Vraag Er komt een referendum over sleepnetwet

Meer
2 jaren 10 maanden geleden - 2 jaren 10 maanden geleden #50991 door katertje
Jonge Democraten D66 zijn het niet eens met afschaffing referendum "Wij zijn enorm teleurgesteld"

De minister krijgt het nu aan de stok met haar eigen politieke jongerenorganisatie, die laat weten zich totaal niet te kunnen vinden in het besluit van de minister om een referendum over de intrekking van de referendumwet uit te sluiten. Referenda over het voortbestaan van het raadgevende referendum komen er niet. Die bizarre burgerhaathouding van Ollongren en de rest van het D66-kabinet is ook in eigen kring niet onopgemerkt gebleven. De Jonge Democraten, de politieke jongerenorganisatie van D66, is bepaald niet te spreken over de dictatoriale trekken van de D66-regeringsploeg van Rutte III. Zij melden dat er wat hen betreft wel dégelijk een referendum moet worden gehouden over de afschaffing van het referendum.

“Wij zijn enorm teleurgesteld dat dit kabinet het niet toelaat het volk te laten spreken over het referendum terwijl de referendumwet nog van kracht is”’, stelt Kevin Brongers, voorzitter van de Jonge Democraten. “De Jonge Democraten zien referenda als uitstekende middelen om de bevolking te betrekken bij de politiek. Een referendum over het referendum had een goed beeld kunnen geven van hoe de Nederlandse bevolking tegen referenda aankijkt”.

Als de Jonge Democraten zoiets zeggen, is dat een teken dat je als minister veel te ver bent gegaan. Want als zélfs de officiële Alexander Pechtold-fanclub zich af zet tegen je anti-democratische plannetjes, dan is er pas écht iets goed mis.

> Ze legt het voor aan de Raad van State, die is aan zet. Wat ze voorlegt is onduidelijk, er ligt niet eens een concept. Let wel, dit dictatoriale warhoofd geeft leiding aan het ministerie dat als kerntaken het waarborgen van de rechtsstaat, het bewaken van de grondwet en de zorg voor het constitutionele staatsrechtelijke bestel heeft. En uitgerekend deze minister gaat helemaal de mist in bij haar eerste bestuurlijke uitdaging. 
Laast bewerkt: 2 jaren 10 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 10 maanden geleden - 2 jaren 10 maanden geleden #50990 door katertje
Er is nogal wat commotie om de uitspraak dat de regering het niet toestaat dat er een referendum wordt gehouden over het afschaffen van het referendum. Hiermee heeft de regering het laatste middel van het volk afgenomen om er nog iets tegen te doen. Mark Rutte vindt het heel erg logisch dat het besluit niet referendabel is.
“Wij zijn tegen referenda, dan is het gek om dat wetsvoorstel (de intrekkingswet) referendabel te maken”, zei Rutte vrijdag tijdens de wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad. Volgens de premier is dat “inherent logisch”.

Als de bevolking het er niet mee eens is kunnen ze de partijen bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen afstraffen. Maar die zijn in het zwartste scenario pas over drie jaar.
Natuurlijk snapt Rutte dondersgoed waar het om gaat, maar hij duldt geen tegenspraak. Hij wil in alle opzichten de handen vrij voor dat wat Brussel tussentijds op zijn agenda plaatst, en ongestoord doorvoeren. Het referendum is juist opgesteld om besluiten van de regering tussentijds te kunnen beoordelen en indien noodzakelijk, tegen te houden.
Een parlementair systeem en de bevolking kan tussen de democratische momenten, de verkiezingen, in nog een oordeel vellen over nieuw beleid of nieuwe problemen waar in het regeerakkoord geen rekening mee is gehouden, zich onverwacht aandienen, of wanneer er een consensus is bereikt waar het volk het helemaal niet mee eens is. Het is een correctiesysteem. Een systeem dat nu afgebroken is.

Het kabinet zal andere referenda die tot de intrekking worden georganiseerd niet blokkeren, al is het bekend dat de coalitie de uitslag niet serieus zal nemen.
Zo zei Buma onlangs dat het kabinet de uitslag van het referendum over de Wiv hoe dan ook zal negeren. Hoe erg kan je de bevolking schofferen?
Laast bewerkt: 2 jaren 10 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
2 jaren 10 maanden geleden #50987 door gnor
Met u hoop ik. Maar het zal ijdele hoop zijn. Enkel wanneer Europabreed de pleuris uitbreekt, heb je kans dat er politici zijn die rechtsomkeert maken.
Dat betekent niet enkel in Nederland maar echt overal op vele plaatsen. Daarvoor is het EU-leger en de culturele politie (vgl. MAO) te klein.
Dat zal na heel veel strijd en narigheid tot een status quo KUNNEN leiden.
Gezien de ervaring met bezetting in Nederland en de ambtelijke schrijflust denk ik dat dit niet zal gebeuren.
Bereid u dus maar voor op een dictatuur waar de USSR van Stalin bij zal verbleken. De Goelag zal in Zweden zijn.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 10 maanden geleden - 2 jaren 10 maanden geleden #50986 door katertje
D66 feeks Ollongren na afloop van de ministerraad:
“Ik vind het niet goed om de suggestie te wekken dat mensen nog veel invloed hebben. Ik wil vooraf duidelijkheid geven.”

> Ziehier de diepste gedachte van het kabinet in een paar woorden. Ollongren vindt het niet goed om de suggestie te wekken dat mensen nog veel invloed hebben. Dit is een coup op de burgers!
Boris van der Ham schreef : Een democratisch instrument van burgers afschaffen, zonder maar het begin van een visie te hebben op een alternatief, getuigt van een droevig leeg leiderschap.

Maar zo werkt het in Nederland in 2017. Het politieke systeem in Nederland is volledig gecorrumpeerd. En hetzelfde geldt trouwens voor de meeste West-Europese landen. Overal dezelfde kliek van volstrekt inwisselbare politieke mainstream hufters. En de aller- allerergsten zitten bij D66, de vleesgeworden arrogantie. Kosmopolitisch rapaille met twee of drie paspoorten en niet het minste greintje contact met de gewone, autochtone bewoners van dit land. Met dank aan al die stupide kiezers die op de politieke mainstream stemmen.

Inspraak, invloed. Stel je voor zeg, u zou zich maar dingen gaan verbeelden. U zou zich zo maar kunnen gaan verbeelden dat dit uw land is, waar u democratische rechten hebt en zo. Maar dat misverstand heeft D66, nu ze de macht hebben, meteen weggenomen. Te laf om het in de verkiezingsprogramma's op te nemen. Sluipwespen. Mooie zouteloze praatjes van de bal oog over democratie en democratische verantwoording. Ik spuug erop.

Hoe kan iemand beweren het volk te vertegenwoordigen als hij/zij een wet steunt om het volk monddood te maken?


Dit zijn de lui die jarenlang hebben gescholden en getierd dat Geert Wilders een gevaar is voor de rechtsstaat en de democratie om zeep zal helpen als hij aan de macht komt.

Maar laat ik u vertellen dat dat hele dictatoriale zootje op het Binnenhof als de dood voor ons is en het in de paarse broeken doet van angst...

Onze tijd komt ..want wij zijn het volk !
Laast bewerkt: 2 jaren 10 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
2 jaren 10 maanden geleden - 2 jaren 10 maanden geleden #50983 door gnor
www.nu.nl/politiek/5031182/rutte-vindt-b...erendum-logisch.html

Premier Mark Rutte vindt het volstrekt logisch dat het kabinet een referendum over de afschaffing van het raadgevend referendum blokkeert.
"Wij zijn tegen referenda, dan is het gek om dat wetsvoorstel [de intrekkingswet red.] referendabel te maken", zei Rutte vrijdag tijdens de wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad.
Volgens de premier is dat "inherent logisch".

<Het is inherent logisch dat er een moment komt dat Rutte het onderspit delft. De manier waarop dat gebeurt laat ik graag aan de verbeelding over. Fair Play is over.>

aanv.
GeenStijl
Ollongren: "Ik vind het niet goed om de suggestie te wekken dat mensen nog veel invloed hebben."
In de video (nog geen joetoep-versie beschikbaar)
geeft feeksje precies aan wat ik eerder voor waar aannam. Jammer, dat ik gelijk kreeg in deze.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Laast bewerkt: 2 jaren 10 maanden geleden door gnor. Reden: aanv. verklaring Ollongren
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
2 jaren 10 maanden geleden - 2 jaren 10 maanden geleden #50973 door gnor
aanv.

Mijn laatste reactie was kort en krachtig. Hier de uitwerking, waarbij ik aansluiting zoek bij een m.i. duidelijk artikel.

zie:http://www.wetrecht.nl/lex-specialis/
Conflictregels (lex specialis, superior, posterior)

Voor de Nederlandse burger bestaan er enorm veel wetten waar hij zich aan moet houden, waar hij rechten uit verkrijgt en waar hij door beschermd wordt. Het aantal wetten is enorm, het aantal artikelen uit die wetten nog veel groter. Het betreft immers niet enkel de wetten die ‘Den Haag’ maakt, maar ook wetten die van andere wetgevers komen. Er kan worden gedacht aan gemeentelijke en provinciale regelgeving, maar ook aan Europese regels en andere internationale verdragen.
Doordat er zoveel regels zijn, is het onvermijdelijk dat ze met elkaar gaan botsen.

Welke regel geldt? Lex specialis, superior en posterior.
Zoals de titel van dit artikel al aangeeft zijn er conflictregels om de bovenstaande situaties op te lossen. Er zijn drie van deze algemene conflictregels, te weten: Lex specialis, Lex superior en Lex posterior.

Lex specialis – Speciaal voor algemeen
Lex superior – Hoger voor lager
De rangorde voor lex superior is in beginsel de volgende, met uitzondering van het feit dat een formele wet niet aan de grondwet getoetst mag worden volgens artikel 120 Gw:
Hierarchie wetgevingLex posterior – Jong voor oud

Lex posterior de laatste van de drie conflictregels. Lex posterior is een afkorting van Lex posterior derogat legi priori/anteriori. Dit houdt in dat jongere wetten vóór oudere wetten gaan. In de praktijk is deze regel niet van groot belang, aangezien er bij het maken van wetgeving vrijwel altijd wordt gekeken naar de oudere wetgeving die daarmee zou kunnen conflicteren. Meestal wordt deze oudere wetgeving bij het invoeren van de nieuwe wetgeving ingetrokken. Is dat niet het geval, dan gaat de nieuwe (en waarschijnlijk beter op de hedendaagse maatschappij toegespitste) regel vóór de oudere regel.

Conflictregels (lex specialis, superior, posterior) – Conclusie
Wetten kunnen met elkaar in tegenspraak zijn en zullen dat heel erg vaak ook zijn. Daarom zijn lex specialis, lex superior en lex posterior ontstaan. Hoewel ze in juridische stukken nauwelijks expliciet terug te vinden zijn, worden ze uiteraard wel aan de lopende band toegepast. Kortom: de specifiekste, hoogste en jongste wetgeving heeft de meeste waarde.
Er zijn veel situaties denkbaar, waarin ook bovenstaande conflictregels geen uitkomst bieden. Soms is het niet duidelijk of er wel een tegenstelling is. Soms lijkt een jongere algemene wet in strijd met een oudere specifieke wet en is onduidelijk welke conflictregel voorgaat.

<Bij de referendumwetgeving zoals die volgens de "regels van Ollongren" zal kunnen worden toegepast, is er sprake van 2 wetten in algemene zin nl. de wet raadgevend referendum en de intrekkingswet raadgevend referendum. Ze zijn nevengeschikt te achten.
De nieuwste (intrekkingswet) gaat dus voor. Het feit dat er inmiddels tegen de (voorgenomen) intrekkingswet een referendum is aangevraagd op basis van de bestaande wet raadgevend referendum , doet daar niets aan af. De kiesraad heeft enkel gezegd dat er voldoende formulieren zijn ingeleverd en dat het klopt op basis van de wet (momentopname). De organisatie ligt dan bij Rijk en gemeenten. De gemeenten (Zie Apeldoorn) gaan zeikerig lopen piepen en zijn in feite net zo ondemocratisch als Ollongren c.s. Maar dat doet niets af aan de feiten.

