Gemeentelijke lastenstijging: afschuifpolitiek kabinet

Gemeentelijke lastenstijging: afschuifpolitiek kabinet werd gestart door katertje

Posted 2 jaren 11 maanden geleden #55847
Het is weer zover, tijd voor belastingen. Voor velen de meest onaangename bezigheid die je kunt bedenken. Vanaf 1 maart kan iedereen die aangifteplichtig is voor de inkomstenbelasting weer zijn aangifte doen over het afgelopen kalenderjaar. En in veel gemeenten valt in de maand maart de WOZ-beschikking weer op de mat. Of misschien wel in de berichtenbox van MijnOverheid.nl.

Aangifte inkomstenbelasting en heffingen gemeenten
De WOZ-beschikking is de grondslag voor veel belastingen en heffingen. Deze bepaalt niet alleen de hoogte van de OZB(onroerende zaakbelasting), maar ook de ‘watersysteemheffing’ van de waterschappen, het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelastingaangifte of, als het om een tweede of verhuurde eigen woning gaat, de te belasten waarde in box 3. Kortom, spannende belastingtijden.

Hoger of lager eigen woningforfait
Hoe het ook zij, per saldo gaan onze woonlasten in ons nederig landje voor veel inwoners drastisch omhoog. Niet alleen gemeentelijke heffingen maar voor sommigen ook de inkomstenbelasting. Woningeigenaren die hun hypotheek grotendeels hebben afgelost, moeten een groter deel van de woningwaarde bij hun inkomen optellen, vanwege de verdere afbouw van de Wet Hillen. De digitale aangifte doet dat automatisch. Daar staat wel tegenover dat het percentage van het eigen woningforfait iets omlaag gaat. Maar de huizenprijzen zijn gestegen en dan is het de vraag hoe dat onder de streep uitpakt.

Beperking hypotheekrenteaftrek
Dan hebben we nog de beperking van de hypotheekrenteaftrek. Het maximale percentage waartegen de hypotheekrente mag worden afgetrokken gaat al een aantal jaren met een half procentpunt per jaar omlaag. Maar vanaf 2020 wordt de maximale aftrek versneld afgebouwd, met 3 procentpunt per jaar. Dat betekent dat het maximale tarief waartegen je de rente mag aftrekken komend jaar daalt van 49 procent naar 46 procent. Om huiseigenaren te compenseren voor de versnelde beperking van de hypotheekrenteaftrek daalt het eigenwoningforfait met een WOZ-waarde van 75.000 tot 1.060.000 euro naar 0,60 procent. Vorig jaar nog 0,65 procent.

Wat heb ik aan overwaarde
Het is weer het bekende “een beetje meer van dit en een beetje minder van dat.” Gewoon de kaasschaafmethode om stiekem bezuinigingen door te voeren ondanks de toezegging van ons kabinet we er op vooruit zouden gaan. Makkelijk gezegd als de rijksoverheid de lasten van de WMO en de jeugdzorg geheel overdraagt naar de gemeenten. De hardwerkende belastingbetaler heeft niet in de gaten dat de mooie beloftes van lagere belastingdruk niet voor iedereen gelden. Pas als we de aangifte inkomstenbelastingen hebben ingezonden gaan er wat mensen mopperen. Hoe vervelend kan het zijn dat de huizenprijzen door het dak zijn gejaagd. Wat heb je aan je ‘overwaarde’ als je niet van plan bent om te gaan rentenieren. Je betaalt je scheel voor je woongenot, zowel aan het Rijk als aan de Gemeente. En als je je stulpje verkoopt voor die half miljoen dan blijkt het woordje ‘rentenieren’ niet meer te bestaan.

ECB bederft woongenot
Die half miljoen, of welk bedrag dan ook, brengt geen mallemoer meer op bij de bank. Je teert in na aftrek van bankkosten en inflatie. En ja hoor, hier kom ik weer bij de bekende clou. Het repressieve rentebeleid van de ECB bederft ons woongenot. Lage rentetarieven, maar wat kopen we er voor. Goedkoop (lenen) is duurkoop. Ons woongenot anno 2020 is onbetaalbaar en de rentenier ligt dood voor de kast. En wie is de lachende derde? Precies, ’s Rijks Schatkist en de wethouder van Financiën van uw gemeente.

Gerrit Welbergen
Biflatie.nl
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.302 seconden