Vraag STIKSTOFSCHANDAAL...het gaat niet om stikstof !

Meer
1 week 5 dagen geleden - 1 week 1 dag geleden #59242 door katertje
De boerenprotesten gaan onverminderd door en overal woedt de discussie over het draconische stikstofbeleid. Gesjoemel met cijfers en kaarten en eindeloos gereken met modellen over ‘de stikstofruimte’ beginnen zo langzamerhand absurdistisch te worden. Een papieren werkelijkheid, gedreven door idealen en dogma’s, overheerst de echte wereld waardoor de woede in de samenleving groeit. De arrogante en onaantastbare houding van het kabinet, dat zich vooralsnog nergens iets van aantrekt, zal dit alleen maar verergeren.

Niet eerder werden boeren zo bedreigd in hun voortbestaan als in dit jaar. Na jaren van administratieve belemmeringen voor een gezonde bedrijfsvoering,lijkt de overheid nu een eindstrijd begonnen te zijn tegen wat decennia lang de trots van Nederland was en een astronomische bron van inkomsten voor de BV Nederland.

De zekerheid dat Nederland zichzelf en de halve wereld van voedsel kon voorzien lijkt ineens niet meer belangrijk. Maar wat dan wel? Een ding lijkt inmiddels wel duidelijk, om stikstof gaat het niet !

U krijgt zoveel mogelijk links bij onderwerpen die voorbij komen. Ik wens u een verhelderend/schokkend/geheugenverfrissend (streep door wat niet van toepassing is) tochtje langs de kerfstok van Rutte. Ga er maar even voor zitten.

Dutch pm Rutte: the farmers had to leave here in order to roll out the WEF food hubs.


Geen plaats meer voor boeren met "WEF Food Hubs"
Over de hele wereld worden Food Innovation Hubs (FUB’s) opgericht voor de “transformatie van voedselsystemen”. In november 2020 heeft het World Economic Forum aangekondigd dat de Europese Food Innovation Hub in Wageningen, in Nederland, zal worden gevestigd. Afgelopen jaar kondigde premier Rutte tijdens de Davos Agenda Week van het WEF aan dat in Nederland een Global Coordinating Secretariat voor de Food Innovation Hubs gevestigd zal worden. Die bevindt zich sinds half mei op Wageningen Campus.De zogeheten Food Innovation Hubs van het WEF moeten een belangrijk onderdeel vormen van de wereldwijde transformatie.
Dit secretariaat zal alle andere Food Innovation Hubs met elkaar verbinden, aldus Rutte.


Minder landbouw geeft minder transport en minder energiegebruik.
Vraagje: Hoe worden de supermarkten dan in de toekomst gevuld? Vanuit het buitenland. Met vrachtwagens die rijden op water?

De primaire agrarisch producenten leveren inderdaad niet een hoge bijdrage aan ons bbp. Maar de schil daar om heen levert tezamen toch 8 tot 10%. Niet weinig dus. We exporteren niet alleen hoogwaardig voedsel, maar ook kennis, zaaizaad en pootgoed, plant en oogstmachines, bewaarsystemen, sorteersystemen, ict. Onze primaire sector is de marketingmachine voor die hoogwaardige export.
Maar dat is allemaal "oude meuk"

Food Innovation
Het eten van de toekomst wordt algen, insecten en kweekvlees. Dat wil zeggen het eten van de toekomst volgens het WEF
Kweekvlees is ‘nepvlees’ dat vanuit een laboratorium wordt opgekweekt. Geen vee meer, geen land meer nodig, geen voedsel voor al dat vee. Er wordt nu al volop mee geëxperimenteerd. Kweekvlees is alleen veel minder ver in ontwikkeling dan insecten als alternatieve vleesbron.

Sprinkhaan of spinnetje? Misschien haal je in 2027 op het station wel een lekkere insectensnack voor onderweg in de trein, terwijl je broodtrommeltje vol zit met ingrediënten voor in de voedselprinter op je werk. Echt iets om naar uit te kijken, niet dan?

Stikstof, een plotselinge hype
De stikstofcrisis is manmade: een plotselinge hype, ontstaan door menselijk handelen, zonder dat er in staat van de natuur iets is veranderd. Stikstof is onschadelijk. Het zit in de lucht die u inadement, dus eigenlijk is het een vreemde term. U zou eerder stikken door een gebrek aan stikstof. De Fransen noemen het dan ook ‘azote’, zij wel. De stikstofcrisis gaat ook helemaal niet over stikstof zelf, om het nog verwarrender te maken. De nutteloze ambtenaren die de stikstofcrisis creëerden waren kennelijk niet goed in scheikunde, maar daar zijn het dan ook nutteloze ambtenaren voor.

Waar het hier om gaat, zijn de stikstofverbindingen (NOx) die vrijkomen bij bouw, verkeer, industrie en landbouw. Deze stoffen slaan neer in de grond en verzuren de grond. Dat kan het milieu beschadigen, de volksgezondheid net zo goed. Een overschot aan NOx zorgt voor ademhalingsproblemen en hartfalen, wat het sterftecijfer meetbaar doet toenemen. Een beetje NOx kan geen kwaad, te veel van de stoffen is wel schadelijk.

Door allerlei innovaties is de uitstoot van NOx sinds de jaren ’90 gehalveerd. Het lijkt erop dat die trend zich zal voortzetten, de vooruitzichten zijn dus goed. Als de uitstoot van NOx al dertig jaar op de politieke agenda staat en deze daalt, dan is het dus heel vreemd om in 2019 ineens een ‘crisis’ te hebben.

Omdat letterlijk alle sectoren van de Nederlandse economie, behalve transport, de uitstoot van NOx zien afnemen, zal dit aandeel alleen maar stijgen. In plaats van een stikstofcrisis zouden we dus van een transportcrisis mogen spreken. Kunnen die Duitsers die rommel niet invliegen, dan mogen wij hier wel gewoon huizen bouwen?

Overigens is de regering voornemens om bouwprojecten af te gelasten, ook al heeft Nederland last van een gierende woningnood. De bouwnijverheid heeft de uitstoot echter al meer dan gehalveerd en bouwvakkers zijn samen goed voor slechts drie procent van de totale uitstoot. Dat idee, het stilleggen van bouwprojecten, is dus totale waanzin. Hoe komt een weldenkend mens bij zoiets?

Waarom is er dan toch sprake van een stikstofcrisis? Is het soms een soort bureaucratische terreur?

Dat klopt. De ‘crisis’ heeft geen oorzaak in de natuurlijke toestand der dingen. De uitstoot neemt juist spectaculair af. Maar er is ook zoiets als ambtenarij en die verpest graag het leven van gewone mensen, bijvoorbeeld door de bouw van schaarse woningen aan banden te leggen zonder een millimeter milieuwinst als resultaat. En omdat niemand het wil, is de EU allerlei bevoegdheden naar zich toe aan het trekken. Dat geeft een extra bestuurslaag, die nog veel meer maatschappelijke schade kan berokkenen.

Het begon met EU-richtlijn 92/43 en dan specifiek artikel 6 lid 4. Deze richtlijn wordt ook Natura 2000 genoemd en is erop gericht om de natuur in de EU te ontlasten, tot hier gaat het goed. De hele richtlijn stelt dat landen hun NOx-uitstoot moeten terugdringen en ja, daar geeft Nederland braaf gevolg aan. Het specifieke artikel 6 stelt dat Nederland bij elke verleende vergunning moet kijken of de lokale natuur geen schade ondervindt. Lid 4 biedt de mogelijk om creatief te boekhouden middels ‘compensatory measures’.

Als de uitstoot op de ene plek te hoog is, dan kan Nederland deze op een andere plek verlagen. Zo ontstaat er de mogelijkheid om de totale uitstoot te verlagen, terwijl bepaalde projecten wel doorgang vinden. In het jargon zeggen de ambtenaren dan dat ze ‘ontwikkelingsruimte’ hebben gecreëerd. Zo kan er gebouwd worden maar houden we wel rekening met het milieu, best mooi eigenlijk. De regering noemt dit het ‘Programma Aanpak Stikstof’ (PAS) en gebruikt het als basis voor het verlenen van bouwvergunningen voor de periode van 2015 tot 2021.

Tot hier deed de overheid niks verkeerd. Waar gaat het dan fout en op wie moet ik boos worden?
In mei van dit jaar kwam de Raad van State, het hoogste Nederlandse rechtscollege, met de conclusie dat het PAS en alle bouwvergunningen die via het PAS waren verstrekt, onwettig zijn. Dat is waarom men nu wel eens stelt dat ‘Nederland op slot zit’ en sindsdien is er sprake van acute crisis: niet omdat er ineens meer of minder stikstof (of NOx) wordt uitgestoten. De Raad van State volgde met die uitspraak een eerdere uitspraak van het hof van Justitie van de Europese unie in Luxemburg (HJEU). Die kwam in 2018 tot de conclusie dat de vergunning, gegeven aan onder meer een kippenbedrijf in Brabant om een extra stal te bouwen, niet gegeven had mogen worden. Die vergunning was eerder afgegeven door de Provincie Noord-Brabant.

Waarom houdt het HJEU zich bezig met een kippenboer in De Peel? Dat hebben we te danken aan twee mannen. De eerste is Wim van Opbergen, die al veertig jaar beroepsactivist is. Hij maakt zich zorgen om de kwaliteit van de natuur in zijn directe omgeving en hij beschouwt NOx als een grote boosdoener. In het gebied waar hij wandelt zou hij graag meer bloemen zien en minder gras. Gras houdt wel van NOx, de veldbloemen waar Van Opbergen van houdt weer niet. Daarom wil hij dat er minder NOx wordt uitgestoten en sinds 1990 mogen we wel zeggen dat hij op zijn wenken is bediend. Toch gaat hij door, hij heeft in zijn leven drieduizend bezwaarschriften bij de Raad van State ingediend. Daarbij ging het steeds om economische bedrijvigheid in zijn omgeving.

Zijn compaan is Johan Vollebroek van ‘Coöperatie Mobilisation for The Environment U.A.’ Dat is een activistisch clubje dat elk jaar zo’n vijftig bezwaarschriften tegen boerenbedrijven inlevert bij de Raad van State. Om de stikstofuitstoot in Van Opbergen zijn wandelgebied verder te reduceren, besluiten ze om samen een reeks al uitgegeven vergunningen aan te vechten. Ze starten een procedure bij het HJEU die ze ook nog eens winnen. In de uitspraak noemt het HJEU dat de methodiek van het PAS met betrekking tot de ‘ontwikkelingsruimte’ niet in overeenstemming met de Europese wet is, specifiek de richtlijn Natura 2000. Als boer X een vergunning krijgt omdat de overheid natuurgebied Y belooft te gaan saneren, dan is het tweede geen afdoende ‘compensatie’ voor het eerste. Eerst moet gebied Y zijn gesaneerd, dan pas mag de vergunning worden verstrekt.

Hoewel het hier gaat om een uitspraak tegen een vergunning verleend aan lokale bedrijven (zoals de deze kippenboer uit Someren) meent de Raad van State dat het hele PAS daarmee onderuit gehaald moet worden. Dat is natuurlijk niet proportioneel. Het ging om een actie van twee pestkopjes tegen een paar specifieke boeren, dan heeft het geen zin om broodnodige woningbouw elders in het land stil te leggen.

Het is me duidelijk. Er is geen stikstofcrisis. Wat moeten we nu doen?
Ten eerste moet Nederland de uitspraak van het HJEU naast zich neerleggen. Het zal menig jurist woedend maken: ‘die Wellens weet er niks van’ etc., ik zie hun befjes al wapperen. Maar in tijden van chronische woningnood en recentelijk nog een verdubbeling van het aantal daklozen is het stilleggen van achttienduizend bouwprojecten geen redelijke optie. Het ging het duo ook om het pesten van een paar specifieke boeren. Daarbij kozen ze voor een gang naar het HJEU, dat zich vervolgens wel moest uitspreken over het PAS. Dat was dus bijvangst en dat maakt dat de uitspraak een disproportioneel grote impact op de Nederlandse samenleving heeft. Ook zou Nederland niet het eerste land zijn dat Europese regels aan de laars lapt, de Grieken doen al decennia niet anders. Daarom, gewoon lekker doorbouwen en intussen uitzoeken hoe het zit met dat PAS. De bijdrage van de bouw aan de totale uitstoor van NOx was al minimaal.

Bent u een beetje boos op het duo en wilt u ze terugpakken? Dat kan. Vollenbroek pleegt namelijk herhaaldelijk economische delicten, door de jaarcijfers van zijn bv te laat in te leveren. Daar zou hij een flinke boete voor kunnen krijgen. Wie doet er even aangifte?

Het is natuurlijk flauw om zo te gaan zitten muggeziften, maar bij iemand die er zo de broek van vol heeft om op elke juridische slak zout te leggen is het weer wel terecht.
Al met al is er geen stikstofcrisis, Nederland is al hartstikke goed bezig. We hebben een bureaucratiecrisis.
arnowellens.eu/article/35179/er-is-helemaal-geen-stikstofcrisis

Kees de Lange, hoogleraar atoom-, molecuul-, laser fysica bij Shell Research legt het hier haarfijn uit. Het echte stikstofverhaal uitgelegd door een professor. Een college van 2 uur maar na 2 uur weet je heel wat meer dan de verantwoordelijke minister.

Omtzigt en Van der Plas willen dat Kamer terugkeert van reces voor een stikstofdebat
Een deel van de oppositie wil dat de Tweede Kamer in augustus terugkeert van het zomerreces voor een debat over stikstof. Kamerleden Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas (BBB) eisen opheldering over ambtelijke berekeningen waarin staat dat de stikstofaanpak van het kabinet goedkoper, efficiënter en minder streng kan.

De debataanvraag door Omtzigt en Van der Plas wordt gesteund door oppositiepartijen PVV, SP, JA21, SGP en de fractie Van Haga. Als ook een coalitiepartij groen licht geeft, keert de Kamer in de week van 15 augustus terug van reces om over de stikstofaanpak te debatteren.

Aanleiding voor de debataanvraag zijn 260 pagina’s aan documenten die het ministerie van Financiën vorige week openbaar heeft gemaakt. De stukken leggen een langlopend conflict over de stikstofaanpak bloot tussen Financiën en het ministerie van Landbouw. Als het aan Financiën ligt, worden alleen boeren uitgekocht die veel stikstof uitstoten in de buurt van natuurgebieden.

Dat is een goedkopere aanpak dan waar het kabinet nu voor heeft gekozen: de coalitie trekt ruim 24 miljard euro uit om boeren in het hele land uit te kopen – met zo min mogelijk dwang – of hun bedrijven te innoveren zodat ze minder stikstof uitstoten. Het kabinet reserveert daarbij ook geld om boeren perspectief te bieden, bijvoorbeeld door subsidies voor natuurbeheer te geven. Dit is de voorkeursaanpak van het ministerie van Landbouw, en dus van de coalitie.

Maar volgens Financiën leidt die aanpak ertoe dat 11.200 boerenbedrijven moeten stoppen en nog eens 17.600 veehouders (van de 40.000 tot 50.000 boeren in Nederland) hun veestapel fors zullen moeten inkrimpen, met een derde tot bijna de helft. Bij de ’Financiën-aanpak’ merken minder boeren de gevolgen: dan moeten wel 11.200 boeren stoppen, maar hoeven slechts 200 veehouders in te krimpen. „Waarom kreeg de Kamer deze berekeningen niet?”, wil Kamerlid Omtzigt weten.

Hij en Van der Plas vragen zich ook af de stikstofdoelen voor de veehouderij niet veel te streng zijn. Het kabinet wil dat de landbouw de uitstoot tot 2030 met 39 kiloton verlaagt. Maar volgens ambtenaren van Financiën kunnen de natuurdoelen ook worden gehaald met 30 kiloton reductie. Het kabinet lijkt bewust ’hoog in te zetten’, om de doelen later eventueel nog naar beneden bij te stellen. Volgens de ambtenaren van Financiën is 24 miljard euro niet genoeg om de huidige aanpak van de grond te krijgen.

28.800 boeren kapot door schandalig beleid
Afgelopen week kwam NRC met verpletterend nieuws. Achter de schermen is al lang berekend wat de gevolgen van het stikstofbeleid van deze regering zullen zijn. Zo’n 11.200 boeren zullen sowieso moeten stoppen, en nog eens 17.600 boeren zullen zoveel moeten krimpen – een derde tot de helft – dat velen van hen waarschijnlijk ook zullen moeten stoppen. Dat zijn dus 28.800 boeren die zwaar getroffen worden door schandalig beleid.

Het is al tot vervelens toe gezegd, maar blijkbaar dringt het niet tot iedereen door. Dit hele idiote stikstofbeleid is gebaseerd op het behoud van kwetsbare Natura 2000-gebieden. Dit zijn onnatuurlijk verarmde gebieden die alleen behouden kunnen worden door roofbouw, afplaggen, boskap of andere vernietigingswerkzaamheden. En ja, het is echt waar: een hondendrol per jaar per hectare is al te veel voedsel voor deze gebieden, dus bedenk zelf maar wat het effect van een vlucht ganzen is.


Over die Natura 2000-lijst is nooit een verkiezing, referendum of Kamerdebat geweest. Hij is samengesteld door ambtenaren die hem hebben ingediend bij de EU, nog zo’n wonder van democratie. Nederland heeft zich daar verplicht om deze gebieden te ‘beschermen’, dus nu zitten we om bureaucratische redenen vast aan een onhaalbare stikstofnorm.

Het meest wrange is nog wel dat de onwrikbaarheid van het kabinet op dit punt het resultaat is van de dram-agenda van D66, dat zich een machtspositie verworven heeft dankzij het geknoei van de coalitiepartners. De achterban van VVD en CDA komt niet voor niets in opstand tegen deze gekte, en ook leden van de ChristenUnie zijn zeer kritisch. Wie dit geheel democratisch noemt, mag zijn mond gaan spoelen.

Informatieplicht parlement
En omdat zelfs onze gemankeerde democratie nog te veel kans op tegenstand biedt, vond onze regering het beter om alles zoveel mogelijk aan de parlementaire controle te onttrekken. Want de onthullingen in NRC zijn natuurlijk niet de eerste onthullingen van zaken die aan het parlement hadden moeten worden voorgelegd.

Als bewindslieden opzettelijk informatie achterhouden, zodat het parlement niet weet wat aan het beleid ten grondslag ligt en wat de gevolgen zullen zijn, dan is dat een schending van de grondwet. Volgens artikel 68 is de regering verplicht om het parlement goed te informeren, en die verplichting is er niet voor niets. Het parlement kan de regering alleen controleren – zie de scheiding der machten, zoals die officieel geregeld is in Nederland – als het parlement alle informatie krijgt waar het recht op heeft.

Bij het stikstofdebat van 23 juni werd een motie weggestemd om de Natura 2000 lijst te gaan heronderhandelen, en ook een motie om in kaart te brengen wat de gevolgen voor het platteland zouden zijn als daar duizenden boerenbedrijven zouden verdwijnen. Maar aan het parlement was niet verteld dat er alternatieve oplossingen waren, en ook niet dat het om tienduizenden bedrijven zou gaan. Pieter Omtzigt schiet Caroline van der Plas inmiddels te hulp met Kamervragen, en wat een gekonkel komt er boven…

Caroline van der Plas
@lientje1967
Kaag wist al op 25 mei van de berekeningen van haar ministerie, dat boeren veel minder stikstof hoeven te reduceren als NL de klimaatdoelen haalt. Op 23 juni was het stikstofdebat… Wij wisten niks. En nog meer bijzondere antwoorden hieronder in het draadje van @PieterOmtzigt ?

Pieter Omtzigt
@PieterOmtzigt
De antwoorden op de Kamervragen van mij en @lientje1967 over de stikstof zijn binnen.
Er komen zo heel veel nieuwe berekeningen aan.
Sommige opvallende antwoorden in dit draadje
(1)
De manier waarop het parlement voortdurend niet (goed) geïnformeerd wordt, is al een schending van de grondwet, maar ook op andere punten gaat het fout. Op 11 juli legde hoogleraar staatsrecht Paul Bovend’Eert in het NRC uit dat het kabinet het stikstofbeleid wil uitvoeren voordat het bij wet geregeld is. Het wetsvoorstel moet in de loop van 2023 bij de Tweede Kamer worden ingediend, dus voor die tijd is dit simpelweg onwettig.

Wetenschappelijk bewezen
Voor wie nog denkt te kunnen wapperen met ‘wetenschappelijk bewezen’: dit beleid is ook uit wetenschappelijk oogpunt niet te verdedigen. In de eerste plaats omdat politici, ministeries en andere overheidsorganen wetenschappers met de ‘juiste mening’ selecteren. De onthulling hoe D66 omging met dissidente wetenschappers in de eigen partij gaf een schokkend inkijkje.

Aalt Dijkhuizen
@AaltDijkhuizen
Helder verhaal ⁦van @d66 wetenschapper @hanlindeboom1⁩ over de stikstofproblematiek bij ⁦@sypwynia⁩. Kwam ⁦@TjeerdD66⁩ niet uit in zijn streven de NL veestapel te halveren. Dus rapport onder het tapijt en @d66 logo eraf. Zo gaat dat dus!

Wyniasweek:
D66-wetenschappers botsen met D66-stikstofspecialist Tjeerd de Groot. Tien Vragen aan prof Han Lindeboom.
www.wyniasweek.nl/d66-wetenschappers-bot...-prof-han-lindeboom/

RIVM
Verder is er terechte kritiek op de modellen van het RIVM, en met name op de selectiviteit van de wegingen. Het is bizar dat bijvoorbeeld de uitstoot van boerenbedrijven wel op vele kilometers meetelt, en die van snelwegen niet, en dat uitstoot van vliegtuigen magisch verdwijnt boven een bepaalde hoogte. En dan heb ik het nog niet eens over het verplichte gebruik van kunstmest – en de daaraan gekoppelde verplichte afvoer van natuurlijke mest – waarmee boeren ook weer eens dubbel gepakt worden.

En tenslotte is deze regering volkomen doof voor alternatieve oplossingen. Dat blijkt ook weer uit het laatste stuk van NRC, maar het bleek al meerdere malen. Geen enkele oplossing die de boeren – of anderen – aandragen voldoet; er is maar één route. De boeren moeten weg. Dat heeft niets meer te maken met het oplossen van het stikstofprobleem, dat is doelbewust een bedrijfstak kapot maken.

Het vertrouwen is weg
Vorige week schreef Constanteyn Roelofs in Elsevier Weekblad: “Er is iets geknapt op het platteland.” En zo voelt het. De bubbeldenkers in de Randstad kunnen het heerlijk met elkaar eens zijn, maar onrecht blijft onrecht. Al is er nog zo behendig gemanipuleerd om ‘democratische’ meerderheden te regelen, dat verandert niets aan alle vuile spelletjes die hier gespeeld zijn.

Democratie? Respect? Wat we nu al jaren voorgeschoteld krijgen, heeft niets meer met democratie te maken. Dit is een kleine kliek in Den Haag die aan de juiste touwtjes weet te trekken, en de media goed genoeg naar haar hand weet te zetten om elke keer weer voldoende kiezers te kunnen manipuleren om een schijn van legitimiteit op te kunnen houden.
Maaike van Charante op Opiniez

Mark Rutte en zijn kompanen gaan niet luisteren omdat parlementsleden terechte vragen stellen; ze luisteren pas als ze bang worden voor zetelverlies.” om dat te bereiken zijn “…. massale protesten de enige weg. En dan is de overlast niet de schuld van de boeren, maar van de corrupte regering die zo immens laag en lafhartig probeert de boeren knollen voor citroenen te verkopen. Heel deze poppenkast heeft NIETS te maken met stikstof maar alles met de plannen van het WEF voor Food Hubs en met het megalomane project van Nederlandse olichargen en vastgoedmafia om op de gronden van de boeren Tristate City met 30 miljoen+ inwoners te realiseren. Daarvoor probeert de regering de gronden van de boeren in bezit te krijgen. Nederlanse boeren bezitten een groot deel van de cultuurgrond, als je vindt dat die grond collectiefeigendom moet worden, staan de boeren natuurlijk in de weg.
Ook de eigengereidheid en de hang naar vrijheid van de boeren past niet in het collectieve denken. Boeren zijn ook meestal conservatief, dat ligt slecht bij de progressieve, verlichte D66 Randstadmens. Je zou verwachten dat het verschil van inzicht tussen boeren en milieuactivisten zakelijk benaderd wordt en er gezocht wodt naar compromissen, maar links ziet onze agrariërs als vijanden.

Landbouwgrond wordt door projectontwikkelaars en speculanten voor een paar euro gekocht en nog een paar keer verhandeld en uiteindelijk betaalt de gemeente of de eigenaar van een nieuw huis het honderdvoudige.

De boerensector in Nederland moet kapot. Het grote geld moet de voedselproduktie en de landbouwgronden in handen krijgen en Nederland kan de pleuris krijgen. Dieven van het volk. Ze geven niets om Nederland.

Vastgoedmafia rooft boerengrond via milieuorganisaties en krijgt er subsidies bij kado
Hoe meer ze het woord ‘groen’ in de mond nemen, hoe meer je jaarlijks het echte groen achteruit ziet gaan, omgezaagd, volgebouwd. Omdat zowel het vernielen van natuur (bv bomen voor biomassa) als het aanleggen van ‘groene’ projecten geld oplevert. Geld is de centrale noemer van de Koninklijke Oligarchie Nederland BV.


Om die toekomstdroom van winstmaximalisatie per vierkante meter te vermarkten in het buitenland, bedacht hun zogenaamde ‘thought leader‘ ( = ‘teringlijer‘ in Stads-Nederlands) Peter Savelberg de term ‘Tristate City’.

Nederland als 1 grote industriële stadstaat, ‘groen’ uiteraard in de valse zin van het woord (demonisering plantenmeststof CO2) een agglomeratie waar in totaal 30 miljoen mensen moeten wonen (met Keulen en Antwerpen meegeteld), zonder 1 toefje groen, met vernietiging van het traditionele boerenland tot gevolg.

Een reden waarom ze dus azen op boerengrond, en waartoe onze leugenachtige corrupte overheid met de door haar gefinancierde milieuclubs dan allerlei ‘crises’ verzint en opblaast. Zoals een stikstofcrisis, een klimaatcrisis. Zo ontwerpen ze instrumenten om op publieke kosten privaat gewin te faciliteren, zoals de in dit filmpje besproken boerengrondroof met subsidie.

De hele Randstad moet uitgerold tot in Friesland en Groningen toe, met Lelystad Airport als voorlopige tussenstap in die grote sprong voorwaarts.


bron: Rijpke Zeilmaker
Bijlagen:
Laast bewerkt: 1 week 1 dag geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 weken 6 dagen geleden #59207 door katertje
Omtzigt kraakt stikstofbeleid af: 'Houden ministers cruciale berekeningen over miljarden voor elkaar geheim?'

Uit berekeningen van het ministerie van Financiën blijkt hoeveel boerenbedrijven getroffen zullen worden door de nieuwe stikstofplannen. Door de huidige stikstofstrategie zullen meer dan 11.000 boerenbedrijven gesloten moeten worden en nog eens 17.600 bedrijven zullen moeten inkrimpen met ongeveer een derde tot de helft. Volgens Kamerlid Pieter Omtzigt zijn deze eerste memo's nog maar een topje van de ijsberg.

De berekeningen laten zien dat er fors gaat worden geknipt in de agrarische sector in Nederland. In Nederland zijn er naar schatting 40.000 tot 50.000 boerenbedrijven met vee.

We vroegen om de memo’s over stikstof. Nou dit is het topje van de ijsberg: de regering weet precies hoeveel boeren moeten stoppen (12.000 in een scenario). En de ambtenaren vinden de stikstofdoelen te hoog voor de natuurdoelen', schrijft Omtzigt op Twitter over deze berekeningen.

'De memo’s ( www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministe...stikstofberekeningen ) laten zien dat er veel meer informatie is over de gevolgen, dat een aantal ministers het wel besproken hebben (maar niet allemaal!) en dat ze dit dus niet wilden vertellen voordat het beleid werd vastgesteld. Als je een wet indient, moet je de beslisnota’s en uitvoeringstoetsen openbaar maken. Doordat het een beleidsnota was, horen wij dit nu pas achteraf (omdat ik er samen met Caroline van der Plas naar vroeg). Dit had bekend moeten zijn TIJDENS HET DEBAT.'

'Vorige week zei Kaag: "Kaag wist tot maandag helemaal niet van de berekening, laat ze weten. Ook bij het ministerie van Landbouw was men niet op de hoogte, zegt een woordvoerder daar." Dat klopt dus totaal niet. Uit de memo's blijkt dat Kaag al op 25 mei op de hoogte gesteld is en dat het ook met andere ministers besproken is. Alleen niet met alle ministers. En niet met de Tweede Kamer. En toch werd het plan door de Kamer geduwd.'

'De woordvoerders van de regeringspartijen wisten dus ook niet dat 12.000 boeren moeten stoppen En dat de doelen ook gehaald kunnen worden met 30 KTON reductie ipv 39 kiloton En dit kost tientallen miljarden Zeer, zeer onzorgvuldig, oncollegiaal en onprofessioneel. De grote vraag is eigenlijk: Houden ministers nu cruciale berekeningen over tientallen miljarden voor elkaar geheim? Wordt er in het kabinet nog wel op inhoud een discussie gevoerd? (daar is een kabinet voor)'
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 maand 1 dag geleden #59144 door katertje
Gert-Jan Oplaat in discussie met Ed Nijpels over stikstofprobleem

Felle discussie
"Het is de grootste kul en onzin die we de afgelopen jaren hebben gehoord", aldus een boze Gert-Jan Oplaat. Volgens het oud-Kamerlid hebben we in Nederland helemaal geen stikstofprobleem, het zou slechts een 'gecreëerd probleem' zijn. Bij Op1 aan tafel ontstaat een felle discussie over het onderwerp.

Een fragment uit de uitzending van Op1 van maandag 13 juni.
De VVD-leden zijn tegen de stikstofplannen van het kabinet en hun eigen minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof. Het vrijdag gepresenteerde stikstofplan gaat hen veel te ver. Oud-Kamerlid Gert-Jan Oplaat heeft zijn VVD-lidmaatschap opgezegd vanwege de omstreden stikstofplannen.

Bekijk het fragment van Op1 hierboven. Je kunt de beste fragmenten en alle uitzendingen van Op1 terugkijken bij Gids.tv. Je kunt ook de hele uitzending van Op1 terugkijken via Gids.tv.

www.gids.tv/video/461829/op1-gemist-gert...ver-stikstofprobleem
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 maand 3 weken geleden #59072 door katertje
We are Surrounded by idiots. Het is af en toe de moeite waard om de waanzin onder ogen te zien.

Caroline confronteert Hermans (VVD) met het stikstofbeleid | "Laat mij dan eerst die rapporten zien!
Caroline van der Plas, BBB - Sofie Hermans, fractievoorzitter VVDAntwoord VVD Hermans: "We hebben een stikstof probleem." "We hebben toch afgesproken dat er een probleem is!" <<>>> Een verzonnen probleem waarvoor de burger
25 miljard mag betalen

De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 maand 3 weken geleden - 1 maand 3 weken geleden #59070 door katertje
WE HEBBEN GEEN STIKSTOF PROBLEEM!
Er is een stikstofprobleem gecreëerd!

Er zijn 162 natura2000 gebiedjes in Nederland aangewezen door milieufreaks en door domme ambtenaren en door een nog dommere minister geaccordeerd.
"We kunnen niet bouwen", is je reinste onzin! Al zouden we morgen een stad als Almere uit de grond kunnen stampen dat gebeurt er echt niets!!!

Onderstaand stukje komt niet uit de Donald Duck, maar uit vakblad Science 2022:
"DE WERELD HEEFT JUIST MEER STIKSTOFUITSTOOT NODIG"
De meeste natuurgebieden in de wereld hebben een groeiend stikstofprobleem, waar nodig wat aan gedaan moet worden. Klinkt bekend? Toch niet, want de natuur heeft geen overschot, maar een tekort aan stikstof.
Boodschap van een uitgebreid overzicht dat deze maand in vakblad Science stond, boodschap waarover Nederlandse ecologen liever hadden gezwegen.
"Het wordt vast misbruikt", zei ecoloog Wieger Wamelink van Wageningen Environmental Research in weekblad Bionieuws, hoewel hij er inhoudelijk weinig of niets op af kon dingen. Om de schade te beperken begon Bionieuws z’n nieuwsbericht met de zin "Stikstof overspoelt de wereld", wat dus volledig in strijd is met wat dit overzicht in Science laat zien.

Dan hebben we ook nog het onderzoek van de TU Delft dat via uitlekken inmiddels - zeer tegen de zin van de overheid- vroegtijdig in de openbaarheid is gebracht schipholwatch.nl/2022/06/14/tu-delft-70-...aart-niet-meegeteld/
Iets meer nuance dus waar het over vingerwijzen naar de boeren gaat. Een groeiende groep wetenschappers wordt doodgezwegen door politiek en de eurotrouwe NPO en de Mainstream Media.

De algemene opinie op het Binnenhof en haar aanpalende lobby organisaties, is dat de boeren het gecreëerde stikstofprobleem moeten oplossen en dat is op zijn zachtst gezegd, een foute, bijna misdadige, voorstelling van zaken die door het kabinet, lees D66, Nederland door de strot wordt gedrukt. De stikstofuitstoot is sinds 1990 bijna drie keer afgenomen, we hebben de schoonste boerenbedrijven van de wereld en de Universiteit van Wageningen krijgt mensen van de hele wereld om zich de kennis en kunde eigen te maken.

Ik ben helemaal klaar met deze onbetrouwbare overheid met hun RIVM adviseurs, kortom met een regering die deze fratsen uithaalt. Dit heeft namelijk NIETS met wetenschap te maken, maar alles met een verderfelijke politiek keuze. Waarom, vraag ik me af, is die stikstofnorm hier een veelvoud lager is dan in de rest van Europa en in lijn daarmee, waarom dat dan voor diezelfde EU geen probleem is?
De totale waanzin van dit beleid kwam een paar dagen geleden nog maar weer eens langs... Autovrij Vlieland, waar geen boer zit, moet 70% reduceren in "stikstof"...Dan voel je toch op je klompen aan dat die normen niet kloppen?

Niet de EU maar dit Kabinet zelf heeft immers die norm van 0,05 mol (slechts circa 0,7 gram!) maximale stikstofneerslag per hectare per jaar bepaald. Terwijl die drempel in Duitsland (inclusief ook het Ruhr-Industrie-gebied) op maximaal 7,14 mol (100 gram) is gesteld. Daar ligt de grens dus 143(!!) keer soepeler dan in Nederland. Bovendien hanteren de Duitsers nog een ruime foutmarge van 20 procent, vanwege de onbetrouwbaarheid van die rekenmodellen in z'n algemeenheid. Zo kwamen we daar waar we nu zitten. Door een club totaal incompetente idioten die hun geblunder niet toe willen geven.

Eerder dit jaar heeft Plasterk in zijn column de Telegraaf het failliet van dit voorgenomen technocratisch beleid aangekondigd.
Duidelijk is dat de branchekennis niet (nauwelijks) wordt aangesproken noch benut om in constructieve samenwerking met de agrarische bedrijven tot een daadwerkelijk duurzaam voedselketen te komen. De agrarische sector zelf is realistisch, toont verantwoordelijkheid en flexibiliteit om duurzaam argrarisch bedrijfsvoering te (willen) ontwikkelen. Daarnaast zijn er grote vraagtekens te zetten bij de ‘rekenmodellen’ (RIVM ! ) waarvan de vraag is of deze geverifieerd en gevalideerd zijn. Deze ‘rekenmodellen’ zijn echter wel het fundament van de huidige jurisprudentie.
De beleidsmakers tonen zich als normfundamentalisten die alleen spreadsheets kunnen interpreteren. Zij hebben niet de capaciteiten om de werkelijkheid op haar merites te beoordelen. De huidige kabinetsploeg geeft daar trouwens op meerdere onderwerpen duidelijk blijk van.
In de trias politica geldt dit ook voor de gerechtelijke macht die niet op zuivere gronden uitspraken doet dat als ‘onweerlegbaar’ door politiek Den Haag wordt geïnterpreteerd.
Rutte, en zijn kartel toont geen besef van realiteit noch begrip welke waarde de agrarische sector daadwerkelijk vertegenwoordigt.

De impact van onze voedselproductie reikt veel verder dan onze landsgrenzen. Juist de landen die voedselarmoede kennen zijn afhankelijk van efficiënte voedselproductie.
Reductie van de voedselproductie in NL betekent rechtstreeks bijdragen aan het vergroten van honger in armere landen. Blijkbaar hebben de politici, moralisten en milieufanaten hier geen oog voor en verdringen zij deze werkelijkheid door zich te verschuilen achter hun eigen gelijk.

Rekenmodel
Rekenmodel is nooit gevalideerd of geverifieerd. Afkomstig van het RIVM, dat zou op voorhand al reden voor grote terughoudendheid moeten zijn, gezien de "historie" met hun corona "modellen" die niet één enkel keertje juist zijn gebleken.

Maar weet u, niet alleen dat de boeren moeten oprotten omdat er ruimte gemaakt moet worden voor de huisvesting van half Afrika en Oekraïne en iedereen moet worden opgestapeld in de menselijke biostallen in de Tristate City die zo'n 30 miljoen mensen zal tellen en de hoofdstad
van de nieuwe WEF-wereld gaat worden ...(Rutte vindt dat dolletjes en raakt daar helemaal opgewonden van)

De boeren zijn elders nodig....
Hopelijk trappen de boeren niet in de uitkoop tactiek van dit criminele kabinet en laten ze het bij eventuele onteigening massaal afweten bij de geboden alternatieven. Die alternatieven zijn bijvoorbeeld in het buitenland bij grootgrondbezitters. (o.m. in Oekraïne). Het vakmanschap en de kennis van de boeren is keihard nodig bij nono’s die wereldwijd grond opkopen maar niet over kennis beschikken om de gekochte gronden te exploiteren en rendabel te maken. Deze nono’ s zijn van mening dat met geld, hoe ze er ook aan zijn gekomen, alles te koop is, rucksichtslos als ze zijn. Ze denken alleen aan hun eigen te vergaren rijkdommen, niets en niemand ontziend. Dat bestaande traditionele boerenbedrijven verdwijnen zal hun een worst zijn.

Bovendien is het een uitgelezen manier om het Westen verder in de tang te houden door de voedselproduktie te verplaatsen en van bovenaf te bepalen wat je mag gaan eten.
Voedselhubs. Wageningen. ChristenUnie landbouwminister Carola Schouten.!

Videotoespraak WEF Rutte...


Niks bij de boer eten halen (wat menigeen in de WW2 nog het leven heeft gered van de hongerdood). Sterf maar! Succesievelijk wordt elke mogelijkheid om te kunnen overleven steeds verder ingeperkt. Boeren en burgers wees op uw hoede voor deze overheid en vazallen.

Het wordt met de dag duidelijker, dat dit hele kabinet bestaat uit figuren (ik wil ze niet eens meer mensen in de zin van het woord noemen) die niets anders doen dan hun orders vanuit het World Economic Forum, geleid door Klaus Schwab, braaf opvolgen.
Verstand van zaken wat betreft het ministerie dat zij “leiden” is allang niet meer aan de orde.
Laast bewerkt: 1 maand 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 maanden 4 weken geleden - 6 maanden 4 weken geleden #58381 door katertje
Hogere beleidsambtenaren van diverse departementen hebben ongewenste en waarschuwende informatie over de stikstofproblematiek geschrapt uit een voor het dossier belangrijke studie van de Rijksoverheid.
www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10896...k-uit-stikstofstudie

Voorvrouw Caroline van der Plas van de Boer Burger Beweging heeft daarover vragen gesteld aan de minister voor Natuur en Stikstof.
boerburgerbeweging.nl/kamervragen/ambten...bbb-wil-opheldering/

Door de informatie te schrappen uit een belangrijk onderzoek blijft de wetenschappelijke kritiek op opkoop en het Aerius-rekenmodel buiten beeld. Dit blijkt uit een grote hoeveelheid informatie die naar buiten is gekomen via een WOB-verzoek van nota bene Greenpeace, waar men inmiddels niet meer zo blij zal zijn met de nu vrijgegeven stukken.


De kwestie die Caroline van der Plas van BBB hier aansnijdt is bepaald ernstig; het zou betekenen dat de Rijksoverheid haar beleid op grond van andere overwegingen tot stand laat komen dan wat onder andere het Parlement wordt voorgehouden. In goed en duidelijk Nederlands: de ambtenaren van de Rijksoverheid bedonderen de boel inzake de zogenaamde milieu en natuurproblematiek. Zo werd oorspronkelijk gewaarschuwd tegen grootschalige opkoop van landerijen rond natuurgebieden, omdat de motivering voor de opkoop wel eens ondeugdelijk zou kunnen zijn. Dan is er wel €5 miljard uitgegeven, maar er bestaat ook een royale kans dat het hele probleem niet bestaat en dus ook niet is opgelost. Het enige nut van de maatregelen is dan dat er wat mensen van de straat worden gehouden d.m.v. een ambtenarenbaantje.

Dat betekent meteen ook dat er met het natuurbeheer door de boeren veel minder mis moet zijn dan wat de bevolking wordt voorgehouden en bovendien dat de nieuw aangesneden ministerspost (met dito ministerie en een karrenvracht aan raamturende ambtenaren) voor Natuur en Stikstof een vracht ‘baantjes voor de Bühne’ is.

Als blijkt dat dit ministerie mede tot stand is gekomen op basis van heimelijk gekonkel rond een koffie apparaat dan moeten we ons als bevolking toch eens achter de oren krabben en ons afvragen of dit gechicaneer nog is te stoppen met democratische middelen. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
Laast bewerkt: 6 maanden 4 weken geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko