Zoals bekend gedraagt het zogenaamde collectieve Westen, aangevoerd door de VS, zich al tientallen jaren uiterst agressief tegenover Rusland. Onze voorstellen voor een gelijkwaardig veiligheidssysteem in Europa werden verworpen. Initiatieven voor samenwerking op het gebied van raketafweer werden afgewezen. Waarschuwingen over de onaanvaardbaarheid van de uitbreiding van de NAVO, vooral ten koste van voormalige Sovjetrepublieken, werden genegeerd. Alleen al het idee van een mogelijke integratie van Rusland in ditzelfde NAVO-bondgenootschap op een moment dat zijn relatie met de NAVO onbelemmerd leek, leek voor de leden absurd.

Zoals bekend gedraagt het zogenaamde collectieve Westen, aangevoerd door de VS, zich al tientallen jaren uiterst agressief tegenover Rusland. Onze voorstellen voor een gelijkwaardig veiligheidssysteem in Europa werden verworpen. Initiatieven voor samenwerking op het gebied van raketafweer werden afgewezen. Waarschuwingen over de onaanvaardbaarheid van de uitbreiding van de NAVO, vooral ten koste van voormalige Sovjetrepublieken, werden genegeerd. Alleen al het idee van een mogelijke integratie van Rusland in ditzelfde NAVO-bondgenootschap op een moment dat zijn relatie met de NAVO onbelemmerd leek, leek voor de leden absurd.

En waarom? Omdat ze het bestaan van zo’n land als Rusland gewoon niet nodig hebben, daarom. Daarom steunden zij het terrorisme en het separatisme in Rusland, de binnenlandse destructieve krachten en de “vijfde colonne” in ons land. Die allemaal de onvoorwaardelijke steun kregen en nog steeds krijgen van het collectieve Westen.

 

Ons wordt vandaag verteld dat we een oorlog zijn begonnen in de Donbass, in Oekraïne. Nee, het werd ontketend door ditzelfde collectieve Westen, dat in 2014 de ongrondwettelijke gewapende staatsgreep in Oekraïne organiseerde en steunde, en vervolgens de genocide op de bevolking van Donbass aanmoedigde en rechtvaardigde. Het is juist dit collectieve Westen dat de directe aanstichter, de schuldige is van wat er vandaag gebeurt.

Als dit Westen het conflict wilde uitlokken om over te gaan naar een nieuwe fase in de strijd tegen Rusland, naar een nieuwe fase van indamming van ons land, dan kan worden gezegd dat het daar tot op zekere hoogte in is geslaagd. Zowel de oorlog is ontketend als de sancties zijn opgelegd. Onder normale omstandigheden zou dit waarschijnlijk moeilijk te bereiken zijn geweest.

Waar zou ik op willen wijzen? Zij zouden moeten begrijpen dat zij reeds verloren hebben met het begin van onze militaire operatie, omdat het begin daarvan ook het begin betekent van de fundamentele ineenstorting van de wereldorde naar Amerikaans model. Dit is het begin van de overgang van het liberaal-globalistische Amerikaanse egocentrisme naar een waarlijk multipolaire wereld. Een wereld die niet gebaseerd is op egoïstische regels die iemand voor zichzelf heeft uitgevonden en waarachter niets anders schuilgaat dan het streven naar hegemonie, niet op hypocriete dubbele maatstaven, maar op het internationaal recht, op de ware soevereiniteit van volkeren en beschavingen, op hun wil om hun historische bestemming, waarden en tradities te beleven en een samenwerking op te bouwen die gebaseerd is op democratie, rechtvaardigheid en gelijkheid. En men moet begrijpen dat dit proces niet meer te stoppen is.

De loop van de geschiedenis is onverbiddelijk en de pogingen van het collectieve Westen om zijn nieuwe wereldorde aan de wereld op te leggen zijn tot mislukken gedoemd.

Tegelijkertijd wil ik zeggen en benadrukken: Wij hebben veel aanhangers, ook in de Verenigde Staten zelf en in Europa, en nog meer op andere continenten en in andere landen, en het worden er steeds meer, daar bestaat geen twijfel over.

Zelfs in de landen die tot nu toe nog satellieten van de VS zijn, groeit het besef dat de blinde gehoorzaamheid van hun heersende elites aan de overheerser meestal niet overeenstemt met hun nationale belangen, maar daar vaak radicaal mee in strijd is. De groei van dit sentiment in de samenleving is iets waar zij uiteindelijk rekening mee moeten houden.

 

Vandaag de dag manipuleren zij, de heersende elites, in toenemende mate het publieke bewustzijn. De heersende klassen in het Westen, supranationaal en globalistisch van aard, hebben ingezien dat hun beleid zich steeds verder verwijdert van de werkelijkheid, van het gezond verstand en van de waarheid, en zijn begonnen openlijk repressieve methoden te gebruiken.

Het Westen, dat ooit de beginselen van de democratie verkondigde, zoals vrijheid van meningsuiting, pluralisme en respect voor andere meningen, is nu aan het ontaarden in precies het tegenovergestelde – totalitarisme. Dit omvat censuur, sluiting van media en willekeurige behandeling van journalisten en publieke figuren.

Deze praktijk van het verbieden strekt zich niet alleen uit tot de informatieruimte, maar ook tot de politiek, de cultuur, het onderwijs, de kunst – tot alle gebieden van het openbare leven in de westerse landen. En dit model – het model van totalitair liberalisme, met inbegrip van de beruchte Cancel Culture, de alomtegenwoordige verboden – willen zij opleggen, proberen zij op te leggen aan de hele wereld.

 

Maar de waarheid en de realiteit is dat de bevolking van de meeste landen zo’n leven en zo’n toekomst niet wil, en in feite geen formele en decoratieve soevereiniteit nastreeft, maar substantiële, echte soevereiniteit, en er gewoon genoeg van heeft om te knielen en zich te vernederen voor degenen die denken dat zij uitzonderlijk zijn, en ook hun belangen te dienen tot hun eigen nadeel.

Vandaag horen we dat ze ons op het slagveld willen verslaan. Wat kunnen we daarop zeggen? Laat ze het proberen. We hebben vaak gehoord dat het Westen ons wil bevechten “tot de laatste Oekraïner”. Dit is een tragedie voor het Oekraïense volk, maar het lijkt erop dat het deze kant op gaat. Maar iedereen moet weten dat we over het algemeen nog niets serieus zijn begonnen.

Tegelijkertijd weigeren wij geen vredesonderhandelingen, maar degenen die ze weigeren moeten weten dat hoe verder het gaat, hoe moeilijker het voor hen zal zijn om tot een akkoord met ons te komen.

Einde vertaling