in een ander land kun je al helemaal niet stemmen. Weber kan alleen worden gekozen in Beieren, Timmermans in ons land. Hoezo één Europa?

Eén ding is duidelijk: de EU bevindt zich in de slechtst mogelijke toestand voor haar kiezers. Het volledig uit de klauwen gelopen geschil over het migratiebeleid dat sinds 2015 nog steeds niet is opgelost en de Brexit van het Verenigd Koninkrijk is uitgesteld. Gewelddadigheden buiten EU-grenzen worden door dat vreselijke EU-nepparlement veroordeeld, maar wordt er zéér hardhandig opgetreden tegen burgers in Frankrijk of Catalonië, dan is het "gepast geweld". Sophie in 't Veld noemt het geweld van Macron tegen de Gele Hesjes in een debat met Derk Jan Eppink, een kletsverhaal. Krijgt ze voor betaald. Van Soros Rupsje nooit genoeg. Rot op met je klerezooi.
Zelfs de (volgens de MSM dan toch) economische en fiscale successen die hebben geleid tot hogere investeringen, meer groei en nieuwe banen, staan opnieuw ter discussie. De economie is behoorlijk afgekoeld. Italië komt niet uit de crisis en in Griekenland is het nog altijd kommer en kwel. Juncker laat zijn opvolgers dus met enorme problemen ( en een lege wijnkelder) achter.

Heb er dorst van gekregen. Drankje ? . Lekker ! Ga donderdag stemmen.
DOESLIEF, stem PVV

Geef ik u nog even de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 19 mei 2019:
FvD 27(+1), VVD 25(+1), GroenLinks 15(-1), CDA 15, D66 11, PVV 8(-1) SP 8, PvdD 8, ChristenUnie 7, DENK 4, 50Plus 4, SGP 2, Overig 1
Laast bewerkt: 3 jaren 4 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 4 maanden geleden #54437 door [Guzzi]
Katertje en Dirko,

Hartelijk dank!
Weer een jaar dichter bij het pensioen (mocht het dan nog bestaan -desduivels- -desduivels- -desduivels- )
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 4 maanden geleden - 3 jaren 4 maanden geleden #54429 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 12 mei 2019

Peilingen
Maurice de Hond heeft deze week wat meer verschuivingen onder het electoraat geconstateerd dan in de afgelopen weken. De bewegingen zijn per saldo per partij maar 1 zetel. De meeste bewegingen worden veroorzaakt door toe- en afname van kiezers, die aangeven niet te weten op welke partij te stemmen. Het verschil tussen FVD en VVD is nu nog maar 2 zetels. CDA trekt wat aan en GroenLinks zakt wat weg. En -wellicht door de commotie rondom het filmpje- zien we de SP wat achteruitgaan ten gunste van de PvdA.
Van de mensen die het campagne-filmpje hebben gezien beoordeelt 20% het positief en 50% het negatief. Bij de kiezers van de overige partijen zijn die van FvD en PVV het positiefst.
Voorafgaande aan de vraag over het campagnefilmpje van de SP is de vraag gesteld over mogelijke samenwerking tussen de linkse partijen. Kiezers van GroenLinks, PvdA en SP zijn daar zeer voor. Kiezers van PvdD en D66 laten ook een duidelijke meerderheid zien

Ten slotte is ingegaan op een mogelijke leiderschapswisseling van het CDA. Uit de cijfers is goed te zien dat Hoekstra en De Jonge de kandidaten zijn met de hoogste electorale potentie voor het CDA. Hoekstra doet het beter bij kiezers van het CDA en VVD.
De vraag is ook anders gesteld. Welke kans geeft men het stemmen op het CDA bij diverse lijsttrekkers. Ook dan zien we dat Hoekstra wat voor ligt op De Jonge. De cijfers geven aan dat het CDA duidelijke winstkansen heeft met beiden. Een stijging van 7 tot 14 zetels zou dan mogelijk zijn, als deze cijfers bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen nog zouden gelden. Duidelijk is te zien dat de VVD forse electorale concurrentie kan gaan krijgen van het CDA onder nieuw leiderschap. De electorale concurrentie tussen VVD, CDA, FVD en PVV zal de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer een bijzondere dynamiek geven. Terwijl bij de vorige twee Tweede Kamerverkiezingen de lijsttrekker van de VVD de duidelijke premier kandidaat was, zou op dat punt de eventuele nieuwe lijsttrekker van het CDA een reëel kandidaat kunnen worden. Van de weeromstuit zal dan een duidelijke kandidaat aan de linkerkant zich kunnen gaan manifesteren. De gehele dynamiek van het Nederlandse electorale landschap zou daarmee kunnen veranderen. Maar, besef wel, dat in ieder geval tot 2023 de huidige versplinterde Eerste Kamer, in deze samenstelling zal blijven bestaan.

Volgende week komt Maurice de Hond c.s. met een prognose voor de uitslag van de Nederlandse Europese Parlementsverkiezingen van 23 mei. Op 23 mei zal De Hond, in samenwerking met GeenStijl, een uitslagenavond verzorgen. Met behulp van een groot aantal vrijwilligers (inmiddels meer dan 1000) zullen de uitslagen van afzonderlijke stembureaus doorgegeven worden aan ons centrale uitslagencentrum. Volgens de Nederlandse wetgeving is dat toegestaan. (Gemeenten en de kiesraad mogen de door hen verzamelde uitslag niet bekend maken voor zondagavond). Hier kan men zich opgeven om mee te doen aan die uitslagenavond. bit.ly/telEP2019 Tot zover Peil.nl

Hans Brusselmans
Ik vind het SP-filmpje een meesterwerk. Je reinste machtsporno voor op salonsocialistische koffietafels in de grachtengordel! Uiteraard zijn de fans van Hans Brusselmans minder te spreken over de harde aanval op één van de belangrijkste coryfeeën in dat Europese Paleis, en klagen ze over een negatieve campagne. Sorry hoor...jullie zijn humorloze engnekken.
Het filmpje geeft perfect de inhalige, machtswellustige, streberige drammer die Timmermans is weer. Die vreselijke zelfingenomen man is honderd procent de verpersoonlijking van alles wat er mis is met de EU. Ik vraag me af wat de legitimiteit van Timmermans in deze Europese rol is, terwijl hij in Nederland bij een partij hoort die nauwelijks meer kiezers heeft. Decadent en megalomaan. Door NRC bezongen alsof De Verlosser zelve terug op aarde is gekomen. Hoe kan het toch dat zo veel journalisten zulke liklaven van de macht zijn geworden? We moeten echt van die EU af mensen...! Het is zo'n foute club machtswellustelingen bij mekaar, gewoon stuitend. Ook zo'n Verhofstadt, ik bedoel, dat kan toch gewoon niet erger ? Stem ze weg mensen, stem die parasieten in Godsnaam weg, terug naar de krochten waar ze vandaan komen.
SP
En nu loopt iedereen de SP af te fakkelen. Terwijl de SP altijd zonder schroom heeft verklaard juist vóór "Europa" te zijn. Maar dan een "Europa" van de burger, die niet uit zijn warme nest wordt weggerukt om voor Über te gaan werken, en die moet concurreren met Oost-Europeanen die hier meer kunnen verdienen dan in Polen, Hongarije, Bulgarije of Roemenië, terwijl die landen de nieuwe verschoppelingen uit Oekraïne binnen krijgen, die voor nóg minder willen (moeten) werken, sinds we ze "bevrijd" hebben.

Wie herinnert zich niet het geweldige SP-spotje ten tijde van Jan Marijnissen over de Europese Unie?

Wobke en de EU
Na de "Euro-presentaties" van Rutte en Hoekstra is het filmpje van de SP een verademing. Hoekstra heeft het over de defensie van Europa. En dat het zoveel goedkoper, en daardoor effectiever zou kunnen. Natuurlijk heeft de man alle gelijk van de wereld. Maar dan moet je geen "vliegende Fyra" aka JSF kopen, terwijl er Europese alternatieven voorhanden zijn die je bovendien onafhankelijk maken van andere grote spelers. En waar hij het heeft over betere grensbewaking vraag ik mij af hoe dat afwijkt van wat Orban in Hongarije al veel langer roept. Maar niet alleen geeft hij Orban geen credits omdat die, als partijgenoot binnen de EU notabene, zag aankomen wat Wir Schaffen Das niet zag, maar wil hij die in eigen land mateloos populaire Hongaar nu buiten de deur zetten.

Het argument voor die keuze gaat blijkbaar als volgt: Hongarije is een netto-ontvanger, en dan heb je maar te luisteren naar degenen die de rekeningen betalen binnen de EU. Ook als die de plank finaal misslaan, en jou opzadelen met tienduizenden 'nieuwe Hongaren' die de taal niet machtig zijn, en de economische problemen in je land nog groter maken, terwijl je het geld niet hebt om die mensen in te burgeren of een sociale uitkering en een dak boven hun hoofd te bieden. Gebruik je verstand, Hoekstra. Dat is zelfmoord. Al helemaal als de "Rijke Landen" de eerste keus krijgen uit het aanbod nieuwkomers, en wat ze niet kunnen plaatsen afschuiven naar de landen waar die mensen zelf ook helemaal niet naar toe willen.

Hoekstra doet een beroep op Duitsland om zich meer te laten gelden in "Europa". Maar Duitsland is met elke nieuwe schoffering door Washington aan het schuiven richting een eigen weg, meer in lijn met wat Orban en anderen in Europa, in Griekenland, Italië, Spanje en Frankrijk voor ogen staat als een waarlijk zelfstandig "Europa" dat niet (langer) de sloof is van de 'Warparty'. Niet dat de politieke top in die landen Orban als hun charismatische leider erkent, of dat ze op zullen houden hem zwart te maken bij elke gelegenheid, maar hun beleid zal, mede onder druk van de belangrijkste werkgevers in die landen, doorbuigen richting het vinden van wegen om aansluiting te krijgen bij China en Rusland, omdat Washington een volstrekt onbetrouwbare 'partner' is.

Nou is Hoekstra uiteraard primair een financiële man, en dat brengt bewondering met zich mee voor de huzarenstukjes van Wallstreet en The City, die complete markten manipuleren ten bate van hun eigen bottom line, maar dat verhaal loopt op zijn eind. Als je dat niet ziet, maak je fouten. En dat zijn het soort fouten die in geschiedenisboekjes breed worden uitgemeten, en uitvergroot, als je in beeld was als iemand die het gevaar had kunnen afwenden. Dat we in ons land geen visionairen met invloed hebben die het worst zal zijn hoe Soros en Bannon over hen denken, omdat ze begrijpen dat dat praatjesmakers zijn die de 'Vervlogen Orde' aan de beademing houden is spijtig. Hoekstra leek mij een schrander buitenbeentje met potentie, maar niet dus.

PVV
Geen miljarden naar Brussel. Soeverein trots Nederland. Eigen cultuur, stop islam. Geen export WW naar Polen. Grenzen dicht. Vrijheid van Meningsuiting. Geen Europese Superstaat .Nederland weer van ons! Dus Nexit. (Alternatief EEG! wat mij betreft)
Rechtvaardigheid, Vrijheid, Zorgzaamheid, Samenwerking. En herstel van de Soevereiniteit binnen een samenwerkingsverband dat landen niet verplicht om hun autonomie te begraven.

Een verademing om een politicus eens niet over Russische dreiging en de noodzaak voor meer geld naar dingen die 'BOEM!' zeggen te horen praten. Ook zéér aangenaam is het ontbreken van het Groene Orkest dat voor alle andere traditionele partijen de begeleiding verzorgt. Daarbij gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen dat als ik de keuze heb tussen meer betalen om een stel gloednieuwe centrales te slopen, vervolgens dure bruinkool-stroom uit het buitenland te kopen, en de eigenaren van die centrales de subsidie te geven die ze zouden krijgen voor het verbranden van 'houtsnippers' die ze dus niet meer verbranden, bij gelijktijdige subsidiëring van de Tesla van mijn buurman, of dat geld te geven aan extra handen aan het bed, een vast contract voor een nul-uren-slaaf, en een pensioen voor een nep-ZZP-er, ik liever zie dat mijn geld niet in 'Groene' rook opgaat. En ik wil ook niet dat we er nóg meer JSF's voor kopen, en in nóg meer landen rotzooi trappen.
Of dat het wordt besteed aan hotelvergoedingen voor politici die doen alsof ze ver weg wonen, terwijl ze in Brussel gewoon thuis in hun eigen bed liggen .

Wilde het hier bij laten voor vandaag. Moet nog op verjaardagsvisite. Bij onze [Guzzi]. Had een "Kroonjaar". Afgelopen maandag 6 mei. Full House. Jenny + Blokkeerfriezen. Nu beurt aan Trefpunt. Verjaardagslied gerepeteerd. Uit volle borst. Niet vlekkeloos. Niet toonvast. Niet om aan te horen. Maar met heel het hart..:Lieve [Guzzi] van HARTE GEFELICITEERD, en een fijn nieuw levensjaar gewenst. Proost Trouwe Makker...op het leven! PROOST !

