Vraag deradicalisering is het grootste fakenews

Meer
3 jaren 2 maanden geleden #53356 door katertje
Burgemeester Halsema treft maatregelen na integriteitsschending

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) kan vanaf nu ambtenaren van de gemeente Amsterdam screenen die een vertrouwensfunctie hebben. Volgens burgemeester Femke Halsema is Amsterdam de eerste gemeente waar dit gebeurt, zo schrijft ze in een brief aan de raad.

Over het screenen zijn onlangs afspraken gemaakt met de minister van Binnenlandse Zaken. Het past binnen de maatregelen die zijn getroffen na een integriteitsschending bij de afdeling radicalisering en polarisatie.

Volgens Halsema betreft een aantal functies binnen de directie openbare orde en veiligheid. Eerder moesten alle nieuwe medewerkers al verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanleveren. Sinds dit jaar is ook het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring ingevoerd.
Na het strafontslag van een topambtenaar van de afdeling radicalisering en polarisatie vanwege mogelijke belangenverstrengeling, bleek uit onderzoeken dat er nogal wat schortte aan de bedrijfsvoering en integriteit bij die afdeling. Toenmalig burgemeester Jozias van Aartsen beloofde al dat alle aanbevelingen van de onderzoekers zouden worden overgenomen.

Het is voor iedereen in Amsterdam van groot belang dat het gemeentelijke apparaat open en integer is”, benadrukt ook Halsema nogmaals. “Het college wil hier samen met de gemeenteraad voorrang aan geven.”
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 2 maanden geleden - 3 jaren 2 maanden geleden #53335 door katertje
Nou, ze zijn boven water hoor...de onvindbare stukken over anti-radicaliseringproject in Amsterdam.

De hoogste ambtenaar van de Stopera probeerde in april van dit jaar een WOB-verzoek van de Telegraaf nog met een kluitje in het riet te sturen door het verzoek botweg af te wijzen. Hij weigerde elke openheid van zaken. Dat deed hij niet alleen, want dan ben je de pineut omdat je je achter niemand kunt verschuilen, dus deed hij dat samen met een jurist van de veiligheidsafdeling. En die afdeling, ik praat u even bij, kwam vorig jaar in opspraak door de affaire Saadia Ait-Taleb, de ambtenaar die strafontslag kreeg omdat ze opdrachten verleende aan een man op wie ze verliefd was.

Nou, dat duo List en Bedrog is er niet meer. Ontslag? Vermelden de geschiedschrijvers niet. Ze zijn vertrokken uit de Stopera nadat de list van het besluit tot weigering van WOB-verzoek was uitgekomen.

Waar ging het om?
Na het strafontslag van mevrouw Saadia Ait-Taleb, verantwoordelijk voor het beleid tegen radicalisering, wilde de Telegraaf weten wat er echt misging bij de dienst, want ook de gemeenteraad was slechts summier geïnformeerd. Hoe groot de puinhoop bij de afdeling Openbare Orde en Veiligheid is op het gebied van hun eigen veiligheid, integriteit en privacybescherming, kwam door documenten gisteren pas aan het licht. Privacybescherming werd op wettelijke regels nageleefd maar op eigen interpretatie. Voorbeeld: naam van een ambtenaar moet op grond van privacyregels onleesbaar gemaakt worden, maar hier werd elk document waar een naam in stond om die reden geheimgehouden, constateerde WOB-expert Kaj Hollemans na bestudering van de zaak. Vakgenoot Brenno de Winter zag eveneens volop "misbruik van de WOB". Welke? Zo noemde Van Gils - die hoge ambtenaar- feitelijke opsommingen van grote misstanden in de beveiliging "persoonlijke opvattingen" over het beleid. Het ging daarbij over rapporten waartoe hij zelf opdracht heeft gegeven en die nu alsnog naar buiten zijn gekomen. En maar goed ook. Op de Stopera ontspoorde de omgang met zeer vertrouwelijke gegevens over criminelen en terrorismeverdachten volledig. "Ze hielden niet eens bij wie in welke bestanden zat te neuzen, zoals strafdossiers of belastingaangiften van ondernemers of criminelen". Lekker makkelijk als stukken over beveiliging bij evenementen bij terroristen belanden....


Nu wordt aan de hand van aanvankelijk "onvindbare" stukken, - die door de stadarchivaris binnen een half uurtje uit het archief werden opgediept- over anti-radicaliseringsproject gekeken of er is gesjoemeld met subsidies zoals een klokkenluider beweert. Fatima Elatik, destijds stadsdeelburgemeester namens de PvdA was de grote aanjager van dit project. Volgens de klokkenluider zou het om gerommel met tienduizenden euro's gaan.

Uit de opgediepte documenten is al wel gebleken hoe Vogelaargelden, bestemd voor het opknappen van de slechtste wijken van het land, naar het anti-radicaliseringsproject zijn gegaan.

bron: telegraaf
Bijlagen:
Laast bewerkt: 3 jaren 2 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 4 maanden geleden - 3 jaren 4 maanden geleden #52889 door katertje
Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam gaat niet samenwerken met salafistische organisaties, zoals haar voorganger Jozias van Aartsen voorstelde. Ze maakt zich zorgen om de ontwikkeling van salafisitsche instellingen in Amsterdam, en bovendien wil ze meer mogelijkheden om haatimams in het vervolg buiten de deur te houden.

Dat schrijft Halsema woensdag in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad. Ze breekt daarin met een eerder door Van Aartsen aangekondigd onderzoek naar een eventuele samenwerking met orthodoxe en islamitische organisaties.

Halsema benoemt jihadisme als belangrijkste oorzaak van terreur
In plaats van die samenwerking oppert Halsema de opbouw van een ‘solide wetenschappelijk netwerk’ dat de gemeente moet adviseren op het gebied van radicalisering. Jihadisme vormt de belangrijkste terroristische dreiging voor Nederland, en ook voor Amsterdam, aldus Halsema. ‘Vrijwel alle meldingen van radicalisering in onze stad gaan over jongeren die het jihadistische gedachtengoed aanhangen. De oorlog in Syrië en de verdediging van het kalifaat golden de afgelopen jaren voor jihadisten als rechtvaardiging voor de gewapende strijd. Nu is het huidige geweld in Europa een doel op zich.’

Ze haalt daarbij een eerder onderzoek aan, waaruit bleek dat er een risico bestaat op vermenging tussen criminele organisaties en jihadistische netwerken. Het salafisme baart haar naar eigen zeggen zorgen. ‘Ook in Amsterdam lijkt er een groeiend aantal moskeeën te zijn waarvan het bestuur, de vaste imam, externe sprekers en bezoekers het salafistische geloof aanhangen of prediken. Soms helt dit over van orthodoxie naar een fundamentalistische, agressieve afkeer van de democratische rechtsstaat en van de gelijkwaardigheid van bijvoorbeeld vrouwen en homoseksuelen’.

Inhoudelijk plan komt in herfst
In het najaar komt er een inhoudelijk plan, schrijft Halsema, maar ze kondigt nu alvast een aantal nieuwe maatregelen aan. Zo moet er een betere screening komen voor ambtenaren die met vertrouwelijke informatie omgaan. Ze wil met het Ministerie van Binnenlandse Zaken in gesprek om het aantal functies uit te breiden dat door de AIVD moet worden gescreend. Ook wordt het Meld- en Adviespunt Radicalisering beter bekend gemaakt. In 2017 en 2018 was er een afname van meldingen. ‘Dit zou kunnen wijzen op minder radicalisering maar logischer is te veronderstellen dat de bekendheid van het meldpunt niet groot genoeg is.’

Ze vindt ook dat ze als burgemeester te weinig middelen heeft om antidemocratische uitingen te bestrijden. Ze noemt sprekers met een radicale, jihadistische boodschap en moskeeën die geld ontvangen van landen als Saudi-Arabië en Koeweit als voorbeeld. Hoewel de gemeente bij vergunningen, gronduitgifte, een huurovereenkomst en de Wet Bibob om financiële transparantie kan vragen en bij salafistische predikers ook politie en het Openbaar Ministerie in de zaal kan laten plaatsnemen, is er volgens Halsema soms behoefte aan ‘stevigere maatregelen’ die de gemeente nu niet tot haar beschikking heeft.

> Bel eens met collega Abou Taleb in Rotterdam...die heeft een afdeling radicalisering die deugt ….gewoon medewerkers die de orthodoxe islam aanhangen de radicalisering onder moslims laten bestrijden...appeltje, eitje.
Laast bewerkt: 3 jaren 4 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 5 maanden geleden - 3 jaren 5 maanden geleden #52793 door katertje
Hier Femke. Meer rotte appels in Tawheed-mand

De politiek acteert "geschokt" te zijn over de Tawheed-moskee in 020 West, maar het is al 15 jaar SNAFU* qua jihadjuichertjes, uitreizers en cineastenmoordenaars.

Hier Femke & Kleega's, nog wat scriptregels om je acteergezicht op te oefenen.
Wij hangen namelijk ook wel eens rond de coffeeshops & shoarmastallen van de hoofdstad en behalve dat we daarmee tapverslagen boven water krijgen die ONVOORWAARDELIJK de connectie tussen Mocro-agenten en een bidkeet van koranradicaaltjes laten zien, krijgen we zo ook wel eens wat netwerkschemaatjes op het netvlies.

Zo is de afgelopen dagen meermaals aangehaalde Keith Rienksma een vast onderdeel geweest van de vrijwel geheel veroordeelde ofwel naar het kalifaat gekuierde groep Straat Dawah, waar zowel de onlangs vrijgelaten Nieuwsuur-stagiair jihad-opruier Azzedine Choukoud als de vreedzaam verherbekeerde Dennis Honing deel van uitmaakten.

Sterker nog, Keith AKA Abdullah West ging op zijn dooie gemak verder om de ‘dawah’ (bekeringsjehovagedoe) voort te zetten. Eerst deed hij dat door met een later naar Syrië uitgereisde radicale Irakees, Barra uit Amersfoort, een Suikerfeest te verzorgen bij een AZC (we weten niet welke). Dus een radicale bekeerling die direct in contact komt met uit heftige theocratieën en islamitische bananenrepublieken gevluchte kinderen. Kan gewoon in onze vrijzinnige democratie, dat salafisten annex potentiële jihadisten de nieuwkomers met open armen mogen ontvangen.
Ook Keith was met Barra actief in de Tawheed-hut (en dat weten we al lang, want Carel Brendel). Wat ze er precies voor lessen of lezingen verzorgden is niet duidelijk, maar zowel Barra als Keith hadden hun afkomst qua islamitisch activisme direct bij Straat Dawah opgepikt. Keith maakt nu op Facebook nog steeds dawah-video's, waarin hij met christenen en mensen op straat 'de dialoog aangaat'. Daarbij werkt hij soms samen met een nieuwe Victor 'Aboe Zakariyah' Droste, qua knotsgekke bekeerling maar ditmaal blond in plaats van ginger, die luistert naar de moslimnaam Nuh (Noach).

Er is ook nog een derde ronselachtige speler die soepeltjes zijn leven slijt in de lieve stad Amsterdam: de Marokkaanse Woerdenaar Jassem Abdellaoui, AKA Abu Qassim. Die werd ooit veroordeeld voor de bedreiging van Geert Wilders, maar was vooral bekend als leidertje van de Wajongbrigade Sharia4Holland (RIP). Hij woonde aanvankelijk in Woerden, maar huwde en reisde tot ieders verbazing - waaronder die van Azzedine 'Abou Moussa' Choukoud - niet uit naar het Kalifaat, maar dook op in Bos en Lommer, Amsterdam West. 10 tegen 1 dat die ook wel eens in de Al Tawheed komt.

De imam zei vrijdag in de Telebelg dat er niet gelogeerd mag worden in de moskee. Over de Tawheed wordt door achterburen echter gezegd dat er soms midden in de nacht auto's met buitenlandse (vaak Franse) kentekens op de binnenplaats staan, waar jurkbaarden van alles in- en uitladen. Maar dat wist toenmalig IKON-journaliste Ingeborg Beugel eigenlijk in 2003 (!) al, want die maakte toen al een docu ( www.geenstijl.nl/4891212/de_oproep_tot_d..._vanaf_het_torentje/ ) over de moslimbanden tussen de Parijse banlieues en Amsterdam, dat toen al als 'veilige haven' voor geld & radicaal geloof bekend stond. 72 tegen 1 dat Onze Diensten dat prima weten, en dat alle politici die naïviteit en onwetendheid veinzen harder liegen dan een taqiyya plegende jihadist.

Enfin. Bij dezen dus nog een gratis medialek om je bezorgd over te maken, Femmie. Doe er je voordeel mee.

www.geenstijl.nl/5143241/hier-femke-meer...els-in-tawheed-mand/
Laast bewerkt: 3 jaren 5 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 5 maanden geleden #52783 door katertje
Als men het de-radicaliseringsprogramma van de overleden burgemeester Van der Laan zo verstopt en in nevelen hulde, dan weet u dat het niet deugt. Dan is er veel aan de hand wat het daglicht niet kan verdragen. Als onderzoekers van het WODC door Justitie gevraagd wordt hun bevindingen te herschrijven omdat die niet stroken met het beleid van de regering dan weet u dat Nederland reddeloos verloren is. En dat noemt zich een democratie? Het is een bananenrepubliek

Het volk wordt op alle fronten straal voor de gek gehouden.

De El Tawheed-moskee staat al twintig jaar bekend als een broeinest van radicalisme is en een thuishaven van terreur. Als sinds 2000 was er sprake van extremistische boeken en preken. De moordenaar van Theo van Gogh kwam er regelmatig en er waren banden met een Saoedisch terreurfonds dat banden met Al Qaeda onderhield. Een jongerenwerker ( nog zo'n hersenspinsel van een volslagen incompetente PvdA ) uit de moskee werd notabene in België veroordeeld voor terreur ! Maar hier weten ze van niets ? Het is het meest omstreden "gebedshuis" van Nederland, sinds jaar en dag berucht als extremistisch bolwerk en bood onderdad aan IS-gangers en terroristen. Politie? Had u gedacht. Die kan daar echt niet zomaar binnenvallen. De wijkagent kan alleen langskomen als er een officiële afspraak is gemaakt met het bestuur. Dat geldt dan nog uitsluitend voor Marokkaanse agenten. Is gewoon afspraak. Door die idioten in onze respectievelijke regeringen ( op last van de AIVD?) goedgekeurd...heel stilzwijgend...Ssttt..!

Politici? GESCHOKT !

In antwoord op raadsvragen antwoordde het college in januari van dit jaar nog dat er in Amsterdam " geen signalen zijn dat moskeeën onvoldoende bereid zijn om radicalisering tegen te gaan, dan wel te rapporteren en bestrijden. Maar wat nou als je horende doof en ziende blind bent ? Want de politie signaleert tegelijkertijd dat er sprake is van ronselaars.
De politie l*lt ook maar wat uit hun nek. Die vertellen ze dat ze geen informatie hebben dat er ook jihadisten een Syriëgangers in de El Tawheed kwamen terwijl ze wel degelijk informatie in de politiesystemen hebben zitten.

Wie heeft in Amsterdam de "marsorders" uitgedeeld? Wie was er de laatste jaren loco burgemeester van Amsterdam? Wie wilde, bij verkiezingswinst van de PVV, in Amsterdam de republiek uitroepen?

Ollonkreng!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 jaren 5 maanden geleden - 3 jaren 5 maanden geleden #52782 door katertje
Twee vermoedelijke jihadronselaars konden jarenlang hun gang gaan, zonder dat de gemeente hen in de gaten hield. De politie wilde het tweetal namelijk niet opnemen in de radicaliseringsaanpak omdat dit 'onderzoek in de weg zou zitten'.

Dat onthult NRC. De politie wilde vorig jaar niet dat de twee vermeende ronselaars in de radicaliseringsaanpak zouden belanden, omdat dit een al lopend politieonderzoek zou dwarsbomen. De ronselaars hadden allebei functies in moskeeën en konden zo ongemoeid zieltjes winnen.

De gemeente en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vonden dit een 'onwenselijke' situatie. Uiteindelijk kwamen de twee verdachten alsnog in de aanpak van de gemeente terecht. Toen bleek dat het politieonderzoek überhaupt niet meer speelde, maar de politie dit niet had laten weten.

> Wat een daadkrachtig optreden van die overbetaalde NCTV !. Deze twee moskeeën vormde overduidelijk een gevaar voor onze en de staatsveiligheid. Waarom sluit de minister van (Veiligheid) en Justitie deze dan niet? Omdat die haatbaarden van onze onvolprezen leiders Carte Blanche hebben gekregen?

Burgemeester Femke Halsema laat in een reactie aan de krant weten dat de gemeente opnieuw onderzoek zal doen naar de radicaliseringsaanpak. De driehoek van gemeente, politie en justitie zullen gezamenlijk de besluitvorming rond 'een aantal cases nauwkeurigs construeren', zegt een woordvoerder. 'Mocht daaruit blijken dat de samenwerking beter kan, dan neemt de driehoek de nodige maatregelen', aldus een de woordvoerder van Halsema, die ook gaat onderzoeken wie de informatie lekte naar NRC.

Halsema vindt het "zorgwekkend dat vertrouwelijke en gevoelige informatie bij de media terecht is gekomen"

> "Halsema vindt het 'zorgwekkend dat vertrouwelijke en gevoelige informatie bij de media terecht is gekomen'. Dus niks "nieuwe bezems vegen schoon". Halsema is "gewoon" meer van hetzelfde...alles onder de pet. Alleen moet de islamisering en radicalisering van "haar" lieve stad gewoon sluipender, geniepiger gaan en zoveel en zo lang mogelijk verborgen blijven voor het plebs.

Het is precies zoals ze als fractieleider van GroenLinks handelde met de terrorist en crimineel Wijnand Duyvendak. Ze was op de hoogte van zijn misdaden, maar hield hem jarenlang de hand boven het hoofd.
Halsema is geknipt voor Amsterdam.
Laast bewerkt: 3 jaren 5 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 1 maand geleden #50885 door katertje
Achter gesloten deuren werd de Amsterdamse gemeenteraad op maandag 20 november bijgepraat over de aanpak van geradicaliseerde jongeren in de stad. Zonder pers, die eerder misstanden aan het licht bracht.

Journalistieke controle Amsterdamse raad hard nodig
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 2 maanden geleden #50590 door gnor
www.volkskrant.nl/4526890?utm_source=VK&...content=Stadsbestuur wijst verwijt dat Van der Laan informatie verzweeg van de hand

De gemeente Amsterdam heeft nooit een geheime antiradicaliseringscampagne gevoerd. Wel is onder leiding van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan onderzocht of een campagne met vloggers een bijdrage zou kunnen leveren aan het tegengaan van radicalisering.

<Dat is juist. Er is geen grijze campagne gevoerd maar enkel zijn de middelen daar naar toe onderzocht. Er zijn filmpjes gemaakt maar die zijn niet geplaatst.
Het is een woordenspel . Zo bekeken, wordt er ook niet ingegaan op de kosten die gemaakt zijn en het overleg van de driehoek. Niet alleen Van der Laan was fout maar ook Hofstee en Aalbersberg. De laatsten omdat ze niet ingrepen.>

Het idee van een 'witte campagne' waarbij de gemeente als afzender wel bekend zou zijn, kwam uiteindelijk niet van de grond. Omdat, zo schrijft het college, de burgemeester zeer ontevreden was met de proeffilmpjes die hij begin januari te zien kreeg. Daarin werd tot zijn irritatie met geen woord gerept over religie.

<Ook hier weer worden wit en grijs door elkaar gehaald. Makkelijk trouwens om nu te stellen dat Van der Laan vond dat religie in beeld moest worden gebracht.
Dit terwijl het in geheel Nederland van Rijk tot dorp "not done"is om religie "te besmeuren". >

Op het tweede punt, het ontslag van Saadia, is de brief iets minder scheutig met informatie, waarschijnlijk omdat er nog een integriteitsonderzoek loopt, het Openbaar Ministerie onderzoek doet en Saadia haar ontslag bij de rechtbank aanvecht. Maar het college is nog wel even stellig en herhaalt de toelichting die Van der Laan eerder gaf op het ontslag. 'De medewerker', zo schrijft het college, werd dus niet ontslagen wegens de 'inhoud van de opdrachten' maar om de 'wijze waarop die opdrachten tot stand kwamen'.

<Kenning en Saadia een koppeltje? Trouwens als je de laatste zin leest van de bijlage van mijn vorige bijdrage nog eens leest.
Kenning schrijft daar dat de Veiligheidsdienst betere middelen heeft.
Typisch dat dan, zonder ingrijpen van bovenaf, een dergelijk lang stuk softe sector werk wordt geproduceerd om interessant te doen en te cashen.>

Conclusie
En de Raad slikt het voor zoete koek omdat de Raad voor een groot deel uit vriendjes van het DB bestaat.
Voor de rust in de tent en het eigen gewin is alles geoorloofd. Liegen, bedriegen, verdraaien enz.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 2 maanden geleden #50566 door gnor
nos.nl/artikel/2200426-groenlinks-raad-w...ne-van-der-laan.html

De Amsterdamse GroenLinks-fractieleider Rutger Groot Wassink is verbaasd over de opwinding bij andere raadsleden over de campagne van de onlangs overleden burgemeester Van der Laan tegen radicalisering. Volgens Elsevier Weekblad ging het om een geheim project, waarvan wethouders, medewerkers en de gemeenteraad niets wisten. Raadsleden reageerden daarop met verbijstering en vroegen onmiddellijk om opheldering, maar Groot Wassink zegt dat de raad wel degelijk geïnformeerd is over de campagne.
"Dat raadsleden nu verbijsterd zijn dat er online iets gedaan werd en doen alsof de raad van niets wist, zegt vooral iets over hun geheugen en gretigheid om te speculeren", zegt Groot Wassink op Twitter.
Volgens de fractieleider heeft de raad er in maart nog over gesproken, met de toenmalige loco-burgemeester Ollongren.

<Aangenomen moet worden dat hij met DE Raad bedoelt de GL-fractie in de Raad>

Groot Wassink roept andere raadsleden op te wachten met hun oordeel en met "hijgerige kwalificaties" tot het college met informatie komt en dan pas een oordeel te vormen. De gemeente zegt de feiten op een rijtje te zetten en komende week met opheldering te komen.

<GW speelt een beetje voor loco-burgemeester nu Ollongren naar het kabinet is vertrokken>

De zogenoemde 'Grijze Campagne' werd in juni 2015 opgezet. Er zouden 25 filmpjes worden gemaakt die, na goedkeuring van Van der Laan, op YouTube zouden worden gezet. Er is een aantal opnamen gemaakt, maar de clips zijn nooit online verschenen.

<Kapitaalvernietiging! Uit onderzoek van Elsevier, blijkt het toch wel iets anders te liggen.
GL haalt bewust (natuurlijk want de GR 2018 komt er aan) 2 zaken door elkaar c.q. bouwt ze om tot 1.>

www.elsevierweekblad.nl/nederland/achter...jze-campagne-554645/

Het Amsterdamse raadslid Rutger Groot Wassink (GroenLinks) zegt op de hoogte te zijn geweest van de Grijze Campagne waarover Elsevier Weekblad afgelopen zondag berichtte. Maar hij haalt twee campagnes door elkaar.

Volgens Groot Wassink werd de raad afgelopen maart geïnformeerd over het plan ‘Online aanpak Radicalisering en Polarisatie’. Daarin wordt geopperd om ‘het gematigde midden’, de grijze massa, meer te laten spreken. De gemeente Amsterdam wilde ‘friendly vloggers’ een podium bieden, die hun gevoelens zouden delen.

Maar Groot Wassink haalt hier twee campagnes door elkaar. Het voorstel met de ‘friendly vloggers’ viel onder de codenaam ‘Witte Campagne’, een officiële campagne van de gemeente Amsterdam waar onder meer ook het project ‘DNA Amsterdam’ onder valt. Dit plan was opgezet als een massacampagne.

De Grijze Campagne zou allereerst geen massacampagne zijn.
Bovendien was het van meet af aan de bedoeling dat de Grijze Campagne onherleidbaar was. ‘Elke “mainstream” boodschap van ons tegen jihad is waardeloos, als blijkt dat het van ons komt,’ zo staat te lezen in het oorspronkelijke plan. Daarin wordt ook benadrukt dat dit plan alleen kan slagen wanneer onder de radar blijft dat het een door de overheid gemaakte campagne is.

Heimelijke beïnvloeding is nog steeds het uitgangspunt, zo staat te lezen in een van de vertrouwelijke stukken over het driehoeksoverleg met de hoofdofficier van justitie en de Amsterdamse politiecommissaris. Van der Laan gaf in dat gesprek aan niets verkeerds te doen.

<Hierbij twitterstukken ter zake de Ier Kenning d.w.z. in het Engels. De lullo werkte voor een Nederlandse overheid (Amsterdam) maar er was kennelijk geen Nederlandse transcriptie. Onbekend hoeveel hij, naast Saadia A.T heeft opgestreken.>
Conclusie

Door alle geklets gebeurt er niets en gaat de islamisering fors verder. Hoorde al dat er in Antwerpen regelmatig opstootjes zijn.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 2 maanden geleden - 4 jaren 2 maanden geleden #50564 door gnor
www.nu.nl/amsterdam/4984340/groenlinks-v...eratie-van-laan.html

De fractie van GroenLinks in de Amsterdamse gemeenteraad is zeer verbaasd over alle ophef over een campagne van de onlangs overleden burgemeester Eberhard van der Laan tegen radicalisering. De partij stelt dat het project in maart al in de raad besproken is.
Weekblad Elsevier meldt zondag op basis van vertrouwelijke stukken en gesprekken met betrokkenen over een geheim project dat zou zijn opgezet in opdracht van de onlangs overleden burgemeester Eberhard van der Laan. Volgens het blad werden de raad en wethouders er niet over geïnformeerd.
Diverse partijen stellen dat dit "bizar" en "onbegrijpelijk" is en spreken zelfs van een "spionageroman".

<Zullen Elsevier en het Parool dat niet uitgezocht hebben in de raadsverslagen?>

Volgens Elsevier droeg het project waar de raad niets over te horen kreeg de codenaam Grijze Campagne. Het idee was om jongeren met YouTube-filmpjes weg te houden van radicalisme. In de video's vertelt een Marokkaanse Amsterdammer over zijn problemen. Voor de kijker is niet duidelijk dat hij een acteur is en dat hij voor de gemeente werkt.

Een woordvoerder van het gemeentebestuur liet zondag weten dat de "aannames en conclusies in de berichtgeving van Elsevier vragen om een zorgvuldige reactie. Daarom zetten we de komende dagen eerst de feiten op een rij. De locoburgemeester bespreekt de actuele situatie donderdag met de gemeenteraad".

<Dus de actuele situatie wordt besproken en de rest kan onbesproken blijven want te gevaarlijk.
Ik krijg steeds meer de indruk dat GL overal vanaf wist omdat ze kennelijk spionnen heeft binnen de mocro-wereld c.q. alvast met de overdracht aan de aanstormende burgemeester van GL Femke Halsema, bezig is
Ondertussen reageert er iemand op Elsevier in de trant van het laten we hem blijven gedenken als een goede burgemeester. Van dat soort mensen moet Nederland het hebben. >

Zie ook:
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...m-anti.9574051.lynkx ?

Een uiterst geheim project, waar zowel de gemeenteraad als de wethouders van Amsterdam geen weet van hadden. Dat was ‘Grijze Campagne’, de codenaam voor een anti-radicaliseringsproject waar de onlangs overleden burgemeester Van der Laan de initiator van was, aldus weekblad Elsevier. De betrokkenheid van zowel burgemeester als gemeente mocht nergens uit blijken. Elsevier komt met een uitgebreid verhaal waarbij ook het strafontslag van de omstreden Saadia a. T. mogelijk in een ander daglicht komt te staan.

De geheime anti-radicaliseringscampagne zou zijn bedacht door de Ier David Kenning, die sinds 2015 de gemeente Amsterdam adviseert op het gebied van radicalisering. Hij gelooft in een sterke ‘tegenboodschap’ die moet voorkomen dat radicale jongeren gewelddadig worden. Maar die boodschap komt minder goed aan als het een soort SIRE-campagne van de overheid is, vandaar dat op geen enkele wijze mocht blijken dat de gemeente Amsterdam achter de campagne zit.

<Alsof we Ieren nodig hebben om naast IS ook de IRA weer tot leven te roepen.>

Volgens Elsevier waren hoofdofficier van justitie Theo Hofstee en de Amsterdamse politiecommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg waren wel op de hoogte, maar waren het er niet mee eens dat de overheid aan heimelijke beïnvloeding zou doen. Bovendien zou de campagne bijdragen aan negatieve beeldvorming van agenten. Desondanks ging Van der Laan er toch mee door. Uiteindelijk kwam het project om interne onenigheid en het afhaken van Kenning stil te liggen. Ambtenaar Saadia a. T. zou degene zijn die voor deze ongeoorloofde onderneming moest opdraaien, aldus bronnen.

<Justitie en politie wisten er dus vanaf en de betrokkenen zijn dus rijp voor strafontslag>

Conclusie

Qua leiding zijn we in Nederland niet ver van het Midden-Oosten c.q. de dictatoriale trekjes.
Binnenkort wordt de politiepet vervangen door een boernoes.
Daarna worden bef en toga ingepakt.

BB

Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op 30 oktober 2017 11:40
@Jeroen. Uw verwijzing geeft in het verhaal van de NOS enkel de mening van GL weer. Aangenomen mag toch worden dat Elsevier en het Parool de raadsverslagen er op na hebben gelezen. Zo nee, is dat uiterst slordig. Ik geloof niet zo in die grote woorden van GL. U moet zich er niet op verkijken dat later misschien blijkt dat de loco-burgemeester (Ollongren) van GL is en kennelijk al het pad aan het effenen was voor Halsema de beoogd opvolger. Overigens, dat geklets over niets dan goeds over de doden, slaat nergens op. Dat doet men ook niet bij Franco, Mussolini en Hitler c.q. Pol Pot. Het gaat om feiten en niet om afdekken. Dat Hofstee en Aalbersberg niet aan de bel hebben getrokken, tekent de huidige stand van zaken. De politiepet is (bevestigd door de Youtube-flimpjes) niet ver van de boernoes of andere bedekking. Bef en toga zullen op termijn ook vervangen dienen te worden.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Laast bewerkt: 4 jaren 2 maanden geleden door gnor. Reden: toevoeging BB rfeactie
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 2 maanden geleden - 4 jaren 2 maanden geleden #50562 door katertje
Over de doden niets dan goeds. Uit onderzoek van Elsevier Weekblad blijkt echter dat de onlangs overleden burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan (PvdA), in het geheim aan een omstreden antiradicaliseringscampagne werkte.  

Politiek Amsterdam davert en beeft. Begin oktober overleed burgemeester Eberhard van der Laan. Vrijdag brengt Elsevier Weekblad echter een verhaal naar buiten dat een heel ander licht werpt op zijn werk als burgemeester. Journaliste Nikki Sterkenburg, die het verhaal naar buiten bracht, is onder de indruk. “Dit is het meest bizarre verhaal dat ik in tijden maakte.”

‘Grijze Campagne’
‘Grijze Campagne’, dat is de codenaam voor de campagne waar wijlen Eberhard van der Laan in het geheim aan werkte. Het project onttrok zich aan alle controle, wethouders en de Amsterdamse gemeenteraad werden niet geïnformeerd.


De ‘Grijze Campagne’ zou bestaan uit vijfentwintig filmpjes die via Youtube zouden worden verspreid, met de toestemming van de burgemeester. In de filmpjes zou een ingehuurde Marokkaanse Amsterdammer praten over de problemen die hij heeft met zijn vader, meisjes en met de politie. In één van de filmpjes waarover hij het heeft over de politie moet hij volgens het script het volgende zeggen: “Waarom is elke politieman, elke buitenwipper, elke stadswacht een klootzak?”

Slechts weinige personen waren op de hoogte van het geheime project. Theo Hofstee, hoofdofficier van Justitie en de Amsterdamse politiecommissaris waren dat wel. Zij waren het echter niet eens met de plannen van de burgemeester. Volgens hen zou de overheid hiermee aan heimelijke beïnvloeding doen en bijdragen aan de negatieve beeldvorming over agenten. Burgemeester van der Laan trok zich echter weinig aan van de kritiek.

Jihad doodzwijgen in campagne
De filmpjes mochten op geen enkel moment worden gelinkt aan de stad Amsterdam. Niemand mocht weten dat stad achter de campagne zat. Volgens de bedenker van de campagne, die tevens ook adviseur was van de burgemeester, zou de campagne haar effect missen indien zou blijken wie erachter zat.
Ook mocht er in de campagnefilmpjes niet gesproken worden over religie en mocht het woord ‘jihad’ niet gebruikt worden. De filmpjes hadden als doel “een interne psychologische strijd tot stand te brengen die de aantrekkingskracht van de jihad diende te vervangen”, zo staat te lezen in vertrouwelijke stukken.


Welke rol speelt Saadia T.?
Twee mensen uit de gemeente moeten op bevel van van der Laan op zoek naar een geknipte Marokkaanse Amsterdammer. Onder hen: Saadia T., vertrouwelinge van van der Laan en deradicaliseringsambtenaar in Amsterdam. Via een bureau vinden ze de geschikte acteur. Dat bureau mag echter niet weten wat de opdracht van de ingehuurde acteur is. De acteur moet daarom de facturen versturen via een apart opgericht bedrijfje.
In december 2016 verandert van der Laan van mening. Vechtpartijen in de Ummah-moskee doen hem beslissen om het in de filmpjes toch over religie te hebben. Wanneer zijn naaste medewerkers wijzen op zijn eerder bevel om het net niet over religie te hebben, barst van der Laan uit in woede. Sindsdien zoekt hij steevast de confrontatie op met de betrokken medewerkers. Wanneer onderzoekers in april 2017 sporen vinden van de facturen, begint de bal te rollen. Saadia T. komt in opspraak en neemt enkele maanden later ontslag. Nederlands dagblad Het Parool stelt dan ook dat Saadia T. slachtoffer werd van een ‘witwasoperatie’.


De gemeenteraadsleden in Amsterdam zitten met vele vragen en vragen duidelijkheid. Het is onduidelijk wie er allemaal op de hoogte was van de plannen van de burgemeester. Het is tevens niet duidelijk of de plaatsvervangende burgemeester, Kasja Ollongren (D66) op de hoogte was.
Ollongren is ondertussen ook minister van Binnenlandse zaken in de regering-Rutte III.
Laast bewerkt: 4 jaren 2 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 3 maanden geleden #50430 door gnor
Zie ook: www.nu.nl/binnenland/4921610/kleinere-ge...-radicalisering.html zoals gebruikt in eerdere bijdrage.

www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...-eigen.9573151.lynkx

Regionale samenwerkingsverbanden en structuren zijn belangrijk om radicalisering tegen te gaan en signalen daarvan op te vangen.

Maar het is niet nodig dat elke gemeente een apart en grootschalig beleid voert op radicalisering. Dat antwoordt demissionair minister Asscher op Kamervragen van de VVD over het feit dat de helft van de gemeenten nauwelijks iets doet tegen radicalisering. Dus dezelfde mening als NCTV en VNG.
Naast regionale samenwerkingsverbanden en structuren vindt hij het wel belangrijk dat de problematiek op regionaal niveau in kaart is gebracht en kennis en kunde op orde is. Volgens de minister bestaan die structuren al en worden ze de komende jaren verder ontwikkeld.

<Dus de rauwe kaart is gemaakt, de invulling volgt nog. Een soort put, nadat het kalf.
Voorts, wat te doen als de benoemde specialist in de kleine gemeente met vakantie naar Marokko is?>

Alle grote gemeenten hebben antiradicaliseringsbeleid, van de middelgrote gemeenten is dat 70 procent en van de kleine gemeenten 36 procent. Ongeveer gelijke percentages komen naar boven op de vraag of gemeenten specifieke activiteiten ontplooien om radicalisering tegen te gaan.

<Dus een lappendeken die gaten vertoont>

Asscher wijst erop dat alle gemeenten gebruik kunnen maken van een nationaal trainings- en ondersteuningsaanbod, zoals trainingen van het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR). Daar werden de afgelopen drie jaar al 7000 mensen getraind uit gemeenten van alle schaalgroottes. Ook kunnen gemeenten gebruik maken van het ondersteuningsaanbod van de Expertise-Unit Sociale Stabiliteit (ESS). Die organiseert bijvoorbeeld leerkringen voor gemeenten over preventieve aanpak van radicalisering en kan ook ondersteuning op maat aan gemeenten bieden. Verder besteedt het nieuwe kabinet jaarlijks 13 miljoen euro extra aan contraterrorisme.

<We zullen zien wat procedures opleveren. De praktijk is immers weerbarstiger dan de theorie en het gezwam van Asscher.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko