Vraag UPDATE: Opnieuw Kamervragen over Demmink DOOFPOT

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
6 jaren 7 maanden geleden #43580 door gnor
Nos Teletekst pag.110
Turkije heeft Nederland toegezegd om opnieuw te kijken naar de zaak-Demmink.
Minister Van der Steur meldt dat hij onlangs een constructief overleg heeft
gehad met zijn Turkse ambtgenoot,waarin hem dat is beloofd.

< Waarom moet Turkije naar een Nederlandse strafzaak kijken? M.i. is het de bedoeling om weer eens bomen neer te zetten zodat het bos onzichtbaar wordt.>

Oud-topambtenaar Joris Demmink wordt in verband gebracht met het verkrachten
van twee Turkse jongens.Eerder deze maand zei Turkije dat de beschuldiging
is verjaard
, maar nu lijkt er toch weer een kans te zijn dat Nederland de
jongens in Turkije mag horen.
Van der Steur zegt dat hij inhoudelijk geen mededelingen kan doen over het
lopende strafonderzoek tegen Demmink.

<Dit zijn toch wel geheel andere teksten. Helemaal niets over 2x voor hetzelfde feit (ne bis in idem). Voorts vraag ik me af of Turkije bepaalt of iets verjaard is in een Nederlandse strafzaak. De kalief lijkt steeds meer te denken dat hij van de VS alles mag dus ook in een Nederlandse strafzaak tegen de voormalige topambtenaar van Justitie. Dat Van der Steur zich voegt bij de rest van de leugenaars, is een mededeling op zich.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
6 jaren 7 maanden geleden #43579 door gnor
iemand niet twee keer voor hetzelfde kan worden berecht. Die visie is blijkens de brief van Van der Steur nu veranderd.
Wist niet dat Demmink al eens berecht was! Het ne bis in idem mag trouwens niet eens opgaan voor deze figuur want het gaat om meer dan verkrachting van jongens. Dus een cumulatie van zaken die niet dezelfde zijn.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 jaren 7 maanden geleden - 6 jaren 7 maanden geleden #43574 door katertje
*
Turkse handreiking in zaak-Demmink

Turkije gaat toch nog eens kijken naar de beschuldigingen tegen de voormalige topambtenaar van Justitie Joris Demmink. Minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur (VVD) heeft daarover een constructief overleg gehad met zijn Turkse ambtgenoot, waarin hem dat is beloofd.

Twee weken geleden zei Turkije nog dat de beschuldigingen verjaard zijn en niet meer konden worden onderzocht. Demmink wordt verdacht van verkrachting van twee jongens maar houdt zelf vol onschuldig te zijn. Justitie in Nederland wil de twee veronderstelde slachtoffers in Turkije horen.


Mijn streven blijft dat de rechtshulpverzoeken worden uitgevoerd', schrijft minister Ard van der Steur van Justitie dinsdag in antwoord op vragen van de Tweede Kamer. De minister heeft 'onlangs een constructief telefonisch overleg gehad met de Turkse minister van Justitie, die heeft toegezegd dat de Turkse autoriteiten de zaak opnieuw zullen beoordelen'.

Van der Steur zal zijn Turkse ambtgenoot hierover op korte termijn nader spreken en zegt samen met het Openbaar Ministerie en de rechter-commissaris 'alles in het werk te stellen' zodat Turkije meewerkt.

Vorig jaar gelastte het gerechtshof in Den Bosch dat het Openbaar Ministerie 'met voortvarendheid' een strafrechtelijk onderzoek moest instellen naar de beschuldigingen jegens Demmink. Ook eiste het hof dat een Turkse politieman wordt gehoord die eerder heeft verklaard dat hij als beveiliger van Demmink minderjarige jongens voor de oud-topambtenaar 'moest regelen'.

De Haagse onderzoeksrechter Yolande Wijnnobel is drie keer vergeefs naar Turkije gereisd om daar getuigen te horen, onder wie Osman, Mustafa en de politieman. Van der Steur bevestigt in zijn brief aan de Kamer dat Turkije eerder niet meewerkte omdat de beschuldigingen over seks met minderjarigen al eerder zijn onderzocht, en iemand niet twee keer voor hetzelfde kan worden berecht. Die visie is blijkens de brief van Van der Steur nu veranderd.

-
Laast bewerkt: 6 jaren 7 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
7 jaren 4 maanden geleden #42281 door gnor
Krijg steeds meer de indruk dat Bromsnor ook een circuit-racer is.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 4 maanden geleden - 7 jaren 4 maanden geleden #42280 door katertje
Justitie heeft de afgelopen twee jaar bijna 120.000 euro bijgedragen aan de verdediging van Joris Demmink. De kosten zijn in 2013 en 2014 gemaakt voor rechtsbijstand in een strafvorderingsprocedure (ruim 64.000) en bijstand in civiele procedures (bijna 49.000), schrijft Opstelten vandaag aan de Tweede Kamer, in antwoord op vragen van Groep Bontes/Van Klaveren.

Maar daarmee zijn we er nog niet, want bovenop deze uitgaven komt nog 6529,50 euro die Demmink aan de tegenpartij moet betalen in het proces dat hij had aangespannen tegen onder meer het Algemeen Dagblad.

Demmink wilde dat de krant artikelen over hem zou rectificeren, maar de rechter wees dat af. Opstelten is bereid die kosten ook te vergoeden „nu niet is komen vast te staan dat de door het AD geuite beschuldigingen gegrond zijn.”

Opstelten vermeldt nog dat de financiële bijstand aan Demmink voortvloeit uit een eerder besluit om betrokkene volledig te steunen, maar het is niet zeker of hij ook een eventueel hoger beroep in de zaak tegen het AD zou vergoeden. Hij heeft Demmink al laten weten dat hij zich daarover "uitdrukkelijk" zou beraden.

Maar Opstelten wil de Turkse sepotbeslissing, waaruit zou blijken dat Demmink op 20 juli 1996 wel degelijk in Turkije is geweest, niet vrijgeven aan de Kamer. "Ik doe geen mededeling over de inhoud van documenten die onderdeel zijn van een lopend strafrechtelijk onderzoek", aldus de minister.

Wel is het document meegenomen in de artikel 12-procedure die leidde tot het huidige strafrechtelijk onderzoek tegen Demmink, aldus de minister. Er is voorts een rechtshulpverzoek aan Turkije gericht waarin "nadere informatie wordt gevraagd over de inhoud, achtergrond en betekenis van het document".

Opstelten antwoordt hiermee vertraagd op de Kamervragen van Kamerlid Louis Bontes (groep Bontes/Van Klaveren

Inmiddels blijkt dat de naam van Joris Demmink stilzwijgend geschrapt te zijn uit het Executive Commitee van het Nederlandse Helsinki Comité, meldt JDTV.
De Amerikaanse mensenrechtenorganisatie The Rebecca Project protesteerde onder dit logo tegen Demminks benoeming in het Helsinki Comité. Het opduiken in februari 2013 van Joris Demmink als lid op de website van het Nederlands Helsinki Comité riep in Amerika verbijstering op. Mr. Adèle van der Plas schreef het comité een open brief (die nooit beantwoord is): "Met de benoeming van deze door meerdere slachtoffers van corruptie, wederrechtelijke vrijheidsberoving en verkrachting van minderjarigen beschuldigde overheidsambtenaar, geeft u in feite het signaal af lak te hebben aan de idealen waar u voor zegt te staan."

Ook schreef een van die beschuldigers, de vrijwel zeker ten onrechte veroordeelde Koerdische activist Hüseyin Baybasin, cliënt van Van der Plas, een protest. Website Het Haagse Complot diende bij het Comité een klacht in, en eist nu toelichting waarom er over de schrapping niet behoorlijk is geïnformeerd.

Het lidmaatschap was de voormalig secretaris-generaal van Justitie na diens pensionering aangeboden, hoewel hij toen al volop onder vuur lag vanwege aantijgingen van kindermisbruik. Onder andere vanuit het zustercomité in de Verenigde Staten, dat in 2012 een hoorzitting over de beschuldigingen tegen Demmink belegde in het Amerikaanse Congres. Inmiddels lopen er in Nederland onderzoeken naar de beschuldigingen.

bronnen:
JDTV
Katholiek Nieuwsblad
Laast bewerkt: 7 jaren 4 maanden geleden door katertje. Reden: aanvulling
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 4 maanden geleden #42126 door koppensneller
*


Minister Opstelten heeft de Tweede Kamer mede namens premier Rutte laten weten dat hij de vragen van Louis Bontes en Joram van Klaveren (groep Bontes/Van Klaveren) over de affaire Demmink niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden.

Als reden voert hij aan dat euhm uh, "nog niet alle euhm ugh, benodigde informatie euhm eugh.. ontvangen is".
De minister zegt ernaar te streven de beantwoording zo snel mogelijk alsnog te doen.
Bontes meldt dit via Twitter.

LINK: t.co/IMyYTZIYrM .. (...LINK, klik erop om het hele artikel te lezen..)


-
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 4 maanden geleden - 7 jaren 4 maanden geleden #42044 door koppensneller
Met de nieuwe vragen haakt VNL/groep Bontes-Van Klaveren in op de nieuwe werkelijkheid die is ontstaan nu de rechter heeft bepaald dat het AD zorgvuldig en verantwoord te werk is gegaan in de reportage over de contacten met een criminele jongenspooier in Den Haag, die Demmink in de jaren 80 onderhield:

1. Bent u op de hoogte van het vonnis van de Rotterdamse rechtbank, waarin wordt gesteld dat de publicatie in het AD ten aanzien van de heer Demmink in oktober 2012 voldoende steun vond in de feiten en dat niet is gebleken dat het AD onbetrouwbare bronnen heeft gebruikt?

2. Heeft u nog steeds de opvatting dat ten aanzien van de heer Demmink enige grond voor de juistheid van de beschuldigingen niet is gebleken, zoals u de Kamer heeft medegedeeld op 3 en 8 oktober 2012? (Kamerstuknummers 33400 VI, nr.3 en 33400 VI, nr.4)

3. Wat heeft dit vonnis veranderd aan uw opvatting?

4. Kan volgens u uit het vonnis worden opgemaakt dat er wel degelijk contacten waren tussen de heer Demmink en de criminele pooier? Graag een toelichting op het antwoord.

5. In welke mate steunt u de heer Demmink nog steeds volledig bij het treffen van rechtsmaatregelen tegen de publicaties, zoals u in bovenstaande Kamerbrieven heeft aangegeven?

6. In hoeverre kan worden geconcludeerd dat de uitkomst van de eerdere onderzoeken van de AIVD, de Rijksrecherche en het OM onjuist zijn geweest?

7. Heeft een van deze organisaties inmiddels deugdelijk onderzoek gedaan naar de aantijgingen die in de AD-artikelen zijn geuit?

8. Bent u, gezien de uitspraak van de rechter, bereid om alsnog grondig onderzoek te laten doen naar de beschuldigingen uit de publicatie in het AD? Zo nee, waarom niet?


wordt vervolgd, naar ik hoop Demmik ook, al zal dat ijdele hoop blijken...
Laast bewerkt: 7 jaren 4 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • dirko
 • dirko's Profielfoto
 • Offline
 • Spammer
 • Spammer
 • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
7 jaren 5 maanden geleden #41948 door dirko
*
Verklaring van aangifte van een van de mogelijke slachtoffers van het pedofielennetwerk:

(uittreksel)


Verklaring zaak ‘Demmink’ .. (...LINK, klik erop om het hele artikel te lezen..)

Dit is mijn verklaring over de voormalig secretaris-generaal van Justitie de heer Joris Demmink die ik heb opgesteld op verzoek van Matthijs Kaaks advocaat van stichting de Roestige Spijker. De gehele verklaring is langer en daarin verklaar ik over meer zaken, bijvoorbeeld de Groningse HIV-zaak.

Een van de mannen die ik meerdere malen in de huiskamer heb gezien was meneer Demmink; want zo werd hij door meneer Huese genoemd. Ik wist destijds ook van hem niet wie hij was en wat hij allemaal deed, maar ik herken hem zonder twijfel van de foto’s die van hem op internet te vinden zijn.ARTIKEL, LEES HIER ‘Demmink’ .. (...LINK, klik erop om het hele artikel te lezen..)

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • dirko
 • dirko's Profielfoto
 • Offline
 • Spammer
 • Spammer
 • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
7 jaren 5 maanden geleden #41947 door dirko
*
Oud-topambtenaar Joris Demmink heeft het kort geding tegen het Algemeen Dagblad verloren.

Dat heeft de rechtbank Rotterdam woensdag bepaald.

Demmink eiste rectificatie van een artikel uit het Algemeen Dagblad van oktober 2012 over vermeende contacten met een jongenspooier in de jaren tachtig. Daarnaast wilde Demmink 100.000 euro schadevergoeding.
Zorgvuldig


De rechtbank is van oordeel dat het AD voldoende zorgvuldig onderzoek heeft gedaan. "Er zijn meedere bronnen gebruikt. Bovendien is Demmink door het AD in de gelegenheid gesteld om op de verklaringen van de getuigen te reageren", aldus de rechtbank.

Ook stelt de rechtbank dat "het maatschappelijk belang van het aan de orde stellen van een mogelijke misstand zwaarder weegt dan het belang van de oud-topambtenaar om niet op deze manier in de media te worden besproken".

De rechtbank voegt daaraan toe dat de rechter zich niet heeft gebogen over de vraag of de gestelde gebeurtenissen echt hebben plaatsgevonden. Alleen de vraag of het artikel onrechtmatig was of niet, was aan de orde.

Nu nog de 2eKamer en de partijdige voorzitster Miltenburg door de bocht....


-

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], koppensneller, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 5 maanden geleden - 7 jaren 5 maanden geleden #41902 door katertje
Als volksvertegenwoordiger kun je de regering met kritische vragen het vuur behoorlijk aan de schenen leggen.

Maar als het te spannend wordt blijkt de "onpartijdige" voorzitter van de Tweede Kamer daar zomaar een stokje voor te kunnen steken.

Kamerlid Bontes van de fractie Bontes/Van Klaveren diende eerder deze week scherpe vragen in over de Demmink-affaire bij Kamervoorzitter Van Miltenburg (VVD) gericht aan minister Opstelten(VVD) staatssecretaris Teeven(VVD) en premier Rutte(VVD)

Groot was zijn verbazing toen hij ontdekte dat in het uiteindelijke Kamerstuk zomaar vier vragen waren verdwenen.

Bontes op Twitter:
De volledige vragenlijst publiceerden wij al op deze site, maar op de uiteindelijke lijst die op de site van de Tweede Kamer is verschenen zijn vraag 4, 5 en 6 verdwenen. Ook de laatste, vraag 16, ontbreekt, maar die gaat over de gewenste antwoordtermijn dus dat zal ongetwijfeld dat die termijn 'nicht im Frage' is. Bontes mag dus ongetwijfeld aannemen dat hij voor maandag 15 december 12.00 uur antwoord heeft.

Overigens heeft de Kamervoorzitter ook, zo merkte de weblog George Knight dan weer op, de tekst van vraag 7 aangepast: de zinsnede "zoals gebeurde met het Srebrenica-rolletje" is geschrapt, terwijl die juist zo treffend aangeeft dat in Nederland altijd iets op onhandige wijze wordt weggemoffeld als het de regering niet uitkomt.

De vragen waarop blijkbaar géén antwoord gegeven mag worden zijn:

4. Kunt u commentaar geven op wat de heer De Koter getuigd heeft, namelijk dat in het Rolodex-onderzoek de heer Joris Demmink nader onderzocht moest worden en dat hij dus wel degelijk in beeld was, iets dat in antwoorden op Kamervragen altijd is ontkend?

5. Kunt u aangeven wat uw reactie is op de verklaring van oud-rechercheur Broersma, dat hij opdracht had gekregen onder andere de heer Demmink te volgen?

6. Hoe verhouden deze verklaringen onder ede zich met uw eerdere antwoorden dat de heer Demmink in het geheel niet voorkwam in het Rolodexonderzoek?

Nu de fractie Bontes/Van Klaveren ook al bij de aanvraag voor een debat door de volledige Kamer in de steek is gelaten, is het interessant te zien of de rest van de Kamer het ook normaal vindt dat officiële Kamervragen maar voor 3/4 (12 van de 16) behoeven te worden beantwoord. Britse kranten kwamen recent al tot onthutsende inzichten over doofpotpraktijken in hun land: "In Groot-Brittannië is het beschermen van pedofiele politici een zaak van Nationale Veiligheid".

Benieuwd of de Nederlandse pers Bontes bijvalt en deze merkwaardige ingreep van de Kamervoorzitter aan de kaak stelt.

Demmink Doofpot
Laast bewerkt: 7 jaren 5 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, koppensneller, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.