Tref.eu Webcafé

Klik op het logo en volg ons ook op:
640px-Twitter logo

Recent:

Meer onderwerpen »

We hebben 587 gasten en één lid online

  • dirko
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Vandaag het zoveelste bericht over bedreiging en intimidatie van artsen en verplegend personeel in ziekenhuizen.  Men kan de problemen niet langer ontkennen en ze af doen als incidenten. Zwijgen en op je handen blijven zitten is geen optie meer, Ter Horst.! Waarom hebben politici ter linkerzijde van het politieke spectrum toch zo'n probleem met het bespreekbaar maken van het elementaire recht op lijfsbehoud en veiligheid? Waarom kunnen wantoestanden niet besproken worden zonder van racisme en stigmatiseren te worden beschuldigd?

V andaag het zoveelste bericht over bedreiging en intimidatie van artsen en verplegend personeel in ziekenhuizen.  Men kan de problemen niet langer ontkennen en ze af doen als incidenten. Zwijgen en op je handen blijven zitten is geen optie meer, Ter Horst.! (Oeps, die gaat naar Amsterdam..??) Waarom hebben politici ter linkerzijde van het politieke spectrum toch zo'n probleem met het bespreekbaar maken van het elementaire recht op lijfsbehoud en veiligheid?

Waarom kunnen wantoestanden niet besproken worden zonder van racisme en stigmatiseren te worden beschuldigd?

Waarom altijd dat eeuwige ontkennen en minimaliseren?Kijk wat er in Brussel aan de hand is. Er vallen daar doden. Maar het enige verweer van de linkse partijen is: Brussel is de Bronx niet en gaan elke discussie uit de weg.   Het is opvallend te zien hoe links in een collectieve kramp schiet als het gaat om lichte en zware criminaliteit bedreven door de "nieuwe Nederlanders". Men mag in Nederland niet spreken over onveiligheid, maar hoogstens over "een onveiligheidsgevoel" dat als een kapstok wordt gebruikt waar de onderbuikgevoelens van het gepeupel aan kunnen worden opgehangen en dat elke poging tot een rationeel debat uitsluit.  Heeft onze regering en de traditionele politieke partijen dit onveiligheidsgevoel nodig om het niet over de echte problemen te moeten hebben?

Blijkbaar is het benoemen van deze problemen al voldoende om de extreemrechtse hoek te worden gedrukt.

Dat meisjes en jonge vrouwen in bepaalde wijken van onze steden dagelijks voor hoer worden uitgescholden omdat zij wél een rok en géén hoofddoek willen dragen, dat wordt geminimaliseerd door dit soort "weldenkende" politici.

Eerwraak gerelateerde misdaden worden afgedaan als incidenten.

Waarom kunnen wantoestanden niet besproken worden zonder van racisme en stigmatiseren te worden beschuldigd?

BlockQuote Author

En niet zelden krijgen we als uitleg dat wij ons idee over gelijkheid tussen man en vrouw niet aan hen mogen "opdringen" omdat dat zou getuigen van een superioriteitshouding.

En het aandringen op integratie wordt maar al te vaak afgedaan als: culturele verschillen zijn er nu eenmaal en we mogen vooral onze cultuur niet boven die van anderen stellen. De integratie mag vooral niet werken als een "beschavingsmachine". Zij hebben immers recht op hun eigen cultuur. Maar houdt de onvermijdelijke overgang naar een multiculturele samenleving dan in dat wij  niet langer mogen verdedigen wat wijzelf belangrijk vinden? Links maakt wederom de fout door te blijven betogen dat het probleem niet de islam is, maar de torenhoge werkloosheid en het gebrek aan geschikte opleidingen.  Daar hebben wij het gerecycleerde mei 1968 cliché weer: alles is de schuld van de maatschappij !!   Zij blijft vasthouden aan  haar eigen fundamentalistische dogma's van marxistisch-leninistische bewegingen. Zij zijn in die traditie opgegroeid en zij blijven die denkbeelden verdedigen als de enig goede en rechtvaardige inrichting van de maatschappij.

Dat zou kunnen verklaren waarom sommige linkse politici bepaalde onaanvaardbare aspecten van het moslim-fundamentalisme aanvaarden. Het strenge denken van moslim-fundamentalisten leunt aan bij hun eigen rigide denkbeelden van onderwerping en onderdrukking. Beide ideologieën hebben gemeen dat zij simplistische analyses maken van hele grote problemen. Moslim-fundamentalisten geloven dat bekering tot de islam voor een betere wereld zal zorgen. Extreemlinksen zien alle maatschappelijke tegenstellingen als een uiting van een klassenstrijd tussen onderdrukkers en onderdrukten. Het links-fundamentalisme met haar sympathie voor de streng-islamitische leefwijze sluit nauw aan bij haar streng marxistische opvattingen en achtergrond, waarvan zij de sporen overduidelijk dragen.

Dit zou ook een verklaring kunnen zijn voor de houding van de confessionele partijen. Immers een streng-christelijke achtergrond kan in bepaalde gevallen eveneens leiden tot een sympathie voor islamgestrengheid. Zij zien een opleving van religie; een soort van een revanche van God ?  Dat verklaart ook dat zij ons blijven opzadelen met schuldgevoelens en dat wanneer een dader wordt betrapt op het stelen van een scooter of het doodrijden van man of het bedreigen en intimideren van hulpverleners, zijn kansarmoede belangrijker is dan zijn misdrijf.  Dat krantenredacties niet meer durven berichten over de door de moslim-gemeenschap begane wantoestanden, dat artsen en verpleegkundigen belemmerd worden in de uitoefening van hun functie wegens bedreiging en intimidatie, kortom dat een hele maatschappij ontwricht wordt, daar mag niet over worden bericht.  Politiek correct betekent naar mijn mening dat men bepaalde algemeen bekende feiten en toestanden negeert en zelfs verbiedt deze te onderzoeken in opdracht van de heersende politieke klasse.  Alles wat een smetje zou kunnen werpen op de moslim minderheid mag gewoon niet meer gezegd worden.  Het is bovendien nog gevaarlijk ook, zoals Geert Wilders heeft kunnen merken.

De politieke klasse heeft daarvoor een waakhond in het leven geroepen, nietwaar???

De Amsterdamse Rechtbank heeft het er maar druk mee.

Dat de minister van Binnenlandse Zaken ( die niet wordt teruggefloten door de (christelijke!) minister-president of door haar collega ministers) opdracht geeft aan een aantal "pseudo-wetenschappers" om een democratisch gekozen en zeer succesvolle partij te onderzoeken op rechtsextremisme is volgens mij een uiting van haar eigen socialistische tunnelvisie en onmacht om het verval binnen haar eigen partij te keren.

Dan vervalt men in de oude reflexen van oppressie en wordt teruggegrepen naar de oude communistische en de Oost-Duitse Stasi taktieken: de boodschapper maakt zich schuldig aan anti-PvdA-agitatie, is dus een racist en moet koste wat kost uit de samenleving verwijderd worden. Daarbij is alles geoorloofd ! Men heeft daarvoor haar mannetjes, van die benepen ex-KGB-ertjes zullen we maar zeggen, nietwaar Els, René ?

Men heeft ook al geprobeerd om Geert Wilders mentaal geaberreerd te verklaren.  Dat zou dan een gevolg zijn van de te zware psychische belasting in verband met  zijn permanente persoonsbeveiliging!  Voelt u hem??  Jaja,  u leest het goed.

Ziet u de overeenkomsten met de Sovjet-Unie, waar eveneens politieke tegenstanders krankzinnig werden verklaard en in gestichten werden opgeborgen? Ook de "Goelag-archipel", de opbergplaats voor politieke dissidenten is weer in ere hersteld, nietwaar Ter Horst, nietwaar Balkenende, Hirsch Ballin?

Wij wachten het verdict af.!

{jpageviews 00 right}
20100216