Conclusie

Als de Intrekkingswet er tijdig is en in werking is getreden, dan is het raadgevend referendum over de intrekkingswet, samen met dat voor de WIV, in maart van de baan.
Zo zijn de regels, dit is het besluit en daar moet u het mee doen. Wat niet is, is niet.
M.b.t. de WIV kun je hooguit stellen dat er een toezegging is gedaan op basis van nu nog bestaande wetgeving.
Bij VVD/CDA enz. weten ze wel meer m.b.t. toezeggingen (zuur-zoet, €1.000,- enz.enz).
Maar ook het zomaar intrekken wegens vriendjespolitiek (wet Hillen).
Voor de Intrekkingswet Raadgevend referendum geldt net zoiets als bij de intrekking van de Wet Hillen dat er iemand, niet zijnde de burger, gematst moet worden. Eigen Belang gaat in deze duidelijk voor Algemeen Belang. Het Volluk is plebs en enkel goed voor eens in de zoveel tijd een vakje inkleuren bij de KEKVO.

Vergelijk het met het laatste brood op de stelling bij de bakker. U wilt het kopen maar iemand anders is u voor. Dan houdt het op. U zult naar een andere bakker moeten in de hoop daar nog wat te eten te vinden.

In casu betekent dit toch nog dat er massaal gestemd moet worden in maart bij de GR2018 maar dus nooit of te nimmer op de natnekken (hoe aardig ze lokaal ook lijken) van de partijen uit Rutte3.

Doet u dat toch, dan moet u ook niet zeuren. U wint, net als bij de loterij, weer niet.

Verneuk de massa, grijp de kassa.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Bijlagen:
Laast bewerkt: 2 jaren 10 maanden geleden door gnor. Reden: aanv.conclusie
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
2 jaren 11 maanden geleden #50970 door gnor
Nieuw gaat voor oud.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 11 maanden geleden - 2 jaren 7 maanden geleden #50969 door katertje
Ik heb begrepen dat het afschaffen van deze wet die ons eindelijk een raadgevende volksraadpleging schonk, lichtjes gezegd nogal controversieel is. Vandaar dat geopperd werd om een referendum over deze afschaffing te houden: immers, het aannemen en afschaffen van wetten is referendabel, volgens de referendumwet zelf. Dat belet de Haagse elite, die allesbehalve opgetogen was met de uitslag van vorige referenda, echter niet om het geheel de prullenbak in te smijten. Naar verluidt wil het kabinet in de intrekkingswet een formulering opnemen waarin wordt vastgesteld dat burgers zich hier niet over mogen uitspreken in het stemhokje. De ministerraad moet er dus nog even akkoord mee gaan, maar dat is een formaliteit. Alle partijen in Rutte III willen zo snel mogelijk van het referendum af, zodat ze de komende vier jaar op geen enkele wijze meer te hoeven luisteren naar de Nederlander.

> Krijg spontaan weer visioenen van Vak K van een paar weken terug. 'Niet in mijn naam'!!

Maar...luister! Hebt u de reactie op Geen Stijl van "Untermensch" gelezen?
Zijn reactie integraal:
Uitgaande van wat de Telegraaf meld:

Wat ik me vooral af vraag, moet ik nou boos worden, me kapot lachen of me kapot schamen voor de domheid in de tweede kamer?
Het zit namelijk zo, wat ze hier roepen slaat nergens op. Dat referendum kunnen ze niet (op deze manier) tegen houden. Dit kunnen we eenvoudig uit de wet halen, waarvan wordt verwacht dat alle burgers hem kennen. Mogelijk dat de heren politici boven de wet denken te staan, en de wet daarom niet hoeven te kennen?
Het plan van de politici (volgens de Telegraaf)... “We nemen gewoon in de intrekkingswet op dat er geen referendum over mag komen”. Zie artikel Telegraaf en dan dit stuk “Voorstanders van raadgevende referenda hoopten juist dat ze het afschaffen ervan konden tegenhouden door er een volksraadpleging over te houden.”.

Dan nemen we de wet er ook even bij: wetten.overheid.nl/BWBR0036443/2017-04...
Bij artikel 5 ziet u staan waarover geen referendum mag worden gehouden. Staat daar tussen “Wetten, waarin nadrukkelijk is opgenomen dat ze niet referendabel zijn.” of iets in die strekking?
Antwoord nee.

Nou denkt u misschien (de politici lijken dat te denken), tja maar zodra die wet eenmaal is aangenomen is dat de wet. Dan denkt u dat verkeerd.
Pakken we de wet er weer bij.
Artikel 8 lid 1:
“Een tijdstip van inwerkingtreding van een wet of onderdeel van een wet waarover een referendum kan worden gehouden, wordt niet eerder gesteld dan acht weken na de mededeling in de Staatscourant, bedoeld in artikel 7.”
Vanaf het moment van die melding kan er worden begonnen met het verzamelen van de eerste 10.000 handleidingen voor een inleidend verzoek.
Zie daarvoor Artikel 4 a en Artikel 29 lid 1 (samen stellen deze in feite dat je vanaf aanname van de wet 4 weken de tijd hebt om je inleidend verzoek te krijgen).
Dan artikel 9:
”Indien een inleidend verzoek tot het houden van een referendum over een wet onherroepelijk is toegelaten, vervalt hetgeen in die wet omtrent de inwerkingtreding is geregeld van rechtswege.”


Samengevat.
In de wet opnemen dat het niet referendabel maakt, is geen reden dat het niet referendabel is. De wet (intrekken van een wet, is een wet.) treed pas in werking na de periode waarbinnen het inleidend verzoek plaats vindt. Zodra de 10.000 handtekeningen zijn verzameld, moet (Zie Artikel 32 lid 2) die worden aangenomen. Daarna treed artikel 9 in en zal de wet pas in werking kunnen gaan nadat het referendum is gehouden.

Wat je in de wet stelt doet er dus totaal niet toe. De wet dat er geen referendum over de wet gehouden kan worden gaat namelijk pas in nadat we er een referendum over hebben gehad.
DerUnterMensch | 30-11-17 | 18:29 [
Laast bewerkt: 2 jaren 7 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
2 jaren 11 maanden geleden #50967 door gnor
GeenStijl
D66 Deep State Muppet Kajsa Ollongren (sinds 2010 onder het bureau van de MinPres ohneewacht) schaft het referendum af, en blokkeert een referendum over het afschaffen van het referendum. U heeft nou eenmaal niet de juiste mening. Vier maanden voor GR2018 de kiezer met deze lowkick in de kloten schoppen kon wel eens desastreus uitpakken voor D66. Of had iemand nog vragen over waar die D in het huidige D'66 voor stond, anders dan voor 'Demofobie'?

www.telegraaf.nl/nieuws/1377640/geen-ref...fschaffen-referendum

Er komt geen referendum over het afschaffen van het raadgevend referendum .

Dat staat volgens Haagse bronnen in een voorstel dat minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) zeer binnenkort aan de ministerraad zal voorleggen. Daarin staat ook dat het kabinet tot het moment van intrekking van de referendumwet andere volksraadplegingen toe blijft staan, mits door de Kiesraad is vastgesteld dat aan de benodigde voorwaarden voldaan is.

<Slimme zet. Trek per 1-1-18 de referendumwet in en er is in maart geen referendum meer mogelijk; als u de auto nu verkoopt, kunt u er later niet meer zo maar in rijden.
De dictatuur van de zelfbenoemde elite is een feit.
Het gaat van kwaad tot erger. Enkel hooivorken en andere wapens tellen nog. >

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
2 jaren 11 maanden geleden #50951 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieu...tapwet.9576008.lynkx ?

Integraal

Er is 2 miljoen euro aan subsidies beschikbaar voor particulieren en organisaties om campagne te voeren in aanloop naar het raadgevend referendum over de 'aftapwet'.

De volksraadpleging over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) vindt op 21 maart plaats, als er ook gemeenteraadsverkiezingen zijn.
Dat heeft de Referendumcommissie woensdag bekendgemaakt. Particulieren kunnen maximaal 5000 euro en organisaties maximaal 50.000 euro subsidie aanvragen. Het is de tweede keer dat er een raadgevend referendum wordt gehouden. De eerste ging in april 2016 over het verdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Voor deze stemming is destijds bijna 2 miljoen aan subsidie toegekend om campagne te voeren, verdeeld over 110 mensen en organisaties.

Na het referendum van 21 maart wordt gecontroleerd of de toegekende subsidies ook correct zijn gebruikt. Na het Oekraïne-referendum moesten enkele aanvragers hun subsidie terugbetalen. Het kabinet wil het raadgevend referendum afschaffen. (ANP)

<En na dit referendum sluiten we de gordijnen voor de komende ijstijd>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
2 jaren 11 maanden geleden - 2 jaren 11 maanden geleden #50818 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...zingen.9575391.lynkx

Acht van de elf raadsfracties in Apeldoorn willen niet dat het landelijk referendum over de ‘Sleepwet’ op 21 maart 2018, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, wordt gehouden. Zij roepen de Referendumcommissie in een brief op voor een andere datum te kiezen. In hoop op brede steun is de brief ook naar alle burgemeesters en gemeenteraden gestuurd. De SP is fel gekant tegen deze actie en gaat de minister om opheldering vragen.

Het belangrijkste bezwaar is dat het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) de lokale thema’s bij de raadsverkiezingen overschaduwt.

De Referendumcommissie heeft inmiddels aan de raad van Apeldoorn laten dat weten dat er geen wettelijke mogelijkheden zijn om het referendum op een andere datum te laten plaatsvinden. 'Als binnen 85 dagen en een half jaar na het besluit van de Referendumcommissie een andere verkiezing zoals de gemeenteraadsverkiezingen zal plaatsvinden, moet de datum van die verkiezing als datum van het referendum worden aangewezen (art. 56 Wrr). Het besluit van de Kiesraad is 9 november 2017 onherroepelijk geworden.

<Ook in gemeenteraden zitten aandacht vragende zeurpieten die nepnieuws verspreiden.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Laast bewerkt: 2 jaren 11 maanden geleden door gnor. Reden: url niet compleet
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 11 maanden geleden #50789 door katertje
Belgische oud-premier Yves Leterme zwaait tegenwoordig de scepter over denktank IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistence). Gisteren was hij in die hoedanigheid bij EenVandaag

Van EenVandaag overgenomen
De journalistiek is te links, politici in Den Haag beslissen alles in achterkamertjes en Nederlandse rechters zijn partijdig. Voor wie er zo over denkt is er nieuws: De Nederlandse democratie verkeert in een goede staat en internationaal doen we het heel goed. De rechtspraak is onafhankelijk, de journalistiek is divers en kritisch en er zijn weinig drempels voor politieke partijen om in het parlement te komen, zijn enkele conclusies uit een omvangrijk onderzoek van de denktank v De organisatie onderzocht de ontwikkeling van rechtsstaat in 155 landen over de periode 1975-2015.

Slechte score directe democratie
Alleen als het gaat om directe democratie, zoals het referendum, scoort Nederland heel slecht. Op dat terrein doen Oost-Europese landen het veel beter. Zwitserland steekt met kop en schouders boven alle Europese landen uit.

Democratie is meer dan verkiezingen, vindt de Belgische oud-premier. "Legitimiteit is ook afhankelijk van de permanente betrokkenheid van burgers", zegt hij tijdens de presentatie van het rapport in Den Haag. Maar het nieuwe kabinet schaft het raadgevend referendum al weer af. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) zei gisteren in de Tweede Kamer dat er betere manieren zijn om burgers bij de democratie te betrekken. "Het referendum heeft niet alleen de politiek niet gebracht wat we ervan vonden, maar heeft ook de mensen in Nederland niet gebracht wat ze ervan hadden gehoopt." '

Te vroeg om conclusies te trekken over referendum
Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de universiteit Leiden, vindt het veel te vroeg om deze conclusie te trekken. "We zijn niet gewend aan een referendum. Tot nu toe hebben politici de verkiezingsstrijd op weg naar een referendum verkeerd aangepakt. Ze zagen dat als een vlakke touretappe waar je aan het eind vlamt. Terwijl het een Formule 1 –wedstrijd is waar je van begin tot eind je best moet doen. Dan pas kun je winnen."
Hij is voorstander van een referendum, omdat je bepaalde kwalen van de democratie kunt genezen. "Burgers gaan bijvoorbeeld in 2012 naar de stembus en de regering neemt in 2014 een beslissing. De wereld kan in twee jaar tijd erg veranderen. Bovendien heeft over die beslissing niets in verkiezingsprogramma’s gestaan dus de politiek weet niet wat de bevolking vindt."
Als voorbeeld noemt hij het besluit om de dividendbelasting af te schaffen. "In geen enkel verkiezingsprogramma staat deze maatregel", zegt hij. "Misschien vindt de meerderheid van de bevolking dit een dom plan, maar je kunt ook juist steun krijgen, dan werkt het als Haarlemmerolie."
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.