Peilingen en Keek op de Week

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 maand 2 weken geleden #60027
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 12 februari 2023

Peilingen
De laatste tijd zien we weer wat beweging in het electoraat. Dit is de zetelverdeling van Maurice de Hond dit weekend, vergeleken met vier weken geleden, die niet alleen bij VVD  (+2) en CDA(+1)  een kleine stijging laat zien, maar ook bij GroenLinks en PvdA (ieder 1).
Waar komt die winst vandaan? Van links en rechts. Aan de rechterkant zien we een daling van JA21 van 13 naar 11 en van de PVV van 19 naar 18, en aan de linkerkant zien we een daling van 1 zetel bij SP (naar 7) en Volt (naar 4).
Maurice de Hond gaat in zijn verslag van vandaag wat dieper in op de electorale situatie rond de combinatie GroenLinks en PvdA bij deze verkiezingen.Allemaal uitgelegd, vergezeld door fraaie staafdiagrammen
U kunt het hele verhaal teruglezen op Peil.nl

Ik heb wat moeite met de peiling van Maurice de Hond, Rutte wordt Nederlandbreed uitgekotst maar in de poll van Maurice de Hond stijgt de VVD 2 zetels. Was de peiler weer druk in de weer met zijn kaartenbakje van selectieve poll panels? Want wat wat er nu uit de peilingen komt is echt niet geloofwaardig. Nu weten we, door schade en schande wijsgeworden, dat als Rutte in electorale problemen komt, hij en zijn VVD op DOMINION en haar sofware kan rekenen.  Die sofware zorgt er namelijk voor de verkiezingsuitslag op het eind mooi samenvalt met de uitkomst van peilingen.  We hoeven alleen maar te kijken naar de presidentsverkiezingen in Amerika en we winnen de BINGO in Nederland.
En laten we ook niet vergeten dat de gulle gever van een miljoen euro aan D66 net voor de Tweede Kamerverkiezingen nog IT-klusje met betrekking tot apparatuur had mogen opknappen .  

Kaag, Hoe FAKE een FEEKS kan zijn
Integriteit. Een bekend stokpaardje van Kaag is het wijzen op gebrek aan integriteit van haar opponenten.  Gebrek aan integriteit is volgens "de leer van Kaag" als politici niet in ganzenpas achter het kartel aanrennen. "Integriteitsbreuken" begaan door politici die het overheidsnarratief te vuur en te zwaard  bestrijden. Die integriteits misdaden worden dan uitvergroot op de voorpagina’s van de MSM gebracht. Zo wordt het vuurtje opgestookt en stemming gemaakt tegen politici die een fundamenteel andere mening zijn toegedaan en een ander beleid voorstaan.
Eigen inbreuken daarentegen,worden door bewindslieden en leden van coalitie partijen angstvallig binnenskamers en buiten de media gehouden.

Zoals dit bijvoorbeeld :

Toen Kaag minister van Ontwikkelingshulp en Buitenlandse Handel en vervolgens minister van Buitenlandse Zaken was, was zij tegelijkertijd directielid van het GPMB, het Global Preparednes Monitoring Board. Het GPMB is zoals we al eerder uitlegden, een orgaan van de WHO. Dat lidmaatschap van die directie is niet zo onschuldig hoor. De directieleden van dat Monitoring Board houden namelijk toezicht op de invoering van door de WHO opgelegde maatregelen van het "Nieuwe Normaal". Dat GPMB bepaalt dus mede het beleid van de Wereld Gezondheids Organisatie en Kaag houdt toezicht op de uitvoering daarvan.
De GPMB is opgericht door de WHO en de Wereldbank en wordt gefinancierd door onder andere de Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust en Duitsland. Het doel van deze club: het voorbereiden van het pandemieverdrag.
WHO-baas Tedros benaderde Kaag persoonlijk, onder andere vanwege haar affiniteit met de SDG-agenda van de VN en het WEF. Kaag werd tot twee keer toe ontraden om toe te treden.

In een e-mail die op 3 september 2018 werd verstuurd naar het ministerie van Buitenlandse Zaken valt te lezen: “Een dubbele pet ingewikkeld voor een zittende minister en als donor, die aan parlement verantwoording verschuldigd is over bijdragen aan WHO.”

Ambtenaren hebben tussen 2018 en 2021 herhaaldelijk gesignaleerd dat er nog steeds geen verantwoording is afgelegd aan de Tweede Kamer over haar nevenfunctie. “Ik vind dit heel kwetsbaar,” schreef een ambtenaar op 3 juni 2022.

Op 27 mei 2021 deelde Kaag de GPMB en WHO mee dat ze haar lidmaatschap niet verlengt en betuigt ze haar steun aan het ‘Build Back Better’. Voor haar daadwerkelijke aftreden ontstaat er nog reuring vanwege een verklaring van de GPMB richting de G7 en G20, die door Kaag als lid en minister is ondertekend. Daarin roept de GPMB op tot forse investeringen in Covid-19 (acht miljard), in aanvulling op de reeds aangekondigde investeringen vanuit de Wereldbank en het IMF. Het statement is onder meer naar de G7- en G20-leden gestuurd. De G20 zegde daardoor toe.

Samen met allerlei zogenaamde experts op allerlei gebied, maar als je wat extra onderzoek doet bij deze namen dan ontdek je al snel het web van belangenverstrengelingen en wordt al heel snel zichtbaar dat de zogenaamde onafhankelijkheid van deze organisaties in zijn geheel op leugens berust. Ze zit dus tot over haar oren in de satanische,  psychopatische shit,  Zo ambitieus. Zoveel kwaadaardigheid in één persoon. 

A World At Risk
Zij is mede verantwoordelijk voor het uitzetten van een virus, beschreven in A world at risk.
Ohw.. u kent World at Risk niet? Dat is ook een document van de WHO.  Van september 2019. Weet u wat, ik lees u even blz 39 voor, dan weten we waar we over praten. En weet u dat wanneer Kaag de noodzaak van pandemie-maatregelen goedkeurt, en recent nog de Corona-spoedwet van haar partijgenoot Kuijpers op Volksgezondheid steunt, dat u straal voor de gek gehouden wordt. Want zij is ingewijde van deze PLANDEMIE. Een PLANDEMIE ja, want Covid is van A tot en met Z gepland, en alle stadia zijn minutieus beschreven in het Lockstep Scenario van de Rockefeller Foundation in 2010. Rockefeller Foundation wist dus in 2010 al wat er in 2019/2020 aan ging komen.  

Blz 39: Voortgangsindicator(en) per september 2020
• De secretaris-generaal van de Verenigde Naties versterkt samen met de directeur-generaal van de WHO en de ondersecretaris-generaal voor humanitaire zaken de coördinatie en bepaalt duidelijke rollen en verantwoordelijkheden en geeft tijdig de aanzet tot gecoördineerde, systeem brede hulp van de Verenigde Naties in verschillende landen en verschillende medische en humanitaire noodsituaties.

• De Verenigde Naties (met inbegrip van de WHO) voeren ten minste twee systeem brede opleidings- en simulatieoefeningen uit, waarvan er één betrekking heeft op het opzettelijk loslaten van een dodelijke verwekker van luchtweginfecties.

• De WHO ontwikkelt tussentijdse triggers om nationale, internationale en multilaterale acties in een vroeg stadium van uitbraken op gang te brengen, als aanvulling op de bestaande mechanismen voor latere en verder gevorderde stadia van een uitbraak in het kader van de IHR (2005).

• De secretaris-generaal van de Verenigde Naties roept op tot een dialoog op hoog niveau met functionarissen op het gebied van gezondheid, veiligheid en buitenlandse zaken om te bepalen hoe de wereld de dreiging van een dodelijke pandemie van luchtweginfecties kan aanpakken en hoe de paraatheid voor het uitbreken van ziekten in een complexe, onveilige context kan worden geregeld.
apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/G...37iAJLmuCKra-fAJI_UU
Lees ook: www.tref.eu/nl/overzicht/158-in-de-WEREL...id-19-pandemic#57189

Dat deed Kaag dus allemaal. Opvallend hè voor een toenmalig minBuza die als een konijn in de koplampen van een auto zat te staren, toen Nederlands personeel uit Afghanistan moest worden geëvacueerd. Gewoon inventariseren, coördineren en vliegtuig naar Kaboel dirigeren om de mensen in nood te repatriëren. Maar ...zij deed NIETS. Helemaal niets. Zat thuis met Ploumen en Klaver een kongsi te breien over regeringsdeelname.  En dat is de bewierrookte topdiplomate die haar sporen heeft verdiend met het verwijderen van chemische wapens in Syrië?   Hoe dan?

Nou gewoon...door geen gelegenheid voorbij te laten gaan zonder zelfpromotie. Zonder haar eigen belangrijkheid in de etalage te zetten. En de zweep te leggen over iedereen die niet op de knieën valt tijdens haar aanwezigheid. En ...wie zijn toch die mensen die haar vragen durven stellen? Zoals b.v. Tony van Dijck, woordvoerder Financiën van de PVV die zijn ongerustheid ventileerde bij Kaag de MinFin, over het verdwijnen van steeds meer banken uit het straatbeeld en zij  struikelde over haar eigen arrogantie en dedain toen zij antwoordde dat zij in die tijd met belangrijker zaken bezig was zoals de VN-opdracht om samen met OPCW de ontwapeningsmissie chemische wapens Syrië te leiden.


OOk daar hebben we uitvoerig over geschreven: Van 2013 tot september 2014 leidde Kaag als ondersecretaris-generaal de ontwapeningsmissie die leidde tot de vernietiging van de chemische wapens in Syrië. De ontwapeningsmissie ondernam de VN samen met de OPCW, de Organisatie voor het verbod op Chemische Wapens. De gifgas aanval bleek nep te zijn. Het in het Nederlands opgestelde rapport was de opmaat om Syrië uit zijn verschoning te bombarderen. Kaag was destijds eindverantwoordelijk.
nl.m.wikipedia.org/wiki/Sigrid_Kaag
opcw.unmissions.org/leadership

Op 7 april 2018 vond een chemische aanval plaats in de Syrische stad Douma.  Medici en getuigen meldden dat het de dood veroorzaakte van tussen de 40 en 50 mensen en verwondingen tot mogelijk meer dan 100. De aanval was toegeschreven aan het Syrische leger door rebellen in Douma, en door de Amerikaanse, Britse en Franse regeringen. De Syrische en Russische regeringen beweerden dat er een wijdverspreide video was die naar verluidt de nasleep van de aanval liet zien.
en.wikipedia.org/wiki/Douma_chemical_attack

Op 23 oktober 2019 publiceert Wikileaks een uitgelekt technische beoordeling van de vermeende chemische aanval in Douma OP 7 APRIL 2018. De beoordeling van onderzoeker Henderson werd weggelaten in het eindrapport van de OPCW.
wikileaks.org/opcw-douma/?fbclid=IwAR07w...%20of%20April%202018

Op 23 november 2019:  – de aanpassing van het rapport was volgens de auteur “een grote afwijking van het oorspronkelijke rapport”. Dit zou zijn gedaan in opdracht van de Turkse diplomaat Ahmet Üzümcü die sindsdien is vervangen door de Spaanse Fernando Arias.
wikileaks.org/opcw-douma/?fbclid=IwAR2U9...rnal%20OPCW%20E-Mail

Op 14 december 2019 – U leest een protestmemorandum gericht aan Fernando Arias. Dit was precies twee weken nadat de organisatie haar eindrapport over het Douma-onderzoek had gepubliceerd.
wikileaks.org/opcw-douma/?fbclid=IwAR1-l...20Release%20Part%203

Op 27 december 2019 – een e-mail van Braha leert ons hoe Braha instrueert een technisch rapport van Henderson uit het dossier van de Haagse OPCW moest worden verwijderd. Henderson stelde vast dat de aangetroffen cylinders waarschijnlijk handmatig waren geplaatst.
wikileaks.org/opcw-douma/?fbclid=IwAR2Fs...20Release%20Part%204

Op 27 April, 17 eye witnesses of the alleged chemical attack that took place at Douma, came to testify before the Organization for the Prohibition of Chemcial Weapons. Every one of these 17 witnesses confirmed that this chemical attack never took place. These individuals are Syrian citizens that appear in a video that the White Helmets has broadcast across the world as proof of a “chemical attack” in Douma where the directors of this hospital are based.
www.voltairenet.org/article200944.htm

Tot zover haar speciale opdracht waar zij zich op laat voorstaan die zo succesvol te hebben afgerond..! De administratieve afwikkeling van de zaken heeft zij volledig laten ontsporen en heeft geen snipper bezwaar gemaakt dat er fraude en bedrog werd gepleegd door het OPCW.
Zo kom je hogerop in deze wereld van leugen en bedrog

Seymour Hersh
Wie zijn wij vergeleken met een journalist als Seymour Hersh? Zandkorrels. Vandaar dat wij graag op hem leunen als hij weer eens een stuk heeft gebaard over een heikele kwestie in de wereld. Zoals nu over het vuurwerk in de Oostzee, waarbij de Nordstream 1 en 2 zwaar in ongerede raakten en het Vierde Rijk geheel volgens het Amerikaanse scenario gedwongen werd de knip te trekken voor de aankoop van waanzinnig dure LNG. Mocht u nog ondanks de dagelijkse beslommeringen nog geïnteresseerd zijn in dat schandaal dan kan u hier terecht. 
www.tref.eu/nl/overzicht/midden-eur-rusl...eam-verwoestte#60013

De loodgieter kreeg een naam. Stonden zijn Republikeinse vakgenoten bij de Watergateplot in 1973 onder leiding van John Dean, jurist van Nixon's Witte Gekkenhuis, het afserveren van Nordstream 1 en 2 zou onder leiding hebben gestaan van Jake Sullivan, Biden's National Security adviseur. Een man met een verleden waar je anus spontaan van samentrekt. Kunt u hier allemaal lezen. Vooralsnog gaat het nu misschien nog om het aarzelende begin van een tsunami. Aarzelend, omdat met name de mainstream uiteraard het consigne heeft gekregen om de boel zo veel mogelijk hush hush te houden. In plaats van Hersh Hersh. Dus nu al gaan roepen dat Sullivan en andere leden van Biden's junta voor de Haagse kadi moeten worden gesleurd lijkt wat prematuur. Zo niet zinloos. 
Maar nooit geschoten, nooit een ballon geraakt.

Scott Ritter ( in gesprek met Garland Nixon) zegt: Er moeten nu echt mensen de gevangenis in. Dit is het schenden van de grondwet, door de president ! . Biden moet worden afgezet.De cabal: Biden, Nuland, Blinken en Jake Sullivan.
Plus de nodige mensen op de werkvloer: duikers etc. Plus een aantal Noren. ( Het land van Stoltenberg...)

It's Done
Wie voorbij gaat aan de lulkoek die de mainstream verkoopt als officieel narratief, zijn eigen onderzoek doet en zelf nadenkt, kan niet anders dan tot de conclusie komen dat (de krachten achter) de VS een agenda hanteren van angst, intimidatie, en het aansturen op of initiëren van oorlogen die is gebaseerd op het behoud en uitbreiden van de eigen macht over alle anderen, niet op het hoeden over het welzijn van de Amerikaanse bevolking. Alles wat hiervoor een bedreiging vormt moet uit de weg worden geruimd. Alles.

Amerika heeft er alles aan gedaan, alle middelen, legaal en illegaal, ingezet om, na de Tweede Wereldoorlog, met Europa in puin en de Sovjet Unie kreupel, de dominantie over de rest van de wereld te bewerkstelligen. Wat ook lukte door hun militaire overmacht.

Na het vallen van de Berlijnse Muur en het einde van de Sovjet Unie was Rusland niet in staat enig tegengewicht te bieden als wereldmacht, wat ook gold voor China. Maar door de niet aflatende inspanningen van Vladimir Poetin krabbelde Rusland langzaam maar gestaag op en werd een speler, zij het ongewenst, op het wereldtoneel.

Rusland initieerde BRICS, het samenwerkingsverband tussen Brazilië, Rusland, India, China en Zuid Afrika, een tegengewicht voor de NAVO in militair opzicht maar meer nog een bedreiging voor de financieel economische positie van met name de VS.

Met de aanslag op NS hebben de VS al hun schepen achter zich. verbrand. Het masker is gevallen. Het Europese continent heeft, voor zover dat nog niet duidelijk was, geen enkele reden meer om nog illusies te koesteren over haar rol in de transatlantische betrekkingen, nl. die van vazal. De neocons doen zelfs geen moeite meer om de schijn van iets anders op te houden. Ze liggen op een ramkoers met de rest van de wereld. Ze moeten wel gevaarlijk desperaat zijn dat ze het zover willen laten komen.

There’s no way that EU leaders don’t know what the US Govt is up to: US proxy war in Ukraine, de-industrialization of Europe, artificial pandemics, mass surveillance, big tech and media censorship, central bank crypto, war with China. What’s the end game and why are they in on it?' Right.....(KimDotcom op Twitter) 

De wereld is niet gek geworden...het zijn de mensen maar:
Onvoorstelbaar cynisme: Merkel ontvangt UNESCO Nobelprijs voor de vrede in Afrika voor vluchtelingenchaos
Cynische rebellie van de Deep State van de migratielobby en natievernietigers, want terwijl West-Europa sinds 2015 gebukt gaat onder duizenden mesaanvallen en massaverkrachtingen door buitenlanders, terroristische aanslagen en onthoofdingen van katholieke geestelijken, nam de voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel vandaag in Ivoorkust de Vredesprijs van de VN-Cultuurorganisatie (UNESCO) in ontvangst.

Even die nare smaak van een perverse, rottende maatschappij wegspoelen
Proost ! Blijf gezond, Blijf Lezen ! 


U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 12 februari 2023:
VVD 22 (+2), PVV 18(-1), BBB 15,GrL 12(+1), D66 12,JA 21 11(-2), PvdA 11(+1), PvdD 9, CDA 7(+1), SP 7(-1)CU 6, FVD 5, Volt 4(-1), SGP 4, DENK 3,  Bij1 1, 50Plus 1BVNL 1
Last Edit:1 maand 2 weken geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 maand 2 weken geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 maand 3 weken geleden #60007
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 5 februari 2023

Peilingen
Geen peilingen van Maurice de Hond deze week.

Statenverkiezingen
Over zes weken zijn de Statenverkiezingen en het ziet ernaar uit dat VVD, D66 en CDA een pak slaag krijgen. In mei kiezen de nieuwe Statenleden de Eerste Kamer en dan is het kabinet nog verder van huis. De coalitie komt daar nu zes zetels tekort voor een meerderheid, en dat gat wordt groter. Premier Mark Rutte (VVD) moet dan nog vaker bij PvdA/GroenLinks aankloppen. Dat bezorgt de VVD-achterban buikpijn. Of steun zoeken bij JA21. Maar dat wil D66 niet.

Polarisatie wordt vooral aangewakkerd door D66 met hun "leider" de arrogante Kaag en haar secondanten. Rutte probeert nu voor de verkiezingen afstand van dit obscure clubje te nemen door in de MSM breeduit te laten circuleren dat hij “ruzie” met Kaag zou hebben gehad. Allemaal theater en buitengewoon slecht amateurtoneel.Alles uit de kast om Rutte de destructie van Nederland te laten voltooien.

Overigens zeer hypocriet dat partijen die door hun wanbeleid verantwoordelijk zijn voor het ongenoegen zelf gretig op sociaal ongenoegen inspelen. Voor de goede orde: dat sociaal ongenoegen onder de bevolking, is bepaald niet een onterechte onvrede. Het zal je maar gebeuren. 

Herr Flick und Helga
Boosheid over het verraad van de regeringskliek en haar useful idiots, het uitleveren van de nietsvermoedende bevolking middels angst voor een niet-bestaand virus, aan de "nieuwe Führer" Klaus Schwab und seine "Hilfer" die in de geënsceneerde angstpsychose van de bevolking een "narrow opportunity" zagen om de westelijke wereld zoals wij die kenden te vernietigen. O ja, Schwab had vele "Hilfer", Young Global Leaders. Hun werd allemaal een gouden toekomst beloofd in de Rose Garden van Schwab c.s...ook het zootje dat kantoor houdt op het Binnenhof.   Hebben zelfs juridische documenten moeten tekenen, waarin hun "aanhankelijkheid" en "trouw" aan de "leider" werd vastgelegd...op straffe van !! Allemaal in het diepste geheim. De volksvertegenwoordiging, het hart van onze democratie zoals Kaag dat zo verheven kan zeggen, ondersteund door dramatische handbewegingen om haar woorden kracht bij te zetten wist van niets, werd overal buiten gehouden. "Nieuw leiderschap" uit de verbale koffer die meereisde van "Beiroet naar Binnenhof" , maar die de bagageafhandeling nooit gehaald heeft. De Tweede Kamer, de basis van de democratie? Hoezo democratie, als bijna de helft wordt uitgesloten via een cordon sanitaire?
En als er over "rechts" gesproken wordt, waarom "rabiaat" rechts, wat is hier de bedoeling van?

Nieuw leiderschap betekende kennelijk: kaken stijf op elkaar en vooral eigenzinnig doorgaan met waar je in Brussel (EU), Davos (WEF) en New York (WHO) voor getekend had.  De volksvertegenwoordiging kan daarbij een lastig obstakel zijn. 

Ondertussen maken de voetsoldaten van Kaag zich vooral druk om de omroep ON uit het bestel te krijgen. Door het verwijderen van ON uit het omroepbestel zal de polarisatie alleen maar toenemen. Belastinggeld dat alle Nederlanders gezamenlijk opbrengen zou daar niet toe mogen leiden. De hele NPO is inmiddels een neomarxistisch bolwerk van parelketting-communisten die koppig beweren als enigen het monopolie op de ‘goede’ moraal te hebben. Wie niet aan hun normen voldoet moet het veld ruimen, geëxcommuniceerd worden. Dat hun denken en handelen in de kern ronduit fascistisch is, weigeren zij hardnekkig in te zien.

Kaag: "Wie zijn toch die mensen?" 

Wat me hooglijk verbaasd heeft was dat kennelijk niemand de moeite heeft genomen om uit te zoeken wat Kaags lidmaatschap van de Global Preparedness Monitoring Board nou precies inhield. 
Ach, de meesten dachten dat het weer zo'n nietszeggend netwerkclubje was van hotemetoten, die borrelen, elkaars rug krabben en elkaar de bal toespelen omdat het zo goed staat op je CV. Maar dit was een tak van de WHO die zich bezighoudt met pandemieën en het uitbreken van ziekten. Volgens dit orgaan was de wereld onvoldoende voorbereid op een pandemie ( de Mexicaanse griep dong naar die status maar Ab Osterhaus mislukte jammerlijk). Maar nieuwe spelers, nieuwe kansen. Want kijk, nog geen jaar na de waarschuwing van de WHO brak de "Covid-pandemie" uit. 

En zo kon het gebeuren dat Kaag naar Nederland was gestuurd om erop toe te zien dat de poging deze keer wél lukte en de Covid-agenda ongehinderd uitgerold kon worden.
Kaag is eigenlijk te vergelijken met Arthur Seyss Inquart, de Reichskommissaar die van '40 tot '45 Nederland vanuit het landgoed Clingendael bestuurde en er op toezag dat alles – kerk, familie en een eigen mening – moest wijken voor volk, rijk en Führer.  

Nu zijn wij bij Tref.eu ook niet op ons achterhoofd gevallen en lezen nog weleens wat. Zo kon het gebeuren dat wij al begin april 2020 toen men de wereld in gereedheid bracht om in radeloze paniek uit te breken omdat er een "heel gevaarlijk virus" aan zat te komen, het Millennium Report en Lockstep-Scenario 2010 van de Rockefeller Foundation op onze site hadden geplaatst. Nou, en laat die Rockefeller Foundation nou in 2010 al precies weten dat er in 2019 een heel gevaarlijk virus in de wereld zou worden gebracht, alsmede timetable, stap voor stap, stadia voor stadia, hoe te handelen, waarvan handen stuk wassen en niezen in de ellegoog nog de meest onschuldige zijn....maar mondkapjes, anderhalve-meter-samenleving, bezoekverboden, samenscholingsverboden, winkelsluitingen, avondklokken, schoolsluitingen  

Wat Kaag moest doen was ervoor zorgen dat ongehinderd een genocidale aanslag kon worden gepleegd op de bevolking van Nederland middels misleiding, manipulatie, leugens en bedrog in de "coronatijd" Bevolking tegen elkaar opzetten, bevolking opsluiten, tweedeling in de maatschappij bewerkstelligen, discriminatie, structureel tekort aan verpleegkundigen.

Als dat niet valt onder hand- en spandiensten verlenen aan een genocidaal programma ..en zéér, zéér strafbaar is !


Statenverkiezingen
Nu, met de Statenverkiezingen aanstaande wordt er weer, zoals te doen gebruikelijk, van alles beloofd. Beloften die op de dag van verkiezingen om 24.00 uur finaal vergeten zijn. Dus trap er niet in
De man heeft zelf aangegeven geen (langetermijn-)visie te willen hebben omdat dat hinderlijke en lastig is. Een man die naar mijn weten in de Nederlandse politiek zoveel gebroken beloftes en toezeggingen op zijn naam heeft staan dat hij ook daarmee een dubieus record als onbetrouwbare staatsman vestigt. Rutte zorgde er altijd voor dat er tussen hem en een probleem een vakminister stond." Deze zeer onhebbelijke eigenschap en oncollegialiteit heeft er mede aan bijgedragen dat hij kon blijven zitten. Met name de afgelopen maanden heeft hij blijk gegeven niet bestand te zijn tegen crisissen en deze op te lossen. Het is - blijkt achteraf - gewoon een waardeloze vent gebleken.

