Peilingen en Keek op de Week

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 5 dagen 10 uren geleden #60188
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 26 maart 2023:

Peilingen
En de volgende (nog zwaardere) aardbeving kondigt zich al aan
Wekelijkse peiling zetelverdeling /
In juni 2022 schreef Maurice de Hond een artikel met de titel “De voorschokken van een aardbeving”.  In die week was BBB in relatie tot de discussies over het stikstofbeleid abrupt 5 zetels gestegen en stond toen maar 3 zetels achter op de VVD.  Het artikel eindigde met: De uitslag van de peiling van vandaag is een teken aan de wand voor wat er de volgende 9 maanden zowel electoraal als politiek zal gaan afspelen. De electorale krachten die zich nu aan het aftekenen zijn zouden wel eens de eerste schokken kunnen zijn die de seismograaf aangeeft voor een grote aardbeving in politiek Nederland.

Op woensdag 15 maart vond die aardbeving inderdaad plaats. BBB haalde 19% en de VVD 11%.

Opmerkelijk is hoe blijkbaar zowel politiek Den Haag als vele media compleet overvallen lijken te zijn door de uitslag. Maar die uitslag kondigde zich niet alleen al lang van tevoren aan, maar is ook een gevolg van een veel fundamentelere ontwikkeling in Nederland onder de kiezers en in politiek Den Haag.
De peiling die we gisteren hebben gehouden onder meer dan 4000 respondenten laat dat niet alleen zien, maar is een vooraankondiging van een nog zwaardere aardbeving.

Hoe nu verder met het stikstofprobleem
Alvorens de cijfers van de zetelpeiling wordt gegeven eerst de mening van de Nederlanders over wat er nu met het jaartal moet gaan gebeuren dat zo een belangrijke rol speelt bij de stikstof-discussie.
De getoonde grafiek is afgezet naar het stemgedrag bij PS2023.  30% wil het jaartal 2030, 28% 2034, 14% later dan 2035 en 25% dat jaartal helemaal laten vallen. De verschillen naar stemkeuze zijn heel groot. Kiezers van D66, GroenLinks, PvdD, Volt en in mindere mate de PvdA hechten zeer aan het jaar 2030. Kiezers van FVD, PVV, BBB en Ja21 willen in meerderheid na 2035 of het helemaal laten vallen. Kiezers van de regeringspartijen CDA, VVD en ChristenUnie zitten meer in het midden en vooral in het jaar 2035.

Of en hoe de regering uit dit probleem komt, is op dit moment onduidelijk. Maar als dat zou lukken lijkt er een goede kans dat de electorale positie van – een deel van – de regeringspartijen verder verzwakt.

Nieuwe verkiezingen?
Aan de kiezers is gevraagd of men vindt dat na deze verkiezingsuitslag de regering moet aftreden en nieuwe verkiezingen uitschrijven. 56% van de Nederlanders wil dat. Naar stemgedrag bij PS2023 : 
De peiling voor de Tweede Kamer
Als we onze normale peiling uitvoeren naar de keuzes voor de Tweede Kamer dan is de uitslag:......zie de zeer uitgebreide analyse van Maurice de Hond c.s. op
Peil.nl

Fraude? 
30.000 stemmen bij verkeerde partijen terechtgekomen.
Er is twijfel gerezen over de uitslag van de verkiezingen voor het Waterschap Limburg. Maar liefst 30.000 stemmen zijn bij verkeerde partijen terechtgekomen.Partijen hebben om opheldering gevraagd bij het Centraal Stembureau, dat geen reden ziet voor een hertelling, meldt 1Limburg. Het waterschap laat weten dat er iets fout is gegaan met een rekenmodel en dat de voorlopige uitslag niet klopte. 

Rekenmodel
Rekenmodel? Pardon? Er hoeft maar een rekenoperatie uitgevoerd te worden: optellen. Dat is geen rekenmodel. Wat is het toch met die rekenmodellen in Nederland? Berekende uitkomst??
We hebben het tevoren voorspeld! Let op de stemmachines! Een rekenmodel toepassen in plaats van gewoon optellen! Hoe moeilijk kan het zijn? Dit is duidelijk bedoeld om te manipuleren!
Er is in Limburg veel verwarring over de uitslag van de verkiezingen. Bij sommige partijen is het verschil duizenden stemmen. Een verschil van 30.000 stemmen tussen de voorlopige en definitieve telling. In de formule zat een ‘fout’ en dat is ‘gecorrigeerd’. Advocaat Amira Lotfy, FVD-fractievoorzitter in Sittard-Geleen, vraagt zich af: “Sinds wanneer wordt een voorlopige verkiezingsuitslag berekend door een formule in plaats van een telling? Het is toch geen prognose?”“Duizenden stemmen ‘foetsie’ en/of bij andere partijen terechtgekomen, maar ‘geen hertelling’. Wat een   zooi bij dat Centraal Stembureau van het Waterschap Limburg,” zegt journalist Lucas Hartong.

Mensen vragen zich af of dit alleen in Limburg was of ook in de rest van het land. Eerder bleek al dat D66 bijna 6000 stemmen te veel kreeg bij een stembureau in Rotterdam. De partij Water Natuurlijk heeft een hertelling aangevraagd. Ook Belang van Nederland heeft geen vertrouwen meer in de uitslag.

Kabinet in relatietherapie
De overwinning van @lientje BBB dwingt top kabinet tot relatietherapie. Sinds de monsterzege van BBB rommelt het in de coalitie: vooral CDA en D66 maken er inmiddels bijna een dagelijks ritueel van om elkaar aan te vallen. VVD houdt zich juist opvallend stil. Coalitiepartijen steggelen vooral over het stikstofbeleid. Vooral de datum om stikstofdoelen te bereiken is onderwerp van discussie. Ook over asiel en migratie zijn coalitiepartijen het oneens. Zo maakt het CDA verwijten aan D66, durft een VVD-minister niets meer te zeggen, kondigt een D66-staatssecretaris vanuit het niets haar vertrek aan en doet Mark Rutte alsof er niets aan de hand is. Dat alles was de Tweede Kamer ook niet ontgaan. Na veel duw- en trekwerk volgt er dinsdag 4 april een debat met Rutte en de rest. 
De grote vraag is vooral: hoe nu verder? Daarover gaan de premier en vicepremiers dus dinsdag met elkaar in gesprek, nadat er eerder al in de ministerraad over de uitslag is gesproken. De Tweede Kamer heeft ook al een debat aangevraagd met het kabinet over de verkiezingsuitslag.

Verhoudingen verstoord
Sinds de afgelopen Statenverkiezingen, waarbij de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU alle flink verloren, lijken de verhoudingen binnen de coalitie onderling steeds verder verstoord.
Rutte gaat komende dinsdag met zijn vicepremiers Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Carola Schouten (CU) om de tafel voor relatietherapie om de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten te bespreken. Na de mega-overwinning van BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen wordt steeds duidelijker dat het kabinet-Rutte IV totaal vastgelopen is. Óf de gevestigde partijen en de bestuurlijke en media-elite gaan nu voort op hetzelfde destructieve pad, óf zij gaan eindelijk een keer serieus het gesprek aan met de oppositie, maar dan zonder de dwaallichten van PvdA en GroenLinks. De derde en beste optie is nieuwe algemene verkiezingen. De onvrede onder de bevolking wordt steeds groter. Rutte doet nu alsof dit hem allemaal overkomt – de megastroom asielzoekers die niet meer op te vangen is ondanks dwangwetten, het stil komen te liggen van woningbouw en wegenaanleg door de stikstofperikelen. Maar dat is natuurlijk een drogreden. Het is het gevolg van politieke keuzes, die gemaakt zijn door Rutte om hare narigheid Kaag en haar magere mannetjes te behagen. Met als ultiem doel het premierspluche behouden voor Rutte en als sidekick een leuke baan voor Wopke Hoekstra op Buitenlandse Zaken. 

Financiële markten
Precies voor het weekend ontstonden er flinke spanningen op de financiële markten. Bankaandelen in Amerika gingen massaal in de verkoop toen bankrekeninghouders massaal hun saldi van de depositorekeningen van de Silicon Valley Bank(SVB) afhaalden. Deze bank stond als 15e genoteerd op de lijst van banken met de grootste balansen. Ook de bankaandelen in Europa gingen onderuit. De Deutsche Bank(DB) met de grootste balans in Europa daalde zelfs 15 procent. Wat is er aan de hand? Waarom zijn beleggers nerveus?

Het antwoord ligt voor de hand. Beleggers zijn bang dat de bank failliet gaat en hun aandelen waardeloos worden. Erger is dat rekeninghouders niet meer bij hun tegoeden kunnen. Inmiddels heeft de financiële toezichthouder de Silicon Valley Bank gesloten en de controle over haar deposito’s overgenomen, zo kondigde de Federal Deposit Insurance Corp. afgelopen vrijdag aan. Hier speelt het grootste Amerikaanse bank faillissement sinds de ondergang van de Lehman Brothers bank waardoor we in een wereldwijde financiële crisis geraakten. In Nederland werden een aantal banken overgenomen door de overheid. Dat heette een bail-out.

Sinds 2014, toen de Europese Bankenunie werd opgericht, kunnen de EU-lidstaten geen banken meer nationaliseren. Wanneer een bank op punt staat om te vallen dan zal een bail-in in werking worden gesteld. Daarbij wordt een bank in de eerste plaats gered door haar aandeelhouders, obligatiehouders en spaarders met meer dan 100.000 euro op de rekening. De bank wordt dan van binnenuit gered. Pas als deze middelen uitgeput zijn, kan een beroep gedaan worden op de bijdrage van de staat, en dus de belastingbetaler. Dan gaat ook het depositogarantiestelsel in werking. Monetaire experts zijn daar kritisch over en voorspellen dat bij een heuse systeemcrash te weinig geld beschikbaar zal zijn. Centrale Banken zouden geld kunnen “bijdrukken,” maar dat veroorzaakt een escalerende inflatie.  Geld wordt dan net als in de Grote Depressie(1929-1932) niets meer waard.

Verschillende financieel experts zijn van mening dat een systeemcrash in deze tijd, waarin de schuldenberg een niet meer af te lossen record hoogte heeft bereikt, onafwendbaar is. Centrale banken hebben diverse maatregelen genomen, zoals renteverhogingen en afbouwen van hun tjokvolle balansen met schuldpapier, om een crash van het huidige betaalsysteem te voorkomen. Echter wijzen de signalen in Amerika er op dat een mogelijke systeemcrash al in gang is gezet. Op zondag 12 maart staan ook rekeninghouders in de rij voor de First Republic Bank in Los Angeles. Nu is de grote vraag of er een inktvlekwerking gaat plaatsvinden. Als maandag bij opening van de financiële markten de bankaandelen in de VS opnieuw in de verkoop gaan zullen rekeninghouders zich achter de oren gaan krabben. Ook worden monetaire beleidsmakers van de FED en Minister Janet Yellen van Financiën zenuwachtig.

De monetaire spanningen in de VS kunnen makkelijk overslaan naar Europa. En dat hebben ze al gedaan ook. Credit Suisse... Deutsche Bank. De internationale verwevenheid van de grootbanken is enorm. Het zal deze keer niet anders zijn dan in de financiële crisis van 2008/2012. We gaan het meemaken. Eerst gaan de monetaire autoriteiten proberen de boel aan de praat te houden met verschillende smeermiddeltjes. Na verloop van tijd zal blijken dat bij een recordhoge mondiale schuldenberg geen enkel smeermiddel helpt. Het grote afschrijven zal beginnen en de grote financials gaan schuiven. Er wachten spannende tijden.

Lenteschoonmaak
Zo bezien zijn de rimpelingen in de financiële wereld vergelijkbaar met een lenteschoonmaak. Toezichthouders, centrale banken en ministers van financiën bezweren ook dat er geen crisis is of er één aankomt. Dat doen ze altijd in dergelijke gevallen, om paniek, bank runs en ‘besmetting’ te voorkomen. Liever houden ze problemen zo lang mogelijk achter om de gevolgen over een langere termijn uit te smeren. De enige keren dat u de autoriteiten over een financiële crisis zult horen, is wanneer het kalf is verdronken, zoals in 2008-2012 toen vele miljarden aan belastinggeld nodig waren om banken te redden.

Dus we weten gewoon niet hoe erg het nu gesteld is. Er zijn altijd paniekroepers die veelal thuis te brengen zijn in de effectenhandel, waar salaris en bonussen rechtstreeks verband houden met onrust. Of koersen omhoog of omlaag gaan, handel is handel. Als er maar beweging is, wordt er geld verdiend. Maar de hamvraag blijft: hoe kunnen banken omvallen wanneer toezichthouders, centrale banken en (monetaire autoriteiten) elke dag hun werk goed doen en werkelijk op het vinkentouw zitten?

Daar zit meteen ook het begin van het antwoord: dat doen ze niet, ze dienen hogere belangen. De onevenwichtigheden in het financiële stelsel zijn eerder dóór hen veroorzaakt dan ondanks hen. Bovendien zijn vooral grote banken verknoopt met regeringen via lobby, gedelegeerde taken (betalingsverkeer, witwasbestrijding) en gaan zelden tegen de overheid in, zeker als ze kans zien om wat te verdienen. Centrale banken en overheden verkeren in een minstens even innige omstrengeling. En zijn graag dienstbaar aan politieke doelstellingen, om het over milieu, klimaat, stikstof, inclusiviteit en het ‘redden van de aarde’ nog maar even niet te hebben.

Economische logica
In deze Bermudadriehoek ontstond derhalve ook de giftige cocktail van lage rente, goedkoop geld, exploderende overheidsuitgaven, onder andere door kosten voor COVID, lockdowns, groen, klimaat en milieu. Hierin verdwenen bijna ontelbare miljarden zonder economische logica en waarbij veel regeringen, de EU, de VN en de NGO’s zagen dat het goed was. Nu beleggers en banken daar achter komen – ze betalen uiteindelijk zelf toch de rekening – lijkt de wal dit schip te gaan keren.

 Dat de economische groei desondanks de afgelopen jaren vrijwel geen krimp gaf ligt dan ook vooral aan de sterke toename van overheidsuitgaven, zelden rendabel en altijd op kosten van belastingbetalers, gebakken lucht dus. Bovendien beet de slang uit de Bermudadriehoek zichzelf in de staart, zeker toen bleek dat de energiemarkt in de ontwikkelde landen de rekening van jaren van uitzinnig beleid presenteerde: de inflatie (geldontwaarding!) steeg tot ongekende pieken.

Waarschuwingen van oplettende critici als Lex Hoogduin en Kees de Kort werden genegeerd of betiteld als alarmistische koffiedikkijkerij. Want tegelijk met de oplopende rente en inflatie gingen de koersen van de massa’s te goedkoop verkochte obligaties drastisch omlaag, met allerhande problemen voor de buffers van financiële marktpartijen. De rentestijgingen die centrale banken nu aan het doorvoeren zijn, zullen de problemen voorlopig niet verminderen.

Nu blijkt dat de afkickcursus richting een strenger monetair beleid nare bijwerkingen heeft, staan beleidsmakers voor een uiterst pijnlijke, door henzelf veroorzaakte keuze. De Nederlandsche Bank – mist 10 miljard euro aan dividend – zal haar hand moeten ophouden bij belastingbetalers om het eigen vermogen aan te sterken. Nee lieve kijkbuiskindertjes, deze stampede van muizen op steroïden gaat nog een massa dikke staarten krijgen. Reken niet op de autoriteiten want die hebben altijd maar één oplossing: burgers laten betalen.

That was the week that was..
Kom, we gaan wat lekkers drinken en breng graag een toost uit op uw gezondheid en welbevinden. Blijf lezen. 

U krijgt van mij nog de zetelverdeling zoals Maurice de Hond die vandaag, 26 maart 2023,  berekende op basis van de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 
BBB 33, VVD 19, CDA 7, JA 21 7, Groen/Links 15, PvdA 12, D66 9, PVV 9, PvdD 9, SP 7, ChristenUnie 5, FVD 5, Volt 5, SGP 3, DENK 1, Bij1 1, 50Plus 2, BVNL 1
 
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 5 dagen 10 uren geleden #60187
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 26 maart 2023:

Peilingen
En de volgende (nog zwaardere) aardbeving kondigt zich al aan
Wekelijkse peiling zetelverdeling /
In juni 2022 schreef Maurice de Hond een artikel met de titel “De voorschokken van een aardbeving”.  In die week was BBB in relatie tot de discussies over het stikstofbeleid abrupt 5 zetels gestegen en stond toen maar 3 zetels achter op de VVD.  Het artikel eindigde met: De uitslag van de peiling van vandaag is een teken aan de wand voor wat er de volgende 9 maanden zowel electoraal als politiek zal gaan afspelen. De electorale krachten die zich nu aan het aftekenen zijn zouden wel eens de eerste schokken kunnen zijn die de seismograaf aangeeft voor een grote aardbeving in politiek Nederland.

Op woensdag 15 maart vond die aardbeving inderdaad plaats. BBB haalde 19% en de VVD 11%.

Opmerkelijk is hoe blijkbaar zowel politiek Den Haag als vele media compleet overvallen lijken te zijn door de uitslag. Maar die uitslag kondigde zich niet alleen al lang van tevoren aan, maar is ook een gevolg van een veel fundamentelere ontwikkeling in Nederland onder de kiezers en in politiek Den Haag.
De peiling die we gisteren hebben gehouden onder meer dan 4000 respondenten laat dat niet alleen zien, maar is een vooraankondiging van een nog zwaardere aardbeving.

Hoe nu verder met het stikstofprobleem
Alvorens de cijfers van de zetelpeiling wordt gegeven eerst de mening van de Nederlanders over wat er nu met het jaartal moet gaan gebeuren dat zo een belangrijke rol speelt bij de stikstof-discussie.
De getoonde grafiek is afgezet naar het stemgedrag bij PS2023.  30% wil het jaartal 2030, 28% 2034, 14% later dan 2035 en 25% dat jaartal helemaal laten vallen. De verschillen naar stemkeuze zijn heel groot. Kiezers van D66, GroenLinks, PvdD, Volt en in mindere mate de PvdA hechten zeer aan het jaar 2030. Kiezers van FVD, PVV, BBB en Ja21 willen in meerderheid na 2035 of het helemaal laten vallen. Kiezers van de regeringspartijen CDA, VVD en ChristenUnie zitten meer in het midden en vooral in het jaar 2035.

Of en hoe de regering uit dit probleem komt, is op dit moment onduidelijk. Maar als dat zou lukken lijkt er een goede kans dat de electorale positie van – een deel van – de regeringspartijen verder verzwakt.

Nieuwe verkiezingen?
Aan de kiezers is gevraagd of men vindt dat na deze verkiezingsuitslag de regering moet aftreden en nieuwe verkiezingen uitschrijven. 56% van de Nederlanders wil dat. Naar stemgedrag bij PS2023 : 
De peiling voor de Tweede Kamer
Als we onze normale peiling uitvoeren naar de keuzes voor de Tweede Kamer dan is de uitslag:......zie de zeer uitgebreide analyse van Maurice de Hond c.s. op
Peil.nl

Fraude? 
30.000 stemmen bij verkeerde partijen terechtgekomen.
Er is twijfel gerezen over de uitslag van de verkiezingen voor het Waterschap Limburg. Maar liefst 30.000 stemmen zijn bij verkeerde partijen terechtgekomen.Partijen hebben om opheldering gevraagd bij het Centraal Stembureau, dat geen reden ziet voor een hertelling, meldt 1Limburg. Het waterschap laat weten dat er iets fout is gegaan met een rekenmodel en dat de voorlopige uitslag niet klopte. 

Rekenmodel
Rekenmodel? Pardon? Er hoeft maar een rekenoperatie uitgevoerd te worden: optellen. Dat is geen rekenmodel. Wat is het toch met die rekenmodellen in Nederland? Berekende uitkomst??
We hebben het tevoren voorspeld! Let op de stemmachines! Een rekenmodel toepassen in plaats van gewoon optellen! Hoe moeilijk kan het zijn? Dit is duidelijk bedoeld om te manipuleren!
Er is in Limburg veel verwarring over de uitslag van de verkiezingen. Bij sommige partijen is het verschil duizenden stemmen. Een verschil van 30.000 stemmen tussen de voorlopige en definitieve telling. In de formule zat een ‘fout’ en dat is ‘gecorrigeerd’. Advocaat Amira Lotfy, FVD-fractievoorzitter in Sittard-Geleen, vraagt zich af: “Sinds wanneer wordt een voorlopige verkiezingsuitslag berekend door een formule in plaats van een telling? Het is toch geen prognose?”“Duizenden stemmen ‘foetsie’ en/of bij andere partijen terechtgekomen, maar ‘geen hertelling’. Wat een   zooi bij dat Centraal Stembureau van het Waterschap Limburg,” zegt journalist Lucas Hartong.

Mensen vragen zich af of dit alleen in Limburg was of ook in de rest van het land. Eerder bleek al dat D66 bijna 6000 stemmen te veel kreeg bij een stembureau in Rotterdam. De partij Water Natuurlijk heeft een hertelling aangevraagd. Ook Belang van Nederland heeft geen vertrouwen meer in de uitslag.

Kabinet in relatietherapie
De overwinning van @lientje BBB dwingt top kabinet tot relatietherapie. Sinds de monsterzege van BBB rommelt het in de coalitie: vooral CDA en D66 maken er inmiddels bijna een dagelijks ritueel van om elkaar aan te vallen. VVD houdt zich juist opvallend stil. Coalitiepartijen steggelen vooral over het stikstofbeleid. Vooral de datum om stikstofdoelen te bereiken is onderwerp van discussie. Ook over asiel en migratie zijn coalitiepartijen het oneens. Zo maakt het CDA verwijten aan D66, durft een VVD-minister niets meer te zeggen, kondigt een D66-staatssecretaris vanuit het niets haar vertrek aan en doet Mark Rutte alsof er niets aan de hand is. Dat alles was de Tweede Kamer ook niet ontgaan. Na veel duw- en trekwerk volgt er dinsdag 4 april een debat met Rutte en de rest. 
De grote vraag is vooral: hoe nu verder? Daarover gaan de premier en vicepremiers dus dinsdag met elkaar in gesprek, nadat er eerder al in de ministerraad over de uitslag is gesproken. De Tweede Kamer heeft ook al een debat aangevraagd met het kabinet over de verkiezingsuitslag.

Verhoudingen verstoord
Sinds de afgelopen Statenverkiezingen, waarbij de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU alle flink verloren, lijken de verhoudingen binnen de coalitie onderling steeds verder verstoord.
Rutte gaat komende dinsdag met zijn vicepremiers Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Carola Schouten (CU) om de tafel voor relatietherapie om de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten te bespreken. Na de mega-overwinning van BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen wordt steeds duidelijker dat het kabinet-Rutte IV totaal vastgelopen is. Óf de gevestigde partijen en de bestuurlijke en media-elite gaan nu voort op hetzelfde destructieve pad, óf zij gaan eindelijk een keer serieus het gesprek aan met de oppositie, maar dan zonder de dwaallichten van PvdA en GroenLinks. De derde en beste optie is nieuwe algemene verkiezingen. De onvrede onder de bevolking wordt steeds groter. Rutte doet nu alsof dit hem allemaal overkomt – de megastroom asielzoekers die niet meer op te vangen is ondanks dwangwetten, het stil komen te liggen van woningbouw en wegenaanleg door de stikstofperikelen. Maar dat is natuurlijk een drogreden. Het is het gevolg van politieke keuzes, die gemaakt zijn door Rutte om hare narigheid Kaag en haar magere mannetjes te behagen. Met als ultiem doel het premierspluche behouden voor Rutte en als sidekick een leuke baan voor Wopke Hoekstra op Buitenlandse Zaken. 

Financiële markten
Precies voor het weekend ontstonden er flinke spanningen op de financiële markten. Bankaandelen in Amerika gingen massaal in de verkoop toen bankrekeninghouders massaal hun saldi van de depositorekeningen van de Silicon Valley Bank(SVB) afhaalden. Deze bank stond als 15e genoteerd op de lijst van banken met de grootste balansen. Ook de bankaandelen in Europa gingen onderuit. De Deutsche Bank(DB) met de grootste balans in Europa daalde zelfs 15 procent. Wat is er aan de hand? Waarom zijn beleggers nerveus?

Het antwoord ligt voor de hand. Beleggers zijn bang dat de bank failliet gaat en hun aandelen waardeloos worden. Erger is dat rekeninghouders niet meer bij hun tegoeden kunnen. Inmiddels heeft de financiële toezichthouder de Silicon Valley Bank gesloten en de controle over haar deposito’s overgenomen, zo kondigde de Federal Deposit Insurance Corp. afgelopen vrijdag aan. Hier speelt het grootste Amerikaanse bank faillissement sinds de ondergang van de Lehman Brothers bank waardoor we in een wereldwijde financiële crisis geraakten. In Nederland werden een aantal banken overgenomen door de overheid. Dat heette een bail-out.

Sinds 2014, toen de Europese Bankenunie werd opgericht, kunnen de EU-lidstaten geen banken meer nationaliseren. Wanneer een bank op punt staat om te vallen dan zal een bail-in in werking worden gesteld. Daarbij wordt een bank in de eerste plaats gered door haar aandeelhouders, obligatiehouders en spaarders met meer dan 100.000 euro op de rekening. De bank wordt dan van binnenuit gered. Pas als deze middelen uitgeput zijn, kan een beroep gedaan worden op de bijdrage van de staat, en dus de belastingbetaler. Dan gaat ook het depositogarantiestelsel in werking. Monetaire experts zijn daar kritisch over en voorspellen dat bij een heuse systeemcrash te weinig geld beschikbaar zal zijn. Centrale Banken zouden geld kunnen “bijdrukken,” maar dat veroorzaakt een escalerende inflatie.  Geld wordt dan net als in de Grote Depressie(1929-1932) niets meer waard.

Verschillende financieel experts zijn van mening dat een systeemcrash in deze tijd, waarin de schuldenberg een niet meer af te lossen record hoogte heeft bereikt, onafwendbaar is. Centrale banken hebben diverse maatregelen genomen, zoals renteverhogingen en afbouwen van hun tjokvolle balansen met schuldpapier, om een crash van het huidige betaalsysteem te voorkomen. Echter wijzen de signalen in Amerika er op dat een mogelijke systeemcrash al in gang is gezet. Op zondag 12 maart staan ook rekeninghouders in de rij voor de First Republic Bank in Los Angeles. Nu is de grote vraag of er een inktvlekwerking gaat plaatsvinden. Als maandag bij opening van de financiële markten de bankaandelen in de VS opnieuw in de verkoop gaan zullen rekeninghouders zich achter de oren gaan krabben. Ook worden monetaire beleidsmakers van de FED en Minister Janet Yellen van Financiën zenuwachtig.

De monetaire spanningen in de VS kunnen makkelijk overslaan naar Europa. En dat hebben ze al gedaan ook. Credit Suisse... Deutsche Bank. De internationale verwevenheid van de grootbanken is enorm. Het zal deze keer niet anders zijn dan in de financiële crisis van 2008/2012. We gaan het meemaken. Eerst gaan de monetaire autoriteiten proberen de boel aan de praat te houden met verschillende smeermiddeltjes. Na verloop van tijd zal blijken dat bij een recordhoge mondiale schuldenberg geen enkel smeermiddel helpt. Het grote afschrijven zal beginnen en de grote financials gaan schuiven. Er wachten spannende tijden.

Lenteschoonmaak
Zo bezien zijn de rimpelingen in de financiële wereld vergelijkbaar met een lenteschoonmaak. Toezichthouders, centrale banken en ministers van financiën bezweren ook dat er geen crisis is of er één aankomt. Dat doen ze altijd in dergelijke gevallen, om paniek, bank runs en ‘besmetting’ te voorkomen. Liever houden ze problemen zo lang mogelijk achter om de gevolgen over een langere termijn uit te smeren. De enige keren dat u de autoriteiten over een financiële crisis zult horen, is wanneer het kalf is verdronken, zoals in 2008-2012 toen vele miljarden aan belastinggeld nodig waren om banken te redden.

Dus we weten gewoon niet hoe erg het nu gesteld is. Er zijn altijd paniekroepers die veelal thuis te brengen zijn in de effectenhandel, waar salaris en bonussen rechtstreeks verband houden met onrust. Of koersen omhoog of omlaag gaan, handel is handel. Als er maar beweging is, wordt er geld verdiend. Maar de hamvraag blijft: hoe kunnen banken omvallen wanneer toezichthouders, centrale banken en (monetaire autoriteiten) elke dag hun werk goed doen en werkelijk op het vinkentouw zitten?

Daar zit meteen ook het begin van het antwoord: dat doen ze niet, ze dienen hogere belangen. De onevenwichtigheden in het financiële stelsel zijn eerder dóór hen veroorzaakt dan ondanks hen. Bovendien zijn vooral grote banken verknoopt met regeringen via lobby, gedelegeerde taken (betalingsverkeer, witwasbestrijding) en gaan zelden tegen de overheid in, zeker als ze kans zien om wat te verdienen. Centrale banken en overheden verkeren in een minstens even innige omstrengeling. En zijn graag dienstbaar aan politieke doelstellingen, om het over milieu, klimaat, stikstof, inclusiviteit en het ‘redden van de aarde’ nog maar even niet te hebben.

Economische logica
In deze Bermudadriehoek ontstond derhalve ook de giftige cocktail van lage rente, goedkoop geld, exploderende overheidsuitgaven, onder andere door kosten voor COVID, lockdowns, groen, klimaat en milieu. Hierin verdwenen bijna ontelbare miljarden zonder economische logica en waarbij veel regeringen, de EU, de VN en de NGO’s zagen dat het goed was. Nu beleggers en banken daar achter komen – ze betalen uiteindelijk zelf toch de rekening – lijkt de wal dit schip te gaan keren.

 Dat de economische groei desondanks de afgelopen jaren vrijwel geen krimp gaf ligt dan ook vooral aan de sterke toename van overheidsuitgaven, zelden rendabel en altijd op kosten van belastingbetalers, gebakken lucht dus. Bovendien beet de slang uit de Bermudadriehoek zichzelf in de staart, zeker toen bleek dat de energiemarkt in de ontwikkelde landen de rekening van jaren van uitzinnig beleid presenteerde: de inflatie (geldontwaarding!) steeg tot ongekende pieken.

Waarschuwingen van oplettende critici als Lex Hoogduin en Kees de Kort werden genegeerd of betiteld als alarmistische koffiedikkijkerij. Want tegelijk met de oplopende rente en inflatie gingen de koersen van de massa’s te goedkoop verkochte obligaties drastisch omlaag, met allerhande problemen voor de buffers van financiële marktpartijen. De rentestijgingen die centrale banken nu aan het doorvoeren zijn, zullen de problemen voorlopig niet verminderen.

Nu blijkt dat de afkickcursus richting een strenger monetair beleid nare bijwerkingen heeft, staan beleidsmakers voor een uiterst pijnlijke, door henzelf veroorzaakte keuze. De Nederlandsche Bank – mist 10 miljard euro aan dividend – zal haar hand moeten ophouden bij belastingbetalers om het eigen vermogen aan te sterken. Nee lieve kijkbuiskindertjes, deze stampede van muizen op steroïden gaat nog een massa dikke staarten krijgen. Reken niet op de autoriteiten want die hebben altijd maar één oplossing: burgers laten betalen.

That was the week that was..
Kom, we gaan wat lekkers drinken en breng graag een toost uit op uw gezondheid en welbevinden. Blijf lezen. 

U krijgt van mij nog de zetelverdeling zoals Maurice de Hond die vandaag, 26 maart 2023,  berekende op basis van de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 
BBB 33, VVD 19, CDA 7, JA 21 7, Groen/Links 15, PvdA 12, D66 9, PVV 9, PvdD 9, SP 7, ChristenUnie 5, FVD 5, Volt 5, SGP 3, DENK 1, Bij1 1, 50Plus 2, BVNL 1
 
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 week 5 dagen geleden #60162
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 19 maart 2023

Peilingen
Hoe is er gestemd door wie bij PS2023?
19/03/2023/in Onderzoek, Peil.nl /
Deze analyse vormt een onderdeel van een uitgebreide serie artikelen op basis van de uitslag van PS2023 en EK2023, waarvoor ik u verwijs naar Peil.nl

De uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en indirect voor de Eerste Kamer laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Rutte IV heeft van de kiezer een dikke onvoldoende gekregen, met een dramatisch verlies voor alle vier coalitiepartijen. De vraag is wel, wat nu? Wat is het effect van de monsterzege van BBB? Trekken de coalitiepartners hun conclusie en valt het kabinet of probeert men de levensduur te rekken met gekunstelde meerderheden in de Eerste Kamer, omdat men bang is voor een electorale nederlaag. Dat was de eigenlijke inzet van deze verkiezingen: een referendum over het gevoerde kabinetsbeleid. Het verklaart ook de hoge opkomst. De meerderheid van de Nederlandse bevolking heeft het helemaal gehad met het stikstofbeleid dat het land op slot zet, boeren en vissers wegpest, ondernemen onmogelijk maakt met hoge lasten- en regeldruk, ongebreidelde immigratie toestaat en een hoge energierekening veroorzaakt met rigoureus klimaatbeleid. 

CDA
Het CDA heeft een schrijnend gebrek aan Pieter Omtzigts en Mona Keijzers
Niet alleen is het CDA veel zetels kwijtgeraakt in de Eerste Kamer, maar ook op provinciaal niveau was het een slachting. De val was zo triest dat CDA-lijsttrekker in Utrecht, Mirjam Sterk, zowaar feest vierde dat haar partij de schade daar tot één zetel wist te beperken. Logischerwijs hebben deze negatieve resultaten grote invloed op de positie van de leider van de partij, Wopke Hoekstra. Hoekstra is een McKinsey-man: een ‘adviseur’, u weet wel zo'n man die langskomt bij bedrijven om de boel te ‘verbeteren,’ wat vooral inhoudt dat ze heel veel mensen ontslaan en de boel stroomlijnen. 
De situatie overziende denk ik dat binnenkort Hoekstra gestroomlijnd zal worden en als er nu iemand ontslagen wordt, het Hoekstra zelf is. Want De Telegraaf heeft met een verzameling CDA’ers gesproken en die maken allemaal duidelijk dat ze klaar zijn met de halfslachtige, zwakke leiding van Hoekstra.
De CDA-jongeren twijfelen na het derde grote verlies van hun partij bij verkiezingen aan Wopke Hoekstra als leider. In een interview met NRC zeggen CDJA-voorzitter Kevin Klinkspoor en vicevoorzitter Derek Groot dat Hoekstra het CDA-verhaal niet goed uitdraagt.In de regio's rommelt het ook, bleek donderdag. "Het ontbreekt aan sterke volksvertegenwoordigers die goed luisteren naar burgers, mensen zoals Pieter Omtzigt en Mona Keijzer", aldus CDA-fractievoorzitter in Maastricht Gabrielle Heine. De CDA-top beraadt zich vrijdagochtend op de politieke toekomst, Hoekstra zei al eerder aan te willen blijven als leider van het CDA. Was er niet iemand in de CDA-fanclub die behoorlijk wat geld had gestoken in het leiderschap van Us Wopke? We hebben er over geschreven ten tijde van CDA-leiderschapsverkiezingen...moet het nakijken. Komen erop terug.  

BBB
De overwinning van de partij BoerBurgerBeweging (BBB) bij de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag kwam niet onverwacht, maar dat de zege zo groot zou worden, had ook partijleider Caroline van der Plas niet voorzien. BBB werd in alle provincies de grootste en wordt dat volgens de verkiezingsdienst van het ANP ook in de Eerste Kamer met 16 of 17 zetels.
Volgens Van der Plas heeft de kiezer een duidelijk signaal afgegeven en heeft het kabinet het draagvlak verloren. “De coalitie moet zich dit heel erg aantrekken, als mij dit zou overkomen dan was ik weg”, zei ze tegen de NOS.

Wat dat betreft heeft CDA-leider Wopke Hoekstra beter door hoe de vlag erbij hangt. “Dit is zo’n aardverschuiving, dit moeten wij ons in Den Haag aantrekken. Je kan niet consequentieloos door op inhoud en op stijl.” Hij wil een heroverweging van het stikstofbeleid. Niet verkeerd. Maar dat wilde hij al eens eerder en werd toen tot de orde geroepen door Rutte en D66 die erop wezen dat dit kabinetsbeleid was. Hoekstra slikte toen braaf zijn twijfels weer in. En nu komt hij er weer mee, geruggesteund door het BBB succes. Consequent en moedig handelen zou betekenen dat Hoekstra gaat voorstellen in het kabinet de stikstofplannen te heroverwegen. Wil men dan niet, dan uit de regering stappen en dus nieuwe verkiezingen. Ik wens hem succes en moed want dat heb ik bij hem nooit waargenomen. En die nieuwe verkiezingen moeten er komen want die drammers van D66 moet een halt worden toegeroepen.

Rutte
Voorlopig is van dat "aantrekken" bij premier Rutte nog geen sprake van. Hooghartig zei de premier desgevraagd dat hij geen val van het kabinet voor zich ziet. “Het zijn allemaal verantwoordelijke mensen”, zei hij stoïcijns. En vond dat er "nog wel draagvlak is voor zijn kabinet" en "dat hij veel vaker situaties heeft meegemaakt, waarin de coalitie geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer." Hij wil "op dossiers" kijken waar meerderheden te vinden zijn. "Dat is bij BBB, GroenLinks en PvdA, maar er zijn meer partijen." 

Dus..de stikstof- en energietransitie-agenda zal gewoon verder afgewerkt worden?  En overal waar BBB teveel tegenspartelt, zullen GL-PvdA-Volt maar wat graag bereid zijn om het vereiste ‘draagvlak’ te leveren. Het domste wat het establishment nu kan proberen is om de nieuwkomers in te kapselen, maar hopelijk zal het gezonde boerenverstand en alle vakkennis van BBB de doorslag geven. Ilona Lagas lijkt in elk geval iemand die zich niet zomaar om laat blazen. En mocht Mark Rutte toch proberen buiten de BoerBurgerBeweging om meerderheden te regelen… Dan zijn er hopelijk zeer binnenkort verkiezingen

Kaag was nog hooghartiger. D66 staat voor haar principes en ziet geen reden haar koers bij te stellen. 


Minister van der Wal was cynischer: “Partijen doen wel alsof het zo is, maar dit (het stikstof)beleid is geen partijpolitieke keuze. Hoe groot ze ook worden, BBB zal wel mee moeten in het beleid.” Zij bagatelliseert de monsteroverwinning van BBB verder met de opmerking: “Die (een meerderheid van de coalitie in de Eerste Kamer) hadden we daar tot vandaag ook niet.” Rutte weet: Dat betekent nog meer telefoontjes plegen.” Hij heeft vaker met dit bijltje gehakt, en ze voegt dus toe: “Het is te doen. ”Ondanks deze stoïcijnse reacties van de coalitie – de enige uitzondering is het CDA, dat bij monde van haar partijleider Wopke Hoekstra spreekt van een “buitengewoon bittere pil” zal het kabinet het denk ik toch moeilijk krijgen. Mogelijke concessies aan PvdA en GL zullen met argusogen worden gevolgd. Een opstand bij nog rigoureuzer klimaat- en stikstofbeleid, voortdurende ongebreidelde immigratie en verdere lastenverhoging, bijvoorbeeld het eigen huis belasten in box 3, ligt in het verschiet. Ook het CDA zal niet voetstoots akkoord gaan met dergelijke concessies aan de linkse combinatie in de Eerste Kamer.

Ondanks de ‘flinke’ reacties van Rutte en Kaag lijkt de komende tijd voor de coalitie derhalve geen business as usual. Behalve de interne tegenstellingen in de coalitie zal ook een rol spelen hoe BBB zich opstelt. Is de nieuwe partij bereid compromissen te sluiten of gaat zij hard oppositie voeren? In de Eerste Kamer, maar ook in de Provincies.

Voortzetting van het huidige kabinetsbeleid lijkt dan ook niet vanzelfsprekend. De kiezer heeft een duidelijk signaal afgegeven. Als het kabinet dat niet oppikt of zelfs negeert, zet het z’n eigen voortbestaan op het spel. Het uitzitten van de rit tot 2025 wordt dan een hele toer. Zoals het dictators betaamt kunnen ze, maar moeilijk afstand doen van hun macht. En zo gedragen Rutte, Kaag, Klaver en Kuik zich dan ook. Ze beschuldigen anderen op subtiele wijze op TV van fascisme of nazisme, bijvoorbeeld door een misselijkmakende minderwaardige opmerking over bruine laarzen. Ze doen alle vier aan projectie, dat is dan ook denk ik een eigenschap van dictatoriaal gedrag. Anderen van iets beschuldigen dat ze zelf in de praktijk uitvoeren. 

Als het CDA de stekker er niet uithaalt verandert er helemaal niks! Het kartel kan steun vragen aan GL, PvdA, Volt, PvdD om bepaalde standpunten door te drukken.

Dankzij het verzet tegen de stikstofplannen van het kabinet kreeg de BBB de wind het afgelopen jaar flink in de zeilen, maar Van der Plas zegt verder te kijken dan alleen de boerenbelangen. "Wij komen op voor het platteland en de burgers op het platteland. Omdat we bijvoorbeeld ook zien dat steeds meer voorzieningen wegtrekken", zei ze onlangs tegen de Vlaamse omroep VRT. "De bus rijdt niet, de bankautomaat verdwijnt, het zwembad sluit. Het zijn allemaal zaken waardoor jonge mensen vertrekken op het platteland en die komen niet meer terug." Op de ochtend na haar verpletterende verkiezingsoverwinning zei ze dat het stikstofdossier wel een hoofdrol gaat spelen in de formatieonderhandelingen in de provincies. Onteigenen van boeren gaat wat de BBB betreft hoe dan ook niet gebeuren, zei ze bij Goedemorgen Nederland. "Dat moet gewoon keihard in het coalitieakkoord komen te staan, dat in de provincies waar wij in de coalitie willen komen, we dat niet gaan doen." Redenen voor protest

Dit is geen machtsgreep van de ‘bruinrechtse onderbuik’ van Nederland. Dit is een terechte correctie door nuchtere kiezers. Zoals de NOS schrijft: “Van alle kiezers die tegen het kabinet hebben gestemd, noemt het grootste deel van de stemmers de onbekwaamheid van de bestuurders als voornaamste reden. Andere redenen zijn het stikstofbeleid, klimaatbeleid, de gezondheidszorg en immigratie.”

De BoerBurgerBeweging kiest nadrukkelijk niet voor confrontatie, maar voor samenwerking. Want als iets een gezonde rechtsstaat en een gezonde democratie kenmerkt, is het wel dat de burgers dankzij hun stemrecht altijd het laatste woord hebben. En die burgers zijn niet een kleine betweterige elite, maar de gewone mensen die moeten leven met de gevolgen van keuzes. De mensen die huizen nodig hebben, en wegen, en gezondheidszorg en voedsel. Dit zijn niet voor niets primaire levensbehoeften.De kiezer heeft gesproken, nu is het woord aan de politiek. 

Minister Christianne van der Wal van de VVD ( daar heb je er zo een) die meteen riep dat alles vast ligt en dat niets kan veranderen, heeft blijkbaar nog een lesje staatsrecht nodig.

Over drie jaar zal menigeen zich afvragen: ‘wat zijn we ermee opgeschoten?’
Bedenk wel dat ongeveer 40 % van de mensen thuisbleef. Hebben die niets gemerkt van stikstofcrisis-dure energie-boerenprotest?
Van de stemmende 60 % stemde ruim de helft op partijen die energietransitie zien als de oplossing voor bijna alle problemen. Er wordt veel kritiek gespuid op de coalitie en GL-PvdA, maar SP, Volt, PvdD zijn ook fanatiek bezig in die richting. Zij vormen de meerderheid en bepalen dus de koers. Dat heet democratie. Prachtig verwoord wat er mis is met de huidige bijkans nep-democratie. NGO’s blijven via de (D66) rechtspraak de politiek en het politieke ambt ondermijnen.

En met Wopke en Sigrid? Hoe was hun kabinetsberaad vrijdagmiddag? Is er gelachen? Of hebben ze naar de stekker zitten kijken en het alle drie niet durven zeggen? Hoe reageerden ze op de klachten uit Limburg omdat de door Mark beloofde ruimhartige schadeafhandeling na de overstromingen volkomen ruk is? Hebben ze zuchtend een commissie benoemd? Of deskundigen uit Groningen die kant uit gestuurd? Of heeft Mark inmiddels aan de pers verteld dat het ingewikkeld is. Complex. En dat ze er alles aan doen. Alles. Echt alles. Zo snel mogelijk.

Nederland is, in meerderheid, klaar met leugenaars, draaikonten, hielenlikkers, jargon-babbelaars, commissies, adviseurs en aandacht voor de 'Aansteller-achter-de-Politicus'. Deze verkiezingen waren de uitspraak van het 'Tribunaal' over het regeringsbeleid, en de rol van de 'Gevestigde Media'. De regeringspartijen, de meeleunende 'oppositie' in de 'Reservebankjes', en de 'Gevestigde Media', kunnen er beter naar luisteren

Mag ik u wat lekkers inschenken?  Proost ! Blijf gezond. Blijf lezen. 
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Kater's Keek op de Week

Posted 2 weken 5 dagen geleden #60133
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 12 maart 2023

Peilingen Provinciale Statenverkiezingen:
Maurice de Hond deelt ons mede dat de trend, zoals zij die al heel lang aangeven, is dat het spannend zal worden welke partij woensdag 15 maart de grootste zal worden bij de Provinciale Statenverkiezingen. BBB en VVD staan nu gelijk. Pikant genoeg precies op het niveau waarop FVD en VVD in 2019 eindigden. CDA verliest fors. D66 komt na de grote winst in 2021 weer terug op het niveau van PS2019.
Door de groei van BBB zakken JA21 en PVV weg van het hoogste punt dat ze in de afgelopen maanden haalden.
GroenLinks en PvdA samen zijn nu nog wel wat groter dan VVD en BBB, maar zowel de campagne van de laatste dagen als een gedifferentieerde opkomst bij de aanhangers van de verschillende partijen, kan de balans laten doorslaan naar ieder van de drie.
Het effect van dit alles zou zelfs kunnen zijn dat de regeringspartijen plus de combinatie GroenLinks/PvdA niet de 38 zetels zullen halen, hoewel ze nu op 41 staan.
Spannend hoor. Leest als een crimi. Is het misschien ook wel. Wilt u er meer van weten? Peil.nl.  
 
Holland got talent..

Neem nou Hoekstra. Hoekstra bezit het talent om op verkeerde momenten, onhandige uitspraken te doen en merkwaardige activiteiten uit te voeren. Regelmatig levert hij daarvoor bewijzen. In een gesprek met Van den Brink toeterde de man met wie hij wel en met wie hij niet zou gaan samenwerken en ging er alvast vanuit dat de CDA bij de komende verkiezingen een substantiële winst zal behalen. Waar hij die optimistische gedacht op baseert is voor ons, politieke volgers, onduidelijk. Maar laten we stellen dat het een vorm van wensdenken van "Us Wopke"  is.

Want braakte Hoekstra uit, hij wil alleen samenwerken met partijen die de rechtsstaat respecteren en voegt eraan toe dat die partijen vooral een democratisch stempel moeten hebben? Bam, daar flikkerde "us Wopke" finaal door de mand. Want ik meen toch echt dat vanuit de rechtsstaat-gedachte willekeur voorkomen moet worden en rechtsgelijkheid bevorderd. En moeten burgers tegen de macht van de staat beschermd worden door wetten. So far so good. Wanneer we echter de rol van Hoekstra in de achterliggende regeerperioden nader bekijken, dan valt een aantal merkwaardige vervuilingen op. De discutabele rol die Hoekstra speelde bij de Kindertoeslag affaire en hij voor het in gebreke blijven van zijn verantwoordelijkheden, moest aftreden. Steunde ten koste van het belastingbetalende deel van de Nederlandse bevolking, een regering die twee jaar geleden als uiterst corrupt werd beschouwd en verweten werd een witwas paradijs te zijn van criminele sujetten? Is Hoekstra ook niet medeschuldig aan de verarming van een groot deel van de Nederlandse bevolking door het contraproductieve anti-Moskou sanctieregiem te steunen en actief uit te dragen? Steunt Hoekstra niet actief de uitvoering van de WEF-agenda? Een agenda die zeker niet welvaart en welzijn van de Nederlandse bevolking voor ogen heeft, maar een beleid voorstaat dat een tweedeling van de samenleving in elitocratie en horigen nastreeft.

Wat ik bedoel te zeggen is dat vanuit de rechtsstaat gedachte Hoekstra naar mijn mening een van de laatsten is die dat woord in de mond mag nemen. Hij blonk en blinkt als politicus, volksvertegenwoordiger en bewindsman niet uit door zijn inzet voor de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van de leden van de Nederlandse samenleving en beschermde en beschermt zeker niet die leden tegen de macht van de staat. Het tegendeel is eerder juist. Kortom, Hoekstra braakt wat uit, maar beseft in feite niet wat hij uitbraakt. Democratisch? Wat was er democratisch aan die schandalige vertoning bij de keuze van de nieuwe lijsttrekker? 

Nog zo'n talentje
Op 15 januari 2021 bood het voltallige kabinet Rutte-lll zijn ontslag aan bij de Koning. De reden daarvoor was de kindertoeslagenaffaire en “om recht te doen aan al die ouders die groot onrecht is aangedaan”. De man die deze laatste woorden sprak en nu nog steeds premier van dit land is, schitterde afgelopen woensdag door afwezigheid bij het debat over de kwestie.Wat een drama, merkte Pieter Omtzigt op tijdens het debat. “Graag had ik de minister-president hier gezien, maar de minister-president appt net naar één van de toeslagenouders dat hij niet is uitgenodigd.” De minister-president was echter wel uitgenodigd: door PVV, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, FvD, JA21, Denk, Volt, die hen van Fractie Den Haan, BBB, BIJ1, BVNL, en het Kamerlid Omtzigt.  

Alleen de allerzwakste leiders duiken op het moment dat een groot onrecht nog steeds niet is rechtgezet door de groep mensen waarin hij ‘de eerste onder zijn gelijken is’. Wel slaagde deze vermeende ‘leider’ erin om eerder VVD, D66, CDA en ChristenUnie zover te krijgen dat zij de wens van bijna alle partijen in de Tweede Kamer nadrukkelijk blokkeerden. Kennelijk allemaal types ‘van hetzelfde laken een pak‘.
De minister-president en hoofdverantwoordelijke voor het drama en het eerdere aftreden omwille van dezelfde kwestie, was dus wel uitgenodigd, maar verkoos de dichtstbijzijnde dikke boom om achter te schuilen op het moment dat er zou worden geschoten. Zijn manschappen mochten het verder alleen uitzoeken. Om politicus te worden moet je niet alleen onwaarschijnlijk laf zijn maar ook een hele goede acteur zijn en weinig of geen moreel besef hebben. Maar de gluiperd (Rutte) wil wel heel graag bij Veronica Inside op bezoek komen. Hij had nog een gaatje in zijn agenda op 13 maart a.s. net voor de verkiezingen. 

Ziet er niet goed uit voor Rutte en zijn VVD. Rutte is duidelijk in paniek, dus moet hij toch nog even de gelegenheid krijgen om zijn glasharde leugen in de ether te gooien dat de PVV uit kabinet Rutte-I "is weggelopen". Daar bewijs je jezelf geen dienst mee Rutte want nu geef je het electoraat weer een bewijs dat je een hardcore leugenaar bent. MinDef Hans Hillen van het CDA heeft namelijk al jaren geleden zeer duidelijk uiteengezet dat het zijn partij, het CDA was, die niet wilde leveren. Maar Rutte en Maxime Verhagen besloten Wilders de schuld in de schoenen te schuiven zodat ze een cordon sanitaire rond de PVV konden leggen. 

Kaag de kwijlende hyena
Wanneer een bewindspersoon in een interview een waarschuwing uit de mond laat rollen in de trant van: “Was u van plan te stemmen op een nieuwkomer in de Provinciale politiek? Doe geen moeite, dat is niet in het landsbelang” dan wordt het voor die persoon tijd om zich te laten "debriefen" door een aantal buitenlandse entiteiten met affiniteit tot inlichtingendiensten

Maar het was, werkelijk waar, de ongewenste waarschuwing van D66-voorvrouw Kaag in een recent interview met het AD. De geboren Rijswijkse vindt dat stemmen op nieuwe partijen aantrekkelijk lijkt en hun campagnes er weliswaar knap uitzien, maar stemmen op die partijen is volgens haar niet in het landsbelang. Vergeet dat mens nu niet hoe ze zelf een plek heeft gekregen in het huis van wantrouwen en wanhoop? Niet in het landsbelang? Dat zegt een politieke nieuwkomer met meer mislukkingen in haar rugzak dan voormalige bewindslieden met decennialange politieke ervaring in het besturen van een staat. Beseft ze eigenlijk wel wat dat landsbelang inhoudt? Veiligheid voor iedereen en geborgenheid voor de zwakkeren van de nationale samenleving. Bescherming van de grondrechten van de mens en handhaven van de principes van de Grondwet. Gelijke behandeling in gerechtshoven, politiebureaus en belastinggebouwen. Vrijheid van meningsuiting en vergadering voor beide kanten van het politieke gangpad. Geen propaganda door tegen de politieke macht aanschurkende en stevig gesubsidieerde media, maar berichtgeving over feiten en belichten van de broze realiteit van links en rechts dragende politici, partijen en hun aanhang. Dat is landsbelang. Landsbelang betekent dat politieke personen beseffen dat vertegenwoordigen van een deel van het volk, hun electoraat, een serieuze opdracht is en niet misbruikt mag worden voor een opstap naar meer macht, invloed, bekendheid en vooral meer maandelijkse euro’s op de betaal – en spaarrekening. Landsbelang houdt in dat een politicus beseft dat hij of zij het land in hun kracht moeten dienen en niet zaken moeten behartigen waar zij noch de kennis, noch de instelling, noch het talent voor hebben. Dat is in het belang van het land.

Geen van die aspecten zijn aanwezig in de hedendaagse Nederlandse samenleving, omdat die samenleving wordt bestuurd door bewindslieden die zich meer en meer presenteren als woordvoerders van een agenda die welvaart en welzijn van Nederland niet dient en herhaaldelijk resulteert in afbraak van nationale waarden en erosie van de nationale trots. Nederland is aangeschoten wild geworden met een gerafelde vlag: een land dat geld en materieel exporteert om corruptie, extreemnationalisme, dood en verderf in een kansloze samenleving te stimuleren. Een land dat zich om moverende redenen moet presenteren als de narco-staat van Europa.

Wat is er nu eigenlijk goed gegaan in de jaren dat de Kaag mag roeren in de pot van welzijn en welvaart? Oplopende inflatie, stokkende economie, niet-functionerend intern veiligheidsapparaat dat aanleiding geeft voor een groeiend gevoel van onveiligheid; afbraak van de agrarische industrie die eens een leidende en gidsende mondiale positie bekleedde; ten achterstelling van de jonge Nederlander (ongeacht huidskleur, culturele afkomst en plaats in de samenlevingshiërarchie) ten voordele van een massale niet-Nederlandse door de regering uitgenodigde en gedoogde vertegenwoordiging die levenslang aan het sociale voorzieningen infuus hangt; stokkende woningbouw door zelf ingevoerde, vertragend werkende regelingen. Tot overmaat van ramp: ruggengraatloze liegende en bedriegende bewindslieden die geen verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen noch verantwoording voor hun falen, wensen af te leggen en zich vooral concentreren op de uitverkoop van de Nederlandse soevereiniteit.

Dankzij kortvallers als Kaag en haar adepten in regering en politieke partijen leven wij – om Nausicaa Marbe te citeren –“….op een mierenhoop, met huiveringwekkende tekorten aan woningen, leraren en handen in de zorg, met groeiende rijen voor de voedselbank waar de middenklasse tegenwoordig ook aanklopt…door wanbestuur…dit zijn niet de ideale omstandigheden om ongereguleerde migratie te omarmen en te preken dat er voldoende plek, geld en kansen zijn voor iedereen….de trage afhandeling van de toeslagen affaire en de schade door gaswinning zijn symptomatisch voor een bestuursstijl die niet van kwaliteit getuigt en van elk humaan belang afgedreven is….. het rapport Groningen, dat voor de zoveelste keer immens overheidsfalen aantoont, maar de premier wil niet reageren “want dan gaat het over mij”. Over wie gaat het dan, is de vraag die opkomt?

Natuurlijk gaat het over hem en zijn regering. Net als de kindertoeslagenaffaire, het coronadebacle, de oneerlijke emissienormen, de migratiechaos, de door de Onderzoeksraad voor Veiligheid in harde woorden geconstateerde falen van politieapparaat en Openbaar Ministerie, het aanstaande fopdebat; op al die dossiers staan zijn vingerafdrukken. Hij bepaalt de koers van het staatsschip en is dus eindverantwoordelijk voor de groeiende armoede, de huidige angst, paniek, chaos binnen de samenleving. Wie durft hij dan de schuld te geven? Zijn twee incompetente VP’s of de bij herhaling ondemocratisch acterende bewindslieden? Wat een ongelooflijke loser.

Er gaat dus niet veel goed op het gebied van welvaart en welzijn en die hooghartige dame met discutabele kwaliteiten durft te spreken over landsbelang? Voortdurend verwijst ze voor haar vervagende kwaliteiten naar prestaties voor de VN-gemeenschap. Daar viel ze al snel op door een onverstoorbare arrogantie, haar regaal dédain en de onstuitbare vloedstromen tekst, vol holle frasen. Maar ook daar gaat het mis. De vernietiging van de biochemische voorraden in Syrië waarvoor Moskou zijn vinger heeft opgestoken, om maar eens een recent voorbeeld te noemen. “Allemaal weg”, zei ze trots voor de camera’s en vervolgens werd het land in de maanden daarna geteisterd door chemische aanvallen door anti-Assad groeperingen. Het onderstreept het afdrijven van de dagelijkse realiteit en accentueert dat de persoon in kwestie goed is in praten en gebaren, maar uitermate zwak is in het zoeken naar en vinden van praktische oplossingen. 

Zo nu en dan verwijst onze site u naar clips op YouTube die stukken laten zien van debatten in een doorgaans nagenoeg lege Tweede Kamer, waar Pieter Omtzigt moederziel alleen onverdroten de ene na de andere bewindspersoon afdroogt. Het afgrijselijke gebrek aan niveau van een Sigrid Kaag als minister van oorlog, hoewel ze formeel financiën beheert, is om te janken. Op 'YouTube' zoeken met de namen 'Omtzigt' en 'Kaag' geeft een weelde aan voorbeelden, en bij een ervan al eerder op onze site geplaatst, noemt de grabbelende Sigrid Kaag de kalm en zakelijk argumenterende Omtzigt 'gevaarlijk', omdat zijn zorgen over het bouwval dat de EU inmiddels is haar oorlog met Rusland frustreert.
( Discussie over uittreding uit de euro hypothetisch en ongezond, zegt minister Sigrid Kaag.  

Minister van Financiën Sigrid Kaag heeft haar bezorgdheid geuit over het bespreken van een hypothetische casus van uittreding uit de euro door onafhankelijk politicus Pieter Omtzigt. In een recente verklaring beschreef Omtzigt de mogelijke voordelen van een dergelijke stap, waarbij hij wees op de mogelijkheid om terug te vragen wat was geïnvesteerd in het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) en de afwezigheid van blootstelling aan het Europese bankenstelsel.) 

Als Omtzigt nou financiën overneemt, dan kunnen de vertegenwoordigers van de hyena-partij naar het front. Inmiddels hebben we te maken met de oorlog in Oekraïne, gierende inflatie, stijgende rente, gestaag oplopende voedselprijzen, ernstig koopkrachtverlies voor de burgers en een dreigende economische recessie. In deze turbulentie zie je graag een bekwame minister van financiën. Iemand met verstand van zaken. Eentje die nationaal en internationaal met gezag kan meepraten. Een minister die bij de president van de Nederlandse Bank, de Europese Centrale Bank, het IMF of in kringen van het grote bedrijfsleven met ontzag wordt ontvangen en waarnaar geluisterd wordt. Een minister die je op haar woord kunt geloven, die niet niet draait en veinst. Die eerlijk en oprecht is en niet vals, hautain en hypocriet. Een minister die 100% van de tijd geeft aan het belang van Nederland, in plaats van de moraalridder uit te hangen en druk te zijn met lullige partijzaakjes van kabouterformaat en die dan ook nog volledig verprutst. Een minister die verantwoordelijkheid neemt als ernstige fouten worden gemaakt en dan weet wat haar te doen staat.

Zo’n minister stond daar deze week niet. Daar stond wel Sigrid Kaag, minister van Financiën en vice-premier van ons Koninkrijk. De meest overschatte vrouw van Nederland. “Ja” antwoordde ze zonder aarzelen op de vraag of zij, gezien de aangerichte puinhoop, nog wel geschikt is als partijleider. “Nee” zegt een overweldigende meerderheid van het Nederlandse volk inmiddels. 

Haar highbrow preken verhullen haar enorme leegte, als de glimmende cadeauverpakking om een doos gebakken lucht. Geheel in lijn met de waan van de dag presenteert ze zich op dit moment als een Woke-koningin avant la lettre. Een vertegenwoordiger van het radicale niets. Ze is retorisch in staat om van terreurgroepen vrijheidsbewegingen te maken en van het Marxistische Black Lives Matter een vereniging vol helende verbinders. Wie haar werkelijk beluistert en aanschouwt, beseft dat Nederland haar gestolen kan worden. Zelfs een functie bij de EU is haar te min. Ons land kan hooguit dienst doen als haar offerlam op de altaren in de supranationale tempels van deze wereld.

Sigrid Kaag is de mooiweer zeiler van D66. Maritieme bekwaamheid veinzen als de zon schijnt, boot op de klippen als het gaat stormen. Een kapitein zonder gezag, die door de bemanning in haar gezicht wordt uitgelachen. Dat ze de partij van het fatsoensvernis naar de ratsmodee helpt zal me een zorg wezen. Maar deze onbekwame figuur dient zo snel mogelijk de sleutel van de schatkist in te leveren. Dit kan Nederland zich niet veroorloven. Zeker nu niet.

Sigrid Kaag is van de hyena-partij, en ze vist al haar hele carrière in die vijver. Wereldwijde machts- en zendingsdrift. Ze is daardoor zo geconditioneerd dat ze niet eens meer beseft waar échte mensen behoefte aan hebben. Helaas is ze niet de enige in de Nederlandse politiek, en haar partij is ook niet de enige hyena-partij in ons land. Maar deze kruik gaat te water tot hij barst. Als de host, de échte economie, en het échte geld, overlijden, is er voor de aaseters ook geen voedsel meer. Daar waar 'Buitenlandse Inmenging' eruit bestaat dat landen als Rusland en China, en landen in de Global South, ons een spiegel voorhouden, en ons waarschuwen voor de gevolgen als we van de Europese Unie een 'Eurovisie Songfestival' maken, grossierend in extreme 'Acts' en liedjes als wapen, grenzeloos groeiend op zoek naar aas tot ver buiten Europa, dan kunnen we als Nederlandse inzending beter een treurmars componeren voor het 'Tik-Tok'-Carnaval waar we al die 'verkiesbare' mensen treffen die de meest uitzinnige capriolen bedenken om op te vallen, en grossieren in onuitvoerbare plannen.

Als een politica denkt dat het ondergraven van de trias politica en de bijl zetten aan de wortels van de democratie, bevestigingen zijn van het dienen van het landsbelang, dan is het tijd om politiek Den Haag te laten voor wat het is. Een ordinaire bouwput waar de doorsnee burger gedwongen wordt te accepteren dat bestuurlijke misperen hun heden en toekomst in gevaar brengen. Zoals Nausicaa Marbe accentueert: “de democratie schofferen is dus landsbelang. Het is van een ongekende grofheid. En het typeert de hypocrisie van machthebbers die dwepen met het landsbelang, maar het eigenbelang altijd voor laten gaan”. Hogere en lagere overheden worden bevolkt door personen met die in- en opstelling.

Op 15 maart kan het electoraat zijn onvrede vertalen in zijn stem en dan maar hopen dat de brede middenband weer niet “strategisch” gaat stemmen zoals in de achterliggende tien jaar plus. Laat je leiden door de stemwijzer van Jan Dijkgraaf: “En voorts ben ik van mening dat iedereen op 15 maart moet gaan stemmen en dat aan mensen die nog altijd op VVD, D66, CDA, ChristenUnie, PvdA of GroenLinks stemmen een steekje los zit”. En als de kiezer de komende vier jaar zijn dagen niet wil vullen met maagzuur oprispingen, dan moet die kiezer zich zeker niet laten leiden door de D66 leus: “Stop stilstand, stem vooruit”. Wie dat onder de huidige omstandigheden heeft bedacht, moet onmiddellijk ontslagen worden, omdat die persoon de zaken heeft omgedraaid en de leus afgestemd op de praktijk moet luiden: “Stop vooruit; Stem stilstand”.

The Washington Four
Het is dus een pro-Oekraïense groep? De enige pro-Oekraïense groep met bovengenoemde mogelijkheden en vermogen, huist in de VS met als kern de Vier van Washington: Biden, Nuland, Blinken en Burns, geruggesteund door politici met een Amerikaans georiënteerde Stockholmsyndroom als Scholz, Von der Leyen en Jonas Gahr Støre en ondersteund door de belangrijkste de CIA faciliterende Europese inlichtingendiensten.

Kom, we gaan wat lekkers drinken voor ook dat verboden of onbetaalbaar wordt gemaakt. Proost. Blijf Gezond, blijf Lezen. 

U krijgt van mij nog de Prognose van Maurice de Hond voor de Zetelverdeling Eerste Kamer na  Provinciale Verkiezingen van a.s. woensdag 15 maart 2023; 
VVD 12, CDA 4, D66 7, CU 3, GroenLinks 8, PvdA 6, PVV 8, BBB 12, JA21 3, FVD 2, PvdD 4, SP 3, Volt 1, SGP 1, 50Plus 0, Overig 1

p.s.Ik twijfel aan de prognose voor Forum voor Democratie aangezien de campagnetour van Forum heel druk bezocht wordt en de zalen stampvol zitten.  
Last Edit:2 weken 5 dagen geleden door katertje
Laatst bewerkt 2 weken 5 dagen geleden doorkatertje. Reden: dubbelplaatsing
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 2 weken 5 dagen geleden #60132
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 12 maart 2023

Peilingen Provinciale Statenverkiezingen:
Maurice de Hond deelt ons mede dat de trend, zoals zij die al heel lang aangeven, is dat het spannend zal worden welke partij woensdag 15 maart de grootste zal worden bij de Provinciale Statenverkiezingen. BBB en VVD staan nu gelijk. Pikant genoeg precies op het niveau waarop FVD en VVD in 2019 eindigden. CDA verliest fors. D66 komt na de grote winst in 2021 weer terug op het niveau van PS2019.
Door de groei van BBB zakken JA21 en PVV weg van het hoogste punt dat ze in de afgelopen maanden haalden.
GroenLinks en PvdA samen zijn nu nog wel wat groter dan VVD en BBB, maar zowel de campagne van de laatste dagen als een gedifferentieerde opkomst bij de aanhangers van de verschillende partijen, kan de balans laten doorslaan naar ieder van de drie.
Het effect van dit alles zou zelfs kunnen zijn dat de regeringspartijen plus de combinatie GroenLinks/PvdA niet de 38 zetels zullen halen, hoewel ze nu op 41 staan.
Spannend hoor. Leest als een crimi. Is het misschien ook wel. Wilt u er meer van weten? Peil.nl.  
 
Holland got talent..

Neem nou Hoekstra. Hoekstra bezit het talent om op verkeerde momenten, onhandige uitspraken te doen en merkwaardige activiteiten uit te voeren. Regelmatig levert hij daarvoor bewijzen. In een gesprek met Van den Brink toeterde de man met wie hij wel en met wie hij niet zou gaan samenwerken en ging er alvast vanuit dat de CDA bij de komende verkiezingen een substantiële winst zal behalen. Waar hij die optimistische gedacht op baseert is voor ons, politieke volgers, onduidelijk. Maar laten we stellen dat het een vorm van wensdenken van "Us Wopke"  is.

Want braakte Hoekstra uit, hij wil alleen samenwerken met partijen die de rechtsstaat respecteren en voegt eraan toe dat die partijen vooral een democratisch stempel moeten hebben? Bam, daar flikkerde "us Wopke" finaal door de mand. Want ik meen toch echt dat vanuit de rechtsstaat-gedachte willekeur voorkomen moet worden en rechtsgelijkheid bevorderd. En moeten burgers tegen de macht van de staat beschermd worden door wetten. So far so good. Wanneer we echter de rol van Hoekstra in de achterliggende regeerperioden nader bekijken, dan valt een aantal merkwaardige vervuilingen op. De discutabele rol die Hoekstra speelde bij de Kindertoeslag affaire en hij voor het in gebreke blijven van zijn verantwoordelijkheden, moest aftreden. Steunde ten koste van het belastingbetalende deel van de Nederlandse bevolking, een regering die twee jaar geleden als uiterst corrupt werd beschouwd en verweten werd een witwas paradijs te zijn van criminele sujetten? Is Hoekstra ook niet medeschuldig aan de verarming van een groot deel van de Nederlandse bevolking door het contraproductieve anti-Moskou sanctieregiem te steunen en actief uit te dragen? Steunt Hoekstra niet actief de uitvoering van de WEF-agenda? Een agenda die zeker niet welvaart en welzijn van de Nederlandse bevolking voor ogen heeft, maar een beleid voorstaat dat een tweedeling van de samenleving in elitocratie en horigen nastreeft.

Wat ik bedoel te zeggen is dat vanuit de rechtsstaat gedachte Hoekstra naar mijn mening een van de laatsten is die dat woord in de mond mag nemen. Hij blonk en blinkt als politicus, volksvertegenwoordiger en bewindsman niet uit door zijn inzet voor de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van de leden van de Nederlandse samenleving en beschermde en beschermt zeker niet die leden tegen de macht van de staat. Het tegendeel is eerder juist. Kortom, Hoekstra braakt wat uit, maar beseft in feite niet wat hij uitbraakt. Democratisch? Wat was er democratisch aan die schandalige vertoning bij de keuze van de nieuwe lijsttrekker? 

Nog zo'n talentje
Op 15 januari 2021 bood het voltallige kabinet Rutte-lll zijn ontslag aan bij de Koning. De reden daarvoor was de kindertoeslagenaffaire en “om recht te doen aan al die ouders die groot onrecht is aangedaan”. De man die deze laatste woorden sprak en nu nog steeds premier van dit land is, schitterde afgelopen woensdag door afwezigheid bij het debat over de kwestie.Wat een drama, merkte Pieter Omtzigt op tijdens het debat. “Graag had ik de minister-president hier gezien, maar de minister-president appt net naar één van de toeslagenouders dat hij niet is uitgenodigd.” De minister-president was echter wel uitgenodigd: door PVV, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, FvD, JA21, Denk, Volt, die hen van Fractie Den Haan, BBB, BIJ1, BVNL, en het Kamerlid Omtzigt.  

Alleen de allerzwakste leiders duiken op het moment dat een groot onrecht nog steeds niet is rechtgezet door de groep mensen waarin hij ‘de eerste onder zijn gelijken is’. Wel slaagde deze vermeende ‘leider’ erin om eerder VVD, D66, CDA en ChristenUnie zover te krijgen dat zij de wens van bijna alle partijen in de Tweede Kamer nadrukkelijk blokkeerden. Kennelijk allemaal types ‘van hetzelfde laken een pak‘.
De minister-president en hoofdverantwoordelijke voor het drama en het eerdere aftreden omwille van dezelfde kwestie, was dus wel uitgenodigd, maar verkoos de dichtstbijzijnde dikke boom om achter te schuilen op het moment dat er zou worden geschoten. Zijn manschappen mochten het verder alleen uitzoeken. Om politicus te worden moet je niet alleen onwaarschijnlijk laf zijn maar ook een hele goede acteur zijn en weinig of geen moreel besef hebben. Maar de gluiperd (Rutte) wil wel heel graag bij Veronica Inside op bezoek komen. Hij had nog een gaatje in zijn agenda op 13 maart a.s. net voor de verkiezingen. 

Ziet er niet goed uit voor Rutte en zijn VVD. Rutte is duidelijk in paniek, dus moet hij toch nog even de gelegenheid krijgen om zijn glasharde leugen in de ether te gooien dat de PVV uit kabinet Rutte-I "is weggelopen". Daar bewijs je jezelf geen dienst mee Rutte want nu geef je het electoraat weer een bewijs dat je een hardcore leugenaar bent. MinDef Hans Hillen van het CDA heeft namelijk al jaren geleden zeer duidelijk uiteengezet dat het zijn partij, het CDA was, die niet wilde leveren. Maar Rutte en Maxime Verhagen besloten Wilders de schuld in de schoenen te schuiven zodat ze een cordon sanitaire rond de PVV konden leggen. 

Kaag de kwijlende hyena
Wanneer een bewindspersoon in een interview een waarschuwing uit de mond laat rollen in de trant van: “Was u van plan te stemmen op een nieuwkomer in de Provinciale politiek? Doe geen moeite, dat is niet in het landsbelang” dan wordt het voor die persoon tijd om zich te laten "debriefen" door een aantal buitenlandse entiteiten met affiniteit tot inlichtingendiensten

Maar het was, werkelijk waar, de ongewenste waarschuwing van D66-voorvrouw Kaag in een recent interview met het AD. De geboren Rijswijkse vindt dat stemmen op nieuwe partijen aantrekkelijk lijkt en hun campagnes er weliswaar knap uitzien, maar stemmen op die partijen is volgens haar niet in het landsbelang. Vergeet dat mens nu niet hoe ze zelf een plek heeft gekregen in het huis van wantrouwen en wanhoop? Niet in het landsbelang? Dat zegt een politieke nieuwkomer met meer mislukkingen in haar rugzak dan voormalige bewindslieden met decennialange politieke ervaring in het besturen van een staat. Beseft ze eigenlijk wel wat dat landsbelang inhoudt? Veiligheid voor iedereen en geborgenheid voor de zwakkeren van de nationale samenleving. Bescherming van de grondrechten van de mens en handhaven van de principes van de Grondwet. Gelijke behandeling in gerechtshoven, politiebureaus en belastinggebouwen. Vrijheid van meningsuiting en vergadering voor beide kanten van het politieke gangpad. Geen propaganda door tegen de politieke macht aanschurkende en stevig gesubsidieerde media, maar berichtgeving over feiten en belichten van de broze realiteit van links en rechts dragende politici, partijen en hun aanhang. Dat is landsbelang. Landsbelang betekent dat politieke personen beseffen dat vertegenwoordigen van een deel van het volk, hun electoraat, een serieuze opdracht is en niet misbruikt mag worden voor een opstap naar meer macht, invloed, bekendheid en vooral meer maandelijkse euro’s op de betaal – en spaarrekening. Landsbelang houdt in dat een politicus beseft dat hij of zij het land in hun kracht moeten dienen en niet zaken moeten behartigen waar zij noch de kennis, noch de instelling, noch het talent voor hebben. Dat is in het belang van het land.

Geen van die aspecten zijn aanwezig in de hedendaagse Nederlandse samenleving, omdat die samenleving wordt bestuurd door bewindslieden die zich meer en meer presenteren als woordvoerders van een agenda die welvaart en welzijn van Nederland niet dient en herhaaldelijk resulteert in afbraak van nationale waarden en erosie van de nationale trots. Nederland is aangeschoten wild geworden met een gerafelde vlag: een land dat geld en materieel exporteert om corruptie, extreemnationalisme, dood en verderf in een kansloze samenleving te stimuleren. Een land dat zich om moverende redenen moet presenteren als de narco-staat van Europa.

Wat is er nu eigenlijk goed gegaan in de jaren dat de Kaag mag roeren in de pot van welzijn en welvaart? Oplopende inflatie, stokkende economie, niet-functionerend intern veiligheidsapparaat dat aanleiding geeft voor een groeiend gevoel van onveiligheid; afbraak van de agrarische industrie die eens een leidende en gidsende mondiale positie bekleedde; ten achterstelling van de jonge Nederlander (ongeacht huidskleur, culturele afkomst en plaats in de samenlevingshiërarchie) ten voordele van een massale niet-Nederlandse door de regering uitgenodigde en gedoogde vertegenwoordiging die levenslang aan het sociale voorzieningen infuus hangt; stokkende woningbouw door zelf ingevoerde, vertragend werkende regelingen. Tot overmaat van ramp: ruggengraatloze liegende en bedriegende bewindslieden die geen verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen noch verantwoording voor hun falen, wensen af te leggen en zich vooral concentreren op de uitverkoop van de Nederlandse soevereiniteit.

Dankzij kortvallers als Kaag en haar adepten in regering en politieke partijen leven wij – om Nausicaa Marbe te citeren –“….op een mierenhoop, met huiveringwekkende tekorten aan woningen, leraren en handen in de zorg, met groeiende rijen voor de voedselbank waar de middenklasse tegenwoordig ook aanklopt…door wanbestuur…dit zijn niet de ideale omstandigheden om ongereguleerde migratie te omarmen en te preken dat er voldoende plek, geld en kansen zijn voor iedereen….de trage afhandeling van de toeslagen affaire en de schade door gaswinning zijn symptomatisch voor een bestuursstijl die niet van kwaliteit getuigt en van elk humaan belang afgedreven is….. het rapport Groningen, dat voor de zoveelste keer immens overheidsfalen aantoont, maar de premier wil niet reageren “want dan gaat het over mij”. Over wie gaat het dan, is de vraag die opkomt?

