Vraag UPDEET: Peilingen en Keek op de Week

Meer
1 week 1 dag geleden #57944 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 19 september 2021

Peilingen
Veel kabaal in Den Haag, weinig verschuivingen. Na (weer) een heftige week in politiek Den Haag zien we toch maar kleine electorale bewegingen. D66 stijgt nu voor de tweede week een zetel en staat nu op 4 zetels verlies (20)ten opzichte van de verkiezingsuitslag. De VVD daalt weer in de richting van de verkiezingsuitslag (-2 naar 35). Bij de overige partijen zien we verschuivingen van hooguit een zetel. Het lijkt erop dat tot er een kabinet is gevormd (of nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven) geen grote verschuivingen meer zullen plaatsvinden.

Gewenste ministers
Ten slotte zijn aan de ondervraagden twintig namen voorgelegd met de vraag of men zou willen dat die personen in het volgende kabinet zouden zitten. Omtzigt en Aboutaleb worden dan het meest genoemd. Omtzigt wordt door een meerderheid van kiezers van vrijwel alle partijen genoemd. Kiezers van VVD en D66 doen dat voor ongeveer de helft. Aboutaleb wordt naast de kiezers van linkse partijen ook veel genoemd door kiezers van VVD, D66 en CDA (in alle gevallen nog meer dan Omtzigt). Alleen bij kiezers van PVV, FVD en JA21 scoort hij lager, maar nog wel hoger dan de meeste bestaande kabinetsleden bij die kiezers.
Maurice de Hond heeft nog veel meer onderzocht en geanalyseerd. U kunt daar uitgebreid kennis van nemen via de website Peil.nl

Pff..Omtzigt en Aboutaleb...!
Kaag even uit de gratie? Even op ijs gezet? Struikelde over haar onmetelijke arrogantie? En ik begrijp het oprecht niet waarom iemand die finaal door het ijs is gezakt in het Dossier Afghanistan lof toegezwaaid krijgt als ze dat zinkende schip verlaat om zich te kunnen concentreren op het binnenslepen van méér macht in het nieuwe kabinet. U mag het mij proberen uit te leggen, maar ik kan er inmiddels eigenlijk alleen maar om lachen. Het valt allemaal niet meer uit te leggen.

Immers, de in het reservaat van de Verenigde Naties door vrouwenquota bovengedreven vrouw Kaag is gebleken kansloos te zijn in een transparante regeringsfunctie, ondanks overvloedige steun van de Staatspropaganda media en televisie. Zij is de verpersoonlijking van het door miljardairs ondersteunde en uitgebouwde globalisme, gehuld in een politiek-correcte outfit die morele superioriteit suggereert, maar een werktuig is voor een beweging die streeft naar wereldheerschappij door middel van onderdrukking en algehele controle.

Zij zegt een gelovige katholiek te zijn(wat ik ernstig waag te betwijfelen, aangezien haar man moslim is en volgens Het Boek leeft), maar blokkeert de christelijke partijen ten einde een zo progressief mogelijk kabinet te vormen voor het meest antichristelijke thema, namelijk het voltooid leven!

Progressief...! Weet u wat tegenwoordig progressief is? Progressief is tegenwoordig het 100 jaar oude marxisme weer uit de mottenballen halen door lieden met een heel foute agenda en volstrekt idiote, dan wel MK-ULTRA-programmeerde sekteleden die kennelijk niet zien wat die krankzinnigheid in 100 jaar teweeg heeft gebracht, en opnieuw teweeg wil brengen.

Over milieu-verontreiniging gesproken. Weet u wat voor gespuis de burelen van de Verenigde Naties bevuilen? Bijvoorbeeld een Hoge Commissaris voor de Mensenrechten mevrouw Michelle Bachelet. Deze communiste pur sang roept op tot "bestraffende belastingen voor blanken" en staatsgeld voor "Black Lives Matter" voor hun misdaden in het koloniale tijdperk. Crimineel en geschiedenisloos.

Socialisme blijkt opnieuw de ergste plaag van de mensheid: haar primaire doelen zijn wereldheerschappij en uitroeiing van het blanke ras. Michelle Bachelet is een erkende communist, tweevoudig ex-president van Chili en sinds augustus 2018 het huidige hoofd van Hoge Commissariaat van de VN voor Mensenrechten. Benoeming geïnitieerd door Angela Merkel. Zowel Bachelet als Merkel komen uit dezelfde ideologische stal: het communisme

"De Jood en de bank domineren nu alles: Europa en de Verlichting, de hele beschaving en het socialisme – vooral het socialisme, omdat het daardoor het christendom aan de wortel zal uitroeien en de christelijke cultuur zal vernietigen." F.M. Dostojewski 1880/81


Ach, meneer Dostojewski, de CEO’s van de big pharma gifmengers zijn ook allemaal Joden. Ze domineren nu ook over leven en dood via de gifspuit.
Johnson & Johnson: Alex Gorsky (Ashkenazi joods), AstraZeneca : Leif Johansson (Ashkenazi joods), Pfizer: Alber Bourla (Ashkenazi joods), Moderna: Stephane Bancel (Ashkenazi joods), Sputnik V: Gincburg (Ashkenazi joods)
Natuurlijk allemaal nadat ze eerst onbeschoft veel geld aan uw ellende hebben verdiend. Moral High Ground...toch?

"Sturm und Drang
De dwangmaatregelen om u te laten vaccineren lijken overal in een stroomversnelling te raken. Waarom en waarom nu? Zijn de autoriteiten bang dat er een controlegroep overblijft. Een controle groep die zo groot is dat de gezondheidsschade van de vaccinatiecampagne met het blote oog zichtbaar wordt?

Hoe is het mogelijk dat onze grondwet met voeten getreden wordt en niemand in de MSM die zich daar druk over maakt. Niemand die zich afvraagt of het juridisch en moreel aanvaardbaar is om de rechten en economische toegang van mensen te beperken om hen te dwingen zich te onderwerpen aan een experimenteel dodelijk c.q. ziekmakend "vaccin" of welke medische procedure dan ook? Niemand in de Tweede Kamer noch bij de geschreven pers die de overheid er op wijst dat zij strafbaar bezig is en met de invoering van de Covid-pas en daarmee de Grondwet buiten werking zet. Ook al is ons keer op keer beloofd dat die pas er niet zou komen. Wie kunnen we eigenlijk nog geloven? De ongrondwettelijkheid van dat besluit is onvoorstelbaar: het is een schending van het eerste en meest belangrijke grondrecht dat we hebben.

Artikel 1 Grondwet
"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."


Artikel 1 geschrapt. Maar het bleef niet bij Artikel 1; ook Artikel 11 (onaantastbaarheid van het lichaam) kan bij het grofvuil. Met een grijns van sadistisch plezier maken Rutte en De Jonge, deze twee doorgedraaide machtsjunkies, gehakt van de belangrijkste garanties op welzijn die we hebben – en noemen dat ook nog ‘democratisch’. Het is niet meer te bevatten. We zijn nu dus op een punt aangekomen waarop zelfs de wetgever een groep mensen aanwijst als "die mag je buitensluiten". Aanklagen? Bad Luck! want we hebben een noodwet!
En de laffe media duikt en vertikt het te melden. Integendeel, propaganda en hetze. Alles wordt uit de kast gehaald om mensen die weigeren de gifspuit te laten zetten te dwingen een "vaccin" te nemen. Gekaufte Journalisten!

Maar laat ik die 10 tot 20 procent WEF-rangers, de Global leaders, de landverraders, de exterminators en de mediaboeren uit hun natte droom helpen. Als zij hun verwoestende werk op nationaal niveau hebben afgerond, derhalve niet meer bruikbaar zijn voor de Nazi-kopstukken die de Bilderberg, de Trilaterale Commissie, de Club van Rome, The Round Table of Foreign Affairs, The Pilgrim Society, The Vrijmetselaars en al die andere organisaties en geheime loges bevolken, worden ze even zo vrolijk "onder de bus gegooid" of "tegen de muur gezet".

Ik kan niet wachten!

Nieuws in het kort
Terwijl Joe Biden in Afghanistan, bij wijze van afscheid, het gezin van een hulpverlener opblies, en claimde dat het een leider van IS was die verantwoordelijk was voor de aanslag op de luchthaven tijdens de overhaaste vlucht van de NAVO uit dat door ons 'bevrijde' land. En die NAVO nu op scheuren staat, omdat Joe Biden en zijn 'administratie' een order ter waarde van veertig miljard voor Franse onderzeeërs van het nietige Australië wegkaapte voor de neus van Macron. Dan te bedenken hoe ze in Europa hebben gebeden om Joe Biden als president. Een mes in je rug, een nieuwe wolk vluchtelingen, en 'omstreden' Coronabeleid van lieden die zich met 'Gain-of-Function Research' hebben beziggehouden, en in het westen de lakens uitdelen.
De volgende stop: Europa dat bepaalt dat er geen gas door de zojuist voltooide pijpleiding van Nord Stream II mag, terwijl de prijzen voor energie al door het dak gaan nog voor het fris wordt. Stuur dan even een kattebelletje naar Tom van der Lee en Bas Eickhout van GroenLinks, medeondertekenaars van een manifest dat uitpuilt van het anti-Russische en pro-NAVO-sentiment, en dat tot doel heeft u te gijzelen in hun strijd tegen Rusland, en voor een 'Groen' kerkhof waar ze uw as uit kunnen strooien, nadat u als biomassa nog uw steentje heeft bijgedragen aan het opwekken van elektriciteit voor hun Tesla, of iets in die geest. Ja, dat is cynisme. Maar wat kun je nog?

Nou, bijvoorbeeld een toost uitbrengen op uw gezondheid en welbevinden PROOST ! Wij zullen handhaven!

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 19 september 2021 :
VVD 35(-2), D66 20(+1), PVV 16, PvdA 11, SP 8(-1),PvdD 7(-1), GroenLinks 9(+1), BBB 7, CDA 7(+1),CU 7(+1), Volt 5, JA21 5,FvD 5,SGP 3,DENK 3, Bij1 1, BVNL 1, 50Plus 0
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 weken 17 uren geleden - 2 weken 16 uren geleden #57907 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 12 september 2021

Peiling
De peiling van vandaag verschilt amper van die van de vorige week. D66 ging één zetel omhoog en CDA weer één zetel omlaag. En nog steeds behoorlijk veel kiezers, die aangeven niet te weten op welke partij te stemmen. Nog maar 63% noemt op dit moment dezelfde partij van voorkeur als die ze bijna zes maanden geleden hebben gestemt.

Omdat Pieter Omtzigt deze week weer terugkeert in de Kamer is ook de vraag gesteld wat men zou stemmen als hij met een eigen partij aan de verkiezingen deelnam. In de onderstaande tabel ziet u dan de uitslag en wat de gevolgen zijn voor de andere partijen. (Vanzelfsprekend is dit een hypothetische situatie op dit moment, maar het is nog een teken van de volatiliteit van het electoraat).

Vrijwel alle partijen scoren lager als de Lijst Omtzigt mee doet. PVV, VVD, BBB en SP absoluut gezien nog het meeste. Dat het CDA dan niet verliest, is omdat het verlies van die partij t.o.v. 17 maart nu al zo groot is (9 zetels) en vooral in het licht van de breuk met Omtzigt, zodat de resterende 6 zetels gehandhaafd blijven.

Ten aanzien van de formatie zien we een interessante verschuiving t.o.v. vorige week. Toen gaf 44% aan nieuwe verkiezingen te willen, maar nu is het 54%. Bij kiezers van vrijwel alle partijen is dat percentage gestegen. Het meest bij de kiezers van CDA, PvdA en GroenLinks. Dat lijkt samen te hangen met hetgeen deze week zich heeft afgespeeld rond de lezing van Kaag. Zo is bij kiezers van D66 dit percentage van 28% aar 35% gestegen. Alleen bij de VVD is dat percentage nog rond de 20%.

Ten aanzien van de informatiepoging van Remkes is de vraag gesteld welke uitkomst men verwachtte:

6% denkt dat er toch nog een meerderheidsregering uit komt
8% denkt dat er een minderheidsregering VVD+D66 uit komt
28% verwacht een minderheidsregering VVD+CDA+D66
48% denkt dat de informatiepoging zal mislukken
10% weet het niet
Het meest optimistisch zijn de kiezers van VVD en D66 (Meer dan 65% denkt dat het zal lukken). Bij CDA-kiezers is dat 54%,

Ten slotte is gevraagd hoeveel vertrouwen men in de afzonderlijke ministers heeft. Dat is in een rangorde geplaats, waarvan u het overzicht ziet vanaf het aantreden van het kabinet in 2017. De in 2021 aangetreden ministers worden niet in dit overzicht meegenomen.
Dit is de rangorde van dit moment (de recent benoemde ministers zijn niet in deze grafiek opgenomen).

Kamerdebat agressie tegen journalisten
Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren (FVD) haalde zich donderdag tijdens het debat over agressie tegen journalisten de woede van een paar collega-Kamerleden op de hals. Ineens is een aantal leden van de Tweede Kamer van de leg door een zinsnede in de speech van Van Meijeren waarin hij het handelen van onze regering met betrekking tot "corona-ongevaccineerden" vergelijkt met handelingen van de Duitse Nazi-regering ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

dit is er gezegd door van Meijeren: (bron Handelingen)

De heer Van Meijeren (FVD):

"Het doet mij oprecht, oprecht pijn dat ik moet constateren dat de regering zich op dit moment opstelt als vijand van de bevolking. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we weer een regering die wetten voorbereidt op grond waarvan een staat van apartheid wordt gecreëerd en waardoor mensen worden buitengesloten van het sociaal-maatschappelijk leven. Het is noodzakelijk om niet te zwichten voor tirannen. Wij zullen niet zwichten voor tirannen. Als er regelgeving tot stand komt op grond waarvan complete bevolkingsgroepen worden gediscrimineerd, dan roep ik op om daar niet aan te gehoorzamen. Want dan is gehoorzaamheid een grotere misdaad dan ongehoorzaamheid. De verschrikkingen die de Joden zijn aangedaan in de Tweede Wereldoorlog zijn gepleegd door mensen die gehoorzaam waren en niet door mensen die ongehoorzaam waren"


reageerder:Wat moeten we toch met zo'n joker die een vergelijking maakt met coronamaatregelen en de jodenvervolging.
Schande voor wie niet beseft hoe laakbaar dat is.


Weet u, geachte reageerder, laakbaar is het om niet te willen zien dat de door de regering opgelegde vrijheidsbeperkende maatregelen voor weigeraars van absoluut onveilige experimentele vaccins, grote overeenkomsten vertoont met de vrijheidsbeperkende maatregelen, die de Joden werden opgelegd in aanloop naar en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat door zulks te doen inderdaad een staat van apartheid wordt gecreëerd waardoor mensen worden buitengesloten van het sociaal-maatschappelijk leven. Dat geen enkele krant noch radio/tv het waagt te spreken over de flagrante leugens en walgelijke propaganda die met betrekking tot "corona" dag in dag uit over de bevolking wordt uitgestort.

Triest om te zien hoe zielloze stumpers bij de interruptiemicrofoon zichzelf verlagen voor de baantjescarrousel van Klaus Schwab. Hoe ze met hun fake emoties en het enge WEF/UN groepsdenken dat rechtstreeks verwijst naar een totalitaire staat die ons al meer dan anderhalf jaar gegijzeld houdt met een niet bewezen ziekte veroorzaakt door een nimmer geïsoleerd virus dat dientengevolge ook geen aantoonbare delta variant kan voortbrengen. Met een IFR van onder de 0,15% (de niet bewezen delta variant van nu zelfs maar een IFR van 0,02%). En dat alles op grond van een onbetrouwbare PCR-test die niet in staat is om aan te geven of iemand al dan niet besmet is en daar ook niet voor ontworpen is.

Doch, op grond van die test zijn alle coronamaatregelen, w.o. mondmasker, anderhalve meter afstand, quarantaine, avondklok en de lockdowns in eerste instantie op gebaseerd. Een leugen die al lang achterhaald is. Waarom vinden we die berichten niet in onze "kwaliteitskranten"? Waar zijn onze onderzoekjournalisten? Omgekocht !? De leugen regeert en wordt in stand gehouden door corrupte politiek en haar mediahoeren (m/v) Gideon van Meijeren heeft gelijk. Hij benoemt feiten. De totalitaire apartheidsstaat kan niet tegen waarheid.

Machtigingswet
De nazi's stelden de grondwet buiten werking met een machtigingswet. Met het aannemen van die machtigingswet in 1933 kregen de nazi’s absolute macht.. Rutte stelt de grondwet buiten werking met een machtigingswet voor het verwerven van eveneens absolute macht..

Klimaat
Maar de georkestreerde waanzin zal niet eindigen met de "plandemie". De messen worden al geslepen om de volgende slachting te veroorzaken met "het klimaat redden". Wie meegaat met de gevaarlijke kring uit Davos wordt betrokken bij de ondergang van de democratie en de rechtsstaat. Creatieve destructie is hun ideologie, een ideologie die al tientallen jaren actief wordt beoefend door zelfverklaarde weldoeners uit de al even zelfverklaarde elite-rangen.

De leidende figuren uit de kring van het WEF gedragen zich als goden, arrogante heersers over een domme massa, bij wie ze alle rechten kunnen ontnemen en plichten kunnen opleggen.

The Great Reset
De waarheid is dat het financiële model op klappen staat. En de oplossing die de elite daarvoor bedacht heeft is The Great Reset.
Iedereen die de artikelen over The Great Reset heeft gelezen kan niet anders concluderen dan dat het één Grote Onteigeningsoperatie is. In the Great Reset-proces worden de burgers finaal kaalgeplukt op de route naar eeuwig slaafs geluk: You'll own nothing but you'll be happy. Gestript van al onze rechten. Grondrechten. Op voorwaarden kunnen we sommige rechten weer terugkrijgen met de WEF/WHO coronapas. Uw smartphone zal een alarmerend rood kruisje vertonen als u uw zoveelste injectie niet heeft gehaald - zie wat er in Israel gebeurt. Dat gezegd hebbende, ook gevaccineerden moeten opkomen voor zichzelf en dit pertinent weigeren. Want ook gevaccineerden zijn vogelvrij, laat u niets wijsmaken. Want als het leeuwendeel van de bevolking gevaccineerd is en het is nog niet veilig, dan is dat hele vaccinatieprogramma een hoax op zich. De slaapwandelende schapen zien nog steeds niet wat er gaande is, praten nog steeds alles recht wat volledig krom is en vinden het allemaal nog steeds dikke prima.

Het is de grootste misdaad tegen de mensheid en menselijkheid ooit. In Neurenberg werden ze voor minder opgehangen.

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 12 september 2021:
VVD 37, D66 19(+1), PVV 16, PvdA 11, SP 9, PvdD 8, GL 8, BBB 7,CDA 6(-1), CU 6, Volt 5, JA21 5, FvD 5, SGP 3, DENK 3, Bij1 1, BVNL 1, 50plus 0.
Laast bewerkt: 2 weken 16 uren geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 weken 1 dag geleden - 3 weken 1 dag geleden #57870 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 5 september 2021

Peilingen
Ten opzichte van 6 weken geleden is de positie van D66 electoraal verslechterd (-4).(Ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen -6.)
De VVD profiteerde daar het meest van (+2) en is nu meer dan 2 keer zo groot als de eerstvolgende partij. De grootste daler t.o.v. de verkiezingen is het CDA (-8) de ex-club van Pieter Omtzigt. In juni bleek dit ook al uit een peiling van De Hond, maar dat beeld wordt nu dus bevestigd. En hoe. Want het CDA verliest maar liefst 8 virtuele zetels. Daardoor houdt de partij er nog maar zeven over. Dat zijn er net zoveel als de BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas er momenteel heeft en de grootste stijger BBB (+6). PvdA, PvdDieren, Volt en Ja21 stegen er 2.

De kiezers van andere partijen dan VVD, D66 of CDA geven de voorkeur aan nieuwe verkiezingen, behoudens die van Volt. Die zijn voor een combinatie VVD en D66. Maurice de Hond heeft nog heel veel meer te vertellen onderbouwd met mooie staafdiagrammen. Op Peil.nl kunt u daar uitgebreid kennis van nemen

D66 stort in elkaar
D66 raakt weer een virtuele zetel kwijt en is dus sinds de Tweede Kamerverkiezingen 6 zetels, een kwart van haar electoraat kwijt.
Het gaat dus de goede kant op met het progressieve clubje van Sigrid Kaag. Toen zette de partij hoegenaamd een historisch resultaat neer met 24 zetels. Nou, daar zijn er nu nog maar 18 van over. Het gevolg is dat D66 nu een titanenstrijd levert met de PVV om de titel ‘tweede partij van Nederland.’
Weet u nog? Net voor de verkiezingen? Ineens was Sigrid Kaag niet meer van de buis te slaan. En druk dat de MSM het had met haar...Nederland kreeg een nieuwe koningin ! Nou ja, daar leek het wel op. Want Sigrid moest in het zadel getild worden. Opdracht van Soros en Klausewitschgg. En zoals u weet dan gelden er opeens heel andere regels. Met veel geld in de campagnekas en de media op je hand moet je in de Nederlandse politiek een heel eind kunnen komen. Sommige peilingen voorafgaand aan de verkiezingen gaven Kaag wel 38 zetels. Echt waar. Volkomen bizar natuurlijk, maar zo werkt het propaganda- en mindf*cksysteem van de elite nu eenmaal. Wat wij met de verkiezingen zagen gebeuren is geen toeval maar een goed georganiseerd politiek spel en een aanloop van Kaag naar het torentje op het Binnenhof.

Verbazing, want zo aantrekkelijk is het D66 programma en het "nieuwe leiderschap" van Kaag nu ook weer niet. En toch...werd D66 de tweede partij. Rara hoe kan dat? De kans lijkt heel reëel dat achter de schermen de Smartmatic software van de Dominion computers op volle kracht hebben gedraaid om er voor te zorgen dat de VVD van Rutte en D66 van mevrouw Sigrid Kaag de grootste en een na grootste partij zouden worden. Wattt? Gemanipuleerde verkiezingen in Nederland? Jazeker, waarom niet? Als de elite, de onzichtbare macht achter de schermen, een plan hebben dan wordt het gewoon uitgevoerd. En zo simpel is het. Zie rumble.com/vetyh9-verkiezingssoftware-onveilig.html en rumble.com/vetyzb-it-editor-over-software.html en rumble.com/vexovx-willem-engel-onthult-verkiezingsfraude.html en hier www.stopworldcontrol.com/nl/stemfraude/?...d=1&tl_target_all=1W

Zo hoorde ik dat Nederland nog zeshonderd Afghanen heeft getraceerd die wel naar Nederland willen komen. Dan denk ik, zou Kaag "het is altijd leuk om met de Taliban te praten", die zeshonderd Afghanen hebben verteld dat ze naar een land gaan waar je praktisch gedwongen wordt ingeënt met een experimentele "gen-therapie, iedereen op gezette tijden een gezichtsmasker moet dragen, huisarrest krijgt opgelegd, en met zonder "vinkje" geen contact mag hebben met zijn of haar medemens. Terwijl de overheid van dat land zich ook inspant om hun zonen en dochters te 'transformeren' als het vermoeden bestaat dat ze niet lekker in hun biologische vel zitten.
Waar de landbouwgrond wordt 'teruggegeven aan de natuur', de industrie de nek om wordt gedraaid, vliegen en varen verboden wordt, behoudens voor ongevaccineerde vluchtelingen, die in ei-volle vrachtvliegtuigen en wrakke bootjes worden aangevoerd, of... je moet je opwerken tot de elite, terwijl individueel vervoer beperkt wordt tot de capaciteit van de batterij in je op verbrande houtsnippers en bruinkool lopende voertuig. En dat er zóveel verschillende belastingen, heffingen, bijdragen, léges et cetera zijn, dat je zonder een eigen accountant en een jurist, die met een vork schrijven, geen droog brood kunt verdienen als zelfstandig ondernemer.
Maarrrr... euthanasie is legaal. Dat dan weer wel.

Geen vrijheid zonder vaccin
Vrijheid is nooit onbegrensd, zeker niet als het anderen beperkt. De vrijheid van de één moet niet de vrijheid van alle anderen de hele tijd blijven beperken, zei demissionair minister Hugo de Jonge in EenVandaag. Nou, dat vind ik dus ook. Ik vind het onbestaanbaar dat gevaccineerden via een "stempelkaart" of QR-code, toegang krijgen tot plaatsen/evenementen die voor ongevaccineerden niet toegankelijk zijn. Dus wie beperkt de vrijheid nu van wie?

In de Kamerbrief van De Jonge over de aankoop van de covid-19 vaccins, staat in een opsommingsstaatje duidelijk vermeld: dat : het feit dat met deze gentechnologie nog nooit geregistreerde vaccins zijn gemaakt een risico is.

Duidelijker kan je het niet hebben. De patenten vermelden op geen enkel moment dat dit een vaccin is, Er wordt enkel maar gesproken over EGT,s (EXPERIMENTAL GENE THERAPIE) FACT!!

“Als je nu ziet dat negen op de 10 ziekenhuispatiënten zich niet hebben laten vaccineren… Het kan toch niet waar zijn dat de zorg opnieuw met een golf te maken krijgt omdat we kennelijk niet indringend genoeg met elkaar dat gesprek over vaccinatie aan durven gaan?” vroeg hij.


Met elkaar het gesprek over vaccinatie aangaan... Waarom wordt alle kritiek op "vaccins" die geen vaccins zijn maar zoals in zijn brief aan de Kamer beschreven Experimental Gene-therapie, geweerd van de platforms?

Waarom wordt er geen woord gerept over de website van 'doctors4covidethics.org' ( doctors4covidethics.org/ )waar talloze artsen en wetenschappers van naam hun kritiek op de "vaccins" onderbouwen met zuiver wetenschappelijke argumenten, en waar recent nog een artikel aan is toegevoegd waarin de vloer aangeveegd wordt met 'vaccinatiedwang', omdat dat sinds de Tweede Wereldoorlog juist verboden werd, na de ervaringen met Mengele en consorten die er lustig op los experimenteerden. Dat is een zuiver politiek/ethisch/juridisch argument, maar de overige artikelen gaan over medische argumenten, en het gegeven dat het een experimenteel medicijn betreft, waar een noodontheffing voor is afgegeven.

Daar horen we De Jonge niet over. Die heeft het te druk met zijn hetze om gevaccineerden op te zetten tegen ongevaccineerden.

Iedereen moet zelf bepalen of hij of zij meedoet aan dat experiment. Kritische vragen stellen doen ze niet, want hoewel ze dankzij het levensreddend "vaccin" dat ze zo nodig moesten nemen ze waarschijnlijk al ten dode opgeschreven zijn, blijven ze toch steeds meer maatregelen eisen voor meer veiligheid.
.
Leg de vinger op de zere plek waar de media en "Zekere Witte Jassen" mensen in de waan hebben gelaten dat die 'vaccins' immuniseren, wat ze niet doen, en gedraag u ernaar! Dat de 'vaccins' een kans op overlijden en/of heftige, onherstelbare bijwerkingen met zich meebrengen. Ben daar eens eerlijk over !

De zoekmachines en platforms geven dit soort kritische artikelen niet meer door, als ze het kunnen voorkomen. Maar de wielen vallen van de wagen. Ook als u het niet wilt weten, weet u al dat de 'boostershots' eraan zitten te komen, dat vroeger of later het testen ook voor de gevaccineerden gaat gelden, en dat u er zelf voor mag betalen, omdat de overheid geen geld meer heeft. Die moet namelijk nog 'waarnemers' betalen die als 'waarnemer' de 'waarnemers' in de gaten houden, die de politie controleren, als die de burger controleert. En tussendoor gaat alles op vooraf niet vast te stellen data open, en weer dicht. Zijn de mondkapjes verplicht, of bij wet verboden als gelaatsbedekking, en mag je niet praten over het succes van Ivermectine in India, en Hydrochloriquine in Afrika, waar het als anti-malariamiddel wordt verstrekt. Of over de belangen van "Zekere Groepen" in de samenleving die binnenlopen dankzij Covid, en hun Groene Agenda erdoor gerealiseerd zien worden.

En dus gaat De Jonge nadenken over coronatoegangsbewijzen. Met QR-code. Stapje op weg naar vervolmaking van de dictatuur.

De film wordt al sinds begin achterstevoren afgespeeld. Digital ID en vaccinatieplicht was altijd uitgangspunt. Besmettingen, angst-dashboards, IC zwart scenario’s, alternatieve medicijnen verbod: allemaal tools geweest om ons de digitale kooi in te duwen.

Ons voorland is
Australië
Voorheen een van ’s werelds meest aantrekkelijke landen om in te leven maar verandert nu snel in een nachtmerrie voor iedereen die zich niet wil onderwerpen aan het verlangen van de staat om zijn inwoners te controleren. De onvoorstelbare maatregelen die de regering tijdens de Coronacrisis tegen de vrijheid heeft genomen, doen denken aan Berlijn in de jaren zestig van de vorige eeuw. Maatregelen als een soort test om te zien hoe een regering een bevolking kan controleren.
De deelstaat West-Australië is bereid zover te gaan dat het wetgeving heeft uitgevaardigd om de politie of andere bevoegde ambtenaren in staat te stellen personen vast te houden en, indien dat nodig wordt geacht, hun onderkleding met geweld te verwijderen om een vaccin te kunnen toedienen. De media sussen en laten de Australiërs graag geloven dat de buitengewone maatregelen niet werkelijk zullen worden genomen en dat de overheidsambtenaren proberen de bevolking gerust te stellen dat massale vaccinaties tegen Covid-19 vrijwillig zullen blijven. Deze "geruststellende" berichten rijmen echter niet goed met de manier waarop de politie haar uitgebreide bevoegdheden al gebruikt om burgers te arresteren en tegen de grond te werken die weigeren om mondkapjes op openbare plaatsen te dragen.
Vanochtend het berichtje over Australië gelezen dat de vrachtwagenchauffeurs inderdaad bezig zijn met de boel te blokkeren. Maar de communicatie is zéér slecht. Geen woord erover in de MSM. Geen woord verlaat het eiland ongecontroleerd. Alleen via familieleden die daar wonen, komt er wat informatie over vrij.

Kom, we gaan wat lekkers drinken en breng een toost uit op uw gezondheid en welbevinden PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 5 september 2021:

VVD 37(+1), D66 18(-1), PVV 16(-1), PvdA 11, SP 9, PvdD 8, GroenLinks 8(+1), BBB 7, CDA 7(+1) CU 6, Volt 5(-1), JA21 5, FvD 5, SGP 3, DENK 3, Bij1 1, BVNL1, 50Plus 0
Laast bewerkt: 3 weken 1 dag geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 weken 5 uren geleden #57849 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 29 augustus 2021

Peilingen
Deze week geen peilingen van Maurice de Hond

Formatie
Links -PvdA en GL- hebben de verkiezingen verloren en worden door Rutte/VVD -pseudo-rechts- hiervoor beloond met deelname aan een kabinet dat een zeer links beleid gaat voeren!!!
Ik las op Elsevier de volgende reactie: "De werkelijke uitslag van de tweede kamer verkiezingen zien er heel anders uit. Ik heb ze echt gezien, voordat ze gemanipuleerd werden door onze grote leugenaar en die vreemde arrogante tafeldanseres. FvD zou ongeveer 45 zetels gehaald hebben en de VVD slechts 15 0f 16 en D666 slechts 6. Maar dat kon natuurlijk niet en moest op gezag van George Soros de uitslag even bijgesteld worden. En omdat noch Thierry Baudet, noch Geert Wilders het programma van het WEF, van "professor" Klaus Schwab uit zullen gaan voeren, zijn deze dus bij voorbaat kansloos. En aangezien onze MP Rutte het braafste jongetje van het Deep State klasje is, geniet hij de voorkeur. We hebben in de USA gezien hoe dat daar heeft gewerkt. Een president daar wordt niet gekozen - dat denkt wel iedereen- maar geselecteerd en zo geschiedde." Andere Elsevier-reageerders namen bovenstaande reactie niet serieus

Terug naar de formatie
Vreemd genoeg hebben de linkse verliezers PvdA en GroenLinks hun lot aan elkaar gekoppeld en daarover heeft de Politieke Ledenraad van de PvdA zaterdag, een uitspraak gedaan. De inzet van de voorstanders van deze samenwerking is duidelijk: het doel is, zoals mocht worden opgetekend, “links het spel te laten bepalen”. Sinds wanneer bepalen verliezers het spel? Als je hét ultieme bewijs wilt dat socialistische partijen – met allemaal hun verschillende nuances – nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn heb je nu het bewijs.

Toch leek het van tevoren spannend te gaan worden onder PvdA’ers. Intern was er namelijk kritiek op het plan om een twee-eenheid te vormen met GroenLinks. PvdA-coryfee Adri Duivesteijn noemde het plan onlangs zelfs nog “helemaal gek.” Veel helderder dan dat wordt het niet. Niet zo vreemd natuurlijk, want feitelijk plegen de twee partijen gewoon kiezersbedrog. Dat hun leden dat wel prima vinden doet daar, gezien het lage aantal leden dat ze hebben, niets aan af.

Even was de vraag nog of de leden Ploumen wel de gelegenheid wilden geven om te onderhandelen met Rutte. De achterban heeft namelijk een enorme pishekel aan hem, ook al omdat hij over alles en nog wat liegt. Roep in herinnering dat de PvdA eerder dit jaar stemde voor een motie van wantrouwen hem en beschuldigde hem van liegen over de affaire Omtzigt. Ploumen smeekte. “Wij willen dolgraag een kabinet zonder Mark Rutte, zonder de VVD,” huilde ze onoprecht. “Maar de kiezer heeft gesproken. Een kabinet zonder de VVD kan simpelweg niet worden gevormd. Maar laten we de rechtse partijen hun gang gaan of proberen we dingen voor elkaar te krijgen voor onze eigen kiezers?” Met andere woorden, we willen ook niet met Rutte, tenzij het de enige manier voor ons is om de macht te grijpen. Dán willen we het bést. Aan principes doen ze niet bij het partijkartel, en zeker niet bij de linkse leden ervan. Dus...? Gaat PvdA en GroenLinks op sociaal-economisch gebied inleveren, veel inleveren, (daar heeft Rutte doorgaans geen problemen mee) om er klimaatmaatregelen uit te slepen.

En het CDA? Ik denk niet dat Wopke Hoekstra met die twee linkse idioten gaat regeren, hij weet dat hij daarmee zijn partij om zeep helpt.Dus..lege handen.

Lees net dat demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen uit het samenraapsel stapt dat zich regering noemt. Ze heeft zichzelf ultiem demissionair gemaakt.
Over demissionair gesproken...het is toch huiveringwekkend te zien wat een stelletje uitgerangeerde politici zich meent te kunnen permitteren? Met de demissionaire premier voorop. Ja-knikkende Kamerleden worden het kabinet ingetrokken, inclusief Pol Pot aanhangers, Rara terroristen/diefstalplegers/brandstichters en moslim broederschap leden. Toeslagenaffaires, ziekelijk liegen, visieloos geleuter kunnen niet voorkomen dat principeloze politici Rutte de kans geven Nederland uit te leveren aan ultra links dogmatisch gedachtegoed en erger! Aan een schandalig blunderende schoenenfreak in het coronabeleid en aan een holle heks in het Afghanistan beleid...het ultieme bewijs van onkunde en onverschillige luiheid. En dit stapelt zich op het aankomende klimaatdebacle. Het is ronduit stuitend dat Kaag zoveel ruimte krijgt om haar wil door te drammen. Hoewel...er signalen zijn dat haar zetel wankelt. En is het derhalve geenszins denkbeeldig dat niet alleen Ank Bijleveld straks door de Kamer wordt weggebonjourd, maar ook Kaag. Rutte nam vrijdag het woord over Afghanistan, tot duidelijk zichtbare grote ergernis van Kaag. Wat zit daar achter? Als hij nu de regie overneemt kan hij Kaag wegwerken uit zijn nabijheid (Bijleveld weg is onbelangrijke bijvangst). Gaan hun wegen toch nog scheiden, met Kaag als onderliggende partij ipv. Rutte zoals Kaag's opzet was. Rutte heeft tijdens zijn politieke leven al een flink aantal belagers weg gewerkt. Kaag is zijn volgende trofee. Ondanks dat Rutte beschadigd is en veel goodwill verspeeld heeft, zullen weinigen rouwen om het vertrek van Kaag.

Afghanistan
Er hangt inmiddels weer een inktzwarte wolk boven dit reeds éénmaal gestruikelde kabinet: de evaluatie van het afganistan-debacle zoals dat zich de laatste dagen ontwikkelde. Twee demissionaire ministers die waarschijnlijk worden weggestuurd... de een was naar de film, de ander prikt een vorkje met de nieuwe linkse vriendenkring op het moment dat ze leiding hadden moeten geven aan een noodscenario. Hopelijk pakt het parlement nu eens door.

Kaag probeert de dans te ontspringen en evacueert zichzelf naar Pakistan. Net op tijd pleite om het Afghanistan debat van 7 september te kunnen ontlopen. Dus kan Kaag haar collectie kopvodjes weer in de rolkoffer vouwen om zich te melden in "de regio Afghanistan". Langzaam begint in Nederland het besef in te dalen hoe bunkerhard Buitenlandse Zaken heeft gefaald en dat je met voorlichtersfotootjes van Haagse callcenters vol raamambtenaren geen mensen uit de klauwen van de Taliban kunt redden.

"Samen met 100 landen zullen we ons inzetten Nederlanders en Afghanen die werkzaam zijn geweest voor ons, of gevaar lopen, vrij te kunnen laten reizen naar plekken buiten Afghanistan.We verwachten van de Taliban dat zij hun garanties nakomen dat deze groepen vrij kunnen reizen. Ondanks dat iedereen al maanden wist dat de VS op 1 september weg wilde zijn uit het land en Buitenlandse Zaken al sinds juni noodoproepen uit Afghanistan ontving. Niemand thuis. Hoge Afghaanse overheidsfunctionaris moest de ambassade in Afgha maar mailen. Maar Kaag meldt op 17 augustus unverfroren "volledig verrast" te zijn door de veiligheidssituatie in Afghanistan.

Persoonlijk denk ik dat Kaag komende weken een zware politieke doodsstrijd moet gaan vechten. Zij zal daar zwaar gehavend uitkomen aangezien Rutte en Hoekstra haar vanuit het kabinet onder de bus zullen gooien. Omdat Rutte op korte termijn niet hoeft toe te geven aan links zal hij rustig wachten tot Kaag vleugellam is en het finale zetje geven in de door VVD en CDA gewenste formatierichting en zou de Afghanistanskwestie in Nederland toch nog tot een politieke doorbraak kunnen leiden.

Gretige gelukszoekers GroenLinks en de PvdA moeten maar even geduld hebben tot ze politiek asiel krijgen in Rutte IV, de formatie wacht plotseling op betere PR-tijden.

Gelukkig hebben wij onze "VRIJHEID" nog, en die gaan we delen met iedereen die vanuit de landen waar we al die oorlogen hebben ontketend hierheen willen komen. Gezellig! Alleen niks meer te eten, geen betaalbare huizen, de brandstof nadert de vijf gulden per liter, de Lithium is van de Taliban, en de olie van Iran, Rusland, Irak, Libië en Venezuela. "Afblijven!" Jullie hebben je "Fanworld!" je Regenboogvlaggen en Klaus Schwab.

Wegens geen peilingen is de politieke stand van het land per 29 augustus gelijk aan die van vorige week.

Blijf gezond !!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 maand 3 dagen geleden - 1 maand 3 dagen geleden #57827 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 22 augustus 2021

Peilingen
Meningen over de formatie op 22-8-2021
Bij kiezers van VVD en CDA is er een grote voorkeur voor een kabinet met ChristenUnie. Ongeveer 20% van die kiezers geeft de voorkeur aan een combinatie met PvdA en/of GroenLinks erbij.Bij kiezers van D66 daarentegen is er juist een sterke voorkeur voor een combinatie met PvdA en/of GroenLinks. Maar weinigen hebben als voorkeur de ChristenUnie.

Er is weinig animo voor een minderheidskabinet.

Het overgrote deel van de kiezers van PvdA en GroenLinks willen de combinatie VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks
Daarnaast is er nog de situatie dat met name bij de kiezers van PvdA en GroenLinks weinig enthousiasme is voor Mark Rutte als premier. 30% van die kiezers willen hem niet en 60% geeft aan dat men pas zou moeten beslissen als de inhoudelijke afspraken van het kabinet rond zijn.

Maar 28% denkt dat er een kabinet voor 1 november is. Tussen 1 november en 1 januari 2022 denkt ook 28%. 23% denkt dat er geen kabinet komt, maar nieuwe verkiezingen.

Twee derde deel van alle kiezers vindt dat als er op 1 november nog geen kabinet is, dat er dan nieuwe verkiezingen zouden moeten komen. Alleen kiezers van VVD en D66 vinden dat in meerderheid niet.

Rond een kwart van de kiezers van PvdA en GroenLinks is tegen een fusie/samenwerking van de beide partijen. Ruim de helft van de kiezers van VVD en CDA vindt dat een samenwerking van PvdA en GroenLinks die partijen acceptabeler maken als regeringspartner. Bij de D66-kiezers is dat ruim 90%.

Juist omdat onder de kiezers er nogal wat weerstand is tegen Mark Rutte als premier is de vraag voorgelegd welke voorkeur men heeft.

Als je deze resultaten ziet dan zal het duidelijk zijn dat welk kabinet er ook komt en wie de premier ook zal zijn, het niet op al te groot enthousiasme onder grote groepen van het electoraat zal leiden. Ook van de partijen, die in de regering zullen worden vertegenwoordigd, zal een niet gering deel van de kiezers hetzij niet blij zijn met de samenstelling van die regering en/of niet blij zijn met de premier.

Dat zou wel eens de niet alleen de stabiliteit van die regering kunnen aantasten, maar ook forse gevolgen hebben voor de twee volgende verkiezingen. Waarvan de eerste al overongeveer een half jaar zal zijn: de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Die van de Provinciale Staten/Eerste Kamerverkiezingen zijn een jaar later.
Peil.nl

Schaamlap voor Rutte
Voor een week in de zomervakantie valt er weer verrassend veel te bespreken, over de kabinetsformatie die nog altijd in volle gang is, of schijnt te zijn. Het mag dan ruim zeven maanden geleden zijn dat het kabinet-Rutte III viel en ruim vijf maanden sinds de Kamerverkiezingen, er is nu dan eindelijk een regeerakkoord...
Of nee, een aanzet tot een opzet van een mogelijk regeerakkoord. Of was het nou een opzet tot een aanzet...anniewee, er staan bouwstenen in, heel veel bouwstenen.

Zo lijkt Rutte een schaamlap te zoeken om 'de linkse wolk' mee af te dekken. "Absoluut niet", bezweren de partijleiders Ploumen van de PvdA en Klaver van GroenLinks. "We doen dit omdat we er zelf in geloven.’" Dat kan. Toeval bestaat. Maar het vereist wel een flinke mate van goedgelovigheid.

Al jaren praten PvdA en GroenLinks over een fusie. Al die tijd gebeurde er niks, of althans niet veel. Hoe dan ook: de twee partijen gingen niet samen. Maar zie, nu is het ineens zo ver. De twee fracties willen tijdens de kabinetsformatie als één partij opereren. Zou het een plannetje van Rutte zijn geweest? Voorvoelde hij dat slinks groen op die manier in het eigen zwaard zou sneuvelen? Sterfhuisconstructie? Of is het zo dat PvdA en GroenLinks in hun oneindige begeerte om te kunnen regeren alles uit de kast halen? Ze hadden, net zoals Kaag ‘nee’ zegt tegen CU, nee kunnen zeggen tegen de ‘eis van Rutte en Hoekstra.

Elders lees ik dat er onder het proletariaat in de achterbannen van Ploumen en Klaver al een heftig oproer is uitgebroken. Zij willen helemaal niet "samen".

De vraag is overigens of het helpt. Zullen Rutte en Hoekstra de gelegenheids-gefuseerden accepteren als gesprekspartner in de formatie? Maakt het echt verschil of er één onderhandelingsteam aan tafel zit in plaats van twee? D66 is blij uiteraard, want dat wil dolgraag met links regeren. Maar of VVD en CDA ook zo denken blijft voorlopig nog even afwachten.

Fusie van progressief
Maar, dacht ik zo, als er al gefuseerd zou moeten worden, waarom dan niet tussen de de drie partijen (D66/GL/PvdA) die zichzelf als "progressief" zien. Dus niet langer in wisselende samenstelling vanuit de oppositie of in de regering rechts VVD beleid steunen maar dan als ”progressief” blok met 1 mond praten.

Niet links, niet rechts, maar oprecht eigenbelang. Dus een goed geïsoleerde villa met subsidie, eigen zonnepanelen met subsidie, eigen windmolen met subsidie, eigen Tesla met subsidie, eigen ZZP-onderneming met subsidie, bijzonder onderwijs voor de eigen kinderen, eigen dokter voor de euthanasie, eigen dokter voor het uitbenen van de nog bruikbare menselijke onderdelen, etc. etc.

Stuk lopen
Niet ondenkbaar is een ander scenario waarin Rutte (en Hoekstra) de gesprekken bewust stuk laten lopen. Waarna ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers met een vrome glimlach uit de coulissen treedt om het stokje van links over te nemen. D66 heeft dan nauwelijks nog argumenten om niet te willen praten met de orthodoxe mannenbroeders, zodat een doorstart van de huidige coalitie de meest voor de hand liggende uitkomst is. Misschien schat ik het helemaal verkeerd in, en is Rutte niet zo doortrapt. Maar gerust ben ik er niet op.

Afghanistan
Onze militaire inlichtingen en veiligheidsdienst, MIVD, wist al jaren dat de Taliban Afghanistan snel zou overnemen na vertrek westerse troepen. Nederlandse politiek deed waar het goed in is: NIETS
Op BNR vanmorgen na 8.00 u. het bericht dat de MIVD al vanaf 2010 wist dat de Taliban uiteindelijk heel Afghanistan zou bezetten en dat in heel snel tempo zou gaan als westerse (terreur-) troepen zich terug zouden trekken.

Het is dus zeker dat de kabinetten Rutte 1, 2 en 3 op de hoogte werden gesteld van de MIVD bevindingen, omdat het hier gaat om een jaarlijkse rapportage van de MIVD, rapporten die naar mate de jaren verstreken steeds stelliger werden in de bewoordingen waarmee men een en ander aangaf en waarbij de MIVD de opvolgende regeringen waarschuwde.

Naast de huidige situatie is het duidelijk dat de militaire missies naar Afghanistan vanaf 2010 eigenlijk tegen het advies van de MIVD moeten zijn genomen, immers deze dienst gaf aan dat Afghanistan hoe dan ook in handen zou vallen van de Taliban, zo gauw de westerse troepen zouden vertrekken. Waarom dan toch missies naar dat land, missies die een enorm kapitaal hebben gekost aan door ons betaald belastinggeld?


Enduring Freedom
Laten we stoppen met de fantasie dat de VS in Afghanistan zijn geweest om vrouwen te steunen in hun strijd voor emancipatie, of om democratie op te bouwen, of om Afghaanse instellingen te versterken, of een van de andere argumenten die worden ingezet.

“We zijn niet naar Afghanistan gegaan om de bevolking te steunen, en we zijn er niet gebleven om de bevolking te steunen.” Het is verbazingwekkend, gezien wat we weten over de monsters die de VS keer op keer over de hele wereld in het zadel hebben geholpen, dat de mythe blijft bestaan dat we iets doen uit liefde voor de mensenrechten. ( foreignpolicy.com/2013/08/26/exclusive-c...m-as-he-gassed-iran/ )We zijn er naartoe gegaan en we zijn er gebleven om dezelfde reden: het Amerikaanse imperium is een kracht die eeuwig in beweging moet blijven. ..“de enigen die profiteerden van de Amerikaanse oorlog tegen Afghanistan zijn oorlogszuchtige politici en bedrijven terwijl talloze levens werden vernietigd.”

Voor iedereen die denkt dat de Afghanistan oorlog niet succesvol was.
Hij was nooit bedoeld om succesvol te zijn. Hij was bedoeld om heel lang te duren. De bedoeling was om zoveel mogelijk geld uit Amerika en Europa te trekken om dat geld aan een internationale veiligheids elite te geven.
Julian Assange


En vergeet de globalistische omvolkingsfanatici niet. Want elke Amerikaanse oorlog in Afrika of het Midden of Nabije-Oosten leidt elke keer weer tot miljoenen "vluchtelingen", die allemaal maar één kant uit willen: naar Europa. Onze oorlogszuchtige bondgenoot berokkent niet alleen onnoemelijke schade aan vreemde landen ver weg, maar vooral ook aan ons. Het moet maar eens gezegd.

Hier wilde ik het bij laten. De deadline niet gehaald, maar is nooit te laat voor een goed glas wijn waarmee ik toost op uw gezondheid en welbevinden PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 22 augustus 2021
VVD 36(+1), D66 19(-3), PVV 17, PvdA 11(+1), SP 9, PvdD 8, GroenLinks 7, BBB 7(+1), CDA 6, ChristenUnie 6, Volt 6, JA21 5, FvD 5, SGP 3, DENK 3, Bij1 1, BVNL 1, 50Plus 0
Laast bewerkt: 1 maand 3 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 maand 1 week geleden - 1 maand 1 week geleden #57790 door katertje
Peilingen en Kaster's Keek op de Week, zondag 15 augustus 2021

Peilingen
Er zijn geen peilingen

Binnenhof
Van het formatiefront nog altijd weinig nieuws. Daar zitten ze nog altijd gezellie mee zu'n alle in een dilemma. D66-leider Sigrid Kaag voelt er nog steeds niets voor om opnieuw met de ChristenUnie in een kabinet te stappen. Daarmee lijkt de formatie - na vier weken vakantie - geen steek verder. Kaag: "We hebben er goed over nagedacht." Zal best ! Na vier weken ‘formatievakantie’ zagen de onderhandelaars van VVD en D66 elkaar vanochtend weer bij informateur Mariëtte Hamer. Maar wie vandaag had gehoopt op een doorbraak in de formatie - 152 dagen na de Tweede Kamerverkiezingen - komt bedrogen uit.

Waar VVD-leider Rutte graag een doorstart ziet van het huidige kabinet - met VVD, D66, CDA en ChristenUnie - wil Kaag daar nog altijd niets van weten. Wat de D66-leider betreft blijft de ChristenUnie de komende jaren buiten het kabinet, laat madam weten. Waarom? Omdat "het roer om moet" aldus Kaag. "Het moet echt anders. Dat doe je met een andere samenstelling van het kabinet, met andere keuzes en prioriteiten.’’ Toen de formatie (eind juni al!) muurvast zat, had Kaag de voorkeur voor een kabinet van vijf partijen - met VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks. Haar standpunt is onveranderd.

Vooral op medisch-ethisch gebied zitten D66 en de ChristenUnie elkaar in de weg. Kaag wil bijvoorbeeld doorgaan met de wet voltooid leven, die regelt dat 75-plussers euthanasie kunnen plegen als zij vinden dat hun leven klaar is. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zei eerder niet in een kabinet te willen stappen dat zo’n wetsvoorstel uitvoert.

Progressief betekent : opruimen dat "dor hout" en iedereen aan de experimentele gifspuiten van Kill Bill Gates en Klaus Schwab van het WEF. En natuurlijk: klimaat, klimaat, klimaat en het Timmermans plan Fit for 55 uitvoeren met zijn onbetaalbare nonsens á raison van 1300 miljard. Kijk, da's nou progressief !!
Kaag sluit dus de degelijke CU uit en wil per sé met de PvdA, die reeds in 2017 was gedegradeerd naar de tweede politieke divisie en grote verliezer GroenLinks, de op twee na grootste verliezer van de verkiezingen. Ondertussen wil de VVD wél met het CDA en ook wel met de ChristenUnie, maar niet met PvdA en GroenLinks, terwijl de gewokificieerde PvdA wel heel graag met haar/het debiele broertje GroenLinks wil, en die liefde is natuurlijk geheel wederzijds.
En dan hebben we nog verscheurde CDA dat op 11 september nog een bijzonder partijcongres heeft waar niet alleen het vertrek van Pieter Omtzigt wordt besproken, maar ook de positie van partijleider Hoekstra ter discussie zal staan. Tel daar de ondoortastendheid van de humorloze formateur Hamer bij op en je zit zomaar in november....Nieuwe verkiezingen?

Afghanistan. Saigon 2.0
Saigon-moment voor het oorlogszuchtige Imperium. 46 jaar geleden werden de Amerikanen verslagen door een stel rijstboeren (Vietnam) en vandaag door een bende geitenhoeders. Dit is een historisch moment. We zijn getuige van een van de meest opmerkelijke guerrillacampagnes.
De Taliban hebben lokale bemiddelaars ingeschakeld en hun weg naar Kaboel effectief onderhandeld. Bijna alle provincies zijn veilig gesteld door middel van gesprekken via lokale stamoudsten. De snelheid heeft de VS, de VN, de EU en de regering overrompeld.
De Amerikanen smeekten de Taliban letterlijk of die hen een veilige aftocht wilden gunnen.

De vernedering kan niet groter zijn. De Amerikanen staan voor aap voor het oog van de wereld.

Ongewassen feiten worden niet schoner door ze met parfum te besprenkelen


Met de Taliban reeds in het presidentieel paleis in Kabul, en de door ons geïnstalleerde "‘president" veilig buiten de landsgrenzen, besloot Ank Bijleveld om toch ook maar een vliegtuig te sturen om de landgenoten en tolken op te halen.

De KLM heeft blijkbaar autonoom besloten voorlopig het luchtruim boven Afghanistan te mijden, nu de Taliban enorme hoeveelheden wapens buit maken die de NAVO achterlaat op haar vlucht uit het land. Lijkt mij verstandig, want sinds dat drama met vlucht MH-17 van Malaysian Airlines boven Oekraïne weten ze daar ook dat je niet moet wachten tot Den Haag een ei heeft gelegd.

In september likt iedereen zijn wonden, nu de Taliban een maatje te groot blijkt te zijn voor de NAVO. Zoals de Russen en de Britten zich eerder ook al verslikten in dat land. De Russen omdat de NAVO-landen Bin Laden in het zadel hielpen, en niet meer naar het land omkeken nadat de Sovjet-Unie implodeerde. Bedank die visionairen maar die Bin Laden destijds aan wapens, status en een platform hielpen voor zijn geliefde Jihad.

Vijf dagen geleden was Ank Bijleveld nog druk met vergaderen over wie er naar Nederland mochten komen, en wie er een nekschot zouden krijgen. En begin dit jaar was het Europees parlement nog druk met plannen om nog veel meer extra miljarden belastinggeld naar Afghanistan te sturen, om de vluchtelingenstroom die er toen al was in te dammen. Tot vorige week zette ons land uitgeprocedeerde vluchtelingen uit dat land nog zonder scrupules op de trein terug. Ieder begin van realiteitszin ontbreekt in Den Haag, en bij de NAVO en EU in Brussel, ook al is deze capitulatie uiteraard een politieke beslissing, en geen zuiver militaire nederlaag.

Onze politici hebben in meerderheid tonnen boter op het hoofd .
Hun "modellen" deugen niet. De Think Tanks denken niet na. Je kunt het Kamerdebat over de "kwestie" al uittekenen, ook al omdat het een herhaling van zetten is. Irak, Libië, Syrië, Oekraïne. Als het netelig wordt, schrijven ze een parlementaire enquête uit, maar er verandert niks. Hooguit krijgt er iemand een "Positie Elders", waar het Grote Geld klaarligt voor de uitgebraakte insiders met de juiste connecties.

Niet lachen ! "De Veiligheidsraad van de VN heeft opgeroepen tot onderhandelingen over een nieuwe Afghaanse regering, die verenigd, inclusief en representatief is, met een gelijkwaardige deelname van vrouwen."
Alleen de VN snapt niet dat de westerse invloed in Afghanistan is afgelopen. Naast de VN zijn er -tig “regeringen” die het óók niet snappen, óók de NL-“regering” begrijpt er geen ene flikker van.

China staat klaar om het op de "van Bommel-manier" ("je zou ook eens kunnen gaan praten") te doen. Terwijl Clingendael en Den Haag nog met hun hoofd bij de Doha-conferentie waren, noteerde Pepe Escobar al dat het niet lang zou duren voordat Kabul zou vallen. Maar daar luisteren ze niet naar bij Clingendael en in Den Haag, want wij hebben ‘wetenschappers’. Van Covid tot Afghanistan gaat er meer mis dan goed, maar bij elke nieuwe misser doen we geen stap terug, maar gooien we nog wat kolen op het vuur. Als de realiteit niet in het model past, moet je harder stampen! En méér communicatiedeskundigen. De communicatie moet "gestroomlijnd" worden. We moeten het beter uitleggen. Een conferentie beleggen. Plannen ontvouwen. Of, de bokser Mike Tyson parafraserend: ‘Everybody has a plan, until they get punched in the mouth’.

Met de Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan hoef je niet veel moeite te doen om er de spot mee te drijven. Dat kan de politiek zelf uitstekend.
bioscoopganger Ank Bijleveld, die een verpletterend verlies en een beschamende aftocht spint alsof de Afghanen zelf een soort democratische keuze hebben gemaakt.
"Missie Afghanistan was niet voor niets", vindt Bijleveld: "Afghanen weten nu dat het anders kan"
Zojuist is de toespraak begonnen van de Opperste Verdwaasde....
Onze staatsomroep alsof er een gebeurtenis van groot belang plaats vindt:."

I rest my case
Geen verandering in de politieke stand van het land
Laast bewerkt: 1 maand 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 maand 2 weken geleden - 1 maand 2 weken geleden #57759 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 8 augustus 2021

Peilingen
Geen peilingen

The Great Reset: U zult niets bezitten, maar gelukkig zijn
We zitten nu midden in de grootste diefstal aller tijden en de meeste mensen hebben het niet eens door. Ze worden volkomen afgeleid door de dagelijkse “besmettingscijfers” en "prikafspraken" en zien niet dat ze stap voor stap alles aan het verliezen zijn. In het grootste deel van Europa worden regeringen, zoals de onze, sinds het begin van de crisis geregeerd door wetenschappelijke panels bij volmacht of niet-gekozen comités van deskundigen. Regeringen beweren dat zij eenvoudigweg “het advies van hun wetenschappers volgen”, terwijl deze wetenschappers volhouden dat zij de regering alleen informeren en niet het regeringsbeleid sturen. In dit schijnbaar onberispelijke politieke “niemandsland” is de weg perfect vrij voor onverantwoordelijke politieke wreedheden. Eugenetica en Genocide. Grote woorden maar perfect op hun plaats.

Overheidspropaganda voor het grootste en misdadigste experiment op de mensheid
De overheid is bezig met een uitgebreide campagne om u aan te moedigen u toch vooral maar een experimenteel vaccin te laten inspuiten. Volkomen veilig, uitvoerig getest en zeer werkzaam, zo wordt beweerd. Niet zeuren, gewoon een prikkie halen. Niet vragen wat er in zit. Doe u bij een frikandel ook niet. Het is een godsgeschenk, aldus leraar basisonderwijs Hugo de Jonge

Dat vaccineren gaat helaas voor de regering niet zo vlotjes als men zich had voorgesteld. Artsen, immunologen, allerhande wetenschappers en kritische burgers worden weggezet als wappies, gekkies, licenties worden ontnomen, censuur slaat toe en het is afwachten wat ons nog meer te wachten staat.

Ik probeer te ontdekken of de vaccins enig positief effect sorteren maar het gegoochel met cijfers is bijna niet meer te ontrafelen. Er is gewoonweg geen objectief, fundamenteel onderbouwd monitoringsysteem opgezet. De ratio en nuancering is vaak weg.

Waarom een experimenteel vaccin?
Middelen zoals Hydroxychloroquine en Ivermectine werden meteen verboden,omdat niemand mocht weten dat die middelen wel degelijk helpen, Maar het is te goedkoop (patentvrij) en er zijn afspraken gemaakt met big Pharma dat zij alleen heersers zijn. Kortom de maffia kan er een puntje aan zuigen

Het simpele gegeven dat niet vaststaat dat die vaccins veilig zijn, terwijl het risico bij besmetting bescheiden is en de vaccins niet beschermen tegen besmetting, terwijl ze 100% zeker garanderen dat je dat "spike-eiwit" in je lichaam krijgt, maakt dat ik versteld sta van de gretigheid van autoriteiten en de burger om een "prik" en een "pas" te gaan halen.

Overheid grootste producent van misinformatie
Het is tragisch dat de vrijheid van meningsuiting zo nu en dan ook onzin genereert, maar de overheid is nog wel de grootste producent van misinformatie, ( of spin) en het komt mij voor dat er al heel veel gewonnen is als die overheid, en mensen die spreken namens de overheid, ophouden met liegen ten bate van belangen, en eindelijk eens open kaart spelen voor er nog meer onnodige slachtoffers vallen.

CDC
Had ik u al eens verteld dat de CDC in Amerika de cyclus voor een PCR test bij gevaccineerden naar 28 heeft verlaagd terwijl de cyclus voor een test bij een ongevaccineerde op 40 blijft staan? Zo testen de gevaccineerden natuurlijk vele malen minder vals positief dan de niet-gevaccineerden. En kunnen ze dus roepen dat de vaccins werken.
Maar vanaf volgend jaar, zo heeft de CDC aangekondigd, wordt de PCR test vervangen door een ander soort test, omdat de PCR test, zo blijkt uit een rapportje ergens diep verstopt, teveel vals positieven oplevert en bovendien geen onderscheid kan maken tussen een corona en een influenza virus. Dat de PCR test één grote bron van list en bedrog is, dat wisten wij al anderhalf jaar. Onze eigen Dr. Pieter Borger heeft ons daar uitvoerig over onderwezen. Triest hè, dat we aan alle kanten worden belogen en bedrogen. Nu ben ik zeer benieuwd welke test ervoor in de plaats gaat komen…..Een goede kanshebber is de sneltest van Mologic LTD, een onderneming die kortgeleden door Bill Gates en George Soros is opgekocht. Of ben ik nu een complotdenker? We zullen zien…..

Vaccinatiedwang?
In onze Grondwet wordt de onaantastbaarheid van het lichaam gegarandeerd. Maar wat blijft daar nog van over met de oprukkende vaccinatiedwang, direct en indirect? Degenen die gebruik maken van dit recht en zich niet willen laten vaccineren, worden weggezet als dom en onverantwoordelijk volk, en stukje bij beetje uitgesloten. En dat alles omdat er een handjevol mensen in het ziekenhuis ligt met het coronavirus.

"We moeten ervoor waken dat de gezondheidszorg niet overbelast geraakt". Als we er voor zouden zorgen dat er voldoende capaciteit in de ziekenhuizen zou zijn, eventueel overcapaciteit, dan zouden we miljarden besparen die nu aan coronahulp worden uitgegeven. Maar het zijn rotsmoezen om de economie te vernietigen

Neurenberg Code
En het is niet alleen onze Grondwet die op de tocht komt te staan: artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens kan dan ook de prullenbak in, want als je bereid bent mensen een vitaal grondrecht te ontnemen omdat je je anders niet veilig waant! Artikel 3 is toch echt kort maar krachtig: ‘Eenieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.’ Het staat er echt: onschendbaarheid van zijn persoon. Denk eens rustig na over wat die woorden precies betekenen.

Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming.

Massa psychose, of hoe een complete bevolking mentaal ziek wordt gemaakt met een staats-angstprogramma. Het pad wordt geëffend voor het idee dat er ‘gevaarlijke anderen’ zijn. En dat idee is het meest dodelijke en onmenselijke gebleken van zo’n beetje alle ideeën die de mensheid ooit heeft gehad. Maar zoals ook toen het angstprogramma heeft gewerkt, werkt dit nu ook: we hebben werkelijk niets geleerd van ons verleden. Want die principes, u weet wel die vervelende dingen die maar in de weg zitten als je eenmaal goed bang bent, die schijnen ineens niet meer te bestaan. Onze geschiedenis zakt zowat door z’n eigen hoeven van de voorbeelden over hoe gruwelijk fout het elke keer weer gaat als je één groep aanwijst als zondebok en dat nog aanmoedigt ook. Het is zo’n foute keuze, dat ik er fysiek onwel van word als ik denk aan waar zo’n dwang-wet allemaal toe kan en waarschijnlijk zal leiden.

Principes?
Principes bewijzen hun waarde eerst echt bij tegenwind. Als het moeilijk wordt. Anders zijn het alleen maar holle kreten die nooit iets betekend hebben. Ik vraag me niet zozeer af of ik de overheid nog wel kan vertrouwen, maar of de wet in NL wel die basis is waar wij op kunnen vertrouwen en bouwen als bij spreekwoordelijke tegenwind reeds gebleken is (historisch) dat gehoorzamen aan wetten riskant kan zijn en blijkt dat wetten aan de kant geschoven kunnen worden (in het hier en nu) en dus feitelijk nooit wat waard waren. Als 1 wet opzij geschoven kan worden dan kan dat met alle wetten en heerst er dus in NL helemaal geen rechtszekerheid maar juist rechtsonzekerheid. Principes zijn alleen principes als ze alle stormen doorstaan. Onze wetten blijken niet principieel genoeg te zijn. Tot zo ver de illusie rechtsstaat.
Problematiek m.b.t. een dreigende totalitaire dictatuur, gepusht door een aantal miljardairs, die onder het mom van gezondheid, klimaat, diversiteit en gelijkheid, vooral zakelijk willen profiteren en die het invoeren van een soort post-democratische vorm van feodalisme daarvoor een geschikt middel achten.

Wappies, geuezennaam
Ik heb eigenlijk best wel medelijden met de slachtoffers van de indoctrinatie. Die denken ook dat ze de juiste keuzes maken, maar hebben geen idee dat hun keuze gestuurd wordt door een wereldwijd propaganda offensief dat zijn gelijke niet kent. De mensen die dachten dat alles met een prikkie opgelost zou zijn, omdat Jaap en Hugo ze dat hadden wijsgemaakt. De mensen die er nu achter komen dat het prikkie ze geen veiligheid en zekerheid geeft, geen langdurige bescherming, geen bevrijding van de angst. Die angst is dodelijker als het virus waar ze bang voor zijn. Al deze dingen zijn vernederend voor het ik van de gevaccineerden. Ze kochten veiligheid en goedkeuring – maar tegen welke prijs? Stiekem zijn ze afgunstig op de vaccinweigeraars, die hun eigen wil en principes niet hebben geofferd op het altaar van conformisme en slaafsheid.
Daarom willen ze die dwingen om mee te doen aan de vaccin-manie: gekwetste eigendunk en afgunst.

Maar verder gaat het eigenlijk best wel goed....toch?
De inflatie giert uit de klauwen en er is grote kans dat we in een situatie van hyperinflatie terechtkomen. Mooi voor landen met hoge schulden want die verdwijnen als sneeuw voor de zon, maar dat geldt ook voor alles waar je keihard voor hebt gewerkt. Wat je dacht dat je pensioen was is ineens niets meer waard. En, lees ik, komen de centrale banken met hun CBDC, de nieuwe digitale munteenheid. En dat is het punt waar overheden, namens de centrale bankiers van de satanische sekte, volledige controle krijgen over de burgers en hun geld. Zij zullen bepalen hoeveel geld er mag worden uitgegeven en aan welke dingen.
Zaken zoals privacy en het zelf bepalen van dingen behoren tot het verleden. Wij zijn groot pleitbezorger van zo veel mogelijk met contant geld te betalen. Maar ja, pinnen en contactloos betalen is zo gemakkelijk. En natuurlijk is dat ook zo. Maar nu lijkt het dat het gemak duur betaald zal gaan worden. Namelijk met uw vrijheid.
De afgelopen jaren zien we een trend in het criminaliseren van contant geld door banken en overheden. Ze kunnen contant geld niet traceren, dus als je met cash wilt afrekenen, zal je wel iets te verbergen hebben, zo lijkt de gedachte te zijn. Daarom wordt cash steeds meer in verband gebracht met criminaliteit en witwassen.

Om die transitie te kunnen maken van vrijheid en privacy waar jij bepaalt hoe en waar jij je geld wilt uitgeven, naar een volledig door de overheid en bankiers gecontroleerd systeem met digitale valuta, is het bewust crashen van de economie noodzakelijk. Hierdoor wordt straks iedereen volledig afhankelijk van de overheid en bankiers.

Dit verklaart ook waarom de huidige overheid (psychopaten in dienst van het WEF) er volkomen maling aan hebben dat bepaalde sectoren van de economie niet of nauwelijks meer kunnen overleven. Zij weten dat te zijner tijd ook de rest zal volgen, dus waarom zouden zij zich druk maken. Zij werken tenslotte voor een buitenlandse mogendheid en niet voor het Nederlandse volk dat zo dom is geweest om hen te "kiezen".

In de komende jaren zullen de meeste banen die nu nog worden uitgevoerd door mensen het domein zijn van robots. De arbeiders- en de middenklasse zal verdwijnen en er zal een enorm overschot aan mensen ontstaan. Nutteloze mee-eters die veel te duur zullen zijn en daarom is er de 2030 Agenda. De mantra over de opwarming van de aarde en de daarbij behorende maatregelen zijn niets anders dan een dekmantel voor de komende genocide.

De mainstream media die alle misstanden aan de kaak hadden moeten stellen, doen dit niet en drukken braaf wat hen wordt voorgekauwd. De economie is allang in elkaar gestort en wordt door middel van kunst en vliegwerk in de lucht gehouden. Gedurende de coronapandemie zijn er al ontelbare kleinere ondernemingen verdwenen, maar is de rijkdom van de miljardairs met 28 procent toegenomen.

De situatie waarin de wereld nu terecht is gekomen, heeft nog nooit plaatsgevonden in de geschiedenis.
We zitten nu midden in de grootste diefstal aller tijden en de meeste mensen hebben het niet eens door. Ze worden volkomen afgeleid door de dagelijkse “besmettingscijfers”, vaccinpaspoorten en lockdowns en zien niet dat ze stap voor stap alles aan het verliezen zijn. Jaja, de Great Reset is een veelkoppig monster.

Denk eraan, ze willen dat je "niets bezit en gelukkig bent". En bovenaan de lijst met dingen die je zeker niet zou moeten bezitten, staat je eigen huis.
Je kunt artikelen over het hele net vinden die praten over huren boven bezitten. Vorige maand publiceerde Bloomberg bijvoorbeeld een artikel met de kop:
Amerika moet een natie van Amerika moet een natie van huurders worden". Wat prijst wat ze noemen "de vloeibaarmaking van de huizenmarkt" en vrolijk uitlegt over het idee dat "De functies die het kopen van een huis betaalbaar en stabiel hebben gemaakt, eindigen." Financiële pagina's van Business Insider tot Forbes tot Yahoo en Bloomberg staan opnieuw vol met lijsten met de titel "9 Ways Renting is Better Than Buying", of vergelijkbaar.

Wat is het verhaal hier precies? Wat is het verhaal achter het verhaal? Het korte antwoord is vrij eenvoudig: het gaat over hebzucht, en het gaat over controle. Dat is het bijna altijd, uiteindelijk.

Het langere antwoord is wat ingewikkelder. Grote investeringsmaatschappijen zoals Vanguard en Blackrock kopen samen met verhuurbedrijven als American Homes 4 Rent eengezinswoningen in recordaantallen op – soms hele buurten tegelijk.
Deze twee investeringsmaatschappijen, Vanguard en BlackRock, hebben een monopolie in alle industrieën ter wereld en zijn op hun beurt eigendom van de rijkste families ter wereld, van wie sommigen royalty's zijn en die zeer rijk zijn geweest sinds vóór de Industriële revolutie.

You’ll own nothing and be happy: huizen massaal opgekocht door grote corporaties
BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, koopt massaal huizen en biedt 20 tot 50 procent boven de vraagprijs. Het gaat daarbij om vele duizenden woningen en hele woonwijken. De vermogensbeheerder speelt een belangrijke rol bij de Grote Reset en wil 120 biljoen dollar herverdelen.

Voor de middenklasse speelt de koopwoning een sleutelrol bij het opbouwen van vermogen en BlackRock koopt nu alle huizen op om ervoor te zorgen dat jonge gezinnen geen vermogen kunnen opbouwen. We hebben het hier over een fundamentele herinrichting van de samenleving. You’ll own nothing and be happy

Bill Gates koopt alle landbouwgrond, BlackRock koopt alle huizen en je kunt straks nergens meer werken omdat de banen in handen zijn van robots. Ziedaar het neo-feudalisme.

Ook in Nederland zijn grote bedrijven actief op de huizenmarkt. Het FD schreef vorig jaar al over de handel en wandel van bedrijven als Blackstone die huizen opkopen in Amsterdam. Dat gaat overigens gepaard met enorme huurverhogingen. De werkwijze van Blackstone: zo snel mogelijk appartementen overhevelen van sociale huur naar vrije sector. Blackstone kocht onlangs voor 250 miljoen euro aan woningen in Amsterdam en Rotterdam, en later voor nog eens 40 miljoen.”

Soros
Afgelopen maand bleek daarnaast dat de steenrijke George Soros tientallen miljoenen heeft verdiend aan honderden huizen in Arnhem en regio. De multimiljardair pakte een winst van 83 miljoen euro, de kwetsbaren waren de pineut.
You’ll own nothing and be happy.

Bill Gates
Over Bill Gates met het opkopen van enorm veel landbouwgrond hebben we al eerder geschreven.

Lieve lezers, er wordt nu door Justitie gesuggereerd dat er teveel mensen complottheorieën hebben. Bijna ALLES wat er de afgelopen jaren is verschenen in de alternatieve pers, is zo goed als allemaal uitgekomen.

Kom, we gaan wat lekkers drinken en toost ik graag op uw gezondheid en welbevinden PROOST !

De politieke stand van het land is gelijk aan die van vorige week en de week daarvoor, wegens geen peilingen
Laast bewerkt: 1 maand 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 maand 3 weken geleden - 1 maand 3 weken geleden #57731 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 1 augustus 2021

Peilingen
Geen peilingen wegens geen verschuivingen in de politieke voorkeur van de geënqueteerden.

Covid. Iedereen is besmettelijk
Het hoge woord is eruit: iederéén is besmettelijk! Ja, en? Wat nu? Ja, wat nu…Joost mag het weten. En anders de Amerikaanse president Joe Biden wel, want hij wil alvast alle militairen en ambtenaren van de VS verplichten zich te laten inenten. The New York Times: ´Even the vaccinated carry high virus levels if they become infected, the agency concluded, making it likely they can transmit the virus as often as the unvaccinated.´ Countdown naar de volgende lockdown? Oeps, daar heb je het gedonder al...
Biden zegt dat de VS "naar alle waarschijnlijkheid" meer beperkingen zullen zien te midden van toenemende coronavirusgevallen.

Absurd, grotesk, dom
Inmiddels is het verhaal zo absurd grotesk en dom geworden, dat het is alsof een peloton apen of, erger nog, een stel Democraten het heft in handen hebben genomen. De legendarische flipflop van de CDC, die de geloofwaardigheid van "science" heeft gesteamrolled met tegenstrijdige verhalen als zouden mensen die gevaccineerd waren tegen corona, niet het virus zouden kunnen verspreiden, terwijl nu blijkt dat juist de gevaccineerde mensen superverspreiders zijn! De tegenstrijdige opmerkingen van de overheid komen uit een nieuwe studie, vrijdag gelekt door de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention, en toonde aan dat de variant vergelijkbare hoeveelheden virus produceert bij gevaccineerde en niet-gevaccineerde mensen als ze geïnfecteerd raken. Een aanfluiting van het hele vorige "get vaccinated and be safe verhaal.
De Democraten draaiden 180 graden en lieten de president, die eerder een assistent nodig had om hem te vertellen dat er "iets" aan zijn kin geplakt zat , het Delta-eindspel uiteen zetten. Het Delta-eindspel.. uiteen laten zetten door een president die een teleprompter nodig heeft om eraan herinnerd te worden welke dag het is.

Niet verrassend dus dat president Biden het officiële standpunt van het Witte Huis weerlegde dat enkele uren eerder als volgt was vastgesteld : "De manier waarop we dit zien, is dat we de tools in onze gereedschapskist hebben om dit (deze variant) te bestrijden, "we gaan niet naar een lockdown." Eraan toevoegend dat "ons doel is om ervoor te zorgen dat we daar niet naartoe gaan - dat zal niet de richting zijn die we inslaan, omdat we de tools hebben om dat te voorkomen", zich niet bewust dat haar baas haar woorden enkele minuten later belachelijk zou maken.

Dat belooft nog wat. We zijn tenslotte nog maar bij de Delta-variant. We moeten nog even voor we bij Omega zijn !

Volgens een artikel op Natural News probeert de CDC de werkelijke cijfers te verdoezelen, omdat dit simpelweg het einde van de vaccinatiefabel zou betekenen. Langzaam maar zeker zal het bij veel gevaccineerde mensen beginnen te dagen dat er van de gedane beloftes van de overheid helemaal niets is terecht gekomen. Niet alleen zijn zij niet beschermd, zij zijn nu opeens ook de zogenaamde superverspreiders geworden. Hoe zullen deze mensen zich voelen als ze zo meteen weer een masker moeten dragen? Dat ze geen van de vrijheden krijgen die hen was beloofd en op basis waarvan velen zich hebben laten inspuiten?
Het volgende probleem wordt dan natuurlijk: Als de vaccins niet werken, wat is dan, medisch gezien, het nut van een vaccinatiepaspoort? Het werkelijke doel van het paspoort is niet Covid en varianten van Alpha tot Omega, maar dat is het nieuwe Social Credit System in navolging van China.
Dag in dag uit wordt de bevolking bestookt met de meest krankzinnige en tegenstrijdige verhalen over een gevaarlijk virus dat rondwaart en nog steeds trapt het gros van de mensen in die angstverhalen. Verhalen die soms zo waanzinnig zijn dat niemand dit zou moeten geloven, maar dat toch doen.

Dumbing down of society
Er vindt een proces plaats dat men de “dumbing down of society” noemt. Het bewust steeds dommer maken van de bevolking. Een proces waarbij je de geldende intellectuele standaarden in alles steeds lager maakt om het zo aan te passen aan de domste mensen in de maatschappij, in plaats van het elkaar stimuleren om het steeds beter te doen en steeds hogere standaarden te stellen.
Je ziet het gebeuren in vooral dingen zoals het onderwijs voor kinderen, maar ook in de maatschappij waarbij het verkrijgen van bepaalde academische functies niet wordt bepaald door kennis en kunde, maar door geslacht. Zo te zien is dat “dumbing down” programma een daverend succes geworden, want je kunt mensen nu letterlijk van alles wijsmaken. En precies daarom blijft de coronafabel regeren en kunnen overheden de meest idiote maatregelen doorvoeren en piept er nauwelijks iemand.

De voornaamste rol bij de instandhouding van de nep coronapandemie wordt uiteraard gespeeld door de media die het voor elkaar weten te krijgen om dag na dag, zonder een spier te vertrekken, verhalen te publiceren die een gezonde kritische kleuter niet zou accepteren.

Australië
Een verhaal zoals dit: In de bevolkingsrijkste deelstaat van Australië heeft na een wekenlange lockdown in en rond Sydney toch weer een recordaantal nieuwe coronabesmettingen gemeld. De Australische omroep ABC bericht dat de lockdown maatregelen in delen van New South Wales nu verder worden aangescherpt. In de deelstaat, waar zich de miljoenenstad Sydney bevindt, is bij nog eens 239 mensen vastgesteld dat ze het virus lokaal hebben opgelopen. Het gaat om de grootste stijging sinds het begin van de pandemie. Sydney en omliggende gebieden zitten inmiddels al meer dan een maand in lockdown. Het lukt de autoriteiten maar niet om een uitbraak van de besmettelijke Delta-variant onder controle te krijgen. De deelstaat had de lockdown al verlengd tot eind augustus en komt nu met extra maatregelen. Die gaan gelden in acht zwaar getroffen gebieden. Mensen hadden al een geldige reden nodig om hun huis te verlaten en krijgen nu ook opdracht altijd een mondkapje te dragen als ze de deur uitgaan. Ook moeten ze in principe binnen 5 kilometer van hun woning blijven.

Laat even goed bezinken wat daar staat. Een verhaal over besmettingen. In de praktijk betekent dit helemaal niets zoals wij ondertussen allang weten, want het enige wat dit zegt is dat bij een aantal mensen wat genetisch materiaal is aangetroffen dat volgens Dr. Kary Mullis, notabene de uitvinder van de PCR test, helemaal niets aantoont. Het toont zeker niet aan dat je ziek bent, daarnaast kan je volgens Mullis met die test alles aantonen wat je maar wilt.

Op basis daarvan weet men een complete maatschappij volledig plat te leggen en mensen te dwingen zich te gedragen als complete imbecielen door een masker voor te knopen op het moment dat ze naar buiten gaan. Is er een ramp gebeurd in dat land? Zijn er duizenden mensen doodneergevallen langs de kant van de weg? Kunnen de begrafenisondernemers de grote stroom dode mensen niet aan? Nee..Australië heeft zondag de eerste coronadode van 2021 gemeld. Een hele dode? In het hele jaar?

Iedere maand gaan er in Australië ongeveer 4.000 mensen dood aan kanker. Dat betekent dan dat er alleen al in 2021 tot op dit moment ongeveer 28.000 mensen zijn overleden aan kanker. Daar hoor je de regering niet over. Men legt wel een hele maatschappij plat voor één "corona" dode. Het zet het leger en helikopters in om nieuwe lockdown regels te handhaven – Politie gaat van deur tot deur

Het meest stompzinnige van alles is dat mensen dit allemaal slikken. Dat ze dit gewoon doen, dat ze geloven dat er een gevaarlijk virus rondwaart terwijl dit overduidelijk niet het geval is. Dat mensen worden belazerd en bedonderd waar ze bij staan en niet door hebben wat er werkelijk aan de hand is.

Kopschoppers
Er is ‘iets’ mis is met de veiligheid in dit land en de mate waarin de autoriteiten nog in staat zijn die te garanderen. Een vakantievierende Nederlandse jongeman werd op Mallorca doodgeschopt door eveneens jonge landgenoten en een hoofdofficier van Justitie vindt het verkeerd dat Geenstijl de namen publiceerde van de mogelijke daders. Een adequate opsporing en vervolging van verdachten of daders vormt dus kennelijk ook een probleem.

Wanneer de staande magistratuur zich grotere zorgen lijkt te maken over de veiligheid van de mogelijke verdachten dan over het lot van verleden en toekomstige slachtoffers, dan is er iets grondig mis. Hoe grondig het mis is in de hogere regionen van het Openbaar Ministerie (OM), bleek al eerder maar kennelijk hebben de achtereenvolgende Ministers het niet nodig gevonden om het personeelsbeleid eens tegen het licht te houden.

Dertien jongeren gingen in de vroege uren van 14 juli verschillende voorbijgangers te lijf bij het strand en vielen ook een groepje van vijf landgenoten aan. De vijf raakten gewond en een in elkaar gezakt slachtoffer werd hard tegen het hoofd geschopt. Deze 27-jarige Carlo Heuvelmans overleed daarna in een ziekenhuis als gevolg van het opgelopen hersenletsel. Rechercheurs van de Spaanse politie hebben door middel van beveiligingscamera’s vast kunnen stellen dat Heuvelmans door een of twee jongens uit de Hilversumse groep meermaals tegen het hoofd werd geschopt toen hij al bewusteloos op de grond lag. De Spaanse politie wilde de groep daarop aanhouden in hun vakantiewoning vlakbij Palma, maar twaalf van de dertien verachten bleken spoorslags terug naar Nederland te zijn gevlogen.

"Middelen"
Een aantal verdachten of hun familie zouden over “veel middelen” beschikken. Ze zouden “een leger aan advocaten” hebben ingezet in zowel Nederland als op Mallorca om uitlevering aan Spanje te voorkomen, om te weten te komen wie waar precies van wordt beschuldigd en of er te onderhandelen valt over overgave aan de Spaanse justitie.

Merkwaardig genoeg kwam niet lang daarna de mededeling van de Nederlandse justitie, dat de Spaanse autoriteiten zouden hebben ‘gevraagd’ de zaak verder in Nederland af te handelen. Alsof het slechts over een vernield winkelwagentje ging.

Het meest bizarre van de moord op Mallorca is wel dat de daders en hun meelopers nog steeds op vrije voeten zijn. Voor zover bekend zijn zij zelfs nog niet gehoord. Naar het eveneens schijnt, zijn de mogelijke verdachten allen afkomstig van gegoede families in Hilversum waar de factor ‘geld’ inmiddels geen rol van betekenis meer speelt; daar is naar verluidt geen tekort aan in die kringen. De combinatie ‘geld’ en ‘Hilversum’ leidt dan onvermijdelijk tot de gedachte dat deze families relaties hebben die tot in het OM reiken. Met name dat laatste is een goede verklaring voor het feit dat de verdachten nog op vrije voeten zijn en hun alibi’s zorgvuldig op elkaar kunnen afstemmen, onder leiding van een ervaren advocaat.

Het spreekt voor zich dat in de samenleving onvrede is ontstaan over met name de merkwaardige fratsen die justitie uithaalt in deze zaak. De jongelui zijn immers bekend, dus die hadden – gedurende het onderzoek – allang in voorlopige hechtenis genomen moeten worden. Al was het maar om te voorkomen dat zij hun verklaringen op elkaar zouden kunnen afstemmen. De tijd die onder andere hoofdofficier Jeuken vrijmaakt om in Hilversumse (!) televisieprogramma’s zijn “grote bezwaren” tegen het wereldkundig maken van de namen van de vermoedelijke daders, is opmerkelijk te noemen en sluit wel enigszins aan bij de gedachte dat ‘de middelen’ door de verdachten al met enig succes zijn ingezet.

Deze hoofdofficier brengt wel erg opvallend die ‘schijn van vooringenomenheid’ letterlijk in beeld. Overigens kwam de hoofdofficier in het programma ‘Op1’ niet op het idee om zijn gevoelens van medeleven met de familie Heuvelmans wereldkundig te maken. Hij was meer bezig met Geenstijl en besefte kennelijk niet hoe stijlloos hij zelf was.

Verdachte (14) mishandeling Frédérique twee weken langer vast’ lees ik zonet maar de kopschoppers van Carlo lopen nog vrij rond.

Trouwens, de verdachten worden waarschijnlijk vrijgesproken vanwege vormfouten of iets dergelijks. Zoals dat schering en inslag is in die kringen", toch Grapjurk?

Ik kan mij zó goed vinden in de conclusie van PVV-leider Wilders: “De politiek en rechterlijke macht zijn corrupt en hebben lak aan de belangen van de gewone Nederlander”. Dat is nu wel bewezen.


Het komt mij een beetje vreemd voor dat de Spaanse politie alle relevante gegevens heeft en pas na m.i. geruime periode de Spaanse onderzoeksrechter besluit om de zaak aan Nederland over te dragen. Kortom, aan de onderzoeksjournalisten een schone taak om dat uit te pluizen. Al is het maar om mijn vermoedens te logenstraffen.

Kom, we gaan wat lekkers drinken. Een heerlijk glas rood waarmee ik graag toost op uw gezondheid en welbevinden en op een fijne zomer PROOST !

In de politieke stand van het land is ten opzichte van vorige week wegens geen verschuivingen geen verandering gekomen
Laast bewerkt: 1 maand 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 maanden 2 dagen geleden #57710 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 25 juli 2021

Peilingen
De Stemming van 25 juli 2021 laat een afwachtend electoraat zien.De uitslag van vandaag laat zien dat de verschuivingen gering zijn, en maar 71% van het electoraat dezelfde partijkeuze maakt als bij de verkiezingen nu 4 maanden geleden. De partijen die de meeste kiezers zijn kwijt geraakt zijn het CDA en 50PLUS. Minder dan 40% van de kiezers van 17 maart geven nu aan deze partijen nu nog te stemmen. FVD is bijna 50% van haar kiezers kwijtgeraakt. Partijen, die meer dan 80% van hun kiezers hebben behouden zijn de VVD, en alle overige partijen, die minder dan 7 zetels in de Tweede Kamer hebben (PvdD, ChristenUnie, SGP, Denk, Volt, JA21, BBB, Bij1).

Opmerkelijk is hoeveel nieuwe kiezers de drie nieuwe partijen Volt, JA21 en BBB aantrekken. Samen staan ze op 10 zetels winst. BBB, die een maand geleden nog op 5 zetels stond, staat nu zelfs op 6 zetels. Van de ondergang van het CDA profiteert met name de partij van Caroline van der Plas, van de BoerBurgerBeweging. Ontevreden CDA’ers lijken hun hoop te vestigen op de nieuwe boerenpartij van Nederland. De laatste maanden heeft Van der Plas, met haar ene zetel in de Kamer, flink van zich doen horen. De politica probeert bij zo veel mogelijke debatten aanwezig te zijn en het frisse, energieke geluid van de partij betaalt zich uit in een flinke zetelwinst in de peiling van De Hond. BIJ1, die vorige maand nog op 2 zetels stond, staat nu weer op 1 zetel.

Nog steeds wil een meerderheid Mark Rutte niet als premier terug (53%). Bij kiezers van D66 en ChristenUnie is dat ruim 40%. De kiezers van PvdA en GroenLinks zijn voor bijna 70% geen voorstander van Mark Rutte als premier. Daarnaast is er ook geen uitgesproken voorkeur voor een regeringscombinatie. Kiezers van de verschillende partijen hebben duidelijk verschillende voorkeuren. VVD- en CDA-kiezers hebben een voorkeur voor het voortzetten van de huidige combinatie. D66-kiezers juist niet.
Nog los van de inhoudelijke obstakels die er liggen bij de vorming van het kabinet, wijzen deze cijfers erop dat wat de uitkomst ook zal zijn van de kabinetsformatie, het zal electoraal duidelijke gevolgen hebben. 60% wil nieuwe verkiezingen als op 1 september er nog geen kabinet is. Onder kiezers van de VVD (20%) en D66 (30%) zijn de voorstanders ver in de minderheid. 40% van de kiezers verwacht nieuwe verkiezingen voor 22 maart.Peil.nl

Arrogantie van de macht
U mag dus niet weten welke kant het opgaat met dit land en nee, de demissionaire regering die is gevallen door een ongekend schandaal, is u daarvoor geen verantwoordelijkheid verschuldigd. Alsof het nog niet erg genoeg was dat de formatie begon met leugens van Rutte, en een dolk in de rug van Pieter Omtzigt, vuiligheid bij het CDA en de ontmaskering van het "nieuwe leiderschap" van Kaag. Pestgedrag en machtswellust. Mijn liefje, mijn liefje wat wil je nog meer.

De strategie is om zo lang mogelijk de macht te behouden.
Hugo de Jonge denkt er ook zo over. Want deze minister weigert niet alleen elk WOB-verzoek apart te behandelen. Hij legt ook het rechterlijk besluit dat hem ertoe dwingt, naast zich neer. Meneer gaat in hoger beroep! Motivering? Eerst was het "tijdverlies" dat hem helaas dwong de boot af te houden, vervolgens een rookgordijn over snelle afhandeling en nu lees ik weer dat er tijdwinst ontstaat als hij de boel eindeloos mag traineren en buiten de wet om zelf kan bepalen hoe en wanneer hij de verzoeken zal honoreren. Hahaha, wegsturen kunnen ze hem niet meer, want hij is al demissionair ! Hoppa ! Wat een zooi, wat een schrikbarend laag niveau van moreel besef en geschiktheid voor een ministeriële functie. Van de mediahoeren moet u vooral niets verwachten. Die hebben het toch al zo zwaar om telkenmale feiten te moeten reconstrueren tot leugens en fake nieuws.

Vier jaar een kabinet met Rutte en Kaag, die een resem van splinterpartijen alleen maar negeren? Ik ga dat niet meer overleven. De machinaties en onfrisse zaken die ook na deze verkiezingen boven tafel zijn gekomen, het kalt stellen van kandidaat lijsttrekker Pieter Omtzigt, het beste Kamerlid van onze tijd, rechtvaardigen nieuwe verkiezingen. Na 130 dagen "formatie" is het duidelijk dat wat Rutte en Kaag willen teveel weerstand oproept. Nederland is van de kiezer. Niet van de geestelijk gestoorde kliek van Klaus Schwab en zijn helpers Kaag en Rutte, gezwicht voor poen en macht.

Corona
De paniek mag niet verdwijnen! Dit is het uiteindelijke doel van de politieke leiders en hun gekochte media. Velen dachten dat er in de zomer wat lucht zou worden uitgelaten, zodat mensen even weer tot rust konden komen. Maar dat is niet de bedoeling. Tirannie heeft nooit een pauze gehad, angst wordt voortdurend gehandhaafd. Een nachtmerrie wordt ons verkocht als normaliteit, alleen om het nieuwe extreme gemakkelijker te kunnen bouwen. De show moet doorgaan. Omdat alle vertegenwoordigers van het tirannieke Corona-regime het hierover eens zijn: de pandemie is nog niet voorbij, maar trekt weer aan en de niet-gevaccineerden zijn de schuld.

Ze zouden de mutaties veroorzaken die ook gevaarlijk zouden zijn voor de gevaccineerden en dan zou er een griepgolf worden toegevoegd. De boodschap achter dit alles is duidelijk: verheug u in uw kleine vrijheden, want wij zullen ze spoedig van u afnemen. We worden weer opgesloten en er komt een verplichte vaccinatie. Als men de verantwoordelijken niet van iets slechts zou willen beschuldigen, zou men op zijn minst zeggen: Anders kunnen ze niet langer uit hun pandemische sprookjes komen. Tot voor kort werd 60 procent vaccinatiegraad gepropageerd als de magische limiet voor kudde-immuniteit, die plotseling 85 procent werd en de 100 procent binnen handbereik is. En dit ondanks het feit dat kudde-immuniteit allang is blootgesteld als een leugen. Evenals de veiligheid en voordelen van vaccinatie. Maar het boostervaccin wacht al. Dan beginnen we het spel helemaal opnieuw. De pandemie mag niet eindigen. Nog niet...

Dankzij PCR-fraude: pandemie voor de uitbreiding van de macht van de elites. Zonder PCR-tests geen pandemie. Door de pandemie miljardair - en bijna belastingvrij! Dit is hoe brutaal het volk wordt misleid.

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. En dat geldt uiteraard ook voor de stroom aan coronaleugens waar een doorsnee mens dagelijks mee te kampen heeft. Wat zou er aan de hand zijn in Nederland als er een week lang geen mainstream nieuwsberichten zouden zijn? Geen Telegraaf, geen AD, geen Nu.nl en geen Nieuwsuur? Hoe zou het land deze tijd doorkomen en hoeveel coronarampen zouden er in die week plaatsvinden? Het land zou een zucht van verlichting slaken. Er zou een gevoel van vrijheid heersen, van normaal zijn, weer naar al die dingen kijken die nu ondergesneeuwd raken door “het nieuws”. Mensen zouden eindelijk weer eens goed kunnen slapen zonder allerlei nachtmerrieachtige taferelen die in hun hoofd rondspoken.

Roland Pierik
Zeker als ze Roland Pierik in alle tv programma's tegenkomen. Na Osterhaus en Gommers, nu Pierik. Het volk wordt niet gespaard.
Het begint wel op te vallen dat Pierik plotseling in alle media opduikt. Interviews in kranten en bladen, optredens bij Op1 en Nieuwsuur
Pierik is rechtsfilosoof, geen dokter of "loog", laat staan een virusloog ofzo. Vergelijkbaar met Bill Gates, de computerprogrammeur, die zich opwerpt als gezondheidstsaar van de wereld. (ofschoon die weet hoe hij een virus moet creëren !) Iemand met een medische opleiding binnen een instituut zoals de Gezondheidsraad die bepaalde adviezen geeft, is nog tot daaraantoe. Maar de Gezondheidsraad die regelmatig in opspraak komt in verband met (TE)nauwe banden met de farmaceutische industrie, die incestueuze bende wilde hem in de club.

Prikpooier
Weet niet hoe het u vergaan is, maar bij mij sprongen de veters uit mijn sneakers toen ik hem "niet goedschiks, dan kwaadschiks" hoorde zeggen bij Nieuwsuur, de publieke megafoon van de overheid
Al jaren loopt die "prikpooier" (woord van het jaar Van Dale?) te drammen over verplicht vaccineren en nu ziet hij zijn kans schoon. Een lid van de Gezondheidsraad echter die in de mainstream media alle ruimte krijgt om zijn verplichte vaccinatietheorie rond te bazuinen en ook nog eens geen enkele medische opleiding heeft genoten, is toch wel een heel kwalijke zaak. Als dit echt over volksgezondheid zou gaan, waren de grenzen nu dicht.

Maar hier gaat het over een ziekte zo erg dat je moet testen om te zien of je het hebt. Als dit echt over volksgezondheid zou gaan, zouden alternatieven voor vaccineren (Ivermectine; gezond eten en bewegen; beleid gericht op de kwetsbare mensen in plaats van op iedereen) serieus besproken worden.
Als dit echt over volksgezondheid zou gaan zouden we het hebben over de mensen die hun vaccinatie met de dood moeten bekopen (en daar serieus onderzoek naar doen).
Als dit echt over volksgezondheid zou gaan zouden alle experts mee mogen praten en niet alleen rechtsfilosofen(!?) met de correcte mening (die doen alsof ze waarschuwen voor wrok in de samenleving terwijl ze er alles aan doen om die wrok, gebaseerd op een gefabriceerde tweedeling, aan te wakkeren).

We worden geleid door psychopaten. Virussen worden de wereld in gebracht, de farmacie verdient er goud geld aan. Marion Koopmans bijvoorbeeld met haar vijftig petten op die ook nog serieus genomen wil worden. We hebben onlangs gezien in een artikel hoe Dr. Simone Gold, oprichter van American Frontline Doctors, vertelt dat ze anders testen met gevaccineerde mensen dan met niet gevaccineerde. Bij niet gevaccineerde mensen is door de andere testwijze de kans vele malen groter dat ze genetisch materiaal ontdekken waardoor deze positief testen dan bij gevaccineerde mensen. Hierdoor kunnen ze dan straks claimen dat het niet gevaccineerde mensen zijn die voor verspreiding zorgen en dat er dus verplicht gevaccineerd moet gaan worden om dit te stoppen. Daarnaast zegt een positieve PCR totaal niets over of iemand ziek is of niet. Of die andere testen dan wèl een ‘besmetting’ kunnen detecteren, is zeer de vraag, mede omdat het altijd al een puur politieke keuze is geweest om het aantal ‘besmettingen’ kunstmatig op te voeren. Dat werd overal opzettelijk gedaan om de bevolking zoveel mogelijk angst aan te jagen, zodat ze zich zonder veel nadenken zouden laten injecteren met hoogst experimentele gentherapie.

Laten we het gewoon noemen wat het is: je reinste volksbedrog, om je eigen onderdanen met glasharde leugens zover te krijgen deel te nemen aan het grootste medische experiment aller tijden, dat nu al een ongekend aantal slachtoffers heeft gemaakt (maar dat vermoedelijk slechts het topje van een enorme ijsberg is die er nog aan zit te komen).

Jan B. Hommel
Iemand die ook korte metten maakt met Roland Pierik is neuroloog Jan Bonte die ook schrijft onder het pseudoniem Jan B. Hommel. Naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant waar Pierik samen met collega Verweij ook weer een pleidooi hield voor vaccinatiedwang schreef deze onder andere:
Roland Pierik is hoofddocent rechtsfilosofie aan de universiteit van Amsterdam en Marcel Verweij is hoogleraar filosofie aan de universiteit van Wageningen. Wat iemand als Roland Pierik in zijn eigen vermeende grote wijsheid in zijn rol als rechtsfilosoof te zoeken heeft bij de discussie over het al of niet vaccineren van de Nederlandse bevolking tegen het SARS-CoV-2 virus blijft mij volledig duister. Hetzelfde geldt in onverminderde mate voor Marcel Verweij. Hun mening is volledig overbodig en voegt helemaal niets toe.

Zo stellen zij het volgende: "Het is goed te rechtvaardigen dat gevaccineerden meer mogelijkheden krijgen dan niet-gevaccineerden. En met een vaccinatieplicht heeft dit al helemaal niets van doen."

Ik begin met de stelling dat dit een moreel verwerpelijk, zo niet verachtelijk standpunt is, dit gezien de letter en de geest van Artikel 1 in de grondwet, die het volgende vermeldt:

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Het onderscheid maken op basis van een vaccinatiestatus is alleen al op basis van Artikel 1 van de grondwet niet toegestaan en het is angstaanjagend en huiveringwekkend dat deze twee vermeende en zelfbenoemde 'intellectuelen' dit standpunt in een 'kwaliteitskrant' durven uit te dragen. Alleen dit punt maakt al dat deze twee mensen uit hun ambt zouden moeten worden gezet, simpelweg omdat ze zich openlijk uitspreken voor discriminatie, in dit geval op basis van een vaccinatiestatus tegen een relatief onschuldig virus als het SARS-CoV-2 virus. Deze twee lieden horen absoluut niet op een universiteit thuis, en jonge naïeve studenten zouden niet aan hun groezelige en smoezelige overtuigingen mogen worden blootgesteld.

En zijn eindconclusie is een waarschuwing voor ons allemaal:
Laten we ook vooral niet vergeten dat de wetenschap van de eugenetica door vele wetenschappers en prominente figuren, waaronder vele politici, maar ook sociologen en filosofen, werd omarmd en als officiële wetenschap tot aan de Tweede Wereldoorlog op vele universiteiten formeel werd onderwezen. Het leidde tot vele duizenden gedwongen sterilisaties van mensen die als minderwaardig werden beschouwd, in vele westerse landen. Het was dè inspiratiebron van de Nazi's voor hun rassenleer en de vermeende superioriteit van het Arische ras. Waar dat toe geleid heeft, hoef ik u niet uit de doeken te doen. Dat is waar het maken van onderscheid tussen groepen mensen, op wat voor basis of eigenschappen dan ook, toe kan leiden. Het is ironisch dat uitgerekend in het jaar dat we 75 jaar bevrijding van dit verwerpelijke gedachtengoed vieren, er alle ruimte is voor deze twee vaccinfascisten om hun verachtelijke gedachtengoed openlijk te uiten in wat men zelf voor een 'kwaliteitskrant' houdt, maar in werkelijkheid niets anders is dan een smoezelig propagandakrantje van het Ministerie van Waarheid van Rutte c.s.

En die blaaskaak Pierik kan beter naar de kaakchirurg gaan.

Ik ga een glaasje rood drinken met mijn lief en toost graag op uw gezondheid en welbevinden. PROOST !

U krijgt van mij nog de peilingen van Maurice de Hond van zondag 25 juli 2021:

VVD 35, D66 22, PVV 17, PvdA 10, SP 9, PvdD 8, GroenLinks 7, CDA 6, ChristenUnie 6, Volt 6, BBB 6, JA21 5, FvD 5, SGP 3, DENK 3, Bij1 1, BV NL 1, 50Plus 0
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 maanden 1 week geleden - 2 maanden 1 week geleden #57682 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 18 juli 2021

Peilingen
Geen peilingen wegens reces

EU-klimaatplan Fit for 55
De Europese Commissie heeft haar werk keurig gedaan. Op verzoek van de 27 regeringsleiders van de EU-landen heeft ze een aanval op de vrijheid en portemonnee van burgers ingezet met klimaatplan Fit for 55. Op woensdag 14 juli presenteerde de Europese Commissie haar klimaatquatsch met een pakket voorstellen om de Green Deal te implementeren. Het doel is 55% CO2-reductie (vergeleken met 1990) in 2030 en geen CO2-emissie (klimaatneutraal genoemd) in 2050. Overleg met de lidstaten begint in september. Besluitvorming wordt, gezien de financiële implicaties voor lidstaten, niet eerder dan in 2023 verwacht.(Elsevier)

Wat betekenen deze voorstellen en wat zullen de consequenties zijn? Wat gaat het pakket voorstellen kosten? Eerdere uitspraken van klimaatpaus Timmermans over de Green Deal wijzen op een astronomisch kostenplaatje van minimaal 1000 miljard euro in de eerste tien jaar. Als u dan weet dat de EU-lidstaten slechts 6,6 procent van de broeikasgassen uitstoten, kan de Europese Unie feitelijk geen klimaatbeleid voeren.

Azië
De grote uitstoot van broeikasgassen en de toename daarvan vinden vooral plaats in Azië. China en India (samen bijna de helft van de wereldbevolking) stampen de ene na de andere kolencentrale uit de grond en blijven stug doorgaan met fossiele brandstoffen stoken. En dan zou van India nog gezegd kunnen worden dat dit als relatief arm land zich gewoon niets beters kan veroorloven. Van het technologisch geavanceerde China kan ik echter niet geloven dat dit land na de enorme economische ontwikkeling die dit de afgelopen decennia heeft doorgemaakt, door middel van het klimaat verwoestende praktijken de hele wereld (inclusief China) de afgrond in zou drijven. Dat suggereert bijzonder sterk dat hun wetenschappers goede redenen hebben om niet te geloven in de stelling dat dat door de mens uitgestoten CO2 het klimaat naar de gallemiezen helpt!

De olifant in de kamer: Overbevolking
De wereldwijd voorziene trend is dat de uitstoot van broeikasgassen blijft stijgen, zelfs als de EU-landen niets meer zouden uitstoten. Het Europese klimaatbeleid zet mondiaal geen zoden aan de dijk. Niemand durft het te zeggen maar de oorzaak is de gigantische overbevolking. Alle vooruitgang wordt teniet gedaan door bevolkingsexplosies. In de pers wordt daar nooit gewag van gemaakt, ze weten het heus wel, maar houden de kaken angstvallig op elkaar.

Timmermans en zijn vrinden hangen het principe aan dat de macht uit het EU-gedrocht in Brussel moet komen, waarbij de soevereiniteit van de lidstaten en haar burgers volkomen ondergeschikt is aan het grotere geheel: de Brusselse financiële bodemloze put. Timmermans, Samson, Rutte, Macron Frau Merkel, madame Lagarde zijn allemaal de loopjongens van een occulte sekte die tot doel heeft de heerschappij over de wereld te veroveren. Deze groep heeft een duivelse agenda. Zij bepalen het beleid. En nu, met de waterrampen van deze week in Duitsland,Nederland en België blijft het klimaatverandering denken er buitengewoon goed in bij de massa. De vraag is: is dit wel natuurlijk gegaan. Mensen moeten er van doordrongen worden dat het grote geld/macht er alles aan doet om hun "product" te kunnen verkopen.

Het zijn linkse politici, die hetzes en crises nodig hebben, om hun "wereld-socialisme" / globalisme op te leggen: klimaat, ras , gelijkheid, gender, corona, bla bla bla enz. Maar het gaat helemaal niet om het klimaat, het gaat om het uit de grond stampen van de socialistisch-communistische EUSSR, waarbij de middenstand kapot gemaakt moet worden, want die kan nadenken en een tegenwicht bieden aan de incestueuze en zichzelf verrijkende "socialistische" elite. Timmermans en zijn adjudant Samsom zijn daar het ultieme voorbeeld van.
Ranzige retoriek en persoonlijke belangen van politici en ambtenaren in en om Brussel en in en om de nationale hoofdsteden bepalen het 'beleid'.
Half Europa krijgt subsidie voor aansluiting op aardgasnet. Maar Nederland moet van het gas af
In Nederland wordt een landelijk perfecte gas-infrastructuur vernietigd omdat we van de groene idioten van het gas af moeten terwijl in Zuid-Italië huizen met EU-subsidie van een aardgas aansluiting worden voorzien. Ook in Duitsland en België schijnt men subsidie te krijgen voor een aansluiting op het gasnet. En lees ik net: in Portugal is het nu verplicht dat nieuwe woningen aangesloten worden op aardgas. De irrationaliteit en waanzin van dit alles.

Daarnaast wil Nederland een zeer innovatieve sector de nek om draaien met een stikstofprobleem dat geen probleem hoeft te zijn. Door onze boeren verplichtingen op te leggen voor het produceren van voedsel met eisen die niet gesteld worden aan voedsel dat vanuit alle hoeken van de wereld per vliegtuig wordt aangevoerd, waarmee onze concurrentie positie om zeep wordt geholpen. Dit land, haar dociele, onkundige regering alsmede de Europese Unie, is knettergek en finaal aan het doordraaien

Per 2035 geen verbrandingsmotoren meer maar alles elektrisch. Wat een zegenrijke toekomst we tegemoet gaan hebben we deze week kunnen zien bij de stroomuitval tgv de watersnood in Duitsland. Geen reddingsdiensten, geen ambulances, geen brandweer, geen hulpdiensten. Bovendien kan de elite met één druk op knop er voor zorgen dat u stilstaat, nergens naartoe kunt. Geen stroom ! Wat een heerlijk vooruitzicht. Is dat macht, of is dat MACHT ??

Heb altijd gedacht dat dit met de teloorgang van de grote dictaturen van de vorige eeuw voorbij zou zijn. Maar ik heb mij vergist en moet eerlijk zeggen dat de toekomst er m.i. bijzonder zorgelijk uitziet. De steeds meer oprukkende donkere ( destructieve) krachten van onwetendheid lijken aan kracht en macht te winnen. De brutaliteit van de EU kent geen grenzen. De Nederlandse gekke Henkie mag enorme bedragen betalen voor zijn opvouwstoeltje in de economy class, terwijl de elites vrijgesteld zullen blijven van alle belastingen en heffingen om de wereld over te kunnen jetsetten in hun privé jet. Ook multinationals zoals Amazon zullen vrijgesteld worden.

Beste mensen, wordt wakker want dit gaat helemaal niet om het redden van de planeet. Wat hier gebeurt is dat de elites alles en iedereen weg concurreren zodat zij uiteindelijk alles in bezit zullen krijgen. Zoals bijv. Blackrock die met gratis geld hele woonwijken opkoopt. Het enige wat ze willen bereiken is: you’ll own nothing. De bedoeling is gewoon dat je alles kwijt raakt maar daar gelukkig mee bent in de wetenschap dat je hiermee de aarde “gered” hebt. Bullshit !!!

Het angstmodel aangevuld met verdeel en heers staat altijd garant voor schuiven met poen en macht. Lijkt verduveld veel op corona. Gelukkig kan ook dit probleem (alleen) worden opgelost met onze poen en vrijheid. Let op: velen gaan er wederom intrappen want ja.... iedereen wil toch een betere wereld?! TOG ?

Kijkend naar de oplossingen, wat geëist wordt van mensen, krijg ik de indruk dat het vooral een verdienmodel is en een machtsmodel.
De overheid zal instrumenten gaan ontwikkelen, die er voor moeten zorgen dat burgers en bedrijven met strenge hand, naar het heilige doel worden geleid. Hoe meer macht de overheid krijgt, hoe gevaarlijker het wordt. De geschiedenis zit vol met dit soort gebeurtenissen. In dit soort systemen zullen de sterkste ratten en de grootste gekken boven komen drijven. Die zullen de leiding krijgen. De goede mensen worden in dit soort systemen afgevoerd en onschadelijk gemaakt
Als we kijken naar wat de overheid op dit gebied de afgelopen 40 jaar heeft bereikt dan is het resultaat ronduit slecht. Het zijn de bedrijven die hun productieprocessen en producten hebben veranderd. Het zijn oplossingen van onderaf, die het verschil maken. Laat ons vooral niet denken dat die lui in de Tweede en Eerste Kamer, enig benul hebben van de complexiteit van een samenleving.

Onze leiders nemen klimaat verandering (prachtig woord trouwens: of het warmer of kouder wordt, je hebt altijd gelijk) zo serieus dat het alleen moet gelden voor "gewone" burgers en niet voor zichzelf. Om te zien dat de elites zichzelf van alle klimaatmaatregelen uit zullen zonderen hoeft men slechts naar de concept deal zelf te kijken. Zie het onderstaande artikel:
www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-...gher-eu-energy-taxes

De verborgen agenda van de klimaatridders is niet het klimaat, maar de afschaffing van het kapitalisme, de vrije ondernemingsgewijze productie. De bestrijding van Global Warming vormt het excuus voor een almachtige overheid die met een omvangrijk investeringsprogramma de rol van de private sector overneemt. Dit geldt in optima forma voor de Europese Commissie die via klimaatbeleid van de EU een Superstaat wil maken.

Groene Planeconomie
De ‘groene planeconomie’ van Von der Leyen en Timmermans naar Sovjet voorbeeld gaat volgens Bloomberg de komende 20 jaar circa 13 biljoen dollar (13.000 miljard) kosten. forumvoordemocratie.nl/ep/actueel/hoe-groen-geldhonger-eu-voedt . Timmermans neemt geen generieke maatregelen. Specifieke doelgroepen worden op de korrel genomen en gestraft voor hun CO2-uitstoot. De industrie zal het zwaarste gelag betalen. Oppositie tegen deze economische machtsgreep komt vooral uit Polen, waar men niet van zins is de eigen economie te ontmantelen die met zo veel moeite na de bevrijding van het communistische regime is opgebouwd.

(NB: Polen, Tsjechië en Hongarije hebben al bezwaar geuit tegen de in 2050 beoogde klimaatneutraliteit. Hongarije dreigt absurd en verwoestend communistisch klimaatplan EU te blokkeren. Gaat Polen zich bij Hongarije aansluiten? Dat lijkt logisch, gezien de EU-problemen met de Poolse soevereiniteit)

De Europese Commissie beschouwt de Green Deal als een nieuw wapen om het reeds lang gekoesterde ideaal van de Europese Superstaat te realiseren.Zelf belasting heffen was tot nu toe niet mogelijk. Daar verzetten de lidstaten zich tegen. De EU wordt zoals u weet, gefinancierd met afdrachten van lidstaten en importheffingen op goederen van buiten de EU. Met de Green Deal kan de EU een eigen belasting invoeren: een heffing op CO2-uitstoot. Maar daar blijft het niet bij. Vele andere financieringsvormen van de Green Deal worden eveneens overwogen.

Nivelleren is een feest
Waar de nieuwe inkomsten van de Commissie naartoe gaan laat zich raden. Het wordt een herverdelingsmechanisme op grote schaal. Timmermans is het adagium van zijn partij, de PvdA, niet vergeten: “Nivelleren is een feest”. De winsten van de industrie, de landbouw en het wegvervoer worden afgeroomd en de opbrengsten gaan naar prestigeprojecten van de Commissie. De Groene EU-Planeconomie is geboren. Voor Timmermans, de volgevreten PvdA’er, is het klimaat enkel een vehikel is om zowel het socialisme als zijn eigen carrière voorwaarts te bewegen.

De hele klimaat hoax draait, net als het hele immigratie verhaal, enkel om de vernietiging van de Westerse welvaart en cultuur, opdat uit de as de socialistische Phoenix kan herrijzen, ditmaal in de vorm van de EUSSR. Niet te geloven dat er nog mensen bestaan die achter deze “rode clown” aan glibberen ! Deze man leeft niet eens in ónze wereld en weet niet waarover hij praat ! Deze figuur doet voorkomen alsof hij óveral verstand van heeft; als er morgen iets bekend wordt gemaakt over bijv. “zwarte gaten” wie staat er dan vooraan te blèren ? Juist……..onze nationale schaamte, Frans Timmermans.
Als dát één van de “leiders” in de EU is, dan weet men ook hoe de andere “leiders” binnen de EU functioneren.

Ik kan niets meer verdragen van deze megalomane, krankzinnige, schofterige, machtswellustige geldwolf. Ik kan zijn tranentrekkende, hypocriete tronie niet meer zien, zijn tirannieke stem niet meer aanhoren en niets meer over hem lezen. Die weerzinwekkende smeerlap maakt me razend!

Volledige redactie van @Trouw omarmt Timmermans. Praktisch gezien heb je inderdaad een flinke keten van mensen nodig om die volgevreten duurzaamheidsdominee volledig te kunnen omarmen want er zijn massieve redwoods in Amerikaanse nationale parken die drie keer in die moddervette, klapstoelverpletterende Timmermans passen (zolang ze nog niet in zijn biomassacentrales zijn verstookt althans). Maar dit is dus de teneur van het gros der vaderlandse pers: niemand die ooit die 12.000 pagina's green deal machtsgreep gaat lezen, ze tekenen ongezien bij het kruisje van de klimaatkoekwauzerij.

Niemand die vragen over het ontbreken van kernenergie stelt? Niemand die de overbevolking aan de kaak stelt? Niemand die het debiele citaat "biomassa is alleen wat resthout van meubeltjes" in twijfel trekt? Niemand die probeert te doorzien hoe Brussel een politieke staatsgreep pleegt via de energie- en voedselvoorziening van 400 miljoen argeloze Europeanen? Nope. Gewoon "omarmen", in gebiedende wijs ook nog want het blijft een confessionele courant natuurlijk. En dat noemen ze dan "serieuze journalistiek" en vervolgens worden ze heel erg woedend en sentimenteel als je deze op de maat van het vals spelende machtsorgel met hun centenbakjes rammelende juichaapjes van de Brusselse anti-democratie 'tuig van de richel' noemt. Maar dat is wat ze zijn. En die lankmoedige lakeien van de macht bij de Leidse Courant trouwens ook.

Overweldigend bewijs (van het onbenul van staatssecretaris Timmermans)

Citaat: ‘Er bestaat geen klimaatcrisis’, staat in: ‘Toelichting op de verklaring van 500 natuurwetenschappers’. Kan kloppen.

Geen peilingen wegens reces dus gaan we meteen aan een heerlijk glas rood, waarmee ik graag op uw gezondheid en welbevinden wil drinken PROOST !
Laast bewerkt: 2 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 maanden 2 weken geleden - 2 maanden 2 weken geleden #57663 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 12 juli 2021

Peilingen
Ook deze week geen peilingen

Het zielloze, reddeloze, gewetenloze, bedrieglijke CDA
"Het CDA heeft verkiezingen van zichzelf verloren"
Het CDA heeft zichzelf met rommelige lijsttrekkersverkiezingen en een onduidelijke verkiezingscampagne tot op het bot verdeeld. Ook is er niet genoeg aandacht voor de eigen kernwaarden. Dat zijn de algemene conclusies die een evaluatiecommissie onder leiding van Liesbeth Spies trekt.

Het landelijk partijbestuur van het CDA stapt op naar aanleiding van het rapport. Dat laat interim-voorzitter Marnix van Rij weten in zijn reactie op het eindrapport van de commissie. Zijn voorganger Rutger Ploum stapte na de verkiezingsnederlaag van de partij al op. Totdat een nieuw bestuur is aangesteld, nemen interim-partijvoorzitter Marnix van Rij en Defensieminister Ank Bijleveld de zaken waar.

„Deze keer heeft het CDA van zichzelf verloren. Dit is een terechte en ook een pijnlijke conclusie,” aldus Van Rij. „Interne strijd, het eigenbelang stellen boven het belang van het team, en onderling wantrouwen hebben ervoor gezorgd dat we vandaag bij elkaar zijn gekomen om het verlies te evalueren.”

> Voor iedereen die dacht dat Nederland geen bananenrepubliek was en het CDA geen door en door rotte club teringhonden, is er het rapport van de evaluatiecommissie. Liesbeth Spies presenteerde gistermiddag haar bevindingen over de rokende sintels van het CDA. Maar eigenlijk weten we alles al sinds we een maand geleden de bom van 76 pagina's van Pieter Omtzigt integraal publiceerde. Want sindsdien hebben we nog geen enkele geloofwaardige weerlegging van de inhoud van die analyse gehoord: over miskleunende fractieleidersverkiezingen, dubieuze partijdonorsituaties, het sensibiliseren van waarheidsvinding in de toeslagenaffaire, de onwil om af te treden daarover en de manier waarop tegenmacht niet wordt getolereerd en naar een functie elders gefluistercampagne'd moet worden.

En Hoekstra was er doodleuk zelf niet bij nu dat allemaal alsnog wordt toegelicht.

Laten we ook nog even naar de partij zelf luisteren
Er was sprake van ‘interne strijd, veel te veel onenigheid’ en het eigen belang stond ‘boven dat van Team CDA’, zo staat in het 55 pagina’s tellende rapport. Daarnaast ontbrak het ‘aan bestuurlijke strategie en regie’ en resulteerde het haast lachwekkend chaotisch verlopen verkiezingsproces in ‘een gebrek aan leiderschap’.
Het CDA krijgt nog een extra veeg uit de pan van Spies die ook schrijft dat het lerend vermogen ‘jammer genoeg’ veel te klein is binnen de partij, aangezien veel van de aangestipte probleempunten ook al door een vorige evaluatiecommissie is vastgesteld.

Verkiezingen
De commissie stelt nogmaals dat er geen aanleiding is om eraan te twijfelen dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen. ,,Toch is er altijd twijfel blijven bestaan over legitimiteit van de uitslag’’, schrijft de commissie.

Hoewel Spies zegt dat haar commissie niemand de schuld wil geven ( ,,Ook Pieter Omtzigt niet.’’), leest het rapport wel als een impliciet verwijt aan toenmalig CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij bleef na de verkiezingen volhouden dat ze niet eerlijk waren verlopen. Zo zou zijn vrouw de boodschap hebben ontvangen ‘Bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge’, terwijl ze op Omtzigt had gestemd. Volgens de commissie zijn er echter geen grove onrechtmatigheden geconstateerd.(Omdat alle gegevens gewist en kennelijk niet meer terug te halen waren ??) In totaal hebben negen leden geklaagd bij het partijbureau, omdat zij een verkeerde stembevestiging kregen.

Maar goed, Hugo de Jonge werd dus uiteindelijk winnaar boven de populaire Pieter Omtzigt. Vervolgens staat De Jonge zijn nieuwe rol weer af om zich fulltime door de coronacrisis heen te kunnen struikelen, en nam Wopke Hoekstra het stokje over. Tot grote onvrede van Pieter Omtzigt die uiteindelijk na het uitlekken van een vernietigend eigen rapport de partij verliet. Over de kwestie-Omtzigt en vooral diens kritiek schrijft Spies:
We hebben heel veel signalen ontvangen en die zo goed mogelijk proberen te onderzoeken. In aanloop naar vandaag zagen we dat de verwachtingen heel hoog waren. Die kunnen we niet over de hele linie waarmaken. Belevingen kunnen ongetwijfeld bij de één anders zijn dan bij de ander. Na uitgebreid wederhoor bij de leden hebben we een eenduidig beeld geschetst.

Spies stelt nadrukkelijk Omtzigt niet in het gelijk. Volgens haar zijn er wellicht excuses aan Omtzigt vanuit de partij op zijn plaats, maar geldt dat andersom ook. Ook lijkt ze Omtzigt verantwoordelijk te houden voor ‘het ondermijnen van de positie van de lijsttrekker’, omdat het dissidente Kamerlid zijn strijd om het partijleiderschap voortzette ook nadat Hugo de Jonge inmiddels plaats had gemaakt voor Wopke Hoekstra. Dat leidde er volgens Spies toe dat kampen elkaar tegenwerkten waardoor ‘een lijsttrekker die mandaat krijgt van een meerderheid van de leden, niet de steun krijgt die hij had mogen verwachten’.

Hallucinante CDA-commissievoorzitter is van mening dat Omtzigt zélf excuses moet maken: ‘Pieter moet misschien wel sorry zeggen’. Volgens mij heeft de CDA’er niet helemaal meegekregen dat er Omtzigt weinig te verwijten valt. Na de kwestie ‘functie elders’ en de uitgelekte ministerraad documenten werd duidelijk dat zowel het CDA als de overige coalitiepartijen Omtzigt liever kwijt dan rijk waren. Er is jarenlang een fluistercampagne tegen de ex-CDA’er gevoerd én daarnaast heeft men opzettelijk zijn noeste arbeid vertraagd en tegengewerkt.

Conclusie:
Spies vindt dus dat de cultuur van het CDA moet veranderen, maar voorzitter Van Rij blijft aan, Hoekstra wordt uit de wind gehouden en Omzigt moet zijn excuses aanbieden. Hoe verzin je het...!?

Het is een hallucinante gedachte dat in dit geval beide partijen excuses naar elkaar moeten maken. De top van het CDA heeft zelf verpest én heeft zelf ook haar steentje bijgedragen aan het wegwerken van Omtzigt. Nee, Omtzigt hoeft zeker niet zijn excuses te maken. Van je (ex) partijgenoten moet je het hebben…

(
)

Doodssteek
De lezing van Spies en Van Rij is de doodsteek voor wat er nog van het CDA over is. Wie de boodschapper een trap na geeft is geen knip voor de neus meer waard. Het enige dat het CDA vandaag concreet heeft gezegd is dus dat Omtzigt zijn excuus moet aanbieden. Je moet het gore lef maar hebben. De (morele) val is opnieuw gigantisch. De motivatie van het CDA is machtsdenken. Niet gerechtigheid. Misschien dat 0 zetels ooit nog eens leidt tot catharsis bij het CDA. Wat een treurig stelletje.

The Bloody Limit !
Spies lijkt Pieter Omtzigt ook verantwoordelijk te houden voor ‘het ondermijnen van de positie van de lijsttrekker’, omdat het dissidente Kamerlid zijn strijd om het partijleiderschap voortzette ook nadat Hugo de Jonge inmiddels plaats had gemaakt voor Wopke Hoekstra. ”
Maar hoe kan het dat na het terugtreden van de Jonge opeens Hoekstra, zonder lijsttrekkersverkiezingen, die Omtzigt maar nipt verloren heeft, het stokje overneemt? Volgens Pieter Omtzigt had hij afgesproken met toenmalig partijvoorzitter Ploum dat hij lijsttrekker mocht worden als Hugo de Jonge zou uitvallen. Dat werd uiteindelijk Wopke Hoekstra, de demissionair minister van Financiën die zelf helemaal niet aan de lijsttrekkersverkiezing had meegedaan.

Over deze claim van Omtzigt schrijft de commissie dat „de verklaringen elkaar tegenspreken”.

Omtzigt ‘blamen’ zegt mij genoeg over de waarde van dit onderzoek. Niet alleen het CDA...ook Spies toont een stuitend gebrek aan lerend vermogen.

Wat is dat toch met de zittende ‘macht’ dat ze niet de hand in eigen boezem kunnen steken. Geef gewoon toe dat Omtzigt de spijker op z’n kop sloeg, de vinger op de zere plek legde. Nee, in plaats daarvan proberen ze Pieter Omtzigt de Zwarte Piet toe te bedelen en de CDA leden die er nog zijn weer voor te liegen met mooie praatjes. Voorspelbare uitkomst, niet geloofwaardig als uitkomst, en er is veel relevante informatie in allerlei lades blijven liggen. Deze uitkomst is zoals het CDA de burger wil doen geloven, dat het de principiële zaken heeft aangewezen en op de “goede” weg zijn naar het terugkrijgen van het vertrouwen van de burger.

Het CDA heeft ontzettende mazzel gehad dat ten tijde van de verkiezingen de mondkapjeszaak van Siewert van Lienden nog niet bekend was en de "functie elders" aanpak van Omtzigt. Dan was er van het CDA helemaal niets overgebleven behalve een splinterpartij van het rechtse midden. Bepalen wie excuses moet aanbieden aan wie is onbelangrijk in het bepalen van het falen van het CDA.
Volgens mij is Omtzigt wel de aller laatste die sorry moet zeggen. Nou ja, misschien als antwoord op de vraag waarom hij nog zo lang bij het CDA is gebleven en zo vaak met de fractie meestemde.

Teleurstellend dat met Spies er werkelijk niets is gekomen waar het CDA mee verder kan. Het rapport is van een bedenkelijk intellectueel niveau: "het CDA heeft verloren, DUS zal het met het gebrek aan eenheid te maken hebben". Spies heeft niet begrepen dat er geen eenheid is zolang geen keuzes worden gemaakt en visie wordt uitgedragen. "Nu doorpakken" was een schandelijk nikszeggende campagneleus. Het CDA verdient het om per definitie gedecimeerd te worden. De partij is een inhoudsloze lege huls geworden die vooral zichtbaar werd in de Toeslagenaffaire. Waar de Kamerleden van de SP om Renske Leijten heen stonden liet het CDA Pieter Omtzigt in zijn eentje aanmodderen, hopende dat hij op zijn bek zou gaan, nietwaar Raymond Knops?
Tussendoor heeft Omtzigt dan ook nog de regering in Malta op de knieën gekregen over de moord op een journaliste die een niet regeringsgezind onderzoek deed; een aantal CDU'ers van Merkel door corruptie af laten treden (hier genegeerd omdat het zo slecht afstraalt op "mutti" Merkel; wat Italianen in de gevangenis gekregen, de Persgroep/Mediahuis en de NPO achter zich aan gekregen die karaktermoord op hem pleegden door fake news te verspreiden over een indirecte getuige in de MH-17 zaak die hij enkel geadviseerd had om wat hij te zeggen had kort te houden. En het voortdurende aan zijn poten gaan hangen door zijn eigen collega's. Allemaal bang voor hun goedbetaalde baantje. Dat je dan dus even kapot zit is te begrijpen.

Als dit alles is wat de commissie van Spies te bieden heeft, ben ik bang dat alle CDA leden, die een grote schoonmaak verwachtten afhaken.
"Alles wordt met de leden op het congres besproken". Yeah Right., we kennen die voorgekookte congressen. En dan zijn er nog mensen die denken dat ledenpartijen een democratisch gehalte hebben. Hilarisch ! Kijk naar Marnix van Rij, die ademt door zijn optreden toch niets anders uit dan "meer van hetzelfde" bullshit.

Integere mensen kunnen ze niet gebruiken, al zeker niet bij het CDA, die lopen alleen maar in de weg. Macht corrumpeert, en absolute macht corrumpeert absoluut. Gewoon: Follow the Money. Lekker meedoen met de grote jongens. Gewetenloos, Principeloos. De huidige machtsverhoudingen dulden geen oppositie en andersdenkenden. Zelfs voert het huidige demissionaire kabinet, waar het CDA onderdeel van uitmaakt, een vonnis van de Hoge Raad niet uit. De regeringspartijen zijn alleen bezig met het vasthouden van hun macht, en zijn nu ook weer bezig een nieuw regeringsakkoord te sluiten met onderling uitwisselbare coalitie partijen, die al 40 jaar de dienst uitmaken.

Partijleider Hoekstra is bij de top van G20-landen in Venetië en liet daarom verstek gaan bij de presentatie van het rapport-Spies. Hij reageert via sociale media, en zegt de bevindingen te ondersteunen en ’als één team’ de draad weer te willen oppakken.

De moedwillige beschadiging van Omtzigt, beschadigt het aangezicht van de politiek in zijn geheel. Als je daar niet van doordrongen bent, keer je je als volksvertegenwoordiger definitief van de kiezers af.

Het CDA is zo dood als een pier, zielloos, waardeloos en principeloos, alleen nog maar geschikt als betekenisloze bijwagen van de VVD

Kom, we gaan finale EK-voetbal kijken Engeland tegen Italië maar niet eerder dan dat ik met een grote bel rood op uw gezondheid en welbevinden drink PROOST !

Geen peilingen dus politieke stand van het land gelijk aan die van 14 dagen geleden
Laast bewerkt: 2 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 maanden 22 uren geleden - 3 maanden 17 uren geleden #57608 door katertje
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 27 juni 2021

Peilingen
De peiling van Maurice de Hond van deze week laat geen verschuivingen zien t.o.v. de vorige week. Alle posities onder de kiezers liggen vast. De vraag is in welke mate dit de komende weken zal gaan veranderen. Zeker omdat rondom de formatie weinig zal gebeuren. Als er in de komende 6 weken amper wat verandert zal er geen weekpeiling verschijnen.

De Toestand In De Wereld
Kijkend naar de hallucinante aanprijzing van Hugo de Jonge voor het Jansen vaccin.... Jansen is Hip. Jansen is Gezelligheid. Jansen is Vrijheid. Jansen is Shot and Go! Jansen is dé Party-injectie. Jansen is voor Alle Leeftijden. Direct in de Deltaspier. Dansen met Jansen!
Vraagt u zich ook af hoe Pyongyang naar deze beelden kijkt. Kim il Jung jaloers? Eventuele "functie elders" voor Hugo de Jonge bij Tellsell?

Een ‘aanwijzing’ die bij mij ook door het hoofd speelt, is die vreemde houding van de EU tegenover het eerste werkende vaccin dat beschikbaar kwam. Het Russische ‘Sputnik V’, met een effectiviteit van 95%, geconfirmeerd via de Lancet, een gerenommeerd Peer Reviewed vaktijdschrift, en een spotgoedkoop vaccin bovendien. Je zou zeggen dat als onze leiders serieus begaan zijn met de risico’s van zo’n pandemie, ze haast zouden maken om dat vaccin goedgekeurd te krijgen, en voortvarend de productie ter hand zouden nemen, zeker toen Astra Zenica zoveel problemen kende. Niet alleen is dat niet gebeurd, maar nu dreigen ze ook mensen die met dat Sputnik vaccin zijn ingeënt niet als gevaccineerd te erkennen. Wat steekt daarachter? Vaccinatie-politiek. Cynische spelletjes om Geld en Macht.

Oranje, Mondkap, Regenboog, Lockdown.
Wat een tijden om in te leven. Dat we dit allemaal mogen meemaken! KRONCRV deelt Regenboogvlaggen uit aan Oranje supporters en nationaal elftalaanvoerder Wijnaldum gaat statement maken? Waar bemoeit de staatsomroep zich mee? En waar is Wijnaldum mee bezig? Hoe zou "men" het vinden als Oekraïne bij de wedstrijd in Amsterdam een statement zou maken over onze binnenlandse politiek en Mark Rutte te kakken zou zetten over Öngekend Onrecht", of zijn leugens over MH-17? . Dit politieke gedram om maar 1 opvatting te mogen hebben is te erg voor woorden: meedoen anders deug je niet. Net zo Middeleeuws als de Inquisitie zeker als er nog slachtoffers door gaan vallen. Wat een wereld!

En als Rutte het allemaal zo zeker weet dat hij ons vertegenwoordigt laat hem dan een referendum houden wat we vinden van de door hem gemaakte heisa. De meningen bij de mensen liggen wellicht veel genuanceerder of totaal tegengesteld. Als onze premier voorop gaat in het opruien van de massa waar zijn we dan aangekomen? Juist, dan zijn we terug in zeer donkere tijden! Denkpolitie, aangestuurd politiek correcten. Je kunt nog zoveel regenboogvlaggen om je lijf of om je voordeur draperen als je wilt, het is zinloos als je door de achterdeur steeds meer islamitische homo en LGBT-haters binnenlaat.

Klimaat
Wonen, verwarmen, eten, autorijden, vliegen, leven... alles moet duurder worden om het klimaat te beschermen. De vorige klimaatbeschermingswetten moeten verder worden aangescherpt en de gewone consument moet de rekening betalen in de vorm van nog hogere belastingen, stijgende prijzen voor alles - en veel dingen zoals korteafstandsvluchten. Diesel- en benzinemotoren moeten helemaal worden verboden. Dus vloog Sigrid Kaag met het regeringsvliegtuig de korte afstand naar Luxemburg en vlogen F-16's de Elfstedentocht, ter ere van het afscheid van de toestellen van vliegbasis Leeuwarden.

Maar de vissers mogen niet vissen, de boeren mogen geen schop in de grond steken. Wel mogen bomen, de CO2 afvangers bij uitstek en omzetters in zuurstof, worden gerooid en opgestookt in biomassa centrales !Wel mogen er zonnepanneelweiden worden aangelegd, verwoestend voor de natuur eronder. Ook mag wel de zeebodem worden omgespit en zware betonconstructies worden geplaatst om er vogelgehaktmolens op te plaatsen, voor zogenaamd groene stroom, die echter helemaal niet bijdragen aan minder CO2 uitstoot, maar waarmee de techreuzen in ons land tenminste de energie geleverd wordt om ons 24/7x365 te begluren, afluisteren en volgen.

Nee, dit stukje behoeft geen disclaimers en ja, het is goed om inktgiftig te worden op Kaag, evenals rationeel om reactief te zijn tegen haar partij. D66’ers wilden, zoals het historische cliché luidt, ooit het politieke bestel van binnenuit opblazen, zoals PowNed de publieke omroep zou opschudden. Maar waar we mee opgezadeld worden, is een partij die op ieder onderwerp omgekeerd democratisch is gaan redeneren, de Europese Unie (een antidemocratisch gedrocht) heilig heeft verklaard, de multiculturele samenleving (een demografische ramp) luidruchtig viert en alles wat eigen, eerlijk en cultureel oprecht is aan de Nederlandse identiteit als nationalistisch populisme tracht te verketteren.

Fijn dat de burgers van Zwitserland verstandig zijn en mooi dat ze nog referenda hebben!


Nu ons exportproduct de alfabetsoep van LGBT+ is, naast Critical Race Theory en de Modern Money Theory, terwijl daar internationaal geen vraag naar is, zie ik ons niet alleen niet winnen, maar ben ik bang dat we de grootste bedreiging voor de mensheid zijn.

Zieke Geesten die op het punt staan allerlei efficiënte industrieën en transportmiddelen te verbieden, wat betekent dat ze in landen waar ze beseffen dat je éérst moet zorgen voor eten, drinken, en een dak boven je hoofd, voor een appel en een ei worden opgeveegd en overgenomen, waarna wij met onze elektrische auto tot de ontdekking komen dat het elektriciteitsnet de vraag naar stroom niet aankan. Dat luchtvaart geen ‘kostenpost’ was, maar een bron van inkomsten. Dat de varkens nu in andere landen hun methaan de atmosfeer in zenden, terwijl wij meelwormen eten, en bij onze ouders moeten blijven wonen omdat de krankzinnige hoeveelheid Inwijkiërs en bureaucratie het bouwen onmogelijk maakt.

Teveel mensen hebben al helemaal geen Virtual Reality bril meer nodig om in een wereld te leven die niet bestaat, en ook niet kán bestaan. Recent een pleidooi gehoord voor de gevestigde media waarin ons werd voorgehouden dat we zonder journalisten niet hadden geweten dat de machthebbers in Den Haag, Omtzigt graag in een "Functie Elders" zagen. Wie zich daar pas bewust van werd op het moment dat Ollongren wapperend met die papieren richting haar auto met chauffeur liep, is rijp voor de slacht. Bepaalde mensen leren het nooit. Ze zijn niet in de wieg gelegd om wat dan ook te winnen, behalve wellicht de postcodeloterij.

De ideologische leegte van het CDA
Pieter Omtzigt heeft dit bloot gelegd en zich net als Fortuyn, Wilders en Baudet te pletter gelopen op die verwerpelijke cultuur. Op deze 4 personen kan allerlei kritiek geleverd worden terechte of onterechte, maar essentieel is dat de zeer noodzakelijke omslag in onze bestuurscultuur uitblijft. Rutte is n.m.m. de spil in deze absoluut visieloze links georiënteerde wijze van besturen. Met angst en beven zien wij deze leeghoofdige mooiprater zijn vierde kabinet vormen. Verbijsterend !!

CDA The best democracy that money kan buy…
Grote geldschieters profiteerden van aanpassingen CDA-programma. Follow The Money ontdekte (zoals Pieter Omtzigt in zijn nota voor de Commissie Spies optekende) dat Hoekstra aan het verkiezingsprogramma liet toevoegen dat schoolhoofden extra ruimte moeten krijgen om zich jaarlijks bij te laten scholen. Een voorstel dat helemaal in het straatje past van de belangrijkste geldschieter van het CDA en tevens hoofd fondsenwerving: Hans van der Wind. Van der Wind werd een vermogend man met de verkoop van schoolboeken aan Soros !

Daarnaast voerde het CDA op het laatste moment allerhande aanpassingen door die gunstig uitpakken voor het midden- en kleinbedrijf. Een voorstel dat ten goede kwam van werknemers – een verhoging van het minimumloon met 10 procent – verdween juist uit het programma. Follow The Money schrijft: Het oorspronkelijke voorstel hiervoor was zwaar bevochten door de leden, en belangrijk voor Pieter Omtzigt. Dat de verhoging last minute sneuvelde, op instigatie van Hoekstra, ervoer Omtzigt als een ‘dictaat’ van zijn partijgenoot.

Dat Hoekstra zijn oren laat hangen naar geldschieters kan ook worden opgemaakt uit de wijze waarop het CDA de zogeheten Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) verdedigt. Dit is een fiscale regeling die enkele superrijken disproportioneel bevoordeelt. Linkse partijen en D66 willen de regeling om die reden aanpakken, terwijl Van der Wind er juist een warm pleitbezorger van is.

Hoekstra herhaalde dat zijn partij op de bres stond voor de regeling. Om dat punt nog eens extra te onderstrepen besloot het CDA kort voor de verkiezingen een wetsvoorstel in te dienen om de Bedrijfsopvolgingsregeling te behouden.
Tom Jan Meeus schrijft erover: Een erfenis of schenking wordt laag of niet belast wanneer bedrijfsvermogen binnen een familie overgaat, bijvoorbeeld van ouders naar kinderen. Maar de BOR is omstreden. Ambtenaren van Financiën schreven april 2020 dat de regeling „zeer grote vermogens” bevoordeelt. Veertig procent van de 2,8 miljard euro die de BOR in 2010-2016 kostte, kwam bij 2 procent van de rechthebbenden terecht: een fiscale subsidie van 1,1 miljard euro voor driehonderd mensen.

In het memo dat Omtzigts vertrek bij het CDA inleidde, schreef het Enschedese Kamerlid dat hij zich zorgen maakte over de invloed van enkele grote geldschieters. Die zouden er niet alleen op hebben aangedrongen dat Hugo de Jonge werd vervangen door Hoekstra, maar mogelijk ook inhoudelijke invloed hebben.

“Het CDA loopt ernstig gevaar dat zijn beleid in toenemende mate bepaald gaat worden door buitenstaanders, lobbyisten die uiteindelijk zelfs ‘meeschrijven’ aan het verkiezingsprogramma”, in de woorden van Omtzigt.

Het CDA ontkent zelf dat er sprake is geweest van beïnvloeding door vermogende geldschieters. “Donateurs hebben op geen enkele manier de inhoudelijke koers van de partij kunnen beïnvloeden. Dat is een gewekte suggestie die niet aan de orde is en iets dat het CDA verre van zich werpt.”

Follow The Money is in de beschikbare documenten, cijfers, etc. gedoken en komt tot de conclusie dat de beschuldiging van Omtzigt correct is.
De donateur in kwestie ontkent dat hij hierbij betrokken was. En het CDA stelt dat het allemaal heel toevallig gebeurd, is dat er iets anders was, waarop dit gebaseerd werd. Want ja, Hoekstra staat er natuurlijk om bekend dat hij heel erg bezig is met schoolhoofden.(cynische mode off) Zelfs een CDA-raadslid dat met FTM heeft gesproken geeft toe dat het allemaal maar wat gek is. “Als Hoekstra iets wil toevoegen over Europa, de zorg of de economie, denk je: ja logisch. Maar over schoolhoofden?”

Het CDA ontkent dat er sprake is van beïnvloeding door vermogende geldschieters. Altijd een wonderlijke reactie, alsof iemand zou verwachten dat ze het toegeven? Bovendien, het CDA is altijd de partij geweest van de lakeien van de macht. Niks nieuws onder de zon met die Hoekstra.

Van leraren en schoolleiders wordt verwacht dat ze zich regelmatig laten bij scholen. Daar voor zijn uren en budget beschikbaar. Bijna iedereen moet zich bijscholen maar om dat specifiek in een verkiezingsprogramma op te nemen staat een beetje vreemd, vindt u ook niet? Misschien om de "Woke- en Critical Race Theory"-agenda van Soros in het onderwijs te implementeren, ondersteund met dito Soros-lesmateriaal. Of ben ik nu erg aluhoedjesachtig bezig? Wenn schon, denn schon. Let's be vigilant !!

Achter de schermen lobbyen de sponsoren om hun voordeeltjes te garanderen in een falend systeem, de leden schrijven democratisch een partijprogramma en daarna mogen de sponsoren het in hun voordeel herschrijven. Dat geldt natuurlijk bij alle partijen die grote donaties ontvangen van derden, voor niets gaat de zon op. (hallo D66 !) De marktwerking van de politiek is al een tijdje ingevoerd.

Het behoud van de status quo is leidend en het behoud van de neoliberale macht het doel. Macht is het doel en niet een middel, en al helemaal niet om problemen van de burger op te lossen.
Macht corrumpeert en absolute macht over langere tijd corrumpeert absoluut.

Wat moet doorgaan voor democratie, is verworden tot een woordenspelletje. Geen ja en geen nee, niet antwoorden op gestelde vragen en antwoorden op niet gestelde vragen. Zowel in de media als in de Tweede Kamer is het normaal gedrag. Het ontwijken, wegduiken en bagatelliseren is stuitend, net als het zwart lakken van de terecht opgevraagde dossiers van de slachtoffers en belangrijke memo’s niet archiveren. Het is de aanwijzing van een zieke mentaliteit, waarbij politici geen volksvertegenwoordiger meer zijn en waarbij de oppositie gesensibiliseerd moet worden.
Ben benieuwd hoe lang voordat Follow the Money wordt verboden of anders gecanceld.

Kom, we gaan vitamine D opdoen op terras, tuin of balkon onder het genot van een groot glas rood en toost graag op uw gezondheid en welbevinden. Geniet van het leven, het duurt maar even. PROOST !

Politieke stand van het land per 27 juni 2021 is gelijk aan die van vorige week wegens geen verschuivingen geconstateerd door Maurice de Hond
Laast bewerkt: 3 maanden 17 uren geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.