Vraag UPDEET: Peilingen en Keek op de Week

Meer
3 jaren 1 week geleden - 3 jaren 1 week geleden #55119 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 22 september 2019

Peilingen
Prinsjesdag en de Algemene Beschouwingen hebben geen veranderingen gebracht in de scores voor de regeringspartijen. Bij de oppositie zien we kleine verschuivingen. PvdA versterkt zich iets ten koste van GroenLinks en PVV versterkt zich iets ten koste van FVD.
- 36% van de Nederlanders is positief over de plannen van de regering voor 2019 en 35% negatief. Ook bij de PvdA zien we per saldo een positieve beoordeling. Zo beoordeelt 37% van de huidige PvdA-kiezers de plannen positief en 27% negatief. Bij GroenLinks zijn die scores wat negatiever: 28% en 41%. Het meest negatief zijn de huidige kiezers van PVV en FVD.
- Opvallend is dat de afnemende veiligheidssituatie en de fikse toename in criminaliteit en berichtgeving over de mocromaffia nauwelijks impact lijkt te hebben op de resultaten van de coalitiepartijen, terwijl de geruchten over een investeringsfonds wel aanleiding waren voor een flinke oppepper van Rutte 3. Maar nu het stof van Prinsjesdag is gaan liggen wordt duidelijk dat de plannen minder groot(s) zijn dan gedacht. Hierdoor kan de coalitie de komende weken toch weer zetels gaan verliezen als b.v. blijkt dat de koopkrachtontwikkelingen tegenvallen. En dan wordt het cashen voor de oppositie.
- Kiezers mochten meerdere politici noemen die ze naar hun mening goed vonden doen in het debat. Maurice de Hond heeft een overzicht gemaakt, met daarbij ook de uitsplitsing naar partij. Rutte staat bovenaan en daarna volgen Asscher en Wilders. Zij zijn de enige drie die bij hun eigen huidige kiezers een score van meer dan 70% behalen. Het is interessant van de huidige kiezers per partij te zien wat dan de scores zijn voor de andere leiders. Bij de FVD-kiezers zien we dat Wilders meer wordt genoemd dan Baudet. Asscher doet het goed bij zijn eigen kiezers en die van GroenLinks en SP. Maar ook zien we dat kiezers van VVD, CDA en D66 hem relatief vaak noemen.
- Men is overwegend positief over het vriendelijker karakter van het debat.
- 59 % vindt dat Ned. een narcostaat is. Met een groot verschil in beoordeling tussen PVV aan de ene kant met 90% eens en D66 aan de andere kant, de gebruikerskant? met 27% eens. 63% geeft aan nooit softdrugs gebruikt te hebben en 88% nooit harddrugs.
- 28% is voor het voorstel van de SER om de 88 beursgenoteerde bedrijven te verplichten over 8 jaar zeker 30% vrouwen als bestuurder van het bedrijf te hebben benoemd. Onder de vrouwen is 40% voor. Jonge vrouwen zijn beduidend meer voor dan oudere vrouwen.
U kunt, alles nog eens rustig nalezen op Peil.nl

APB 2019
Het is gemakkelijk om een mooie begroting te maken als je eerst het geld met bakken hebt gestolen van de burgers. Dat geldt zowel voor de begroting van de roversbende van Rutte als voor de tegenbegroting van klein links. Opmerkelijk dat de MinFin, op de dag dat hij de Rijksbegroting presenteert, aankondigt een lening van tientallen miljarden te zullen aangaan, maar dat voornemen nergens in de Miljoenennota is terug te vinden. Dit wekt op z'n minst bevreemding omdat er door de coalitie over ieder miljoen in de begroting ruzie is gemaakt. En een lening van een miljardje of veertig is geen kattenpis. De vraag is dan ook welke investeerder(s) zo gek te krijgen is dat hij staatspapier koopt met een negatieve rente? De MinFin Scholz van Duitsland probeerde deze zomer 2 miljard op te halen bij investeerders, maar moest zich met een schamele 800 miljoen tevreden stellen. Ik ben dan ook bang dat investeerders met een grote boog om investeringen met een lage, c.q. negatieve EU-rente heen lopen en hun geld elders laten renderen.

En omdat de overheid ( en de EU) al tijden verlekkerd kijkt naar de goed gevulde pensioenpotten, die met een gezamenlijk vermogen van zo'n 1500 miljard euro, opnieuw een maatregel hebben opgelegd gekregen van lichtgewicht Dijsselbloem, dat er geen cent extra uit gaat aan indexatie wegens extra lage rekenrente.... ben ik bang dat het kabinet binnenkort opnieuw zal bevallen van een "uitnamewet" . Onder CDA'er Lubbers werd een bedrag van 33 miljard gulden aan het fonds onttrokken, onder CDA'er Hoekstra 40 miljard euro? Ik ben er bang voor. Weer 40 miljard die niet mogen/kunnen renderen! Waarom niet oversluiten van de huidige leningen ter financiering van de staatsschuld tegen negatieve rente? Zo bespaar je ook ettelijke tientallen miljarden, waarmee je een investeringsfonds kunt vullen. Of zie ik dat verkeerd?
Pensioenen
Want dat er iets goed mis is in de verhouding overheid/politiek en de pensioenen, dat staat voor mij vast. De politiek ziet de pensioenfondsen niet als uitgesteld loon van werknemers waar ze tientallen jaren lang vette premies voor hebben moeten afdragen, maar als een enorme bak geld waar naar hartenlust uit kan worden gegraaid. Ook zie ik de nachtmerrie aan me voorbij trekken dat de gelden benodigd om het klimaat "te veranderen" mede uit de pensioenfondsen zullen komen. Graai BV'tjes opgezet met pensioengeld, die geen rendement opleveren, maar gebakken lucht. Weg pensioen. Er zitten er twee in de EU, de blaaskaken Timmermans en Samsom, die van de partij van andermans geld zijn. Waakzaamheid is derhalve geboden !

Klaas Dijkhoff
De Algemene Politieke Beschouwingen waren met uitzondering van het vuurwerk dat Geert Wilders afleverde, van een tenenkrommende saaiheid. Al moet ik meteen vermelden dat ik verbaasd was over de draai van Klaas Dijkhoff. Klaas schoof door het beeld van het ene uiterste naar het andere. Van neoliberaal naar "kapitalisme met een menselijk gezicht". Ik werd wat argwanend, want...VVD-er. Waar kwam die draai van 140 graden vandaan? Ik zal u maar meteen uit de kwellende onzekerheid halen, die komt uit een groot stuk in de Financial Times.
De Financial Times kondigde afgelopen week een "nieuwe agenda" aan. Volgens de zakenkrant is het "tijd voor een reset" van het kapitalisme. Volgens de Financial Times moet het kapitalisme af van de focus op zo hoog mogelijke winsten.(Hetgeen natuurlijk hetzelfde is als tegen de wolf zeggen, dat hij de schapen met rust moet laten.) Het liberale kapitalistische model van de afgelopen halve eeuw had vanzelfsprekend grote verdiensten gehad, maar dat het model sinds de financiële crisis van 2008 wel in zijn voegen kraakte, "vooral door de focus op zo hoog mogelijke winsten en aandeelhouderswaarde", aldus de Financial Times. En ...Klaas Dijkhoff zag het electorale licht.
Plots ergerde Klaas zich aan bedrijven die niets teruggeven aan de samenleving. Hij brak een lans (krak) voor kapitalisme met een menselijk gezicht. Tijdens de Algemene Beschouwingen vertelde hij zich te ergeren aan bedrijven die "alles als inwisselbaar zien en voor de korte termijn gaan", die "alleen maar kijken naar hun spreadsheet en niet naar hun omgeving" en die "winst pakken waar het kan en zo weinig mogelijk terugbetalen aan de samenleving." Mooi hè?
Familie Dijkhoff
En toen Dijkhoff stelde zijn familie voor ! ( Men nam het Geert Wilders kwalijk dat die spreektijd van de Algemene Beschouwingen gebruikte om zijn woede over de onaanvaardbare inmenging van MinJussen en de corruptie van het OM kenbaar te maken, maar Dijkhoff mocht zonder morren de Tweede Kamer opzadelen met zijn familie)

Dijkhoff hield een lofzang op het oude Philips, dat weliswaar ook een op winst gericht bedrijf was, maar toch altijd heel goed voor zijn werknemers en omgeving zorgde. Met huisvesting voor Philips-medewerkers van buiten Eindhoven, een fonds dat onderwijs voor Philips-kinderen financierde, en een eigen sportvereniging. Dat was toch allemaal veel beter dan zo'n moderne sprinkhaan als Uber?
Jammer dat Klaas daar pas achter kwam nadat de VVD'ers Neelie Kroes en Bart de Liefde hun zakken meer dan goed hebben gevuld met het oppoetsen van het door Klaas zo verfoeide Uber. Vergeef me als ik wat sceptisch ben.
Afbraak
Maar goed, ik zat te wachten op het afleggen door Klaas van rekenschap over het VVD-beleid van de afgelopen jaren. Want bijna nergens in West-Europa is de verzorgingsstaat zo hard en expliciet met de grond gelijk gemaakt als in Nederland. De afbraak heeft zo desastreus uitgepakt dat de economie praktisch tot stilstand werd gebracht. Nederland, Europees koploper in flexcontracten. De Nederlandse "middenklasse" bestaat steeds meer uit werkende armen die zichzelf in de schulden moeten steken om rond te komen. De voedselbanken kunnen de vraag niet meer aan. Armoede in Nederland is weer af te lezen aan iemands gebit. Nederlandse universiteiten zijn diploma-fabrieken geworden waar studenten zo snel mogelijk doorheen worden gejast. De rijksbijdrage per student is bijna gehalveerd . En last but not least: er is geen investering in echt gedegen onderzoek en innovatie meer. De fooi die onderwijsminister Van Engelshoven van D66 nu aan de technische universiteiten geeft, moet vanwege die neoliberale begrotingsregels ten koste gaan van de geesteswetenschappen. Dit is het scenario van een land dat langzaam zelfmoord pleegt in een veranderend internationaal speelveld. Want er is een nieuwe technologische revolutie op komst die de komende decennia zowel ons verdienvermogen als de arbeidsmarkt volledig op zijn kop gaat zetten. China is niet langer alleen een lagelonenland voor montage van westerse technologie, maar mikt op leiderschap in de toekomstige wereldeconomie. Gestoeld op energietransitie, telecommunicatie, infrastructuur en quantumcomputers. Een steeds onbetrouwbaardere Verenigde Staten vecht om zijn voorsprong op die gebieden niet te verliezen aan China. En Europa? Wij dreigen hiertussen vermorzeld te worden. Vergeet niet...het is uiteindelijk Brussel geweest dat het dogma van "begrotingsdiscipline" en lage lonen al decennia door onze strot heeft geduwd. Terwijl veel andere EU-landen via bijvoorbeeld (vormen van) investeringsfondsen de pijn wat wisten te verzachten en scherpste kantjes wisten te beteugelen, was het vooral Nederland dat de rest de neoliberale les ging lezen. Maar nu gaan we het dus helemaal anders doen. "Wederkerigheid" is het nieuwe toverwoord. Bij Rutte zou het kwartje gevallen zijn. Bij Klaas ook.
Maar...wat zegt Brussel hier van? Ik wacht af.

Narcostaat
De broer van de kroongetuige was al vermoord, nu ook zijn advocaat. Allemaal in een theatraal proces zonder publiek dat hooguit een onuitvoerbaar verstekvonnis zal opleveren. Ridouan Taghi ligt te schuddebuiken van het lachen. Wij blijven schuiven met ordners in een strijd tegen kogels.
Femke Halsema kwam direct met de bekende Pavlov-reactie. Het zoveelste teken aan de wand werd afgedaan als een totaal onverklaarbaar en onverwacht incident. Dit is iemand die doet alsof een hectometerpaaltje langs de snelweg een eenmalige anomalie is! Na een reeks moorden, vergismoorden en een onthoofding zijn nu zelfs academici aan de beurt. Het verwondert mij niet.
Ferd Grapperhaus ging direct teams formeren en zelfs de NTCV wordt er bijgehaald. Niet langer zijn alleen de strijd tegen kindermisbruik en terrorisme reden voor draconische maatregelen, de veldslagen van de drugsmaffia midden in stedelijk gebied zijn dat eindelijk ook. Het wordt een compleet ongelijke strijd. Jarenlang hebben kabinetten de georganiseerde drugscriminaliteit verwaarloosd. Men wil niet leren! Jarenlang is deze multicul aan ons opgedrongen. Advocaten kon men gratis krijgen om de mensen die er vraagtekens bij plaatsten voor het gerecht te dagen. Het corrupte OM dat koste wat kost Wilders in een politiek proces wil veroordelen. De Blokkeerfriezen die zomaar een proces aan de broek kregen.
Decennia lang zijn de aanstichters van deze terreur met hand en tand verdedigd door advocaten. De meest belachelijke en doorzichtige smoesjes en leugens van de daders werden met verve verdedigd door louche advocaten, niets was te gek om de straf zo laag mogelijk te houden. Hun valse betogen werden gevreten door de rechters...omdat het om Marokkanen ging. De Nederlandse rechtspraak wordt daardoor gezien als manipuleerbaar. Zij, de Morocs mogen van de Nederlandse rechtsstaat overal mee weg komen. Waar het mis ging, en nog steeds mis gaat, is dat het verdedigen van dit soort daders met als gevolg vrijspraak of ten minste flinke strafvermindering leidt tot de aanschaf van een Maserati en NOG meer aanzien en status in de eigen tribale cultuur. Het nu al 5 jaar durende politieke proces tegen Geert Wilders om zijn minder, minder vraag, heeft ervoor gezorgd dat de Mocro's zich onaantastbaar wanen, met de absolute bescherming van de Nederlandse "rechtsstaat". Het gevolg was dat de samenleving opgescheept bleef zitten met dit soort multiresistent crimineel gajes. En dat heeft onze eigen "rechtsstaat" op haar geweten.

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 22 september 2019
VVD 28, PvdA 20(+1), CDA 16, PVV 15(+1), FvD 13(-1), GroenLinks 13(-1), D66 11, SP 9, PvdD 7, CU 6, 50Plus 6, DENK 3, SGP 2, Overig 1
Laast bewerkt: 3 jaren 1 week geleden door katertje. Reden: inkleuren
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 2 weken geleden - 3 jaren 2 weken geleden #55090 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 15 september 2019

Peilingen
Geen verschuivingen in de politieke voorkeur deze week. Ben het helemaal met u eens als u stelt dat dit ietwat ongeloofwaardig overkomt, gezien de commotie rond de opgedoken bewijzen van politieke inmenging in het Wilders-proces. Tja, als er geen vragen gesteld worden, komen er ook geen antwoorden. Van alles en nog wat wordt er door De Hond gepeild, behalve de mening van de burgers t.a.v. de bewijzen dat Opstelten dit Kafka-proces tegen Wilders heeft geregisseerd Zal wel "opdracht van boven" zijn, denkt u niet?

Kijk, dat bedoel ik. Deze week ontstond ophef over opgedoken bewijzen van politieke inmenging door Opstelten en zijn overijverige ambtenaren op Jus&Vei en daar lees je bij De Hond niets over. Nee, ook geen uitsplitsing naar electoraat per partij wie er vóór een Parlementaire Enquete is.

Terwijl de ophef die deze week ontstond over het onderwijs in moskeescholen en islamitische basisscholen met vragen en antwoorden in percentages in een PDF wordt gegoten. U weet, aanleiding was berichtgeving van Nieuwsuur en NRC, die na eigen onderzoek meldden dat kinderen op 44 islamitische basisscholen in Nederland in de lesmethode "Help! Ik word volwassen" onder meer leren dat Allah homoseksualiteit zou verafschuwen. Op een vijftigtal salafistische moskeescholen zouden kinderen daarnaast leren dat mensen met een ander geloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen. Vanwege deze ophef legde De Hond deelnemers aan zijn wekelijkse onderzoek ook stellingen voor over dit onderwerp.
- Iets meer dan de helft, 54%, vindt dat vrijheid van onderwijs zoals in de Grondwet staat een groot goed is in Nederland.
- Zeven op de tien Nederlanders (70%) vinden dat scholen op islamitische grondslag in Nederland niet meer zouden mogen worden opgericht.
- Volgens 59% zouden alle scholen op religieuze grondslag in Nederland moeten worden afgeschaft.
- Negen op de tien ondervraagden (90%) zijn echter wel van mening dat scholen die verschillen maken tussen mannen en vrouwen en negatief zijn over homo’s niet meer vanuit de overheid moeten worden gefinancierd.
- Het overgrote deel van de ondervraagden was van mening dat het islamitisch onderwijs de integratie van kinderen in de samenleving in de weg staat.
- 69 procent is het eens met de stelling dat ook op scholen van andere religies op orthodoxe grondslag dingen worden geleerd die niet passen bij de waarden van onze samenleving. Nederland is dus uitgesproken negatief over het Islamitisch Onderwijs.
- Meerderheid GroenLinks- en D66-kiezers is juist vóór meer islamitische scholen in Nederland, althans suggereert een peiling van Maurice de Hond
- Slechts 14% van de kiezers is van mening dat "de inhoud van het onderwijs de staat niets aangaat" hetgeen betekent dat
- 86 % van mening is dat onderwijsvrijheid niet absoluut is en graag ziet dat de overheid ingrijpt als het de spuigaten uitloopt.
- En kijk nou joh...CDA-kiezers hebben de lef om problemen binnen religies te benoemen en te zeggen dat binnen de islamitische leer opmerkelijke ideeën worden verspreid.
- 32 procent is positief over het D66-voorstel om de veestapel te halveren om zo de stikstofuitstoot fors te verlagen. Alleen kiezers van D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren zijn in grote mate voor.
- 12 procent is het eens met de maatregel van het Amsterdam Museum om niet langer de term “De Gouden Eeuw” te gebruiken. Wel vindt 5 procent dat er meer aandacht moet geschonken worden bij de geschiedenislessen aan de schaduwkanten van die Gouden Eeuw.
U kunt alles nog eens rustig nalezen op Peil.nl

Gouden Eeuw
Je kan er met je verstand toch niet bij waarom een bevolking toestaat dat haar land, cultuur en geschiedenis verdwijnt? Gewoon uitgegumd en opnieuw (valselijk) wordt herschreven. Waarom staat men niet massaal op om die dingen te beschermen die van waarde zijn voor een volk? Waarom laat men het allemaal gebeuren; staat erbij, kijkt ernaar en doet helemaal niets? De waanzin regeert.

Ik lees dat het Amsterdam Museum de term Gouden Eeuw niet meer gebruikt omdat die "de lading niet zou dekken". De komende tijd verandert het museum de titel van de permanente tentoonstelling die het verzorgt in de Hermitage.
’Hollanders van de Gouden Eeuw’ mag niet meer. In plaats daarvan wordt de naam van de tentoonstelling ’Groepsportretten van de zeventiende eeuw’. Volgens de conservator van het museum, is de term Gouden Eeuw gekoppeld aan nationale trots en worden „de vele negatieve kanten van de zeventiende eeuw als armoede, oorlog, dwangarbeid en mensenhandel” genegeerd. In een verklaring stelt het museum afstand te doen van de term ‘Gouden Eeuw’ „om andere perspectieven op die tijd mogelijk te maken.” Het Amsterdam Museum wil niemand voor het hoofd stoten en geeft daarom ruimte aan mensen en verhalen die nog niet of onvoldoende gehoord worden.

Er wordt her en der verontwaardigd gereageerd, waaronder ook in de Tweede Kamer, maar niemand doet iets en voordat we het weten is er weer een deel van onze geschiedenis herschreven en is de Gouden Eeuw verdwenen en zullen toekomstige generaties bewust met een schuldcomplex worden opgezadeld omdat ze alleen nog de andere, net zo eenzijdige kant zullen leren over dat hun voorouders wrede slavenhandelaren waren. Terwijl de originele autochtone Europese inwoners aan alle kanten worden gedemoniseerd, krijgen andere culturen en rassen alle ruimte om hun gevoelens te uiten.

Slavernij in islam
Zo krijgen we tot vervelens toe te horen: "De islam kent geen slavernij!". Je moet maar durven! Is die stelling, zelfs redelijk recent nog, niet door de actualiteit ingehaald? Was het niet de Islamitische Staat die yezidische vrouwen en kinderen in kooien te koop aanboden en openlijk slavernij promootte, met een beroep op de koran? Vaststaat derhalve dat niet alleen vroeger slavernij voorkwam onder islamitisch gezag, maar dat dit nog steeds het geval is. Eeuwenlang kende de moslimwereld slaafsoldaten (Mamlukken). De koran verwijst ondubbelzinnig naar slavernij - en niet om haar af te schaffen.
Dat wilde ik even gezegd hebben

Salafisme
Deze week was, zoals gezegd, nogal ophef over een onderzoek van Nieuwsuur en NRC over salafisme. Daarbij kwam aan het licht dat op salafistische scholen kinderen leren dat mensen met een ander geloof de doodstraf verdienen. Ook wordt hun geleerd dat ze niet tot de Nederlandse samenleving behoren. In de lesboeken staan antisemitische teksten en wordt kinderen de islamitische manier van straffen aangeleerd. Er wordt een voorbeeld gegeven van een meerkeuzevraag over de juiste methode om overspeligen, homoseksuelen, afvalligen en andere ‘ongelovigen’ de doodstraf te geven. Daarbij konden ze kiezen uit zweepslagen, stenigen of doden met een zwaard.

En zoals altijd weigert men in ons land de koe bij de hoorns te vatten en doet verwoede pogingen de staart van het beest te pakken te krijgen. Wij worden geacht symptomen te bestrijden zonder de werkelijke oorzaken te elimineren. Hoe? Denkt u daar nog maar eens over na, terwijl u bij de pomp uw euro's laat vloeien richting bakermat van het salafisme, het bevriende koninkrijk, de oliekolonie van de Saudi’s. Knechten van het Anglo-Amerikaanse machtskartel met haar “Seven Sisters”. De euro’s komen in een andere vorm als een boemerang naar ons terug. En dan ...zijn we geschokt ! Russische olie kan absoluut niet, kabinet waarschuwt voortdurend dat we niet afhankelijk mogen worden van een dictator..! Wie is hier nou geschift?

Maar wacht, we hebben Slob. En Slob hief zijn gristelijk vermanende vinger en gaf zijn eigen versie van een BOE-gesprek..‘dat dit niet kan’. En natuurlijk - zoals te doen gebruikelijk - zonder namen te noemen van de onderwijs overtreders die de staat der Nederlanden – inclusief de inwoners die niet tot hun sprookjeswereld behoren – te dreigen met de dood. Hij sprak ferme taal... dat is te zeggen, hij benadrukte zijn zinnen ferm. Wat hij, en vooral andere gristelijke leiders benadrukte is "de eenheid die verstoord zou raken". Allemaal beduusde uitspraken van mensen die de realiteit nooit hebben willen zien. Met het groot sprookjesboek in de hand beweren dat we een multiculturele samenleving zijn waar iedereen zijn plaats heeft terwijl de werkelijkheid ondertussen een levensbedreigende situatie is geworden. Want die kinderen waar het hier om gaat blijven geen kinderen. Zou Slob daar weleens over nadenken?
Horen, zien en zwijgen
Het OM kan zelfstandig, zonder aangifte vervolgen. Maar het Nederlandse OM hoort en ziet niets en zwijgt. Veel te druk met het nu al vijf jaar vervolgen van Geert Wilders voor zijn meer of minder vraag. En wij? Wij staan erbij, kijken ernaar en laten het gebeuren.

Amsterdam
Maar er zijn ook nog blijde boodschappen... Amsterdam is af. Hoge graad van perfectie. En dat heeft er alles mee te maken dat Amsterdam nu een deeltijdman heeft die met 74 stemmen in de gemeenteraad is verkozen en in een rokje rondloopt. ‘Vreer’, die zich vorig jaar nog afficheerde als genderzwerver, wilde zich volgens het programma van BIJ1 nog gaan inzetten om: zich volledig te gaan focussen op het vertegenwoordigen van een duidelijk internationaal georiënteerd dekoloniaal en antikapitalistisch geluid in de gemeenteraad van Amsterdam. "Het" streeft naar een inclusieve samenleving voor iedereen: mensen met een beperking, vluchtelingen en LHBTQI+ en om dit te realiseren werkt "het" toe naar het uitbannen van institutioneel racisme en validisme.Maar dat blijkt nu dus "gewoon" klieren te zijn.
Tweet:Yezz! Installatie als duoraadslid is geschied. Nu mag ik politiek verantwoord klieren.

Ook in Amsterdam... een heuse windhoos, op 9 augustus j.l. In navolging van het KNMI die natuurverschijnselen van naamgeving voorziet vind ik voor deze enorme windhoos de naam Sylvana eigenlijk wel toepasselijk..!

Klimaatpaus krijgt klimaatBisschop
Over windhoos gesproken....Frans Timmermans, de nieuwe EU-groot-inquisiteur voor plastic rietjes en wattenstaafjes krijgt versterking van partijgenoot Diederik Samsom. Timmermans van de PvdA uit Nederland, het land waar het kartel processen voert tegen de oppositie ('k kan het niet laten) had zich zo ongeliefd gemaakt in Oost-Europa door zijn voortdurende aanvallen op de rechtsstaat in Polen en Hongarije dat hij geen voorzitter van de EU-dictatuur kon worden. Frans gaat nu over de plastic rietjes, "en wordt opnieuw vicevoorzitter en is de enige die Von der Leyen mag vervangen als ze afwezig is", meldt de NOS.
De klimaatpaus, zoals hij nu al in de Brusselse wandelgangen wordt genoemd, moet een Green Deal gaan opstellen. De Green Deal moet ertoe leiden dat de Europese Unie uiterlijk in 2050 klimaatneutraal wordt. Bovendien moet de EU profiteren van die omslag.
“We moeten onze kennis gaan exporteren.” Dat houdt allicht niet in dat het ‘klimaatduo’ Afrika en Azië aan zullen gaan pakken die samen tenslotte 90% van het plastic afval in de oceanen mieteren.
Het klimaatcircus is opgetuigd om meer geld en meer macht naar de EU over te kunnen hevelen.

MH-17
Het rommelen met "getuigen", '"daders", radarbeelden die niet zouden bestaan, satellietbeelden die niet werden verstrekt door de VS, dreigt nog voor de aanvang van het JIT-proces op 9 maart 2020, te eindigen met de zwartepiet bij Nederland: Merkel, Trump of Macron, ze waren "dolblij" met de uitruil van gevangenen tussen Moskou en Kiev. Zo niet Den Haag.
Het is een beetje sip voor Rutte en de JIT-cowboys, maar ze hebben het er zelf naar gemaakt door het Deep State-spel tegen Rusland over MH-17 mee te spelen. Niemand was geïnteresseerd in de bezwaren van Den Haag tegen het uitwisselen van de man die op 9 maart 2020 "het verschil had moeten maken": Vladimir Tsemach. Brieven van Westerbeke en "40 Europarlementariërs" (magere oogst van Verhofstadt en Van Baalen!) aan Zelensky haalden niets uit. Wat een affront. En zonder dat Londen, Parijs of Berlijn protesteerden. Op Trump hadden ze natuurlijk niet gerekend. Die werkt voor de Russen. Leefde John Bolton nog maar !
Zo had iedereen een gelukkig avontuur, de zeelieden die op bevel van NAVO onaangemeld door de straat van Kertsj wilden varen, de journalist en de regisseur, behalve de regerende kliek in Den Haag. Die begint te begrijpen dat de trein weg is. Iedereen is vertrokken.Oooh
Jammer voor Rutte dat Porosjenko weg is. Onder de chocoladekoning was dit nooit gebeurd.
'Het volk krijgt de regering die het verdient'. Dit land lijkt reddeloos verloren. Kom in opstand. Tegen leugens en spelletjes die te smerig zijn voor woorden en die aardige goudeerlijke mensen moeilijk kunnen geloven.

Kom, we gaan wat lekkers drinken..! Schenk alvast maar in
Geef ik u nog even de politieke stand van Nederland die gelijk is aan die van vorige week omdat er zoals in de aanhef vermeld geen verschuivingen waren deze week

VVD 28, PvdA 19, CDA 16, PVV 14, FvD 14, GroenLinks 14, D66 11, SP 9, PvdD 7, ChristenUnie 6, 50plus 6, DENK 3, SGP 2, Overig 1
Laast bewerkt: 3 jaren 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 3 weken geleden - 3 jaren 3 weken geleden #55058 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 8 september 2019


Peilingen
In de peilingen van Maurice de Hond (Peil.nl) van deze week zien we kleine verschuivingen. Doordat deze week de FVD nog eens 2 zetels daalt en de PVV 1 stijgt zijn deze twee partijen nu even groot. VVD en SP stijgen 1 zetel, en GroenLinks daalt er 1. Het is heel lang geleden dat de drie grootste partijen VVD, PvdA en CDA waren, schrijft Maurice de Hond op Peil.nl
Snapt u het nog dat de VVD een zetel stijgt in de peilingen van De Hond?

Pensioenen
Het zwaard van Damocles hangt pensioengerechtigden boven het hoofd. De economie is booming, het geld klotst over de toch al hoge plinten maar volgens minister Koolmees is het "soms ook gewoon nodig om de pensioenen te korten als de economische situatie daar om vraagt". Dus moet er gekort worden. Rekenen en logica zijn niet bepaald de sterkste kanten van het kabinet, hoewel, het is geen kwestie van rekenen maar van een onsmakelijk politiek spelletje.

Koolmees moet niet korten
Koolmees moet zich sterk maken voor het wijzigen van wetgeving die de pensioenfondsen die belachelijk lage rekenrente oplegt. Bovendien werden pensioenfondsen in Nederland na de kredietcrisis verplicht voor een deel in staatsobligaties te beleggen want aandelen waren slecht (crisis). We hebben gezien wat dit als uitwerking heeft gehad. Tel daarbij op de grote graai die Lubbers en Kok bij ABP gedaan hebben - 33 miljard gulden. De pensioenfondsen deden het goed en waren goed gevuld. Deze graai liep via het jarenlang met vele procenten verlagen (ik meen met 50%) van het werkgeversdeel van de pensioenafdracht. Andere grote werkgevers werd eveneens toegestaan veel te weinig pensioenpremie voor hun werknemers in te leggen, want de loonkosten moesten omlaag.

Pensioenakkoord
Bijna dagelijks worden we ergens in één of ander artikel er aan herinnerd dat ons pensioenkortingen staan te wachten. Nu weer in de Telegraaf. We worden warm gedraaid om alvast te wennen aan de hete herfst die ons staat te wachten. Het zwaar bevochten akkoord, dat na jarenlang onderhandelen eindelijk is ondertekend door de deelnemende partijen, moet in details nog worden uitgewerkt.

Een zwaar bevochten akkoord. Inderdaad. Maar in die onderhandelingen over het pensioenakkoord hebben de vakbonden wel verzuimd om een norm voor het rentepercentage, en de daaraan verbonden rekenrente te stellen. Hadden ze dat wel gedaan dan bood het akkoord meer mogelijkheden. Er zouden dan in ieder geval geen kortingen hoeven plaats te vinden en de indexatie van de pensioenen - wat oorspronkelijk het belangrijkste strijdpunt was - was geen enkel punt geweest.

Goedgelovigheid
Is het goedgelovigheid, is het onkunde, of is het een smerig politiek spel? In ieder geval heeft het de positie van de vakbonden verzwakt in de verdere uitwerking van het gesloten akkoord. En niet zo'n klein beetje ook ! Politiek spel, omdat blijkt dat een aantal bestuurders min of meer een verbod heeft uitgevaardigd om binnen de bond te discussiëren over de rekenrente. Wat is dat voor een beleid?
Is die bestuurders iets in het vooruitzicht gesteld? Iets met carrièreplanning ofzo? Het is bekend dat veel vakbond bestuurders de vakbond zien en ook gebruiken als opstap naar een carrière in de politiek. PvdA en CDA zijn er berucht om. In ieder geval hebben de bonden door de truc van Dijsselbloem ( hee, kijk nou joh, ook van de PvdA...ik meld het maar even voor mogelijke belangenverstrengeling) nu een geweldige zeperd opgelopen.

Want precies op de dag van akkoordverklaring kwam de commissie Dijsselbloem met een ontluisterende mededeling dat de uiterst lage rekenrente de pensioenfondsen verplicht tot een korting op korte termijn. Gaat geen jaar meer duren maar is mogelijk eind dit jaar al aan de orde. Echter lijken de nieuwste ontwikkelingen gezien de aanhoudende rentedaling de geconstateerde feiten al weer in te halen. Negatieve rentevoeten dwingen mogelijk nog tot extra kortingen vanwege de angstwekkende daling van de dekkingsgraad van veel pensioenfondsen. Een bijkomend onheil in de vorm van dalende aandelenkoersen kan er ook nog wel bij. Wat we gaan zien is een neergaande spiraal. Een spiraal de zichzelf versterkt door nog meer negatieve lijnen. Dat gaat zich uiten in een dalend consumentenvertrouwen. En wat te denken van het vertrouwen in "onze" banken en de Europese Unie, die samen met de ECB één financieel conglomeraat vormen. Een machtsblok die de strijd aangaat tegen onze volle pensioenpotten die we met ons allen hebben gevuld door stevige afdrachten aan onze Nederlandse pensioenfondsen.

Op de grote stille heide
Op de "heidag" van Rutte-3 werd besproken dat het geld zo goedkoop is dat het bijna loont om schulden te maken.
Ik las het en dacht: Ha! Die gestolen 33 miljard gulden = 15 miljard euro, worden teruggegeven. "Kontje" voor de pensioenfondsen. Nou...nee! Er komen miljarden als stimuleringsfonds voor de economie. Het is bedoeld, zoals VNO/NCW-werkgeversvoorzitter De Boer graag wil, voor verbetering van de infrastructuur en ruimte voor versterking van de economie. MinFin Hoekstra (CDA) gaat de boer op om geld voor het nieuwe fonds tegen lage rente te lenen. Bij Institutionele Beleggers. Juist, precies, bij de pensioenfondsen, want die bulken van het geld: samen goed voor 1.430 miljard euro volgens het CBS en De Nederlandsche Bank. En dan wordt het echt heel merkwaardig. Het mes heeft twee scherpe kanten. Ten eerste brengt de lage rente de pensioenfondsen aan de veronderstelde afgrond, dreigen er kortingen op de pensioenen en kan er al meer dan tien jaar niet geïndexeerd worden. Ten tweede zit er nu voldoende in de pensioenfondsen om daarmee tegen een bijna negatieve rente het stimuleringsfonds van Rutte-3 te vullen. Er is verzet nodig tegen deze handelwijze. Een verzet waarvoor de vakbeweging onder anderen haar leden zou moeten mobiliseren. Het land moet PLAT !

En dan nog dit
Het rendement op beleggingen (van het geld van verzekerden!) bedraagt gemiddeld al tijden meer dan 10% per jaar. Toch verminderde de koopkracht van de pensioenen de afgelopen tien jaar met 10-20%, terwijl de premies met een ongeveer vergelijkbaar percentage werden verhoogd. Raar? Nee, want niet het werkelijke rendement bepaalt de dekkingsgraad, maar de reken (markt)rente en die daalt constant.
Blijft natuurlijk wel de vraag wat de "verantwoordelijke vruchtenplukkers" straks met een teveel aan reserves van plan zijn??

Contant geld
Er komen steeds meer geruchten dat de elite van plan is om binnen niet al te lange tijd het contante geld af te schaffen. Betalen zal dan alleen nog met plastic mogelijk zijn, en sparen zonder overheid bemoeienis is er dan niet meer bij. Moet onderdeel worden van de volledige controle maatschappij. Contant geld kun je privé houden, maar als dat wegvalt moet alle bezit op bankrekeningen staan, en zo heeft de overheid een prachtig beeld van wat iedereen uitspookt. En denk niet dat de overheid niet in je rekening kan kijken. Van bankgeheim is allang geen sprake meer. Wees dus waakzaam.

Intussen is het al zo ver dat zelfs kleine aankopen van goud direct gemeld moeten worden. Dit om te voorkomen dat het een alternatief gaat worden na het verdwijnen van het contant geld. Natuurlijk heb je nog Bitcoins en andere mogelijkheden, maar we kunnen er gerust van uit gaan dat de overheid zijn best zal doen om in de komende tijd alle mogelijke sluiproutes te sluiten. Neem dus tijdig maatregelen!

That was the week that was
Hier wilde ik het bij laten voor deze week. Er zijn vandaag opnieuw hemeltergende zaken bekend geworden in de zaak Wilders. De beerput in de Augiasstal van het ministerie van Veiligheid en Justitie in het Proces Wilders is succesvol opengebroken door Pieter Klein van RTL. De enige echte onderzoeksjournalist die Nederland nog lijkt te hebben. Onze welgemeente complimenten Meneer Klein !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 8 september 2019:
VVD 28(+1), PvdA 19, CDA 16, PVV 14(+1), FvD 14(-2), GroenLinks 14 (-1), D66 11, SP 9(+1), PvdD 7, ChristenUnie 6, 50plus 6, DENK 3, SGP 2, Overig 1
Laast bewerkt: 3 jaren 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 1 maand geleden - 3 jaren 1 maand geleden #55028 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 1 september 2019

Peilingen
Deze week heeft Maurice de Hond geen verschuivingen in politieke voorkeur gepeild. De deze week opgedoken documenten over een zwaar corrupt Ministerie van Veiligheid & Justitie en dito OM levert als ik de uitslag van de peilingen van Maurice de Hond zie geen extra stemmen op voor de PVV? Of heeft Maurice de Hond vragen die hier betrekking op hebben niet mogen stellen aan zijn kaartenbakklanten?

Wat Maurice de Hond wél heeft mogen peilen is dat veel PVV-achterban na FvD stem weer terug bij Wilders zijn. Op basis van meer dan 7000 ondervraagden van vorige en deze week, is De Hond nagegaan hoe het verloop is geweest van kiezers van de verschillende partijen naar FvD bij PS 2019 en in welke mate die nu weer teruggegaan zijn naar hun oude partij. Dat is bij ongeveer 40% van de overgestapte kiezers uit maart 2019 het geval.
Op dit moment geeft ongeveer twee derde deel der PS2019 kiezers van FVD aan nu nog FVD te stemmen. De Hond heeft een tabel gemaakt die goed laat zien hoe groot de groep kiezers was, die de PVV hadden gestemd in 2017 in maart 2019 waren overgestapt naar FVD (28%). Nu is het nog 18%. De andere 10% is terug naar de PVV. Gemiddeld zien we dat van de winst die de FVD in maart jl. behaalde op de andere partijen, ongeveer 40% weer terug is naar de partij, die ze in de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 hebben gestemd

Popular Vote
O ja..en Wopke Hoekstra geniet meeste vertrouwen van alle ministers. Is gebeurd begin dit jaar met de aankoop van Air France/KLM aandelen. Hugo de Jonge (die toen al hoog stond) staat nu tweede. Vorig jaar was Rutte sterk gedaald, van 7 naar 15. Kwam door zijn gedram rondom de dividendbelasting. Maar staat nu weer op 7. Met dank aan kiezers van CDA, D66, PvdA en PvdD. Ja, intellect moet je daar niet zoeken. Dan nog zo'n zelfde rondje voor de fractievoorzitters, al was het alleen om het volk onder de neus te wrijven dat Thierry Baudet van 7 naar 12 is gezakt. Voor wat het waard is mensen.

Kroonprinsen CDA
Hoekstra of De Jonge? Het is lood om oud ijzer. Het is alleen maar meer van hetzelfde. Het CDA is een waardeloze partij waarbij het niets uitmaakt wie lijsttrekker is: als de politieke omstandigheden veranderen, verandert het CDA beleid. "Eer de haan driemaal kraait..." Sybrand Buma heeft dit bij zijn afscheid heel subtiel maar wel overtuigend verwoord. Het beste is die partij helemaal niet meer te vertrouwen. Heeft het nodige van de politieke misstanden waarin we nu verkeren, op haar geweten.
En weet u wat deze Meneer De Jonge zegt? Hij sluit het Forum voor Democratie uit om mee samen te werken!! Is hij al partijleider dan? Last van spookbeelden uit het verleden, zegt hij in Trouw. Ja, als ik types als Kathleen Ferriër en Koppejan in de partij zou hebben, zou ik ook last van spookbeelden hebben. De man staat dus niet voor een open geest. Ik denk dat het aan zijn schoenen ligt..

In ieder geval ligt het niet aan Mona Keijzer. Zij stoort zich aan het haantjesgedrag binnen haar partij, zegt ze in het AD. Ze weet nog niet of ze CDA-leider wil worden, maar ze hekelt het gebrek aan aandacht voor kroonprinsessen. Vrouwen moeten duidelijk harder rennen om zich te profileren dan mannen bij het CDA. Ze is er klaar mee dat het alleen maar gaat over de ‘kroonprinsen’ Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge.“Toen het in het voorjaar constant over de kroonprinsen ging, dacht ik: wel potverdikkie! Nou ben ik 50 geworden en hoor bij de hoogstopgeleide mensen met lange politiek ervaring. Ik stond in de startblokken voor een radio-interview van een kwartier over de digitale toekomst van Nederland. Het eerste waar het over ging was de króónprinsen! Kroonprinsen? We hebben ook nog kroonprinséssen in onze partij hoor! Ik was er klaar mee.”
Goed zo Mona. Ik volg het CDA niet zo maar...zit die rooie dominee er nog? Dat feeksje met dat betweterige bekje en die onuitstaanbare EO-blijheid?? Jeetje, hoe heet ze nou ook weer. Kom ik straks wel weer op. Ze was met een vakbondsman...die is nu ergens Commissaris van de Koning. Jaja, ze weten de weg daar. Zal wel door De Heere de weg gewezen zijn, denkt u ook niet?

Totaal Faal
Maar weet u wie pas echt een waardeloze totaalweggooier is? Wiebes! Eric Wiebes van de VVD. U weet wel de minister van Aardbevingen en Warmtepompen. Hij staat ook niet voor niets als laatste in de gezaghebbende lijst Mate van Vertrouwen van Maurice de Hond, zag ik. Staat Wiebes te liften langs de snelweg, mensen geef meteen gas en rij door. Zelfs Buienradar is betrouwbaarder dan Wiebes. Wiebes is namelijk de NOS op twee benen. Ik heb me laten vertellen dat er mensen helemaal in Groningen zijn gaan wonen om van Wiebes af te zijn, en zelfs die mensen heeft Wiebes nog belazerd. Wiebes mensen, is VVD...vertrouw hem niet !

Brexit #StopTheCoup
Kom, we doen nog een rondje Brexit. Vandaag gingen heel veel boze Britten de straat op tegen coup van Johnson. Tienduizenden burgers in tal van Britse steden, las ik
De nieuwe premier Boris Johnson probeert het parlement buiten spel te zetten om zo een No Deal Brexit te kunnen forceren. Het parlement is in meerderheid tegen die stap waarvan de economische gevolgen naar verwachting rampzalig zullen zijn. Behalve bij Downing Street wordt er onder meer geprotesteerd in Manchester, Glasgow, Birmingham, Brighton, Swansea, Bristol en Liverpool. Labour-leider Jeremy Corbyn heeft zich achter de demonstraties geschaard.

