Vraag UPDEET: Peilingen en Keek op de Week

Meer
2 jaren 3 weken geleden - 2 jaren 3 weken geleden #50217 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 17 september 2017 in "uitgesteld relais"

Peilingen
Geen beweging in de peiling van Maurice de Hond deze week. Bijna helft van de kiezers denkt dat Rutte III nog geen twee jaar zal zitten. 51 procent van de kiezers hoopt dat het kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie tot stand komt....kiezers van VVD, CDA en ChristenUnie hopen...
Op Peil.nl. wordt u helemaal bijgepraat.

Islam
Geert Wilders zei afgelopen zaterdag in een interview in De Telegraaf dat hij zou willen onderzoeken of er juridische mogelijkheden zijn om de uitingsvormen van de islam in Nederland te verbieden omdat hij van mening is dat de islam niet een religie maar een staatsondermijnende ideologie is, waarin democratie en seculiere wetgeving worden afgewezen. De bewijsstukken voor zijn stelling zijn op veel plaatsen te vinden in de koran en aanverwante geschriften. De honderden oproepen tot geweld tegen Joden, Christenen, tot oorlog tegen ongelovigen en afvalligen, het doden van homoseksuelen, kunnen door het Westen niet genegeerd worden. Het feit dat deze regels niet vrijblijvend zijn, maar dwingend worden voorgeschreven door Allah, zou aanleiding moeten zijn voor de wetgevende macht in Nederland om tot een verbod te komen.

Het uiteindelijke doel van Wilders is ultieme zelfbehoud van Europese volkeren. Aan de conclusie van Wilders zijn we nog niet toe. Het zal nog wel even duren. Maar uiteindelijk ontkomen we er niet aan om de islam uit te sluiten van het recht op vrijheid van godsdienst en moslims te weren van functies waarin ze vanwege loyaliteit aan de islam niet gewenst zijn.

Pechtold
Pechtold was er als de kippen bij om te verkondigen dat de PVV geen democratische partij is. Geen leden, geen inspraak bla bla bla. Enfin, u kent de riedel.Natuurlijk weet u dat Wilders met zijn PVV volgens onze Grondwet helemaal niets verkeerd doet, immers partijen in de Tweede Kamer bestaan niet volgens de Grondwet. Maar Pechtold weet niet dat U dat weet, dus vandaar die riedel.

Democratie
Die wordt in mijn opvatting nu juist door Pechtold en de zijnen met voeten getreden, door de onderhandse uitverkoop van Nederland aan Brussel en waarbij geen enkele politicus zich door de bevolking laat corrigeren. Erger nog, voornemens is elke directe inmenging van burgers via referenda, onmogelijk te maken.

Laat die aanval van Pechtold op een "ondemocratische" Wilders even op u inwerken: Pechtold c.s. -de usefull idiots van Brussel- ontnemen Nederland ieder greintje soevereiniteit en zeggenschap, en geven een kliek autocraten waarvan niemand, maar dan ook werkelijk niemand, democratisch is gekozen, maar handje-klap in achterkamertjes worden benoemd, de macht om een eertijds bloeiend economisch blok - de EEG - om te vormen tot een totalitaire dictatoriale superstaat.
Dus is de vraag gerechtvaardigd wie hier de echte democraat is: Wilders die uit de Unie wil en terug naar het soevereine economische samenwerkingsmodel EEG, én die de islam terug wil dringen naar de islamitische landen, of Pechtold die het allemaal niet snel genoeg gaat en via posters en brochures blaat: En nu vooruit!

En wat de islam betreft. Het is een totalitaire fascistische sekte die andersdenkenden uitroeit, zie de islamitische geschiedenis, het islamitische verleden en het islamitische heden in het Midden-Oosten waarbij het strijdtoneel zich verplaatst naar het Westen. Ben bang dat het nog vele uiteengereten lijken zal vragen alvorens het kwartje valt.

Formatie 2017
Deze week tikte de formatie de zes maanden aan, maar over hoe ver de onderhandelingen gevorderd zijn blijft veel onduidelijk. Dus dat houden we maar zo ! We horen het wel...Als u het mij vraagt (maar dat doet u natuurlijk niet) duurt die formatie alleen maar zo lang, omdat de heren elkaar voor geen cent vertrouwen. Alles moet worden vastgelegd.

Algemene Beschouwingen
Die gaan niet door !
De Keek is wegens omstandigheden een paar dagen later dan u van me gewend bent en ik besef terdege dat ik u op kosten heb gejaagd door u volop chips en bier in huis te laten halen om naar het spektakel van de algemene beschouwingen te kijken...maar die gaan dus niet door.
De reden is dat de kabinetsformatie nog bezig is en dat het demissionaire kabinet van VVD en PvdA op Prinsjesdag (vandaag!) een beleidsarme begroting zal indienen. Die begroting biedt onvoldoende basis om een breed debat te houden zeker omdat het huidige kabinet waarschijnlijk over een paar weken niet meer in functie is. Zodra er een nieuw kabinet is, legt de nieuwe premier een regeringsverklaring af in de Tweede Kamer, waarna een uitgebreid debat volgt. Dit debat zal dit jaar in de praktijk de vervanger worden van de Algemene Beschouwingen. Akkoord?

Troonrede
Ik ben geen royalist, maar ik vind het een schande zoals Mark Rutte meent de Koning te kunnen behandelen door hem een papiertje te laten voorlezen in de wetenschap dat van wat de Koning voorleest over een paar weken geen woord, laat staan nog een beleidsvoornemen overeind staat.
Vind dat een schoffering van de Koning en een minachting voor het Instituut. Jawel, weet best dat onze Grondwet niet toestaat dat de Troonrede uitgesteld wordt...maar al sinds mensenheugenis is de Troonrede op de Derde Dinsdag in september. Hadden de onderhandelende partijen niet een beetje vaart kunnen maken met een regeerakkoord in plaats van rustig met vakantie gaan ?

Rutte-III
Wil bijna niemand! Het nieuwe kabinet dat Rutte c.s. nu al maanden in de steigers aan het zetten is, is nu al het meest impopulaire kabinet ooit !
Slechts 25% is positief over Rutte-III. De Nederlandse kiezer heeft helemaal geen zin in een kabinet van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Uit een peiling die Ipsos heeft gedaan voor de NOS blijkt dat de op handen zijnde coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bepaald niet op veel enthousiasme kan rekenen vanuit de kiezer. Slechts een kwart van alle kiezers is positief over die regering. 75% is dat dus niet.
20 procent wilde liever een regering met GroenLinks en ruim 19 procent met de PVV.

Houdbaarheidssaldo
Ooit van gehoord? Houdbaarheidssaldo? Houdbaarheidsdatum, ja dat komt me wel bekend voor. Daar word ik 's ochtends in de spiegel nogal eens mee geconfronteerd...maar houdbaarheidssaldo ?? Komt hierop neer dat het huidige overschot op de begroting in een "spaarpot" gestopt wordt om toekomstige tekorten te dekken vanuit een soort, ik citeer, "voorzichtigheidsoogpunt". Want als dan de conjunctuur weer omslaat dan hebben we een spaarpot. Klinkt best redelijk, toch? Maar het betekent wel niks erbij. De onderwijzers willen meer geld, defensie moet van Trump meer gaan betalen aan de NAVO en de zorg moet ook weer extra geld. ..En zo blijft er niets meer over voor u en mij.
Het is de zoveelste politieke truc is om de belastingbetaler een oor aan te naaien. Want dat is het. We hebben nog nooit gespaard, wel bezuinigd als een gek, harder dan de meeste landen om ons heen. Niet bij de Nationale Politie ook niet bij de Goede Doelen en ook niet als het gaat om uitkeringen aan vertrokken Kamerleden en Bewindslieden en ook niet op de salarissen van ik weet ik veel wie allemaal. Maar wel op alles wat u en ik in de afgelopen jaren hebben verdiend. Niet alleen de landelijke lasten, maar ook de gemeentelijke lasten zijn fors omhoog gegaan en over een paar maanden gaat de zorgpremie weer omhoog, kortom mijn houdbaarheidssaldo begint op te raken of eerlijk gezegd is al jaren op. Bij u zal het niet veel beter zijn.

EU
Sinds de State of the Union van drankorgel Juncker moeten we ook nog eens "nog meer Europa moeten willen". Een minister van Financiën en een minister van Economische Zaken. Grootheidswaanzin. Maar een visie waar zijn vriend en plaatsvervanger Frans Timmermans het volmondig mee eens was. Rutte gelukkig niet, maar die vindt visie iets wat je met je oogarts moet bespreken. Lief hè..Ons lachebekje!

En dan dit nog...president Macron van Frankrijk heeft deze week het door orkaan "Irma" getroffen Saint Martin bezocht. Ik las dat hij daar op een veldbed heeft geslapen....wat zal die man geleden hebben !!

Dit was het voor deze week.

U krijgt van mij nog de gehele peiling van zondag 17 september 2017

VVD 31, PVV 18, CDA 16, D66 19, GrLinks 14, SP 11, PvdA 12, CU 5, PvdD 6, 50Plus 4, SGP 3, DENK 3, FvD 8
Laatst bewerkt: 2 jaren 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], gnor
Meer
2 jaren 1 maand geleden - 2 jaren 1 maand geleden #50111 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 10 september 2017

Peilingen
De electorale posities van de verschillende partijen veranderen van week tot week amper in deze nu bijna 6 maanden windstille periode.
Forum voor Democratie doet zeer goede zaken. Aan het begin van de zomer, in juli, stond de partij al op vijf virtuele zetels en eind vorige maand waren dat er alweer zeven. Nou, daar komt vandaag een "bekladdingsbonus" bij van 1 zetel waardoor het Forum nu op 8 zetels komt.
Hahaha...VVD 31 zetels. Dat zijn ruim 2 miljoen stemmen. Geen hond die dat gelooft. Nou ja, behalve dan Maurice de Hond.

Donner
Over 5 dagen is het 6 maanden geleden dat er verkiezingen waren. Naar het zich laat aanzien lijkt het ook nog wel even te duren voordat er een nieuw kabinet is. Kamerbreed zaterdag 9 september. Jongens, het gaat niet goed met Piet Hein. Nee, ik bedoel niet onze oude waterrat die met het binnenrijven van de Zilvervloot er toch maar mooi voor heeft gezorgd dat onze kleintjes de latere ING groot konden maken, nee, ik bedoel Piet Hein de droogstoppel van de Raad van State. Die bestond het namelijk om op kritische opmerkingen van de eveneens aanwezige voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, dat de formatie wel erg lang duurt op te merken: “Ten dele wordt dat gevoel gecreëerd. Laten we wel wezen: Bij Rutte 1 duurde het nog langer. Het kabinet trad aan na de 10e december. Toen waren de verkiezingen ongeveer op hetzelfde moment geweest. We moeten oppassen om onszelf voortdurend in de stemming te brengen: “Oh het duurt zo lang".

Alternative facts
In de VS zou dit "alternative facts" worden genoemd. De verkiezingen in 2010 waren namelijk niet in maart 2010 geweest, maar op 9 juni. En het kabinet trad niet aan na 10 december 2010, maar op 14 oktober. Donner voegde zonder blikken of blozen 5 (!) maanden toe aan de duur van de kabinetsformatie in 2010, die in werkelijkheid net iets meer dan 4 maanden duurde. En ga dat nou weer niet goedpraten met "ach, voor zo'n druk man is dat "randnieuws" , want in dat kabinet werd hij, Donner dus, minister ! Dan ben je toch geneigd om zijn toenmalige uitspraak:" er is geen spoortje van rook laat staan vuur" (Demmink) ook niet meer zo serieus te nemen?!?

Formatie 2017
Tegenslag voor de formerende partijen: polderoverleg mislukt. Dat betekent dat een nieuw kabinet moet gaan regeren. Echt regeren. Daar leek men tijdens deze kabinetsformatie nog niet eerder over te hebben nagedacht. Want nu het nieuwe kabinet zelf aan de slag moet met het bepalen van een economisch beleid zonder aan het handje van de sociale partners te kunnen lopen, wordt de sociaaleconomische opstelling van de partijen plotsklaps weer belangrijk. Daarmee is de basis voor de levensbeschouwelijke hervormingen die D66 wil opnieuw smaller geworden, omdat het politieke spel nu verandert.

SP
Ruikt haar kansen. Is blij met het klappen van het polderoverleg. Wil een hardere confrontatie via de vakbeweging... om de FNV definitief en voor iedereen zichtbaar over te nemen nu de PvdA op apegapen ligt en wellicht toe is aan opheffing. Succesvolle acties onder aanvoering van de SP zouden die partij kunnen revitaliseren en haar definitief helpen de laatste restjes van de PvdA op te ruimen. Roemer zei deze week al dat een sociaal akkoord over de arbeidsmarkt niet in schimmige achterkamertjes moet worden gesloten, maar dat de strijd over fundamentele tegenstellingen in het openbaar, in de Tweede Kamer, moet worden uitgevochten. "Want anders herkent niemand zich meer in de politiek". Hij vindt dat Nederland niet moet worden bestuurd “als een saaie vereniging waarin iedereen het met elkaar eens is”, “Zonder botsende visies en zonder politici die het debat op het scherpst durven te voeren, wordt de politiek een voetnoot bij de modellen van het Centraal Planbureau”, zei hij in Nieuwspoort. “Dat is voor mij een horror-scenario.” Uiteindelijk worden alle akkoorden in achterkamertjes gesloten, dat is nu eenmaal de plek waar de rekenmachines uit de binnenzakken worden gehaald, maar daar gaat het niet om; wat Roemer wil is scherpere tegenstellingen. Want daarbij gedijt de SP, en kunnen en passant de laatste restanten van PvdA-invloed in het poldermodel worden opgeruimd. Mariette Hamer van de SER lijkt een belangrijk doelwit te gaan worden. Hamer-stuk...af-Hameren...?
We wachten het af...

Orkaankracht
'Irma' beheerst het nieuws. Youp van 't Hek verwijt het Trump dat hij "Parijs" heeft afgewezen. En Erik Mouthaan van RTL4, op rapportage in Florida, hield ons voor dat opwarming van de aarde de grote boosdoener is. Hij had nog even gezwommen in de zee van de Golf van Mexico, en kon bevestigen dat het water warm was.
Anderen liepen zich vóór de verwoestingen al warm in coulissen voor de onvermijdelijke inzamelingsactie, wat voor relevante NGO's, BN-ers, hun Imagopoetsers en PR-bureaus simpelweg brood op de plank is, terwijl er ongetwijfeld schnabbelaars opduiken die er als particuliere hulpverlener een leuk slaatje uit weten te slaan.
 
De Irma van Floridais inmiddels afgezwakt tot categorie 3, waar de Irma van St. Maarten nog categorie 5 was. Maar de meeste aandacht, al bijna twee weken, gaat uit naar Florida Daar worden miljoenen mensen nu gevraagd om hun huis te verlaten, en een veilig heenkomen te zoeken.  Toen de storm St. Maarten naderde, benaderde Rutte op zijn beurt de pers, om de inwoners een hart onder de riem te steken. Daarnaast kregen we beeld van de hoogste militaire commandant in de regio, die druk was met het positioneren van 'zijn' schepen, en 'zijn' vliegtuigen, waar wij voor betaald hebben. 
 
Over Cuba hoor je ondertussen eigenlijk niemand, net zomin als over de verwoestende aardbeving die Mexico ondertussen trof. Wel had CNN een 'daredevil' op pad gestuurd die ergens op een Cubaans balkonnetje 'Live' verslag deed, terwijl de golfplaten hem om de oren vlogen, en de Cubanen stilletjes binnen zaten met een goed glas rum, en een "Havana", hopend dat hun schamele bezittingen, als gevolg van de decennialange sancties, niet nog schameler zouden worden. Het is voor Cuba niet de eerste orkaan. En het zal ook wel niet de laatste zijn. Maar op de één of andere manier hebben ze het beter in de hand dan op St. Maarten, of in Florida. Of misschien vinden de 'zenders' en 'kranten' dat land domweg niet zo interessant? 
 
Maar goed, Rutte en zijn commandant, evenals minister Plasterk, waren er klaar voor! De storm trok over. Ruim zeventig procent van de huizen zwaar beschadigd, of totaal weggevaagd. Geen elektra. En het vliegveld onbereikbaar. Dan komen de eerste beelden, en zien we naast de onbeschrijflijke ravage hoe de winkels worden geplunderd. Niet alleen doet niemand daar iets aan. Maar zien we zwaar bewapende mariniers die er apatisch naar staan te kijken, of mensen behulpzaam de weg wijzen naar winkels waar nog wat te halen valt. Althans, zo kwam het op mij over Het "R2P"- leger in optima forma !
 
Als het dan tenslotte tot Den Haag doordringt dat "post-Irma" totale wetteloosheid de norm is, brengt de Nederlandse regering naar buiten dat ze het geweld en het plunderen afkeuren. Nee, echt?!? Was de regering, met zijn monopolie op het gebruik van geweld, niet juist bij uitstek de instantie die er voor moest zorgen dat, in het bijzonder onder dit soort omstandigheden, het bezit van burgers, en hun veiligheid, gewaarborgd worden? Wat nou 'afkeuren'?!? 
 
En hoe kan het dat die luchthaven slechts bereikbaar is voor lilliput-toestellen? Is het beton van de landingsbaan weggewaaid? Dat er nog geen lijndiensten naar dat zwaar getroffen gebied kunnen, dat kan nog. Maar zo'n Hercules van de luchtmacht? Die kunnen op ongeprepareerde grasbaantjes landen en starten, als de nood aan de man is. En goederen droppen, als het moet. Mits die goederen daar op voorbereid zijn, natuurlijk....  

De betere voorbereiding, is voorkomen dat de schade zo overweldigend is. Ik las in NRC na "Harvey" dat géén maatregelen nemen om schade te voorkomen typisch Amerikaans was. Een filosofie. Spotgoedkope bordkartonnen huizen bouwen. En waaien ze weg, dan kopen we nieuw. Ik heb zo het gevoel dat dat voor de gemiddelde inwoner van St. Maarten nét iets anders ligt. Maar die 'filosofie' daar kunnen ze in Den Haag prima mee uit de voeten! Blijkbaar. En dan een geldinzamelingsactie om de wederopbouw te bekostigen, zodat Koenders niet hoeft te beknibbelen op zijn anti-Russische propagandazender in Polen, en "hulp" aan Libië en Syrië, waardoor het daar nu ook al jaren met orkaankracht stormt. 

Fake Book
Je zal maar nieuwslezer zijn, en serieus aan de Nederlandse kijkertjes uit moeten leggen dat "de Russen", mogelijk, voor $50.000 advertenties op 'Facebook' hebben gezet, waardoor Hillary de verkiezingen heeft verloren...Wat is dat voor inktzwarte humor? Dat ze er op Zerohedge de draak mee steken, net als met het gejank van Hillary in haar boek over haar afgang, begrijp ik. In de Mainstream-media wordt 'mogelijk' overigens weggelaten, en het bedrag verhoogd tot de $100.000 dat ook voorbijkomt in het 'nieuwsbulletin' van de Amerikaanse multinational, als het totaal aan advertenties dat kon worden teruggevoerd naar 'Fake Accounts' waar een 'Russisch luchtje' aan zou zitten. 
Dat is dan dus met inbegrip van advertenties die weliswaar via een Amerikaans 'IP-adres' waren geplaatst, maar waar de Russische taal op enigerlei wijze was gebruikt. Wat met zoveel 'Poetin-hatende' Russische immigranten, en Oekraïense haatzaaiers die zich bedienen van het Russisch in de software die ze gebruiken, dus net zo goed pertinent anti-Russisch bedoeld kan zijn geweest. Maar het wordt nóg absurder: Geen van die advertenties was gericht tegen enige kandidaat, of ter ondersteuning van Trump of Hillary. ....De wanhoop straalt er vanaf.

FAKE Nieuws
We worden er mee doodgegooid: fake news en propaganda vanuit Rusland. Daarmee wordt permanent geknaagd aan het vertrouwen dat burgers (moeten) hebben in politiek, overheid, “onze” vrije pers en westerse instituties als NAVO enz. WIJ doen absoluut niet aan propaganda; onze vrije pers verzorgt publieke meningsvorming en dat leidt weer tot goed geïnformeerde burgers.
Nou ja, we doen wél wat aan voorlichting natuurlijk, daar zorgt de NAVO o.a. voor, met de Joint Air Power Competence Centre JAPCC . Die verzorgt de Europese media met gegevens voor hun artikelen en uitzendingen. Gelukkig maar, want daarmee wordt ‘t werk van de journalisten makkelijker gemaakt, hoeven ze minder te gaan graven.
Lijkt alles weer in kannen en kruiken, komt een studie voorbij die twijfel doet zaaien aan die publieke meningsvorming door de onafhankelijke vrije pers. Nou zal zo’n studie niet de opening vormen van journaals of kranten, dus: bij deze. De Swiss Propaganda Research publiceerde de propaganda matrix, waarbij zij in beeld brengt hoe de transatlantische meningsvorming permanent gemasseerd en gemanipuleerd wordt. Lezen dus swprs.org/die-propaganda-matrix/

Propaganda
Bij onze oosterburen bijvoorbeeld. Gaat Duitse journalisten ook steeds meer tegenstaan. Een gewezen redacteur van de Tageschau van de ook bij ons bekende Duitse publieke zender ARD heeft toegegeven dat de burgers ‘totaal worden bedrogen’ door de reguliere media. Volker Bräutigam bevestigt dat zo ongeveer alle zogenaamde complottheorieën over een partijen- en mediadictatuur waar zijn, en er zeker in Duitsland en Europa wat propaganda betreft feitelijk geen enkel verschil meer is tussen de huidige zenders en die van de voormalige DDR en de Sovjet  Unie. Het nieuws in Europa wordt voornamelijk gedicteerd door het Pentagon.

Het is maar dat u het weet...!

U krijgt van mij nog de gehele peiling van zondag 10 september 2017:

VVD 31, PVV 18(-1), CDA 16(-1), D66 19(+1), GrLinks 14(+1), SP 11(-1), PvdA 12, CU 5, PvdD 6, 50Plus 4, SGP 3, DENK 3, FvD 8(+1)
Laatst bewerkt: 2 jaren 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko, gnor
Meer
2 jaren 1 maand geleden - 2 jaren 1 maand geleden #50035 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 3 september 2017

Peilingen
De electorale situatie verandert van week tot week amper. Forum voor Democratie staat op 5 zetels winst, de PvdA op 3 sinds de verkiezingen. PvdA kreeg er vandaag 1 zetel bij, de PVV verliest een zetel.Het grootste deel van de kiezers beoordeelt het positief dat VVD en PvdA een oplossing gevonden hebben over de begroting en de verhoging van de lerarensalarissen. Bij de PvdA kiezers is dat 82%

Referendum
Een derde van de D66 achterban wil er vanaf. Bij de kiezers van CDA en VVD is dat ongeveer de helft. Overall wil 28 procent het raadgevend referendum afschaffen. Bij kiezers van PVV, SP, 50PLUS en FvD is slechts een heel klein percentage voor het afschaffen van het raadgevend referendum.
U kunt alles nog eens rustig tot u nemen via Peil.nl

Pechtold en referenda ..!
Als ik Pechtold hoor spreken over inspraak en democratie springen spontaan de veters uit m'n sneakers.

D66 bij oprichting Ons democratisch systeem schiet in essentieel opzicht te kort. En het zijn vooral de politieke spelregels die er de oorzaak van zijn….. De kiezer kiest zijn regering niet. De kiezers kiezen de Tweede Kamer. Daarná wordt begonnen aan de vorming van het kabinet. U, als kiezer, hebt daarop geen enkele invloed. Niet op de samenstelling van de regering en niet op haar programma….. De grondslagen van het regeringsbeleid worden niet door de verkiezingsuitslag bepaald, maar door het politieke spel daarna. …..Dit alleen is zeker: het regeringsprogram dat de komende jaren beslist over ons lot komt buiten ons om tot stand. (citaten uit een pamflet uit 1966 waarin wordt voorgesteld een nieuwe partij op te richten met als voorlopige naam D66, dit is gelukt en deze partij heeft al een halve eeuw aan haar doelstellingen kunnen werken)
D66 is opgericht om dit allemaal te gaan veranderen. Geen achterafkamertjes. Transparantie. Een radicale democratisering van Nederland.


D66 afgelopen week
"Ik vind het heel belangrijk dat mensen inspraak hebben. Het correctief referendum in de huidige vorm is niet haalbaar. Dus moeten we kijken hoe we in het kader van mensen invloed geven de zaken wel kunnen regelen", antwoordde hij op de vraag of hij van het raadgevend referendum af wil.

Het enige wat je met liegen bereikt is niet geloofd worden als je de waarheid spreekt

Het correctief referendum in de huidige vorm is niet haalbaar omdat D66 dit voorjaar – samen met mede-initiatiefnemers PvdA en GroenLinks - de handen van de eigen wet heeft getrokken. Natuurlijk vanwege de uitslag over het associatieverdrag met Oekraïne dat tegen heel wat zere politieke schenen was. En waarom? Omdat politici nagenoeg ALLEMAAL ziek zijn in hetzelfde Atlantische bedje. Ze worden allemaal gechanteerd door de VS die in Oekraïne een gewelddadige regime change heeft georganiseerd, om er vervolgens een Amerikaanse puppetregering te installeren om zo Rusland militair verder in te kunnen sluiten.

De referendumwet is in eerste lezing al aangenomen door de Tweede Kamer en wordt nu verdedigd door Ronald van Raak van de SP.  
De voorbereidingen voor dat debat bevinden zich in de laatste fase. Opmerkelijk: aan de recentelijke 'schriftelijke ronde' voorafgaand aan de behandeling van de wet hebben D66, PvdA en GroenLinks niet eens deelgenomen. Theoretisch kan het debat deze maand nog op de agenda verschijnen. En dan zal het trio hoe dan ook plenair met de billen bloot moeten. Daar de snor drukken zou de afgang alleen nog maar groter maken. En dan moet D66 ook nog eens in het debat over de Regeringsverklaring (al dan niet gecombineerd met de Algemene Politieke Beschouwingen) uitleggen waarom ze het raadgevend referendum uit de wet wil slopen.

D66 krijgt het binnenkort voor de kloten. Tweemaal in de eigen kroonjuwelen,
schrijft Bassiehof op GeenStijl.

Formatie 2017
Men is nu een half jaar aan het formeren en nog steeds is er geen sprake van "witte rook". Misschien wordt het toch een minderheidskabinet?
Eigenlijk best gaaf, dan moet het kabinet voor elk besluit een meerderheid zien te vinden en worden ze afhankelijk van Kamerleden die ze uitsluiten...klein en nederig ...het zweepje....een toontje lager. Je hebt alle macht in handen. Het "kabinet" mag slechts uitvoeren wat door de uitgeslotenen wordt goedgekeurd. Heerlijk!
Dat minderheidskabinet klapt en dus gaan we dan weer kiezen…weer meer van hetzelfde…de bevolking van Nederland lijkt op beren...ze kennen allemaal 5 liedjes maar die gaan allemaal over honing... dus de wet van het behoud van de ellende

Minderheidskabinet, meerderheidskabinet, geen kabinet, het maakt gewoon niets uit. De Nederlandse politiek is volkomen onbelangrijk. De stem van het Nederlandse volk is onbelangrijk. Frankrijk en Duitsland gaan verder met hun schrikbewind binnen de EU. De weg naar een neoliberale, Europese superfederatie is duidelijk en helder. Het vierde rijk is dan eindelijk gerealiseerd. De grote vraag wordt in welke mate het neoliberalisme erger zal zijn dan het fascisme of Nazisme. Het kan heel goed zijn dat wat er is gebeurd in de Nazi-tijd van de vorige eeuw alleen maar een opwarmertje was.
Het maakt dus allemaal kein flaus aus

Forum voor Democratie
Weinig gevoel voor humor en sarcasme bij de NOS, die droog meldde dat FvD Kamerlid mr. Theo Hiddema een oplossing heeft aangedragen voor het integratieprobleem.  “De beste integratie vindt plaats tussen de lakens ” liet Hiddema afgelopen nacht weten in een interview met Roelof de Vries van het programma ” de Overnachting”  vanuit de Amsterdamse Balie .
De NOS wist vanochtend te melden dat Hiddema gezegd heeft, dat “de beste integratie plaatsvindt door rassenvermenging . Als de Marokkanen zich gingen vermengen met de Hollandse vrouwtjes, dan is er verder niets aan de hand, Dan heb je geen integratieclubjes en deskundigen nodig …
Ik heb naar de uitzending liggen luisteren en de NOS heeft opzettelijk en opzichtig de belangrijkste conclusie van mr. Hiddema weggelaten !

Theo Hiddema zei : "De integratie van Spanjaarden, Italianen, etc. kon slagen omdat deze met Nederlandse meisjes gingen trouwen en niet een bruid uit hun herkomstland hier naartoe haalden." Dit is wat Hiddema beoogde met ‘integratie tussen de lakens’. Maar hij zegt er ook bij dat dit met Marokkanen, eigenlijk met geen enkele moslim, ooit zal lukken omdat dit niet werkt bij de islam." Er is één categorie mensen die zich niet laat "bevrijen" en dat is de islam. Die wil niet bevrijd worden. Die richten zich op hun geloof.”

Wat Hiddema hier duidelijk weergeeft is dat de problemen van integratie binnen onze samenleving niets van doen hebben met de kleur van de huid, maar alles van doen hebben met een religie, waarbinnen het overgrote deel van die geloofsgemeenschap zich niet vermengd binnen onze samenleving ... vormen zelfs enclaves.

Met zijn uitspraken verweerde Hiddema zich er tegen dat hij en zijn partij worden afgeschilderd als racistisch (wij racistisch? joh, sodemieter op tegen Roelof de Vries) . “Ik heb de geslachtelijke vermenging bepleit. Is dat racistisch? Ik dacht het niet. Integendeel.”
Volgens Hiddema heb je dan “geen integratieclubjes nodig, geen deskundigen, dan gaat het volgens de natuurlijke weg: integratie onder de lakens. Dat noem ik rassenvermenging”.

De kunst van het spreken is: begrepen te worden en het geheim van humor is verrassing.....Genoten van Mr. Hiddema

Schenk de borrel maar vast in ...we komen d'r aan

U krijgt van mij nog de gehele peiling van zondag 3 september 2017:

VVD 31, PVV 19(-1), CDA 17 D66 18, GroenL 13, SP 12, PvdA 12(+1), CU 5, PvdD 6, 50Plus 4, SGP 3, DENK 3, FvD 7
Laatst bewerkt: 2 jaren 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor
Meer
2 jaren 1 maand geleden - 2 jaren 1 maand geleden #49963 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 27 augustus 2017

Peilingen
Er zijn geen verschuivingen in zetels deze week.
Evenals bijna 1 jaar geleden heeft Maurice de Hond aan kiezers gevraagd of ze zich zorgen maken over hun financiële toekomst. Dat was 45 procent en is nu 40 procent.

Wat opvalt is dat er een groot verschil is tussen de kiezers van de verschillende partijen. Het zal u niet verwonderen dat bij de kiezers van VVD en D66 zich maar 20 procent zorgen maakt. Bij D66 zitten de mensjes die zijn opgeleid met verheven eurofiele denkbeelden, die zich een glanzende toekomst in de zich aftekenende Brusselse dictatuur zullen verwerven. Bij de VVD zitten de grote zakenlui, de multinationals, die allemaal pro-EU kiezen in verband met de vele gunstige handelsverdragen en de immense netwerken.

Bij de kiezers van PVV, SP en 50PLUS is dat rond de 65 procent. Van de kiezers van de vier partijen die nu aan het formeren zijn, geeft 25 procent aan zich zorgen te maken over hun financiële toekomst. Bij de kiezers van de partijen die dan de oppositie gaan vormen is dat 54 procent.

De laatste is de groep die voor een appel en een ei, en met een steeds verder uitgeklede rechtsbescherming, moet zorgen voor winstmaximalisatie van hun broodheer op de enkele plaats waar nog niet gerobotiseerd kan worden. Die ziet dat ouderen die niet rond kunnen komen, in vuilnisbakken graaien. Die ziet dat mensen bang zijn voor hun pensioen. Die ziet dat mensen, burgers aan de kant worden geschoven. Die ziet dat vakbonden geen invloed meer hebben. Die weet, het is de neoliberale geest binnen de Europese Unie.

Kan ook zijn dat deze groep mensen, waar zo op wordt neergekeken, beschikt over gewoon gezond boerenverstand.
Het zou zo maar kunnen dat die weten dat de VS een begrotingstekort heeft, zo groot dat verloren is gegaan hoeveel het werkelijk is...was het 1,5 triljoen dollar of meer? En ook dat het in de EU het net zo slecht is, maar waar Brussel niettemin voorbereidingen treft voor nog grotere "reddingsoperaties" t.b.v. Griekenland, Cyprus, Spanje, Portugal, Italië, en wie weet welk land nog meer.Elke bailout maakt de gewone burger armer. Heel veel armer. Zij durven er niet aan te denken wat er gebeurt als Griekenland en/of Italië uiteindelijk in gebreke blijft. Het zijn altijd de gewone mensen die de klos zijn.

Juncker beweert dat de “strijd voor de economische en politieke toekomst van Europa een nieuw federaal moment vereist.” Wat een onzin: Het vereist excuses aan de woedende kiezers van de EU. Een krantenkop in de Duitse Die Welt zegt het al:
 
"De jongere generatie heeft geen idee wat ze te wachten staat"
 
Jonge Duitsers geconfronteerd met enorme schulden: Slechts zes procent weet dat de huidige nationale schuld meer dan twee biljoen euro is, terwijl een groot deel van die schuld nog verborgen is. Het Europese debacle is het resultaat van de eenheidsmunt en het samenvoegen van onverenigbare economieën.

De kolossale wrok gegenereerd door het euro-lidmaatschap, in gelijke mate in de debiteuren- als crediteurenlanden, vormen de echte bedreiging voor Europa als ideaal. Niet het patriotisme en de genegenheid voor het eigen Vaderland. Zeg dat maar tegen Frans Timmermans.
 
Formatie 2017
Het zit op de hei en het schijnt iets te doen. Knopen doorhakken? Eindelijk aangeland bij het onvermijdelijke : komt er een compromis over de levensbeschouwelijke punten...of niet?
De CU heeft bezwaren tegen het mandje levensbeschouwelijke wensen van D66 en vanuit het linksliberale achterland van D66 kwam gemor over de mogelijkheid van een compromis. Ze trekken aan de bel en willen dat Pechtold een andere koers gaat varen, heeft nu dus voor het eerst een vorm van oppositie binnen de eigen partij. Worden de D66-ers gedreven door "principes" of door " we willen het NU, nu de tijd er (bijna) rijp voor lijkt"?
Hoe dan ook, er is druk vanuit de partij op Pechtold om niet te veel toe te geven aan de CU. En natuurlijk zal de CU, die het liefst ook nog de hele seksuele revolutie wil terugdraaien, een identieke houding aannemen tegen de goddelozen van D66.
Compromis? Ik zie het niet. Uitruilen? Nope. Wordt het dan toch een minderheidskabinet van VVD en CDA? De kans dat het na dit weekend over is, is in ieder geval groter dan dat men nog door gaat.

Macron
Je bent staatshoofd, dus je wilt er wel een beetje verzorgd uitzien. Maar je hebt het ook stervensdruk. Een vredesoverlegje hier, een wetsvoorstelletje daar, dus je kunt gewoon niet alles zelf doen. Daar heeft Emmanuel Macron wat op gevonden...hij heeft een make-up artiest. En ze heet Natascha. En die heeft weelderig toegeslagen! Financieel bedoel ik dan dus hè. 300 euro per dag voor presidentiële ijdelheid. Om rimpeltjes weg te werken, wenkbrauwen te borstelen en de neus te poederen.
De Fransen zijn in meerderheid ontevreden over Macron. De frambozen hebben duidelijk iets te rapide op Macron gestemd om er later achter te komen dat hij net zo erg, zo niet erger – want EUrofieler is – dan zijn voorganger Hollande, het succesnummer dat de weg plaveide naar het luchtkasteel Macron, dat als een opgeblazen ballon zal worden doorgeprikt.
Maar ahh... maakt het uit jôh, als je haar maar goed zit en je wenkbrauwen geborsteld

Merkel doet dat niet. Heeft ze nooit gedaan. Maar ze heeft er geen spijt van, zegt ze

Non, Je Ne Regrette Rien
De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft geen spijt van haar beslissing om in 2015 de grenzen van Duitsland open te zetten voor vluchtelingen, zegt ze in een interview met Welt am Sonntag. Ze zou zo weer precies hetzelfde doen. In augustus 2015 sprak Merkel de woorden ,,Wir schaffen das". Daarna kwam de apocalyps op gang en kwamen er honderdduizenden vluchtelingen naar Duitsland. Dat zorgde voor grote spanningen in haar partij CDU en bijna een breuk met de Beierse zusterpartij CSU, maar wie de "mars door de instituties" van Merkel een beetje gevolgd heeft weet dat ze haar hele carrière alle kritiek wegwuift en haar criticasters rücksichtslos opzij zet . Dat die kritiek nu leidt tot een groeiende populariteit van de AfD? Kwestie van onder de kiesdrempel manoeuvreren.... Wir schaffen das

Rutte
In Nederland schaffen we helemaal niets meer. Nou ja, behoudens dan dat we al meer dan vijf maanden oeverloos ouwehoeren over een nieuwe regering en een diplomatieke rel in Hongarije hebben veroorzaakt door de Nederlandse ambassadeur daar. Zo'n narcistisch egotrippertje die diplomatieke regels overtrad en z'n fatsoen niet kon houden.
Niet alleen crisis in de diplomatieke dienst. Het is ook crisis bij de overheid. Aanhoudende problemen bij de Belastingdienst, het PGB-debacle, chaos bij de Nationale Politie. De Fiscus haalde een miljard minder op dan de bedoeling was. Burgers lopen vast in Kafkaëske bureaucratie. Wat is er aan de hand in de publieke sector?
Maar verder spelen we ook internationaal geen enkele rol meer, anders dan als slippendrager van Merkel, dankzij het geprolongeerde optreden van ons nationale symbool: de Lachende Scheerkwast. Met dank aan de EU landen die weten wat dictatuur is: de voormalige Oostblokkers. Zij laten zich niet door een nieuw politbureau, maar nu in Brussel, met potentaten als Juncker en de allerergste: de narcistische nonvaleur Timmerfrans de wet voorschrijven.

Uitsmijter: De enige wijsheid die echt telt is weten dat je niets weet ....

Kom, we gaan een borrel drinken

U krijgt van mij nog de gehele peiling van zondag 27 augustus 2017:

VVD 31,PVV 20, CDA 17 D66 18, GroenL 13, SP 12, PvdA 11, CU 5, PvdD 6, 50Plus 4, SGP 3, DENK 3, FvD 7
Laatst bewerkt: 2 jaren 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor
Meer
2 jaren 1 maand geleden - 2 jaren 1 maand geleden #49885 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 20 augustus 2017

Peilingen
Nog steeds zien we per week weinig verschuivingen in politieke voorkeur. Behoudens de PVV zijn de 6 grootste partijen 1 à 2 zetels gezakt t.o.v. de uitslag van 15 maart jl. De PvdA is er 2 gestegen en de Partij voor de Dieren 1. De enige partij die fors veranderd is sinds de verkiezingen is Forum voor Democratie. Die partij staat inmiddels op 7 zetels, dat is plus. De 4 partijen, die nu samen aan het onderhandelen zijn om een regering te vormen, staan nu samen op 71 zetels. Dat is 5 minder dan bij de verkiezingen. 71 zetels voor de beoogde coalitie, nog niet eens begonnen en al geen draagvlak meer. Galgenhumor. Alle in's en out's vindt u als vanouds (hé, dat rijmt) op Peil.nl

Planet Earth
Niet sinds de Tweede Wereldoorlog is de situatie op planeet aarde zo gespannen geweest. Warme oorlog, koude oorlog, proxy-oorlog, klasse-oorlog. De in werkelijkheid bordkartonnen huisjes als democratie, vrijheid, zelfbestemming vallen overal om of blijken niets anders te zijn dan decor. Het aloude links-rechts paradigma, een politieke grondsteen van de afgelopen eeuw, is gestorven in naam van het neoliberalisme, de kloof tussen arm en extreem-rijk neemt jaarlijks met procenten, en met hulp van Centrale Banken, toe en de bevolkingen van het zogenaamde “westen” worden langzaam wakker in een, onder het mom van de strijd-tegen-terreur opgebouwde politiestaat. Het is hier, tussen de richting Russische grens naar voren geschoven NATO-troepen, in de puinhopen van Mosul of Damascus, aan de kust van Libië, in de ambassade van Equador of in het hoofdkwartier van de CIA aan de Pontomac, waar we ons verhaal weer oppikken...

Maar eerst een rondje formeren

Formatie 2017
Ze hebben vakantie gehad, de onderhandelaars. Je zou zeggen, ze zijn uitgerust, hebben energie, en zouden nu eens eindelijk spijkers met koppen moeten slaan, maar we zien het tegendeel; de formatie blijft voor de onderhandelaars een moeizame exercitie. Wat allang is gezegd moet opnieuw worden gezegd. Zelfs na principeakkoorden over belangrijke thema's herhaalt alles zich. Het is de argwaan die groot blijft, de aarzelingen die telkens opnieuw de kop opsteken.
En begrijpelijk...er lekte nogal wat uit.

Eerder deze week (waarschijnlijk) via D66 een document met formatie-onderwerpen en daaruit bleek onder andere dat een besluit over een meervoudig ouderschap op de lange baan geschoven wordt. D66 wil "gewoon" dat iedereen zes moeders kan hebben, of twaalf vaders, maar dat zien CDA en CU bepaald niet zitten. Niet alleen om religieuze redenen, maar ook omdat het een onoverzichtelijke en peperdure bureaucratische- en toeslagenpuinhoop wordt als je extra ouders kunt aanvullen en afstoten als je daar zin in hebt. Waar zijn we in vredesnaam mee bezig??

Zo las ik op Geen Stijl dat in het NOS-journaal een homo nep-vader zijn beklag deed dat hij "niet eens gemachtigd was formulieren van de creche te tekenen, dat mogen alleen mijn man en de moeder van onze zoon." De creche ! De creche !!Dat kind heeft 2 "vaders", 2 "moeders", 8 oma's en opa's en moet nog naar een creche? Deze ijskoude ikke-ikke-ikke mentaliteit, de volslagen afwezigheid van alle empathisch vermogen is verbijsterend. Waarom hobbelen politiek en media slaafs achter dit soort idioten aan? Laat deze mensen g*dverd*mme een hondje nemen."

Terug naar de onderhandelingstafel
Gert-Jan Segers was zeer ontstemd over het lek en maakte daar in de media én aan de onderhandelingstafel geen geheim van. Gedreven door de weerzin tegen "Haagse spelletjes" .Een analyse in NRC over de lekken rond de formatie, waardoor men bij de ChristenUnie het gevoel krijgt aan tafel te zitten met "De Duivel" zelf, die hen bij iedere wending een kunstje flikt, stelde dat de lijstaanvoerder nog te ‘onervaren’ was. En nou zullen niet zo heel veel Nederlanders zich op slag bekeren tot de Christen Unie, maar het geduld met die ‘ervaren politici’ is op. 

Maar goed, de partijen gaan nu dus een "onderzoek" doen naar de (juridische) haalbaarheid. In eerdere Keek's al gemeld dat dit het beproefde recept is voor: geen besluit nemen en tijd kopen door de boel op de lange baan te schuiven.

Maar dat pikt de D66-achterban dus niet. In een boze brief schrijven ze dat dit onderzoek allang gedaan is en dat ze gewoon willen dat D66 voor het onderwerp vecht. Pechtold pissig, volgens de Telegraaf. Boze leden gaan nu dus een congres organiseren. Althans, dat neem ik aan. Ben benieuwd. Bij het laatste congres lag er nog een motie op tafel om polygamie (!!!) mogelijk te maken, en nu zou zelfs het meervoudig ouderschap niet langs de grrristenen geloodst kunnen worden?

Van ruilen, komt huilen?
Twee principiële, politiek extremistische groeperingen die hun achterban onhaalbare beloften hebben gedaan in verkiezingstijd, gijzelen de vorming van een nieuw kabinet. En die ideologisch/religieus gevormde kaders in die partijen spelen het hard. De wereld staat in brand, maar over economie, vrede en veiligheid gaat het niet. Dus je zou zeggen: Aan je werk! Laat die hobby’s maar even rusten. Ieder zijn ding. En probeer ondertussen betere argumenten te vinden om de ander te overtuigen.
 
Maar nee. De insteek schijnt te zijn dat als de één de embryo’s in de mix doet, de ander wel bereid is kinderen het Wilhelmus te laten zingen. De culminatie van wat "Identiteitspolitiek" vermag. In de Verenigde Staten al enkele decennia de norm. En je ziet wat er van komt. 
 
Daarnaast nog de snel toenemende chaos in de wereld, mede door ons eigen onfortuinlijke beleid, waar we complete landen en regio’s hebben veranderd in een poel-des-verderfs met onze ‘R2P’-initiatieven, die werden vertaald in Regime-Change-interventies. En dan kissebissen over het Wilhelmus, en de vraag of we bij wet vast moeten leggen hoe zelfmoord geregeld kan worden zodat we er, als nabestaanden, geen beklemd geweten aan overhouden? Dan ben je gek. Gestoord. Van het padje. 

It's Lonely at the Top
Dus ook Steve Bannon heeft het veld moeten ruimen? De Erik Mouthaan’s van deze wereld meldden dat hij nummer negen was die zijn biezen kon pakken. En dat er steeds meer generaals en bankiers aantreden, verontrust niemand in die Atlantische wereld. Was het Rusland waar zoveel militairen en 'Poetin getrouwe' oligarchen in de top van het burgerlijke bestuur zouden aanschuiven, dan was hun nieuwsbode, of met dierenleed en polderpolitiek gevulde bulletin te klein. Maar in dit geval haalt men opgelucht adem. 
 
Is dat terecht?
 
Zeker, Trump wordt ingezwachteld, en zoals Steve Bannon in zijn eerste interview na zijn vertrek aangaf, is het presidentschap waarvoor Trump en hij gestreden hadden, dood. Maar hij zei ook wel wat anders. Zelfs nog voor formeel bevestigd was dat hij het Witte Huis diende te verlaten. Waarbij de Atlantische media dat ontslag persé wilden uitleggen als een ‘bot’ dat hen werd toegeworpen, om de problemen rond Charlottesville te doen vergeten. Maar Bannon had voor ‘Charlotte’ zijn ontslag al aangeboden. En hij noemde extreem-rechts ‘clowns’. Dus die vlieger gaat niet op. En het is niet de enige vlieger die niet op gaat, vrees ik. 
 
Even ongeacht hoe u denkt over Bannon’s politieke idealen. Als u daar al bekend mee bent. Mocht u beperkt zijn tot ‘Mainstream’-nieuws, dan is die kans bijzonder klein. Die beperken zich tot karaktermoord. In de ‘Mainstream’-wereld is het praktisch taboe om de opvattingen van mensen als Bannon inhoudelijk aan de orde te stellen. In een prima column van Rosanne Herzberger in NRC, geeft ze er blijk van het wel door te hebben. Ze verwijst naar een recente uitspraak van Bannon: "….zolang links zich concentreert op ras en identiteit en wij op economisch nationalisme, verslaan we ze". En ze concludeert dat hij "hartstikke gelijk" heeft. Vandaar ook de titel van die column: "Het politieke links is kapot". Met een aanvullende quote die boekdelen spreekt: "Laat ik het zo zeggen: er zijn urgentere kwesties in dit land dan een standbeeld van Michiel de Ruyter, genderneutrale toiletten of “dames en heren”. Toch lijkt grootstedelijk hoogopgeleid intellectueel Nederland voornamelijk met dat soort randzaken bezig". 

Links dat zich gedraagt als ISIS, Al Qaida en de Taliban, door standbeelden, gebruiken, en taalgebruik te willen reinigen, spreekt maar bar weinig mensen buiten de academie, grachtengordel, en de journalistiek aan. En nu terugkeren naar de wortels wekt eerder de indruk dat men politiek opportunisme bedrijft, en niet te vertrouwen is.
 
Steve Bannon
Terug naar de situatie in de Verenigde Staten, en Steve Bannon. Onmiddellijk keerde hij terug bij Breitbart, de conservatieve publicatie waar hij naam had gemaakt. En beloofde hij "Oorlog"  voor Trump. Bij Breitbart zelf stelde men Thermonuclear te zullen gaan. Het betekent dat de entourage die Trump door de Warparty is opgedrongen, geen onderhandelingsruimte heeft met het grootste deel van de oorspronkelijke aanhang van Trump, die hem naar de verkiezingszege voerde. Terwijl ze ook geen goed kunnen doen in de ogen van de Hillary-getrouwen. Ergens daar tussenin bevindt zich president Trump. En dat wordt er niet beter op als Trump er op enig moment zelf tussenuit knijpt, zoals sommigen schijnen te verwachten, en zijn vice-president het stokje over mag nemen. 
 
Pat Buchanan, de conservatieve politieke veteraan, vraagt al aan welke kant Amerikanen staan in de nieuwe burgeroorlog. 
 
De NAVO is er in elk geval klaar voor ......


U krijgt van mij nog de gehele peiling van zondag 20 augustus 2017 :
vergeleken met de verkiezingsuitslag van 15 maart

VVD 31(-2),PVV 20, CDA 17(-2) D66 18(-1), GroenL 13(-1), SP 12(-2), PvdA 11(+2), CU 5, PvdD 6(+1), 50Plus 4, SGP 3, DENK 3, FvD 7(+5)
Laatst bewerkt: 2 jaren 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor
Meer
2 jaren 2 maanden geleden - 2 jaren 2 maanden geleden #49828 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 13 augustus 2017

Kan u deze week wederom geen peilingen van Maurice de Hond presenteren maar als troostprijs wel de cijfers van de Politieke Barometer.
VVD 35, PVV 21, CDA 16, D66 20, GrL 13, SP 9, PvdA 7, CU 6, PvdD 7, 50+ 3, SGP 2, DENK 4, FvD 7

De PvdA is nu net zo groot als het FvD, dat naar 7 zetels steeg, en dat zonder virtuele concurrentie voor de PVV. In het kielzog van de PvdA is ook de SP hard op weg naar beneden: min vijf zetels sinds maart. 7 zetels is voor de PvdA een dieptepunt dat nog niet eerder bereikt werd, en het signaleert dat de ooit veronderstelde bodem van 8 zetels als een rockbottom voor het PvdA-electoraat aan het verkruimelen is. Dat is zowel veelbetekenend als omineus. Of het mede te danken is aan het schandaal in Amsterdam met burgemeester Van der Laan en die de-radicaliserings tuthola zou me niet verbazen, maar ook dan is hier een fundamentele ontwikkeling gaande die niet eenvoudig zal worden gekeerd.

Formatie 2017
De vakanties zitten erop. De politici uitgerust. We kunnen ons opmaken voor een nieuw kabinet."Uitruilen" was het woord van de week in de formatie. Pechtold heeft, als altijd, de meeste praatjes. Een aantal zaken is "uitgeruild en afgetikt", zei de D66 leider. Optimisme alom. In plaats van "vage" compromissen kunnen we elkaar beter iets gunnen, voegde hij toe. In de trant van: "het ene probleem aanpakken op de manier die jij ideaal vindt en het andere zoals de ander dat zou zien". Iedereen voelt aan zijn ochtendwater waar Pechtold op doelt: de ethische en levensbeschouwelijke kwesties waarin D66 en CU lijnrecht tegenover elkaar staan - van stervenshulp bij voltooid geacht leven tot de NIP-test voor zwangere vrouwen. En van actieve donorregistratie tot wetenschappelijk onderzoek met embryo's. Deze onderwerpen zijn zonder meer de lastigste in de formatie en uitzicht op een doorbraak is er nog niet. Over principiële kwesties is het sowieso al moeilijk compromissen sluiten. Maar uitruilen? Je beginselen te grabbel gooien? Het lijkt mij geen vanzelfsprekend initiatief. Kijk wat Samsom overkwam..
Uitgangspunt van de ChristenUnie in deze formatie zou weleens kunnen zijn: we accepteren de bestaande medisch-ethische praktijk, in het besef dat deze door het overgrote deel van de bevolking wordt gesteund, maar er komt geen verdere uitbreiding van die praktijk. Dat werkte goed in het kabinet Balkenende waar CU deel van uitmaakte.
Onderwerpen als "voltooid leven" en embryoselectie zijn tamelijk zwart-wit: je bent ervoor of ertegen. Een compromis is vrijwel onmogelijk... en uitruilen óók!
Wat had Pechtold zich hierbij voorgesteld dan? Voor elk embryo dat geselecteerd wordt een "voltooid leven" inruilen? Ik vind het doodeng...dat geknutsel.

Fipronil
Poultry Vision, Chickfriend en Dominee Molenaar in Barneveld tikt een eitje.
Laffe smoesjes van politici Schippers en Van Dam. Neem verdorie je verantwoordelijkheid ! Immers, hoe dom moet je zijn om niet te beseffen dat als je giftige stoffen rond spuit in een stal, de daar aanwezige kippen die stoffen binnenkrijgen. Als er bij een brand giftige stoffen vrijkomen, moeten burgers hun ramen dichthouden of worden zelfs geëvacueerd. Uit voorzorg tegen inademen van die stoffen. Maar als je als verantwoordelijk politicus of ambtenaar weet dat er fipronil in stallen wordt gebruikt, geeft het weinig blijk van gezond verstand als niet alle alarmbellen gaan rinkelen en je verweer is opgebouwd uit smoesjes.
Ambtenaren van de NVWA? Geef ze een baantje waar ze geen kwaad kunnen: adviseur afdeling lege dozen.

Tolerantie
Wat zijn wij toch een aardig volkje. Wat zijn wij toch aardige begripvolle mensen. Nou ja, niet altijd, want een senior Nederlander die jongens aanspreekt op hun gedrag wordt vakkundig dood geslagen, en een op zijn balkon zingende soortgenoot, heeft meteen twee maal de politie op zijn dak. Iedere dag wordt er wel iemand vermoord. 
Maar voor de rest gaat het prima!

Pinstoring
Verder viel me deze week op hoeveel ellende een storing van een kwartier bij pinbetalingen teweeg kan brengen! Het leek bijna alsof onze samenleving geheel stil kwam te liggen. Ik blijf het bizar vinden dat zoveel handelingen in ons dagelijkse leven ‘digitaal’ gemaakt worden, dit terwijl we elke dag kunnen lezen hoe problematisch hacks zijn en hoe privacygevoelige informatie al snel op straat kan komen te liggen. Onze samenleving is zo ongelooflijk afhankelijk van elektriciteit dat ik dat voor de toekomst als een zeer grote bedreiging zie. Ja hoor, zult u zeggen, heb je haar weer. Die wil per se dat we veel meer contant betalen en zoekt naar een doemscenario om ons onze easy way of live pinbetalertjes angst aan te jagen. Maar is algemeen bekend dat ons elektriciteit netwerk erg verouderd is en niet goed bestand tegen extreme weersituaties. Wij zijn totaal niet voorbereid op een aantal dagen zonder stroom, laat staan een langere periode. toch is het dan "best belangrijk" om zo'n periode ongeschonden door te komen. Heeft u weleens nagedacht over hoe ? Vrijwel niemand in het Westen is hier ook maar enigszins op voorbereid.

Nu we het toch over geld hebben...

Boetes voor banken

Iets meer dan tien jaar geleden, op 9 augustus 2007, sloot de Franse bank BNP Paribas de toegang tot alle fondsen die waren blootgesteld aan zogenaamde ‘rommelkredieten’ (subprime). Velen zien dit moment als startsein van een crisis die de hele wereld mee zou sleuren. Banken over de gehele wereld kregen voor het eerst in lange tijd veel kritiek te verduren. Torenhoge boetes werden uitgedeeld en de samenleving kwam er achter hoe roekeloos de banken te werk waren gegaan.

In de jaren na de crisis kwam er nog o.a. het Libor-schandaal bij (hiervoor heeft de Rabobank een zeer hoge boete gekregen). Hier vind ik iets vreemd aan zitten; de overheid ontvangt de gelden, maar is lang niet altijd degene geweest die de werkelijke schade ondervonden heeft. Degene die schade had geleden was de gedupeerde consument en die heeft in vrijwel alle gevallen niks teruggezien van de geleden schade. Er zijn bijvoorbeeld een hoop mensen in Nederland die jarenlang te veel rente hebben betaald voor hun hypotheek, omdat deze was gebaseerd op de Libor rente, die dus door de Rabobank gemanipuleerd blijkt te zijn. Hebben deze gedupeerden ooit één cent gezien van de opgelegde boetes?

Proficiat, we hebben de schuldencrisis verslagen
De zwaarste economische en financiële crisis sinds de jaren dertig viert haar tiende verjaardag. Tijd voor een feestje, want het gaat weer beter met de economie — althans, als je de beleidsmakers in Den Haag en Brussel mag geloven. Bovendien kom ik de afgelopen tijd vaak artikelen en beschouwingen tegen die als strekking hebben dat we de crisis verslagen hebben. Het bewijs: de economische groei is redelijk hoog, en trekt als maar verder aan. Analisten en economen juichen, want die groei komt vooral doordat de consument zijn naam —  eindelijk — weer eer aandoet. We geven met ons allen meer uit en jagen zo die cruciale groeicijfers de lucht in...omdat we worden aangespoord ons weer te pletter lenen. Het lijkt net een nieuwe methode om alcoholverslaafden te genezen: geef ze meer drank. Dat is wat onze beleidsmakers doen in hun gevecht tegen de ernstigste economische en financiële crisis sinds de Grote Depressie!

Er is geen gebrek aan mensen die menen vrij exact te weten hoe de internationale financiële markten werken. Velen zetten hoog in op basis van hun eigen, onfeilbare analyse, en gingen gierend het schip in. Wat de geruchten voedt over de invloed van ‘High Frequency Trading’ (HFT), ‘Dark Pools’, en Centrale Banken die aandelenmarkten ‘verontreinigen’. 
Het enige wat ik weet, is dat er geen sprake meer is van iets wat je met recht een ‘markt’ zou mogen noemen. Het is ‘Las Vegas’ op steroïden.
En niet alleen in de Verenigde Staten.
De schuldenberg op de planeet aarde is het meest profijtelijke verdienmodel....voor de elite. Het houdt slavernij en afhankelijkheid in stand en af en toe een oorlogje gooit weer olie op het hete smeedvuur van de kanonnenfabrieken. De Amerikanen hebben een afleiding nodig voor hun niet meer op te lossen financiële problemen. Het Pentagon en Wall Street houden van oorlog voeren. Winnen hoeft niet, zelfs beter van niet. Hoe langer een conflict duurt des te meer kan er aan verdiend worden.
Oorlogen worden altijd uitgelokt. Eerst op politiek niveau om daarna domme mensen op te zetten tegen elkaar en te gebruiken als kanonnenvoer.

North Korea is sitting on trillions of dollars of untapped wealth, and its neighbors want in. qz.com/1004330/nort ...
Dus nog maar even genieten van de vrede die we nu nog kennen omdat aan alles ooit een eind komt.

Geen nieuwe crash
Zegt Janet Yellen die de Amerikaanse ‘Federal Reserve’ leidt. Zij verwacht geen nieuwe ‘crash’ in de tijd dat wij nog te leven hebben. Dan kan ik wel zeggen dat Bernanke min of meer hetzelfde zei aan de vooravond van de ‘Kredietcrisis’, waar Centrale Banken en overheden slechts met de grootst denkbare moeite wisten te voorkomen dat de ganse wereldeconomie, en de Petrodollar, door het putje verdwenen... en dat de voorganger van Bernanke waarschuwt voor een op knappen staande obligatiemarkt, maar niemand die de waarschuwingen nog serieus neemt.

Of bedoelt Yellen soms dat we niet zo lang meer te leven hebben, met alle oorlogstaal die haar bazen uitslaan?

En toch hè, toch is de economie uiterst nuttig, alleen al als een vorm van werkgelegenheid voor economen.

Omdat er ook deze week geen nieuwe peilingen van Maurice de Hond zijn blijft de stand op zondag 13 augustus:

VVD 32, PVV 21, CDA 16, D66 20, GroenL 13, SP 11, PvdA 11, CU 5, PvdD 5, 50Plus 4, SGP 3, DENK 3, FvD 6
Laatst bewerkt: 2 jaren 2 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], gnor
Meer
2 jaren 2 maanden geleden - 2 jaren 2 maanden geleden #49768 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 6 augustus 2017

Formatie 2017
Volgende week is het dan zover.Dan zit de vakantie voor VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie erop en hervatten de partijen de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Interessant wordt D66, de partij die de meeste buikpijn heeft van deze combinatie. Pechtold moet de komende weken kiezen tussen twee kwaden. Wordt het "rechts met de Bijbel", of zeggen ze nee en geven ze hun missie op van het "verbinden van progressief en conservatief". (was een van hun belangrijkste campagnethema's). Om nog maar te zwijgen van de mogelijke gevolgen: een wankel minderheidskabinet, misschien zelfs nieuwe verkiezingen.

De inzet van D66, zo benadrukken ingewijden, is om deze onderhandelingen te laten slagen. Het landsbelang vereist dat D66 en ChristenUnie en CDA hun levensbeschouwelijke verschillen overbruggen. Op een aantal punten zijn D66 en ChristenUnie inderdaad elkaars bondgenoten. Ze willen allebei een ambitieus klimaatbeleid. Ze vinden allebei dat er barmhartiger moet worden omgegaan met uitgeprocedeerde asielzoekers. En ook hun opvattingen over arbeidsmarkt en pensioenen liggen niet ver uit elkaar.

Op medisch-ethisch gebied zijn de verschillen tussen D66 en ChristenUnie daarentegen gigantisch. Voor zaken als wetenschappelijk onderzoek met embryo’s en hulp bij ‘voltooid leven’, zijn ook nog eens nauwelijks compromissen denkbaar: het gaat om principekwesties die weinig ruimte laten voor creatief uitruilen.
Wat ook niet helpt, is dat D66 hier vrijwel alleen staat. Het CDA kiest – hoewel pragmatischer – de kant van de ChristenUnie. De VVD kan en wil zich nergens op vastleggen omdat Kamerleden over medisch-ethische vraagstukken een individuele afweging mogen maken.

We hebben D66 al in vorige Keek's de oplossing aan de hand gedaan: je benoemt een commissie die verder onderzoek doet of past een gewiekste staatsrechtelijke kunstgreep toe. Want het zou toch te gek voor woorden zijn als deze twee partijen niet samen grote problemen kunnen aanpakken, omdat ze het oneens zijn over zo’n marginale kwestie als voltooid leven? (cynische mode off)
Andere D66’ers zeggen het klimaat is het probleem. En hier zou dan het CDA, met zijn agrarische achterban, weer dwarsliggen. Je proeft de frustratie bij D66 over de linkse partijen PvdA, SP en GroenLinks, die geen van drieën in dit kabinet wilden stappen – en D66 op die manier in een kwetsbare positie hebben gebracht.
Het zou D66, een partij die absoluut geen liefhebber is van polderoverleg, dan ook helemaal niet ongelegen komen als de sociale partners een akkoord weten te sluiten over de ziektewet, zzp’ers en het ontslagrecht. Dan kan Pechtold straks tegen zijn linkse critici zeggen: beste vrienden, zelfs de vakbonden steunen dit beleid.

Weet u, ik heb eigenlijk geen idee waarom mensen dit als een meerderheidskabinet zien. Dat is het alleen in theorie. Omtzigt en ook Voordewind zijn volstrekt eigenzinnige parlementsleden. Een echt meerderheidskabinet is het dus niet. Maar goed, ze zien maar. Ze weten het toch altijd beter.

Klimaat-akkoord
"De dag die je wist dat zou komen" is eindelijk hier. Bent u er klaar voor? De Verenigde Staten hebben gisteren officieel laten weten dat ze uit het klimaatakkoord stappen dat in Parijs werd bereikt.
In 2015 hebben bijna alle landen in de wereld een akkoord ondertekend waarbij afspraken werden gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan en te proberen om de temperatuurstijging van de aarde te verminderen. Het werd gezien als een ‘historisch moment’ waarbij men ter plekke moest huilen van geluk. Dat is geen theatrale overdrijving, dat is ook echt gebeurd. Obama was trots op het feit dat de VS mee gingen doen met dit akkoord.
Donald Trump is niet van de klimaatkerk en had in zijn campagne al aangegeven te willen stoppen met de uitvoering van dit akkoord, nog voordat het echt in werking was getreden.
Boosheid en verdriet alom. Teleurgestelde wereldleiders. Demonstraties. Opstanden.Donald Trump werd afgeschilderd als een debiel die niet weet wat die doet en de wereld in een ramp stort.
Het klimaat wilde zo graag veranderen en de temperatuur wilde zo graag dalen, maar het is ze niet vergund. En wat is het gevolg? Lucifer! Een hittegolf des doods raast over grote delen van Europa. We gaan levend verbranden als het zo doorgaat en voordat we een teiltje en koud water hebben kunnen vinden, zijn we al doodoverleden aan chronische oververhitting en watergebrek. Want de regen die verkoeling moet brengen valt in andere delen van Europa. Confronterend he? Allemaal de schuld van de Trump. Opwarming ! Heb je nou je zin? Sneuneus ! v

Tegenvaller
De premie voor de zorgverzekering moet met 30 euro per jaar omhoog omdat de zorgverzekeraars met een gat van 400 miljoen zitten. Dat gat moet gevuld worden. "Want onze reserves dalen hierdoor en we kunnen onze premies daarom niet laag houden”.

Fantastich toch, hoe je met woorden iemands perceptie kunt beïnvloeden. Voor een fractie van een seconde dacht ik dat de premies op dit moment werkelijk laag zijn.

Meevaller
Dijsselbloem krijgt het podium om te vertellen dat het kabinet een enorme meevaller heeft van 32 miljard. Iemand een idee waar die miljarden zijn gebleven? Niets meer over gehoord. Liegen, bedriegen, manipuleren.

Ei ei ei
In onze maatschappij gaat het om geld en economie, en niet om de mens of de gezondheid van de mensen.
Uit de brief die minister Schippers van Volksgezondheid en Staats Van Dam van kippenzaken donderdag aan de Tweede Kamer stuurden blijkt dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op maandag 19 juni door Belgische collega's er op werden gewezen dat twee Nederlandse bedrijven gebruikt hebben gemaakt van het middel. Maar pas op 19 juli gaat de NVWA bij de betrokken Nederlandse pluimveehouders monsters van de eieren nemen. De NVWA - verantwoordelijk voor de voedselveiligheid - wist dus een volle maand dat er mogelijk iets mis was met Nederlandse eieren.De consument wordt al die tijd in het ongewisse gelaten en tikt zijn eitje lustig door. Het zijn twee journalisten van De Stentor die op zaterdag 22 juli het nieuws naar buiten brengen. Pas daarná begint de NVWA met het actief informeren van de consument wat uitmondt in een communicatienachtmerrie.
De Voedsel en Waren Autoriteit krijgt er flink van langs dat ze niet tijdig en streng genoeg is opgetreden.
Als reactie daarop overweegt de NVWA om ook de lange IJ uit de roulatie te halen

Geen Peilingen van Maurice de Hond deze week derhalve is de politieke stand van het land nog immer:

VVD 32, PVV 21, CDA 16, D66 20, GroenL 13, SP 11, PvdA 11, CU 5, PvdD 5, 50Plus 4, SGP 3, DENK 3, FvD 6
Laatst bewerkt: 2 jaren 2 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor
Meer
2 jaren 2 maanden geleden - 2 jaren 2 maanden geleden #49706 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 30 juli 2017

Peilingen
In de nieuwste peiling van Maurice de Hond daalt de VVD een zetel en krijgt 50Plus er eentje bij. Als we nu de zetels van de beoogde coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie optellen - de vier partijen hebben nu volgens de verkiezingsuitslag nog de kleinst mogelijke meerderheid - dan zien we dat die meerderheid de laatste weken aan het wegzakken is en nog slechts 73 zetels halen. Kan zijn dat mensen langzaamaan genoeg beginnen te krijgen van het trage, futloze formatiecircus, waar nu zelfs even niemand thuis is omdat betrokken partijen hard aan vakantie toe waren.

Dan heeft Maurice de Hond deze week ook nog vertrouwenscijfers gemeten van de leiders van de verschillende partijen en de waardering gemeten voor bepaalde beroepen. Al deze info is voor u beschikbaar op Peil.nl

Afgang GroenLinks
In het NRC gisteren een reconstructie van de formatiepoging met GroenLinks, die – zoals we weten – mislukten. De tekst laat er geen misverstand over bestaan hoe dat zo gekomen is: Jesse Klaver heeft keer op keer misgekleund.

Zo schrijft NRC bijvoorbeeld dat er een beeld naar voren komt van een Jesse Klaver die gewoon niet kan inschatten hoe mensen buiten zijn bakfietsen-safe space-bubbel denken, dus laat staan hoe hij op hun handelen moet anticiperen. En dat Klaver niet snapt dat je niet moet gaan overvragen op een thema waarover net een zwaar bedongen akkoord is bereikt:
“Waar Nederland nu gemiddeld 500 VN-vluchtelingen per jaar opneemt, moet die opname van GroenLinks onder het nieuwe kabinet omhoog naar „tenminste 5.000 mensen”, oplopend tot 25.000. Met deze norm zal Nederland in Europa „het voortouw nemen”, aldus de tekst.

"Het gesprek op de werkkamer van Zijlstra verloopt rustig en vriendelijk. Met de tekst op de voorkant kunnen de VVD’ers wel leven; ze zien er niet iets onoverkomelijks in. Maar Zijlstra ontploft bij het zien van de getallen op de achterzijde – een factor 10 tot 50 van het huidige Nederlandse opvangbeleid. Onbestaanbaar.
Halbe Zijlstra die twee vingers tegen z’n hoofd zet alsof het een pistool is en dan de trekker overhaalt, een schreeuwende premier Rutte en VVD-ingewijden die opmerken dat GroenLinks rijp is voor het gesticht "
": het zijn zomaar wat beelden die voorbij komen vliegen als je de reconstructie van de formatiepoging met GroenLinks in het NRC naleest.
Best wel amusant.

Polen
Minder amusant is de hypocriete strijd van de Europese Commissie tegen de lidstaat Polen. Net voor het wisselen van de politieke macht in Polen zijn nog snel vijf rechters door een pro-EU partij benoemd. Via een noodwet nog wel. Dat mocht van de EU, althans Brussel heeft zich er met geen woord tegen uitgesproken. Maar nu de nieuwe regeringsploeg - veel minder gecharmeerd van Brusselse dictaten - getrapt en geheel volgens de lokale wetten een paar rechters binnen hun rechtssprekende macht willen vervangen, zijn de rapen gaar.
Het is ook daarom dat ik denk dat de EU niet zo bang is dat Polen corrupte politieke rechters krijgt, die hebben ze namelijk allang, maar bang is dat de nieuwe door de Poolse politiek benoemde rechters niet netjes in het gareel van Brussel zullen lopen.

De Europese visie op rechters is buitengewoon inconsequent en in hoge mate onvoorspelbaar. En de inquisitie van de over het paard getilde Frans Timmermans tenenkrommend. Op het ene moment mogen ze via een Poolse noodwet benoemd worden, op het andere moment niet via een normale Poolse wet vervangen.
Is het niet bij uitstek de taak van het Europees Parlement om deze hypocriete en inconsequente handelwijze van de Europese Commissie aan te kaak te stellen en als deze het "te druk" heeft de regeringshoofden van de lidstaten Juncker en Timmermans op het matje roepen en hen doen inzien hoe krankzinnig willekeurig zij bezig zijn.


Syriëgangers
Lees net in The Sunday Times dat het Verenigd Koninkrijk maatregelen neemt tegen terugkerende Syriëgangers; 150 jihadisten en andere criminelen wordt de Britse nationaliteit ontnomen. Ook van jihadbruiden is de nationaliteit afgenomen. De overheid is bang dat de voormalige staatsburgers anders terug zouden komen naar hun thuisland, als Islamitische Staat ineenstort. Het gaat alleen om jihadisten en criminelen die ook nog een andere nationaliteit hebben. Volgens het internationaal recht is het namelijk verboden om mensen statenloos te maken.


Weet u wat opvalt? De oorverdovende stilte in Den Haag. Groot Brittannië laat gewoon zien dat het kan. De politici in Nederland zijn zo door en door verziekt in hun politieke correctheid, dat zij liever zien dat onschuldige burgers sterven door terreur. Het tuig van IS met een Nederlands paspoort die eveneens jarenlang in Syrië als beesten hebben lopen zuiveren, moorden en verkrachten zullen voor een Nederlandse rechtbank worden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.
In Nederland wordt aan of voor de jihadist uitgelegd dat hij of zij is geradicaliseerd en afgereisd omdat hij arm was, geen stage kon krijgen, geen opleiding had, geen kansen kreeg, werd gediscrimineerd, niet goed was geïntegreerd of psychische problemen had. Maar wanneer de jihadisten in kwestie zelf aan het woord komen blijkt veelal dat ze van goeden huize kwamen, opleidingen en banen hadden, een comfortabel leven leidden, maar tegelijkertijd verlangden om een bepaalde religieuze levensstijl te kunnen leiden, een religieuze utopie na te kunnen streven, en te kunnen leven en sterven volgens de wetten van hun religie. En zelfs wanneer we dat horen hebben sommigen nog steeds de neiging om te blijven Jihadsplainen. Om zelf aan of namens de jihadist in kwestie uit te leggen dat dit toch echt niet de motivaties voor hun handelen kunnen zijn geweest. Het moge duidelijk zijn, niet alleen de jihadisten zijn problematisch maar evenzeer onze gehele rechtsspraak. Jihadsplaining is iets problematisch waar we ons niet toe zouden moeten verlaten.
De bekende olifant in de kamer. Overduidelijk hebben de jihadisten één gemeenschappelijk kenmerk en drijfveer: hun religie, de islam.

Duitsland
Dit weekend weer prijs in Duitsland, Irakees schiet met machinegeweer in Duitse disco.Twee doden, drie zwaargewonden, dader ook dood. Geen terreurdaad’ zegt polizei
Jeetje, wat was ik blij van de Duitse "Behörden" te horen dat het niets met de islam te maken had.

Regenboogtaal
Amsterdam heeft een taalgids uitgegeven voor geslachtsneutraal-woordgebruik voor ambtenaren. Hele volksstammen buigen zich over soortgelijke kwesties. Allen activisten en/of uit de belastingpot betaalde mensen die daar volop tijd voor hebben, omdat ze verder niks nuttigs te doen hebben met hun leven. Onder activisten versta ik hier overigens ook mensen die publiceren in kranten en tijdschriften, of uitzendingen verzorgen, en op zoek zijn naar geschikte onderwerpen om uit te melken. 
 
Op zich sta ik zeker niet onwelwillend tegenover wensen van mensen met bepaalde gevoeligheden. Als een boom van een kerel, met zware baardgroei, en van top tot teen onder de tatoeages, liever met ‘het’ aangesproken wil worden, ben ik de laatste om hem uit te lachen. Ieder zijn ding En waarom zou je iemand moedwillige voor het hoofd stoten? Maak even kenbaar dat mijn vooronderstelling niet samenvalt met het beeld wat je van jezelf hebt, en ik pas mij aan. 
 
Het gevoel dat ik heb bij de oorverdovende aandacht die er nu is voor het vinden van politiek correcte benamingen voor medemensen, is dat bepaalde groepen wel érg lichtgeraakt reageren als iemand hen "kwetst" door niet op voorhand rekening te houden met de mogelijkheid dat iemand die er uitziet als de reïncarnatie van ‘Blauwbaard’, diep in het hart onzeker is over ‘man-of-vrouw’, en overweegt ‘het mes erin te zetten’. 
 
Tegelijk start de op subsidie van de overheid drijvende Stichting Ideële Reclame met spotjes waarin volwassenen gevraagd wordt jongens weer jongens te laten zijn. Hoe schizofreen wil je het hebben? Niet dat ik niet begrijp dat de Gemeente Amsterdam en ‘Sire’ twee verschillende organisaties zijn, elk met een eigen directie en beleid. Maar hoeveel ‘Kafka’ kan een burger aan, zonder af te haken? Want we hebben het niet over iets wat je zou kunnen duiden als een discussie, maar over groepen die, op kosten van de belastingbetaler, ijverig strijden voor de suprematie van hun eigen, hoogst persoonlijke idealen in de wijze waarop wij omgaan met anderen. 
 
Die giftige behoefte om anderen de les te lezen, vermengd met het verlangen om ons als individu te onderscheiden van onze medemens via een ‘lifestyle’-keuze, waarbij binnen de gekozen ‘lifestyle’ verder onderscheid wordt gemaakt, en geheel eigen aanspreektitels en omgangsvormen worden ontwikkeld, komt het gemeenschapsgevoel niet ten goede. Voor zover mensen al de indruk wekken uit hetzelfde vaatje te tappen, hoef je maar even te ‘peuteren’, of je stuit op een nieuwe veroordeling. 

Onze samenleving vertoont steeds meer gelijkenis met een brisantbom. Op het oog één geheel. Maar o wee als iemand het ding per ongeluk laat vallen! Dan wordt een mug ineens een olifant. Het hele begrip tolerantie is geperverteerd tot een karikatuur van wat het ooit betekende. De als ‘verstikkend’ gekenschetste normen en waarden die kinderen in de jaren na de Tweede Wereldoorlog met de paplepel werden ingegoten waren een oceaan van vrijheid vergeleken bij de ‘hoepels’ waar mensen nu doorheen moeten springen om niet in conflict te komen met de extreem benepen, maar ook onvoorspelbare omgangsvormen die elke groep voor zichzelf, en bezoekers, afdwingt. Over de verschillende opvattingen valt daarbij niet langer te discussiëren, want je bent niet ‘normaal’ als je het niet begrijpt. Er zijn steeds meer mensen die wel degelijk angst hebben voor de gevolgen als ze afhaken, omdat ze zich terdege realiseren welke hoeveelheden drek ze dan over zichzelf uitgstort krijgen, maar snakken naar contacten met mensen die nog "ouderwets" hoofdzaken van bijzaken weten te onderscheiden.

Dat wilde ik even kwijt
 
U krijgt van mij nog de gehele peiling van zondag 30 juli 2017:

VVD 32(-1), PVV 21, CDA 16, D66 20, GroenL 13, SP 11, PvdA 11, CU 5, PvdD 5, 50Plus 4(+1), SGP 3, DENK 3, FvD 6.
Laatst bewerkt: 2 jaren 2 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor
Meer
2 jaren 2 maanden geleden - 2 jaren 2 maanden geleden #49644 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 23 juli 2017

Oh nee hè !
Het linkse gajes van de NPO heeft een nieuwe controverse ontdekt. Donald Trump en Vladimir Putin blijken tijdens de G20-bijeenkomst in Hamburg privé met elkaar gesproken te hebben. Waar haalt Trump het lef vandaan om met een collega-staatshoofd te praten! En dat ook nog eens met de aanwezigheid van slechts een Russische tolk?! OMG. Dit is een zware overtreding van het "veiligheidsprotocol". Het bewijst dat Trump een KGB-agent is. Hij verraadt zijn land. Impeachment !

Dit is dus hoe totaal gestoord — modern links is. De Amerikaanse president heeft een 1-op-1 gesprek met zijn Russische collega, en links draait helemaal door. Gestoorder dan dit wordt het niet.
Nou, dat wordt de komende jaren nog wat. Maakt u de borst(en) maar nat. Als er niets vervelends gebeurt is Trump immers in ieder geval nog 3,5 jaar president. Als links zich zo blijft gedragen worden dat de meest idiote jaren die we gezien hebben wat Amerika betreft; met meer nepnieuws, meer nepcontroverses, en meer hysterie dan ooit.

Nog nieuws over de Formatie 2017?
Langdurig en besloten. Daar is eigenlijk alles mee gezegd. Ofschoon de echte kennerTs vinden dat de Haagse onderhandelingen uitlopen op een beschamende vertoning, waarvan het eind voorlopig nog niet in zicht is, nu voor de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en CU een vakantie tot 9 augustus is ingegaan. Natuurlijk kan je ook met een positieve blik naar die poppenkast kijken. In wat voor een vet gaaf land leven wij dat wij ons nu al meer dan vier maanden een niet volwaardig demissionair landsbestuur kunnen veroorloven! Actief beleid is niet nodig...wat stijgen moet stijgt, wat moet dalen daalt. Stilstand in het beleid kost geen geld, maar levert juist geld op voor de schatkist. De onderhandelaars hebben de tijd en nemen zodoende alle tijd.

En d'r is radiostilte afgesproken. Volledige radiostilte. Vandaar dat het dagelijks "genieten" was van de nietszeggendheden van de direct betrokkenen over het verloop van de besprekingen. Dan moet ik de NPO toch de credits geven dat ze met die nietszeggendheden iedere dag opnieuw weer tig praatprogramma's weten te vullen. En die voor politieke analisten en commentatoren het enorme voordeel hadden dat ze uren lang oeverloos "Ins Blaue Hinein" konden l*llen.

Ondertussen wordt de rest van het land getrakteerd op dooddoeners dat het niet sneller kan en niet sneller moet.
Toch kan ik me nog herinneren dat politici nog geen half jaar geleden in hun verkiezingscampagnes de absolute noodzaak van snel een ander beleid bepleitten. Ma ja, de verkiezingsuitslag hè ! Zeldzaam gecompliceerd...zegt men. Vandaar dat in Den Haag al wekenlang de processie van Echternach gaande is En je kunt er donder op zeggen dat we straks weer zo'n minutieus, onwrikbaar, dichtgetimmerd traktaat voorgeschoteld krijgen dat alleen kan worden uitgevoerd bij de gratie van de "Bende van Vier". Het parlement komt er de komende ruim drie en een half jaar niet meer aan te pas. Soort van The Brussels Template zumme mar zegge: tekenen bij het kruisje

En weet u wat zo frappant is? Dat iedereen zich laat verleiden tot dit schimmenspel achter Ruttes rookgordijnen; zijn onbedwingbare neiging ons elk zicht op de zaak te ontnemen. Daardoor krijgt hij de kans overal mee weg te komen.

Maar goed, Zalm heeft net voor de vakantie een persconferentie gegeven om een terugblik te geven op de afgelopen drie weken. Zalm is hoopvol. "De sfeer is goed en informeel. De onderhandelaars kijken elkaar recht in het gezicht." Hoopvol. Goede hoop. Recht in het gezicht kunnen kijken. Zware last op schouders. Goed om er even uit te zijn. De wil om eruit te komen is er bij alle vier, maar het kan nog altijd mis gaan. Vooruitgang geboekt, maar soms zit er na twee drie keer nog geen vooruitgang in.
En dat in zo’n kort stukje tekst…Nu kan ik me best wel voorstellen dat er veel onderwerpen te bespreken zijn, maar na 125 dagen dit soort onzinteksten durven uit kramen, kom op zeg. Het is geen hogere wiskunde!


De enige conclusie die je kan trekken is dat de prioriteit niet bij het vormen van een nieuwe regering ligt. Logisch met de gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet, maar schaamteloos dat men doet alsof we achterlijk zijn. Poppenkast ten top Dat bedoel ik dus met nietszeggendheden.

Maar laat ik afsluiten met positief nieuws: Er is nog geen VVD/CDA/D66/CU kabinet. Beter geen kabinet dan een slecht kabinet zoals het bezuinigingskabinet Rutte-II van PvdA-elite en VVD. De miljarden gemiste economische groei door alles kapot bezuinigen verdienen we nooit meer terug (econoom Bas Jacobs)
Later zullen we in de biografieën lezen dat dit ook helemaal de bedoeling niet was.

Kom, we nemen een drankje en gaan naar Parijs. Naar de apotheose van de Tour de France 2017.

Beetje balorige Uitsmijter:
Vrouw tegen Churchill: 'Als ik met U getrouwd was, zou ik gif in uw eten doen.' Churchill: 'En als ik met U getrouwd was, zou ik het opeten.'

Geen peilingen van Maurice de Hond vandaag. Derhalve is de politieke stand van het land ook op zondag 23 juli 2017:

VVD 33, PVV 21, CDA 16, D66 20, GroenLinks 13, SP 11, PvdA 11, CU 5, PvdD 5, 50Plus 3, SGP 3, DENK 3, FvD 6
Laatst bewerkt: 2 jaren 2 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor
Meer
2 jaren 2 maanden geleden #49589 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 16 juli 2017

Peilingen
In de nieuwe peilingen van Maurice de Hond is er nog altijd niet veel veranderd sinds de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen maart. De SP en het CDA hebben klappen gekregen, terwijl ook GroenLinks en 50PLUS een zetel terug zijn. Goed nieuws is er voor de PVV, D66, de PvdA… en voor nieuwkomer Forum voor Democratie. De partij bestaat pas ongeveer een jaar, maar lijkt in hoog tempo bezig te zijn met een opmars. De partij noteert deze week zes zetels, terwijl men er momenteel slechts twee heeft.

Maurice de Hond besloot daarop eens wat dieper te duiken in de statistieken die schuilgaan achter het FvD, en dan blijkt dat de partij langzaam de harten van veel Nederlanders aan het veroveren is: “Forum voor Democratie is 4 zetels gestegen, met name door winst op PVV, VVD en CDA. 13% van de kiezers geeft nu aan FvD te stemmen of dat deze partij een kans maakt op een stem. Dat is maar 2% minder dan die score van de PvdA. Van de PVV-kiezers geeft 47% de FvD een kans op een stem!
Huh..? Hoe rekent Maurice de Hond? Het FvD is gestegen. Klopt. Maar ten koste van de PVV?? Die staat een zetel hoger in deze peiling ! Ik denk dat de virtuele winst van FvD eerder bij het CDA vandaan komt.
Weet u, dan heb ik al helemaal geen zin meer om me verder te verdiepen in de analyses van De Hond. Kan me best voorstellen dat het pijnlijk is voor links om te moeten signaleren dat de groei van FvD niet ten koste van de PVV gaat, maar netto ten koste van het partijkartel. Maar als u het prettig vindt om wat op de mouw gespeld te krijgen: Peil.nl

Zullen we verder gaan met de Formatie?
Nu de op schuldgevoel inspelende aanpak van informateur Tjeenk Willink met zijn permanente beroep op het landsbelang is mislukt, is het met Gerrit Zalm tijd voor een pragmatische benadering. Geen gezeur, geen haarkloverij, maar de handen uit de mouwen. Er moet een klus worden geklaard en daarvoor is een doener nodig. Een Macher die Pechtold en Segers weet te bevrijden uit hun verstikkende politieke stellingnames en in hapklare brokken aanbiedt aan de meer rekkelijke Rutte en Buma. Aan Gerrit Zalm ligt het dus niet dat de nog jonge formatiepoging van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie nu al in zwaar weer zit. Die doet er alles aan om het de onderhandelaars zo gerieflijk mogelijk te maken. Een paar dagen vrijaf voor Segers om een concert van U2 in Berlijn bij te wonen, het dineren van de acht onderhandelaars in de mooiste restaurants van Den Haag en slaappartijtjes in oud-Hollandse gebouwen. Waarbij ook nog eens – na alle vrije periodes in de afgelopen maanden – een zomervakantie moet worden ingepland. Want het gezinsleven van de heren onderhandelaars is nogal “verwaarloosd”. Wat hebben ze het zwaar !
Politici bezig met hun eigen tactiekjes en strategietjes in hun eigen bubbeltje. Voor wie doen ze dat? Niet voor de kiezer, niet voor de burgers van het land. “Het volk” is voor hen de abstracte entiteit die op 15 maart de stem heeft uitgebracht die hen in het zadel heeft geholpen. Daarna verdwijnt “het volk” tot de volgende verkiezingen uit beeld en storten de leden van de politieke kaste zich weer vol overgave op hun kerntaak: zelf overeind blijven en anderen de maat nemen en de schuld geven.

We lezen een somberstemmend commentaar van ChristenUnie-leider Gert Jan Segers, dat niet echt uitblinkt in optimisme en regeringslust: “We komen ergens, maar we weten niet of we de finish gaan halen”. Eerder had Pechtold al laten weten dat de onderhandelaars slechts "centimeters" weten te maken. En dat is natuurlijk niet zo vreemd. Eerst bij de ChristenUnie eisen op tafel leggen waarvan je weet dat Segers er nooit mee akkoord kon gaan, en zeker niet in een dag of twee, om hem vervolgens zonder pardon weg te schoppen bij de onderhandelingen. En er dan nu van uitgaan dat de CU D66 in alles tegemoet komt. Haha, make it a little.

Maar is het genoeg om Rutte III meer dan honderd dagen na de verkiezingen dan eindelijk van start te laten gaan? Die vraag is nog altijd niet beantwoord, en kan binnenkort wel eens omslaan in een definitief ‘nee’.

Natuurlijk wilde Pechtold, door Segers onderuit te schoffelen, VVD en CDA dwingen om toch nog een keer om tafel te gaan zitten met Klaver van GroenLinks. Maar wat bleek? Klaver wilde helemaal niet regeren. GroenLinks zag wat de PvdA was overkomen: het zwaard van Damocles, en gaf haar onderhandelingspositie graag over aan de ChristenUnie en bracht zo D66 in een benauwde positie. Ja, en nu zit Pechtold met de gebakken peren. Hij gedroeg zich als de arrogantie zelve, heeft zich vreselijk misdragen en vijanden gemaakt bij VVD, CDA én CU, maar zijn plannetje om GroenLinks het kabinet in te rommelen is mislukt. Geen wonder dat hij het even “niet meer ziet.”

Haakt D66 af?
Ik vraag me af of het voor D66 mogelijk zal zijn om in de onderhandelingen dusdanige resultaten te bereiken die voldoende het gezicht van de partij in het eindresultaat tonen. Wat als D66 de voor de democraten zo belangrijke ethische vraagstukken moeten parkeren? De D66 kiezer zal dan ook, als de concept onderhandelingsresultaten doelbewust "naar buiten" sijpelen, meer dan teleurgesteld zijn en het Johan de Witt huis zal symbool staan voor wat de partij gaat overkomen. Het lijkt er (soms) op dat Pechtold nu al bezig is argumenten te verzamelen om er voor hem en naar hij hoopt voor de kiezer geloofwaardig de brui aan te geven. Hij lijkt te beginnen met het klimaat als een struikelblok, in een poging daarmee de eigen kiezer, maar ook die van GroenLinks aan te spreken. Want waarom zou hij niet deels de rol van Klaver overnemen, vaststellende dat die zonder electorale schade (zie de peilingen van vandaag) kon weglopen. Misschien dat Pechtold nog even de schijn op wil houden, maar ik heb de idee dat hij Klaver vrijwel zeker achterna gaat. Kwestie nog van de tijd rijp maken om het volk in oktober of november weer de verkeerde keuzes te laten maken. Misschien moeten we toch eens wat principiëler worden?

Ik zit hier wel te orakelen maar wat er achter gesloten deuren wordt besproken is nog altijd geheim, maar aangezien het Segers en Pechtold zijn die de voorspellingen over Rutte-III proberen te temperen zouden het weleens de leiders van D66 en CU kunnen zijn die flink aan het clashen zijn over allerlei onderwerpen.
Het laatste woord over deze formatie is echter nog altijd niet gevallen, dus we wachten af op wat nog komen gaat. De woorden van Segers en Pechtold geven aan dat dit geen goed nieuws hoeft te zijn…


Churchill zei het al: Democratie is de noodzaak om af en toe te buigen voor de mening van anderen.

U krijgt nog van mij de gehele peiling van zondag 16 juli 2017:

VVD 33, PVV 21(+1), CDA 16(-3), D66 20(+1), GroenLinks 13(-1), SP 11(-3), PvdA 11(+2), CU 5, PvdD 5, 50Plus 3(-1) SGP 3, DENK 3, FvD 6(+4)
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor
Meer
2 jaren 3 maanden geleden - 2 jaren 3 maanden geleden #49534 door katertje
*
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 9 juli 2017

Formatie
What flies without wings? Time, my dear...
We zijn alweer toe aan "formatie 4.0".De toneelvereniging in Den Haag kan zogenaamd maar niet besluiten welke trekpoppen de volgende vier jaar het volk mogen bestelen.
Volgens Pechtold is dit de laatste serieuze kans op een meerderheidskabinet. En wie zijn wij nou helemaal om deze man tegen te spreken. Na ruim 100 dagen mocht Zalm dus aan de bak. Met de twee partijen waar het nu het eerst om gaat: D66 en ChristenUnie. Staan op medisch-ethische kwesties ( donorwet, voltooid leven) lijnrecht tegenover elkaar. Nu roepen politici, journalisten, analisten, experts en andere deskundologen al maanden dat formeren draait om het "over de eigen schaduw heen springen". Compromissen sluiten voor het landsbelang. Nou, tot nu toe werd er maar bar weinig gesprongen. Maar ja, dit is versie 4.0. Het móet dus, zou je zeggen, omdat er anders geen meerderheidskabinet gevormd kan worden. Uit onderzoek blijkt dat 71 procent ChristenUnie-stemmers niet wil toegeven in de medisch-ethische kwesties. Maar ook voor veel D66-stemmers, namelijk voor 62 procent van de ondervraagden blijken deze standpunten heilig en willen niets toegeven op wat velen omschrijven als "kernwaarden" van de partij. Dus moet er nog heel wat gesprongen worden en niet alleen door betrokken politici.
Wordt de kwestie toch opgenomen in het regeerakkoord - en levert minimaal een van de partijen in - dan bestaat de kans dat een aantal kiezers uit onvrede gaat bewegen. Maar... er zijn manieren om niet toe te geven en tóch te gaan regeren; de onderwerpen een vrije kwestie verklaren, of uitstellen. Briljante vondst...na ruim 100 dagen!

Hoe "giftig" die medisch-ethische standpunten van D66 zijn blijkt wel. Na het "verzoeningsdiner" dat Pechtold en Segers onlangs hadden in restaurant Garoeda, moest het etablisement om hygiënische redenen de deuren sluiten. Kan je nagaan!

Economie
Gaat het volgens de telraam-socialisten van het CPB eindelijk goed met de economie, komt de Wetenschapellijke Raad voor het Regeringsbeleid met de waarschuwing dat de middenklasse verpietert...! Monique Kremer van de WRR zou hebben gemeld: “De veerkracht van de middengroepen wordt getest. Het is maar deels in de cijfers te zien, maar je hoort het vooral in gesprekken.” Huh? Dus niks onderbouwen met CBS statistieken maar gewoon een koffierondje langs duizenden huiskamers? Daar is maar één verklaring voor. We roepen het al jaren! Het CBS en andere overheidsinstanties poetsen de cijfers op. Vooral in verkiezingstijd. En ook omdat de staat economische groei en vooruitgang wil kunnen laten zien, om de volgende bezuinigingsronde "geschikt te maken voor het klootjesvolk". Kijk een naar de cijfers...het kan lije..er is rek genoeg.

Loze beloften
We schreven: Het demissionaire kabinet duikt voor lastenverlichting, ondanks eigen afspraken daarover in het regeerakkoord. „We zitten in een uitzonderlijke situatie”, verweert minister Dijsselbloem (Financiën) zich. De PvdA-bewindsman werd gisteren tijdens een debat over de begroting van dit jaar er door de PVV fijntjes aan herinnerd dat VVD en PvdA in hun regeerakkoord hebben vastgelegd dat er in het geval van een overschot een kwart naar lastenverlichting moet. „Niemand hoor ik over lagere belastingen, zelfs de VVD niet”, foeterde PVV-Kamerlid Van Dijck. „Waarom niet?!” Dijsselbloem erkende de afspraak uit het akkoord, maar zei dat die vlieger voor 2017 niet opgaat omdat dit overschot vorig jaar nog niet voorzien was en de belastingen niet tijdens het jaar aangepast kunnen worden. Maar ook voor de begroting van 2018, die nu nog door de VVD en PvdA in elkaar gezet wordt, wil de bewindsman desgevraagd niet bij voorbaat de knip trekken."

Het stimuleren van de economie door het centrale banken mechanisme (o.a. het faciliteren van goedkoop krediet) wordt door de overheden en Centrale Banken verkocht als zijnde positief voor de inkomensgroei en welvaartsgroei van de middenklasse. Echter het cumulerende (stapeling) effect van de stimuleringsprogramma's van overheden en Centrale Banken doen precies het tegenovergestelde, de middenklassen worden vernietigd onder het regime van hogere belastingen, negatieve werkelijke rente opbrengsten (rente lager dan inflatie), inflatie en toenemende regulering en belastingwetgeving gericht op het ontnemen van (financiele) vrijheden voor burgers en MKB. Een grote gezonde middenklasse is het meest belangrijke bastion voor vrijheid en democratie in de zogenaamde vrije wereld. Ook is een gezonde middenklasse de motor voor een gezonde en sterke economie. Een zwakke en verarmde middenklasse zonder kracht opent de deur naar dictatuur en tyranny, las ik op het wereldwijde web.

Het grootste deel van de overheidsprogramma’s en centrale bankenprogramma’s is erop gericht om mensen en bedrijven in de schulden te krijgen. De overheden die samenwerken met de centrale banken steken zichzelf ook diep in de schulden omdat deze schulden naadloos kunnen worden overgedragen op de middenklasse die ze uiteindelijk moet gaan aflossen. Dit gebeurt door belastingverhoging, het inkomensafhankelijk maken van heffingskortingen, of confiscatie van geld en bezit of door het creeeren van hyperinflatie waardoor schulden (en spaargeld van de middenklasse) in waarde verdampen. De rente wordt door de centrale banken in Amerika en Europa opzettelijk en waarschijnlijk permanent onder de inflatie gehouden, lonen zijn min of meer bevroren de laatste 10 jaar. Mensen worden gedwongen om schulden te gaan opbouwen.

De middenklasse is de dupe van het beleid, het is ook het deel van de bevolking dat het meeste te lijden heeft onder het beleid dat er in principe op gericht is om haar te vernietigen. Een groot deel van de middenklasse bestaat uit mensen die hun hele leven hard gewerkt hebben en trouw gespaard hebben voor hun oude dag. Het doel is uiteraard ook om hun kinderen wat geld na te laten. De overheden in het Westen willen dit geld uiteraard zelf in handen krijgen en dit gebeurt dan ook volop met wetgeving.

Natuurlijk gaat het volk geen cent terugkrijgen van de roversbende in Den Haag. De verkiezingen zijn voorbij, uw stem is binnen en u bekijkt het maar. Het budget voor de opvang van economische gelukszoekers zal drastisch moeten worden verhoogd. En.... Griekenland, weet u wel.

Griekenland
De Europese Unie legde Griekenland bewust de schuldenstrop om de nek om het land een kopje kleiner te maken en een gewenste kettingreactie te realiseren die meer macht naar de ECB zou doen vloeien. De schuld werd gebruikt om verscheidene banken in de problemen te brengen. En dat leverde weer het (gewenste) effect op dat banken gered moesten worden. Door wie? Door het volk natuurlijk. Kortom; in geheel Europa zijn bezuinigingsmaatregelen genomen om de schuldencrisis op te lossen. Maar die schuldencrisis is gecreëerd door mensen als Mario Draghi. Griekenland kreeg vervolgens “steunpakketten”, wat niets meer was dan nog meer leningen en dus nog meer renteverplichtingen. Het Griekse volk is murw gebeukt en op de knieën gebracht door deze financiële oorlogsvoering De schulden zijn ingezet als financieel wapen! De leningen worden uit lucht gecreëerd door banken. De centrale bank voert in een computer een getal in en verstrekt dat als lening/schuld. En voor die uit lucht gecreëerde leningen moet heel Europa bloeden. Alleen al in Nederland is voor miljarden bezuinigd. En dat om geld, ECHT GELD, verdiend in de ECHTE ECONOMIE, richting de Europese Centrale Bank te laten vloeien, om de zogenaamd groeiende schuldenberg op te lossen. Maar die schuld is uit het niets gecreëerd. Kortom: het is een pertinente leugen geweest (en zal het altijd zijn) dat er bezuinigd moet worden om bij te dragen aan de aflossing van schuld. Die schuld is in een computer ingevoerd. Het is geen enkel probleem om die gewoon te schrappen. Het hele spel draait om verdere centralisering van de macht en het bestelen van hele volksstammen.
We worden op hoog niveau besodemieterd en bedrogen...ik blijf het toch zeggen hoor.

G20
"Wir schaffen das" moet Merkel gedacht hebben toen ze besloot dat de G2- in Hamburg moest plaatsvinden. Net als bij dezelfde uitspraak over het toelaten van vluchtelingen in Duitsland, lijkt de domineesdochter zich in de eigen voet te hebben geschoten door alle waarschuwingen om zo'n relgevoelig evenement niet midden in de drukke havenstad te houden, in de wind te slaan. Het is de geboortestad van de verder in Oost-Duitsland opgegroeide Merkel, maar dat was niet de ware reden waarom Hamburg werd uitgekozen. Merkel wilde vooral aantonen dat de Duitse democratie sterk genoeg is om protesten te kunnen weerstaan en dan verstop je je niet ergens op de hei of op een hoge berg. Bijkomend voordeel zou zijn dat zo de kandidatuur van Hamburg voor de Olympische Spelen van 2024 werd onderstreept. Helaas voor Merkel blies de bevolking van de stad dat al eerder af door in een referendum de Spelen af te wijzen. Merkel was stijfkoppig en had haar voorzichtige aard kunnen volgen. Nu gokte ze mis door vast te houden aan Hamburg. Dat zal haar bij de verkiezingen in september niet alleen daar stemmen kosten.

Want de excessen in Hamburg laten zien hoezeer de socialistische terreur in Duitsland zich al genesteld heeft. Hamburg laat zien dat de WARE TERREUR NIET VAN DE AfD of overige als "rechtsen" of "Nazi's" gekwalificeerde Duitsers uitgaat, maar sinds 1968 zo goed als uitsluitend van links. En de ondersteuning, die moslims door de linksen, de links-autonomen en de Antifa ondervinden, bewijst de these van de alliantie tussen deze beide genocidale ideologieën.Duitsland bevindt zich, net zoals het begin van de jaren-30 van de vorige eeuw, in een toestand waarin het op ieder moment kan overgaan in een brute dictatuur. En wel opnieuw in een links-radicale dictatuur, waarvan grotendeels al sprake is.
Hamburg is het waarschuwend signaal voor de ondergang van Duitsland geworden

Nog bonter maakte zij het, toen zij achteloos liet weten dat zij zowel tijdens de vergadering vrijdagmiddag als tijdens het concert vrijdagavond iets had gemerkt van enige onrust. G-sus, en dat terwijl rookwolken van in brand gestoken auto’s boven de stad dreven en de hemel bezaait was met helicopters van de politie in een ultieme poging de situatie meester te blijven.Terwijl Merkel reeds 3 jaar geleden toen Duitsland de twijfelachtige eer kreeg de G 20 te organiseren, een leuke bijbaan creërend voor haar echtgenoot, Joachim Sauer, die het damesprogramma mocht organiseren, was gewaarschuwd deze conferentie NIET in een stad te organiseren, zette Merkel door, zoals wij dat van Duitse leiders gewend zijn. Dat dit en het kuddevee gedrag van de Duitsers tot rampzalige gevolgen leidt, weten wij nog uit niet al te lang geleden geschiedenis.

En ongetwijfeld zal Merkel straks wel weer met de gevouwen handjes voor de microfoon staan, het gedrag van de demonstranten ( terecht) veroordelend, maar nooit eens zeggen, dit had ik volledig verkeerd ingeschat en anders moeten doen. Wat dat betreft is Rutte een trouwe leerling, maar dat geldt voor de meeste politici en ambtenaren.
Hi hi, onder ons gezegd en gezwegen, is het u ook opgevallen dat geen van de aanwezige leiders Rutte serieus nam?
Gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal !

Ik sluit af met een positieve noot over Poetin en de G20 die ik las op een Engelstalig blog :

It Seems that everyone with a moral conscience is on the side of the Russians

Geen peilingen van Maurice de Hond vandaag, derhalve is de stand van het politieke land zondag 9 juli 2017 nog immer:

VVD 33, PVV 21(+1), CDA 16(-3), D66 20(+1), GroenLinks 13(-1), SP 11(-3), PvdA 12(+3), CU 5, PvdD 5, 50Plus 3(-1), SGP 3, DENK 3, FvD 5(+3).
Laatst bewerkt: 2 jaren 3 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor
Meer
2 jaren 3 maanden geleden - 2 jaren 3 maanden geleden #49474 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 2 juli 2017

Peilingen
Er komt iets meer beweging in het electoraat. 82% stemt nog dezelfde partij als op 15 maart. De PvdA stijgt gestaag (nu 12 zetels) en Forum voor Democratie wint ook duidelijk. Maurice de Hond schrijft dat de winst van FvD ten koste gaat van de PVV. Ik denk dat hier de wens de vader van de gedachte is want Wilders stijgt juist een zetel. SP en CDA staan allebei nu op 3 zetels verlies. Voor de SP wordt het magere resultaat van 15 maart doorgetrokken. Bij het CDA is te zien dat het momentum, dat deze partij kreeg in de laatste weken voor de verkiezingen, weg is. Bij deze partij zien we het grootste aantal kiezers, dat nu aangeeft niet te weten waarop nu te stemmen.

De afstraffing van het CDA is zeer terecht. Tweede Kamer stemde de partij tegen associatieverdrag met Oekraïne en Eerste Kamer na de verkiezingen voor het inlegvelletje van Rutte, wat laat zien dat Buma binnen het (principeloze) CDA, zaken niet in de hand heeft en daarvoor wordt bestraft.

Ik heb een natuurlijke afkeer van het CDA, dat koersloos ronddobbert op de golven van vraag en aanbod. Niet in de laatste plaats om dit soort opmerkingen van Buma:
"De partijen die niet mee wilden doen aan het hele formatieproces, proberen ‘schadevrij naar de zijlijn te manoeuvreren’, sneerde Buma. Jawel, maar voor de partij die wèl aan het formatieproces wilde meedoen - de tweede grootste van het land nogal liefst - haalde Buma zijn neus op.

Formatie
De nieuwe onderhandelingsronde verloopt vooralsnog in goede sfeer. Er komen zelfs al lastige onderwerpen ter tafel als thema's waar snel overeenstemming over bereikt kan worden. Althans dat is het beeld dat VVD, CDA, D66 en CU schetsen.

Laat er echter geen twijfel over bestaan: het D66-opperhoofd is met de afstand de meest slinkse onderhandelaar in de formatie. Met de nodige intriges wist hij de gedoodverfde coalitiepartner ChristenUnie maandenlang op afstand te houden, waarbij hij Gert-Jan Segers zeldzaam onbeschoft bejegende: de man wist niet wat hem overkwam toen Pechtold hem een lijstje onacceptabele bejaardenmoordplannen voorlegde waar nog even een handtekening onder moest.

Doodscultus
En wat te denken van het morbide voorstel van oud-journaallezeres Pia Dijkstra om onze ingewanden staatseigendom te maken. Het verplichte orgaandonorschap was "een overwinning voor de partij." Ik dacht dat D66 liberalen waren en dus voor de vrijheid van het individu in plaats van een sekte van bodysnatchers met de toeëigening van het menselijk lichaam door de overheid. Toen kreeg het wakkere deel van het volk Pechtold c.s. door en meer dan 170.000 meer mensen hebben aangegeven hun organen niet beschikbaar te stellen voor donatie. Ze laten zich geen keuze opdringen door arrogante nepliberalen.

Volgende week komen de medisch-ethische kwesties zoals de vrijwillige levensbeëindiging (voltooid leven) en het klimaat aan de orde, zo laat de nieuwe informateur Gerrit Zalm weten.
Weet u wat mooi zou zijn? Als de principiële ChristenUnie (het verrekt om Pechtold het spuitje te laten hanteren op weerloze ouderen) onoverbrugbare problemen ziet in de medisch-ethische hoek om baan te maken voor een minderheidsregering. Dan kunnen de drie aanmodderen en mogelijk worden er geen meerderheden gevonden voor een aantal miserabele EU-plannen...

EU
Velen hebben het niet door, maar 2017 is een topjaar voor de EU. Hier bij ons werd de EU-kritische horde buiten spel gezet. Zo ook in Frankrijk. In beide landen is/komt er een pro-EU regering. In Duitsland heeft Merkel zich hersteld van de "wir schaffen das" uitglijder en is, zo blijkt uit haar uitspraken en die van de sleutelfiguren om haar heen (Schäuble) bereid tot verdere integratie (lees: overdracht van soevereiniteit) van de EU. May heeft haar onderhandelingspositie verzwakt waarmee de kans op een negatievere uitkomst voor het VK dus groter is geworden. De afschrikwekkende werking hiervan ( een primair doel van de EU onderhandelaar, want ohwee als andere lidstaten het idee krijgen om voor de exit te gaan..) is in het voordeel van de EU.
De EU lacht dus in haar vuistje. Want na de verkiezingen in Nederland en Frankrijk en de deelverkiezingen in Duitsland en Italië, moet geconcludeerd worden dat pro EU politici nog steviger in het zadel komen. De zo hevig begeerde sprong voorwaarts zit er dus aan te komen.

Maakt u zich maar op voor een EU leger, EU obligaties, EU fiscale unie, EU Immigratiebeleid en zo verder. De EU superstaat is op weg en dat is rampzalig.
Buiten het feit dat het überhaupt nooit werkbaar zal zijn, willen de verschillende electoraten er niet aan. Op veel van de genoemde punten wil de grote meerderheid juist dat de natiestaat daar over moet gaan en niet de EU. Maar de EU gaat dat allemaal negeren en toch die sprong voorwaarts maken. Recht het ravijn in.

En toch..en toch.
De junta in Brussel doet dan wel alsof zijn neus bloedt, maar Das Reich kraakt in zijn voegen. Hebben we het nog niet eens over Polen of Hongarije, het gaat ook lekker in Tsjechië. In oktober van dit jaar wordt er een nieuwe landdag gekozen. En het ziet ernaar uit dat ene Andrej Babis, de leider van de nog frisse ANO-partij, de grote winnaar gaat worden. (Tenzij de junta een alternatieve KokosMacron van de Bilderberg kan laten rollen, maar dan moet het wel heel snel gaan) Waarom hebben Reichsführer Juncker en zijn aanhang liever niet dat Babis aan het roer komt in Praag? Nou, onder andere omdat ie er niet over peinst om de Kroon in te wisselen voor de Euro of de Tsjechische centrale bank directeur wat Lebensraum te laten reserveren voor het Europese spaarvarken van Draghi. Verder deelt ie wat de import van migranten uit de Middenoostelijke en Afrikaanse landen betreft de visie van Polen en Hongarije. “Als er in Brussel straks meer muslims dan Belgen wonen moeten ze dat lekker zelf weten. Ik wil dat hier niet. Zij bepalen niet hoe wij ons leven inrichten”. Aldus Babis.
Dan denk je misschien nog, nou ja, allez,vooruit Maar wat heeft de huidige landdag deze week met een geweldige meerderheid besloten? Dat gewone burgers wapens mogen dragen om in geval van een terroristische aanslag meteen te kunnen reageren. Op dit moment hebben 360.000 Tsjechen een wapenvergunning en we mogen aannemen dat dit aantal binnenkort met een rotgang zal gaan groeien. Tenminste, als de Senaat en de president akkoord gaan met deze grondwetswijziging, die rechtstreeks ingaat tegen een besluit van de Brusselse junta uit april van dit jaar. Eensgezind...En Marche !

Kom, doen we er nog ééntje...
Over de Verenigde Naties. Ik vertel u niets nieuws als ik zeg dat het orgaan op heel veel fronten faalt. Nu las ik dat dat falen niet alleen betrekking heeft op het niet behalen van de doelstelling, maar eveneens in het aanwenden van gelden voor eigen gewin en gemak. (What's new pussycat?) Zo spendeert de WHO, de wereldgezondheidsorganisatie meer aan hotel- en reiskosten dan aan gezondheidsprojecten. De vrouwencommissie wordt - we hebben er eerder over bericht - voorgezeten door Saoedi-Arabië, wat net zo logisch is als Willem Holleeder hoofd van de politiebond te maken.
Het gebeurt allemaal, maar de linkse hippies met bakfietsen willen het maar niet zien

Ach, u moet maar zo denken...wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, toch?

U krijgt van mij nog de gehele peiling van zondag 2 juli 2017:

VVD 33, PVV 21(+1), CDA 16(-3), D66 20(+1), GroenLinks 13(-1), SP 11(-3), PvdA 12(+3), CU 5, PvdD 5, 50Plus 3(-1), SGP 3, DENK 3, FvD 5(+3)
Laatst bewerkt: 2 jaren 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor
Tijd voor maken pagina: 0.463 seconden