Vraag UPDEET: Peilingen en Keek op de Week

Meer
3 maanden 3 weken geleden - 3 maanden 3 weken geleden #58584 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 7 maart 2022

Peilingen
Ook deze week zien we kleine verschuivingen, maar over een periode van enkele weken is de trend duidelijk. Volt is in drie weken van 10 naar 4 zetels gezakt. VVD is 5 zetels gestegen (naar 27), CDA 2 zetels (naar 8) en D66 en ChristenUnie 1 zetel. Omdat ook de kiezers van partijen als VVD, D66 en PvdA voor circa 15% aangeven dat ze bij de gemeenteraadsverkiezingen lokaal zullen gaan stemmen, is de kans groot dat die partijen op 16 maart meer dan 30% van de stemmen zullen krijgen, volgens Peil.nl

De toestand in de Wereld
De kranten staan vol met meelevende verhalen over de Oeigoerse moslims in China en de Rohingya moslims in Birma, maar als regio’s in Europa meer autonomie wensen, belanden de leiders als het tegenzit in de gevangenis zoals de Catalanen overkomt of in een afschuwelijk gewelddadige burgeroorlog zoals burgers in de Donbasregio mochten ondervinden.Zelfs een land met een duidelijke eigen identiteit zoals Groot-Brittannië werd tegengewerkt en gestraft wegens het verlaten van de EU!

Wij schrijven al jarenlang over de eerdere waarschuwingen van Poetin. En zijn eis om de beloofde veiligheidsgaranties. Deze zijn door het Westen systematisch gegeneerd. Mijn vraag is waarom 'het Westen' er zo op stond om de demarches van Rusland over collectieve veiligheid / uitbreiding van de NAVO te weigeren en zelfs te denigreren.Waarom heeft de regering van Duitsland niet schriftelijk gegarandeerd dat zij een veto zou uitspreken over elk aanvullend NAVO-lidmaatschap. Omdat velen van ons hier zeggen dat Duitsland een kolonie is, net als Japan, en dat de Duitse regering doet wat haar wordt opgedragen te doen door de Verenigde Staten. (kanseliersbrief die bij wisseling van de wacht in Washington bekrachtigd dient te worden).

Eerlijk gezegd zie ik niet in welke andere conclusie Rusland moest trekken, anders dan de interpretatie dat de NAVO opzettelijk was ingesteld op het ondermijnen van de veiligheid van Rusland. Het is moeilijk om de indruk te vermijden dat de NAVO de toevlucht van Rusland tot militaire actie wilde, of op zijn minst accepteerde. En toch, als dat het geval is, waarom leken ze er dan zo slecht op voorbereid... anders dan om nutteloze propaganda en zelfbeschadigende sancties te intensiveren?

In ons deel van de wereld doen we pogingen om iedereen te 'belonen' voor het 'meedoen'. Als je die mensen verheft tot leider van een land, en internationaal blijkt het niet zo te werken, dan wordt het gevaarlijk als ze in woede ontsteken. Ik zat naar Rutte te kijken, die in het Nederlands sprak over zijn warme gevoelens voor het volk van Oekraïne, staande voor de vlag van dat land. Geen Nederlandse vlag te bekennen. En uit alles wat hij doet blijkt dat Nederland wat hem betreft hartstikke dood kan vallen, want die 'sancties' gaan ons schrikbarend veel pijn doen. Los nog van de catastrofale consequenties voor het Klimaat, en onze ambities om op te schalen naar 'duurzaam'.

Uiteraard geen verrassende ontwikkeling, want eerder negeerde hij de uitkomst van een referendum over het door hem bepleitte 'Associatieverdrag' al. En waar ik geruime tijd geleden opperde dat het blijkbaar zijn ambitie was om Stoltenberg op te volgen, wordt het duidelijk dat hij al veel langer premier van de NAVO is, dan van Nederland. Waarbij ook het belang van Europa hem geen donder kan schelen. En nu, door de Russische interventie in Oekraïne, om ervoor te zorgen dat de al acht jaar durende burgeroorlog stopt, omdat Frankrijk, Duitsland en Oekraïne geen enkele moeite deden om 'Minsk II' , na te leven, wordt hij pijnlijk geconfronteerd met zijn machteloosheid.

Als fervent Atlanticus ligt de loyaliteit van Rutte niet in Nederland, of in Europa, maar bij de Amerikaanse 'Warparty'. En die heeft alles uit de kast getrokken om te voorkomen dat 'Minsk II' geëffectueerd zou worden. Terwijl die kliek als een bezetene van leer trok om Rusland te treffen met sancties. En nu is Rutte een'passagier'. Wat ik daarmee probeer duidelijk te maken, is dat Rutte geen "insider" is die begrijpt hoe het werkt. En met hem een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking die machteloos zwaaiend met de kleuren van de Oekraïense vlag, onderstreept dat ze geen begin van besef hebben wat er speelt in Oekraïne en in breder verband in de geopolitieke context. Alles wordt uit de kast getrokken om Oekraïne bij het Westen te trekken. Een referendum waarin ons volk duidelijk aangeeft dit niet te willen, wordt door vrijmetselaar Rutte genegeerd met een kletsverhaal over een inlegvelletje.

MH-17?
Maar weet u, even tussen u en mij...ik denk dat Rutte niet anders kan dan heulen met de olicharge machthebbers/criminelen in Oekraïne en voorbij gaan aan de ligitieme veiligheidseisen van Rusland, als we denken aan de geheime vierpartijenovereenkomst van 8 augustus 2014 die Rutte sloot wegens de heimelijke verstandhouding met de Amerikaanse regering (Obama) over MH-17 bij het frauduleuze ‘onderzoek’ dat de schuld van Rusland vooraf had vastgesteld en om Oekraïne, een echte verdachte in dit geval, vetorecht te hebben over de toewijzing van de schuld in de hele zaak.

Obama was tenminste tegen 2011 begonnen met zijn operatie om Oekraïne over te nemen . Deze operatie was voor hem een ​​van de centrale doelstellingen van zijn hele voorzitterschap op twee termijnen. Oekraïne – en Oekraïne alleen – had nu in zijn macht het vermogen om de deelname van de EU aan hem te leveren. Oekraïne heeft het geleverd, precies wanneer dat het meest dringend nodig was. Dit was essentieel om Oekraïne in staat te stellen de EU binnen te komen. En toetreding tot de EU zou essentieel zijn om Oekraïne in staat te stellen de NAVO binnen te gaan – de volgende belangrijke stap in het plan van Bilderbergers.

Het wordt steeds duidelijker dat de VS Rusland er toe aangezet hebben (geen keuze gegeven hebben) om binnen te vallen met de bedoeling een Syrië/Afghanistan scenario te creëren. Het doel is Rusland te verzwakken op dezelfde manier als de VS in de jaren tachtig de Sovjet-Unie hebben verzwakt met een oorlog in Afghanistan.

Jihadi's for sale
De Turkse geheime dienst heeft de Oekraïense geheime dienst geholpen bij het inkopen van jihadi's in Idlib ( in Syrië) voor $3.000 per persoon om een CIA terreurcampagne te starten in Oekraïne als Rusland het veroverd heeft. Terroristen in Donbass werden getraind op VS-basis Al-Tanf, waarschuwt Russische inlichtingendienst

Wij schrijven al jarenlang over de eerdere waarschuwingen van Poetin. Deze zijn door het Westen systematisch genegeerd. De hypocriete NAVO beroept zich op de defensieve aard van haar organisatie. Hoe moeilijk kan het dan zijn om Rusland de veiligheidsgaranties te geven die het in 1990 notabene heeft beloofd te zullen naleven? De NAVO beloofde (bevestigd door officiële Amerikaanse documenten) haar organisatie "not an inch" op te schuiven in oostelijke richting, in ruil voor de eenwording van Duitsland, maar heeft juist het tegendeel in praktijk gebracht.

Bill Clinton (1994) had de steun van de Warparty nodig om herkozen te worden en lapte de beloofde veiligheidsgaranties aan zijn laars.

In 1997 schreef de neocon-havik Robert Kagan (de echtgenoot van Victoria "Fuck de EU" Nuland, het PNAC (Project for a New American Century) dat Amerika wederom een eeuw de hoofdrol op het wereldtoneel zou spelen. Hetgeen betekende dat PNAC een blauwdruk was voor het met onwettige middelen veroveren van de wereld. Waardoor de aanslagen op 11 september expres toegelaten zijn door personen binnen de regering met het oog op de verovering van Afghanistan, Irak, Iran en de uitholling van de burgerrechten en vrijheid in Amerika.

Dat de Europese Unie een hypocriet en schijnheilig beleid voert tegen Rusland, blijkt momenteel opnieuw uit de aankoop van enorme hoeveelheden Russisch gas, ter waarde van 689 miljoen euro. Dat meldt de Brusselse denktank Bruegel vrijdag op basis van eigen berekeningen. Men zegt de Russische economie lam te willen leggen met economische sancties, maar alleen als het de lidstaten niet te veel pijn doet. Betalingen voor energie zijn vrijgesteld van sancties en er lijkt weinig animo te zijn om dergelijke sancties alsnog op te leggen.

De president van de Oekraïne, Volodymyr Zelensky heeft een emotionele oproep gedaan lid te worden van de EU. De president van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, in Duitsland flagrant mislukt als minister van defensie, reageerde even emotioneel als ondoordacht met de mededeling dat de Oekraïne “bij de Europese Gemeenschap hoort”, “de Oekraïne is een van ons”. Zij is aangesteld bij de EU via Macron, die wilde wel toegeven dat er een Duitse(r) als president van de EU werd benoemd, maar uit eigen belang dan wel een uiterst zwak bestuurder. Die werd gevonden in Von der Leyen. Bijzondere verdienste: zijn was een vrouw. Na een toespraak van Zelensky voor het Europees Parlement werd zijn verhaal met een staande ovatie bekroond.

Emoties zijn goed. En begrijpelijk. Oorlog is vreselijk en onvergeeflijk. Mensonterend. Maar van bestuurders wordt wel verwacht dat men met verstand van zaken en rationeel naar de zaken blijft kijken.

Kennelijk heeft FlintenUschi geen flauw benul waar zij het over heeft. Ze heeft niet vooraan gestaan toen God hersenen uitdeelde. De eigen Rekenkamer van de EU kwalificeert de Oekraïne als een corrupte bende. Naar aanleiding van het rapport daaromtrent van de Rekenkamer is in de pers in september 2021 allerlei informatie verschenen. Ook via ons Nederlandse ANP.

“De financiële steun en energie die de Europese Unie in Oekraïne steekt voor de bestrijding van grootschalige corruptie zijn niet doeltreffend. “Oligarchen en partijen met gevestigde belangen blijven de rechtsstaat in Oekraïne ondermijnen en vormen een bedreiging voor de ontwikkeling van het land”, stelt de Europese Rekenkamer in een speciaal rapport. Dat is gepubliceerd kort nadat het parlement van Oekraïne een wet aannam die de invloed van oligarchen moet terugdringen.....

Empire heeft de opbouw van nazi-georiënteerde mensen in Oekraïne et al. bevorderd, net zoals ze deden in Syrië en Afghanistan. Een van de redenen dat ik denk dat Poetin pissig kan zijn, is dat Rusland wordt gedwongen om een puinhoop op te ruimen die ze niet hebben gemaakt en hetzelfde geldt voor Syrië. Wie gaat het opnemen tegen alle radicale strijders die zijn gecreëerd?

Ik denk niet dat iemand ongelijk had over deze invasie; Ik geloof niet dat Poetin vastbesloten was om binnen te vallen. Ik denk dat hij troepen verzamelde, in de hoop onderhandelingen/gesprekken uit te lokken, maar al zijn redelijke zorgen over onze gebroken verdragen en beloften waren rode lijnen. Ik geloof dat hij al die tijd echt open is gebleven voor gesprekken; maar Oekraïne/VS/NAVO weigeren zelfs maar rekening te houden met zijn zorgen. Ik kan me voorstellen dat hij apathisch is en op dit punt graag feiten op de grond creëert die overeenkomen met zijn eindresultaat. Ik geloof niet dat hij van plan is Oekraïne te bezetten; misschien dat hij meer per stemming annexeert ?

Nogmaals, is het hier algemeen bekend dat de Krim 95% stemde om zich bij Rusland aan te sluiten en dat het CARTER CENTER (o.l.v. Amerikaanse oud-president Jimmy Carter)toezicht hield op de stemming? Dat is een krachtig tegenwicht tegen het onheilspellende 'ANNEXATIE' (over de lijken van dode baby Oekraïense Krimanen, natuurlijk) verhaal dat we horen.

UPDATE
In de hoofdstad Kiev zijn AK-47 vuurwapens verspreid onder gewone burgers die niet met wapens zijn getraind. Veroordeelde misdadigers zijn uit de gevangenis vrijgelatenom mee te doen met wat naar verwachting het karakter kan gaan krijgen van een querrillastrijd. De bevolking wordt ook geïnstrueerd hoe molotovcoctails te vervaardigen.
Het Oekraiense luchtruim is in handen van de Russische strijdkrachten. De Oekraiense marine noch de luchtmacht functioneren. Daarmee is de Russische president ver gekomen met de eerste van zijn twee doelstellingen - de demilitarisering van Oekraïne
Poetins tweede verklaarde doelstelling - de "denazificatie" van het Oekraiense regime: de verwijdering van de geestelijke erfgenamen van Stepan Bandera, die voor Hitler vocht, vereist het innemen van regeringsinstellingen in Kiev en het uitschakelen van deze invloedrijke nazi-elementen en opportunisten, die sinds de staatsgreep van 2014 net de CIA en andere Amerikaanse controle-instellingen nauw hebben samengewerkt.

Meer en meer wordt duidelijk dat de regering in Kiev niet functioneert als een soevereine regering, maar op afstand wordt bestuurd door Washington, of meer direct door de CIA, met een controlecentrum binnen hetzelfde gebouw als de Oekraiense inlichtingendienst.

Dat feit, dat er niets belangrijke in de Oekraïne gebeurde zonder de specifieke opdracht op goedkeuring vanuit de Verenigde Staten, schittert door afwezigheid in vrijwel alle westerse rapportages van de situatie.

Eeuwenoude strijd van Oekraïne tegen Russen ... uh, nee. Alleen revisionistische geschiedenis waarin mensen vandaag doen alsof Rusland de staat Oekraïne al honderden jaren onderdrukt. Het klopt om te zeggen dat Oekraïne al honderden jaren een slagveld is tussen Polen en Rusland. Het katholieke Polen had geprobeerd het orthodoxe Rusland te domineren en vice versa. Het was Peter de Grote die Kiev van Polen verkreeg. Oekraïne heeft nooit een aparte identiteit gehad.

Ik blijf optimistisch dat de as China en Rusland doorgaan met hun inspanningen om het wereldbestuur te veranderen... ten goede. Geen WEF. De dalende aandelenmarkt kan worden gezien als bewijs dat de kenners weten dat Rusland aan de winnende hand is; dat ze denken dat dit niet zo lang zal duren, dat we alleen maar een economische doos van Pandora hebben losgelaten.

De Russen hebben het werk gedaan waarvoor ze er zijn. Deze soldaten gaan naar huis waar ze niet gaan buigen voor de lokale nazi-bullebak. De echte steun voor de nazi's was altijd Victoria Nuland, Tony Blinken, Chrystia Freeland, NYT, NPR.

Ik denk dat het idee was om 'regime change' in Rusland uit te lokken. De constante druk moest Poetin ertoe aanzetten overdreven te reageren. Het werkte, maar niet helemaal zoals de NAVO hoopte.

Voor mij staat vast:Deze 'oorlog' is volledig de bewuste keuze van Amerika. In het recht word je vrijgesproken als je iemand doodt uit zelfverdediging.
Het is duidelijk dat wat Putin doet geheel valt onder zelfverdediging. De daders zijn de Neocons die al in 1992 wisten: "We gaan Rusland nog veel verder aan flarden trekken. Dat het al zijn satellieten kwijt is, is niet voldoende. (Lees het boek van CIA baas Robert Gates, waar hij voormalig VS-vice-pres. Dick Cheney citeert)

Van wat ik lees over de "tweede golf" van vluchtelingen uit Oekraïne naar Polen, Moldavië en Roemenië gaan daar om twee redenen: ten eerste omdat ze hun dure auto's weg willen halen van het Ukie-leger of mensen die zich als zodanig voordoen, omdat de auto's door hen "in beslag worden genomen". Vreemd genoeg 'grijpen' ze vooral dure duitse merken. Ten tweede willen sommigen profiteren van het feit dat de grenscontroles tussen Polen en Oekraïne, die vroeger echt heel streng waren -Oekraïne heeft een bepaald imago- door de chaos vrijwel zijn afgebroken. Je kunt je voorstellen wat voor soort mensen daar misbruik van zouden maken. De stemming in Polen is al aan het omslaan. Veel van de NAVO-wapens waarmee Oekraïne de afgelopen maanden tot aan de nok werd volgestouwt, landden op de open markt ( een wandeling over een van de oekraïense openluchtmarkten was "interessant"). Dus in een notendop, nu zijn de plunderingen en chaos begonnen en zullen mensen orde verwelkomen, ongeacht wie het brengt. En Polen zit in diepe shit. Dat is wat je krijgt van cowtowing naar DE NAVO. Dit zal leiden tot gevolgen waar niemand in de EU zelfs maar van kan dromen in zijn wildste nachtmerries. Oekraïne komt goed als het schieten voorbij is.
De EU - niet.

Als medeplichtigen -- onwetende medeplichtigen meestal -- zie ik de westerse media. Àllemaal gaan ze mee in het narrative. Niemand is bereid om de nuchtere analyse te maken zoals hierboven weergegeven. Allemaal weigeren ze de tekst van Putin te begrijpen en om de inval te verklaren komen ze niet verder dan dat die voortkomt uit psychische tekortkomingen van Vladimir Putin.

Geen enkele van deze journalisten begrijpt dat hij bezig is de toekomst van zijn eigen kinderen tot een miserabele toekomst te maken .

Kom, we gaan wat lekkers drinken. Blijf gezond, blijf lezen ! Proost PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 6 maart 2022, waarbij de plussen/minnen wordt vergeleken met de peiling van 20 februari
VVD 27 (+5), D66 20(+1), PVV 14(-1), JA21 12(-1), Pvda 9, GroenLinks 9, SP 9(+1), PvdD 9, BBB 8, CDA 8(+2), FvD 5(-2), CU 6(+1)Volt 4(-6),SGP 4, Denk 3, Bij1 1, 50+ 1, BVNL 1
Laast bewerkt: 3 maanden 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 maanden 1 week geleden - 4 maanden 1 week geleden #58545 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 20 februari 2022

Peilingen
Weinig beweging in de peilingen deze week. De enige die last heeft van weglekkende kracht en daar de hoofdprijs voor betaalt, is Volt. De Kwestie Gündogan kost de Europese jongerenbeweging van D66 drie zetels in de peilingen. Dat valt nog mee, want het clubje vroegbejaarde bakfietspoliticologen maakt een zeldzame puinhoop van wat vooralsnog een overdreven beschuldiging lijkt. Niemand weet wat Gündogan misdaan heeft (behalve het zijn van een allround naargeestig mens met een veel te grote ordinaire waffel) maar dat zag iedereen al). Mevrouw Gündogan heeft een kort geding aangespannen tegen haar schorsing om bij de partij die haar beschuldigt te kunnen blijven. Dan denk je als kiezer toch: sorry, maar mijn stem gaat volgende keer naar volwassen mensen. De rest van het weekrapport komt later.

Op weg naar een totalitaire werkelijkheid
De waarheid doet er niet meer toe. Alles is één pot nat. Of je regeert als kabinetslid of Kamerlid bent van de oppositie: er is geen verschil. Op het Binnenhof wordt de toon gezet door postmoderne prietpraat van inhoudsloze Kamerleden. Hun praatjes behaagziek en nietszeggend. Het nieuwe normaal van politici: links en rechts. Ze zijn het altijd met elkaar eens.

Nog maar een half jaar geleden riep Yasser Ferras, artiestennaam Jesse Klaver, opgewonden dat Rutte moest ophoepelen. Debat regeringsverklaring 2022 sprak diezelfde Klaver alle steun uit voor Rutte en zijn oude wijn en oude zakken. De idioot bestond het om samen met toenmalig minister van Wonen Stef Blok naar Hong Kong te reizen op zoek naar kapitaal voor de Nederlandse woningmarkt. Blijkbaar heel normaal voor hem als fractievoorzitter van een oppositiepartij en controlerend Kamerlid, om het werk van Blok, lid van de uitvoerende macht over te nemen. Diezelfde Klaver heeft ook de Spoedwet en alle andere antidemocratische maatregelen van harte gesteund.

Beweeerde hij vorige maand "dat we de democratische rechtsstaat moeten verdedigen nu er partijen zagen aan de stoelpoten van de democratie. We moeten keiharde grenzen trekken"...en kort geleden (januari 2022) dat we "een systeem moeten krijgen waarin het kapitaal altijd moet winnen". Daar springen toch spontaan de veters van uit je sneakers? Maar wat blijkt? De hypocriet is lid van het WEF...de willige dienaar van de miljardairsclub die de wereld voorbereidt op de slavernij van de mensheid. En wie daar tegen is, stuit op Klavers "keiharde maatregelen". Mijn hemel!!!


Van hetzelfde laken een pak... hetzelfde dubbelspel speelt Lilianne Ploumen van de PvdA. Ook zij doet mee in het WEF. En gaat tekeer tegen Forum voor Democratie. Waarom? Laat zich raden ! Forum is de enige partij die zich keert tegen de handel en wandel van het WEF van Ploumen en haar vriendjes.


Schijndebatten
Kamerdebatten zijn vrijwel alleen nog schijndebatten die niets opleveren. En er is weinig animo om Rutte aan te spreken op het verzaken van zijn regeringsplicht. Neem de Toeslagenaffaire, of de 500 miljard die verdwenen is uit de pensioenfondsen, het recordaantal van 529.000 binnengehaalde emigranten, de belastingdeals met multinationals, de verdubbelde hoeveelheid daklozen, de halvering van het aantal IC-bedden en kaalslag van het verpleegkundig personeel, het doordrukken van het Oekraïne verdrag tegen de uitslag van een nationaal referendum in , het doordrukken van de sleepwet, de financiële steun voor terroristen in Syrië, de visserij en het boerenbedrijf die kapot moeten, de verplichte avondklok, weilanden en Noordzee volplempen met windmolens - en nog heel veel meer.

De waarheid en Rutte zijn twee verschijnselen die vrijwel nooit iets met elkaar te maken hebben. Duidelijk was dat hij nooit de onderste steen boven heeft willen krijgen m.b.t. het neerschieten van de MH-17. Zijn dienstbaarheid in dit verband aan Washington was vóór alles het belangrijkste.

Wangedrag
Maar zijn allerbelangrijkste wangedrag tot nu toe is dat hij tien jaar van zijn premierschap heeft misbruikt om in het diepste geheim Nederland uit te leveren aan het World Economic Forum ...een particulier Zwitsers bedrijf onder bevel van Klaus Schwab die ons allen onder zijn tirannieke technocratie wil brengen

Rutte heeft Schwab goed geholpen. Door zijn toedoen vervult ons land - via geheime akkoorden vastgeketend aan het WEF - een spilfunctie in Europa. Wat er precies is afgesproken blijft geheim. Er wordt door Rutte nooit uitleg gegeven aan de Tweede Kamer. Die zwijgt en staat toe dat een buitenlandse organisatie hier de dienst uitmaakt. Veel belastinggeld vloeit naar het WEF.

Het wordt langzamerhand beter zichtbaar waarom de debatten geen betekenis hebben. Dezelfde politici die in april vorig jaar nog het vertrek van Rutte eisten, blijken stuk voor stuk nauwe banden te onderhouden met het WEF. Ook opponenten steunen Rutte. Voor de Bühne ! Rutte 4 en de oppositie is één pot nat, bondgenoten die optrekken met het WEF, in hun gezamenlijk streven naar de onderwerping van Nederland.

Tien jaar dubbelspel en verheimelijken hebben Rutte 4 mogelijk gemaakt. Zowat alle ministers uit dit rampenkabinet blijken banden te hebben met het WEF. In eigen woorden: omgekocht door het WEF door geld en macht in het vooruitzicht te stellen.

Het wordt kennelijk prima gevonden dat Kaag als vicepremier en minister van Financiën er een bijbaan op nahoudt binnen het WEF in Genève en wiens agenda zij compromisloos uitvoert. De Arthur Seyss Inquart anno 2022 die erop toeziet dat de belangen van de bezetter worden nageleefd. Al jaren bestaan er hechte banden tussen het WEF en Nederlandse politici en ambtenaren. Nederland subsidieert het WEF ( een privé onderneming) en heeft er geheime werkafspraken mee. Juridisch bindend.

Infiltratie
Veel over deze infiltratie is achterhaald dankzij Forum voor Democratie Ons land is contractueel partner in acht (8) WEF-initiatieven, wellicht nog meer. Vier hiervan zijn getekend door Carola Schouten van de ChristenUnie, al beweerde CU-leider Gert-Jan Segers dat het WEF slechts een gezellige praatclub was, en van niets te weten. Maar de projecten waar Nederland en zijn partij aan meewerkt behoren reductie stikstof-uitstoot, beperking klimaatverandering en biometrische identificatie, in gewoon Nederlands: versterking van de controle op mensen. En...niet te vergeten acties om de landbouw terug te dringen. En dan maar volhouden dat je van niets weet ! Da's durven !

De grenzen tussen het nationale belang en penetratie door het WEF zijn vervaagd. Zo bleek Stientje van Veldhoven van D66 gedurende anderhalf jaar haar functie als staatssecretaris te combineren met een functie bij een WEF-gelieerde NGO.
Dames en Heren, lieve lezertjes, dit is postmodernisme ten top: iedereen in verwarring. Iedereen NSB-er. Tout Nederland

Wie er allemaal aan het WEF verbonden zijn? Euhmm, Rutte, Kaag, Jetten (die is ook lid van de Trilateraal Commissie), Robbert Dijkgraaf (sinds kort D66'er), Kuipers (ook sinds kort D66), Hugo de Jonge, Carola Schouten, staatsFinanciën Vijlbrief van D66, staatsFinanciën Van Huffelen van D66, Carien van Gennip van het CDA. Ben er nog niet achter kunnen komen of Ollongren ook haar ziel verkocht heeft aan Opa Klausewitz van het WEF.

Wel een stel oud-ministers, onder wie Jeroen Dijsselbloem PvdA, Edith Schippers van de VVD (al heel lang), Melanie Schulz van Haegen ook van de VVD. We gaan nog verder zoeken naar namen en rugnummers van Nederlandse ambtenaren die deelnemen aan activiteiten van het WEF. Al wel bekend is het WEF lidmaatschap van Birgitta Tazelaar, zij is ambtenaar op BuZa.

En burgemeesters hè ! Burgemeesters van grote steden lopen ook aan de leiband van het WEF., met de titel RegionShapers. Zoals Sharon Dijksma van de PvdA in Nijmegen, Halsema van GroenLinks in Amsterdam, verworden tot kampioen controleren en onderdrukken met haar sadistisch politieoptreden, Bruls, CDA, Nijmegen, Aboutaleb PvdA, Rotterdam e.a.

Met uitzondering van Forum voor Democratie doet iedereen in de Kamer er het zwijgen toe. Media zwijgen als het graf en stellen zich uiterst passief op.

Rutte wrijft zich in de handen
Hij kijkt verlekkerd naar de staatsgreep van het World Economic Forum tegen het Westen zoals die in Canada onder leiding van Trucdeau van start is gegaan . Wat moet het een geweldig gevoel van macht geven om bankrekeningen te kunnen blokkeren zodat truckers geen brandstof en voedsel kunnen kopen !!

Rutte en zijn medestanders willen burgers van hun geld en eigendommen beroven. Ze willen binnen enkele jaren digitaal geregistreerde tegoeden invoeren, met daaraan gekoppeld verscherpte controle op de bevolking. De koppeling met verplichte inentingen en periodieke lockdowns ligt voor de hand. De introductie van nieuwe controletechnieken zoals biometrisch paspoort, komt met medewerking van de Nederlandse overheid steeds dichterbij. De weg wordt vrijgemaakt voor een allesomvattende "reset" omschreven in Agenda 2030.

De democratie nadert zieltogend haar einde.


Alles is zó ondoorzichtig, dat Rutte, als hij eenmaal is vertrokken, een goede kans heeft vrijuit te gaan voor zijn wandaden - door mr. Jeroen Pols van Viruswaarheid aangeduid als "ambtsmisdrijven".

CBDC ( is echt wat anders dan ACDC hoor ! lees maar
Centrale Banken zijn wereldwijd bezig met de digitalisering van geld. Centrale Bank Digitale Munt (CBDC). Weet u wat hier zo speciaal aan is? Dat dit een volledig traceerbaar transactiemiddel is en...programmeerbaar ! Dat houdt in dat de Centrale Bank voorwaarden aan het besteden ervan kan stellen. Dat ook hierbij het WEF grote invloed heeft zal niemand verbazen.

En dat loopt via het Digital Currency Governance Consortium. Dat faciliteert discussies tussen overheden en de private sector over, bijvoorbeeld de houdbaarheidsdatum aan de waarde van de tegoeden en de mogelijkheid om het betaalmiddel enkel bij bepaalde door de overheid en de private sector geselecteerde bedrijven te kunnen uitgeven. Allemaal bedoeld om het gedrag van de burgers te controleren. U weet dat burgers geneigd zijn om bij negatieve rente te vluchten naar contant geld omdat ze de negatieve rente ervaren als een vorm van vermogensbelasting. Om dit te voorkomen moet ECHT geld dus worden uitgeschakeld, waardoor burgers niet anders meer kunnen dan de digitale "munt" te accepteren. Dit betekent dat dat de CBDC niet langer "geld" genoemd mag worden. Het is een transactiemiddel om economische transacties mee mogelijk te maken, maar functioneert niet langer meer als persoonlijk eigendom.Totale controle op iedereen.

Rutte, die primair de belangen van de EU, het WEF en de financiële sector dient, kwijlt al bij de gedachte


Dat beide opties een ernstige inbreuk vormen op de financiële autonomie van burgers en de controle van de publiek-private machthebbers vergroten op de economie, weet ik ook wel. We hebben zo vaak het belang uitgelegd van contant betalen en kopen bij de middenstand. Maar ja, gemak hé!

Hier wilde ik het bij laten voor deze week en probeer wat te ontspannen na de chaos die storm Eunice van vrijdag met 4 omgewaaide bomen een zwaar beschadigd pannendak van garage en schuurtje waar één zo'n kolos op terecht is gekomen en Franklin van vandaag met stromende regen die mijn tuin blank heeft gezet.

Spreekt de Bijbel niet over 7 Plagen? Still 5 to go ...Amai !

Blijf gezond, blijf lezen PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 20 februari 2022:
VVD 23(+1), D66 20(+1), PVV 15, Ja21 13, PvdA 9, GroenLinks 9, SP 9(+1), PvdD 9, BBB 8, FvD 7, Volt 7(-3), CDA 6,CU 5, SGP 4, DENK 3, Bij1 1, BVNL1, 50Plus 1
Laast bewerkt: 4 maanden 1 week geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 maanden 2 weken geleden - 4 maanden 2 weken geleden #58512 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 13 februari 2022

Peilingen
Geen wijzigingen in de stand van de politieke partijen ten opzichte van vorige week.Vooral VVD, D66 en CDA gaan vervelende gemeenteraadsverkiezingen tegemoet.Als u zich afvroeg waarom Rutte en Kaag dit weekend al aan het CANVASSEN waren voor de gemeenteraadsverkiezingen, dan moet u even naar de verschuivingen op Peil.nl kijken. Hun lokale afdelingen tellen meer lede ogen dan stemmen als het zo door gaat. Dus worden de landelijke kanonnen ingezet om de media te bespelen met afleidingstactieken, en net als de eikeltjespyjama van GroenLinks te profeteren over wie ze allemaal uit zullen sluiten ná de verkiezingen. Vinden de MSM leuk om te horen. Ondertussen staat Rutte 4 landelijk op 26 zetels verlies maar de drie grote winnaars (JA21, Volt, BBB) kopen daar niks voor: die doen niet of nauwelijks mee aan GR22. Dus wie er precies gaan profiteren - geen idee. Maurice de Hond weet alleen dat "mocht Pieter Omtzigt aankondigen dat hij bij de volgende verkiezingen met een eigen partij zal gaan meedoen dan wordt het hele speelveld intensief opgeschud. Hij zal zowel van links, midden en rechts, en van de nieuwe partijen kiezers kunnen wegtrekken."
Maar eerst dus GR22 en die gaan vooralsnog alleen over lokale democratie en plaatselijke kwesties uitsluiting van andere landelijke partijen door landelijke partijen.
Dit alles en meer te lezen op Peil.nl

WOB
Hoe kan dit nou?” was de reactie van Kamerlid Tunahan Kuzu van Denk op de Wob-onthullingen. Wanneer ambtenaren spreken over grondrechtenbeperkingen adviseren ze de minister: ‘Dat zeggen we niet’. “Informatie wordt dus bewust achtergehouden,” constateert Kuzu. En als het dan gaat over een wetsvoorstel dat controversieel is, dan zeggen ze: ‘We zijn op zoek naar een optimale balans, we produceren morgen wel wat zinnen’. Wanneer het gaat om het bewerkstelligen van een gedragsverandering dan zeggen ze: ‘Als de mensen een worst wordt voorgehouden dat er in de toekomst minder vrijheidsbeperkingen zijn, dan zullen ze dat wel slikken’.

Als het electoraat een indruk wil krijgen van de kwaliteit van politici die in Den Haag voor bewindspersoon of volksvertegenwoordiger spelen, dan moet u even deze tekst in uw bovenkamer opslaan: Kamerleden reageren met afschuw op onthullingen over corona-aanpak en roepen eensgezind: we zijn gruwelijk voor de gek gehouden". Daar had moeten staan "we hebben ons bewust voor de gek laten houden en vonden het wel prima". En als u het daar niet mee eens bent, kijk dan eens naar hun stemgedrag over voorstellen om Corona maatregelen te versoepelen of niet in te voeren. Bij de tegenstemmers staan veel namen van parlementsleden die zich nu ineens bedonderd voelen. Volksvertegenwoordigers die andersdenkenden regelmatig als wappies hebben weggezet. Hypocrieten en huichelaars.

Volksverlakkerij wordt nu in de Haagse wandelgangen geroepen, maar dat wist de wereld buiten het Haagse praathuis al twee jaar. Overigens een merkwwaardig verwijt uit de mond van die parlementsleden, want het is de doorsnee Nederlander die met steun van het merendeel van de zetelende politici herhaaldelijk straal voor de gek is gehouden. Zij waren het die het beleid van uitsluiting, opsluiting moesten accepteren.

In de communicatie van het ministerie van Volksgezondheid wordt zonder omhaal gesproken over de wankele basis voor het inperken van grondrechten en de ondemocratische aard van de noodverordeningen. En wie stond aan het roer van dat ministerie? Juist het liegende orakel en dat is nu bevestigd. Wat antwoordde de huidige Minister van VWS? Hij vraagt om begrip voor het denken en doen van zijn ambtenaren top. Want “we moeten ons ook wel realiseren dat de afgelopen twee jaar er onder hele hoge druk en echt in een crisissituatie is geacteerd” En ook deze minister denkt dat hij semantisch kan goochelen met het waarnemingsvermogen van de Nederlandse samenleving?

Hoezo “we” en hoezo “crisissituatie”? Dat “we” kan nooit slaan op het overgrote deel van de samenleving, want die realiseerde zich terdege dat ze belazerd werden en die “crisissituatie” werd bewust door verantwoordelijke bewindslieden en steunende parlementsleden gecreëerd en in stand gehouden. Ook dat bevestigt het stemgedrag in de achterliggende twee jaar. Deze Minister beseft blijkbaar niet hoe kwalijk zijn ambtenaren, voorganger, diens beschermer de Minister-president hebben geacteerd.

Door hun opstelling, instelling en "beleid" zijn Nederlanders van uiteenlopende leeftijd gestorven omdat zij door het afschalen niet de noodzakelijke zorg kregen; zijn ondernemers, winkeliers, recreatie houders etc. op de fles gegaan; is de jeugd het gewenste onderwijs onthouden en kampen met grote onderwijsachterstanden; hebben mensen geen afscheid kunnen nemen van hun overleden familieleden, vrienden en kennissen; heeft het merendeel van de samenleving zich moeten laten inspuiten met in tijdsduur en beschermingsgraad ineffectieve vaccins, in de hoop daardoor wat meer bewegingsvrijheid terug te krijgen. Vaccins, die daarom ook geen vaccins mogen heten omdat zij niet beschermen en slechts een voorlopige toelating hebben gekregen omdat zij niet alle verplichte stadia van onderzoek hebben doorlopen, maar rechtstreeks op mensen werden uitgeprobeerd waardoor velen, zeer velen van hen ernstige gezondheidsproblemen kregen door die vaccins, in veel gevallen leidend tot de dood. Informatie die bekend was. Medische experimenten op mensen. Voor geld, voor carrière vooruitzichten.
Lager kan een mens niet zinken.

Het hele Corona beleid berust op leugens, bedrog, gemanipuleer en nepnieuws; op framing en doxing...


Dat kan niet afgedaan worden met begrip vragen, sorry zeggen, het is me enigszins ontgaan en ik had er eerder en dieper in moeten duiken. Het hele Corona beleid berust op leugens, bedrog, gemanipuleer en nepnieuws; op framing en doxing; op het schenden van het vertrouwen dat de samenleving in hun bewindslieden en volksvertegenwoordigers zouden moeten hebben.

Oudere mensen bij wie het boven hun verstand gaat dat ministers, volksvertegenwoordigers wiens universitaire opleiding en vorming zij hebben gefinancierd met torenhoge belastingafdrachten, hen nu koud, gewetenloos en moederziel alleen de dood indrijven. "Nutteloze opvreters" "Baskets of deplorables". Mensenrechtenschendingen !! Daarvoor past een maatregel die in niet-democratische samenlevingen gebruikelijk is: heropvoeding en nooit meer terug in het openbare leven

Mildere variant, blijkt gevaarlijker mutatie
Voor wie dacht dat met Kuipers een mildere variant van Hugo de Jonge was aangetreden, moeten we teleurstellen. Hij blijkt in werkelijkheid een gevaarlijker mutatie om in vakjargon te blijven. Corrupt, corrumpeerbaar dan wel chantabel, hoe dan ook ongeneeslijk ongeschikt voor zijn ministerspost.

Democratie en verkiezingen zijn een toneelspel van geheugenverlies en valse beloften.


Ministers hebben een eigen agenda. Democratie en verkiezingen zijn een toneelspel van geheugenverlies en valse beloften. Ongestoord illegale gedragsregels maken van onze grondrechten !

Zeker nu blijkt dat Kuipers niet immuun is voor corruptie. Eerder deze week uitte zich dat al in de schijn van belangenverstrengeling omdat privépersoon Kuipers een positie bekleedde bij een bedrijf dat nu miljoenen claimt bij het ministerie van minister Kuipers. Nader volksonderzoek concludeert vandaag dat dokter Kuipers in zijn recente verleden als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg een stuk blundersoftware bijeen gesywert had bij VWS, tegen waarschuwingen voor zijn ethische gezondheid in en zonder deugdelijke aanbesteding bovendien.
Door en door integere minister (aka graaf Dracula): sjoemelt met aanbestedingen. Dat kan gewoon niet waar zijn. Bedenk ik ineens...hoe zou het liggen met de ‘corona pas’ waar hij zo’n fanatiek voorstander van is? www.ad.nl/binnenland/gewaarschuwde-kuipe...edewerkers~a6a1bb18/

Rutte 4 regeert namens een hoger echelon
Nu duidelijk wordt dat veel regeringsleiders handelen in opdracht van de globalisten gaat de massa inzien dat de repressieve coronamaatregelen niet onze gezondheid dienen maar zijn bedoeld voor toekomstige in te voeren maatregelen. Met het CTB (CoronaToegangsBewijs) als voorloper van de nieuw in te voeren digitale EU-ID pas, en over een aantal jaren zal de CBDC(Central Bank Digital Currency) ons contante geld moeten vervangen. Een bankrekening bij de ECB is bedoeld voor de “veiligheid” van het digitale geld. Dat daarmee een social credit systeem wordt uitgerold is bijzaak. Ook het sparen van CO2-punten is een leuke bijkomstigheid voor een veilig en gezond leefklimaat. Het zijn vastgelegde afspraken conform Agenda 2030 van het WEF/VN, echter niet van onze lokale politici die de leefomstandigheden in onze eigen omgeving willen verbeteren door het inzetten van onze belastingcenten. Daar blijft weinig van over als onze Minister van Financiën ook financiële afspraken heeft met het hogere echelon.

Vandaag las ik ergens dat er vier Amerikaanse B-52 bommenwerpers zouden zijn geland in GB. Daar passen atoombommen in. Hoe spannend kunnen ze het maken.

Het recht wat stom is, maakt recht wat krom is
De gerechtelijke procedure van Stichting Ademvrij krijgt een interessante wending. Landsadvocaat, Pels Rijcken, stelt dat wetenschappelijk bewijs voor Covid maatregelen onnodig is. Wat de inhoudelijke gronden betreft, die zijn best interessant te noemen. De landsadvocaat ontkent namelijk niet dat er geen overtuigend wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit van mondkapjes. Zo schrijft Pels Rijcken: “Met het treffen van maatregelen in deze crisis kan niet worden gewacht totdat wetenschappelijk het effect van een maatregel is aangetoond. Dan is elke maatregel te laat. Eiseressen baseren hun vorderingen dan ook ten onrechte, op de stelling dat eerst wetenschappelijk bewijs zou moeten worden afgewacht voordat een maatregel kan worden ingevoerd.” Een verbijsterend antwoord, als je bedenkt dat onze bewindslieden steeds maar weer roepen dat we “de wetenschap moeten volgen”.

De landsadvocaat heeft ook geen verweer tegen de stelling dat in de rapporten van de ECDC die ten grondslag liggen aan de mondkapjesplicht gewoon te lezen is dat er geen bewijs is voor de effectiviteit van mondneusmaskers. Bizar genoeg stelt Pels Rijcken dat er sinds het verschijnen van het ECDC rapport een meta-studie is geweest van Brosseau c.s. van de universiteit van Minnesota die ook concluderen dat er geen bewijs is voor de effectiviteit van mondkapjes! Maar, stelt Pels Rijcken, dit bewijst niet dat mondkapjes niet werken. De bewijslast wordt hier dus omgedraaid!
ademvrij.nu/mondkapjes-documentatie-bij-bodemprocedure-2/

Raad van Europa
Tot slot nog dit bericht: In januari 2022 heeft de Raad van Europa besloten dat verplichte vaccinatie legitiem is. De resolutie is opgesteld door een Weens SPÖ-raadslid. Deze resolutie zet de resolutie van 2021 op zijn kop en staat ineens verplichte vaccinatie toe. Een jaar geleden was de Raad van Europa duidelijk tegen verplichte vaccinatie en discriminatie van niet-gevaccineerden. Nu is verplichte vaccinatie niet langer een een probleem de Raad van Europa.
Het was met de Neurenberg Code, een van de belangrijkste politieke argumenten van de mRNA-critici: de Raad van Europa had zich in zijn resolutie van 27 januari 2021 duidelijk uitgesproken over de kwestie van “COVID-19 vaccins: ethische, juridische en praktische overwegingen“.
Rechters gekocht? George Soros en Bill Gates zijn twee van de grootste donoren van de Raad van Europa. Bij het EHVRM zijn 22 rechters uit de Sorosstal (NGO's) geinstalleerd.

The shit is going to hit the fan...het echte werk gaat beginnen. De QR was Spielerei….
Ondanks alle protesten de (EU) machtsmachine, de globale verpletterende wals, gaat onverminderd verder. De elitaire deep state, ze hebben vierkant en ronduit schijt aan iedereen (groot understatement, gezien de miljoenen lijken), het doel, het vierde rijk zal en moet er komen. Totale onderwerping; “You’ll Own Nothing, And Be finished”…


Voor er iemand aanbelt met een dwangbuis om me af te voeren ..blijf gezond, blijf lezen Proost !PROOST !
Laast bewerkt: 4 maanden 2 weken geleden door katertje. Reden: inkleuren
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 maanden 3 weken geleden - 4 maanden 2 weken geleden #58485 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 6 februari 2022

Peiling
De peiling van vandaag verschilt niet van die van de vorige week. Maar als je de uitslag vergelijkt met die van een jaar geleden dan zie je pas goed hoeveel er electoraal veranderd is. VVD en CDA staan er een stuk slechter voor (-25), JA21, VOLT en BBB scoren nu 27 zetels meer dan 1 jaar geleden.
In de nieuwe peiling van Maurice de Hond zien we een ongekend verlies van zetels voor de VVD in amper een jaar tijd. De partij van Mark Rutte wordt gepeild op 22 zetels, twaalf zetels minder dat het op dit moment heeft in de Tweede Kamer. Ook de PVV heeft een paar zetels ingeleverd. De BoerBurgerBeweging laat een ongekende groei zien, ook JA21 en Volt zijn niet meer weg te denken.

BBB behoort in alle peilingen tot de grootste winnaars, een jaar geleden was vrijwel heel Nederland nog onbekend met deze partij. Maar in diverse peilingen kan de partijen op zo’n zes tot acht zetels rekenen. Het laat zien dat veel Nederlanders klaar zijn met het onevenredig aanpakken van boeren, het bureaucratische geneuzel omtrent de stikstofcrisis en het uitblijven van de nieuwe bestuurscultuur. In een jaar tijd is de partij van Caroline van der Plas niet meer weg te denken. Ook JA21 en Volt hebben een soortgelijke groei doorgemaakt, de traditionele partijen verkwanselen het en nieuwe partijen profiteren hier optimaal van.

Coronamaatregelen..
Paniek bij de WEF-puppets want de zorgvuldige gecreëerde verdeeldheid onder het volk begon in hoog tempo te verwateren onder invloed van de boostercampagne.De eerder geprikte mensen weigerden hun mouw opnieuw op te stropen voor nog weer een derde prik en het draagvlak onder het leugen- en bedrog beleid verzwakte nog verder.
De nieuwe Min.Volksgezondheid Ernst Kuipers werd al bij zijn eerste publieke optreden betrapt op leugens en de MSM bleken nou eens niet te beroerd om hier melding van te maken.
Zoals van het feit dat de coronacijfers zwaar vervuild zijn omdat patiënten die voor iets geheel anders aanklopten bij de ziekenhuizen en daar een stok in de neus tot aan de hersenbarrière kregen en waarbij de inhoud tot 60 sequences werd opgevoerd waarna ze dus "positief" op corona testten, en...als coronapatiënt te boek kwamen staan. Kassa !

En wonderen zijn de wereld nog niet uit...toen ineens kregen kritische wetenschappers en ziekenhuisdirecteuren een podium. Burgemeesters, die tot voor enkele weken nog de ME op je nek stuurden als je wilde demonstreren, stuurden een brandbrief waarin het kabinet wordt aangespoord tot koerswijziging.
Het snel afbrokkelende publieke draagvlak onder het beleid leek een begin te zijn van een ongewenste hereniging der geesten, en dat vereiste dus een herschikking van de schaakstukken op het strategische speelveld.

Een nieuw charmeoffensief. Je zou er bijna in geloven. Ineens roepen politiek en experts van OMT en RIVM dat de maatregelen schadelijk zijn voor de samenleving en zelfs voor de volksgezondheid en worden versoepelingen gepresenteerd als waren ze een verlossing. Natuurlijk allemaal om het gedeukte vertrouwen in het "gezag" te herstellen en daarmee massale afvalligheid te voorkomen.

De bevolking begint wakker te worden
Wat de mensheid wereldwijd nu al maanden voor zijn kiezen krijgt, mag een misdaad tegen de mensheid genoemd worden.De democratie is overgenomen door een medische dictatuur en er wordt een agenda over ons uitgerold(een verborgen plan van elite, die probeert een nieuwe wereldorde te scheppen). But the window of opportunity is narrow, dus kop houden en doen wat we zeggen. Het WEF met hun zelfbenoemde leider Klaus Schwab heeft heel slim de elite bij elkaar gedreven om gezamenlijk aan de borreltafel te fantaseren over mondiale plannen vanuit hun eigen koker. Als je de wereld en de mens wil verbeteren dan moet je dat doen vanuit de hoogste kringen. Zonder inspraak en tegenstribbelende eigenwijze mensen van de lokale bevolking die niets op hebben met de bevolking aan de andere kant van de wereld. Het herinrichten van de wereld en de toekomstige transhumanisering van de mens lukt alleen als we ons braaf conformeren aan het gezag. Vergelijkbaar met een zit in de “relaxstoel” van de tandarts waar je stil moet zitten om te voorkomen dat de boor een gat boort in je oor. Wij leven nu in een wereld die alles wat normaal is gek heeft verklaard en alles wat gek is als normaal. Het is een wereld waarin logica wordt vermeden en domheid geaccepteerd; waar de waarheid wordt aangevallen, terwijl de propaganda en leugens worden omarmd.Het is een wereld waarin de ouderen, zieken en verzwakten worden vermoord; het is een wereld waarin kinderen en niet zieke mensen worden mishandeld door de staat, dankzij een gefabriceerde corona pandemie…

Volgens corrupte politici en haar media is een vaccin de enige oplossing om het COVID-19 "gevaar" te bestrijden. Een leugen vermomd als waarheid. Een vaccin tegen een virus of influenza is niet mogelijk, omdat de virussen voortdurend muteren,waardoor een vaccin overbodig is. Maar nu, voor het eerst in de geschiedenis heeft men mRNA-vaccins, ook wel genetische vaccins genoemd. Deze grijpen rechtstreeks in het genetisch materiaal van het menselijk lichaam en veranderen zo het individuele genetische materiaal in de zin van een tot nu toe verboden, zelfs criminele, genetische manipulatie. De vaccinboeren doen dus een Monsanto'tje en de mensen zijn proefkonijn.

“Het vaccin kan mutaties (veranderingen) in je DNA (je erfelijke codes) veroorzaken. Dit is geen kleinigheid’’,zegt onze eigen dr. Peter Borger.Na zo’n nieuwe mRNA-vaccinatie kunt u de symptomen van de vaccinatie niet meer op een andere manier laten genezen. U zult met de gevolgen moeten leven, want ze kunnen niet meer worden behandeld door simpelweg adjuvante toxines uit het menselijk lichaam te verwijderen, net zo weinig als het mogelijk is om de oorzaak van een persoon met een genetische afwijking te behandelen, omdat de genetische afwijking eenmaal aanwezig voor altijd en onherroepelijk blijft bestaan!..

Deze mRNA-vaccins kunnen ook kanker en andere ernstige schade veroorzaken, omdat het misbruik van cellen op de lange termijn kan leiden tot het risico van celdegeneratie of zelfs kwaadaardige celveranderingen, wat door de voorstanders van deze nieuwe genetische vaccins altijd heftig maar ten onrechte wordt ontkend, ondanks het gebrek aan klinische ervaring met deze vaccins.Al degenen die in de toekomst met deze nieuwe vorm van vaccinatie zullen worden gevaccineerd, uiteindelijk niets meer dan proefkonijnen in een laboratorium met potentieel 7 miljard testpersonen.Voormalig NIH (National Institutes of Health) wetenschapper Dr. Judy Mikovits vindt het misdadig om mRNA-vaccins op mensen te testen.Deze nieuwe mRNA-vaccins is een ongekende misdaad tegen de mensheid in zijn omvang, die nog nooit eerder in zo’n brede vorm in de geschiedenis is gezien.Deze experimentele RNA-technologie die Bill Gates al meer dan tien jaar ondersteunt…
In 2019 verklaarde Bill Gates dat zijn “investering in het wereldwijde vaccinatiebeleid” zijn beste investering ooit was. 10 miljard dollar leverde 200 miljard dollar “economisch voordeel” op. En daar gaat het toch maar om...om POEN !

De farmaceutische industrie maakt zich schuldig aan misdadige praktijken op systematische schaal.De hele gezondheidszorg is corrupt. Het geld van de industrie zit overal. Ze kopen iedereen om die in de weg staat. Niet alleen artsen, maar ook patiëntenorganisaties, autoriteiten, ministers van gezondheid.De farmaceutische industrie heeft meer doden op haar geweten dan de maffia.De farmaceutische industrie gaat letterlijk over lijken om zijn doel te bereiken.Voor miljardenwinst als hoogste waarde moet alles wijken en gaan bazen over lijken.

De farmaceutische industrie op zich is een groot complot tegen de mensheid.Niet het genezen van mensen is het doel van de farmaceutische industrie, maar zoveel mogelijk winst te maken.Als je ziek bent verwacht je dat ze beter maken, maar aan gezonde mensen verdienen de farmaceutische instanties geen geld…Wat wij vandaag gezondheidszorg noemen, niets te maken heeft met echte gezondheid.

Er heeft een geweldige fraude plaatsgevonden bij de grote farmaceutische bedrijven ten aanzien van de corona vaccins.
Deze ‘vaccins’ hadden nooit op de markt mogen komen want uit de onderzoeken bleek dat er veel meer mensen doodgingen in de "gevaccineerde groep" dan in de "placebo groep".
Wanneer dit gebeurt dan is het over en sluiten voor een vaccin, want het mag dan niet op de markt komen.
Uiteraard is dit toch gebeurd en de goedkeuring is in eerste instantie gekomen van de FDA. Dit hoort een onafhankelijke overheidsorganisatie te zijn, maar de helft van de jaarlijks begroting van deze club is afkomstig van de farmaceutische industrie en heeft zelfs een toezichthouder in dienst genomen die rechtstreeks van BIG Pharma afkomstig is.
En voor toelating op de Europese markt, het incestueuze en frauduleuze EMA, geleid door langjarig lobbyiste van de farmaceutische industrie....netwerken!

Corona, verdienmodel
Tijdens deze wereldwijde crisis zijn onze oneerlijke economische systemen erin geslaagd om buitensporige meevallers te bieden aan de rijksten. En de rijksten werden obsceen rijker door en tijdens de gecrëerde pandemie. De tien rijkste mensen ter wereld hadden al een obsceen vermogen, maar zijn sinds de start van de pandemie nog vele malen rijker geworden. Zij harkten gezamenlijk per dag ruim 1,1 miljard euro bij elkaar.( rapport Oxfam) De rijken der aarde wisten ook nog eens handig te profiteren van de steunmaatregelen van overheden

Niets is wat het lijkt ...
De corona nep pandemie werd al in 2010 in het Rockefeller Lockstep Scenario aangekondigd en tot in detail beschreven. De nep pandemie die wereldwijd op de mensheid werd losgelaten moest namelijk verbergen dat de financiële markten volledig in elkaar waren gestort en alleen overeind konden blijven door enorme bailouts van de centrale banken. In het laatste kwartaal van 2019 vond een bailout van banken plaats voor een totaalbedrag van 4,5 biljoen dollar. Genoemd werden Goldman Sachs, J.P.Morgan Chase en Citigroup ...Wij hebben daar meen ik over geschreven

Men wist dat het financiële systeem aan het eind was gekomen en dat dit kunstmatig nog enige tijd in de lucht kon worden gehouden door het bijdrukken van absurde hoeveelheden geld. Maar voor dat bijdrukken moet een reden zijn en zoals dat gaat in het wereldje van "ons kent ons" en " I'll scratch your back if you will mine" werd in nauw overleg met de WHO de jaarlijkse seizoensgriep tot corona pandemie gebombardeerd. Christian Drosten van het Duitse Charité Hospital knutselde wat aan de PCR-test van Kary Muller, een instrument dat echter nooit bedoeld was en ook totaal ongeschikt om te diagnosticeren, en het varkentje werd gewassen.

Waar de nep pandemie vooral voor was bedoeld was het trainen van de bevolking in gehoorzaamheid en verregaande vrijheidsbeperkingen. Dit was nodig, want wij bevinden ons nu in de allerlaatste fase voordat het systeem werkelijk gaat klappen en dan moeten autoriteiten in staat zijn om een woedende bevolking onder controle te kunnen houden.

Waar het in feite op neerkomt is dat het financiële systeem wederom in elkaar was gestort en de corona pandemie een perfecte dekmantel was om de nieuwe bailout van de grote banken te verdoezelen. Welke banken eind 2019 zo diep in de problemen zat dat die met dat soort enorme bedragen moesten worden gered was toen nog niet bekend.

Kom, we gaan wat lekkers drinken ! Op uw gezondheid en welbevinden. Blijf lezen ! Proost PROOST !

Wegens geen verschuivingen in voorkeur voor politieke partij, is de politieke stand van het land is gelijk aan die van vorige week
VVD 22, D66 19, PVV 15, JA21 13, Volt 10, PvdA 9, GroenLinks 9, PvdD 9, SP 8, BBB 8, FVD 7,CDA 6,CU 5, SGP 4, DENK 3, Bij1 1, 50Plus 1
Laast bewerkt: 4 maanden 2 weken geleden door katertje. Reden: inkleuren
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 maanden 4 weken geleden - 4 maanden 3 weken geleden #58443 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 30 januari 2022

Peilingen
Terwijl de VVD verder wegzakt (-12 naar 22) blijft JA21 groeien als kool. Met 13 zetels is deze partij nu vierde van Nederland.PVV zakt deze week 2 zetels, naar 15 zetels.De kiezer heeft steeds meer vertrouwen in partijhoppend politiek koekoeksjong Eerdmans. Als het hem met JA21 niet lukt duikt hij straks wel weer bij een andere partij op, zoals hij alle partijen al afgeschuimd heeft en ervaring opdeed bij (achtereenvolgens) CDA, LPF, EénNL, Leefbaar en FVD.

Ook Volt doet het (in de peiling) goed en stijgt van 3 bij de verkiezingen naar 10 nu. Vindt het kennelijk wel prima dat FlintenUschi de Neurenberg Code wil afschaffen omdat die een obstakel vormt in haar wens een vaccinatiePLICHT in te voeren. Dezelfde Von der Leyen die de Whatsappjes met Bourla van Pfizer in de onderhandelingen over de aankoop van Pfizers gifpijlen heeft vernietigd. Tweede keer dat zij, voor haar zeer belastend materiaal, gewoon vernietigt.
Volt,.... zorg dat je d'r bij komt! Partijen die allemaal willen functioneren binnen het huidige in en in foute staatsbestel. En dan gaat het niet alleen om die partijen met een hoofdletter D in de naam, hoewel die wel de kroon spannen waar het gaat om de minachting van de kiezers.
Maar goed, dat betekent dus 29 zetels voor de Soros partijen. Tel de 22 van de VVD erbij op. Dan vraag je je angstig af, zijn er zoveel medelanders gecharmeerd van Build Back Bullsh*t en Agenda 2030? The horror... the horror.
Nou ja, als de ene zeepbel knapt heb je die andere nog. Toch?


IQ
Toen ik las dat ongeveer 15 procent van de Nederlandse bevolking een IQ lager dan 85 heeft begreep ik wel dat er nog steeds gestemd wordt op iemand die ze constant voorliegt, of op een partij die een integer prima kamerlid treitert en kapot maakt of op een zogenaamd ggristelijke partij eerst vertelt dat ze niet gaan reageren met een aartsleugenaar maar dat een jaar later toch maar weer doet.
Het 9e gebod “Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.” overboord zet en beweert dat niemand in zijn partij lid is van de WEF en dat de WEF een onschuldige "praatclub" is. Ja hoor...tuurlijk

Facsisme
Valt op hoe de staatsmedia zich de laatste tijd zorgen maken over alles en iedereen behalve het fascisme dat de Nederlandse samenleving, institutioneel, is binnengedrongen. Het dringt nog maar langzaam door dat de invloed van supranationale organisaties veel verder strekt dat menigeen denkt. Laten we de burgerlijke probleempjes in ons kleine polderlandje niet te groot maken want we gaan naar een betere wereld, is het credo van onze vaderlandse politici die liever omhoog kijken naar invloedrijke organisaties zoals de VN, WEF, IMF, EU en al die andere.


Videospelletje
Als je naar de uiteenlopende ‘wereldleiders’ in de Verenigde Staten en Europa luistert, dan krijg je sterk de indruk dat die wereldleiders zichzelf zien als een "franchise-nemer" van het bekende merk uit Davos en de ernst van waar ze mee bezig zijn niet beseffen. It's a game. It's all in the game !!

Covid pandemie is voorbij
In de komende tijd zullen we dus een kat zien, die omdat de waarheid steeds meer naar boven komt, in het nauw gedreven wordt èn extreem rare sprongen zal gaan maken. Haar laatste stuiptrekkingen zullen heel heftig zijn. Deze goed omschreven misdaadcel zal alles uit de kast trekken om het tij te kunnen keren, zodat hun tirannieke plannen alsnog verwezenlijkt kunnen worden.

"Neurenberg 2.0"
Dr. Reiner Fuellmich heeft in een van de interviews ook gezegd, dat we niet al te veel moeten verwachten van het ICC te Den Haag, aangezien – en dit zijn mijn woorden – dit instituut opgericht is en deel uitmaakt van het oude systeem, (waar het hoofd werd gedwongen uitkomst van onderzoek gasaanval Syrië, aan te passen aan de lezing van de VS: het was Assad. "we weten waar je kinderen wonen" Daarom zegt Fuellmich er ook bij, dat ze hun Tribunaal op neutraal terrein met echte onafhankelijke rechters / advocaten zullen gaan uitvoeren. Of dat allemaal zal lukken moet natuurlijk nog blijken.

Financieel gedrocht
Het ervan uitgaan dat er nog redelijkheid van de kant van waar alle bedreigingen vandaan komen verwacht mag worden is nu een daadwerkelijk gepasseerd station. Zij, die in de Vrije / Nieuwe Media covid gerelateerde onderwerpen behandelen, moeten zich ervan bewust zijn, dat het nu de hoogste tijd is om het over het monster àchter het covid / klimaatrookgordijn te hebben, namelijk het Financieel gedrocht. Alle covid/klimaatprotocollen zijn immers in het leven geroepen omwille van de financiële puinhopen, die op klappen staan en de oligarchie ongewenst zal aantasten!
Want als we iedereen, die in artikel Fuellmich benoemd zijn als de sleutelfiguren berecht en uitgeschakeld hebben, staat ons allen nog steeds de onvermijdelijke mondiale financiële ramp te wachten!

Het spreekt voor zich dat eerst de hoofdschuldigen van deze ontvolkingsagenda uitgeschakeld dienen te worden, maar ik vraag me af hoe bijvoorbeeld een Blackrock of een Vanguard daarop zullen gaan reageren. Het is fucking complex, maar er zijn gelukkig veel hoopgevende ontwikkelingen.

QR-code
QR-code is de voorloper van het social credit paspoort, waar u zegeltjes c.q. puntjes kunt verdienen, die u nodig zult hebben om in leven te blijven. Nee, geen nepnieuws. De wakkeren riepen twee jaar geleden al dat overheden begonnen te "ontsporen", toen het Lockstep Scenario van de Rockefeller Foundation op internet te vinden was. Een exact tijdschema voor het verloop van de Covid PLANDEMIE. Natuurlijk was er al veel onbegrijpelijk beleid aan vooraf gegaan, maar toen we het Lockstep Scenario lazen vielen de puzzelstukjes op hun plaats. De WEF-agenda werd hier uitgevoerd. Nog steeds blijken velen niet te kunnen bevatten dat overheden zich tegen de burgers hebben gekeerd. Een ijskoude douche, inderdaad. Helaas ook voor degene die hiervoor reeds lang geleden waarschuwde.

Wat is de reden dat de Nederlandse kiezer zich laat bedotten? Waarom loopt een miljoen kiezers nog steeds hijgend achter een man aan die met steun van het merendeel van de media d.m.v. framing en doxxing voor hem slecht nieuws weet om te buigen naar iets positiefs en politieke tegenstanders onzichtbaar maakt bij het electoraat. Een lafbek die diep duikt en afschuift als verantwoordelijkheid en verantwoording aan de orde komen. Dat hebben ontwikkelingen rond de Toeslagen affaire bevestigd.

In de wereld van Rutte is de verpakking belangrijker dan de inhoud; is macht relevanter dan welzijn en welvaart van de Nederlandse samenleving; stijgt het imago en de mate van succes uit boven realiteit en de onweerlegbare waarheid. In zo’n omgeving waar framing en doxxing belangrijke instrumenten zijn, draait het om halve waarheden verpakt in First impression boodschappen.

Blijkbaar is dat electoraat vergeten dat het negeren van de menselijke maat ervoor gezorgd heeft dat gezinnen uiteengeslagen zijn, kinderen uit huis zijn geplaatst, mensen in armoede hebben moeten leven en zelfs personen tot zelfmoord heeft gedreven. Vergeten is dat lastige Parlementsleden gesensibiliseerd konden worden, dat afgesproken werd dat het Parlement gevoelige informatie niet kreeg zonder dat het voor de buitenwereld zou opvallen. Vergeten is de zwakte van zijn herinneringsvermogen verpakt in de uitspraak “ik heb daar geen herinneringen aan”.

Dat hebben ontwikkelingen rond de Toeslagen affaire bevestigd.

Buitenhof
Bij Buitenhof vandaag mocht Pieter Omtzigt zijn visie geven op het Toeslagenschandaal en hoe het kabinet daar ook nu nog mee omgaat. Zijn conclusie? Ze doen nog steeds niet hun best om de onderste steen boven te krijgen. En dat komt doordat ze weten dat er strafbare feiten zijn gepleegd. Ze zijn doodsbang dat ze daarvoor met de billen bloot moeten.

Als je denkt dat de Toeslagenaffaire erop zit heb ik slecht niets voor je: niets is minder waar. Er zijn nog steeds grote aantallen kinderen die na een onterechte uithuisplaatsing niet thuis teruggekeerd zijn, ouders wachten nog steeds op geld, en de verantwoordelijken zijn nog steeds niet echt verantwoordelijk gehouden. Sterker nog, het heeft er alle schijn van dat het kabinet er alles aan doet om te voorkomen dat álle informatie boven tafel komt.

Bij Binnenhof mocht Pieter Omtzigt vandaag commentaar geven op de situatie zoals die nu bestaat. Hij was hard maar rechtvaardig in zijn oordeel: het is volstrekt helder dat de Belastingdienst deels gedreven werd door racisme. Dit kabinet heeft lak aan de grondrechten van burgers – ook, zei hij er even bij, de rechten van winkeliers om hun winkel te openen en van gewone burgers om lekker te gaan winkelen als zij dat willen, zonder overheidscontrole met een QR-code.

Het belangrijkste is misschien nog wel, zei hij, dat het kabinet nog steeds geen openheid van zaken geeft over de Toeslagenaffaire. De Tweede Kamer heeft nog steeds niet alle interne communicatie in handen en weet dus nog steeds niet 100% wat er achter de schermen gebeurd is, en waarom.

Maar hij weet wel waarom het kabinet zo moeilijk doet. De kans is namelijk levensgroot dat de premier en betrokken ministers weten dat de wet met voeten getreden is, en dat er strafbare feiten gepleegd zijn. Dat zijn dus (ambts-) misdrijven waarvoor de daders strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.

Rest mij nog u te vertellen dat Britse krant premier Boris Johnson in zeer nauwe schoentjes brengt met beelden van de "Kerstquiz" in de ambtswoning van de premier op een moment dat de Britten wegens de coronapandemie geen kerstmaaltijd of -feest mochten organiseren. De krant Daily Mirror heeft beelden gepubliceerd die de aantijgingen moeten bewijzen. De premier lag al onder vuur wegens nog een ander kerstfeestje in Downing Street vorig jaar.

That was the week that was...op ons forum vindt u actualiteiten uitgebreid en "heet van de naald".
Blijf gezond, blijf lezen !! PROOST !

U krijgt nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 30 januari 2022:
VVD 22(-1), D66 19(+1), PVV 15(-2), JA21 13(=2), Volt 10, PvdA 9, GroenLinks 9, PvdD 9, SP 8, BBB 8(+1), FVD 7,CDA 6,CU 5(-1), SGP 4, DENK 3, Bij1 1, 50Plus 1
Laast bewerkt: 4 maanden 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 maanden 4 dagen geleden - 5 maanden 3 dagen geleden #58415 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 23 januari 2022

Peilingen
Vorige week stonden de regeringspartijen op een zetelverlies van 21, deze week verliezen ze nog eens vier zetels. De VVD zakt naar 23 zetels; elf zetels minder dan ze hadden behaald bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Ook het CDA blijft zetels verliezen, de partij wordt nu gepeild op zes schamele zitjes.

Afgelopen week stond de regeringsverklaring centraal bij de debatten in de Tweede Kamer. Uit de peiling van Maurice de Hond blijkt dat de nieuwe regering slecht uit de verf kwam. Opnieuw hebben ze flink wat virtuele zetels verspild. VVD, D66 én CDA leveren deze week zetels in. JA21 en Sorosgestiekte Volt profiteren hier optimaal van, beide partijen stijgen twee zetels.

Omtzigt sprong er tijdens het debat bovenuit volgens de kiezers op afstand gevolgd door Van der Plas, Eerdmans, Wilders en Marijnissen. Rutte en Hermans scoorden laag.

Een kwart van de kiezers vindt dat Kamerleden mogen oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

54% vindt dat Wilders bij het debat over de scheef is gegaan met opmerkingen over hoofddoekjes in de kamer en met persoonlijk aanvallen.
Alles in zijn geheel na te lezen op Peil.nl

Geert Wilders
Heb enorme bewondering voor Wilders. Je zal maar te verduren krijgen wat Wilders willens en wetens wordt aangedaan. Al dat linkse Woke-gedoe in de Tweede Kamer, dat zwelgt in eigen deugdzaamheid en vermeende exceptionaliteit, heeft van zijn/haar levensdagen niet meegemaakt wat Wilders al meer dan 17 jaar meemaakt.

Dan kan ik het me levendig voorstellen dat, als je te horen krijgt dat een jihadiste die tot drie jaar cel werd veroordeeld wegens verboden wapenbezit, lidmaatschap van islamitische terreurbende de Hofstadgroep die Theo van Gogh heeft vermoord en wegens bedreiging en poging tot moord op jou en je collega Ayaan Hirsi Ali, "gewoon" welkom is bij regeringspartij VVD en daar een functie krijgt aangeboden als tafelvoorzitter van een of andere schimmige commissie "de-radicalisering en terreurbestrijding", dat er kortsluiting optreedt en de stoppen doorslaan. Nadat al publiekelijk bekend werd dat VVD-minister Veiligheid en Justitie zich persoonlijk had bemoeid met het politieke proces tegen Wilders. En laten we ook niet vergeten dat de VVD-minister van Veiligheid en Justitie, die regelt en toeziet op de beveiliging van Wilders, ook al een veroordeelde Marokkaan aan het beveiligingsteam van Wilders toevoegde. Opzet? Je gaat het bijna denken !
Naar mijn mening heeft Rutte en zijn gedegenereerde VVD-kliek heel wat uit te leggen. Net als de AIVD. Want u denkt toch niet dat dit geheel toevallig is?
En niet zoals meneer Aerts van de VVD laconiek opmerkte dat de jihadiste haar straf had uitgezeten en welkom was...ook bij de VVD. Verklaring Omtrent Gedrag meneer Aerts? Die krijg je niet als je een strafblad hebt.
Om onderbroeken bij de Hema te mogen verkopen heb je al zo'n verklaring nodig, niet zo bij de VVD. En vergeet vooral de AIVD niet !! Die speelt in de zaak Wilders een zeer bedenkelijke rol.

MSM
U bent blij met ‘Covid’, blij met gierende inflatie, blij met minder loon, blij met een failliet bedrijf, blij zonder bezit, en blij omdat men u een kans geeft de planeet te redden door extreem rijke multimiljardairs geld toe te schuiven voor waardeloze ‘vaccins’, terwijl u vraagt om oorlog tegen Rusland en China. Sla de krant maar open. Zet de televisie maar aan. Kijk maar naar uw ‘Google-Feed’. Lees de columns in NRC/Volkskrant/Telegraaf.

Einde Covid?
Voor het Europese deel van de wereld lijkt het einde van de corona- pandemie in zicht. De WHO en andere experts verwachten wel dat het virus blijvend is en met enige regelmaat zal opduiken. Denkt u ook iedere winter..??

In meerdere landen zien we de afgelopen week dat er gas terug genomen wordt in de psychologische operatie (psyop) "coronavirus". Het abrupte afschaffen van alle maatregelen in Verenigd Koninkrijk viel daarbij het meest op, maar ook Spanje besloot het “virus” voortaan als endemisch te behandelen, wat inhoudt het niet meer als iets te beschouwen dat zich over grote gebieden verspreid. Ook Australië en Noord Ierland gooiden eerder al de strengste maatregelen overboord en Ierland zelf heft alle coronamaatregelen op.

In Nederland zijn de maatregelen inmiddels versoepeld met de heropening van kapperszaken, sportscholen en winkels en er zit waarschijnlijk meer versoepeling aan te komen.

Dat alles moet natuurlijk de indruk wekken dat het burgerlijk verzet tegen alle maatregelen haar vruchten heeft afgeworpen.
Haha, ze geven de pijp aan Maarten. Maar laten we niet vergeten dat we met een wereldwijde agenda te maken hebben die tientallen jaren is voorbereid. Het duidt er n.m.m. op dat WEF en WHO, Schwab en Gates - de hoofdrolspelers dus - inzien dat zij te optimistisch zijn geweest. En veel te positief voor wat betreft het verkopen van de enorme leugen. Tandje terugschakelen dus en behoedzamer manoeuvreren.

Want de mensen zijn het zat. Worden wakker. Velen hebben wellicht wel een eerste en tweede prik gehad, maar worden kopschuw bij de boosters waar men kennelijk een "rittenkaart" voor moet nemen. Big data analyses laten zien dat men het de mensen niet meer kan verkopen. Ze geloven het verhaal niet meer. En dat harmloze Omicron biedt niet langer een basis voor vrijheidsbeperkende maatregelen. Wat politici en hoofdrolspelers van de vaccinatie- en gezondheidsmaffia als een catastrofe hebben proberen af te schilderen, is in feite het begin van het einde van de pandemie die nooit een pandemie was. Er is geen nieuw virus. De griep werd hernoemd tot Covid 19. De leugens zijn niet langer vol te houden zijn en de hoax eindigt. Er is geen ontkennen meer aan voor de leden van de covid-19 sekte. Hun verhaal valt aan alle kanten in duigen. Het RVIM staat voor de zoveelste keer compleet voor joker met hun angstaanjagende voorspellingen die de basis vormden voor de meest recente lockdown.
Dit nog even los van het feit dat nu blijkt dat de ‘vaccins’ meer schade aanrichten dan dat ze mensen daadwerkelijk beschermen tegen een ziekte.

Waar het al met al op neerkomt is dat de huidige psychologische operatie, die inmiddels twee jaar heeft geduurd, tot een einde is gekomen. Een complete massahysterie over een nooit bewezen virus dat toevalligerwijze precies dezelfde symptomen vertoont als de griep die ineens op miraculeuze wijze is verdwenen.

Iedereen begon doodmoe te worden van het coronagedoe, en de willekeur aan maatregelen, die niet meer uit te leggen waren, omdat de logica ontbrak. Zelfs bij de leden van de covid-19 sekte. Overal zie je hoe de ratten proberen het zinkende schip te verlaten, zoals een Ronald Pierik die zich heeft uitgesloofd om de verplichte vaccinatie erdoor te drukken die nu opeens heel wat anders gaat doen.

Natuurlijk is het nog lang niet over, maar deze fase van de weg richting New World Order is wel voorbij. Misschien hadden ze erop gerekend dat het volk op een gegeven moment wel zou toegeven en dat iedereen de prik zou gaan halen. Dat is niet gebeurd en een aanzienlijk deel heeft standgehouden en het verzet is eerder gegroeid dan afgenomen.

Ik blijf heel voorzichtig, want ben er heilig van overtuigd dat "ze" gewoon doorgaan. Er ligt een agenda op tafel, die moet gevolgd worden, maar ze kunnen hem niet in een keer doordrukken.
Dat iedereen plots het verhaal verandert in meerdere landen tegelijk betekent naar mijn mening dat de regionale uitvoerende organen orders ontvangen hebben van het wereldwijde misdaadsyndicaat, even de teugels te laten vieren. Er staat kennelijk iets groots te gebeuren en omdat duidelijk is dat ze bepaald niet het beste met ons voorhebben kan dat alleen maar iets zijn dat nog vreselijker is.

Daarom zijn ze nu op een punt beland dat het te vroeg is om de totalitaire staat echt helemaal door te drukken en zal het een kwestie worden van zoveel mogelijk pas op de plaats maken, vooral het gewonnen terrein niet prijs te geven en in de achtergrond de volgende stappen voor te bereiden.
Het probleem waar ze nu mee te maken hebben is hun geloofwaardigheid ! Ze zijn erin geslaagd om de hele wereld in paniekmodus te brengen en te houden voor een periode van twee jaar op basis van leugens, vervalste cijfers en statistieken terwijl er nooit een dodelijke pandemie was. Er was alleen een pandemie als je naar de mainstreamkanalen keek, in werkelijkheid was er niets aan de hand en als al sprake was van een pandemie dat was en is dat de pandemie van de vaccinatiedoden. Dus...hoe nu verder?

Ik weet het niet. Dan kan de covid-19 sekte wel op haar laatste benen lopen, maar dat wil dat nog niet zeggen dat de strijd is gestreden. De satanische sekte in de achtergrond is groot en machtig. Zij hebben al honderden jaren gewerkt aan de plannen die uiteindelijk moeten leiden tot een communistische wereldstaat onder hun leiding.
Het is ook een bekend feit uit de wereldgeschiedenis dat totalitaire regimes zich niet zonder slag of stoot zullen overgeven. Voorlopig gaat een aantal landen simpelweg verder waar ze mee begonnen zijn.

Landen als Oostenrijk en Duitsland zullen waarschijnlijk vasthouden aan verplichte vaccinaties ongeacht het feit dat ook daar mensen massaal beginnen in te zien dat ze zijn opgelicht.

Frankrijk onder leiding van Rothschild man Macron is fanatieker dan ooit in het aanpakken van ongevaccineerden. Australië is en blijft voorlopig een hel op aarde en ook bij ons lijkt de overheid wanhopig te willen vasthouden aan het oude verhaal. Terwijl Boris Johnson alle coronamaatregelen overboord gooit! Hoopvol teken? Bang weggestuurd te worden? Of heeft de aanklacht door Mike Yeadon en anderen bij het ICCP zijn terugtrekking bevorderd?

ICCP
Mike Yeadon is samen met zeven anderen medeaanvrager van een 46 pagina’s tellende aanklacht bij het Internationaal Strafhof op 6 december 2021, waarin Dr. Fauci, Peter Daszak, Melinda Gates, William Gates III en 12 anderen w.o. Boris Johnson, worden beschuldigd van diverse schendingen van de Code van Neurenberg. Ook talrijke misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden, zoals omschreven in de artikelen 6, 7, 8, 15, 21 en 53 van de Statuten van Rome, zijn erin opgenomen.

Wij zijn geen helderzienden, maar houden er rekening mee dat we onze borst nat kunnen maken voor een andere bedreiging. IK denk dat er een klapper staat te wachten op het financiële vlak, die zijn weerga niet kent. Als het financieel systeem wereldwijd explodeert, is de chaos compleet. Waarbij ze het gewonnen en ingenomen terrein tijdens de nep coronapandemie kunnen gebruiken om verder te bouwen aan de totale onderwerping van de bevolking

Zij zwelgen nu in hun macht, maar niets is vergankelijker. De toekomst is aan onze kinderen, wees daar alstublieft heel zuinig op, want zij zullen de aarde weer opnieuw moeten gaan opbouwen. Niet Klaus Schwab die met zijn stakeholder-gelul de meeste machtsgeile staatshoofden zo volledig gehypnotiseerd heeft , dat zij waarheid en leugen niet meer van elkaar kunnen onderscheiden. Daarmee, de dwaasheid ten top, hen voorhoudt, dat zij hiermee hun aards paradijs gaan bereiken.

In Duitsland reeds aangeduid met de term das Vierte Reich, de eerste drie waren al totaal mislukt.
En waar komt Klaus onder de zoden te liggen na getroffen te zijn door Natron , waarin elk lijk oplost ?

Ben bang dat we er vandaag niet meer in slagen om de wereld te verbeteren. Zullen we dan eerst maar iets lekkers gaan drinken? Dan toost ik heel graag op uw gezondheid en welbevinden...Proost! PROOST !

Krijgt u van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 23 januari 2022
VVD 23 (-2), D66 18 (-1),PVV 17 (-1), JA 21 11(+2), Volt 10(+2), PvdA 9, GrLinks 9, PvdD 9, SP 8, FvD 7, BBB 7, CDA 6(-1), CU 6, SGP 4(+1)DENK 3,Bij1 1, BVNL 1, 50Plus 1
Laast bewerkt: 5 maanden 3 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 maanden 1 week geleden - 5 maanden 1 week geleden #58391 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 16 januari 2022

Peilingen
Maurice de Hond peilt de VVD op laagste aantal zetels sinds maart 2020
De laatste weken heeft de VVD flink verloren en staat nu op 25 zetels. Zeven weken geleden was dat nog 32. Daarmee is de VVD een grotere verliezer dan het CDA ten opzichte van de verkiezingsuitslag.

D66 heeft in de afgelopen weken iets van hun verlies tijdens de formatie goedgemaakt. Dat komt mede omdat 62% die partij de winnaar van de formatie vindt. Ook de VVD-kiezers vinden dat.

Uit het verslag van vandaag is ook goed op te maken hoe groot het verschil is in beoordeling van het kabinet tussen degenen van de regeringspartijen die op 17 maart 2021 één van die partijen gestemd heeft en de huidige overblijvende kiezers.

Het zal een grote klus worden voor de regeringspartijen om in de komende veertien maanden voldoende electorale steun te krijgen om een meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen. Maar ook bij de gemeenteraadverkiezingen zal dit landelijk verlies herkenbaar zijn. Omdat de op dit moment winnende partijen (JA21, VOLT en BBB) maar heel beperkt meedoen zal dat herkenbaar zijn aan de betere uitslag van de lokale partijen en een lagere opkomst.
Alles te vinden op Peil.nl.

Covid Persco de zoveelste..
Geen tijd genomen om zoiets onnozels als een persconferentie van twee Rijksambtenaren te volgen. Irrationele politici en medici die bijeenkomen om over de rechten van de burgers te beslissen! Idioten die paniek over niets in stand houden. De maatregelen die genomen zijn en worden naar aanleiding van de Omicron-variant tonen hoe belachelijk het coronabeleid van de regering was en is.

Langzaam maar zeker wordt het mensen duidelijk dat de vorige en de huidige minister van Volksgezondheid er ongezonde bezigheden op na houdt. En met hem Mark Rutte, en Sigrid Kaag, werkend voor het World Economic Forum. Al 15 jaar heeft deze club voorbereid wat nu in gang wordt gezet. Een transitie naar een nieuwe maatschappij, die ze de ‘sustainable world’ noemen, onder ‘world governance’.

Een maatschappij zonder bezit, met deelgebruik, minder mensen, minder consumptie, minder reizen, thuis werken en leven, sociale contacten online. Geen contant geld meer, de megagrote reset van al het geleende geld, opheffen banken, centrale digitale munt. Geen detailhandel meer, centrale staatsproductie. Geen eigen bedrijf meer, maar een klein basisloon....

Geen eigen huizenbezit meer. Alles geregeld door de wereldregering. Onder streng toezicht / dwang van een app met puntensysteem voor ‘goed gedrag’, waarmee wordt bepaald wat u nog mag. Modern ophokken en in leven houden van een kleine groep mensen, om te overleven op aarde. Met minimaal verbruik en totalitaire communistische macht.

Onzin zegt u? U wordt er stapje voor stapje gewend mee gemaakt en bent al een eind op weg in het totale proces. Met leugens over een vooraf zeer bewust verkleinde, en klein gehouden, zorg, om als excuus te dienen voor de "noodzakelijke" maatregelen.

Het is fake. Hugo de Jonge was een meester in maar doorpraten tot het mensen duizelt voor de ogen, maar voert met precisie stapje.. voor stapje.. voor stapje.. de lijn van het plan uit. En het wordt nog veel erger. Met na het pandemie-sprookje een "event" dat de maatschappij nog verder zal ontwrichten, waarna oorlogswetgeving en tenslotte "world governance" "noodzakelijk" zal zijn. Lekkertje hè...die ruggengraatloze Rutte ! Met iedereen meel*llen. Eigen belang.

Bijna overal op aarde gebeurt hetzelfde. Het is groot. Wereldomvattend. Omgekocht met veel, heel veel geld.
Ik kan u alleen wakker maken. Orienteer u, lees "The Great Reset" van Klaus Schwab, zie het fanatisme van Bill Gates over het verkleinen van de wereldbevolking, zie het World Economic Forum, zie wat er gebeurt in vooroplopende landen als Australië en Israel.

Zie de gevaren van dit nu "noodzakelijk" ingezette nieuwe type vaccin, dat na meerdere prikken het immuunsysteem verzwakt en als een paard van Troje op termijn heel veel slachtoffers kan maken. Ze gaan non stop door, en steeds verder. Ik hoef geen gelijk (liever niet!) Maar als ik hiermee een paar mensen wakker kan maken is er al winst…

Is de trein nog te stoppen?
Advocaat Reiner Fuellmich vertelde dat de voorbereidingen voor het langverwachte internationale strafproces, door velen ook wel "Neurenberg 2.0 " genoemd vorderingen maakt. Naar alle waarschijnlijkheid zal een onderzoekscommissie zich over de zaak buigen.

Er zullen aanklachten worden ingediend tegen vier vooraanstaande personen: Bill Gates, Christian Drosten, Anthony Fauci en WHO chef Tedros, legde Füllmich uit.

“Ze zullen een zeer hoge prijs betalen. Ze zullen naar de gevangenis gaan.”


Allerlei deskundigen zullen getuigen over wat er werkelijk aan de hand is, over de agenda die bedoeld is om onze aandacht af te leiden van bevolkingsvermindering enerzijds en bevolkingscontrole anderzijds, aldus de advocaat. Hij voegde eraan toe dat er wordt gewerkt aan een nieuwe rechterlijke macht omdat het systeem “zo corrupt is dat we er niet langer op kunnen vertrouwen”. “We moeten ons eigen systeem opzetten,” zei hij.

Een belangrijk onderdeel van de zaak is een onderzoek naar “vaccinproducenten” onder leiding van Mike Yeadon, een voormalig vice-president van Pfizer. Uit dat onderzoek bleek dat sommige partijen vaccins helemaal geen problemen veroorzaakten, terwijl andere zeer gevaarlijk waren en duizenden doden veroorzaakten.

“Ze proberen uit te vinden hoe ze zoveel mogelijk mensen kunnen doden zonder alarmbellen te laten rinkelen”, aldus Füllmich. “Het is duivels. Hoe kunnen mensen zo slecht zijn?”


De advocaat zei verder dat deze hele operatie, die al tientallen jaren aan de gang is, wordt uitgevoerd door een paar honderd, hooguit een paar duizend mensen. Zij proberen zoveel mogelijk artsen en politici aan hun kant te krijgen door omkoping en chantage. Denk aan ritueel kindermisbruik, bijvoorbeeld, zei hij.

PCR-test de "gouden standaard"
Twee jaar lang hebben we moeten horen dat het bewijs voor de verschrikkelijke ziekte Covid-19 feilloos werd aangetoond door de PCR-test van Christian Drosten van het Berlijnse Charité ziekenhuis. (hallo Merkel) De ziekte kreeg de A-status, en lag als zodanig pal naast Ebola! Er werd een dikke miljoen uitgeloofd voor degene die de boosdoener, het Sars-Cov 2 virus kon isoleren en daarmee aantonen dat het ook echt bestond. Niet gelukt. Het geld ligt op een plank te verstoffen.

Maar G-sus, wat was men voorbereid. En snel... met het afnemen en inperken van grondrechten van burgers door regeringen over de gehele wereld. Er kwam een ophokplicht en u mocht zo ongeveer alleen naar buiten om u te laten testen. Testfaciliteiten werden in recordtempo uit de grond gestampt, bijna net zo snel als de kabinetten Rutte een stuk of vier ziekenhuizen met IC-faciliteiten liet afbreken. U mocht wel naar de supermarkt, maar wee je gebeente als je naar de bouwmarkt of kapper wilde. Dáár loerde het gevaar. Brandhaard van besmetting. Om nog maar niet te spreken van de horeca. Van restaurant en kroeg. Het Verenigingsleven. Bedreiging dus NoGo Areas ! Het konden allemaal haarden van subversieve activiteiten zijn. Van kroegen tot voetbalclubs; 't konden allemaal haarden van subversieve activiteiten zijn.'We kregen ook nog een avondklok. En dat kwam omdat we met een buitengewoon intelligent "virus" te maken hadden. Het kon namelijk klokkijken. 's Avonds na tienen niet op straat, want dan sloeg het virus genadeloos toe.
Bezoekers mocht niet of een enkele eenzame ziel. Niet gezellig samen aan de dis of aan de borrel..VERBOTEN ! Lijden zult gij !
Ik moet bekennen dat ik me nergens aan gehouden heb. Principieel niet. Nooit een mondkapje gedragen. En slechts één keer commentaar gekregen. Dat was toen ik bij de huisarts medicatie op ging halen en een mevrouw, dik ingepakt met latex handschoenen en een eigengebreid mondkapje (huisvlijt) me woedend toebeet dat ik geen mondkapje droeg en geen anderhalve meter afstand hield
(ging ook moeilijk want dat zat ik al in het huis ernaast). "Mevrouw, geen angst, geen enkel virus haalt het in zijn hoofd om bij u in de buurt te komen".

CDC
Wat schrijven we nu al een kleine twee maanden? Dat de Centers for Disease Control niet meer met de onbetrouwbare PCR-test van Christian Drosten werkt wegens allemaal vals positieven. De baas van het spul, Anthony Fauci, ( ja DE Fauci!) bevestigt dat de PCR-test geen levende virussen kan detecteren. Hij bevestigt ook nog dat noch de antigeentest, noch de PCR-test ons kan vertellen of iemand besmettelijk is of niet!!!

Dit sloopt alle fundamenten van de zogenaamde pandemie.
De PCR-test was de enige indicatie van een pandemie. Zonder PCR-TEST geen pandemie. Voor alle "journalisten/onderzoeksjournalisten", persmedewerkers, artsen, advocaten, officieren van justitie etc. DIT is het ultieme bewijs dat de maatregelen allemaal helemaal nergens op slaan en onmiddellijk moeten worden opgeheven!

De PCR- test.. waar komen de explosieve aantallen besmettingen toch vandaan, nu weer voor omicron. Volgens mij uit de "dikke duim". Want wat lees ik? Dat met de Omicron variant alleen wordt getest op twee markers in je lichaamsvocht i.p.v. van drie op de voorgaande varianten ( WHO )…. En zo houden ze de Covid hype in stand totdat zij beslissen dat het over is. Die testen zijn allemaal vooraf ingesteld en ( de meeste) op positief. Ik hoorde dat als je die zelftest uittest in azijn, de test negatief is !! Bizar! Als het gelogen is lieg ik in commissie.

Maar wel braaf blijven doorboosteren hoor!
Want we hebben magazijnen vol van die rotzooi ingeslagen. Nederland heeft voor 2022 en 2023 ruim 46 miljoen vaccins aangekocht, waaronder 35 miljoen van Pfizer en 10,5 miljoen van Moderna. Dit meldde toenmalig minister van VWS Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer van 29 december. Hiermee “beschikken we over voldoende vaccins voor de huidige boostercampagne en ligt er ruime basis voor mogelijke extra boosterrondes in het tweede kwartaal en het najaar van 2022 en in 2023,” schrijft De Jonge. De regering “gaat uit van de mogelijkheid van een drietal boosterrondes in 2022”
deanderekrant.nl/nieuws/nederland-steven...t-prikken-2022-01-14
Flintenuschi Von der Leyen van de Europese Commissie heeft 4,3 miljard dosis van die rotzooi bij Bourla van Pfizer ingekocht. Jodenprijsje !

De moraal van dit verhaal? Uw gezondheid interesseert de overheid geen zier...het gaat om poen en carrière.

Kom, we gaan wat lekkers drinken. Op uw gezondheid Proost PROOST ! ...! En op het feit dat weer een rat het zinkende schip heeft verlaten: Roland Pierik stopt met onderzoek naar vaccinaties

U krijgt van mij nog de peiling van Maurice de Hond van zondag 16 januari 2022:
VVD 25 (-2), D66 19(+1), PVV 18 (-1), PvdA 9, GroenLinks 9, PvdD 9, JA21 9, SP 8, Volt 8 (+1),BBB 7 (-1), CDA 7, FvD 7(+1) CU 6, SGP 3, DENK 3, BVNL 1, 50+ 1
Laast bewerkt: 5 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 maanden 2 weken geleden - 5 maanden 1 week geleden #58374 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 9 januari 2022

Peilingen
Geen peilingen

Belangrijk
In de USA weigeren levensverzekering maatschappijen verzekerde sommen uit te keren aan begunstigden omdat de aan corona overledenen zich hebben laten inenten met “een experimenteel vaccin dat nog in de testfase verkeert…”
Ik dacht...ik meld het maar even!

Zoals u wellicht heeft vernomen heeft het Amerikaanse FDA na twee jaar gepruts met de PCR-test besloten deze af te serveren als “inadequaat en onbetrouwbaar”. Je zult maar mee hebben gedaan aan die test-manie van Van Dissel c.s.! Voor je het weet ben je positief en kom je aan de “dodenbalg” van Gommers te liggen…..

"Inadequaat en onbetrouwbaar" en op basis daarvan zijn alle afschuwelijke coronamaatregelen genomen en de bevolking gedwongen tot de gifspuit.
AANKLAGEN !

Perfect geadministreerd voor overname. History repeat itself
Stap voor stap wordt onze vrijheid ingeperkt. Wat vroeger onder linkse kabinetten niet voor mogelijk werd gehouden, is onder het mom van rechtse, vrijheidslievende kabinetten geleidelijk en geruisloos geïmplementeerd. Paar voorbeelden, het topje van een ijsberg:
- Het omkeren van de bewijslast. Je wordt aan iets schuldig geacht, tenzij je het tegendeel bewijst.
- Je mag niet meer onbeperkt geld storten en opnemen zonder formulieren in te vullen. Bedragen boven een zekere limiet worden aan de overheid gerapporteerd
- Als je met meer dan een zekere hoeveelheid geld op zak hebt, kan de overheid je dit afnemen voor nader onderzoek.
- Je mag je eigen geld niet meer de EU in en uit brengen zonder formulieren in te vullen. De overheid wil van je weten, wat je met het geld zult doen en gaat uitzoeken, waar het vandaan komt.
- Het contant betalen van transacties wordt aan banden gelegd.
- Je notaris en adviseurs zijn verplicht bepaalde waarnemingen aan de overheid te rapporteren. Zij mogen je niet vertellen, dat zij deze rapportage aan de overheid verrichten.
Van de meest onbenullige handelingen moet je de overheid op de hoogte stellen, opdat deze haar tentakels verder naar en over je kan uitstrekken.

Omdat alles geregistreerd en vastgelegd wordt, ontstaat de ideale ambiance voor een vreemde mogendheid die binnenvalt. Nog meer dan in 1940 het geval was, wordt alles op een presenteerblaadje aangeboden, waarvan door een machthebber het voor de gaskamer bestemde deel van de bevolking terstond verzameld zal kunnen worden. Het is een illusie te menen dat men, zoals in mei 1940 het geval was, tegen betaling van een zak geld nog naar elders de wijk zal kunnen nemen. Wie meent dat het hierboven geschetste scenario te somber is, gelieve te bedenken, dat praktisch alles wat in het communistisch manifest staat, al verwezenlijkt is. Men vertrekke stante pede.

Het zijn verwarrende tijden, politiek gezien, ideologisch gezien. De staat vergroot haar grip enorm en dat is dan zogenaamd wegens ‘een virus’, dat ineens heel gevaarlijk is. Sommige lieden pleiten ondertussen voor een machtiger Brussel, een centralistisch Europa. Men spreekt over een "Great Reset". We zouden allemaal op moeten gaan in een groot Europa, dat groen is en woke. Vooral woke. Een Europa dat wilt dat u een QR hebt, om u in de gaten te houden. Nieuw marxisme. You will own nothing, and you will be happy? Dus dan is het marxisme toch niet zo definitief verslagen, zoals Fukuyama zei?

Nogal een overgang van het neo liberalisme naar het marxisme, zegt u? Valt wel mee hoor. Neo liberalisme heeft weinig met liberalisme te maken. Wat men daaronder verstaat is een vorm van zogenaamde vrijheid die eigenlijk botte regulering is. Privatiseringen zoals bijvoorbeeld de NS met maar 1 aandeelhouder, de staat. Of een enorme zorgbureaucratie scheppen en dat privatisering noemen. Als je zorg zou privatiseren is er geen ruimte voor een bureaucratie. Dan heb je in plaats van het bureaucratische mechanisme het markt mechanisme. Organisaties proberen zich te onttrekken aan de markt en aan democratische controle. Maar..buitengewoon handig voor de politiek dat de NS zogenaamd zelfstandig is. De minister kan niet op het matje geroepen worden als de NS weer eens faalt. Idem als het spoor niet goed onderhouden wordt, de minister is nog maar zeer indirect verantwoordelijk. Uitvinding hè?

Het nieuwe nazisme
De mensheid muteert al twee jaar met de Grote Reset in de richting van het nieuwe nazisme. Decennialang heeft oorlog en oorlogsdreiging de technocratische elite verrijkt en heeft ze de bevolking in stand gehouden met haar agenda. Oorlog en fysieke aanvallen zijn herhaaldelijk gebruikt om ons steeds draconischer beperkingen op te leggen en onze vrijheden weg te nemen. Tegenwoordig zijn pandemieën en de dreiging van besmettelijke uitbraken, Biowarfare, de nieuwe instrumenten van oorlog en sociale controle. Er wordt al twee jaar een psychologisch spel gespeeld, waarbij we stap voor stap de afgrond in worden geleid. Volgens professor Mattias Desmet, een Belgische psycholoog, is de wereld nu in een staat van massapsychose, die ons onvermijdelijke wereldwijde totalitarisme brengt. Dezelfde psychologische operatie was aan het werk in de jaren-30, toen Joden, ouderen, zieken en geestelijk en lichamelijk gehandicapten werden ontmenselijkt en ervan beschuldigd werden dragers van ziekten en andere sociale kwalen te zijn. Deze “massavormingspsychose” was de verklaring voor hoe de Duitsers de gruweldaden van de nazi-partij in de jaren dertig accepteerden, en ze is de verklaring waarom zovelen over de hele wereld medische apartheid en de ontmenselijking van de niet-gevaccineerde nu steunen…
Maar dit zullen we wel niet mogen zeggen van mevr. Bergkamp en de D66 rechterskliek.

Bereidt u zich er maar op voor dat de nu ingevoerde maatregelen blijvend zijn en niet meer zullen worden teruggedraaid. De QR code is een blijvertje en wordt straks gekoppeld aan elke denkbare vaccinatie die de Pharma industrie wil verkopen, eveneens gekoppeld aan uw persoonlijke CO2 uitstoot, vleesconsumptie en politieke voorkeur en uitspraken.

Contant geld wordt uitgebannen en dit gaat straks via een digital wallet. Die door de overheid ook naar believen aan en uit gezet kan worden. En dan zijn er ook al mensen die vinden dat dit niet meer via de telefoon moet, maar via een geïmplanteerde chip. Het corona narratief is slechts een opmaat naar een dystopische toekomst.

Er waait een elitaire (anti democratische ) wind door de westerse wereld. Ook en zeker in NL. Hier is al vele jaren sprake van onbehoorlijk bestuur, zeker voor wat betreft het Nationale Nederlandse Belang. Politieke elementen willen de natiestaat opheffen, een onacceptabele aanslag plegen op onze economie met als enig doel het beste jongetje van de klas te zijn (hallo Rutte), de inclusie onzin over het aantal jongetjes en meisjes in de regering ( niet de competentie maar het onderlichaam bepaalt ), de absurde toelating van kanslozen met daaraan gekoppelde woningnood. Het monddode parlement. Dit heeft niks te maken met een complottheorie. Dit zijn feiten.

Segers-doctrine: gehoorzaamheid aan het "gezag"? Gehoorzaamheid is men verschuldigd aan een overheid die deugt. Echter, deze overheid deugt niet. Deze overheid heeft zich voor geld en carrièreperspectieven onder het bewind laten stellen van de vreemde mogendheid in Davos en is druk met het implementeren van een dictatuur, waarbij grondrechten van burgers opzij worden gezet. Om nog maar niet te spreken over een partijkartel-kabinet dat het Parlement buiten spel zet.

Bordes
Daar stonden ze dan. De Staatsdoema. Op het bordes. De leden die toetreden tot het politbureau presenteerde zich aan den volke. 361 dagen nadat Rutte III viel over het vernielen van de levens van duizenden onschuldige burgermensen en de vernielde huizen van duizenden Groningers, die momenteel massaal voor de gemeentehuizen letterlijk en figuurlijk al uren in de kou staan, in de hoop wat subsidiekruimels te kunnen oprapen Na lange en zeer uitgekiende coalitie-onderhandelingen en dito selectie hebben de beoogde ministers en staatssecretarissen zich voor mogen stellen. Oude wijn in oude zakken. Schnee vom gestern.

Veiligheid en Justitie
De Turks-Koerdische met ook een Nederlands paspoort Dilan Yeşilgöz-Zegerius (na de SP, PvdA, GroenLinks nu lid van de VVD) wordt minister van Jusititie en Veiligheid. Een unicum: een minister van Justitie die geen rechtenstudie heeft gedaan. Ze bewijst wel dat de achternaam er echt niet toe doet. Dat deed het niet bij de studie Sociaal Culturele Wetenschappen en niet bij het van baan/partij veranderen tot je ergens komt waar je pas echt je waarde kunt laten zien en nu daadwerkelijk aan de knoppen. Waar ze al meteen struikelde over haar gemis aan intelligentie waardoor een bestuurlijke opstand uitbrak tegen coronamaatregelen.

Volksgezondheid
Ernst Kuipers is de opvolger geworden van Hugo de Jonge. Kuipers wilde heel graag minister worden. Wanneer je al ongeveer twee jaar samenwerkt en zaken op elkaar kan afstemmen met het OMT dan speel je op zeker.
Kuipers is meegegaan in het verhaal van politici en heeft de eigen sector laten zitten. Ondertussen wordt de Nederlandse bevolking een verdere angstpsychose aangepraat: discriminatie van gezonde personen (die niet behoren tot de eigen kring van bevoordeelden) verder gelegaliseerd en liggen de zieken nog steeds in het ziekenhuis met te weinig bed- en verpleeg-capaciteit.

Kuipers is de volgende op Volksgezondheid die zijn ijdelheid streelt. De vorige grossierde in bravoure maar had geen kaas gegeten van crisismanagement. Hij moet nu de woningbouw vlottrekken....STERKTE woningszoekenden !
De Jonge is niets meer dan een hielenlikker van zijn broodheren die zich overal denkt uit te kunnen zwammen en inderdaad zijn leugens zijn goed maar de woorden deugen meestal niet. Volledig aan de leiband van het farmatuig is deze bloedzuiger niet in staat tot communicatie. Dit parasitaire soort komt alleen maar halen. Brengen kunnen ze niets…..leeg als ze zijn.

Wonen
Want het verontrustende bericht bereikte ons dat De Jonge naar Wonen gaat. De geluiden dat veel ouderen een te ruime woning ‘bezet’ houden, vliegen je om de oren. Ze moeten weg, weg, weg, uit hun veilige omgeving. Desnoods met een verhuispremie. Waar ze naartoe moeten verhuizen met een woningmarkt die in het hele land krap is, blijft onduidelijk. Wel ligt naar analogie met de boeren de volgende stap voor de hand, als zij onvoldoende bereid zullen blijken hun huidige woningen vrijwillig te verlaten, worden ze "gewoon" onteigend. Het tekort aan woningen leidt ertoe dat beleidsmakers begerig het oog laten vallen op het grondbezit van boeren. Nu het lijkt dat deze onvoldoende meewerken aan uitkoopregelingen, denkt men aan gedwongen onteigening.

Carola Schouten die de stikstofproblematiek totaal verkeerd inschatte mag nu gaan waken over onze pensioenen. De Here staat ons bij. We kunnen niet nog een catastrofe a la Jetta Klijnsma er bij hebben. Ze moet ook de armoede in Nederland bestrijden. Of is zij de minister die de armoede in Nederland moet bevorderen? Met het ontkoppelen van de AOW aan het minimumloon en pensioenen die al tien jaar niet indexeren met een inflatie van momenteel tegen de 6 procent is het gristelijke goedgelovige lichtgewicht appeltje/eitje voor de machthebbers.

Als je dan bovendien bedenkt dat Rutte een kleine miljoen aan belastingcenten heeft overgemaakt aan ene miljardair Abramovitch zodat hij mega stallen kan bouwen in Roemenië, dan begrijp je hoe alles samenwerkt om onze boeren van het land af te krijgen onder de drogreden van een stikstof probleem en overmatig flatulerende koeien. De gehele voedselproductie komt in handen van mega bedrijven die met hun research programma’s volstrekt gedegenereerd kunstvoedsel gaan produceren. Was het niet Henry Kissinger die zei:

"Control the food and you control the people."


Wanneer ik zie wat voor een bende ze er onder Rutte van hebben gemaakt lijkt het er toch echt op dat de juiste kennis, juiste instelling en onafhankelijkheid hard nodig zijn anders zal het in 2022 gewoon verder gaan op de oude voet of nog erger worden vooral wanneer men de rotte appels er NIET EERST UITHAALT maar er juist meer aan toevoegen. Voor Rutte maakt het niet zoveel uit want hij volgt voornamelijk de bevelen vanuit Brussel op en van hen achter de schermen en hij rekent telkens op een nipte meerderheid in de kamer die meestal alles wat hij verzint wel goedkeuren (moest men onverhoopt toch iemand tekort komen kunnen ze zoals ze eerder hebben gedaan natuurlijk de kamer verlaten om stemmen te voorkomen) dat is niet democratisch natuurlijk maar dat is voor hen niet belangrijk het gaat om het resultaat wat uiteindelijk telt.
ChristenUnie
Ik neem het vooral de Christen Unie kwalijk dat zij Rutte in het zadel houden terwijl Gertjan Segers eerder duidelijk was en iets gezegd heeft in de trant dat hij nogmaals met Rutte in een coalitie regeren niet zag zitten. Wanneer de politiek met elke wind meewaait wanneer het zo uitkomt dan zal er nooit verbetering komen en de ellende alleen maar groter worden.

Van de zes nieuwe ministers van D66 moesten er twee haastje-repje lid worden gemaakt van de partij. Robbert Dijkgraaf en Ernst Kuipers. Opmerkelijk is dat D66 dat toch ruim 27.000 leden heeft, kennelijk geen geschikte kandidaten in eigen kring kon vinden en buiten de deur moest winkelen. Dijkgraaf en Kuipers mogen een mooie catch zijn (Haags jargon), als je nou een oogje hebben op deze mensen, waarom benader je die dan niet al veel eerder. Om lid te worden en wat dingen in de partij te doen.

Hadden beide heren geen trek in een lidmaatschap zonder ministerspost? Of wilden ze hun kaarten voor de borst houden tot er een partij voorbij kwam met een mooie baan in de aanbieding? Van Kuipers gaat het verhaal dat hij ook met de PvdA in gesprek was. En dat hij heel graag minister wilde worden, had hij meer dan eens kenbaar gemaakt.

Ollongren
Als je er twee van buiten haalt, dan kan drie ook. Daar was alle reden voor, want de benoeming van partijtijger Ollongren op Defensie is een echte misslag. De vrouw die als bewindspersoon volledig door het ijs is gezakt, en toc h doodleuk aantreedt als minister van Defensie. Een gotspe! Als minister van Binnenlandse Zaken en Wonen is ze ronduit mislukt. Zelfs de progressieve kranten noemen haar ministerschap ‘niet zo geslaagd’ of ‘weinig succesvol’. Samen met partijgenoot Van Engelshoven die de boeken in zal gaan als zwakste onderwijsminister ooit, bungelde ze in alle lijstjes onderin. Samen overigens met de minister van Defensie van het CDA, Ank Bijleveld.

De afschaffing van het raadgevend referendum zal Ollongren tot in lengte van jaren worden nagedragen. Maar ook het geklungel met de organisatie van de verkiezingen, de afgedwongen samenvoegingen van gemeentes, de jacht op nepnieuws (lees onwelgevallige meningen),het onvermogen de woningnood aan te pakken en niet te vergeten het vastgelopen en inmiddels heimelijk geschrapte gasverbod voor woningen, eigenlijk niets kwam uit haar handen.

Stiekeme acties
Tot overmaat van ramp viel ze door ziekte uit. Toen herstel erg lang bleek te gaan duren, gaf mevrouw niet haar post in ’s lands belang op, maar bleef ze er uit eigen belang aan vasthouden. Met als curieus en uniek gevolg dat Nederland een half jaar lang twee ministers van BiZa had. Nog los van het ontwrichtende feit dat ze in het totaal door vier bewindslieden moest worden vervangen.

Ook als informateur ging ze de mist in. Het was natuurlijk al erg onhandig van Rutte en Kaag om twee actieve politici als informateur aan te zoeken, maar de boel liep pas uit de hand toen Ollongren in paniek het Binnenhof oprende omdat ze met corona besmet was. Fladderende papieren onthulden de stiekeme acties van de informateurs, Rutte en Kaag om het lastige Kamerlid Omtzigt te lozen. Daarmee stond ze mede aan de basis van de langste kabinetsformatie ooit.

Het kan Kaag niet zijn ontgaan dat Ollongren een brekebeen is. En aan collegialiteit doet deze hoekige partijleider niet zo erg. Waarom heeft ze dan toch Ollongren voorgedragen voor een volgend ministerschap?
En waarom heeft Ollongren niet de eer aan zichzelf gehouden? Ook zij moet hebben beseft dat ze niet de door god gezonden bewindspersoon is. Een simpele verwijzing naar haar gezondheid had volstaan en alle begrip gekregen.De dames zullen het ons nooit vertellen, we moeten het dus zelf bedenken.

Dat het landsbelang de doorslag heeft gegeven, kunnen we direct vergeten. Het landsbelang leidt niet een-op-een naar Ollongren, zeker niet gezien haar onbekendheid met de krijgsmacht. We hebben hier waarschijnlijk te maken met die nare mix van persoonlijke ambitie van een gekwetst mens en de klassieke voor-wat-hoort-wat-mentaliteit van de oude bestuurscultuur.

Ollongren wil revanche. Altijd was ze het beste jongetje (m/v) van de klas, paradepaardje van de Algemene Bestuursdienst, secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken en daarmee eerste adviseur en vertrouweling van Rutte, kortstondig wethouder in Amsterdam, het kon niet op. Totdat bleek dat ze misschien achter de schermen wel goed werk doet, maar in het felle daglicht verschrompelt en verstart. Keer op keer werd ze door Kamerleden met de grond gelijk gemaakt. Aan verweer ontbrak het haar, zelfs aan verbale behendigheid.

Lag niet aan haar! Ze was ziek, ze moest kabinetsbesluiten uitvoeren, de Kamer (met name de PVV) deed vervelend en als die fotograaf haar niet had gekiekt toen ze naar haar dienstauto holde, was er nooit een functie-elders-incident geweest.
Revanche, een slechter motief kun je je niet voorstellen, vooral als het gepaard gaat met een gebrek aan zelfinzicht.

Je zult maar militair zijn
Kaag heeft er geen boodschap aan. Of kan er geen boodschap aan hebben. Het heeft er alle schijn van dat we hier te maken hebben met de tweede deal in de categorie Vera Bergkamp. Toen Kaag besloot zich te kandideren voor het lijsttrekkerschap, trokken de twee tegenkandidaten zich zonder mankeren terug. Ollongren vanwege haar gezondheid, zei ze, en Jetten omdat hij Kaag zo goed vond, zei hij. Daarmee was de weg voor Kaag’s lijsttrekkerschap geëffend en kon ze op pad naar de hoofdprijs: het Torentje, volgens sommigen noodzakelijk om ooit een keer secretaris-generaal van de Verenigde Naties te worden, de door haar geclaimde biotoop.

Tja, dat is "different cake" dan solliciteren op een baan als verpleegkundige of politieman. Het kost weinig fantasie te bedenken dat Ollongren en Jetten een prijs hebben gevraagd: het ministerschap.
En zo kreeg Ollongren Defensie.....Je zult maar militair zijn.

Kaag
Was er niet, bij de beëdiging. Corona Positief. Daardoor kon ze de beëdiging niet bijwonen. Zodoende had ze tijd over om aangifte te doen tegen iemand die haar adres "on line" had gezet, nadat de media eerder al filmpjes toonden die een "man met een fakkel" lieten zien die aanbelde bij het markante, en goed herkenbare huis van Kaag en haar de stuipen op het ‘Safe-Space’-lijf te jagen. Ik ben geen voorstander van intimiderende acties, of acties die door fijngevoelige types als intimiderend kunnen worden opgevat. Voor je het weet sta je stil op de ‘A-2’...toch?
We leven in een angstaanjagend landje, met veel paranoïde lieden, en mensen die "ook bedreigd’ willen worden, omdat ze er anders niet bijhoren.

Kaag is ‘zuur’ omdat ze graag acte de présence had gegeven bij de beëdiging, zo meldden de media, maar verder is er niemand in Nederland die daar wakker van ligt dat ze dat moment voorbij moest laten gaan. Ze weten dat Kaag gewoon doorbetaald krijgt, zelfs al blijft ze de rest van het jaar thuis. Waarom de volledig ‘gevaccineerde’ bewindsvrouwe zich liet testen, terwijl ze geen symptomen had, en zich kiplekker voelde, dat vermeldt het verhaal niet. Zin in Netflix? Of uitgekiende PR met de extra persmomenten en een buitenkansje om haar video-beëdiging op een extra groot scherm juist optimaal te kunnen benutten voor extra persoonlijke aandacht voor haar narcistische persoon?

Ik kan mij wel voorstellen dat bewindslieden "onrustig" worden als mensen die uit hun verschoning worden geholpen, of die in de krant lezen dat ons Groene Kabinet nog meer gas gaat winnen in Groningen, om de Duitsers te helpen, die het gas verkopen aan de Polen, die ruzie maken met Rusland, weten waar ze wonen. Als ze een roomblank geweten hadden en een toonbeeld van integriteit waren, zouden ze minder angstig zijn.
Maar daar heb je niks aan. Werkt alleen maar averechts. Praat met hun achterban, en niet met hen. Zij zijn ‘gekocht en betaald’, maar degenen die op hen hebben gestemd de schellen van de ogen laten vallen, en laten zien wie de bewindslieden heeft ‘gekocht en betaald’, en hoe, en waarom, dat is het serieuze werk! Valide argumenten en wetenschappelijk bewijs, rekeningnummers, en gelekte emails. Maar beter dat hun aanhang hen ter verantwoording roept. Dan pas zijn ze écht de pineut!

Er zitten veel Nederlandse bewindslieden in het satanische kaartspel van Klaus Schwab. Mensen die voor "de macht" gaan. Het zou mooi zijn als de Nederlanders beseffen dat zij nog altijd de joker op zak hebben.

Hier wilde ik het bij laten. Iets later dan u van mij gewend bent in verband met het heugelijke feit dat we na bijna 1 jaar een missionair kabinet hebben.

Blijf gezond, blijf lezen! Proost PROOST !
Laast bewerkt: 5 maanden 1 week geleden door katertje. Reden: taalfout
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 maanden 3 weken geleden - 5 maanden 3 weken geleden #58353 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 2 januari 2022

Peilingen
Geen peilingen ivm Kerst-/Nieuwjaarsreces

Demonstratie Museumplein
Het was weer raak vandaag op het Museumplein.
Alles lijkt nu in versneld tempo tot een kookpunt te komen. Als leden van het Parlement gaan helpen met demonstreren is dat een teken dat er meer aan de hand is dan de gemiddelde deelnemer aan de demonstratie vermoedt. Er wordt de verwachting gewekt dat een oplossing met praten en overleg kan worden gevonden. Maar de Staat der Nederlanden is een bijzonder wraakzuchtige onderneming en als die zich in haar plannen gedwarsboomd ziet, gaat het management geweld en geweldsprovocatie toepassen. Er worden zelfs buitenlandse troepen ingevlogen?? met het doel de onderneming in Den Haag te beschermen tegen het rottingsproces

“Een globalistische machtsovername buiten de kiezers om?”
Snipers op de Dam en Museumplein? Arrestatiebevel Rutte uitgelekt en ligt gereed na het eerste schot. U bent gewaarschuwd. Ze zullen schieten vanuit een of ander appartement boven een consulaat. Laat je niet in de val lokken door dit meedogenloze gespuis. Blijf daar weg, zij hebben het geweldsmonopolie! Wij hebben de macht door massaal niet mee te werken. Ze voor schut zetten. Niet meedoen! Meer is niet nodig....We gaan dit winnen !

Ik moet mijn hart even luchten...

one world government
Die almachtige "one world government" is onvoorstelbaar zelfingenomen, nietsontziend en hanteert al meer dan een eeuw een fascistische agenda waar je de haren van te berge rijzen. Hun intimidatie is effectief, maar dat betekent niet dat wij onze vrijheid zonder slag of stoot gaan opgeven terwijl er steeds meer harde bewijzen van hun wandaden voorhanden komen.

Hun retoriek is afkomstig uit de globalistische koker van de ‘one world government’ die het al meer dan een eeuw gemunt heeft op onze democratie in één groot globalistisch complot. Wie dat aan de kaak durft te stellen (Forum voor Democratie) krijgt te maken met hun ‘Freudiaanse projectie’ waarin zij zich met hart en ziel storten op het zwartmaken van die "andersdenkende" door hem/haar ideologisch "onrein te verklaren", zelfs te "cancellen". Dit gaat gehuld in een donkere wolk van haat en nijd, met als simplistisch doel de anomalie te creëren dat de criticus er uiteindelijk van beschuldigd wordt zich aan een complottheorie schuldig te maken en, met steun van de media, geknipt en geschoren wordt.

Hun streven is de vernietiging van alle nationale staten en hun ‘slechte nationalisme’. En, niet te vergeten, hun gewetenloze manipulatie van de menselijke vrije wil door de ontwrichting van samenlevingen met paniek veroorzakende corona- en klimaatcrises uit hun eigen keuken, die zij vervolgens zelf gaan ‘managen’. Ook de vernietiging van economie en onderwijs staan hoog in hun vaandel, houdt u de stijgende inflatie maar in de gaten die nu al tegen de 10% loopt.

U ziet hun klamme handje terug in Mark Rutte’s zelfbedachte ‘stikstofcrisis’, zijn landverraad in de collaboratie met hun W.E.F., zijn ongegeneerde manipulatie van de verkiezingsresultaten ten gunste van zijn perverse meesters en als toegift nu weer eens een Omikron lockdown uit pure hufterigheid, terwijl Diederik Gommers corona inmiddels "een virus van niks" noemt "waarvan men helemaal niet ziek wordt". Hoog tijd dat de man gecancelled wordt…

New World Order
De ‘new-world-order’ doet niet onder voor Hitler, Stalin en Mao, getuige hun ‘Global 2000 Report’, het openlijke complot dat proforma vermomd is als overheidsrapport van het Amerikaanse Congres, waarin l e t t e r li j k, in detail, regionale oorlogen, bewust georganiseerde epidemieën van snelwerkende ziekten en de massale verhongering tegen 2050 van 3 à 4 miljard in hun ogen "nutteloze eters" in Afrika gepland werden. Maarrr...Black Lives Matter..toch?

Energie, voedsel en water zouden op een bestaansminimum gerantsoeneerd worden voor het plebs, in het bijzonder de blanke bevolking van West-Europa en Noord-Amerika die gereduceerd moest worden naar het niveau van willoze pakdieren, slaven voor een incestueuze elite die de globalistische wereldregering ging vormen. Dit klinkt fantastisch maar is gearchiveerd in de annalen van het Amerikaanse Congres. In hun cynisme kennen zij geen grenzen,

Westerse regeringen, de moreel corrupte Mark Rutte fier voorop, hebben de laatste tien jaar over de gehele linie kiezers omgekocht om aan de macht te blijven. Kijk maar naar alle subsidies voor groene projecten en subversieve NGO’s die dat geld zelfs gebruiken om tegen de staat te procederen zoals Urgenda of Greenpeace. Als u uw mond niet opentrekt bent u degene die voor de rekening opdraait, want het kwaad floreert wanneer goede mensen daar niets tegen ondernemen.

De globalistische ondermijning van onze democratie is voor een groot deel gebouwd op het bewust creëren van – letterlijk – onbetaalbare schulden (o.a. ECB’s illegale financiering van Zuid-Europa) en daaruit resulterende inflatie. Hoe vaak hebben wij hier al niet geschreven over de QE-programma's van de ECB die gierende inflatie zouden veroorzaken en "in the end alles voor Bassie (de superrijken en multinationals) zou zijn. Na 2008 werd even met de mond fiscale voorzichtigheid beleden, maar Mark Rutte heeft om te beginnen geen enkel verstand van financieel beleid en financiële markten maar zit zelf vol op die rampzalige linkse koers met zijn ‘Covid- en klimaatsmoesjes’. Deze hypocrieten hebben de mond vol van "de wereld die hun kinderen moeten erven", maar zij zorgen er slechts voor dat die kinderen er bekaaid vanaf komen, met een beduidend lagere levensstandaard dan hun ouders.

Juridisch bindende overeenkomsten met WEF
En dat de banden verder gaan dan het ‘complot’-denken waarmee het tot voor kort werd afgedaan is steeds meer duidelijk en wordt er nu zelfs toegegeven dat er juridisch bindende overeenkomsten zijn. Voor velen misschien nog wel wat verrassend, de tentakels reiken inmiddels tot in de lokale politiek. Zo diep dat je je kun afvragen wat gezien de korte lijntjes de werkelijke betekenis van "functie elders" is geweest. De lijntjes van ’volksvertegenwoordiger’ Omtzigt zijn broer en zijn vrouw Ayfer Koc met het WEF zijn inmiddels wel meer openbaar.

Erger kan niet
Na 2020 dacht ik qua politiek eerlijk gezegd: erger kan niet. De perverse geestelijke corruptie van Rutte is niet van het ouderwetse financiële slag van ‘onder de tafel’, maar van slinks misbruik van zijn functie, misbruik van de macht met de vooropgezette bedoeling om dit land naar de donder te helpen door wettelijke en constitutionele beletsels die hem in de weg staan steevast te omzeilen, in collaboratie met de al even corrupte controlerende en rechterlijke macht. Zijn vorm van morele corruptie was jarenlang niet zo eenvoudig te herkennen als de hand die rechtstreeks in de schatkist verdwijnt, maar via een omweg wordt diezelfde schatkist wel degelijk geplunderd, en dit keer zelfs tot op de bodem, voor zijn politiekcorrecte delusies die een rechtstreekse aanval op onze samenleving en vrijheid en waarheid zijn.

2021 een rampjaar
Maar wat was 2021 een rampenjaar en werd een steeds verder groeiende kloof tussen regering en bevolking zichtbaar. Crisis is net als polarisatie een modewoord en dit jaar heeft het mensen versneld van elkaar vervreemd. Politiek is er geen vooruitgang geboekt en in de uitvoering (coronabeleid, toeslagenaffaire, gasdossier, migratie/AZC, klimaat) is het gezonde verstand verdwenen. Na het Afghanistan debacle, de bonnetjes affaire, het structureel achterhouden van informatie naar de Kamer, ronduit liegen, de toeslagenaffaire, vele Animal Farm gevalletjes en het wegwerken van Omtzigt was het eindelijk zover....Kabinet Rutte 3 viel.

Het kabinet trad af wegens het grootste naoorlogse schandaal in de Nederlandse geschiedenis, de toeslagenaffaire, waarvan de bewindslieden zichzelf na 274 dagen weer doodleuk in het zadel hebben gehesen en "met nieuw elan" doorgaan met het vernietigen van onze zorgvuldig opgebouwde welvaart (die tot stand kwam door goed polderoverleg en een gezonde zakelijke ambitie). Ongetwijfeld gesteund door de gepolitiseerde "consensus" wetenschappers met steevast dezelfde receptuur: het selectief kiezen van data om gewenste en alarmerende resultaten te verkrijgen voor zeespiegelstijgingen, stikstofdeposities en IC-bezettingen, etc.

House of Cards
Een globalistische machtsovername buiten de kiezers om? Maakt u zich geen illusies over de formatie, want deze Kaagrat houdt de volledige steun van de rattenkoning en landverrader Pinokkio, die met haar dezelfde globalistische marsinstructies deelt. Dus...na een lang en moeilijk formatieproces krijgen we gewoon Rutte 4. En de grote namen die allemaal verantwoordelijk waren voor voornoemde schandalen en misdaden, die zitten gewoon weer in het nieuwe kabinet! House of Cards is er niks bij. Er was de kiezer nieuw elan en leiderschap beloofd, dus de (typisch politieke) oplossing was om de poppetjes op andere posten te zetten. Zo verdwijnt Wopke Hoekstra van Financiën en wordt Sigrid Kaag daar gezet:
nul verstand van financiën en economie. En nee, haar studie Politiek en Economie van het Midden-Oosten geldt in dezen niet. Weet u nog? Haar hart ligt bij BuZa. Maar geen zorgen, Financiën is ook prima hoor. Je hoeft immers niet te kunnen rekenen om berekenend te zijn.

Geen wonder dat Lex Hoogduin op Twitter schreef: "Terwijl in de financiële sector bestuurders en toezichthouders worden getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid, lijkt dat in de politiek veel minder het geval. Moeilijk te begrijpen."


Politieke Europese Unie
Mijn verwachting? Kaag gaat op zoek naar stiekeme geitenpaadjes om namens Nederland akkooord te gaan met verdere fiscalisering van de EU en overdracht van soevereiniteit van Nederland aan de EU. Brussel wil het hartstochtelijk. De zuidelijke lidstaten willen het hartstochtelijk. Zij willen een fiscale unie zodat zij direct toegang krijgen tot de belastingopbrengsten van de noordelijke lidstaten. Nu gebeurt dat ook, maar niet direct en wordt er door de lidstaten zelf bepaald hoeveel en wie te belasten en hoeveel naar de EU-pot gaat. Daarnaast beslissen de lidstaten samen hoeveel van deze pot naar welke lidstaat gaat. Als er een fiscale unie komt, is er geen instemming meer nodig, want de EU zal zelf belasting kunnen heffen en zelf bepalen wie wat krijgt.

Gezien de Latijnse kliek de touwtjes in handen heeft, betekent dit dus de creatie van de door haar zo vurig gewenste transferunie. Het Noorden wordt nu lekker gemaakt met het narratief dat het zij het Zuiden een goede belastingmoraal zal kunnen opleggen. Manman..dat idee is net zo naïef als het Verdrag van Maastricht.

Mijn inschatting is dat Kaag, het zodanig vorm zal geven, dat ook na een nederlaag van deze politiek, Nederland er toch aan vast zit. Eens een landverrader altijd een landverrader?

Weet u, als de betreffende dame er keer op keer blijk van geeft dat het haar ‘worst zal wezen’ of zij botst met de heersende cultuur, sterker nog, zij minacht die cultuur en probeert die onderuit te schoffelen in een misplaatste ‘délusion de grandeur’, dan staat haar integriteit zwaar op de tocht. Als een Kamerlid haar vraagt of zij een globalist is en zij niet weet hoe gauw zij die vraag moet ontwijken, zijn er geen redelijke twijfels meer.
Als zij, keer op keer, wordt betrapt op leugens maar voortdurend, tegen beter weten in, haar onschuld betuigt, leeft zij ook in een delusie van eerlijkheid en integriteit die, zoals hierboven gesteld, baseert op een valse en vaste overtuiging die niet voor rede of ratio vatbaar is en niet spoort met ‘s lands culturele achtergrond.

Als zo iemand desondanks gelooft in haar eigen eerlijkheid terwijl zij slechts haar naakte eigenbelang nastreeft, onder de globalistische vlag van een of ander "verheven politiekcorrect beginsel" dat haaks op onze realiteit staat, dan ziet zij zelf al lang niet meer die discrepantie in haar delusie van Utopia, die haar met de paplepel is ingegoten door een politiekcorrecte elite die vanuit het delusionele wereldhoofdkwartier der Verenigde Naties een brutale greep naar de macht doet.
Als zij, terstond nadat zij de wereld zo pedant vermaande over de uiteraard door mensen veroorzaakte ‘klimaatramp’ en de aanstaande ondergang van die wereld, het regeringsvliegtuig boekte voor een solotrip naar Niger om daar het glas champagne voor de goede zaak te heffen met één van haar totalitaire, corrupte vriendjes, in een land waar de gemiddelde sloeber nog niet eens één fles prik per jaar verdient, dan zien wij alleen maar Délusions de grandeur…

Haar timing was, keer op keer, verre van perfect, integendeel! Haar oneerlijkheid is stuitend, maar in de grenzeloze opvatting van haar onkreukbare eerlijkheid gelooft zij in haar eigen woorden. Echt eerlijke mensen bestaan waarschijnlijk niet en zullen ongetwijfeld doodsaai zijn, maar er zijn morele en ethische grenzen waar zij dagelijks zo ver overheen gaat dat zij het zich niet meer realiseert.

Rutte en Kaag hebben elkaar gevonden, het volstrekt immorele duo dat God noch gebod erkent terwijl de naïeve kiezer zich verbijsterd afvraagt waar hij ook al weer dat rode kruisje had gezet.

Buitenlandse kranten
D66-leider Sigrid Kaag, minister van Financiën! Hoe kan het dat zo’n ignorant hol vat minister van Financiën wordt. Buitenandse kranten zijn erg sceptisch tov. Kaag als MinFin. De New-York Times verwacht ongelukken en de Jerusalem Post feliciteert de Palestijnen met de te verwachten geldstroom in hun richting. Le Figaro en Paris Soir vragen zich af wat in die altijd zo pinnige nederlanders is gevaren. D'66 kiezers worden bedankt dat ze in de advertentie campagne zijn getrapt. Hopelijk gaat de schade op u verhaald worden.

Indruk 2022
Wie een indruk wil hebben van wat ons te wachten staat met een volgend Kabinet-Rutte, kan dit overzicht wellicht gebruiken:
geheime afspraken in Brussel, tientallen miljarden voor de maffialanden,
mislukte immigratie-beperking,
mislukte uitzetting van illegalen,
mislukte toezicht op de belastingdienst, banken en verzekeraars,
vele mislukte ict-projecten en beveiliging tegen hackers,
mislukte materieelprojecten bij politie en defensie,
een waanzinnig klimaatbeleid (waarbij Ed Nijpels zijn incompetentie nog eens zelf benadrukt),
mislukte criminaliteits- en drugsbestrijding,
mislukt woningbouwbeleid,
mislukte verbetering van de rechtspraak (integere rechters en kwaliteitseisen),
mislukt toezicht op de pensioenfondsen en de Jeugdzorg,
mislukt MH-17 proces,
mislukt aardgasbeleid,
mislukte biomassaprojecten,
mislukte schadecompensatie Groningen,
(financiële) blunders bij de Coronacrisis,
incompetentie bepaalde bewindslieden (bijv. met IS-vrouwen),
mislukt mediabeleid waardoor de (linkse) verspillingen toenemen,
mislukte afspraken met Turkije en Marokko over controles op uitkeringen,
schimmige hulp aan Sint Maarten en Palestijnen (Hamas)
en de Afghanistan-chaos.

En dan komen nog de onderwerpen die niet mislukt zijn, omdat men er zelfs niet aan begonnen is, zoals de misstanden in gevangenissen, de agrarische toekomst, de onzin van windturbines in relatie tot de kosten/subsidies, milieuproblemen, betrouwbaarheid, de koers van Staatsbosbeheer, nieuwe grootverbruikers en de uitbreiding van elektriciteitsnetten, de rollen van de Raad van State, de Nederlandse Bank en de waterschappen, de sanering van de overbetaalde (gesubsidieerde) omroepen, de activistische (ondemocratische) milieubeweging, het Koningshuis, de Rijksgebouwendienst alsmede de toekomst van onze bijdragen aan de NAVO, de EU en de VN.

Naar verluidt probeert premier Rutte de onzinnige klimaatplannen te ‘verkopen’ aan een steeds kritischer reagerende samenleving, met de luchtfiets van extra werkgelegenheid en economisch voordeel. Welk Kamerlid durft hem de vraag voor te leggen, hoe hij aan die argumenten komt? Want economisch voordeel zou betekenen dat er landen bereid zijn extra kosten te maken om Nederland aan hun klimaatmaatregelen te laten verdienen. Terwijl die landen zelf luchtfietsen nodig hebben om de morrende bevolking te sussen. En zo lang wij onze windturbines uit Duitsland halen, onze kernstroom uit Frankrijk, onze zonnepanelen uit China, de houtpallets uit het buitenland en gas uit Nordstream Rusland , zijn er juist andere landen die aan onze klimaathype verdienen.

Maar kniesoor die daar op let, we doen het, net als met de corona-vaccins, voor de ander...!

Wij zullen handhaven..! Ik wens u allen een Gelukkig en Gezond 2022.Proost PROOST !
Laast bewerkt: 5 maanden 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 maanden 1 dag geleden - 6 maanden 1 dag geleden #58320 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 26 december 2021

Peilingen
In verband met het Lichtfeest -Kerstmis mag niet meer van akela Von der Leyen van de EU, want kwetsend voor de islamlammen. In verband met dat christelijke feest deze week geen peilingen.

2021
Het krankzinnige jaar 2021 kon niet pijnlijker worden belichaamd dan in het Coalitieakkoord van Rutte 4. Rutte opnieuw premier is een onverdraaglijke gedachte maar hij zit er weer, Koning Leugen, wij moeten nu voor veel meer bidden dan alleen de zorg want voor wie het nog niet ziet, Rutte met dat putwaterwijf Kaag gaan voor veel van ons een existentieel probleem worden. Terwijl een collectieve apathie zich meester heeft gemaakt van de Nederlandse bevolking. Ze worden kapot gemaakt door een grijnzende leugenaar, en ze staan erbij en kijken ernaar. Detailhandel en horeca, ze laten zich gedwee als makke schapen naar de slachtbank leiden door een machtsgeile opportunist die niet het belang voor ogen heeft van Nederland, maar enkel en alleen het belang van Mark Rutte.

Machteloos moeten we toezien hoe een trekpop van de Europese Unie, en in het verlengde daarvan van het Wereld Economic Forum ons land finaal afbreekt en sabotage en staatsverraad pleegt. Op slinkse wijze heeft hij alle macht naar zich toe getrokken, en legt nergens verantwoording over af. Via on-democratische weg, voert hij de EU-VN-WEF-agenda's in. Landverraad. Volksverraad. Destructie.

Geen woord over de gecreëerde coronacrisis die ons dagelijks leven al twee jaar beheerst. Zonder zelfs nog maar een begin van een aanzet tot een lange termijnvisie over hoe het verder moet. Beschamend, bizar en incompetent. En tekenend voor dit landsbestuur: improviserend, struikelend en stuntelend van incident naar incident, losgezongen van de werkelijkheid, hoogdravende lawaaitaal, windowdressende maatregelen.

Opties voor een ‘langetermijnplan’ die laat Rutte opstellen door ‘150 creatieve en kritische geesten’, omdat hij zelf keine blasse Ahnung heeft. Zo zout zouden ze het in de DDR niet hebben gegeten, maar hier hebben ze het botte lef om "150 kritische creatievelingen" een lange termijn strategie te laten bedenken om komende winterslaap gestalte te geven. Wie die 150 zijn laat zich denken: de TK natuurlijk. Nou, dan weten we de uitkomsten nu al, die lopen langs de door het Rutte-Kaag kartel uitgezette lijnen Wat is de uitkomst is? De ‘hele samenleving moet zich instellen op een andere manier van leven’. Bijvoorbeeld door nooit meer handen te schudden. Of door carnaval in de zomer te gaan vieren. En alleen in de zomer af te spreken met veel familie. Door veel meer ‘thuisonderwijs’ te ontwikkelen. En de zomervakantie in de winter te gaan houden, oftewel de facto elke winter huisarrest.

Wat deze bizarre beleidsopties betekenen voor Nederland? Alleen al in het scenario met enkel mutaties van COVID-19 zal u nooit meer op tijd geopereerd kunnen worden in de reguliere zorg. Ook zal de menselijkheid permanent uit onze volksgemeenschap gezogen worden. Weet u nog hoe normaal het was om drie zoenen te geven? Zo snel kan het gaan.

De échte crises van onze samenleving worden in Den Haag structureel genegeerd: steeds minder democratie en vrijheid, steeds meer overheid en overheidsdwang, steeds meer EU en immigratie, een steeds diepere kloof tussen burger en politiek, en een alles doordringende verslaving aan schijnproblemen..klimaat, energie, stikstof. Stikstof...een bestuurlijk gecreëerd probleem met een dubbele bodem. Stikstof-crisis bestaat ALLEEN IN NEDERLAND, schrijft Ronald Plasterk nadrukkelijk.

Op elke weg die terugvoert naar een normaal leven worden obstakels opgeworpen. Economisch gaan we nog een zware pijp roken als gevolg van dat overheidsbeleid. De prijzen van alles worden welbewust opgejaagd, en niet alleen door ons afhankelijk te maken van peperduur Amerikaans vloeibaar gas, LNG, dat, volledig in strijd met het gelogen streven naar onze zorg voor het Klimaat, met kolossale tankers wordt aangevoerd, waarvan iedereen met twee functionerende hersencellen weet dat die schepen waanzinnig veel uitstoten van alles wat slecht is, terwijl dat gas middels fracking uit de grond is gehaald, wat gruwelijk slecht is voor het milieu, en waardoor kostbare landbouwgrond verloren gaat.

Aan alles is te merken dat onze "leiders" ook nu nog geen flauw idee hebben van wat er verder nog van hen wordt verwacht. Het simpele gegeven dat ze weten wie er de lakens uitdeelt, en aan wie ze zelf moeten gehoorzamen, betekent nog niet dat ze ook betrokken zijn bij de strategie. Van Kaag, Rutte en De Jonge, of die windvanen van het OMT een visie op de toekomst verwachten is écht teveel gevraagd. Ook al die "experts" zijn de afgelopen twee jaar zo gruwelijk door het ijs gezakt omdat de ene na de andere voorspelling het niveau van de "glazen bol" niet te boven kwam. En dat bovendien op elk niveau. Ook alle factoren waar zij zelf directe bestuurlijke verantwoordelijkheid voor droegen, gingen alle kanten op, behalve de goede. De data die gebruikt werden om hun "modellen" te voeden waren, en zijn, zó onvoorstelbaar slecht, dat eigenlijk iedereen die tracht de vinger aan de pols te houden is teruggevallen op de cijfers voor "oversterfte".

Wie waren er bij de uitbraak van covid op de hoogte van dit scenario?
Uiteraard de Amerikaanse geheime diensten die in november 2019 Trump, de NAVO-bondgenoten en Israël al informeerden over een komende pandemie die in Wuhan was afgetrapt, terwijl de Chinezen nog van niks wisten. Maar dat wil niet zeggen dat het gestuntel van de uiteenlopende regeringen, en de loze beloften van "even veertien dagen Lockdown, en dan kunnen we er weer tegenaan" gevolgd door "even twee keer een prik, en dan kunnen we er weer tegenaan", en nu "even een booster, en we kunnen weer verder", terwijl iedereen al weet dat de gevaccineerden vast zitten aan minimaal vier injecties per jaar, al een uitgeschreven script was. Daarvoor was het in de meeste landen gewoon teveel slapstick. Tenenkrommende onmacht en onbenul. Dat onbenul geloofwaardig acteren is zelfs voor politici en 'consensus'-wetenschappers, gepokt en gemazeld in office politics, teveel gevraagd.

In de wereld van vandaag is het menselijk bestaan teruggebracht tot zijn laagste niveau; het is schijnbaar achteruitgegaan, en is daarom vatbaar voor elke vorm van manipulatie en controle. Het komende jaar zal de ultieme test zijn voor de mensheid, want extreme tirannie zal niet sluimeren of verdwijnen, maar zal voorbij het voorstellingsvermogen van de meesten escaleren. Dit is geen ondoordachte doem en somberheid voorspelling, maar is gebaseerd op veel onderzoek en observatie, vooral in de afgelopen twee jaar…

Waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe?
Wordt 2022 het jaar van het grote ontwaken? Prikspijt is met overgrote meerderheid verkozen tot woord van het jaar. Dat is het teken dat het Biowapen afgedaan heeft. Verzet is overwinning. Nog niet het grote vastlopen van de vaccin-agenda maar we kunnen wel opmerken dat 80 procent geen angst meer heeft.

Dus is het zaak om snel met de reset te komen, wil hun WEF-programma voort blijven gaan. Zijn ze klaar voor de reset of niet? Het is inmiddels duidelijk dat 1 februari 2022 de peildatum is; niet alleen voor de verplichte vaccinaties, maar dus ook voor het creëren van een nieuw soort samenleving die op de hel lijkt. Waarin we elke winter opgesloten worden in ons huis en elke zomer net iets meer mogen. Want elke keer dat mensen beginnen te eisen dat hun rechten en vrijheden worden hersteld, verschijnt er een nieuwe "variant". Vorige zomer de Delta-variant. Ook rechtvaardigde het een nieuwe en zeer controversiële maatregel: het fascistische vaccinpaspoort.

Elke dag de leugens en het bedrog erover, verspreid door telkens dezelfde trekpoppen bij de mediahoeren(m/v) bij de NOS, NPO, RTL, etc.etc. Gelukkig voor het kartel heeft de NPO beloofd dat ze in ruil voor dat miljard euro per jaar (zonder verantwoording af te moeten leggen) het wanbeleid van deze politieke miskleunen niet te zullen bespreken.

Massale cyber aanvallen worden aangekondigd. Elektriciteit uitval als in een 3e wereldland. Dit boezemt de schapen weer angst in en maakt hun weer chantabel. De aanval op de mensheid wordt nu voor de meerderheid duidelijk. De meerderheid kijkt de vijand nu recht in zijn gezicht. Koppen zullen rollen, figuurlijk, mogelijk letterlijk.

Vorig jaar, ergens in april publiceerden wij een artikel over psychopaat Bill Gates die terloops op Reddit aangaf dat een “digitaal certificaat” zou worden gebruikt om degenen te identificeren die het experimentele dodelijk, ziekmakend, sterilisatie COVID-19-vaccin hebben ontvangen. Dat was maanden voordat deze vaccins überhaupt bestonden. Zijn antwoord werd met afschuw ontvangen en velen noemden zijn idee onmiddellijk het Merkteken van het Beest.

Fast forward naar 2021:
Het paspoort is over de hele wereld geïmplementeerd. Bijna overal stuitte deze maatregel op verzet, protesten en zelfs rellen. De psychopathische ”machthebbers” probeerden het publiek te kalmeren door te stellen dat deze maatregel slechts tijdelijk was.

Delta
Toen Delta begon af te nemen, gingen er stemmen op om het paspoort en de verplichte 100% niet werkende maar ziekmakende muilkorven af te schaffen. Het was tijd om “met het virus te leven”. Mensen waren klaar om van de feestdagen te genieten. Intussen werd de speelruimte voor de globalisten en hun handlangers steeds kleiner. Net op het moment dat mensen in Kerststemming kwamen, moest er een nieuwe variant uit de hoge hoed getoverd worden. Dit keer uit Zuid Afrika. Om de angstpsychose gaande te houden, en een nieuwe opsluiting door te voeren. Dit terwijl Zuid Afrika zelf zegt dat deze variant niet gevaarlijker is dan vorige versies.

De Covid-marketingafdeling besloot dat dat ding een onheilspellende naam nodig had. Varianten worden meestal genoemd naar het Griekse alfabet, dus deze nieuwe zou "Nu" moeten heten. De marketingafdeling concludeerde echter dat Nu “verwarrend” was. Ook besloten ze om de volgende, Xi, over te slaan omdat - ik gok - de World Hell Organization (WHO) de gevoelens van Xi JinPing, de leider van China (China is na psychopaat Bill Gates een van de belangrijkste financieringsbronnen van de WHO) niet wilde kwetsen.

Omicron
Dus gingen ze meteen naar de letter Omicron. De marketingafdeling was blij met deze kwaadaardig klinkende naam. Bovendien had Bill Gates er al eens een PC game van gemaakt. Negatieve energie dat wilden ze overbrengen voor deze feestdagen. Raar feit: Omicron is afkomstig van de Fenicische letter ayin wat “oog” betekent. Het symbool dat Delta voorstelt is een driehoek. De combinatie van de twee = het ultieme symbool van de occulte elite. (overgenomen uit bron)
Maar dat is natuurlijk toevallig... toch?

Dus begon de door zionisten gecontroleerde mediablitz. Vakantieplezier en festiviteiten werden in alle VN, en EU Nazi Fascisten Unie aangesloten corrupte vazallen-staten verboden. De ”massamedia hoeren” (m/v) besloten zich in plaats daarvan te concentreren op dood, ziekte en wanhoop. Niet alleen dat, de MSM en alle elite corrupte overheidsinstanties kwamen samen om één boodschap te verspreiden: Kerstmis annuleren.
Beter om kerstevenementen te annuleren dan later te rouwen waarschuwt WHO-chef te midden van Kerstmis. Een van de talloze krantenkoppen die de afgelopen weken over de hele wereld werden gespamd.

Dus een niet-gekozen, tot op het bot gecorrumpeerde wereldwijde fascistische organisatie vertelt de hele wereld om Kerstmis te annuleren. Is dit normaal? Is dit een NIEUW normaal? Bovendien lijken lokale overheden veel meer bezig met het beheren van ons gezinsleven in plaats van het beheren van het gezondheidssysteem waarvoor ze worden betaald.

Opmerkelijk aan al deze hysterie is dat bijna alle ”wetenschappelijke” gegevens over Omicron “positief” zijn. De variant werd, zoals gezegd, voor het eerst gedetecteerd in Zuid-Afrika, waar het zich exponentieel verspreidde. Toen duurde het slechts een paar weken voordat de gevallen sterk daalden. Gedurende die tijd merkten wetenschappers op dat de symptomen mild waren, ziekenhuisopnames stabiel bleven en, nog belangrijker, er bijna geen sterfgevallen waren. En er is nog beter nieuws: de meeste pandemieën in de loop van de geschiedenis zijn uitgedoofd door te muteren in besmettelijkere maar zwakkere varianten. Naarmate het virus meer gastheren probeert te bereiken, wordt het ook veel minder dodelijk. Gemeenschappen ontwikkelen uiteindelijk groepsimmuniteit (een term die uit ons vocabulaire werd verbannen) en de pandemie verdwijnt uiteindelijk.

Dat gezegd hebbende, hebben zionistische massamedia-”experts” ervoor gekozen om al deze feiten te negeren. In plaats daarvan richten ze zich op angst, verdeeldheid, gaslighting en een zieke obsessie met het annuleren van Kerstmis. Erger nog, de Europese Unie probeerde zelfs het woord Kerstmis uit de openbare toespraak te bannen. Ze haten vreugde, geluk, familiewaarden en de viering van de geboorte van Christus. Ze willen precies het tegenovergestelde. U dacht dat Von der Leyen dat over Kerstmis zelf bedacht had? Nee, veel te moeilijk. Von der Leyen bedenkt zelf NIETS. Daar heeft ze de brains niet voor. Waarom is er een duidelijke focus op het verzuren van Kerstmis over de hele wereld? Omdat massamedia in het gedrang komen. Het is een beerput van toxiciteit die tot doel heeft de wereld te vernederen en te demoraliseren. Dit jaar van krankzinnigheid culmineert met de wereldwijde elite psychopaten die de hele wereld ronduit vertelt om Kerstmis te annuleren. En deze waanzin is zorgvuldig berekend. Ze willen ons nog verder vernederen en ons weghalen van alles wat wáár, puur en echt is. Ze proberen zelfs te knoeien met de hoofden van onze kinderen door ze te laten twijfelen aan hun eigen geslacht. Het bijhouden van al deze waanzin is niet eenvoudig.

SamenvattendDit jaar was krankzinnig. Het is moeilijk om positief te blijven als er een schaamteloze poging is om de wereld te demoraliseren en onze landen van binnenuit te vernietigen. Maar er zijn redenen om hoopvol te blijven. Er is een steeds groter en zeer voelbaar verzet tegen de krankzinnige agenda van de elite psychopaten. Mensen die vroeger fundamentele waarheden afdeden als ‘complottheorieën’ worden elke dag hardcore waarheidszoekers. En ze pikken het niet meer. Genoeg is genoeg. THE BIG RESIST

Tot die tijd, zorg voor uzelf en uw dierbaren. Fijne Kerstdagen, Gelukkig Nieuwjaar en tot in 2022! Op uw Gezondheid en Welbevinden PROOST !
Laast bewerkt: 6 maanden 1 dag geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 maanden 1 week geleden - 6 maanden 1 week geleden #58295 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 19 december 2021

Peiling
VVD zakt verder na regeerakkoord
De peiling van vandaag, gebaseerd op bijna 5000 ondervraagden is uitgevoerd op zaterdag. Grotendeels voorafgaande aan de de persconferentie, waarin een nieuwe lockdown is aangekondigd. Aangenomen kan worden dat de cijfers vooral een weerslag zijn van de wijze waarop men het regeerakkoord en de discussie erover heeft ontvangen.

In de peiling van vandaag gaat Maurice de Hond dieper in op de wijze van reageren van de kiezers op de verschillende onderdelen.

Alvorens de zetelverdeling wordt weergegeven lijkt één vraag richtinggevend te zijn voor de uitslag van vandaag: Welke partij men vindt die het meest zijn zin heeft gekregen bij het regeerakkoord. 54% van de ondervraagden antwoordt dan D66, 14% de VVD. 11% geeft aan dat alle partijen in ongeveer dezelfde mate hun zin hebben gekregen, 15% weet het niet en 6% geeft een ander antwoord.

Van de kiezers die VVD hebben gestemd zegt 60% dat D66 het meest haar zin heeft gekregen en 10% noemt de VVD en bij CDA-kiezers is dat 63%. De VVD, die toch al in de laatste weken het in de peiling slechter ging doen, is daardoor nog meer zetels kwijtgeraakt (-3) en staat daardoor op min 7 t.o.v. de verkiezingen. Daarmee staat nu ook de derde regeringspartij op een fors verlies. Hoewel D66 en CDA eentje stijgen is het totaalverlies van die drie partijen nu 21 zetels. Bij de verkiezingen haalden ze 73 zetels, nu zijn het nog maar 52.

Dat verlies is per saldo met name terechtgekomen bij JA21, BBB en Volt, die nu samen op 17 zetels winst staan. (JA21 steeg 2 zetels).

> Die totale uitverkoop van al onze vrijheden aan de ongekozenen in Brussel van Volt verbaast mij nog elke dag.

Omicron, de symptomen
Nog even over die levensgevaarlijke variant omicron, zó gevaarlijk dat het ons een Kerstfeest met familie en vrienden verbiedt. Volgens Dr. John Campbell, uit het Verenigd Koninkrijk zijn de symptomen van omicron:
-loopneus, -hoofdpijn, -vermoeidheid, van mild tot zwaar, -niezen, -kriebelige keel, kortademig
Gewone verkoudheidssymptomen dus. En voor een verkoudheidsvirus wordt het hele land op slot gegooid!?

Om echt te meten of de een de ander besmet, moet je de methode van Koch gebruiken. Er is nog nooit een virus uit een vermeend covid-19 patiënt geïsoleerd. Men weet dus niet hoe het eruit ziet. Men heeft nog nooit besmettelijkheid aangetoond door het geïsoleerde virus in een gezond persoon te stoppen en dan in het bloed te zien dat de tweede persoon het virus heeft. Men gebruikt testen die niet geschikt zijn om op virussen te testen. Men heeft nog nooit het origineel geïsoleerd, en dus geldt dit eveneens voor alle varianten die nu met de regelmaat van de klok opduiken.

En omdat het er bij het kabinet alleen om gaat de angst bij de mensen in stand te houden, wordt er een monster van dat Omicron gemaakt....
Rutte vertelt, Rutte vertelt verder, Rutte kan me nog meer vertellen.
Maar hij vertelt niet dat de EU-leiders er tijdens hun decembertop in Brussel niet in geslaagd zijn om een einde te maken aan de ontstane lappendeken van reisregels. Op dit moment doorbreken Ierland, Portugal, Griekenland en Italië de eenduidige aanpak met een extra testplicht voor iedereen, ook voor gevaccineerden.
Dus worden in Brussel ( die weer een uitgelezen kans ziet de landen te overrulen wegens gebrek aan daadkracht en eenheid) paniekberichten gelanceerd en grote druk uitgeoefend om dat varkentje voor heden en toekomst door Brussel te laten wassen.
De oplossing? Joh, die ligt al lang klaar! Alleen is het nu tijd om de geesten te masseren en deze rijp te maken voor massale acceptatie zodat burgers 'hun vrijheid' terug kunnen krijgen...snappu?
In de achtergrond is al heel lang een machtige lobby actief voor een vorm van coronapas en een bijbehorende QR-maatschappij. Ze noemen dat de digital identitiy industry.

Deze industrietak (= uiteraard satanische sekte) heeft het voor elkaar gekregen dat de Europese Commissie de coronapas wil gaan uitbreiden naar de wat zij noemen de ‘volmaakte digital wallet. De achterliggende techniek is gebaseerd op blockchain en dat betekent weer dat eenmaal opgeslagen informatie nooit meer kan worden verwijderd. Er ontstaat een permanent bestand waar alle bewegingen, acties en transacties van burgers in kunnen en zullen worden vastgelegd.

Dit model wordt omarmt door Brussel en in het hele proces van invoering zal Nederland onder leiding van de beruchte vrijmetselaar Mark Rutte voorloper worden. Wij gaan het prototype van deze nieuwe digitale identiteit uittesten.

In plaats van de beoogde vrijheid, betekent dit uiteraard de ultieme slavernij. Waar alle aandacht is gericht op een niet bestaand monster zodat mensen een boosterprik nemen en straks helemaal klaar zijn voor het o zo gemakkelijke Euro coronapaspoort (digital wallet), zo wordt alle aandacht afgeleid van het werkelijke monster: de dodelijke injectiespuit

In de tweede week van december (week 49, 6 tot en met 12 december 2021) overleden naar schatting 4 100 mensen. Dat zijn er ongeveer 1 050 meer dan verwacht, maar wel minder dan in de week ervoor (4 327). De sterfte is verhoogd onder alle leeftijdsgroepen, en zowel onder Wlz-zorggebruikers als onder de overige bevolking. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Naar meer dan 1.000 extra doden wordt niet gekeken en niet alleen bij ons trouwens want hetzelfde gebeurt in andere landen, maar alle aandacht gaat uit naar een niet bestaand monster.

Gisteren werd een vanuit oogpunt van volksgezondheid volkomen idiote en diametrale harde lockdown afgekondigd, de volgende klap die het regime Rutte uitdeelt in de opzettelijke stapsgewijze afbraak van de vrije en welvarende Nederlandse samenleving en economie. Maar…Wat op viel aan het verhaal van Van Dissel: de eerste twee prikken werken niet tegen omicron en een derde of vierde wel? Omicron was drie weken geleden ook al heel besmettelijk en relatief mild dus dat kan het niet zijn. Dan blijft naar mijn oordeel alleen over de behoefte om iedereen zo snel en zo vaak mogelijk te vaccineren met iets dat niet werkt tegen omicron. En wat daar de ratio van is en waarom dat met zo’n angstverhaal. Wie is hier nu compleet van de pot gerukt?

Covid is het warmhoudplaatje onder de pan met hutspot
Covid is het warmhoudplaatje onder de pan met hutspot, schreef mijn favoriete columnist
Niet bestaand monster leidt aandacht af van wat er echt aan de hand is. Waar het werkelijk om gaat is dat het financiële systeem op ontploffen staat. De ECB, een bad bank dankzij het "beleid" van Mario Draghi met zijn jarenlang iedere week 85 miljard euro bijdrukken voor grootkapitaal, en later ook 65 miljard per week voor de middelgrote bedrijven, nou die Europese Centrale Bank dus, die verkeert namelijk in een ernstige crisis, en staat er van alle centrale banken het slechtste voor. En nu Amerika renteverhogingen heeft aangekondigd waarmee het een financiële ‘Derde Wereldoorlog’ heeft ontketend, is het vanaf 2022 over en uit voor de eurozone en daarmee de EU.

Zet ik alles op een rijtje, de machtige multinationals, de machtige supranationale en gouvernementele organisaties, en de machtige mediagiganten, dan zal duidelijk zijn dat sinds de opkomst van het globalisme het kapitaal regeert. Geld maakt macht, veel geld geeft veel macht. De elite bezit 90 % van het mondiale kapitaal. De geschiedenis heeft ons geleerd dat wanneer de macht van het kapitaal te groot wordt er een dictatuur ontstaat van een elitair clubje machthebbers. Politiek corrumpeert door de kapitaalkrachtige lobby van de elite. Het kapitaal doet automatisch z’n werk. Politici zijn behalve mensen vaak narcisten die zich willen bewijzen. En niet alleen politici. Ook de rechterlijke macht, wereldwijd, is gecorrumpeerd. Alles voor de POEN !

Ons rechtssysteem is verrot. Neurenberg 2.0 kansloos. We moeten het zelf doen.
Dr. Reiner Fuellmich ziet geen kans meer om via de normale weg recht voor de bevolking te halen.
De enige manier om dit te beëindigen is door de mensen in opstand te laten komen en de autoriteiten te vertellen dat het genoeg is. Het zijn niet de rechtbanken die dat gaan doen. De rechtbanken, misschien kunnen we ze nog gebruiken om dingen op te ruimen. Maar ik ben bang dat ze zelfs daar niet eens goed voor zijn. Omdat ze zo geïnfiltreerd zijn door de andere kant dat we een heel nieuw rechtssysteem moeten opzetten.


In Polen heeft Fuellmich het een en ander uit de doeken gedaan. Het lijkt er sterk op, dat de bal bij de bevolking ligt, terwijl hij ook wel kan weten dat de massa niet meer in beweging gaat komen om het onrecht te keren. Hij is al van verschillende kanten beschuldigd van misleiding en tijdrekken, gecontroleerde oppositie dus. Voor de Polen is het direct al een slechte start geweest, want opeens moet er volgens de regering daar ook meer gevaccineerd worden en worden de maatregelen weer ingevoerd. De reactie van de heersers is vlug en lenig.

Hieronder zijn hele betoog:
“Er zijn geen samenzweringstheorieën meer over. Ze zijn allemaal waar geworden en het zijn geen theorieën meer.”

Een van de vragen die hem werd gesteld, was het feit dat velen beweren dat het virus niet bestaat, omdat het nooit geïsoleerd is geweest. Zijn antwoord was dat het er juridisch gezien echt niet toe doet. De fraude heeft plaatsgevonden met de PCR-tests en dat is wat juridisch zal worden blootgelegd.

Ik wil niet in deze strijd komen (over of het virus geïsoleerd is of niet), want het maakt echt niet uit. Ik denk dat we deze vraag niet kunnen beantwoorden. Als we weten dat het virus niet gevaarlijker is dan de griep, en als we ook weten dat we geen coronapandemie hebben, maar alleen een PCR-testpandemie, laten we dan achter de mensen aan gaan die deze leugens naar buiten brengen. Drosten, de WHO, Tedros, Fauci.

En dan, zoals de Amerikanen zeggen, laten we het bewijs volgen. Van de ene persoon naar de andere. En ik ben er zeker van dat veel van deze mensen, die slechts marionetten zijn, veel van deze mensen lafaards zijn, en vroeg of laat zullen ze ons leiden naar wie echt de leiding heeft en echt verantwoordelijk is.

Van wat we van Catherine Austin Fitts hebben geleerd, is er natuurlijk een zeer kleine groep zeer rijke mensen die achter de schermen de WHO runnen, die deze marionetten gebruiken. Ik weet het niet, misschien 300, misschien 3000 zeer rijke families die hun geld investeren in grote beleggingsvehikels, zoals Blackrock en Vanguard, en enkele van de anderen.

En door deze investeringen, of via deze vehikels, herinvesteren ze vervolgens hun geld. Bij Deutsche Bank bijvoorbeeld is 10% van de aandelen in handen van Blackrock. Daardoor controleren ze het. Samen met misschien de Chinezen en mensen uit Qatar.

Dus in essentie is de grote vraag natuurlijk waarom ze dit doen? Het antwoord, denk ik, is omdat ze bang voor ons zijn, omdat er zo weinig van hen zijn, misschien 10.000, misschien 3000, we weten het niet.

Maar ze hebben veel geld. Waarom hebben ze zoveel geld? Omdat ze het van ons hebben gestolen, via hun bedrijven. En ze zijn bang dat wij er achter zijn gekomen, en wij zijn er veel over te weten gekomen. Ze hadden dus iets nodig om onze aandacht af te leiden. En zo hebben ze Corona uitgevonden. Ze willen controle, volledige controle, omdat het psychopaten en sociopaten zijn.

Ze proberen iedereen bang te maken, zodat niemand meer kan nadenken, en dat iedereen uiteindelijk instemt met vaccinaties met iets dat geen vaccin is, maar een genetisch experiment wat dodelijk is.

Over een proces van Neurenberg 2.0:
Het verschil tussen het oorspronkelijke Proces van Neurenberg en waar we aan denken, is dat toen ze de processen van Neurenberg uitvoerden, het niet één, maar vele processen na de oorlog waren, het was na de oorlog. De oorlog was voorbij.
Wat we nu doen, en wat we van plan zijn te doen, gaat gebeuren terwijl de oorlog waarschijnlijk nog gaande is.
We hopen dat het snel voorbij is. Het zal niet echt voorbij zijn, want er is veel opruimwerk te doen. Maar ik hoop dat het misschien nog maar een paar weken gaat duren, misschien nog 2 of 3 maanden, want ze hebben echt hun hand overspeeld. Ze gaan nu echt los. Ze houden overal verschrikkelijk huis.

Maar we zijn van plan om een internationaal proces te voeren met misschien de 40 advocaten met wie we contact hebben gehad, waaronder een van de advocaten hier uit dit land, en het plan is om dit tegen het einde van het jaar te doen.

En het wordt maar een proef voor…. het is een echte beproeving. Maar het is… met een echte rechter, met echte deskundigen en met echte getuigen, en echte advocaten natuurlijk, uit elk land.
De belangrijkste boodschap die dit proces zal sturen, is de boodschap die via de getuigen wordt gestuurd die zal uitleggen wat er met hen is gebeurd, wat voor soort schade ze hebben geleden, hoe hun bedrijven werden vernietigd, hoe ze een geliefde verloren, hoe ze een nier verloren misschien, vanwege de bijwerkingen van de injecties, de vele andere nadelige effecten.

Maar er komt ook een uitspraak. Maar dit gaat misschien maar 6 dagen duren Gewoon om de andere kant een voorproefje te geven van wat komen gaat.
Want we zijn er klaar voor. We hebben de mensen, we hebben de advocaten die zijn opgeleid en die begrijpen waar het allemaal om draait. Dus de eigenlijke proef, dit zal gewoon een eerste proef zijn. Er zal meer dan één proef zijn.

De jury zal het volk zijn. De mensen die hier naar kijken, via een livestream. En dat zullen ze uiteindelijk ook doen…. zij zijn degenen die het oordeel zullen vellen.

Maar nogmaals, we zullen veel meer nodig hebben dan alleen deze ene proef. Er zijn nog veel meer van dergelijke processen die op dit moment worden ingediend, met name in de Verenigde Staten, omdat er nog steeds veel rechters zijn die echt onafhankelijk zijn, velen van hen die zijn gekozen door de mensen met wie ze werken, in hun regio.


Maar zoals ik al zei, de enige manier om dit om te draaien, is niet via de rechter, dat duurt te lang. Het moet gebeuren door de mensen zelf. Sta op en zeg dat ze naar de hel kunnen lopen. Want daar komen ze ook vandaan.

Fuellmich maakt duidelijk dat gerechtigheid nooit zal worden gevonden in de rechterlijke macht, vooral niet in Duitsland. De rechtbanken, althans op de hoogste overheidsniveaus, worden allemaal gecontroleerd door corporate globalisten.

We zullen onze eigen rechtssystemen moeten opzetten, en dat zullen we ook doen. Ik denk dat we onze eigen … tja, hoe noem je dit? Ik denk dat we ons eigen parallelle universum moeten opzetten.
En we moeten nu beginnen. In veel gevallen zijn we al begonnen. Omdat het huidige systeem niet kan worden gehandhaafd. Het is onherstelbaar. Je kunt niets meer oplossen.

We moeten ons systeem van economie, van onderwijs, van recht maar toch vooral het onderwijs opnieuw opzetten, omdat onderwijs zo belangrijk is.
Als mensen niet leren waar dit allemaal over gaat, als ze niet leren dat ze vragen moeten stellen, dan zullen ze in robots veranderen. En dat is wat ze proberen te doen met onze kinderen.

Het enige advies dat ik je kan geven is, speel niet mee. Maak contact met iedereen. Stel je eigen parallelle universum op, verbind je met alle mensen die aan de goede kant staan, en als de tijd daar is, en het zal komen, en ik denk dat het snel zal komen. We zullen allemaal moeten opstaan en we zullen ze naar de hel sturen, waar ze vandaan kwamen, aldus Dr. Reiner Fuellmich


Zie wat ik lees op State of the Nation: CDC trekt ondersteuning voor PCR-tests in
Is dit het begin van het einde?Bericht op State of the Nation:
Geplaatst op december 17
Amerika's frontlinie artsen
aflds.org

Lab alert trekt permanent verzoek aan FDA in om autorisatie voor noodgebruik te verlenen voor PCR-tests om SARS-CoV-2 te detecteren
door Yudi Sherman

De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zullen tegen het einde van dit jaar pcr-tests niet langer erkennen als geldige methoden voor het diagnosticeren van COVID-19. De CDC kondigde in een laboratoriumwaarschuwing op zijn website aan dat het zijn permanente verzoek aan de Food and Drug Administration (FDA) zal intrekken om toestemming voor noodgebruik te verlenen voor PCR-tests die moeten worden gebruikt om SARS-CoV-2 te detecteren. Het verzoek, dat in februari 2020 werd uitgegeven, zal op 31 december 2021 worden ingetrokken, een stap die aangeeft dat de CDC het gebruik van PCR-tests als geldige diagnostische methoden voor COVID-19 niet langer goedkeurt.

In de eigen woorden van de CDC: "Na 31 december 2021 zal CDC het verzoek aan de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor Emergency Use Authorization (EUA) van de CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel intrekken, de test die voor het eerst werd geïntroduceerd in februari 2020 voor detectie van SARS-CoV-2 alleen."

PCR-tests worden veel gebruikt bij massatests in de Verenigde Staten en over de hele wereld om de aanwezigheid van COVID-19 bij individuen te detecteren. De beslissing van de CDC, genomen in juli 2021, komt omdat meldingen van vals positieve resultaten van COVID-tests zijn toegenomen.....
zie: stateofthenation.co/?p=101223

Nog even tijd om wat lekkers te drinken? Op uw gezondheid en welbevinden PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 19 december 2021:
VVD 27(-3), PVV 19, D66 18(+1), PvdA 9 (-1), GroenLinks9, PvdD 9,SP 8, BBB 8, Ja21 9(=2), Volt 7, CU 6, FVD 6, CDA 7(+1), SGP 3, DENK 3,Bij1 1, BVNL1, 50PLus 0
Laast bewerkt: 6 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 maanden 2 weken geleden - 6 maanden 2 weken geleden #58270 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 12 december 2021

Peilingen
VVD glijdt langzaam af
De peiling van deze week verschilt bij alle partijen geen of slechts één zetel t.o.v. de vorige week. Alleen bij de VVD zien we een daling met twee zetels naar 30 zetels. Daarmee staat de VVD op het laagste punt sind half april. Besef dat na het tumultueuze debat op 1 april de VVD op 28 zetels stond, D66 op 25 en CDA op 15. Maar een week later was de VVD al weer gestegen naar 31.
Sinds half april zijn D66 en CDA samen 16 (!) zetels kwijtgeraakt en die zijn vrijwel allemaal -direct of indirect- terecht gekomen bij BBB, JA21 en Volt, die samen nu 15 zetels hoger staan dan ze hebben gehaald bij de Tweede Kamerverkiezingen.

In de komende week zal -naar verwachting- het concept regeerakkoord bekend worden gemaakt en in de weken erna, wie er in het kabinet gaan zitten. Het is de vraag of dat nog grote verschuivingen ten gevolge zal hebben voor de electorale positie van de vier regeringspartijen.
De ervaring leert dat als er veel onvrede is in de samenleving over regering en politiek, zoals dat nu is, dat bij het bekend worden van een regeerakkoord eerder het gevoel zal komen van het glas is half leeg dan half vol.

Aan de andere kant is de electorale positie van het CDA en D66 t.o.v. de verkiezingen dusdanig verzwakt, dat niet goed voor te stellen is dat die twee partijen na het bekend worden van het regeerakkoord nog duidelijk zullen gaan dalen. Zeker D66 zou nog wel eens electorale winst kunnen halen als het akkoord een duidelijk D66-signatuur heeft.

Electoraal gezien wordt de belangrijkste vraag hoe de VVD-kiezers zullen reageren op het regeerakkoord. Want het gevaar voor de VVD zal zijn dat als dat akkoord een te sterk D66-signatuur heeft het electoraal negatief zal uitwerken. Partijen rechts van de VVD (en dat zijn er inmiddels steeds meer) zouden daarvan kunnen profiteren.

Dit zou ook gevolgen kunnen hebben van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen over drie maanden. Maar bij die verkiezingen zal in de meeste gemeenten geen van deze vier (PVV, FVD, JA21, BVNL) meedoen. Dat zal de positie dan van lokale partijen bij die verkiezingen verder versterken.
Alles na te lezen op Peil.nl

Even een reminder op deze natte zondag. De mensen die vanuit de regering medeverantwoordelijk waren voor de Toeslagenaffaire zitten binnenkort zonder ook maar een spoor van schaamte, weer op hun plaats om ons land nog verder te slopen en over te dragen aan de ongekozen en in 2005 door de bevolking massaal afgewezen Europese Unie en die andere vreemde mogendheid, de VN. Dat Gert -Jan Segers van de ChristenUnie, ondanks hevig verzet vanuit zijn achterban opnieuw instapt bij dat criminele zootje toont dat hij een gewetenloze, ruggengraatloze FARIZEEËR is.
Mijn lieve moeder zaliger placht te zeggen: "Als het om poen gaat is iedereen van hetzelfde geloof"

We staan dus aan de vooravond van de installatie van een kabinet met dezelfde partijen als de partijen die een ‘ongekend onrecht’ veroorzaakten en omwille daarvan aftraden. Tussendoor blaatte de politiek leidster van de Nieuw Leiderschap Beweging D66 iets over ‘fatsoen’. Maar toen ze moest handelen in een aantal zedenzaken binnen haar partij bleek ze bedroevend weinig idee van fatsoen te hebben, maar bleek des te handiger in het onder het tapijt vegen van een flink aantal MeToo gevallen, waar ze al vanaf haar toetreding tot de partij van op de hoogte was. U zult het met mij eens zijn..nog meer D66 nieuw leiderschap kun je dit land en volk niet aandoen.

Alles wat er met ons is gebeurd het afgelopen anderhalf jaar heeft alleen kunnen gebeuren door een smerige truc van de overheid. De landelijke politiek heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Nee, ik ben niet benieuwd naar hoe gemakkelijk onze "zéér betrouwbare en zéér capabele volksvertegenwoordigers" die een falend, crimineel en naar huis gestuurd kabinet - inclusief de leider ervan - opnieuw verwelkomt. Dat weten we toch? Dat zien we toch iedere dag.

Nee, het dieptepunt van de week was wat mij betreft Soumaya Sahla. Tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie (de Hofstadgroep) en verboden wapenbezit houdt zich bezig met ‘nationale veiligheid’ in de werkgroep Justitie en Veiligheid. En haar zus, Fonda Sahla zit sinds kort namens D66 in het parlement. En als Geert Wilders, die mede dankzij de Hofstadgroep al ruim zeventien jaar 24/7 de strengst mogelijke beveiliging moet hebben een debat wil over zijn veiligheid in zijn werkomgeving, het hart van de Nederlandse democratie, om te overleven. Hij krijgt van de politieke tegenstanders GEEN debat.

We worden op een akelige manier te grazen genomen door een kliek die de democratie op een schandalige manier misbruikt. Ik weet zeker dat daar geweld uit voortkomt. Sneller dan we denken.


Een groep van bejaarde 80-plussers probeert de wereld over te nemen...De weg naar de autoritaire bewakingsstaat. Ze noemen het “The Great Reset.” Het houdt in dat ze gebruik maken van de onthutsende impact van het corona angst virus om een zeer specifieke nazi fascistische agenda te bevorderen. Deze agenda sluit perfect aan bij een andere specifieke agenda, namelijk die van de Verenigde Naties.

Het World Economic Forum in Davos propageert een zogenoemde Great Reset. Het gaat om de vestiging van een totalitaire wereldorde en de afschaffing van persoonlijk bezit en eigendomsrechten. Posterboy voor het totalitarisme: Klaus Schwab.Zijn bekendheid dankt hij aan zijn oprichting en voorzitterschap van het World Economic Forum (WEF). In de afgelopen halve eeuw is de invloed van het WEF uitgegroeid tot een van de belangrijkste leiders in het voorstel van een nieuwe wereldorde.

Net als bij de heer Hitler, is de techniek om het totalitarisme 2.0 aan de mensen van de landen in kwestie te verkopen, nogmaals: “Maak de leugen groot”. De video van de heer Schwab biedt een idyllische staat waarin mensen zich kunnen ontdoen van alle persoonlijke schulden, de politieke onrust en de sociale onrust die nu zo snel toeneemt.

De voorgestelde oplossing is dat u uw recht op bezit permanent opgeeft, in ruil voor een leven waarin er minimale verantwoordelijkheid is. De wereldregering zal u voorzien van een basisinkomen. U huurt alles wat u nodig heeft: een woning, een voertuig, apparaten, zelfs uw kleding.

Het belangrijkste is dat u gelukkig zult zijn.
Er zullen geen oorlogen meer zijn. Een “handvol landen” zal de wereld coöperatief regeren. Op medische hulp hoeft u niet te wachten. “Er komt een wereldwijde prijs voor koolstofemissies”. (Hierin staat dat degenen die fossiele brandstoffen gebruiken – iedereen – zullen worden belast voor het gebruik ervan, hoewel er geen verklaring wordt gegeven over hoe dit de wereld ervan weerhoudt om binnen twaalf jaar te vergaan als gevolg van emissies zoals de globalisten beweren.)

De regering heeft de volledige controle over elk aspect van je leven, plus de taak om alle obstakels voor je geluk weg te nemen. Klinkt geweldig. Waar meld ik me aan?
Maar als we even stilstaan en nadenken, willen we misschien een paar vragen stellen.

Om te beginnen geeft u alle rechten op bij het begin van de deal. U bent al uw bezittingen waar u zo hard en zo lang voor hebt gewerkt en al uw vrijheden waar onze ouders en grootouders onzegbaar leed en verlies voor hebben geleden, kwijt. U bent 100% afhankelijk van de staat. Hun deel van de deal moet aan de achterkant worden afgeleverd.

Maar als je eenmaal volledig afhankelijk bent en jezelf niet langer van de deal kunt bevrijden, is er niets meer dat ze ervan weerhoudt de punch bowl te verwijderen … Oh-oh...! Alle beloofde dingen kunnen een voor een worden ingetrokken, totdat je zowel ondergeschikt als verarmd bent. Het ontbreekt je aan het vermogen om in opstand te komen of zelfs te klagen.

Generaties lang hebben politieke leiders loze beloften gedaan die nooit zijn nagekomen. Zowel conservatieve als liberale politieke leiders hebben consequent een grootse show gemaakt van onenigheid met elkaar over welke vorm van bestuur de mensen het beste zou kunnen dienen. Maar toch, op de een of andere manier, het resultaat, ongeacht welke groep theoretisch de macht in handen heeft op een bepaald moment, het is altijd een grotere, machtigere regering geweest en een bevolking die steeds meer van haar vrijheden werd beroofd – sociaal, politiek en economisch.

Alle sociale, politieke en economische problemen die momenteel bestaan, zijn veroorzaakt door politieke leiders. Ze vragen je nu om erop te vertrouwen dat ze een einde maken aan die problemen....die ze zelf hebben veroorzaakt !?

De belofte is simpel: je bezit niets. En je zult gelukkig zijn. Nou, is dat geweldig, of niet? U hoeft zich niet aan te melden hoor. Het enige wat u hoeft te doen is stil te zitten en de transformatie naar totalitarisme te accepteren terwijl deze zich voltrekt. Niets is eenvoudiger.

En de elite kan niet wachten en is zó gretig om beleid te promoten en zo snel mogelijk doorvoeren zoals negatieve rentetarieven, de afschaffing van contant geld en massale migratie. Deze trends zijn in beweging en versnellen in hoog tempo.

Waar we naartoe gaan? Naar een ramp! Een ramp van wereldklasse...een ramp zoals we nog nooit eerder hebben gezien. En weet u...de coronacrisis werd doelbewust in het leven geroepen om dit onzalige plan nog verder te versnellen.

Ze bieden verschillende perspectieven over deze agenda en de gevolgen van de Great Reset voor u als burger en individu. De schellen zullen u van de ogen vallen. Dit onderwerp verdient alle aandacht, het gaat om de toekomst van onze volgende generatie.

Enne… waar komt dat idee van marxisme ook alweer vandaan waar ze Rusland en China (na de opium uitbuiting) mee lamgelegd hebben. En wie hebben Lenin, Trotsky en Mao gesponsord? Juist ja, de elite achter de macht in Amerika. Rockefeller, Carnegie, Warburg, etc etc. Mensen, ga je eens verdiepen in de wereld achter de matrix.

Doen we de komende week..nu gaan we eerst iets lekkers drinken en toost ik graag op uw gezondheid en welbevinden. En op Max Verstappen PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond c.s. van zondag 12 december 2021
VVD 30(-2), PVV 19(-1), D66 17(+1),PvdA 10, GroenLinks 9, PvdD 9, SP 8,BBB 8, JA21 7, Volt 7(+1),CU 6, FvD 6, CDA 6(+1), SGP 3, DENK 3, Bij1 1, BVNL 1, 50Plus 0
Laast bewerkt: 6 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.