En U Lieve Lezers, krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 12 mei 2019:
FvD 26(-1), VVD 24(+1), GroenLinks 16(-1), CDA 15(+1), D66 11, PVV 9, SP 8(-1), PvdD 8, CU 7, DENK 4, 50Plus 4, SGP 2, Overig 1
Laast bewerkt: 3 jaren 4 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 4 maanden geleden - 3 jaren 4 maanden geleden #54391 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 5 mei 2019


Peilingen
De verschuivingen van politieke voorkeur zijn deze week klein. Door een daling van de groep “weet niet op welke partij te stemmen” en een afname van het MSM-gedoe over de gebeurtenissen bij FVD, peilde Maurice de Hond FvD en VVD 1 zetel hoger en CDA en GroenLinks 1 zetel lager.
Amsterdam
De Hondse meting (pdf) over de reactie op de voorstellen van de gemeente Amsterdam over het weren van benzine- en dieselauto’s binnen de ring van Amsterdam vanaf 2030 geven twee veelzeggende tabellen over de Nederlandse electorale verhoudingen. Van de Amsterdammers is 56 procent positief over het plan en 34 procent negatief. Kiezers van GroenLinks, PvdA, D66 en PvdDieren zijn in grote mate positief. Kiezers van VVD, CDA, FVD, PVV en 50PLUS in grote mate negatief. Het soort verschil dat we ook zien bij andere vragen die te maken hebben met klimaat en milieu.
Kiezers van buiten Amsterdam woonachtig reageren volledig anders. Namelijk voor 27 procent positief en 57 procent negatief op het plan. Dat verschil komt met name door het complete verschil in samenstelling van het electoraat in Amsterdam en buiten Amsterdam. De vier eerstgenoemde partijen scoorden bij PS2019 in Amsterdam namelijk 57 procent en de laatstgenoemde vijf partijen 27 procent. Maar in de rest van Nederland zijn die scores volledig andersom: 31 procent : 50 procent!

Wat heeft Maurice de Hond nog meer te melden? Een analyse waar we van schrikken. En geeft direct een hele goede reden om wél te gaan stemmen. Er bestaat namelijk een grote kans op een linkse overwinning voor de volvette, geïnstutionaliseerde maniakale leugenproducent en antidemocraat Frans Timmermans van de PvdA. En dat de PvdA bijna dubbel zo hoog kan scoren dan tijdens de afgelopen verkiezingen. Simpelweg omdat ze een bekende sociaal-democraat op hun lijst hebben staan. 21% van de ondervraagden geeft de PvdA een "kans op een stem". Daarna volgt direct FvD met eveneens 21% en daarna VVD en GroenLinks. Dit zijn ook de sterkste kanshebbers, schrijft De Hond. Ik vraag me af of we dat nou zo'n aanlokkelijk vooruitzicht moeten vinden.
Van de lagere rangorde zijn PVV, CDA, D66 en Partij voor de Dieren. Deze partijen verliezen allen een beetje, uitgezonderd de PvdD. Vooral PVV, CDA en D66 verliezen flink in vergelijking met 2014 ! Bijzonder is dat toch! De PvdA staat er in de landelijke peilingen niet goed voor. Maar op Europees niveau, dankzij de bekendheid van Timmermans, wel.
De analist stelt: “Door die lage opkomst wordt normaliter de uitslag van deze verkiezingen sterk bepaald door de mate waarin de partijen hun eigen kiezers kunnen laten opkomen.”
U kunt deze verontrustende berichten nalezen op Peil. nl

Dringende oproep
Aan onze PVV'ers. Aan onze "Brothers in Arms" Ga stemmen! Doe je plicht! STEM ZE WEG, de verraders, de oplichters en fraudeurs, de vernietigers van volk en vaderland, de vernielers van de toekomst van uw kinderen en kleinkinderen.

Amsterdam
Het gaat om de luchtkwaliteit in de stad, zei PvdA-wethouder Sharon Dijksma...en verbood per 2030 alle benzine en/of diesel auto's in Amsterdam. Zal lekker opschieten. Bovendien goed geïnformeerd. De vervuiling is hoofdzakelijk een fijnstofvervuiling en die is niet op te lossen, want 90 procent van de fijnstof van auto's komt niet uit de uitlaat, maar van de banden. En dikke pech voor Sharon Dijksma, want elektrische auto's zijn zwaarder dan benzine auto's. Elektrische voertuigen verergeren het probleem omdat ze zwaarder zijn en dus meer bandenslijtage veroorzaken. www.amt.nl/techniek/artikel/2018/08/komt...n-de-banden-10159763 ?

Verkiezingen Europees parlement
Geweldig fijn hè, die Europese Unie! Leeggeplukte pensioenpotten, onbetaalbare zorgkosten, duurder en bovendien slechter onderwijs, geen toegang tot de woningmarkt wegens afname aantal betaalbare huurwoningen, terwijl koopwoningen door het rentebeleid van de ECB onbetaalbaar zijn geworden, flexwerkers en nul-uren-contracten in bullshitbanen. Dat is wat je te wachten staat in de Europese Unie. Brussel heeft het bijna voor mekaar.

Maar er staat ons nog meer "fraais" te wachten. Een heuse Europese dictatuur! U moet weten dat de voorzitter van de Europese Commissie, de immer zwaar benevelde Jean-Claude Juncker, tijdens een bezoek aan Polen een tipje van de sluier heeft opgelicht over wat wij te verwachten hebben van de Europese Unie..en da's niet misselijk !

Geen topjob
Op de eerste plaats moeten EU-sceptici niet denken ooit in aanmerking te komen voor een topfunctie in Brussel, want Juncker heeft hoogstpersoonlijk maatregelen getroffen om dergelijke benoemingen te blokkeren, ongeacht de verkiezingsuitslag in mei. In een interview met de Poolse media heeft de niet-verkozen leider van de Europese Commissie verklaard dat de snel groeiende nationalistische partijen in Europa geen enkele invloed zullen krijgen als commissarissen. Degenen die " dwaas nationalisme promoten bij deze verkiezingen, zullen er de prijs voor moeten betalen", dreigde Juncker in het interview, want hij is degene die beslist als voorzitter en dus de persoon die de kandidaten goedkeurt en hen taken toewijst.
Om vervolgens te onthullen: "Niemand weet dit, maar de laatste keer heb ik zes kandidaturen verworpen die mij door nationalistische regeringen voor commissiefuncties zijn voorgedragen"


En Polen kan EU-kritisch zijn tot ze paars ziet, maar "Polen zal de EU niet verlaten". In het interview met Rzeczpospolita verklaarde Juncker dat het land, ongeacht de uitslag van de Poolse EU-verkiezingen, de EU niet zal verlaten. Dat komt omdat Polen de economische voordelen en financiële voordelen van de miljarden subsidies van het lidmaatschap geniet.

