Vraag STIKSTOFSCHANDAAL Dokumenten en cruciale info verhuld door Overheid

Meer
2 weken 4 dagen geleden #59072 door katertje
We are Surrounded by idiots. Het is af en toe de moeite waard om de waanzin onder ogen te zien.

Caroline confronteert Hermans (VVD) met het stikstofbeleid | "Laat mij dan eerst die rapporten zien!
Caroline van der Plas, BBB - Sofie Hermans, fractievoorzitter VVDAntwoord VVD Hermans: "We hebben een stikstof probleem." "We hebben toch afgesproken dat er een probleem is!" <<>>> Een verzonnen probleem waarvoor de burger
25 miljard mag betalen

De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 weken 6 dagen geleden - 2 weken 5 dagen geleden #59070 door katertje
WE HEBBEN GEEN STIKSTOF PROBLEEM!
Er is een stikstofprobleem gecreëerd!

Er zijn 162 natura2000 gebiedjes in Nederland aangewezen door milieufreaks en door domme ambtenaren en door een nog dommere minister geaccordeerd.
"We kunnen niet bouwen", is je reinste onzin! Al zouden we morgen een stad als Almere uit de grond kunnen stampen dat gebeurt er echt niets!!!

Onderstaand stukje komt niet uit de Donald Duck, maar uit vakblad Science 2022:
"DE WERELD HEEFT JUIST MEER STIKSTOFUITSTOOT NODIG"
De meeste natuurgebieden in de wereld hebben een groeiend stikstofprobleem, waar nodig wat aan gedaan moet worden. Klinkt bekend? Toch niet, want de natuur heeft geen overschot, maar een tekort aan stikstof.
Boodschap van een uitgebreid overzicht dat deze maand in vakblad Science stond, boodschap waarover Nederlandse ecologen liever hadden gezwegen.
"Het wordt vast misbruikt", zei ecoloog Wieger Wamelink van Wageningen Environmental Research in weekblad Bionieuws, hoewel hij er inhoudelijk weinig of niets op af kon dingen. Om de schade te beperken begon Bionieuws z’n nieuwsbericht met de zin "Stikstof overspoelt de wereld", wat dus volledig in strijd is met wat dit overzicht in Science laat zien.

Dan hebben we ook nog het onderzoek van de TU Delft dat via uitlekken inmiddels - zeer tegen de zin van de overheid- vroegtijdig in de openbaarheid is gebracht schipholwatch.nl/2022/06/14/tu-delft-70-...aart-niet-meegeteld/
Iets meer nuance dus waar het over vingerwijzen naar de boeren gaat. Een groeiende groep wetenschappers wordt doodgezwegen door politiek en de eurotrouwe NPO en de Mainstream Media.

De algemene opinie op het Binnenhof en haar aanpalende lobby organisaties, is dat de boeren het gecreëerde stikstofprobleem moeten oplossen en dat is op zijn zachtst gezegd, een foute, bijna misdadige, voorstelling van zaken die door het kabinet, lees D66, Nederland door de strot wordt gedrukt. De stikstofuitstoot is sinds 1990 bijna drie keer afgenomen, we hebben de schoonste boerenbedrijven van de wereld en de Universiteit van Wageningen krijgt mensen van de hele wereld om zich de kennis en kunde eigen te maken.

Ik ben helemaal klaar met deze onbetrouwbare overheid met hun RIVM adviseurs, kortom met een regering die deze fratsen uithaalt. Dit heeft namelijk NIETS met wetenschap te maken, maar alles met een verderfelijke politiek keuze. Waarom, vraag ik me af, is die stikstofnorm hier een veelvoud lager is dan in de rest van Europa en in lijn daarmee, waarom dat dan voor diezelfde EU geen probleem is?
De totale waanzin van dit beleid kwam een paar dagen geleden nog maar weer eens langs... Autovrij Vlieland, waar geen boer zit, moet 70% reduceren in "stikstof"...Dan voel je toch op je klompen aan dat die normen niet kloppen?

Niet de EU maar dit Kabinet zelf heeft immers die norm van 0,05 mol (slechts circa 0,7 gram!) maximale stikstofneerslag per hectare per jaar bepaald. Terwijl die drempel in Duitsland (inclusief ook het Ruhr-Industrie-gebied) op maximaal 7,14 mol (100 gram) is gesteld. Daar ligt de grens dus 143(!!) keer soepeler dan in Nederland. Bovendien hanteren de Duitsers nog een ruime foutmarge van 20 procent, vanwege de onbetrouwbaarheid van die rekenmodellen in z'n algemeenheid. Zo kwamen we daar waar we nu zitten. Door een club totaal incompetente idioten die hun geblunder niet toe willen geven.

Eerder dit jaar heeft Plasterk in zijn column de Telegraaf het failliet van dit voorgenomen technocratisch beleid aangekondigd.
Duidelijk is dat de branchekennis niet (nauwelijks) wordt aangesproken noch benut om in constructieve samenwerking met de agrarische bedrijven tot een daadwerkelijk duurzaam voedselketen te komen. De agrarische sector zelf is realistisch, toont verantwoordelijkheid en flexibiliteit om duurzaam argrarisch bedrijfsvoering te (willen) ontwikkelen. Daarnaast zijn er grote vraagtekens te zetten bij de ‘rekenmodellen’ (RIVM ! ) waarvan de vraag is of deze geverifieerd en gevalideerd zijn. Deze ‘rekenmodellen’ zijn echter wel het fundament van de huidige jurisprudentie.
De beleidsmakers tonen zich als normfundamentalisten die alleen spreadsheets kunnen interpreteren. Zij hebben niet de capaciteiten om de werkelijkheid op haar merites te beoordelen. De huidige kabinetsploeg geeft daar trouwens op meerdere onderwerpen duidelijk blijk van.
In de trias politica geldt dit ook voor de gerechtelijke macht die niet op zuivere gronden uitspraken doet dat als ‘onweerlegbaar’ door politiek Den Haag wordt geïnterpreteerd.
Rutte, en zijn kartel toont geen besef van realiteit noch begrip welke waarde de agrarische sector daadwerkelijk vertegenwoordigt.

De impact van onze voedselproductie reikt veel verder dan onze landsgrenzen. Juist de landen die voedselarmoede kennen zijn afhankelijk van efficiënte voedselproductie.
Reductie van de voedselproductie in NL betekent rechtstreeks bijdragen aan het vergroten van honger in armere landen. Blijkbaar hebben de politici, moralisten en milieufanaten hier geen oog voor en verdringen zij deze werkelijkheid door zich te verschuilen achter hun eigen gelijk.

Rekenmodel
Rekenmodel is nooit gevalideerd of geverifieerd. Afkomstig van het RIVM, dat zou op voorhand al reden voor grote terughoudendheid moeten zijn, gezien de "historie" met hun corona "modellen" die niet één enkel keertje juist zijn gebleken.

Maar weet u, niet alleen dat de boeren moeten oprotten omdat er ruimte gemaakt moet worden voor de huisvesting van half Afrika en Oekraïne en iedereen moet worden opgestapeld in de menselijke biostallen in de Tristate City die zo'n 30 miljoen mensen zal tellen en de hoofdstad
van de nieuwe WEF-wereld gaat worden ...(Rutte vindt dat dolletjes en raakt daar helemaal opgewonden van)

De boeren zijn elders nodig....
Hopelijk trappen de boeren niet in de uitkoop tactiek van dit criminele kabinet en laten ze het bij eventuele onteigening massaal afweten bij de geboden alternatieven. Die alternatieven zijn bijvoorbeeld in het buitenland bij grootgrondbezitters. (o.m. in Oekraïne). Het vakmanschap en de kennis van de boeren is keihard nodig bij nono’s die wereldwijd grond opkopen maar niet over kennis beschikken om de gekochte gronden te exploiteren en rendabel te maken. Deze nono’ s zijn van mening dat met geld, hoe ze er ook aan zijn gekomen, alles te koop is, rucksichtslos als ze zijn. Ze denken alleen aan hun eigen te vergaren rijkdommen, niets en niemand ontziend. Dat bestaande traditionele boerenbedrijven verdwijnen zal hun een worst zijn.

Bovendien is het een uitgelezen manier om het Westen verder in de tang te houden door de voedselproduktie te verplaatsen en van bovenaf te bepalen wat je mag gaan eten.
Voedselhubs. Wageningen. ChristenUnie landbouwminister Carola Schouten.!

Videotoespraak WEF Rutte...


Niks bij de boer eten halen (wat menigeen in de WW2 nog het leven heeft gered van de hongerdood). Sterf maar! Succesievelijk wordt elke mogelijkheid om te kunnen overleven steeds verder ingeperkt. Boeren en burgers wees op uw hoede voor deze overheid en vazallen.

Het wordt met de dag duidelijker, dat dit hele kabinet bestaat uit figuren (ik wil ze niet eens meer mensen in de zin van het woord noemen) die niets anders doen dan hun orders vanuit het World Economic Forum, geleid door Klaus Schwab, braaf opvolgen.
Verstand van zaken wat betreft het ministerie dat zij “leiden” is allang niet meer aan de orde.
Laast bewerkt: 2 weken 5 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
5 maanden 3 weken geleden - 5 maanden 3 weken geleden #58381 door katertje
Hogere beleidsambtenaren van diverse departementen hebben ongewenste en waarschuwende informatie over de stikstofproblematiek geschrapt uit een voor het dossier belangrijke studie van de Rijksoverheid.
www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10896...k-uit-stikstofstudie

Voorvrouw Caroline van der Plas van de Boer Burger Beweging heeft daarover vragen gesteld aan de minister voor Natuur en Stikstof.
boerburgerbeweging.nl/kamervragen/ambten...bbb-wil-opheldering/

Door de informatie te schrappen uit een belangrijk onderzoek blijft de wetenschappelijke kritiek op opkoop en het Aerius-rekenmodel buiten beeld. Dit blijkt uit een grote hoeveelheid informatie die naar buiten is gekomen via een WOB-verzoek van nota bene Greenpeace, waar men inmiddels niet meer zo blij zal zijn met de nu vrijgegeven stukken.


De kwestie die Caroline van der Plas van BBB hier aansnijdt is bepaald ernstig; het zou betekenen dat de Rijksoverheid haar beleid op grond van andere overwegingen tot stand laat komen dan wat onder andere het Parlement wordt voorgehouden. In goed en duidelijk Nederlands: de ambtenaren van de Rijksoverheid bedonderen de boel inzake de zogenaamde milieu en natuurproblematiek. Zo werd oorspronkelijk gewaarschuwd tegen grootschalige opkoop van landerijen rond natuurgebieden, omdat de motivering voor de opkoop wel eens ondeugdelijk zou kunnen zijn. Dan is er wel €5 miljard uitgegeven, maar er bestaat ook een royale kans dat het hele probleem niet bestaat en dus ook niet is opgelost. Het enige nut van de maatregelen is dan dat er wat mensen van de straat worden gehouden d.m.v. een ambtenarenbaantje.

Dat betekent meteen ook dat er met het natuurbeheer door de boeren veel minder mis moet zijn dan wat de bevolking wordt voorgehouden en bovendien dat de nieuw aangesneden ministerspost (met dito ministerie en een karrenvracht aan raamturende ambtenaren) voor Natuur en Stikstof een vracht ‘baantjes voor de Bühne’ is.

Als blijkt dat dit ministerie mede tot stand is gekomen op basis van heimelijk gekonkel rond een koffie apparaat dan moeten we ons als bevolking toch eens achter de oren krabben en ons afvragen of dit gechicaneer nog is te stoppen met democratische middelen. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
Laast bewerkt: 5 maanden 3 weken geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko