Vraag UPDATE: Aangifte verkrachting tegen Demmink ..

 • Aegolius cs
 • Aegolius cs's Profielfoto
 • Bezoeker
 • Bezoeker
11 jaren 9 maanden geleden #17777 door Aegolius cs
peterk schrijft:

Aegolius cs schrijft:

katertje schrijft:

Aegolius cs schrijft:

peterk schrijft:

Aegolius cs schrijft:

Jaren terug schimpte de overheid de burger over zijn “spruitjesgeurgedrag”. Nu komt een stinkend deel van de rottende overheid naar boven.

CDA minister EHB heeft iets [?] ondernomen waarvan niets terecht is gekomen. De kerk was zijn lichtend voorbeeld?!


In mijn ogen heeft iedereen die bij justitie werkt vanaf het niveau officier (tenminste vanaf dat niveau)in de gaten (of behoort dat tenminste in de gaten te hebben) dat de burger vrijheid en gerechtigheid wordt onthouden.

Zij zijn allen fout!!


U wordt niet gehinderd dat uw mening generaliserend kan zijn?


Ik kan het wel met @ peterk eens zijn waar hij zijn "generalisatie" beperkt tot de groep van officieren van justitie.
Zij zijn immers door het benoemingenbeleid van de SG op die post benoemd....
en..daar moet je wel wat voor doen..c.q. laten!!


Ik veronderstel of verkeer daarin, dat veel justitiepersoneel (o.a. hulpofficieren) naar eer en geweten pogen binnen vigerende wetgeving maar vooral binnen de “nader” bepaalde uitzonderingen er het beste van maken. Om over “aanwijzingen” van hogerhand nog maar te zwijgen!
Daar zit dus het verschil van interpretatie in.


Het is maar net wat je accepteert.
De overheid is het geheel dat ons allen gijzelt. Werknemers van die overheid (wat ik stelde: vanaf een bepaald niveau) hebben (of zouden moeten hebben) dondersgoed in de gaten wat de overheid van "de vrije mens" heeft gemaakt.

Nu kan men wel zeggen dat deze of gene "zijn best" doet, maar je doet mee of niet.
Vb. Mijn broer heeft tijdens zijn diensttijd een opdracht gehad (bewakingseenheid) een bepaalde locatie te bewaken. Tijdens crisis of oorlog moesten daar bepaalde spullen worden opgeslagen. Burgers die bij vijandelijke aanvallen probeerde hun toevlucht in zo'n bunker te zoeken, moesten worden neergeschoten.

Met dit voorbeeld probeer ik duidelijk te maken dat de overheid een geheel is van mensen die, in hun opgedragen taak vervullend, die overheid macht geven.
Mensen die welwillend mijn vrijheid en mijn eigendom en in bepaalde gevallen mijn leven ontnemen, zijn in mijn ogen fout.

Nu is de maatschappij natuurlijk ingewikkeld. Maar hoe heeft de maatschappij zijn huidige vorm gekregen?
Mijn mening? De overheid creëert een probleem; de overheid brengt dat probleem onder de ogen van de burgers en vervolgens claimt de overheid dat zij nodig is om dat probleem op te lossen. Gevolg: de burger zit met een probleem dat zogenaamd opgelost is, maar hem nog gewoon geld en/of vrijheid (wettelijke belemmeringen)kost.

De overheid claimt nuancering bij de burger. Komt men daar de overheid niet in tegemoet, dan is men fout en wordt gedemoniseerd ( Wilders, Fortuyn).

Ik ben niet opgehouden met denken, maar kom absoluut de overheid niet tegemoet met de door hen gevraagde nuancering. Ik speel dat spelletje al jaren niet meer mee.


@ Beste Peterk,

Uw waarnemingen van enig staat, zullen een integraal onderdeel vormen over uw begrip van (staats)slavernij. Zelfs de meest primitieve volken op deze kloot hanteren begrippen als ritus, cultuuroverdracht en niet onbelangrijk: binnen eigen kring een door ons niet zo gewaardeerde geloof ervaring.

Daarin terug te keren, met mijn welnemen, zal ook u niet zo voor ogen staan. Des te meer is het te waarderen dat u een maatschappelijk-bestuurlijke spiegel ons voorhoudt.

De volgende prangende vraag is op welke wijze wij slaven, ons daaraan kunnen ontrekken zonder te vervallen als primitieven?

Uw mening kan zeer behulpzaam zijn dit eeuwenoude dilemma tot een bestuurlijke oplossing te komen.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • peterk
 • peterk's Profielfoto
 • Bezoeker
 • Bezoeker
11 jaren 9 maanden geleden #17776 door peterk
katertje schrijft:

Aegolius cs schrijft:

katertje schrijft:

Aegolius cs schrijft:

peterk schrijft:

Aegolius cs schrijft:

Jaren terug schimpte de overheid de burger over zijn “spruitjesgeurgedrag”. Nu komt een stinkend deel van de rottende overheid naar boven.

CDA minister EHB heeft iets [?] ondernomen waarvan niets terecht is gekomen. De kerk was zijn lichtend voorbeeld?!


In mijn ogen heeft iedereen die bij justitie werkt vanaf het niveau officier (tenminste vanaf dat niveau)in de gaten (of behoort dat tenminste in de gaten te hebben) dat de burger vrijheid en gerechtigheid wordt onthouden.

Zij zijn allen fout!!


U wordt niet gehinderd dat uw mening generaliserend kan zijn?


Ik kan het wel met @ peterk eens zijn waar hij zijn "generalisatie" beperkt tot de groep van officieren van justitie.
Zij zijn immers door het benoemingenbeleid van de SG op die post benoemd....
en..daar moet je wel wat voor doen..c.q. laten!!


Ik veronderstel of verkeer daarin, dat veel justitiepersoneel (o.a. hulpofficieren) naar eer en geweten pogen binnen vigerende wetgeving maar vooral binnen de “nader” bepaalde uitzonderingen er het beste van maken. Om over “aanwijzingen” van hogerhand nog maar te zwijgen!
Daar zit dus het verschil van interpretatie in.


Dat zal zeker zo zijn...in kleinere, wellicht wat onbetekender zaken.
Echter, schuurt het belang van klager/eiser tegen het belang van de staat
dan - zo heeft de praktijk geleerd- is er geen sprake meer van een onafhankelijke rechtsspraak.Met andere woorden: HET IS ROT!!

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
11 jaren 9 maanden geleden #17771 door katertje
Aegolius cs schrijft:

katertje schrijft:

Aegolius cs schrijft:

peterk schrijft:

Aegolius cs schrijft:

Jaren terug schimpte de overheid de burger over zijn “spruitjesgeurgedrag”. Nu komt een stinkend deel van de rottende overheid naar boven.

CDA minister EHB heeft iets [?] ondernomen waarvan niets terecht is gekomen. De kerk was zijn lichtend voorbeeld?!


In mijn ogen heeft iedereen die bij justitie werkt vanaf het niveau officier (tenminste vanaf dat niveau)in de gaten (of behoort dat tenminste in de gaten te hebben) dat de burger vrijheid en gerechtigheid wordt onthouden.

Zij zijn allen fout!!


U wordt niet gehinderd dat uw mening generaliserend kan zijn?


Ik kan het wel met @ peterk eens zijn waar hij zijn "generalisatie" beperkt tot de groep van officieren van justitie.
Zij zijn immers door het benoemingenbeleid van de SG op die post benoemd....
en..daar moet je wel wat voor doen..c.q. laten!!


Ik veronderstel of verkeer daarin, dat veel justitiepersoneel (o.a. hulpofficieren) naar eer en geweten pogen binnen vigerende wetgeving maar vooral binnen de “nader” bepaalde uitzonderingen er het beste van maken. Om over “aanwijzingen” van hogerhand nog maar te zwijgen!
Daar zit dus het verschil van interpretatie in.


Dat zal zeker zo zijn...in kleinere, wellicht wat onbetekender zaken.
Echter, schuurt het belang van klager/eiser tegen het belang van de staat
dan - zo heeft de praktijk geleerd- is er geen sprake meer van een onafhankelijke rechtsspraak.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • peterk
 • peterk's Profielfoto
 • Bezoeker
 • Bezoeker
11 jaren 9 maanden geleden #17770 door peterk
Aegolius cs schrijft:

katertje schrijft:

Aegolius cs schrijft:

peterk schrijft:

Aegolius cs schrijft:

Jaren terug schimpte de overheid de burger over zijn “spruitjesgeurgedrag”. Nu komt een stinkend deel van de rottende overheid naar boven.

CDA minister EHB heeft iets [?] ondernomen waarvan niets terecht is gekomen. De kerk was zijn lichtend voorbeeld?!


In mijn ogen heeft iedereen die bij justitie werkt vanaf het niveau officier (tenminste vanaf dat niveau)in de gaten (of behoort dat tenminste in de gaten te hebben) dat de burger vrijheid en gerechtigheid wordt onthouden.

Zij zijn allen fout!!


U wordt niet gehinderd dat uw mening generaliserend kan zijn?


Ik kan het wel met @ peterk eens zijn waar hij zijn "generalisatie" beperkt tot de groep van officieren van justitie.
Zij zijn immers door het benoemingenbeleid van de SG op die post benoemd....
en..daar moet je wel wat voor doen..c.q. laten!!


Ik veronderstel of verkeer daarin, dat veel justitiepersoneel (o.a. hulpofficieren) naar eer en geweten pogen binnen vigerende wetgeving maar vooral binnen de “nader” bepaalde uitzonderingen er het beste van maken. Om over “aanwijzingen” van hogerhand nog maar te zwijgen!
Daar zit dus het verschil van interpretatie in.


Het is maar net wat je accepteert.
De overheid is het geheel dat ons allen gijzelt. Werknemers van die overheid (wat ik stelde: vanaf een bepaald niveau) hebben (of zouden moeten hebben) dondersgoed in de gaten wat de overheid van "de vrije mens" heeft gemaakt.

Nu kan men wel zeggen dat deze of gene "zijn best" doet, maar je doet mee of niet.
Vb. Mijn broer heeft tijdens zijn diensttijd een opdracht gehad (bewakingseenheid) een bepaalde locatie te bewaken. Tijdens crisis of oorlog moesten daar bepaalde spullen worden opgeslagen. Burgers die bij vijandelijke aanvallen probeerde hun toevlucht in zo'n bunker te zoeken, moesten worden neergeschoten.

Met dit voorbeeld probeer ik duidelijk te maken dat de overheid een geheel is van mensen die, in hun opgedragen taak vervullend, die overheid macht geven.
Mensen die welwillend mijn vrijheid en mijn eigendom en in bepaalde gevallen mijn leven ontnemen, zijn in mijn ogen fout.

Nu is de maatschappij natuurlijk ingewikkeld. Maar hoe heeft de maatschappij zijn huidige vorm gekregen?
Mijn mening? De overheid creëert een probleem; de overheid brengt dat probleem onder de ogen van de burgers en vervolgens claimt de overheid dat zij nodig is om dat probleem op te lossen. Gevolg: de burger zit met een probleem dat zogenaamd opgelost is, maar hem nog gewoon geld en/of vrijheid (wettelijke belemmeringen)kost.

De overheid claimt nuancering bij de burger. Komt men daar de overheid niet in tegemoet, dan is men fout en wordt gedemoniseerd ( Wilders, Fortuyn).

Ik ben niet opgehouden met denken, maar kom absoluut de overheid niet tegemoet met de door hen gevraagde nuancering. Ik speel dat spelletje al jaren niet meer mee.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • Aegolius cs
 • Aegolius cs's Profielfoto
 • Bezoeker
 • Bezoeker
11 jaren 9 maanden geleden #17767 door Aegolius cs
katertje schrijft:

Aegolius cs schrijft:

peterk schrijft:

Aegolius cs schrijft:

Jaren terug schimpte de overheid de burger over zijn “spruitjesgeurgedrag”. Nu komt een stinkend deel van de rottende overheid naar boven.

CDA minister EHB heeft iets [?] ondernomen waarvan niets terecht is gekomen. De kerk was zijn lichtend voorbeeld?!


In mijn ogen heeft iedereen die bij justitie werkt vanaf het niveau officier (tenminste vanaf dat niveau)in de gaten (of behoort dat tenminste in de gaten te hebben) dat de burger vrijheid en gerechtigheid wordt onthouden.

Zij zijn allen fout!!


U wordt niet gehinderd dat uw mening generaliserend kan zijn?


Ik kan het wel met @ peterk eens zijn waar hij zijn "generalisatie" beperkt tot de groep van officieren van justitie.
Zij zijn immers door het benoemingenbeleid van de SG op die post benoemd....
en..daar moet je wel wat voor doen..c.q. laten!!


Ik veronderstel of verkeer daarin, dat veel justitiepersoneel (o.a. hulpofficieren) naar eer en geweten pogen binnen vigerende wetgeving maar vooral binnen de “nader” bepaalde uitzonderingen er het beste van maken. Om over “aanwijzingen” van hogerhand nog maar te zwijgen!
Daar zit dus het verschil van interpretatie in.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
11 jaren 9 maanden geleden - 11 jaren 9 maanden geleden #17766 door katertje
Aegolius cs schrijft:

peterk schrijft:

Aegolius cs schrijft:

Jaren terug schimpte de overheid de burger over zijn “spruitjesgeurgedrag”. Nu komt een stinkend deel van de rottende overheid naar boven.

CDA minister EHB heeft iets [?] ondernomen waarvan niets terecht is gekomen. De kerk was zijn lichtend voorbeeld?!


In mijn ogen heeft iedereen die bij justitie werkt vanaf het niveau officier (tenminste vanaf dat niveau)in de gaten (of behoort dat tenminste in de gaten te hebben) dat de burger vrijheid en gerechtigheid wordt onthouden.

Zij zijn allen fout!!


U wordt niet gehinderd dat uw mening generaliserend kan zijn?


Ik kan het wel met @ peterk eens zijn waar hij zijn "generalisatie" beperkt tot de groep van officieren van justitie.
Zij zijn immers door het benoemingenbeleid van de SG op die post benoemd....
en..daar moet je wel wat voor doen..c.q. laten!!
Laast bewerkt: 11 jaren 9 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • Aegolius cs
 • Aegolius cs's Profielfoto
 • Bezoeker
 • Bezoeker
11 jaren 9 maanden geleden #17764 door Aegolius cs
peterk schrijft:

Aegolius cs schrijft:

Jaren terug schimpte de overheid de burger over zijn “spruitjesgeurgedrag”. Nu komt een stinkend deel van de rottende overheid naar boven.

CDA minister EHB heeft iets [?] ondernomen waarvan niets terecht is gekomen. De kerk was zijn lichtend voorbeeld?!


In mijn ogen heeft iedereen die bij justitie werkt vanaf het niveau officier (tenminste vanaf dat niveau)in de gaten (of behoort dat tenminste in de gaten te hebben) dat de burger vrijheid en gerechtigheid wordt onthouden.

Zij zijn allen fout!!


U wordt niet gehinderd dat uw mening generaliserend kan zijn?

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
11 jaren 9 maanden geleden #17763 door katertje
peterk schrijft:

Aegolius cs schrijft:

Jaren terug schimpte de overheid de burger over zijn “spruitjesgeurgedrag”. Nu komt een stinkend deel van de rottende overheid naar boven.

CDA minister EHB heeft iets [?] ondernomen waarvan niets terecht is gekomen. De kerk was zijn lichtend voorbeeld?!


In mijn ogen heeft iedereen die bij justitie werkt vanaf het niveau officier (tenminste vanaf dat niveau)in de gaten (of behoort dat tenminste in de gaten te hebben) dat de burger vrijheid en gerechtigheid wordt onthouden.

Zij zijn allen fout!!Velen bij Justitie liggen in hetzelfde zieke (kinder)bedje !!

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • peterk
 • peterk's Profielfoto
 • Bezoeker
 • Bezoeker
11 jaren 9 maanden geleden #17761 door peterk
Aegolius cs schrijft:

Jaren terug schimpte de overheid de burger over zijn “spruitjesgeurgedrag”. Nu komt een stinkend deel van de rottende overheid naar boven.

CDA minister EHB heeft iets [?] ondernomen waarvan niets terecht is gekomen. De kerk was zijn lichtend voorbeeld?!


In mijn ogen heeft iedereen die bij justitie werkt vanaf het niveau officier (tenminste vanaf dat niveau)in de gaten (of behoort dat tenminste in de gaten te hebben) dat de burger vrijheid en gerechtigheid wordt onthouden.

Zij zijn allen fout!!

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • ludovica
 • ludovica's Profielfoto
 • Bezoeker
 • Bezoeker
11 jaren 9 maanden geleden - 11 jaren 9 maanden geleden #17760 door ludovica
Aegolius cs schrijft:

Jaren terug schimpte de overheid de burger over zijn “spruitjesgeurgedrag”. Nu komt een stinkend deel van de rottende overheid naar boven.

CDA minister EHB heeft iets [?] ondernomen waarvan niets terecht is gekomen. De kerk was zijn lichtend voorbeeld?!

AMEN !!!!! :woohoo: :woohoo:@ Aegolius

Ik houd al helemaal niet van spruitjes over spruitjesgeur, daar ga ik van over mijn nek.
En de geur van de rottende overheid is het ergste wat er is, maar ja het moet eerst ontzettend stinken voordat het wordt opgeruimd.

Dus t.z.t wordt Demmink ook opgeruimd met EHB erbij.
Laast bewerkt: 11 jaren 9 maanden geleden door ludovica.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
11 jaren 9 maanden geleden #17758 door katertje
Drs. Poot sr. twittert dat NRC geweigerd heeft zijn advertentie te plaatsen.

www.quotenet.nl/quote-500/jan-poots-twee...-demmink-doofpot.php
De volgende gebruiker (s) zei dank u: geus

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • Aegolius cs
 • Aegolius cs's Profielfoto
 • Bezoeker
 • Bezoeker
11 jaren 9 maanden geleden #17756 door Aegolius cs
Jaren terug schimpte de overheid de burger over zijn “spruitjesgeurgedrag”. Nu komt een stinkend deel van de rottende overheid naar boven.

CDA minister EHB heeft iets [?] ondernomen waarvan niets terecht is gekomen. De kerk was zijn lichtend voorbeeld?!

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.