Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Ondanks het reeds gepresenteerde bewijs van pedofilie onder Nederlandse royalty's en vrienden, heeft het "eenzame schutter"-syndroom in Nederland dat van toepassing was op het Nederlandse pedo-schandaal zich gecentreerd rond "onbewezen" beschuldigingen aan het hart van de meest beschuldigde pedofiel in de geschiedenis van het land, de nu voormalige secretaris-generaal van het ministerie van Justitie - Joris Demmink. Van 18 april 2016 dutchnews.nl artikel over de civiele zaak die voornamelijk tegen de voormalige minister van Justitie werd aangespannen:
Ondanks het reeds gepresenteerde bewijs van pedofilie onder Nederlandse royalty's en vrienden, heeft het "eenzame schutter"-syndroom in Nederland dat van toepassing was op het Nederlandse pedo-schandaal zich gecentreerd rond "onbewezen" beschuldigingen aan het hart van de meest beschuldigde pedofiel in de geschiedenis van het land, de nu voormalige secretaris-generaal van het ministerie van Justitie - Joris Demmink. Van 18 april 2016 dutchnews.nl artikel over de civiele zaak die voornamelijk tegen de voormalige minister van Justitie werd aangespannen:
Een rechtbank in Amsterdam is begonnen met het horen van getuigenissen van negen getuigen over beschuldigingen dat hoge politici in de jaren tachtig op de hoogte waren van en gebruik maakten van minderjarige mannelijke prostituees.[99]

Blijkbaar met poortwachter Joris Demmink die justitie leidt, bleef de toegang tot de strafrechter verboden terrein voor zijn pedofiele slachtoffers. Deze ongekende Nederlandse rechtszaak over historisch seksueel misbruik van kinderen in de jaren tachtig en negentig werd door slachtoffergetuigen tegen Demmink ingediend. Getuigen vertelden de krant dat ze hadden gezien dat jongens "niet ouder dan 15" in zijn regeringsauto stapten in de Haagse Schilderswijk, en eraan toevoegend dat hij regelmatig "een Arabisch uitziende jongen" meenam. [100] Getuigen beweren ook dat Demmink blijkbaar een cliënt was tijdens de jaren '80 van een bekende pooier van minderjarige jongens Dick Willard, die naar verluidt in 1991 door twee van zijn vroegere "geslachtsslaven" werd vermoord. Een getuige herinnerde zich:

Willard schepte op over zijn klanten, ook over deze Demmink. [101] 

https://tref.eu/templates/joomla-tref-eu/images/typo/left_quote.png"); background-attachment: scroll; background-color: rgb(255, 255, 255); font-style: italic; font-weight: 100; line-height: 52.5px; width: auto; caret-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Segoe UI", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", Helvetica, Arial, sans-serif; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.3); -webkit-text-size-adjust: 100%; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none; background-position: left top; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

https://tref.eu/templates/joomla-tref-eu/images/typo/right_quote.png"); background-attachment: scroll; background-color: transparent; background-position: right bottom; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Vermeend slachtoffer Koos van Woudenberg getuigde dat hij tijdens zijn jeugd eind jaren tachtig werd verhandeld in een Amsterdams appartement van hoogleraar moderne geschiedenis Ger van Roon (1933-2014), waar een aantal minderjarige jongens regelmatig sodomiseerd werden door voormalig minister van Justitie Joris Demmink, voormalig minister van Financiën en IMF-hoofd Onno Rudding, voormalig Burgemeester van Amsterdam Ed van Thijn en zelfs Prins Claus, echtgenoot van Koningin Beatrix. Een andere getuige in de rechtszaak over misbruik in 2016 was de 43-jarige Bart van Well, die beweerde dat Demmink hem op 15-jarige leeftijd dwong om seks te hebben achter in zijn door een chauffeur bestuurde overheidsauto. [103] Bart zei dat voor verscheidene jaren hij routinematig werd gedrogeerd, seksueel misbruikt en doorgegeven door prominente mensen van de zalen van overheid, en dat veel van het als kinderpornografie werd gefilmd en verkocht terwijl gelijktijdig verdubbelend als seksueel chantagebewijs.


Professor van Roon onderhield nauwe banden tussen zijn machtige VIP-vrienden en zulke beruchte pedo-bordeel-aanbesteders als de Rotterdamse Duitse Lothar Glandorf (eerder genoemd en laatste hoofdstuk) en de Nederlander Karel Alex Maasdam. [104] Jongens die vanuit Groot-Brittannië, België, Duitsland en Oost-Europa op het centraal station van Amsterdam aankwamen, zouden routinematig worden opgehaald en afgeleverd bij van Roon thuis voor het dopen van orgieën in het Nederlandse pedofiele jongensbordeelnetwerk.

Nog een andere Nederlandse regerings honcho die in verband werd gebracht met diezelfde pedofielenring die in de Rolodex-affaire van 1998 werd onderzocht, was voormalig minister van Defensie (1982-1986) en werd officier van justitie van het Gerechtshof Amsterdam (1986-1991), de inmiddels overleden Job de Ruiter (1930-2015). Artikel van de Metro van 24 Oktober, 2006:

En dan hebben we het niet eens over de toenmalige minister van Defensie Job de Ruiter, die, las ik, niet alleen schuldig was aan deze doofpotaffaire [gebrekkige landmijnaffaire waarbij topambtenaren van het leger betrokken waren], maar ook werd gechanteerd over het feit dat hij immorele overtredingen pleegde met minderjarige jongens. [105]


Hans Laroes, hoofdredacteur NOS Journaal, schreef in 2004: 
https://tref.eu/templates/joomla-tref-eu/images/typo/left_quote.png"); background-attachment: scroll; background-color: rgb(255, 255, 255); font-style: italic; font-weight: 100; line-height: 52.5px; width: auto; caret-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Segoe UI", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", Helvetica, Arial, sans-serif; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.3); -webkit-text-size-adjust: 100%; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none; background-position: left top; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

https://tref.eu/templates/joomla-tref-eu/images/typo/right_quote.png"); background-attachment: scroll; background-color: transparent; background-position: right bottom; background-repeat: no-repeat no-repeat;">De naam Joris Demmink was mij gegeven in gesprekken met rechercheurs. Het ging om een onderzoek uit 1998, dat liep vanuit een zeer geheime locatie in Utrecht: een onderzoek naar een netwerk van topambtenaren, twee officieren van justitie [waaronder Henry Hans Holthuis op dat moment in Nederland], een oud-minister [Onno Rudding], een voormalig officier van justitie van de koningin [voornoemde Frits Salomonson] en een enkele hoogleraar [voornoemde Ger van Roon] die seks zouden hebben met minderjarige jongens. Het onderzoek was gestart op aanwijzing van het College van Procureur-Generaal – op initiatief van de officier van justitie van Amsterdam, [Hans] Vrakking. [106]


Officier van justitie Hans Vrakking had voldoende informatie verzameld om verder te gaan met de Centrale Recherche (CRI) die huiszoekingen deed bij enkele van de bovenstaande verdachten, waaronder Henry Hans Holthuis, Jan Wolter Wabeke en Henk Wooldrik. [107] Dus net toen de politie in 1998 het grootste pedofilieschandaal in de Nederlandse geschiedenis naderde, lekte chef van de Nationale Politiedienst Joop de Wijs, Nederlands topagent die toezicht hield op het Rolodex-onderzoek, het vervolgens naar de toenmalige minister van Justitie, Demminks voorganger, Harry Borghouts. Volgens DA Hans Vrakking:

En toen gebeurde er iets heel vreemds. Ik zal het nooit vergeten. Op een ochtend gaat de telefoon: Harry Borghouts, de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie belt. Waar ben je bij betrokken, schreeuwde hij. Je bent bezig met het onderzoeken van een van mijn ambtenaren. Ik zei: over wie hebben we het hier? Hij zei: "Demmink. Toen zei ik: we onderzoeken hier veel dingen, maar Demmink maakt geen deel uit van het onderzoek. [108]

Hoewel Demminks naam was ontstaan naar aanleiding van klachten van zijn chauffeur Rob Mostert, en Demmink de vriend van professor van Roon was die in zijn Rolodex-onderzoek was vermeld, was Vrakkings belangrijkste doel voor het politieonderzoek blijkbaar gewoon het vragen naar betrokkenheid van zijn collega-hoofdadvocaten. Nogmaals, in Vrakkings eigen woorden:

In het inlichtingenwerk bleek dat compromitterende informatie van de BVD over Demmink. De chauffeur van Demmink, Rob Mostert, vertelde de BVD dat hij 'het niet meer aankon'. Hij was verontrust dat Demmink af en toe seks had met jongens in zijn regeringsauto. Uiteindelijk is na een gesprek met [Fred] Teeven besloten geen onderzoek te doen naar informatie over Demmink, omdat deze buiten het bereik van de Rolodexzaak lag. Tactisch richtten we ons op twee chief officers [Wabeke en Wooldrik] en de VU-hoogleraar [Ger van Roon]. Zo werd de naam Demmink zeer zeker genoemd, maar niet dieper onderzocht. [109]

Het lijkt heel vreemd dat alleen collega-DA's in Roon's Rolodex-dossier van belang waren voor Vrakking, terwijl de krachtigere Demmink en ministers die ook in het dossier van Roon werden vermeld, naar verluidt niet werden vervolgd. De voor de hand liggende reden zou zijn dat pedo-onderzoeken nooit zo hoog gaan als ministers. Hoewel Demmink al vier jaar voor de overname van het ministerie van Justitie betrokken was als pedofiel, al in 1998 vanwege zijn rijzende sterstatus en politieke invloed, werd Demmink ongetwijfeld als verboden en onaantastbaar beschouwd. Zo lang voordat Demmink werd uitgekozen om het rechtssysteem van zijn land te leiden, was de Nederlandse regering al goed op de hoogte van zijn criminele gedrag, maar omdat hij een gecompromitteerd, gecontroleerd marionet was door chantage, was hij de perfecte voorbereide kandidaat voor de baan – in lucifers wereld.

De baas van het Amsterdamse OM, procureur-generaal Rene Ficq, woog mee in het afgebroken onderzoek:
Tot op de dag van vandaag weet ik niet hoe Borghouts het in zijn hoofd kreeg om me op te roepen terwijl het geheime inlichtingen betrof. Borghouts beweerde dat hij hoorde over het Rolodex-onderzoek van Demmink en Demmink zegt dat hij er van een chief officer van Justitie [Hans Halthuis] over heeftgehoord. Dat is absoluut onmogelijk. Ik was de enige hoofdofficier die van het onderzoek af wist. [110]

Ondertussen zei CYA Borghouts dat hij zich het gesprek met Vrakking niet herinnerde en erop stond dat Rene Ficq het onderzoek aan hem onthulde. [111] Het is duidelijk dat iemand liegt en bewijs leidt naar Borghouts. 


Bijna twee decennia later werden twee rechercheurs uit dit Rolodex-onderzoek uit 1998 opgeroepen als procesgetuigen namens slachtoffer-eisers in de civiele rechtszaak van 2016. Het Rolodexbestand van professor van Roon bevatte immers namen en nummers van enkele van de machtigste pedofielen bovenop de Nederlandse overheid. Tegen de tijd dat de politie in 1998 het huis van Roon binnenviel, had Demmink de professor al getipt en waren alle belastende bewijzen uit het pand verwijderd. [112] Ondanks wat de grote jongens zeiden, impliceerde de getuigenis van de twee politiegetuigen in 2016 Joris Demmink als hoofdverdachte in hun afgebroken onderzoek naar het Nederlandse VIP-pedo-netwerk. Maar in overeenstemming met elk kinderseksmisbruikschandaal tot nu toe, beval een bevel van bovenaf plotseling de politie om halverwege hun onderzoek te stoppen en op te houden. Die orde van over hoog kwam voort uit de corrupte pedo-beschermende politiechef Joop de Wijs.

Ondertussen meldde Rolodex-rechercheur Jaap Hoek dat minderjarige jongens in het bezit waren van geheime telefoonnummers van Nederlandse topambtenaren. [113] De ambtenaar Leen de Koter van de zedenpolitie bevestigde dat het Onderzoek Rolodex "vernietigd," dood in het water dankzij zijn werkgever van bazen Joop de Wijs was, die minimaal belemmering van rechtslasten had moeten onder ogen zien. Een van de voormalige rechercheurs in de Rolodex-sonde zei in de rechtbank in de civiele zaak van 2016:

Ik ben nog nooit zo'n onderzoek tegengekomen. [114]
Als hij met zijn cohorten in Groot-Brittannië of België overlegde, kon hij dat niet zeggen. Zodra prominente kinderverkrachters op het punt staan te worden gearresteerd in elke nationale doofpotaffaire, wordt altijd een bevel van bovenaf gegeven om alle politieonderzoeken abrupt te stoppen en "ontbrekend" bewijs als standaard doofpotprotocol te vernietigen. 


Ondanks dat de kat al door Hans Vrakking uit de zak werd gelaten, bleef de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten begin maart 2014 nog steeds door zijn tanden liegen en beweerde nadrukkelijk dat Demmink op geen enkele manier in het Rolodex-onderzoek verscheen. [115] Zie hoe marionetten als getrainde zegels in het circussysteem reflexief worden geleerd om altijd te liegen, liegen, liegen en ontkennen, ontkennen, ontkennen, recht op hun bittere einde? Het bittere einde van Opstelten kwam een jaar later in maart 2015, gedwongen om in schande af te treden nadat hij was betrapt op de zoveelste leugen met collega-fibber Fred Teeven, die beiden het bedrag minimaliseerde dat de staat in het geheim compenseerde in een betaling aan de veroordeelde drugshandelaar Cees Helman, beiden ten onrechte volhardend dat het 2 miljoen gulden was, terwijl het in feite maar liefst 4,7 miljoen was. [116] In januari 2017 is het zoveelste politieke slachtoffer over de faux pas van het opnieuw opstarten van het levensonderhoud van een opgepakte drugsdealer het zoveelste Minerva-lid en minister van Justitie, Opsteltens opvolger Ard van der Steur. [117]

Waarom zou de overheid geld schuldig zijn aan een veroordeelde grote drugshandelaar? Zodat ze meer geld kunnen verdienen door meer mensen te schaden die meer drugs dealen? Die grote som geld omzetten in USD, wat geeft Holland een veroordeelde drugshandelaar bijna twee en een half miljoen AMERIKAANSE dollars, ongeacht de aanvankelijke overbelasting? Het is alsof de overheid in bed ligt met de criminelen... Oh ja, dat liggen ze. Als we in een krankzinnige wereld leven die gek is geworden, dat is wat grondig corrupte, drugsduwende, pedo-besmette regeringen doen, de cabal financiert de handelaren. Een laatste punt, als deze twee sukkelpolitici de moeite zouden nemen om te liegen over hun geheime cashback-deal met een grote crimineel, zouden ze zeker liegen om machtige kinderverkrachters te verdoezelen en te beschermen die schuldig zijn aan betrokkenheid bij het grootste pedofilieschandaal in de Nederlandse geschiedenis.

wordt vervolgd