Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb niet de indruk dat het leven er vrolijker op wordt. De vorige regering, de laatste o.l.v. Balkenende, toen Hirsch Ballin nog de scepter zwaaide op Justitie en ter Horst op Binnenlandse Zaken, werkten die twee innig samen om het de burger zo lastig mogelijk te maken.(U moet het mij niet kwalijk nemen dat ik de voornaam van Ter Horst niet vermeld. Het lievig aandoende "je" achter haar voornaam is -vind ik- op geen enkele manier te rechtvaardigen, wetende wat een "devil in disquise" dit mens is.) Heel veel privacy-schendende maatregelen werden door die twee genomen.
Denk maar aan de enorme hoeveelheid afgeluisterde telefoongesprekken; de invoering van vingerafdrukken voor het verkrijgen van een paspoort; en het  ............. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb niet de indruk dat het leven er vrolijker op wordt.
De vorige regering, de laatste o.l.v. Balkenende, toen Hirsch Ballin nog de scepter zwaaide op Justitie en ter Horst op Binnenlandse Zaken, werkten die twee innig samen om het de burger zo lastig mogelijk te maken. (U moet het mij niet kwalijk nemen dat ik de voornaam van Ter Horst niet vermeld.  Het lievig aandoende "je" achter haar voornaam is  -vind ik- op geen enkele manier te rechtvaardigen, wetende wat een "devil in disquise" dit mens is.)    Heel veel privacy-schendende maatregelen werden door die twee genomen. Denk maar aan de enorme hoeveelheid afgeluisterde telefoongesprekken; de invoering van vingerafdrukken voor het verkrijgen van een paspoort; en het ongebreidelde scannen van autokentekens, alsof we allemaal verdachte criminelen zijn en wat te denken van...het schenden van ons briefgeheim?  
Al ons e-mail verkeer wordt minimaal een half jaar opgeslagen [ noot redactie: niet als u een Tref.eu account heeft, omdat de MAIL-servers niet in de EU staan] en daar kan "men" naar believen in zitten wroeten.
Om van de mensonterende "veiligheidscontroles" op de Nederlandse vliegvelden, waar men gerechtigd is u letterlijk in uw blote kont
te zetten, nog maar te zwijgen. Al die maatregelen werden genomen "in de strijd tegen het terrorisme".
En in plaats van aan de bron te beginnen -een zeer streng toelatingsbeleid van immigranten uit islamitische landen- (want je kunt ontkennen wat je wilt, bijna elke terrorist is een moslim) zet men de landgrenzen en deuren wagenwijd open.

Kom d'r maar in en breng gezellig de hele familie mee. Wij hebben speciaal opgeleide PvdA-bijstandscoaches en die brengen u per taxi naar de vleespotten van de Nederlandse verzorgingsstaat.
Als wij -gewone burgers- op die handelwijze kritiek durven geven worden we om de oren geslagen met:
1. u bent een vreemdelingenhater, een islamofoob, een rechts-extremist en last but not least een fascist
2. dat moet nou eenmaal van Brussel dat is zo afgesproken in de Europese Unie.

Daar zijn verdragen van opgemaakt en daar staat ook de handtekening van Nederland onder.
En nee, daar kun je niet onderuit. Je kunt er wel in maar er niet uit! ( Het lijkt de islam wel..!)
En nee, een opt-out heeft Nederland indertijd ook niet bedongen...dat was misschien wel in het landsbelang, maar niet in het carriërebelang van politici. Je weet immers niet hoe hard je die banencaroussel, dat enorme Rad van Fortuin die de Europese Unie is, nodig hebt.
En dan is het niet comfortabel dat je de aantekening "EU-criticus/-scepticus" in je dossier hebt staan.

De slaafse mentaliteit van Balkenende  -het horig zijn aan de geldverslindende, machtswellustige hotemetoten van de EU (het Verdrag van Lissabon is (verkapte EU-grondwet, die werd weggestemd in een referendum) is ongetwijfeld -mede- ingegeven door zijn streven naar een imposante positie in de Europese Unie.
En kijk wat er van Nederland is geworden. Weg soevereiniteit, weg zelfbeschikkingsrecht.
Taal, cultuur, traditie...essentiële aspecten van het menselijk bestaan.
De ontkenning van de nationale natiestaat is een ontkenning van onze geschiedenis. Dat wat met noeste vlijt gedurende eeuwen is opgebouwd, is met de handtekening onder het Verdrag van Lissabon ongedaan gemaakt.
quote auteur
De ontkenning van de nationale natiestaat is een ontkenning van onze geschiedenis. Dat wat met noeste vlijt gedurende eeuwen is opgebouwd, is met de handtekening onder het Verdrag van Lissabon ongedaan gemaakt.
De Europese Unie bouwt al vele jaren aan instituties die een begin moeten vormen van een federaal Europa naar Amerikaans model.Maar zonder de democratische waarborgen die de Amerikaanse Founding Fathers in hun staatsmodellen hadden ingebouwd.

Volgens het Verdrag van Lissabon zou er géén Europese president komen (was een van de weggestemde onderdelen van de EU-grondwet).  Maar kijk, daar werd een onbekende en onbetekenende Belg, type grijze volgzame muis, naar voren geschoven die zich (niet gekozen, slechts benoemd) president van de EU mag noemen.
Zijn taak is o.m. de tegengestelde belangen van de 27 lidstaten op één lijn te krijgen.
Wie regelmatig het Belgische VRT-journaal volgt schiet in een onbedaarlijke lachbui. Herman van Rompuy, want daar hebben we het hier over, had als premier van België onder meer tot taak het geschil rond de kleine kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde op te lossen.
Een gebiedje van enkele tientallen vierkante kilometers, waar sinds jaren een hevige taalstrijd woedt en sterk tegengestelde financiële belangen heersen.
Verwondert het u dan niet dat juist deze voormalige premier, die geen oplossing wist te bedenken voor dat lokale Belgische probleempje, benoemd is tot president van Europa?
Ik verdenk de EU-bobo's ervan juist op zoek te zijn geweest naar zo'n nietszeggende man, gemakkelijk te beïnvloeden, gemakkelijk te manipuleren Een trekpop...a puppet on a string...een Jan Klaasen.

En wat is het beeld van dat "ideale" Europa vandaag de dag?
Een beeld van frauderende en corrupte Grieken. Van landen als Spanje en Portugal die met enorme overheidstekorten kampen. Daar is nu ook nog Ierland bijgekomen. We krijgen een beeld van onverantwoordelijke regeringen die geen maatregelen namen om hun economie op orde te brengen en waardoor de eurocrisis zich kon verdiepen.
Van landen die straks allemaal aan het EU-infuus kunnen lebberen. En landen die wél maatregelen namen en probeerden hun zaken op orde te brengen betalen de rekening.
Hoorde Frau Merkel van Duitsland aanvankelijk ferme taal uitslaan, maar slikte fluks haar krachtige woorden weer in.
Ha, fijn! Duitsland komt over de brug, en de gekalmeerde financiële markten slaakten een zucht van verlichting.

Ik weet weinig van het macro-financiële reilen en zeilen. Wat ik wel weet is dat alle hulp die aan financieel gemakzuchtige landen wordt gegeven een verkeerd signaal afgeeft. Het is een vrijbrief.
Geef uw geld aan Griekenland, geef uw geld aan Ierland. De geboden rente op hun staatspapier is hoog.
En als de landen hun schulden aan u niet kunnen terugbetalen dan redt de EU de landen en krijgt u uw uitgeleende geld keurig uitbetaald.

Maar zolang diegenen die risico lopen, géén risico lopen, zullen zij niet bereid zijn ingrijpende maatregelen te nemen, en worden de problemen alleen maar groter.

En wie betaald de rekening?
Juist, de Europese belastingbetaler...dat wil zeggen de belastingbetalers van landen die wél maatregelen namen om hun schuldenlast in te perken, maar die nu dus wél in de problemen komen omdat zij onbetaalde rekeningen van andere EU-landen dienen te voldoen.

Wie zijn de grootste schuldeisers van landen die in de problemen zitten? De banken!
Banken hebben steeds meer geld geleend aan landen als Griekenland, Spanje, Portugal en Ierland. Het rendement is hoog en de risico's klein. Dankzij...juist dankzij onze onvolprezen Nout Wellink, Wouter Bos en Jan Kees de Jager. Wellink is errug druk met zijn netwerken te onderhouden en Bos en de Jager slikken alles voor Europese zoete koek. Financieel wanbeleid van EU-lidstaten? De meer behoedzaam opererende landen dekken de gevolgen wel af. En als je ingehaald wordt door je eigen onkunde dan zeg je de politiek vaarwel, en lokt het -door een riante wachtgeldregeling-onbezorgde gezinsleven.

Met welk recht wordt de Europese burger zo schaamteloos bestolen ten faveure van The Happy Few?

Miljarden zijn er naar de schuldenlanden gevloeid en gaan er nog vloeien. Miljarden om die landen hun schulden aan..... BANKEN te laten voldoen! Banken die massaal staatspapier kochten van die zwakke landen ondanks dat ze konden weten hoe de landen er financieel voor stonden. Maar de gluiperds wisten dat hun eigen overheid hun tollenaarsbedrijfje niet failliet móchten laten gaan.
Zij bezaten de "hardware" van de economie: hebben het gehele geldverkeer in handen. Miljarden zijn er ook vanuit de overheid naar de Nederlandse banken gegaan en nu die er weer doorgedraaid zijn worden er op een achternamiddag
honderden extra miljardjes bijgedrukt.

Hoewel....bijgedrukt? Gewoon bij verzonnen. Want het is niet meer dan het uitschrijven van een tegoedbon, beter gezegd: een cadeaubon!
Want al dat vele "bijgewonderde" geld wordt niet gedekt door bezittingen, of grondstoffen.

Het is Monopoly-geld!!

Ons gas is bijna op. (Hebben we weinig structureels mee gedaan, behalve horden kansloze immigranten van aan het infuus gehouden
en een Betuwelijn van aangelegd die nog steeds niet in bedrijf is, en een HSL die nog steeds niet operationeel is.)
De banken met hun criminele bankenmanagers, met hun presidenten, met hun commissarissen en met incompetente politici die de crisis hebben veroorzaakt. De rupsjes nooit genoeg!

Banken zijn geldwoekeraars. Maar zij blijven mooi buitenspel. De veroorzakers van de crisis, de bankmanagers en een leger aan volslagen incompetente politici worden uit de wind gehouden. Met liegen, bedriegen, afpersen (hogere belastingen en premies) en zogenaamde "vakbekwaamheid" worden de allerbeste posities in dit land bereikt.
De huidige samenleving, wereldwijd, is corrupt en verrot op een wijze waarvoor woorden mij tekort schieten. De witte-boorden-criminaliteit is immens.
Daarom valt het mij ook steeds zwaarder om in een "stukkie" of in een reactie op ons forum mijn kritiek op en verzet tegen de gang
van zaken neer te schrijven.

Want wat haalt het uit?
Het geeft mij allang geen gevoel van opluchting meer mijn ongezouten kritiek weer eens fijn te hebben neergepend.

Integendeel! Een gevoel van somberheid, van radeloze machteloosheid maakt zich steeds vaker meester van me.

We zijn belogen, bestolen en verraden !!


p.s. De woorden van onze webmaster komen mij in herinnering: "We zullen doorgaan, als een blind molenpaard, maar wij geven niet op want dan hebben zij alsnog gewonnen! Wij leven (nog) in een democratie....maak dan ook gebruik van je door die democratie gegeven rechten!!!"

Dirko, u hebt gelijk!

Kom, ik ga aan het werk.
{jpageviews 00 right}