Vraag Algemene Rekenkamer rekent op werk

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 2 weken geleden #43111 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieu...issies.9483570.lynkx

Gemeenten worden verplicht een rekenkamer te hebben. Daarin mogen geen raadsleden zitting hebben.
De vele gemeenten met een rekenkamercommissie worden wettelijk verplicht deze om te bouwen tot een onafhankelijk controleorgaan.

Gemeenten die de komende tijd hun commissies gaan omvormen tot rekenkamer, moeten nagaan of het niet handiger is een gemeenschappelijke rekenkamer in te stellen of aansluiting te zoeken bij een bestaande. ‘Zeker voor kleinere gemeenten is het aantrekkelijk om deze samenwerking te zoeken’, meent Plasterk.

<Tot hier lijkt het allemaal nog pais en vree want (vermeende)onafhankelijkheid>

Raadsleden moeten op een of andere manier wel betrokken kunnen zijn bij de rekenkamer, vindt Plasterk.

Er wordt al jarenlang beknibbeld op de lokale rekenkamers. Het totale rekenkamerbudget is de afgelopen gedaald van circa 18 miljoen euro in 2013 naar circa 15 miljoen euro dit jaar.

<We kunnen nu al inschatten hoeveel werkgelegenheid dit voor o.a. de VNG zal opleveren. Modelsystemen maken, budgetten van het Rijk zien los te krijgen enz. enz.>

De huidige vormgeving van de rekenkamerfunctie geeft gemeenten te weinig richting, waardoor de wettelijke opdracht onvoldoende gewicht wordt toegekend of soms zelfs wordt genegeerd’, schrijft Plasterk aan de Kamer. ‘Ik constateer daarmee dat er in sommige gemeenten een controlegat in de horizontale verantwoordingsstructuur zit.
Aangezien gemeentelijke taken en bevoegdheden en daarbij behorende middelen vanwege de decentralisaties alleen maar zijn toegenomen, zijn goed functionerende, onafhankelijke rekenkamers meer dan ooit van grote toegevoegde waarde voor de raad en het bestuur.’

<Mooie woorden, en een leuk opzetje naar wat verderop wordt beweerd, maar men wist bij het aangaan van o.a. de decentralisaties dat controle nu eenmaal nodig is. De landelijke Rekenkamer, zie mijn eerdere bijdrage, zou dit werk er graag bij willen doen. Niet voor niets dat het compromis de gemeenschappelijke rekenkamer kan worden. Dan plaatst men wat mensen van de Algemene Rekenkamer uit naar de gemeenschappelijke en win-win-situatie qua werkgelegenheidsbehoud. Zie verder.>

Vanwege het toenemende belang van gemeenschappelijke taakuitvoering en de omvang van de bijbehorende geldstromen die gemeenschappelijk in het kader van de decentralisaties van jeugd, zorg en werk worden besteed, juicht Plasterk de instelling van gemeenschappelijke rekenkamers toe. ‘Door meer en betere samenwerking kunnen belangrijke schaalvoordelen (bundeling van budgetten, slagkracht, efficiency en kennis) worden behaald.’

<Nog even doorzetten en alles kan naar de provincies want schaalvergroting. De provincie heeft toch al het toezicht op de gemeenten dus dit valt er natuurlijk ook onder. Bijkomend voordeel is natuurlijk dat de gemeenschappelijke regelingen (getoetst door de provincies op basis van de WGR) nu ook inhoudelijk beter(?) beoordeeld kunnen worden. Juridisch heb ik daar, gezien mijn eigen ervaringen in het verleden, echter grote twijfels over. >

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • dirko
 • dirko's Profielfoto
 • Offline
 • Spammer
 • Spammer
 • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
5 jaren 4 weken geleden #43053 door dirko
*
De NL borreltafel, waar de pingpong banen worden worden verdeeld en steeds frequenter leiden tot Fyra-Fail Stories. Ik benoem het als de #Blunderput op ons Twitter-account.
Het schaamrood vliegt je naar de wangen als je de 'unverschämtheit' ervaart als je de feiten bekijjt.
Kennis economie...? GRAAI-en incompetente vriendjes economie sans gêne.

-

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 4 weken geleden #43049 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieu...-op-3d.9481988.lynkx

De Algemene Rekenkamer wil dat het ministerie van Binnenlandse Zaken het toezicht op de gedecentraliseerde taken op het gebied van jeugd, werk en zorg beter organiseert.

<Vreemde vraagstelling van de Algemene Rekenkamer. Immers de zaken zijn gedecentraliseerd en dus ligt het toezicht op een ander niveau. De verantwoordelijkheid voor de controle op de uitgaven ligt bij respectievelijk de gemeenteraden, de lokale rekenkamers en de provincies als toezichthouders op de gemeentefinanciën.>

Zo moet onder andere nog helder worden aan wie de diverse (rijks)inspecties rapporteren. Ze deden dat altijd aan de minister, maar omdat die er niet meer over gaat, dienen de resultaten van het inspectiewerk een andere ontvanger te krijgen.

<Heel vreemd wat de Rekenkamer hier stelt. Geef gewoon toe dat de Inspecties door de overdrachten overbodig lijken te zijn geworden. Geef daarnaast volmondig toe dat je een deel van je werk kwijt bent en graag wat werk er bij wilt door jezelf naar voren te schuiven als een soort extra VNG.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.