Vraag De vervuiling slaat toe: de Zorg

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 2 maanden geleden - 5 jaren 2 maanden geleden #42655 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...in-het.9470840.lynkx

De overgang van lichte zorg en ondersteuning van het Rijk naar de gemeenten is beheerst verlopen. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer. Ook de transitie van de jeugdzorg heeft niet tot problemen geleid. ‘De continuïteit van zorg is nergens in het geding geweest.’
Sinds 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie, beschermd wonen en opvang en cliëntondersteuning. Ook kregen zij meer taken op het gebied van huishoudelijke ondersteuning, een uitbreiding van het pakket van taken waar de gemeenten al sinds 2007 verantwoordelijk voor waren. Daarnaast ging ook de jeugdzorg over naar de gemeenten.
In de Voortgangsrapportage Hervorming Langdurige Zorg constateert staatssecretaris Van Rijn dat mensen die voor 1 januari 2015 zorg kregen, dat ook na 1 januari kregen. (opm.gnor: op basis overgangsrecht)
´Want aldus Van Rijn het gaat er mij niet om hoe een wet op papier staat, maar hoe een wet uitpakt voor mensen in de praktijk. Die moeten altijd hun weg naar goede zorg kunnen vinden en weten wat hun mogelijkheden zijn. Samen met gemeenten blijf ik daarom vol inzetten op zorg op maat, dichtbij mensen.´

<Deze man is los van alle werkelijkheid gezongen maar dat is logisch hij is door zijn partij naar voren geschoven om het Kabinet mede in stand te houden; kennelijk zijn enige opdracht.>

Ook de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten is netjes gegaan. Dat schrijft de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) (opm.gnor onder voorzitterschap van Marianne Sint- ex-partijvoorzitster PvdA) in haar eerste jaarrapportage.

<Het gaat steeds meer om de poppetjes een vrindendienst te bewijzen en niet om een zorgvuldig en humaan beleid.>

De reacties onder het artikel, m.u.v. iemand die nog niet door heeft dat hij mogelijk ook aan de beurt komt, zijn niet mals.

zie ook: www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...wereld.9471065.lynkx

Jeugdzorg.
www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...eftuin.9471090.lynkx

De toegang tot jeugdzorg laat sinds de nieuwe wetgeving dit jaar te wensen over. Dat zegt Kinderombudsman Marc Dullaert. Hij is bezorgd over alle kinderen en jongeren die sinds dit jaar zorg ontvangen, dus sinds jeugdzorg een taak van gemeenten is geworden. 'Experimenteren hoort bij een nieuw systeem, maar experimenteren met kwetsbare kinderen is onacceptabel’, aldus de Kinderombudsman. Hij noemt het 'een grote proeftuin'.

<De wrange grap is dat de lichtere gevallen al onder de WMO waren gebracht. De meerderheid valt in 2015 onder het overgangsrecht en dat loopt zoals voorheen. De vraag blijft, los van de instroom 2015, of de gemeenten in staat zullen zijn adequate zorg te gaan verlenen vanaf 2016.

Velen denken dat dit niet zal lukken en dat we tot in lengte van jaren de problemen zullen zien en ook zullen zien dat ze worden afgedekt.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Laatst bewerkt: 5 jaren 2 maanden geleden door gnor. Reden: extra verwijzingen c.a.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje

Please Inloggen to join the conversation.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 2 maanden geleden #42649 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...et-aan.9471536.lynkx

Er komt geen onderzoek naar de tariefschillen tussen gemeenten voor individuele begeleiding en dagbesteding (Wmo 2015)-voorheen AWBZ. Ook wordt niet ingegrepen in de tariefstelling. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) ziet daartoe geen aanleiding.

<Wat hij wel ziet, weet niemand.>

Gebaseerd op onderzoek van de Universiteit Twente, kwam naar voren dat er grote verschillen zijn in de tarieven die gemeenten betalen aan zorgverleners. De verschillen lopen bij bijvoorbeeld individuele begeleiding op tot meer dan 100 procent. Van Rijn stelt dat de verschillen inherent zijn aan de beleidsvrijheid van gemeenten en ziet, zolang gemeenten aan de Wmo 2015 voldoen, geen reden om maatregelen te nemen. Op basis van het overzicht in het artikel van eind maart kan volgens de staatssecretaris niet de conclusie worden getrokken dat de kwaliteit en continuïteit van voorzieningen aan cliënten onvoldoende wordt gewaarborgd. Van Rijn rekent er op dat gemeenten en aanbieders ‘binnen het wettelijk kader hun verantwoordelijkheid nemen en hierbij onder meer tot passende afspraken over tarieven komen’.

<Zo lusten we er nog wel een. Het gaat van Rijn er nu enkel nog om dat het Kabinet blijft voortbestaan. Wat er na instemming van de Kamers na 1-1-15 gebeurt, zal hem worst zijn. Immers, de decentralisaties zijn doorgevoerd mede met dank aan de VNG en nu zoeken ze het maar uit; je kunt je altijd nog achter niet door de rechter toetsbaar beleid verschuilen.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Please Inloggen to join the conversation.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 2 maanden geleden - 5 jaren 2 maanden geleden #42648 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...at-650.9471820.lynkx

TSN Thuiszorg, de grootste thuiszorgorganisatie van Nederland, ontslaat de komende maanden 650 van de 11.000 vaste medewerkers. Bovendien worden de salarissen van zo'n 4300 werknemers ,,fors verlaagd''. Dat maakte het bedrijf woensdag bekend.
Directeur Zion Jongstra schrijft de ,,ongekend zware maatregelen'' toe aan de bezuinigingen die staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) gemeenten heeft opgelegd. ,,Veel gemeenten doen daar een flinke schep bovenop en verlagen de vergoeding voor thuiszorg soms drastisch'', stelt Jongstra. De werknemers die worden ontslagen werken in gemeenten die helemaal stoppen met de financiering van de thuishulp. Welke dat zijn is nog onbekend.
Wij betreuren het voorts dat medewerkers die zulk belangrijk werk doen minder te gaan belonen, maar hebben geen andere keus. Wij kunnen deze verliezen niet langer dragen'', aldus de directeur.
ongstra voorziet dat er bij Nederlandse thuishulporganisaties in totaal nog ,,tienduizenden'' banen verdwijnen de komende tijd. Bovendien staat de thuishulp voor 220.000 kwetsbare mensen acuut op het spel.

<Ach, wat maakt het uit we hebben straks voldoende dobbernegers om de thuiszorg op drift te krijgen.>

www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuw...n-door.9471838.lynkx

150 miljoen extra administratiekosten door decentralisaties'
Met de decentralisaties van de overheid komen er veel nieuwe informatiestromen het gemeentehuis binnen, maar door de enorme operaties zijn bedrijfsprocessen nog niet goed op elkaar aangesloten. Tijdens het debat Eenheid in 3D van Binnenlands Bestuur maken experts duidelijk dat er nog veel verbeterd kan worden. Zo zijn de extra kosten die nu gemaakt worden torenhoog.

< Jammer, maar een marginale belastingverhoging lost ook dit probleem weer op. Niets aan de hand zal men zeggen en de burger slikt het als zoete koek.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Laatst bewerkt: 5 jaren 2 maanden geleden door gnor. Reden: toevoeging extra kosten
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje

Please Inloggen to join the conversation.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 4 maanden geleden #42590 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/anbo-woningaanpassingen

Gemeenten hebben veelal geen goed beeld van de behoefte aan woningaanpassingen voor senioren. Als burgers een voorziening aanvragen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals een traplift, raden veel gemeenten hen bovendien aan te verhuizen; aldus de ANBO.

<In mijn beleving is dat geen nieuw beleid. Dat was meer dan 5 jaar geleden - toen ik nog werkzaam was met deze materie - ook al het geval. Immers, een traplift incl. kosten van plaatsing komt globaal op €10.000,-; en een bijdrage in verhuiskosten ca. € 3.000,-. Dan komt het thema goedkoopst adequaat om de hoek kijken. Dit is door rechters al vele malen akkoord verklaard door de weigerende burger in het ongelijk te stellen.
Daarnaast geldt dat de traplift, bijv. na overlijden, uit de woning verwijderd kan worden. De lift is in principe niets meer waard want (bijna) niemand wil iets hebben dat 2e hands is (tenzij je er een plakker nieuw op zet). De kosten van verwijdering werden door de woningbouwvereniging bij de gemeente in rekening gebracht maar tegen de erfgenamen van wijlen de eigenaar werd gezegd: u mag er mee doen wat u wilt, als wij er maar geen last van hebben. De gemeente heeft natuurlijk belangen in de woningbouwvereniging al was het maar qua plaatsing met voorrang.>

Er wordt door gemeenten bovendien nauwelijks geld gereserveerd voor woningaanpassingen. Gemeenten zien daarnaast geen actieve rol voor zichzelf weggelegd in de bemiddeling tussen senioren en levensloopbestendige woningen.

<Het is een feit dat slechts bijzondere woningaanpassingen aan de beurt komen. De voorraad geld is eindig. Al het eenvoudige werk wordt door de uitvoerders van de Wmo gezien als algemeen gebruikelijk dan wel eigen gebrek aan de woning (bijv. geen wastafel).
Levensloopbestendig bouwen is daarnaast een kreet die nog niet zo lang opgeld doet.
Vanaf de 60-er jaren van de vorige eeuw had men wel wat anders aan het gemeentelijke hoofd nl. de algemene huisvesting van o.a. groepen mensen die van buiten kwamen en die moesten al blij zijn met een eenvoudige woning. Dat was de tijd van de eenheidsworst met massale flatbouw waar slechts de hoogst noodzakelijke voorzieningen aanwezig waren. Inmiddels wordt er gesloopt of gerenoveerd.>

De onderzoekers concluderen dat bij de meeste gemeenten verhuizen naar een meer geschikte woning de voorkeur heeft boven het aanpassen van de huidige woning. De onderzoeksbevindingen staan haaks op de principes van langer zelfstandig thuiswonen en eigen regie houden, vindt de ANBO.

<Het is een m.i. gezocht argument van de ANBO. Langer zelfstandig thuis wonen kun je ook na een noodzakelijke verhuizing.
Niet zelfstandig wonen komt tegenwoordig meestal pas aan de orde als je valt onder de werking van de opvolger van de AWBZ t.w. de WLZ.
Overigens kan een gemeente stellen dat er verhuisd zou moeten worden maar dan moet er wel binnen afzienbare tijd adequate huisvesting beschikbaar komen. Is dat niet aanwijsbaar het geval dan gaat de gemeente in beroep bij de Rechtbank op de bek.>

Gemeenten kunnen, aldus de ANBO, op basis van de Wmo een ondersteunende rol spelen in het financieren van woningaanpassingen als het bevestigen van veiligheidsbeugels in de badkamer of het installeren van een traplift.’

<Het installeren van beugels wordt door nagenoeg alle gemeenten al vele jaren afgewezen. Men gaat er daarbij (en terecht) van uit dat er nagenoeg geen meerkosten aan zijn verbonden. Bij de eerste de beste bouwmarkt zijn deze zaken voor een redelijke prijs verkrijgbaar. Dit valt onder zelfredzaamheid. Over de traplift schreef ik eerder.>

Verhuizen naar een geschikte seniorenwoning is lang niet altijd mogelijk. Volgens de ANBO is er nog steeds een fiks tekort. ‘Al zouden senioren willen verhuizen, dan kunnen ze dat vaak niet eens.’

<Hier heeft de ANBO wel een punt maar het principe van de verhuisplicht als goedkoopst adequate voorziening staat voorop.
Slechts wanneer, zoals eerder aangegeven, dit geen soelaas biedt dan pas moet de gemeente verder gaan zoeken naar de (on) mogelijkheden.>

Al met al denk ik dat de ANBO natuurlijk niet zo gelukkig is met de decentralisaties die de gemeenten moeten uitvoeren. Ook de gemeenten zijn dat niet zodat zij zich beperken tot het ondersteunen van burgers die als mantelzorger of anderszins werkzaam willen zijn. Dat is meer voorzienbaar en goedkoop.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
5 jaren 4 maanden geleden #42588 door katertje
Transformatie van het sociaal domein...man man

Ik word zo moe van dat gezwets. Hou je waffel en ga een keer aan het werk. De helft van het geld dat men uit Den Haag krijgt wordt besteed aan oeverloos ouwehoeren en plannetjes bedenken hoe men weer wat geldverslindende adviezen tussen de hulpvragende burger en de vleespotten kan schuiven.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor

Please Inloggen to join the conversation.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 4 maanden geleden - 5 jaren 4 maanden geleden #42576 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...tie-3d.9464362.lynkx

<De kop boven dit artikel geeft de indruk dat er geld wordt geïnvesteerd maar dat is slechts de vlag en niet de lading.>

Vanaf nu moet keihard worden gewerkt aan de transformatie van het sociaal domein. Gemeenten hebben daarin een sleutelpositie. Koester burgerinitiatieven, stuur op ‘ruimte’ geven en ontwikkel nieuwe financiële prikkels is het devies van de Raad voor Maatschappelijke Ondersteuning (RMO). Gemeenten zijn gewend subsidies te geven en goede initiatieven naar zich toe te trekken. Aan die reflex moet een einde komen. De mindset moet een andere worden. Gemeenten moeten burgerinitiatieven toejuichen, kijken of en hoe die kunnen worden gefaciliteerd, maar ze niet direct financieren. En ze moeten vooral loslaten. Grijp niet meteen in, omarm goede ideeën en koester ze.’

<Wat staat hier nu? Doodleuk staat hier, laat ze het zelf uitzoeken en dan zien we wel. Het aangehaalde voorbeeld uit Den Haag gaf me de indruk dat we in de VS zijn waar het ieder voor zich is en marginale ondersteuning door je mede-patiënt.>

zie ook: www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...merend.9464552.lynkx

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Laatst bewerkt: 5 jaren 4 maanden geleden door gnor. Reden: toevoeging buitenlandse zorgbedrijf
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje

Please Inloggen to join the conversation.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 4 maanden geleden #42556 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...d-voor.9464220.lynkx

Gemeenten kunnen sneller een beroep doen op het ‘vangnet’ als ze geld tekort komen op het bijstandsbudget. Het eigen risico van gemeenten gaat omlaag van 10 procent naar 7,5 procent, schrijft Klijnsma in een brief aan de Kamer. Er komt niet meer geld beschikbaar, maar het geld wordt anders verdeeld.

<Zie verder. Klijnsma schrijft weer eens een leugentje. Het eigen risico was 10% maar wordt nu deels opgerekt naar 12,5%.>

Klijnsma had eerder bepaald dat gemeenten met een tekort van meer dan 10 procent hiervan gebruik kunnen maken. Zij zouden voor het tekort boven de 10 procent volledig gecompenseerd worden. Klijnsma verandert dit systeem naar een glijdende schaal waarbij er drie treden zijn. Als een gemeente een tekort op het budget heeft van minder dan 7,5 procent, moet het die extra uitgaven zelf opvangen. Er wordt dan niet gecompenseerd. Is het tekort tussen de 7,5 procent en 12,5 procent, dan wordt voor dat deel het tekort voor 50 procent vergoed. Tekorten boven de 12,5 procent worden volledig gecompenseerd vanuit de vangnetregeling.

< Dit betekent dat gemeenten met een tekort vanaf 10% niet meer het meerdere vergoed krijgen maar slechts 50% van het meerdere tot maximaal 12,5%. Geen echt soepele regeling maar wat wil je ook deze mevrouw hinkt al tijden op meer gedachten.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

Please Inloggen to join the conversation.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 4 maanden geleden #42537 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieu...e-veel.9464175.lynkx

Haarlemmermeer en Coevorden krijgen door een rekenfout van het SCP over 2015 miljoenen euro’s te veel uitgekeerd aan bijstandsgelden. Het ministerie gaat het voordeel niet terugvorderen.

<Krijgt u iets teveel terug dan moet u het terugbetalen. Makkelijk werken met andermans geld.>

De rekenfout is volgens het ministerie te wijten aan 'onvolkomenheden in de onderliggende data.' In een gisteravond laat aan de Tweede Kamer gestuurde brief meldt SZW dat Haarlemmermeer en Coevorden het voordeel mogen houden. 'Omdat dit het eerste jaar is dat ik het nieuwe verdeelmodel heb toegepast', aldus Klijnsma. Tegelijkertijd worden de andere gemeenten gecompenseerd voor het nadeel.

<Onduidelijk is of die compensatie voor het nadeel niet gewoon is een nabetaling van te weinig uitbetaald. Dit betekent per saldo wel dat Klijnsma meer uitgeeft dan begroot.>

Voor Amsterdam, dat meer dan tien procent van het landelijke budget voor bijstandsuitkeringen ontvangt, betekent dat een onverwachte meevaller van een kwart miljoen euro. Met de Wet BUIG zijn sinds vijf jaar de bijdragen aan gemeenten voor de uitvoering van diverse wetten samengevoegd. Het betreft onder andere de Participatiewetuitkering, de IOAW en de IOAZ. Gemeenten ontvangen gebundeld één budget voor de bekostiging van bijstandsuitkeringen op grond van die wetten.

<Amsterdam lijkt hiermee de vergaarbak van Nederland. >

Voor 2015 is het macrobudget op die manier vastgesteld op ruim 5 miljard euro. In de brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Klijnsma dat ze in nauw overleg met diverse gemeenten, VNG, Divosa en de Raad voor financiële verhoudingen kijkt naar mogelijkheden om het nieuwe verdeelmodel verder te verbeteren.

<Als een autofabrikant op deze manier werkt dan moeten elk jaar alle auto's terug naar de garage.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa

Please Inloggen to join the conversation.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 4 maanden geleden #42522 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...d-over.9463705.lynkx

Mensen die zorg ontvangen van gemeenten zijn slecht geïnformeerd over de veranderingen per 1 januari. Het grootste deel van hen weet niet wat de decentralisatie voor hen concreet inhoudt. Minder dan een derde van hen heeft informatie ontvangen over de veranderingen in de aWbz. En daarvan begrijpt de helft de informatie niet eens. Dat schrijft Zorg en Welzijn op basis van twee onderzoeken. De onderzoekers doen aanbevelingen om het proces van de Wmo op korte termijn te verbeteren.
Belangrijk is het wegnemen van de onduidelijkheid bij cliënten door mensen beter te informeren over hun persoonlijke situatie. Verder moeten professionals in het keukentafelgesprek niet alleen kijken naar de individuele zorgbehoefte, maar ook naar ondersteuning op andere levensgebieden. Zoals vrijwilligerswerk, de inkomenssituatie en de behoefte aan een beschermde omgeving.

<Hier komt men 2 maanden na de implementatie mee op de proppen. Zorgvuldigheid is des duivels oorkussen; of was dat ledigheid?>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Please Inloggen to join the conversation.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 4 maanden geleden #42505 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...p-orde.9463578.lynkx

Bureaus Jeugdzorg hebben hun dossiers onvoldoende op orde. Daardoor kunnen ze niet waarborgen dat de persoonsgegevens juist en nauwkeurig zijn. Dat vreest het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) nadat uit onderzoek bij twee BJZ’s is gebleken dat vaak niet duidelijk omschreven staat wat harde feiten zijn en wat aannames.

In rapportages moet duidelijk zijn of het om feiten gaat of om indrukken’, legt een woordvoerder van het CBP uit. ‘Het maakt nogal verschil of het vermoeden bestaat dat een vader alcoholist is of dat de vader het daadwerkelijk is. Uit deze onderzoeken blijkt dat er geen waarborgen zijn dat de rapporten juist zijn.
Het CBP wijst op het grote belang van juiste en nauwkeurige informatie waarmee BZJ werkt. ‘Er worden ingrijpende beslissingen genomen over het verlenen van zorg, jeugdbeschermingsmaatregelen, uithuisplaatsingen. Die beslissingen moeten op grond van feiten en juiste rapporten gemaakt worden. De mensen om wie het gaat, te weten jongeren en hun ouders, bevinden zich bovendien in een afhankelijke positie ten opzichte van de BJZ's.’

<Vermoedelijk wordt het ook na de decentralisatie weer water naar de zee dragen. De weg van de Bureaus Jeugdzorg is al jaren geplaveid met goede voornemens.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Please Inloggen to join the conversation.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 4 maanden geleden #42471 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...en-bij.9462822.lynkx
Acht op de tien burgers heeft er weinig vertrouwen in dat de uitvoering van de nieuwe taken op het gebied van jeugd, zorg en (arbeids)participatie bij gemeenten in goede handen in. Van hen was 45 procent tot nu toe tevreden over de geboden zorg, maar deze mensen vrezen voor de toekomst. 34 procent was al ontevreden en heeft er geen of weinig vertrouwen in dat het met de decentralisaties beter gaat worden. Dat blijkt uit een vrijdag openbaar gemaakt representatief onderzoek van I&O Research onder ruim 9.000 Nederlanders. De nulmeting is in december uitgevoerd; aan de vooravond van de decentralisatie zorg, jeugd en participatie. In mei en december worden opnieuw metingen gehouden.

www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...e-maat.9462780.lynkx

Zes op de tien mantelzorgers weten niet dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor hun ondersteuning.
Die hulp is wel nodig, want een bijna even groot percentage (58 procent) geeft aan dat het hen wel eens te veel wordt.

Gemeentekoepel VNG vindt het belangrijk dat er meer aandacht komt voor mantelzorgers. Gemeenten voelen zich verantwoordelijk voor die ondersteuning, maar de begeleiding moet beter, erkent de VNG. In Nederland zijn 3,5.miljoen mensen die zorg verlenen aan een naaste. Dat is een op de vier volwassenen.

<Mag ik het zo samen vatten. Het is minder dan het was en de bodem lijk nog niet in zicht te komen. De Overheid en de zgn. vertegenwoordigende instanties maken een draaiboek of een folder en alles is opgelost. We leven in een land dat zichzelf dood leutert.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje

Please Inloggen to join the conversation.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 5 maanden geleden - 5 jaren 5 maanden geleden #42433 door gnor
*
LINK: www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...ociale.9462460.lynkx

Sociale wijkteams zijn voor gemeenten hét middel om de decentralisaties aan te pakken. Uit het rapport Sociale (wijk)teams in vogelvlucht van kennisinstituut Movisie blijkt dat eind vorig jaar al 69 procent van de gemeenten één of meerdere wijkteams had. 17 procent is per 1 januari bij die groep aangesloten, of gaat dit zeer binnenkort doen.


<
Zo kom je wel met een gunstig cijfer bij je opdrachtgever. Ik denk er over misschien een donatie te gaan doen. Ieder goed doel kan dit boekhoudkundig al verwerken als mogelijke toekomstige vordering. Dit land wordt steeds gekker; maar dat is niet vreemd gezien o.a. ons grote voorbeeld de US of A.....................>

Of het nu sociale teams, multidisciplinaire teams, gebiedsteams of frontlijnteams heten, 86 procent van de gemeenten wil met een soort van wijkteam gaan werken. (dus 14% zeker niet).

<Door al die diversiteit kunnen er problemen ontstaan. 44 procent van de gemeenten omschrijft de door hen gekozen vorm als een breed integraal team. Dat team pakt álle hulpvragen op van álle inwoners. Mensen kunnen daar terecht voor de aanvraag van een rolstoel, maar het team pakt ook ingewikkelde, meervoudige problematiek op. Ook specialistische ondersteuningsvragen worden zoveel mogelijk binnen het team opgepakt. >

Conclusies:
Er zal nog heel wat water door onze grote en kleine rivieren stromen voor dat er een beetje duidelijkheid lijkt te ontstaan voor de burger; om wie het uiteindelijk gaat.

Neemt u van mij op voorhand aan dat er, uitzonderingen daar gelaten, nog veel zal worden gesneden in o.a. de teams.

*

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Laatst bewerkt: 5 jaren 5 maanden geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Please Inloggen to join the conversation.