Quote: "de coalitie komt daar nu zes zetels tekort voor een meerderheid, en dat gat wordt groter. Premier Mark Rutte (VVD) moet dan nog vaker bij PvdA/GroenLinks aankloppen. Dat bezorgt de VVD-achterban buikpijn. Of steun zoeken bij JA21".

Rutte kan natuurlijk van alles beloven aan de "nette rechtse" partijen als JA21, BvNL en BBB, maar hijheeft nu niet bepaald de reputatie van nakomen van beloftes. Ik vermoed dat de nette rechtse partijen daar in gaan trappen. Rutte voert, net als Kaag, de globalistische agenda uit en is bereid om daarvoor over lijken te gaan. Als het "nette" rechtse grut dat wat beter zou begrijpen dan waren ze wel bij het FvD gebleven Ja21 & BvNL) 
Wat dat betreft is ook veelzeggend dat het partijkartel het FvD wil verbieden. 

Of je leven nu naar de Filistijnen is geholpen door de toeslagenaffaire, je huis instort door de gaswinning in Groningen, je wijk overspoeld wordt met migranten die wel die goedkope woning met voorrang krijgen, de inflatie die je hard raakt. Nergens lijken ze echt begrip voor te hebben. Zie alleen al het gemak waar mensen en hele groeperingen nu weer als ‘extreemrechts’ worden aangeduid. Dit nadat veel van deze mensen eerst al jarenlang zijn uitgemaakt voor racist, fascist, Nazi, islamofoob of antisemiet.
Het grote gevaar is #D66 zelf. Geen partij die zo polariserend is en mensen buiten sluit. Walgelijk gewoon, bij het kwaadaardige af. De democratie volgens Kaag is waar de mening van het volk niet telt en niet naar geluisterd hoeft te worden. Waar het referendum is afgeschaft en andersdenkenden worden weggezet als complotdenkers en rechtsextremisten. 

De regering lijkt met het Kaag programma haar hand te hebben overspeeld, de boeren zijn tot wanhoop gebracht en men heeft nog steeds niet door wat dat gaat betekenen.
Het Kabinet Rutte VI is in werkelijkheid Kaag I en als de charlatans van D66 nog een beetje verstand over hebben dan plannen de kopstukken Kaag, de Groot, Paternotte en Sjoerdsma een vluchtroute want dit gaat niet stoppen.

Maar er zijn ook dingen die Rutte geweldig heeft gedaan hoor..
Wat Rutte bijvoorbeeld geweldig heeft gedaan is de introductie van de klimaathysterie en daaraan gekoppeld het stikstofsyndroom. We hadden al een minister die stikstof buitengewoon grappig vond ons de clou onthield en toen kregen we een andere minister die die twee niet uit elkaar kan houden.  En waarom zou de goede man ook? Want daar gaat het helemaal niet om. 
Het beleid is 'Kill de boer'! De boerenstand moet gedecimeerd en geliquideerd worden, want we hebben goedkope grond nodig om huizen te bouwen...nee, niet voor onze kinderen...maar voor de 'nieuwe' Nederlanders. Statushouders hadden al een voorkeurspositie maar in Utrecht en Amsterdam gaan ze nog een stapje verder.
Rutte heeft Poetin met z'n charme ook aan het lachen gekregen, want de sancties leiden ertoe dat wij in een diepe recessie terechtkomen en straks onze huizen en dus ook die van de getinte statushouders niet meer kunnen verwarmen bij gebrek aan gas. Kan nog leuk worden ! Hier de visie van een groot leider. Toch??

De georganiseerde misdaad floreert in Nederland en dan met name in allochtone kringen. De politieleiding is tegenwoordig woke, de politie kampt met enorme personeelstekorten waardoor taken moeten worden afgestoten en zaken blijven liggen, het Openbaar Ministerie idem, de Rechterlijke Macht idem, Defensie idem, de zorg idem, luchthaven Schiphol idem, onderwijs idem. Bejaardenzorg bestaat nog slechts in naam. Als het aan dit kabinet ligt komt de verplichte euthanasie steeds dichterbij. Hoewel ik betwijfel of dat nodig zal blijken, want als de toekomstige gepensioneerden erachter komen dat de EU Blackrock heeft aangewezen om op onze pensioencentjes ( dik 1500 miljard euro) te passen, dan denk ik dat een groot aantal van kou en ellende dit aardse paradijs verlaat.  
Duizenden bejaarden, verpleegkundigen en kwetsbaren zijn al onnodig gestorven door stupide, kille, harteloze beleidsvoering van het kabinet Rutte. 

En vervolgens weer gaan stemmen op een man/regering die onze welvaart vergooit met stikstof, klimaat, bewuste import van nieuwe mensenmassa's, en het redden van zuid Europa.? Ik dacht het niet!

In zijn eigen partij kritische leden weggesaneerd en daarvoor 'tassendragers' in de plaats benoemd. Zijn in democratisch opzicht dubieuze acteren. Te vaak weggekomen met aperte leugens en het vergeten wat er wel of niet in zijn verkiezingsprogramma staat. Ook het in internationaal verband innemen van ferme standpunten om vervolgens het Nederlands belang weg te geven, desnoods met betekenisloze inlegvelletjes en 'harde voorwaarden'.
De hoog opgelopen frustratie en irritatie uit zich nu eenmaal zo. Dat is iets dat ook Rutte, die zich altijd verscholen houdt achter katvangers, zich terdege moet aantrekken.
Elke sympathie of verzachtende woorden voor deze landverrader en matennaaier , zich altijd verschuilend achter anderen, naar hen verwijzen en zo zelf buiten schot blijven. is misplaatst. Daar heeft hij het door zijn karakterloosheid in combinatie met een rappe tong zelf naar gemaakt. Hij, zijn fellow travellers, en zijn kabinetten maakten dit land kapotter dan het al was geworden onder Balkenende. Liegt zijn kiezers voor en trekt zich niets van zijn eigen leden ook aan. En handelt tegen de belangen van de Nederlandse Natie in als zelfstandige,ooit democratische eniteit. Is een globalist,verdragenverslinder en turbo souvereiniteit overdrager bij uitstek gebleken, Slijmerige tasjeszeuler van het WEF, zusterziel van Kaag en de haren,die ook zijn adviseurs op AZ waren. Wegwezen incl ongewenste en verradelijke geitenpaden,die alleen hem dienen,en geen woord meer aan vuil maken. Tijd voor een nieuwe periode en nieuwe kansen voor Nederland.

Feiten: Rutte heeft alle critici in de VVD uit de weg geruimd en ervoor gezorgd dat de VVD een kapotte partij is met alleen ruimte voor vriendjes van Rutte. Competentie is niet vereist. Zie Hermans, Van der Wal. Rutte heeft Artikel 68 van de Grondwet structureel geschonden: "De regering is verplicht om ieder individueel Kamerlid de inlichtingen te geven waar hij of zij om vraagt." Hij is de grondlegger van de Rutte doctrine; het verdonkeremanen van informatie voor het parlement. 

Ondanks dat hij vier keer bij de Koning trouw aan de Grondwet heeft gezworen/beloofd. Daar zou eigenlijk een gevangenisstraf passend zijn. Rutte heeft geen enkele visie voor de lange termijn voor dit land. Zijn enige doelstelling is op die stoel te blijven zitten. Iets bereiken voor zijn achterban interesseert hem al heel lang niet meer. Hij voert D66/GroenLinks beleid uit dat strijdig is met de belangen van de VVD achterban. Het maakt hem niets uit. Alleen zijn persoonlijke belang, de macht, interesseert hem. Rutte vertoont gedrag van structureel liegen en draaien dat in de samenleving, bijv. in een bedrijf, onacceptabel zou zijn. Kortom, Rutte heeft zich ontwikkeld tot een machtswellusteling die al lang niet meer is geinteresseerd in het belang van het land of zijn achterban. Slechts het handhaven van zijn machtspositie interesseert hem. Heel jammer en triest voor het land. Deze man schaadt het landsbelang en dient te verdwijnen.

Wat opvalt is dat hoe langer Mark Rutte zit hoe zwakker hij wordt als premier. Vooral door Sigrid Kaag. Zeker de laatste jaren van zijn premierschap is Nederland hard achteruit gegaan. Stonden de Nederlandse boeren eerst aan de wereldtop nu worden ze door de laatste 2 kabinetten van Mark Rutte afgedankt en bij het grof vuil gezet. Mensen die hard werken voor hun zaak en die zich hard inzetten voor de hoge voedsel kwaliteit mogen hun werk niet meer doen of moeten opsodemieteren naar het buitenland, bijvoorbeel Oekraïne zodat Blackrock zijn zakken nog verder kan vullen.

De geschiedenis zal slecht oordelen over Rutte. Een premier die aan arrogantie ten onder ging en Nederland - als een verlicht despoot- in chaos stortte.

Kom, we gaan wat lekkers drinken. Proost ! Blijf gezond, blijf lezen !
 
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 2 maanden 2 dagen geleden #59988
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 29 januari 2023

Peilingen
Er zijn amper verschuivingen in electorale voorkeur. Vandaag wel een eerste prognose voor de zetelverdeling in de Eerste Kamer.
Het lijkt erom te spannen of de regeringscoalitie plus de combinatie PvdA-GroenLinks samen in die nieuwe Eerste Kamer een meerderheid zullen krijgen. Daarnaast een geografische analyse over de electorale ontwikkelingen rechts van de VVD, vanaf de opkomst van de LPF tot en met de prognose voor PS2023. Het laat goed de toegenomen polarisatie in Nederland zien.
Dit alles en meer is te lezen op Peil.nl

SLAPPE KLETS
Interview Rutte en Schippers in Telegraaf. Er komen weer verkiezingen aan en wat wordt er weer veel beloofd en gelogen. Het campagneteam van de VVD heeft de in de touwen hangende “hardwerkende Nederlander” weer van stal gehaald.

In aanloop naar de verkiezingen van de Provinciale Staten haalt VVD uit naar de combinatie van PvdA en GroenLinks die straks in de Eerste Kamer één fractie gaat vormen. Een mogelijke winst van het linkse blok "zou slecht nieuws zijn voor de hardwerkende Nederlander" want die zijn volgens Rutte voornemens om wel negen belastingen te gaan verhogen. De hardwerkende Nederlander heeft niks aan PvdA/Groenlinks. Als je niet woke bent, veganistisch, duurzaam groen, subsidieverslaafd, dan blijf je daar toch een vreemd eendje.

Volgens Rutte heeft Nederland te maken gehad met drie grote crises: de economische recessie, corona en nu de Europese oorlog. Ik geloof dat zijn geheugen hem weer in de steek laat en hij er een paar vergeet, van klimaatcrisis tot wooncrisis, van zorgcrisis tot asielopvangcrisis en daar nog een paar andere bij. 
Nu weet ik dat VVD'ers de "wooncrisis" niet als zodanig betitelen omdat 'ondernemers' zeer rijk worden, van de wooncrisis.  

In het interview met VVD-partijkrant De Telegraaf, vanwege de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart, zegt Rutte: “We hebben geprobeerd die linkse wolk eronder te krijgen, maar het komt weer terug. Wij moeten in Nederland niet terug naar de dagen van Joop den Uyl." Het probleem is eerder dat de VVD onderdeel is van de linkse wolk.

Running out of arguments?
Beetje armoedig van Rutte om terug te moeten grijpen op rivaal die 50 jaar geleden regeerde maar hij heeft niks anders. Bovendien heeft de huidige PvdA niets gemeen met de PvdA van Den Uyl afgezien van de naam. Maar ja, hij kan moeilijk de aanval inzetten op Wim Kok want daar regeerde hij mee. Dito Diederik Samsom. De belangrijkste reden om zich af te zetten tegen PvdA/GL is om zo samen een meerderheid te verschaffen in de eerste kamer. 
Als u het mij vraagt ( maar dat doet u natuurlijk niet) is het kopie gedrag van 2012, om een verkiezingsstrijd tussen 2 blokken te krijgen.  Het gaat hem om behoud van macht en de status quo, geldt trouwens ook voor de "linkse" PvdA en GL, die in het verleden geen fundamenteel ander systeem voor ogen hadden en hebben. De gelegenheidscombinatie op links zal Rutte niet lekker zitten. Het is in principe een reële bedreiging voor rechts. 

Het gaat linksom of rechtsom toch gewoon om de meerderheid in de Eerste Kamer, en dan is alles toegestaan, alle leugens en mooie beloftes. De concurrentie van de drie bovengenoemde partijen staat hoog in de peilingen. ( JA21 6, BBB 7 en de PVV 9 ) 
Gênant om te zien hoezeer Rutte, Klaver en Kuiken aan het pluche kleven. ( en zich onmisbaar wanen). Tja, de rechts/liberale kroonjuwelen zijn verpanjerd en dus kan je er niet meer mee pronken. Waarom zouden PVV/Ja21/BBB niet dezelfde kaart tegen Rutte gaan trekken (Stem Rutte en je krijgt PvdA en D'66 er bij). Maar ook de andere kant op, voor links, gaat het niet geloofwaardig zijn. Of zijn we vergeten dat de PvdA met plezier Rutte in het zadel heeft gehouden, waardoor de partij een doodsmak maakte van 38 naar 8 zetels, en nu nog op apen gapen ligt.  GroenLinks heeft dat gedaan met het Lente-akkoord en kreeg electoraal ook de rekening gepresenteerd.  Geen visie, geen oplossingen en geen werkbaar alternatief en dat kan "links" zichzelf aanrekenen. De VVD, D'66 en het CDA stonden tezamen nog nooit zo zwak en nog kan "links" niet profiteren.

Een gedachte
Zou het kunnen dat Rutte een oude strategie nieuw leven inblaast. Die van 2012 (VVD/PvdA) Hij verengt de discussie en het strijdtoneel tot iets dat beperkt blijft tot VVD en GL/PvdA. Waarmee hij in een klap de klein rechtse oppositie buitenspel zet. Hij heeft geen zin woorden vuil te maken aan dat gezeik over boeren of migranten. Stel je voor, voor je het weet maak je bepaalde VVD stemmers nog enthousiast voor de verkeerde partij?

De nieuwe kapstok, “ Europa is in oorlog”,  het goedkope excuus waar het complete falen van de regeringen Rutte nu aan wordt opgehangen.  Deze man is totaal schaamteloos. Hij moet toch zelf ook weten dat zijn kabinetten voor een onophoudelijk onopgeloste reeks crises heeft gezorgd, of is hij zo aan de macht gaan hangen dat het, ondanks zijn misplaatste lachje, enge vormen begint aan te nemen?

Onder twaalf jaar premierschap van Rutte is anno 2023 voor een grote groep hardwerkende Nederlanders tot aan de middeninkomens een situatie bereikt dat ze schulden hebben en is het fenomeen werkende armen ook in ons land al heel gewoon geworden.

Onder Ruttes eindverantwoordelijkheid is Nederland in tal van crises verzeild geraakt: een wooncrisis, een asielcrisis, een zorgcrisis, een onderwijscrisis, een stikstofcrisis, een energiecrisis, een defensiecrisis. Allemaal ontstaan óf vanwege maatregelen óf vanwege uitstelgedrag door de kabinetten Rutte. Een beleid ook dat bijna alle burgers gedurig of op een gegeven moment aan den lijve en in de portemonnee zijn gaan voelen.
Van Rutte die verantwoordelijk gehouden kan worden voor de huidige puinhoop in Nederland op bijna elk maatschappelijk terrein van de samenleving, door alles maar te blijven weglachen en uit te stellen, had een andere campagnestrategie verwacht mogen worden om zijn dreigende zetelverlies in de Eerste Kamer een halt toe te kunnen roepen. 

Het probleem is eerder dat de VVD onderdeel is van de linkse wolk. Op dit moment steunt het kabinet al
veel op PvdA en GroenLinks om voorstellen zoals de hervorming van de pensioenwet door de Eerste Kamer te krijgen. De combinatie PvdA/GroenLinks stemde mee met het kartel om de pensioenen de nek om draaien en met de casino pensioenwet in te stemmen. Blijkbaar was het betoog van Pieter Omtzigt niet overtuigend genoeg, of was hen door het kartel een tegenprestatie in het vooruitzicht gesteld?  Ach, de combi PvdA/GL hebben al zo vaak meegestemd met neoliberale regeringen van Rutte. Die vreest nu dat een grote fractie van PvdA/GL te veel eisen gaat stellen. 
 
Ook is men opeens muren aan het bouwen rond Europa en fantastische koopkrachtplaatje aan het presenteren waarin iedereen er op vooruit gaat. Om die met de Voorjaarsnota weer aan te passen aan de belabberde economische toestand van ons land. We hebben het al zo vaak meegemaakt ! En ons geheugen vertoont nog geen gaten. Men denkt dat de burger hierin trapt, en daar heeft men waarschijnlijk groot gelijk in.
Alleen kon men de verscherpte regels voor de boeren niet onder de pet houden.

Ach, de volksmenner maakt het hardwerkend plebs wijs dat democratie een gunst is als bonus voor loyaliteit aan het bewind. 


Word wakker mensen. Laat u niets wijsmaken. De VVD gaat gewoon op de oude voet verder. Kijk naar de rotzooi waar we na ruim 12 jaar VVD-beleid in zitten na ruim 12 jaar VVD. Dat gaat er met hun vastgeroeste ideeën dus niet beter op worden. 
Ik vraag me af wat er nog meer moet gebeuren vooraleer de mensen met middeninkomens gaan begrijpen dat hun belangen niet door NEOLiberale partijen als de huidige regering behartigt worden.      
 
Wanneer zullen de oorlogsstokers in de politiek en de journalistiek het begrijpen? Decennialang hebben de VS verklaard dat Oekraïne hun voorpost moet worden om het Euraziatische continent te domineren. En daarom bewapenen de VS Oekraïne al jaren. Minstens vanaf 2015. En daarom schreef de Rand Corporation in 2019: “De Amerikaanse levering van dodelijke wapens aan Oekraïne zal de kosten in bloed en geld voor Rusland verhogen.”

Het is duidelijk dat de VS momenteel de EU-landen wegzuigen. De VS hebben hun tien jaar durende doel bereikt om Europa afhankelijk te maken van hun LNG. De daaruit voortvloeiende hogere energiekosten verzwakken de economische concurrentie vanuit Europa en met de nieuwe "Inflation Control Act" trekken de VS – in de geest van de slogan "America first" – nu de Europese industrie aan. Door ook de EU-landen zover te krijgen dat ze hun wapens aan Oekraïne leveren voor sloop, zorgen de VS ook voor wapencontracten in de driecijferige miljard range.

Het resultaat is niet verwonderlijk: de EU en haar lidstaten worden economisch en politiek verzwakt, waardoor ze nog afhankelijker worden van de VS. Je moet heel naïef zijn als je wilt geloven dat deze loterijwinst bijna toevallig in de schoot van de VS viel en dat de VS het lange tijd niet hebben gepland.

En tot dan geldt: ieder voor zichzelf - apres nous le déluge.
Het komt allemaal goed, echt, heus. We gaan insecten eten om de aarde te redden, so what possibly could go wrong? 


Kom, we gaan wat lekkers drinken. Blijf gezond, blijf lezen PROOST ! 

Prognose Maurice de Hond zetelverdeling Eerste Kamer zondag 29 januari 2023
VVD nu 12 peiling 12, CU nu 4 zetels, peiling 3, CDA nu 9 zetels, peiling 4, D66 nu 7 zetels, peiling 6 Regeringscombinatie nu 32 zetels, peiling 25, PvdA/GroenLinks 13, Regeringscombinatie + PvdA/GL 38 zetels, PvdD nu3, peiling 4, Volt 2, SP nu 4, peiling 3, PVV nu 5, peiling 9, BBB 7, JA 21 6, FVD nu 12, peiling 3, Overig nu 7, peiling 3.


 

 
 
Last Edit:2 maanden 1 dag geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 maanden 1 dag geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 2 maanden 1 week geleden #59967
Het belang van goede internationale betrekkingen werd onderstreept toen onze landbouwminister Piet Adema bot ving bij de Europese Commissie. Onze boeren zijn nog niet genoeg gehinderd, per 1 maart 2023 worden de teugels nog verder aangetrokken. Onze soevereiniteit is verdwenen, de Europese bureaucraten eisen directe en volledige naleving van sommige verdragen.

Het Dublin-criterium wordt niet gehandhaafd, waardoor ons asielsysteem bezwijkt en ons woningtekort verder oploopt. Een hotel in Tubbergen werd door het rijk gevorderd, maar is nog steeds niet in gebruik genomen als noodopvang. Er moet eerst een stikstofcalculatie komen, bij de gemeente is nog geen bouwvergunning aangevraagd. Blijkbaar is er geen noodsituatie.

De EU heeft ruim anderhalf keer de maximale begrotingstekorten en staatsschulden. Terwijl de EU probeert de energievoorziening overeind te houden en het klimaat te redden, sluit Duitsland kerncentrales en sloopt dorpen voor bruinkool. Duitsland ruilt vrolijk de schoonste energie in voor de meest vervuilende, maar voor onze huizen, boeren en asielzoekers is geen stikstofruimte?

Kan iemand mij uitleggen waarom Brussel onze boeren nog achtervolgt tot in het graf? Waarom is de ene regel heilig en de andere een dode letter? Waarom is Nederland een strak aangelijnde puppy, terwijl voor netto-ontvangers de Europese geldkraan wagenwijd openstaat? De beeldvorming bepaalt het politieke momentum, en dat momentum bepaalt welke Europese regels nog gelden.

De 100 grootste melkveebedrijven hebben gemiddeld bijna 500 melkkoeien. Vanaf 250 koeien noemen we dat al een megastal. Dat is een smeuïg stukje framing. Er staat in Qatar een echte boerderij met 25.000 Friese koeien. Dat is pas een megastal. Stikstof is een Nederlands probleem. Koeien worden vertroeteld, want anders komt er te weinig melk uit. God straft onmiddellijk.

We moeten niet bang zijn voor wat ons kabinet regelt in Davos voor het bedrijfsleven, we moeten bang zijn voor wat ze regelen voor zichzelf. Het liefst sluiten politici internationale verdragen om maximaal te deugen. Jaren later blijkt pas in wat voor strop ze ons gemanoeuvreerd hebben. Boeren bestaan al langer dan ons koninkrijk, maar mogen als eerste het veld ruimen. U als tweede.
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 2 maanden 1 week geleden #59966
p.s.
Het belang van goede internationale betrekkingen werd onderstreept toen onze landbouwminister Piet Adema bot ving bij de Europese Commissie. Onze boeren zijn nog niet genoeg gehinderd, per 1 maart 2023 worden de teugels nog verder aangetrokken. Onze soevereiniteit is verdwenen, de Europese bureaucraten eisen directe en volledige naleving van sommige verdragen.

Het Dublin-criterium wordt niet gehandhaafd, waardoor ons asielsysteem bezwijkt en ons woningtekort verder oploopt. Een hotel in Tubbergen werd door het rijk gevorderd, maar is nog steeds niet in gebruik genomen als noodopvang. Er moet eerst een stikstofcalculatie komen, bij de gemeente is nog geen bouwvergunning aangevraagd. Blijkbaar is er geen noodsituatie.

De EU heeft ruim anderhalf keer de maximale begrotingstekorten en staatsschulden. Terwijl de EU probeert de energievoorziening overeind te houden en het klimaat te redden, sluit Duitsland kerncentrales en sloopt dorpen voor bruinkool. Duitsland ruilt vrolijk de schoonste energie in voor de meest vervuilende, maar voor onze huizen, boeren en asielzoekers is geen stikstofruimte?

Kan iemand mij uitleggen waarom Brussel onze boeren nog achtervolgt tot in het graf? Waarom is de ene regel heilig en de andere een dode letter? Waarom is Nederland een strak aangelijnde puppy, terwijl voor netto-ontvangers de Europese geldkraan wagenwijd openstaat? De beeldvorming bepaalt het politieke momentum, en dat momentum bepaalt welke Europese regels nog gelden.

De 100 grootste melkveebedrijven hebben gemiddeld bijna 500 melkkoeien. Vanaf 250 koeien noemen we dat al een megastal. Dat is een smeuïg stukje framing. Er staat in Qatar een echte boerderij met 25.000 Friese koeien. Dat is pas een megastal. Stikstof is een Nederlands probleem. Koeien worden vertroeteld, want anders komt er te weinig melk uit. God straft onmiddellijk.

We moeten niet bang zijn voor wat ons kabinet regelt in Davos voor het bedrijfsleven, we moeten bang zijn voor wat ze regelen voor zichzelf. Het liefst sluiten politici internationale verdragen om maximaal te deugen. Jaren later blijkt pas in wat voor strop ze ons gemanoeuvreerd hebben. Boeren bestaan al langer dan ons koninkrijk, maar mogen als eerste het veld ruimen. U als tweede.
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 2 maanden 1 week geleden #59965
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 22 januari 2023

Peilingen
Peiling! D66 en CDA worden OVERAL uitgekotst. 
Bij de Provinciale Statenverkiezingen, die in maart van dit jaar gehouden zullen worden, moeten we erop rekenen dat de versplintering enorm zal zijn. De VVD zal in “de meeste gemeenten” het grootst zijn, maar die partij wordt op de voet gevolgd door BBB. Ook de PVV gaat hoge ogen gooien, met de status ‘grootste partij in de gemeente’ in regio’s verspreid over het hele land.Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Neerlands bekendste peiler, Maurice de Hond.

De ChristenUnie wordt in een paar gemeenten de grootste. De SGP ook. JA21 zal goed presteren in de regio Rotterdam, wat natuurlijk komt doordat rechtse kiezers daar denken dat Eerdmans echt rechts is (lol, haha).

De VVD gaat de strijd aan met BBB voor titel ‘meeste overwinningen op gemeenteniveau.’ Dat de VVD nog steeds zo groot is is natuurlijk ronduit schandalig. Het zegt heel veel over de Nederlandse kiezer dat die partij nog steeds niet is weggevaagd – en niets van al goed.

Wat BBB betreft, die partij lijkt op heel veel steun te kunnen rekenen in ‘de provincie,’ wat wil zeggen in dorpen en op het platteland. Kijkend naar de situatie vier jaar geleden, de PS2019, dan zie je dat BBB veel mensen naar zich toe trekt die vier jaar geleden nog op FVD stemden.

De PVV presteert ook heel goed. Op de kaart zie je dat de PVV verspreid over het hele land meedoet voor titel ‘de grootste’ op gemeenteniveaus. In het oosten, in het noorden, het zuiden, het zuidoosten, en zelfs in het midden én westen van het land. Dat is weleens anders geweest.

Waar zijn CDA, PvdA en D66?

Daar wordt het pas écht interessant: want wat je ziet is dat de PvdA, die van oudsher toch echt in heel veel gemeenten de grootste was, nu bijna niet-bestaand is. Alleen ergens in de provincie Groningen, ergens in Zeeland, en in Friesland rond Leeuwarden worden PvdA’ers nog de grootste. In de rest van het land spelen ze totaal geen rol meer. GroenLinks zal in méér gemeenten de grootste zijn dan de PvdA. Het CDA is historisch altijd de grootste of in ieder geval één van de grootste partijen op provinciaal én gemeenteniveau. Dit keer is dat totaal anders. Volgens De Hond is er namelijk geen enkele gemeente waar het CDA de grootste partij zal worden. Geen enkele! Vergelijk dat eens met de Provinciale Statenverkiezingen van 2003, dus 20 jaar geleden. 
En dan, tenslotte, zie je dat GroenLinks op sommige plekken meedingt naar de titel ‘de grootste in onze gemeente,’ maar … dat dit niet geldt voor D66. Echt waar. Kijk nog maar eens naar de kaart van 2023. Als we De Hond moeten geloven wordt D66, het clubje psychopaten van Sigrid Kaag, in geen enkele gemeente de grootste. Dit terwijl de media die partij de hele tijd bij ons door de strot duwen. Zelfs linkse Deugmensen geven liever de voorkeur aan GroenLinks dan aan Jan Paternotte, Sjoerd Sjoerdsma, en mevrouw al Qak. D66 wordt werkelijk overal uitgekotst. 
Alles na te lezen op de site van Maurice de Hond

Peiling Provinciale Statenverkiezingen door I&O Research: CDA gehalveerd; PVV, BBB en JA21 in de lift
I&O Research heeft een eerste peiling in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen gepubliceerd. In de peiling wordt duidelijk dat kiezerscrisis bij het CDA aanhoudt, de partij lijkt op weg te zijn naar een halvering in maart. In 2019 wist het CDA nog iets meer dan 11 procent van de stemmen te winnen bij de Provinciale Statenverkiezingen, echter wordt de partij op dit moment gepeild op 5,3 procent. 
Ondertussen zijn de grootste groeiers BBB, JA21 en de PVV op rechts. VVD en D66 zakken verder weg in peilingen, PVV in de lift.De PVV wist in 2019 net geen 7 procent van de stemmen te pakken, maar wordt nu gepeild op 11 procent. De BoerBurgerBeweging wordt gepeild als derde partij van Nederland met bijna 9,5 procent van de stemmen. JA21 kan op dit moment rekenen op 7 procent van de stemmen.

Forum voor Democratie pakte in 2019 de overwinning met 14,5 procent van de stemmen. Echter komt de partij op dit moment niet verder dan 2,5 procent van de stemmen. BVNL, de partij van Wybren van Haga, wordt gepeild op 0,7 procent van de stemmen. De SGP wordt op dit moment op een volle procentpunt meer gepeild dan 4 jaar geleden. 
7dc6fecc75cc86f1bb320029797feccf

Met de Statenverkiezingen in zicht draait de politieke machinerie om D66 en Sigrid Kaag te promoten weer op volle toeren, want dat lukte vorige keer ook zo goed. Mensen zijn makkelijk te beïnvloeden en vaak hebben ze dat zelf niet eens in de gaten. De mogelijkheden voor manipulatie zijn groot en ook de overheid maakt daar dankbaar gebruik van, mede door het aanwakkeren van haat jegens ‘extreemrechts’.

Terwijl wordt geprobeerd @ongehoordnedtv van de buis te treiteren met mega-boetes, kunnen SigridKaag en haar spindoctors weer ongelimiteerd gebruik maken van de @PubliekeOmroep als verkiezingscampagne-kanaal.

Mocht het ooit zo ver komen dat bijvoorbeeld Wilders zo veel stemmen krijgt dat men niet meer om hem heen kan, reken er dan maar op dat er ineens allemaal vuiligheid komt bovendrijven/verzonnen wordt om hem de vier jaar er na volledig bezig te houden met procesgangen, om daarna triomfantelijk te gaan roepen "zie je wel, hij presteert niets".
Je weet dat de huidige macht onaantastbaar is als ze ongestraft de archiefwet kunnen overtreden door sms verkeer weg te gooien, en via list en bedrog een minister die de mondkapjesdeal goedkeurde niet te laten getuigen "omdat hij nu minister van wonen is en niks meer met mondkapjes te maken heeft"
Meten met twee maten. Onder Rutte tot kunst verheven. Dus krijg je de situatie dat de wet die voor de een onverkort geldt, niet geldt voor de ander.

Zo las ik dat CO2-uitstoot steeds duurder wordt – een gevolg van de EU-emissiehandel. Sinds 2005 is deze uitgebreid tot steeds meer bedrijfstakken. Sinds 2005 moeten sommige grote industriële bedrijven certificaten kopen voor hun CO2-uitstoot. Dat is een gevolg van het emissiehandelssysteem van de EU, dat sindsdien geleidelijk is uitgebreid. Sinds 2012 moeten luchtvaartmaatschappijen bijvoorbeeld ook certificaten kopen voor vluchten binnen Europa, meldt “exxpress.at.In de toekomst zal zij ook gelden voor de scheepvaart. 
Maar er zijn uitzonderingen: rijke jachteigenaren hoeven nog steeds geen CO2-certificaten te kopen.
De prive-jets van de rijke elite en de prive-jachten van de rijke elite zijn vrijgesteld van de CO2 heffing. Hun jets waren al vrijgesteld van een extra belasting op kerosine.
Qua democratie doen wij echt niet onder voor landen als Oekraïne of Turkije, alleen de politici vallen hier nog niet uit ramen 
Maar wat ik niet begrijp is dat zoiets als CO2 - uitstoot dat als zeer schadelijk wordt betiteld kan worden afgekocht met geld. Ze zetten een zeer lucratief emissiehandeltje op. Wat schiet de planeet daarmee op? Voor mij HET bewijs dat het niet gaat om de planeet te redden van opwarming maar om het binnenrijven van zoveel mogelijk POEN.    

Feit: een op de tien Europese boeren moet voor 2030 worden onteigend
Er is een oorlog tegen de boer gaande. Feit is en blijft dat de EU een ‘green deal’ heeft en daarvan maakt onomstotelijk deel uit dat een op de tien boeren voor 2030 onteigend of uitgekocht moet worden. Voor de liefhebbers van wetten: dit is de hele Europese wettentrein met plannen die voor 2030 over ons worden uitgestort, hierin zit de specifieke passage over het opkopen of via onteigening verkrijgen van een tiende van de landbouwgrond. Door dat te doen wordt voedsel zeventien procent duurder en krijgen 22 miljoen kwetsbare mensen in vooral Afrika straks honger. Daar hoor je Frans Timmermans dan weer niet over. 
Als je een ‘input-factor’ zoals een boer weghaalt, of met een tiende vermindert, dan krijg je minder productie en bij dezelfde vraag zorgt dat voor honger en inflatie. Wees daar nou gewoon eerlijk over.
Boeren weggetreiterd, akkerbouwers opgekocht voor Schiphol, tuinders kapotgemaakt, kwekers opgeblazen via de energierekening, Noordzee-vissers met pulstuig genaaid via Brussel, garnalenvissers om zeep geholpen. We hebben straks niks meer te eten in Nederland, maar daar krijgen we biodiversiteit voor terug! Ooit kochten we zoethout voor een cent, maar gelukkig kunnen we nu op een lolly met meelwormen of sprinkhanen bijten. Met sinaasappelsmaak. Surprise!

Sigrid kaag en haar valse verwijt van polarisatie
Met een verongelijkte blik wijzen op polarisatie is ineens op een verkeerde manier hip and happening. Het inhoudsloos tegen elkaar opzetten van groepen is zeker niet goed, maar er tekent zich nu een schijntegenstelling af. Als je aandacht vraagt voor onrecht, dan ben je niet aan het polariseren. Dan vraag je aandacht voor gedrag dat niet door de beugel kan. 

Afgelopen weekend beschuldigde D66-leider Kaag extreemrechts en complotdenkers ervan de democratie te ondermijnen. Haalde scherp uit naar het rechts-extremisme in Nederland.Maar voormalig PvdA-minister Ronald Plasterk (foto) wil hier niets van weten. In een nieuwe column noemt hij D66 ‘veruit de grootste bedreiging voor de vrijheid van denken en de vrijheid van meningsuiting, van de democratie, en veruit de kampioen in beslotenheid en oude achterkamertjespolitiek’.

Minister en partijleider Sigrid Kaag heeft afgelopen weekend tijdens een D66-bijeenkomst scherp uitgehaald naar het rechts-extremisme in Nederland. De D66-leider is van mening dat extreemrechts en complotdenkers de democratie in Nederland bedreigen en ondermijnen. Ze schaart de twee onder een "stroming die brede wetenschappelijke consensus ontkent, journalisten ontmenselijkt en rechters verdacht maakt". Daarnaast stelt Kaag dat de extreemrechtse stroming in Nederland bijdraagt aan verharding en polarisatie. 

'Bedreiging voor democratie'
Wie zich niet goed kan vinden in Kaags toespraak, is PvdA'er Ronald Plasterk. 'Het is nogal wat dat de vicepremier zo’n politieke lading geeft aan de bedreiging van de democratie,' schrijft hij vrijdag in zijn column in De Telegraaf. Hij somt meerdere aanslagen van links-extremisten en moslimterroristen op. Plasterk vindt het vreemd dat Kaag deze twee stromingen niet beschouwt als gevaarlijk voor de democratie, of zich zelfs maar hiertegen uitspreekt.

Plasterk hekelt dat D66 almaar een oorlog lijkt te voeren tegen de partij Forum voor Democratie (FVD). FVD zegt volgens Plasterk 'soms wat rare dingen', maar vormt geen gevaar voor de democratie.

Maar met D66 zit dit anders, stelt de PvdA'er. Volgens Plasterk is D66 ver afgedwaald van het doel waarvoor het ooit is opgericht: 'het vastgelopen Nederlandse politieke bestel opblazen', zoals partij-oprichter Hans van Mierlo het verwoordde. Plasterk vervolgt: 'Het is de ironie van de geschiedenis dat uitgerekend D66 nu de partij is van het establishment. In de boardrooms van de grote multinationals ritselt het van de D66’ers.'

Hij concludeert: 'Veruit de grootste bedreiging voor de vrijheid van denken en vrijheid van meningsuiting, van de democratie, en veruit de kampioen in beslotenheid en oude achterkamertjespolitiek is D66.'
- Boetes voor melden misstanden bij de omroep hoe verrot is het systeem.
- De mateloos irritante claim van morele superioriteit om anderen te diskwalificeren.

Veel, wat als wetenschap wordt verkondigd, komt bij lange na niet in de richting.
De gewenste uitkomst beïnvloedt niet zelden het resultaat van de wetenschappelijke activiteit. Het schandaal met de covid-19 vaccinaties spreekt meer dan boekdelen over misbruikte wetenschap.
Rondom de covid-19 p(l)andemie is teveel gelogen en bedrogen. Het noodzakelijke vertrouwen is zwaar geschonden. Niets en niemand is nog te geloven. Nu overheersen argwaan en achterdocht.
Desastreus voor een gezonde samenleving

We buigen nogal snel voor mensen waarvan we denken dat ze macht over ons hebben, of ze dat nou werkelijk hebben of niet. We lijken nogal snel onder de indruk te zijn van anderen, als die tenminste weten hoe ze indruk moeten maken. En zo kan onze overheid probleemloos leugens vertellen over hele bevolkingsgroepen in ons land, en anderen oproepen zich actief tegen deze groepen te verzetten. Het is een levensgevaarlijk spel dat, als we niet oppassen, voor een hele vieze bladzijde in onze geschiedenis gaat zorgen.

“FVD doet qua opstelling nog het meeste denken aan de opvattingen van de politieke partij die in 1966 werd opgericht in Amsterdam, met als doelstelling om ´het vastgelopen Nederlandse politieke bestel op te blazen´. Die partij heette D´66, en degenen die het bestel wilden opblazen, waren Hans van Mierlo, Hans Gruijters, Parool-redacteur Erik Visser en UvA-docent Peter Baer.“ (Ronald Plasterk in de Telegraaf van 21-01-2021)

Davos
Nederland stuurt maar liefst 7 onderknuppels (als je de koningin meerekent, en waarom zou je niet?) om te updaten in welke pas ze dit jaar gaan lopen oftewel welke kant de neuzen op moeten. Ondertussen komt er van de voorspellingen van deze marxistische 1%-ers de een na de ander niet uit. Maar toch applaudisseren onze Kaag-sekteleden in hun ivoren bubbel de handjes blauw. 
En ondertussen maakt extreemrechts de democratie kapot. Of u daar even verantwoording voor wilt afleggen.

Gelukkig hebben we altijd nog onze liegende fietser. Die was samen met Wopke op bezoek in het Witte Huis. Sinds Biden beter bekend als de Dôme des Invalides. Van wie je je overigens mag afvragen of ie nog weet wie die bultrug en die andere vreemde snoeshaan is als hij probeert om ze een hand te geven. Het gesprek tussen onze toppertjes en Sleepy Joe zou volgens onze onvolprezen media en andere grijze nieuwsflodders vooral gaan over de hulp aan het land van Kermit. De Oekraiense democraat die de afgelopen jaren zijn Schutzstaffel de straat heeft opgestuurd om alle “concurrerende” politieke partijen op te ruimen, de pers te vierendelen, de miljoenen Russisch sprekenden de tong uit te rukken etcetera. Wie kijkt er nog van op dat er in het Amerikaanse Capitool gekkies rondlopen die Kermit daar een buste willen bezorgen. Uit bewondering voor zijn moed. Of zijn kunstzinnige swaffelen op de piano. Wie zal het zeggen. Maar vergis je niet, Kermit heeft Biden stevig bij de ballen. 
Hij weet namelijk tot ver achter de komma, wat Sleepy Joe en diens zoon Horny Hunter in Oekraine hebben uitgevreten toen senior nog de vieze was van Obama. Toen alles naar buiten kwam konden de te hulp geschoten FBI-smurfen hun papegaaien bij de MSM, Twitter en andere dierenparken nog influisteren dat het bij al die kwaaie berichten om Russisch fake news ging. We weten nu beter. En wachten dus met gespannen bilnaad af wat er in de staatsgeheime stukken staat die een week voor de verkiezingen van november vorig jaar (!) in de garage en later ergens thuis zijn aangetroffen. Ze stammen in ieder geval uit de tijd dat Joe vieze was. Zelf zegt ie dat ie bij -hoe heet die man in de hemel ook weer-  niet weet wat er in die stukken staat. Kortom, als Mark en Wopke op de fiets bij de Dôme arriveren wordt het nog best spannend. Straks denkt Joe nog dat het bustemakers zijn. Uit Kopenhagen.

Er is wat Rutte betreft geen enkele grens aan de financiering van de NAVO-oorlog tegen Rusland. Het is maar dat u het even weet. Een stem op de VVD is een stem voor een ongelimiteerde hoeveelheid geld voor de oorlogsindustrie, met het NL volk als sluitpost eenvandaag.avrotros.nl/item/hoe-ver-ga-j...e-feestdag-opofferen

Rutte moet wel...MH-17 !

Kom, we gaan iets lekkers drinken Op uw gezondheid en welbevinden. Blijf gezond, blijf lezen !PROOST

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 22 januari 2023:
VVD 20, PVV 19, BBB 15, JA 21 13, D66 12, GroenLinks 12, PvdA 10, PvdD 9, SP 8, CDA 6, CU 6, Volt 5, FVD 5, SGP 4, DENK 3, Bij1 1, 50Plus 1, BVNL 1

 
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.349 seconden