Vraag Andere functie Omtzigt. Niet besproken.Wel onder kopje "Aandachtspunten VVD"

Meer
1 jaar 2 maanden geleden #57340 door katertje
Hoe ver sta je van een ordentelijke rechtsstaat af als een Tweede Kamerlid onderwerp van discussie is vanwege het te goed vervullen van diens taak als controlerend volksvertegenwoordiger?

Terwijl notabene je eigen partij een regeringspartij is met meerdere bewindspersonen in het kabinet die jouw functioneren als persoon gezamenlijk bespreken.

Om het plat te duiden: je eigen politieke vrienden bespreken in het kabinet hoe ze jou het beste kunnen tegenwerken in je wettelijke taak om hen als regering te controleren.

Wie wordt niet gek alleen al bij de gedachte?
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 3 maanden geleden #57338 door katertje
Brief aan Tweede Kamer Een brief van de ex-verkenners Ollongren en Jorritsma over de gelekte notitie roept vooral nieuwe vragen op. Of de brief de formatie kan vlottrekken, is onzeker.

Het was niet één van de zeventien lijsttrekkers die bij de voormalige verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) heeft gepraat over Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Het waren óók niet de media. Maar wie het wél was, is evenmin duidelijk. Jorritsma en Ollongren schreven maandagmiddag in een brief aan de Tweede Kamer alleen dat zij „verantwoordelijk” waren voor de notitie die vorige week donderdag per ongeluk lekte.

De onduidelijkheid blijft dus. De twee ex-verkenners moesten de Tweede Kamer een feitenrelaas sturen over hun afgebroken pogingen om te verkennen welke coalitie er na de Tweede Kamerverkiezingen kan komen. Ollongren testte donderdag positief op corona, waarna zij in grote haast het Binnenhof verliet. Op de notitie die ze meedroeg stond onder meer te lezen: ‘positie Omtzigt: functie elders’. Ook stond er een aantekening over de ‘onderhandelingsstijl’ van CDA-leider Wopke Hoekstra.

De Kamer had Jorritsma en Ollongren om een feitenrelaas gevraagd. Maar hun brief van twee kantjes roept vooral vragen op. Ze schrijven dat een „eindverslag” sturen niet kan, omdat zij hun opdracht al hebben ingeleverd. Wel noemen zij het „zeer ongepast” dat ze zich hadden bemoeid met „personele aangelegenheden”. „Dit had niet mogen gebeuren. Dit had niet mogen gebeuren omdat de heer Omtzigt een gekozen volksvertegenwoordiger is.”

Doorstart formatie onzeker
Het mislukken van de verkenning heeft de formatie van een nieuw kabinet volledig op zijn kop gezet. Deze week, vermoedelijk woensdag, debatteert de Kamer met de voormalige verkenners. In hun plaats zijn twee nieuwe verkenners aangesteld: Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66).

Maar of de verkenning zomaar een frisse doorstart kan maken, is de vraag. In de Kamer is sprake van een grote vertrouwenscrisis, zeker omdat demissionair premier Rutte (VVD) aanvankelijk zei dat „niemand” uitleg hoefde te geven over de gelekte notitie. Dat riep veel vragen op over de gesloten bestuursstijl van Rutte.

De brief suggereert dat Jorritsma en Ollongren zélf de opmerking over Omtzigt op papier hadden gezet. Maar letterlijk staat het er niet, er wordt alleen verantwoordelijkheid genomen. Hoe het ook zij, door alle schuld op zich te nemen, hopen de ex-verkenners dat het formatieproces zonder deze hypotheek verder kan.

Dit is vooral in het belang van Rutte, die haast wilde maken met de formatie van zijn vierde kabinet, maar bij andere politiek leiders nu met wantrouwen wordt gadegeslagen. De ex-verkenners schrijven: „Geen van de fractievoorzitters heeft met ons gesproken over de heer Omtzigt. Geen van de fractievoorzitters heeft met ons gesproken over de onderhandelingsstijl van de heer Hoekstra.”

Ze schrijven ook dat de notitie niet is gebaseerd op wat de media bericht hadden. Dat is opmerkelijk, omdat dat juist wél stond in een brief van de nieuwe verkenners. Vorige week vrijdag schreven zij aan de Kamer: „De passage berust volgens onze voorgangers [Jorritsma en Ollongren dus] op een inventarisatie vanuit meerdere invalshoeken, waaronder berichten in de media.” Door dit nu te ontkennen, maken de ex-verkenners het hun opvolgers weer lastiger. Nu hebben zíj wat uit te leggen.

Lastig Kamerdebat op komst
Deze week moeten Jorritsma en Ollongren zich verantwoorden in de Kamer. Opmerkelijk genoeg zijn vier kabinetsleden daar in een andere positie aanwezig: Ollongren (minister van Binnenlandse Zaken) als voormalig verkenner, premier Rutte als VVD-fractievoorzitter, Wopke Hoekstra (Financiën) namens de CDA-fractie en Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) namens D66. Woensdag worden zij beëdigd in de nieuwe Tweede Kamer. Annemarie Jorritsma is ook VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer.

Het tekent hoe ingewikkeld de situatie is geworden. Rutte, die tot vorige week donderdag de formatie onder controle leek te hebben, lijkt de regie in de zaak te zijn kwijtgeraakt.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 3 maanden geleden - 1 jaar 3 maanden geleden #57335 door katertje
Voormalig Tweede Kamer voorzitter Frans Weisglas (VVD) opperde vrijdagavond in Radio 1 programma "Dit is de Dag" voorzichtig dat de kwestie "Omtzigt, functie elders" zodanig hoog kan oplopen dat nieuwe verkiezingen nodig blijken te zijn. Weisglas: Als het wantrouwen volgende week niet uit de lucht is, dan is er geen formatie mogelijk en dan is er maar één optie: nieuwe verkiezingen."

Weisglas verwacht dat er woensdag een stevig debat plaats zal vinden in de Tweede Kamer, zo zegt hij. Dat is in zijn ogen ook noodzakelijk, omdat het vertrouwen hersteld moet worden voordat de formatie verder kan gaan. Volgens de VVD-prominent wacht de oud-verkenners Jorritsma en Ollongren woensdag een moeilijk Kamerdebat: "De Kamer zal keihard doorvragen."

Dat de Tweede Kamer hard gaat doorvragen is volgens Weisglas ook noodzakelijk om het vertrouwen in het formatieproces te herstellen. "Het moet bovenkomen, anders blijft er wantrouwen bestaan. Dan kan je niet verder formeren. Als dit mislukt, rest ons niet veel anders dan het mooie rode potlood weer te gebruiken." Haal de popcorn alvast maar in huis:) Niemand gaat hier uitleg over geven...
(PS op Free Spirit gelezen: Drie keer uit informele Haagse bronnen gehoord dat Rutte opmerking over Omtzigt heeft gemaakt. Drie keer, ja 3X !!! Als het echt zo is, is dat verbijsterend.)

Diplomatieke taal voor een boodschap dat in deze kwestie de democratie in het hart is getroffen; namelijk al tijdens de formatie besluiten voorstellen op te nemen over de samenstelling van de Tweede Kamer, zonder verder acht te slaan op de verkiezingsuitslag. Dat, en vooral niet minder, is de ernst van de kwestie die nu voor ligt.

De twee nieuwe ‘verkenners’, Van Ark (VVD) en Koolmees (D66) hebben in een brief aan de Kamervoorzitter weersproken dat ze op basis van een gesprek met hun voorgangers Jorritsma (VVD) en Ollongren (D66) moeten concluderen dat de positie van Omtzigt door één of meer lijsttrekkers ter discussie is gesteld: “Die passage berust volgens onze voorgangers op een inventarisatie vanuit meerdere invalshoeken, waaronder berichten in de media”.

Behendige taal, maar hieruit moet men toch concluderen dat de inhoud van de formatiegesprekken tot dusver, tenminste bij de vorige verkenners heeft geleid tot de gedachte dat een behoorlijk massaal verkozen kandidaat-Kamerlid meteen al het veld moest ruimen, mogelijk teneinde het CDA in een mogelijk geambieerde coalitie te kunnen opnemen.

Het wordt steeds gekker
De eerdere verkenners zouden dit "gezien en gevoeld" hebben, aldus Van Ark en Koolmees. Dat betekent concreet dat de coalitiekandidaten of één van hen, al dan niet via vertegenwoordigers van de MSM (massamedia, zoals het overheidsorgaan NPO) hebben laten doorschemeren dat Omtzigt weggepromoveerd moest worden uit de Kamer, ondanks zijn unieke en massieve steun onder het electoraat.

Beter kunnen we dan verstaan dat dit wel degelijk concreet op tafel is gelegd door één of meerdere partijleiders en in het belang van onze democratie moet bekend worden wie dat is of waren. Dit kan niet, zoals premier en meest belanghebbende in de onderhandelingen bekend maakte, "onbeantwoord" blijven.

Bovendien, zoals gisteren al geschreven – zeker niet onbelangrijk – praten de nieuwe verkenners voor hun beurt; er volgt immers nog een Kamerdebat met de "oude" verkenners en het is een veeg teken dat de nieuwe verkenners aan dat debat al een zekere richting willen geven. Ook hierin herkennen we een sturende hand die met de democratische besluitvorming, ‘zonder last en ruggenspraak’ niet zoveel opheeft.

Het gaat in essentie om twee prangende vragen:
Hoe is het mogelijk dat de heersende politiek (de partijleidingen binnen het ‘kartel’) kennelijk bij onderhandeling kan bepalen hoe de uiteindelijke samenstelling van de Staten Generaal wordt vormgegeven, ongeacht de verkiezingsuitslagen?

Hoe is het mogelijk dat de heersende politieke leiders kunnen bepalen welke genoegdoening (lees: een aardig en mogelijk lucratief baantje) een door hen afgewezen Kamerlid tegemoet kan zien?

In het eerste geval gaat het om de natuurlijke invloed die de kiezer op het politieke proces heeft. Dat is al beperkt tot het eens in de vier jaar roodkleuren van een hokje, op basis van een verkiezingsprogramma wat na sluiting van de stembussen meteen al in de prullenbak ligt, waarna de ‘partijleiders’ het definitieve beleid naar eigen goeddunken bepalen.
Nu ook nog eens blijkt dat kennelijk elders wordt besloten wie wel en wie niet in de Staten Generaal zitting mag nemen, kunnen zij misschien beter stoppen met deze stembusfarce en meteen de dictatuur uitroepen. Of wij als burgers de revolutie wat ik, zeker in dit geval, zou voorstaan.
Ten tweede en zeker niet onbelangrijk; al die benoemingen in de publieke sector en de collectieve sector: komen die op deze wijze tot stand? Omdat iemand in een ‘functie elders’ de zelfverklaarde politieke elite nu eenmaal even wat beter uitkomt? Dat werpt toch wel een merkwaardig licht op benoemingen door ‘de Kroon’ in functies als burgemeester en Commissarissen van de Koning en betekent dat de kongsi die Fortuyn al constateerde in de Haagse politiek, daadwerkelijk de vermeende handen en voeten hebben.

Dat, en zeker niet minder, moet volstrekt duidelijk worden in het aanstaande Kamerdebat over de kwestie.
Wanneer de kwestie is zoals die nu alom wordt vermoed, namelijk dat de Haagse politieke leiders ons land in een dictatoriale houdgreep hebben – of liever: het electoraat voortdurend ‘bij de ballen’ hebben – , dan kan het niet zo zijn dat de vorige èn huidige verkenners, noch de huidige partijleiders, respectievelijk ministers op hun functie blijven. Er is namelijk in dat geval geen sprake van ook maar enig vertrouwen; niet nu en ook niet in de toekomst, laat staan in een politieke functie of ergens anders in het publieke domein. Geen vertrouwen althans, wat rechtvaardigt dat zij ooit nog een politieke of bestuurlijke functie vervullen. Vergissen kan, maar dit zijn geen vergissingen meer. Dit is ordinaire machtspolitiek die een democratie onwaardig is omdat het electoraat kennelijk minder invloed heeft op de samenstelling van de volksvertegenwoordiging dan hen in wezen toekomt.

De positie van tenminste mevrouw Ollongren (D66) is volstrekt onhoudbaar. Haar functievervulling als verkenner maakt dat zij niet als Minister (van Binnenlandse of wat van Zaken dan ook) kan aanblijven. Zij bewees immers niet om te kunnen gaan met geheimen, laat staan staatsgeheimen en bovendien blijken haar ‘geheimen’ in dit geval van een allure die ondermijnend zijn voor ons land en de democratie. Dat soort van "nieuw leiderschap" van D66 kan meteen naar de plaats waar het thuishoort: de stortplaats van intellectuele miskleunen, toegedekt met een flinke laag ongebluste kalk.

Nu een inkijkje is gegeven hoe de huidige politieke elite met de hen verstrekte democratische verantwoordelijkheid omgaat, kunnen we niet anders dan vaststellen dat Weisglas, misschien ongewild, toch een juiste richting heeft aangegeven; opnieuw naar de stembus.

Maar dan wel andere partijleiders op de lijsten van de regeringspartijen. Het vertrouwen in hen is nu op.
Laast bewerkt: 1 jaar 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 3 maanden geleden - 1 jaar 3 maanden geleden #57334 door katertje
Niemand gaat hier uitleg over geven

VVD-leider Mark Rutte is van mening, met betrekking tot de Ollongren-blunder, dat niemand uitleg hierover gaat geven.
Het was een onvervalst stukje Ruttocratie. Het is niet de premier die bepaalt hoe een kabinetsformatie verloopt en wie de Kamer ter verantwoording mag roepen. Staatsrechtelijk is het zo dat een nieuwe premier bij het aantreden van een kabinet de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de hele gang van zaken tijdens de formatie. En Rutte, op zijn arrogantie staat geen maat, liep hierop vooruit.

Hilarisch werd het toen hij gisteravond (donderdag) Ollongren stond te bedanken voor haar inzet als verkenner.
"Heel vervelend" wat er was gebeurd met het uitlekken van die notitie, maar "Sigrid Kaag en ik" hadden niet over Omtzigt en de andere gevoelige zaken met de verkenners gesproken. Wat Rutte betreft is daarmee de kous af.

Sywert van Lienden – die onder meer meeschreef aan het verkiezingsprogramma van het CDA – verbindt daar dan ook de conclusie aan dat die ene zin, dat niemand hier uitleg over gaat geven, betekent dat we meer dan “genoeg weten.”De Tweede Kamer moet deze absurde inmenging van de regering in parlementaire zaken tot op de bodem uitzoeken!

MSM: "Even vergat Ollongren dat ze alle papieren eerst in een mapje moest stoppen. Hoezo? Aardbeving? Overstroming? Brand?
Nee, ze had uitslag gekregen van de corona-test. Ieder ander moet in de tijd tussen test en uitslag thuisblijven, maar Ollongren niet.
De eerste leugen begint er al mee dat dit niet zo maar een paar losse aantekeningen waren. Het was bladzijde 1 van een compleet uitgetikte werkinstructie rechtstreeks van het Politbureau onder het kopje "Aandachtspunten VVD" .

Dit komt echt niet van Ollongren, want daar heeft ze de capaciteiten niet voor.
Maar het geeft wel aan hoe verrot het hele zootje in Den Haag is. Gelukkig dat dit nu naar buiten is gekomen. Naar mijn mening heeft Rutte dit als eis neergelegd bij het CDA.

En debat volgende week is veel te laat. Het hele kartel heeft nu bijna een week de tijd om alle bewijzen weg te werken, te verdraaien, op elkaar af te stemmen, enz,enz.

Rutte meent te kunnen bepalen over wat en wanneer de tweede kamer een debat aanvraagt. Zijn arrogantie is zo stuitend, dat hij denkt te bepalen wanneer een probleem is afgedaan. Vanmorgen had hij spoedoverleg met enkele vertrouwelingen, waaronder Grapperhaus, die de pers tenenkrommend te woord stond met zijn “ er is genoeg over gezegd, zand er over, geen zout in wonden strooien' haha.. zelfs de kerk werd er bij gesleept waar je dus barmhartigheid kon leren”. De vervloekte Farizeeër ! Waar was de barmhartigheid ten opzichte van zijn partijgenoot Omtzigt? Met hun fluistercampagne om Omtzigt in een kwaad daglicht te zetten.

Wat mij nog het meest verwondert: sinds wanneer behoort het tot de bevoegdheid van een verkenner/informateur om een door het volk gekozen Briljant Kamerlid weg te werken?
Sinds wanneer behoort dat tot het takenpakket ?

Er zijn nu twee nieuwe verkenners aangesteld en die gaan met een schone lei helemaal opnieuw beginnen. Wat nou schone lei? Geen sprake van een schone lei. Er heeft overdracht plaatsgevonden van de oude verkenners, sterker nog, ze doen nog even verslag van hoe die aan de opmerkingen over Omtzigt zijn gekomen. Denken ze daar dat we helemaal gek zijn? .Wat mij betreft wegwezen, want ze zijn bevooroordeeld.

Grapperhaus probeerde vandaag verslaggever Jaïr Ferwerda de mond te snoeren toen hij de minister om een reactie vroeg over ‘Omtzigtgate.’ Grapperhaus meende te kunnen bepalen dat "er genoeg over is gezegd." PVV-Kamerlid Lilian Helder noemt het een “typische reactie van een CDA-regent” en wijst hem terecht op het feit dat het de Tweede Kamer is die dat bepaalt, niet de minister.

Schokkend dat een CDA-minister voor Justitie & Veiligheid het daarom eigenlijk wel prima lijkt te vinden dat de onderste steen niet boven komt, waar het om een partijgenoot gaat. En dan zegt hij dat ook nog eens op een manier die behoorlijk minachtend lijkt te zijn tegenover de controlerende functie van de Tweede Kamer. Niet zo gek dus dat Lilian Helder, PVV-Kamerlid, dit zegt in haar tweet: Goed gedaan PVV.
Laast bewerkt: 1 jaar 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko