Vraag parlementaire enquetecommissie volkshuisvesting levert rapport voor de bureaulade

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 9 maanden geleden #41564 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-mili...missie.9450796.lynkx

Een ‘giftige cocktail’ van overambitieuze bestuurders en falend toezicht heeft geleid tot de miljardenproblemen bij de woningcorporaties. Dat staat in het eindverslag van de parlementaire enquêtecommissie die de misstanden bij de corporaties heeft onderzocht.

Volgens de commissie moet de politiek zich de misstanden bij de corporaties aanrekenen. Dat geldt zowel voor het kabinet als de Kamer. Achtereenvolgende ministers grepen niet in toen het fout liep, en het optreden van voormalig minister Piet Hein Donner was zelfs op het randje.

<Typisch dat nagenoeg alle falenden nog steeds uitdragen dat ze niet gefaald hebben, ja ze zijn er vaak zelfs (nog) beter van geworden.>

In de Tweede Kamer bestaat brede steun voor de conclusies. De commissie heeft ‘goed werk geleverd’, zegt PvdA-Kamerlid Jacques Monasch. Alle Kamerfracties vinden dat er ‘lessen getrokken’ moeten worden uit het rapport, maar leggen wel eigen accenten.

<Dus glas, plas, was>

Hieronder de belangrijkste aanbevelingen van de enquêtecommissie:
- Corporaties moeten terug naar hun kerntaak: zorgen voor huisvesting voor mensen met weinig inkomen. Dat betekent onder meer: geen commerciële nevenactiviteiten meer. Er moet een complete cultuuromslag komen.
- Corporaties moeten kleiner worden. Landelijke woningbouwverenigingen moeten terug naar eenheden die actief zijn in één woningmarktgebied.
- Er moeten strenge eisen komen aan fusies van corporaties.
- Er moeten grenzen komen aan uitgaven voor leefbaarheid, grondbezit en schaalgrootte.
- De overheid moet duidelijker regels stellen, gemeenten moeten meer invloed krijgen, de positie van huurders moet versterkt worden.
- Het Centraal Fonds Volkshuisvesting moet worden omgevormd tot één onafhankelijke Woonautoriteit, die al het toezicht onpartijdig voor zijn rekening neemt.
- De minister moet commissarissen bij corporaties die niet functioneren, kunnen ontslaan. Het interne toezicht moet worden geprofessionaliseerd. Commissarissen mogen ook maar 8 jaar blijven zitten.
- Als het helemaal misgaat, moeten corporaties failliet kunnen gaan. Banken en projectontwikkelaars moeten er niet meer van uit kunnen gaan dat ze geen gevaar lopen als ze risicovolle producten aan corporaties aanbieden.
- De rol van de accountants moet beter worden uitgevoerd.
- Fraude en zelfverrijking door corporatiebazen moet hard worden aangepakt. Opsporing en vervolging van dit soort praktijken moeten meer prioriteit krijgen.
- Er moet ook gekeken worden naar en worden geëxperimenteerd met alternatieven voor het huidige stelsel. Het is denkbaar de sociale huisvesting helemaal door de markt te laten organiseren. De overheid zou ervoor kunnen zorgen dat wonen betaalbaar blijft door randvoorwaarden te stellen. Andere mogelijkheden zijn de sociale huisvesting door de overheid te laten organiseren of door de burgers zelf. Volgens de enquêtecommissie zijn dergelijke veranderingen juridisch mogelijk, maar op korte termijn niet realistisch. (ANP)

<Mag ik het kort samenvatten: had de beursgorilla ingezet dan was er een beter resultaat geweest.
Leuk hoor al die aanbevelingen maar dat is enkel om het papier vol te schrijven. Nederland heeft, ondanks de kennis van de privatiseringsdrama's in het verleden (o.a. de UK) nagelaten het verschuiven naar de markt te doorbreken. Dit betekent dat we steeds meer zullen verschuldigen en mede door onze bijdragen aan EU en OSW niet alleen het braafste maar ook het zwakste jongentje van de klas zullen worden.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko