Peilingen en Keek op de Week

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 4 maanden 2 weken geleden #59145
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 10 juli 2022


Peilingen
Uit een nieuwe peiling van Maurice de Hond blijkt dat de VVD electoraal echt in de problemen zit, en wijdt dat grotendeels aan de stikstofcrisis. De VVD heeft weleens betere tijden gekend. Sterker nog, de partij stort langzaam maar zeker gewoon in elkaar. Sinds 12 juni heeft de VVD namelijk twee virtuele zetels meer ingeleverd. Daardoor komt de VVD uit op 21 zetels. BBB zit VVD op de hielen met nog maar 1 zetel verschil en Nederlanders hopen dat het kabinet heel snel valt

Waar de VVD bij de verkiezingen van vorig jaar nog 34 zetels kreeg zijn daar er nu nog maar 21 van over. Dat maakt de VVD virtueel nog steeds de grootste partij van het land, maar het is maar één zetel meer dan de nummer twee, BBB, aldus Maurice de Hond. Doordat de VVD nu 21 virtuele zetels heeft, D66 13, de ChristenUnie 7 en het CDA slechts 6 komt de coalitie als geheel nu uit op 47 magere virtuele zeteltjes en zouden zij tegenover een oppositie van 70% staan. Tenminste: als de huidige democratie nog zou werken. De resultaten in de peilingen en de staat waarin ons land verkeert, in het bijzonder zichtbaar door de vele en massale protesten, nopen nog geen politicus tot het fatsoen de stekker eruit te trekken. Integendeel: de Kamer vierde het begin van een (te lange) vakantie uitbundig. Nederlanders zijn klaar met Rutte IV en de partijen die er deel van uitmaken. En ja, dat was al zo, maar nu met de boerenprotesten is dat alleen maar toegenomen. Niet zo gek, want volgens De Hond heeft 52% van de Nederlanders begrip voor de acties van de boeren (volgens mij is het percentage hoger)... en onder CDA'ers en VVD'ers is dat begrip ook behoorlijk groot. Dit terwijl de partijleiding de boeren juist de oorlog heeft verklaard.

Veel van deze kiezers stappen over naar BBB van Caroline van der Plas. Ze had natuurlijk al het momentum in de peilingen hoewel er op haar houding ook het één aan te merken valt. Wat mij bijvoorbeeld opvalt is dat ze niet een grote beweging is begonnen, zich niet aansluit bij de oppositie BVNL, FVD en PVV, niet in organisatie van de boerenprotesten zit en nagenoeg altijd met het Schwabinet meestemt. Toch iets om in de gaten te houden. Eveneens opvallend bij haar pijlsnelle opkomst, is de ruimte die zij krijgt om haar verhaal te doen in de Main Stream Media zonder dat die knurften daar haar bewust proberen kapot te maken, zoals ze steevast doen bij PVV, FVD en zelfs bij BVNL.
Het CDA staat er al een tijd electoraal heel slecht voor. Terecht ! Verraderlijke, onbetrouwbare partij.

Kadaver-discipline
Natuurlijk wordt de kadaver-discipline in de coalitie nu extra strak aangezet en de regering zal voor de rest van de periode per volmacht regeren; de Tweede Kamer heeft niets, maar dan ook helemaal niets meer in te brengen. De hoop is nu gevestigd op de Eerste Kamer, die nog af en toe op de noodrem kan drukken, ofschoon ik vandaag las dat Judas PvdA al gezwicht is voor dertig zilverlingen en akkoord zal gaan met het CETA verdrag. En natuurlijk zijn de provinciale staten verkiezingen iets eerder.
Dan is het geen wonder dat het vertrouwen in de regering op een schaal van 1 tot 10 wordt uitgedrukt in het cijfer 3,9. Goed te zien is hoe groot de verschillen zijn in vertrouwen tussen de huidige kiezers van de vier regeringspartijen en die van PvdD, JA21, SP, BBB, PVV en FVD.
Dit alles en nog veel meer te lezen op Peil.nl

Het gecreëerde stikstofprobleem
De beste samenvatting van het stikstof probleem is: je hebt een einddoel (onteigening bij wet regelen, als onderdeel van de Great Reset) en je hebt subdoelen die bij het grote einddoel horen zoals strengere wetgeving aangaande vrijheid van meningsuiting, demonstratierecht, een alibi hebben voor zwaarder politiematerieel, het vastzetten van de logistiek ten bate van tekorten voor de gewenste inflatie, dus bedenk je een stikstofprobleem om ‘natura 2000’ gebieden tegen te moeten beschermen.

Volgens het bureau van Maurice de Hond leunt de coalitie in werkelijkheid dus nog maar op 47 zetels. Reden voor het kabinet om haast te maken. Het sloeg onmiddellijk toe met een intensivering van de grondroof door de wet aan te passen. En denk nou niet dat dat gebeurde met het oogmerk om de samenleving te dienen, maar om die samenleving te dwingen iets te ondergaan waar die zelf nooit voor gekozen zou hebben. Ook nooit voor heeft kunnen kiezen. Het zogenaamde verminderen van stikstofuitstoot is niet het doel. Het doel is het verwerven van grote stukken grond, waarop huizen zullen worden gebouwd, of zakelijke uitbreidingen van wereldwijd opererende bedrijven zoals Google en Microsoft. In die huizen overigens, is geen plek voor onze mensen maar voor de gelukszoekers van de Marrakesh-Expres. De wet is dus aangepast om ons land, tegen de wil van de bevolking in, grondig op de schop te nemen. Waar die geroofde grond voor gebruikt gaat worden is dus duidelijk, woningen en bedrijven bouwen en met een stikstofprobleem heeft het helemaal niets te maken. De wet doen aanpassen met een vals argument en het enkele doel om de eigen agenda door te drukken is moreel meer dan verwerpelijk en daarom niet toegestaan.

Daarom is het voorstel van BBB en JA21 verschrikkelijk slecht, zelfs al kan het inhoudelijk ook nog redelijk door de bocht. Omdat het stikstofprobleem puur geraaskal is van een paar loonschaal- en functiebeluste ambtenaren, moet eerst vanuit de menselijke moraal gekeken worden naar het in gang gezette beleid. Is de wet aangepast met het doel de natuur te dienen, of is de wet aangepast om uiteindelijk andere doelen te dienen?

Als dat laatste het geval is, en daar lijkt het bij deze uitwerking hevig op, dan rust op ieder Kamerlid de plicht om ‘zonder last en ruggespraak’ die wetgeving te vervangen.... niet om die aan te passen, mevrouw Van der Plas en meneer Eerdmans. Dan moet die wet geschrapt worden: helemaal. Dan moet namelijk eerst dat andere probleem worden aangepakt, namelijk woningnood onder de eigen bevolking en vooral een te grote aanwas vanuit andere bevolkingen van over de hele wereld. Dan moet er geen stikstofbeleid worden gevoerd, maar een bevolkingsbeleid. Zo simpel is het.

Ooit werden de keuterboertjes opgeofferd om "rabostallen" te kunnen bouwen. En wat hadden ze dat handig laten samenvallen met de ruilverkaveling..! Nu worden de rabostallen opgeofferd voor de WEFstallen.Ze hebben het zo sluw aangepakt. Die zijn met een rood zakdoekje niet geholpen, hoe goed bedoeld ook. Nee, als we de boeren echt zouden willen helpen dan zouden we ze moeten redden van de banken, want die zitten in het complot tegen de boeren. Bedenk dat het geld dat je leent van de bank gebaseerd is op geldcreatie vanuit het niets. Als je niet aflost of rente betaalt verliezen ze niets. Ze azen hooguit op je boerderij. Het zijn professionele afpersers en geldwitwassers. Geld wat niet bestaat, maar dat gecreëerd wordt middels een lening van eentjes en nulletjes op een computerscherm en dat met reëel geld, dat verdiend wordt in de echte economie laten terugbetalen is criminele geldwitwasserij. Laat je niet onder druk zetten.

Alles is leugen en bedrog.. beleid wordt gemaakt op leugen en bedrog
Wat blijkt? Er is geniepig stikstofgevoelige natuur bijgeplust in Aerius,( het rekenmodel wat doorslaggevend is). Stichting Agri Facts (STAF) is erachter gekomen dat er in het geniep heel veel stikstofgevoelige hexagonen zijn bijgetekend in Aerius. Daar kwamen zij achter bij het testen van de nieuwe update van Aerius - versie 2020 kwam half oktober beschikbaar. Deze versie blijkt hier en daar tot andere uitkomsten te komen dan versie 2019. Bij het zoeken naar de oorzaak stuitten wij op het 'schuiven' met stikstofgevoelige natuur.

Veel hexagonen met stikstofgevoelige natuur bijgeplust in de provincie Gelderland. Bij elkaar wel zo'n 4.000 tot 5.000 hectare. Dat is vreemd, voor het aanwijzen van nieuwe stukken stikstofgevoelige natuur gelden procedures, met openbare stukken en inspraakrondes. Die waren onvindbaar. Wij hebben bij diverse overheidsloketten navraag gedaan, maar er kwam niks.

Bijplussen stikstofgevoelige natuur
Landelijk blijkt het areaal stikstofgevoelige natuur in de afgelopen 5 jaar bijna verdubbeld in Aerius. Het gaat tegenwoordig om zo'n 200.000 hectare. Het bijplussen van hectares stikstofgevoelige natuur beperkt zich overigens niet tot Gelderland, ook in Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg gebeurde dit. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?STAF nam contact op met de Provincie Gelderland, over de gevolgde procedure. Het antwoord is ronduit schokkend. Er is geen bestuurlijke procedure gevolgd. Natuurorganisaties zelf actualiseren de natuurkaart in Aerius, de provincie houdt zich daar niet mee bezig. Een tweede provincie bevestigt dat dit soort informatie niet langs het college gaat. STAF stelde ook vragen aan het provincieloket BIJ12. Die zegt bezig te zijn met het uitvoeren van de wet.

Natuurorganisaties voegen natuur zelf toe
Het intekenen van steeds meer stikstofgevoelige natuur in Aerius, zorgt ervoor dat natuurgebieden in berekeningen steeds gevoeliger worden voor stikstof en er steeds ambitieuzer stikstofbeleid nodig is voor bedrijven in de omgeving. Ik vind het bedenkelijk dat provincies toestaan dat natuurorganisaties zélf stikstofgevoelige natuur toevoegen aan Aerius, buiten het zicht van alle andere belanghebbenden.

De minister heeft beleid geformuleerd met als doel het aantal hexagonen met een stikstofoverbelasting te verminderen. Maar zij staat toe dat natuurorganisaties in rap tempo nieuwe overbelaste hexagonen erbij plussen in Aerius. Hierdoor wordt het berekende stikstofprobleem alleen maar groter, in plaats van kleiner. Nog ernstiger is het volledige gebrek aan transparantie en inspraak in de aanwijzingsprocedure. Dit raakt aan onze democratie, hier worden de spelregels van onze democratie geschonden. Deze geniepige gang van zaken binnen het stikstofbeleid, zouden wij als Nederland niet mogen accepteren.
Bron: www.boerenbusiness.nl/opinies/jaap-haans...bijgeplust-in-aerius

STAF nam contact op met de Provincie Gelderland, over de gevolgde procedure. Het antwoord is ronduit schokkend. Er is geen bestuurlijke procedure gevolgd. Natuurorganisaties zelf actualiseren de natuurkaart in Aerius, de provincie houdt zich daar niet mee bezig. Een tweede provincie bevestigt dat dit soort informatie niet langs het college gaat. STAF stelde ook vragen aan het provincieloket BIJ12. Die zegt bezig te zijn met het uitvoeren van de wet.

Natuurorganisaties voegen natuur zelf toe
Het intekenen van steeds meer stikstofgevoelige natuur in Aerius, zorgt ervoor dat natuurgebieden in berekeningen steeds gevoeliger worden voor stikstof en er steeds ambitieuzer stikstofbeleid nodig is voor bedrijven in de omgeving. Ik vind het bedenkelijk dat provincies toestaan dat natuurorganisaties zélf stikstofgevoelige natuur toevoegen aan Aerius, buiten het zicht van alle andere belanghebbenden.

De minister heeft beleid geformuleerd met als doel het aantal hexagonen met een stikstofoverbelasting te verminderen. Maar zij staat toe dat natuurorganisaties in rap tempo nieuwe overbelaste hexagonen erbij plussen in Aerius. Hierdoor wordt het berekende stikstofprobleem alleen maar groter, in plaats van kleiner. Nog ernstiger is het volledige gebrek aan transparantie en inspraak in de aanwijzingsprocedure. Dit raakt aan onze democratie, hier worden de spelregels van onze democratie geschonden. Deze geniepige gang van zaken binnen het stikstofbeleid, zouden wij als Nederland niet mogen accepteren.

Onze samenleving wordt bestuurd door mensen, die vooral hun oor lenen aan organisaties die buiten het democratisch proces staan. (WEF, WHO, EU, VN enz.) Maar ook actiegroepen die met klimaat en milieu bezig zijn zoals Milieudefensie en Urgenda dwingen o.a. via de rechter hun eisen af. Hierdoor zijn de leidende ideeën om besluiten te nemen uit allerlei supranationale organisaties en actiegroepen opgepakt. De regering voert nauwelijks eigen beleid. Zoals we weten, richten actiegroepen zich fanatiek op één onderdeel en overdrijven de betekenis daarvan om hun doel te bereiken. Dit heeft tot gevolg dat het beleid wordt bepaald door allerlei extreme denkbeelden. Op deze manier wordt de bevolking geconfronteerd met diverse misvattingen als beleidsbepalende noodzaak. Deze misvattingen kosten de schatkist miljarden, geld dat onttrokken wordt aan de noodzakelijke doeleinden ten behoeve van de burgers. Bovendien maken politieke bestuurders zich steeds ongeloofwaardiger. De voorbeelden liggen voor het oprapen....

Kom, we gaan wat lekkers drinken en toost graag op uw gezondheid en welbevinden. Blijf lezen, wij blijven knokken PROOST! PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 10 juli 2022:
VVD 21, BBB 20(+2), PVV 15, GroenLinks 13, D66 13(+1), PvdA 12, JA 21 8, PvdD 8, SP 7,CU 7, CDA 6(-1), Volt 5, FVD 4(-1), SGP 4, DENK3, Bij1 2, BVNL 1 (-1), 50Plus 1
Last Edit:4 maanden 2 weken geleden door katertje
Laatst bewerkt 4 maanden 2 weken geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 4 maanden 3 weken geleden #59120
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 3 juli 2022

Peilingen
Geen peilingen van Maurice de Hond c.s. deze week

CDA plaatst KDW-bommetje onder kabinet.
Echt waar joh? Wie gelooft het CDA nog? Welke simpele ziel gelooft nog in de christendemocratie? In Nijkerk deden ze een poging. Maar voordat er gevierd werd werd er stoom afgeblazen...want hoe was het nou toch mogelijk dat leden in de Tweede Kamer het beleid weergegeven op het beruchte kaartje van stikstofminister Van der Wal hadden gesteund?? Kamerlid Derk Boswijk kennelijk hersteld van zijn aanstelleritis over boeren-dreigbezoek aan huis bood er zijn excuses voor aan. Niet voor de verwarring die er omtrent dat bezoek door zijn toedoen was ontstaan, maar excuses dat CDA-leden het beleid van VVD-minister Van der Wal hadden gesteund. Vanuit de provincies kreeg de Haagse fractie behoorlijk wat verwijten. "Wopke, waar was je?" kreeg bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken en partij prominent Hoekstra naar zijn hoofd. Wopke zat of in Oekraïne onzin uit te kramen of in Davos om orders in ontvangst te nemen.
Derk Boswijk sprak hardop uit dat de het verdwijnen van de Kritische Depositie Waarde (KDW) uit het stikstofbeleid voor hem een breekpunt is om met het kabinet door te gaan. Hoppa, da's mannentaal ! Kijken hoe lang dat stand houdt.

De KDW is de hoeksteen van het stikstofbeleid. Als die verdwijnt, krijgen de boeren meer hun zin. Zal D66 dat accepteren? Het kan een bommetje zijn onder het kabinet. Het kan ook een basis zijn om het beleid te keren en de ontstane polarisatie te parkeren en tot een politiek vergelijk te brengen, aldus de pers.

Het CDA lijkt dus te buigen, maar is dat ook zo? Wie vertrouwt het CDA nog?

Vier omgekochte boodschappenjongens Wopke, Kaag, Rutte en Farizegers hebben één ding gemeen: hun achterban kan doodvallen en ze kruipen hun knieën kapot voor het WEF. Wie dit nog een democratie durft te noemen heeft het verstand van een amoebe. Ze roepen om het hardst dat de democratie in gevaar wordt gebracht. O jee, wat houden ze toch allemaal van onze democratie. Het is gewoonweg ontroerend. De vraag is alleen: over welke democratie hebben we het hier?

Hebben we het dan over die democratie waarin bejaarde Groningers uren in de kou stonden om een klein beetje compensatie voor hun aardbevingsschade te krijgen? U weet wel: die aardbevingsschade waar deskundigen tevergeefs voor waarschuwden.

Of hebben we het over de democratie waarin de jeugdzorg ondanks veel waarschuwingen in combinatie met bezuinigingen op het bordje van de gemeentes werd geschoven?

Of over de democratie waarin onverantwoordelijk bezuinigd werd op de zorg, zodat tijdens de coronacrisis alles vastliep? Misschien de democratie waarin grof geweld werd gebruikt tegen vreedzame demonstranten?

Of gaat dit over de democratie waarin tienduizenden ouders ten onrechte als fraudeurs werden opgejaagd? Hebben we het hier over de democratie waarin het Kabinet Rutte 3 – met Rutte, Kaag en Hoekstra – er alles aan deed om te zorgen dat het toeslagenschandaal niet ontdekt zou worden?@CDAVandaag heeft geen bestaansrecht meer. Hoekstra en De Jonge hebben een desastreus beleid gevoerd, uitgestippeld door het WEF en de globalisten.


Wanbeleid
Ministers die miljardenuitgaven niet kunnen verantwoorden, de toeslagenaffaire die tienduizenden mensen treft, de mainstream media die telkens weer de fout in gaat door verkeerde informatie te delen....

Nederland is aan het vastlopen, brandstofprijzen schieten omhoog, in bijna elke sector is een personeelstekort, bijna in elke sector zijn leveringsproblemen, kosten van levensonderhoud schieten omhoog, inmiddels zijn er al meer dat 60.000 asielzoekers opgevangen wat voor de nodige onrust en spanningen zorgt en oorzaak is van de huizenkrapte, huizenprijzen zijn buitenproportioneel geworden en we hebben nog rente die straks omhoog gaat. Boeren die een niet bestaand (gecreëerd)stikstofprobleem in de schoenen krijgen geschoven, onteigening dreigt voor duizenden boeren, diezelfde onteigening dreigt straks ook voor huiseigenaren die hun maandlasten niet meer op kunnen brengen.

Vissers
Ook de visserijsector staat het water tot aan de lippen vanwege onwerkbare regelgeving en hoge brandstofprijzen. Ook de vissers moeten weg. Want we hebben ministers die ervan overtuigd zijn dat afhankelijk zijn van het buitenland, als het gaat om onze voedsel voorziening, helemaal geen probleem is. U weet, de boeren knokken ook voor voedselzekerheid, voor een verantwoorde voedselproductie in het eigen land.

Boerenland, ons vaderland
Boerenland, ons vaderland, moet kennelijk geofferd worden op het offerblok van het WEF, EU en meer van dat soort megalome organisaties, die we helemaal niet willen als bevolking. De zwijgende meerderheid begint zich te roeren. We worden, grof gezegd, genaaid door een club die nu toevallig de de lakens uitdeelt en waarschijnlijk op een niet eerlijke manier in die positie terecht is gekomen. Geen hond heeft op de WEF-plannen van deze overheid gestemd. Stonden in geen enkel verkiezingsprogramma. Is nooit besproken in de Tweede Kamer.

De actie van een paar boeren is misschien niet acceptabel, maar de houding van de overheid is dat al helemaal niet.. Al sinds Sicco Mansholt heeft de overheid schaalvergroting bevorderd, de boeren daartoe gedwongen ja. Want de overheid werkt in dictaten en communiceert slecht, net alsof ze het zelf niet begrijpen. En dat is ook zo. Ze kennen niet alle ins en outs. Alleen The Global Leader of 2019 Rutte, en de hier neergeplempte arrogante nitwit Kaag van D66, weten hoe de hazen lopen en volgen blindelings de opdrachten en instructies van Davos ! Het is zuiver politiek wat er gespeeld wordt en o.a. de boeren moeten het bekopen.

Een overheid of diens dienaren, die de hen gegeven macht misbruiken met andere oogmerken dan het dienen van de meest fundamentele rechten van de burgers, roepen het recht op van diezelfde burgers om zich tegen hen met kracht te verweren en zich op ordentelijke wijze van hen te ontdoen.

Nu lees ik dat Johan Remkes bemiddelaar wordt tussen de boeren en de politiek. Even uw geheugen opfrissen, een commissie onder leiding van Remkes adviseerde destijds het kabinet om het stikstof te verminderen met 50% in 2030. En dezelfde Remkes moet nu de stikstof " oorlog " sussen? Snap u het, dan snap ik het. Deze man schreef zelf het stikstof rapport. Onder leiding van Remkes is dit krankzinnige regeerakkoord tot stand gekomen!! Die man en en zijn helpers horen in een stikstofgesticht thuis. Bemiddelaars of een commissie, het zijn gewoon de gebruikelijke parkeergarages voor politieke problemen. Tijd gewonnen, misschien dooft het uit, rapportje hier, verslagje daar, onder in de la en alles blijft zoals het was. Veel later misschien een parlementaire enquête waar vooral heel veel herinneringen verloren zijn. Weer de oproep tot praten? Waarover dan... want de uitkomsten hebben ze in beton gegoten.
Of wordt het Veerman? Voor de uitkomst maakt het niet uit, die staat in beton gegoten.

Boeren van Nederland laat je niet in de maling nemen door die lachende schlemiel en zijn criminele bende. De doelen blijven staan. Waarom dan nog praten? Eens kijken of de roep van het zwamtafelgajes aan de staatsomroeptafels ook zo groot is om dit tuig uit kabinet en Kamer te vervolgen en te straffen, zoals ze eisen over de protesterende boeren. Dit gaat dus helemaal nergens over. Uitstellen, leeg laten bloeden, stoom laten afblazen en gewoon verder gaan met de boeren hun land te stelen om windmolens op te bouwen en half Afrika op te huisvesten.

Nederland begint dank zij de boeren steeds meer wakker te worden. Dit grootschalige, schandalige, misdadige, leugenachtige wanbeleid op ELK beleidsterrein gaat GESTOPT worden. De grote leugenshow is aan de laatste akte begonnen!!

Er is geen stikstofprobleem, en als er al een probleem zou zijn, zijn er technische oplossingen. Het gaat om landje pik, om de boeren van hun grond te verdrijven om grond vrij te maken voor woningbouw, niet voor de Nederlanders, maar om nog meer asielzoekers binnen te halen.Tristate City met 30 miljoen inwoners, windmolens, zonnepanelen en datacentra. 1000 asielzoekers per week (!) wandelen dit land binnen en..er wordt schande van gesproken als ze een nachtje op een stoel moeten slapen! DAT schijnt hen meer bezig te houden en een groter item te zijn dan dat hele boerengeneraties kapot gemaakt worden!

Walging en diepe minachting voor Rutte en dat hele Haagse kartelzooitje! Deze 'boerenopstand' kan nog wel eens een opzetje naar veel meer! HET broeit, mensen zijn het zat! Kabinet moet weg, nieuwe verkiezingen. Rutte is als de dood voor nieuwe verkiezingen omdat het CDA kapot gaat.

Liegen, bedriegen, manipuleren
Er is te veel gelogen, er zijn teveel schandalen en niets wordt opgelost, behalve goedkope excuses. De massa is niet in staat om door het ijzeren gordijn aan propaganda en misleiding heen te breken. en dat weten de machthebbers. Vandaar dat de immigratieleugen al zo lang door kan gaan, klimaat en deze stikstofwanen, bestuur uit handen geven aan de globalistische EU/WEF, omvolking .

Teveel mensen realiseren zich gewoon niet HOE erg het is en hoe verraderlijk de kabinetten Rutte zijn geweest. Propaganda en misleiding hebben hun werk zó goed gedaan,dat de hoofddader(s) zelfs sterker uit verkiezingen kwamen, de ultieme beloning van en voor het uiterst doortrapt gepresenteerde 'kwaad'.


Rutte wil niet met relschoppers in gesprek. Dit omdat een getergde boer een mep op een politieauto had gegeven. Dit zijn dus de boeren waarvan hij het bestaansrecht denkt te kunnen ontnemen. WEL ontving hij met alle egards, de links extremistische BLM kopschoppers, dat dan weer wel. Zijn bestaan hangt van liegen bedriegen en manipuleren aan elkaar om het eigen narratief geloofwaardig te maken en geaccepteerd te worden. Of het nu gaat om de onverwachte grote oversterfte na een vaccinatie; de stroom immigranten die bij de deur niet worden tegen gehouden en allemaal een plaatsje moeten krijgen in de overvolle Nederlandse huiskamer; om data om de ruil landbouwgrond tegen urbanisatie te onderbouwen of om energietransitie van een geloofwaardige verpakking te kunnen voorzien. De door de overheid gesubsidieerde rekeninstanties helpen graag mee om de subsidiestroom gaande te houden en de eigen levensvatbaarheid te verhogen. Hoewel deze mensen alom veracht worden, vinden ze dat ze fantastisch werk leveren . Ze isoleren zichzelf in nauwe, zichzelf in stand houdende echokamers, zodat een burger die harde waarheden naar hen tweet, wordt gezien als een onverwachte aanvaller.

BBB
Mevrouw van der Plas stelde teleur met het veroordelen van boeren die rellen, terwijl van haar verwacht mag worden dat ze veel meer de focus legt op het WAAROM die boeren zo wanhopig zijn. Ze pleitte voor een bemiddelaar maar er valt weinig te bemiddelen als het besluit blijft staan zoals het staat. Geert Wilders hakte dat volkomen terecht aan flarden! Wat heeft het immers voor zin te bemiddelen met een kabinet dat geen enkele concessie wil doen?

Vervolgens wordt een rookgordijn opgetrokken door coalitiepartijen, op initiatief van GL en PvdA, waarin de voederbedrijven en tussenhandelaars ineens de schuld krijgen. Ineens is de boer zielig want hij krijgt te weinig voor zijn product. Dat zal allemaal zo zijn maar dat wijzigt niets aan het plan om al die boeren te onteigenen.

De boeren moeten zich realiseren dat er ongelooflijk veel steun is voor hen. Truckers en vissers sluiten zich aan. Bergingsbedrijven weigeren trekkers weg te slepen. Provincies en gemeenten weigeren in toenemende mate mee te werken aan het plan van het kabinet, zoals het er nu ligt.
Het Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS hebben ‘stevige’ kritiek op het stikstofplan. Professoren en wetenschappers maken gehakt van de cijfers van het RIVM.
De wind waait gunstig voor de boeren maar nu is het zaak hun poot stijf te houden en door te zetten.

Leg het land maar plat! Het is te gek voor woorden dat een zo onmisbare en waardevolle beroepsgroep moet wijken om de carrière perspectieven van non valeur Rutte te bevorderen.


Boeren..op jullie gezondheid en welbevinden Succes ! PROOST !
Last Edit:4 maanden 3 weken geleden door katertje
Laatst bewerkt 4 maanden 3 weken geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 5 maanden 2 dagen geleden #59104
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 26 juni 2022

Peilingen
Volgens de peiling van Maurice de Hond van vandaag gaat het heel erg goed met de BoerBurgerBeweging. Als er vandaag verkiezingen waren zou de partij van Caroline van der Plas namelijk 18 zetels binnenhalen. Dat zijn er 17 meer dan BBB nu in de Kamer heeft, en het zijn er maar drie minder dan de VVD zou krijgen, en het zijn er drie meer dan de PVV, die nu weggedrukt is naar de derde plek.

Goed nieuws natuurlijk voor Caroline Van der Plas. 18 virtuele zetels is significant. Maar het is allemaal virtueel. In de echte wereld heeft ze er helemaal niets aan. Hoewel het je een enorme boost geeft. Hdet geeft aan dat je op de goede weg bent. Dit gezegd hebbende: het partijkartel heeft tegenwoordig lak aan peilingen - en zelfs aan verkiezingsuitslagen. Echt, het maakt ze allemaal niets uit. BBB staat op 18 zetels? Straks misschien op 30 zetels? De VVD als grootste coalitiepartij moet straks genoegen nemen met 15 virtuele zetels? Het is ze om het even. Want ze zijn geen onafhankelijke individuele partijen meer; het zijn leden van één groot partijkartel. Vleugels ervan.
Peil.nl

Stikstofcrisis
Het kabinet ligt op ramkoers door onze boeren en tuinders in de etalage te zetten en weg te jagen. Het kabinet heeft zichzelf in de puinhoop rond stikstof gewurmd en het ziet er naar uit dat dit met frauduleuze cijfers is gebeurd.
De onderbouwing van de stikstofproblematiek klopt dus van geen kant. Een ander punt dat opvalt is dat politici harder lopen voor de industrie dan voor de boer. En dan bedoel ik dat grote energiecentrales als de Amercentrale in Brabant meer stikstofruimte kregen om over te schakelen naar biomassa. Er kwam vanaf dat moment veel meer stikstof vrij dan toen er nog op kolen en gas werd gedraaid. Er werd gegoocheld met cijfers omdat het grote Duitse moederbedrijf RWE druk uitoefende op bestuurders en ambtenaren. En zie, de vergunning werd op 7 mei 2019 afgegeven, vlak voordat de Raad van State de vergunningverleningen tegen het einde van de maand platlegde. Dieper onderzoek leert dat de Nederlandse overheid niet voor het eerst het vee als betekenisvolle factor naar voren schuift als oorzaak van de door de VN gepredikte klimaatverandering.

Als je in deze trend opeens moet vaststellen dat er zeventig procent boeren te veel in een gebied zijn om een schrale natuur te kunnen behouden, dan is waarschijnlijk de schrale natuur het probleem.
De kern van de macht bestaat uit ingegraven technocraten: daar wordt geluisterd naar een handjevol juridische specialisten, ideologisch bezeten activisten en lobbyisten van het grootbedrijf.

Zonder boeren kan echter helemaal niets. Deze waarheid is uit het oog verloren in deze maatschappij waar gekozen volksvertegenwoordigers worden voorbijgefietst door milieuextremisten en ongekozen technocraten, die hun meningen om de democratie heen tot wet weten te maken.
De innovaties die de politiek zo vaak als uitweg omarmde, verrijkten de Rabobank en verarmde veehouders: meer schuld, hogere productiedruk, lagere prijzen.

Maar de Nedderlandse overheid vecht niet alleen tegen de boer, maar weigert ook de Nederlandse visserij in leven te houden. Terwijl het vee van het land wordt weggewerkt besloot Nederland de Noordzee met nog meer windmolens vol te plempen. Problematisch voor de doorvaartroutes. Catastrofaal voor de biodiversiteit in de zee en in de lucht, met vluchtende bruinvissen en zeehonden en vogelzwermen zullen worden vernietigt. Rijke visgronden worden omgevormd tot nieuwe off-limit natuurgebieden.
Den Haag heeft een keuze gemaakt. Stikstofcrisis, klimatcrisis, zogenaamd behoud van natuurgebieden..alles wordt aangegrepen om de Nederlandse zelfstandige voedselsector de nek om te draaien.

Oekraïne
De oorlog in Oekraïne lijkt bij politici in de EU tot waanzin te leiden en produceert alleen maar meer gekte en gekken. Omdat de sancties tegen Rusland, niet van de VS maar vooral die van de EU, niet alleen niet het gehoopte effect hebben, maar een schot in eigen voet lijkt te zijn, wordt er steeds hoger op de escallatie ladder geklommen. Maar ook buiten de EU zijn politici trots op elke domheid en provocatie die de escalatie vergroot.

De Amerikaanse regering heeft nu een Russisch vliegtuig verboden om op Amerikaans grondgebied te landen ! Het vliegtuig zou uitgewezen Russische diplomaten en hun families uit de Verenigde Staten ophalen. Rusland kondigde inmiddels vergelding aan. Op welke manier, zal nog een verrassing zijn.

Groot Brittannië weigerde op zijn beurt de Russische delegatie de toegang tot de vergadering van de OVSE in Europa en gaf geen visum voor toegang tot Groot Brittannië. De OVSE-bijeenkomst in Birmingham begin juli zal daarom plaatsvinden zonder Russische deelname. De Britten verwijzen naar de opgelegde sancties en zeggen: "Deze sancties verbieden hen onder meer om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen" Dit zal waarschijnlijk niet zonder gevolgen blijven.

Eigenlijk wilden de Europeanen Rusland na het binnenmarcheren in de Oekraïne “ruïneren” – dit doel maakte de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock (Groenen) officieel in de Bondsdag bekend. Maar daarvan is geen sprake meer. De waarheid is dat de sancties het Westen met elke dag meer op de eigen voeten vallen – terwijl de Russische economie er beter voor staat dan ooit.
Dat geldt speciaal ook voor de Russische roebel. Juist de Russische munt zou door de westelijke sancties getroffen moeten worden. Echter: ook de roebel staat zo hoog als sinds jaren niet meer.

Litouwen
De aanpak van Litouwen zal een grotere impact hebben. Het kleine Baltische land legde (waarschijnlijk in opdracht van NAVO en/of VS; is feitelijk toch hetzelfde) een gedeeltelijke blokkade op van de Russische exclave Kaliningrad. Enerzijds is deze exclave direct over zee vanuit Rusland te bereiken, bv vanuit St. Petersburg, en anderzijds op een contractueel geregelde transitroute van Rusland via Wit-Rusland en Litouwen naar Kaliningrad. En Litouwen blokkeerde nu een deel van het Russische vrachtverkeer op de transitospoorroute.

Ongeveer de helft van alle vervoerde goederen, zoals bv bouwmaterialen, ijzer, hout, glaswerk, cement, etc. vallen hieronder. Omdat ze zogenaamd onder de sancties vallen.
Maar deze transporten zijn feitelijk export noch import ! Ze vinden plaats van Rusland naar Rusland of binnen Rusland..
En de sancties zijn niet opgelegd door de VN-Veiligheidsraad, zoals voorzien in het internationaal recht, maar door de EU.

En weet u, ook in sanctiepakket nummer 4 was doorvoer volgens insiders verboden, maar de EU zit momenteel al bij sanctie nummer 6 - de vraag is dus waarom er niet eerder actie werd ondernomen. Waarom zoekt de EU geen overeenstemming met Moskou? Waarom bemoeien de VS en de NAVO zich daar nu mee? De EU blijft achter Litouwen staan. Blijkbaar zijn Brussel en Washington op zoek naar een confrontatie. Benieuwd naar de Russische reactie, want Litouwen is NAVO-lid. Maar de Russen zullen zeker reageren.

Een enquete over Oekraïne, uitgevoerd iov het EU-nepparlement, heeft nu bevestigd wat al lang duidelijk was: de Oostenrijkers willen niet "lijden voor Oekraïne". Ze willen niet bevriezen in de winter vanwege de "machtsspelletjes" van de EU, overgeleverd zijn aan een golf van inflatie, werkloos worden, bang zijn voor een escalatie van de oorlog, enz.
Ook in dit land handelt de regering tegen de wil en belangen van het volk. Van de Italianen wil 70% dat er geen wapens worden geleverd aan Oekraïne

Dat de structuur en rechtsorde van de hele EU aangetast blijkt o.d. uit het feit dat de Europese Commissie de lidstaten heeft aanbevolen om Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat te verlenen - hetgeen inmiddels dus gebeurd is.

We hoeven niet langer de vraag te stellen: Zijn ze gek geworden?" We kunnen beter zeggen: "Ze zijn gek geworden!" Oekraïne is in oorlog en chanteert de EU en wil de EU bij de oorlog betrekken. En het is algemeen bekend dat het helemaal niet meer nodig is om op alle gebieden, tot in de hoogste kringen, over corruptie in Oekraïne te praten.
Wat de Oekraïense regering betreft bestaat die op de hoogste niveaus niet !

Het is ook algemeen bekend dat de huidige president Zelensky allesbehalve een zuiver persoon is. Amper een jaar geleden werd hij in de westerse MSM in stukken verscheurd toen zijn dubieuze bedrijfsnetwerken en zijn zakelijke relaties met olichargen bekend werden bij het publiek via de "Pandora Papers". In de Zwitserse "Weltwoche"op 22 maart dit jaar was te lezen: "Toen de Pandora Papers vijf maanden geleden kleptocraten over de hele wereld ontmaskerdenn, stond Oekraïne op de 1e plaats van het aantal corrupte ambtenaren. Een van hen was Zelensky met rekeningen in Belize, Cyprus en de Britse Maagdeneilanden. Hij zou toen al 41 miljoen dollar hebben ontvangen, overgemaakt van de dubieuze olicharg Kolomoisky...

En kijk onze westerse politici nu eens, ze maken hem nu het hof, nodigen hem uit of bezoeken hem..Het kan verkeren.Zelensky werd vergeven voor zijn corruptie. Ik denk omdat dat binnen Brussel ook op alle niveau's schering en inslag is. Zelensky kreeg bovendien een aureool van het Westen(EU, VK en VS) toen de oorlog begon en hij geen aanstalten maakte om deze te beëindigen.
Als beloning daarvoor heeft het land dus de status van kandidaat-lidstaat van de EU gekregen. Al vele jaren, zelfs lang voor Zelensky, is Oekraïne "geïntroduceerd en gesteund en gevoed met ontelbare miljarden euro's - inc. geld van EU-belastingbetalers. En toch staat Oekraïne in 2021 op de 122e plaats in de wereldwijde Corruption Perceptions Index.
Kennelijk voldoet Zelensky perfect aan de normen en waarden van de Europese Unie, toch Ursula von der Leyen?

Het lekkerste heb ik voor het laatst bewaard: Lees net dat Rusland een “Bricscoin” aankondigt gebackt door blockchain en gedekt door goud…

Tijd voor een groot glas rood waarmee ik graag op uw gezondheid drink. PROOSTPROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 26 juni 2022:
VVD 21(-2), BBB 18 (+4),PVV 15 (-2), GroenLinks 13, PvdA 12, D66 12, JA 21 8(-2), PvdD 8, CDA 7,SP 7, ChristenUnie 7,FvD 5, Volt 5, SGP 4, DENK 3, Bij1 2, BVNL2, 50Plus 1
Last Edit:5 maanden 2 dagen geleden door katertje
Laatst bewerkt 5 maanden 2 dagen geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 5 maanden 1 week geleden #59075
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 19 juni 2022

Peilingen

Goedemorgen Nederland. We hebben goed nieuws, en we hebben beter nieuws. De Boer Burger Beweging van Tante Lientje is weer een beetje groter gegroeid (14). En het zieltogende D66 van die mevrouw die de PVV in de peilingen ging verpulveren, dondert verder in elkaar en is nu nog maar de Zesde Partij van Nederland. Dat las u goed, de zesde partij van Nederland. Bijkomend voordeel van dit voordeel. De hele D66-fractie past nu in 1 busje, en dat scheelt toch weer een hoop fossiele brandstoffen enzo.(GeenStijl)

Uit de peiling van Maurice de Hond van deze week blijkt dat mevrouw Kaag een probleem heeft aangezien de steun voor haar partij totaal is weggevallen. Van de 24 zetels die D66 vorig jaar haalde bij de verkiezingen zijn er nu nog maar 11 virtueel over. De trend van de vorige week zet door in de peiling van deze week. VVD en D66 zijn nog iets verder verzwakt. BBB is 1 zetel gestegen naar 14. GroenLinks stijgt met 1 naar 13 zetels. De VVD blijft ook zetels verliezen. Die club staat nu nog maar op 22 zetels, dat zijn er 12 minder dan bij de verkiezingen. En het CDA moet nog altijd genoegen nemen met 7 zetels. Het lukt Wopke Hoekstra maar niet om zijn partij weer relevant te maken onder kiezers.
Dit alles en nog veel meer te lezen op Peil.nl

Het kabinet heeft (nu nog) de meerderheid en kan alles wat kartel niet welgevallig is gewoon wegstemmen, en dat doen ze dan ook onbeschaamd. Het is eigenlijk schandalig dat een kabinet met zo'n afbrokkelende steun van nog maar 47 zetels in de peilingen gewoon doordraaft met rare ideetjes van D'66. Maar ach, ze denken dat ze dit "Nieuw Leiderschap" gewoon nog 3 jaar door kunnen duwen, en na 3 jaar zien we wel weer. Het domme Nederlandse stemvee stemt dan toch gewoon weer op VVD- D'66. Voeg daaraan toe dat de kartelpolitici en hun slippendragers zelfs niet meer de moeite nemen om hun moreel verval, bedrog en hun benadelen van de burgers te verbergen. Ze zijn schaamteloos en lachen de burgers vierkant in hun gezicht uit.

Dit gezegd hebbende...bovenstaande resultaat is behoorlijk rampzalig voor de plannen van het WEF, want als er morgen verkiezingen zouden zijn, dan dreigen zij de controle over het parlement te verliezen. Precies zoals de partij van president Macron van Frankrijk, die zichzelf een groot staatsman acht, vandaag de meerderheid in het parlement verloor.

Over staatsman gesproken...laat ik nou in NRC lezen dat men Rutte ook een groot staatsman vindt. Huhh? Deze koude, dunne figuur, die brede beschaving mist en niet lijkt te beschikken over inlevingssvermogen, een groot staatsman? Een man wiens duim zo groot is dat niet alleen de toetsen van de smartphone er onder verdwijnen, maar ook de waarheid en integriteit van de Nederlandse politiek. Die hele dikke duim waaruit hij de meest ongeloofwaardige verhalen zuigt. Deze figuur, deze pseudologica fantastica, die zo chronisch en excessief liegt dat het onderdeel van zijn persoonlijkheid is geworden, een groot staatsman? Haha, "make it a little". Trouwens, we hadden er ooit nog zo een. Weet u nog die mevrouw van GroenLinks,Singh Varma, zo gebukt onder leugens dat ze zich slechts nog met rollator staande wist te houden.

Ook Rutte is bepaald niet in zijn eerste leugen gestikt. Als leugens tot dergelijke ernstige ademhalingsproblemen zouden lijden, dan lag Rutte nu al tijden op de IC met als diagnose LongLying. En het enige wat hem dan zou kunnen redden is beademen met ‘de waarheid’. Het probleem met "onze eigen grootse staatsman" Rutte, is dat er zó ontzettend veel niet deugt aan hem, dat niemand er meer van schrikt als blijkt dat hij opnieuw alles bij elkaar gelogen heeft. Zelfs als hij zegt dat hij "dan wel iets anders gaat doen" als hij "geen vertrouwen meer geniet", springen mensen niet opgelucht op, maar halen velen moedeloos hun schouders op: hij komt zijn beloften nooit na, dus waarom zou hij dat dit keer wel doen?

Twaalf jaar lang terroriseert Rutte de nationale politiek. Hoe heeft het zover kunnen komen? En dat onder zijn leiding de VVD nog steeds de grootste partij van Nederland is? Sterker nog, hoe kan het dat de VVD met angst en beven naar de toekomst kijkt, een toekomst waarin Rutte eindelijk van het toneel verdwijnt en deze pathologische leugenaar hopelijk definitief zoekraakt in het niemandsland tussen de werkelijkheid en zijn eigen geheugen. Jarenlang heeft hij zich gehandhaaft op een voetstuk in de gecontroleerde media, die hem prezen om zijn vlijt, verzorgd voorkomen en "schönrednerei". Onzichtbare bovenbazen projecteerden bekwaamheid op een lege Rutte, (die zich in Brussel snel de rol van Merkel toeëigende) om op die manier greep te krijgen op heel Europa? De machtsoverdracht is helemaal in lijn met democratische regels, zal Rutte beweren. Zie hoe wanhopig EU-leiders proberen Oekraïne als kandidaat-lidstaat te versnellen. Terwijl de steun voor de Oekraïense proxy-oorlog begint te vervagen, lobbyen wanhopige Europese leiders nu om Kiev in de rij te laten springen voor lidmaatschap van de superstaat. De leiding van de aanklacht om het door de NAVO gesteunde quasi-nazi-regime te integreren is niemand minder dan de Franse president Emmanuel Macron, wiens eigen populariteit in Frankrijk afneemt, en toch eist hij nu onmiddellijke Oekraïense toetreding tot de 'Club van Brussel', erop aandringend dat voldoende leden deze provocerende stap steunen.
Die provocerende stap heeft hem de meerderheid in het parlement gekost. Tja, alles heeft zijn prijs.

In het halfduister van gelijktijdige bijeenkomsten gehouden in Davos en Genève bewees Rutte opnieuw het Nederlandse volk te hebben uitgeleverd aan de dwingelandij van Bill Gates. Iedereen krijgt een digitaal nummer opgedrongen en elke burger zal zich verplicht moeten laten volspuiten met ondeugdelijke en levensgevaarlijke rotzooi. Een meedogenloos stelsel van spioneren en verklikken doet zijn intrede en Rutte doet voorkomen alsof dit alles de normaalste zaak van de wereld is. Zijn uitleg bestaat uit een paar afgekloven one-liners.

De bedenkelijkheid van het achterbakse gedrag van Rutte wordt niet ingezien door het deel van de bevolking dat zekerheid ontleent aan onderdanigheid jegens het gezag. Zijn volledige overgave aan de agenda van het WEF, zowel als de riskante manier van reklamemaken voor de teringbende in Oekraïne die zich regering noemt, die hij via een liveverbinding met het Oekraiense parlement in Kiev onwrikbare steun heeft beloofd, laten zien hoe zijn denken over de eventuele belangen van Nederland, die hij als premier officieel dient te behartigen los staat van de ontwikkelingen die nu in Oekraïne, zowel als op het mondiale vlak, plaatsvinden. Zijn verraad is een klinkklaar feit hij is een gewetenloze, schaamteloze smeerlap die zijn eigen burgers in de oorlog meesleurt. Rutte’s uitspraak nu „Die oorlog daar is de onze. Laten we het daar nou wel even met elkaar eens over worden” maakt duidelijk in welke mate en waarom hij altijd gelogen heeft over Oekraine en nooit voornemens is geweest het overduidelijke NEE in het referendum over het Associatieverdrag na te leven


Rutte heeft willens en wetens meegewerkt aan het ontstaan van deze proxy oorlog in de Oekraine. Ze hebben er wel MH-17, een passagiersvliegtuig met bijna 300 passagiers voor neer moeten schieten, maar goed, toen begon er eindelijk wat te bewegen ...

Weet u, je vraagt je af of hij ooit over dit soort dingen nadenkt. Denkt hij na over iets, voorbij het theaterstuk waar hij deel van uitmaakt?
Mark Rutte is een psychopaat. Niet de klassieke psychopaat die mensen meestal voor ogen hebben, zoals de wrede verkrachter en de gewelddadige moordenaar, maar desalniettemin een psychopaat: hij barst van het zelfvertrouwen en is bijzonder op zichzelf gesteld, om niet te zeggen hopeloos verliefd op zijn spiegelbeeld. Egocentrisch en egoïstisch: het enige dat er voor Mark Rutte toe doet is Mark Rutte zelf, en niets en niemand anders. Verslavende overmoed. Roekeloos gedrag, tekortschietend oordeelsvermogen, incompetend leiderschap, illusies van eigen onfeilbaarheid en goddelijke ontheffing van verantwoordingsplicht.

Met Rutte-4 staat Nederland aan het begin van totale verwoesting. Het eens onafhankelijke, sterke en stoere Nederland is verdwenen en het nieuwe kabinet Rutte 4, beter bekend als Schwab 1, gaat het land definitief slopen. Als je ziet wie op welke post terecht komt in het kabinet, dan heb je geen coronavaccinatie nodig om een hartverzakking te krijgen. Ons land gaat de komende jaren de absolute doodsteek krijgen en de poppetjes die dat namens de WEF-bazen, voor elkaar moeten krijgen zijn op hun plek gezet. Allemaal staan ze volledig onder controle van de Illuminati, hetzij via clubs zoals de Bilderberg Conferentie of via andere obscure clubs zoals de Trilaterale Commissie of via het WEF dat onder leiding staat van een bijna voltallig Joods bestuur. Beiden zijn werktuigen en tegelijkertijd ook opleidingsinstituten voor de satanische machthebbers.

That was the week that was folks..Blijf gezond, blijf lezen Op uw gezondheid PROOST PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 19 juni 2022:
VVD 22(-1), PVV 17, BBB 14 (+1), GroenLinks 13(+1), PvdA 12, D66 11(-1), JA21 10, PvdD 8, CDA 7, SP 7, CU 7, FvD 5, Volt 5, SGP 4,DENK 3, Bij1 2,BVNL 2, 50 Plus 1
Last Edit:5 maanden 1 week geleden door katertje
Laatst bewerkt 5 maanden 1 week geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 5 maanden 2 weken geleden #59060
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 12 juni 2022

Peilingen
BBB inmiddels 3e partij.
De peiling van Maurice de Hond c.s.is op vrijdag en zaterdag uitgevoerd. Grotendeels voorafgaande aan het VVD-congres en het moment van de uitslag van de Eerste Kamer-fusie van PvdA en GroenLinks. Als we de uitslag van deze peiling met bijna 4000 ondervraagden vergelijken met die van twee weken eerder dan kan vastgesteld worden dat zowel de VVD als D66 in die periode weer 2 zetels zijn kwijtgeraakt. Daarmee staat de VVD op 23 zetels (-11) en D66 op 12 zetels (-12). De regeringscombinatie staat nu nog maar op 49 zetels (- 29). De grootste winnaar is BBB, die nu 2 stijgt naar 13 zetels en daarmee zelfs de derde partij is geworden na VVD en PVV (17).
Alle ins en outs van de Stemming vindt u op Peil.nl

Stikstof
Afgelopen vrijdag presenteerde het kabinet Rutte IV vergaande maatregelen om de stikstofcrisis waar ons land nu al meer dan drie jaar in verkeert op te lossen. Uit nu nog vitale boerengebieden in ons land, zullen de boeren verdwijnen. Het kabinet suggereert dat het niet anders kan dan richting 2030 de uitstoot van stikstof en de neerslag op de natuur fors naar beneden te brengen.
Omdat de Raad van State dit zou zeggen. En omdat het land anders op slot blijft staan. De rechter eist dat als je ergens extra stikstofuitstoot en –depositie op stikstofgevoelige natuur wil toestaan, bijvoorbeeld voor een bedrijfsuitbreiding of woonwijk, hier reductie van die uitstoot ergens anders tegenover moet staan, zodat de neerslag van stikstof op de natuur niet toeneemt. Of dat je laat zien dat de natuur er geen last van heeft. De rechter heeft nergens geëist dat de stikstofdepositie in 2030 in een groot deel van het land onder de kritische depositiewaarden moet zitten.

Het kabinet dwingt zichzelf door aanscherping van de doelen in de stikstofwet af dat richting 2030 in 75% van de stikstofgevoelige natuur de depositie onder de kritische depositiewaarden uitkomt.

Stikstof...een slechte smoes
Of botte bijl zo u wilt, die dit destructie-kabinet gekozen heeft om de boerenstand te vernietigen. Het is simpelweg in opdracht van VN Agenda 2030 en heeft niets te maken met enig imaginair milieu-, of klimaatprobleem. We mogen zelf geen vlees meer produceren, omdat we allemaal klanten moeten worden van Bill Gates’ nepvleesfabriek.

Overijverige ambtenaren hebben meer Natura2000-gebieden aangemeld dan nodig was, (elke graspol werd natuurgebied) en het is niet toegestaan om gebieden weer van de lijst af te halen.
Politieke keuzes: keuzes die niet zijn gemaakt door democratisch gekozen politici, maar door activistische ambtenaren.
Het stikstofprobleem is een ambtelijke vinding ten behoeve van een heel andere agenda: het voordelig verwerven van grond voor huisvesting van de omvolkings-asielinstroom die al veel te lang op volle toeren draait. Jaren geleden heeft Nederland geopteerd voor maar liefst 162 ‘Natura2000-gebieden’. Natura2000 is een EU netwerk van ‘beschermde’ natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie..

De aanwezigheid van een Natura 2000-gebied heeft evenwel forse invloed op ruimtelijke ordening en gebruik door verkeer, landbouw en industrie. Zo mogen veebedrijven in of nabij een Natura 2000-gebied niet te veel ammoniak (NH3) uitstoten. En welke geestelijk minder valide groepering wijst in Nederland de Natura2000 gebieden aan? Juist: de gezamenlijke subsidiesnuivers in de klimaat-, natuur-, dieren- en milieulobby.

Het is erg doorzichtig dat er wel een groot plan is ontwikkeld om boerenbedrijven aan te pakken, maar andere takken van sport helemaal niet… Kennelijk gaat het niet ècht om stikstof?.

Het plan erachter is deze verzonnen stikstofcrisis te gebruiken om de boeren te verdrijven, zodat hun land opgekocht kan worden. Om het vervolgens vol te plempen met huizen voor de oneindige stroom aan buitenlanders die nog gaan komen. Tevens om voedselschaarste te creeren, zodat we afhankelijk worden van het bewerkte nepvoedsel van Gates c.s. en natuurlijk van het eten van insecten. Geen middel wordt onbenut gelaten om de mensheid te dehumaniseren.

De onvoorstelbare misdadigheid om duizenden mensen alles af te pakken met leugens en valse interpretaties , die lijnrecht tegen gevoel en moraliteit ingaan . Het is overduidelijk dat we hier met een slinkse misdaad te maken hebben om bouwgrond goedkoop te stelen van de boeren ! Inspraak of rechten worden gewoon onmogelijk gemaakt om je te kunnen verdedigen .
Zogenaamde onafhankelijke instanties hebben onjuiste interpretaties van de gegevens , waarbij ook nog eens een klein aantal plantjes boven mensen worden gesteld ! Het stikstofprobleem geïntroduceerd als het perfecte middel om de boerenstand vakkundig te slopen. Dat betekent dat er in bepaalde gebieden zo goed als alle boeren moeten verdwijnen volgens de minister.

Nog maar weer eens wat de NOS in 2017 schreefover de Nederlandse agrarische sector: De Nederlandse agrarische sector heeft relatief de laagste impact op het milieu van alle landen in de wereld. Dat zegt ABN Amro na onderzoek. Volgens de bank is per kilo landbouwproduct de gezamenlijke 'voetafdruk' van onder meer CO2, energie, pesticiden en antibiotica in Nederland het kleinst.
"Per hectare land produceren we hier meer dan andere landen", zegt Jan de Ruyter, sectorbankier Agrarisch bij ABN Amro. "Op Wageningen University zitten studenten uit allerlei landen die willen leren hoe wij dat hier doen."

Denemarken: 6 miljoen inwoners en 13 miljoen varkens. Nederland: al bijna 18 miljoen inwoners en 12 miljoen varkens. Rara, waar hebben ze wel en waar geen stikstofprobleem? Op dit moment is simpel aan te tonen dat het stikstofbeleid een tekentafelprobleem is: bij de Duitse grens is het probleem onmiddellijk verdwenen.


Waaruit maar weer eens blijkt dat al die maatregelen totaal niets met het milieu te maken hebben, maar alles met het feit dat wij hier worden klaargestoomd voor de Tristate stad, de intensieve menshouderij! Nederland moet één groot distributiecentrum worden voor Amazon, Ikea en Alibaba, vol met betonnen en stalen blokkendozen en dan zit die lastige natuur maar in de weg en in die blokkendozen zijn goedkope arbeidskrachten nodig en daarvoor heb je weer afzichtelijk lelijke huurkazernes nodig om ze in te huisvesten.

Het CDA.
Het was het CDA dat zich al sterk maakte voor ‘1 miljoen huizen’. Het is dus ‘boerenpartij’ het CDA dat zich sterk maakt voor de onteigening van boerengrond en omzetting tot bouwgrond en omzetting tot nep-natuur voor de winsten van Arcadis (hoofdsponsor van Habitat III, the New Urban Agenda van de Verenigde Naties), dat onder een stichting valt met ‘koninklijk’ predikaat. Dankzij onder andere hun Cees Oudshoorn (VNO-NCW, en de miljardairs-‘doogooders’ van de Maatschappelijke Alliantie in het Vredespaleis) en Niek Jan van Kesteren. Die trekken aan de touwtjes.

SDG (Sustainable Development Goals)
Het verdienmodel is gelijk: massieve belastinggeld-injecties voor het private gewin van de UBO’s, het verdienmodel dat ook wel ‘duurzaamheid’ heet. Bankensubsidie, net als de hypotheekrente-aftrek. (bankensubsidie, vastgoedsubsidie)

Denk hier aan Timmermans zijn Green Deal. Om alle onkosten te ‘socialiseren’ zoals de UBO’s dat noemen, heb je een maatschappelijk klinkend verhaal nodig als ‘het milieu’ of ‘de werkgelegenheid’ of ‘de vluchtelingen’. Het morele appel, om je emotioneel te chanteren, zeg maar

Wij mogen de zakken vullen van de bouwlobby, net als bij het miljarden-project ‘De Nieuwe Afsluitdijk’, dat ontstond onder voorzitterschap van UBO-dienaar Ed Nijpels. En waarvan het budget met miljarden kon worden opgeblazen dankzij Cees Veerman (Deltacommissie), ook zo’n UBO-dienaar.

TRISTATE CITY

Dit is waarom de boeren worden aangepakt. De boeren moeten worden aangepakt omdat een aantal "knappe" koppen in de Europese Unie heeft bedacht dat ons mooie kleine landje het hoofdonderdeel wordt TRISTATE CITY.Een grote stadsregio waar miljoenen mensen moeten gaan leven. (Gepland staat 30 miljoen) Dit gaat allemaal onder het mom van een stikstofcrisis. De weilanden en dus de boeren moeten verdwijnen om plaats te maken voor stad.
Laat je niet langer voor de gek houden!!

En het mooie is (voor de overheid en projectontwikkelaars dan): De boeren worden uitgekocht voor max €10/m2. Dan veranderd de overheid de bestemming van landbouw naar wonen en hopla: de grond doet ineens €200 per m2.

TRISTATE CITY: Nederland is een wereldstad; de meest duurzame megacity ter wereld. Het is DE manier om de B.V. Nederland ook in de komende eeuw op het wereldtoneel te houden.
Kind of Project for a New Dutch Century?

Het concept is een initiatief afkomstig uit het Nederlandse bedrijfsleven en wordt zwaar gepromoot door de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Het is bedacht als antwoord op de volgende vraag: ‘weten de Randstad en de B.V. Nederland hun concurrentiepositie tussen andere grootstedelijke regio’s in de komende decennia wel te handhaven? Volgens de initiatiefnemers is het antwoord op deze vraag op het moment van spreken namelijk negatief. De Randstad is met circa 7 miljoen inwoners en de huidige demografische trends te klein en daarom niet in staat om te blijven concurreren in wat men ‘The battle of cities’ noemt. Dit is de concurrentiestrijd tussen de economische motoren van Europa zoals London, Parijs en Milaan.

De rol van Nederland in de Europese en mondiale economie zal de komende decennia dus kleiner worden als er geen actie wordt ondernomen. Dit is waar het Tristatecity-concept een oplossing biedt. De Randstad concurreert nu namelijk nog teveel met de economische kernen van onze directe buren. De initiatiefnemers stellen dat dit een resultaat is van onze sterk gefragmenteerde citymarketing die daardoor niet efficiënt is. Dit heeft dan weer als effect dat de Nederlandse steden en regio’s in het buitenland ook weer met elkaar concurreren.

Where will Londen based multinationals go?


De oplossing die het concept hiervoor aandraagt is een paraplu-model waarin zowel economische kracht uit de eigen identiteit van steden, als uit het potentieel binnen de agglomeratie geput kan worden. Het is hierbij van belang dat de economische kernen van Noordwest Europa, de Randstad, de Vlaamse Ruit en het Ruhrgebied, een veel nauwer samenwerkingsverband aangaan en zichzelf presenteren als grote, groene metropoolregio. In de driehoek tussen de genoemde gebieden leven zo’n 30 miljoen mensen, liggen enkele van de meest innoverende campussen van het continent en de bevolking is een van de hoogstopgeleide waar dan ook. Kortom, meer dan genoeg potentieel voor het trekken van grote internationale bedrijven en instanties. Het gebied zou zo zowel een gateway worden met 3 grote havens als de hoofdstad van Europa met Brussel in het gebied en, een Europese innovatiehotspot.

Om die toekomstdroom van winstmaximalisatie per vierkante meter te vermarkten in het buitenland, bedacht hun zogenaamde ‘thought leader‘ Peter Savelberg de term ‘Tristate City’. Nederland als 1 grote industriële stadstaat, ‘groen’ uiteraard in de valse zin van het woord (demonisering plantenmeststof CO2) een agglomeratie waar in totaal 30 miljoen mensen moeten wonen (met Keulen en Antwerpen meegeteld), zonder 1 toefje groen, met vernietiging van het traditionele boerenland tot gevolg.

Een reden waarom ze dus azen op boerengrond, en waartoe onze leugenachtige corrupte overheid met de door haar gefinancierde milieuclubs dan allerlei ‘crises’ verzint en opblaast. Zoals een stikstofcrisis, een klimaatcrisis. Zo ontwerpen ze instrumenten om op publieke kosten privaat gewin te faciliteren, zoals de boerengrondroof met subsidie om er huizen op te bouwen. Niet voor de oorspronkelijke autochtone bevolking, maar omdat het Marrakech-immigratiedictaat van Maxima (VN) gefaciliteerd moet worden.

Het totalitair globalisme van de Bilderberg-gangers, James Bond-boef Klaus Schwab en zijn World Economic Forum, Bill Gates (de ‘goalkeeper’ van de 2030 Agenda) en al die sociopathen en graaiers met hun transhumanistische tech-fantasie, en hun multi-culti-agressie.

Wie nog steeds de 2030 Agenda niet kent, en de 17 SDG doelen(Sustainable Development Goals), die ziet de dwarsverbanden niet en blijft wat losse flodders schieten.

Via supranationale overheden maak je een pseudo-markt, en vervolgens onderwerp je via staatsdwang andere bedrijven daaraan, om met voorkennis zelf eerst te cashen = 2030 Agenda = Global Reporting Initiative (Herman Mulder) = Paul Polman

Om U een indruk te geven van het type ‘duurzaamheid’ waar dit soort corporate graaiers mee samenhokt, kun je het beste meteen DE ‘groene thoughtleader‘ pur sang er bij pakken, hun ‘Grote Voorbeeld’ Paul Polman van Unilever, de "groene" ziener, de architect achter Agenda 2030. Nu begrijpt u ook meteen waarom Rutte zo snel alle appjes met Polman heeft gedeleted. Het volk mocht eens achter de waarheid komen.

Kom, we gaan wat lekkers drinken. Blijf gezond, blijf lezen PROOST PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond c.s. van zondag 12 juni 2022:
VVD 23(-2), PVV 17(+1),BBB 13(+2), D66 12(-1), GroenLinks 12, PvdA 12, JA21 10(-1), PvdD 8, CDA 7, SP 7, CU 7, FvD 5, Volt 5(+1)SGP 4, DENK 3, Bij1 2, BVNL 2, 50Plus 1
Last Edit:5 maanden 2 weken geleden door katertje
Bijlagen:
Laatst bewerkt 5 maanden 2 weken geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 5 maanden 4 weken geleden #58992
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 29 mei 2022

Peilingen
Ook deze week geen zetelpeilingen van Maurice de Hond.
Wel een peiling van Kantar Public. waarin D66 7 zetels verliest, en BBB en PVV meerdere zetels
stijgen. In deze nieuwe zetelpeiling van Kantar is goed te zien wat de Van Drimmelen-affaire heeft gedaan voor D66. Waar de sociaal-liberalen bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen nog 24 zetels wist te behalen en in maart van dit jaar nog konden rekenen op 20 virtuele zetels, staat de partij nu op 13 zetels. De PVV en BBB zijn grootste stijgers van deze periode.

Ook volgens deze peiling, gehouden onder meer dan 1.000 deelnemers daalde het vertrouwen in de Haagse politiek onder Nederlanders. Nog maar 28 procent van de Nederlanders gelooft dat de Tweede Kamer, maar met name het kabinet Rutte IV, nog daadwerkelijk iets klaarspeelt voor de Nederlandse burgers. 72 procent van de Nederlanders voelt zich dus inmiddels volledig buitenspel gezet door de lachende picolo en zijn Haagse lakeien. Rutte IV is onverminderd impopulair. 68 procent van de Nederlanders heeft (of had al) geen geloof (meer) in Mark Rutte en vicepremier Sigrid Kaag. Twee jaar geleden lag dat nog op 61 procent.

"Een heel pijnlijke conclusie", zegt VVD-fractieleider Sophie Hermans tegenover De Telegraaf. Haar CDA-collega Pieter Heerma is dat met Hermans eens.

Het is moeilijk om in ons land bepaalde terreinen te vinden waar het geen totale puinhoop is. De toeslagenaffaire, het gasschandaal in Groningen, de niet aflatende problemen met asielzoekers, de stijgende prijzen als gevolg van een gierende inflatie en de rampzalige situatie op de woningmarkt, enzovoorts. Maar, wat misschien nog wel het meeste kwaad bloed heeft gezet de afgelopen week is het feit dat de eigen burgers nu worden beschouwd als tweederangsburgers die minder rechten hebben dan nieuwkomers. Dit gebeurde toen WEF-vazal Hugo de Jonge verklaarde dat buitenlanders voortaan voorrang krijgen op een huurwoning ten opzichte van de eigen burgers.Terwijl voor iedere vreemdeling die hier naartoe wil komen de rode loper wordt uitgelegd, krijgen de eigen inwoners te horen dat ze nog maar een poosje bij de ouders moeten blijven wonen, of ergens in een zomerhuisje of een caravan, want voor een woning komen zij niet in aanmerking.

Op de wekelijkse opiniepeilingen van Maurice de Hond kan men kritiek hebben, maar de trend die hij waarneemt, spreekt duidelijke taal.Nog maar één op de drie Nederlanders staat achter het kabinet Rutte IV, dat is getuimeld tot een schamele vijftig zetels. Is nogal een verschil met de 76 zetels die vereist zijn voor een legitieme regering. De machtsblokken VVD, D66 en CDA brokkelen snel af. De democratie kraakt. De kiezer wil na twaalf jaar Rutte breken met de leider die weigert te luisteren (toeslagenaffaire) en alles aan elkaar liegt. Door het roekeloze gedrag van Rutte in de Oekraïne-strijd raken volk en premier nog verder van elkaar vervreemd. De oorlog heeft Rutte's profileringsdrang nog verer aangewakkerd. Hij heeft er een handje van om ferme uitspraken te doen zonder voorafgaande afstemming en debat met de Tweede Kamer. Op 12 mei hield Rutte via videoverbinding een toespraak tot het parlement van Oekraïne, waarin hij glashard beweerde dat Nederland "every inch of the way" achter Oekraïne zal staan. Herhaalde dit vijf maal. Dit komt neer op de verdrijving van de gehele Russische bevolkingsgroep uit het Donbas-gebied en de omverwerping van de Russische president Poetin. Dit soort onverantwoordelijke uitspraken zal Rutte nog opbreken. In zijn hoogmoed denkt hij dat hij zich alles kan permitteren omdat hij in het complot van Obama en de Deep State zit over het neerhalen door Oekraïne van de MH-17 zit, en zo braaf het Amerikaanse draaiboek heeft gevolgd, maar moet er op bedacht zijn dat hij van het een op het ander moment onder de bus gegooid zal worden. Amerika, de Deep State heeft geen vrienden, alleen belangen. En die belangen betreffen enkel en alleen de Deep State en America.


Niet toevallig
We moeten ons als eerste realiseren dat wat er in de laatste jaren allemaal is gebeurd geen toevalligheden of bedrijfsongelukken waren. De massamigratie, de Corona leugen, en nu de oorlog in de Oekraïne. Maar ook de klimaatwaanzin, en de idiote genderindustrie. Al deze zaken zijn al jaren geleden voorbereid. Er zijn documenten opgesteld, scenario’s doorgespeeld, en de passende politieke criminelen zijn aan de macht geholpen, of op hun stoelen gehouden. Ze hebben niet eens meer de moeite genomen om hun plannen geheim te houden. Blader maar door de documenten van de VN, het Wereld Economisch Forum, de EU en de Soros stichtingen.

Overal staat heel duidelijk dat men een nieuwe wereld orde wil, dat die ten koste van de volkeren en de nationale staten zal gaan, en dat waar nodig geweld en ziekten gebruikt zullen worden om de weg voor deze nieuwe orde vrij te maken. De enige winnaars zullen de steenrijke globalisten en de grote concerns zijn. Op deze twee plekken zal al het geld en alle macht samen komen. De bezegeling zal een wereldregering zijn onder Amerikaanse heerschappij. Dat waren en zijn de plannen. En kijk hoeveel van dit draaiboek intussen al is uitgevoerd. Terwijl de wereld zich druk maakt over deelterreinen, dendert de trein van de nieuwe wereld orde gewoon verder. Stoppen lijkt onmogelijk. Maar let wel op het woordje “lijkt”, want gelijktijdig met het draaiboek groeit ook het wereldwijde verzet.

Oekraïne conflict
Dat brengt ons als vanzelf bij de oorlog in de Oekraïne. In feite gaat het bij deze oorlog om een regionaal conflict dat niet zo moeilijk op te lossen lijkt. Ware het niet dat de westerse globalisten het conflict niet alleen hebben uitgelokt, maar ook al jaren bezig zijn om het gaande te houden. De Oekraïense leiders zijn niet meer dan goed betaalde knechten. Het westen heeft in 2013-2014 Oekraïne gedestabiliseerd. (nadat pogingen daartoe in 2004 (Oranje Revolutie) waren mislukt). Men wilde het land op deze wijze de EU en de NAVO binnen loodsen. Dit zou de NAVO nog dichter aan de Russische grenzen brengen. De westerse staatsgreep in Kiev slaagde, maar in grote delen van het land, vooral in de Donbass kwam men in opstand. Vervolgens is 8 jaar lang geprobeerd deze opstand neer te slaan. Hierbij werden door het Oekraïense leger en de fascistische groeperingen meer dan 14.000 burgers gedood. In het westen werd over deze volkerenmoord gezwegen. Ook nu nog. Men doet nu als of President Poetin de oorlog op 24 februari 2022 is begonnen. Een complete leugen. Immers, deze oorlog kent vele vaderen waarvan de meeste in het westen zitten. Wat we nu zien is de voorspelbare consequentie van een oorlog die al 8 jaar gaande is. En gelijktijdig een goed gecamoufleerde poging om de Russische regering te vervangen door een prowesterse marionettenregering. De globalisten geen stuiver om de Oekraïne en haar bevolking. Het land wordt als brandhout gebruikt in een grootscheepse poging om Vladimir Poetin uit het Kremlin te verjagen. Het gaat dus niet om de Oekraïne, maar om de Russische leiding. Want precies die leiding staat in de weg van de globalisten en hun wereld heilstaat.

De uitleg die Rutte geeft voor de Russische opstelling is de beweerde "paranoia" van Poetin. Hoe komt hij aan die wijsheid? Borrelpraat ! En geen adviseur die hem aan zijn jasje trekt. De premier van een onaanzienlijk landje, dat zichzelf niet eens kan verdedigen, piept, in het spoor van de Amerikaanse haviken, ferme oorlogstaal.

Angstwekkend is de stilte van de kant van Wopke Hoekstra, als minister van Financiën mislukt nu acterend als minister van Buitenlandse Zaken.

Het collectieve Westen kan in elk land ter wereld ingrijpen zonder gevolgen. Geen hysterische krantenkoppen die Europese en Amerikaanse soldaten beschuldigen van massaverkrachtingen. Meisjes dopen hun slipje niet in rode verf en staan buiten de Amerikaanse ambassade. Amerikaanse en EU-burgers worden niet beroofd en afgesneden van hun bankrekeningen.

Dat geldt alleen voor landen die zich niet willen onderwerpen aan de grillen en roofzucht van de Yanks en NAVO

'Soevereiniteit' is een idee dat Europeanen selectief toepassen op 'naties' die ze willen gebruiken als bolwerken om agressie tegen hun vijanden uit te voeren. Niemand heeft het over de soevereiniteit van Syrië. Of de soevereiniteit van Irak. Of de soevereiniteit van Libië. Nee, alleen plaatsen als Oekraïne en Taiwan, neplanden die Europa gebruikt om wapens te huisvesten en hun vijanden te bedreigen.

Een oorlog en een Rijk gebouwd op leugens KAN NIET stoppen met het vertellen van leugens omdat het hele Rijk en de oorlog zal instorten en politieke/financiële chaos zal worden vrijgegeven! Dit is een Amerikaanse terminale gok om de controle te behouden en verliezen is geen optie.. Het is niet mogelijk om te stoppen en te onderhandelen (verliezen) na zoveel $ en leugens. Een verlies voor de VS zou "het einde" zijn!
Dit zal niet goed aflopen!

Economie’ lijkt ook hier het cynische antwoord. Deze keer duidelijk niet om het ‘klimaat’ te redden, maar (niet voor ’t eerst) een oorlog als ’trigger’ om een afgeschreven systeem te vervangen.Terwijl het volk onlangs onnozel "Bevrijding" vierde propageerde de premier de oorlog om "vrede en vrijheid te verdedigen" !. Wat een bak !

“Economie heeft geen geweten”, zei Robert Kennedy, “Het telt alles, behalve wat het leven leefbaar maakt.”
Evenzo de oorlog, de verwoesting van cultuur en beschaving, de strafmaatregelen, de volksverhuizingen. Onrecht en menselijk leed spelen voor de economie geen enkele rol.

Niet alleen het systeem, maar de hele wereld zit zwaar in de sores. Economisch, sociaal, ecologisch: de heilige maakbaarheid loopt uit de klauw. Recessie en voedseltekorten. Het is allemaal onderdeel van de Great Reset. Met die Grote Reset willen de globalisten ervoor zorgen dat dezelfde financiële cabal die de wereld in zijn huidige deplorabele toestand heeft gebracht, in de volgende wereldorde over alles zal heersen. Zelfs een alles verwoestende nieuwe wereldoorlog.

Dekmantel van het kapitaal
Zal de massa inzien dat de media de bevolking opnieuw in beroering brengt door enge berichten over een nieuw virus dat "van een aap is over gesprongen op de mens"? Nu machthebbers gewend zijn aan de mediamanipulatie is het verleidelijk om nieuwe angstporno te verspreiden. Angst werkt in op ons onderbewustzijn. Daardoor worden mensen volgzaam, zo is de gedachte van de elitaire machtshebbers die eigenaar zijn van Big Tech, Big Farma, Big Banks, en Big Brother hebben omgekocht. Gekocht met het grote geld dat door centrale banken is rond gepompt op de financiële markten. Waar Black Rock en Vanguard voor de elite de aandelen opkochten van alles wat BIG was. De route van het gratis centrale bankgeld was gericht naar omhoog waardoor de massa met lege handen staat. Nou ja, wij krijgen het ene na het andere virus... cadeau. Er was oprechte angst voor een killervirus en er was toch niet zomaar een pandemie afgekondigd? Nou dan! “Gelukkig” is de WHO bezig een pandemieverdrag af te sluiten waar 194 landen zich aan moeten houden als een nieuw virus ons bedreigt. De werkelijke cijfers over mortaliteit en slecht werkende vaccins werden door de media nauwelijks gepubliceerd. De alternatieve media doken dieper in de materie en kwamen tot ontluisterende conclusies. Die klonken zo ongeloofwaardig dat de MSM hun berichten over frauderende farmaceuten, liegende politici en gesubsidieerde wetenschappers weg zetten als complottheorieën. De verborgen waarheid wordt steeds duidelijker uit diverse WOB-onderzoeken maar wordt met de dekmantel van het kapitaal afgedekt voor het grote publiek. Maak ze niet teveel wijs, zo denken elitaire regenten. Alles en iedereen wat afwijkt van het mainstream denken wordt tegenwoordig gerangschikt onder complotdenken. Sinds de opkomst van sociale media en de alternatieve nieuwsplatforms is de (gekochte) media heel druk met framen, debunken en demoniseren van andersdenkenden. Complottheorien? Die veranderen tegenwoordig binnen 6 maanden in complotpraktijken

Gevaarlijke virussen zijn zo oud als de mens zelf en toch zijn we in aantallen gegroeid tot een miljard of 8.

(AGAIN : Bill Gates at the Center. “Philantrophical, but Kosher Style”
rairfoundation.com/rare-monkeypox-virus-...-miraculously-ready/ )

Ursula von der Leyen
"We moeten Russische olie blijven kopen, om Europa te redden van Poetin. Want als we dat niet doen, zal Poetin het ergens anders verkopen en meer profiteren van hoge prijzen, dus we kunnen beter Russische olie kopen en hem niet laten profiteren."
Alleen een 'Dumb Fuck' kan op de televisie verkondigen dat het goed is, omdat Rusland dan die inkomsten misloopt. Nee, Dame, dan wordt olie voor Europa spectaculair duurder, worden de Europeanen spectaculair armer, en vloeit de Russische olie naar landen als China, India en landen met volksvertegenwoordigers die gewoon blijven nadenken. De kans dat niet Rusland 'doodbloed', maar het met onmetelijke schulden behangen westen, is een gedachte die helemaal niet bij haar opkomt. De eurozone nadert een roemloos einde.
Kon niet gebeuren met een leuker stel mensen.

De waanzinnige vermetelheid van het Rijk der Leugens is voor de hele wereld volledig zichtbaar. En ik verzeker u: het zal de nieuwe maateenheid zijn voor corrupte en criminele decadentie.

Rekenrente
De onafhankelijke rechter moest eraan te pas komen om spaarders te ontzetten uit de ‘rekenrentklem’, waarbij volkomen ten onrechte belasting werd geheven over een een imaginaire, dus denkbeeldige, renteopbrenst op spaartegoeden. Kassa voor de NL staat. Ook onze gewaardeerde pensioenfondsen weten van wanten. Allereerst natuurlijk door een vergelijkbare rekenrentetruc, waardoor het al jaren lijkt alsof pensioenfondsen niet of maar net aan hun verplichtingen jegens verzekerden kunnen voldoen en een aanpassing van pensioenen aan de inflatie achterwege ‘moet’ blijven. Terwijl de top van de fondsen, de vermogensbeheerders en de private equity rustig doorgaan met graaien. Wat in dit verband te zeggen van een ‘winst’ voor alleen het ABP in 2021 van € 14 miljard?

Of de overheid (en bankelite) nu steelt van de spaarrekeninghouder of via vermogensbelasting, of via gemeentelijke heffingen, of via brandstofaccijns of via AOW ontkoppeling……Er is veel kapitaal nodig om tijd te rekken en de ineenstorting van het systeem zo lang mogelijk uit te stellen. Hopelijk lang genoeg, voor de oudjes. Dus laat de Russen maar stoppen bij de Poolse grens.

Situatie in Rusland
:300 vrijwilligers uit diverse Russische etnische volkeren naar Donbass om te helpen
vk.com/strelkov_info?w=wall-57424472_350282

Situatie Rusland sinds de bevrijding van de Donbass en de daarop volgende sancties door de "internationale gemeenschap" aan het breken is / gebroken is op dit moment en er ontstaan nieuwe blokken)

Financieel
Rente percentage Rusland nu gelijk aan voor de oorlog.
Roebel net zo sterk of sterker dan voor de oorlog

Economisch
Hoogste handelsoverschot sinds de geschiedenis van Rusland. Oorlogseconomie met hoge inkomsten en productiviteit/werkgelegenheid in de (oorlogs) fabrieken.
Absoluut geen lege schappen in de supermarkten en absoluut geen voedsel tekorten die ons te wachten staat volgens het WEF.

Maatschappelijk
Russen staan als een blok achter president Poetin en zijn trots dat hij vecht tegen de NAZI praktijken van de neocons (uiterst incompetente mensen edoch meedogenloos) in opdracht van de Anglo Amerikaanse fascistische elite die de VN/Bilderberg/WEF hebben opgericht en van achter het gordijn aansturen.
Poetin verenigd blijkbaar ook nog eens de Russische volkeren! Win, win, win

In de wereld
Delegaties uit meer dan 90 landen hebben hun deelname aan het 25e St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) in juni bevestigd.

Nog een voorbeeld van hoe de WERELD Rusland steunt.

Tijd om van een heerlijk glas wijn te gaan genieten. Blijf gezond, Blijf lezen. Op uw gezondheid PROOST !PROOST !
Last Edit:5 maanden 4 weken geleden door katertje
Laatst bewerkt 5 maanden 4 weken geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.376 seconden