Vraag woningmarktbeleid zorgt voor armoede

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 5 maanden geleden - 5 jaren 5 maanden geleden #48001 door gnor
www.volkskrant.nl/4451954?utm_source=VK+...utm_campaign=Sociaal geograaf Rowan Arundel: 'Woningbezit vergroot sociale ongelijkheid

Sociaal geograaf Rowan Arundel rekent af met 'de mythe van massaal woningbezit'. Nu steeds meer huizen gekocht worden om te kunnen verhuren, neemt de sociaal-economische kloof toe.

Door het woningbezit te stimuleren, vergroten overheden de vermogensongelijkheid in Europese samenlevingen. Vermogende huizenbezitters worden steeds rijker door te beleggen in woningen die in waarde stijgen, terwijl vooral jonge mensen niet kunnen kopen en aangewezen zijn op dure huurwoningen. In de meeste landen wordt die ongelijkheid voorlopig alleen maar groter, concludeert sociaal geograaf Rowan Arundel. Vrijdag promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar het 'massale woningbezit' in Europa.

<Een promotie aan de UvA is niets bijzonders. De stelling van Arundel is dat wel.
Persoonlijk vind ik hem nogal ver gezocht. Wie zijn die vermogende huizenbezitters die gaan verhuren? Zijn dat de corporaties die immers al een tijd juist huurwoningen via verkoop afstoten aan huurders?
>

Veel Europese overheden huldigden in de afgelopen decennia de 'eigenwoningideologie'. Ze wilden zo veel mogelijk burgers aan een eigen huis helpen. Die burgers zouden daardoor welvarender en zelfredzamer worden.
Voor veel nieuwe huizenbezitters heeft dat ook zo uitgepakt, maar voor de groep die het niet lukte een eigen huis te bemachtigen, eindigde het verhaal in de meeste landen een stuk minder positief.

<Een van de punten om goedkope huurwoningen over te dragen, was bijvoorbeeld het tegengaan van verkrotting.
Immers, de corporaties moeten afdragen aan de Rijksoverheid en hebben daardoor minder geld in kas om o.a. het noodzakelijk (achterstallig) onderhoud te bekostigen. Althans zo is het jaren gebracht.
Voor die huurders die niet kunnen of willen kopen, uiteindelijk word je niet gedwongen te kopen, was er vroeger de individuele huursubsidie en nu de huurtoeslag. Kun je je op basis van een laag fiscaal inkomen toch nog meten met de middenklasse.
Maar de Overheid wil zoveel mogelijk af van al die toeslagen. Het geld is hard nodig voor andere hobbies.
Dus adverteert de Overheid samen met de banken en maakt de goegemeente blind voor de gevaren die om de hoek liggen. Men creëert zo indirect een onderklasse.
Dat vooral jonge mensen niet zouden kunnen kopen, ligt in hoofdzaak niet aan huurwaarde van een woning maar aan het inkomen dat men heeft. Van het wettelijk minimumloon kun je nu eenmaal geen woning van 3 ton kopen.
De stimulans om maar raak te kopen, ook TV enz., is echter constant aanwezig in onze consumptiemaatschappij. Het gaat veelal om de "heb" je moet meedoen anders tel je niet. Of iets verantwoord is blijkt vaak pas later bij de Kredietbank.
Volgens o.a. de Staat zijn we allemaal gelijk en hebben we, of we het willen of niet, allemaal gelijke kansen. Dan denk ik er bij dat je wel talent moet hebben want zonder talent kun je hard werken maar het scoren blijft achter.>

De andere kant van de medaille is namelijk dat overheden het toegenomen woningbezit hebben gebruikt om onderdelen van de welvaartsstaat te verschralen. Als iedereen een eigen huis heeft, en daarmee een groot vermogen, kan de pensioenvoorziening ook wel wat soberder, is de redenering. Ook in Nederland, met zijn hoge hypotheken, heeft bijna niemand boven de pensioenleeftijd nog een hypotheek die even hoog of hoger is als de woningwaarde.

<Vooral die laatste zin gaat er aan voorbij dat veel mensen tijdens hun arbeidzaam leven hun hypothecaire verplichtingen voor een groot deel hebben afgelost. Daartoe worden ze verplicht (de overheid staat geen aflossingsvrije hypotheken - meer- voor). De schuldpositie heeft men dus zelf verlaagd. dat is geen prestatie van Overheid of banken. Desondanks rekent de Overheid de nette burger nu af op vermeende (steen)rijkdom en zorgt er voor dat o.a. de pensioeninkomsten niet toenemen c.q. later starten. Door een heel lage inflatie, veroorzaakt door ECB en Euro, blijft een schuld nagenoeg in stand. Heb je geen of weinig mogelijkheden die schuld te verminderen dan daalt je welvaart al. Je moet roeien met de riemen.>

'Mijn conclusie, aldus Arundel, is dat overheden met hun woningmarktbeleid veel invloed hebben op vermogensongelijkheid. Als ze een grotere sociaal-economische gelijkheid willen bereiken, moeten beleidsmakers er zorg voor dragen dat iedereen, ongeacht zijn inkomen of vermogen, aanspraak kan maken op een goede en betaalbare woning.'

<Wederom die sociaal economische gelijkheid. Waarom moeten mensen gelijk zijn en waarom moeten overheden zich zoals onder communisme en socialisme opstellen als de allesregelaars.
Het eigen initiatief is minstens zo belangrijk.
Gaat de Overheid zich overal mee bemoeien qua huisvestingsbeleid dan zal het moment komen dat we beschikken over een massa huurkazernes zoals in Berlijn.
Dat zal toch niet de bedoeling zijn?
>

kassa.vara.nl/nieuws/nieuwe-ideeen-nodig...rkt?utm_medium=email
Gelezen dit artikel, krijg je de indruk dat het voornamelijk de middeninkomens zijn die problemen hebben. Dit in tegenstelling tot de promovendus van de UvA die zich meer richt op de onderklasse.
Eerder is nu de indruk gewekt dat de middenklasse naar onderen wordt gedrukt zodat het Amerikaans systeem van toepassing wordt: de have's en de have-nots.


.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Laast bewerkt: 5 jaren 5 maanden geleden door dirko. Reden: kassa-vara
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.