Je moet maar durven! Uit eigen land weg gepromoot na als premier in Luxemburg in opspraak te zijn gekomen over belastingontduiking van bedrijven dat onder zijn bewind is begonnen...hij was toen minister van Financiën en verantwoordelijk voor wetgeving dienaangaande. Iets wat wellicht niet zoveel mensen weten is dat Juncker hoofd was van het "Stay-Behind-Netwerk-Gladio in Luxemburg.
Luxemburg wilde hem kwijt en de EU werd een mooie afsluiting voor zijn carrière. Een man die als premier van Luxemburg over 350.000 inwoners de baas mocht spelen, werd zo de baas over 500.000.000 inwoners van de Europese Unie. Dit is niet vragen om moeilijkheden, dit is schreeuwen om problemen.

Rampspoed
En er blijft ons niets bespaart, want een tweede soortgelijke dictator staat klaar: Timmerfrans! Die op het gebied van Buitenlandse Zaken zaken op zijn palmares heeft staan die het daglicht niet kunnen verdragen, Waaronder de begeleiding van de regime-change in Oekraïne door de VS. Deze man is door- en door rotslecht, er kleeft het bloed aan zijn handen van de bijna 300 onschuldige passagiers en bemanningsleden van de MH-17. Timmermans was van A tot Z op de hoogte van wat er stond te gebeuren. Timmermans is een verrader van alles waar een fatsoenlijk mens waarde aan hecht.
Timmermans is ervan overtuigd dat hij voor de job geboren is. God behoede ons.

Tijdens de komende verkiezingen voor het Europees parlement zullen weer weinig mensen gebruik maken van hun stemrecht. En da's niet zo gek, gezien de barre staat waarin de Europese democratie zich bevindt. Heb u net een onthullend kijkje in de Brusselse democratische keuken gegeven. Naar de stembus dus. Doen ! Het wordt tijd dat de Europese Unie haar plaats gewezen wordt. Eurosceptici hebben gelijk als zij zeggen dat de Europese Commissie een groot bureaucratisch monster is dat weinig tot geen democratie kent. Zo heeft bijvoorbeeld het Europees parlement geen initiatiefrecht. Alleen de Europese Commissie mag wetsvoorstellen doen. Hoezo... democratisch tekort.

Het Europees Parlement is het enige instituut dat volledig gekozen is door de burger en daarom zou het ook aanspraak mogen maken op de rol als wetgevende macht. Een Europees Parlement met initiatiefrecht geeft Nederlandse Europarlementariërs de mogelijkheid om het verbod op pulsvissen aan banden te leggen, of een alternatief te vinden voor de nieuwe copyrightwetgeving. Ook het Verdrag van Lissabon (Europese Grondwet) dient teruggedraaid en herzien te worden. Hoorde gisteren op de Oostenrijkse tv zender ZIB dat kanselier Sebastian Kurz dat aan de orde wil stellen.

Flex en ZZP
En natúúrlijk zijn Flex en ZZP, het vrije verkeer van personen en arbeid, niet ingevoerd om de Europese burgers Europese vrijheid te geven, maar om in delen van Europa op loonkosten te kunnen bezuinigen. Met een leger aan goed betaalde lobbyisten in Brussel en in de lidstaten maken multinationals de dienst uit. Zie hoe BASF en Bayer er in geslaagd zijn de EU richtlijn die insecten moet beschermen onderuit te halen.

Macronië
Wat er aan de hand is in Europa, de echte problemen, komen aan de oppervlakte in landen als Frankrijk, de tweede economie van de EU. Daar wordt de strijd aangegaan door en met de arbeidersklasse en de sterk verarmde middenklasse die door Macron en de rijke elite wordt aangevallen. In een test hoever ze kunnen gaan het volk te knechten, en waarvan de resultaten vervolgens op de andere EU-staten zullen worden toegepast. Ergens in 2011 geschreven dat Griekenland de proeftuin was voor hoe het in heel Europa zou moeten worden. Toen de Eurogroep, nergens geïnstitutionaliseerd, geen mandaat dus, de schrandere Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis, verbood de onderhandelingen over de Griekse schulden nog bij te wonen, kon Griekenland met succes worden gekneveld door de Europese Unie, (trojka) het IMF en haar banken. Dit zijn de gevolgen die landen wachten die zich wagen te verzetten.

Het 'Europese ideaal' met haar Brusselse waterhoofd aan emolumenten (de parlementariërs ontvangen 8000 euro per maand buiten dagvergoeding en onkosten, pensioenen rijzen de pan uit) moet worden gelegitimeerd door verkiezingen. Daarom is het van het grootst mogelijke belang dat u uw stem uitbrengt op een Eurosceptische partij. Ook al komen Eurosceptici niet in aanmerking voor een topjob, het kan er wel voor zorgen dat de benoeming van bijvoorbeeld een figuur als Timmermans niet doorgaat....Nou, is dat een heerlijk vooruitzicht of niet?

Natuurlijk was het animo voor de Europese verkiezingen nooit groot. Zelfs in ons meest dociele en Anglo-Amerikaanse land ter wereld, waar ze graag hun taal inruilen voor steenkolenengels. Omdat het Europa project nooit voorgelegd is aan de kiezer, blijft het probleem bestaan dat die kiezer een moment wakker wordt en zich realiseert waar hij ingetuind is. Met open ogen ingelopen in een fuik. Gelukkig voor de macht werd het Referendum afgeschaft door Den Haag na een paar misrekeningen. Notabene door 'Referendum partij D66.

Niet voor niets is het Referendum op initiatief van burgers een van de eisen van de #Gele Vestjes in Frankrijk. Het zou een mogelijkheid bieden aan de bevolking om het door het kapitaal geregeerde staatsapparaat te corrigeren.

Kom, we gaan wat lekkers drinken...schenk vast maar in, geef ik u intussen de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 5 mei 2019:

FvD 27(+1), VVD 23(+1), GroenLinks 17(-1), CDA 14(-1), PvdA 14, D66 11, PVV 9, SP 9, PvdD 8, ChristenUnie 7, DENK 4, 50+ 4, SGP 2, Overige 1
Laast bewerkt: 3 jaren 4 maanden geleden door katertje. Reden: typo
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 5 maanden geleden - 3 jaren 5 maanden geleden #54352 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 28 april 2019

Peilingen
Na de ophef over de clash tussen Henk Otten en Thierry Baudet, zien we vandaag de uitslag: FvD staat vandaag 2 zetels lager dan vorige week. 1 zetel is "teruggegaan" naar de PVV. 1 andere zetel is verloren, doordat er onder FVD-kiezers van 20 maart jl. een beperkte toename zichtbaar is van degenen die zeggen nu niet te weten welke partij te stemmen. Deze daling van 2 zetels is dus duidelijk minder dan je verwacht zou hebben bij het volgen van veel media in de afgelopen week over de perikelen bij FVD.

Men leek daar -impliciet of expliciet- van uit te gaan, dat nogal wat kiezers van FVD zouden afhaken door deze openlijk uitgevochten strijd in de top van die partij. Het overgrote deel van de kiezers van FVD staat achter Baudet, zoals verderop uit het onderzoek van De Hond zal blijken. Uit de reactie van de FVD-kiezers op de zeven stellingen is goed te zien, dat zij voor het overgrote deel achter Baudet staan bij de clash met Henk Otten.

Daarnaast is vast te stellen, dat kiezers, die nu of in het recente verleden FVD of PVV hebben gestemd, weinig genegen zijn om "terug te gaan" naar VVD of CDA. Tweespalt binnen FVD betekent nog niet dat ze daarom positiever gaan denken over Rutte! Maar ze maken ook minder gebruik van media, waar de perikelen binnen FVD breed werden uitgemeten. En als ze dat wel doen dan hechten ze weinig waarde aan de gegeven kwalificaties over die strijd.
Ook de conclusie, die Maurice de Hond kort na 20 maart trok, over de zwakke electorale positie van de VVD, zien we vandaag terug. Deze partij loopt sterk het risico in een soort sandwich te komen tussen FVD en CDA. Er is vandaag absoluut geen beweging van FVD terug in de richting van de VVD.
Mocht bij het CDA inderdaad een leiderschapswisseling komen, dan zal de electorale concurrentie van die partij voor de VVD toenemen. Meerdere ministers van het CDA scoren qua vertrouwen op ditmoment duidelijk hoger dan welke VVD-minister dan ook, inclusief Rutte.
Bij de PvdA ziet De Hond juist een afname van kiezers die aangeven niet te weten op welke partij te stemmen, en wat winst op GroenLinks en SP. Daarom 1 zetel erbij.

In zijn weekpeiling gaat De Hond zelden in op peilingen van andere bureaus, maar in het licht van deze beschrijving van de problematische electorale positie van VVD t.o.v. het CDA moet hij dat nu wel doen. I&O meldde in haar peiling van vrijdag jl. dat t.o.v. een maand eerder de VVD gestegen was naar 17% en het CDA gedaald is naar 8%. (En de VVD daarmee groter zou blijven dan FVD). Besef dat bij de verkiezingen van 20 maart, het verschil tussen VVD en CDA slechts 3% was! Het is ronduit onmogelijk dat in de afgelopen maand het gat tussen VVD en CDA duidelijk is toegenomen, zoals I&O vrijdag jl. rapporteerde.
De analyse van Maurice de Hond, alsmede de zeven stellingen m.b.t. Forum voor Democratie, leest u op Peil.nl

FvD
De perikelen bij Forum voor Democratie houden mij eerlijk gezegd niet écht bezig. En gezien we wederom voor verkiezingen staan, deze keer de verkiezingen voor het Europees parlement, had ik niet anders verwacht dan dat de MSM wel weer met gedonder op de proppen zou komen, zoals ook de PVV er dan steeds aan moet geloven. Uitgelokt en opgeklopt of niet. Het is typisch Haagse Politiek. Waarmee niet gezegd is dat het volkomen onbelangrijk is dat de tweede man van Forum voor Democratie in ongenade is gevallen. Het begon met gerommel rondom een interview met Otten ( want over hem hebben we het), waarin hij de indruk wekte op zoek te zijn naar een discussie over de koers van de jonge partij, die bij de Statenverkiezingen op slag de grootste werd. Maar ik dacht dat zo'n gedachtenwisseling binnen de partij gevoerd moest worden en niet in een activistenblaadje als NRC. Goed fout dus. Vervolgens blijkt er al langer iets te spelen in de sfeer van zelfverrijking. Otten zou zichzelf ruim € 30.000 hebben betaald uit de partijkas. En dat is nu geëscaleerd...

En waar die andere FvD-coryfee Mr. Hiddema zijn best doet om de brand te blussen, zie ik nog niet dat het vanzelf overwaait. Ook al omdat veel teveel mensen er baat bij hebben als het in de politiek niet over de inhoud gaat. En in de aanloop naar de Europese verkiezingen is dit een cadeautje voor de gevestigde partijen. De rest kan nu freewheelend richting verkiezingen op een agenda die met "Europa" weinig tot niks te maken heeft. En dat is tenenkrommend. Ik had ze graag spitsroeden zien lopen, en uit willen zien leggen waarom hun partij vóór "Europa" is. Nu kunnen ze besmuikt verwijzen naar de rotzooi in het Verenigde Koninkrijk, en bij "partijen als Forum". Pfff... alsof kritiek op "Europa" zoals zij het hebben ingekleed per definitie betekent dat chaos je lot is.
Het begin is er. Het eerste stukje van het "boreale fort" (ergens gelezen!) is er met geweld afgeramd door de linkse barbaren. Het is nog maar het begin. Niet aflatend zullen de ratten de komende jaren koortsig op zoek zijn naar het kleinste kiertje om binnen te komen... en alles te verwoesten. De media zal FvD geen seconde rust gunnen en proberen ze continu in de verdediging te drukken. Zo sloop je imago. Wie zich continu verdedigen moet is geen winnaar en kiezers stemmen nu eenmaal op winnaars.

CDA
Buma had het niet. Heeft het nooit gehad! Bij zijn aantreden als CDA-leider in 2012 had de partij nog 24 zetels, bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017 nog 19 en nu in de peilingen 15 zetels. Helaas kan het CDA daar nu de PVV niet meer de schuld van geven. In 2010 hebben we het CDA pas goed leren kennen. In 2010 mocht de PVV “gedogen” van de arrogante partijkartelleden CDA en VVD. In 2011 bleek dat het CDA zich niet aan de afspraken hield, die in het gedoogakkoord waren vastgelegd. ( Verlaging budget Ontwikkelingshulp) In 2012 zei de PVV: jullie houden je niet aan de afspraken, wij stoppen er mee. En toen kraaide de haan drie keer en zeiden de leugenaars Maxim Verhagen en Mark Rutte dat de PVV de wegloper was. Dus, als ik FvD was zou ik, gelet op vorenstaande ervaring van de PVV, maar goed oppassen met samenwerken met het partijkartel of leden daarvan.

Over partijkartel en baantjescarrousel gesproken...je ziet het stempel ervan in volle glorie verschijnen op het voorhoofd van CDA-partijleider Sybrand Buma En ook de holle verkiezingsretoriek heeft niet meer hetzelfde effect als dat het ooit had. Het partijkartel, zorgzaam als immer, heeft al een baantje klaarstaan om de man uitgeleide te doen: burgemeester van Leeuwarden ! Net als zijn vader en grootvader, burgemeester van Frieslands hoofdstad. Wopke Hoekstra lijkt de gedoodverfde opvolger van Buma te worden en is misschien inderdaad wel de beste optie. Het is vooral de vraag of de machtswisseling bij het CDA zonder kleerscheuren gaat verlopen. Ook vicepremier Hugo de Jonge en staatssecretaris Mona Keijzer gelden als potentiële kandidaten, maar er zijn vooral inhoudelijke risico’s. Het CDA dreigt echter ook flink in de kuiten gebeten te worden door het klimaatbeleid. Een deel van het CDA vreest een klimaatrevolte als Nederland te veel voorop gaat lopen, een andere groep pleit juist voor meer‘rentmeesterschap en een offensief klimaatbeleid. Ook bij thema’s als asiel en Europa kan een strijd om het leiderschap nieuwe scheuren binnen de partij aan de oppervlakte brengen.. Oppassen geblazen...

PvdA
Bij de PvdA is Asscher met het grote lonken begonnen. Naar....Klaver ! Hij wil namelijk, op weg naar de volgende Tweede Kamerverkiezingen en daarna, intensief samenwerken met GroenLinks en de SP. ( Het kan verkeren, Asscher wees in 2017 het door tv geregistreerde aanbod van Klaver namelijk nog af) Dat zou zelfs kunnen leiden tot een gezamenlijke lijst, zegt hij in "Betrouwbare Bronnen" “...Je kunt veel krachtiger zijn als je heel veel idealisten verenigt. Als we met GroenLinks en SP aan kunnen geven: we doen het samen uit, samen thuis na de verkiezingen, dan zou dat een waanzinnig krachtig signaal zijn" Hij wijst er op dat GroenLinks, SP en PvdA al samen tegenbegrotingen maken en bij belangrijke debatten hun tactiek afspreken. Asscher zelf wil bij de volgende verkiezingen en ook in de periode daarna zijn partij aanvoeren: “Ik heb daar heel veel zin in. Na de nederlaag merkte ik dat ik nieuwe energie vond in de Tweede Kamer. Bij de Statenverkiezingen stemden negen keer zoveel jongeren op ons als bij de Kamerverkiezingen. Er is weer iets aan het gebeuren. Nieuwe energie, vrolijkheid.”

“Het is fascinerend om VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff nu te horen. We hebben de VVD twee jaar lang de afschaffing van de dividendbelasting en de verlaging van de winstbelasting horen verdedigen als essentieel voor de Nederlandse samenleving. En opeens is het of Dijkhoff mijn spreektekst heeft gevonden als hij zegt dat de multinationals meer belasting moeten betalen en zich verantwoordelijker moeten voelen voor de samenleving.

Er is iets heel interessants aan de gang. Er groeit zoals we gewend zijn weer iets heel moois tussen de PvdA en de VVD. Voor ná de verkiezingen. Hoe vaak hebben we dit soort verhalen al niet gehoord? En wie gelooft ze nog? Dat soort teksten hebben we al zo vaak gehoord als het weer eens wat slechter ging met de PvdA. Totdat ze de kans krijgen om ergens “verantwoordelijkheid te nemen”, want dan valt het landsbelang altijd samen met het eigenbelang. Qua onbetrouwbaarheid kan Asscher zich meten met elke VVD-er !

"Iedereen is wel klaar met dat neoliberale verhaal.” Da's nou interessant, want ik zie niet één mainstream partij die klaar is met “neoliberale verhaal”. Integendeel, ik zie alleen maar partijen in de rij staan die dat beleid graag ten uitvoer willen brengen. Op rechts én links. Maar we weten: PvdA is de kampioen van valse feiten!
En dan nog dit...PvdA links? Nou, dan sinds Asscher zijn zetels ziet verdwijnen zeker. Want de PvdA is zo neoliberaal als de pest. Bewijst ze keer op keer. Asscher is een opportunist, een mooiprater, een luchtfietser, die lekker wethouder moet worden ergens op de Waddeneilanden...Rottummerplaat ofzo.
Nog niet zo lang geleden werkte Asscher nauw samen met Rutte; en nu dus Klaver ? Volgende week wil hij zeker met de SGP en de week erna met …de Partij van de Afwisseling

Omgekeerde wereld
„Na de aanslag in Christchurch moesten we allemaal meemarcheren uit solidariteit met moslims. En rondom Sri Lanka weten de media het nieuws zo te manipuleren dat ook nu weer moslims het slachtoffer zijn, want die moeten blijkbaar vrezen voor wraakacties.” Wat zit er bij de MSM in vredesnaam in het drinkwater?

Brexit
Dat de Brexit-party van Nigel Farage de peilingen in het UK leidt is geen verrassing na het gestuntel van de Britse regerende klasse de afgelopen 3 jaar.Het verraad van May is immens en schaamteloos. De omvang van de klap zou wel eens enorm kunnen zijn. Dat de Britse bevolking kots- en kotsmisselijk geworden is van haar eigen regering zal niemand verbazen die zich een beetje op de hoogte hield. Waar zijn May en de EU op uit? Op een No Brexit! We kennen toch de strategie van de Europese Unie: rekken en mediastilte. Zaken laten doodbloeden. Doen ze toch met alles. Financiële crisis en Griekenland. Verdrag van Lissabon en Ierland. Rings a bell? Dus de Brexit wordt gewoon steeds weer een half jaar opgeschoven. Net zo lang tot niemand meer weet wat Brexit is. May saboteert Brexit net zo lang tot dat die - juridisch - niet meer mogelijk is. Probeert ze. Heeft ze buiten Nigel Farage gerekend. HA!

Verkiezingen EU parlement
Zouden we feitelijk moeten boycotten. Het EU-parlement is een complete farce. Het is geen representante van Europese waarden. Kritiek wordt niet geaccepteerd. Andere opvattingen/inzichten ook niet. De Europese Unie is geen democratische instelling. Wordt geregeerd door niet-verkozen gevaarlijke radicalen. De Europese Unie is geen legitieme organisatie. Het Europees parlement geen echt parlement dat het volk vertegenwoordigt. Het is een orgaan dat soms een advies mag uitbrengen. Het heeft geen wetgevende macht. Heeft geen invloed op de uitvoerende macht. Het is een heel dure etalage, window dressing dus. Met een immens groot budget voor het maken en verspreiden van nepnieuws.

De Europese Commissie is een geselecteerde ongekozen groep van individuen die niet de steun van parlementariërs of het volk in hun land van herkomst nodig hebben. Het klopt dat de Europese Raad bestaat uit gekozen leden, één uit elk land binnen de EU. Maar er zijn twee problemen. Het eerste is dat deze raadsleden gehouden zijn door hun ambtseed, t.w. het algemene belang van de EU als geheel te vertegenwoordigen in plaats van hun thuisland. Het tweede is dat de EU een afzonderlijke entiteit is die de steun van de volkeren niet nodig heeft.

De EU regeert over de volkeren zonder hun toestemming. De wil van het volk negeren, is geen democratie . Bovendien, moet elk raadslid zijn loyaliteit uitspreken aan een organisatie die de democratie ondermijnt. Door deze constructie kan de EU de wil van het Europese volk niet vertegenwoordigen, omdat het construct tegen de wil van het volk ingaat. Bijgevolg vertegenwoordigt de EU geen Europese waarden en accepteert het ook geen tegenspraak.

Leedvermaak
Stelt u zich eens voor dat het Verenigd Koninkrijk noodgedwongen aan de EP-verkiezingen mee moet doen. In 2014 won UKIP de EU-verkiezingen. Nu al kan de EU het zich niet veroorloven een leger van zo'n 50 Brexiteers te hebben die de EU op haar handel en wandel kritiseren. In een alliantie met Matteo Salvini's groeiende "League of Leagues" wordt deze groep alleen nog maar groter. Als Farage's partij de overwinning herhaalt, wat zeer waarschijnlijk is, dan heeft het totaal in het Eurosceptische blok in het nieuwe Europees parlement een meerderheid als ze in juli a.s. weer bijeenkomen. Dus partijen zoals Lega in Italië, Rassemblement National in Frankrijk, AfD in Duitsland, en de Brexit-partij in het Verenigd Koninkrijk kunnen hun peilingen aanzienlijk overtreffen. En dit zou de euro sceptische alliantie kunnen brengen tot een aantal dat groot genoeg is om een coalitie te voorkomen die bestaat uit de oude garde. Op dat moment zou alles voor de EU kunnen veranderen.

Dromen mag....toch?

Rest mij nog u de volledige uitslag te geven van de peiling van Maurice de Hond van zondag 28 april 2019
FvD 26(-2), VVD 22, GroenLinks 18, CDA 15, PvdA 14(+1), D66 11, PVV 9(+1), SP 9, PvdD 8, ChristenUnie 7, DENK 4, 50Plus 4, SGP2, Overig 1
Laast bewerkt: 3 jaren 5 maanden geleden door katertje. Reden: typo
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 5 maanden geleden - 3 jaren 5 maanden geleden #54333 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 21 april 2019

Peilingen
Maurice de Hond meldt dat er geen verschuivingen zijn in de politieke stand van het land deze week. Wel heeft de opiniepeiler een analyse gemaakt met kansen, bedreigingen en zorgen over de financiële toekomst. In dit Paasweekend komt De Hond met een heel speciale uitvoering van onze Peiling. In samenwerking met Dennis Brouwer, gespecialiseerd in analyses op electorale data, zijn er bijzondere 3D-grafieken gemaakt van een groot aantal kenmerken in relatie tot de politieke voorkeur van dit moment vanuit Peil.nl. Zij geven samen een prima beeld van factoren die van groot belang zijn voor de uiteindelijke stemkeuzes. Die grafieken zijn grotendeels gebaseerd op onze metingen op 20 maart jl. We denken dat die niet zal verschillen van hetgeen we gemeten zouden hebben als die meting vandaag had plaatsgevonden, aldus De Hond.
Gemeten variabelen, afgezet tegen uiterst belangrijke kenmerken in relatie tot de politieke voorkeur....u kunt het allemaal lezen op Peil.nl

"Russiagate"
Waarover zullen we deze week eens een boom gaan opzetten? Stof genoeg. In de regel is juist dat het probleem. Heel veel zaken om te bespreken.
Ikzelf vind het "Mueller-rapport" wel interessant. Op puur juridische gronden bleek het niet mogelijk het volledige rapport vrij te geven. Dus willen de Democraten doorgaan. Verslaafd als ze zijn, weten ze met hun leven zonder "ze Russians did it" geen raad en willen een doorstart van "Russiagate".
Maar als de voortekenen niet bedriegen, dan kon anticlimax wel eens een enorme understatement zijn voor degenen die nog steeds goede hoop hebben dat Trump tussen de wielen komt. No Collusion ! Bij de Republikeinen is de grootste druk van de ketel. Niet dat ze daar nu de Russen snikkend in de armen vallen...dat gaat in geen duizend jaar gebeuren. Maar wat je aan kunt zien komen is dat ze zullen proberen Hillary en de Democratische Partij in beeld te brengen als samenzweerders. En dan ziet het er voor Obama niet goed uit. Herinnert u zich nog dat de Russische advocate die in de Trump Tower een ontmoeting had met leden van het Team Trump ( over Magnitsky Act als ik me niet vergis), vooraf en na die ontmoeting contact had met Glenn Simpsom, de oprichter van Fusion GPS, die voor Hillary werkte ? Mueller is daar aan voorbij gegaan, omdat zijn opdracht beperkt was tot contacten tussen "verdachte Russen" en de entourage van Trump. Maar dat balletje kon nu weleens snoeihard terugkomen !
Waarbij Obama onder de bus dreigt te belanden....!
In het Mueller rapport staat letterlijk te lezen dat de - veronderstelde - inmenging van de Russen in de Amerikaanse democratie al in 2014 begon..twee jaar voor de verkiezingen! De regering Obama wist dat dit gaande was, maar deed er niets tegen. In 2016 gaf Obama's Nationale Veiligheids Adviseur Susan Rice haar staf de opdracht om zich "terug te trekken" en "ermee te kappen", toen zij plannen opstelden om "terug te slaan tegen de Russen". De vraag rijst waarom Obama zo soft was tegen Rusland. Uitsluitend vanwege de Iran-deal waarin Obama Poetin wilde betrekken zoals CNN-columnist Scott Jennings in Zerohedge schrijft?
Mijn idee is dat die in 2014 veronderstelde inmenging een smoesje was. Dat zou dan die "beruchte" hack van de AIVD geweest moeten zijn via de webcam, weet u nog. Dat verhaal van Oma Ank die om een boodschap was gestuurd, was zo ongeloofwaardig, dat ze gesteund en gechapperonneerd moest worden door een pief van de Britse MI6 (onthou: een geheime dienst bericht nooit over haar inlichtingenwerk) De Dems stonden in hun voornemen om Trump voor de bus te gooien, vooralsnog met lege handen en waren wanhopig op zoek naar een "stok om de hond" te slaan. Nederland... zo serviel!

Fouten Obama verhullen?
Zou het Trump-Rusland samenzwerings verhaal bedacht zijn om de fouten van de regering Obama/Clinton/Kerry te verhullen? Kijk, als je een soort van globalistisch vreemdelingenlegioen van koppensnellers op de been brengt en financiert, hen geen strobreed in de weg legt bij het stichten van een Islamitisch Staat, waar onvoorstelbare gruwelijkheden werden begaan,terwijl je al een Armageddon gemaakt had van Libië, en een puinzooi in Syrië, die Poetinvoortvarend en efficiënt begon op te ruimen...en dat die zogenaamd de kostbare Amerikaanse democratie probeerde te "hacken", ja, dan zou ik als Messias ook proberen iemand anders de schuld te geven. Dat die "gezalfde" er statistisch inderdaad een enorme puinzooi van heeft gemaakt, zowel nationaal als internationaal, en zo’n 1 miljoen doden op zijn geweten heeft, doet daarbij klaarblijkelijk nog steeds niet ter zake.

Voorbode
Naar mijn mening is, afgaand op de wijze waarop "Warparty" (bestaande uit Democraten én Republikeinen) zich tegoed doet aan Trump, een voorbode voor de wijze waarop men ook elders "anti-kandidaten" zal trachten de pas af te snijden. Ongehoorzame kiezers die de buik vol hebben van het hele oorlogszuchtige zootje, en een anti-kandidaat kiezen, dienen te worden gestraft. Dat is waar Russiagate over gaat. Nadat volkomen helder werd geconstateerd dat er van een "Collusion" (samenzwering) tussen Trump, zijn team, en de Russen, geen sprake was, dendert het hele circus gewoon door op de ingeslagen weg. Bergen ‘Nep-nieuws’ worden uit de mouw geschud ten bate van deze epische strijd.

Oekraïne
Slechts een enkele zielige "Atlantische" ziel, blogger of commentator, dacht dat de verkiezingen in Oekraïne super-spannend zouden worden. Maar als een kandidaat wint met 73 procent van de stemmen, zie ik niet hoe iemand die zich een beetje heeft verdiept in de ontwikkelingen in dat land dat over het hoofd kan zien.
Stemmen op een anti-kandidaat, ooit proteststem genoemd, en beschouwd als een fenomeen waar de gevestigde politiek niet aan voorbij kon gaan, is met de verkiezing van Trump volwassen geworden. Liever een clown, dan wéér zo’n "Warparty"-kandidaat. Zo moeten ook de Oekraïeners gedacht hebben toen zij zondag met een overweldigende meerderheid kozen voor komiek/acteur Zelensky om de door het westen aan de macht geholpen oligarchen, die vervolgens het land in het verderf hebben gestort, zijn hielen te laten zien.

Wat een hoofdpijn dossier voor Washington. Een nederlaag voor Deep State en de NAVO, ook al zegt David Jan Godfroid dat Zelensky een pion van oligarch Kolomoisky zou zijn.

Gezien de enorme investeringen van het westen in Poroshenko, is zijn nederlaag tevens de nederlaag van Merkel tot Macron en van Rutte tot May. Wat gaat Zelensky doen met Oost-Oekraïne? ik denk dat die vraag minder te maken heeft met wat Zelensky zou willen bereiken, dan wel met de vraag hoeveel armslag de Verenigde Staten en door door Washington geselecteerde olichargen en milities hem geven. Er kan geen twijfel over bestaan dat de extreem rechtse fracties die achter de schermen de dienst uitmaken in Kiev, met de gewapende fascisten die onder Poro in het leger zijn opgenomen, en die branden van verlangen om buurland Rusland aan te vallen, Zelensky het licht in zijn ogen niet gunnen.

Ik maak me sterk dat velen van de "demonstranten" die op het Maidan het vuurtje aanwakkerden tegen Janoekovitch en door Fuktoria Nuland werden misbruikt voor een staatsgreep, toen al begrepen dat de worst van een EU-lidmaatschap flauwekul was. Dat de rollen omgekeerd waren. Dat het de taak van het gemilitariseerde Oekraïne zou worden om de EU achter zich aan te slepen naar een oorlog met Rusland.

Poroshenko heeft zijn nederlaag toegegeven. Met een waarschuwing. Hij blijft in de politiek, het klonk zowaar dreigend, en dat wat hij "met zijn fantastische team" in 5 jaar heeft gerealiseerd beschermd moet worden. Hij deed een beroep op het leger. Laat de EU en de Oekraïners hem en het leger goed in de gaten houden.

De uitlatingen van Zelensky over de oorlog lijken er op te duiden dat hij best bereid zou zijn om de Minsk-akkoorden uit te voeren, waar Poro en en Washington alles in het werk stellen om dat verdrag te saboteren...het zou uitdraaien op een hereniging met de "Donbass". We zullen zien. Hij heeft zijn feestende aanhang verzekerd dat hij ze niet zal teleurstellen. Pas als de kanonnen zwijgen in Oost-Oekraïne zullen we weten of de oorlog van Deep State en de Navo wordt voortgezet of gestaakt.

Als die hem vervolgens de ‘Trump-behandeling’ geven, en hem een gewillige "Openbaar Aanklager" op zijn dak sturen om hem lukraak te beschuldigen van "Collusion" met de "Eeuwige Jood" "Eeuwige Rus", is de uitkomst minder voorspelbaar dan in de Verenigde Staten. Dan doel ik op de Neo-Nazistische groepen die via Maidan, aangestuurd door Washington, de macht veroverden, wel eens niet op de uitslag van zo’n "Onderzoek" zouden willen wachten. Doof en blind heeft men zich in dit grote en tragische bufferland naar de rand van de afgrond laten schuiven. Een staaltje populisme waar we hier nog een puntje aan kunnen zuigen. Tekenend voor het knoeiwerk van Poroshenko en Timoshenko.
Ach, als een chocoladeboer kan doen alsof hij president is, waarom zou een acteur dat dan niet minstens zo goed kunnen...toch?

Afspraak voor volgende week? Ik verheug me er op !

Stand van het politieke land volgens Maurice de Hond per 21 april 2019 :
FvD 28, VVD 22, GroenLinks 18, CDA 15, PvdA 13, D66 11, SP 9, PVV 8, PvdD 8, ChristenUnie 7, DENK 4, 50+ 4, SGP 2, Overig 1
Laast bewerkt: 3 jaren 5 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.