Natuurlijk gaat het over hem en zijn regering. Net als de kindertoeslagenaffaire, het coronadebacle, de oneerlijke emissienormen, de migratiechaos, de door de Onderzoeksraad voor Veiligheid in harde woorden geconstateerde falen van politieapparaat en Openbaar Ministerie, het aanstaande fopdebat; op al die dossiers staan zijn vingerafdrukken. Hij bepaalt de koers van het staatsschip en is dus eindverantwoordelijk voor de groeiende armoede, de huidige angst, paniek, chaos binnen de samenleving. Wie durft hij dan de schuld te geven? Zijn twee incompetente VP’s of de bij herhaling ondemocratisch acterende bewindslieden? Wat een ongelooflijke loser.

Er gaat dus niet veel goed op het gebied van welvaart en welzijn en die hooghartige dame met discutabele kwaliteiten durft te spreken over landsbelang? Voortdurend verwijst ze voor haar vervagende kwaliteiten naar prestaties voor de VN-gemeenschap. Daar viel ze al snel op door een onverstoorbare arrogantie, haar regaal dédain en de onstuitbare vloedstromen tekst, vol holle frasen. Maar ook daar gaat het mis. De vernietiging van de biochemische voorraden in Syrië waarvoor Moskou zijn vinger heeft opgestoken, om maar eens een recent voorbeeld te noemen. “Allemaal weg”, zei ze trots voor de camera’s en vervolgens werd het land in de maanden daarna geteisterd door chemische aanvallen door anti-Assad groeperingen. Het onderstreept het afdrijven van de dagelijkse realiteit en accentueert dat de persoon in kwestie goed is in praten en gebaren, maar uitermate zwak is in het zoeken naar en vinden van praktische oplossingen. 

Zo nu en dan verwijst onze site u naar clips op YouTube die stukken laten zien van debatten in een doorgaans nagenoeg lege Tweede Kamer, waar Pieter Omtzigt moederziel alleen onverdroten de ene na de andere bewindspersoon afdroogt. Het afgrijselijke gebrek aan niveau van een Sigrid Kaag als minister van oorlog, hoewel ze formeel financiën beheert, is om te janken. Op 'YouTube' zoeken met de namen 'Omtzigt' en 'Kaag' geeft een weelde aan voorbeelden, en bij een ervan al eerder op onze site geplaatst, noemt de grabbelende Sigrid Kaag de kalm en zakelijk argumenterende Omtzigt 'gevaarlijk', omdat zijn zorgen over het bouwval dat de EU inmiddels is haar oorlog met Rusland frustreert.
( Discussie over uittreding uit de euro hypothetisch en ongezond, zegt minister Sigrid Kaag.  

Minister van Financiën Sigrid Kaag heeft haar bezorgdheid geuit over het bespreken van een hypothetische casus van uittreding uit de euro door onafhankelijk politicus Pieter Omtzigt. In een recente verklaring beschreef Omtzigt de mogelijke voordelen van een dergelijke stap, waarbij hij wees op de mogelijkheid om terug te vragen wat was geïnvesteerd in het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) en de afwezigheid van blootstelling aan het Europese bankenstelsel.) 

Als Omtzigt nou financiën overneemt, dan kunnen de vertegenwoordigers van de hyena-partij naar het front. Inmiddels hebben we te maken met de oorlog in Oekraïne, gierende inflatie, stijgende rente, gestaag oplopende voedselprijzen, ernstig koopkrachtverlies voor de burgers en een dreigende economische recessie. In deze turbulentie zie je graag een bekwame minister van financiën. Iemand met verstand van zaken. Eentje die nationaal en internationaal met gezag kan meepraten. Een minister die bij de president van de Nederlandse Bank, de Europese Centrale Bank, het IMF of in kringen van het grote bedrijfsleven met ontzag wordt ontvangen en waarnaar geluisterd wordt. Een minister die je op haar woord kunt geloven, die niet niet draait en veinst. Die eerlijk en oprecht is en niet vals, hautain en hypocriet. Een minister die 100% van de tijd geeft aan het belang van Nederland, in plaats van de moraalridder uit te hangen en druk te zijn met lullige partijzaakjes van kabouterformaat en die dan ook nog volledig verprutst. Een minister die verantwoordelijkheid neemt als ernstige fouten worden gemaakt en dan weet wat haar te doen staat.

Zo’n minister stond daar deze week niet. Daar stond wel Sigrid Kaag, minister van Financiën en vice-premier van ons Koninkrijk. De meest overschatte vrouw van Nederland. “Ja” antwoordde ze zonder aarzelen op de vraag of zij, gezien de aangerichte puinhoop, nog wel geschikt is als partijleider. “Nee” zegt een overweldigende meerderheid van het Nederlandse volk inmiddels. 

Haar highbrow preken verhullen haar enorme leegte, als de glimmende cadeauverpakking om een doos gebakken lucht. Geheel in lijn met de waan van de dag presenteert ze zich op dit moment als een Woke-koningin avant la lettre. Een vertegenwoordiger van het radicale niets. Ze is retorisch in staat om van terreurgroepen vrijheidsbewegingen te maken en van het Marxistische Black Lives Matter een vereniging vol helende verbinders. Wie haar werkelijk beluistert en aanschouwt, beseft dat Nederland haar gestolen kan worden. Zelfs een functie bij de EU is haar te min. Ons land kan hooguit dienst doen als haar offerlam op de altaren in de supranationale tempels van deze wereld.

Sigrid Kaag is de mooiweer zeiler van D66. Maritieme bekwaamheid veinzen als de zon schijnt, boot op de klippen als het gaat stormen. Een kapitein zonder gezag, die door de bemanning in haar gezicht wordt uitgelachen. Dat ze de partij van het fatsoensvernis naar de ratsmodee helpt zal me een zorg wezen. Maar deze onbekwame figuur dient zo snel mogelijk de sleutel van de schatkist in te leveren. Dit kan Nederland zich niet veroorloven. Zeker nu niet.

Sigrid Kaag is van de hyena-partij, en ze vist al haar hele carrière in die vijver. Wereldwijde machts- en zendingsdrift. Ze is daardoor zo geconditioneerd dat ze niet eens meer beseft waar échte mensen behoefte aan hebben. Helaas is ze niet de enige in de Nederlandse politiek, en haar partij is ook niet de enige hyena-partij in ons land. Maar deze kruik gaat te water tot hij barst. Als de host, de échte economie, en het échte geld, overlijden, is er voor de aaseters ook geen voedsel meer. Daar waar 'Buitenlandse Inmenging' eruit bestaat dat landen als Rusland en China, en landen in de Global South, ons een spiegel voorhouden, en ons waarschuwen voor de gevolgen als we van de Europese Unie een 'Eurovisie Songfestival' maken, grossierend in extreme 'Acts' en liedjes als wapen, grenzeloos groeiend op zoek naar aas tot ver buiten Europa, dan kunnen we als Nederlandse inzending beter een treurmars componeren voor het 'Tik-Tok'-Carnaval waar we al die 'verkiesbare' mensen treffen die de meest uitzinnige capriolen bedenken om op te vallen, en grossieren in onuitvoerbare plannen.

Als een politica denkt dat het ondergraven van de trias politica en de bijl zetten aan de wortels van de democratie, bevestigingen zijn van het dienen van het landsbelang, dan is het tijd om politiek Den Haag te laten voor wat het is. Een ordinaire bouwput waar de doorsnee burger gedwongen wordt te accepteren dat bestuurlijke misperen hun heden en toekomst in gevaar brengen. Zoals Nausicaa Marbe accentueert: “de democratie schofferen is dus landsbelang. Het is van een ongekende grofheid. En het typeert de hypocrisie van machthebbers die dwepen met het landsbelang, maar het eigenbelang altijd voor laten gaan”. Hogere en lagere overheden worden bevolkt door personen met die in- en opstelling.

Op 15 maart kan het electoraat zijn onvrede vertalen in zijn stem en dan maar hopen dat de brede middenband weer niet “strategisch” gaat stemmen zoals in de achterliggende tien jaar plus. Laat je leiden door de stemwijzer van Jan Dijkgraaf: “En voorts ben ik van mening dat iedereen op 15 maart moet gaan stemmen en dat aan mensen die nog altijd op VVD, D66, CDA, ChristenUnie, PvdA of GroenLinks stemmen een steekje los zit”. En als de kiezer de komende vier jaar zijn dagen niet wil vullen met maagzuur oprispingen, dan moet die kiezer zich zeker niet laten leiden door de D66 leus: “Stop stilstand, stem vooruit”. Wie dat onder de huidige omstandigheden heeft bedacht, moet onmiddellijk ontslagen worden, omdat die persoon de zaken heeft omgedraaid en de leus afgestemd op de praktijk moet luiden: “Stop vooruit; Stem stilstand”.

The Washington Four
Het is dus een pro-Oekraïense groep? De enige pro-Oekraïense groep met bovengenoemde mogelijkheden en vermogen, huist in de VS met als kern de Vier van Washington: Biden, Nuland, Blinken en Burns, geruggesteund door politici met een Amerikaans georiënteerde Stockholmsyndroom als Scholz, Von der Leyen en Jonas Gahr Støre en ondersteund door de belangrijkste de CIA faciliterende Europese inlichtingendiensten.

Kom, we gaan wat lekkers drinken voor ook dat verboden of onbetaalbaar wordt gemaakt. Proost. Blijf Gezond, blijf Lezen. 

U krijgt van mij nog de Prognose van Maurice de Hond voor de Zetelverdeling Eerste Kamer na  Provinciale Verkiezingen van a.s. woensdag 15 maart 2023; 
VVD 12, CDA 4, D66 7, CU 3, GroenLinks 8, PvdA 6, PVV 8, BBB 12, JA21 3, FVD 2, PvdD 4, SP 3, Volt 1, SGP 1, 50Plus 0, Overig 1

Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 12 maart 2023

Peilingen Provinciale Statenverkiezingen:
Maurice de Hond deelt ons mede dat de trend, zoals zij die al heel lang aangeven, is dat het spannend zal worden welke partij woensdag 15 maart de grootste zal worden bij de Provinciale Statenverkiezingen. BBB en VVD staan nu gelijk. Pikant genoeg precies op het niveau waarop FVD en VVD in 2019 eindigden. CDA verliest fors. D66 komt na de grote winst in 2021 weer terug op het niveau van PS2019.
Door de groei van BBB zakken JA21 en PVV weg van het hoogste punt dat ze in de afgelopen maanden haalden.
GroenLinks en PvdA samen zijn nu nog wel wat groter dan VVD en BBB, maar zowel de campagne van de laatste dagen als een gedifferentieerde opkomst bij de aanhangers van de verschillende partijen, kan de balans laten doorslaan naar ieder van de drie.
Het effect van dit alles zou zelfs kunnen zijn dat de regeringspartijen plus de combinatie GroenLinks/PvdA niet de 38 zetels zullen halen, hoewel ze nu op 41 staan.
Spannend hoor. Leest als een crimi. Is het misschien ook wel. Wilt u er meer van weten? Peil.nl.  
 
Holland got talent..

Neem nou Hoekstra. Hoekstra bezit het talent om op verkeerde momenten, onhandige uitspraken te doen en merkwaardige activiteiten uit te voeren. Regelmatig levert hij daarvoor bewijzen. In een gesprek met Van den Brink toeterde de man met wie hij wel en met wie hij niet zou gaan samenwerken en ging er alvast vanuit dat de CDA bij de komende verkiezingen een substantiële winst zal behalen. Waar hij die optimistische gedacht op baseert is voor ons, politieke volgers, onduidelijk. Maar laten we stellen dat het een vorm van wensdenken van "Us Wopke"  is.

Want braakte Hoekstra uit, hij wil alleen samenwerken met partijen die de rechtsstaat respecteren en voegt eraan toe dat die partijen vooral een democratisch stempel moeten hebben? Bam, daar flikkerde "us Wopke" finaal door de mand. Want ik meen toch echt dat vanuit de rechtsstaat-gedachte willekeur voorkomen moet worden en rechtsgelijkheid bevorderd. En moeten burgers tegen de macht van de staat beschermd worden door wetten. So far so good. Wanneer we echter de rol van Hoekstra in de achterliggende regeerperioden nader bekijken, dan valt een aantal merkwaardige vervuilingen op. De discutabele rol die Hoekstra speelde bij de Kindertoeslag affaire en hij voor het in gebreke blijven van zijn verantwoordelijkheden, moest aftreden. Steunde ten koste van het belastingbetalende deel van de Nederlandse bevolking, een regering die twee jaar geleden als uiterst corrupt werd beschouwd en verweten werd een witwas paradijs te zijn van criminele sujetten? Is Hoekstra ook niet medeschuldig aan de verarming van een groot deel van de Nederlandse bevolking door het contraproductieve anti-Moskou sanctieregiem te steunen en actief uit te dragen? Steunt Hoekstra niet actief de uitvoering van de WEF-agenda? Een agenda die zeker niet welvaart en welzijn van de Nederlandse bevolking voor ogen heeft, maar een beleid voorstaat dat een tweedeling van de samenleving in elitocratie en horigen nastreeft.

Wat ik bedoel te zeggen is dat vanuit de rechtsstaat gedachte Hoekstra naar mijn mening een van de laatsten is die dat woord in de mond mag nemen. Hij blonk en blinkt als politicus, volksvertegenwoordiger en bewindsman niet uit door zijn inzet voor de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van de leden van de Nederlandse samenleving en beschermde en beschermt zeker niet die leden tegen de macht van de staat. Het tegendeel is eerder juist. Kortom, Hoekstra braakt wat uit, maar beseft in feite niet wat hij uitbraakt. Democratisch? Wat was er democratisch aan die schandalige vertoning bij de keuze van de nieuwe lijsttrekker? 

Nog zo'n talentje
Op 15 januari 2021 bood het voltallige kabinet Rutte-lll zijn ontslag aan bij de Koning. De reden daarvoor was de kindertoeslagenaffaire en “om recht te doen aan al die ouders die groot onrecht is aangedaan”. De man die deze laatste woorden sprak en nu nog steeds premier van dit land is, schitterde afgelopen woensdag door afwezigheid bij het debat over de kwestie.Wat een drama, merkte Pieter Omtzigt op tijdens het debat. “Graag had ik de minister-president hier gezien, maar de minister-president appt net naar één van de toeslagenouders dat hij niet is uitgenodigd.” De minister-president was echter wel uitgenodigd: door PVV, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, FvD, JA21, Denk, Volt, die hen van Fractie Den Haan, BBB, BIJ1, BVNL, en het Kamerlid Omtzigt.  

Alleen de allerzwakste leiders duiken op het moment dat een groot onrecht nog steeds niet is rechtgezet door de groep mensen waarin hij ‘de eerste onder zijn gelijken is’. Wel slaagde deze vermeende ‘leider’ erin om eerder VVD, D66, CDA en ChristenUnie zover te krijgen dat zij de wens van bijna alle partijen in de Tweede Kamer nadrukkelijk blokkeerden. Kennelijk allemaal types ‘van hetzelfde laken een pak‘.
De minister-president en hoofdverantwoordelijke voor het drama en het eerdere aftreden omwille van dezelfde kwestie, was dus wel uitgenodigd, maar verkoos de dichtstbijzijnde dikke boom om achter te schuilen op het moment dat er zou worden geschoten. Zijn manschappen mochten het verder alleen uitzoeken. Om politicus te worden moet je niet alleen onwaarschijnlijk laf zijn maar ook een hele goede acteur zijn en weinig of geen moreel besef hebben. Maar de gluiperd (Rutte) wil wel heel graag bij Veronica Inside op bezoek komen. Hij had nog een gaatje in zijn agenda op 13 maart a.s. net voor de verkiezingen. 

Ziet er niet goed uit voor Rutte en zijn VVD. Rutte is duidelijk in paniek, dus moet hij toch nog even de gelegenheid krijgen om zijn glasharde leugen in de ether te gooien dat de PVV uit kabinet Rutte-I "is weggelopen". Daar bewijs je jezelf geen dienst mee Rutte want nu geef je het electoraat weer een bewijs dat je een hardcore leugenaar bent. MinDef Hans Hillen van het CDA heeft namelijk al jaren geleden zeer duidelijk uiteengezet dat het zijn partij, het CDA was, die niet wilde leveren. Maar Rutte en Maxime Verhagen besloten Wilders de schuld in de schoenen te schuiven zodat ze een cordon sanitaire rond de PVV konden leggen. 

Kaag de kwijlende hyena
Wanneer een bewindspersoon in een interview een waarschuwing uit de mond laat rollen in de trant van: “Was u van plan te stemmen op een nieuwkomer in de Provinciale politiek? Doe geen moeite, dat is niet in het landsbelang” dan wordt het voor die persoon tijd om zich te laten "debriefen" door een aantal buitenlandse entiteiten met affiniteit tot inlichtingendiensten

Maar het was, werkelijk waar, de ongewenste waarschuwing van D66-voorvrouw Kaag in een recent interview met het AD. De geboren Rijswijkse vindt dat stemmen op nieuwe partijen aantrekkelijk lijkt en hun campagnes er weliswaar knap uitzien, maar stemmen op die partijen is volgens haar niet in het landsbelang. Vergeet dat mens nu niet hoe ze zelf een plek heeft gekregen in het huis van wantrouwen en wanhoop? Niet in het landsbelang? Dat zegt een politieke nieuwkomer met meer mislukkingen in haar rugzak dan voormalige bewindslieden met decennialange politieke ervaring in het besturen van een staat. Beseft ze eigenlijk wel wat dat landsbelang inhoudt? Veiligheid voor iedereen en geborgenheid voor de zwakkeren van de nationale samenleving. Bescherming van de grondrechten van de mens en handhaven van de principes van de Grondwet. Gelijke behandeling in gerechtshoven, politiebureaus en belastinggebouwen. Vrijheid van meningsuiting en vergadering voor beide kanten van het politieke gangpad. Geen propaganda door tegen de politieke macht aanschurkende en stevig gesubsidieerde media, maar berichtgeving over feiten en belichten van de broze realiteit van links en rechts dragende politici, partijen en hun aanhang. Dat is landsbelang. Landsbelang betekent dat politieke personen beseffen dat vertegenwoordigen van een deel van het volk, hun electoraat, een serieuze opdracht is en niet misbruikt mag worden voor een opstap naar meer macht, invloed, bekendheid en vooral meer maandelijkse euro’s op de betaal – en spaarrekening. Landsbelang houdt in dat een politicus beseft dat hij of zij het land in hun kracht moeten dienen en niet zaken moeten behartigen waar zij noch de kennis, noch de instelling, noch het talent voor hebben. Dat is in het belang van het land.

Geen van die aspecten zijn aanwezig in de hedendaagse Nederlandse samenleving, omdat die samenleving wordt bestuurd door bewindslieden die zich meer en meer presenteren als woordvoerders van een agenda die welvaart en welzijn van Nederland niet dient en herhaaldelijk resulteert in afbraak van nationale waarden en erosie van de nationale trots. Nederland is aangeschoten wild geworden met een gerafelde vlag: een land dat geld en materieel exporteert om corruptie, extreemnationalisme, dood en verderf in een kansloze samenleving te stimuleren. Een land dat zich om moverende redenen moet presenteren als de narco-staat van Europa.

Wat is er nu eigenlijk goed gegaan in de jaren dat de Kaag mag roeren in de pot van welzijn en welvaart? Oplopende inflatie, stokkende economie, niet-functionerend intern veiligheidsapparaat dat aanleiding geeft voor een groeiend gevoel van onveiligheid; afbraak van de agrarische industrie die eens een leidende en gidsende mondiale positie bekleedde; ten achterstelling van de jonge Nederlander (ongeacht huidskleur, culturele afkomst en plaats in de samenlevingshiërarchie) ten voordele van een massale niet-Nederlandse door de regering uitgenodigde en gedoogde vertegenwoordiging die levenslang aan het sociale voorzieningen infuus hangt; stokkende woningbouw door zelf ingevoerde, vertragend werkende regelingen. Tot overmaat van ramp: ruggengraatloze liegende en bedriegende bewindslieden die geen verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen noch verantwoording voor hun falen, wensen af te leggen en zich vooral concentreren op de uitverkoop van de Nederlandse soevereiniteit.

Dankzij kortvallers als Kaag en haar adepten in regering en politieke partijen leven wij – om Nausicaa Marbe te citeren –“….op een mierenhoop, met huiveringwekkende tekorten aan woningen, leraren en handen in de zorg, met groeiende rijen voor de voedselbank waar de middenklasse tegenwoordig ook aanklopt…door wanbestuur…dit zijn niet de ideale omstandigheden om ongereguleerde migratie te omarmen en te preken dat er voldoende plek, geld en kansen zijn voor iedereen….de trage afhandeling van de toeslagen affaire en de schade door gaswinning zijn symptomatisch voor een bestuursstijl die niet van kwaliteit getuigt en van elk humaan belang afgedreven is….. het rapport Groningen, dat voor de zoveelste keer immens overheidsfalen aantoont, maar de premier wil niet reageren “want dan gaat het over mij”. Over wie gaat het dan, is de vraag die opkomt?

Natuurlijk gaat het over hem en zijn regering. Net als de kindertoeslagenaffaire, het coronadebacle, de oneerlijke emissienormen, de migratiechaos, de door de Onderzoeksraad voor Veiligheid in harde woorden geconstateerde falen van politieapparaat en Openbaar Ministerie, het aanstaande fopdebat; op al die dossiers staan zijn vingerafdrukken. Hij bepaalt de koers van het staatsschip en is dus eindverantwoordelijk voor de groeiende armoede, de huidige angst, paniek, chaos binnen de samenleving. Wie durft hij dan de schuld te geven? Zijn twee incompetente VP’s of de bij herhaling ondemocratisch acterende bewindslieden? Wat een ongelooflijke loser.

Er gaat dus niet veel goed op het gebied van welvaart en welzijn en die hooghartige dame met discutabele kwaliteiten durft te spreken over landsbelang? Voortdurend verwijst ze voor haar vervagende kwaliteiten naar prestaties voor de VN-gemeenschap. Daar viel ze al snel op door een onverstoorbare arrogantie, haar regaal dédain en de onstuitbare vloedstromen tekst, vol holle frasen. Maar ook daar gaat het mis. De vernietiging van de biochemische voorraden in Syrië waarvoor Moskou zijn vinger heeft opgestoken, om maar eens een recent voorbeeld te noemen. “Allemaal weg”, zei ze trots voor de camera’s en vervolgens werd het land in de maanden daarna geteisterd door chemische aanvallen door anti-Assad groeperingen. Het onderstreept het afdrijven van de dagelijkse realiteit en accentueert dat de persoon in kwestie goed is in praten en gebaren, maar uitermate zwak is in het zoeken naar en vinden van praktische oplossingen. 

Zo nu en dan verwijst onze site u naar clips op YouTube die stukken laten zien van debatten in een doorgaans nagenoeg lege Tweede Kamer, waar Pieter Omtzigt moederziel alleen onverdroten de ene na de andere bewindspersoon afdroogt. Het afgrijselijke gebrek aan niveau van een Sigrid Kaag als minister van oorlog, hoewel ze formeel financiën beheert, is om te janken. Op 'YouTube' zoeken met de namen 'Omtzigt' en 'Kaag' geeft een weelde aan voorbeelden, en bij een ervan al eerder op onze site geplaatst, noemt de grabbelende Sigrid Kaag de kalm en zakelijk argumenterende Omtzigt 'gevaarlijk', omdat zijn zorgen over het bouwval dat de EU inmiddels is haar oorlog met Rusland frustreert.
( Discussie over uittreding uit de euro hypothetisch en ongezond, zegt minister Sigrid Kaag.  

Minister van Financiën Sigrid Kaag heeft haar bezorgdheid geuit over het bespreken van een hypothetische casus van uittreding uit de euro door onafhankelijk politicus Pieter Omtzigt. In een recente verklaring beschreef Omtzigt de mogelijke voordelen van een dergelijke stap, waarbij hij wees op de mogelijkheid om terug te vragen wat was geïnvesteerd in het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) en de afwezigheid van blootstelling aan het Europese bankenstelsel.) 

Als Omtzigt nou financiën overneemt, dan kunnen de vertegenwoordigers van de hyena-partij naar het front. Inmiddels hebben we te maken met de oorlog in Oekraïne, gierende inflatie, stijgende rente, gestaag oplopende voedselprijzen, ernstig koopkrachtverlies voor de burgers en een dreigende economische recessie. In deze turbulentie zie je graag een bekwame minister van financiën. Iemand met verstand van zaken. Eentje die nationaal en internationaal met gezag kan meepraten. Een minister die bij de president van de Nederlandse Bank, de Europese Centrale Bank, het IMF of in kringen van het grote bedrijfsleven met ontzag wordt ontvangen en waarnaar geluisterd wordt. Een minister die je op haar woord kunt geloven, die niet niet draait en veinst. Die eerlijk en oprecht is en niet vals, hautain en hypocriet. Een minister die 100% van de tijd geeft aan het belang van Nederland, in plaats van de moraalridder uit te hangen en druk te zijn met lullige partijzaakjes van kabouterformaat en die dan ook nog volledig verprutst. Een minister die verantwoordelijkheid neemt als ernstige fouten worden gemaakt en dan weet wat haar te doen staat.

Zo’n minister stond daar deze week niet. Daar stond wel Sigrid Kaag, minister van Financiën en vice-premier van ons Koninkrijk. De meest overschatte vrouw van Nederland. “Ja” antwoordde ze zonder aarzelen op de vraag of zij, gezien de aangerichte puinhoop, nog wel geschikt is als partijleider. “Nee” zegt een overweldigende meerderheid van het Nederlandse volk inmiddels. 

Haar highbrow preken verhullen haar enorme leegte, als de glimmende cadeauverpakking om een doos gebakken lucht. Geheel in lijn met de waan van de dag presenteert ze zich op dit moment als een Woke-koningin avant la lettre. Een vertegenwoordiger van het radicale niets. Ze is retorisch in staat om van terreurgroepen vrijheidsbewegingen te maken en van het Marxistische Black Lives Matter een vereniging vol helende verbinders. Wie haar werkelijk beluistert en aanschouwt, beseft dat Nederland haar gestolen kan worden. Zelfs een functie bij de EU is haar te min. Ons land kan hooguit dienst doen als haar offerlam op de altaren in de supranationale tempels van deze wereld.

Sigrid Kaag is de mooiweer zeiler van D66. Maritieme bekwaamheid veinzen als de zon schijnt, boot op de klippen als het gaat stormen. Een kapitein zonder gezag, die door de bemanning in haar gezicht wordt uitgelachen. Dat ze de partij van het fatsoensvernis naar de ratsmodee helpt zal me een zorg wezen. Maar deze onbekwame figuur dient zo snel mogelijk de sleutel van de schatkist in te leveren. Dit kan Nederland zich niet veroorloven. Zeker nu niet.

Sigrid Kaag is van de hyena-partij, en ze vist al haar hele carrière in die vijver. Wereldwijde machts- en zendingsdrift. Ze is daardoor zo geconditioneerd dat ze niet eens meer beseft waar échte mensen behoefte aan hebben. Helaas is ze niet de enige in de Nederlandse politiek, en haar partij is ook niet de enige hyena-partij in ons land. Maar deze kruik gaat te water tot hij barst. Als de host, de échte economie, en het échte geld, overlijden, is er voor de aaseters ook geen voedsel meer. Daar waar 'Buitenlandse Inmenging' eruit bestaat dat landen als Rusland en China, en landen in de Global South, ons een spiegel voorhouden, en ons waarschuwen voor de gevolgen als we van de Europese Unie een 'Eurovisie Songfestival' maken, grossierend in extreme 'Acts' en liedjes als wapen, grenzeloos groeiend op zoek naar aas tot ver buiten Europa, dan kunnen we als Nederlandse inzending beter een treurmars componeren voor het 'Tik-Tok'-Carnaval waar we al die 'verkiesbare' mensen treffen die de meest uitzinnige capriolen bedenken om op te vallen, en grossieren in onuitvoerbare plannen.

Als een politica denkt dat het ondergraven van de trias politica en de bijl zetten aan de wortels van de democratie, bevestigingen zijn van het dienen van het landsbelang, dan is het tijd om politiek Den Haag te laten voor wat het is. Een ordinaire bouwput waar de doorsnee burger gedwongen wordt te accepteren dat bestuurlijke misperen hun heden en toekomst in gevaar brengen. Zoals Nausicaa Marbe accentueert: “de democratie schofferen is dus landsbelang. Het is van een ongekende grofheid. En het typeert de hypocrisie van machthebbers die dwepen met het landsbelang, maar het eigenbelang altijd voor laten gaan”. Hogere en lagere overheden worden bevolkt door personen met die in- en opstelling.

Op 15 maart kan het electoraat zijn onvrede vertalen in zijn stem en dan maar hopen dat de brede middenband weer niet “strategisch” gaat stemmen zoals in de achterliggende tien jaar plus. Laat je leiden door de stemwijzer van Jan Dijkgraaf: “En voorts ben ik van mening dat iedereen op 15 maart moet gaan stemmen en dat aan mensen die nog altijd op VVD, D66, CDA, ChristenUnie, PvdA of GroenLinks stemmen een steekje los zit”. En als de kiezer de komende vier jaar zijn dagen niet wil vullen met maagzuur oprispingen, dan moet die kiezer zich zeker niet laten leiden door de D66 leus: “Stop stilstand, stem vooruit”. Wie dat onder de huidige omstandigheden heeft bedacht, moet onmiddellijk ontslagen worden, omdat die persoon de zaken heeft omgedraaid en de leus afgestemd op de praktijk moet luiden: “Stop vooruit; Stem stilstand”.

The Washington Four
Het is dus een pro-Oekraïense groep? De enige pro-Oekraïense groep met bovengenoemde mogelijkheden en vermogen, huist in de VS met als kern de Vier van Washington: Biden, Nuland, Blinken en Burns, geruggesteund door politici met een Amerikaans georiënteerde Stockholmsyndroom als Scholz, Von der Leyen en Jonas Gahr Støre en ondersteund door de belangrijkste de CIA faciliterende Europese inlichtingendiensten.

Kom, we gaan wat lekkers drinken voor ook dat verboden of onbetaalbaar wordt gemaakt. Proost. Blijf Gezond, blijf Lezen. 

U krijgt van mij nog de Prognose van Maurice de Hond voor de Zetelverdeling Eerste Kamer na  Provinciale Verkiezingen van a.s. woensdag 15 maart 2023; 
VVD 12, CDA 4, D66 7, CU 3, GroenLinks 8, PvdA 6, PVV 8, BBB 12, JA21 3, FVD 2, PvdD 4, SP 3, Volt 1, SGP 1, 50Plus 0, Overig 1

p.s.Ik twijfel aan de prognose voor Forum voor Democratie aangezien de campagnetour van Forum heel druk bezocht wordt en de zalen stampvol zitten.  
door katertje

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Peilingen en Keek op de Week

Posted 1 maand 5 dagen geleden #60063
Peilingen en Kater's Keek op de Week, zondag 26 februari 2023

Peilingen
Peiling Maurice de Hond: VVD met nog maar twee zetels verschil grootste partij, BBB tweede
De afgelopen week liet twee duidelijke verschuivingen zien in de peilingen. BBB stijgt, evenals vorige week, 2 zetels en staat nu op 19 zetels. Alleen in de zomer van 2022 stond BBB nog wat hoger, met 20 zetels. De VVD, die vorige week nog 1 zetel steeg, zakt nu 2 zetels terug en staat op 21 zetels, dat is nog maar 2 zetels meer dan BBB.

In het verslag van vandaag ook het overzicht van het verloop van de electorale voorkeur in de laatste twee jaar.

En een vergelijking met de situatie twee en een halve week voor de Provinciale Statenverkiezingen 2019. Toen lag FVD ongeveer net zoveel achter de VVD als BBB nu.
Peil.nl

Op heel veel voor kiezers belangrijke onderwerpen hebben we geen idee waar BBB staat. Alleen op het gebied van stikstof bieden ze duidelijkheid. In gesprek met Rutte trekt mevrouw van der Plas het initiatief volledig naar zich toe. Iets wat andere fractieleiders al jaren niet meer lukt bij Rutte. En opmerkelijk is dat je ziet dat Rutte daar totaal niet mee om weet te gaan. Grappig hoor.. hij komt over als jongste minister die op de vingers wordt getikt door "premier" van der Plas. Het is Rutte die bij een beetje tegenwicht zoals van @lientje meteen verdedigend uitroept dat de BBB voorvrouw "wel erg ver gaat" . Dat is natuurlijk geen argumentatie, integendeel dat is goede argumentatie omzeilen, zoals Rutte altijd doet.

WNL op zondag
Wie vanmorgen naar het WNL-"debat" heeft gekeken...(want luisteren deed extra pijn)  Dit land is helemaal stuk, wat een niveau. Die 666-er en GroensLinkse Rosenmöller,  de ergsten, hadden al 20 jaar weg moeten zijn. Rosemöller kon het niet laten om mevrouw Faber van de PVV weer even als racist af te schilderen. Het is geen geheim dat de PVV het islamitisch gedachtegoed niet omarmt en mevrouw Faber haar standpunt en dat van haar partij daaromtrent ferm verdedigt. En terecht, immers het zijn steeds de Nederlanders die een eindje op moeten schuiven en veren moeten laten ten aanzien van hun veiligheid en manier van leven ten faveure van islamitische ideologie.   
Hoewel het rijmen van alle waarden en normen van de islam met die van waar GroenLinks pretendeert voor te staan mij verbazen, is dat iets anders dan mensen discrimineren.
Maar Rosenmöller is zo gewend mensen op te hitsen sinds zijn Pim Fortuyn syndroom. Pim Fortuyn die Rosenmöller inhoudelijk alle hoeken van de kamer liet zien.
Bij WNL op Zondag was Rosenmöller schaamteloos aan het liegen, door te melden dat de partijleider van de PVV voor racisme is veroordeeld. Zo gewend om te liegen. Een leugen maakt hem niet uit als hij maar wat slijmerig Groenslinksig haatgif kan achterlaten. Als er één partij is die zich,  gezien achtergrond en criminele activiteiten beter wat bescheidener zou moeten opstellen en hun grote waffel beter eens kunnen houden, dan is het GroenLinks 

Hoe is het met Wijnand Duyvendak, Rosenmöller? wat kon hij toch mooi interviewtjes bij NOVA, NRC en de Azijnbode orkestreren, en Halsema je handje laten vasthouden en voor jou naar het NOS Journaal sturen, waar mevrouw mooiprater mag vertellen dat je een beetje dom bent geweest en dat je aan die deuk in je geloofwaardigheid mag gaan werken. In de Telegraaf klapte destijds een politieman uit de school dat Duyvendak weldegelijk VERDACHTE in het RaRa-onderzoek is geweest. En dan hebben we het niet meer over inbraken bij ministeries om atoomgeheimen te stelen,  maar keiharde bomaanslagen, levensbedreigende intimidaties en laffe pogingen tot moord op staatssecretaris van Justitie Aad Kosto en zijn huisdier door zijn huis op te blazen.  Er is zelfs een inval geweest in de woongroep van Duyvendak die tegen Telegraaf ontkende verdachte te zijn geweest in het RaRa-onderzoek. "Ze waren niet op zoek naar mij, maar naar een andere bewoner." Ahh, andere bewoner...tuurlijk joh.

Kaag
Kaag speelt weer eens het slachtoffer. Ik word zo moe van dat mens. Wat maakt haat tegen Kaag gevaarlijker dan haat tegen Caroline, Annabel of Geert? Een stel demonstranten met fakkels en het tere zieltje van Kaag is beschadigd en krijst ze de tent bij elkaar: het gevaar komt van rechts! De NPO jankt mee. Bij Wybren van Haga was een activist zijn huis binnengedrongen. Niks in de media. Maar als Kaag minzaam glimlachend langs boeren met een paar kaarsjes loopt en de rode medialopers voor haar campagnemomentje, is het GROOT NIEUWS. Shula weer terug in Hilversum ofzo?

Bovendien is er een groot verschil tussen blinde D66 haat en gedegen kritiek. Kaag heeft er driftig aan meegewerkt dat ze gepresenteerd werd als de Messias die met nieuw leiderschap Nederland wel even zou laten zien hoe het wel moet. Dat is blijkbaar nepotisme, intimidatie slachtoffer metoo geval D66, niet je werk als MinFin doen, neerkijken op de volksvertegenwoordiging en het Nederlandse volk. Dan moet je niet vreemd opkijken als daar wat kritiek op komt. De enige die zich als hysterische pubers gedragen zijn D66-ers. Kaag als de verwende diva die slecht met kritiek kan omgaan 

Zou het wellicht iets te maken kunnen hebben met de effectieve gevangenisstraf die de fakkeldrager voor het huis van Kaag door de rechtbank opgelegd heeft gekregen. Dat demonstranten die straf buiten alle proporties vonden en donders goed wisten dat die hoge straf alleen maar werd geëist omdat de demonstrant voor het huis van de Onbevlekt Ontvangen Kaag stond. 
Het fakkelincident”,  hoe iets op te blazen door je woordkeus. Het was hooguit een tot incident gemaakte gebeurtenis. 

Dubbele maatstaven. Waarom mag "minder Marokkanen" niet, maar "minder Polen" (Norder, Aboutaleb) wel? Waarom mag "kutmarokkanen" (Oudkerk) "moet je vernederen" (Spekman) "etnisch monopolie op overlast" (Samson) wel? Waarom mag "Wilders mollen, al zijn kiezers deporteren" wel allemaal gewoon op TV? Maar wordt Wilders voor "minder Marokkanen" vervolgd tot aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens?  Geef daar dan eens een goed antwoord op !!

Dan het GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger die de waarheid geweld heeft aangedaan door te suggereren dat zij niet wist dat een omstreden debatavond in Amsterdam in het teken zou staan van geweld. Uit navraag van De Telegraaf blijkt dat die insteek van meet af aan bij haar duidelijk was. Volgens het organiserend comité vond zij dat ‘spannend’. Vooraan staan om anderen de maat te nemen. Er eigen normen en waarden op na houden. Goed weten wat ze doen, maar als ze betrapt worden en er rumoer ontstaat, ontkennen en/of wegduiken. Dat dat extreemlinkse schorriemorrie überhaupt in de Tweede Kamer zit..
“Dus Suzanne Kröger is naast een potentiële Volkert ook nog een ordinaire leugenaar. Het wil er maar niet uit bij GroenLinks, dat fascisme,” aldus Jan Dijkgraaf.

Vergeet ook niet dat die mevrouw Kaag tijdens het programma Khalid & Sophie heeft gezegd dat die dreigementen aan het adres van Wilders zijn eigen schuld is. Hij lokt het zelf uit, want die loopt te radicaliseren en te demoniseren.

Dat is precies hetzelfde gelul als "het is haar eigen schuld dat zij verkracht is, ze vroeg erom met haar korte rok en bloot shirtje" 

Kaag is niet alleen hautain, maar ook wereldvreemd en bekrompen. De vermeende ideologische tegenstander beschimpen en belachelijk maken is dan genoeg.
Zit ook een verschil tussen blinde D66 haat en gedegen kritiek.

"If you can't stand the heat, stay out of the kitchen" oftewel "Hoge bomen vangen veel wind". Als je daar als politicus niet mee om kunt gaan is misschien verstandig om een ander vak te kiezen. Helaas denkt de huidige generatie politici alleen aan beeldvorming en niet aan de wens van hun achterban. De nieuwe bestuurscultuur...

Waar het om gaat is is dat de grote kranten van Nederland er vooral, wederom, de verkiezingen van Sigrid Kaag van willen maken.
Hoewel ze geen lijsttrekker is voor de Eerste Kamer, nergens verkiesbaar is of überhaupt enige interesse heeft in bestuurslagen kleiner dan die van de Europese Unie, krijgen we voortdurend haar boodschap voorgeschoteld: we moeten ons niet uit elkaar laten spelen, we moeten ons niet gek laten maken door de complotgekkies, et cetera.

Echt veel sympathie voor Kaag heb ik door dit progressieve systeembombardement niet gekregen. In een hallucinant interview met het Algemeen Dagblad mocht de Hillary Clinton van de Lage Landen op het migratiedossier rustig over ‘Harvard-PhD’s voor ASML’ beginnen terwijl het natuurlijk ging over de migratieproblemen door de bizarre ‘asielinstroom’ en de druk op de collectieve systemen van (gestrande) EU-arbeidsmigranten.

In een volstrekt toondoof staaltje ironie vond de minister van D66 in Het Parool dat het ‘niet in het landsbelang’ is om op nieuwe partijen te stemmen. Niet in het landsbelang! Nu is D66 al lang niet meer de partij van Hans van Mierlo die met zijn zwierige kapsel tijdens een grachtenwandeling liep te oreren over het doorbreken van de oude vormen en gedachten, maar om als voormalig uitdager van de macht zó de arrogante regent uit te hangen, dat is wel heel erg kras.
Op zich dus wellicht niet eens zo gek bij de partij van Pol Pot bewonderaar Rosenmöller, RaRa terrorist Duyvendak en Pim Fortuyn moordenaar Volkert van der Graaf binnen de gelederen.
Wel zeer zorgelijk dat deze geweldsverheerlijking binnen het parlement een plek heeft. En dan heeft Jesse Klaver de mond vol over Diepenheim….

Kaag en al haar kornuiten (partners in crime!) zijn bezig om NL als land van de kaart te vegen!

Weerwind die de boel al jaren tilt en gewoon kan blijven zitten van de majesteit!
Kuipers die de zorg compleet om zeep helpt op ELK zorggebied!!!  Als huisartsen waarschuwen dat mensen o.a. doodziek worden omdat ze niet de medicijnen krijgen die het beste voor ze zijn, door tegenwerking van de verzekeraars, zegt "DOKTER" Kuipers doodleuk: "ik ga de verzekeraars niet voor de voeten lopen"....
Fijne dokter....
Deze flapdrol is een ijskoude saneerder. Een dokter die weigert onafhankelijk onderzoek te laten doen naar oversterfte omdat dan mogelijk een bommetje wordt gelegd onder zijn debiele corona prikbeleid, is een levensgevaarlijk persoon op gezondheidszorg!
Je moet sowieso al een ernstige hersenstoornis hebben om lid te worden van Destructie'66 zoals Kuipers en Dijkgraaf hebben gedaan.
Destructie'66 is een sekte van compleet losgeslagen klimaatterroristen.
Kaag: "Ik raak niet zo snel overstuur, ik ben wel wat gewend, ik heb altijd in oorlogsgebieden gewerkt..." . GA DAAR WEER NAAR TOE!! En laat Nederland met rust!


Statenverkiezingen
Afgelopen weekend maakte de VVD-lijsttrekker voor de Eerste Kamer, Edith Schippers, bekend dat ze nieuwe bezuinigingen wil doorvoeren om daarmee de belastingen te kunnen verlagen. Ze meent dat de overheid toekan met minder ambtenaren en 'meer efficiëntie' zonder nader aan te geven hoe ze dat wil verwezenlijken.

GroenLinks en PvdA beloven alles in het werkt te stellen om verdere bezuinigingen op wonen, zorg of de sociale zekerheid te voorkomen. Ze zijn zelfs bereid tegen begrotingen te stemmen en wetten te torpederen. In de Eerste Kamer is het kabinet nu afhankelijk van de steun van de linkse wolk. De komende Provinciale Statenverkiezingen gaan uitwijzen of dat zo blijft of dat het kabinet een rechts blok kan gaan vormen met radicaal-rechtse partijen als PVV, JA21 en BBB.

Jesse Klaver en Attje Kuiken, leiders van respectievelijk GroenLinks en PvdA maken zaterdagmiddag in Middelburg bekend welke zaken breekpunten zijn. Afgelopen weekend maakte de VVD-lijsttrekker voor de Eerste Kamer, Edith Schippers, bekend dat ze nieuwe bezuinigingen wil doorvoeren om daarmee de belastingen te kunnen verlagen. Ze meent dat de overheid toekan met minder ambtenaren en 'meer efficiëntie' zonder nader aan te geven hoe ze dat wil verwezenlijken.

Aardbevingschade Groningen
Rapport gaswinning vernietigend over Mark Rutte: Premier had ernst en urgentie niet door
Rutte zegt 29 minuten lang niets inhoudelijks over rapport Groningen, behalve drie keer dat het rapport 2200 pagina's dik is
Rutte heeft te weinig voor de Groningers gedaan. Het heeft te lang geduurd voor hij de 'ernst en urgentie' van de problemen met de gaswinning in Groningen inzag. Dat concludeert het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen dat vrijdag is gepresenteerd.


Groningers hebben niets aan Rutte gehad
Sinds begin 2013 is de Groningse gaswinning en de aardbevingsproblematiek geregeld besproken in de ministerraad. Het valt de commissie op dat premier Rutte wel verwachtingen wekt en betrokkenheid toont met de overheveling van de problematiek in Groningen naar de ministerraad, met werkbezoeken en met uitvoerige excuses. Tegelijkertijd concludeert de commissie dat hij in zijn rol als minister-president 'behalve dan door mee te denken met de vakminister – geen wezenlijke verandering teweegbrengt ten gunste van Groningers'. Dat was 'gezien de voortslepende aard van de schade- en versterkingsproblematiek wel op zijn plek geweest'.

In 2019 maakte Rutte uitvoerig excuses. Maar dat blijkt onvoldoende, concludeert de commissie: "Ook deze excuses hebben niet geleid tot een wezenlijke verandering waar Groningers iets aan hebben gehad."

Wilders: Rutte moet hoofd buigen, verantwoordelijkheid nemen en aftreden
Wat PVV-leider Geert Wilders betreft mag Rutte nu opstappen.  "Er moet orde op zaken worden gesteld voor de Groningers, de schadeafhandeling en versterking van de woningen moet eindelijk geregeld worden voor de Groningers. Die ereschuld, zoals de commissie dat terecht noemt, moet meteen worden ingelost. Maar er moet ook politieke verantwoordelijkheid worden genomen. Degene die gedurende het hele proces premier was en gefaald heeft, is premier Rutte. Hij moet nu zijn hoofd buigen voor Groningen, politieke verantwoordelijkheid nemen en aftreden."

De SP wil op zo kort mogelijke termijn een debat met Rutte: "De enige bestuurlijke constante die bij allebei deze schandalen van begin tot nu betrokken is."

This was the week that was. Zullen we wat lekkers gaan drinken?  Op uw gezondheid en welbevinden. Blijf lezen. PROOST !

U krijgt van mij nog de gehele peiling van Maurice de Hond van zondag 26 februari 2023:
VVD 21(-2), BBB 19(+2), PVV 17(-1), D66 13(+1), Gr.L. 13, PvdA 11, JA21 10, PvdD 8, SP 7, CDA 7, ChristenUnie 5, FVD 5, Volt 4 SGP 4, DENK 3, Bij1 1, 50Plus 1, BVNL 1 

 
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.335 seconden