Vraag CBS: criminaliteit op laagste punt sinds 1980. Nepnieuws!

Meer
1 jaar 9 maanden geleden - 1 jaar 9 maanden geleden #52303 door katertje
CBS: criminaliteit op laagste punt sinds 1980...

Neemt de criminaliteit in ons land nou toe, of af?

Volgens het CBS zijn we terug op het niveau van de jaren tachtig, gelet op het aantal aangiftes. Maar wat zegt dat? Het zegt dat iemand bij het CBS zijn tijd heeft zitten verdoen met turven. Gevolgd door een media-presentatie. Waarna uiteenlopende "pratende hoofden' weer volop werk hebben om het 'resultaat' toe te lichten, uit te leggen, of er 'kanttekeningen' bij te plaatsen. Ik doe dat hier nu ook, maar eerlijk gezegd vind ik het zonde van mijn tijd.

Men klaagt steen en been dat we onze overheid niet meer vertrouwen. Voor die achterdocht is dan ook alle reden. Niet alleen meteen na publicatie van het rapport werden overal vraagtekens gezet, maar tamelijk hilarisch was dat het CBS vorig jaar zelf al had aangegeven dat de cijfers waarmee zij werken moet een volstrekt zinloos beeld schetsen. Maar zoals gezegd, het zijn de cijfers waarmee het CBS werken moet die het probleem vormen. Meteen werd overal met dedain gesproken over de politie die wel steeds meer geld wil hebben, maar steeds minder levert.

Het probleem zit niet bij de dienders op straat. Wel bij de voortdurende pappen-en-nathouden attitude van de politieleiding, en de voor iedereen herkenbare weigering (of onvermogen, wat is erger?) zelfs aangiften keurig en vlot te verwerken. Aangifte van iets doen op het politiebureau was al nooit iets waarvoor je met plezier ging, maar de ergernis over de werkwijze die men daar tegenwoordig hanteert zorgt er voor dat je in ieder geval nooit meer terugkomt. Niet alleen wordt je liefst zo snel mogelijk afgescheept, desnoods vertelt men je in je gezicht dat de enige reden dat men het opneemt voor de verzekering is.

Ooit begon dat met fietsendiefstal die niet meer bij te houden was, tegenwoordig zijn eigenlijk alleen misdrijven waarvoor geen aangifte is vereist (moord etc) kennelijk nog de aandacht van de politie waard. Daarmee is effectief de rol van de politie als beschermer van het publiek ondergraven, en geeft dat voedsel aan het idee dat de politie nog slechts geïnteresseerd is in het uitschrijven van bekeuringen. Het beleid van enige jaren terug onderschreef dat zelfs letterlijk, maar is sindsdien naar de letter veranderd. Informatie van binnenuit laat overigens horen dat het nog steeds een belangrijk onderdeel van het politiewerk wordt gezien, op basis waarvan naar promoties etcetera gekeken wordt. Niet langer is het effect van het werk de samenleving zo prettig mogelijk gaande te houden. Dat is een heel treurige constaterin

Ik wist het niet...
Bij misdaad statistieken geldt, dat er een veroordeelde misdadiger moet zijn! Misdaden met vrijspraak, gebrek aan bewijs e.d. worden niet als misdaden geteld. De statistieken zijn mis
leidend. Doet de politie helemaal niets of spreekt de rechter iedereen vrij, dan is er helemaal geen misdaad, nul komma nul.
En dan nog dit
Het CBS zou natuurlijk volkomen onafhankelijk moeten functioneren maar met het voormalig hoofd van het Nederlands Forensisch Instituut dhr Tjin-A-Tsoi aan het roer zal dat lastig worden. Bij het NFI had hij als opdracht de wachtlijsten te verkorten (met minder budget) en dat lukte miraculeus door onderzoeksaanvragen gewoon terug op het bordje van de politie te gooien. Als directeur generaal van het CBS zei hij bij zijn aantreden ‘duiding en interpretatie te gaan geven om onjuiste beeldvorming te voorkomen’. Kamerleden van het CDA en de SP waren toentertijd buitengewoon kritisch over zijn aantreden.

Nepnieuws. maar geplaatst voor de geschiedschrijving
Laatst bewerkt: 1 jaar 9 maanden geleden door katertje.
Meer
1 jaar 9 maanden geleden - 1 jaar 9 maanden geleden #52302 door katertje
Het aantal registraties van criminaliteit bevond zich vorig jaar op het laagste punt in bijna veertig jaar. Uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag publiceerde, blijkt dat vooral de afgelopen vijftien jaar een flinke daling is ingezet.

De meest voorkomende misdrijven in Nederland zijn vermogensdelicten, bijvoorbeeld inbraak of diefstal. De grafieken laten een stijging zien tot 2002 - toen: voor elke duizend inwoners 93 misdrijven - en een daaropvolgende weg naar beneden tot vorig jaar, met 49 misdrijven per duizend inwoners. Het CBS onderzocht de ontwikkelingen in criminaliteit vanaf de jaren veertig tot nu.

Een eenduidige verklaring voor de afname geeft het cijferbureau niet. Het CBS, dat het onderzoeksrapport ‘Het mysterie van de verdwenen criminaliteit noemt’, schrijft dat aangiftebereidheid deels meespeelt. Burgers hebben niet altijd het idee dat wat met hun melding gedaan wordt en laten daarom soms na aangifte te doen. Ook de toegenomen welvaart is een factor. De financiële schade na diefstal of inbraak is daardoor vaker voor mensen te overzien, waardoor ze geen aangifte doen.

Maar een afgenomen bereidheid om misdaad te melden bij de politie verklaart de trend niet geheel. Het CBS wijst erop dat de daling in aangiftebereidheid tussen 2005 en 2015 minder sterk afnam dan de totale daling van de geregistreerde criminaliteit. Volgens het bureau duiden verschillende onderzoeken wel degelijk op een afname van de criminaliteit de afgelopen decennia. Niet alleen in Nederland, ook in een groot deel van Noordwest-Europa is dezelfde ontwikkeling te zien: een stijging tot grofweg de eeuwwisseling, een daling erna.
Een verklaring daarvoor is volgens het CBS dat jongeren zich sinds de opkomst van de spelcomputer en smartphone zich liever daarmee vermaken dan dat ze buiten rondhangen. Hierdoor zouden ze minder vatbaar zijn voor criminele vrienden. Trends in drugsgebruik- en handel kunnen ook meespelen. De groep veelplegers, onder wie zich veel drugsgebruikers bevinden, nam met de helft af tussen 2003 en 2014.
Het aantal meldingen van moord en doodslag laat sinds 2003 een zelfde soort daling zien als de algemene cijfers. Inwoners van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben een vier keer zo grote kans slachtoffer te worden van moord en doodslag als Nederlanders die elders wonen.
Laatst bewerkt: 1 jaar 9 maanden geleden door katertje.
Tijd voor maken pagina: 0.192 seconden