En vanmorgen stapte de Conservatieve ‘chief whip’ van de Conservative Party, George Young op uit onvrede over het schorsen van het parlement door Johnson. De regering van Johnson heeft daarmee geen meerderheid meer in het parlement.

Een ongebruikelijke stap van Bojo. Een reces is in ieder geval een bewuste periode waarin de regering en het parlement tijdelijk geen debatten voeren. Het wordt gebruikt door een regering om beleidspunten voor te bereiden om deze na het reces voor te leggen aan het parlement waarna deze voor debat open komen te staan.

Het zomerreces bij ons bijvoorbeeld geeft de Nederlandse regering de gelegenheid om het door haar ontwikkelde beleid met Prinsjesdag aan te kunnen bieden. Het reces rond Kerst en Nieuwjaar heeft oorspronkelijk net zo’n soort functie gehad. In geval van bijzondere ontwikkelingen, zoals met verkiezingen, waarin er behoefte was meer tijd te besteden aan voorbereiding werd zo’n reces ook wel verlengd.

Nu met de Brexit waarover een meer dan uitputtend debat is gevoerd over elkaars standpunten en ideeën en deze wederzijds meer dan bekend zijn, is het goed dat de Britse regering middels een speciaal reces ongehinderd beleid ontwikkeld om deze direct daarna aan het parlement ter debat voor te leggen. De bewering dat het verhinderen van een voortgezet en dus voortdurend debat neerkomt op een buitenspel zetten van de oppositie is onzin. Het lijkt meer een blijk van frustratie om het nodig te vormen beleid niet langer te kunnen ondermijnen...!

De EU is eerst en vooral de vrije markt van goederen diensten en burgers, die als één blok handelsverdragen sluit. Daar is Boris Johnson deels voor en deels tegen. Hij wil graag zonder belemmeringen Britse goederen en diensten in Europa verkopen, maar hij wil de vrije vestiging van burgers afschaffen (want daarmee vervalt de Britse controle over immigratie), en hij wil zelfstandig handelsverdragen kunnen sluiten.

Wat mij betreft heeft hij gelijk met zijn streven de onbelemmerde handel binnen Europa te behouden en de onbelemmerde immigratie aan banden te leggen. Maar ik denk dat hij zijn land zwaar overschat als hij denkt betere handelscondities te krijgen dan de EU. De EU is een machtig blok, en is in staat andere grote economieën tot concessies te dwingen. De Britten zijn op wereldschaal een kleine economie met een overeenkomstige onderhandelingspositie. Bovendien is de EU in staat om de potentiële Britse handelspartners te chanteren zodat ze niet teveel handelsvoordelen krijgen en Brexit geen succes kan blijken te zijn. Want de EU zal er alles aan doen om uittreding geen aantrekkelijk perspectief te maken.

Al met al zou de win-win-oplossing zijn een verandering van de structuur van de Europese Unie. Het vrije verkeer van werknemers moet sneuvelen. Dan komen de Britten terug, en zullen de lonen in West-Europa stijgen. Vrij verkeer van werknemers is een neoliberaal ideaal dat in de praktijk te veel nadelen blijkt te hebben. En niet alleen het vrij verkeer van werknemers is een neoliberaal ideaal, maar ook het vrij verkeer van goederen en diensten. Nu is er op zichzelf helemaal niets tegen die idealen, maar het mag natuurlijk niet zo zijn dat alle economische beslissingen worden genomen op ondemocratische wijze door een zeer beperkte groep, die maar één doel heeft, namelijk de maximalisering van de winst.
Het is ironisch dat juist links in de neoliberale EU-idealen is getrapt. Vrij verkeer van werknemers is een puur werkgeversproject, zij zijn immers gebaat bij onuitputtelijke bronnen van goedkope arbeid. Juist de arbeiders in het westen worden benadeeld door vrije concurrentie op de arbeidsmarkt.

Is natuurlijk “Wishfull thinking” van mij. De EU wenst niet te tornen aan vrij verkeer van personen. Maar hier was het destijds allemaal om begonnen, David Cameron wilde handvatten krijgen om immigratie binnen de EU beter te kunnen reguleren maar kreeg van Brussel nul op het rekest. De algemene verwachting was binnen in een soort van vrije handels unie te komen zonder Schengen en algemene wetgeving.
Waar het natuurlijk echt om gaat is dat de EU een netto betaler kwijtraakt, en dat zint ze niet. Anders hadden ze wel gewoon met de Britten meegedacht. Nu spelen ze de Schotten en de Ierse kwestie uit om zoveel mogelijk de Britten dwars te zitten.

Britse parlementariërs kunnen het zichzelf aanrekenen… incl. Labour! Ze hadden drie jaar de tijd gehad om tot een compromis te komen. Je kunt zeggen dat ze dit bruuske initiatief over zichzelf hebben afgeroepen. Waarom heeft iedereen die klaagt over het geweld dat de democratie wordt aangedaan zo weinig oog voor het gegeven dat de democratie volledig heeft gefaald in de aanloop naar en het knokken over de Brexit?

David Cameron heeft destijds volledig democratisch de verkiezingen gewonnen met zijn Brexit referendum voorstel. Volledig democratisch zijn vervolgens de kandidaat-remain-stemmers op hun gat blijven zitten omdat ze geloofden dat het allemaal zo’n vaart niet zou lopen. De op de referendum uitslag volgende verkiezingen zijn notabene alsnog democratisch verloren voor de partij die officieel remain was, en zo is daarna door het parlement, democratisch, voor ‘leave’ gekozen. De daaropvolgende drie jaar met notabene nog een extra maar wel democratische lagerhuis verkiezing heeft niet geresulteerd in een werkend plan van aanpak om dan toch, het blijkbaar toch door een meerderheid gesteunde leave, in werking te gaan laten treden. Laat ik de tweemaal uitstel nog even niet vergeten.

Als het parlement niet in staat blijkt te zijn om ideeën te toetsen en of goed te keuren, dan is het in sommige opzichten beter om ze ter zijde te zetten als de wetgeving dit toelaat en dat is dan bij deze ook gebeurd. Geheel volgens de democratisch opgestelde regels van Groot-Brittannië. Eigenlijk is het een geniale zet van BoJo. Geef de parlementariërs en het volk wat anders om zich druk over te maken en je kan rustig onderhandelen.

Wat dan wel weer grappig is in Groot-Brittannië is dat de mensen die lak hadden aan de democratie toen het referendum werd gehouden, nu zich plotseling druk maken om de democratie. De betogers hadden meer bereikt als ze de moeite hadden genomen om op de dag van het referendum uit hun luie stoel te komen en Remain te stemmen.
Amen !

Kom, we gaan wat lekkers drinken. Als u nu vast inschenkt dan krijgt u van mij de stand van het politieke land volgens Mauride de Hond van zondag 1 september 2019
VVD 27, PvdA 19, PvD 16, CDA 16, GroenLinks 15, PVV 13, D66 11, SP 8, PvdD 7, ChristenUnie 6, 50Plus 6, DENK 3, SGP 2, Overig 1

P.S. Brandenburg en Saksen groot succes voor AfD. In beide deelstaten tweede grootste partij
Laast bewerkt: 3 jaren 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 1 maand geleden - 3 jaren 1 maand geleden #54991 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 25 augustus 2019

Peilingen
De Stemming van 25 augustus 2019
Bij de eerste peiling na het reces is goed te merken dat de glans wat verdwenen is van FVD. Hoewel 16 zetels nog steeds 14 meer zijn dan de 2, die men nu in de Tweede Kamer heeft, is het beduidend minder dan de 28, die de partij begin april nog haalde. De partij staat nu op de derde plaats achter de VVD en de PvdA. (Die twee op 1 en 2 hebben we sinds de vorming van Rutte 2 eind 2012 niet meer gezien).
De PVV, die electoraal de meeste last had van de opkomst van FVD, is er 2 gestegen en staat hiermee 5 zetels hoger, dan toen FVD op 28 zetels stond. Ook SP en 50PLUS winnen iets terug van hun verlies in de richting van die partij en staan nu 1 hoger. Verder zien we ook nog een licht herstel bij D66. De 11 waarop deze partij staat is nog steeds 8 minder dan bij TK2017
D66 en BuZa
Aan het licht herstel van D66 in de peilingen kunt u aflezen dat de MSM D66 zeer toegenegen is. Geen woord in de pers over de D66-kongsi rond Sigrid Kaag die in feite de lakens uitdeelt op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Social Warriors zijn de baas op BuZa. En dat vindt de MSM prachtig !! Weet u nog dat akkefietje rond Stef Blok die in een besloten bijeenkomst sprak over het mislukken van de multiculturele samenleving? BuZa ambtenaren onder leiding van D66 lieten minister Blok van de VVD in de val lopen en brachten het multiculturele verhaal naar buiten. Juri van As van Opiniez schreef er vorig jaar uitgebreid over. En de onlangs benoemde directeur-generaal op het ministerie, een van de belangrijkste ambtelijke functies, is een D66'er en een kennis van minister Kaag. opiniez.com/2019/08/25/social-justice-wa...-buza/wouter-roorda/
Nederland is geen democratie maar een olichargie

G7, leiders van de 7 grootste economieën bijeen
G7 is gisteren van start gegaan in Biarritz (Zuid-Frankrijk) en werd officieel welkom geheten door de Franse president Macron. Aansluitend werd er gedineerd. Informeel dat wel. Dus u zult echt niet te horen krijgen hoeveel kilo's ganzenlever er naar binnen werden gewerkt tijdens de geanimeerde gesprekken over de toenemende armoede in de wereld .

Het spel om de knikkers begon vandaag. Handelsconflict VS en China en de Brexit worden besproken. De 7 grootste economieën ? Waar is China dan? Er wordt een belang aan de G7 toegekend die die status helemaal niet verdient. De G7 - kan iedereen die een beetje oplet constateren - is een praatclub van de westerse mogendheden, een papieren tijger die haar langste tijd heeft gehad. Wat ik wel leuk vond is dat de Europese Unie er ook bij mocht zijn...Heeft er de observatiestatus. Potsierlijk ! Wat matigt de Bende van Brussel zich aan?

De Franse oproerpolitie - Macron had 13.000 militairen en agenten ingezet - heeft in de aanloop naar de G7 -top waterkanonnen en traangas ingezet tegen betogers in de stad Bayonne. 68 van de ongeveer 400 betogers werden opgepakt. Putin stuurde Macron nog een appje, maar mocht niet baten.
Brexit
Boris Johnson en Donald Trump genoten samen van een heerlijk Frans ontbijtje en spraken onderwijl over een nieuw handelsakkoord. Trump heeft het Verenigd Koninkrijk naar eigen zeggen een omvangrijk handelsakkoord in het vooruitzicht gesteld als het VK eenmaal uit de Europese Unie is gestapt. "Brexit", zei Trump, "zal voelen alsof het VK bevrijd wordt van een anker aan de enkels". Trump vindt BoJo trouwens ook de geschikte man om Brexit te verwezenlijken.
Weet u wat Trump ook zei? Dat BoJo een geweldige premier zou worden. Waarop Bojo tegen Trump zei dat hij hem niet zou ontmoedigen in het uiten van dergelijke kwalificaties. Kijk daar hou ik van..
Het was de eerste ontmoeting tussen de twee sinds het aantreden van Johnson als premier. Johnson, die een groot belang heeft bij een mooi handelsakkoord met de VS, maakte duidelijk dat het VK niet zomaar voor elke afspraak zal tekenen. De VS zullen producten uit het VK eenvoudiger moeten toelaten. Eerder had Trump gezegd dat het handelsvolume tussen de twee landen , "twee, drie, vier keert" groter kan worden dan het nu is. Door te schermen met een deal geeft Trump Johnson een steuntje in de rug voor het EU-debat over Brexit.
Ierse grenskwestie
Johnson wil graag dat afspraken die de EU maakte met zijn voorganger, Theresa May, over de Iers-Noord-Ierse grens van tafel gaan. Wordt moeilijk, immers Democraten in het Congres hebben Trump gewaarschuwd dat ze een handelsovereenkomst alleen zullen goedkeuren als de Ierse grenskwestie is opgelost. Probleem met de grens is dat na de Brexit de grens tussen Ierland en Noord-Ierland een EU-buitengrens wordt waar goederen en personen gecontroleerd moeten worden. Maar Ierland en Noord-Ierland willen dat niet omdat een "onzichtbare" grens een belangrijk onderdeel is van het vredesproces tussen de twee.

Trouwens, wat er allemaal niet mag van de EU...hebt u weleens gekeken naar die rancuneuze verbetenheid van Donald Tusk als er iets gebeurt wat hem niet zint. Allemachtig wat een pretenties heeft die man. Zo vertikt hij het bijvoorbeeld om samen met Johnson, naar diens nieuwe voorstellen voor een Brexit te kijken. Johnson wil namelijk dat de onderhandelingen over de Brexit in Brussel worden heropend, en wil met name dat er een alternatief komt voor de backstop, de oplossing voor de Ierse grenskwestie. Met de backstop blijft het VK voorlopig in de douane-unie. In dat geval kan Westminster geen nieuwe handelsakkoorden sluiten. (Is het niet mogelijk dat het VK met Ierland een soort vrijhandelsakkoord ten behoeve van Noord-Ierland? Of mag dat niet van de Europese Unie? )

Wat er met premier May in Brussel is uitonderhandeld heeft kennelijk eeuwigheidswaarde. Zitten aan die overeenkomst misschien verborgen haken en ogen die het VK tóch naar de pijpen van de EU zullen moeten doen dansen? Johnson heeft gisteren Tusk gewaarschuwd dat zijn reputatie van "Mr.No Deal" gevestigd zal zijn als de huidige Brexit-overeenkomst niet verandert. Kort daarvoor had Tusk juist hetzelfde gezegd over Johnson. Wie van de twee gaat met de "titel" strijken?
Alimentatie
Okee, zei Johnson vandaag, bij een No-Deal Brexit kan de EU fluiten naar de alimentatie. Mochten de EU en het Verenigd Koninkrijk niet op tijd tot een Brexit-akkoord komen, dan is het VK Brussel geen uittredingsgeld meer verschuldigd. Dit heb ik van de Britse zender ITV.
De zogenoemde divorce fee, een bedrag van 39 miljard pond (circa 43 miljard euro), was het resultaat van een lang onderhandelingsproces tussen de Britten en de EU en werd onder voormalig premier Theresa May afgesproken. Londen koopt met het bedrag zijn verplichtingen aan de EU af. „Als we uittreden zonder akkoord, dan zijn we de 39 miljard strikt genomen niet meer verschuldigd”, aldus Johnson vandaag. SkyNews en The Sunday Times melden dat Johnson van plan is aan te kondigen dat hij niet meer dan een kwart van het afgesproken bedrag, ongeveer tien miljard pond, gaat betalen. De EU-leiders hebben nog niet op Johnsons uitlatingen gereageerd.

"Als het om geld gaat is iedereen ineens van hetzelfde geloof"..er zijn weliswaar bij de G7 tot nu toe geen concrete resultaten geboekt, maar Johnson praat zichzelf moed in. Er zou een positieve omslag geweest voor wat betreft de houding van de EU ten opzichte van de Brexit de laatste dagen. (Nou, dan heeft Johnson Tusk nog niet gehoord...die wenst de Brexiteers een speciaal plekje in de hel toe"
Schatje hè? Maar goed, volgens Johnson zal het erom spannen of er vóór de Brexitdatum, 31 oktober, een akkoord is. Dat „hangt volledig af van de EU", zei hij. Brussel is juist van mening dat Britten nu aan zet zijn, liet een woordvoerder weten.
Zelfs over wie er nu aan de beurt is om tegen te liggen kan nog niet eens overeenstemming bereikt worden, zoals u merkt.
In tegenstelling tot zijn voorganger liet Johnson de afgelopen weken wel meermaals weten dat het door de EU gevreesde No Deal-scenario, waarbij het VK eind oktober vertrekt zonder akkoord, wat hem betreft acceptabel is. Door te dreigen met een No Deal-Brexit, probeert Johnson de EU onder druk te zetten.
Iran
G7 wil dat Macron overleg voert met Iran. De leiders van de G7 hebben de Franse president Macron gevraagd om namens hen gesprekken te voeren met Iran. Dat hebben de leiders afgesproken tijdens een informeel diner zaterdagavond in Biarritz. Frankrijk maakte geen details bekend over het verzoek aan Macron, maar volgens de Franse leider gaat het vooralsnog niet om een formeel mandaat. Het is een opmerkelijke zet omdat Europa en de VS al maanden overhoop liggen over de omgang met Iran.

En toen...stond onverwacht de Iraanse minister Zarif zelf op de stoep.. "Kwam even een bakkie doen en de aanwezige regeringsleiders van de Europese Unie danken voor hun steun en daadkrachtige optreden om gezamenlijk verder te gaan toen President Trump de nucleaire overeenkomst met Iran eenzijdig had opgezegd" ? Nu begrijp ik dat Zarif niet het Amerikaanse tafeltje is toegewezen maar dat van de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Ives Le Drian.
Zarif arriveert wel op een interessant moment in de Zuid-Franse badplaats. Zoals hierboven al aangehaald, liet de Franse president Macron weten dat de overige G7-landen hem gevraagd hebben namens hen te praten met Iran. De landen maken zich zorgen over de nucleaire deal met Iran, die op losse schroeven staat sinds president Donald Trump de Verenigde Staten terugtrok uit het akkoord.
Trump heeft inmiddels laten weten dat hij niets te maken had met het verzoek van de andere G7-landen aan Frankrijk. Hij heeft het voorstel niet eens besproken, zei hij volgens Reuters. Hij voegde daaraan toe dat hij het prima vindt dat Macron toenadering zoekt tot Iran, maar zelf zijn eigen koers blijft volgen.
G7 binnenkort weer G8?
We hebben u al eerder bericht dat president Putin een paar dagen geleden te gast was bij president Macron. Op het Fort van Brégancon, tussen Marseille en Cannes. Macron zei toen: Wij deden ons best om Rusland weer in de Europese Raad te krijgen, en dat is gelukt.Putin apprecieerde Frankrijks hulp om Rusland weer in de Raad van Europa te brengen. In de G7 zal Macron zal voorstellen om Rusland weer toe te laten tot de club. Ook President Trump vindt het een logische stap.

Nou...daar is Tusk het absoluut niet mee eens. Hij zegt dat de Europese Unie categorisch de logica van Trump afwijst om Rusland weer toe te laten tot de G7 en dat hij zal trachten de andere EU-regeringsleiders ervan te overtuigen dat het beter is om ...OEKRAÏNE uit te nodigen als gast voor de volgende G7. Ben je dan gek of kwaadaardig gestoord?

Wat een afschuwelijke rancuneuze ruziezoeker is die Tusk toch

President Trump had vorig jaar in Canada de suggestie gedaan om Rusland opnieuw een uitnodiging te sturen voor de G7. De "annexatie" van De Krim was (gedeeltelijk) gerechtvaardigd en dat feit hebben we te accepteren, aldus president Trump .
Onder geen beding, zei Tusk, met een van haat verwrongen tronie. Rusland heeft het niet verdiend om weer tot de G7 toe te treden.

Lees maar:
Under No Condition' Will EU Agree to Invite Russia Back Into G7 - Tusk
European Council President Donald Tusk said the European Union categorically rejects President Trump's logic in inviting Russia back into the G7, saying he would try to convince the bloc's other leaders that it would be better to invite Ukraine as a guest to the next G7 meeting instead.
"One year ago, in Canada, President Trump suggested reinviting Russia to the G7, stating openly that Crimea's annexation by Russia was partially justified, and that we should accept this fact. Under no condition can we agree with this logic," Tusk said, speaking at the G7 summit, which kicked off in Biarritz.
Russia, Tusk argued, has not 'earned' the right to reenter the club. "Today I will try to convince my interlocutors that it would be better to invite Ukraine, as a guest of course, to the next G7 meeting, to hear the opinion of their new president. I talked with him about it two days ago, and I know he would be very interested, "he said.

Hoe was het ook weer...was de Europese Unie niet een project van vrede en welvaart ?

Kom, we gaan wat lekkers drinken...schenkt u alvast in geef ik u nog even

De gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 25 augustus 2019:
VVD 27, PvdA 19, PvD 16(-4), CDA 16, GroenLinks 15, PVV 13(+2), D66 11(+1), SP 8(+1), PvdD 7, ChristenUnie 6, 50Plus 6(+1), DENK 3, SGP 2, Overig 1(-1)
Laast bewerkt: 3 jaren 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 1 maand geleden - 3 jaren 1 maand geleden #54951 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 18 augustus 2019

Peilingen
Ook deze week geen peilingen in verband met zomerreces. Of zoals wij gewone mensen zeggen: gesloten wegens vakantie.

"De toestand in de wereld"
Nu we ons deze week wederom niet hoeven bezig te houden met politiek vliegen afvangen hebben we wat meer tijd om "de toestand in de wereld" met u door te nemen. En dan zou ik willen aftrappen met de vraag: Waar zijn we in vredesnaam mee bezig? NRC houdt ons voor dat de ‘nieuwe morele leiders’ jong en vrouw zijn. Dat staat dan bij een foto van een kind dat op school zou moeten zitten, maar is gemobiliseerd voor het klimaat’. Meisje Thunberg, zestien jaar oud, is per zeilboot vertrokken van het moreel en economisch zinkende Engeland naar het hellegat aan de overkant van de grote plas, waar uiteenlopende groepen met hun eigen "kenmerken" slachtpartijen aanrichten, om daar een klimaatconferentie bij te wonen. De zeskoppige bemanning van haar privé-Vikingschip vliegt daarna weer terug, en wordt in New York afgelost door zes verse bemanningsleden die worden ingevlogen. Complete kolder ! Onderwijl staat ze fier afgebeeld met Duitse activisten. Wat voor missionarissen zijn dat?

Media leuren met foto's van zielige kinderen om oorlogen en ongebreidelde migratiestromen te legitimeren. Op welk moment hebben we de keuze gemaakt om doelbewust kinderen, vrouwen, en andere groepen met kenmerken die er niet toe doen voor ons ‘politiek correcte’ karretje te spannen? Wat is er gebeurd met feiten, bewijzen, argumenten en elementaire principes, vastgelegd in wetten? Tot op het wetenschappelijke niveau verdwenen deze naar de achtergrond, ten faveure van de consensus, waarmee gedragsbeïnvloeding belangrijker werd dan al het andere. De wetenschap als placebo. Mensen kunnen niet meer voor zichzelf denken, al zouden ze willen. Ze laten zich op sleeptouw nemen door kleuters, en mensen die te koop lopen met hun sekse, ras, geaardheid, kleding of opulente levensstijl. Zinsbegoocheling! Zó moe van steeds weer die discussies. En dan....Hong Kong !

Hong Kong
Op golven geleend geld kochten we ons kleurenblind in China, en lieten we ons de goedkope olie goed smaken. Het gezeur lieten we voor wat het was. Nu zwepen Westerse media en Regime-Change specialisten in Hong Kong jongeren op om een rokende sintel te maken van die ooit zo welvarende stad die hun ouders en grootouders met hard werken hebben opgebouwd, met koppen als: ‘Vechten omdat je weet dat het je opdracht is’. Opdracht van wie?

Kwade opzet
Iedereen met een krant en een televisie kan constateren dat er recent een "opbloei" is van aandacht voor dissidente groepen in China. En nee, dat komt niet uit de lucht vallen. Deels is het een journalistiek virus, waarbij trendvolgers als de dood zijn om de boot te missen, en instappen om geen abonnees, kijkers en reclame-inkomsten mis te lopen. Maar daarnaast is er ontegenzeggelijk sprake van kwade opzet. Niet dat er niks aan de hand is in Hong Kong, of dat het slaapverwekkend rustig is in het deel van China waar de Oeigoeren wonen, of dat iedereen tevreden is in Tibet. Maar het kwalijke is dat er geen sprake is van een evenwichtige berichtgeving. In de NRC een fotoserie van Chinezen met een afgedekt oog ter illustratie van een artikel: "Elke dag gaat het geweld iets verder". Dit ging echter niet om een demonstrant die gewond raakte, maar een gebaar als onderdeel van een solidariteitsactie. Het geweld neemt inderdaad toe, maar het initiatief lijkt eerder te komen van de demonstranten, die blijken te beschikken over depots vol "Maidan-materiaal", , en die hun acties coördineren met vertegenwoordigers van de Amerikaanse overheid en in Regime Change gespecialiseerde NGO’s.
In China is heel veel meer aan de hand, en dat gaat allemaal spelen en elkaar beïnvloeden:
- De voorgenomen levering van F16s aan Taiwan
- De handelsoorlog, die nu even op een wat lager pitje staat tot december
- Noord Korea
- De zuid Chinese zee, en het plan van de Britten om daar ook te gaan hinderen
- Versterkte handelsbanden China met Iran, mèt beschermingsgarantie

Westerse media laten geen dag voorbij gaan zonder aankondiging van ingrijpen door Beijing, omdat ze daar op uit zijn, maar vooralsnog is daar geen sprake van. Ongetwijfeld tot bittere teleurstelling van de Warparty in Washington en Londen.
Moon of Alabama trekt de conclusie dat ook Hong Kong met een sisser afloopt, en dat het blinde geweld de zaak geen goed heeft gedaan.

GeenStijl schrijft:

"De oproerpolitie schiet rubberen kogels van enkele meters afstand gericht op ogen. Dat veroorzaakt blindheid. Eerder verwarde een medische hulpverlener een stofbril met een veiligheidsbril, en kreeg daarna een beanbag in haar oog. Die is ze kwijt. Twee verschillende locaties en tijdstippen, geen incidenten.
China heeft ook de nationale luchtvaartmaatschappij van Hong Kong, Cathay Pacific, opgedragen alle werknemers die deelnemen aan protesten te ontslaan, het demonstratierecht bestaat niet. De politie van Hong Kong dreigt met levenslange gevangenisstraffen. De waanzin van Tiananmen-square met duizenden doden door de Chinese president Deng Xiaoping is angstig dichtbij. Maar dat is niet het enige wat die bevolking mocht slikken. In 2014 waren er ook al gigantische rellen in Hong Kong, toen er gemorreld werd aan het passieve kiesrecht. Hong Kong mocht alleen nog stemmen op kandidaten die waren goedgekeurd door de centrale regering in China. Er moest een "gunstige" regering komen".


Hong Kong hypocrisie van VS, VK en MSM
Stelt u zich eens voor wat er zou gebeuren als demonstranten het JFK- of Heathrow vliegveld zouden bezetten, inclusief het lamleggen van internationale/intercontinentale vluchten. Amerikaanse en Britse autoriteiten zouden de bezetters hebben opgepakt en hun zonden hebben laten overdenken in de gevangenis, of erger, ter plekke hebben doodgeschoten. De hypocrisie van de Amerikaanse en Britse regeringen en hun media is tenenkrommend. Amerikaanse en Britse politici veroordelen China en de Hong Kong-politie voor heavy-handed tactics towards de pro-democratie protesters. Zoals gezegd zijn Amerikaanse diplomaten gefotografeerd tijdens besprekingen met de organisatoren van de demonstraties die Hong Kong nu al 10 weken in haar greep houden. De Verenigde Naties hebben China op de vingers getikt voor repressie en buitensporig politie geweld. Waarom wel Hong Kong veroordelen en waarom niet de Franse autoriteiten voor het veel zwaardere geweld dat de vreedzame #GiletsJaunes wekelijks te verduren krijgen, en dat al 40 weken lang, waarbij tientallen een oog hebben verloren door het afvuren op korte afstand van flashball projectielen door de politie ?

Occupy Wall Street
Wat voor recht van spreken menen die Amerikaanse agitators zich te kunnen veroorloven? Een paar jaar geleden organiseerden Amerikaanse burgers zich in "Occupy Wall Street" als protest tegen de financiële onderdrukking en exploitatie door Amerikaanse grote bedrijven: de Amerikaanse oligarchie. Met traangas en grof geweld werden de vredelievende demonstranten uit de straten en publieke parken "geveegd", hoofden kapot geslagen met wapenstokken en met honderden in pantserauto's gesmeten.

#GeleHesjes Frankrijk
Zelden berichtgeving in de MSM over de nu al 40 weken aanhoudende betogingen tegen het Macron-regime in Frankrijk. (NOS-correspondent Frank Renout in geen velden of wegen te bekennen) En als ze er al over berichten dan is het beeld dat de demonstranten gewelddadig zijn. Door listige koppen en fotokeuzes suggereren ze dat de demonstranten vooral uit relschoppers bestaan. De strekking van de MSM berichtgeving is dat de demonstraties uitlopen op rellen en vernielingen. Dat de politie rake klappen moet incasseren. Dat is zo'n beetje de teneur. Het is een vergeefse poging om de publieke opinie te beïnvloeden en te rechtvaardigen dat de politie steeds meer geweld gebruikt. Met een opkomst van meer dan 100.000 demonstranten zijn er helaas altijd wel een aantal extremistische relschoppers. Ongetwijfeld zitten daar ook Agent-provocateurs bij, die de boel met opzet ophitsen. Gestuurd door een organisatie die zich bezighoudt met social engineering en betaald om rotzooi te schoppen. Om die reden zijn er ook bij de politie een aantal gewonden te betreuren. Er zijn inmiddels al zeven agenten met blijvend letsel. Tot zover klopt de berichtgeving.
Extreem politiegeweld
Wanneer je de videobeelden van de demonstraties op Twitter en Youtube bekijkt, zie je vooral vreedzame demonstranten. De organisatie, voor zover de protesten georganiseerd zijn, roept vooral op elke vorm van geweld te mijden. Het politiegeweld is echter met geen pen te beschrijven. De tot de tanden bewapende militaire CRS-politie (zeg maar de Franse ME), valt de demonstranten aan met traangas, handgranaten en Flashball-geweren. Er zijn inmiddels al rond de 100 zwaar gewonden gevallen. De politie en politiek suggereert dat de ME zichzelf moet verdedigen vanwege het geweld tegen de agenten. Dit verantwoordt in hun ogen ook de inzet van net-niet-dodelijke wapens, die zelfs Amnesty International afkeurt. Ook Defender of Rights riep in 2015 al op tot een verbod van het gebruik van Flashball-geweren, vanwege het ernstige letsel dat deze wapens kunnen veroorzaken. De aanvallen op de demonstranten hebben in de praktijk weinig te maken met zelfverdediging. De getroffen slachtoffers zijn namelijk vooral niet de relschoppers. Ze stonden vaak zelfs niet eens vooraan bij de ‘vuurlinie’. Het waren onschuldige demonstranten in een mensenmenigte. Of ze stonden bij de bus te wachten om na een dag demonstreren naar huis te gaan.
Franse staat schuldig aan terrorisme tegen eigen volk
Er zijn minimaal twee filmpjes waarbij een oudere dame die zich buiten de massa bevindt, wordt omsingeld door een peloton ME’ers en met de wapenstok tot moes wordt geslagen. Vrouwen worden over de grond meegesleurd en in elkaar gebeukt. Een ander filmpje toont een oudere vrouw met een geel hesje met een enorme hoofdwond door een Flashball. Een 19-jarige meisje, vertelt op de Franse tv dat ze door een Flashball geraakt werd, terwijl ze op de bus zat te wachten. Haar kaak was gebroken en ze onderging 3 zware operaties. Ze heeft een enorm litteken onder haar linker mondhoek. Ze moet waarschijnlijk nog meer operaties ondergaan om de schade te herstellen.
In hetzelfde tv-programma vertelt Antoine Boudinet hoe hij zijn hand verloor nadat de CRS-politie een GLI-F4 granaat naar hem had gelanceerd. Zijn rechterhand is geamputeerd. Een meisje, ik schat haar een jaar of 15, was door een Flashball geraakt. Ze verloor haar oog. Er zijn inmiddels al 15 slachtoffers die door dit gevaarlijke ‘speeltje’ van de politie hun oog kwijt zijn.
100 gevallen met zwaar letsel en verminkingen
Een andere video toont hoe Olivier Beziade wegrent voor een aanval met traangas en achterna gezeten wordt door een groep ME’ers. Hij rent een winkelstraat in om weg te komen. Hij vormt geen enkele bedreiging voor de agenten. De ME’ers schieten hem neer met een Flashball en de man valt bewusteloos voorover. Hij ligt nu met een hersenbloeding in coma en het is onduidelijk of hij van het hersenletsel zal herstellen. Olivier is vrijwilliger bij de brandweer en vader van drie kinderen.
Dit zijn slechts een paar voorbeelden van slachtoffers die niet alleen zonder aanleiding door de politie op zeer agressieve wijze zijn aangevallen, maar ook voor hun leven getekend zijn. Er zijn 100 zwaar gewonden gevallen, mensen die een oog of ledemaat zijn verloren, enorme verwondingen hebben aan hun gezicht, een verbrijzelde knie, of ernstig hersenletsel hebben. Verschillende slachtoffers liggen in coma.
Deze permanente verminkingen zijn veroorzaakt door LBD’s en GLI-F4’s. Nooit in de Vijfde Republiek heeft men eerder zo’n uitgebreid gebruik van dergelijke wapens tegen de menigte ingezet. (…) Het lijkt er echter op dat de verminkte slachtoffers meestal eenvoudige vreedzame betogers zijn die te midden van de misdadigers worden gevonden
Dit heeft niets met zelfverdediging van de politie te maken. Dit is een regelrechte vorm van staatsterrorisme tegen zijn eigen bevolking. De politie krijgt het bevel om raak te schieten. Als je de beelden bekijkt lijkt het er bijna op dat ze een bonus per slachtoffer krijgen. Men kiest geïsoleerde slachtoffers, of isoleren willekeurige slachtoffers door ze uit een groep te trekken.
Door de demonstranten in te sluiten, zijn op die manier al duizenden mensen gearresteerd. Zelfs een meisje van 13. Iedereen met een geel hesje is een doelwit. Ook als die persoon zich buiten de demonstratie bevindt en naar huis terugkeert of zich van de massa afwendt. Zelfverdediging? Ammehoela !
Amnesty International uit stevige kritiek op gebruik van Flashball-geweren. Formeel is het advies om het Flashball-geweer op de romp of ledematen te richten, maar de beelden en getuigenissen laten zien dat men vooral op het hoofd of gezicht mikt. Ondanks dat men weet hoeveel schade dit projectiel kan veroorzaken.

De mainstream propagandamedia noemt het verzachtend ‘rubber kogels’. Een zacht balletje in een rubberen omhulsel dat met 100 meter per seconde wordt afgevuurd kan echter enorme schade aanrichten.

De grafiek van het aantal gewonden, zorgvuldig in kaart gebracht door journalist David Dufresne (@davduf) toont dat er vooral op het hoofd gemikt wordt.
Amnesty International schreef in 2002 een brief aan het Ministerie van Binnenlandse zaken in Frankrijk, dat men af moet zien van het gebruik van de Flashball. De minister legde het advies vrijwel meteen naast zich neer. Hij vindt de collateral damage (bijkomende schade) acceptabel. Men vindt het ook de normaalste zaak van de wereld dat de politie handgranaten naar de menigte mag gooien of de mensen uit elkaar te drijven. Welke psychopaat denkt dat dit gerechtvaardigd is?
Het lijkt er sterk op dat de politie het bevel heeft gekregen om zoveel mogelijk letsel te veroorzaken. Om een daad te stellen en de menigte af te schrikken. Je kunt je zelfs afvragen of het wel allemaal echte ME’ers zijn, of dat huurlingen vermomd als ME’er als knokploegen optreden. Er zijn ook beelden van knokploegen die in een winkelgebied, buiten het gebied waar gedemonstreerd wordt, met ijzeren staven op gele hesjes jagen. Ze dragen maskers, helmen, maar geen uniformen. Wie heeft deze mensen ingehuurd?
Macron’s beleid lijkt erop gericht te zijn om met het politiegeweld de toenemende protestbeweging schrik aan te jagen, door een voorbeeld te stellen met alle verminkingen en zware gewonden. Dat ís een vorm van terrorisme: angst aanjagen door opzettelijk letsel te veroorzaken om politieke doeleinden af te dwingen.
Franse volk is nu nóg bozer !
Het lijkt olie op het vuur te zijn en de Franse bevolking is alleen maar bozer geworden. Het Franse regime toont met het politiegeweld nu zijn ware gezicht. Een dictatuur wordt vaak pas als zodanig herkend, als deze uitgedaagd wordt. De enige ‘overtreding’ die veel getroffen gele hesjes demonstranten hebben begaan, is hun onvrede kenbaar maken, tegen een onderdrukkend en uitbuitend systeem. Door de agressieve reactie vanuit het controlesysteem zien mensen nu wat de ware aard van de zogenaamde democratie is. Hierdoor ontwaakt Frankrijk nu in rap tempo.

Demonstranten zijn ook boos op de leugenachtige pers
Ook de pers krijgt het zwaar te verduren tijdens de demonstraties. De gele hesjes zijn boos op de mainstream media vanwege hun leugens. Journalisten die tussen de demonstranten lopen krijgen rake klappen. Sommige journalisten durven alleen nog met bodyguards te komen. Maar de pers wordt ook door de politie aangevallen. Ondanks hun perskaart en ‘media’ in grote letters op hun helm of jack, worden de journalisten en fotografen beschoten. Ook onder hen zijn gewonden te betreuren. De internationale organisatie Journalisten zonder grenzen (RSF) diende een klacht in tegen het politiegeweld en de fysieke aanvallen op de pers.

Diverse slachtoffers hebben inmiddels een aanklacht tegen de Franse staat ingediend. Er lopen talloze politieonderzoeken vanwege het buitensporige geweld. Door de Inspectie van de nationale politie (IGPN) zijn 48 procedures tegen collega’s geopend, wegens vermeende daden van politiegeweld. Een corrupt politieapparaat moet nu onderzoeken of hun collega’s buiten het boekje zijn gegaan. Sinds het begin van de beweging ontving de politie zo’n 200 meldingen van politiegeweld.

Open brief Franse politie-unie van boze agenten uit hevige kritiek op Macron
Steeds meer agenten uiten hun twijfel over het hardvochtige beleid. Maar de druk binnen het politiekorps is enorm en de hiërarchische structuur biedt weinig ruimte voor kritische vragen. Diverse agenten konden de druk niet meer aan en pleegden zelfmoord. In 2019 zijn dat er al zeven in drie weken tijd. Steeds meer agenten melden zich ziek. Politiebonden luiden de noodklok. Eind december schreef de ‘Franse politie-unie van boze agenten’ een open brief aan de Franse premier over: “de verminkingen van gele hesjes die lijken op oorlogswonden”.
“Sinds 17 november werden verschillende Fransen ernstig verminkt tijdens spanningen tussen onze diensten en gele hesjes-demonstranten tijdens het uitvoeren van de orde te bewaren. Mijn collega’s hebben zich aangesloten bij de nationale politie om het leven van hun landgenoten te beschermen. Helaas zullen gewone burgers, zoals ons politieagenten, nu met één oog of één hand minder moeten leven.
Hoewel het onmiskenbaar is dat gele vesten regelmatig worden geïnfiltreerd door ultra-gewelddadige en vastberaden brekers, kan dit de onschuldige nevenslachtoffers niet rechtvaardigen.” (…) “Maar om ongetwijfeld politieke en economische redenen, stelt u uw burgers en overheidsfunctionarissen bloot aan het risico van ernstig letsel of de dood.” Als er overmatig geweld is gebruikt, is dit voor de Franse politie-unie van boze politieagenten, geen blunder van de politie, maar een fout van de staat. Iedereen zal verantwoordelijkheid moeten nemen....(Ruwe vertaling vanuit het Frans) De Originele brief vindt u op de website van Syndicat France Police – Policiers en colère
De Franse politie-unie van boze agenten spreekt van een situatie die sterk op een burgeroorlog lijkt. Ze bevestigen dat de bevelen vanuit hogerhand komen om met zware wapens op de menigte te schieten. Ze herkennen dat deze vorm van terreur, wordt gedreven door politieke en economische motieven. Terrorisme vanuit de staat. Het wordt tijd dat de politie hier niet meer aan meewerkt. Laat de politie zich massaal ziek melden. Veel agenten tonen verschijnselen van een burn-out.
Macron stuurt aan op verdere escalatie
De vele onschuldige slachtoffers wakkeren de agressie onder het volk alleen maar aan. Op deze manier lijken de autoriteiten aan te sturen op een escalatie. Adviezen om het geweld te staken lijkt bij de regering Macron aan dovemansoren gericht te zijn. Men zet in op repressie. Er zijn al agenten met automatische wapens gesignaleerd, iets dat overigens al jaren sinds de aanslag Charlie Hebdo een ‘normaal’ verschijnsel is in het Parijse straatbeeld.
Wanneer Macron, of een van zijn ministers het bevel geeft om deze wapens in te zetten denk ik dat het leger zal ingrijpen. Eind vorig jaar schreef de Generaal Antoine Martinez al een open brief aan de Franse president dat de Gele Hesjes op sympathie en begrip van het hogere kader van het Franse Leger kunnen rekenen. Hij beschuldigt Macron van hoogverraad door het tekenen van het Marrakesh-akkoord. “U maakt zich schuldig aan een ontkenning van de democratie, of zelfs verraad tegen de natie.” De brief is ondertekend door talloze Franse generaals.

President Macron is aangeklaagd bij Internationaal Strafhof. Die "eer" is nog geen enkele Europese leider ten deel gevallen. Hij staat nu in hetzelfde lijstje als de Afrikaanse warlords, zoals Bashir van Soedan. Maar dat krijgen we dus niet te horen van de voorleesjuffrouwen van het NOS-journaal en lezen we niets over in de kranten van het Belgische grootkapitaal samenhokkend in het Mediahuis..

Terug naar GeenStijl en Hong Kong

"De waanzin van Tiananmen-square met duizenden doden door de Chinese president Deng Xiaoping is angstig dichtbij. Maar dat is niet het enige wat die bevolking mocht slikken. In 2014 waren er ook al gigantische rellen in Hong Kong, toen er gemorreld werd aan het passieve kiesrecht. Hong Kong mocht alleen nog stemmen op kandidaten die waren goedgekeurd door de centrale regering in China. Er moest een "gunstige" regering komen", schrijft Feynman.


Meneer Feynman, NRC heeft die "duizenden doden" van het Tiananmen-plein uitgebreid gerectificeerd (ik meen al in 1991 door journalist Frenk van der Linden)

En gedurende de 150 jaar van Brits koloniale overheersing viel er voor de bevolking van Hong Kong überhaupt niets te kiezen. Er waren helemaal geen verkiezingen. Er was zelfs geen lokale regering. De stadstaat werd 150 jaar lang rechtstreeks vanuit Londen geregeerd.

En wat neerknuppelen van demonstraties betreft, heeft de Britse regering een reputatie. Het Britse gebruik van de anti-terror wetgeving, tentoongespreid in Noord-Ierland tijdens de "troubles" (1969-1997) is berucht. De Britse politie en militairen pasten een "shoot-to-kill" beleid toe, resulterend in honderden moorden op onschuldige burgers. En tienduizenden burgers werden zonder enige vorm van rechtspraak opgesloten.

The US and Britain should apply their moralizing interventions to their own citizens – if they had any integrity about their pretensions.

Hier wilde ik het voor vandaag bij laten.

Aan de politieke stand van het land is vandaag, 18 augustus, niets veranderd en is dus nog steeds:
VVD 27, FvD 20, PvdA 19, CDA 16, GroenLinks 15, PVV 11, D66 10, PvdD 7, SP 7, ChristenUnie 6, 50Plus 5, Denk 3, SGP 2, Overig 2.
Laast bewerkt: 3 jaren 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 1 maand geleden #54917 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 11 augustus 2019

Peilingen
In verband met de vakantieperiode deze week geen nieuwe peiling van Maurice de Hond.

Draining the Swamp
En de president...hij ploeterde voort. Hoe langer Trump aan de macht is, hoe harder de reacties van de gevestigde orde tegen hem worden. Toch lijkt het er niet op dat Trump gas terug neemt.
Hij lijkt stug maar gestaag door te gaan met zijn kruistocht om de alomtegenwoordige rot in het systeem aan te tonen.Tijdens de campagnes van 2016 kwam Trump met de welbekende slogan Drain the swamp! Het establishment moest plaatsmaken voor mensen die geen carrièrepolitici waren, maar mensen die met beide benen – of op zijn minst een paar tenen – in de samenleving stonden. Het moest maar eens afgelopen zijn met de inwisselbare figuren en de marionetten die iedere campagne ‘change‘ beloven, maar feitelijk hetzelfde beleid doorzetten als hun voorganger.

Epstein dood?
It doesn’t take a tin-foil hat to smell a rat in Epstein’s ‘way too convenient’ death
Ik weet het niet hoor...berichtgeving conflicteert enorm: CNN bericht dat Epstein “was taken from New York’s Metropolitan Correctional Center at 3:30 a.m. Saturday in cardiac arrest and died at an area hospital”, de New York Times berichtte that “Mr. Epstein hung himself and his body was found this morning at roughly 7:30.”

Mensen, denken wij nu echt dat Epstein, gegeven de persoon die hij was, gegeven de mensen waar hij mee geassocieerd was ...en gezien de aard van de beschuldigingen tegen hem, dat de zaak Epstein OOIT tot een rechtszaak zou komen?

Dan kan het ons toch niet verrassen dat Epstein, die vanwege een "mislukte" zelfmoordpoging 24/7 in de gaten werd gehouden - om te voorkomen dat hij het weer zou doen- gistermorgen rond half acht plaatselijke tijd levenloos is aangetroffen in zijn cel? Naar verluid werd zijn levenloze lichaam uit zijn cel gehaald ( hij zou opgehangen zijn aangetroffen) en naar een ziekenhuis in New York gebracht, een ziekenhuis dat in de Amerikaanse MSM niet met name wordt genoemd?

De dood van Epstein komt slechts 24 uur nadat explosieve rechtbankdocumenten werden ontsloten, waarbij de namen van verschillende machtige mannen die betrokken waren bij der seksschandalen van Epstein, werden onthuld. Binnen een uur na het bekend worden van het nieuws was de hashtag #ClintonBodyCount trending op Twitter., met al spoedig 84.000 vermeldingen. Vrij snel haalde Twitter de hashtag uit de lucht..zal wel te beschadigend zijn geweest voor de tere zieltjes van de Clintons en de Democratische Partij. En, zoals we de doodzieke linkse MSM in Amerika kennen, werd de hashtag # TrumpBodyCount -met veel minder vermeldingen - gehandhaafd.
Schaarse details
Details zijn nog schaars - en zullen dat wel blijven ook - maar iedereen die bekend was met de zaak Epstein stelt zich de vraag hoe het kan dat een zo spraakmakende gevangene die betrokken was bij een brede ring van kinderhandel, zelmoord pleegt, enkele weken na wat heel erg op een eerdere poging leek? En toch meldden NBC News en de New York Times beide dat hij op het moment van zijn dood niet op "suïcide watch" was. Vreemd hè? Toeval of Nalatigheid? De Daily Mail meldt dan weer dat Epstein recentelijk gevangenisbewakers en medegevangenen vertelde dat hij geloofde dat iemand hem weken voor zijn dood had geprobeerd te vermoorden. De bron van de krant, een insider die de miljardair verschillende keren tijdens zijn gevangenschap in het Metropolitan Correctional Center had gezien, beweert ook dat de normaal gereserveerde Epstein opgewekt leek.
Als de hele scene onderdeel is van een Big Escape...dan zou ik me ook kostelijk amuseren over allerlei maatregelen
Ziekenhuis
En het verhaal begint ook al zo vreemd. Ik bedoel, als de man al dood was aangetroffen, waarom brengen ze hem dan nog naar een ziekenhuis? Dan maken ze toch niet nog een extra ommetje met hem naar een ziekenhuis waarvan bovendien de naam niet werd vrijgegeven, maar moet hij naar een gerechtelijk laboratorium voor autopsie? Of zou dat zijn om te verbergen op welke wijze hij stierf? En specifiek naar dat ziekenhuis omdat dat volledig ondergeschikt is aan de eisen van de Deep State, en de artsen van dat ziekenhuis nooit enig bewijs zullen leveren van hoe de man gestorven is.

Als Epstein al gestorven is. Niets is namelijk onmogelijk bij de Mossad. Die kunnen "doden"zomaar tot leven wekken

Het zou mij niet verbazen, gezien het aantal hooggeplaatste personen dat dreigde verwikkeld te worden in de komende rechtszaken - dat de échte Epstein niet dood is, maar in het geheim door de Mossad naar elders is overgebracht.

Wie van de twee..
Is de man op de foto Jeffrey Epstein? De neus, de oren....


Hierna nog een voorbeeld van twee verschillende foto’s. Links de echte Epstein en rechts de brancard Epstein.
Je ziet duidelijk de verschillen bij de oren, de neus, de wenkbrauwen en er zal ongetwijfeld een goede reden zijn dat de mond niet in beeld komt bij de brancard Epstein.


Ongetwijfeld zijn er heel wat mensen die de komende maanden wat rustiger zullen slapen, nu Epstein "geneutraliseerd is. Ik denk daarbij aan de "Gruesome Twosome" Bill en Hillary Clinton. En wil ik toch even vermelden dat Clinton's presidentschap tot op heden het enige presidentschap is geweest met een groot aantal overleden " lastpakken".

Putin, Putin, Ze Russianz
Kan niet wachten tot Jeroen Wollaars of Eelco Bosch van Rosenthal van Nieuwsuur met het bericht komt dat er in de computerbestanden van Epstein zeer veel compromitterend materiaal is gevonden van zéér invloedrijke Russen dan wel van Vladimir Putin hoogstpersoonlijk...!

Autopsie
Benieuwd of er een autopsie zal volgen en of de resultaten daarvan openbaar zullen worden gemaakt.
Hou er rekening mee dat dat niet gaat gebeuren. Ik denk dat meneer op het strand aan de Middellandse Zee ligt met een paar lekkere wijven. !!!!

Welterusten allemaal Morgen weer cola en chips N.O.S journaal kijken even wat eten bij McDonalds, Goede Tijden Slechte Tijden kijken, en op naar de volgende dag.

Vindt u het goed dat ik het hier bij laat? Aangeslagen? Neuhhhh, moe van lezen en vertalen.

Koud drankje ? Heerlijk !! PROOST ! Op uw gezondheid


Politieke stand van het land gelijk aan die van vorige week:
VVD 27, FvD 20, PvdA 19, CDA 16, GroenLinks 15, PVV 11, D66 10, PvdD 7, SP 7, ChristenUnie 6, 50Plus 5, Denk 3, SGP 2, Overig 2.
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 1 maand geleden - 3 jaren 1 maand geleden #54889 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 4 augustus 2019

Peilingen
De Stemming van 4 augustus 2019
De media hetze tegen Forum voor Democratie, het gedoe rondom Henk Otten en zijn uiteindelijke royement uit de partij, heeft niet opgeleverd wat de media ervan verwacht hadden. Er werd verlekkerd ingezoomd op veel verlies aan kiezers. En dat viel tegen. Het uitgebreide onderzoek dat Maurice de Hond de afgelopen twee dagen onder circa 5000 Nederlanders uitvoerde liet een zeer gematigd beeld van dat verlies zien. Twee zeteltjes minder dan een maand geleden. De Hond schrijft dat er een vaste groep kiezers is dat zich niet aangesproken voelt door de gevestigde partijen. "Zij zijn overwegend somber over hun eigen financiële toekomst, en zijn vooral negatief over de veranderingen in de samenleving, in het bijzonder, die samenhangen met globalisering en immigratie."
Kortom, een interessante analyse die u in zijn geheel kunt lezen op www.peil.nl .

Dijsselbloem
Pakte naast de hoofdprijs. Een pak van m'n hart. Die keiharde neoliberale voorvechter van het belang van "banken eerst", is zo ongeveer de laatste die ik op de post van Lagarde zou willen zien. En daar denken heel wat Europese landen net zo over, na hun keiharde ervaringen met hem in zijn tijd als voorzitter van de Eurogroep. Deze neoliberale sloper van de Griekse gemeenschap in het voordeel van de noordelijke banken... ik kan er geen traan om laten.

En zonder ook maar enig benul te hebben wie die Bulgaarse Kristalina Georgieva dan wel niet mag zijn, behoudens dat zij hoogleraar economie is, iets meer expert dus, dank ik God op mijn blote knieën dat het in ieder geval geen sociaaldemocratische "progressieve" landbouwingenieur is geworden. Een sociaaldemocratische landbouwingenieur die met absurde bezuinigingen Griekenland finaal naar de knoppen heeft geholpen. Als voorzitter van de Eurogroep en trouw schoothondje van Europa’s meest rabiate monetarist, de Duitse minister van Financiën Schäuble, was Dijsselbloem regelmatig in conflict met de toenmalige Griekse minister van Financiën Varoufakis. Varoufakis toonde in die discussies voortdurend aan dat de door de EU en het IMF geëiste maatregelen de situatie voor Griekenland verslechterde in plaats van verbeterde. In deze discussies bleek Dijsselbloem over een matige economische kennis te beschikken. Dat loste Dijsselbloem op door Varoufakis uit de Eurogroep te gooien.
Eigenlijk dus een uitstekende kandidaat voor het IMF-voorzitterschap: matige econoom, autoritair en gewillige dienaar van het kapitaal.

"Drank en vrouwen"
Vervolgens maakte Dijsselbloem het in zijn eigen-gelijkerigheid en onmetelijke arrogantie nog erger door in een interview met een Duitse krant te zeggen: Ik kan niet al mijn geld uitgeven aan drank en vrouwen en u vervolgens om hulp vragen. Dat principe geldt op persoonlijk, lokaal, nationaal en ook op Europees niveau.” Een belediging, vinden premiers en ministers uit Zuid-Europa en Europarlementariërs. Een miskenning van de pijnlijke maatregelen die de crisislanden doorvoerden.
Dijsselbloem werd door zijn optreden het strenge gezicht van Europa – het Europa van de cijfers, bezuinigingen, sancties en regels, in de wereld van de overheidsfinanciën verwoord met de term austerity. Dijsselbloem wás austerity....

Verbale bom
Dijsselbloem is nog maar net voorzitter als hij begin 2013 een golf van kritiek over zich heen krijgt. Cyprus heeft hulp nodig: het land kan geen geld meer lenen en de grote bankensector van het eiland staat op omvallen. Er staat ook spaargeld uit het buitenland op, bijvoorbeeld uit Rusland, omdat de banken een hoge rente betalen. Het eerste hulpplan dat Cyprus en de Eurogroep afspreken veroorzaakt ophef omdat álle spaarders een heffing opgelegd krijgen. Wordt weggestemd. Terugkijkend vindt Dijsselbloem dat hij het eerste plan beter had moeten uitleggen, maar van het tweede plan heeft hij geen spijt. Alles boven 100.000 wordt een heffing opgelegd. Dag pensionado's uit Engeland die hun pensioentegoeden in Cyprus hebben geparkeerd. Maar nee heette het „We gaan niet met Europees geld Russische zwartgeldtegoeden in Cyprus redden. De Eurogroep waar ik binnenkwam was niet in staat te zeggen: de markten gaan dit niet leuk vinden maar we gaan toch die kant op. Zo’n koerswijziging moet je gewoon een keer durven.” Flinke vent hoor!
The Wall Street Journal noemt het een verbale bom op de markten. In alle talen worden varianten op Dijsselbloems naam verzonnen: Dijsselbourde, Dijsselblooper, Dijsseloen, Dijsselblowing it.

Sorry
Sorry zegt Dijsselbloem maar één keer, tegen Jean-Claude Juncker. Voor zijn uitspraak dat Juncker „een verstokte roker, en drinker overigens” is, in de talkshow Knevel en Van den Brink begin 2014. „Het was een lichtzinnig grapje, niet bedoeld om hem te beschadigen maar dat is wel gebeurd ". Ze hebben het uitgepraat. Maar als Juncker in 2014 voorzitter wordt van de Europese Commissie, wil hij Frans Timmermans wel en Dijsselbloem geen post geven in de Commissie. Dijsselbloem was dé kandidaat van de Nederlandse regering.

ING-rapport
Ook in Nederland heeft Dijsselbloem onherstelbare schade aan de economie toegebracht.
Het is dus niet alleen dat de zuidelijke landen Dijsselbloem niet pruimen vanwege zijn strenge financiële beleid. Ook hier in Nederland heeft hij bijna onherstelbare schade aan de economie toegebracht.
ING-rapport met een terugblik op de afgelopen jaren 2011-2017. Het begrotingsbeleid was onnodig kostbaar en heeft daarmee onnodig veel werkloosheid veroorzaakt. Dijsselbloem reageerde als door een adder gebeten: “Een hele slechte analyse”, oordeelde hij over het ING-rapport in het Financieele Dagblad.

Hoeveel banen hebben de plannen van diverse regeringen eigenlijk gekost? Dat was de steen des aanstoots. Eerder schatte het CPB dat het Nederlandse begrotingsbeleid zo’n 5% aan bbp-groei heeft gekost tussen 2011-2017. De afname van de werkgelegenheid komt overeen met zo’n 365.000 voltijdsbanen. Het CPB schat dat er ongeveer 5,2% minder werkgelegenheid is gecreëerd vanwege het gevoerde regeringsbeleid sinds 2011. Van die 5,2% geschatte daling van werkgelegenheid kan 2,2% op conto worden geschreven van het beleid tijdens Rutte 2 met Den Dijs als Minister van Austerity, gelijk aan ongeveer 155.00 minder banen. Al met al kostte het snijden in overheidsuitgaven waarschijnlijk een paar honderdduizend banen’. Die conclusie wordt volledig ondersteund door cijfers van het CPB.
Het is daarom treurig als de Minister van Financiën de boodschapper van het slechte nieuws probeert neer te schieten en de schade van het regeringsbeleid voor de Nederlandse werkgelegenheid bagatelliseert.
basjacobs.wordpress.com/2016/09/19/de-rekening-van-rutte/

Pensioenen
En dan hebben we het nog maar niet over de schade die dit soort toe wil brengen aan de pensioenfondsen van Nederlandse arbeiders. In een rapport dat is opgesteld door een adviescommissie die sinds begin 2019 onder leiding staat van Jeroen Dijsselbloem, oud-MinFin staat dat pensioenfondsen vanaf 2021 moeten uitgaan van nog lagere rendementen, waardoor pensioenkortingen nog dichterbij komen. Daarnaast neemt de kans af dat pensioenen op korte termijn mee kunnen stijgen met de consumentenprijzen. De commissie bekijkt iedere vijf jaar de rente die pensioenfondsen moeten gebruiken om hun dekkingsgraad te berekenen. De commissie beveelt strengere rekenregels aan. De afgelopen jaren konden pensioenfondsen uitgaan van hoge rendementen. De premie is daardoor te laag om de kosten te dekken. Nu gaan de rendementen waar de fondsen mee moeten rekenen omlaag. 46 miljard pensioengeld verdampt, korting dreigt voor miljoenen gepensioneerden
www.rtlz.nl/algemeen/binnenland/artikel/...oen-korten-indexeren

Overigens heb ik ook maar heel weinig op met het IMF..het is de beul van het kapitaal. Van het westerse kapitaal wel te verstaan. Heb me altijd afgevraagd waar Lagarde van het IMF de brutaliteit en de handelingsvrijheid vandaan haalde om een over openstaande rekening van miljarden dollars van Oekraïne aan Rusland voor geleverd gas besliste dat Oekraïne die rekening niet hoefde te betalen. En miljarden euro's aan Oekraïne overmaakte zonder enige tegenprestatie. Die miljarden werden vrijwel onmiddellijk via ontelbare kleine bedrijfjes weggesluisd naar de Privatbank van Kolomoisky waarop die vertrok naar de Verenigde Staten...ik denk wegens het viriele antisemitisme, in Oekraïne, denkt u niet?

Boerkaverbod
Alles politiseert tegenwoordig. Liberale gedachten verwateren en activistische organisaties nemen het over. Reden is dat de politiek, de kabinetten en de Tweede Kamer labbekakken zijn en geen steun geven aan rationaliteit uit angst voor conflicten en het voortbestaan van kabinetten...in feite hun politieke carrières dus. Ze verkwanselen de Westerse cultuur ten gunste van activistische minderheden. Het halfslachtige boerkaverbod is zo'n voorbeeld. De reactie daarop van Amsterdam eveneens. Je zult een vrouwelijke burgemeester hebben van het kaliber van Halsema. Van GroenLinks nog wel ! Je zou toch verwachten dat die voor emancipatie zou staan, ? Of is haar burgemeesterschap en politieke carrière belangrijker? Ik weet het niet. Maar het zou interessant zijn te weten wie het daar in Amsterdam voor het zeggen heeft en wie daar de politieke lijnen uitzet. Maar het is er een buitengewoon zonderling en erg raar links clubje geworden.

Amnesty International
Amnesty International ligt in Nederland fors onder vuur nadat het zich resoluut uitsprak tegen een verbod op boerka’s. Sinds 1 augustus zijn boerka’s in Nederland verboden in publieke gebouwen en op het openbaar vervoer, maar volgens Amnesty is dat een schending van de mensenrechten. Oproepen tot sabotage van een Nederlandse wet door AI. Wat verbeeldt die NGO zich?

In Europa woedt al enkele jaren een debat omtrent de boerka. Critici vinden de boerka een symbool van onderdrukking en discriminatie tegenover vrouwen. Tragisch-komisch is de opstelling van Nazarski c.s.van Amnesty International Nederland met de motivatie 'vrije wil'.
De campagne van Amnesty bracht al snel een storm van kritiek teweeg. “De nepvrijheidsstrijders van Amnesty International steken vrouwen hier een mes in de rug”, aldus PVV-leider Geert Wilders. Vrouwenhaat is geen mensenrecht. En zo is het! Het is toch niet te bevatten dat de Nederlandse afdeling van AI het opneemt vóór de boerka. Een niet-gouvernementele organisatie die is opgericht voor verzet tegen dictaturen, plaatst zich in het kamp van de ergste mensenrechtenschenders, zoals IS en de Taliban..!

Maar zo'n beetje alle NGO's en gesubsidieerde tot de zieligheids-industrie behorende clubs, zijn activistisch ultra links. Kijk maar naar Artsen Zonder Grenzen, dat verworden is tot een mensensmokkel organisatie. Hun macht is zo groot geworden dat niets hun handelen negatief kan doen uitpakken. Schandalen zoals seksueel misbruik, of financiële schandalen tasten deze organisaties niet aan. Hun politieke keuzes waar ze zich verre van zouden moeten houden zijn altijd ultra links. De subsidiestroom blijft doorgaan. Hun grote kracht ? De NPO en de kongsi van dagbladen met hun misleidende nepnieuws.
Op Twitter laten tientallen mensen weten hun lidmaatschap bij de organisatie op te zeggen of de ngo niet meer te sponsoren.
Onlangs was te lezen dat Amnesty 5 miljoen Euro per jaar krijgt van de Postcodeloterij. Hoeveel van Georga Soros?

Babbelboxen
Het dragen van een boerka werd bij Jinek verdedigd door een misselijk makend clubje van 3 advocaten,waarvan er één zei dat hij zich schaamde voor Nederland. Er was ook een slachtoffer aanwezig, in boerka waarbij Jinek zeer begripvol op haar klachten reageerde. Journaliste van de Telegraaf, Annemarie van Gaal, kreeg de wind van voren van deze lieden omdat zij tegen gezichts-bedekkende kleding is. Schokkend om te constateren welke rol de (linkse)media spelen in ons land. Ook bij RTL was er een discussie over het boerkaverbod in het programma "Zomer met Art" met een buitengewoon slechte presentator/gespreksleider en een werkelijk tenenkrommende Katja Schuurman. Men leeft in een gekunstelde ideologische schijnwerkelijkheid. Realistische feiten kunnen de illusie verstoren en moeten volgens het volk van NPO en Mediahuis bij voorkeur vermeden blijven.
Lekker links blijven doen...tot de bommen vallen.

Verward
Nog iets wat opvalt..de overlast van "verwarde personen". Die groeit razendsnel. U denkt door verkokering en personeelsgebrek is de zorg onvoldoende? Ik denk eerder aan onze niet nadenkende overheid. Die is een jaar of wat begonnen met iedere moslim terrorist een verward persoon te gaan noemen.Wie ermee begonnen is? Een rijtje zelfgenoegzame burgemeesters. Een Abu uit Rotterdam, zijn Arnhemse maatje Marcouch, Krikke, Van Aertsen, Halsema. Zij misbruiken dit woord voor islamitische terroristen. Ook voor eenlingen die hun eigen familie aan het mes rijgen.

Oh..en dan hebben we ook nog de "asielzoekers met een trauma". Hoe kom je erop! Enkel en alleen bedoeld om extra geld af te troggelen. En bijna nog vergeten: jihadistische moorddadigheid wordt aangeduid als "dader ontoerekeningsvatbaar" We kweken en importeren verwardheid. Islamitische terreur en het wangedrag van de middeleeuwse gelukszoekers wordt zorgvuldig als verward gedrag vastgelegd. De zwoegende en hun onderhoud betalende autochtoon mocht eens op een idee komen..

Pfff...overlast van ‘verwarde personen’ groeit razendsnel
Wat wil je? Er is maar plaats voor 150 man in de Tweede Kamer. De rest blijft noodgedwongen buiten op straat.

Stroominfarct
Netwerkbedrijf Alliander in het Parool: Stad is hard op weg naar een stroominfarct. Het landelijke stroomnetwerk kan de enorme toename van het aantal datacenters, zonnepanelen, elektrische auto's en airco's nog maar amper bolwerken. De stad is hard op weg naar een stroominfarct. De capaciteit van het huidige netwerk in de stad is niet toereikend om andere ontwikkelingen zoals nieuwbouw van woningen en elektrificatie van de mobiliteit in de toekomst te kunnen voorzien van elektriciteit, concludeert Alliander in een alarmerende studie.
En dat ligt niet alleen aan de stroom aan andere apparaten die we in toenemende mate thuis en op het werk in het stopcontact steken.

De werkelijke ‘boosdoeners’ zijn het milieu en het streven van Amsterdam om in 2040 aardgasvrij en in 2050 klimaatneutraal te zijn. Alleen al voor de plannen om in 2030 uitsluitend elektrisch vervoer toe te staan, zijn tussen de 40.000 en 70.000 laadpalen nodig tegen 1500 nu.
En dan zijn er nog de bedrijven die om elektriciteit smeken. Eén nieuw datacenter, de levensader van de Amsterdamse tech-industrie, slurpt de stroombehoefte van een flink dorp tot middelgrote stad op. Bovendien is niet alleen de vraag, maar ook het aanbod van stroom een probleem. Met steeds meer zonnepanelen op daken kan het elektriciteitsnet straks ook de afvoer van hun overtollige stroom niet meer aan. De afgelopen periode was er ‘een enorme toename’ van vraag én aanbod – meer dan de elektriciteitskabels kunnen verwerken.

Jahaa...dat krijg je met de opgewekte nationale hysterie voor energietransitie. Drammen, drammen en niet goed nadenken hè? Alle dieseltjes eruit en allemaal elektrisch rijden.Dan ontstaat een reëel probleem van ongekende omvang. De stroomnetwerken raken overbelast...en daar is helemaal geen oplossing voor. Dit zijn de harde feiten in Amsterdam.

Er is toch geen 'rocketscience' voor nodig om dit te kunnen voorzien: iedereen tussen 17.00-19.00 thuis, vechtend om laadpalen. Half Nederland eet tussen 17.30-18.30, warmtepompen, alle verdere apparatuur die aangaat, straatverlichting. Volstrekt onhaalbaar...

GroenLinks aan de elektrische stoel, zou dat een oplossing zijn? Mijn vriendin heeft er ook een..euhmm ehhh..

Kom, we gaan wat lekkers drinken. Op uw gezondheid en geniet van het leven !! PROOST !

Eerst krijgt u van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 4 augustus 2019

VVD 27(+1), FvD 20(-2), PvdA 19, CDA 16(+1), GroenLinks 15, PVV 11(+2), D66 10(+1), PvdD 7(-1), SP 7, ChristenUnie 6(-1), 50Plus 5, Denk 3(-1), SGP 2, Overig 2.[color]
Laast bewerkt: 3 jaren 1 maand geleden door katertje. Reden: typo
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 2 maanden geleden - 3 jaren 2 maanden geleden #54852 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 28 juli 2019
Geen peilingen in verband met zomerreces.

Boerka
Wat is dit voor een land geworden? G-sus, je wordt er niet goed te lezen hoe de politie zich uitslooft om de wet te omzeilen voor een paar opportunistische dwarsliggers en drammers met een boerka. Hebt u die verzameling lappen gezien in Nieuwsuur? Wat komt ze hier doen? Wat is ze hier in Nederland verloren? Zet dat mens in de bus, koop haar een enkele reis naar Afghanistan en laat haar nog lang en gelukkig leven daar. En ons hier in Nederland.
Ongelooflijk hoe politie en ziekenhuizen, openbaar vervoer zich tegen deze prima wet keren. Men gaat zich aanpassen om een asociaal islamitisch kledingvoorschrift te faciliteren. Verbazingwekkend, de Nederlandse wetshandhaver namens de overheid vindt de middeleeuwse vrouwenonderdrukking prima en faciliteert graag. Zielige vrouwtjes helpen. Ammehoela. Je weet niet wat er onder die boerka schuil gaat. Was er onlangs in Pakistan niet een moslimman die gehuld in een boerka een zelfmoordaanslag pleegde met veel doden en gewonden als gevolg? In Frankrijk bankovervallen door mannen in boerka...ik bedoel maar. En maar tolerant willen zijn en maar meebuigen met de islam in de hoop dat de krokodil hen genadig gezind zal zijn en hen als laatsteeen mes in de rug steekt euhm ... opvreet. Bad Luck Folks !

Hard of Zacht?
Het kan u niet ontgaan zijn Groot-Brittannië heeft een nieuwe premier. Boris Johnson is op 23 juli verkozen met een twee derde meerderheid tot hoofd van de Conservatieve Partij. En inmiddels geïnstalleerd als Premier. "Bokser Boris" meer "dash" dan "dashy" als fanatieke Brexiteer door de eigen partij geroepen om eindelijk knopen door te hakken en de wil van het volk uit te voeren.
Johnson kondigde zijn standpunt opnieuw aan nog tijdens het verkiezingsdebat met de andere kandidaat premier, Jeremy Hunt. Het zal een harde of een zachte exit worden, maar het VK verlaat sowieso de EU tegen einde oktober 2019. Hij zegt opnieuw met de EU te gaan onderhandelen, maar waarom zou hij slagen waar May faalde? Het "Remainers" deel en Pro-City deel van zijn eigen partijleden in de regeringscoalitie zullen hem, net zoals zijn voorgangster, dwars blijven zitten. Heeft de "bokser" de moed om het parlement naar huis te sturen en nieuwe verkiezingen uit te schrijven, voordat de Britten naar de mestvorken grijpen?

Ik heb zo de idee dat Boris knopen gaat doorhakken. En dat de Britten hem zullen steunen. Want ze zijn Brussel spuugzat. Logisch ook natuurlijk. Brussel heeft besloten dat Engeland moeten dienen als een afschrikwekkend voorbeeld voor wie uit de Brusselse gevangenis wil ontsnappen. En over vijf jaar danken de Engelsen hun Lord op hun blote knietjes dat ze bevrijd zijn van de Brusselse dictatuur.
Harde Brexit
Wat betreft een harde Brexit worden ons allerlei doemscenario's voorgeschoteld. Uiteraard kost een herschikking geld. Veel geld. Er vertrekken bedrijven. Er moet een rekening betaald worden aan de EU (39 miljard) en nog wat andere zaken die geld kosten. Maar een val van het Britse Pond zou van de UK een goedkoop eiland maken. Import wordt onbetaalbaar. En dat zijn nou net de ingrediënten voor een nieuwe start van de eigen maakindustrie. Kijk naar Rusland! Noodgedwongen is de Britse bevolking aangewezen op het consumeren van binnenlandse producten, want onze Nederlandse kazen bijvoorbeeld zijn straks onbetaalbaar met "onze " euro. De nationale industrie veert op en nieuwe bedrijven richten zich op. Export zal flink groeien want Britse producten zijn spotgoedkoop. Groot-Brittannië zal alles doen om hun Pond goedkoop te houden. Zitten niet vast in een euro-muntunie en kunnen devalueren zo het hun uitkomt. Als zeevarend handelsland kan GB alle kanten op en worden scheepsladingen vol naar alle windstreken uitgevaren. Van een mondiale handelsoorlog zal GB weinig last krijgen want export naar GB zal drastisch afnemen waardoor opleggen tarieven aan GB weinig effect sorteert. Allemaal gunstig voor een opleving van de eigen maakindustrie. De plotseling ontstane werkloosheid door vertrek van buitenlandse bedrijven zou met een jaar of wat als sneeuw voor de zon verdwijnen als de eigen maakindustrie veel nieuwe mensen nodig heeft, want export floreert. Ben benieuwd hoe GB na een aantal jaren exit er economisch bijstaat. Ach, zomaar wat hardop denken..en wishful thinking

Deutsche Bank
Vraag me al een poosje af of de Brexit in staat zou zijn om Deutsche Bank om te doen vallen. Als de dollar komend najaar een behoorlijke knauw krijgt dan denk ik dat het zomaar gebeurd kan zijn met DB. Niet alleen DB. Dan gaan er meer en is het plan via CO2 om 3000 miljard in Nederland te investeren en zo het bankensysteem overeind te houden weggegooid geld.

Deutsche mislukking
Hoe kan het dat iemand die volledig is mislukt in haar werk, een promotie krijgt. Is dat het Peter-principe of gewoon omdat Von der Leyen een viervoudig Bilderberger is. Ursula Von der Leyen. Niet door de burgers van de EU gekozen. Nooit in de verkiezingscampagnes verschenen. Stond op geen enkel stembiljet. En waarvan niemand tevoren wist wat zij van plan is om met de EU te gaan doen.
Ushi is het nieuwe Duitse wapen, heeft overal verstand van. Deze dame werkt toe naar een fiscale unie en dan kunnen we spreken van een EU-superstaat waarin burgers van de verschillende lidstaten totaal geen invloed meer hebben. Ushi zat allang in de "pijplijn" hoor. Dit jaar heeft ze op de Bilderberg haar belofte vernieuwd en nieuwe instructies meegekregen. Herinnert u zich de triomfantelijke "verspreking" van een wederom benevelde Jean-Claude Juncker nog: binnenkort is het vetorecht van de lidstaten verleden tijd? Die uitspraak bleef maar nagalmen...

Het verwonderde mij in hoge mate dat als Von der Leyen werkelijk de "alternatieve" kandidaat zou zijn geweest en op het allerlaatste moment uit de hoge hoed getoverd omdat Merkel en Macron niets met de "Spitzenkandidaten" konden aanvangen, zij haar toespraken en wensenlijstje tot in de puntjes gereed had. Maar die had ze natuurlijk op de Bilderberg in juni j.l. keurig op schrift gesteld meegekregen. Die hoefde ze alleen nog maar voor te lezen. U weet toch dat Ushi alles delegeert hè? En voor ieder hondsgezeik externe adviseurs om "raad" vraagt. Vraag maar na bij Defensie in Duitsland.
Lees hier de plannen van onze nieuwe Brusselse regent: www.gatestoneinstit ...
Fiscale Unie...Voorlopig is de bankenunie nog niet eens geheel opgetuigd en nu al grootse plannen over een fiscale unie. M.i. onmogelijk in een unie met nogal wat verschil in de belastingwetgeving. Ze zal dit nooit redden omdat populistische partijen haar zeker gaan afremmen. Het zal er voor velen van ons niet gemakkelijker op worden. Veel fiscale verworvenheden gaan we kwijt raken. Een fiscale unie snijdt wel heel diep in de landelijk afwijkende fiscale voordeeltjes. Hoe wil men onze veelheid aan heffingskortingen compenseren bijvoorbeeld. Onmogelijk. Er zal veel opstand komen tegen haar plannen verwacht ik.
Hoe dan ook: met dit slechte toneelstuk hebben politici hun ware gezicht laten zien, de democratie verder ondermijnd en de burger bedrogen. Meer dan ooit moet het ons duidelijk zijn dat we getuigen zijn van een keerpunt in de geschiedenis en dat we worden geconfronteerd met grote omwentelingen in de economie, de politiek en de samenleving. Gebeurt het niet goedschiks, dan beslist kwaadschiks....

Miljardendeal Merkel-Erdogan mislukt
"Komt allen tot mij die belast en belazerd willen zijn"
Merkel´s deal met de Turkse preside Erdogan, die de Duitse belastingbetaler ettelijke miljarden heeft gekost, is mislukt. Op Europa en vooral op Duitsland zal binnenkort de volgende stroom “vluchtelingen” afkomen. Turkije heeft van de EU € 6 miljard geïncasseerd om vanuit Turkije de EU binnen gesijpelde migranten weer terug te nemen. De deal was door Merkel quasi alleen met Erdogan bekokstoofd. De andere EU-landen wisten van deze solo van Merkel net zo weinig als van die in september 2015, waarbij ze ettelijke in Duitsland geldende wetten en internationaal bindende akkoorden buiten werking stelde. Merkel liet in totaal € 6 miljard uit de geldbuidels van de belastingbetalers naar de Bosporus omleiden, opdat Erdogan daarmee zijn krappe begroting en de zieke Turkse economie kon ondersteunen. Officieel zou het geld natuurlijk voor de verzorging van de “vluchtelingen” moeten dienen. Het grootste deel van dit geld lekte echter op wonderbaarlijke wijze op weg naar de definitieve bestemming weg. Nu wil Erdogan van Turkije quasi een transitland maken en de “vluchtelingen” allemaal naar de EU laten doormarcheren. MinBuZa Mevlüt Çavusoglu heeft afgelopen maandag de deal opgezegd genoemd. Opnieuw blijkt een solo van Merkel één groot fiasco te zijn.

S-400
De langverwachte en gevreesde levering van Russische S-400-raketsystemen aan Turkije is begonnen. Ondanks Amerikaanse en Europese waarschuwingen dat Ankara de Russische wapenovereenkomst moet heroverwegen, om economische en mogelijk militaire sancties te voorkomen, heeft Erdogan voet bij stuk gehouden. Op een Turkse luchtmachtbasis naast Ankara heeft het Turkse leger een eerste partij S-400-onderdelen ontvangen. Ankara moet zich voorbereiden op ernstige Amerikaanse sancties, waaronder uitsluiting van Turkije als NAVO-lid van het Amerikaanse F-35 stealth gevechtsvliegtuig programma. De officiële reactie van Erdogan tot nu toe is altijd geweest dat de S-400 systemen noodzakelijk zijn voor de veiligheid van het land. Officiële plannen geven aan dat de S-400 systemen worden ingezet naast de Syrische grens en rond Ankara. De komende dagen zal een schip vanuit Rusland ongeveer 100 raketten naar Turkije brengen. En gedurende de volgende twee maanden zullen de Turkse militairen worden opgeleid in Rusland. De hele ontwikkeling veroorzaakt een ernstige crisis binnen de NAVO en heeft de EU op scherp gezet. Turkije versterkt samenwerking met Rusland. Turkije is het op twee na grootste NAVO-lid qua strijdkrachten.
Heb begrepen dat wat Rusland aan Turkije heeft geleverd de exportversie van de S-400 is. Deze systemen kunnen bijvoorbeeld nooit een Russisch vliegtuig neerhalen. De bijgeleverde radar-software zou niet te manipuleren zijn omdat dan het systeem zichzelf vernietigt. Het grootste probleem voor NATO is de reikwijdte van de radars. Op het moment dat alles is geleverd dan zal het voorlopig onmogelijk zijn voor NATO iets te flikken tegen Erdogan en dat was nu juist de bedoeling na de staatsgreep 2016 die mede door waarschuwing van Poetin verijdeld werd.
Turkije haalt het echt niet in zijn bol om Syrië binnen te vallen. Zijn economie is bijna geheel afhankelijk van Rusland en China. Iets met bijten in handen die je voeden, ofzo

Zijn we bijgepraat?
Nee, nog niet helemaal. Er moet me nog iets van het hart. Ik moet u nog iets opvallends melden. Dagelijks in het nieuws, we worden ermee doodgegooid: de protesten in Hong Kong. Gaat om een wet, waar een groot deel van de jonge bevolking van Hong Kong het niet mee eens was. Een wet die inmiddels alweer is ingetrokken, maar de protesten blijven aanhouden. De protesten in Hong Kong zijn - het zal u niet verbazen - georganiseerd en gefinancierd door George Soros. Paar jaar geleden werd de door hem georganiseerde en eveneens gefinancierde Paraplui-Revolutie een mislukking. Maar nu was er deze "tastbare" wet. En die wordt aangegrepen om opnieuw te proberen Hong Kong te destabiliseren...sommigen zien er hun levensvervulling in. Rotzooi trappen tegen China.
Moskou
Precies zoals in Moskou. Een aantal kandidaten voor verkiezingen zijn door de Kiesraad afgewezen. (Ook hier in Nederland worden kandidaten door de Kiesraad gescreend en inderdaad ook afgewezen. Is heel normaal. Maar in Moskou moet het als "bewijs" dienen voor de afschuwelijke Russische dictatuur onder Poetin. En querulant Navalny, de lieveling van Hubert Smeets,die met zijn door Nederland betaalde "Raam op Rusland" zijn informatie haalt uit Novaja Gazeta, een door Nederland financieel op de been gehouden krantje in Moskou, NRC, VK, en de hele Atlantische kliek in Nederland, die ook door George Soros wordt betaald, organiseert demonstraties, waarvoor geen toestemming is gevraagd en verleend. Illegale demonstraties in ons deel van de wereld zijn illegaal, en "logisch dus dat de politie hard ingrijpt als een ‘Geel Vestje’ de kachel aanmaakt met het gezag". Maar illegale demonstraties in Rusland of China krijgen volop extra zuurstof, ongeacht de aanleiding, als die er al is. Dus wordt Navalny iedere keer opgepakt. Dat is nu net de bedoeling want dat genereert aandacht en zet President Poetin in een kwaad daglicht.

Maar wat schets mijn verbazing.....geen woord van NOS, Nieuwsuur, Radio, Kranten over de protesten van de #GiletJaunes in Frankrijk..! Geen woord over de al meer dan een half jaar durende zaterdagse massale protesten tegen het afbraakbeleid van Zonnekoning Macron, die de man met de kleine beurs nog verder uitknijpt om belastingvoordelen aan de rijken te kunnen geven. Waar de "ordetroepen" van Macron vreedzame betogers mishandelen, gifgasaanvallen op de mensenmenigte uitvoeren, koelbloedig ogen uitschieten en mensen voor hun leven invalide maken.

Nee, daarover geen woord in de MSM. De huidirritatie van Navalny ( waarschijnlijk krijgt die rat uitslag van zijn eigen leugens en chicanes) werd breed uitgemeten in het NOS-journaal. De levensgevaarlijke verwondingen en moord op #GiletJaunes wordt met geen woord over gesproken. Is de Franse Revolutie dan helemaal voor niets geweest???
Is de ene demonstratie of onrechtvaardigheid dan toch....de andere niet?

Laten we het glas heffen op de moed en het doorzettingsvermogen van #GiletJaunes. Respect. Op uw aller Gezondheid !!

De politieke stand van het land? We zijn er nog!
Laast bewerkt: 3 jaren 2 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 2 maanden geleden - 3 jaren 2 maanden geleden #54815 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 21 juli 2019

Peilingen
In verband met zomerreces van het kabinet zijn er ook deze week geen peilingen van Maurice de Hond

MH-17 Vijf jaar later
Afgelopen woensdag waren we er getuige van hoe "de onderste steen tot een juridische farce werd". Nog altijd wordt stug volgehouden dat men bezig is om de waarheid over de toedracht van de misdaad die de MH-17 trof, te achterhalen. U weet wel, de onderste steen, waarbij Rutte niet zou rusten voordat hij die boven had. Intussen weten we dat het alleen maar grootspraak was. Er is helemaal geen onafhankelijk onderzoek gevoerd, men is alleen bezig geweest zaken te verdraaien en de grootst mogelijk onzin te verzinnen om Rusland en de separatisten in de Donbass te kunnen beschuldigen. Iets anders is nimmer onderzocht.

Het was een BUK
Afgevuurd door de separatisten en geleverd door Rusland. Dit verhaal op de avond van de ramp door de VS naar voren geschoven, is nooit meer veranderd. Het JIT is alleen maar bezig geweest om voor die bewering bouwsteentjes aan te dragen. En die bouwstenen zijn zo onbetrouwbaar als de neten: beelden uit de sociale media; foto's waarvan geen afzender bekend is en foutieve datum wordt gegeven om in het verhaal te passen; getapte telefoongesprekken, aangeleverd door de geheime dienst van ...Oekraïne en waarmee bewezen is geknoeid.

Oekraïne gaf toestemming voor gebruik en publicatie. Want u weet toch hè, dat daarvoor de uitdrukkelijke toestemming van Oekraïne vereist is? De CIA, de Amerikaanse geheime dienst, die is ingekwartierd bij de SBU, de Oekraïense geheime dienst, heeft Rutte opgedragen een juridische overeenkomst op te stellen die bepaalt dat de onderzoekers niets naar buiten mogen brengen dat niet uitdrukkelijk door Kiev is goedgekeurd. Een vetorecht dus. Nou ja, iedere eerlijke rechter zou deze "bewijzen" onmiddellijk verontwaardigd van tafel vegen. Kom nog maar eens terug als je echt wat kunt onderbouwen. We leven hier niet in Phantasialand.

De mogelijkheid dat Oekraïne het vliegtuig zelf heeft neergeschoten is niet eens onderzocht. Mag niet. Oekraïne is bondgenoot. En dus Heilig. Heeft men nodig voor de komende grote oorlog tegen Rusland. O ja, er werden ook nog vier namen gepresenteerd van drie Russen en een Oekraïner. Nee, geen smoking guns. Ze zouden betrokken zijn. Hoe dan? Nou, gewoon, ze gaven leiding aan de strijd van de separatisten in de Donbass. Ja, de kok, of de schoenpoetser zal het wel niet geweest zijn . Hadden de onderzoekers 5 jaar voor nodig. Ik zei toch al...een farce !
Toeval
En toeval hè. Het barste daar in Oekraïne van het toeval. Zoals radars die allemaal uitstonden omdat ze allemaal op hetzelfde moment "in onderhoud" waren; de opdracht om de MH-17 noordelijker te laten vliegen, recht het oorlogsgebied in; de vele ooggetuigen die een of meerdere vliegtuigen nabij de MH-17 hebben gezien. Een hele lange reeks van 'indirect bewijs' tegen Oekraïne. Wordt niet onderzocht ! JIT reageert er niet op.
Motor
Haha...en toen kwam de boodschap van het JIT dat het de motor van de BUK raket waarmee MH-17 was afgeschoten in bezit had. Het ding werd met trots getoond. Maar dit muisje kreeg al snel een staartje, want met de motor kwam ook het motornummer vrij. U voelt hem aankomen? Juist! Rusland deed navraag bij de producent van de Buk en is in de archieven gedoken. Bleek dat de BUK al in 1986 aan Oekraïne was geleverd, en sinds die tijd nooit meer in Rusland is terug geweest. Deze informatie is ook aan het JIT gestuurd. Zoals was te verwachten reageerde het JIT ook hier niet op. Het paste immers niet in het plaatje. Rusland zegt nu dat het hele onderzoek een straat met eenrichtingsverkeer is. Een Russische woordvoerder zei dat het JIT opnieuw met beschuldigingen komt zonder bewijzen, wat natuurlijk klopt. En zelfs Maleisië de thuishaven van het vliegtuig, en ook tientallen slachtoffers te betreuren heeft, zegt dat de beschuldigingen van het JIT tegen Rusland politiek gemotiveerd zijn.

Rechtszaak
Op 9 maart 2020 gaat de rechtszaak gaat beginnen tegen vier verdachten, 3 Russen en een Oekraïner. Een showproces. Een theatrale vertoning in een zwaar bewaakte, speciale rechtbank, zonder aanwezigheid van verdachten, of een verdediging. Het kostte de Nederlandse belastingbetaler nu al vele miljoenen, de MSM zorgen voor de juiste sfeer, opdat wij "niet vergeten", en de presentaties van het JIT waren ‘gelikt’. Wat tot nu toe ontbreekt, is het onweerlegbare bewijs waaruit ondubbelzinnig de geschetste toedracht blijkt. Immers, de vier die worden aangeklaagd zijn niet direct bij de ramp betrokken, maar er slechts van worden beschuldigd dat ze geholpen hebben de raket naar het oorlogsgebied te dirigeren.

Maar...wat nou als dat proces tegen vier verdachten in dat MH-17 proces een fiasco wordt? Stel dat ze er wél zullen zijn..!
Het wordt beslist nog pijnlijker als de verdachten effectief kunnen bewijzen dat hetgeen hen ten laste wordt gelegd onwaar is, en dat er met de bewijslast tegen hen is geknoeid. Dan wordt het nog pijnlijker.Volgens experts, een aangeklaagde, en getuigen die werden geraadpleegd door Max van der Werff, die zich heeft vastgebeten in het onderzoek, maar door "mainstream"’ volledig worden genegeerd, zijn de geluidsopnamen die het JIT aanvoert als bewijs, bewerkt, of hebben de opnamen betrekking op het neerhalen van een Su-25, een dag eerder. Op de vraag wat de bron is van de geluidsopnamen, antwoordt Wilbert Paulissen van het JIT dat die afkomstig zijn van Porochenko’s geheime dienst. Niet de meest objectieve, en betrouwbare bron.

Ik ben bang dat het plan is dat Nederland er doelbewust op aan zal sturen dat er tijdens het proces geen defensie zal zijn om de verdachten te verdedigen. Dat zou een enorme aanfluiting zijn, maar niet zonder precedent. Speciale Aanklager Robert Mueller (Russia-gate) is ook in zijn eigen zwaard gevallen met een aanklacht tegen Concord de Russische Trollenfabriek. Blijkbaar was hij er vanuit gegaan dat die Russen nooit op zouden komen dagen, maar ze stuurden hun advocaten naar de rechtbank, waarop Mueller zich gedwongen zag tot juridische chicanes, waarbij hij weigerde zijn bewijslast te overleggen als de aangeklaagden niet persoonlijk in de rechtbank zouden verschijnen.

Als je de hele show van de onderzoekers en de Nederlandse leugenpers even weglaat, zie je meteen dat het JIT dus eigenlijk helemaal geen zaak heeft. Het enige dat overblijft is, dat de zogenaamde onderzoekers maanden lang mogen verklaren waar ze de laatste 5 jaar mee bezig zijn geweest. Een soort schoolrapport dus, dat miljoenen gaat kosten. Weggegooid geld. Een juridische farce om het inktzwarte Nederlandse geweten wit te wassen zal het zijn. Meer niet.

Wie profiteert van dit uiterst eenzijdige onderzoek? In eerste instantie natuurlijk Oekraïne, omdat de ware schuldigen in Kiev zitten. Verder de Nederlandse regering omdat men wil laten zien dat men iets doet, zonder de Amerikanen voor het hoofd te stoten. Maar wat dacht u van de "onderzoekers" ? Die verdienen goudgeld. Voor hen kan het onderzoek en natuurlijk de komende rechtszaak niet lang genoeg duren. Misschien een idee om deze Lying-Club in plaats van JIT maar JAT te noemen?

Notulen Klimaattafels Staatsgeheim?
Ik zou weleens willen weten....Jules de Korte zong het al. Wij willen weten waarom de notulen over de onderhandelingen aan de klimaattafels geheim moeten blijven. Tijdens een debat enkele weken geleden plaatste de PVV grote vraagtekens over het feit dat vrijwel niets bekend is of mag worden gemaakt over de loop van de onderhandelingen. Nederlandse burgers horen volgens de PVV te weten wie welk standpunt heeft ingenomen. Ook het parlement hoort daarvan op de hoogte te zijn. Die moet vanuit haar controlerende taak kunnen toetsen welke belangen zijn ingebracht en afgewogen bij de klimaattafels, aldus de tekst van een motie die door de PVV was ingediend. Bekend is dat van alle bijeenkomsten van de klimaattafels en van het overkoepelende Klimaatberaad verslagen zijn gemaakt. In de motie werd de regering opgeroepen om al die verslagen alsnog openbaar te maken. En de PVV kreeg zowaar een meerderheid voor hun motie...! Bij de stemmingen kreeg het PVV-verzoek aan de regering steun van alle andere oppositiefracties: SGP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50Plus, Onafhankelijke Staten Fractie en de SP. Maar ook van D66 als enige van de regeringspartijen.
Het is nu aan het kabinet om Ed Nijpels, de voorzitter van het Klimaatberaad, te verzoeken alle verslagen te verzamelen en te publiceren. Ook de Eerste Kamer heeft een motie aangenomen die het kabinet vraagt om openbaarmaking.
Ollongren van BiZa heeft daarbij wel het voorbehoud gemaakt dat de deelnemers van de klimaattafels nog bezwaren kunnen inbrengen omdat zij 'in de veronderstelling waren dat zij in beslotenheid hun beraadslagingen konden voeren'.
Je vraagt je af waarom men de notulen geheim wilde houden. Heeft natuurlijk helemaal niets met staatsgeheim te maken maar de burger mag er niet achter komen dat het kabinet het klimaat als verdienmodel, als nieuwe melkkoe gaat gebruiken om de burger uit te kleden. Het milieu en het klimaat zijn verworden tot een verdienmodel. Dankzij miljarden aan belastinggelden worden er b.v. niet alleen totaal onrendabele windmolenparken gebouwd maar zijn er zeer vele organisaties, clubjes en politieke partijen die een dikke boterham verdienen louter aan het verkopen van gebakken lucht.

De illusie is gecreëerd dat wij als mensen het klimaat kunnen sturen. De onnozele burger laat zich dit alles weer welgevallen en betaalt via milieuheffingen, energiebelasting etc. weer (niet zo)vrolijk mee aan deze poppenkast. Ondertussen hebben ‘klimaat’, ‘milieu’ en ‘duurzaamheid’ bij mij dezelfde werking als een rode lap op een stier. Alleen daarom overweeg ik al om een Hummer aan te schaffen.VROEMMMM

Iran
Doen we Iran nog even? Iran "kaapt" Britse olietanker in Straat van Hormuz. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een Britse olietanker in beslag genomen. Meldt The Guardian. Het schip de Stena Impero zou na een plotselinge koerswijziging Iraanse territoriale wateren zijn binnengevaren. Volgens de reder werd het schip tijdens een doorgaan door de Straat van Hormuz in internationale wateren benaderd door ‘ongeïdentificeerde kleine vaartuigen en een helikopter’. Het Britse ministerie van Defensie laat weten met urgentie te onderzoeken wat er met het schip dat onderweg was naar Saoedi-Arabië aan de hand is. Aan de hand van het volgsysteem van het schip is te zien dat het onderweg is naar het Iraanse eiland Qeshm, waar een grote basis van de Revolutionaire Garde gelegen is.
Die Revolutionaire Garde heeft inmiddels een verklaring vrijgegeven waarin ze zeggen de Stena Impero in beslag te hebben genomen omdat het schip illegaal Iraanse wateren is binnengevaren.

Het incident komt een dag nadat de autoriteiten op Gibraltar hebben laten weten een Iraanse tanker aan de ketting te houden. Dat schip werd onlangs door de Britse marine in beslag genomen op verdenking van het illegaal verschepen van olie naar Syrië, iets dat in strijd is met het EU-embargo. Volgens Iran hebben de Britten zich daarmee schuldig gemaakt aan piraterij.

Groot-Brittannië meldt ‘illegale interventie’ door Iran aan VN veiligheidsraad. De 23 bemanningsleden van de door Iran in beslag genomen tanker zijn “veilig en in goede gezondheid”. Dat heeft het hoofd van de Iraanse organisatie voor havens en maritieme zaken verklaard. Groot-Brittannië heeft inmiddels aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gemeld dat de Britse tanker Stena Impero in Omaanse wateren voer toen het door Iran werd tegengehouden en in beslag genomen. Daarom gaat het volgens de Britten om een “illegale interventie” door Iran.“ Het schip heeft recht van doorvoer in een internationale zeestraat zoals dat in het internationale recht staat. Dat vereist dat de doorreis niet wordt belemmerd en daarom vormt de Iraanse actie een illegale inmenging,” schreven de Britten aan de Veiligheidsraad.

Zaterdag verklaarde de Britse minister van Defensie Penny Mordaunt al dat het om een “vijandige daad” ging. Naast Nederland veroordeelden ook andere Westerse landen zoals Duitsland en Frankrijk de actie van Iran....

Ben benieuwd of de vazallen de piraterij van het Verenigd Koninkrijk in Gibraltar ook als "kaping" bestempeld heeft. Nee, die zaken zijn onvergelijkbaar zegt "men". Het aan de ketting leggen van Iraanse tanker in Gibraltar is volkomen legitiem omdat er sterke aanwijzingen waren dat de olie voor Syrië bestemd was. En dat is in strijd met EU sancties.

De Straat van Gibraltar heeft een vrije maritieme doorgang. En Spanje bevestigt de Iraanse versie van het verhaal dat de Britten de Iraanse olietanker op Amerikaans bevel hebben aangehouden, en dat het niets met EU-sancties van doen heeft. www.theguardian.com/world/2019/jul/20/gu...aliation-iran-hormuz

Bovendien...EU-sancties gelden enkel voor EU-landen. Voorzover mijn kennis reikt is Iran geen lid van de Europese Unie. De afspraken van de EU hebben geen volkenrechtelijk mandaat en gelden, zoals gezegd, alleen voor EU-landen. Dus heeft het Verenigd Koninkrijk niet het recht om zo maar tankers van andere landen te kapen. Vast staat dat Trump al een tijd de confrontatie met Iran zoekt en nu blijkbaar het VK als katvanger gebruikt.

Carl Bildt, één van de voorzitters van de Raad Buitenlandse Zaken van de EU: “The legality of the UK seizure of a tanker heading for Syria with oil from Iran intrigues me. One refers to EU sanctions against Syria, but Iran is not a member of the EU. And the EU as a principle doesn’t impose its sanctions on others. That’s what the US does.”

Met het aan de ketting houden van een Iraanse tanker door de Britten kon een antwoord van Iran niet uitblijven.

Om een oorlog te beginnen heeft men geen reden nodig maar motieven. De VS van Trump zover het Iran betreft heeft nog geen motieven om een oorlog te beginnen. Die heeft Iran ook zeker niet. Anders was er nu een oorlog in volle gang. Maar de oplopende spanningen in de Perzische Golf moeten wel degelijk een belang dienen. De aanvallen op olietankers tot nu toe betroffen EU, SA en Japan, allemaal bondgenoten van de VS. De kans dat de VS zelf daarachter zit (zoals het beslag op olietanker van Iran door de VK) is reëler dan deze aan Iran koppelen.

Wie de Perzische Golf en Straat van Hormuz controleert, controleert niet alleen 20% van het wereldwijde olieaanbod maar ook de prijzen en het energiebelang van landen die olie en gas importeren, vooral vanuit de golfregio. In de top van deze landen staan China, India, Japan en Europa! De VS kan met een gespannen Perzische Golf haar beleid aan deze landen opleggen...op hun kosten. De roep van de VS om eigen (vervoer) belangen in de Straat van Hormuz met militaire aanwezigheid te bewaken is niks anders dan meebetalen aan de militaire kosten van het VS-beleid, oftewel de “Amerika First”. De militaire aanwezigheid van andere landen in de Golfregio ontlast de VS nu ze willen zich militair concentreren op de Chinese zee en Zuidoost Azië en graag de kosten van hun militaire apparaat willen delen en hun kas bij te vullen. We houden u op de hoogte...!

That was the week that was...

Politieke stand van het land gelijk aan die van vorige week, en de week daar voor
Laast bewerkt: 3 jaren 2 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 2 maanden geleden - 3 jaren 2 maanden geleden #54783 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 14 juli 2019

Peilingen
Geen peilingen i.v.m.het het vorige week afgesloten parlementaire jaar. Iedereen met Cor-en-Don naar Turkije

#EU-stoelendans
De spanning rond beoogd Commissievoorzitter Ursula von der Leyen neemt toe. Want zoals u inmiddels hebt meegekregen wordt niet Frans Timmermans, maar de Duitse MinDef Ursula von der Leyen,voorzitter van de Europese Commissie. Dat wil zeggen...als alles goed gaat. Want haar benoeming is nog geen gelopen race. Ushi komt namelijk nog tientallen stemmen tekort om dinsdag door het Europees Parlement tot voorzitter van de nieuwe Europese Commissie te worden gekozen. De Duitse moet in Straatsburg 374 stemmen halen. Ze kan rekenen op de stemmen van de christendemocraten (182) en een deel van de sociaaldemocraten, maar dat is niet genoeg. Niet alle liberalen zullen voor haar benoeming stemmen en ook bij de kleinere fracties is er veel verzet. Als het parlement haar voordracht verwerpt, hebben de regeringsleiders een maand de tijd om met een nieuwe kandidaat te komen.

Kritiek
Nu was er al meteen na de voordracht van Von der Leyen op 2 juli kritiek. Het wordt een dubbeltje op z'n kant voor haar. Reden waarom ze afgelopen week bijna alle fracties is langs geweest . Niet alleen om kennis te maken, maar om zaken te doen. Lobbyen! Uitruilen! Kwartetten! Zo wil de liberale fractie Renew Europe, (het voormalige ALDE) waar ook de parlementariërs van VVD en D66 bij horen, in ruil voor hun steun een nieuw kiessysteem, zodat de burger meer invloed heeft op wie er in de toekomst voorzitter van de Europese Commissie wordt. En dat niet alleen, het wil ook een ambitieuzer klimaatbeleid. Liberalen hebben een brief met eisen opgesteld. Bovendien mag er wat de liberalen betreft geen onderscheid zijn tussen de twee vicevoorzitters, de sociaaldemocraat Frans Timmermans en de liberaal Margrethe Vestager. "Ze moeten gelijkwaardig zijn, waarbij de een niet meer is dan de ander", aldus verschillende politici. U weet dat Frans Timmermans zijn oude baantje van vicevoorzitter terug krijgt, en om ons de indruk te geven dat hij niet enkel met zijn eigen lege huls is achtergebleven, moest de baan voortaan senior vicepresident genoemd worden. Een schrale troost, want hij was al ‘eerste’ vicepresident. Dat "eerste" moest ook al benadrukt worden. Maar deze eisen werden dus ook al afgewezen...

Zwartboek
Bij de sociaaldemocraten (154 stemmen) die erg verdeeld zijn, circuleert dan weer een zwartboek, waarin alle gebreken van de nieuwe Commissievoorzitter worden opgesomd. Van falend leiderschap, miljoenenoverschrijdingen bij projecten op 'haar' ministerie van Defensie in Berlijn, tot plagiaat bij haar proefschrift. (waar ze van vrijgesproken zou zijn).
De Spanjaarden, die de grootste groep vormen in de fractie, zijn voor Von der Leyen. Voor Spanje kan het niet meer stuk want die heeft in de hele deal rond de Europese topbanen de post van EU-buitenlandchef binnengesleept. De Spanjaard Josep Borrell wordt de opvolger van Federica Mogherini.
De Nederlanders van de PvdA in het parlement twijfelen. Ze vinden dat Frans Timmermans, de sociaaldemocratische Spitzenkandidat bij de verkiezingen, alsnog voorzitter van de nieuwe Commissie moet worden. Kunnen ze wel willen, de harde realiteit is, dat de Tour de Frans zich te pletter reed in Visegrad

Maar ook de Duitsers (SPD) zien hun landgenoot Von der Leyen niet zitten en willen tegen stemmen. Daarmee wordt de Europese politiek ineens ook Duits: thuis zit de SPD in een coalitie met de CDU van Von der Leyen, een tegenstem zou in Berlijn tot nieuw onmin kunnen leiden.

Praten met oppositie
Kijk, als de drie grote fracties (christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen) voor haar zouden stemmen, zou Von der Leyen het met 444 stemmen ruimschoots halen. Maar nu daar zoveel twijfelaars en tegenstemmers zijn, probeert ze ook bij de kleinere partijen stemmen te halen.
Groenen
De Groenen met hun 75 stemmen zijn vooralsnog niet van plan om de Duitse kandidaat aan een meerderheid te helpen. Ze vinden de klimaatplannen van Von der Leyen te zwak. "We hebben de verkiezingen gewonnen met een klimaatagenda en dan gaan we niet meteen water bij de wijn doen", aldus Bas Eickhout van GroenLinks.
ECR (Forum voor Democratie
Ook bij de conservatieven (ECR), de partij waar Forum voor Democratie bij zit, zijn er twijfels. Volgens fractievoorzitter Derk Jan Eppink heeft Von der Leyen overal andere toezeggingen gedaan. Zo heeft ze aan de Poolse regeringspartij PiS beloftes gedaan over de procedures rond de rechtsstaat en krijgen ze als het aan haar ligt extra geld om de overgang van steenkool naar schone energie te kunnen maken.
Dertig tot veertig stemmen
Volgens voorzichtige schattingen komt ze op dit moment nog dertig tot veertig stemmen tekort voor een meerderheid. Dinsdagochtend kan ze proberen de laatste stemmen binnen te slepen, want dan debatteert het voltallige parlement met Von der Leyen. Tot op heden heeft ze alleen met de afzonderlijke fracties gesproken. Daarna gaan de fracties zich beraden.

Dinsdag om 18.00 uur is de geheime stemming in Straatsburg. Als ze het niet haalt, wordt op korte termijn een extra top van de regeringsleiders verwacht. Zij zullen dan een andere kandidaat-voorzitter moeten voordragen.

Europees parlement
Wie neemt het EP nu nog serieus? In 2018 was het Europese Parlement nog vastbesloten om slechts ‘spitzenkandidaten’ voor het ambt van commissievoorzitter te accepteren. Maar ja, wie neemt nu het tandenloze Europese Parlement serieus als het om de echte macht gaat?
De SPD, de coalitiepartner van Merkel, is niet blij met de voordracht van Ursula von der Leyen, maar bij de SPD sterft protest altijd snel. De verontwaardiging is groot, de gevolgen klein. Von der Leyen, heeft de volle steun van bondskanselier Merkel. De nieuwe Duitse CDU-leider Annegret Kramp-Karrenbauer (‘AKK’) dreigt al met een kabinetscrisis en voorziet ook een constitutionele crisis in Europa als het Europees Parlement niet voor Von der Leyen stemt. Het Europees Parlement mag ja of nee zeggen. Haalt Von der Leyen het niet, dan moeten de Europese regeringsleiders binnen een maand met een andere kandidaat komen.

Macron
De keuze van Von der Leyen is een meevaller voor de Franse president Macron. Ze bedacht de slogan ‘militaire unie’ en heeft alles gedaan om de militaire samenwerking tot aan een Europees leger te drijven. Ze staat voor militarisering van heel Europa en is een vertegenwoordigster van het militair-industriële complex. Met haar aan het roer zal Europa verder militariseren. Zo heeft Macron in zijn rede in 2017 aangegeven dat hij zeer geïnteresseerd is in een militaire samenwerking met Duitsland en vooral in een deling van de kosten van het Franse militaire optreden in Afrika. Von der Leyen is dan een uitstekende kandidaat. Ze krijgt deze post dan ook omdat ze onbeperkt stuur- en manipuleerbaar is’

Het is dan ook de vraag of bondskanselier Merkel werkelijk winnaar is van het banencarrousel. Von der Leyen kan nog afgestemd worden, maar de post van ECB-president is al aan Lagarde toegewezen, terwijl Merkel de directeur van de Duitse centrale bank Jens Weidman wilde hebben. Wel een klus, want de Zuid-Europese landen kunnen het bloed van Weidman wel drinken. Weidman is de verpersoonlijking van de neoliberale, vooral Duitse, bezuinigingspolitiek. Lagarde zal naar alle waarschijnlijkheid de uitstelpolitiek van Mario Draghi voortzetten.Het span Lagarde-Von der Leyen is voor Macron een droomresultaat. Als commissievoorzitster zal von der Leyen Macrons militaire dromen steunen, en ondertussen ligt het ‘zwaard’ van de ECB bij zijn landgenote Lagarde.
Lagarde
Christine Lagarde is een gevaarlijke dame. Over haar schimmige verleden hebben we vorige week al bericht. Maar kijkt u eens naar haar rol in Griekenland. Naar haar rol in Oekraïne. Zij is bovendien groot voorstander van het afschaffen van contant geld. Dat zegt genoeg over iemand. Geen contant geld, betekent geen privacy en dat wil die ondemocratische EU maar al te graag.
In NL steunt engnek Grapperhaus ook een cashless maatschappij. Wel eerst je DNA inleveren bij hem.

Zelfs als Von der Leyen door het Europese Parlement weggestemd wordt is er nog geen man overboord; de overige kandidaten liggen vast.
Macron heeft de buit dus binnen. Nederland staat gewoon aan de zijlijn van iedere onderhandeling. Frankrijk, Duitsland en in mindere mate Italië maken de dienst uit. En Rutte gaf het zelf toe: “Ik ben twee keer verrast tijdens de onderhandelingen“. Wij, Nederland, doen er niet toe. We zijn niet eens "window dressing" !!

Slob
Overigens ben ik van mening dat islamitische scholen gesloten en verboden moeten worden. Niet omdat er alweer corruptie en nepotisme bij het bestuur is geconstateerd, dat is eigen aan de islam...maar omdat de leerstof haaks staat op de democratische normen en waarden van onze open en vrije westerse samenleving. Farizeeër Slob kronkelt als een paling in een emmer snot om de islam te faciliteren...

MH-17
De klucht gaat maar door. Nog een paar dagen en MSM en Publieke Omroep kunnen weer los gaan.Als vooral maar de nadruk wordt gelegd op de “NABESTAANDEN”, met veel vertoon, emoties, fotootjes en vooral zonnebloemen.
Mensen zorg op tijd zonnebloemen in te slaan want woe a.s. zijn ze echt uitverkocht, hoor.
Heel sluw ook om al die nabestaanden, vliegers van doodkisten en dergelijk erbij te halen, want wie O WIE durft de ‘rouw’ etc. van de nabestaanders te ontkennen, danwel ….vult u maar aan

Dit is het voor deze week....
De politieke stand van het land is gelijk aan die van 7 juli 2019, het einde van het parlementaire jaar, derhalve: VVD 26, FvD 22, PvdA 19,CDA 15, GroenLinks 15, D66 9 PVV 9, SP 7, PvdD 8, ChristenUnie 7, 50Plus 5, DENK 4, SGP 2, Overig 2
Laast bewerkt: 3 jaren 2 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 2 maanden geleden - 3 jaren 2 maanden geleden #54742 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 7 juli 2019

Peilingen
Opiniepeiling Maurice de Hond: D66 nog maar één zetel groter dan PvdD
Forum voor Democratie heeft het het afgelopen Parlementaire Jaar het beste gedaan. In dat Parlementaire Jaar is de PvdA 8 zetels gestegen en FvD 6. De PVV 7 zetels gedaald en de SP 5. In dat jaar is ook de coalitie gedaald met 3 zetels naar 57 zetels. Op de vraag welke partij of partijen het afgelopen Parlementaire Jaar het beste gedaan hebben, staat FvD bovenaan, gevolgd door VVD, PvdA en GroenLinks. D66 en SP scoren laag. 44 procent vindt het jammer dat Frans Timmermans geen voorzitter van de Europese Commissie wordt. 11 procent heeft spijt dat hij/zij op 23 mei is opgekomen.
Dit en nog veel meer kunt u lezen op Peil.nl

Stoelendans
Wat een beschamende poppenkast! Wat een ontmaskering van de Europese Unie. Zijn dit nu de "normen en waarden" waar de Unie steeds zo hoog van opgeeft. Nieuw presidentje hier, nieuwe voorzittertje daar. Het is werkelijk stuitend voor een "democratie" die de EU beweert te zijn, hoe "Spitzenkandidaten" voor vette Eurobaantjes naar voren worden geschoven en vervolgens achter gesloten deuren worden aangewezen. Al lukt het tot nu blijkbaar niet om zelfs in besloten kring (zonder Europarlement) een meerderheid te krijgen voor één van de egotrippers, als nieuwe 'baas' van Europa. Zelfs niet na de afgelopen 'Lange Nacht der Saboteure'(DWN).Waar dit sterk op lijkt? Mag ik hier niet zeggen, vul zelf maar in....

De meeste politici zijn voor een groot verenigd Europa, want de EU-baantjescarrousel met zijn Europees Parlement, Europese Commissie, Europese Raad (ministerraad) en flink wat ambtelijke ondersteunende organisaties, is een geweldige opstap vanuit de landelijke politiek. En in dat "intieme sfeertje" is het goed toeven...met het stemvee totaal buiten beeld

Frans Timmermans
Het gros van de Nederlanders hoopte dat het beruchte "handjeklap" Frans Timmermans zou helpen aan een functie waar hij getalsmatig, gezien de uitslag van de verkiezingen, geen aanspraak op kon maken. Maar handjeklap moest het afleggen tegen het onwrikbare NEE van de Visegradlanden.

Het interessante aan deze ontknoping is dat de "Spitzenkandidaten" gepasseerd zijn, en een "Dark Horse" Juncker’s functie overneemt. Degenen die in Nederland niet op de PvdA hebben gestemd, maar op Frans Timmermans, komen bedrogen uit. En dan zeg ik: Blij toe!

In eerste instantie faalde "topkandidaat" Manfred Weber, op de eerder aangekondigde weerstand van Macron. Toen bedachten Merkel, Macron en Co in het Japanse Osaka (G20) de tweede topkandidaat Frans Timmermans, die - in de weg gelopen door zijn eigen ego - echter te kritisch en ondemocratisch was voor de Oost-Europese regeringshoofden. Het hoe en waarom mag als genoegzaam bekend worden verondersteld.

Hahaha...Frans Timmermans, zette maandenlang een enorme keel op over zijn eigen spitzenkandidaatschap..HIJ, Frans Timmermans, ging de nieuwe voorzitter worden en HIJ, Frans Timmermans alleen. Er was geen plan B en voor het Europees Parlement en ook niet voor de Europese Commissie. Er was geen andere optie dan die Timmermans ambieerde. Lijstaanvoerder bij de Europese Parlementsverkiezingen en ge-ga-ran-deerd nooit of te nimmer zitting nemend in het Parlement. Zo'n platte kletsclub, zeg. Pfff.. Daar pas je toch voor! HIJ, Frans Timmermans, is geroepen tot het allerhoogste! Dus namen wij aan dat egotripper Timmermans na deze smadelijke afgang zijn ontslag zou hebben aangeboden. Of, aan het half jaar stampvoetend nietsdoen gaan beginnen (zoals hij dat ook flikte toen hij bij de PvdA niet meteen de MinBuza werd, weet u nog?). Maar niets van dat alles. Brusselmans kiest ordinair gewoon eieren voor zijn geld en laat zien dat hij een goedbetaald baantje met de meer dan royale emolumenten, belangrijker vindt dan principes toen na drie dagen in de Backrooms of Brussels het opvolgings debacle compleet werd...Ursula von der Leyen!

Aan de Visegraadlanden zou ik het advies willen geven: Be vigilant. The Revenge of FT is aanstaande.

Democratie? Waar dan?
Ik schreef het al eerder. Met hun achterkamertjesgekonkel hebben de Europese leiders voornamelijk de anti-Europeanen in de kaart gespeeld. Maandenlang mochten kandidaten zich aan de burgers presenteren, daarbij het electoraat de verwachting gevend dat er een verkiezing zou plaatsvinden volgens democratische beginselen, bij voorbeeld op basis van een meerderheidsbesluit. Helaas moeten velen nu tot hun afgrijzen constateren dat hun stem niets waard was en het in de Europese Unie eigenlijk draait om ondemocratisch en lafhartig gedrag van regeringsleiders versus het electoraat.

Ursula von der Leyen
Nee Ursula von der Leyen had niemand op z'n lijstje staan als opvolger van Jean-Claude Juncker. Er werd wel over haar terugtreden gespeculeerd of beter gezegd: over haar buitengooien uit het kabinet Merkel. Ze heeft het namelijk nogal bont gemaakt.

Het verhaal van Von der Leyen is er één vol misverstanden, mythen en slimme politieke public relations. Dankzij de netwerken van haar vader kreeg zij direct een veilig mandaat voor het parlement van Nedersaksen en werd door familievriend Christian Wulff benoemd tot minister van gezinszaken, een briljante pr-coup.
Om een lang verhaal kort te houden: twee jaar later federale minister van gezinszaken in kabinet Merkel. Aan dat ministerie is het onmogelijk om je een buil te vallen, maar Ushi presteerde het. Zij overspeelde haar hand door zichzelf nadrukkelijk te betrekken bij een campagne om het internet-blokkeren te introduceren. "Zensursula" was geboren. Nou, dan maar verder als minister van Arbeid. Ook een faal. Zich bekwamend in het verkopen van harde maatregelen tegen mensen die het ronduit slecht hadden, w.o. uitkering blinden stopzetten, maar wel een met suikerzoete glimlach, terwijl zij zich als advocate voor de "arme kinderen" probeerde op te werpen.

Toen naar Defensie. Von der Leyen deed werkelijk alles fout, wat je fout kunt doen. Het functieprofiel van de MinDef omvat in de eerste plaats het balanceren tussen de commerciële belangen van de wapenlobby, de materiële behoeften van de strijdkrachten en de financiële belangen van belastingbetalers. Taakprofiel dus duidelijk. Ontworpen om de personeels- en apparatuur problemen op te lossen die onder haar voorgangers steeds duidelijker waren geworden. Von der Leyen mislukte over de hele linie. Ofschoon er steeds meer geld maar het militaire budget stroomde, zijn de apparatuur- en logistie problemen van de Bundeswehr vandaag de dag erger dan ooit.

Schandaal in de Bundeswehr
Zowel Ursula von der Leyen, als MinDef, als Thomas de Maizière, toenmalig MinBiZa, geraakten in april 2017 verzeild in een netelige kwestie, die van Franco A., een Oberleutnant bij de Bundeswehr met extreemrechtse sympathieën. Die had zich vroeger als Syrische vluchteling uitgegeven. Met twee gelijkgezinde legerkameraden plande hij moordaanslagen tegen politici en publieke persoonlijkheden zoals oud-president Joachim Gauck en Heiko Maas van de SPD, toenmalig federaal MinJus (en thans MinBuZa), om dan de schuld in de schoenen van vluchtelingen te schuiven. Franco A. werd al op 26 april gearresteerd.
Er volgde een beeldenstorm met absurde trekjes
De zaak groeide uit tot een schandaal toen bij een grootschalig onderzoek allerlei cultusvoorwerpen van de ‘Wehrmacht’, het leger van nazi-Duitsland, werden gevonden in kazernes van de Bundeswehr. Er zouden al in 2014 aanwijzingen bestaan hebben voor de nazisympathieën van Franco A. Hier kwamen de twee CDU-ministers onder vuur te liggen: de Maizière omdat zijn diensten de vermeende Syrische vluchteling Franco A. niet goed gescreend hadden, Von der Leyen omdat zij pas eind april 2017 met een actieplan voor de dag kwam om de ‘Bundeswehr’ te "zuiveren" van alles wat naar "Traditionspflege", het onderhouden van een traditionele verering van de Wehrmacht, rook. Wat volgde was een beeldenstorm met absurde trekjes: zo werden de portretten van de gewezen sociaaldemocratische kanselier Helmut Schmidt (1918-2015) en van generaal Kurt von Hammerstein-Equord (1878-1943), die vanaf het begin tot het militaire verzet tegen Hitler behoorde, van de muur in de kazerne afgehaakt omdat ze te zien waren in het uniform van de Wehrmacht.
Wederom, je verwacht dat iemand om die stommiteit onmiddellijk ontslag neemt, zo niet Ushi.

Ursula von der Leyen is sowieso een slechte keuze, ongeacht inhoud en ideologie, een kneusje dat tot nu toe in elk politiek ambt heeft gefaald. Deze tekortkomingen probeert ze te maskeren met een fanatiek streven naar actie. De EU, ooit gelanceerd als een vredesproject, ondergaat nu maar zeker straks steeds verdere militarisering en ondergaat de uiteindelijke metamorfose als een project van de Europese elites. Von der Leyen gold jarenlang als een ster in de Duitse politiek. De minister van Defensie werd gezien als een mogelijke president, een toekomstig kanselier. Maar de laatste jaren begon haar glans te verbleken, zozeer zelfs dat zij niet meer meedeed in de strijd om de opvolging van Merkel. Haar politieke carrière leek vastgelopen, en juist op dat moment is daar de ontsnapping naar Brussel en wordt zij een van de machtigste leiders van Europa.
Von der Leyen was een ramp voor Duitsland, maar wel goed voor Brussel?

De Bundeswehr en zijn schandalen
Het zeilschip van de Duitse marine, de Gorch Fock, is het beste voorbeeld van alles wat misloopt. Het zou voor tien miljoen euro binnen vier maanden gerestaureerd worden. Maar de kosten voor het herstel van de witte driemaster liepen op tot 125 miljoen! Een marineman zou acht ton smeergeld van de scheepsbouwers hebben gekregen.

We schreven het maanden geleden al...De Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen ligt van alle kanten onder vuur. Met lede ogen moest de minister aanzien hoe een parlementaire onderzoekscommissie is begonnen met het onderzoeken van een grote corruptie affaire met dubieuze externe adviseurs op haar departement.

Sinds Katrin Süder, een oud-consultant van McKinsey, er staatssecretaris werd, kreeg het adviesbedrijf de ene na de andere duurbetaalde opdracht. Het hele departement zit vol met haar externe collega's die tot twaalfduizend euro per dag verdienen
Maar liefst vijftigduizend ambtenaren werden wegbezuinigd. Hun taken werden uitbesteed aan externe adviseurs. Die kregen in 2017 bijna drie miljard eurobelastinggeld. Dat ze vooral gingen voor de winst van hun eigen werkgever, hoeft geen betoog. Extra pijnlijk voor Ushi is dat (volgens Duitse journalisten) dat ze nauwe banden zou hebben met het adviesbureau van McKinsey, een van haar zoons zou binnen dat adviesbureau een baan hebben gekregen..

Controverse
Een terugblik op de politieke carrière van Ursula von der Leyen leert dat de politica assertief en door de wol geverfd is en dat ze de controverse niet schuwt. Dit laatste onderscheidt haar zeker van bondskanselier Angela Merkel die zich vaak in wollige bewoordingen hult.
O ja, bijna vergeten...Bekend is haar oproep in februari 2015 om een Europees leger te vormen, en eventueel op langere termijn de Verenigde Staten van Europa. Dat typeert de toppolitici binnen het Duitse establishment: de droom van het overdragen van de nationale soevereiniteit naar een supranationaal niveau.

De ideologische oriëntatie van Von der Leyen is door de tijd steeds radicaler geworden, voor de EU dramatischer dan haar politieke mislukking. Von der Leyen is een havik van buitenlands- en veiligheidsbeleid die volledig geïntegreerd is in de transatlantische NAVO-strategie, die zich zonder mitsen en maren schaart achter het model van een vérgaande militarisering van de EU en van mening is dat het Westen met een "politiek van kracht" het nieuwe tijdperk van de Koude Oorlog met Rusland wil opvoeren.
De nominatie van Von der Leyen als kandidaat voor de functie van fungerend voorzitter van de Commissie is niet de eerste blunder in de belangrijkste Europese baantjescarrousel van de afgelopen week.

De les van dit hele circus bewijst dat wie pleit voor méér democratie, in de EU geen schijn van kans heeft. Iedereen beseft dat het Parlement, dat al lang meer bevoegdheden opeist en zelfstandiger wil optreden, bij de neus is genomen door het een-tweetje van het tweespan Duitsland-Frankrijk. De Raad laat voelen dat hij, en hij alleen, beslist wie het Parlement zal leiden.

Christine Lagarde
Rest mij nog u de blijde boodschap te brengen van de benoeming van Christine Lagarde, topvrouw van het IMF ( Internationaal Monetair Fonds) tot president van de Europese Centrale Bank... opvolger van Mario Draghi.
Nu weet ik dat lieve broodjes niet gebakken worden, maar wij zagen veel liever de uiterst deskundige Dominique Strauss Khan, maar die werd uitgeschakeld tijdens de race om het presidentschap van Frankrijk door in het hotel waar hij verbleef in de sex-val te trappen, opgezet door een kamermeisje (boze tongen beweren dat het Sarkozy was die de succesvolle DSK in de val lokte).

De EU-leiders zijn het eens geworden over Christine Lagarde als het nieuwe hoofd van de ECB.
Macron ziet Lagarde helemaal zitten en prees de opvolger van Mario Draghi: "Christine Lagarde heeft alle vaardigheden om de ECB te leiden". Heb het idee dat aan het begrip vaardigheden een nieuwe definitie is gegeven. Het kan allemaal in de EU...

Maar goed, na de vernietigende Brusselse koehandel van Merkel, Macron en anderen, komt bij de ECB nu een vrouw aan de macht, die tien jaar geleden nog stelde dat om de euro te redden, "verdragen moesten worden verbroken" en vanwege de euro mocht het recht wat haar betreft opzij worden geschoven.
Nou, dat beloofd wat! De Europese Unie weet ze wel uit te kiezen ! Want ook Cristientje heeft een bevlekt blazoen. Ze werd in 2016 door een Franse rechtbank veroordeeld wegens "nalatigheid". Er is destijds geen gevangenisstraf of boete opgelegd..de reden zal u verbazen.

"Nalatigheid in functie" ..
In kort bestek:
In 1990 kocht de Franse ondernemer Bernard Tapie de meerderheid van Adidas en wilde deze in 1994 weer verkopen. Uiteindelijk in eerste instantie een bank daarmee belast en op enig moment de aandelen aan de bank verkocht, die ze kort nadien met veel winst doorverkocht. Tapie in de gordijnen. Voelde zich verraden en eiste een deel van de door de bank gemaakte winst op. Hij won de rechtszaak, hij zou 135 miljoen euro moeten ontvangen, maar een andere rechtbank draaide het vonnis terug.

De bank, het was Credit Lyonnais, was eigendom van de Franse staat. In een arbitrage heeft de toenmalige min/Economische Zaken de beslissing genomen dat de Franse staat de zakenman niet slechts 135, maar 285 miljoen euro verschuldigd was. Inclusief rente is toen een bedrag van 404 miljoen euro door de Franse staat aan hem overgemaakt. En wie was toen Minister van Economische Zaken? Precies, Christine Lagarde.
In 2017 bepaalde de hoogste Franse rechter, het Hof van Cassatie in Parijs, dat Bernard Tapie die 404 miljoen moest terugbetalen. Ook het Hof van Cassatie oordeelde dat de arbitrage die door de Franse overheid in het zakelijke geschil was ingesteld door de (inmiddels!) toenmalige minister van Financiën Christine Lagarde, doorgestoken kaart was.

"Haar treft blaam want zij verzuimde destijds om tegen de hoge schadevergoeding aan Tapie in beroep te gaan en heeft daarmee nalatig gehandeld in de arbitragezaak, oordeelde een Franse rechter in december 2017. Ze had daarvoor celstraf kunnen krijgen en een boete, maar vanwege haar goede reputatie (!) en het feit dat ze destijds bezig was een wereldwijde financiële crisis te bestrijden, kreeg ze geen straf.

De ECB zal beslist in "zeer bekwame" en betrouwbare handen komen, denkt u niet? Waarom de Francaise Lagarde? Frankrijk is op Euro-geldschepping aangewezen en Lagarde zal leveren. Duitsland betaald en zwijgt.

Nog even dit:
Het was Lagarde die een poosje terug al aankondigde stappen te zullen ondernemen ten behoeve van de afschaffing van contant geld en onteigening. Zij heeft inmiddels ook al gepleit voor het belasten van contant geld!

De toekomst van Europa ziet er gitzwart uit

Verkiezingen Griekenland
Griekse sociaaldemocratische premier Alexis Tsipras heeft de verkiezingen verloren. Volgens de eerste officiële schattingen heeft Nea Dimokratia de verkiezingen gewonnen met 39,8 procent, en behaalde Tsipras’ extreemlinkse partij Syriza 31,6 procent.

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 7 juli 2019:
VVD 26, FvD 22, PvdA 19,CDA 15, GroenLinks 15, D66 9 PVV 9, SP 7, PvdD 8, ChristenUnie 7, 50Plus 5, DENK 4, SGP 2, Overig 2
Laast bewerkt: 3 jaren 2 maanden geleden door katertje. Reden: typo
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.