Verwijderd De Demink Damage escaleert Internationaal...

  • gnor
  • gnor's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
9 jaren 3 maanden geleden #35230 door gnor
De winter lijkt voorbij en de schijtlijsters van de NVJ hebben naar buiten toe enkel oog voor zaken die in het buitenland spelen. Dat is makkelijk scoren. Hier in Nederland gaat men al op de rug liggen en nee roepen als er iets aan de hand is. Ik refereer nog maar eens aan een reactie mijnerzijds op Tref.eu over een artikel Zwart-Wit in het Leidsch/Haarlems Dagblad. Van de betreffende hoofdredacteur van het concern heb ik geheel volgens verwachting nooit of te nimmer enige reactie ontvangen. Dit terwijl ik hem toch wel behoorlijk heb aangepakt en er op heb gewezen dat het tijd wordt om onderzoeksjournalistiek in de praktijk te brengen. De pers in Nederland is in zijn algemeenheid, uitzonderingen op deze regel zijn er natuurlijk altijd, aan te merken als een kudde slaven die exact doen wat de Staat en haar adepten doen; want dat levert het meest op. Dit is de ultieme uitwerking van het economisch principe. In Afrika kunnen ze daar nog wat van leren.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, tukker, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
9 jaren 3 maanden geleden - 9 jaren 3 maanden geleden #35229 door katertje
De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) komt op voor Turkse onderzoeksjournalist in affaire Demmink.

Het Katholiek Nieuwsblad schrijft dat de NVJ tegenover de Turkse ambassadeur haar zorg heeft uitgesproken over de behandeling van journalist Burhan Kazmali.Deze Turkse onderzoeksjournalist heeft de verbanden tussen de affaire Baybasin en de affaire Joris Demmink onderzocht. Als eerste heeft hij gepubliceerd over de aantijgingen van pedofilie tegen de voormalige secretaris-generaal van Justitie.

Zoals Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ, in zijn brief schrijft, hebben hem berichten bereikt dat ook Kazmali zou worden bedreigd, geïntimideerd en anderszins slecht behandeld. Onlangs nog zou hij zijn benaderd door Emin Arslan, voormalig vice-hoofd van de Turkse nationale politie die samen met een lid van de familie eiste dat Kazmali het nieuwe adres van Mustafa zou geven. Arslan zou vroeger betrokken zijn geweest bij het ronselen van jongetjes voor Demmink. Kazmali weigerde het adres te geven en werd kort daarop bij een aanval op straat zo ernstig mishandeld dat hij het bewustzijn verloor. Hiervan is aangifte gedaan.

"Als Nederlandse Vereniging van Journalisten zijn we zeer bezorgd over het feit dat een journalist die over een misdaad schrijft, de mond wordt gesnoerd en het recht op persvrijheid wordt ontzegd", aldus Bruning. "Wij dringen er bij Turkije met respect op aan dat alle bedreigingen en aanvallen op Burhan Kazmali, de journalist die verslag deed van genoemde misdaad, onderzocht worden en dat erop wordt toegezien dat die niet worden herhaald."

Interessant is intussen dat de grootste Nederlandse vakvereniging van journalisten opkomt voor een buitenlandse onderzoeksjournalist in de affaire Demmink, terwijl diezelfde affaire door de leden van die vereniging massaal wordt genegeerd. Dit hoewel de affaire al geruime tijd zelfs op het niveau van het Amerikaanse Congres kritisch wordt besproken.
Laast bewerkt: 9 jaren 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, dirko, Artemisia, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
9 jaren 4 maanden geleden - 9 jaren 4 maanden geleden #35041 door katertje
RESOLUTIE AMERIKAANS CONGRES: INTERNATIONAAL GERECHTSHOF MOET WEG UIT NEDERLAND


In het Amerikaanse Congres is in het Huis van Afgevaardigden een resolutie ingediend om het Internationaal Gerechtshof uit Nederland weg te halen. Het internationale Hof van Justitie, gevestigd in het Vredespaleis, geldt als het belangrijkste gerechtelijke orgaan in de Verenigde Naties.

De resolutie is opgesteld door congreslid Chris Smith, die op 4 oktober jl. een hoorzitting heeft voorgezeten over de affaire-Demmink. Tijdens deze hoorzitting kwamen onder meer een slachtoffer van Demmink en de advocate van twee andere slachtoffers aan het woord. De beschuldigingen tegen Demmink omvatten onder meer verkrachting en seksueel misbruik van minderjarige jongens en houden al tientallen jaren aan, zonder dat de Nederlandse justitie (onder leiding van diezelfde Demmink, die eind oktober met pensioen is gegaan) ooit serieus onderzoek naar de kwestie heeft willen doen. In Amerika lijkt men er nu helemaal genoeg te hebben dat Nederland de affaire maar blijft negeren en ontkennen.

De resolutie dringt aan op het wijzigen van artikel 22 van het Statuut van het Internationaal Gerechtshof, waarin is vastgelegd dat het Hof zetelt in Den Haag. In de tekst van de resolutie stelt Smith dat geen enkele overheidsfunctionaris boven de wet kan staan, zeker als het gaat om mensenhandel en kindermisbruik. Hij benoemt expliciet de beschuldigingen van slachtoffers die stellen in hun jeugd door Demmink in Turkije te zijn verkracht. Ook baseert hij zich op de verklaringen van de voormalige Turkse politiechef Korkmaz N. Menzir, tevens oud-minister van Transport, die heeft bevestigd dat Demmink in de jaren '90 meermalen in Turkije is geweest, onder verschillende (schuil)namen, op zowel officiële als privébezoeken. De Nederlandse regering heeft recent nog verklaard dat er 'geen bewijs is' dat Demmink in die periode in Turkije was, nadat eerder stelliger werd gezegd dat hij er niet geweest was.

De lijst met verdere getuigenverklaringen waarop Smith zijn resolutie baseert liegt er niet om:

* De Turkse politieman Mehmet Korkmaz, die tussen 1995 en 1997 bij 3 afzonderlijke bezoeken van Demmink verantwoordelijk was voor diens veiligheid en dat hij zelf tenminste een van de slachtoffers bij Demmink heeft afgeleverd.
* De Turkse beveiligingsbeambte Huseyin Celebi, die in januari 2007 aan o.a. het hoofd van Politie, de procureur-generaal van de Hoge Raad en het Turkse ministerie van Justitie heeft verklaard dat Demmink tussen 1995 en 2003 élk jaar in Turkije was, en gebruik maakte van aliassen om zijn aanwezigheid daar te camoufleren.
* Een deelnemer aan een vergadering van het K4 Comité in maart 1998, die verklaard heeft dat Demmink bij deze bijeenkomst aanwezig is geweest.
* Een deelnemer van een Interpol-bijeenkomst in juli 1996, die óók heeft verklaard dat Demmink daarbij aanwezig was.

Demmink heeft zelf ontkend in de jaren '90 ooit in Turkije te zijn geweest, en zijn reisdocumenten uit die tijd zijn volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken opmerkelijk genoeg vernietigd.

Smith voegt eraan toe dat Minister Opstelten steeds heeft geweigerd officieel onderzoek te doen naar de beschuldigingen tegen Demmink, zodat slachtoffers en getuigen in Turkije niet gehoord zijn. De aangiften van twee slachtoffers zijn zelfs in het geheel niet in behandeling genomen. De slachtoffers, Mustafa en Osman, zouden inmiddels in Turkije gedwongen zijn met hun familieleden onder te duiken na bedreigingen sinds ze hebben geprobeerd hun zaak via het gerechtshof Den Haag alsnog in behandeling te nemen.

Nederland krijgt er in de resolutie bovendien van langs omdat, ofschoon de Nederlandse wet maximum gevangenisstraffen voorschrijft van 8 tot 18 jaar bij veroordeling wegens mensenhandel, de gemiddelde straffen hooguit 2 jaar bedragen, waarvan slechts iets meer dan een jaar daadwerkelijk wordt uitgezeten.

Tenslotte haalt Smith ook staatssecretaris Fred Teeven nog aan, die als aanklager optrad in het zgn. Rolodex-onderzoek in 1998. Teeven heeft volgens Smith "in een besloten hoorzitting voor de rechtbank Den Haag in de zaak Paul H./OM (09/754023-06) onder ede heeft verklaard dat het onderzoek werd geblokkeerd en dat het nooit tot vervolging van de in het onderzoek betrokken hooggeplaatste overheidsfunctionarissen is gekomen."

Deze waslijst aan schandalen die zich allemaal afspelen rond de persoon van Demmink ondermijnen de geloofwaardigheid van het International Gerechtshof zolang dat in Den Haag gevestigd is, dus zou -zo stelt Smith voor- het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden de minister van Buitenlandse Zaken moeten oproepen de nodige stappen te ondernemen om de zetel van het Gerechtshof uit Den Haag te verwijderen.

Integrale originele tekst Resolutie 838 op:
www.demminkdoofpot.nl/downloads/files/H%...etherlands%20ICJ.pdf
Laast bewerkt: 9 jaren 4 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, dirko, Artemisia

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
9 jaren 4 maanden geleden #35031 door tukker
Derde Turkse jongen bereid tegen Demmink te getuigen


Er is een derde Turkse getuige en verkrachtingsslachtoffer van Joris Demmink, die bereid is tegen hem te getuigen. Dat heeft Adèle van der Plas bekend gemaakt.

De advocate herinnert eraan dat in het najaar van 1998 een onderzoek naar een Amsterdams bordeel al vooraanstaande politici en vertegenwoordigers van Justitie in verband bracht met seksueel misbruik van jonge jongens. Demmink werd door een van die jongens geidentificeerd als een van degenen die bij het misbruik betrokken waren. Volgens een voormalige medewerker van Justitie is dit onderzoek stopgezet door de directe tussenkomst en obstructie van Demmink.

Geronseld
In het midden van de jaren negentig heeft Demmink talrijke jongens tussen twaalf en zestien jaar seksueel misbruikt, aldus de verklaring van Van der Plas. De slachtoffers hiervan vragen nu om zijn vervolging. Mustafa was twaalf toen hij werd geronseld door politieman Mehemet Korkmaz en naar Demminks kamer werd gebracht, waar hij herhaaldelijk seksueel is misbruikt. Osman was veertien toen toen hij naar Demmink werd gebracht en misbruikt. Gisteren werd bekend dat slachtoffers van Demmink die om zijn vervolging vragen, in Turkije worden bedreigd.

Flagrante daden
Mustafa en Osman hebben beide juridische bijstand gezocht en een aanklacht tegen Demmink ingediend. Politieman Korkmaz, degene die de jongens bij Demmink bracht, heeft het relaas van Mustafa en Osman bevestigd. Mustafa, Osman en politieman Korkmaz zijn bereid onder ede te getuigen over alle flagrante daden die zij hebben moeten ondergaan en hebben gezien. Daarbij voegt zich nu dus ook Yacine, die als derde bereid is in detail te getuigen over misbruik door Demmink.

Bron:http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/3142-derde-turkse-jongen-bereid-tegen-demmink-te-getuigen.html

Ik wou dat ik niet zo knap was, maar wat meer geld had !!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko, Artemisia, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
9 jaren 5 maanden geleden #34836 door katertje
Italiaanse Europarlementariër stelt in Raad voor Europa vragen over Demmink


De Italiaanse Europarlementariër en voorzitter van de European People?s Party EPP Luca Volontè stelt in de Raad voor Europa vragen over het optreden van de Nederlandse overheid inzake Joris Demmink. Hij vraagt de Raad van Ministers om een oordeel over het herhaaldelijk nalatig optreden van Nederland en om haar mening en medewerking aan een onafhankelijk onderzoek met onafhankelijke, buitenlandse onderzoekers. De vragen van Volontè zetten de Nederlandse regering voor een internationaal podium in het beklaagdenbankje.

In de zaak Hüseyin Baybassin onderzoekt advocaat-generaal Aben sinds oktober de gegrondheid voor een herziening, maar aan de basis van deze vragen liggen twee Turkse jongens die in 2008 en 2010 een aanklacht tegen Joris Demmink hebben ingediend die niet in behandeling is genomen door het OM. Luca Volontè beargumenteert dat Nederland daarom in strijd met de zogenaamde Conventie van Lanzarote is opgetreden.

De zaak Demmink begint Nederland steeds meer schade te berokkenen. Zowel in de VS als in Europa. Het beeld van het tolerante Nederland dat door de ontwikkelingen van het kabinet Rutte I toch al is afgebladderd, wordt verder beschadigd. De imagoschade valt met name minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie te verwijten. Zijn crisismanagement van ontkennen valt te karakteriseren als te laat, te weinig en regentesk.

Samen met premier Rutte mist Opstelten de uitingen van woede en verontwaardiging die loskomen in alle ontwikkelingen rond pedofilie in de VS en Groot-Brittannië waar dit onderwerp in de publieke opinie steeds groter wordt. Het herhaaldelijk niet passend handelen van Opstelten inzake Demmink voedt steeds meer de complottheorie dat onze politieke leiders niet vrij zijn om een onderzoek te gelasten. Nu blijft de omweg via het buitenland over. De ultieme schande voor een Nederlandse politieke klasse die zich autistisch gedraagt.

Bron:georgeknightlang
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, dirko, Artemisia

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
9 jaren 5 maanden geleden #34823 door katertje
Afgelopen januari is tijdens een celinspectie bij Hüseyin Baybasin in de gevangenis van Nieuwegein zijn strafdossier weggehaald. Dezelfde dag kreeg hij zijn dossier terug, behalve een aantal stukken die betrekking hebben op een strafrechterlijke procedure die hij voert tegen de toenmalige secretaris-generaal van het ministerie van Justitie, Joris Demmink. Een klacht van Baybasin hierover is gegrond verklaard.

Baybasin is in 2002 tot levenslang veroordeeld voor het uitlokken van twee liquidaties. Op dit moment heeft de Hoge Raad een herzieningsverzoek in zijn zaak in behandeling. Baybasin heeft tegen secretaris-generaal Demmink verschillende procedures gevoerd. Demmink heeft volgens Baybasin in Turkije kindermisbruik gepleegd. Volgens een Turks rapport zou Demmink hiermee zijn gechanteerd en onder Turkse druk het onderzoek tegen Baybasin hebben ingestoken, waarbij bewijs zou zijn vervalst.

Het landelijk parket in Nederland heeft aangiftes van beweerde slachtoffers en van Baybasin tegen Demmink niet in behandeling genomen.

Op 26 januari van dit jaar was er een celinspectie op de cel van Baybasin in Nieuwegein. Dat was niet iets bijzonders, volgens zijn advocaat liet de directie in die periode dagelijks celinspecties bij Baybasin uitvoeren. Wel bijzonder was dat onder meer het gehele strafdossier van Baybasin uit de cel werd gehaald en enige tijd buiten op een trolley werd geplaatst, buiten het zicht van Baybasin.

Baybasin diende een klacht in bij de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), waar gedetineerden klachten kunnen voorleggen, kreeg in eerste instantie geen gelijk maar ging daarna in beroep bij de beroepscommissie van de Raad die zijn klacht gegrond verklaarde.

De gevangenisdirectie ontkent dat het dossier in beslag is genomen en zegt dat er dus ook niets weg kan zijn.

De Raad zegt nu - in een uitspraak van 2 november - dat niet duidelijk is welke spullen zijn weggenomen en welke zijn geretourneerd. Zeker is wel dat er een doos met processtukken uit de cel is gehaald. De Raad stelt dat 'tijdens de celinspectie ter plaatse direct had moeten worden bezien of zich processtukken op de cel bevonden. Deze hadden niet uit klagers cel mogen worden gehaald.'

Volgens de advocaat van Baybasin zijn acht enveloppen over Demmink verdwenen. Ook is een boek getiteld De Demmink Doofpot verdwenen. Dat boek is samengesteld door Jan Poot van het vastgoedbedrijf Chipshol en handelt over het vermeende kindermisbruik van Demmink.

Volgens Baybasin heeft het personeel aan hem gezegd dat de processtukken in beslag genomen zijn in opdracht van de directeur. Deze heeft in een e-mail ook bevestigd aan de advocaat van Baybasin dat deze zijn gehele dossier terug zou krijgen. Maar dat is dus niet gebeurd.

Volgens de advocaat van Baybasin heeft de directeur aan haar gezegd dat er ten aanzien van Baybasin geen enkele beslissing genomen kan worden dan na na toestemming van Demmink.

De onlangs afgetreden secretaris-generaal van het ministerie van Justitie heeft nog geen rechtsmaatregelen genomen tegen het Algemeen Dagblad. Joris Demmink werd begin oktober in die krant ervan beticht contact te hebben onderhouden met een pooier die minderjarige jongens. Daags na die publicatie kondigde de advocaat van Demmink, Harro Knijff, aan dat Demmink een 'bodemprocedure' zou beginnen. Knijff zei in de NRC: 'Demmink wil dat de onderste steen in deze zaak boven komt. Laat de getuigen dan maar eens met naam en toenaam voor de rechter hun beschuldigingen uiten.'

Volgens de hoofdredactie van het Algemeen Dagblad is er echter nog geen dagvaarding binnengekomen.

In een bodemprocedure, die deels schriftelijk gaat, kunnen getuigen onder ede door de rechter worden gehoord. Het AD zou dan wel bronnen moeten bekendmaken, maar de krant schreef al 'getuigen' te hebben gesproken die bereid zouden zijn bij de rechter onder ede nader over Demmink te verklaren.

Overigens heeft Demmink nog enige maanden de tijd om de procedure te beginnen.

Minister Opstelten van Justitie heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat er dat er 'geen begin van juistheid is gebleken ten aanzien van de geruchten en aantijgingen' tegen Demmink.

bron: crimesite
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, dirko, Artemisia

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.