Vraag bankenpolitiek

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
3 jaren 6 maanden geleden #47768 door gnor
www.nu.nl/economie/4373774/aanscherping-...oopt-vertraging.html

De nieuwe bankregels van het Bazels Comité voor bankentoezicht hebben vertraging opgelopen. Het Comité zegt meer tijd nodig te hebben voor "details waarover nog niet is besloten". Dat laat de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) dinsdag weten.

"De regels zijn een belangrijke stap in het herstel van vertrouwen in banken, en we blijven ons op dat doel richten", laat ECB-voorzitter Mario Draghi weten. Het Comité verwacht het werk "in de nabije toekomst" te hebben afgerond.

Europa en de Verenigde Staten zijn het al langer oneens over de aanscherping van de regels. De Amerikanen sturen daarbij aan op een standaardmodel, dat voor Europese banken kan leiden tot een verhoging van de kapitaaleisen. Dat zou zeker voor Nederlandse banken nadelig zijn.

<De verslaggeving is mank. Het is een papegaaienartikel op Nu.nl. Eigen initiatief ontbreekt.
Er wordt gesteld dat zou zeker voor Nederlandse banken nadelig zijn. Er wordt op geen enkele manier verklaard waarom dit het geval zou zijn en waarom het voor Nederlandse banken nog ernstiger zou zijn.

Zoals ik in een eerdere bijdrage heb gemeld over de nieuwe Algemene Bank Voorwaarde die binnenkort moeten ingaan, lijkt er veel geregeld te gaan worden door de banken dat nadelig lijkt voor de consument en waarover de overheid kennelijk al dan niet bewust zwijgt.
Alleen dat al is, los van de kennis bij de overheid, op zich al geen goed vooruitzicht.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Please Inloggen to join the conversation.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
3 jaren 6 maanden geleden - 3 jaren 6 maanden geleden #47551 door gnor
Het lijkt een juridisch moeilijk speeltje, maar dat is het niet. De bank heeft altijd gelijk

ABV van de banken (site NVB) www.nvb.nl/
Ik las het verschijnen hiervan en was benieuwd in hoeverre de consument bescherming krijgt van o.a. de Consumentenbond. Dat lijkt soms niet het geval/is niet het geval.

Algemene Bankvoorwaarden 2017- per 1-3-17

Deze Algemene Bankvoorwaarden (ABV) zijn in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond opgesteld. Dit is gebeurd in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Ook is er overleg geweest met VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland en ONL voor Ondernemers.

Artikel 1 – Toepasselijkheid
De ABV gelden voor alle producten en diensten en de hele relatie tussen u en ons. Regels die speciaal voor een product of dienst gelden, vindt u in de daarvoor geldende overeenkomst of de daarbij behorende bijzondere voorwaarden.
1. In deze Algemene Bankvoorwaarden (ABV) staan basisregels waaraan wij ons moeten houden en u ook. Deze gelden voor alle producten en diensten die u van ons afneemt of zal afnemen en de hele relatie die u met ons heeft of zal hebben. Het gaat hier om rechten en verplichtingen van u en van ons.
2. Voor onze dienstverlening sluit u een of meer overeenkomsten met ons voor producten of diensten die u bij ons afneemt. Als er in de overeenkomst een bepaling staat die strijdig is met de ABV, gaat die voor op de ABV.

<Dit betekent (lid 2 dat elke bank kan afwijken van de regels en dat die eigen regels voor gaan>

Artikel 10 – Persoonsgegevens
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?
2. Uitwisseling van gegevens kan meebrengen dat er gegevens terechtkomen in landen waar persoonsgegevens minder worden beschermd dan in Nederland.
Bevoegde autoriteiten van landen waar persoonsgegevens zich tijdens of na verwerking bevinden, kunnen naar die gegevens een onderzoek instellen.

<Spreekt voor zich, uw gegevens zitten al bij de NSA>

Artikel 11 (Beeld-en geluid-)opnamen
Maken wij beeld- / geluidopnamen van u?
1. b) Bewijslevering
Wij kunnen bijvoorbeeld een opname maken van:
i. een opdracht die u ons telefonisch geeft, of
ii. de telefonische melding die u aan ons doorgeeft van verlies of diefstal van uw bankpas.
2. Als u recht heeft op een kopie van een beeld-en/of geluidopname of een uitgeschreven tekst van een geluidopname, geeft u ons eerst de informatie die ons helpt om de opname terug te vinden. Denkt u hierbij aan de plaats, datum en tijd van de opname.

<Weet me altijd nog te herinneren dat de pinpas van mijn partner was gerold en dat bij die zelfde automaat is getracht te pinnen. Toen wij, op verzoek politie, bij de bank vroegen om de opnamen, werd dat geweigerd om privacyredenen.
Bij de bewijslevering is sprake van eenrichtingsverkeer.>

Artikel 14 – Berichten aan de klant
Waarheen sturen wij berichten voor u?
1. Verschillende mogelijkheden om met u te communiceren
Wij kunnen op verschillende manieren met u communiceren. Denkt u bijvoorbeeld aan post, telefoon, e-mail of internetbankieren.
3. Internetbankieren
Als u internetbankieren bij ons heeft, kunnen wij daar verklaringen, berichten, opgaven, documenten en andere informatie voor u plaatsen. U zorgt ervoor dat u die berichten zo spoedig mogelijk leest.
4. E-mail
Het kan zijn dat wij met u afspreken dat wij u per e-mail berichten. In dat geval zorgt u ervoor dat u dit bericht zo spoedig mogelijk leest.

<Dit is eenzijdig richting de klant; feedback is kennelijk niet op dezelfde manier toegestaan.>

Artikel 17 – Gegevens en opdrachten
Gegevens die wij van u nodig hebben voor onze dienstverlening.
2. Uw opdrachten, mededelingen en andere verklaringen moeten tijdig, duidelijk, volledig en juist zijn. Als u bijvoorbeeld een betaling wilt laten uitvoeren, vermeldt u het juiste rekeningnummer van de rekening waar de betaling naartoe moet.
Wij kunnen nadere regels stellen voor uw opdrachten, mededelingen of andere verklaringen van u aan ons. Als wij dit doen, leeft u die na.
Als wij bijvoorbeeld een formulier of communicatiemiddel voorschrijven, gebruikt u dat.

<Denk bijv. aan een contactformulier of een klachtenformulier; maar bijv. ING heeft het contactformulier afgeschaft omdat de klant hier om gevraagd zou hebben!>

Artikel 20 – Goedkeuring opgaven bank
Na 13 maanden gelden onze opgaven als door u goedgekeurd.
Het kan voorkomen dat u het oneens bent met een opgave van ons (zoals een bevestiging, rekeningafschrift, nota of andere gegevens). Uiteraard kunt u tegen de opgave bezwaar maken, maar daarvoor zijn regels. Als wij binnen 13 maanden na de opgave geen bezwaar van u hebben ontvangen, dan geldt de opgave als door u goedgekeurd. Dit betekent dat u aan de inhoud bent gebonden. Alleen een eventuele rekenfout moeten wij na die 13 maanden nog herstellen. Let op: dit betekent niet dat u 13 maanden de tijd heeft om bezwaar te maken. Volgens artikel 19 ABV moet u namelijk opgaven controleren en ons onjuistheden en onvolledigheden meteen melden. Doet u dit niet, dan kan schade toch voor uw rekening komen, ook al heeft u binnen 13 maanden bezwaar gemaakt.

<Vreemde regeling.
Na 13 maanden valt de bijl en is de opgave door zwijgen goedgekeurd.
Een bezwaar heeft kennelijk geen opschortende werking. Laat de bank uw bezwaar liggen, dan treedt het valbijlartikel in werking; althans zo moet ik het uitleggen.
Omdat je vlgs art.19 ABV direct moet melden, slaat die 13 maanden nergens op in het kader van bezwaar. Meteen of zo spoedig mogelijk zijn juridisch geen waterdichte eisen en derhalve zouden ze niet op die manier in art.19 van de ABV mogen staan. Zou er 4 weken o.i.d. staan dan is dat duidelijk qua bezwaar. Die 13 maanden slaan nergens op; het is meer dan 1 jaar maar waarom?>

Artikel 30 – Vorm mededelingen
Hoe kunt u ons iets laten weten?
Als u ons iets wilt laten weten, doet u dat schriftelijk. Wij kunnen aangeven dat u dit op een andere manier mag of moet doen, bijvoorbeeld per internetbankieren, e-mail of telefoon.

<De bank mag hiervan afwijken gezien de hoofdregel aan het begin van de ABV. Per telefoon gaat in tegen de bewijslast zoals o.a. vermeld in art.11. Maar de bank stelt als hoofdregel (Artikel 18 – Bewijskracht en bewaartermijn bankadministratie Onze bankadministratie levert volledig bewijs op maar u mag tegenbewijs leveren.)dat de administratie altijd juist is en de klant moet aantonen dat dit niet zo is.>

Artikel 32 – Nietigheid of vernietigbaarheid
Wat is het gevolg als een bepaling ongeldig blijkt?
Stel dat een bepaling in de ABV nietig is of wordt vernietigd. Die bepaling is dan ongeldig.
In plaats van die ongeldige bepaling geldt dan een bepaling die zoveel mogelijk daarop lijkt en wel geldig is. De overige bepalingen in de ABV blijven gewoon geldig.

<Als iets nietig is, kun je niet-zonder dat duidelijk aan te geven- een ander artikel van toepassing verklaren. Dat lijkt op een regel: we hebben altijd gelijk (Dijsselbloempje).>

Artikel 37 – Wijzigingen en aanvullingen van de algemene bankvoorwaarden
Dit artikel geeft aan hoe wijzigingen en aanvullingen van de ABV plaatsvinden.
De ABV kunnen worden gewijzigd of aangevuld. Die wijzigingen of aanvullingen kunnen bijvoorbeeld nodig zijn door technische of andere ontwikkelingen. Voordat wijzigingen of aanvullingen ingaan, worden representatieve Nederlandse consumenten-en ondernemersorganisaties benaderd voor overleg. In dit overleg kunnen deze organisaties zich uitspreken over wijzigingen of aanvullingen en over de manier waarop u daarover wordt geïnformeerd.
De gewijzigde voorwaarden worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank in Amsterdam en gaan niet eerder in dan twee maanden daarna.

<Zie ter zake art.32 t.a.v. nietigheid/vernietigbaarheid.>

Ik hoop dat u zich er door heen hebt kunnen worstelen. Maar, het is wel belangrijk.
Het gaat om uw geld en niet dat van de bank.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Laatst bewerkt: 3 jaren 6 maanden geleden door gnor. Reden: storende typo
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, dirko

Please Inloggen to join the conversation.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
3 jaren 6 maanden geleden #47550 door gnor
Er bleek een blokkade te zijn gemaakt, die is gewist en nu is iedereen weer, ik tegen kleine meerkosten tevreden.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, dirko

Please Inloggen to join the conversation.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
3 jaren 7 maanden geleden #47515 door gnor
Las net de Keek van Katertje.

Vanmiddag had ik, na de sportschool, de bedoeling een klacht neer te leggen bij ING. U weet wel die bank die: volgens de TV-reclame met o.a. mijn geld alles aan doet om het Nederlands voetbal te verheffen; maar de mensen, dus ook de voetballers, die een particuliere rekening hebben niet van dienst is.

Vroeger, mag ik dat zeggen, was de klant koning. Nu is de bank keizer en de klant loopt als een hond aan de leiband.
Tot niet zo lang geleden kon je met een formulier via internet bij de bank vragen stellen of een klacht indienen. Je kreeg daar netjes een mailtje over terug van wat je had ingediend zodat je, ook voor de eigen administratie, een bewijs had. Nooit problemen gehad m.b.t. die correspondentie

Maar de tijden zijn veranderd. We moeten aan de chat, de telefoon of twitter. (Het dorp- Wim Sonneveld)
De bewijslast wordt, in mijn visie, geheel verdonkeremaand.
Immers, men stelt later gewoon: dat hebben we nooit gezegd. Het lijkt de Overheid wel.
=========================================================================
Op de site van ING lees jeo.a.
Chat img_Chat
Wij zijn ook bereikbaar via chat. Ons team beantwoordt uw vragen op werkdagen van 8.00 tot 23.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Kijk of een medewerker vrij is
Community
Contact Community
Voor en door klanten. Bedoeld voor vragen & antwoorden, tips & ervaringen en meer.
Naar de Community
Social media
Facebook
ING is op Facebook actief als ING Nederland. Ons team beantwoordt vragen en reageert op suggesties op werkdagen van 8.00 tot 23.00 uur en op zaterdag en zondag van 9.00 tot 17.00 uur.
Twitter
Twittervragen en -suggesties naar @INGnl. Ons team reageert op werkdagen van 8.00 uur tot 23.00 uur en op zaterdag en zondag van 9.00 tot 17.00 uur.
Een kantoor of geldautomaat zoeken
Zo vindt u de locatie of openingstijden van een ING-kantoor, -servicepunt of -geldautomaat bij u in de buurt.
Kantoor of geldautomaat zoeken
Telefoon
Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 21:00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
ING Particulier 020 22 888 88
Voor het melden van vermissing, diefstal en blokkeren van betaalpassen, creditcards en overschrijvingskaarten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week de alarmlijn bellen.
Alarmlijn 020 22 888 00
======================================================================
Op het ING-forum lees je klachten over o.a. het opheffen van mailcontact maar er wordt door ING op de site gewoon beweerd dat de klanten er zelf om hebben gevraagd de mail af te schaffen. Dit zou immers allemaal veel sneller gaan. Geen heen- en weer berichten enz.

Een van de vele zaken die ik lees op het forum: Niet alleen hypotheek klachten nemen ze niet serieus.Ze nemen alle klachten niet serieus.
Voorts dat men soms een half uur aan de lijn hangt en dan nog geen gedegen antwoord krijgt en weer moet bellen omdat blijkt dat het niet klopt. enz.

Zelf heb ik de indruk dat de VVD-politiek ook bij de banken is binnengeslopen. Immers, de bank stelt dat we zelf hebben gevraagd om de mail af te schaffen. Mij en ik denk velen met mij is nooit iets gevraagd.

De VVD bericht dat de mensen in het kader van de Zorg zelf hebben gevraagd niet meer naar een bejaarden (verzorgings)tehuis te gaan maar liever thuis blijven hangen. Dat dit beter uitkwam in het kader van de voorgenomen decentralisaties zal u niet verbaasd hebben. Ook hier sprake van beantwoording van een nooit eenduidig gestelde vraag.

Gelet op wat ik had gelezen wilde ik de bank een vraag stellen over een geweigerde incasso-opdracht. Ik kwam nl.bij de sportschool en daar werd me verteld dat ik een schuld zou hebben.
Stond ik mooi voor paal. Ik die een machtiging voor incasso had verstrekt en gezorgd had dat er ruim voldoende geld op de rekening stond. (n.b. andere incasso's waren wel uitgevoerd en er stond nog genoeg om een 2e handsautootje te kopen.)

De vraag die ik op papier klaar had om copy/paste naar ING te sturen geef ik hieronder geanonimiseerd weer.

vr:incasso-opdrachten 07-12-2016 t.b.v. NN Geweigerd bedrag .....;
Onduidelijk is: wie heeft afschrijving geweigerd en waarom? Was dat ING of de sportschool?
Geweigerde opdrachten daarentegen meldt: Er zijn geen geweigerde opdrachten.
Dit lijkt/is tegenstrijdig. Immers, via machtiging, geef ik opdracht om een bedrag af te (laten) schrijven.
Gaarne alsnog regelen en verduidelijking naar de toekomst.
Nu word ik door het waardeloze beleid bij de bank verplicht om te bellen of bij het kantoor aan te gaan. Gezien de ervaringen op het forum ga ik niet bellen. Dan maar naar het kantoor. Maar ik krijg daar natuurlijk geen bewijsje van wat er fout is gegaan. Goedwillende mensen daar, dat zal wel. Maar wat hebben we daar aan. Het wordt Kerst voor alle mensen van goede wil maar daar heb ik als ING-klant dus geen fuck aan.

Ik denk er over om naast het kantoorbezoek ook maar een brief op poten aan de ING-directie te zenden. Hebben ze met Kerst in elk geval iets om hun reedt mee af te vegen.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Moderators: dirko